eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/3568 20190816 16.08.2019 Inngående brev Spørsmål om salting av Riksveg 25 Kristian Thorsrud
2016/697 20190816 16.08.2019 Inngående brev Komplettering av søknad om skjenkebevilling RESTAURANTHUSET FAGERÅSEN AS
2018/4418 20190816 16.08.2019 Inngående brev Oversendelse av forsikringsbekreftelse AERTECH AS
2019/1397 20190816 16.08.2019 Inngående brev Evaluering av gatemusikantordningen 2019 Maria Særnmo
2019/2547 20190816 16.08.2019 Inngående brev Høringsuttalelse til lokal forskrift - åpning av jakt på hjort i Trysil - Per Hagebakken Per Hagebakken
2018/4246 20190816 16.08.2019 Inngående brev Informasjon om endringer i vedtaksmalene for SMIL og noen påminnelser/presiseringer om saksbehandling i Agros FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/558 20190816 16.08.2019 Inngående brev Informasjon om endringer i vedtaksmalene for SMIL og noen påminnelser/presiseringer om saksbehandling i Agros FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/3486 20190816 16.08.2019 Utgående brev Husleiekontrakt til underskrift og retur *****
2019/2788 20190816 16.08.2019 Utgående brev Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr. 33 bnr. 116 BOBEST AS
2019/1948 20190816 16.08.2019 Inngående brev Klage på vedtak om avslag på søknad om deling av driftsenhet - gnr. 63 bnr. 68 Britt Ingegärd Håkansson
Ingen tilgang 20190816 16.08.2019 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 31 bnr. 1 Ola Lunde
2019/1397 20190816 16.08.2019 Utgående brev Evaluering av gatemusikantordningen 2019 Ailisha Kaiya Joan Olsen m.fl.
2019/3506 20190816 16.08.2019 Utgående brev Vedtak om fritak for betaling av SFO-plass skoleåret 2019/2020 *****
Ingen tilgang 20190816 16.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Trysil kommune - 20.6.2019-30.6.2020 Jorunn Starberg
2019/2694 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement - gnr. 26 bnr. 965 TRYSILFJELL HYTTER AS
2017/882 20190816 16.08.2019 Utgående brev Svar på spørsmål om asfaltering i Korsbergsvegen Gunn Østmoe
2017/882 20190816 16.08.2019 Utgående brev Svar på anmodning om kantklipp Nina B. Wolen
2017/882 20190816 16.08.2019 Utgående brev Svar på informasjon om veltet rekkverk i Vestadbakken Johan Söderlund
2016/1907 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr. 37 bnr. 724 ICON TAKST AS
2019/3550 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig - gnr. 14 bnr. 168 AS ARKITEKTBUA
2018/4596 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling for barnehageplass *****
2019/185 20190816 16.08.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Redusert foreldrebetaling for barnehageplasser 2019/2020 *****
2019/184 20190816 16.08.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Redusert foreldrebetaling for barnehageplasser 2019/2020 *****
2019/3543 20190816 16.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fagarbeider 60 % - Vestre Trysil barnehage - 1.8.-31.8.2019 Marte Storsveen Larsen
2019/3503 20190816 16.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om å få fortsette på Innbygda skole Anita Bakken
2019/3549 20190816 16.08.2019 Inngående brev Innspill om skolejubileer m.m. Ola Martin Haugen
2019/3542 20190816 16.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om fornyelse av parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2019/3542 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2019/1016 20190816 16.08.2019 Utgående brev Svar på spørsmål om eiendomsskatt Thomas Tystad
2019/1648 20190816 16.08.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt informasjon for tilbakebetaling av eiendomsskatt Snorre Grønnæss
2019/2034 20190816 16.08.2019 Utgående brev Melding om nytt vedtak - eiendomsskatt boligeiendom - gnr 26 bnr 159 Pia Jeanette Lyseggen
2019/388 20190816 16.08.2019 Utgående brev Svar på spørsmål om eiendomsskatt - gnr. 38 bnr. 401 Marit Dyrdal Karlsen
2017/1961 20190816 16.08.2019 Inngående brev Innvilget søknad om autorisasjon som helsefagarbeider HELSEDIREKTORATET
2019/2633 20190816 16.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - ferievikar - enhet for funksjonshemmede avdeling Hagebæk - 24.6.-18.8.2019 Martin Lyseggen Aas
2019/3546 20190816 16.08.2019 Inngående brev Klage på pris for leie av trygghetsalarm *****
2019/3546 20190816 16.08.2019 Inngående brev Melding om at trygghetsalarmen er i ustand - anmodning om avslag i pris *****
2019/3569 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling enkeltanledning - Paviljongen 24.8.2019 KORT & GODT MAT AS
2016/697 20190816 16.08.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om skjenkebevilling RESTAURANTHUSET FAGERÅSEN AS
2019/112 20190816 16.08.2019 Utgående brev Innkalling til drøftingsmøte - turnusavtale for 7. avdeling Delta avd Trysil m.fl.
2019/112 20190816 16.08.2019 Utgående brev Innkalling til forhandlingsmøte - turnusavtale - enhet for sykehjem 7. avdeling Fagforbundet Trysil - Avd 288 m.fl.
2019/3552 20190816 16.08.2019 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - gnr. 37 bnr. 744 Trysil Flis & Malersenter AS
2019/3452 20190816 16.08.2019 Inngående brev Purring på purring på svar - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr. 14 bnr. 2 fnr. 191 EIENDOMSMEGLER KROGSVEEN AS
2019/3386 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknad på stilling - ID 1249 - Student- og elevstillinger - 20-30 % - faste - helse og omsorg *****
2019/3386 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknad på stilling - ID 1249 - Student- og elevstillinger - 20-30 % - faste - helse og omsorg *****
2019/1212 20190816 16.08.2019 Utgående brev Innkalling til drøftingsmøte 22.8.2019 Fagforbundet Trysil - Avd 288
2019/3384 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknad på stilling - ID 1247 - Helsefagarbeidere - faste og vikariat - flere enheter *****
2019/3384 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknad på stilling - ID 1247 - Helsefagarbeidere - faste og vikariat - flere enheter *****
2019/3384 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknad på stilling - ID 1247 - Helsefagarbeidere - faste og vikariat - flere enheter *****
2019/3047 20190816 16.08.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Igangsettingstillatelse for deler av tiltaket - leilighetsbygg fritidsbolig og parkeringskjeller - gnr. 33 bnr. 988 BYGGEPLAN AS
2019/666 20190816 16.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra ordinært arbeid i forbindelse med sykefravær *****
2016/341 20190816 16.08.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av leieavtale Sentrumsforeningen
2019/3567 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknad om utplassering på Trysil sykehjem Oda Trønnes Hagebakken
2019/3567 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknad om utplassering på Trysil sykehjem Jenny Ås
2019/3567 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknad om utplassering på Trysil sykehjem Signe Storsnes
2019/2570 20190816 16.08.2019 Inngående brev Kontrollplan - gnr. 53 bnr. 153 ARNE TØRÅSEN AS
2018/2524 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr. 88 bnr. 134 Dag Aardal
2019/2570 20190816 16.08.2019 Inngående brev Sluttrapport med avfallsplan for nybygg - gnr. 53 bnr. 153 ARNE TØRÅSEN AS
2019/3517 20190816 16.08.2019 Inngående brev Forslag på kandidat til kulturprisen 2019 Margrete Røysheim
2019/1159 20190816 16.08.2019 Inngående brev Klage på vedtak i klagesak - eiendomsskatt næringseiendom - gnr. 26 bnr. 526 Trysil Maskin AS
2019/1837 20190816 16.08.2019 Inngående brev Klage på eiendomsskatt - gnr. 9 bnr. 747 ØSTBY UTMARKSLAG SA
2019/3545 20190816 16.08.2019 Utgående brev Varsel om oppsigelse av avtale - bruk av arbeidsstua Trysil sykehjem Østby kor
2019/3443 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - gnr. 30 bnr. 512 Morten Enger og Silje Skogstad
2019/2648 20190816 16.08.2019 Utgående brev Oversendelse av vurdering etter intervju - elevveileder Delta avd Trysil m.fl.
2019/3547 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - rammetillatelse - tilbygg våningshus og nybygg bod - gnr. 26 bnr. 102 og 457 AS ARKITEKTBUA
2018/4251 20190815 15.08.2019 Inngående brev Rapport fra vernerunde 13.8.2019 ANDERS & FRODE BYGG AS
2018/3514 20190815 15.08.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr. 60 bnr. 156 NORDLYSHYTTER AS
2019/388 20190815 15.08.2019 Inngående brev Purring på svar på spørsmål om eiendomsskatt - gnr. 38 bnr. 401 Marit Dyrdal Karlsen
2017/4869 20190815 15.08.2019 Inngående brev Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur - gnr. 74 bnr. 32 Ole Martin Norderhaug
2018/4251 20190815 15.08.2019 Inngående brev Tegningsutsendelse VVS NORCONSULT AS
2019/3535 20190815 15.08.2019 Inngående brev Nytt til årets skolestart Utdanningsdirektoratet
2013/949 20190815 15.08.2019 Inngående brev Klage på behandling av purring på svar på klage på takstgrunnlag for eiendomsskatt 2019 - gnr. 37 bnr. 1377 snr. 2 Arne Cornel Velde
2019/3409 20190815 15.08.2019 Inngående brev Søknad om høyere lønn Albertine D Snerten
2019/3530 20190815 15.08.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg fritidsbolig - gnr. 36 bnr. 425 Mona Berglund Vestli
2017/882 20190815 15.08.2019 Inngående brev Anmodning om kantklipp Nina B. Wolen
2017/4541 20190815 15.08.2019 Inngående brev Høringsfrist: 13.11.2019 - Høring av forslag til endringer i barnehageloven - innføring av lovregler om barnehagemiljø, internkontroll m.m KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
2017/4541 20190815 15.08.2019 Inngående brev Høringsfrist: 13.11.2019 - Høring av forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
2018/4573 20190815 15.08.2019 Inngående brev Tilskudd til veterinærvakt - orientering om endring FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/2112 20190815 15.08.2019 Inngående brev Ønsker gjenvalg til klagenemnd for eiendomsskatt Hans Peter Nyhuus
2019/2779 20190815 15.08.2019 Utgående brev Innkalling til drøftingsmøte Delta avd Trysil m.fl.
2019/3533 20190815 15.08.2019 Inngående brev Søknad om deling av grunneiendom - gnr. 39 bnr. 18 Jon Næs
2017/882 20190815 15.08.2019 Inngående brev Informasjon om veltet rekkverk i Vestadbakken Johan Söderlund
2019/3405 20190815 15.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget - 5.8.2019-31.7.2021 Ole Sebastian Svingen
2019/3536 20190815 15.08.2019 Inngående brev Nytt til barnehagestart 2019-2020 Utdanningsdirektoratet
2018/4175 20190815 15.08.2019 Inngående brev Informasjon om nasjonale prøver FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/3482 20190815 15.08.2019 Utgående brev Svar på anmodning om at brua over Vestre Grøna beholder navnet Israelsbrua Gunnar G Bjørseth
2019/1275 20190815 15.08.2019 Utgående brev Svar på purring på svar på klage på takstgrunnlag - gnr. 37 bnr. 1312 Anne Lise Karlsen Winge
2019/3196 20190815 15.08.2019 Utgående brev Melding om vedtak - klage på takstgrunnlag - gnr 33 bnr 1025 seksjon 1 Tomas Beck
2019/894 20190815 15.08.2019 Utgående brev Svar på spørsmål om status i saken - gnr. 56 bnr. 158 Leif Erik Skirstad
2019/3403 20190815 15.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om stipend til videreutdanning Tone Laila Hjemly
2019/3521 20190815 15.08.2019 Utgående brev Invitasjon til samtale *****
2019/3459 20190815 15.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2019/3476 20190815 15.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om startlån og tilskudd til etablering *****
2019/3508 20190815 15.08.2019 Utgående brev Innkalling til samtale *****
2017/258 20190815 15.08.2019 Utgående brev Klage på avslag på søknad om felling av ulv i Slettåsreviret FYLKESMANNEN I INNLANDET m.fl.
2017/258 20190815 15.08.2019 Utgående brev Felling av ulv i Slettåsreviret Sekretariatet for rovviltnemnda region 5 m.fl.
2019/3399 20190815 15.08.2019 Utgående brev Melding om vedtak - tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg fritidsbolig - gnr. 26 bnr. 638 TREKOMPANIET TRYSIL AS
Ingen tilgang 20190815 15.08.2019 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 33 bnr. 1 GLOMMEN SKOG SA
2019/3148 20190815 15.08.2019 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - 70 bnr. 50 VEGGERTEIGEN SKOG
Ingen tilgang 20190815 15.08.2019 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 63 bnr. 9 JOHNNY VERCOUTEREN
Ingen tilgang 20190815 15.08.2019 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 67 bnr. 7 ANDERS NYHUUS
Ingen tilgang 20190815 15.08.2019 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav- gnr. 71 bnr. 2 Regitze A S M Pilkington
2019/774 20190815 15.08.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr. 73 bnr. 48 Anders Voldmo Holen
2019/3243 20190815 15.08.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr. 72 bnr. 28 Gro Sættem
2019/2788 20190815 15.08.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr. 33 bnr. 116 BOBEST AS
2019/3248 20190815 15.08.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr. 26 bnr. 37 AE.TCOB AS
Ingen tilgang 20190815 15.08.2019 Inngående brev Høringsuttalelse - detaljreguleringsplan for deler av R1388, R1390 og R1392 i Fageråsen - Espen Sørby Espen Sørby
2018/3003 20190815 15.08.2019 Inngående brev Svar på melding om mangel i søknad - søknad om endring av gitt tillatelse - gnr. 83 bnr. 3 ARILD LUND
2018/4719 20190815 15.08.2019 Utgående brev Svar på spørsmål om installasjon av etasjeovn - gnr. 14 bnr. 2 fnr. 59 Hilde Ohnstad
2019/3529 20190815 15.08.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg garasje - gnr. 36 bnr. 130 Anders Holmseth
2019/3532 20190815 15.08.2019 Inngående brev Klage på faktura for kommunale avgifter for vann og kloakk - gnr. 26 bnr. 519 Gerd Johnsen
2019/87 20190815 15.08.2019 Inngående brev Høringsuttalelse ved 2. gangs offentlig ettersyn - Revisjon av detaljreguleringsplan Bygdeberget nord - B1101, B1102 og B1113 - Hedmark fylkeskommune HEDMARK FYLKESKOMMUNE
2019/2354 20190815 15.08.2019 Inngående brev Melding om endret møtetidspunkt for dialogmøte *****
Ingen tilgang 20190815 15.08.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av kommunalt tilskudd for perioden 1.7.-31.12.2019 TEPAS KOMPETANSE AS
2017/3633 20190815 15.08.2019 Inngående brev NVEs tilbakemelding ved varsel om utvidet planområde - Oppstart av detaljreguleringsplan for Langørvegen 12 / kopi av brev til Areal+ AS NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2016/894 20190815 15.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra ordinært arbeid i forbindelse med sykefravær *****
2017/1540 20190815 15.08.2019 Inngående brev Melding om avsluttet saksarbeid PP-TJENESTEN FOR TRYSIL/ENGERDAL
2018/3467 20190815 15.08.2019 Inngående brev Melding om avsluttet saksarbeid PP-TJENESTEN FOR TRYSIL/ENGERDAL
2018/3538 20190815 15.08.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Trysil
2008/4132 20190815 15.08.2019 Inngående brev Søknad om refusjon av ***** *****
2015/411 20190815 15.08.2019 Inngående brev Melding om avsluttet saksarbeid PP-TJENESTEN FOR TRYSIL/ENGERDAL
Ingen tilgang 20190815 15.08.2019 Inngående brev Melding om avsluttet saksarbeid PP-TJENESTEN FOR TRYSIL/ENGERDAL
2013/2281 20190815 15.08.2019 Inngående brev Melding om avsluttet saksarbeid PP-TJENESTEN FOR TRYSIL/ENGERDAL
2018/3294 20190815 15.08.2019 Inngående brev Melding om avsluttet saksarbeid PP-TJENESTEN FOR TRYSIL/ENGERDAL
2018/307 20190815 15.08.2019 Inngående brev Melding om avsluttet saksarbeid PP-TJENESTEN FOR TRYSIL/ENGERDAL
2019/2293 20190815 15.08.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - rørlegging av bekk - gnr. 26 bnr. 304 TRYSIL INDUSTRIHUS AS
2019/2570 20190815 15.08.2019 Inngående brev Oversendelse av SHA-plan - gnr. 53 bnr. 162 Arne Tøråsen AS
2019/2570 20190815 15.08.2019 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse del 2 - gnr. 53 bnr. 162 NORD ARKITEKTUR AS
2017/4314 20190815 15.08.2019 Inngående brev Melding om avsluttet saksarbeid PP-TJENESTEN FOR TRYSIL/ENGERDAL
2015/4479 20190815 15.08.2019 Inngående brev Melding om avsluttet saksarbeid PP-TJENESTEN FOR TRYSIL/ENGERDAL
2016/341 20190815 15.08.2019 Inngående brev Anmodning om drøfting av leieavtale Trysil Kunstforening
2019/3479 20190815 15.08.2019 Utgående brev Innkalling til dialogmøte 1 *****
2019/3367 20190815 15.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider 100 % - enhet for sykehjem - 9.9.2019-31.1.2020 Mona Karelius
Ingen tilgang 20190815 15.08.2019 Inngående brev Vedtak om igangsetting av spesialundervisning *****
Ingen tilgang 20190815 15.08.2019 Inngående brev Refusjonsgaranti for grunnskoleopplæring for skoleåret 2019/2020 *****
2019/3526 20190815 15.08.2019 Inngående brev Melding om avsluttet saksarbeid PP-TJENESTEN FOR TRYSIL/ENGERDAL
2019/3525 20190815 15.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - assistent 75 % - Innbygda skole - 1.8.-31.8.2019 Albert Berisha
Ingen tilgang 20190815 15.08.2019 Inngående brev Melding om avsluttet saksarbeid PP-TJENESTEN FOR TRYSIL/ENGERDAL
Ingen tilgang 20190815 15.08.2019 Inngående brev Melding om avsluttet saksarbeid PP-TJENESTEN FOR TRYSIL/ENGERDAL
2019/3528 20190815 15.08.2019 Inngående brev Søknad om bytte av skolekrets Veronika Johnsen
2019/3047 20190815 15.08.2019 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse for deler av tiltaket - gnr. 33 bnr. 988 BYGGEPLAN AS
2019/3047 20190815 15.08.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Rammetillatelse - leilighetsbygg fritidsbolig og parkeringskjeller - gnr. 33 bnr. 988 BYGGEPLAN AS
2014/3787 20190815 15.08.2019 Utgående brev Svar på spørsmål om fjerning, tømming og rensing av nedgravd parafintank Knut Nerhagen
2019/3502 20190815 15.08.2019 Utgående brev Innkalling til drøftingsmøte i ansettelsesutvalget 16.8.2019 Fagforbundet Trysil - Avd 288 m.fl.
2019/781 20190815 15.08.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Torbjørn Lorentzen
2019/3538 20190815 15.08.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Hanna Kristin Vallinder
2019/3403 20190815 15.08.2019 Inngående brev Takker ja til stipend for videreutdanning Oda Røgholt
2019/3531 20190815 15.08.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Asger Melbye
2019/3314 20190815 15.08.2019 Utgående brev Oversendelse av korrigert referat fra drøftingsmøte 18.7.2019 Delta avd Trysil
2016/3093 20190815 15.08.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss skoleåret 2019/2020 Mari Anette Svenningsen
2016/3093 20190815 15.08.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Søknad om skoleskyss skoleåret 2019/2020 Mari Anette Svenningsen
2019/3388 20190815 15.08.2019 Utgående brev Oversendelse av stillingsannonse - sykepleier 100 % fast - enhet for legesenter og beredskap Nav
2019/3386 20190815 15.08.2019 Utgående brev Oversendelse av stillingsannonse - student/elev 20 - 30 % fast og vikariat - helse, omsorg og sosial Nav
2018/807 20190815 15.08.2019 Inngående brev Frist: 29.8.2019 - Rapportering på ventetider HELSEDIREKTORATET
2019/3540 20190815 15.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Trysil kommune - 31.1.2019-31.12.2020 Åsne Haugestad
2019/3537 20190815 15.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - ferievikar - enhet for sykehjem 3. avdeling Marlene Øverbekk
2017/1240 20190815 15.08.2019 Utgående brev Referat fra møte om trinn 2 - The Lodge - gnr. 37 bnr. 73 PLAN1 AS
2019/3524 20190815 15.08.2019 Inngående brev Søknad om serveringsbevilling RESTAURANTHUSET FAGERÅSEN AS
2016/971 20190815 15.08.2019 Inngående brev Oversendelse av vedlegg til salgsbevilling GJØVIK KOMMUNE
2019/3385 20190815 15.08.2019 Inngående brev Søknad på stilling - ID 1246 - Sykepleiere og vernepleiere - 100 % - faste og vikariat *****
2016/697 20190815 15.08.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling RESTAURANTHUSET FAGERÅSEN AS
2019/3504 20190815 15.08.2019 Utgående brev Melding etter mottakskontroll - gnr. 37 bnr. 1571 STORENGEN BA-CONSULT AS
2019/3474 20190815 15.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Trysil kommune - 20.8.2019-31.7.2020 Tobias Martinsen
2019/150 20190815 15.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider 72,72 % - enhet for hjemmetjenester avdeling 3 - 1.9.-31.10.2019 Ann Kristin Tannåneset
2019/3386 20190814 14.08.2019 Inngående brev Svar på oversendelse av forslag til stillingsannonse - student/elev 20 - 30 % fast og vikariat - helse, omsorg og sosial FAGFORBUNDET TRYSIL AVD 288
2019/3388 20190814 14.08.2019 Inngående brev Svar på forslag til stillingsannonse - sykepleier 100 % fast - enhet for legesenter og beredskap FAGFORBUNDET TRYSIL AVD 288
2018/4418 20190814 14.08.2019 Inngående brev Oversendelse av forsikringsbekreftelse ELTERA AS
2018/1550 20190814 14.08.2019 Inngående brev Takker ja til plass i mekkeklubben Siri Rønning Bråten
2017/4783 20190814 14.08.2019 Inngående brev Svar på anmodning om å redegjøre for byggets plassering - nybygg leilighetsbygg - gnr. 33 bnr. 141 SBG BYGGPROSJEKT AS
2017/932 20190814 14.08.2019 Inngående brev Frist: 1.10.2019 - Grunnskolestatistikken (GSI) - Kontaktpersoner i kommunene FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/2547 20190814 14.08.2019 Inngående brev Høringsuttalelse til lokal forskrift - åpning av jakt på hjort i Trysil - Trysil Fellesforening for jakt og fiske TRYSIL FELLESFORENING FOR JAKT OG FISKE v/Dag Arne Berget
Ingen tilgang 20190814 14.08.2019 Inngående brev Søknadsfrist 1.9.2019 - Tilskudd til pårørendeskoler og samtalegrupper for 2019 Aldring og helse - nasjonal kompetansetjeneste
2018/472 20190814 14.08.2019 Inngående brev Referat fra ansvarsgruppemøte *****
2018/1240 20190814 14.08.2019 Inngående brev Referat fra ansvarsgruppemøte *****
2019/3519 20190814 14.08.2019 Inngående brev Frist 2.9.2019 - Behovsavklaring omkring bruk av Flisbrua ELVERUM KOMMUNE
2019/184 20190814 14.08.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling for barnehageplass *****
2019/3513 20190814 14.08.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling for barnehageplass *****
2019/185 20190814 14.08.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling for barnehageplass *****
2019/147 20190814 14.08.2019 Utgående brev Svar på melding om defekt gatelys i Buskvegen Heidi Engerbakk Skei
2019/3518 20190814 14.08.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - innbygging av overbygd terrasse - gnr. 9 bnr. 728 Kai Norman Grønseth og Marianne Vestre Grønseth
2019/3507 20190814 14.08.2019 Inngående brev Tilbakemelding på arbeidsgivers vurdering Fagforbundet Trysil avd. 288
2019/3448 20190814 14.08.2019 Inngående brev Aksept av lånevilkår *****
2019/3507 20190814 14.08.2019 Inngående brev Tilbakemelding på arbeidsgivers vurdering Fellesorganisasjonen
2018/1050 20190814 14.08.2019 Inngående brev Bestilling av manntall Trysil FRP
2019/3521 20190814 14.08.2019 Inngående brev Oversendelse av klage til lokal dialog - klage på vedtak om korttidsopphold FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/3473 20190814 14.08.2019 Inngående brev Underskrevet husleiekontrakt Terttu A Taurunjärvi
2019/2091 20190814 14.08.2019 Inngående brev Svar på egenmeldingsskjema for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt 2019 HANS PETER NYHUUS
Ingen tilgang 20190814 14.08.2019 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 31 bnr. 1 Ola Lunde
Ingen tilgang 20190814 14.08.2019 Inngående brev Høringsuttalelse etter offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan for deler av R1390, R1392 og R1393 i Fageråsen - Fageråsen fritid AS og Fageråsen hytteområde AS FAGERÅSEN FRITID AS m.fl.
Ingen tilgang 20190814 14.08.2019 Inngående brev Høringsuttalelse - detaljreguleringsplan for deler av R1388, R1390 og R1392 i Fageråsen - Eva Uthus og Nils Johansson Eva Uthus og Nils Johansson
Ingen tilgang 20190814 14.08.2019 Inngående brev Høringsuttalelse - detaljreguleringsplan for deler av R1388, R1390 og R1392 i Fageråsen - Fylkesmannen i Innlandet FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20190814 14.08.2019 Inngående brev Høringsuttalelse - detaljreguleringsplan for deler av R1388, R1390 og R1392 i Fageråsen - Tore Fjørtoft og Alice Uttberg Fjørtoft Tore Fjørtoft og Alice Uttberg Fjørtoft
Ingen tilgang 20190814 14.08.2019 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 72 bnr. 65 MARTIN BRENDEN
2019/3244 20190814 14.08.2019 Inngående brev Vedtak om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger *****
2019/3520 20190814 14.08.2019 Inngående brev Invitasjon til Ungdomskonferansen 28.-29.10.2019 og nominasjon av årets ungdomskommune 2019 BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET
2019/3314 20190814 14.08.2019 Inngående brev Uttalelse til referat fra drøftingsmøte 18.07.2019 - arbeidstid for avdeling funksjonshemmede i videregående skole Fagforbundet Trysil avd. 288
2019/3515 20190814 14.08.2019 Inngående brev Søknad om fri skoleskyss pga. farlig skoleveg Therese E M Mellgren
2019/3516 20190814 14.08.2019 Inngående brev Søknad om fri skoleskyss pga. farlig skoleveg Therese E M Mellgren
2019/3384 20190814 14.08.2019 Inngående brev Søknad på stilling - ID 1247 - Helsefagarbeidere - faste og vikariat - flere enheter *****
2019/3384 20190814 14.08.2019 Inngående brev Søknad på stilling - ID 1247 - Helsefagarbeidere - faste og vikariat - flere enheter *****
2019/3384 20190814 14.08.2019 Inngående brev Søknad på stilling - ID 1247 - Helsefagarbeidere - faste og vikariat - flere enheter *****
2019/3384 20190814 14.08.2019 Inngående brev Søknad på stilling - ID 1247 - Helsefagarbeidere - faste og vikariat - flere enheter *****
2019/3384 20190814 14.08.2019 Inngående brev Søknad på stilling - ID 1247 - Helsefagarbeidere - faste og vikariat - flere enheter *****
2019/3384 20190814 14.08.2019 Inngående brev Søknad på stilling - ID 1247 - Helsefagarbeidere - faste og vikariat - flere enheter *****
2017/933 20190814 14.08.2019 Inngående brev Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen i 2020 NAV
Ingen tilgang 20190814 14.08.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - gnr. 26 bnr. 1001 STATENS KARTVERK
2019/297 20190814 14.08.2019 Inngående brev Uttalelse til søknad om riving av deler av SEKRAK-registrert bygning samt nytt tilbygg - gnr. 72 bnr. 83 HEDMARK FYLKESKOMMUNE
2018/472 20190814 14.08.2019 Inngående brev Referat fra ansvarsgruppemøte *****
2018/1240 20190814 14.08.2019 Inngående brev Referat fra ansvarsgruppemøte *****
2019/3517 20190814 14.08.2019 Inngående brev Forslag på kandidat til kulturprisen 2019 Torgrim Trygge Storvik
2019/3514 20190814 14.08.2019 Inngående brev Komplettering av søknad - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - bygging av glassigloer TRYSIL TRETOPPHYTTER AS
2017/3633 20190814 14.08.2019 Inngående brev Frist: 16.9.2019 - Varsling om utvidet planområde / oppstart av detaljreguleringsplan for Langørvegen 12 - gnr. 30 bnr. 3 og gnr. 30 bnr. 415 AREAL+ AS
2018/4003 20190814 14.08.2019 Inngående brev Høringsuttalelse - detaljreguleringsplan for gangveg langs Vestbyvegen fra Mosetra 2 til Knettsetervegen - Fylkesmannen i Innlandet FYLKESMANNEN I INNLANDET
2016/4116 20190814 14.08.2019 Inngående brev Høringsuttalelse - detaljregulering for fortau/gangveg langs Fageråsvegen - Fylkesmannen i Innlandet FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/3514 20190814 14.08.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - bygging av glassigloer TRYSIL TRETOPPHYTTER AS
2018/4040 20190813 13.08.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr. 30 bnr. 578 TYSLAND EIENDOM AS
2018/4785 20190813 13.08.2019 Inngående brev Klage på avslag på søknad om dispensasjon - tilbygg fritidsbolig - gnr. 40 bnr. 34 ARILD LUND
2018/2503 20190813 13.08.2019 Inngående brev Informasjon om feil faktura STAVANGER KOMMUNE
2019/3505 20190813 13.08.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - rammetillatelse - nybygg fritidsbolig - gnr. 37 bnr. 1589 STORENGEN BA-CONSULT AS
2019/3504 20190813 13.08.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - rammetillatelse - nybygg fritidsbolig - gnr. 37 bnr. 1571 STORENGEN BA-CONSULT AS
2018/1774 20190813 13.08.2019 Inngående brev Oversendelse av dokumenter Anja Sandvik Marthinsen
2019/3494 20190813 13.08.2019 Inngående brev Begjæring om sletting pant/pantdokument - gnr. 20 bnr. 102, 103 og 104 KULTURDEPARTEMENTET
2018/1550 20190813 13.08.2019 Inngående brev Takker ja til plass i mekkeklubben Siri Nygård Bratteggen
2019/2112 20190813 13.08.2019 Inngående brev Ønsker gjenvalg til styret for Osensjøen fiskefond Ruth Norderhaug Hammer
2019/2112 20190813 13.08.2019 Utgående brev Bekreftelse på frasigelse av verv Marianne Granberg
2019/3507 20190813 13.08.2019 Utgående brev Spørsmål om ansettelse i 50 % vikariat i avdeling enslige mindreårige for perioden oktober-desember 2019 *****
2019/3475 20190813 13.08.2019 Utgående brev Vedtak om startlån fra Trysil kommune *****
2018/2234 20190813 13.08.2019 Utgående brev Ferdigattest - gnr. 37 bnr. 1590 og 1591 TELEMARKHYTTER AS
2019/3365 20190813 13.08.2019 Utgående brev Melding om mangel i søknad - søknad om dispensasjon for bygging av garasje i LNF-område - gnr. 17 bnr. 125 Uno Nesbakken
2017/919 20190813 13.08.2019 Utgående brev Matrikkelføring fullført - sak 16-205751RFA-JHAM Hedemarken og Sør-Østerdal Jordskifterett
2017/909 20190813 13.08.2019 Utgående brev Matrikkelføring fullført på sak 17-006269RFA-JHAM Hedemarken og Sør-Østerdal Jordskifterett
2019/3431 20190813 13.08.2019 Inngående brev Takker ja til overføring av stilling Geir Rønningen
2019/2112 20190813 13.08.2019 Utgående brev Bekreftelse på frasigelse av verv Geir Håvard Sandbakk
2019/2112 20190813 13.08.2019 Utgående brev Bekreftelse på frasigelse av verv Jon Ola Lund
2019/1519 20190813 13.08.2019 Inngående brev Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, herunder grunntilskudd INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
2019/3503 20190813 13.08.2019 Inngående brev Søknad om å få fortsette på Innbygda skole Anita Bakken
Ingen tilgang 20190813 13.08.2019 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning *****
2018/3003 20190813 13.08.2019 Utgående brev Melding om mangler ved søknad om ferdigattest - nytt avløpsanlegg - gnr. 83 bnr. 3 Osensjøen vest 1301 Arild Lund
2018/1250 20190813 13.08.2019 Utgående brev Melding om mangel i søknad om ferdigattest - nybygg fritidsbolig - gnr. 9 bnr. 102 fnr. 9 Bengt Gerhardsen
2019/3506 20190813 13.08.2019 Inngående brev Søknad om fritak for betaling av SFO-plass *****
2018/1550 20190813 13.08.2019 Utgående brev Tilbakemelding om plass på mekkeklubb Siri Nygård Bratteggen
2018/1550 20190813 13.08.2019 Utgående brev Opplysning om oppstart i mekkeklubben Vetle Tangnæs Martinussen
2018/1550 20190813 13.08.2019 Utgående brev Påminnelse om frist for tilbakemelding på tilbud om plass på mekkeklubben Ola Sætre m.fl.
2019/3132 20190813 13.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Trysil kommune - 29.7.2019-31.7.2020 Line Ingunn Flermoen
2016/4624 20190813 13.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Trysil kommune - 1.8.2019-31.7.2020 Kenar Taha Saber
2019/3452 20190813 13.08.2019 Inngående brev Purring på svar - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr. 14 bnr. 2 fnr. 191 EIENDOMSMEGLER KROGSVEEN AS
2016/1756 20190813 13.08.2019 Utgående brev Ferdigattest - nybygg garasje - gnr. 25 bnr. 49 og gnr. 25 bnr. 57 Øyvind Akre
2018/3870 20190813 13.08.2019 Utgående brev Ferdigattest - nytt avløpsanlegg - gnr. 83 bnr. 3 Osensjøen vest 1313 ARILD LUND
Ingen tilgang 20190813 13.08.2019 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 31 bnr. 1 Ola Lunde
2019/2311 20190813 13.08.2019 Utgående brev Melding om yrkesskade - ***** ***** Nav
2019/3483 20190813 13.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - elevveileder 100 % - Innbygda skole Une Buflod
Versjon:5.2.00