eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 06 16 20150616 16.06.2015 09.00 Trysil rådhus Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS422015 PS 42/2015 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS432015 PS 43/2015 Trysil kommuneskoger KF - Regnskap og årsberetning for 2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS442015 PS 44/2015 Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS452015 PS 45/2015 Trysil kommunes skatteregnskap for 2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS462015 PS 46/2015 Budsjett- og regnskapskontroll 1. tertial 2015 - Trysil kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS472015 PS 47/2015 Finansrapport 1. tertial - 2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS482015 PS 48/2015 Kontrollutvalgets årsmelding og regnskap for 2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS492015 PS 49/2015 Forvaltningsrevisjon - Systemgjennomgang av plan- og byggesaksprosesser i Trysil kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS502015 PS 50/2015 Ombygging Innbygda skole - midler til forprosjekt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS512015 PS 51/2015 Endring i grunnbemanning på Innbygda skole og Trysil ungdomsskole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS522015 PS 52/2015 Tilføring av kapital til landbruksfondet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS532015 PS 53/2015 Private barnehager - behandling av søknader om endret kommunalt tilskudd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS542015 PS 54/2015 Tilbakemelding på vilkår i forbindelse med finansielt bidrag fra Trysil kommune til realiseing av Trysil Bike Arena Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS552015 PS 55/2015 Kommunal overtakelse av eiendommen Lilleløkken (Parken) gnr 26 bnr 103 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS562015 PS 56/2015 Kommunal overtakelse av Trysil historie- og museumslags eiendommer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS572015 PS 57/2015 Utvidelse av bosetting av antall flyktninger i 2015 og 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS582015 PS 58/2015 Detaljregulering av Høgåsen massetak - 2. gangs behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS592015 PS 59/2015 Tilstandsrapport grunnskolen 2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS602015 PS 60/2015 Samarbeidsavtale mellom Trysil kommune og Engerdal kommune om barnevern Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS612015 PS 61/2015 Samarbeidsavtale mellom Trysil kommune og Engerdal kommune om kommunal akutt døgnenhet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS622015 PS 62/2015 Kommunal billighetserstatning for tidligere barnehjemsbarn ved Trysil barnehjem Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS632015 PS 63/2015 Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg - 2. gangs behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS642015 PS 64/2015 Endring av gebyrer og faktureringsrutiner for septikrenovasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS652015 PS 65/2015 Trysil kommuneskoger KF - valg av styre 2015-2016/2017 og fastsetting av styrets godtgjørelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19