1 Søknad om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt – gnr 9 bnr 1 fnr 54
2 Årsoppgjør 2016
3 Hydrologiservice AS