eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/4921 20191213 13.12.2019 Inngående brev Informasjon om endring i barneloven § 35 HELSEDIREKTORATET
Ingen tilgang 20191213 13.12.2019 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 1 bnr. 33 Ola Haag Grønnæss
2019/4902 20191213 13.12.2019 Inngående brev Uttalelse til søknad om skjenkebevilling enkeltanledning INNLANDET POLITIDISTRIKT
2017/2115 20191213 13.12.2019 Inngående brev Oversendelse av referat fra møte i overordnet samarbeidsutvalg 30.10.2019 og 29.11.2019 SYKEHUSET INNLANDET HF
2018/4251 20191213 13.12.2019 Inngående brev Oversendelse av kvitterte mangellister ANDERS & FRODE BYGG AS
2019/3653 20191213 13.12.2019 Inngående brev Kommentarer til referat fra byggemøte 8 NORCONSULT AS
2018/4251 20191213 13.12.2019 Inngående brev Kvittert befaringsliste SVENSGAARD INSTALLASJON AS
2019/3653 20191213 13.12.2019 Inngående brev Vernerunde 9 ARNE TØRÅSEN AS
2019/4936 20191213 13.12.2019 Inngående brev Søknad om overføring av ferie Anita Eriksen
2017/2117 20191213 13.12.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr. 33 bnr. 1091 Stefan Olofsson
2019/317 20191213 13.12.2019 Inngående brev Årsrapport for Skogsjervprosjektet 2019 HØGSKOLEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20191213 13.12.2019 Inngående brev Søknad om overføring av ferie Anne-Lise Solheim
2017/4921 20191213 13.12.2019 Inngående brev Satser for kommunal egenbetaling for barnevernstiltak - 2020 BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET
2019/4932 20191213 13.12.2019 Inngående brev Aksept av overføring av stilling Elisabeth Lindset
2019/4932 20191213 13.12.2019 Utgående brev Varsel om opphør av vikariat og tilbakeføring til fast stilling *****
2019/2922 20191213 13.12.2019 Inngående brev Tilbakemelding til melder *****
2019/2923 20191213 13.12.2019 Inngående brev Tilbakemelding til melder *****
2019/4822 20191213 13.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie Lilian Kristine Haugnæss Brenden
2018/2369 20191213 13.12.2019 Utgående brev Svar på endring av ansvarsrett - gnr. 37 bnr. 1553 ARR ARKITEKTER AS
2019/390 20191213 13.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak - søknad om endring av gitt tillatelse - gnr. 76 bnr. 104 IVERSEN ROAR A ARKITEKT
2019/3825 20191213 13.12.2019 Utgående brev Melding om mangler i søknad - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - nybygg garasje - gnr. 51 bnr. 747 Eirik Kaatorp
2019/876 20191213 13.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak - endring av gitt tillatelse - gnr. 51 bnr. 618 Arne Husbyn
2019/2144 20191213 13.12.2019 Utgående brev Ferdigattest - gnr. 37 bnr. 1190 FEMUND BYGG AS
2018/2369 20191213 13.12.2019 Utgående brev Endring av ansvarsrett - nybygg fritidsbolig - gnr. 37 bnr. 1553 ARR ARKITEKTER AS
2017/3289 20191213 13.12.2019 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev etter grunnavståelse langs Bergevegen - gnr. 26, bnr. 351 Brit Østbu
2019/4910 20191213 13.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet er registrert i matrikkelen- gnr. 14 bnr. 57 ADVOKATFIRMAET NICOLAISEN & CO ANS
2019/3811 20191213 13.12.2019 Utgående brev Oversendelse av korrigert kart - gnr. 17 bnr. 12 og 139 Gunnar G Bjørseth m.fl.
Ingen tilgang 20191213 13.12.2019 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 17 bnr. 95 TAGESTAD LIV
Ingen tilgang 20191213 13.12.2019 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 53 bnr. 39 Runa E. A. Skyrud
Ingen tilgang 20191213 13.12.2019 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 56 bnr. 16 DAG MIDTTUN
2019/4921 20191213 13.12.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr. 29 bnr. 67, 108 og 199 Pia Anne Lene Nygård
2019/4921 20191213 13.12.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr. 29 bnr. 67, 108 og 199 Geir Egil Aas
Ingen tilgang 20191213 13.12.2019 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 17 bnr. 95 TAGESTAD LIV
Ingen tilgang 20191213 13.12.2019 Utgående brev Svar på rapportering på tilskudd til psykologer i kommunen FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20191213 13.12.2019 Utgående brev Svar på rapportering på tilskudd til psykologer i kommunen FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/4481 20191213 13.12.2019 Utgående brev Melding om mangler og orientering om videre saksgang - gnr. 51 bnr. 694 ROLF OG RONNY MASKIN AS
2019/4074 20191213 13.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Tillatelse til tiltak - tilbygg - ett-trinns søknad - gnr. 9 bnr. 685 AS ARKITEKTBUA
2019/2835 20191213 13.12.2019 Utgående brev Melding om personskade i skoletiden Nav
2018/238 20191213 13.12.2019 Inngående brev Informasjonsbrev om Nødnett Helse etter kommunesammenslåinger HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF
2018/2695 20191213 13.12.2019 Utgående brev Svar på mottatt informasjon om opphør av ansvarsrett før ansvarsområdet er ferdigstilt - tilbygg fritidsbolig - gnr. 37 bnr. 299 Nye-Bygg AS
2019/4929 20191213 13.12.2019 Utgående brev Invitasjon til dialogmøte 1 *****
2019/4919 20191213 13.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr. 40 bnr. 62 er registrert i matrikkelen Stian Westgård
2019/4878 20191213 13.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Stine Ingegerd Berg
2019/861 20191213 13.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak: tilskudd til bokprosjekt og minneutstilling TRYSIL KUNSTFORENING
2019/482 20191213 13.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Avslag på tilskudd til bokprosjekt TRYSIL KUNSTFORENING
2019/3671 20191213 13.12.2019 Inngående brev Takker ja til stilling Chaliao Wichai
2019/2118 20191213 13.12.2019 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev for gnr. 9, bnr. 615 Anni-Grete Falk
2016/4270 20191213 13.12.2019 Utgående brev Avskrivning av sak - Mulig ulovlighetsoppfølging - gnr 51 bnr 74 Jostein Arvid Hegreberg
2019/4240 20191213 13.12.2019 Utgående brev Melding om avskrivning - Oppfølging av mulig ulovlig tiltak - gnr. 37 bnr. 541 TRYSILFJELL UTMARKSLAG SA
2016/4270 20191213 13.12.2019 Utgående brev Orientering om saksgang og oppfordring til svar - Mulig ulovlighetsoppfølging - gnr 51 bnr 744 Jostein Arvid Hegreberg
2019/4240 20191213 13.12.2019 Utgående brev Oversendelse av all korrespondanse - Oppfølging av mulig ulovlig tiltak - gnr. 37 bnr. 541 Karin Bodil Brenden
2017/882 20191213 13.12.2019 Utgående brev Svar på krav om at kommunen betaler for berging pga. ustrødd veg Raymond Bless
2019/4869 20191213 13.12.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - barnehagelærer 50 % - barnehagene - Nysted barnehage Edna Kristiansen Baastad
2018/4576 20191213 13.12.2019 Inngående brev Svar på arsel om igangsetting av planarbeid for en revisjon og utvidelse av reguleringsplan for Engemoen grustak / kopi av brev til Arkitektbua AS Hedmark fylkeskommune
Ingen tilgang 20191213 13.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie Vera Hjemstad
2019/206 20191213 13.12.2019 Utgående brev Spørsmål om frist for utbetaling av tilskudd HUSBANKEN
2019/297 20191213 13.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Dispensasjon - riving og tilbygg bolig - gnr. 72 bnr. 83 Unn Kristin Kyte
2019/4377 20191213 13.12.2019 Utgående brev Krav om uavhengig kontroll - utvidelse av caravanplasser - gnr. 25 bnr. 56 AS ARKITEKTBUA
2018/1258 20191213 13.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Tillatelse til tiltak unntatt ansvarsrett - tilbygg fritidsbolig - gnr. 51 bnr. 129 fnr. 26 Hans Henrik Rudberg
2019/4377 20191213 13.12.2019 Utgående brev Melding om mangler i søknad - utvidelse av caravanplasser - gnr. 25 bnr. 56 AS ARKITEKTBUA
2019/4347 20191213 13.12.2019 Utgående brev Midlertidig svar på søknad om tilskudd til vedlikehold av skiløyper NYBERGSUND IDRETTSLAG - TRYSIL
2018/1870 20191213 13.12.2019 Utgående brev Svar på anmodning om utbetaling av tilskudd TRYSIL JAKT- OG FISKEFORENING
2019/4886 20191213 13.12.2019 Utgående brev Anmeldelse av forhold INNLANDET POLITIDISTRIKT
2019/4940 20191213 13.12.2019 Inngående brev Rapport fysioterapi Trysil helsestasjon
2017/3351 20191213 13.12.2019 Inngående brev Høringsuttalelse 2. gangs høring - Detaljreguleringsplan for HC5613 Fulufjellet hytteområde 3 - Hedmark fylkeskommune Hedmark fylkeskommune
2019/4570 20191212 12.12.2019 Inngående brev Svar på spørsmål om tiltenkt bruk MØLLERGATEN 32 EIENDOM AS
2019/3653 20191212 12.12.2019 Inngående brev Referat fra byggemøte 8 11.12.2019 ARNE TØRÅSEN AS
2019/4347 20191212 12.12.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til vedlikehold av skiløyper NYBERGSUND IDRETTSLAG - TRYSIL
2018/4251 20191212 12.12.2019 Inngående brev Oversendelse av som bygget tegninger - elektro - DWG NORCONSULT AS
2019/3432 20191212 12.12.2019 Inngående brev Klage på avslag på søknad om dispensasjon - gnr. 85 bnr. 3 og 4 ADVOKATFIRMAET HARTZ & CO AS
2019/25 20191212 12.12.2019 Inngående brev Spørsmål om utbetaling fra skogfond Henning Østenheden
2019/2144 20191212 12.12.2019 Inngående brev Komplettering av søknad - gnr. 37 bnr. 1190 FEMUND BYGG AS
2019/922 20191212 12.12.2019 Inngående brev Komplettering av søknad - gnr. 56 bnr. 269 FEMUND BYGG AS
2018/4112 20191212 12.12.2019 Inngående brev Komplettering av søknad ARILD LUND
2019/3568 20191212 12.12.2019 Inngående brev Spørsmål om brøyting av gangvegen fra Trysil videregående skole til Setervegen Gro Bakken Amdal
2017/2573 20191212 12.12.2019 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse - gnr. 37 bnr. 1393 GTC BYGG AS
Ingen tilgang 20191212 12.12.2019 Inngående brev Søknad om permisjon for tillitsvalgte 8.1.2020 Fagforbundet Trysil avd. 288
2019/2425 20191212 12.12.2019 Inngående brev Høringsuttalelse - offentlig høring - budsjett 2020 Trysil ungdomsråd
2019/8 20191212 12.12.2019 Inngående brev Søknad om forlengelse av foreldrepermisjon *****
2018/4448 20191212 12.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Ferdigattest - tretopphytte - gnr. 35 bnr. 2 fnr. 1 BYGGEPLAN AS
2018/4448 20191212 12.12.2019 Utgående brev Orientering i byggesak - gnr. 35 bnr. 2 fnr. 1 TRETOPPHYTTER TRYSIL AS
2019/2729 20191212 12.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Ferdigattest - ombygging - gnr. 31 bnr. 178 AS ARKITEKTBUA
2019/1210 20191212 12.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Midlertidig brukstillatelse - tilbygg bolig - gnr. 39 bnr. 202 ARILD LUND
2018/3536 20191212 12.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Ferdigattest - nybygg fritidsbolig - gnr. 37 bnr. 1540 BYGGESAK NORGE AS
2019/1593 20191212 12.12.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale tilkallingsvikar - Trysil kommune - 1.11.2019-19.6.2020 Stefan Bernard Karadjov
2019/747 20191212 12.12.2019 Inngående brev Utbetaling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger 17-20 år - 4. terminutbetaling 2019 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
2019/747 20191212 12.12.2019 Inngående brev 4. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for år 2019 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
2018/236 20191212 12.12.2019 Inngående brev Informasjon om reviderte retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen UTDANNINGSDIREKTORATET
Ingen tilgang 20191212 12.12.2019 Inngående brev Søknad om fritak fra vurdering med karakter i sidemål *****
2019/4922 20191212 12.12.2019 Utgående brev Melding om hendelse ***** *****
Ingen tilgang 20191212 12.12.2019 Inngående brev Søknad om fritak fra vurdering i matematikk *****
2019/4926 20191212 12.12.2019 Inngående brev Viktig informasjon om behovsmelding og søknad om startlånramme for 2020 HUSBANKEN
Ingen tilgang 20191212 12.12.2019 Inngående brev Søknad om overføring av ferie Vera Hjemstad
2016/3150 20191212 12.12.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale tilkallingsvikar - Trysil kommune - 1.12.2019-31.1.2021 Silje Lappen Kjærnet
2019/4896 20191212 12.12.2019 Utgående brev Oppfølgingsplan ved sykmelding *****
2016/3587 20191212 12.12.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale tilkallingsvikar - Trysil kommune - 1.11.2019-31.12.2020 Silje Vesterås
2016/4271 20191212 12.12.2019 Utgående brev Orientering om videre saksgang og oppfordring til svar - gnr 51 bnr 499 Finn Martinsen
2019/4570 20191212 12.12.2019 Utgående brev Spørsmål om tiltenkt bruk - nybygg fritidsbolig - gnr. 33 bnr. 419 MØLLERGATEN 32 EIENDOM AS
2015/4266 20191212 12.12.2019 Utgående brev Orientering om videre saksgang og oppfordring til svar - gnr 51 bnr 563 Magnus Karstein Vårbakken
2019/3294 20191212 12.12.2019 Utgående brev Foreløpig svar på behandling av klage på vedtak om dispensasjon - gnr. 37 bnr. 114 fnr. 73 snr. 1 ADVOKATFIRMAET JOHNSRUD & CO AS m.fl.
2019/4818 20191212 12.12.2019 Utgående brev Varsel om retting av opplysninger i matrikkelen for gnr. 40 bnr. 11 FLENDALEN SAMEIESKOG ANS
2019/4014 20191212 12.12.2019 Utgående brev Oversendelse av vurdering ansettelse Utdanningsforbundet m.fl.
2019/4887 20191212 12.12.2019 Utgående brev Innkalling til dialogmøte 1 *****
2019/3439 20191212 12.12.2019 Utgående brev Henvendelse om tvisteløsning etter Hovedavtalen § 6-2 - anmodning om møte Kretsmekler Østlandet krets
2017/4349 20191212 12.12.2019 Utgående brev Møteplan FYLKESMANNEN I INNLANDET
2017/642 20191212 12.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Midlertidig brukstillatelse - hus 11 og 14 - gnr 37 bnr 614 AS ARKITEKTBUA
2019/2454 20191212 12.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Ferdigattest - nybygg fritidsbolig - gnr. 37 bnr. 1514 NORCONSULT AS
2019/4580 20191212 12.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på deltagelse i kurs om ansvarlig vertskap Anna Philippa A Åström
2019/1329 20191212 12.12.2019 Inngående brev Takker ja til stilling Ida Bergersen Frøhaug
Ingen tilgang 20191212 12.12.2019 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale - støttekontakt - 1.7.2019-31.12.2020 Geir Rønningen
2019/4888 20191212 12.12.2019 Utgående brev Invitasjon til samtale *****
Ingen tilgang 20191212 12.12.2019 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale - omsorgsstønad - 1.1.-31.12.2020 *****
2019/511 20191212 12.12.2019 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale - avlastningshjem - 1.1.-31.7.2020 *****
2019/4919 20191212 12.12.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr. 40 bnr. 62 Stian Westgård
2019/4912 20191212 12.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr. 56 bnr. 365 er registrert i matrikkelen MOSENG HOLDING AS
2019/2968 20191212 12.12.2019 Utgående brev Informasjon om nissebesøk Abdul Kadir Sido m.fl.
2019/1045 20191212 12.12.2019 Inngående brev Svar på anmodning om utbetaling av tilskudd til frukt Hedmark fylkeskommune
2019/4931 20191212 12.12.2019 Inngående brev Varsel om avvikling av foreldrepermisjon *****
2019/4088 20191212 12.12.2019 Utgående brev Ferdigattest - gnr. 33 bnr. 734 snr. 3 AS ARKITEKTBUA
2019/922 20191212 12.12.2019 Utgående brev Melding om mangler i søknad - søknad om ferdigattest - gnr. 56 bnr. 269 FEMUND BYGG AS
2019/2144 20191212 12.12.2019 Utgående brev Melding om mangler i søknad - søknad om ferdigattest - gnr. 37 bnr. 1190 FEMUND BYGG AS
Ingen tilgang 20191212 12.12.2019 Utgående brev Orientering om tildeling av adresse - gnr. 36 bnr. 102 Ester Borg Rasmussen
Ingen tilgang 20191212 12.12.2019 Inngående brev Frist 20.1.2020 - Anmodning om innspill til valg av eierutvalg EIDSIVA ENERGI AS
2019/4397 20191212 12.12.2019 Utgående brev Deling av grunneiendom - gnr. 64, bnr. 15 - Forespørsel om tilleggsopplysninger Rolf Øistein Nordal
2019/4927 20191212 12.12.2019 Inngående brev Varsel om innføring av sekundærrensekrav for avløpsanlegg (kap. 14) i Hedmark FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/3019 20191212 12.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon med lønn til videreutdanning Ann-Heidi Thorsteinsen
2019/3020 20191212 12.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon med lønn til videreutdanning Gina Solberg
2019/4889 20191212 12.12.2019 Utgående brev Melding om registrering av egenerklæring i matrikkelen - gnr. 37 bnr. 153 Lars Kenneth Skogstad
2019/4881 20191212 12.12.2019 Utgående brev Spørsmål om søknad skogfond og tilskudd - gnr. 53 bnr. 98 Karl Magnar Løvbrenden
2019/4911 20191212 12.12.2019 Utgående brev Melding om registrering av egenerklæring i matrikkelen - gnr. 38 bnr. 155 og 453 Malin Hammer
2017/4486 20191212 12.12.2019 Utgående brev Oversendelse av søknad om tilskudd til bygging av snuplass - Villbekkvegen FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20191212 12.12.2019 Utgående brev Svar på spørsmål om adresser i Fageråsen FAGERÅSEN HYTTEOMRÅDE AS
2019/3918 20191212 12.12.2019 Inngående brev Svar på melding om opprettholdelse av krav om refusjon for gjesteelev høsten 2019/2020 *****
2019/4240 20191211 11.12.2019 Inngående brev Oversendelse av dokumentasjon TRYSILFJELL UTMARKSLAG SA
2019/3046 20191211 11.12.2019 Inngående brev Oversendelse av som bygget tegninger - VA GTC BYGG AS
2019/4916 20191211 11.12.2019 Inngående brev Opplysninger om oljetank UNI-PROTECTION V/ FINN ÅGE RISENG
2019/4915 20191211 11.12.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppretting/endring av matrikkelenhet - gnr. 9 bnr. 663 STATSKOG SF
2019/2348 20191211 11.12.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr. 37 bnr. 1523 FH GRUPPEN AS
2017/4486 20191211 11.12.2019 Inngående brev Regnskapssammendrag for skogsveianlegg STATSKOG GLOMMA AS
2017/4486 20191211 11.12.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til vegbygging STATSKOG GLOMMA AS
2017/2117 20191211 11.12.2019 Inngående brev Komplettering av søknad om sanitærabonnement FAGERÅSEN HYTTEOMRÅDE AS
2016/2394 20191211 11.12.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til landbruksveg - Krokmyrvegen / kopi av brev til Snorre Grønnæss FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/4910 20191211 11.12.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr. 14 bnr. 57 ADVOKATFIRMAET NICOLAISEN & CO ANS
2019/2144 20191211 11.12.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr. 37 bnr. 1190 FEMUND BYGG AS
2019/4909 20191211 11.12.2019 Inngående brev Høringsfrist 22.1.2020 - Høring om endringer i liv om folkehøyskoler - utfasing av tilskudd til kortkurs KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
2019/4908 20191211 11.12.2019 Inngående brev Høringsfrist 1.2.2020 - Energi- og klimaplan for Våler kommune VÅLER KOMMUNE
2017/882 20191211 11.12.2019 Inngående brev Krav om at kommunen betaler for berging pga. ustrødd veg Raymond Bless
2019/3898 20191211 11.12.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Tsegereda Ghebreyesus
2019/4059 20191211 11.12.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Samuel Girmay Tekle
2019/212 20191211 11.12.2019 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning *****
Ingen tilgang 20191211 11.12.2019 Utgående brev Referat ansvarsgruppemøte 18.11.2019 *****
2019/4913 20191211 11.12.2019 Utgående brev Melding om hendelse *****
2019/4913 20191211 11.12.2019 Inngående brev Innhenting av opplysninger *****
2016/1321 20191211 11.12.2019 Utgående brev Ettersending av dokumenter til møte 11.12.2019 Hans Gunnar Solvang
2019/3982 20191211 11.12.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Lichiya Berehe Mesfen
2017/5016 20191211 11.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie Mulugeta T Shifarw
2017/529 20191211 11.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie Elisabeth Eriksson
2019/4917 20191211 11.12.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppretting/endring av matrikkelenhet / rekvisisjon av oppmålingsforretning - gnr. 26 bnr. 2 fnr. 69 TRYSILFJELL UTMARKSLAG SA
2019/4779 20191211 11.12.2019 Inngående brev Søknad på stilling - ID 1266 - Lærere - vikariater 100 % *****
2018/3831 20191211 11.12.2019 Utgående brev Sammendrag av telefonsamtale - sammenslåing av tomter Irina Jonsson
2016/4272 20191211 11.12.2019 Utgående brev Oppfordring til å sende inn søknad med begrunnet dispensasjonssøknad - Mulig ulovlighetsoppfølging - gnr 51 bnr 487 Inger E Østereng Kyhen
2018/4020 20191211 11.12.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumenter - gnr. 26 bnr. 728 FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/4839 20191211 11.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - rehabilitering av pipe - gnr. 39 bnr. 133 Torgal Østby
2019/4612 20191211 11.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Motorferdsel i utmark vintersesongen 2019/2020 - Tillatelse til bruk av snøskuter for transport av bagasje og utstyr til hytte ved Brattfjellet Rolf Inge Holmstrøm
2019/4314 20191211 11.12.2019 Inngående brev Takker ja til stilling Magnus Halvorsen Sjøblom
2019/4314 20191211 11.12.2019 Utgående brev Tilbud om stilling Tobias Bekkhus
2019/4314 20191211 11.12.2019 Utgående brev Tilbud om stilling Magnus Halvorsen Sjøblom
2019/4314 20191211 11.12.2019 Utgående brev Orientering om ansettelse Alexander Solheim Lilleberg m.fl.
Ingen tilgang 20191211 11.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om refusjon for innkjøp av databrille Jane Berit Hoel
2019/3671 20191211 11.12.2019 Utgående brev Orientering om ansettelse Janeth Avelino Lazo m.fl.
2019/3958 20191211 11.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Tillatelse til tiltak med vilkår - tilbygg bolig - gnr. 26 bnr. 448 og 449 Andrzej Wiesiolek
2019/4303 20191211 11.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak - tillatelse til tiltak - nybygg fritidsbolig med uthus - gnr. 56 bnr. 356 AREAL+ AS
2019/4552 20191211 11.12.2019 Utgående brev Foreløpig tilbakemelding på søknad om motorferdsel i utmark vintersesongen 201972020 Vebjørn Kjærnåsen
2019/4281 20191211 11.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Motorferdsel i utmark vintersesongen 2019/2020 - Tillatelse til frakt av bagasje og utstyr til koie ved Snekkerpervelta i Girdalen Per Omar Lokholt
2015/4699 20191211 11.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Tillatelse til bruk av tilførselsløyper for preparering av snøskuterled i Ljørdalen LJØRADALEN SNØSCOOTER KLUBB
2019/4544 20191211 11.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Andreas In-Albon - Motorferdsel i utmark vintersesongen 2019/2020: tillatelse til bruk av snøskuter for preparering av løype for hundekjøring og for frakt av utstyr for turistnæring Simon Andreas In-Albon
2019/4249 20191211 11.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Kommunal støtte til søknad om autorisasjon for Skagsvolastien som Nasjonal turiststi DNT ENGERDAL OG TRYSIL
2018/4547 20191211 11.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Motorferdsel i utmark: Femundløpet AS - Tillatelse til bruk av snøskuter for etablering og preparering av løypetrasé for Femundløpet 2020 FEMUNDLØPET AS
2019/4699 20191211 11.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Motorferdsel i utmark vintersesongen 2019/2020 - Tillatelse til bruk av snøskuter for transport av bagasje og personell til Nordbysetra og Rognebu Per Johans Talåsen
2016/445 20191211 11.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Lill Nora Heggbrenna
2019/1831 20191211 11.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Klage på takstgrunnlag - gnr. 56 bnr. 291 Gro Mette Ødegaard Haga
2019/1871 20191211 11.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Klage på takstgrunnlag - gnr. 51 bnr. 548 Gunn Anita Barm
2019/1696 20191211 11.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Klage på takstgrunnlag - gnr. 33 bnr. 430 Gisle Bakken
2019/1660 20191211 11.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Klage på takstgrunnlag - gnr. 36 bnr. 548 Geir Gunnar Anundsen
Ingen tilgang 20191211 11.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Klage på takstgrunnlag - gnr. 26 bnr. 758 Gitte og Morten Algarheim
Ingen tilgang 20191211 11.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Klage på takstgrunnlag - gnr. 37 bnr. 761 Arild Lillesveen
2019/1552 20191211 11.12.2019 Utgående brev Svar på henvendelse om eiendomsskatt - gnr. 37 bnr. 796 FølsgaardHuset
2019/1473 20191211 11.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Klage på takstgrunnlag - gnr. 56 bnr. 279 Gard Sveinung Grimsby
2019/1855 20191211 11.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Klage på faktorberegning - gnr. 33 bnr. 879 Geir Vassbotn
2019/1802 20191211 11.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Klage på takstgrunnlag - gnr. 56 bnr. 59 Hans Petter Storm Thorstensen
2019/4393 20191211 11.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Avslag på søknad om dispensasjon fra arealplan og foreldet reguleringsplan - plassering av ny avfallsløsning VESTADBAKKEN BORETTSLAG
2019/4131 20191211 11.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om bruksendring - gnr. 70 bnr. 13 PLASSEN SKOLE OG KULTURHAGE
Ingen tilgang 20191211 11.12.2019 Utgående brev Oversendelse avvik 8, 9, 10 og 11 Sykehuset Innlandet
2019/4895 20191211 11.12.2019 Utgående brev Innkalling til dialogmøte 1 *****
2019/4896 20191211 11.12.2019 Utgående brev Innkalling til dialogmøte 1 *****
2019/1471 20191211 11.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Klage på takstgrunnlag - gnr. 33 bnr. 303 Gard Sveinung Grimsby
2019/1101 20191211 11.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Klage på takstgrunnlag - gnr. 37 bnr. 807 Finn Kjellid
2013/3530 20191211 11.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Klage på takstgrunnlag - gnr. 36 bnr. 550 Frank Dyrkolbotn
2019/1250 20191211 11.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Klage på takstgrunnlag - gnr. 37 bnr. 947 Hans Göran Börjesson
2018/806 20191211 11.12.2019 Inngående brev Innebygd arkivering - fremtida for offentlig forvaltning? ARKIVVERKET
2019/4840 20191211 11.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra vurdering med karakter i sidemål *****
Ingen tilgang 20191211 11.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie Trine Pedersen Løberg
2019/4892 20191211 11.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie Paul Håkon Slaaen
2019/4735 20191211 11.12.2019 Utgående brev Svar på innhenting av opplysninger *****
Ingen tilgang 20191211 11.12.2019 Utgående brev Svar om søknad om særskilt tilrettelegging av eksamen *****
2019/4460 20191211 11.12.2019 Utgående brev Anmodning om utsatt frist i forhold til dokumentasjon på skadeverk INNLANDET POLITIDISTRIKT
Ingen tilgang 20191211 11.12.2019 Utgående brev Innkalling til oppfølgingsmøte 11.12.2019 *****
Ingen tilgang 20191211 11.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra karakter i nynorsk *****
Ingen tilgang 20191211 11.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra vurdering med karakter i sidemål *****
2016/4116 20191211 11.12.2019 Inngående brev NVEs tilbakemelding på planer for overvannshåndtering for fortau/gangveg langs Fageråsvegen NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2016/4116 20191211 11.12.2019 Utgående brev Oversendelse av notat om overvannshåndtering - fortau-/gangveg langs Fageråsvegen NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
Ingen tilgang 20191211 11.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Trine Pedersen Løberg
Ingen tilgang 20191211 11.12.2019 Utgående brev Svar på anmodning om bosetting av flyktninger i 2020 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
2016/2284 20191211 11.12.2019 Utgående brev Svar på anmodning om sluttutbetaling av spillemidler - Vidsyn samfunnshus UL Flendølen
2019/1934 20191211 11.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Midlertidig brukstillatelse - nybygg restaurant - gnr. 33 bnr. 20 fnr. 5 HEGGELUND & KOXVOLD AS m.fl.
2018/1039 20191211 11.12.2019 Utgående brev Melding om at det må sendes inn egenerklæring om konsesjonsfrihet TEPAS PERSONAL AS
2018/1039 20191211 11.12.2019 Utgående brev Ny oversendelse av skjøte gnr. 58 bnr 308 Kartverket tinglysing
2016/2686 20191211 11.12.2019 Utgående brev Oversendelse av evalueringsskjema John Peder Hatten m.fl.
2018/4557 20191211 11.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Ferdigattest - nybygg fritidsbolig - gnr. 37 bnr. 1550 SOLVANG BYGGPROSJEKT AS
2019/409 20191211 11.12.2019 Utgående brev Oversendelse av vurdering for ansettelse Delta avd Trysil
2018/3133 20191211 11.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om dispensasjon fra kravet om pedagogbemanning LÆRINGSVERKSTEDET AS
Ingen tilgang 20191211 11.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Monica Kilde
2019/4904 20191211 11.12.2019 Utgående brev Oppfølging av arbeidsforholdet *****
2018/3369 20191211 11.12.2019 Utgående brev Underretning om endring av grenser i kart - gnr. 67 bnr. 7 og gnr 67 bnr. 35 og 68 Anders Nyhuus m.fl.
2017/4218 20191211 11.12.2019 Inngående brev Klage på matrikkelbrev - tilleggsopplysninger - gnr. 74 bnr. 179 Roger Johan Brenden og Elle Uibo
2018/2456 20191211 11.12.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling av gnr. 74, bnr. 16 - tilleggsareal til gnr. 74, bnr. 65 Østby Vigdis
2018/2456 20191211 11.12.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling av gnr. 74, bnr. 16 - tilleggsareal til gnr. 74, bnr. 65 Brenden Gudny
2019/446 20191211 11.12.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterende grenser gnr. 56 bnr. 167 Bodin Anna
2019/4914 20191211 11.12.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppretting/endring av matrikkelenhet og rekvisisjon av oppmålingsforretning - gnr. 1 bnr. 1 Morten Olesen Lutnæs
2019/446 20191211 11.12.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterende grenser gnr. 56 bnr. 167 Østli Elin Ramleth
2019/446 20191211 11.12.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterende grenser gnr. 56 bnr. 167 Mattsson Kjell Valentin
2018/4479 20191211 11.12.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - deling av grunneiendom - gnr. 26 bnr. 265 og 336 Steiner Caroline M Otnem
2018/4479 20191211 11.12.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - deling av grunneiendom - gnr. 26 bnr. 265 og 336 Stenerud Benedikte Otnem
2019/4601 20191211 11.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforhold er registrert i matrikkelen - gnr. 37 bnr. 675 Bettina Lunde
2018/3864 20191211 11.12.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - Deling av gnr. 26, bnr. 340 Tystad Svein Ingmar
2018/3864 20191211 11.12.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - Deling av gnr. 26, bnr. 340 Tystad Kristin A Framås
2018/3864 20191211 11.12.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - Deling av gnr. 26, bnr. 340 Tystad Thomas Peder
2018/3864 20191211 11.12.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - Deling av gnr. 26, bnr. 340 Trysil Kommune
2019/3198 20191211 11.12.2019 Utgående brev Ferdigattest - gnr. 56 bnr. 279 Gard Sveinung Grimsby
2019/40 20191211 11.12.2019 Utgående brev Endring av ansvarsretter FH GRUPPEN AS
2019/40 20191211 11.12.2019 Utgående brev Ferdigattest - gnr. 33 bnr. 339 FH GRUPPEN AS
2018/2133 20191211 11.12.2019 Utgående brev Ferdigattest - gnr. 33 bnr. 715 AS ARKITEKTBUA
2019/1514 20191211 11.12.2019 Utgående brev Ferdigattest - gnr. 26 bnr. 161 IDE-TRE Trygve Vangen
2019/71 20191211 11.12.2019 Utgående brev Ferdigattest - gnr. 37 bnr. 1557 AS ARKITEKTBUA
2019/1663 20191211 11.12.2019 Utgående brev Foreløpig svar på klage på eiendomsskatt 2019 Peter Panduro
2019/1119 20191211 11.12.2019 Utgående brev Foreløpig svar på klage på eiendomsskatt 2019 - gnr 51 bnr 302 Jorun Agnethe Wennersberg
2019/1719 20191211 11.12.2019 Utgående brev Foreløpig svar på klage på eiendomsskatt 2019 Anita Marian Persson
2019/282 20191211 11.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon May H K Lunde
2019/4062 20191211 11.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Søknad fra Tørberget grendeutvalg om tilskudd til oppsetting av finnehesje TØRBERGET GRENDEUTVALG
2015/1170 20191211 11.12.2019 Utgående brev Statusrapportering av NKOM-finansierte prosjekt 2016-2018 Hedmark fylkeskommune
Versjon:5.2.00