eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 10 12 20201012 12.10.2020 09.00 Trysil rådhus Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS592020 PS 59/2020 Tilstandsrapportering fra barnevernet 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_PROD
0 PS602020 PS 60/2020 Ny sentrumsbarnehage - avklaring av KS-vedtak 2020/38 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_PROD
0 PS612020 PS 61/2020 Endring av vedtektene for Trysil kommunale idrettsfond Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_PROD
0 PS622020 PS 62/2020 Vedtekter for skolefritidsordning Trysil kommune - endring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_PROD
0 PS632020 PS 63/2020 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2020-2032 - sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_PROD
0 PS642020 PS 64/2020 Raskiftet-fondet: Endring av vedtekter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_PROD
0 PS652020 PS 65/2020 Evaluering av strukturen i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_PROD
0 PS662020 PS 66/2020 Tjenestebeskrivelser for helse og omsorgstjenesten Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_PROD
0 PS672020 PS 67/2020 Kvalitetsreformen i eldreomsorgen Leve hele livet - statusrapport september 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_PROD
0 PS682020 PS 68/2020 Kommunal planstrategi for Trysil kommune 2020-2023 med planprogram for samfunnsdelen av ny kommuneplan 2020-2032 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_PROD
0 PS692020 PS 69/2020 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS - revidert selskapsavtale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_PROD
0 PS702020 PS 70/2020 Trysil forliksråd 2021-2024 - valg av medlemmer og varamedlemmer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_PROD
0 PS712020 PS 71/2020 Valg av møtefullmektiger i Trysil forliksråd 2021-2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_PROD
0 PS722020 PS 72/2020 Mette Amdahl - fritak fra politiske verv Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_PROD
0 PS732020 PS 73/2020 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll TRYSIL_PROD
0 FO142020 FO 14/2020 Interpellasjoner Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll TRYSIL_PROD
0 FO152020 FO 15/2020 Interpellasjon fra Trysil SV om skogdag for elever Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_PROD
0 FO162020 FO 16/2020 Interpellasjon fra Trysil Ap om politisk samarbeidsklima Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TRYSIL_PROD