1 Klage på vedtak om stedfortreder - Big Horn Steak House