1 Søknad om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt – gnr 9 bnr 1 fnr 54 Åpne dokument
2 Årsoppgjør 2016 Åpne dokument
3 Hydrologiservice AS Åpne dokument