1 Vebjørn Kjærnåsen - Motorferdsel i utmark - bruk av snøskuter for transport av bagasje og utstyr
2 Søknad om tillatelse til bruk av snøskuter for nyttekjøring mellom Østaflovegen og Grønberget