eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 12 17 20191217 17.12.2019 09.00 Trysil rådhus Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS722019 PS 72/2019 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS732019 PS 73/2019 Interpellasjoner Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 FO72019 FO 7/2019 Interpellasjon fra Trysil FrP om deltakelse i forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenestene Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut TRYSIL_HIST-05-19
0 PS742019 PS 74/2019 Årsbudsjett 2020 og revidert økonomiplan 2020-2023 - Trysil kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS752019 PS 75/2019 Trysil kommuneskoger KF - budsjett 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS762019 PS 76/2019 Avsetning av overføring fra Trysil Kommuneskoger KF på fond Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS772019 PS 77/2019 Eiendomsskatt 2020 - Skattegrunnlag og skattesats Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS782019 PS 78/2019 Ny sentrumsbarnehage på Østmojordet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS792019 PS 79/2019 Årsmelding 2019 - eldrerådet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS802019 PS 80/2019 Årsmelding 2019 - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS812019 PS 81/2019 Retningslinjer for eldre og personer med funksjonsnedsettelses råd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS822019 PS 82/2019 Valg av råd for eldre og mennesker med funksjonsnedsettelse 2019-2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS832019 PS 83/2019 Valg av ungdomsråd 2019-2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS842019 PS 84/2019 Møteplan for kommunestyre, formannskap og hovedutvalg 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS852019 PS 85/2019 Detaljreguleringsplan for deler av R1388, R1390 og R1392 i Fageråsen - 2. gangs behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS862019 PS 86/2019 Oversiktsdokument om folkehelse i Trysil kommune - et prioritert utvalg av utfordringer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS872019 PS 87/2019 Partnerskapsavtale mellom Innlandet fylkeskommune og Trysil kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS882019 PS 88/2019 Ny selskapsavtale for Revisjon Øst IKS - tidligere Hedmark Revisjon IKS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS892019 PS 89/2019 Raskiftet-fondet: Klage fra Røbuknappen på vedtak om tilskudd til opparbeidelse av sti, molo og bryggeanlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS902019 PS 90/2019 Villa Fregn - skjenkebevilling 2019-2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS912019 PS 91/2019 Delegering og behandling av plan- og økonomisaker Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS922019 PS 92/2019 Revisjon av godgjørelse til politikere i Trysil kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19