eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 06 12 20190612 12.06.2019 09.00 Trysil rådhus Kommunestyresalen Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS292019 PS 29/2019 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS302019 PS 30/2019 Behandling av fondsaker - Samordning av avgjørelsesmyndighet og fullmakter kraftfondet og landbruksfondet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS312019 PS 31/2019 Trysilfjellet Golf AS - skjenkebevilling 2019 - 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS322019 PS 32/2019 Øystein Søgaard - deling av grunneiendom gnr. 57, bnr. 54. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS332019 PS 33/2019 DMR Miljø og Geoteknikk AS - dispensasjon for motorisert ferdsel i utmark i Hisåsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS342019 PS 34/2019 Kent Roger Guttormsen - Motorferdsel i utmark barmarksesongen 2019: dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i forbindelse med tilbygg/vedlikehold av fritidsbolig i Bittermarka. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS352019 PS 35/2019 Ungdomslaget Flendølen/Prosjekt Flendalen - Motorferdsel i utmark - Barmarksesongen 2019 - Søknad om tillatelse til utkjøring av materiell til klopplegging av sykkelsti Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS362019 PS 36/2019 Jens Peder Haugli - Motorferdsel i utmark barmarksesongen 2019: dispensasjon for bruk av motorkjøretøy for nødvendige grunnarbeider og vedlikehold av fritidsbolig i Bittermarka Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS372019 PS 37/2019 Jordet jakt- og fiskeforening - Motorferdsel i utmark barmarksesongen 2019 - Bruk av jernhest for uttransport av gamle båtvrak ved Eltsjøen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS382019 PS 38/2019 Tillatelse til kjøring med beltedrevet ATV for frakt av materialer og utstyr - Vibeke Storsveen og Magne Kristiansen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS392019 PS 39/2019 Høring på lokal forskrift - åpning av jakt på hjort i Trysil Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS402019 PS 40/2019 Trysil kommunale viltfond - fordeling av midler 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS412019 PS 41/2019 Detaljreguleringsplan for gangveg langs Vestbyvegen - Fra Mosetra 2 til Knettsetervegen - 1. gangs behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS422019 PS 42/2019 1. gangs behandling - Detaljreguleringsplan for fortau/gangveg langs Fageråsvegen - Fra Trysil høyfjellssenter til Miljøstasjonen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS432019 PS 43/2019 Forvaltning og teknisk drift - tertialrapport nr 1/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19