eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Alle medlemmer
Alle medlemmer listet med navn, representerer, rolle og kontaktinformasjon
Harald Nyberg Arbeidsmiljøutvalget () Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Bjørn Myhre Arbeidsmiljøutvalget () Nestleder bmy@trysil.kommune.no 474 72 943 62 45 77 00
Hans Martin Aas Arbeidsmiljøutvalget () Medlem hma@trysil.kommune.no 990 42 524 62 45 77 00
Ståle Elgshøen Arbeidsmiljøutvalget () Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Line Menes Arbeidsmiljøutvalget () Medlem lem@trysil.kommune.no Ikke registrert Ikke registrert
Berit Helen Haget Arbeidsmiljøutvalget () Varamedlem bhf@trysil.kommune.no 474 73 405 62 45 77 00
Ann-Heidi Thorsteinsen Arbeidsmiljøutvalget () Varamedlem aht@trysil.kommune.no Ikke registrert Ikke registrert
Gerard Kort Arbeidsmiljøutvalget () Varamedlem geko@trysil.kommune.no 954 91 507 62 45 77 00
Britt Støa Arbeidsmiljøutvalget () Varamedlem bst@trysil.kommune.no 489 42 400 62 45 77 00
Jan Sævig Arbeidsmiljøutvalget () Leder jans@trysil.kommune.no 90 72 49 37 62 45 77 00
Inger Lise Friis Opsahl Arbeidsmiljøutvalget () Medlem ilr@trysil.kommune.no Ikke registrert Ikke registrert
Lene Øien Karlsen Arbeidsmiljøutvalget () Medlem lok@trysil.kommune.no Ikke registrert Ikke registrert
Ferlin van Zanten Arbeidsmiljøutvalget () Varamedlem fza@trysil.kommune.no Ikke registrert Ikke registrert
Ann Kristin Flystveit Arbeidsmiljøutvalget () Varamedlem akf@trysil.kommune.no Ikke registrert Ikke registrert
Tove Eggen Jota Arbeidsmiljøutvalget () Medlem toj@trysil.kommune.no Ikke registrert Ikke registrert
Hanne Stolt Wang Arbeidsmiljøutvalget () Medlem hawa@trysil.kommune.no 92 46 65 95 62 45 77 00
Jørn-André Stenseth Arbeidsmiljøutvalget () Medlem jast@trysil.kommune.no 47 64 90 66 62 45 77 00
Marianne Andersen Arbeidsmiljøutvalget () Medlem fagforbundet@trysil.kommune.no Ikke registrert Ikke registrert
Siri Bråten Arbeidsmiljøutvalget () Varamedlem siri.ronning.braten@trysil.kommune.no 95 75 95 94 95 75 95 94
Agneta Brenden Arbeidsmiljøutvalget () Varamedlem Agnetha.Brenden@trysil.kommune.no 40 43 37 27 40 43 37 27
Erik Sletten Fondsstyret Senterpartiet (SP) Ordfører esl@trysil.kommune.no 90 16 71 35 90 16 71 35
Stine Akre Fondsstyret Sosialistisk Venstreparti (SV) Varaordfører sakr@trysil.kommune.no 97 50 63 50 97 50 63 50
Ole André Storsnes Fondsstyret Senterpartiet (SP) Varamedlem olestors@gmail.com 90 56 30 80 90 56 30 90
Malin Skålholt Åkesson Fondsstyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem malin@trysilvask.no 90 41 73 64 90 41 73 64
Tone Merete Øvergård Fondsstyret Senterpartiet (SP) Varamedlem totangen@bbnett.no 90 93 05 95 90 93 05 95
Per Gunnar Stensvaag Fondsstyret Senterpartiet (SP) Varamedlem pgsten@gmail.com 90 67 40 96 90 67 40 96
Kirsten Winge Fondsstyret Senterpartiet (SP) Varamedlem arnenohr@bbnett.no 90 77 97 98 90 77 97 98
Bjørn Erik Støa Fondsstyret Senterpartiet (SP) Varamedlem be.stoa@hotmail.com 97 86 89 93 97 86 89 93
Henrik Skogstad Fondsstyret Senterpartiet (SP) Varamedlem henrikskogstad@outlook.com 99 33 39 44 99 33 39 44
Even Eriksen Fondsstyret Arbeiderpartiet (AP) Medlem eriksenev@gmail.com 91 64 85 51 91 64 85 51
Turid Backe-Viken Fondsstyret Arbeiderpartiet (AP) Medlem turid@alpinogfjell.no 99 28 00 71 99 28 00 71
Jon Edvard Storfjord Fondsstyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem jonstorfjord@outlook.com 90 78 13 72 90 78 13 72
Einar Hyllvang Fondsstyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem einhyl@innlandetfylke.no 92 65 74 21 92 65 74 21
Elisabeth Sakrisson Fondsstyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem elisasak@icloud.com 97 64 94 02 97 64 94 02
Anders Nyhuus Fondsstyret Høyre (H) Medlem anyhuus@online.no 90 50 94 33 90 50 94 33
Thomas Pedersen Fondsstyret Høyre (H) Varamedlem thpedersen72@gmail.com 90 79 89 15 90 79 89 15
Per Johnny Talaasen Fondsstyret Fremskrittspartiet (FRP) Medlem per-talaasen@hotmail.com 91 54 05 82 91 54 05 82
Liz Bjørseth Fondsstyret Høyre (H) Varamedlem lizbjorseth@hotmail.com 95 74 69 63 95 74 69 63
Erik Sletten Formannskapet Senterpartiet (SP) Ordfører esl@trysil.kommune.no 90 16 71 35 90 16 71 35
Stine Akre Formannskapet Sosialistisk Venstreparti (SV) Varaordfører sakr@trysil.kommune.no 97 50 63 50 97 50 63 50
Ole André Storsnes Formannskapet Senterpartiet (SP) Varamedlem olestors@gmail.com 90 56 30 80 90 56 30 90
Malin Skålholt Åkesson Formannskapet Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem malin@trysilvask.no 90 41 73 64 90 41 73 64
Tone Merete Øvergård Formannskapet Senterpartiet (SP) Varamedlem totangen@bbnett.no 90 93 05 95 90 93 05 95
Per Gunnar Stensvaag Formannskapet Senterpartiet (SP) Varamedlem pgsten@gmail.com 90 67 40 96 90 67 40 96
Kirsten Winge Formannskapet Senterpartiet (SP) Varamedlem arnenohr@bbnett.no 90 77 97 98 90 77 97 98
Bjørn Erik Støa Formannskapet Senterpartiet (SP) Varamedlem be.stoa@hotmail.com 97 86 89 93 97 86 89 93
Henrik Skogstad Formannskapet Senterpartiet (SP) Varamedlem henrikskogstad@outlook.com 99 33 39 44 99 33 39 44
Even Eriksen Formannskapet Arbeiderpartiet (AP) Medlem eriksenev@gmail.com 91 64 85 51 91 64 85 51
Turid Backe-Viken Formannskapet Arbeiderpartiet (AP) Medlem turid@alpinogfjell.no 99 28 00 71 99 28 00 71
Jon Edvard Storfjord Formannskapet Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem jonstorfjord@outlook.com 90 78 13 72 90 78 13 72
Einar Hyllvang Formannskapet Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem einhyl@innlandetfylke.no 92 65 74 21 92 65 74 21
Elisabeth Sakrisson Formannskapet Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem elisasak@icloud.com 97 64 94 02 97 64 94 02
Anders Nyhuus Formannskapet Høyre (H) Medlem anyhuus@online.no 90 50 94 33 90 50 94 33
Thomas Pedersen Formannskapet Høyre (H) Varamedlem thpedersen72@gmail.com 90 79 89 15 90 79 89 15
Per Johnny Talaasen Formannskapet Fremskrittspartiet (FRP) Medlem per-talaasen@hotmail.com 91 54 05 82 91 54 05 82
Liz Bjørseth Formannskapet Høyre (H) Varamedlem lizbjorseth@hotmail.com 95 74 69 63 95 74 69 63
Ole André Storsnes Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Senterpartiet (SP) Leder olestors@gmail.com 90 56 30 80 90 56 30 90
Malin Skålholt Åkesson Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem malin@trysilvask.no 90 41 73 64 90 41 73 64
Tone Merete Øvergård Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Senterpartiet (SP) Nestleder totangen@bbnett.no 90 93 05 95 90 93 05 95
Jon Edvard Storfjord Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem jonstorfjord@outlook.com 90 78 13 72 90 78 13 72
Einar Hyllvang Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Arbeiderpartiet (AP) Medlem einhyl@innlandetfylke.no 92 65 74 21 92 65 74 21
Elisabeth Sakrisson Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem elisasak@icloud.com 97 64 94 02 97 64 94 02
Jan Ove Lyseggen Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Senterpartiet (SP) Varamedlem janove@gronnomsorg.net 90 82 58 95 90 82 58 95
Jon Tore Knoff Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Senterpartiet (SP) Varamedlem jontoreknoff@gmail.com 47 67 36 17 47 67 36 17
Roger Bronken Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Senterpartiet (SP) Varamedlem rrbronken@gmail.com 91 36 31 86 91 36 31 86
Bjørg-Edith Enger Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Senterpartiet (SP) Varamedlem bjoenger@bbnett.no 94 15 32 81 94 15 32 81
Eva Elisabeth Løken Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Senterpartiet (SP) Varamedlem eva_elo@hotmail.com 95 05 49 84 95 05 49 84
Terje Stenseth Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem ter_sten@msn.com 45 46 91 93 45 46 91 93
Siv J. Broman Lyseggen Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Arbeiderpartiet (AP) Medlem siv@gronnomsorg.net 90 84 56 60 90 84 56 60
Per Gjermund Talaasen Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Fremskrittspartiet (FRP) Medlem Per_gjermundt@hotmail.com 97 19 33 76 97 19 33 76
Malin Skålholt Åkesson Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial Arbeiderpartiet (AP) Medlem malin@trysilvask.no 90 41 73 64 90 41 73 64
Henrik Skogstad Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial Senterpartiet (SP) Medlem henrikskogstad@outlook.com 99 33 39 44 99 33 39 44
Inger Sørensen Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial Senterpartiet (SP) Leder ingereugenia@gmail.com 48 24 58 48 48 24 58 48
Einar Hyllvang Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem einhyl@innlandetfylke.no 92 65 74 21 92 65 74 21
Oddmund Myhr Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial Arbeiderpartiet (AP) Medlem omyhr@hotmail.com 99 10 82 51 99 10 82 51
Elisabeth Sakrisson Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem elisasak@icloud.com 97 64 94 02 97 64 94 02
Hans Peter Nyhuus Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial Senterpartiet (SP) Varamedlem hanspn@yahoo.no 99 21 19 53 99 21 19 53
Desiree Masayon Kristiansen Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial Senterpartiet (SP) Varamedlem desiree_kristiansen@yahoo.com 47 17 43 75 47 17 43 75
Lisbeth Trønnes Hagebakken Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial Senterpartiet (SP) Varamedlem sondreoda@gmail.com 91 75 64 17 91 75 64 17
Stian Vesterhaug Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial Senterpartiet (SP) Varamedlem stivest77@outlook.com 93 25 69 80 93 25 69 80
Terje Stenseth Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem ter_sten@msn.com 45 46 91 93 45 46 91 93
Siv J. Broman Lyseggen Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem siv@gronnomsorg.net 90 84 56 60 90 84 56 60
Marit Nyhuus Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial Sosialistisk Venstreparti (SV) Nestleder marit.nyhuus@innlandetfylke.no 90 19 43 72 90 19 43 72
Frank Smestad Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem fra.sme@online.no 91 33 27 54 91 33 27 54
Malin Skålholt Åkesson Hovedutvalg for oppvekst og kultur Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem malin@trysilvask.no 90 41 73 64 90 41 73 64
Kirsten Winge Hovedutvalg for oppvekst og kultur Senterpartiet (SP) Medlem arnenohr@bbnett.no 90 77 97 98 90 77 97 98
Bjørn Erik Støa Hovedutvalg for oppvekst og kultur Senterpartiet (SP) Leder be.stoa@hotmail.com 97 86 89 93 97 86 89 93
Hans Gunnar Solvang Hovedutvalg for oppvekst og kultur Senterpartiet (SP) Nestleder hgu-sol@online.no 94 89 90 32 94 89 90 32
Jon Edvard Storfjord Hovedutvalg for oppvekst og kultur Arbeiderpartiet (AP) Medlem jonstorfjord@outlook.com 90 78 13 72 90 78 13 72
Einar Hyllvang Hovedutvalg for oppvekst og kultur Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem einhyl@innlandetfylke.no 92 65 74 21 92 65 74 21
Elisabeth Sakrisson Hovedutvalg for oppvekst og kultur Arbeiderpartiet (AP) Medlem elisasak@icloud.com 97 64 94 02 97 64 94 02
Minde Storsnes Hovedutvalg for oppvekst og kultur Senterpartiet (SP) Varamedlem Minde.stors@gmail.com 95 55 36 76 95 55 36 76
Øyvind Kveen Hovedutvalg for oppvekst og kultur Senterpartiet (SP) Varamedlem oyvkveen@bbnett.no 97 14 81 03 97 14 81 03
Odd Magne Horten Hovedutvalg for oppvekst og kultur Senterpartiet (SP) Varamedlem omha@hotmail.no 48 10 85 43 48 10 85 43
Merethe Mistinguette Tøraasen Hagland Hovedutvalg for oppvekst og kultur Senterpartiet (SP) Varamedlem merethe.hagland@gmail.com 94 79 29 44 94 79 29 44
Terje Stenseth Hovedutvalg for oppvekst og kultur Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem ter_sten@msn.com 45 46 91 93 45 46 91 93
Siv J. Broman Lyseggen Hovedutvalg for oppvekst og kultur Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem siv@gronnomsorg.net 90 84 56 60 90 84 56 60
Judith Tangen Hovedutvalg for oppvekst og kultur Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem tangen.judith@gmail.com 91 24 87 28 91 24 87 28
Einar Hyllvang Klagenemnd for eiendomsskatt () Nestleder einhyl@innlandetfylke.no 92 65 74 21 92 65 74 21
Thomas Pedersen Klagenemnd for eiendomsskatt () Varamedlem thpedersen72@gmail.com 90 79 89 15 90 79 89 15
Hans Peter Nyhuus Klagenemnd for eiendomsskatt () Leder hanspn@yahoo.no 99 21 19 53 99 21 19 53
Bjørg-Edith Enger Klagenemnd for eiendomsskatt () Medlem bjoenger@bbnett.no 94 15 32 81 94 15 32 81
Eva Elisabeth Løken Klagenemnd for eiendomsskatt () Varamedlem eva_elo@hotmail.com 95 05 49 84 95 05 49 84
Siv J. Broman Lyseggen Klagenemnd for eiendomsskatt () Varamedlem siv@gronnomsorg.net 90 84 56 60 90 84 56 60
Steinar L. Eriksson Klagenemnd for eiendomsskatt () Medlem steinar@opsis.no 90 16 33 18 90 16 33 18
Marit Nyhuus Klagenemnd for eiendomsskatt () Varamedlem marit.nyhuus@innlandetfylke.no 90 19 43 72 90 19 43 72
Gerd Elise Storvik Klagenemnd for eiendomsskatt () Medlem Gerdes2209@gmail.com 41 26 67 17 41 26 67 17
Tore Gunnar Hovden Klagenemnd for eiendomsskatt () Varamedlem tohovden@outlook.com 92 41 84 72 92 41 84 72
Karen Margrethe Tangnæs Klagenemnd for fondsstyresaker () Varamedlem jtangnes@bbnett.no 91 84 34 96 91 84 34 96
Maria Buflod Rydje Klagenemnd for fondsstyresaker () Medlem marbufryd@gmail.com 48 06 59 46 48 06 59 46
Judith Tangen Klagenemnd for fondsstyresaker () Varamedlem tangen.judith@gmail.com 91 24 87 28 91 24 87 28
Erik Lund Klagenemnd for fondsstyresaker () Varamedlem erik.lund@eidsivaenergi.no 95 24 91 74 95 24 91 74
Bjørn Karlsen Klagenemnd for fondsstyresaker () Leder bjorn@lae.no 48 40 50 24 48 40 50 24
Stein Bogsveen Klagenemnd for fondsstyresaker () Medlem sbogsvee@gmail.com 41 62 20 08 41 62 20 08
Erik Sletten Klagenemnd iht. delegeringsreglement Senterpartiet (SP) Ordfører esl@trysil.kommune.no 90 16 71 35 90 16 71 35
Ida Kristine Nymoen Klagenemnd iht. delegeringsreglement Senterpartiet (SP) Medlem Ida_ny_90@hotmail.com 48 12 26 10 48 12 26 10
Stine Akre Klagenemnd iht. delegeringsreglement Sosialistisk Venstreparti (SV) Varaordfører sakr@trysil.kommune.no 97 50 63 50 97 50 63 50
Ole André Storsnes Klagenemnd iht. delegeringsreglement Senterpartiet (SP) Varamedlem olestors@gmail.com 90 56 30 80 90 56 30 90
Malin Skålholt Åkesson Klagenemnd iht. delegeringsreglement Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem malin@trysilvask.no 90 41 73 64 90 41 73 64
Tone Merete Øvergård Klagenemnd iht. delegeringsreglement Senterpartiet (SP) Varamedlem totangen@bbnett.no 90 93 05 95 90 93 05 95
Per Gunnar Stensvaag Klagenemnd iht. delegeringsreglement Senterpartiet (SP) Varamedlem pgsten@gmail.com 90 67 40 96 90 67 40 96
Kirsten Winge Klagenemnd iht. delegeringsreglement Senterpartiet (SP) Varamedlem arnenohr@bbnett.no 90 77 97 98 90 77 97 98
Bjørn Erik Støa Klagenemnd iht. delegeringsreglement Senterpartiet (SP) Varamedlem be.stoa@hotmail.com 97 86 89 93 97 86 89 93
Henrik Skogstad Klagenemnd iht. delegeringsreglement Senterpartiet (SP) Varamedlem henrikskogstad@outlook.com 99 33 39 44 99 33 39 44
Even Eriksen Klagenemnd iht. delegeringsreglement Arbeiderpartiet (AP) Medlem eriksenev@gmail.com 91 64 85 51 91 64 85 51
Turid Backe-Viken Klagenemnd iht. delegeringsreglement Arbeiderpartiet (AP) Medlem turid@alpinogfjell.no 99 28 00 71 99 28 00 71
Jon Edvard Storfjord Klagenemnd iht. delegeringsreglement Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem jonstorfjord@outlook.com 90 78 13 72 90 78 13 72
Einar Hyllvang Klagenemnd iht. delegeringsreglement Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem einhyl@innlandetfylke.no 92 65 74 21 92 65 74 21
Elisabeth Sakrisson Klagenemnd iht. delegeringsreglement Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem elisasak@icloud.com 97 64 94 02 97 64 94 02
Anders Nyhuus Klagenemnd iht. delegeringsreglement Høyre (H) Medlem anyhuus@online.no 90 50 94 33 90 50 94 33
Thomas Pedersen Klagenemnd iht. delegeringsreglement Høyre (H) Varamedlem thpedersen72@gmail.com 90 79 89 15 90 79 89 15
Per Johnny Talaasen Klagenemnd iht. delegeringsreglement Fremskrittspartiet (FRP) Medlem per-talaasen@hotmail.com 91 54 05 82 91 54 05 82
Liz Bjørseth Klagenemnd iht. delegeringsreglement Høyre (H) Varamedlem lizbjorseth@hotmail.com 95 74 69 63 95 74 69 63
Erik Sletten Kommunestyret Senterpartiet (SP) Ordfører esl@trysil.kommune.no 90 16 71 35 90 16 71 35
Stine Akre Kommunestyret Sosialistisk Venstreparti (SV) Varaordfører sakr@trysil.kommune.no 97 50 63 50 97 50 63 50
Ole André Storsnes Kommunestyret Senterpartiet (SP) Medlem olestors@gmail.com 90 56 30 80 90 56 30 90
Malin Skålholt Åkesson Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Medlem malin@trysilvask.no 90 41 73 64 90 41 73 64
Tone Merete Øvergård Kommunestyret Senterpartiet (SP) Medlem totangen@bbnett.no 90 93 05 95 90 93 05 95
Per Gunnar Stensvaag Kommunestyret Senterpartiet (SP) Medlem pgsten@gmail.com 90 67 40 96 90 67 40 96
Kirsten Winge Kommunestyret Senterpartiet (SP) Medlem arnenohr@bbnett.no 90 77 97 98 90 77 97 98
Bjørn Erik Støa Kommunestyret Senterpartiet (SP) Medlem be.stoa@hotmail.com 97 86 89 93 97 86 89 93
Henrik Skogstad Kommunestyret Senterpartiet (SP) Medlem henrikskogstad@outlook.com 99 33 39 44 99 33 39 44
Inger Sørensen Kommunestyret Senterpartiet (SP) Medlem ingereugenia@gmail.com 48 24 58 48 48 24 58 48
Hans Gunnar Solvang Kommunestyret Senterpartiet (SP) Medlem hgu-sol@online.no 94 89 90 32 94 89 90 32
Even Eriksen Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Medlem eriksenev@gmail.com 91 64 85 51 91 64 85 51
Turid Backe-Viken Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Medlem turid@alpinogfjell.no 99 28 00 71 99 28 00 71
Jon Edvard Storfjord Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Medlem jonstorfjord@outlook.com 90 78 13 72 90 78 13 72
Einar Hyllvang Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Medlem einhyl@innlandetfylke.no 92 65 74 21 92 65 74 21
Frank W. Lie Bråten Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Medlem fwlbra@online.no 91 83 22 87 91 83 22 87
Oddmund Myhr Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Medlem omyhr@hotmail.com 99 10 82 51 99 10 82 51
Elisabeth Sakrisson Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Medlem elisasak@icloud.com 97 64 94 02 97 64 94 02
Anders Nyhuus Kommunestyret Høyre (H) Medlem anyhuus@online.no 90 50 94 33 90 50 94 33
Thomas Pedersen Kommunestyret Høyre (H) Medlem thpedersen72@gmail.com 90 79 89 15 90 79 89 15
Per Johnny Talaasen Kommunestyret Fremskrittspartiet (FRP) Medlem per-talaasen@hotmail.com 91 54 05 82 91 54 05 82
Jan Ove Lyseggen Kommunestyret Senterpartiet (SP) Varamedlem janove@gronnomsorg.net 90 82 58 95 90 82 58 95
Minde Storsnes Kommunestyret Senterpartiet (SP) Varamedlem Minde.stors@gmail.com 95 55 36 76 95 55 36 76
Hans Peter Nyhuus Kommunestyret Senterpartiet (SP) Varamedlem hanspn@yahoo.no 99 21 19 53 99 21 19 53
Øyvind Kveen Kommunestyret Senterpartiet (SP) Varamedlem oyvkveen@bbnett.no 97 14 81 03 97 14 81 03
Desiree Masayon Kristiansen Kommunestyret Senterpartiet (SP) Varamedlem desiree_kristiansen@yahoo.com 47 17 43 75 47 17 43 75
Jon Tore Knoff Kommunestyret Senterpartiet (SP) Varamedlem jontoreknoff@gmail.com 47 67 36 17 47 67 36 17
Roger Bronken Kommunestyret Senterpartiet (SP) Varamedlem rrbronken@gmail.com 91 36 31 86 91 36 31 86
Bjørg-Edith Enger Kommunestyret Senterpartiet (SP) Varamedlem bjoenger@bbnett.no 94 15 32 81 94 15 32 81
Odd Magne Horten Kommunestyret Senterpartiet (SP) Varamedlem omha@hotmail.no 48 10 85 43 48 10 85 43
Lisbeth Trønnes Hagebakken Kommunestyret Senterpartiet (SP) Varamedlem sondreoda@gmail.com 91 75 64 17 91 75 64 17
Merethe Mistinguette Tøraasen Hagland Kommunestyret Senterpartiet (SP) Varamedlem merethe.hagland@gmail.com 94 79 29 44 94 79 29 44
Eva Elisabeth Løken Kommunestyret Senterpartiet (SP) Varamedlem eva_elo@hotmail.com 95 05 49 84 95 05 49 84
Stian Vesterhaug Kommunestyret Senterpartiet (SP) Varamedlem stivest77@outlook.com 93 25 69 80 93 25 69 80
Terje Stenseth Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem ter_sten@msn.com 45 46 91 93 45 46 91 93
Siv J. Broman Lyseggen Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem siv@gronnomsorg.net 90 84 56 60 90 84 56 60
Ranveig Synnøve Pedersen Skålerud Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem ranveig_95@hotmail.com 98 12 51 57 98 12 51 57
Hanne Lutnæs Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem hannelut@live.no 41 61 40 91 41 61 40 91
Astrid Oppegård Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem astrid.oppegard@yahoo.no 48 18 64 35 48 18 64 35
Vegar Theigler Borgen Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem vegar31@gmail.com 40 07 11 20 40 07 11 20
Timo Bjørseth Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem timobjo@hotmail.com 41 69 91 38 41 69 91 38
Jan Roger Berg Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem jan.roger.berg@gmail.com 46 66 76 69 46 66 76 69
Asgeir Holmseth Snerten Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem ashosnerten@gmail.com 90 91 56 72 90 91 56 72
Karen Margrethe Tangnæs Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem jtangnes@bbnett.no 91 84 34 96 91 84 34 96
Liz Bjørseth Kommunestyret Høyre (H) Medlem lizbjorseth@hotmail.com 95 74 69 63 95 74 69 63
Levi Bråten Bjørseth Kommunestyret Høyre (H) Varamedlem levibjorseth@hotmail.com 94 88 14 43 94 88 14 43
Saron Seni Abraha Kommunestyret Høyre (H) Varamedlem saron_elu@yahoo.com 45 55 50 76 91 22 08 78
Marit Sandvik Kommunestyret Høyre (H) Varamedlem marit.sandvik@trysil.kommune.no 94 40 90 33 94 40 90 33
Marit Nyhuus Kommunestyret Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem marit.nyhuus@innlandetfylke.no 90 19 43 72 90 19 43 72
Frank Smestad Kommunestyret Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem fra.sme@online.no 91 33 27 54 91 33 27 54
Dan Wiggo Bovollen Kommunestyret Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem dan.wiggo.bovollen@hedmark.org 90 95 78 82 90 95 78 82
Maria Buflod Rydje Kommunestyret Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem marbufryd@gmail.com 48 06 59 46 48 06 59 46
Per Gjermund Talaasen Kommunestyret Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem Per_gjermundt@hotmail.com 97 19 33 76 97 19 33 76
Anders Oxenøen Kommunestyret Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem heioxenoen@gmail.com 94 18 97 27 94 18 97 27
Torgrim Storvik Kommunestyret Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem ttstorvik@hotmail.com 41 10 46 87 41 10 46 87
Remi Johannes Bauge Skjæraasen Kommunestyret Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem Ikke registrert 99 29 42 08 99 29 42 08
Hilde K. Pettersen Nyhuus Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem hpe@trysil.kommune.no 97 98 49 50 97 98 49 50
Daniel Melby Engerbakk Kommunestyret Høyre (H) Varamedlem dengerbakk@gmail.com 41 49 89 09 41 49 89 09
Jorunn Graff Bjørnersen Kommunestyret Høyre (H) Varamedlem jorunngb46@gmail.com 90 67 36 22 90 67 36 22
Ståle Nordgaard Kommunestyret Høyre (H) Varamedlem stnordgaard@gmail.com 97 05 48 94 97 05 48 94
Frank W. Lie Bråten Kontrollutvalget Arbeiderpartiet (AP) Medlem fwlbra@online.no 91 83 22 87 91 83 22 87
Astrid Oppegård Kontrollutvalget Arbeiderpartiet (AP) Leder astrid.oppegard@yahoo.no 48 18 64 35 48 18 64 35
Timo Bjørseth Kontrollutvalget Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem timobjo@hotmail.com 41 69 91 38 41 69 91 38
Karen Margrethe Tangnæs Kontrollutvalget Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem jtangnes@bbnett.no 91 84 34 96 91 84 34 96
Anders Oxenøen Kontrollutvalget Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem heioxenoen@gmail.com 94 18 97 27 94 18 97 27
Torgrim Storvik Kontrollutvalget Fremskrittspartiet (FRP) Nestleder ttstorvik@hotmail.com 41 10 46 87 41 10 46 87
Agnar Holmseth Kontrollutvalget Arbeiderpartiet (AP) Medlem agnarho@online.no 99 21 19 47 99 21 19 47
Dagmar Lyngstad Kontrollutvalget Høyre (H) Medlem dagmal@online.no 95 11 81 38 95 11 81 38
Heidi Ringsrød Kontrollutvalget Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem iringsro@gmail.com 91 54 05 52 91 54 05 52
Even Olden Kontrollutvalget Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem e-olden@online.no 90 61 31 82 90 61 31 82
Eva Birgit Edvang Graff Kontrollutvalget Uavhengig (UAVH) Varamedlem Bibbi.g@online.no 97 66 87 62 97 66 87 62
Erik Lund Kontrollutvalget Senterpartiet (SP) Varamedlem erik.lund@eidsivaenergi.no 95 24 91 74 95 24 91 74
John Alexander Svensson Kontrollutvalget Høyre (H) Varamedlem Johnalexandersvensson@gmail.com 90 53 94 41 90 53 94 41
Håkan Stengrundet Kontrollutvalget Høyre (H) Varamedlem haakan@lofteiendom.no Ikke registrert Ikke registrert
Kristine Haraldseid Kontrollutvalget Høyre (H) Varamedlem kristine.h.haraldseid@hotmail.com Ikke registrert Ikke registrert
Gry Vanja Eriksen Kontrollutvalget Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem info@eriksenshester.no 95 25 69 28 95 25 69 28
Ellen Kristine Slemmestad Jægersborg Partssammensatt utvalg () Medlem ekj@trysil.kommune.no Ikke registrert Ikke registrert
Line Menes Partssammensatt utvalg () Medlem lem@trysil.kommune.no Ikke registrert Ikke registrert
Erik Sletten Partssammensatt utvalg Senterpartiet (SP) Nestleder esl@trysil.kommune.no 90 16 71 35 90 16 71 35
Stine Akre Partssammensatt utvalg Sosialistisk Venstreparti (SV) Leder sakr@trysil.kommune.no 97 50 63 50 97 50 63 50
Ole André Storsnes Partssammensatt utvalg Senterpartiet (SP) Varamedlem olestors@gmail.com 90 56 30 80 90 56 30 90
Tone Merete Øvergård Partssammensatt utvalg Senterpartiet (SP) Medlem totangen@bbnett.no 90 93 05 95 90 93 05 95
Inger Sørensen Partssammensatt utvalg Senterpartiet (SP) Varamedlem ingereugenia@gmail.com 48 24 58 48 48 24 58 48
Even Eriksen Partssammensatt utvalg Arbeiderpartiet (AP) Medlem eriksenev@gmail.com 91 64 85 51 91 64 85 51
Jon Edvard Storfjord Partssammensatt utvalg Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem jonstorfjord@outlook.com 90 78 13 72 90 78 13 72
Anders Nyhuus Partssammensatt utvalg Høyre (H) Medlem anyhuus@online.no 90 50 94 33 90 50 94 33
Thomas Pedersen Partssammensatt utvalg Høyre (H) Varamedlem thpedersen72@gmail.com 90 79 89 15 90 79 89 15
Per Johnny Talaasen Partssammensatt utvalg Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem per-talaasen@hotmail.com 91 54 05 82 91 54 05 82
Lene Øien Karlsen Partssammensatt utvalg () Varamedlem lok@trysil.kommune.no Ikke registrert Ikke registrert
Ferlin van Zanten Partssammensatt utvalg () Varamedlem fza@trysil.kommune.no Ikke registrert Ikke registrert
Tove Eggen Jota Partssammensatt utvalg () Medlem toj@trysil.kommune.no Ikke registrert Ikke registrert
Gina Solberg Partssammensatt utvalg () Varamedlem giso@trysil.kommuneno Ikke registrert Ikke registrert
Sara Sørensen Storsveen Partssammensatt utvalg () Varamedlem sast@trysil.kommune.no Ikke registrert Ikke registrert
Marianne Andersen Partssammensatt utvalg () Medlem fagforbundet@trysil.kommune.no Ikke registrert Ikke registrert
Stine Akre Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse () Medlem sakr@trysil.kommune.no 97 50 63 50 97 50 63 50
Oddmund Myhr Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse () Varamedlem omyhr@hotmail.com 99 10 82 51 99 10 82 51
Øivin Berg Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse () Medlem oivinolaf@msn.com 92 82 81 18 92 82 81 18
Anne Eline Larsen Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse () Medlem larsen_ae@hotmail.com 99 15 84 93 99 15 84 93
Odd Dypflod Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse () Medlem Ikke registrert 90 76 57 96 90 76 57 96
Solveig Skjærstad Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse () Nestleder sskjerst@bbnett.no 90 76 46 38 62 45 19 30
Per Østmoe Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse () Varamedlem peoestm@online.no 48 12 05 91 62 45 04 11
Jorun Thoug Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse () Varamedlem j-thoug@hotmail.com 90 62 95 68 90 62 95 68
Tone Sønstebø Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse () Leder tonesonstebo@hotmail.com 97 73 05 43 97 73 05 43
Marit Berget Brenneng Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse () Varamedlem marit@brenneng.no 45 60 20 83 45 60 20 83
Stig Ove Karlsson Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse () Medlem stigovekarlsson@gmail.com 93 23 48 04 93 23 48 04
Lone Lyseggen Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse () Varamedlem lonelyseggen@gmail.com 95 22 10 78 95 22 10 78
Jorun Irene Øvergård Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse () Varamedlem jorunirene@epost.no 41 20 85 21 41 20 85 21
Richard Ljungstrøm Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse () Varamedlem richard.ljungstrom@skistar.com 99 28 00 38 99 28 00 38
Siv Rønningen Sakkyndig nemnd () Medlem sivronningen@outlook.com 95 05 77 75 95 05 77 75
Stian Vesterhaug Sakkyndig nemnd () Varamedlem stivest77@outlook.com 93 25 69 80 93 25 69 80
Per Ingolf Bryn Sakkyndig nemnd () Leder per-bryn@online.no 90 94 47 53 90 94 47 53
Halvor Opseth Sakkyndig nemnd () Medlem post@trysiltakst.no 46 67 20 79 46 67 20 79
Halvor Sætre Sakkyndig nemnd () Varamedlem halvor.saetre@kristoffers.no 48 06 91 11 48 06 91 11
Gry Vanja Eriksen Sakkyndig nemnd () Varamedlem info@eriksenshester.no 95 25 69 28 95 25 69 28
Erik Sletten Valgstyret Senterpartiet (SP) Leder esl@trysil.kommune.no 90 16 71 35 90 16 71 35
Stine Akre Valgstyret Sosialistisk Venstreparti (SV) Nestleder sakr@trysil.kommune.no 97 50 63 50 97 50 63 50
Ole André Storsnes Valgstyret Senterpartiet (SP) Varamedlem olestors@gmail.com 90 56 30 80 90 56 30 90
Malin Skålholt Åkesson Valgstyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem malin@trysilvask.no 90 41 73 64 90 41 73 64
Tone Merete Øvergård Valgstyret Senterpartiet (SP) Varamedlem totangen@bbnett.no 90 93 05 95 90 93 05 95
Per Gunnar Stensvaag Valgstyret Senterpartiet (SP) Varamedlem pgsten@gmail.com 90 67 40 96 90 67 40 96
Kirsten Winge Valgstyret Senterpartiet (SP) Varamedlem arnenohr@bbnett.no 90 77 97 98 90 77 97 98
Bjørn Erik Støa Valgstyret Senterpartiet (SP) Varamedlem be.stoa@hotmail.com 97 86 89 93 97 86 89 93
Henrik Skogstad Valgstyret Senterpartiet (SP) Varamedlem henrikskogstad@outlook.com 99 33 39 44 99 33 39 44
Even Eriksen Valgstyret Arbeiderpartiet (AP) Medlem eriksenev@gmail.com 91 64 85 51 91 64 85 51
Turid Backe-Viken Valgstyret Arbeiderpartiet (AP) Medlem turid@alpinogfjell.no 99 28 00 71 99 28 00 71
Jon Edvard Storfjord Valgstyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem jonstorfjord@outlook.com 90 78 13 72 90 78 13 72
Einar Hyllvang Valgstyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem einhyl@innlandetfylke.no 92 65 74 21 92 65 74 21
Elisabeth Sakrisson Valgstyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem elisasak@icloud.com 97 64 94 02 97 64 94 02
Anders Nyhuus Valgstyret Høyre (H) Medlem anyhuus@online.no 90 50 94 33 90 50 94 33
Thomas Pedersen Valgstyret Høyre (H) Varamedlem thpedersen72@gmail.com 90 79 89 15 90 79 89 15
Per Johnny Talaasen Valgstyret Fremskrittspartiet (FRP) Medlem per-talaasen@hotmail.com 91 54 05 82 91 54 05 82
Liz Bjørseth Valgstyret () Varamedlem lizbjorseth@hotmail.com 95 74 69 63 95 74 69 63
Erik Sletten Fondsstyret Senterpartiet (SP) Ordfører esl@trysil.kommune.no Ikke registrert 90 16 71 35
Stine Akre Fondsstyret Sosialistisk Venstreparti (SV) Varaordfører stine.akre@trysil.kommune.no 97 50 63 60 97 50 63 50
Ida Nymoen Fondsstyret Senterpartiet (SP) Medlem Ida_ny_90@hotmail.com 48 12 26 10 48 12 26 10
Even Eriksen Fondsstyret Arbeiderpartiet (AP) Medlem eriksenev@gmail.com 91 64 85 51 91 64 85 51
Turid Backe-Viken Fondsstyret Arbeiderpartiet (AP) Medlem dengerbakk@gmail.com 41 49 89 09 41 49 89 09
Anders Nyhuus Fondsstyret Høyre (H) Medlem anyhuus@online.no Ikke registrert 90 50 94 33
Per Johnny Talaasen Fondsstyret Fremskrittspartiet (FRP) Medlem per-talaasen@hotmail.com Ikke registrert 91 54 05 82
Ole André Storsnes Fondsstyret Senterpartiet (SP) Varamedlem olestors@gmail.com 90 56 30 80 90 56 30 80
Per Gunnar Stensvaag Fondsstyret Senterpartiet (SP) Varamedlem pgsten@gmail.com Ikke registrert 91 61 74 49
Tone Merete Øvergård Fondsstyret Senterpartiet (SP) Varamedlem totangen@bbnett.no 90 93 05 95 90 93 05 95
Kirsten Winge Fondsstyret Senterpartiet (SP) Varamedlem arnenohr@bbnett.no 90 77 97 98 90 77 97 98
Bjørn Erik Støa Fondsstyret Senterpartiet (SP) Varamedlem be.stoa@hotmail.com 97 86 89 93 97 86 89 93
Henrik Skogstad Fondsstyret Senterpartiet (SP) Varamedlem henrikskogstad@outlook.com 99 33 39 44 99 33 39 44
Malin Skålholt Åkesson Fondsstyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem malin@trysilvask.no Ikke registrert 90 41 73 64
Jon Edvard Storfjord Fondsstyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem jonstorfjord@outlook.com 90 78 13 72 90 78 13 72
Einar Hyllvang Fondsstyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem einar.hyllvang@hedmark.org Ikke registrert 92 65 74 21
Elisabeth Sakrisson Fondsstyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem elisasak@icloud.com 97 64 94 02 97 64 94 02
Linn Rundfloen Fondsstyret Høyre (H) Varamedlem linn.rundfloen@gmail.com 98 82 07 88 98 82 07 88
Thomas Pedersen Fondsstyret Høyre (H) Varamedlem pgsten@gmail.com 90 67 40 96 90 67 40 96
Kirsten Winge Formannskapet Senterpartiet (SP) Varamedlem arnenohr@bbnett.no 90 77 97 98 90 77 97 98
Erik Sletten Formannskapet Senterpartiet (SP) Ordfører esl@trysil.kommune.no Ikke registrert 90 16 71 35
Einar Hyllvang Formannskapet Senterpartiet (SP) Varamedlem einar.hyllvang@hedmark.org Ikke registrert 92 65 74 21
Per Gunnar Stensvaag Formannskapet Senterpartiet (SP) Varamedlem pgsten@gmail.com Ikke registrert 91 61 74 49
Jon Edvard Storfjord Formannskapet Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem jonstorfjord@outlook.com 90 78 13 72 90 78 13 72
Ole André Storsnes Formannskapet Senterpartiet (SP) Varamedlem olestors@gmail.com 90 56 30 80 90 56 30 80
Thomas Pedersen Formannskapet Høyre (H) Varamedlem pgsten@gmail.com 90 67 40 96 90 67 40 96
Turid Backe-Viken Formannskapet Arbeiderpartiet (AP) Medlem dengerbakk@gmail.com 41 49 89 09 41 49 89 09
Anders Nyhuus Formannskapet Høyre (H) Medlem anyhuus@online.no Ikke registrert 90 50 94 33
Ida Nymoen Formannskapet Senterpartiet (SP) Medlem Ida_ny_90@hotmail.com 48 12 26 10 48 12 26 10
Malin Skålholt Åkesson Formannskapet Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem malin@trysilvask.no Ikke registrert 90 41 73 64
Even Eriksen Formannskapet Arbeiderpartiet (AP) Medlem eriksenev@gmail.com 91 64 85 51 91 64 85 51
Linn Rundfloen Formannskapet Høyre (H) Varamedlem linn.rundfloen@gmail.com 98 82 07 88 98 82 07 88
Per Johnny Talaasen Formannskapet Fremskrittspartiet (FRP) Medlem per-talaasen@hotmail.com Ikke registrert 91 54 05 82
Elisabeth Sakrisson Formannskapet Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem elisasak@icloud.com 97 64 94 02 97 64 94 02
Henrik Skogstad Formannskapet Senterpartiet (SP) Varamedlem henrikskogstad@outlook.com 99 33 39 44 99 33 39 44
Tone Merete Øvergård Formannskapet Senterpartiet (SP) Varamedlem totangen@bbnett.no 90 93 05 95 90 93 05 95
Bjørn Erik Støa Formannskapet Senterpartiet (SP) Varamedlem be.stoa@hotmail.com 97 86 89 93 97 86 89 93
Stine Akre Formannskapet Sosialistisk Venstreparti (SV) Varaordfører stine.akre@trysil.kommune.no 97 50 63 60 97 50 63 50
Terje Stenseth Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem ter_sten@msn.com 45 46 91 93 45 46 91 93
Bjørg-Edith Enger Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Senterpartiet (SP) Varamedlem bjoenger@bbnett.no Ikke registrert Ikke registrert
Einar Hyllvang Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Arbeiderpartiet (AP) Medlem einar.hyllvang@hedmark.org Ikke registrert 92 65 74 21
Jon Edvard Storfjord Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem jonstorfjord@outlook.com 90 78 13 72 90 78 13 72
Ole André Storsnes Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Senterpartiet (SP) Leder olestors@gmail.com 90 56 30 80 90 56 30 80
Jan Ove Lyseggen Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Senterpartiet (SP) Varamedlem elisasak@icloud.com 97 64 94 02 97 64 94 02
Eva Elisabeth Løken Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Senterpartiet (SP) Varamedlem eva_elo@hotmail.com Ikke registrert Ikke registrert
Malin Skålholt Åkesson Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem malin@trysilvask.no Ikke registrert 90 41 73 64
Elisabeth Sakrisson Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem elisasak@icloud.com 97 64 94 02 97 64 94 02
Siv J Broman Lyseggen Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Arbeiderpartiet (AP) Medlem siv@gronnomsorg.net 90 84 56 60 90 84 56 60
Tone Merete Øvergård Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Senterpartiet (SP) Nestleder totangen@bbnett.no 90 93 05 95 90 93 05 95
Jon Tore Knoff Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Senterpartiet (SP) Varamedlem jontoreknoff@gmail.com 97 06 25 04 97 06 25 04
Roger Bronken Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Senterpartiet (SP) Varamedlem rrbronken@gmail.com 91 36 31 86 91 36 31 86
Per Gjermund Talaasen Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Fremskrittspartiet (FRP) Medlem Per_gjermundt@hotmail.com 97 19 33 76 97 19 33 76
Terje Stenseth Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem ter_sten@msn.com 45 46 91 93 45 46 91 93
Hans Peter Nyhuus Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial Senterpartiet (SP) Varamedlem hanspn@yahoo.no 99 21 19 53 99 21 19 53
Einar Hyllvang Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem einar.hyllvang@hedmark.org Ikke registrert 92 65 74 21
Frank Smestad Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem fra.sme@online.no 91 33 27 54 91 33 27 54
Oddmund Myhr Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial Arbeiderpartiet (AP) Medlem omyhr@hotmail.com Ikke registrert 99 10 82 51
Malin Skålholt Åkesson Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial Arbeiderpartiet (AP) Medlem malin@trysilvask.no Ikke registrert 90 41 73 64
Elisabeth Sakrisson Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem elisasak@icloud.com 97 64 94 02 97 64 94 02
Henrik Skogstad Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial Senterpartiet (SP) Medlem henrikskogstad@outlook.com 99 33 39 44 99 33 39 44
Siv J Broman Lyseggen Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem siv@gronnomsorg.net 90 84 56 60 90 84 56 60
Marit Nyhuus Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial Sosialistisk Venstreparti (SV) Nestleder marit.nyhuus@vegvesen.no Ikke registrert 90 19 43 72
Inger Sørensen Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial Senterpartiet (SP) Leder ingereugenia@gmail.com Ikke registrert 48 24 58 48
Desiree Masayon Kristiansen Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial Senterpartiet (SP) Varamedlem desiree_kristiansen@yahoo.com 47 17 43 75 47 17 43 75
Lisbeth Trønnes Hagebakken Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial Senterpartiet (SP) Varamedlem sondreoda@gmail.com 91 75 64 17 91 75 64 17
Stian Vesterhaug Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial Senterpartiet (SP) Varamedlem stivest77@outlook.com 93 25 69 80 93 25 69 80
Terje Stenseth Hovedutvalg for oppvekst og kultur Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem ter_sten@msn.com 45 46 91 93 45 46 91 93
Kirsten Winge Hovedutvalg for oppvekst og kultur Senterpartiet (SP) Medlem arnenohr@bbnett.no 90 77 97 98 90 77 97 98
Einar Hyllvang Hovedutvalg for oppvekst og kultur Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem einar.hyllvang@hedmark.org Ikke registrert 92 65 74 21
Jon Edvard Storfjord Hovedutvalg for oppvekst og kultur Arbeiderpartiet (AP) Medlem jonstorfjord@outlook.com 90 78 13 72 90 78 13 72
Odd Magne Horten Hovedutvalg for oppvekst og kultur Senterpartiet (SP) Varamedlem omha@hotmail.no 48 10 85 43 48 10 85 43
Malin Skålholt Åkesson Hovedutvalg for oppvekst og kultur Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem malin@trysilvask.no Ikke registrert 90 41 73 64
Elisabeth Sakrisson Hovedutvalg for oppvekst og kultur Arbeiderpartiet (AP) Medlem elisasak@icloud.com 97 64 94 02 97 64 94 02
Siv J Broman Lyseggen Hovedutvalg for oppvekst og kultur Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem siv@gronnomsorg.net 90 84 56 60 90 84 56 60
Øyvind Kveen Hovedutvalg for oppvekst og kultur Senterpartiet (SP) Varamedlem oyvkveen@bbnett.no 97 14 81 03 97 14 81 03
Bjørn Erik Støa Hovedutvalg for oppvekst og kultur Senterpartiet (SP) Leder be.stoa@hotmail.com 97 86 89 93 97 86 89 93
Hans Gunnar Solvang Hovedutvalg for oppvekst og kultur Senterpartiet (SP) Nestleder hgu-sol@online.no 94 89 90 32 94 89 90 32
Minde Storsnes Hovedutvalg for oppvekst og kultur Senterpartiet (SP) Varamedlem Minde.stors@gmail.com 95 55 36 76 95 55 36 76
Merethe M. Tøraasen Hagland Hovedutvalg for oppvekst og kultur Senterpartiet (SP) Varamedlem mmha@trysil.kommune.no Ikke registrert Ikke registrert
Judith Tangen Hovedutvalg for oppvekst og kultur Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem tangen.judith@gmail.com 91 34 87 28 91 24 87 28
Terje Stenseth Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem ter_sten@msn.com 45 46 91 93 45 46 91 93
Kirsten Winge Kommunestyret Senterpartiet (SP) Medlem arnenohr@bbnett.no 90 77 97 98 90 77 97 98
Per Gjermund Talaasen Kommunestyret Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem Per_gjermundt@hotmail.com 97 19 33 76 97 19 33 76
Torgrim Storvik Kommunestyret Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem ttstorvik@hotmail.com 41 10 47 87 41 10 46 87
Remi Johannes Bauge Skjæraasen Kommunestyret Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem Ikke registrert 99 29 42 08 99 29 42 08
Bjørg-Edith Enger Kommunestyret Senterpartiet (SP) Varamedlem bjoenger@bbnett.no Ikke registrert Ikke registrert
Hans Peter Nyhuus Kommunestyret Senterpartiet (SP) Varamedlem hanspn@yahoo.no 99 21 19 53 99 21 19 53
Einar Hyllvang Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Medlem einar.hyllvang@hedmark.org Ikke registrert 92 65 74 21
Per Gunnar Stensvaag Kommunestyret Senterpartiet (SP) Medlem pgsten@gmail.com Ikke registrert 91 61 74 49
Frank Smestad Kommunestyret Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem fra.sme@online.no 91 33 27 54 91 33 27 54
Karen Margrethe Tangnæs Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem jtangnes@bbnett.no Ikke registrert Ikke registrert
Jon Edvard Storfjord Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Medlem jonstorfjord@outlook.com 90 78 13 72 90 78 13 72
Mette Amdahl Kommunestyret Høyre (H) Varamedlem metteamdahl@gmail.com 95 13 73 81 95 13 73 81
Oddmund Myhr Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Medlem omyhr@hotmail.com Ikke registrert 99 10 82 51
Odd Magne Horten Kommunestyret Senterpartiet (SP) Varamedlem omha@hotmail.no 48 10 85 43 48 10 85 43
Ole André Storsnes Kommunestyret Senterpartiet (SP) Medlem olestors@gmail.com 90 56 30 80 90 56 30 80
Thomas Pedersen Kommunestyret Høyre (H) Medlem pgsten@gmail.com 90 67 40 96 90 67 40 96
Maria Buflod Rydje Kommunestyret Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem jonstorfjord@outlook.com 90 78 13 72 90 78 13 72
Jan Ove Lyseggen Kommunestyret Senterpartiet (SP) Varamedlem elisasak@icloud.com 97 64 94 02 97 64 94 02
Astrid Oppegård Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem astrid.oppegard@yahoo.no 48 18 64 35 48 18 64 35
Vegar Theigler Borgen Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem vegar31@gmail.com 40 07 11 20 40 07 11 20
Turid Backe-Viken Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Medlem dengerbakk@gmail.com 41 49 89 09 41 49 89 09
Anders Oxenøen Kommunestyret Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem heioxenoen@gmail.com 94 18 97 27 94 18 97 27
Liz Bjørseth Kommunestyret Høyre (H) Varamedlem siri.ronning.braten@trysil.kommune.no 95 75 95 94 95 75 95 94
Anders Nyhuus Kommunestyret Høyre (H) Medlem anyhuus@online.no Ikke registrert 90 50 94 33
Eva Elisabeth Løken Kommunestyret Senterpartiet (SP) Varamedlem eva_elo@hotmail.com Ikke registrert Ikke registrert
Dan Wiggo Bovollen Kommunestyret Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem dan.wiggo.bovollen@hedmark.org 90 95 78 82 90 95 78 82
Ida Nymoen Kommunestyret Senterpartiet (SP) Medlem Ida_ny_90@hotmail.com 48 12 26 10 48 12 26 10
Malin Skålholt Åkesson Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Medlem malin@trysilvask.no Ikke registrert 90 41 73 64
Even Eriksen Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Medlem eriksenev@gmail.com 91 64 85 51 91 64 85 51
Linn Rundfloen Kommunestyret Høyre (H) Medlem linn.rundfloen@gmail.com 98 82 07 88 98 82 07 88
Per Johnny Talaasen Kommunestyret Fremskrittspartiet (FRP) Medlem per-talaasen@hotmail.com Ikke registrert 91 54 05 82
Elisabeth Sakrisson Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Medlem elisasak@icloud.com 97 64 94 02 97 64 94 02
Henrik Skogstad Kommunestyret Senterpartiet (SP) Medlem henrikskogstad@outlook.com 99 33 39 44 99 33 39 44
Steinar L. Eriksson Kommunestyret Høyre (H) Varamedlem steinar@opsis.no 90 16 33 18 90 16 33 18
Frank W. Lie Bråten Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Medlem fwlbra@online.no Ikke registrert 91 83 22 87
Ranveig Synnøve Pedersen Skålerud Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem ranveig_95@hotmail.com 98 12 51 57 98 12 51 57
Siv J Broman Lyseggen Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem siv@gronnomsorg.net 90 84 56 60 90 84 56 60
Tone Merete Øvergård Kommunestyret Senterpartiet (SP) Medlem totangen@bbnett.no 90 93 05 95 90 93 05 95
Marit Nyhuus Kommunestyret Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem marit.nyhuus@vegvesen.no Ikke registrert 90 19 43 72
Øyvind Kveen Kommunestyret Senterpartiet (SP) Varamedlem oyvkveen@bbnett.no 97 14 81 03 97 14 81 03
Bjørn Erik Støa Kommunestyret Senterpartiet (SP) Medlem be.stoa@hotmail.com 97 86 89 93 97 86 89 93
Inger Sørensen Kommunestyret Senterpartiet (SP) Medlem ingereugenia@gmail.com Ikke registrert 48 24 58 48
Hans Gunnar Solvang Kommunestyret Senterpartiet (SP) Medlem hgu-sol@online.no 94 89 90 32 94 89 90 32
Minde Storsnes Kommunestyret Senterpartiet (SP) Varamedlem Minde.stors@gmail.com 95 55 36 76 95 55 36 76
Desiree Masayon Kristiansen Kommunestyret Senterpartiet (SP) Varamedlem desiree_kristiansen@yahoo.com 47 17 43 75 47 17 43 75
Jon Tore Knoff Kommunestyret Senterpartiet (SP) Varamedlem jontoreknoff@gmail.com 97 06 25 04 97 06 25 04
Roger Bronken Kommunestyret Senterpartiet (SP) Varamedlem rrbronken@gmail.com 91 36 31 86 91 36 31 86
Lisbeth Trønnes Hagebakken Kommunestyret Senterpartiet (SP) Varamedlem sondreoda@gmail.com 91 75 64 17 91 75 64 17
Merethe M. Tøraasen Hagland Kommunestyret Senterpartiet (SP) Varamedlem mmha@trysil.kommune.no Ikke registrert Ikke registrert
Stian Vesterhaug Kommunestyret Senterpartiet (SP) Varamedlem stivest77@outlook.com 93 25 69 80 93 25 69 80
Arnfinn Kalfoss Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem akalfoss@online.no 97 51 52 43 97 51 52 43
Hanne Lutnæs Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem hanne.susan.lutnas@coop.no 41 61 40 91 41 61 40 91
Timo Bjørseth Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem timobjo@hotmail.com 41 69 91 38 41 69 91 38
Asgeir Holmseth Snerten Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem ashosnerten@gmail.com 90 91 56 72 90 91 56 72
Levi Bråten Bjørseth Kommunestyret Høyre (H) Varamedlem levibjorseth@hotmail.com 94 88 14 43 94 88 14 43
Saron Seni Abraha Kommunestyret Høyre (H) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Marit Sandvik Kommunestyret Høyre (H) Varamedlem marit.sandvik@trysil.kommune.no 94 40 90 33 94 40 90 33
Erik Sletten Kommunestyret Senterpartiet (SP) Ordfører esl@trysil.kommune.no Ikke registrert 90 16 71 35
Stine Akre Kommunestyret Sosialistisk Venstreparti (SV) Varaordfører stine.akre@trysil.kommune.no 97 50 63 60 97 50 63 50
Jan Roger Berg Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem erik.lund@eidsivaenergi.no 95 24 91 74 95 24 91 74
Erik Lund Kontrollutvalget i Trysil Senterpartiet (SP) Varamedlem er-lu3@online.no Ikke registrert 95 24 91 74
Håkan Stengrundet Kontrollutvalget i Trysil Høyre (H) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Agnar Holmseth Kontrollutvalget i Trysil Arbeiderpartiet (AP) Medlem agnarho@online.no Ikke registrert Ikke registrert
Karen Margrethe Tangnæs Kontrollutvalget i Trysil Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem jtangnes@bbnett.no Ikke registrert Ikke registrert
Astrid Oppegård Kontrollutvalget i Trysil Arbeiderpartiet (AP) Leder astrid.oppegard@yahoo.no 48 18 64 35 48 18 64 35
Heidi Ringsrød Kontrollutvalget i Trysil () Varamedlem iringsro@gmail.com Ikke registrert Ikke registrert
Anders Oxenøen Kontrollutvalget i Trysil Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem heioxenoen@gmail.com 94 18 97 27 94 18 97 27
Kristine H. Haraldseid Kontrollutvalget i Trysil Høyre (H) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Frank W. Lie Bråten Kontrollutvalget i Trysil Arbeiderpartiet (AP) Medlem fwlbra@online.no Ikke registrert 91 83 22 87
Dagmar Lyngstad Kontrollutvalget i Trysil Høyre (H) Medlem dagmal@online.no 95 11 81 38 95 11 81 38
Arnfinn Kalfoss Kontrollutvalget i Trysil Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem akalfoss@online.no 97 51 52 43 97 51 52 43
Timo Bjørseth Kontrollutvalget i Trysil Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem timobjo@hotmail.com 41 69 91 38 41 69 91 38
Torgrim Storvik Kontrollutvalget i Trysil Fremskrittspartiet (FRP) Nestleder ttstorvik@hotmail.com 41 10 47 87 41 10 46 87
Even Olden Kontrollutvalget i Trysil Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Eva Birgit Edvang Graff Kontrollutvalget i Trysil () Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
John Alexander Svensson Kontrollutvalget i Trysil Høyre (H) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Per Ingolf Bryn Sakkyndig nemnd () Leder per-bryn@online.no 90 94 47 53 90 94 47 53
Siv Rønningen Sakkyndig nemnd () Medlem sivronningen@outlook.com Ikke registrert Ikke registrert
Halvor Opseth Sakkyndig nemnd () Medlem post@trysiltakst.no Ikke registrert Ikke registrert
Stian Vesterhaug Sakkyndig nemnd () Varamedlem stivest77@outlook.com 93 25 69 80 93 25 69 80
Halvor Sætre Sakkyndig nemnd () Varamedlem halvor.saetre@kristoffers.no 48 06 91 11 48 06 91 11
Gry Vanja Eriksen Sakkyndig nemnd () Varamedlem info@eriksenshester.no Ikke registrert 95 25 69 28