eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovedutvalg for oppvekst og kultur Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 05 21 20190521 21.05.2019 09:00 Trysil rådhus Kommunestyresalen Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS102019 PS 10/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS112019 PS 11/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utredning om plassering av ny sentrumsbarnehage
0 PS122019 PS 12/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø 2019-2034, 2.gangs behandling
0 PS132019 PS 13/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Omorganisering av Vestre Trysil barnehage og skole til Vestre Trysil oppvekstsenter
0 PS142019 PS 14/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppvekst og kultur - tertialrapport 1 2019
0 PS152019 PS 15/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Resultater - behovsundersøkelse om åpningstider i barnehagene
0 PS162019 PS 16/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revidering av statutter for Trysil kommunes kulturpris
0 PS172019 PS 17/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til nye frister i retningslinjer for kulturmidler i Trysil kommune
0 PS182019 PS 18/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Omorganisering av aktivitetsskolen til Aktiv på klubben
Versjon:5.2.00