eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Alle medlemmer
Alle medlemmer listet med navn, representerer, rolle og kontaktinformasjon
Roar Vingelsgaard Arbeidsmiljøutvalget () Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Britt Støa Arbeidsmiljøutvalget () Nestleder Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Bjørn Myhre Arbeidsmiljøutvalget () Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Marit Nerby Arbeidsmiljøutvalget () Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Ann Kristin Flystveit Arbeidsmiljøutvalget () Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Hilde Heien Berg Arbeidsmiljøutvalget () Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Ferlin van Zanten Arbeidsmiljøutvalget () Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Eva Elisabeth Løken Arbeidsmiljøutvalget () Varamedlem eva_elo@hotmail.com Ikke registrert Ikke registrert
Trygve Øverby Arbeidsmiljøutvalget () Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Trine Stenmyren Arbeidsmiljøutvalget () Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Line Menes Arbeidsmiljøutvalget () Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Jan Sævig Arbeidsmiljøutvalget () Leder Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Inger Lise Friis Opsahl Arbeidsmiljøutvalget () Medlem delta@trysil.kommune.no 40 03 61 06 40 03 61 06
Elsa Engerbakk Arbeidsmiljøutvalget () Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Tove Eggen Jota Arbeidsmiljøutvalget () Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Gerard Kort Arbeidsmiljøutvalget () Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Hans Martin Aas Arbeidsmiljøutvalget () Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Berit Helen Haget Arbeidsmiljøutvalget () Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Jan Kveen Eldrerådet () Leder jankveen@bbnett.no Ikke registrert Ikke registrert
Svein Andersen Eldrerådet () Nestleder kaisa.svein@gmail.com 484 952 38 Ikke registrert
Kjell Reidar Lutnæs Eldrerådet () Medlem kjlutnes@bbnett.no Ikke registrert Ikke registrert
Åse Myrbråten Eldrerådet () Medlem asemyr8@gmail.com Ikke registrert Ikke registrert
Gunvor Norderhaug Eldrerådet () Medlem gunvor2511@gmail.com Ikke registrert Ikke registrert
Randi Sætre Eldrerådet Arbeiderpartiet (AP) Medlem ransaetr@gmail.com Ikke registrert 99 22 50 59
Knut Løken Eldrerådet Høyre (H) Medlem klo@trysil.kommune.no Ikke registrert 90 83 43 15
Per Østmoe Eldrerådet () Varamedlem peoestm@online.no Ikke registrert Ikke registrert
Øivin Berg Eldrerådet () Varamedlem oivinolaf@msn.com Ikke registrert Ikke registrert
Hartvig Granberg Eldrerådet () Varamedlem hart-g@online.no Ikke registrert Ikke registrert
Erik Lund Eldrerådet Senterpartiet (SP) Varamedlem er-lu3@online.no Ikke registrert 95 24 91 74
Line Opseth Eldrerådet Senterpartiet (SP) Varamedlem line_opseth@hotmail.com Ikke registrert Ikke registrert
Turid Torgals Eldrerådet () Varamedlem tu-torg@online.no 95 81 99 29 62 45 56 15
Malin Skålholt Åkesson Femund-/Trysilvassdraget fiskefond () Leder malin@trysilvask.no Ikke registrert 90 41 73 64
Morten Olesen Lutnæs Femund-/Trysilvassdraget fiskefond () Medlem morten@lutnes.no Ikke registrert Ikke registrert
Jon Bakken Femund-/Trysilvassdraget fiskefond () Medlem jon.bakken@svorka.net Ikke registrert Ikke registrert
Lena Kristin Hjemstad Øien Femund-/Trysilvassdraget fiskefond () Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Reidar Åsgård Femund-/Trysilvassdraget fiskefond () Medlem reisgard@bbnett.no Ikke registrert Ikke registrert
Leif Nordnes Femund-/Trysilvassdraget fiskefond () Medlem leifnordnes@bbnett.no Ikke registrert Ikke registrert
Ole André Storsnes Femund-/Trysilvassdraget fiskefond () Varamedlem olestors@gmail.com Ikke registrert 90 56 30 80
Jo Gaute Åsgård Femund-/Trysilvassdraget fiskefond () Varamedlem jas@engerdal.kommune.no Ikke registrert Ikke registrert
Ola Sjøli Femund-/Trysilvassdraget fiskefond () Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Randi Sætre Fondsstyret Arbeiderpartiet (AP) Medlem ransaetr@gmail.com Ikke registrert 99 22 50 59
Erik Sletten Fondsstyret Senterpartiet (SP) Ordfører esl@trysil.kommune.no Ikke registrert 90 16 71 35
Linn Rundfloen Fondsstyret Høyre (H) Medlem linn.rundfloen@gmail.com Ikke registrert 98 82 07 88
Even Eriksen Fondsstyret Arbeiderpartiet (AP) Medlem eriksenev@gmail.com 91 64 85 51 91 64 85 51
Stein Bogsveen Fondsstyret Arbeiderpartiet (AP) Medlem sbogsvee@gmail.com Ikke registrert 41 62 20 08
Knut Løken Fondsstyret Høyre (H) Varaordfører klo@trysil.kommune.no Ikke registrert 90 83 43 15
Anders Nyhuus Fondsstyret Høyre (H) Medlem anyhuus@online.no Ikke registrert 90 50 94 33
Liz Bjørseth Fondsstyret Høyre (H) Medlem lizbjorseth@hotmail.com Ikke registrert 95 74 69 63
Marit Nyhuus Fondsstyret Sosialistisk Venstreparti (SV) Medlem marit.nyhuus@vegvesen.no Ikke registrert 90 19 43 72
Per Hagebakken Fondsstyret Senterpartiet (SP) Varamedlem pehageba@bbnett.no Ikke registrert 90 98 84 41
Turid Backe-Viken Fondsstyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem turid.viken@skistar.com Ikke registrert 99 28 00 71
Ole André Storsnes Fondsstyret Senterpartiet (SP) Varamedlem olestors@gmail.com Ikke registrert 90 56 30 80
Einar Hyllvang Fondsstyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem einar.hyllvang@hedmark.org Ikke registrert 92 65 74 21
Malin Skålholt Åkesson Fondsstyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem malin@trysilvask.no Ikke registrert 90 41 73 64
Per Johnny Talaasen Fondsstyret Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem per-talaasen@hotmail.com Ikke registrert 91 54 05 82
Erik Lund Fondsstyret Senterpartiet (SP) Varamedlem er-lu3@online.no Ikke registrert 95 24 91 74
Frank W. Lie Bråten Fondsstyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem fwlbra@online.no Ikke registrert 91 83 22 87
Øyvind Bæk Fondsstyret Høyre (H) Varamedlem varaholla@gmail.com Ikke registrert 91 39 20 49
Gry Vanja Eriksen Fondsstyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem info@eriksenshester.no Ikke registrert 95 25 69 28
Per Gunnar Stensvaag Fondsstyret Senterpartiet (SP) Varamedlem pgsten@gmail.com Ikke registrert 91 61 74 49
Oddmund Myhr Fondsstyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem omyhr@hotmail.com Ikke registrert 99 10 82 51
Jesper Nohr Fondsstyret Senterpartiet (SP) Varamedlem jesper_nohr@outlook.com Ikke registrert Ikke registrert
Linn Rundfloen Formannskapet Høyre (H) Medlem linn.rundfloen@gmail.com Ikke registrert 98 82 07 88
Liz Bjørseth Formannskapet Høyre (H) Medlem lizbjorseth@hotmail.com Ikke registrert 95 74 69 63
Anders Nyhuus Formannskapet Høyre (H) Medlem anyhuus@online.no Ikke registrert 90 50 94 33
Knut Løken Formannskapet Høyre (H) Varaordfører klo@trysil.kommune.no Ikke registrert 90 83 43 15
Even Eriksen Formannskapet Arbeiderpartiet (AP) Medlem eriksenev@gmail.com 91 64 85 51 91 64 85 51
Stein Bogsveen Formannskapet Arbeiderpartiet (AP) Medlem sbogsvee@gmail.com Ikke registrert 41 62 20 08
Randi Sætre Formannskapet Arbeiderpartiet (AP) Medlem ransaetr@gmail.com Ikke registrert 99 22 50 59
Erik Sletten Formannskapet Senterpartiet (SP) Ordfører esl@trysil.kommune.no Ikke registrert 90 16 71 35
Marit Nyhuus Formannskapet Sosialistisk Venstreparti (SV) Medlem marit.nyhuus@vegvesen.no Ikke registrert 90 19 43 72
Per Hagebakken Formannskapet Senterpartiet (SP) Varamedlem pehageba@bbnett.no Ikke registrert 90 98 84 41
Turid Backe-Viken Formannskapet Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem turid.viken@skistar.com Ikke registrert 99 28 00 71
Ole André Storsnes Formannskapet Senterpartiet (SP) Varamedlem olestors@gmail.com Ikke registrert 90 56 30 80
Einar Hyllvang Formannskapet Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem einar.hyllvang@hedmark.org Ikke registrert 92 65 74 21
Malin Skålholt Åkesson Formannskapet Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem malin@trysilvask.no Ikke registrert 90 41 73 64
Per Johnny Talaasen Formannskapet Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem per-talaasen@hotmail.com Ikke registrert 91 54 05 82
Erik Lund Formannskapet Senterpartiet (SP) Varamedlem er-lu3@online.no Ikke registrert 95 24 91 74
Frank W. Lie Bråten Formannskapet Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem fwlbra@online.no Ikke registrert 91 83 22 87
Øyvind Bæk Formannskapet Høyre (H) Varamedlem varaholla@gmail.com Ikke registrert 91 39 20 49
Gry Vanja Eriksen Formannskapet Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem info@eriksenshester.no Ikke registrert 95 25 69 28
Per Gunnar Stensvaag Formannskapet Senterpartiet (SP) Varamedlem pgsten@gmail.com Ikke registrert 91 61 74 49
Oddmund Myhr Formannskapet Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem omyhr@hotmail.com Ikke registrert 99 10 82 51
Jesper Nohr Formannskapet Senterpartiet (SP) Varamedlem jesper_nohr@outlook.com Ikke registrert Ikke registrert
Stein Bogsveen Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Arbeiderpartiet (AP) Medlem sbogsvee@gmail.com Ikke registrert 41 62 20 08
Per Johnny Talaasen Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Fremskrittspartiet (FRP) Medlem per-talaasen@hotmail.com Ikke registrert 91 54 05 82
Tone Merete Øvergård Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Senterpartiet (SP) Medlem totangen@bbnett.no Ikke registrert Ikke registrert
Gry Vanja Eriksen Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Arbeiderpartiet (AP) Medlem info@eriksenshester.no Ikke registrert 95 25 69 28
Liz Bjørseth Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Høyre (H) Leder lizbjorseth@hotmail.com Ikke registrert 95 74 69 63
Malin Skålholt Åkesson Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Arbeiderpartiet (AP) Medlem malin@trysilvask.no Ikke registrert 90 41 73 64
Ole André Storsnes Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Senterpartiet (SP) Nestleder olestors@gmail.com Ikke registrert 90 56 30 80
Morten Olesen Lutnæs Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Høyre (H) Varamedlem morten@lutnes.no Ikke registrert Ikke registrert
Bjarne Skarpmo Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem bjarne.skarpmo@gmail.com Ikke registrert 45 23 42 11
Karen Margrethe Tangnæs Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem jtangnes@bbnett.no Ikke registrert Ikke registrert
Per Gunnar Stensvaag Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Senterpartiet (SP) Varamedlem pgsten@gmail.com Ikke registrert 91 61 74 49
Einar Hyllvang Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem einar.hyllvang@hedmark.org Ikke registrert 92 65 74 21
Anne Marit Myhre Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Høyre (H) Varamedlem an-myhr@online.no Ikke registrert Ikke registrert
Heidi Ringsrød Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem iringsro@online.no Ikke registrert Ikke registrert
Håkon Marius Nybrenna Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Senterpartiet (SP) Varamedlem nybrenna@prostmyra.no Ikke registrert Ikke registrert
Kari Helene Drægni Bekkelund Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem kari.hdb@fpu.no Ikke registrert Ikke registrert
Tore Gunnar Hovden Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem tohovden@outlook.com Ikke registrert Ikke registrert
Line Opseth Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Senterpartiet (SP) Varamedlem line_opseth@hotmail.com Ikke registrert Ikke registrert
Line Opseth Hovedutvalg for helse og omsorg Senterpartiet (SP) Medlem line_opseth@hotmail.com Ikke registrert Ikke registrert
Oddmund Myhr Hovedutvalg for helse og omsorg Arbeiderpartiet (AP) Medlem omyhr@hotmail.com Ikke registrert 99 10 82 51
Randi Sætre Hovedutvalg for helse og omsorg Arbeiderpartiet (AP) Leder ransaetr@gmail.com Ikke registrert 99 22 50 59
Thomas Pedersen Hovedutvalg for helse og omsorg Høyre (H) Medlem thpedersen72@gmail.com Ikke registrert Ikke registrert
Live Skaaret Hovedutvalg for helse og omsorg Høyre (H) Medlem live@lutnes.no Ikke registrert Ikke registrert
Einar Hyllvang Hovedutvalg for helse og omsorg Arbeiderpartiet (AP) Medlem einar.hyllvang@hedmark.org Ikke registrert 92 65 74 21
Erik Lund Hovedutvalg for helse og omsorg Senterpartiet (SP) Nestleder er-lu3@online.no Ikke registrert 95 24 91 74
Gry Vanja Eriksen Hovedutvalg for helse og omsorg Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem info@eriksenshester.no Ikke registrert 95 25 69 28
Jesper Nohr Hovedutvalg for helse og omsorg Senterpartiet (SP) Varamedlem jesper_nohr@outlook.com Ikke registrert Ikke registrert
Bjarne Skarpmo Hovedutvalg for helse og omsorg Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem bjarne.skarpmo@gmail.com Ikke registrert 45 23 42 11
Steinar L. Eriksson Hovedutvalg for helse og omsorg Høyre (H) Varamedlem steinar@opsis.no Ikke registrert Ikke registrert
Karen Margrethe Tangnæs Hovedutvalg for helse og omsorg Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem jtangnes@bbnett.no Ikke registrert Ikke registrert
Per Ingolf Bryn Hovedutvalg for helse og omsorg Senterpartiet (SP) Varamedlem per-bryn@online.no 90 94 47 53 90 94 47 53
Siv J Broman Lyseggen Hovedutvalg for helse og omsorg Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem siv@gronnomsorg.net 90 84 56 60 90 84 56 60
Wenche Irene Nordby Hovedutvalg for helse og omsorg Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem winordby@hotmail.com Ikke registrert Ikke registrert
Bror Sakarias Myrheim Øien Hovedutvalg for helse og omsorg Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem bror_myrheim94@hotmail.com Ikke registrert Ikke registrert
Tone Merete Øvergård Hovedutvalg for helse og omsorg Senterpartiet (SP) Varamedlem totangen@bbnett.no Ikke registrert Ikke registrert
Anne Marit Myhre Hovedutvalg for helse og omsorg Høyre (H) Varamedlem an-myhr@online.no Ikke registrert Ikke registrert
Turid Backe-Viken Hovedutvalg for oppvekst og kultur Arbeiderpartiet (AP) Medlem turid.viken@skistar.com Ikke registrert 99 28 00 71
Per Hagebakken Hovedutvalg for oppvekst og kultur Senterpartiet (SP) Medlem pehageba@bbnett.no Ikke registrert 90 98 84 41
Linn Rundfloen Hovedutvalg for oppvekst og kultur Høyre (H) Nestleder linn.rundfloen@gmail.com Ikke registrert 98 82 07 88
Øyvind Bæk Hovedutvalg for oppvekst og kultur Høyre (H) Leder varaholla@gmail.com Ikke registrert 91 39 20 49
Eva Elisabeth Løken Hovedutvalg for oppvekst og kultur Senterpartiet (SP) Medlem eva_elo@hotmail.com Ikke registrert Ikke registrert
Even Eriksen Hovedutvalg for oppvekst og kultur Arbeiderpartiet (AP) Medlem eriksenev@gmail.com 91 64 85 51 91 64 85 51
Frank W. Lie Bråten Hovedutvalg for oppvekst og kultur Arbeiderpartiet (AP) Medlem fwlbra@online.no Ikke registrert 91 83 22 87
Steinar L. Eriksson Hovedutvalg for oppvekst og kultur Høyre (H) Varamedlem steinar@opsis.no Ikke registrert Ikke registrert
Elisabeth Sakrisson Hovedutvalg for oppvekst og kultur Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem jholmstr@outlook.com Ikke registrert 47 45 23 84
Kristofer Dybeck Hovedutvalg for oppvekst og kultur Senterpartiet (SP) Varamedlem kriff71@gmail.com Ikke registrert 98 65 66 90
Frank Smestad Hovedutvalg for oppvekst og kultur Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem fra.sme@online.no Ikke registrert Ikke registrert
Live Skaaret Hovedutvalg for oppvekst og kultur Høyre (H) Varamedlem live@lutnes.no Ikke registrert Ikke registrert
Malin Skålholt Åkesson Hovedutvalg for oppvekst og kultur Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem malin@trysilvask.no Ikke registrert 90 41 73 64
Oddmund Myhr Hovedutvalg for oppvekst og kultur Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem omyhr@hotmail.com Ikke registrert 99 10 82 51
Hans Peter Nyhuus Hovedutvalg for oppvekst og kultur Senterpartiet (SP) Varamedlem hanspn@yahoo.no Ikke registrert Ikke registrert
Ranveig Skålerud Hovedutvalg for oppvekst og kultur Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem ranveig_95@hotmail.com Ikke registrert Ikke registrert
Caroline Staffansdotter Bergqvist Hovedutvalg for oppvekst og kultur Høyre (H) Varamedlem carolinemuzz@hotmail.com Ikke registrert Ikke registrert
Line Opseth Hovedutvalg for oppvekst og kultur Senterpartiet (SP) Varamedlem line_opseth@hotmail.com Ikke registrert Ikke registrert
Siv J Broman Lyseggen Klagenemnd for eiendomsskatt Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem siv@gronnomsorg.net 90 84 56 60 90 84 56 60
Tore Gunnar Hovden Klagenemnd for eiendomsskatt Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem tohovden@outlook.com Ikke registrert Ikke registrert
Bjørg Edith Enger Klagenemnd for eiendomsskatt Senterpartiet (SP) Medlem bjoenger@bbnett.no Ikke registrert Ikke registrert
Gro Skaaret Klagenemnd for eiendomsskatt Høyre (H) Medlem grskaa@online.no Ikke registrert Ikke registrert
Einar Hyllvang Klagenemnd for eiendomsskatt Arbeiderpartiet (AP) Nestleder einar.hyllvang@hedmark.org Ikke registrert 92 65 74 21
Hans Peter Nyhuus Klagenemnd for eiendomsskatt Senterpartiet (SP) Leder hanspn@yahoo.no Ikke registrert Ikke registrert
Åsmund Gautrik Teppen Klagenemnd for eiendomsskatt Kristelig Folkeparti (KRF) Medlem gautrik@teppen.no Ikke registrert Ikke registrert
Live Skaaret Klagenemnd for eiendomsskatt Høyre (H) Varamedlem live@lutnes.no Ikke registrert Ikke registrert
Eva Elisabeth Løken Klagenemnd for eiendomsskatt Senterpartiet (SP) Varamedlem eva_elo@hotmail.com Ikke registrert Ikke registrert
Øivind Larsen Klagenemnd for eiendomsskatt Kristelig Folkeparti (KRF) Varamedlem oivind.larsen@bbnett.no Ikke registrert Ikke registrert
Jesper Nohr Kommunestyret Senterpartiet (SP) Medlem jesper_nohr@outlook.com Ikke registrert Ikke registrert
Elisabeth Sakrisson Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Medlem jholmstr@outlook.com Ikke registrert 47 45 23 84
Øyvind Bæk Kommunestyret Høyre (H) Medlem varaholla@gmail.com Ikke registrert 91 39 20 49
Linn Rundfloen Kommunestyret Høyre (H) Medlem linn.rundfloen@gmail.com Ikke registrert 98 82 07 88
Anders Nyhuus Kommunestyret Høyre (H) Medlem anyhuus@online.no Ikke registrert 90 50 94 33
Liz Bjørseth Kommunestyret Høyre (H) Medlem lizbjorseth@hotmail.com Ikke registrert 95 74 69 63
Malin Skålholt Åkesson Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Medlem malin@trysilvask.no Ikke registrert 90 41 73 64
Knut Løken Kommunestyret Høyre (H) Varaordfører klo@trysil.kommune.no Ikke registrert 90 83 43 15
Even Eriksen Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Medlem eriksenev@gmail.com 91 64 85 51 91 64 85 51
Per Johnny Talaasen Kommunestyret Fremskrittspartiet (FRP) Medlem per-talaasen@hotmail.com Ikke registrert 91 54 05 82
Stein Bogsveen Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Medlem sbogsvee@gmail.com Ikke registrert 41 62 20 08
Turid Backe-Viken Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Medlem turid.viken@skistar.com Ikke registrert 99 28 00 71
Randi Sætre Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Medlem ransaetr@gmail.com Ikke registrert 99 22 50 59
Bjarne Skarpmo Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Medlem bjarne.skarpmo@gmail.com Ikke registrert 45 23 42 11
Gry Vanja Eriksen Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Medlem info@eriksenshester.no Ikke registrert 95 25 69 28
Ole André Storsnes Kommunestyret Senterpartiet (SP) Medlem olestors@gmail.com Ikke registrert 90 56 30 80
Oddmund Myhr Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Medlem omyhr@hotmail.com Ikke registrert 99 10 82 51
Einar Hyllvang Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Medlem einar.hyllvang@hedmark.org Ikke registrert 92 65 74 21
Per Hagebakken Kommunestyret Senterpartiet (SP) Medlem pehageba@bbnett.no Ikke registrert 90 98 84 41
Per Gunnar Stensvaag Kommunestyret Senterpartiet (SP) Medlem pgsten@gmail.com Ikke registrert 91 61 74 49
Erik Sletten Kommunestyret Senterpartiet (SP) Ordfører esl@trysil.kommune.no Ikke registrert 90 16 71 35
Marit Nyhuus Kommunestyret Sosialistisk Venstreparti (SV) Medlem marit.nyhuus@vegvesen.no Ikke registrert 90 19 43 72
Erik Lund Kommunestyret Senterpartiet (SP) Medlem er-lu3@online.no Ikke registrert 95 24 91 74
Frank W. Lie Bråten Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Medlem fwlbra@online.no Ikke registrert 91 83 22 87
Lars Lillebo Tøraasen Kommunestyret Høyre (H) Medlem larslillebotoraasen@gmail.com Ikke registrert 90 60 38 44
Steinar L. Eriksson Kommunestyret Høyre (H) Varamedlem steinar@opsis.no Ikke registrert Ikke registrert
Wenche Irene Nordby Kommunestyret Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem winordby@hotmail.com Ikke registrert Ikke registrert
Marit Nyhuus Kommunestyret Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem marit.nyhuus@vegvesen.no Ikke registrert 90 19 43 72
Erik Sletten Kommunestyret Senterpartiet (SP) Ordfører esl@trysil.kommune.no Ikke registrert 90 16 71 35
Frank Smestad Kommunestyret Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem fra.sme@online.no Ikke registrert Ikke registrert
Astrid Oppegård Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem astrid.oppegard@yahoo.no Ikke registrert Ikke registrert
Even Eriksen Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Medlem eriksenev@gmail.com 91 64 85 51 91 64 85 51
Anders Nyhuus Kommunestyret Høyre (H) Medlem anyhuus@online.no Ikke registrert 90 50 94 33
Ida Nymoen Kommunestyret Senterpartiet (SP) Medlem Ida_ny_90@hotmail.com 48 12 26 10 48 12 26 10
Per Johnny Talaasen Kommunestyret Fremskrittspartiet (FRP) Medlem per-talaasen@hotmail.com Ikke registrert 91 54 05 82
Kristofer Dybeck Kommunestyret Senterpartiet (SP) Varamedlem kriff71@gmail.com Ikke registrert 98 65 66 90
Tone Merete Øvergård Kommunestyret Senterpartiet (SP) Varamedlem totangen@bbnett.no Ikke registrert Ikke registrert
Tuva Berg Kommunestyret Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem tuva-berg@hotmail.com Ikke registrert Ikke registrert
Thomas Pedersen Kommunestyret Høyre (H) Varamedlem thpedersen72@gmail.com Ikke registrert Ikke registrert
Turid Backe-Viken Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Medlem turid.viken@skistar.com Ikke registrert 99 28 00 71
Ole André Storsnes Kommunestyret Senterpartiet (SP) Medlem olestors@gmail.com Ikke registrert 90 56 30 80
Vidar Ås Kommunestyret Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem vidarbil@online.no Ikke registrert Ikke registrert
Frank Smestad Kommunestyret Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem fra.sme@online.no Ikke registrert Ikke registrert
Karen Margrethe Tangnæs Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem jtangnes@bbnett.no Ikke registrert Ikke registrert
Linn Rundfloen Kommunestyret Høyre (H) Medlem linn.rundfloen@gmail.com Ikke registrert 98 82 07 88
Øyvind Sjøli Kommunestyret Høyre (H) Varamedlem furustokk@gmail.com Ikke registrert Ikke registrert
Ranveig Skålerud Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem ranveig_95@hotmail.com Ikke registrert Ikke registrert
Kari Helene Drægni Bekkelund Kommunestyret Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem kari.hdb@fpu.no Ikke registrert Ikke registrert
Per Ingolf Bryn Kommunestyret Senterpartiet (SP) Varamedlem per-bryn@online.no 90 94 47 53 90 94 47 53
Thomas Pedersen Kommunestyret Høyre (H) Medlem thpedersen72@gmail.com Ikke registrert Ikke registrert
Maria Buflod Rydje Kommunestyret Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem maria@trysilmontessori.no Ikke registrert Ikke registrert
Tone Merete Øvergård Kommunestyret Senterpartiet (SP) Medlem totangen@bbnett.no Ikke registrert Ikke registrert
Anders Oxenøen Kommunestyret Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem heioxenoen@gmail.com 94 18 97 27 94 18 97 27
Malin Skålholt Åkesson Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Medlem malin@trysilvask.no Ikke registrert 90 41 73 64
Dan Wiggo Bovollen Kommunestyret Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Liz Bjørseth Kommunestyret Høyre (H) Varamedlem lizbjorseth@hotmail.com Ikke registrert 95 74 69 63
Maria Buflod Rydje Kommunestyret Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem maria@trysilmontessori.no Ikke registrert Ikke registrert
Henrik Skogstad Kommunestyret Senterpartiet (SP) Varamedlem henrikskogstad@outlook.com 99 33 39 44 99 33 39 44
Morten Olesen Lutnæs Kommunestyret Høyre (H) Varamedlem morten@lutnes.no Ikke registrert Ikke registrert
Per Gunnar Stensvaag Kommunestyret Senterpartiet (SP) Medlem pgsten@gmail.com Ikke registrert 91 61 74 49
Odd Arne Frøhaug Kommunestyret Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem oafrohaug@hotmail.com Ikke registrert Ikke registrert
Siv J Broman Lyseggen Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem siv@gronnomsorg.net 90 84 56 60 90 84 56 60
Stine Sundsbakken Kommunestyret Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem stine_sundsbakken@hotmail.com Ikke registrert Ikke registrert
Steinar L. Eriksson Kommunestyret Høyre (H) Varamedlem steinar@opsis.no Ikke registrert Ikke registrert
Håkon Marius Nybrenna Kommunestyret Senterpartiet (SP) Varamedlem nybrenna@prostmyra.no Ikke registrert Ikke registrert
Einar Hyllvang Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Medlem einar.hyllvang@hedmark.org Ikke registrert 92 65 74 21
Kirsten Winge Kommunestyret Senterpartiet (SP) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Live Skaaret Kommunestyret Høyre (H) Varamedlem live@lutnes.no Ikke registrert Ikke registrert
Heidi Ringsrød Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem iringsro@online.no Ikke registrert Ikke registrert
Anne Marit Myhre Kommunestyret Høyre (H) Varamedlem an-myhr@online.no Ikke registrert Ikke registrert
Line Opseth Kommunestyret Senterpartiet (SP) Varamedlem line_opseth@hotmail.com Ikke registrert Ikke registrert
Frank W. Lie Bråten Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Medlem fwlbra@online.no Ikke registrert 91 83 22 87
Julie Andrea Nunez Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem julie.andrea.nunez@hotmail.com Ikke registrert Ikke registrert
Tore Gunnar Hovden Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem tohovden@outlook.com Ikke registrert Ikke registrert
Berit Winje Kommunestyret Høyre (H) Varamedlem berwinje@gmail.com Ikke registrert Ikke registrert
Hans Peter Nyhuus Kommunestyret Senterpartiet (SP) Varamedlem hanspn@yahoo.no Ikke registrert Ikke registrert
Øyvind Kveen Kommunestyret Senterpartiet (SP) Varamedlem oyvkveen@bbnett.no Ikke registrert Ikke registrert
Elisabeth Sakrisson Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Medlem jholmstr@outlook.com Ikke registrert 47 45 23 84
Caroline Staffansdotter Bergqvist Kommunestyret Høyre (H) Varamedlem carolinemuzz@hotmail.com Ikke registrert Ikke registrert
Fredrik Andersson Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem fredrik-andersson@live.no Ikke registrert Ikke registrert
Bror Sakarias Myrheim Øien Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem bror_myrheim94@hotmail.com Ikke registrert Ikke registrert
Jon Rohnny Talaasen Kommunestyret Høyre (H) Varamedlem jon@trysilbyggsystem.no Ikke registrert Ikke registrert
Henrik Skogstad Kommunestyret Senterpartiet (SP) Medlem henrikskogstad@outlook.com 99 33 39 44 99 33 39 44
Mette Amdahl Kommunestyret Høyre (H) Varamedlem metteamdahl@gmail.com 95 13 73 81 95 13 73 81
Siv J Broman Lyseggen Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem siv@gronnomsorg.net 90 84 56 60 90 84 56 60
Ranveig Skålerud Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem ranveig_95@hotmail.com Ikke registrert Ikke registrert
Hans Peter Nyhuus Kommunestyret Senterpartiet (SP) Varamedlem hanspn@yahoo.no Ikke registrert Ikke registrert
Øyvind Kveen Kommunestyret Senterpartiet (SP) Varamedlem oyvkveen@bbnett.no Ikke registrert Ikke registrert
Astrid Oppegård Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem astrid.oppegard@yahoo.no Ikke registrert Ikke registrert
Vegar Theigler Borgen Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem vegar31@gmail.com 40 07 11 20 40 07 11 20
Jan Roger Berg Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem jan.roger.berg@gmail.com 46 66 76 69 46 66 76 69
Bjørg Edith Enger Kommunestyret Senterpartiet (SP) Varamedlem bjoenger@bbnett.no Ikke registrert Ikke registrert
Odd Magne Horten Kommunestyret Senterpartiet (SP) Varamedlem omha@hotmail.no 48 10 85 43 48 10 85 43
Karen Margrethe Tangnæs Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem jtangnes@bbnett.no Ikke registrert Ikke registrert
Eva Elisabeth Løken Kommunestyret Senterpartiet (SP) Varamedlem eva_elo@hotmail.com Ikke registrert Ikke registrert
Astrid Oppegård Kontrollutvalget i Trysil Arbeiderpartiet (AP) Leder astrid.oppegard@yahoo.no Ikke registrert Ikke registrert
Jorunn Graff Bjørnersen Kontrollutvalget i Trysil Høyre (H) Nestleder jorunngb46@gmail.com 906 73 622 906 73 622
Kjell Reidar Lutnæs Kontrollutvalget i Trysil Arbeiderpartiet (AP) Medlem kjlutnes@bbnett.no Ikke registrert Ikke registrert
Agnar Holmseth Kontrollutvalget i Trysil Arbeiderpartiet (AP) Medlem agnarho@online.no Ikke registrert Ikke registrert
Lars Lillebo Tøraasen Kontrollutvalget i Trysil Høyre (H) Medlem larslillebotoraasen@gmail.com Ikke registrert 90 60 38 44
Marianne Granberg Kontrollutvalget i Trysil Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem marianne.granberg@gmail.com 952 26 160 Ikke registrert
Gro Skaaret Kontrollutvalget i Trysil Høyre (H) Varamedlem grskaa@online.no Ikke registrert Ikke registrert
Jan Tangnes Kontrollutvalget i Trysil Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem jan.tangnes@tine.no Ikke registrert Ikke registrert
Odd Magne Horten Kontrollutvalget i Trysil Senterpartiet (SP) Varamedlem omha@hotmail.no 48 10 85 43 48 10 85 43
Eli Rønning Kontrollutvalget i Trysil Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem knut.nesvik@gmail.com Ikke registrert Ikke registrert
Dagmar Lyngstad Kontrollutvalget i Trysil Høyre (H) Varamedlem dagmal@online.no Ikke registrert Ikke registrert
Erik Lundberg Kontrollutvalget i Trysil Høyre (H) Varamedlem erlundb@online.no Ikke registrert Ikke registrert
Jon Ola Lund Kontrollutvalget i Trysil Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem jolund@trysilnett.com Ikke registrert Ikke registrert
Reidar Mandfloen Kontrollutvalget i Trysil Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Tove Eggen Jota Partssammensatt utvalg () Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Elsa Engerbakk Partssammensatt utvalg () Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Jorunn Beate Varli Partssammensatt utvalg () Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Linn Rundfloen Partssammensatt utvalg Høyre (H) Varamedlem linn.rundfloen@gmail.com Ikke registrert 98 82 07 88
Øyvind Bæk Partssammensatt utvalg Høyre (H) Medlem varaholla@gmail.com Ikke registrert 91 39 20 49
Eva Elisabeth Løken Partssammensatt utvalg Senterpartiet (SP) Varamedlem eva_elo@hotmail.com Ikke registrert Ikke registrert
Anders Nyhuus Partssammensatt utvalg Høyre (H) Varamedlem anyhuus@online.no Ikke registrert 90 50 94 33
Liz Bjørseth Partssammensatt utvalg Høyre (H) Medlem lizbjorseth@hotmail.com Ikke registrert 95 74 69 63
Knut Løken Partssammensatt utvalg Høyre (H) Leder klo@trysil.kommune.no Ikke registrert 90 83 43 15
Erik Lund Partssammensatt utvalg Senterpartiet (SP) Varamedlem er-lu3@online.no Ikke registrert 95 24 91 74
Erik Sletten Partssammensatt utvalg Senterpartiet (SP) Nestleder esl@trysil.kommune.no Ikke registrert 90 16 71 35
Frank Smestad Partssammensatt utvalg () Varamedlem fra.sme@online.no Ikke registrert Ikke registrert
Ole André Storsnes Partssammensatt utvalg Senterpartiet (SP) Varamedlem olestors@gmail.com Ikke registrert 90 56 30 80
Randi Sætre Partssammensatt utvalg Arbeiderpartiet (AP) Medlem ransaetr@gmail.com Ikke registrert 99 22 50 59
Marit Nerby Partssammensatt utvalg () Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Line Menes Partssammensatt utvalg () Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Inger Lise Friis Opsahl Partssammensatt utvalg () Medlem delta@trysil.kommune.no 40 03 61 06 40 03 61 06
Lisbeth Skjellegård Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne () Varamedlem lisbeth_skjellegard@hotmail.com Ikke registrert Ikke registrert
Webjørn Grambo Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne () Varamedlem webjorn@jegerne.no Ikke registrert Ikke registrert
Roar Westgård Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne () Nestleder rwestgar@bbnett.no Ikke registrert Ikke registrert
Jorun Thoug Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne () Varamedlem j-thoug@hotmail.com Ikke registrert Ikke registrert
Ruth Bakke Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne () Varamedlem ruthbakke123@gmail.com Ikke registrert Ikke registrert
Solveig Skjærstad Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne () Medlem sskjerst@bbnett.no Ikke registrert Ikke registrert
Åge Ivar Kristiansen Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne () Medlem aageivar@gmail.com Ikke registrert Ikke registrert
Odd Dypflod Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne () Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Gry Vanja Eriksen Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem info@eriksenshester.no Ikke registrert 95 25 69 28
Erik Lund Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Senterpartiet (SP) Leder er-lu3@online.no Ikke registrert 95 24 91 74
Siv Rønningen Sakkyndig nemnd () Medlem sivronningen@outlook.com Ikke registrert Ikke registrert
Per Ingolf Bryn Sakkyndig nemnd () Medlem per-bryn@online.no 90 94 47 53 90 94 47 53
Geir Håvard Sandbakk Sakkyndig nemnd () Leder geir.haavard@arkitektbua.no Ikke registrert Ikke registrert
Tuva Berg Sakkyndig nemnd () Varamedlem tuva-berg@hotmail.com Ikke registrert Ikke registrert
Halvor Opseth Sakkyndig nemnd () Varamedlem post@trysiltakst.no Ikke registrert Ikke registrert
Anne Marit Myhre Sakkyndig nemnd () Varamedlem an-myhr@online.no Ikke registrert Ikke registrert
Bjørn Myhre Trepartsutvalget () Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Marit Nerby Trepartsutvalget () Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Randi Sætre Trepartsutvalget Arbeiderpartiet (AP) Medlem ransaetr@gmail.com Ikke registrert 99 22 50 59
Frank Smestad Trepartsutvalget () Medlem fra.sme@online.no Ikke registrert Ikke registrert
Per Hagebakken Trepartsutvalget Senterpartiet (SP) Varamedlem pehageba@bbnett.no Ikke registrert 90 98 84 41
Erik Sletten Trepartsutvalget Senterpartiet (SP) Leder esl@trysil.kommune.no Ikke registrert 90 16 71 35
Gry Torgals Trepartsutvalget () Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Roar Vingelsgaard Trepartsutvalget () Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Heidi Kveen Brustad Trepartsutvalget () Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Jan Sævig Trepartsutvalget () Nestleder Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Gerard Kort Trepartsutvalget () Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Bjarne Holmseth Trepartsutvalget () Varamedlem bjarne_holmzz@hotmail.com Ikke registrert Ikke registrert
Knut Linstad Trepartsutvalget () Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Trond Grønland Trepartsutvalget () Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Anders Nyhuus Trepartsutvalget Høyre (H) Varamedlem anyhuus@online.no Ikke registrert 90 50 94 33
Knut Løken Trepartsutvalget Høyre (H) Medlem klo@trysil.kommune.no Ikke registrert 90 83 43 15
Trygve Øverby Trepartsutvalget () Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Marit Nyhuus Trepartsutvalget Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem marit.nyhuus@vegvesen.no Ikke registrert 90 19 43 72
Marit Nyhuus Valgstyret Sosialistisk Venstreparti (SV) Medlem marit.nyhuus@vegvesen.no Ikke registrert 90 19 43 72
Knut Løken Valgstyret Høyre (H) Varaordfører klo@trysil.kommune.no Ikke registrert 90 83 43 15
Even Eriksen Valgstyret Arbeiderpartiet (AP) Medlem eriksenev@gmail.com 91 64 85 51 91 64 85 51
Stein Bogsveen Valgstyret Arbeiderpartiet (AP) Medlem sbogsvee@gmail.com Ikke registrert 41 62 20 08
Anders Nyhuus Valgstyret Høyre (H) Medlem anyhuus@online.no Ikke registrert 90 50 94 33
Liz Bjørseth Valgstyret Høyre (H) Medlem lizbjorseth@hotmail.com Ikke registrert 95 74 69 63
Linn Rundfloen Valgstyret Høyre (H) Medlem linn.rundfloen@gmail.com Ikke registrert 98 82 07 88
Erik Sletten Valgstyret Senterpartiet (SP) Ordfører esl@trysil.kommune.no Ikke registrert 90 16 71 35
Randi Sætre Valgstyret Arbeiderpartiet (AP) Medlem ransaetr@gmail.com Ikke registrert 99 22 50 59
Turid Backe-Viken Valgstyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem turid.viken@skistar.com Ikke registrert 99 28 00 71
Per Hagebakken Valgstyret Senterpartiet (SP) Varamedlem pehageba@bbnett.no Ikke registrert 90 98 84 41
Einar Hyllvang Valgstyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem einar.hyllvang@hedmark.org Ikke registrert 92 65 74 21
Ole André Storsnes Valgstyret Senterpartiet (SP) Varamedlem olestors@gmail.com Ikke registrert 90 56 30 80
Per Johnny Talaasen Valgstyret Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem per-talaasen@hotmail.com Ikke registrert 91 54 05 82
Malin Skålholt Åkesson Valgstyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem malin@trysilvask.no Ikke registrert 90 41 73 64
Erik Lund Valgstyret Senterpartiet (SP) Varamedlem er-lu3@online.no Ikke registrert 95 24 91 74
Frank W. Lie Bråten Valgstyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem fwlbra@online.no Ikke registrert 91 83 22 87
Gry Vanja Eriksen Valgstyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem info@eriksenshester.no Ikke registrert 95 25 69 28
Øyvind Bæk Valgstyret Høyre (H) Varamedlem varaholla@gmail.com Ikke registrert 91 39 20 49
Per Gunnar Stensvaag Valgstyret Senterpartiet (SP) Varamedlem pgsten@gmail.com Ikke registrert 91 61 74 49
Oddmund Myhr Valgstyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem omyhr@hotmail.com Ikke registrert 99 10 82 51
Jesper Nohr Valgstyret Senterpartiet (SP) Varamedlem jesper_nohr@outlook.com Ikke registrert Ikke registrert
Versjon:5.2.00