1 Detaljregulering Rømonysetra 2, 3 og 5 - 2. gangs behandling Åpne dokument
2 Vurdering av teknisk løsning for overvann Åpne dokument
3 Plankart Åpne dokument
4 Planbestemmelser Åpne dokument
5 Karplanter i hyttefelt Rømonysetra 5 - Jon Bekken Åpne dokument
6 Rapport kulturminneregistrering Åpne dokument
7 Planbeskrivelse Åpne dokument