1 Søknad om nedsettelse eller ettgivelse av eiendomsskatt - gnr 9 bnr 633 - Ljøratunet AS Åpne dokument
2 Årsberetning og regnskap for 2016 Åpne dokument