eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 10 01 20191001 01.10.2019 09.00 Trysil rådhus Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS412019 PS 41/2019 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS422019 PS 42/2019 Finansiering av utbygging av høyhastighetsbredbånd i "resten av Trysil" Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS432019 PS 43/2019 Tertialrapport 2-2019 Trysil kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS442019 PS 44/2019 Delegering av plan- og økonomisaker Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS452019 PS 45/2019 Uttalelse til høring av endringer i rovviltforvaltningen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS462019 PS 46/2019 2. gangs behandling - Detaljreguleringsplan for gangveg langs Vestbyvegen - Fra Mosetra 2 til Knettsetervegen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS472019 PS 47/2019 Revisjon av reguleringsplan for boligområde Bygdeberget nord - B1101, B1102 og B1113 - 2. gangs behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS482019 PS 48/2019 Tomtesalg Bygdeberget Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS492019 PS 49/2019 Søknad fra Søre Osen grendeutvalg om forlengelse av muligheten for å tilby 4 boligtomter for kr. 1 på det kommunalt regulerte området på Sjøenden. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS502019 PS 50/2019 Revisjon av godgjørelse til politikere i Trysil kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS512019 PS 51/2019 Trysil Industrihus - vurdering av selskapets formål, organisasjonsform og dialogen med eier Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS522019 PS 52/2019 Rekruttering i HOS-sektoren - forslag til tiltak 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS532019 PS 53/2019 Avdeling for enslige mindreårige - status og fremtidig organisering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS542019 PS 54/2019 Trepartssamarbeid - folkevalgte, fagorganisasjonene og administrasjon - evaluering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS552019 PS 55/2019 Magni Blikstad - fritak fra verv som varamedlem i eldrerådet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19