20201221 21.12.2020 Kommunestyret 09.00 Trysil rådhus Kommunestyresalen TRYSIL_PROD
20201215 15.12.2020 Kommunestyret 09.00 Trysil rådhus Kommunestyresalen TRYSIL_PROD
20201209 09.12.2020 Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 09.00 Trysil rådhus Kommunestyresalen TRYSIL_PROD
20201201 01.12.2020 Formannskapet 09.00 Trysil rådhus Kommunestyresalen TRYSIL_PROD
20201125 25.11.2020 Kontrollutvalget 09.00 Rådhuset Kantine Kroken TRYSIL_PROD
20201119 19.11.2020 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial 09.00 Trysil rådhus Kommunestyresalen TRYSIL_PROD
20201118 18.11.2020 Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 09.00 Trysil rådhus Kommunestyresalen TRYSIL_PROD
20201118 18.11.2020 Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 09.00 Trysil rådhus Kommunestyresalen TRYSIL_PROD
20201118 18.11.2020 Arbeidsmiljøutvalget 13.30 Trysil rådhus Kommunestyresalen TRYSIL_PROD
20201117 17.11.2020 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 09.00 Trysil rådhus Kommunestyresalen TRYSIL_PROD
20191217 17.12.2019 Kommunestyret 09.00 Trysil rådhus Kommunestyresalen TRYSIL_HIST-05-19
20191217 17.12.2019 Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 08.15 Trysil rådhus Kvisten TRYSIL_HIST-05-19
20191211 11.12.2019 Sakkyndig nemnd 10.00 Trysil rådhus Kantinekroken TRYSIL_HIST-05-19
20191204 04.12.2019 Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 09.00 Trysil rådhus Kommunestyresalen TRYSIL_HIST-05-19
20191203 03.12.2019 Formannskapet 09.00 Trysil rådhus Kommunestyresalen TRYSIL_HIST-05-19
20191203 03.12.2019 Fondsstyret 09.00 Trysil rådhus Kommunestyresalen TRYSIL_HIST-05-19
20191202 02.12.2019 Eldrerådet 10.00 Østhagen Kjeller'n TRYSIL_HIST-05-19
20191202 02.12.2019 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 13.00 Trysil rådhus Kantina TRYSIL_HIST-05-19
20191121 21.11.2019 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial 09.00 Trysil rådhus Kommunestyresalen TRYSIL_HIST-05-19
20191121 21.11.2019 Sakkyndig nemnd 10.00 Trysil rådhus Kantinekroken TRYSIL_HIST-05-19
Linjer per side Oppdater visning
Første Viser side: 1 / 39 Siste