1 Trepartssamarbeid - folkevalgte, fagorganisasjonene og administrasjon - evaluering
2 Trepartssamarbeid mellom folkevalgtnivå, administrasjon og de ansattes fagorganisasjoner i Trysil kommune - vedtatt av kommunestyret 28.10.2014
3 Særutskrift - Trepartssamarbeidet - endring av organets sammensetning
4 Revidert retningslinje for trepartssamarbeid i Trysil kommune - folkevalgte, fagorganisasjonene og administrasjon