1 Høring - regler om søndagshandel og konsekvenser av endringer