1 Valg av nytt styremedlem til Imerslund legat
2 Vedtekter for Andreas og Lisabeth Imerslunds med flere legat