eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 06 20 20190620 20.06.2019 09.00 Trysil rådhus Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS232019 PS 23/2019 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 RS42019 RS 4/2019 Protokoll fra møte i kommunestyret 14.5.2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut TRYSIL_HIST-05-19
0 PS242019 PS 24/2019 Interpellasjoner Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 FO22019 FO 2/2019 Interpellasjon fra Trysil Ap om global klimakrise Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut TRYSIL_HIST-05-19
0 FO32019 FO 3/2019 Interpellasjon fra Trysil Sp om bruk av utmark Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut TRYSIL_HIST-05-19
0 FO42019 FO 4/2019 Interpellasjon fra Trysil Høyre om praktisk og arbeidsrettet valgfag i ungdomsskolen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut TRYSIL_HIST-05-19
0 FO52019 FO 5/2019 Interpellasjon fra Trysil Sp om budsjett 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut TRYSIL_HIST-05-19
0 PS252019 PS 25/2019 Trysil kommuneskoger KF - årsberetning og årsregnskap 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS262019 PS 26/2019 Trysil kommuneskoger KF - valg av styre 2019-2020/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS272019 PS 27/2019 Revidering av statutter for Trysil kommunes kulturpris Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS282019 PS 28/2019 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø 2019-2034, 2.gangs behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS292019 PS 29/2019 Trysilfjellet Golf AS - skjenkebevilling 2019 - 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS302019 PS 30/2019 Behandling av fondsaker - Samordning av avgjørelsesmyndighet og fullmakter kraftfondet og landbruksfondet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS312019 PS 31/2019 Tiltaksplan mot arbeidskriminalitet i Trysil Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS322019 PS 32/2019 Rehabiliteringsplan for Trysil kommune - 2019-2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS332019 PS 33/2019 Regnskap og årsberetning 2018 - Trysil kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS342019 PS 34/2019 Tertialrapport 1-2019 Trysil kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS352019 PS 35/2019 Omdisponering ubundne driftsfond etter regnskapsavslutning 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS362019 PS 36/2019 Utbygging av boligfelt i Bygdeberget Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS372019 PS 37/2019 Utbygging av Jordet barnehage - tilleggsbevilgning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS382019 PS 38/2019 Utredning om plassering av ny sentrumsbarnehage Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS392019 PS 39/2019 Handlingsdel av kommuneplanen 2020-2023 - Trysil kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS402019 PS 40/2019 Økonomiplan 2020-2023 Trysil kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19