eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovedutvalg for oppvekst og kultur Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 05 21 20190521 21.05.2019 09.00 Trysil rådhus Kommunestyresalen Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS102019 PS 10/2019 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS112019 PS 11/2019 Utredning om plassering av ny sentrumsbarnehage Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS122019 PS 12/2019 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø 2019-2034, 2.gangs behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS132019 PS 13/2019 Omorganisering av Vestre Trysil barnehage og skole til Vestre Trysil oppvekstsenter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS142019 PS 14/2019 Oppvekst og kultur - tertialrapport 1 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS152019 PS 15/2019 Resultater - behovsundersøkelse om åpningstider i barnehagene Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS162019 PS 16/2019 Revidering av statutter for Trysil kommunes kulturpris Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS172019 PS 17/2019 Forslag til nye frister i retningslinjer for kulturmidler i Trysil kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19
0 PS182019 PS 18/2019 Omorganisering av aktivitetsskolen til Aktiv på klubben Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_HIST-05-19