eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/8537 20210115 15.01.2021 Saksframlegg/innstilling Andreas In-Albon - motorferdsel i utmark etter § 6 TRYSIL_PROD
2020/8662 20210115 15.01.2021 Saksframlegg/innstilling Ljøradalen snøscooterklubb - motorferdsel i utmark etter § 6 TRYSIL_PROD
2020/7475 20210115 15.01.2021 Saksframlegg/innstilling Steinar Westbye - motorferdsel i utmark etter § 6 TRYSIL_PROD
2020/8552 20210115 15.01.2021 Saksframlegg/innstilling TRYSIL FRITIDSEIENDOM AS - motorferdsel i utmark etter § 6 TRYSIL_PROD
2020/84 20210115 15.01.2021 Saksframlegg/innstilling Detaljregulering Engemoen grustak/massetak - 2. gangsbehandling TRYSIL_PROD
2020/3615 20210115 15.01.2021 Saksframlegg/innstilling Endring av vedtekter - Femund-/Trysilvassdragets fiskefond TRYSIL_PROD
2021/109 20210115 15.01.2021 Saksframlegg/innstilling Barnehage og SFO - endring av rutiner ved ubetalt oppholdsbetaling TRYSIL_PROD
2020/1837 20210115 15.01.2021 Saksframlegg/innstilling Detaljregulering Trysilfjellet Arena Del 1 - 1. gangs behandling - offentlig ettersyn TRYSIL_PROD
2020/5322 20210115 15.01.2021 Saksframlegg/innstilling Stina og Geir Fossum - motorferdsel i utmark etter § 6 TRYSIL_PROD
2020/5706 20210115 15.01.2021 Saksframlegg/innstilling Behandling av søknad fra Læringsverkstedet barnehage Vestadbakken om kommunalt tilskudd ved utvidelse av antall plasser - etter tilleggsopplysninger TRYSIL_PROD
2020/3974 20210115 15.01.2021 Saksframlegg/innstilling Skoleruta for Trysil kommune skoleåret 2021/2022 TRYSIL_PROD
2020/300 20210115 15.01.2021 Saksframlegg/innstilling Årsmelding fra Trysil folkebibliotek 2020 TRYSIL_PROD
2020/966 20210115 15.01.2021 Saksframlegg/innstilling Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2021-2033 - ny behandling TRYSIL_PROD
2021/196 20210114 14.01.2021 Saksframlegg/innstilling Tildelingskriterier for statens ekstratilskudd til kommuner med høy arbeidsledighet TRYSIL_PROD
2021/163 20210113 13.01.2021 Inngående brev Rapport etter smittevernkontroll SECURITAS AS TRYSIL_PROD
2020/4747 20210113 13.01.2021 Inngående brev Rapport etter smittevernkontroll SECURITAS AS TRYSIL_PROD
2020/7083 20210113 13.01.2021 Inngående brev Rapport etter smittevernkontroll SECURITAS AS TRYSIL_PROD
2020/4742 20210113 13.01.2021 Inngående brev Rapport etter smittevernkontroll SECURITAS AS TRYSIL_PROD
2021/160 20210113 13.01.2021 Inngående brev Rapport etter smittvernkontroll SECURITAS AS TRYSIL_PROD
2020/4748 20210113 13.01.2021 Inngående brev Rapport etter smittevernkontroll SECURITAS AS TRYSIL_PROD
2020/5148 20210113 13.01.2021 Inngående brev Rapport etter smittevernkontroll SECURITAS AS TRYSIL_PROD
2021/159 20210113 13.01.2021 Inngående brev Rapport etter smittevernkontroll SECURITAS AS TRYSIL_PROD
2021/158 20210113 13.01.2021 Inngående brev Rapport etter smittevernkontroll SECURITAS AS TRYSIL_PROD
2021/161 20210113 13.01.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS AVD HAMAR TRYSIL_PROD
2021/157 20210113 13.01.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon Trond Grønland TRYSIL_PROD
2020/539 20210113 13.01.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - assistent 60 % - Nysted barnehage - 4.1.-15.1.2021 Vibeke Storsveen TRYSIL_PROD
2020/550 20210113 13.01.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - assistent 30 % - Nybergsund og Østby barnehage - 1.-31.1.2021 Elin Teppen TRYSIL_PROD
2021/151 20210113 13.01.2021 Inngående brev Høringsfrist 11.3.2021 - samarbeid mellom Statped og spesialisthelsetjenesten UTDANNINGSDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2021/70 20210113 13.01.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Siv Bergheim Gundersen TRYSIL_PROD
2021/141 20210113 13.01.2021 Inngående brev Sikkerhetsrapport nødlys Nybergsund skole SIEMENS AS TRYSIL_PROD
2020/7102 20210113 13.01.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev 40 tomter i Fulufjellet - gbnr. 9/892 - 9/931 STATSKOG ELVERUM TRYSIL_PROD
2021/153 20210113 13.01.2021 Inngående brev Høringsfrist 5.3.2021 - endringer i byggteknisk forskrift om ladeklare bygg DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET TRYSIL_PROD
2021/5 20210113 13.01.2021 Inngående brev Spørsmål om oppføring av bolig på gbnr. 32/24 Emil Øivang TRYSIL_PROD
2021/194 20210113 13.01.2021 Inngående brev Høringsfrist 9.4.2021 - forskrift om kommunal beredskap mot akutt forurensning Kystverket TRYSIL_PROD
2020/2402 20210113 13.01.2021 Inngående brev Tegninger av elektrisk anlegg TRYSIL ELEKTRO AS TRYSIL_PROD
2020/5114 20210113 13.01.2021 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse - deler av tiltaket ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2021/154 20210113 13.01.2021 Inngående brev Varsel om avvikling av foreldrepermisjon ***** TRYSIL_PROD
2020/2141 20210113 13.01.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - lærer 100 % - Trysil ungdomsskole - 1.1.-28.2.2021 Mia Skjæret Larsen TRYSIL_PROD
2020/8386 20210113 13.01.2021 Inngående brev Komplettering av søknad - nybygg fritidsbolig Bjarne Næs TRYSIL_PROD
2020/5864 20210113 13.01.2021 Inngående brev Melding om endring av ansvarsrett AREALTEK AS TRYSIL_PROD
2021/167 20210113 13.01.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg fritidsbolig Sonja Werner TRYSIL_PROD
2020/2402 20210113 13.01.2021 Inngående brev Revidert tegning av elektrisk anlegg 1. etasje TRYSIL ELEKTRO AS TRYSIL_PROD
2021/133 20210113 13.01.2021 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 9/882 er registrert i matrikkelen Din Megler AS TRYSIL_PROD
2021/168 20210113 13.01.2021 Inngående brev Melding om personskade i skoletida NAV TRYSIL TRYSIL_PROD
2021/161 20210113 13.01.2021 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 73/70 er registrert i matrikkelen EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS AVD HAMAR m.fl. TRYSIL_PROD
2020/2925 20210113 13.01.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest Karine Tveit Rundfloen TRYSIL_PROD
2021/169 20210113 13.01.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - spesialsykepleier 75 % - enhet for sykehjem 2. avdeling Helen Andersson TRYSIL_PROD
2020/3642 20210113 13.01.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar i Trysil kommune - 1.1.-31.7.2021 Nibal Asaad Solibi TRYSIL_PROD
2020/3633 20210113 13.01.2021 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale - støttekontakt - 2.9.2020-31.12.2021 Kjell Johannes Aurmo TRYSIL_PROD
2020/8688 20210113 13.01.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar i Trysil - 1.12.2020-31.7.2021 Pernille Rømoen TRYSIL_PROD
2020/2876 20210113 13.01.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider 74 % - enhet for hjemmetjenester avdeling 1 - 14.12.2020-31.1.2021 Bjørnar Næsbak Nordhagen TRYSIL_PROD
2020/8633 20210113 13.01.2021 Inngående brev Anmodning om reduksjon av kommunale avgifter Patrik Moberg TRYSIL_PROD
2020/8751 20210113 13.01.2021 Inngående brev Melding om feil mottaker FAGERÅSEN HANDEL TRYSIL_PROD
2021/5 20210113 13.01.2021 Inngående brev Anmodning om kopi av byggesøknad Lars Anders Drange TRYSIL_PROD
2021/172 20210113 13.01.2021 Inngående brev Melding om betalt faktura - skadedato 8.1.2021 - FT63713 KLP SKADEFORSIKRING AS TRYSIL_PROD
2020/4633 20210113 13.01.2021 Inngående brev 2. purring på svar på forespørsel om sletting av heftelse ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING TRYSIL_PROD
2020/4632 20210113 13.01.2021 Inngående brev 2. purring på svar på forespørsel om sletting av heftelse ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING TRYSIL_PROD
2021/174 20210113 13.01.2021 Inngående brev Klage på hjemmetjenesten ***** TRYSIL_PROD
2021/174 20210113 13.01.2021 Utgående brev Svar på klage på hjemmetjenesten ***** TRYSIL_PROD
2020/2071 20210113 13.01.2021 Inngående brev Søknad om fritidsstipend ***** TRYSIL_PROD
2020/8143 20210113 13.01.2021 Inngående brev Anmodning om oversendelse av referat Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2020/8292 20210113 13.01.2021 Inngående brev Tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til innstilling Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2020/8292 20210113 13.01.2021 Inngående brev Tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til innstilling Utdanningsforbundet TRYSIL_PROD
2020/8679 20210113 13.01.2021 Inngående brev Stimuleringstilskudd til veterinærdekning 2021 STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/8706 20210113 13.01.2021 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om seksjonering - gbnr. 33/343 Privatmegleren Ullevål TRYSIL_PROD
2021/162 20210113 13.01.2021 Inngående brev Analyseresultater 16.12.2020-12.1.2021 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS TRYSIL_PROD
2021/162 20210113 13.01.2021 Inngående brev Analyseresultater - slam - 16.12.2020-12.1.2012 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS TRYSIL_PROD
2021/165 20210113 13.01.2021 Inngående brev Analyseresultater 16.12.2020-12.1.2021 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS TRYSIL_PROD
2021/162 20210113 13.01.2021 Inngående brev Analyseresultater - slam - 16.12.2020-12.1.2021 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS TRYSIL_PROD
2021/166 20210113 13.01.2021 Inngående brev Analyseresultater 16.12.2020-12.1.2021 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS TRYSIL_PROD
2020/1731 20210113 13.01.2021 Inngående brev Innkalling og sakspapirer til ekstraordinært møte i representantskapet 1.2.2021 MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS TRYSIL_PROD
2020/5893 20210113 13.01.2021 Utgående brev Tillatelse til tiltak - tilbygg bolig - gbnr. 38/235 Per-Erik Larsen TRYSIL_PROD
2021/143 20210113 13.01.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til leiekjøring med snøskuter til hyttene i Bittermarka og Flendalen Tomas Bryn TRYSIL_PROD
2021/128 20210113 13.01.2021 Inngående brev Utfylt kjørebok Tomas Bryn TRYSIL_PROD
2020/4079 20210113 13.01.2021 Utgående brev Innkalling til samarbeidsmøte ***** TRYSIL_PROD
2020/1172 20210113 13.01.2021 Inngående brev Søknad om endring av lønn etter fullført utdanning John-Anders Bakåsmoen TRYSIL_PROD
2021/100 20210113 13.01.2021 Inngående brev Oppdaterte vedtekter LÆRINGSVERKSTEDET BARNEHAGE AVD VESTADBAKKEN TRYSIL_PROD
2020/7110 20210113 13.01.2021 Inngående brev Anmodning om delutbetaling av tilskudd VAMOS TRYSIL AS TRYSIL_PROD
2020/3615 20210113 13.01.2021 Inngående brev Innkalling til fondsstyremøte i Femund-/Trysilvassdragets fiskefond 2.6.2020 Engerdal kommune TRYSIL_PROD
2020/3615 20210113 13.01.2021 Inngående brev Møteprotokoll - fondsstyremøte i Femund-/Trysilvassdragets fiskefond 2.6.2020 Engerdal kommune TRYSIL_PROD
2020/3615 20210113 13.01.2021 Inngående brev Innkalling til fondsstyremøte i Femund-/Trysilvassdragets fiskefond 1.9.2020 Engerdal kommune TRYSIL_PROD
2020/3615 20210113 13.01.2021 Inngående brev Møteprotokoll - fondsstyremøte i Femund-/Trysilvassdragets fiskefond 1.9.2020 Engerdal kommune TRYSIL_PROD
2020/3615 20210113 13.01.2021 Inngående brev Innkalling til fondsstyremøte i Femund-/Trysilvassdragets fiskefond - 22.10.2020 Engerdal kommune TRYSIL_PROD
2020/3615 20210113 13.01.2021 Inngående brev Møteprotokoll - fondsstyremøte i Femund-/Trysilvassdragets fiskefond 22.10.2020 Engerdal kommune TRYSIL_PROD
2020/3615 20210113 13.01.2021 Inngående brev Innkalling til fondsstyremøte i Femund-/Trysilvassdragets fiskefond 6.11.2020 Engerdal kommune TRYSIL_PROD
2020/3615 20210113 13.01.2021 Inngående brev Møteprotokoll - fondsstyremøte i Femund-/Trysilvassdragets fiskefond 06.11.2020 Engerdal kommune TRYSIL_PROD
2020/4819 20210113 13.01.2021 Utgående brev Temaplan sør - uke 1-4 Chakiao Wichai m.fl. TRYSIL_PROD
2020/2541 20210113 13.01.2021 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd SØRE OSEN GRENDEUTVALG TRYSIL_PROD
2021/53 20210113 13.01.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 69/7 HALVORSØYTEIGEN TRYSIL_PROD
2020/8358 20210113 13.01.2021 Utgående brev Innkalling til dialogmøte 1 ***** TRYSIL_PROD
2020/8358 20210113 13.01.2021 Utgående brev Invitasjon til sykefraværsoppfølging ***** TRYSIL_PROD
2020/8748 20210113 13.01.2021 Utgående brev Tilbakemelding etter kontroll av smittevern Trysilfjellet handel TRYSIL_PROD
2020/8740 20210113 13.01.2021 Utgående brev Tilbakemelding etter kontroll av smittevern Rema 1000 Trysil TRYSIL_PROD
2020/8746 20210113 13.01.2021 Utgående brev Tilbakemelding etter kontroll av smittevern Trysil Skishop TRYSIL_PROD
2020/8744 20210113 13.01.2021 Utgående brev Tilbakemelding etter kontroll av smittevern Skistar Shop TRYSIL_PROD
2020/8745 20210113 13.01.2021 Utgående brev Tilbakemelding etter kontroll av smittevern Juls Sportshop TRYSIL_PROD
2020/8751 20210113 13.01.2021 Utgående brev Tilbakemelding etter kontroll av smittevern Fageråsen Handel TRYSIL_PROD
2020/8749 20210113 13.01.2021 Utgående brev Tilbakemelding etter kontroll av smittevern Kiwi Trysilfjellet 222 TRYSIL_PROD
2020/8753 20210113 13.01.2021 Utgående brev Tilbakemelding etter kontroll av smittevern Sport 1 Trysil TRYSIL_PROD
2020/8752 20210113 13.01.2021 Utgående brev Tilbakemelding etter kontroll av smittevern Sport Lodgen TRYSIL_PROD
2020/8742 20210113 13.01.2021 Utgående brev Tilbakemelding etter kontroll av smittevern Coop Mega Trysil TRYSIL_PROD
2020/8541 20210113 13.01.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom KOLBOTN ADVOKATFELLESSKAP SA TRYSIL_PROD
2020/8537 20210113 13.01.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til bruk av snøskuter for preparering av løype for hundekjøring og for frakt av utstyr for turistnæring Andreas In Albon TRYSIL_PROD
2020/8537 20210113 13.01.2021 Inngående brev Spørsmål om frist for politisk behandling - korrespondanse Andreas In Albon TRYSIL_PROD
2020/8577 20210113 13.01.2021 Inngående brev Søknad om refusjon for kjøp av databriller Jan Roger Berg TRYSIL_PROD
2020/8630 20210113 13.01.2021 Utgående brev Vedtak om overføring av stilling Sølvi Moberg TRYSIL_PROD
2020/3734 20210113 13.01.2021 Inngående brev Oversendelse av dokumenter PLAN1 AS TRYSIL_PROD
2020/7469 20210113 13.01.2021 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd OKSBERGSTEIGEN ANS TRYSIL_PROD
2020/2157 20210113 13.01.2021 Inngående brev Informasjon om gjennomføring av stedlig kontroll av søknader om produksjonstilskudd Fylkesmannen i Innlandet TRYSIL_PROD
2020/8006 20210113 13.01.2021 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd Even Ifarness TRYSIL_PROD
2020/7090 20210113 13.01.2021 Inngående brev Endring av skjenkebevilling på biblioteket 20.11.2020 TRYSIL KOMMUNE TRYSIL_PROD
2020/8630 20210113 13.01.2021 Inngående brev Forespørsel om endring av arbeidssted Sølvi Moberg TRYSIL_PROD
2020/8630 20210113 13.01.2021 Inngående brev Takker ja til stilling Sølvi Moberg TRYSIL_PROD
2020/8147 20210113 13.01.2021 Inngående brev Opplysning om styrer LIFE IS GOOD AS TRYSIL_PROD
2020/6934 20210113 13.01.2021 Inngående brev Oversendelse av grunnlag for refusjon TRYSIL FRILUFTBARNEHAGE SA TRYSIL_PROD
2021/142 20210112 12.01.2021 Inngående brev Anmodning om bistand - byggteknisk kontroll av fritidsbolig Lars Østby-Deglum TRYSIL_PROD
2021/140 20210112 12.01.2021 Inngående brev Analyseresultater 6.-11.1.2021 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS TRYSIL_PROD
2021/138 20210112 12.01.2021 Inngående brev Spørsmål om etterbetaling av lønn Anne Kari Vik TRYSIL_PROD
2020/4913 20210112 12.01.2021 Inngående brev Uttalelse til søknad om endring av skjenkebevilling INNLANDET POLITIDISTRIKT TRYSIL_PROD
2020/5651 20210112 12.01.2021 Utgående brev Ferdigattest TRYSIL BYGGTJENESTE OG TAKSTFORRETNING Olav Teppen TRYSIL_PROD
2021/127 20210112 12.01.2021 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - nybygg garasje Bjarne Bonkerud TRYSIL_PROD
2020/6279 20210112 12.01.2021 Inngående brev Anmodning om drøftingsmøte Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2020/8380 20210112 12.01.2021 Inngående brev Oversendelse av egenevaluering og oversikt over styrets medlemmer som er på valg TEPAS INDUSTRIER AS TRYSIL_PROD
2021/146 20210112 12.01.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - fasadeendring AS Arkitektbua TRYSIL_PROD
2020/2162 20210112 12.01.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2020/5190 20210112 12.01.2021 Utgående brev Tillatelse til tiltak - utslippstillatelse - gbnr. 38/270 MASKINENTREPRENØR OLE PETTER SETERBERGET TRYSIL_PROD
2020/5190 20210112 12.01.2021 Utgående brev Utslippstillatelse - gbnr. 38/270 MASKINENTREPRENØR OLE PETTER SETERBERGET TRYSIL_PROD
2020/4477 20210112 12.01.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2021/121 20210112 12.01.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest MORTEN SILKEBÆKKEN AS TRYSIL_PROD
2020/8369 20210112 12.01.2021 Inngående brev Komplettering av søknad William Ødegaard Kalfoss TRYSIL_PROD
2020/2867 20210112 12.01.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/15 Ola Haag Grønnæss TRYSIL_PROD
2020/5945 20210112 12.01.2021 Utgående brev Tillatelse til tiltak - nybygg avløpsanlegg - gbnr. 30/414 ARILD LUND TRYSIL_PROD
2020/5945 20210112 12.01.2021 Utgående brev Utslippstillatelse - gbnr. 30/414 ARILD LUND TRYSIL_PROD
2021/126 20210112 12.01.2021 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring Jan Ove Holt TRYSIL_PROD
2021/41 20210112 12.01.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond gbnr. 14/2 VEKSTRA ENGERDAL SA TRYSIL_PROD
2021/139 20210112 12.01.2021 Inngående brev Analyseresultater 6.-11.1.2021 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS TRYSIL_PROD
2021/141 20210112 12.01.2021 Inngående brev Oversendelse av sikkerhetsrapport fra årlig kontroll av brannalarmanlegg - Borgstad, Gammelskula og Nybergsund skole SIEMENS AS TRYSIL_PROD
2020/1644 20210112 12.01.2021 Inngående brev Søknad om midlertidig dispensasjon fra utdanningskrav for pedagogisk leder TRYSIL MENIGHETSBARNEHAGE AS TRYSIL_PROD
2021/148 20210112 12.01.2021 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling for barnehageplass ***** TRYSIL_PROD
2021/149 20210112 12.01.2021 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling for barnehageplass ***** TRYSIL_PROD
2020/4079 20210112 12.01.2021 Inngående brev Svar på på Innkalling til samarbeidsmøte ***** TRYSIL_PROD
2021/122 20210112 12.01.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling Bjørg Anita Eriksen TRYSIL_PROD
2020/8670 20210112 12.01.2021 Utgående brev Svar på søknad om endring av lønn etter fullført utdanning Linn Marielle Nygård TRYSIL_PROD
2020/3619 20210112 12.01.2021 Utgående brev Svar på purring på svar på søknad om deling av grunneiendom LANDKREDITT EIENDOM AS TRYSIL_PROD
2021/129 20210112 12.01.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - ny adkomstveg Pål Georg Kallasten TRYSIL_PROD
2021/25 20210112 12.01.2021 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet er registrert i matrikkelen Alvar Verdugo TRYSIL_PROD
2021/133 20210112 12.01.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Din Megler AS TRYSIL_PROD
2020/5709 20210112 12.01.2021 Utgående brev Oversendelse av forslag til stillingsannonse - saksbehandler eiendomsskatt og tilsyn byggesak NITO m.fl. TRYSIL_PROD
2020/8531 20210112 12.01.2021 Inngående brev Søknad om fritak for utbetaling i arbeidergiverperioden NAV TRYSIL TRYSIL_PROD
2020/3577 20210112 12.01.2021 Inngående brev Søknad om fritak for utbetaling i arbeidsgiverperioden NAV TRYSIL TRYSIL_PROD
2021/17 20210112 12.01.2021 Inngående brev Melding om mørke gatelys i Søre Osen Andi Dybsand TRYSIL_PROD
2021/79 20210112 12.01.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Andreas Vik Sævig TRYSIL_PROD
2020/436 20210112 12.01.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 53/39 Runa E A Skyrud TRYSIL_PROD
2020/436 20210112 12.01.2021 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 53/39 Runa E A Skyrud TRYSIL_PROD
2021/107 20210112 12.01.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Odd Gunnar Gustavsen TRYSIL_PROD
2021/71 20210112 12.01.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom ADVOKAT HANSSON TRYSIL_PROD
2020/2912 20210112 12.01.2021 Utgående brev Svar på anmodning om opplysninger ***** TRYSIL_PROD
2020/2610 20210112 12.01.2021 Inngående brev Frist 29.1.2020 - evaluering av tiltak ved covid-19 smitte i sykehjem og hjemmesykepleien STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2021/114 20210112 12.01.2021 Utgående brev Innkalling til drøftingsmøte om turnus for Bergetunet og Hagebæk Fellesorganisasjonen m.fl. TRYSIL_PROD
2021/145 20210112 12.01.2021 Inngående brev Anmodning om opplysninger ***** TRYSIL_PROD
2020/2686 20210112 12.01.2021 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra vurdering i enkeltfag ***** TRYSIL_PROD
2020/8480 20210112 12.01.2021 Utgående brev Oversendelse av vurdering av søkere og utvidet søkerliste - TUS Norsk lektorlag m.fl. TRYSIL_PROD
2020/8592 20210112 12.01.2021 Utgående brev Varsel om fare for nedsatt karakter i orden ***** TRYSIL_PROD
2021/14 20210112 12.01.2021 Utgående brev Anmodning om tilleggsopplysninger - deling av driftsenhet - gbnr. 7/6 Gro Ellen H Fjellskogen TRYSIL_PROD
2020/5209 20210112 12.01.2021 Utgående brev Svar på aksept av tilbakebetalingsplan Sissel Myhre Storbæk TRYSIL_PROD
2020/3773 20210112 12.01.2021 Inngående brev Melding om utsatt frist for tilbakemelding på vedtak om pålegg Arbeidstilsynet TRYSIL_PROD
2020/2953 20210112 12.01.2021 Utgående brev Individuell opplæringsplan vår 2021 ***** TRYSIL_PROD
2020/2949 20210112 12.01.2021 Utgående brev Individuell opplæringsplan vår 2021 ***** TRYSIL_PROD
2020/2209 20210112 12.01.2021 Utgående brev Vedtak om overtredelsesgebyr Kjersti S Eios Haugstad TRYSIL_PROD
2020/4819 20210112 12.01.2021 Utgående brev Viktig informasjon om neste uke - uke 2 Tina Kvernmo Solheim m.fl. TRYSIL_PROD
2020/8399 20210112 12.01.2021 Utgående brev Tiltaksplan for å oppfylle aktivitetsplikten ***** TRYSIL_PROD
2020/4913 20210112 12.01.2021 Inngående brev Søknad om endring av skjenkebevilling KORT & GODT MAT AS TRYSIL_PROD
2020/4913 20210112 12.01.2021 Utgående brev Anmodning om uttalelse til søknad endring av skjenkebevilling INNLANDET POLITIDISTRIKT TRYSIL_PROD
2020/8638 20210112 12.01.2021 Utgående brev Varsel om fare for nedsatt karakter i orden ***** TRYSIL_PROD
2020/2788 20210112 12.01.2021 Utgående brev Vedtak om endret stilling Marianne Olsen TRYSIL_PROD
2021/97 20210112 12.01.2021 Inngående brev Søknad om ledsagerbevis ***** TRYSIL_PROD
2020/8717 20210112 12.01.2021 Utgående brev Svar på anmodning om opplysninger ***** TRYSIL_PROD
2020/2189 20210112 12.01.2021 Inngående brev Rapporteringsfrist 20.1.2021 - tiltakspakke sårbare eldre - tilskudd til aktivitetstiltak mot ensomhet og besøksvert STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/1573 20210112 12.01.2021 Utgående brev Individuell opplæringsplan vår 2021 ***** TRYSIL_PROD
2020/3031 20210112 12.01.2021 Utgående brev Individuell opplæringsplan vår 2021 ***** TRYSIL_PROD
2020/1632 20210112 12.01.2021 Utgående brev Individuell opplæringsplan vår 2021 ***** TRYSIL_PROD
2020/8486 20210112 12.01.2021 Utgående brev Tillatelse til tiltak - oppretting av matrikkelenhet og rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr. 51/652 Johan Per Moren TRYSIL_PROD
2020/7433 20210112 12.01.2021 Utgående brev Melding om avsluttet ansettelsessak Jonas Hagen TRYSIL_PROD
2020/7433 20210112 12.01.2021 Utgående brev Melding om avsluttet ansettelsessak Ida Marie Strekerud TRYSIL_PROD
2020/7433 20210112 12.01.2021 Utgående brev Melding om avsluttet ansettelsessak Kjell Ove Burås TRYSIL_PROD
2020/7433 20210112 12.01.2021 Utgående brev Melding om avsluttet ansettelsessak Stein Gravlie Strømmen TRYSIL_PROD
2020/7433 20210112 12.01.2021 Utgående brev Melding om avsluttet ansettelsessak Katharina Therese Hobrak TRYSIL_PROD
2020/7433 20210112 12.01.2021 Utgående brev Melding om avsluttet ansettelsessak Tom Kristian Omland TRYSIL_PROD
2020/7433 20210112 12.01.2021 Utgående brev Melding om avsluttet ansettelsessak Frank Haugom TRYSIL_PROD
2020/7433 20210112 12.01.2021 Utgående brev Melding om avsluttet ansettelsessak Ragnar Johan Haga TRYSIL_PROD
2020/7433 20210112 12.01.2021 Utgående brev Melding om avsluttet ansettelsessak Ingvild Bergerud TRYSIL_PROD
2020/7433 20210112 12.01.2021 Utgående brev Melding om avsluttet ansettelsessak Ingrid Hvidsten Gabrielsen TRYSIL_PROD
2020/8484 20210112 12.01.2021 Utgående brev Referat fra forhåndskonferanse - gbnr. 33/209 BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2020/3221 20210112 12.01.2021 Utgående brev Oversendelse av kontrollskjema/samlerapport 4/20 Trysil STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/3221 20210112 12.01.2021 Utgående brev Oversendelse av kontrollskjema/samlerapport 4/20 Engerdal STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/8708 20210112 12.01.2021 Utgående brev Varsel om pålegg - utbedring av privat stikkledning - gbnr. 36/537 Morten Lindrup Meier TRYSIL_PROD
2021/5 20210111 11.01.2021 Inngående brev Spørsmål om oppført bod på naboeiendom Agneta Åkesson TRYSIL_PROD
2020/5190 20210111 11.01.2021 Inngående brev Komplettering av søknad Håvard Haugen TRYSIL_PROD
2020/4509 20210111 11.01.2021 Inngående brev Uttalelse til søknad om fritak for å etablere lekeplasser som følge av reguleringsbestemmelsene Arne Tøråsen TRYSIL_PROD
2020/1513 20210111 11.01.2021 Inngående brev Anmodning om utbetaling av viltfondsmidler Eirik Anders Nygaard TRYSIL_PROD
2020/542 20210111 11.01.2021 Inngående brev Høringsuttalelse til mindre endring av forskrift om snøskuterløyper - Ljørdalen - Tor-Arne Moen TOR-ARNE MOEN TRYSIL_PROD
2020/8569 20210111 11.01.2021 Inngående brev Svar på forhåndsvarsel om pålegg om retting og overtredelsesgebyr TRYSILSETRA SERVICE AS TRYSIL_PROD
2020/5190 20210111 11.01.2021 Inngående brev Komplettering av søknad NESER ALF HÅVARD TRYSIL_PROD
2020/1837 20210111 11.01.2021 Inngående brev Oversendelse av revidert planforslag - Trysilfjellet Arena del 1 ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2020/5812 20210111 11.01.2021 Inngående brev Dokumentasjon til anmodning om utbetaling av tilskudd RESTAURANTHUSET FAGERÅSEN AS TRYSIL_PROD
2020/8217 20210111 11.01.2021 Inngående brev Komplettering av søknad BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2020/4165 20210111 11.01.2021 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling for SFO-plass ***** TRYSIL_PROD
2020/5268 20210111 11.01.2021 Utgående brev Kvittering fra kulturskolen er mottatt ***** TRYSIL_PROD
2021/103 20210111 11.01.2021 Inngående brev Utbetaling av lærlingtilskudd for 1. halvår 2020 OPPLÆRINGSKONTORET INNLANDET TRYSIL_PROD
2021/105 20210111 11.01.2021 Inngående brev Høringsfrist 31.1.2021 - forslag om endringer i smittevernloven - portforbud JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET TRYSIL_PROD
2020/8569 20210111 11.01.2021 Inngående brev Svar på forhåndsvarsel om overtredelsesgebyr ERLAND SVINGEN MASKINHOLDER TRYSIL_PROD
2020/1670 20210111 11.01.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fagarbeider 30 % - enhet for vann-, vann- og avløpsavdelingen Tom Richard Storbæk TRYSIL_PROD
2020/4165 20210111 11.01.2021 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling for SFO-plass ***** TRYSIL_PROD
2020/1670 20210111 11.01.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fagarbeider 20 % - enhet for veg-, vann- og avløpsavdelingen Tom Richard Storbæk TRYSIL_PROD
2020/5945 20210111 11.01.2021 Inngående brev Komplettering av søknad ARILD LUND TRYSIL_PROD
2021/106 20210111 11.01.2021 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale - omsorgsstønad - 1.1.-31.12.2021 ***** TRYSIL_PROD
2021/98 20210111 11.01.2021 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale - omsorgsstønad - 1.12.2020-31.12.2021 ***** TRYSIL_PROD
2020/8251 20210111 11.01.2021 Utgående brev Oppsigelse av leieavtale Alpinboliger AS TRYSIL_PROD
2021/95 20210111 11.01.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - hjelpepleier 50 % - enhet for funksjonshemmede avdeling Hagebæk Linda Johanne Mollerud TRYSIL_PROD
2020/8292 20210111 11.01.2021 Utgående brev Oversendelse av vurdering for ansettelse - for tilbakemelding fra fagorganisasjonene Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. TRYSIL_PROD
2020/222 20210111 11.01.2021 Inngående brev Underskrevet avtale om opphør av del av stilling ***** TRYSIL_PROD
2020/2250 20210111 11.01.2021 Utgående brev Anmodning om oppfølgingsmøte KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET TRYSIL_PROD
2020/7165 20210111 11.01.2021 Utgående brev Orientering om at dokumenter fortsatt har mangler og ikke kan tinglyses - gbnr. 29/123 LØKEN EIENDOM AS TRYSIL_PROD
2021/101 20210111 11.01.2021 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** TRYSIL_PROD
2020/5268 20210111 11.01.2021 Inngående brev Kvittering fra kulturskolen ***** TRYSIL_PROD
2021/102 20210111 11.01.2021 Inngående brev Krav om utvidelse av fast stilling ***** TRYSIL_PROD
2020/8358 20210111 11.01.2021 Inngående brev Fullmakt ***** TRYSIL_PROD
2020/8358 20210111 11.01.2021 Inngående brev Oppfølgingsplan ved sykmelding - 6.1.2021 ***** TRYSIL_PROD
2021/99 20210111 11.01.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - lege 13 % - enhet for familie helsestasjonen Marthe Nordseth Fondt TRYSIL_PROD
2020/8602 20210111 11.01.2021 Inngående brev 17.1.2021 - utsatt frist for svar på kommuneundersøkelsen 2020 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet TRYSIL_PROD
2020/4841 20210111 11.01.2021 Utgående brev Månedsbrev januar 2021 Linn Rundfloen m.fl. TRYSIL_PROD
2020/4379 20210111 11.01.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 21/1 Nina M Nyhuus-Jutulstad TRYSIL_PROD
2020/5190 20210111 11.01.2021 Utgående brev Anmodning om tilleggsopplysninger til søknad om utslippstillatelse - gbnr. 38/270 MASKINENTREPRENØR OLE PETTER SETERBERGET TRYSIL_PROD
2020/153 20210111 11.01.2021 Utgående brev Svar på anmodning om uttalelse til søknad om støtte fra Merkur-programmet - Nærbutikken Søre Trysil SØRE TRYSIL HANDEL SA TRYSIL_PROD
2020/3614 20210111 11.01.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 66/32 Harald Kornstad TRYSIL_PROD
2020/3614 20210111 11.01.2021 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 66/32 Harald Kornstad TRYSIL_PROD
2020/4819 20210111 11.01.2021 Utgående brev Temaplan Øst Dina Lutnes Skomakerstuen m.fl. TRYSIL_PROD
2020/7932 20210111 11.01.2021 Utgående brev Ferdigattest - bruksendring - gbnr. 38/438 ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2020/5945 20210111 11.01.2021 Utgående brev Anmodning om tilleggsopplysninger - nybygg avløpsanlegg - gbnr. 30/414 ARILD LUND TRYSIL_PROD
2020/8497 20210111 11.01.2021 Utgående brev Trysil kommunes budsjett for nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) 2021 STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2021/107 20210111 11.01.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Odd Gunnar Gustavsen TRYSIL_PROD
2021/79 20210111 11.01.2021 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 60/169 er registrert i matrikkelen AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS TRYSIL_PROD
2021/71 20210111 11.01.2021 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 37/498 og gbnr. 26/532 er registrert i matrikkelen ADVOKAT HANSSON TRYSIL_PROD
2020/548 20210111 11.01.2021 Utgående brev Innkalling til møte i Trysil ungdomsråd 19.01.2021 Ida Skoglund m.fl. TRYSIL_PROD
2021/107 20210111 11.01.2021 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 77/25 er registrert i matrikkelen Odd Gunnar Gustavsen TRYSIL_PROD
2020/14 20210111 11.01.2021 Inngående brev Søknad om permisjon Hilde Helseth Bryn TRYSIL_PROD
2021/108 20210111 11.01.2021 Inngående brev Klage på manglende behandling ***** TRYSIL_PROD
2020/261 20210111 11.01.2021 Inngående brev Søknad om fradeling av andel i Flendalen sameieskog Vera Søgård Bryn TRYSIL_PROD
2021/112 20210111 11.01.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - helsefagarbeider 50 % - enhet for hjemmetjenester avdeling 2 Brage Risnes Bjørnbekk TRYSIL_PROD
2021/70 20210111 11.01.2021 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 26/2/99 er registrert i matrikkelen ADVOKATFIRMAET TØNSET AS TRYSIL_PROD
2020/5510 20210111 11.01.2021 Utgående brev Anmodning om tilleggsopplysninger - gbnr. 10/17 Stig Fossheim TRYSIL_PROD
2020/1475 20210111 11.01.2021 Utgående brev Individuell opplæringsplan vår 2021 ***** TRYSIL_PROD
2020/5707 20210111 11.01.2021 Inngående brev Foreløpig melding - Klage på avslag på dispensasjon fra byggegrense / kopi av brev til Elin Merete Røst Brandsmo STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/5709 20210111 11.01.2021 Utgående brev Oversendelse av forslag til stillingsannonse - fagarbeidere i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Delta avd. Trysil m.fl. TRYSIL_PROD
2020/8602 20210111 11.01.2021 Inngående brev 10.1.2021: Frist for deltakelse i IMDis kommuneundersøkelse 2020 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet TRYSIL_PROD
2020/1048 20210111 11.01.2021 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/33 HARAÅSTEIGEN ANS TRYSIL_PROD
2020/8186 20210111 11.01.2021 Inngående brev Bekreftelse på at vilkårene for samtykke er oppfylt Arbeidstilsynet TRYSIL_PROD
2020/2818 20210111 11.01.2021 Inngående brev Opplysninger ved overgang til videregående skole ***** TRYSIL_PROD
2021/119 20210111 11.01.2021 Inngående brev Anmodning om opplysninger ***** TRYSIL_PROD
2020/5133 20210111 11.01.2021 Utgående brev Svar på melding om feil på skogfondskonto LANDERUDSKOGENE ANS TRYSIL_PROD
2020/5539 20210111 11.01.2021 Utgående brev Anmodning om tilleggsopplysninger - gbnr. 20/65 BJØRNSTAD PROSJEKTERING AS TRYSIL_PROD
2020/8731 20210111 11.01.2021 Utgående brev Svar på klage på brøyting i Bekkevegen Solvår Olsen TRYSIL_PROD
2020/2506 20210111 11.01.2021 Utgående brev Svar på anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 29/5 Per Anders Fladhagen TRYSIL_PROD
2021/6 20210111 11.01.2021 Utgående brev Melding om yrkesskade NAV TRYSIL TRYSIL_PROD
2020/4963 20210111 11.01.2021 Utgående brev Melding om at Trysil ikke vil delta videre i prosjektet SYKEHUSET INNLANDET HF TRYSIL_PROD
2020/3435 20210111 11.01.2021 Utgående brev Innkalling til sykefraværsoppfølging ***** TRYSIL_PROD
2020/8302 20210111 11.01.2021 Utgående brev Godkjent timesats for tapt arbeidsfortjeneste Stine Akre TRYSIL_PROD
2020/5707 20210111 11.01.2021 Utgående brev Avslag på søknad om dispensasjon for plassering av paviljong/bod utenfor byggegrense - oversendelse til Statsforvalteren for endelig behandling Elin og Peder Brandsmo TRYSIL_PROD
2020/8337 20210111 11.01.2021 Utgående brev Oversendelse av kontantstøtterapport - barnehageplass i desember 2020 NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN TRYSIL_PROD
2021/24 20210111 11.01.2021 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 81/1 Jon Kåre Myrene TRYSIL_PROD
2020/8446 20210111 11.01.2021 Utgående brev Anmodning om tilleggsopplysninger - bruksendring - gbnr. 31/43 LUNDSANDEN AS TRYSIL_PROD
2020/1126 20210111 11.01.2021 Utgående brev Svar på nytt spørsmål om godkjenning av hyttemodell SALTDALSHYTTA AS TRYSIL_PROD
2020/3935 20210111 11.01.2021 Utgående brev Ferdigattest - tilbygg næringsbygg - gbnr. 37/771 TRYSIL ELEMENT AS TRYSIL_PROD
2020/8329 20210111 11.01.2021 Utgående brev Tilbakemelding på oversendelse av kvittering og kontonummer for utbetaling av tildelt fritidsstipend ***** TRYSIL_PROD
2020/4379 20210111 11.01.2021 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 21/1 Nina M Nyhuus-Jutulstad TRYSIL_PROD
2021/82 20210111 11.01.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 31/42 Bjørn Pernup TRYSIL_PROD
2021/82 20210111 11.01.2021 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 31/42 Bjørn Pernup TRYSIL_PROD
2020/436 20210111 11.01.2021 Utgående brev Innvilget søknad om frigivelse av skogfond Runa E A Skyrud TRYSIL_PROD
2020/436 20210111 11.01.2021 Utgående brev Kvittering for frigitt skogfondsaldo Runa E A Skyrud TRYSIL_PROD
2021/22 20210111 11.01.2021 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 26/3 Silje Kristiansen TRYSIL_PROD
2021/76 20210111 11.01.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 33/12 Kristin Skjæraasen TRYSIL_PROD
2020/4717 20210111 11.01.2021 Utgående brev Svar på anmodning om å sende inn Trysil kommunes budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2021/76 20210111 11.01.2021 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 33/12 Kristin Skjæraasen TRYSIL_PROD
2021/83 20210111 11.01.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 63/75 Torbjørn Brenden TRYSIL_PROD
2021/83 20210111 11.01.2021 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 63/75 Torbjørn Brenden TRYSIL_PROD
2020/3614 20210111 11.01.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 66/32 Harald Kornstad TRYSIL_PROD
2020/3614 20210111 11.01.2021 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 66/32 Harald Kornstad TRYSIL_PROD
2020/8105 20210111 11.01.2021 Utgående brev Anmodning om tilleggsopplysninger - oppsetting av skilt - gbnr. 37/771 BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2020/7112 20210111 11.01.2021 Utgående brev Endring av vedtekter for Trysil Kommuneskoger KF TRYSIL KOMMUNESKOGER KF m.fl. TRYSIL_PROD
2020/8034 20210111 11.01.2021 Utgående brev Rapport fra befaring i Gamlevegen 4 den 6.1.2021 Betty Kristin H Beseth TRYSIL_PROD
2020/4819 20210111 11.01.2021 Utgående brev Temaplan Veslestua Marte Løken m.fl. TRYSIL_PROD
2020/8694 20210111 11.01.2021 Utgående brev Midlertidig fritak fra slamtømming - gbnr. 69/23 Synnøve K S Mykleset TRYSIL_PROD
2020/8707 20210111 11.01.2021 Utgående brev Innkalling til sykefraværsoppfølging ***** TRYSIL_PROD
2020/8687 20210111 11.01.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Ann Kristin Øverby TRYSIL_PROD
2020/8260 20210111 11.01.2021 Utgående brev Oversendelse av arbeidsgivers vurdering - utvelgelse av søkere til intervju Delta avd. Trysil m.fl. TRYSIL_PROD
2020/8260 20210111 11.01.2021 Utgående brev Oversendelse av korrigert stillingsannonse - student/elev Delta avd. Trysil m.fl. TRYSIL_PROD
2020/1837 20210111 11.01.2021 Utgående brev Foreløpig tilbakemelding på oversendelse av plandokumenter ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2020/2940 20210111 11.01.2021 Utgående brev Innkalling til sykefraværsoppfølging ***** TRYSIL_PROD
2020/957 20210111 11.01.2021 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark etter § 5 c Turid Torgals TRYSIL_PROD
2020/6287 20210111 11.01.2021 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark etter § 5 c Jon Sørby TRYSIL_PROD
2020/8727 20210111 11.01.2021 Utgående brev Melding om registrering av egenerklæring i matrikkelen - gbnr. 81/6 og 88/46 Harald Odden TRYSIL_PROD
2020/3260 20210111 11.01.2021 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark etter § 5 c Arne Floden TRYSIL_PROD
2020/8721 20210111 11.01.2021 Utgående brev Melding om registrering av egenerklæring i matrikkelen - gbnr. 31/389 Connie Bjørseth TRYSIL_PROD
2020/3421 20210111 11.01.2021 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark etter § 5 c Helge Løberg TRYSIL_PROD
2020/8567 20210111 11.01.2021 Utgående brev Melding om registrering av egenerklæring i matrikkelen - gbnr. 13/15 ADVOKATFIRMAET RUSTAD OG BORG AS TRYSIL_PROD
2020/8384 20210111 11.01.2021 Utgående brev Melding om registrering av egenerklæring i matrikkelen - gbnr. 67/9 m.fl Ole Andre Storsnes TRYSIL_PROD
2020/8547 20210111 11.01.2021 Utgående brev Melding om registrering av egenerklæring i matrikkelen - gbnr. 86/11 DNB EIENDOM AS AVD ELVERUM TRYSIL_PROD
2020/7437 20210111 11.01.2021 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark etter § 5 c Cato Landgraff TRYSIL_PROD
2020/2781 20210110 10.01.2021 Inngående brev Svar på melding om at vilkår for tilskudd til dyr på utmarksbeite ikke er oppfylt MATS S ALBRECHTSEN TRYSIL_PROD
2020/5531 20210108 08.01.2021 Inngående brev Vedtatt planstrategi - Rendalen kommune - 2021-2024 RENDALEN KOMMUNE TRYSIL_PROD
2020/4712 20210108 08.01.2021 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling for barnehageplass ***** TRYSIL_PROD
2021/90 20210108 08.01.2021 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling for barnehageplass ***** TRYSIL_PROD
2021/135 20210108 08.01.2021 Inngående brev Tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til stillingsannonse Utdanningsforbundet TRYSIL_PROD
2021/89 20210108 08.01.2021 Inngående brev Høringsfrist 29.1.2021 - høring av detaljplan for miljø og landskap - overføring av Øvre Flisa og Østre Æra til Osensjøen NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) TRYSIL_PROD
2020/5409 20210108 08.01.2021 Inngående brev Underskrevet avtale Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2021/94 20210108 08.01.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg fritidsbolig Knut Syvertsen TRYSIL_PROD
2021/144 20210108 08.01.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg garasje BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2020/3216 20210108 08.01.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest OVE HALVORSEN ARKITEKT TRYSIL_PROD
2021/92 20210108 08.01.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for transport av personell og utstyr til Hiåskoia Sverre Solberg TRYSIL_PROD
2020/5209 20210108 08.01.2021 Inngående brev Aksept av tilbakebetalingsplan Sissel Myhre Storbæk TRYSIL_PROD
2020/311 20210108 08.01.2021 Inngående brev Protokoll fra styremøte 7.12.2020 MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS TRYSIL_PROD
2020/1945 20210108 08.01.2021 Inngående brev Oversendelse av innkalling til møte 14.1.2021 og protkoll fra felles møte i arbeidsutvalget og rådmannsutvalget 3.12.2020 REGIONRÅDET FOR SØR-ØSTERDAL TRYSIL_PROD
2020/5558 20210108 08.01.2021 Inngående brev Liste over barn i desember TRYSIL FRILUFTBARNEHAGE SA TRYSIL_PROD
2020/1319 20210108 08.01.2021 Inngående brev Rapporteringsfrist 1.3.2021 - kompetanse- og innovasjonstilskudd STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/1731 20210108 08.01.2021 Inngående brev Protokoll fra møte i representantskapet 16.11.2020 MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS TRYSIL_PROD
2020/8610 20210108 08.01.2021 Inngående brev Uttalelse til byggesak Kai Bekkelund TRYSIL_PROD
2020/8490 20210108 08.01.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon Wenche Andersen TRYSIL_PROD
2020/8302 20210108 08.01.2021 Inngående brev Dokumentasjon på lønn Bjørn Erik Støa TRYSIL_PROD
2020/8392 20210108 08.01.2021 Inngående brev Revidert søknad om mindre endring av reguleringsplan ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2021/80 20210108 08.01.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - hjelpepleier 80 % - enhet for hjemmetjenester avdeling 2 Kristina Søderberg TRYSIL_PROD
2021/78 20210108 08.01.2021 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale - støttekontakt - 1.1.-31.12.2021 Eli M Meyer-Paulsen TRYSIL_PROD
2020/2822 20210108 08.01.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider 24 % - enhet for funksjonshemmede Hagebæk - 25.1.-28.2.2021 Leif T Løvlund Vestling TRYSIL_PROD
2021/79 20210108 08.01.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS TRYSIL_PROD
2020/5511 20210108 08.01.2021 Inngående brev Melding om oppsigelse av verv - avslutting av frikjøp Delta avd. Trysil TRYSIL_PROD
2021/79 20210108 08.01.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS TRYSIL_PROD
2020/8356 20210108 08.01.2021 Inngående brev Komplettering av søknad TRYSIL BYGGTJENESTE OG TAKSTFORRETNING Olav Teppen TRYSIL_PROD
2021/87 20210108 08.01.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - fasadeendring BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2020/1542 20210107 07.01.2021 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd Bessmortrioen TRYSIL_PROD
2020/1504 20210107 07.01.2021 Inngående brev Frist 1.3.2021 - Rapportering av 2020-data for avløpsanlegg MILJØDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2020/1359 20210107 07.01.2021 Inngående brev Årsrapport 2020 - minirenseanlegg Trysilsetra WALLAX AS TRYSIL_PROD
2020/6790 20210107 07.01.2021 Inngående brev Ytterligere informasjon - tilsyn med master og fundamenter i taubaneanlegg STATENS JERNBANETILSYN TRYSIL_PROD
2020/90 20210107 07.01.2021 Inngående brev Spørsmål til reguleringsplan og vegadkomst WIR ARKITEKTER AS TRYSIL_PROD
2020/84 20210107 07.01.2021 Inngående brev Revidert planforslag ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2021/57 20210107 07.01.2021 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - nytt tilbygg Stein Vidar Gulløien TRYSIL_PROD
2020/5706 20210107 07.01.2021 Inngående brev Svar på anmodning om tilleggsopplysninger til søknad om utvidelse LÆRINGSVERKSTEDET AS TRYSIL_PROD
2020/7932 20210107 07.01.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2020/5748 20210107 07.01.2021 Inngående brev Oversendelse av drifts- og vedlikeholdsavtale for Trysilsetra renseanlegg TRYSILSETRA AS TRYSIL_PROD
2021/59 20210107 07.01.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom FOLLO REGNSKAP SA TRYSIL_PROD
2020/5627 20210107 07.01.2021 Inngående brev Invitasjon til dialog om ny sykehusstruktur i Innlandet HELSE SØR-ØST RHF TRYSIL_PROD
2020/7930 20210107 07.01.2021 Inngående brev Purring på svar på søknad om tillatelse til tiltak EIKÅS HYTTER OG HUS AS TRYSIL_PROD
2020/1665 20210107 07.01.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fagarbeider 10 % - Nybergsund og Østby barnehage - 1.1.-31.1.2021 Andrine Granberg TRYSIL_PROD
2021/25 20210107 07.01.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Andre Sarapov TRYSIL_PROD
2021/66 20210107 07.01.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig FH GRUPPEN AS TRYSIL_PROD
2020/513 20210107 07.01.2021 Inngående brev Uttalelse til søknad om deling av grunneiendom Lars Allan Widell TRYSIL_PROD
2020/4569 20210107 07.01.2021 Inngående brev Referat fra ekstraordinært møte i overordnet samarbeidsutvalg 6.1.2021 SYKEHUSET INNLANDET HF TRYSIL_PROD
2021/70 20210107 07.01.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom ADVOKATFIRMAET TØNSET AS TRYSIL_PROD
2020/7033 20210107 07.01.2021 Inngående brev Invitasjon til møte om smitteforebyggende tiltak og plan for gjennomføring FEMUNDLØPET AS TRYSIL_PROD
2021/71 20210107 07.01.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom ADVOKAT HANSSON TRYSIL_PROD
2020/3391 20210107 07.01.2021 Inngående brev Innvilgelse av merkostnad på tilskudd år 5 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet TRYSIL_PROD
2021/68 20210107 07.01.2021 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale - oppdragstaker 6,5 t/uke - enhet for psykisk helse - 1.1.-31.12.2021 Gunvor Vestvang TRYSIL_PROD
2020/202 20210107 07.01.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - prosjektstilling 80 % - enhet for sosialtjenester - 1.1.-31.12.2021 Barbara Koller TRYSIL_PROD
2020/1634 20210107 07.01.2021 Utgående brev Individuell opplæringsplan vår 2021 ***** TRYSIL_PROD
2020/2668 20210107 07.01.2021 Utgående brev Terminkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/8480 20210107 07.01.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2020/2753 20210107 07.01.2021 Utgående brev Individuell opplæringsplan vår 2021 ***** TRYSIL_PROD
2021/55 20210107 07.01.2021 Inngående brev Høringsfrist 16.2.2021 – læreplan i programmering og modellering X UTDANNINGSDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2020/1048 20210107 07.01.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/33 HARAÅSTEIGEN ANS TRYSIL_PROD
2020/8260 20210107 07.01.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju ***** TRYSIL_PROD
2020/8260 20210107 07.01.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju ***** TRYSIL_PROD
2020/8260 20210107 07.01.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju ***** TRYSIL_PROD
2020/1645 20210107 07.01.2021 Utgående brev Individuell opplæringsplan vår 2021 ***** TRYSIL_PROD
2020/2741 20210107 07.01.2021 Utgående brev Individuell opplæringsplan våren 2021 ***** TRYSIL_PROD
2020/5490 20210107 07.01.2021 Utgående brev Varsel om fare for nedsatt karakter i oppførsel ***** TRYSIL_PROD
2021/22 20210107 07.01.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 26/3 Silje Kristiansen TRYSIL_PROD
2021/24 20210107 07.01.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 81/1 Jon Kåre Myrene TRYSIL_PROD
2020/84 20210107 07.01.2021 Utgående brev Statusoppdatering - Engemoen grustak ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2020/2779 20210107 07.01.2021 Inngående brev Spørsmål om dyrestatus 1.10.2020 TINE SA TRYSIL_PROD
2021/5 20210106 06.01.2021 Inngående brev Spørsmål om utviklingen av området rundt Eventyr på Turistsentret Jens Petter Hagen TRYSIL_PROD
2020/5133 20210106 06.01.2021 Inngående brev Melding om feil på skogfondskonto LANDERUDSKOGENE ANS TRYSIL_PROD
2020/5759 20210106 06.01.2021 Inngående brev Spørsmål om status i saken CK NOR BYGG AS TRYSIL_PROD
2020/1126 20210106 06.01.2021 Inngående brev Nytt spørsmål om godkjenning av hyttemodell SALTDALSHYTTA AS TRYSIL_PROD
2020/2588 20210106 06.01.2021 Inngående brev Oversendelse av nabovarsel ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2020/4341 20210106 06.01.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - lærer 100 % - Innbygda skole - 1.1.-31.1.2021 Therese Gundersen Ås TRYSIL_PROD
2020/4341 20210106 06.01.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - lærer 100 % - Innbygda skole - 1.2.-31.7.2021 Therese Gundersen Ås TRYSIL_PROD
2020/3699 20210106 06.01.2021 Inngående brev Rapporteringsfrist 15.1.2020 - Innhenting av årsverk og antall deltakere i norskopplæringa for voksne innvandrere STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/3619 20210106 06.01.2021 Inngående brev 2. purring på svar på søknad om deling av grunneiendom LANDKREDITT EIENDOM AS TRYSIL_PROD
2020/3935 20210106 06.01.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest TRYSIL ELEMENT AS TRYSIL_PROD
2020/3345 20210106 06.01.2021 Utgående brev Ferdigattest - garasje 2 - gbnr. 57/4 BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2020/8386 20210106 06.01.2021 Utgående brev Anmodning om tilleggsopplysninger- ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig Bjarne Næs TRYSIL_PROD
2020/4041 20210106 06.01.2021 Utgående brev Ferdigattest - gbnr. 46/21 Werner Halvor Moen TRYSIL_PROD
2020/8356 20210106 06.01.2021 Utgående brev Anmodning om tilleggsopplysninger - nybygg garasje TRYSIL BYGGTJENESTE OG TAKSTFORRETNING Olav Teppen TRYSIL_PROD
2021/25 20210106 06.01.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Andre Sarapov TRYSIL_PROD
2021/26 20210106 06.01.2021 Inngående brev Søknad om bytte av skolekrets Jeanette Aasengen TRYSIL_PROD
2021/27 20210106 06.01.2021 Inngående brev Databehandleravtale til underskrift og retur HUSBANKEN TRYSIL_PROD
2021/30 20210106 06.01.2021 Inngående brev Anmodning om korrigering av måleravlesning Knut Linstad TRYSIL_PROD
2021/31 20210106 06.01.2021 Inngående brev Oversendelse av søknader om dispensasjon fra båndtvang vinter og høst 2021 NORSK GORDONSETTER KLUB TRYSIL_PROD
2020/8082 20210106 06.01.2021 Inngående brev Komplettering av søknad FEMUND BYGG AS TRYSIL_PROD
2020/5453 20210106 06.01.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest J.JAKOB JUDIS / MERPLAN TRYSIL_PROD
2020/782 20210106 06.01.2021 Inngående brev Vedtak om tilskudd til avløsning ved sykdom Landbruksdirektoratet TRYSIL_PROD
2020/782 20210106 06.01.2021 Inngående brev Vedtak om tilskudd til avløsning ved sykdom Landbruksdirektoratet TRYSIL_PROD
2020/5707 20210106 06.01.2021 Inngående brev Tilbakemelding på avslag på dispensasjon for plassering av paviljong/bod utenfor byggegrense Elin og Peder Brandsmo TRYSIL_PROD
2020/8480 20210106 06.01.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Edvin Svingen TRYSIL_PROD
2020/8480 20210106 06.01.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Willy Haraldsen TRYSIL_PROD
2020/8480 20210106 06.01.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Biljana Cakic TRYSIL_PROD
2020/8480 20210106 06.01.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Kata Magyari TRYSIL_PROD
2020/8480 20210106 06.01.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Katrin Persson TRYSIL_PROD
2020/8480 20210106 06.01.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Emina Ilic TRYSIL_PROD
2020/8480 20210106 06.01.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Mia Skjæret Larsen TRYSIL_PROD
2020/1126 20210106 06.01.2021 Utgående brev Svar på spørsmål om hyttetomt, vann/avløp og anneks - gbnr. 84/17 Vidar A Korsberg Dalsbø TRYSIL_PROD
2020/8050 20210106 06.01.2021 Utgående brev Tillatelse til tiltak - tilbygg fritidsbolig - gbnr. 47/79 Ulf Nerhagen TRYSIL_PROD
2020/4297 20210106 06.01.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev - gbnr. 66/123 GRØNDALEN IDRETTSLAG TRYSIL_PROD
2020/5539 20210106 06.01.2021 Utgående brev Avslag på søknad om dispensasjon - overskridelse av tillatt bruksareal - gbnr. 20/65 BJØRNSTAD PROSJEKTERING AS TRYSIL_PROD
2020/3427 20210106 06.01.2021 Utgående brev Ferdigattest - tilbygg våningshus - gbnr. 74/11 BJØRNSTAD PROSJEKTERING AS TRYSIL_PROD
2020/1126 20210106 06.01.2021 Utgående brev Svar på spørsmål om tegninger - gbnr. 64/1 Ann-Kristin B. Rygge TRYSIL_PROD
2020/1126 20210106 06.01.2021 Utgående brev Svar på spørsmål om størrelse på spikertelt Vidar Lampe TRYSIL_PROD
2020/8271 20210106 06.01.2021 Utgående brev Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg pipe - gbnr. 33/719 Benedicte A Smulovic TRYSIL_PROD
2020/8366 20210106 06.01.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse av del av stilling Inger Berg TRYSIL_PROD
2020/7189 20210106 06.01.2021 Utgående brev Ferdigattest - nybygg fritidsbolig - gnr. 37/1038 BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2020/4297 20210106 06.01.2021 Utgående brev Underretning til berørte parter etter oppmålingsforretning gbnr. 66/111, Grøndalen Idrettsplass Frank Willy Lie Bråten TRYSIL_PROD
2020/8485 20210106 06.01.2021 Utgående brev Invitasjon til sykefraværsoppfølging ***** TRYSIL_PROD
2020/5564 20210106 06.01.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev - gbnr. 77/25 Odd Gunnar Gustavsen m.fl. TRYSIL_PROD
2020/8548 20210106 06.01.2021 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet BRANTENBORG AS TRYSIL_PROD
2020/5519 20210105 05.01.2021 Inngående brev Oversendelse av referat fra årsmøte Paul Arne Finneid TRYSIL_PROD
2020/5519 20210105 05.01.2021 Utgående brev Oversendelse av melding til tinglysing - reseksjonering gbnr. 72/117 STATENS KARTVERK TRYSIL_PROD
2020/1462 20210105 05.01.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 76/14 Lars Storlien Hammer TRYSIL_PROD
2020/8516 20210105 05.01.2021 Inngående brev Endring av søknad om utvidet skjenketid enkeltanledning LIFE IS GOOD AS TRYSIL_PROD
2020/8561 20210105 05.01.2021 Inngående brev Oversendelse av måleravlesninger Vikinggrenda Borettslag TRYSIL_PROD
2020/4777 20210105 05.01.2021 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark etter § 5 c Veronika Johnsen TRYSIL_PROD
2020/5114 20210105 05.01.2021 Utgående brev Tilsynsreferat - gbnr. 26/708 NORWEGIAN COMFORT GROUP AS TRYSIL_PROD
2020/5565 20210105 05.01.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev - gbnr. 77/24 Øivind Larsen m.fl. TRYSIL_PROD
2020/8197 20210105 05.01.2021 Inngående brev Informasjon om kommunens forbruk av tjenester fra Bufetat - korrespondanse Bufetat TRYSIL_PROD
2020/1126 20210105 05.01.2021 Utgående brev Svar på spørsmål om fjerning av torvtak på Fagertoppen ARILD LUND TRYSIL_PROD
2021/16 20210105 05.01.2021 Inngående brev Søknad om utvidelse av skjenkeareal Trysil hestesenter TRYSIL_PROD
2021/16 20210105 05.01.2021 Utgående brev Svar på søknad om utvidelse av skjenkeareal Trysil hestesenter TRYSIL_PROD
2020/7113 20210105 05.01.2021 Utgående brev Svar på spørsmål om bygging av carport BOLIGSAMEIET BERGETUNET TRYSIL_PROD
2020/8683 20210105 05.01.2021 Inngående brev Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt - nybygg bod Annbjørn Eilif Vasdal TRYSIL_PROD
2020/2582 20210105 05.01.2021 Inngående brev Anmodning om oppheving av vedtak om fritidskarantene - korrespondanse Norsk Sykepleierforbund TRYSIL_PROD
2020/8755 20210105 05.01.2021 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 36/93 og 36/94 er registrert i matrikkelen ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING TRYSIL_PROD
2020/2582 20210105 05.01.2021 Utgående brev Vedtak om pålagt smittekarantene i perioden 30.12.2020-6.1.2021 ***** TRYSIL_PROD
2021/1 20210105 05.01.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS AVD TRYSIL TRYSIL_PROD
2020/1811 20210105 05.01.2021 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark etter § 5 c Ola Skjæraasen TRYSIL_PROD
2021/2 20210105 05.01.2021 Inngående brev Spørsmål om eiendomsoverdragelse Line Thams Blikstad TRYSIL_PROD
2021/2 20210105 05.01.2021 Utgående brev Svar på spørsmål om eiendomsoverdragelse Line Thams Blikstad TRYSIL_PROD
2020/1126 20210105 05.01.2021 Utgående brev Svar på spørsmål om godkjenning av hyttemodell SALTDALSHYTTA AS TRYSIL_PROD
2020/6941 20210105 05.01.2021 Utgående brev Rammetillatelse med vilkår - nybygg VA-anlegg AS ARKITEKTBUA TRYSIL_PROD
2020/2582 20210105 05.01.2021 Utgående brev Vedtak om pålagt smittekarantene i perioden 30.12.2020-6.1.2021 Siri Rønningen m.fl. TRYSIL_PROD
2020/6941 20210105 05.01.2021 Utgående brev Igangsettingstillatelse med vilkår - VA-anlegg AS ARKITEKTBUA TRYSIL_PROD
2020/8390 20210105 05.01.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Innbygda skole ***** TRYSIL_PROD
2020/8390 20210105 05.01.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Emina Ilic TRYSIL_PROD
2020/8390 20210105 05.01.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Innbygda skole ***** TRYSIL_PROD
2020/8390 20210105 05.01.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Nesada Brkic TRYSIL_PROD
2020/8390 20210105 05.01.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Innbygda skole ***** TRYSIL_PROD
2020/8390 20210105 05.01.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Jørgen Grønvold Bøe TRYSIL_PROD
2020/8390 20210105 05.01.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Innbygda skole ***** TRYSIL_PROD
2020/8390 20210105 05.01.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Amalie Lund TRYSIL_PROD
2020/8390 20210105 05.01.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Innbygda skole ***** TRYSIL_PROD
2020/8390 20210105 05.01.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Jan Olav Nordbeck TRYSIL_PROD
2020/8390 20210105 05.01.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Innbygda skole ***** TRYSIL_PROD
2020/8390 20210105 05.01.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Therese Ås TRYSIL_PROD
2020/8390 20210105 05.01.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Innbygda skole ***** TRYSIL_PROD
2020/8390 20210105 05.01.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Sandra Nesset TRYSIL_PROD
2020/8390 20210105 05.01.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Innbygda skole ***** TRYSIL_PROD
2020/8390 20210105 05.01.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Ylva Sponberg TRYSIL_PROD
2020/8390 20210105 05.01.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Innbygda skole ***** TRYSIL_PROD
2020/8390 20210105 05.01.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad John Alexander Svensson TRYSIL_PROD
2020/8390 20210105 05.01.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Innbygda skole ***** TRYSIL_PROD
2020/8390 20210105 05.01.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Thea Emilia Axelsson TRYSIL_PROD
2020/8390 20210105 05.01.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Innbygda skole ***** TRYSIL_PROD
2020/8390 20210105 05.01.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Julia Elisabeth Svidal TRYSIL_PROD
2020/8390 20210105 05.01.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Innbygda skole ***** TRYSIL_PROD
2020/8390 20210105 05.01.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Linn Christine Molvik Mikkelsen TRYSIL_PROD
2020/8665 20210105 05.01.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - adjunkt 20 % - Vestre Trysil oppvekstsenter Amalie Myrvang Lund TRYSIL_PROD
2021/15 20210105 05.01.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - adjunkt 60 % - Vestre Trysil oppvekstsenter Amalie Myrvang Lund TRYSIL_PROD
2020/5873 20210105 05.01.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar i Trysil kommune - 1.1.-18.6.2021 Eivind Bakken TRYSIL_PROD
2020/7072 20210105 05.01.2021 Utgående brev Tillatelse til tiltak - avløpsrenseanlegg - gbnr. 75/57 AREALTEK AS TRYSIL_PROD
2020/7072 20210105 05.01.2021 Utgående brev Utslippstillatelse - gbnr. 75/57 AREALTEK AS TRYSIL_PROD
2020/8346 20210105 05.01.2021 Utgående brev Vedtak om redusert foreldrebetaling for barnehageplass ***** TRYSIL_PROD
2020/8040 20210105 05.01.2021 Inngående brev Tillatelse til bruk av aluminiumsmaster ved Lutufallet / kopi av brev til Elvia AS NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) TRYSIL_PROD
2020/5519 20210105 05.01.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev etter reseksjonering - gbnr. 72/117 Bjørn Magne Rønningen m.fl. TRYSIL_PROD
2020/5501 20210105 05.01.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev - gbnr. 33/440 Anders Arild m.fl. TRYSIL_PROD
2020/3624 20210105 05.01.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev - gbnr. 85/11 Bjørn Hagen m.fl. TRYSIL_PROD
2020/8727 20210105 05.01.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Harald Odden TRYSIL_PROD
2020/8715 20210105 05.01.2021 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæringer om konsesjonsfrihet gbnr. 9/891 er registrert i matrikkelen Din Megler AS TRYSIL_PROD
2020/491 20210105 05.01.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/40 Brede Svenneby TRYSIL_PROD
2020/1579 20210105 05.01.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev - tomter langs Tjønnvegen Per Laurits Hanstad TRYSIL_PROD
2020/8314 20210105 05.01.2021 Utgående brev Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig - gbnr. 26/1025 MJØSEN BYGG OG EIENDOM AS TRYSIL_PROD
2020/8733 20210105 05.01.2021 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 76/103 er registrert i matrikkelen ADVOKATFIRMAET MORTEN PERSEN AS TRYSIL_PROD
2020/8741 20210105 05.01.2021 Utgående brev Rapport fra Securitas Kontrollsys Kiwi 004 Trysil Kiwi Sør TRYSIL_PROD
2020/5580 20210105 05.01.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev - gbnr. 44/9 Bjørnar Farberg TRYSIL_PROD
2020/8725 20210105 05.01.2021 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 9/723 er registrert i matrikkelen EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS m.fl. TRYSIL_PROD
2020/8735 20210105 05.01.2021 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 37/1072 er registrert i matrikkelen MEGLERHUSET ØSTLANDET AS TRYSIL_PROD
2020/1211 20210105 05.01.2021 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - nybygg garasje Gabriele Ursula Midtdal TRYSIL_PROD
2021/17 20210105 05.01.2021 Inngående brev Melding om mørke gatelys i Vikavegen Jens Sneli TRYSIL_PROD
2020/4516 20210105 05.01.2021 Utgående brev Svar på spørsmål om vedtak om styrkings- og spesialpedagogisk stimuleringstiltak ***** TRYSIL_PROD
2020/5977 20210105 05.01.2021 Inngående brev Tilbakemelding på tillatelse til deling av grunneiendom Geir Berntsen TRYSIL_PROD
2020/5557 20210105 05.01.2021 Inngående brev Komplettering av søknad LAT HYTTEBYGG AS TRYSIL_PROD
2021/17 20210105 05.01.2021 Utgående brev Svar på melding om mørke gatelys i Vikavegen Jens Sneli TRYSIL_PROD
2020/2481 20210105 05.01.2021 Utgående brev Ferdigattest - nybygg bolig - gbnr. 74/30 Arealtek AS TRYSIL_PROD
2020/3536 20210105 05.01.2021 Utgående brev Svar på anmodning om utbetaling av tilskudd IL TRYSILGUTTEN TRYSIL_PROD
2020/3273 20210105 05.01.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 70/1 Are Nordgaard TRYSIL_PROD