1 Eiendommen Kvea - vurdering kjøp og framdrift
2 Tilstandsrapport
3 Oversiktskart med markerte grenser på eiendommen Kvea