1 Nybergsund IL Trysil - tilskudd til nytt kunstgress på Nybergsund stadion, ny behandling
2 Uttalelse til formannskapet i forbindelse med søknad om tilskudd til nytt kunstdekke på fotballbanen i Nybergsund
3 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 - oppdatert 31.12.2017