eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2006/3856 20191011 11.10.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Anne K Bergersen Stallvik
2019/4220 20191011 11.10.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 100 % - enhet for sykehjem - 5. avdeling Vivi K Skjærholden
2019/4221 20191011 11.10.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - hjelpepleier 100 % - enhet for legesenter/beredskap - 1.10.-31.12.2019 May Helen K Lunde
2019/4218 20191011 11.10.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale tilkallingsvikar - Trysil kommune - 1.9.2019-31.8.2020 Eva-Lena Karlsson
2019/4210 20191011 11.10.2019 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement - gnr. 56 bnr. 356 BJØRN BAASTAD AS
2018/4197 20191011 11.10.2019 Utgående brev Godkjenning for tilknytning til kommunalt VA-anlegg - gnr. 37 bnr. 1513 ADEKVATE BYGGTJENESTER AS
2019/4100 20191011 11.10.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - assisterende avdelingsleder 60 % - enhet for hjemmetjenesten - avdeling 1 Ida Oline Talåsen
2019/386 20191011 11.10.2019 Inngående brev Analyseresultater - periode 9.10.-11.10.2019 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS
2019/2719 20191011 11.10.2019 Utgående brev Melding om mangler i søknad - gnr. 74 bnr. 134 Bjørn Oddvin Skogheim
2018/1712 20191011 11.10.2019 Utgående brev Ferdigattest - VA-anlegg i Grindbakken og Haugavegen - gnr. 26 bnr. 32 og gnr. 34 bnr. 1 AQUAPARTNER AS
2019/3871 20191011 11.10.2019 Utgående brev Svar på spørsmål om krav til søknad - oppføring av boder mellom inngangspartier - gnr. 9 bnr. 633 SAMEIET LJØRATUNET
2019/4214 20191011 11.10.2019 Inngående brev Melding om feil tomteareal i matrikkelen - anmodning om retting - gnr. 51 bnr. 154 Inger Anny og Kjell L. Wattum
Ingen tilgang 20191011 11.10.2019 Inngående brev Vedtak skogfond (udekka investering) - gnr. 73 bnr. 16 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191011 11.10.2019 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 72 bnr. 62 FLOBERGETS EIERE ANS
Ingen tilgang 20191011 11.10.2019 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav- gnr. 67 bnr. 7 ANDERS NYHUUS
2018/1579 20191011 11.10.2019 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 62 bnr. 4 NINA NORDHAGEN HILDRUM
Ingen tilgang 20191011 11.10.2019 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav- gnr. 31 bnr. 35 KJÆRSTI FLODEN
2018/274 20191011 11.10.2019 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav- gnr. 1 bnr. 53 TRYSIL BARNEHJEMS FOND
Ingen tilgang 20191011 11.10.2019 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav- gnr. 5 bnr. 45 KVILE ROLF
2019/4213 20191011 11.10.2019 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - gnr. 37 bnr. 1110 HERSETH PROPERTY AS
Ingen tilgang 20191011 11.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra ordinært arbeid i forbindelse med sykefravær *****
2019/3904 20191011 11.10.2019 Utgående brev Oversendelse av drøftingsnotat - ledige stillinger i barnehagene Utdanningsforbundet m.fl.
2017/3494 20191011 11.10.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale tilkallingsvikar - Trysil kommune - 2.9.2019-31.7.2020 Marte Storsveen Larsen
2019/3653 20191011 11.10.2019 Inngående brev Oversendelse av plantegning i dwg-format NORD ARKITEKTUR AS
2019/3653 20191011 11.10.2019 Inngående brev Tegningsutsendelse arbeidstegninger / Kopi av brev til Hamar Lyskopi NORD ARKITEKTUR AS
2019/4223 20191011 11.10.2019 Inngående brev Anmodning om endring av lønn etter fullført utdanning Lina Galaasen Spangen
2019/4211 20191011 11.10.2019 Utgående brev Nettbrett til nye politikere i kommunestyret Ida Nymoen m.fl.
Ingen tilgang 20191011 11.10.2019 Utgående brev Godkjent timesats for tapt arbeidsfortjeneste Marit Nyhuus
2019/4120 20191011 11.10.2019 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2019/4222 20191011 11.10.2019 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd til etablering *****
2019/4222 20191011 11.10.2019 Utgående brev Melding om avslag på søknad om startlån og tilskudd *****
2019/308 20191011 11.10.2019 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse - gnr. 37 bnr. 1526 KATRIN SONNTAG ARKITEKTUR & DESIGN
2017/4157 20191011 11.10.2019 Inngående brev Oversendelse av sikkerhetsrapporter for brannalarmanlegg og nødlys SIEMENS AS
2017/4522 20191011 11.10.2019 Inngående brev Oversendelse av sikkerhetsrapporter 2019 SIEMENS AS
2018/1173 20191011 11.10.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale tilkallingsvikar - Trysil kommune - 19.9.2019-19.6.2020 Lise Rundfloen
2019/3386 20191011 11.10.2019 Utgående brev Oversendelse av arbeidsgivers vurdering - tilsetting - student/elevstillinger - helse-, omsorgs- og sosialsektoren Delta avd. Trysil m.fl.
2018/4679 20191011 11.10.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - assistent 15 t/uke - enhet for psykisk helse - aktivitørtjenesten Atle Regnåsen
2019/3386 20191011 11.10.2019 Inngående brev Uttalelse til arbeidsgivers vurdering - tilsetting - student/elevstillinger - helse-, omsorgs- og sosialsektoren Delta avd Trysil
2019/3182 20191011 11.10.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale tilkallingsvikar - Trysil kommune - 1.7.2019-? Ingrid Skøien Karlsen
2019/3386 20191011 11.10.2019 Inngående brev Uttalelse til arbeidsgivers vurdering - tilsetting - student/elevstillinger - helse-, omsorgs- og sosialsektoren Fagforbundet Trysil avd. 288
2019/3758 20191011 11.10.2019 Inngående brev Uttalelse til arbeidsgivers vurdering i forkant av intervju - avdelingsleder - enhet for sykehjem Norsk sykepleierforbund
2016/3679 20191011 11.10.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale tilkallingsvikar - Trysil kommune - 1.9.2019-31.8.2020 Wilma Matsson
2019/3384 20191011 11.10.2019 Inngående brev Uttalelse til arbeidsgivers vurdering - tilsetting fagarbeidere - faste og vikariater - helse og omsorgssektoren Delta avd Trysil
2019/3384 20191011 11.10.2019 Inngående brev Takker nei til stilling Lilly Kristina Söderberg
2019/4206 20191011 11.10.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Bertil Agge Eriksson
2019/3384 20191011 11.10.2019 Inngående brev Uttalelse til endring i forslag til tilsetting - 50 % stilling i enhet for hjemmetjenester avdeling 2 Fagforbundet Trysil avd. 288
2019/3719 20191011 11.10.2019 Inngående brev Uttalelse til arbeidsgivers vurdering - tilsetting avdelingsleder 100 % fast - enhet for hjemmetjenester avdeling 3 Fagforbundet Trysil avd. 288
2019/3385 20191011 11.10.2019 Inngående brev Takker ja til stilling Rebecka Agnes V Schoffa
2019/4182 20191011 11.10.2019 Utgående brev Søknad om utvidet skjenkeareal for en enkelt anledning - innhenting av uttalelse INNLANDET POLITIDISTRIKT
2016/1002 20191011 11.10.2019 Inngående brev Bestått kunnskapsprøve av stedfortreder TRYSIL PIZZA AS
2019/4115 20191011 11.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Ambulerende skjenkebevilling - Sønsthagen 29.11.2019 Lisbeth Holdbak Tollefsen
2016/971 20191011 11.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Godkjenning av endring av styrer - salgsbevilling Coop Marked Ljørdalen COOP INNLANDET SA
2019/4182 20191011 11.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Utvidet skjenkebevilling enkeltanledning - Kveik 11.10.2019 TRYSILELVA RESTAURANT AS
2016/971 20191011 11.10.2019 Inngående brev Uttalelse til søknad om endring av styrer SKATTEETATEN
2019/3902 20191011 11.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Leilighetsvis skjenkebevilling - Vestibylen, Hagelund 29.11.2019 VOICES
2019/3988 20191011 11.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Leilighetsvis skjenkebevilling - Idavollen leirsted/tingsted 1.11-2.11.2019 IAESTE NORGE
2019/2777 20191011 11.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Leilighetsvis skjenkebevilling - Trysil folkebibliotek 31.10.2019 TRYSIL KOMMUNE
2018/559 20191011 11.10.2019 Inngående brev Søknad om endring av gitt rammetillatelse - gnr. 37 bnr. 1525 KATRIN SONNTAG ARKITEKTUR & DESIGN
2018/4263 20191011 11.10.2019 Inngående brev Melding om endring av ansvarsrett og søknad om ferdigattest - gnr. 33 bnr. 893 ARR ARKITEKTER AS
2017/942 20191011 11.10.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale tilkallingsvikar - Trysil kommune - 29.8.2019-19.6.2020 Kristian Bråtebæk
2019/3119 20191011 11.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon - eventuelt oppsigelse av stilling Lene Kristin Bredal Løvåsen
Ingen tilgang 20191011 11.10.2019 Utgående brev Innkalling til overføringsmøte *****
2017/60 20191011 11.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Emelie Sundkvist
2019/4078 20191011 11.10.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Aset Aluevna Edelbijeva
Ingen tilgang 20191011 11.10.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale tilkallingsvikar - Trysil kommune - 1.2.2019-31.1.2020 Emma Karlsson
2019/4219 20191011 11.10.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale tilkallingsvikar - Trysil kommune - 1.9.2019-31.1.2020 Thomas Pedersen
2019/4212 20191011 11.10.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - bruksendring - gnr. 59 bnr. 47 Trygve M Slagsvold Vedum
2019/157 20191011 11.10.2019 Inngående brev Innkalling til styremøte 17.10.2019 HEDMARK REVISJON IKS
2016/2950 20191011 11.10.2019 Utgående brev Forhåndsvarsel om vedtak om særskilt språkopplæring Ari Abdulqader Omar og Kenar Taha Saber
2017/2564 20191011 11.10.2019 Utgående brev Forhåndsvarsel om vedtak om særskilt språkopplæring Fatmeh og Said Azizullah Mosawi
2019/1558 20191011 11.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Klage på takstgrunnlag - gnr. 33 bnr. 229 Ola Løberg
2019/1308 20191011 11.10.2019 Utgående brev Kartlegging av personer i alderen 18-49 år i sykehjem per 31.12.2018 FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20191011 11.10.2019 Utgående brev Oversendelse av registrert avvik fra Trysil kommune til divisjon Elverum-Hamar i sykehuset Innlandet HF Sykehuset Innlandet HF Divisjon Elverum-Hamar
2019/4119 20191011 11.10.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider 100 % - enhet for funksjonshemmede - avdeling Bergetunet Lars Erik Lie
2018/4703 20191011 11.10.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - spesialhjelpepleier 77 % - enhet for funksjonshemmede avdeling Bergetunet Eva-Lena Karlsson
2013/953 20191011 11.10.2019 Utgående brev Svar på henvendelse om eiendomsskatt - gnr. 37 bnr. 1377 snr. 7 Trond Kåre Gulbrandsen
2019/4216 20191011 11.10.2019 Inngående brev Fulufjellet nasjonalpark - dispensasjon for oppkjøring av skiløype / Kopi av brev til Ljørdalen løypeforening FYLKESMANNEN I INNLANDET - Nasjonalparkstyret for Fulufjellet
2019/4217 20191011 11.10.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til bruk av snøskuter for transport av bagasje og utstyr til Grønberget Arne Floden
2019/4098 20191011 11.10.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider 21 % - enhet for hjemmetjenester avdeling 2 Stine Nordstad
2019/2296 20191011 11.10.2019 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift for gnr. 9, bnr. 1, fnr. 62 Statskog Sf m.fl.
2019/4015 20191011 11.10.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra byggegrense - tilbygg bolig - gnr. 72 bnr. 139 ARNE TØRÅSEN AS
2017/3351 20191011 11.10.2019 Utgående brev Referat fra møte 7.10.2019 Olav Teppen
2019/4209 20191011 11.10.2019 Utgående brev Referat fra møte Bjarne Sletten
2019/4041 20191011 11.10.2019 Utgående brev Svar på innhenting av opplysninger *****
2019/4099 20191010 10.10.2019 Inngående brev Svar på spørsmål til SMIL-søknad SILJE MOREN SKOG & JAKT
2019/3451 20191010 10.10.2019 Inngående brev Informasjon om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/4097 20191010 10.10.2019 Inngående brev Kontaktopplysninger Terje Stenseth
2019/4067 20191010 10.10.2019 Inngående brev Melding om at søknaden trekkes *****
2018/2991 20191010 10.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Søknad om fri skoleskyss grunnet farlig veg 2019/2020 Johan Christer Andersson
2019/3758 20191010 10.10.2019 Inngående brev Uttalelse til arbeidsgivers vurdering i forkant av intervju - avdelingsleder 100 % fast - enhet for sykehjem Fagforbundet Trysil avd. 288
2019/3758 20191010 10.10.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumenter i forkant av intervju - avdelingsleder 100 % fast - enhet for sykehjem Fagforbundet Trysil - Avd 288 m.fl.
2019/3863 20191010 10.10.2019 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale - støttekontakt - 1.9.2019-31.8.2020 Mari Elverum Furre
2018/3808 20191010 10.10.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av gnr. 1, bnr. 49 - tilleggsareal til gnr. 1, bnr. 119 Jan Christer Hegg
2018/3808 20191010 10.10.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av gnr. 1, bnr. 49 - tilleggsareal til gnr. 1, bnr. 119 Solveig Anita Bråthen
2019/4021 20191010 10.10.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr. 1 bnr. 52 Øyvin Harald Bustad
2018/3808 20191010 10.10.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av gnr. 1, bnr. 49 - tilleggsareal til gnr. 1, bnr. 119 Agnete Kjellin
2018/3808 20191010 10.10.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av gnr. 1, bnr. 49 - tilleggsareal til gnr. 1, bnr. 119 Liv Hegg
2017/1542 20191010 10.10.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest for gråvannsrenseanlegg - gnr. 14 bnr. 132 BIOVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AS
2016/715 20191010 10.10.2019 Utgående brev Søknad om godkjenning av stedfortreder - innhenting av uttalelse INNLANDET POLITIDISTRIKT
2019/3719 20191010 10.10.2019 Utgående brev Oversendelse av arbeidsgivers vurdering - tilsetting avdelingsleder 100 % fast - enhet for hjemmetjenester avdeling 3 Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl.
2019/3384 20191010 10.10.2019 Inngående brev Uttalelse til arbeidsgivers vurdering - tilsetting fagarbeidere - faste og vikariater - helse og omsorgssektoren Fagforbundet Trysil avd. 288
2019/14 20191010 10.10.2019 Utgående brev Oppsummering av søknad om uførepensjon KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP
2019/3384 20191010 10.10.2019 Utgående brev Oversendelse av arbeidsgivers vurdering - tilsetting fagarbeidere - faste og vikariater - helse og omsorgssektoren Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl.
2017/4755 20191010 10.10.2019 Inngående brev Representant til styret i Femund-/Trysilvassdragtets fiskefond ENGERDAL FJELLSTYRE
2019/1246 20191010 10.10.2019 Utgående brev Svar på henvendelse angående eiendomsskatt - gnr. 37 bnr. 1088 snr. 1 Sten Peter Kollberg
Ingen tilgang 20191010 10.10.2019 Utgående brev Svar på henvendelse angående eiendomsskatt - gnr. 37 bnr. 1377 snr. 2 Arne Cornel Velde
2019/849 20191010 10.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Klage på takstgrunnlag - gnr. 37 bnr. 1377 snr. 9 Gunnar Andre Ludvigsen
2013/957 20191010 10.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Klage på takstgrunnlag - gnr. 37 bnr. 1377 snr. 12 Petter Hennum Birkrem
2013/2852 20191010 10.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Klage på takstgrunnlag - gnr. 37 bnr. 1420 snr. 1 Didrick Ugland Rosenberg
2013/2854 20191010 10.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Klage på takstgrunnlag - gnr. 37 bnr. 1420 snr. 2 Elin Oda Pfister
2019/1076 20191010 10.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Klage på takstgrunnlag - gnr. 37 bnr. 833 snr. 9 Kjetil Dyreng
2019/282 20191010 10.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon May H K Lunde
2019/3508 20191010 10.10.2019 Utgående brev Oversendelse av referat fra samtale *****
2017/1602 20191010 10.10.2019 Inngående brev Innvilgelse av tilskudd 2 år 3 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2019/797 20191010 10.10.2019 Inngående brev Diagnosesetting av personer med utviklingshemming - rapport fra stikkprøveundersøkelse i kommunene STATENS HELSETILSYN
2019/1558 20191010 10.10.2019 Inngående brev Klage på vedtak - takstgrunnlag - gnr. 33 bnr. 229 Ola Løberg
2019/2637 20191010 10.10.2019 Utgående brev Svar på innhenting av opplysninger *****
2016/2959 20191010 10.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak - særskilt språkopplæring Mekonen Mebrahtu Ghenet og Weleyesus Yemane G
2019/1359 20191010 10.10.2019 Inngående brev Orientering til tidligere saksbehandler - gnr. 20 bnr. 73 Olav Berg
2018/4112 20191010 10.10.2019 Utgående brev Anmodning om redegjørelse for type virksomhet som skal etableres - gnr. 26 bnr. 708 TRYSILFJELL UTLEIE AS
2019/4185 20191010 10.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Utslippstillatelse - gnr. 9 bnr. 796 Marianne Bøe
2019/2488 20191010 10.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Ferdigattest - nybygg fritidsbolig - gnr. 26 bnr. 968 J.JAKOB JUDIS / MERPLAN
2016/1302 20191010 10.10.2019 Inngående brev Anmodning om opplysninger om kommunens læreplassgaranti Stortingets utredningsseksjon
2019/4088 20191010 10.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak - tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - montering av ovn, pipe og brannmurelementer - gnr. 33 bnr. 734 snr. 3 AS ARKITEKTBUA
2014/3787 20191010 10.10.2019 Utgående brev Svar på spørsmål om søknadsplikt ved bygging av vedskjul/redskapsbod - gnr. 9 bnr. 102 fnr. 18 Haakon Olav og Anne Jørgensen
2019/308 20191010 10.10.2019 Inngående brev Melding om feil i målestokk på situasjonskart KATRIN SONNTAG ARKITEKTUR & DESIGN
2019/4208 20191010 10.10.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppretting/endring av matrikkelenhet og rekvisisjon av oppmålingsforretning - gnr. 26 bnr. 97 TRYSILFJELL UTMARKSLAG SA
2019/3811 20191010 10.10.2019 Utgående brev Underretning om endring av grenser i kart - gnr. 17 bnr. 12 og 139 Ellen Storbæk m.fl.
2017/4788 20191010 10.10.2019 Utgående brev Spørsmål om saksbehandlingstid i klagesak - retting av grenser i kart - gnr. 24, bnr. 20 i Trysil FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/4045 20191010 10.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Oppretting av ni matrikkelenheter - gnr. 51 bnr. 228 Leif Einar Bae Mysen m.fl.
2019/3048 20191010 10.10.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - gnr. 37 bnr. 960 snr. 1-2 STATENS KARTVERK
2019/4163 20191010 10.10.2019 Utgående brev Forhåndsgodkjenning for bruk av skogfond - Tungt vedlikehold av Fuglåsvegen Anders Nyhuus
2019/4163 20191010 10.10.2019 Utgående brev Forhåndsgodkjenning for bruk av skogfond for vedlikehold av Fuglåsvegen - Akutt tiltak Anders Nyhuus
2019/4203 20191010 10.10.2019 Utgående brev Anmodning om å velge tillitsvalgt til å delta i utarbeidelse av overordnet kompetanseplan Bibliotekarforbundet m.fl.
2016/2082 20191010 10.10.2019 Inngående brev Oversendelse av regnskapssammendrag med bilag - tilskudd til vegbygging Per Ivar Larsen
2019/3615 20191010 10.10.2019 Inngående brev Tilleggsopplysninger til søknad om konsesjon - gnr. 5 bnr. 7 mfl. Tone Christin Galaasen
Ingen tilgang 20191010 10.10.2019 Inngående brev Melding om mottatt ansvarserkjennelse - uhell 29.7.19 DP71851 - anmodning om opplysning om kontonummer for refusjon KLP SKADEFORSIKRING AS
2018/4251 20191010 10.10.2019 Inngående brev Tegningsutsendelse og distribusjonsliste - VVS / Kopi av brev til Hamar Lyskopi NORCONSULT AS
2016/3868 20191010 10.10.2019 Utgående brev Nytt varsel - krav om tiltak på grunn av manglende foreldrebetaling *****
2019/2923 20191010 10.10.2019 Utgående brev Nytt varsel - krav om tiltak på grunn av manglende foreldrebetaling *****
2019/3904 20191010 10.10.2019 Inngående brev Søknad på stilling - ID 1259 - Barneveileder - vikariat og midlertidig - barnehagene *****
2017/5024 20191010 10.10.2019 Utgående brev Nytt varsel - krav om tiltak på grunn av manglende foreldrebetaling *****
2019/2922 20191010 10.10.2019 Utgående brev Nytt varsel - krav om tiltak på grunn av manglende foreldrebetaling *****
2019/3904 20191010 10.10.2019 Utgående brev Oversendelse av referat fra drøftingsmøte 8.10.2019 Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl.
2015/709 20191010 10.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Valg av nytt styremedlem til Andreas og Lisabeth Imerslunds med flere legat NTL BRØNNØYSUNDREGISTRENE
2018/4175 20191010 10.10.2019 Inngående brev Resultater fra nasjonale prøver UTDANNINGSDIREKTORATET
2019/1359 20191010 10.10.2019 Inngående brev Melding om bygging av søppelbod - gnr. 20 bnr. 73 Olav Berg
2019/4099 20191010 10.10.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 915699375 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191010 10.10.2019 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav- gnr. 56 bnr. 17 ELIN RAMLETH ØSTLI
Ingen tilgang 20191010 10.10.2019 Utgående brev Kvittering behandlet refusjonskrav - gnr. 88 bnr. 1 Anne-Cathrine Dingstad
Ingen tilgang 20191010 10.10.2019 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 26 bnr. 78 SANAKERKOMPANIET DRIFT ANS
Ingen tilgang 20191010 10.10.2019 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 31 bnr. 1 Ola Lunde
Ingen tilgang 20191010 10.10.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 72/62 i Trysil (0428) Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191010 10.10.2019 Inngående brev Vedtak skogfond (udekka investering), GNR 31/1 i Trysil (0428) Landbruksdirektoratet
2018/1579 20191010 10.10.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr. 62 bnr. 4 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191010 10.10.2019 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 26 bnr. 2 SØRHUUS OLA GERHARD
Ingen tilgang 20191010 10.10.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 67/7 i Trysil (0428) Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191010 10.10.2019 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav- gnr. 29 bnr. 8 ØSTHAGEN SKOG DRIFT ANS
2019/25 20191010 10.10.2019 Utgående brev Anmodning om kontonummer - gnr. 74 bnr. 30 Henning Østenheden
Ingen tilgang 20191010 10.10.2019 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 70 bnr. 1 NORDGAARD ARE
Ingen tilgang 20191010 10.10.2019 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav- gnr. 72 bnr. 44 GLEDITSCH ODD PETTER
Ingen tilgang 20191010 10.10.2019 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 73 bnr. 37 Aage Birting Lysfoss
Ingen tilgang 20191010 10.10.2019 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 73 bnr. 16 Aage Birting Lysfoss
Ingen tilgang 20191010 10.10.2019 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 53 bnr. 39 Runa E A Skyrud
2019/25 20191010 10.10.2019 Inngående brev Opplysning om kontonummer Henning Østenheden
2018/2636 20191010 10.10.2019 Inngående brev Oppfølging av forbud mot fyring med fossil olje FYLKESMANNEN I INNLANDET
2016/1060 20191010 10.10.2019 Utgående brev Foreløpig svar på mottatt dokumentasjon om å ferdigstille terrenginngrepene - tilbygg fritidsbolig - gnr. 56 bnr. 188 Patrick Olsson
2019/2268 20191010 10.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Tillatelse til tiltak - søknad om endring av gitt tillatelse - gnr. 30 bnr. 451 ARILD LUND
2016/1060 20191010 10.10.2019 Inngående brev Dokumentasjon på ferdigstilte terrenginngrep - tilbygg fritidsbolig - gnr. 56 bnr. 188 Patrick Olsson
2019/3600 20191010 10.10.2019 Utgående brev Svar på melding om utbedring av vannlekkasje - gnr. 30 bnr. 198 Stein Erik Moen
2019/4204 20191010 10.10.2019 Inngående brev Varsel om avvikling av foreldrepermisjon *****
2019/2968 20191010 10.10.2019 Utgående brev Invitasjon til foreldremøte 17.10.2019 Abdul Kadir Sido m.fl.
2019/4101 20191010 10.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om ferie Elsa Engerbakk
2015/1284 20191010 10.10.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Belinda Johnstad
2019/4101 20191010 10.10.2019 Utgående brev Informasjon om overføring av ferieuke Elsa Engerbakk
2019/4171 20191010 10.10.2019 Inngående brev Komplettering av søknad - gnr. 36 bnr. 539 BYGGEPLAN AS
2019/4185 20191010 10.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak: tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig - gnr. 9 bnr. 796 Marianne Bøe m.fl.
2019/2562 20191010 10.10.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gnr. 16 bnr. 163 Arild Engebråten
2019/2562 20191010 10.10.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gnr. 16 bnr. 163 Sigrun Thoner
2019/3577 20191010 10.10.2019 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev for gnr. 33 bnr. 420 Ida Engeland
2019/2562 20191010 10.10.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gnr. 16 bnr. 163 Jon Kristian Bjørnland
2019/2562 20191010 10.10.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gnr. 16 bnr. 163 FLERMOEN UTMARKSLAG SA
2019/2562 20191010 10.10.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gnr. 16 bnr. 163 Inger Karin Welle
2019/4183 20191010 10.10.2019 Utgående brev Melding om mangler i søknad Ken Robert Zahn
2019/4171 20191010 10.10.2019 Utgående brev Melding om mangler i søknad BYGGEPLAN AS
2019/1359 20191010 10.10.2019 Inngående brev Melding om bygging av bod og terrasse - gnr. 20 bnr. 73 Olav Berg
2019/2398 20191010 10.10.2019 Inngående brev Merknader til fylkeskommunens brev av 3.7.2019 ARILD LUND
2019/4177 20191010 10.10.2019 Utgående brev Vedtak om utvidelse av fast stilling Solveig Øien
2019/282 20191009 09.10.2019 Inngående brev Søknad om permisjon May H K Lunde
2019/1795 20191009 09.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Klage på takstgrunnlag - gnr. 37 bnr. 827 snr. 3 Knut Borg
2018/4354 20191009 09.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra ordinært arbeid i forbindelse med sykefravær *****
Ingen tilgang 20191009 09.10.2019 Utgående brev Oppfølgingsplan ved sykmelding *****
2019/3143 20191009 09.10.2019 Inngående brev Anmodning om møte om arbeid på nabotomt Marit Sandvik
2019/4195 20191009 09.10.2019 Utgående brev Oppfølgingsplan ved sykmelding Nav
2019/3693 20191009 09.10.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fagarbeider 100 % - Innbygda skole Line Opseth
2019/4188 20191009 09.10.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg fritidsbolig - gnr. 37 bnr. 1499 Terje Trollvik
2019/4202 20191009 09.10.2019 Inngående brev Invitasjon til deltagelse i forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenester HELSEDIREKTORATET
2018/4421 20191009 09.10.2019 Inngående brev Melding om overføring av fedrekvoten NAV Trysil
2018/4658 20191009 09.10.2019 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett - gnr. 58 bnr. 258 SJUMILSKOGEN AS
2019/3989 20191009 09.10.2019 Utgående brev Oppfølgingsplan ved sykmelding *****
2019/2361 20191009 09.10.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - hjelpepleier 25 % - enhet for sykehjem 5. avdeling - 02.09.-31.12.2019 Silje Holt
2019/3426 20191009 09.10.2019 Inngående brev Underskrevet utleiekontrakt - leie av vestibylen Melbys tradisjonsmat
2019/4128 20191009 09.10.2019 Inngående brev Oversendelse av egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr. 56 bnr. 356 ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING
2019/102 20191009 09.10.2019 Inngående brev Referat fra byggemøte 5 AQUAPARTNER AS
2019/4152 20191009 09.10.2019 Inngående brev Oversendelse av egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr. 31 bnr. 199 og 200 ADVOKAT NADHEIM AS
2019/4148 20191009 09.10.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr. 14 bnr. 168 HYTTEBARONEN AS
2019/4067 20191009 09.10.2019 Inngående brev Oversendelse av informasjon om søknad på stilling *****
2019/4067 20191009 09.10.2019 Inngående brev Søknad på stilling - ID 1256 - Sykepleier - fast 50 % - Trysil legesenter *****
2019/4067 20191009 09.10.2019 Inngående brev Oversendelse av dokumentasjon *****
2019/3030 20191009 09.10.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Ola Otterstad
2018/4312 20191009 09.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra ordinært arbeid i forbindelse med sykefravær *****
2019/471 20191009 09.10.2019 Inngående brev Analyseresultater slam - periode 25.9.-8.10.2019 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS
2019/471 20191009 09.10.2019 Inngående brev Analyseresultater - periode 25.9.-8.10.2019 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS
2019/2577 20191009 09.10.2019 Inngående brev Svar på melding om mangler i søknad - ett-trinns søknad - gnr. 37 bnr. 145 ARILD LUND
2019/4201 20191009 09.10.2019 Inngående brev Tilbud om leie av trygdebolig / Kopi av brev til ***** ***** ***** TRYSIL KOMMUNE - Tjenestekontoret
Ingen tilgang 20191009 09.10.2019 Inngående brev Frist 20.10.2019 - Kostra-rapportering 3. kvartal 2019 - informasjon om rapportering STATISTISK SENTRALBYRÅ
2016/1060 20191009 09.10.2019 Inngående brev Svar på anmodning om å ferdigstille terrenginngrepene - tilbygg fritidsbolig - gnr. 56 bnr. 188 Patrick Olsson
2019/4187 20191009 09.10.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg fritidsbolig - gnr. 16 bnr. 106 Karin Ester Torun Persson
Ingen tilgang 20191009 09.10.2019 Inngående brev Søknad om dekning over skogfond for vedlikehold av Neskoievegen KVILE ROLF
Ingen tilgang 20191009 09.10.2019 Inngående brev Vedtak skogfond (udekka investering), GNR 31/35 i Trysil (0428) Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191009 09.10.2019 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 31 bnr. 35 KJÆRSTI FLODEN
Ingen tilgang 20191009 09.10.2019 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 9 bnr. 43 Jan Erik Børresen
Ingen tilgang 20191009 09.10.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 29/8 i Trysil (0428) Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191009 09.10.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 3/16 i Trysil (0428) Landbruksdirektoratet
2018/274 20191009 09.10.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 1/53 i Trysil (0428) Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191009 09.10.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 69/3 i Trysil (0428) Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191009 09.10.2019 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 76 bnr. 33 Ingar Peter Solum
2018/274 20191009 09.10.2019 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 1 bnr. 53 TRYSIL BARNEHJEMS FOND
2018/1579 20191009 09.10.2019 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 62 bnr. 4 NINA NORDHAGEN HILDRUM
2019/3757 20191009 09.10.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - hjelpepleier 40 % - Enhet for psykisk helse Liv Kristin Østby
2019/4200 20191009 09.10.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av garasje - gnr. 38 bnr. 124 Elsa Engerbakk
2019/4198 20191009 09.10.2019 Inngående brev Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt - nybygg garasje/uthus - gnr. 37 bnr. 1286 Sondre Kristian Grønstad
2019/4192 20191009 09.10.2019 Inngående brev Søknadsfrist 15.11.2019 - Utlysning av tilskudd til implementering av rammeplanen 2019 - kommunale og ikke-kommunale barnehager FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/3653 20191009 09.10.2019 Inngående brev Tegningsutsendelse og distribusjonsliste vvs / Kopi av brev til Hamar Lyskopi NORCONSULT AS
Ingen tilgang 20191009 09.10.2019 Inngående brev Melding om mottatt skademelding - skadedato 3.10.2019 - CV72366 KLP SKADEFORSIKRING AS
2019/4097 20191009 09.10.2019 Inngående brev Kontaktopplysninger Odd Magne Horten
2019/4199 20191009 09.10.2019 Inngående brev Søknad om deling av grunneiendom - gnr. 9 bnr. 35 m.fl. ADVOKATFIRMAET RUSTAD OG BORG AS
2019/3397 20191009 09.10.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til landbruksveg - Styggbergsvegen - gnr. 72 bnr. 1 / Kopi av brev til Erik Arthur Lynne FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/3789 20191009 09.10.2019 Inngående brev Krav om matrikulering - rekvisisjon av oppmålingsforretning - gnr. 26 bnr. 37 AE.TCOB AS
Ingen tilgang 20191009 09.10.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr. 76 bnr. 143 ARNE TØRÅSEN AS
2019/3974 20191009 09.10.2019 Utgående brev Melding om avslag på søknad om startlån og tilskudd *****
2019/448 20191009 09.10.2019 Utgående brev Oppfølgingsplan ved sykmelding *****
2019/3984 20191009 09.10.2019 Utgående brev Oppfølgingsplan ved sykmelding *****
2019/4189 20191009 09.10.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling Bjørn Sjøli
2019/2049 20191009 09.10.2019 Inngående brev Klage på vedtak - tildelingskriterier ved søknad om midler fra Raskiftet-fondet RØBUKNAPPEN HYTTEFORENING
2019/4097 20191009 09.10.2019 Inngående brev Kontaktopplysninger Lisbeth T Hagebakken
2019/4097 20191009 09.10.2019 Inngående brev Kontaktopplysninger Even Eriksen
2019/4097 20191009 09.10.2019 Inngående brev Kontaktopplysninger Ida Kristine Nymoen
2019/4097 20191009 09.10.2019 Inngående brev Kontaktopplysninger Jon Edvard Storfjord
2019/4190 20191009 09.10.2019 Inngående brev Klage på faktura for slamtømming - gnr. 53 bnr. 97 Jan Hallgeir Brenden
Versjon:5.2.00