1 Opprettelse av hukommelsesteam i Trysil kommune
2 Sluttrapport fra arbeidsgruppe
3 SWOT analyse - funksjonshemmede
4 SWOT Analyse - hjemmetjenester
5 SWOT analyse punkt 1
6 SWOT analyse punkt 2
7 SWOT analyse punkt 3
8 Informasjonsbrosjyre fra L√łten kommune
9 Powerpoint fra personsentrert omsorg - Hamar kommune
10 Demensplan 2020
11 Fagplan for demensomsorg i Trysil kommune 2014-2017