eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 05 05 20200505 05.05.2020 09.00 Fjernmøte på Whereby Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS202020 PS 20/2020 Søknader om tilskudd fra Trysil kommunes bokfond Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_PROD
0 PS212020 PS 21/2020 Finansiering av læreplasser innen barne- og ungdomsfaget - omdisponering av midler Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_PROD
0 PS222020 PS 22/2020 Økonomiske avklaringer i forbindelse med koronaviruset covid-19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_PROD
0 PS232020 PS 23/2020 Høring - regional planstrategi for Innlandet 2020-2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_PROD
0 PS242020 PS 24/2020 Runa Elisabeth Skyrud - Fritak fra verv som skjønnsmedlem i Sør-Østerdal tingrett Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_PROD
0 PS252020 PS 25/2020 Valg av skjønnsmedlemmer i Sør-Østerdal tingrett 2021-2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_PROD
0 PS262020 PS 26/2020 Arnfinn Kalfoss - fritak fra politiske verv Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_PROD
0 PS272020 PS 27/2020 Trysil Bryggeri - salgsbevilling 2020-2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_PROD
0 PS282020 PS 28/2020 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll TRYSIL_PROD
0 RS62020 RS 6/2020 Protokoll fra møte i kommunestyret 25.02.2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut TRYSIL_PROD
0 RS72020 RS 7/2020 Nye salderingstiltak innenfor oppvekst og kultur Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut TRYSIL_PROD
0 RS82020 RS 8/2020 Gryteferdige tiltak - Trysil kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut TRYSIL_PROD