1 Eiendommen Kvea - vurdering kjøp og framdrift Åpne dokument
2 Tilstandsrapport Åpne dokument
3 Oversiktskart med markerte grenser på eiendommen Kvea Åpne dokument