eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 04 10 20190410 10.04.2019 09.00 Trysil rådhus Kommunestyresalen Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS152019 PS 15/2019 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS162019 PS 16/2019 Midlertidig forbud mot tiltak i Trysil sentrum - Indre sone Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS172019 PS 17/2019 Søknad om konsesjon for erverv av gnr 23 bnr 13 mfl. Klanken skog - Klage Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS182019 PS 18/2019 Tom André Frøhaug - Deling av driftsenhet - gnr. 69, bnr. 11 mfl. - Klage Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS192019 PS 19/2019 Borgar Martinsen - Motorferdsel i utmark barmarksesongen 2019: Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy for nødvendige tiltak på fundament til fritidsbolig i Bittermarka Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS202019 PS 20/2019 Rovviltfellingslaget i Trysil - Motorferdsel i utmark vintersesongen 2018-2019 - Søknad om tillatelse til bruk av snøskuter for flytting av jakttårn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS212019 PS 21/2019 Trysil-Knuts Fjellverden Eltdalen Nordre ANS - Motorferdsel i utmark - Søknad om tillatelse til bruk av beltevogn for uttransport av naturstein Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19