eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 06 12 20190612 12.06.2019 09:00 Trysil rådhus Kommunestyresalen Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS292019 PS 29/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS302019 PS 30/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Behandling av fondsaker - Samordning av avgjørelsesmyndighet og fullmakter kraftfondet og landbruksfondet
0 PS312019 PS 31/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Trysilfjellet Golf AS - skjenkebevilling 2019 - 2020
0 PS322019 PS 32/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Øystein Søgaard - deling av grunneiendom gnr. 57, bnr. 54.
0 PS332019 PS 33/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll DMR Miljø og Geoteknikk AS - dispensasjon for motorisert ferdsel i utmark i Hisåsen
0 PS342019 PS 34/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kent Roger Guttormsen - Motorferdsel i utmark barmarksesongen 2019: dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i forbindelse med tilbygg/vedlikehold av fritidsbolig i Bittermarka.
0 PS352019 PS 35/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ungdomslaget Flendølen/Prosjekt Flendalen - Motorferdsel i utmark - Barmarksesongen 2019 - Søknad om tillatelse til utkjøring av materiell til klopplegging av sykkelsti
0 PS362019 PS 36/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Jens Peder Haugli - Motorferdsel i utmark barmarksesongen 2019: dispensasjon for bruk av motorkjøretøy for nødvendige grunnarbeider og vedlikehold av fritidsbolig i Bittermarka
0 PS372019 PS 37/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Jordet jakt- og fiskeforening - Motorferdsel i utmark barmarksesongen 2019 - Bruk av jernhest for uttransport av gamle båtvrak ved Eltsjøen
0 PS382019 PS 38/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tillatelse til kjøring med beltedrevet ATV for frakt av materialer og utstyr - Vibeke Storsveen og Magne Kristiansen
0 PS392019 PS 39/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høring på lokal forskrift - åpning av jakt på hjort i Trysil
0 PS402019 PS 40/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Trysil kommunale viltfond - fordeling av midler 2019
0 PS412019 PS 41/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Detaljreguleringsplan for gangveg langs Vestbyvegen - Fra Mosetra 2 til Knettsetervegen - 1. gangs behandling
0 PS422019 PS 42/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll 1. gangs behandling - Detaljreguleringsplan for fortau/gangveg langs Fageråsvegen - Fra Trysil høyfjellssenter til Miljøstasjonen
0 PS432019 PS 43/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forvaltning og teknisk drift - tertialrapport nr 1/2019
Versjon:5.2.00