eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/324 20200219 19.02.2020 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark - vintersesongen 2019/2020 Tove Kvernbekk TRYSIL_PROD
2020/1266 20200219 19.02.2020 Utgående brev Mindre endring av detaljreguleringsplanen for Skihytta - toppen av Trysilfjellet - Flytting av lekeplass ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2020/1937 20200219 19.02.2020 Utgående brev Midlertidig svar på klage på feil målerresultat Ann Christin Lauten TRYSIL_PROD
2020/380 20200219 19.02.2020 Inngående brev Svar på invitasjon til intervju ***** TRYSIL_PROD
2020/364 20200219 19.02.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest MESTERMUR AS TRYSIL_PROD
2020/1554 20200219 19.02.2020 Inngående brev Protokoll fra møte i representskapet 18.2.2020 HEDMARK REVISJON IKS TRYSIL_PROD
2020/1394 20200219 19.02.2020 Inngående brev Melding om saksbehandlingstid FYLKESMANNEN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/440 20200219 19.02.2020 Inngående brev Analyseresultater 12.2.-19.2.2020 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS TRYSIL_PROD
2020/441 20200219 19.02.2020 Inngående brev Analyseresultater 12.2.-19.2.2020 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS TRYSIL_PROD
2020/442 20200219 19.02.2020 Inngående brev Analyseresultater 12.2.-19.2.2020 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS TRYSIL_PROD
2020/1425 20200219 19.02.2020 Inngående brev Kvittering på rekommandert sending Gunn Marry Rismyr TRYSIL_PROD
2020/1298 20200219 19.02.2020 Inngående brev Purring på svar på klage på vedtak - klage på takstrunnlag Finn Arne Bjørnstad TRYSIL_PROD
2020/1642 20200219 19.02.2020 Utgående brev Godkjenning for tilknytning til kommunalt VA-anlegg - gbnr. 37/1572 GTC VVS AS TRYSIL_PROD
2020/1425 20200219 19.02.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om nabovarsel - korrespondanse Per Einar Røvig Bakke TRYSIL_PROD
2020/1812 20200219 19.02.2020 Inngående brev Beregningsgrunnlag for bevillingsgebyr 2020 OSENSJØEN TURISTSENTER AS TRYSIL_PROD
2020/959 20200219 19.02.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte NAV TRYSIL TRYSIL_PROD
2020/1459 20200219 19.02.2020 Inngående brev Forespørsel om jobb Hicham EL Gannich TRYSIL_PROD
2020/846 20200219 19.02.2020 Inngående brev Melding om flytting av elev fra Østre Trysil Montessoriskole til Innbygda skole ØSTRE TRYSIL MONTESSORISKOLE SA TRYSIL_PROD
2020/1050 20200219 19.02.2020 Inngående brev Avtale om egenandel for husstandene i tredje byggetrinn Frank Willy Veiberg TRYSIL_PROD
2020/1985 20200219 19.02.2020 Inngående brev Spørsmål i forbindelse med flytting til Trysil Erika Larsson Norlund TRYSIL_PROD
2020/1050 20200219 19.02.2020 Inngående brev Avtale om egenandel for husstandene i tredje byggetrinn Bjørn Olav Tannåneset TRYSIL_PROD
2020/1459 20200219 19.02.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om jobb Hicham EL Gannich TRYSIL_PROD
2020/192 20200219 19.02.2020 Inngående brev Fellingsrapport for rådyr 2019 - Nordre Grøndalen/Solli jaktvald Jørn Nordli TRYSIL_PROD
2020/190 20200219 19.02.2020 Inngående brev Fellingsrapport for elg 2019 - Nordre Grøndalen/Solli jaktvald Jørn Nordli TRYSIL_PROD
2020/1855 20200219 19.02.2020 Utgående brev Godkjenning for tilknytning til kommunalt VA-anlegg - gbnr. 33/657 TRYSIL ENTREPRENØR AS TRYSIL_PROD
2020/1858 20200219 19.02.2020 Inngående brev Kontonummer for utbetaling ***** TRYSIL_PROD
2020/2005 20200219 19.02.2020 Utgående brev Avtale om fritak fra ordinært arbeid i forbindelse med sykefravær ***** TRYSIL_PROD
2020/2006 20200219 19.02.2020 Utgående brev Oppfølgingsplan ved sykmelding ***** TRYSIL_PROD
2020/1166 20200219 19.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pedagogisk leder 50 % - Nysted barnehage Ida Persson TRYSIL_PROD
2020/2007 20200219 19.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - helsefagarbeider 80 % - enhet for sykehjem 5. avdeling Merasol Panit Seranilla TRYSIL_PROD
2020/2009 20200219 19.02.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling Ingveig Bekkevold TRYSIL_PROD
2020/1056 20200219 19.02.2020 Inngående brev Svar på varsel om avkorting av produksjonstilskudd i jordbruket LYSEGGEN JAN OVE TRYSIL_PROD
2020/1357 20200219 19.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pedagogisk leder 100 % - Nybergsund og Østby barnehager Maria Røen Myrvang TRYSIL_PROD
2020/2025 20200219 19.02.2020 Inngående brev Søknad om refusjon for kjøp av databriller Aud Marit Gjøstøl TRYSIL_PROD
2020/263 20200219 19.02.2020 Inngående brev Referat fra vernerunde 13 ARNE TØRÅSEN AS TRYSIL_PROD
2020/263 20200219 19.02.2020 Inngående brev Referat fra byggemøte 12 ARNE TØRÅSEN AS TRYSIL_PROD
2020/1641 20200219 19.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - lærer 100 % - Vestre Trysil oppvekstsenter - 20.1.-31.7.2020 Marianne Haugseter Sarkkila TRYSIL_PROD
2020/1784 20200219 19.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - lærer 58 % - Innbygda skole - 15.2.-31.7.2020 Linn Christine Molvik Mikkelsen TRYSIL_PROD
2020/1758 20200219 19.02.2020 Inngående brev Melding om mottatt søknad om inntak i videregående skole VIKEN FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2020/1163 20200219 19.02.2020 Inngående brev Svar på forhåndsvarsel om pålegg om sikring og istandsetting Ann Karin Myrstad TRYSIL_PROD
2020/1964 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg fritidsbolig Stein Magne Hanstad TRYSIL_PROD
2020/1963 20200218 18.02.2020 Inngående brev Høringsfrist 22.3.2020 - forslag til forskriftsendring om adgang til bruk av kunstig lys ved åtejakt på villsvin og ved ettersøk av påskutt villsvin MILJØDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2020/1956 20200218 18.02.2020 Inngående brev Innkalling til representantskapsmøte 26.03.2020 INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2020/1952 20200218 18.02.2020 Inngående brev Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, herunder persontilskudd INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2020/1493 20200218 18.02.2020 Inngående brev Spørsmål om behandling av søknad Svetlana Latov TRYSIL_PROD
2020/369 20200218 18.02.2020 Inngående brev Takker ja til stilling Henrik Nilsen Skaamedal TRYSIL_PROD
2020/176 20200218 18.02.2020 Inngående brev Anmodning om rask tildeling av gårds- og bruksnummer Einar Lund TRYSIL_PROD
2020/1060 20200218 18.02.2020 Inngående brev Komplettering av søknad RENA HUS OG HYTTEBYGG AS TRYSIL_PROD
2020/1935 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad om mindre vesentlig endring av reguleringsplan HB1615 ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2020/1934 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad om mindre vesentlig endring av reguleringsplan for Håvi HC1616 ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2020/1599 20200218 18.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om fri skoleskyss grunnet farlig skoleveg Elin Odden TRYSIL_PROD
2020/1929 20200218 18.02.2020 Utgående brev Fritak fra kartleggingsprøver Khaled Mustafa Alsaleh TRYSIL_PROD
2020/1677 20200218 18.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om fri skoleskyss grunnet farlig skoleveg Elin Odden TRYSIL_PROD
2020/1877 20200218 18.02.2020 Utgående brev Oversendelse av foreløpig sluttrapport rehabiliteringsplan 2019-2023 Fellesorganisasjonen m.fl. TRYSIL_PROD
2020/1930 20200218 18.02.2020 Utgående brev Fritak fra kartleggingsprøver Grzegorz Slawomir Gasak m.fl. TRYSIL_PROD
2020/1931 20200218 18.02.2020 Inngående brev Bekymring for trafikksituasjonen i Bergevegen Andreas Ødegaard TRYSIL_PROD
2020/1932 20200218 18.02.2020 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter TRYSILFJELL UTMARKSLAG SA TRYSIL_PROD
2020/149 20200218 18.02.2020 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning ***** TRYSIL_PROD
2020/1936 20200218 18.02.2020 Inngående brev Spørsmål om behandling av søknad Hanna Elvira Blylod TRYSIL_PROD
2020/1938 20200218 18.02.2020 Inngående brev Revurdering av sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning PP-tjenesten for Trysil og Engerdal TRYSIL_PROD
2020/210 20200218 18.02.2020 Inngående brev Purring på svar på spørsmål om bygging av anneks Stein Vatne TRYSIL_PROD
2020/1937 20200218 18.02.2020 Inngående brev Klage på feil målerresultat Ann-Christin Lauten og Reidar Bjørnstad TRYSIL_PROD
2020/1926 20200218 18.02.2020 Utgående brev Innkalling til sykefraværssamtale ***** TRYSIL_PROD
2020/66 20200218 18.02.2020 Utgående brev Melding om at det må søkes dispensasjon - hytte A FROGNER ARKITEKTKONTOR TRYSIL_PROD
2020/303 20200218 18.02.2020 Utgående brev Invitasjon til foreldremøte mandag 24. februar kl. 18.00 på Østmojordet Lasse Bolstad m.fl. TRYSIL_PROD
2020/1705 20200218 18.02.2020 Utgående brev Retting av regnefeil BYA Stefan Olofsson TRYSIL_PROD
2020/1233 20200218 18.02.2020 Utgående brev Anmodning om ytterligere begrunnelse for å unntas fra offentlig søkerliste ***** TRYSIL_PROD
2020/1679 20200218 18.02.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak Jon Ola Lund TRYSIL_PROD
2020/1681 20200218 18.02.2020 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet er registrert gbnr. 26/1020 PRIVATMEGLEREN AS TRYSIL_PROD
2020/513 20200218 18.02.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - oppretting av matrikkelenhet - gbnr. 9/84 Jørn Rønningen TRYSIL_PROD
2020/44 20200218 18.02.2020 Utgående brev Oversendelse av underskrevet samarbeidavtale FACT Sør-Østerdal ÅMOT KOMMUNE TRYSIL_PROD
2020/1233 20200218 18.02.2020 Utgående brev Anmodning om ytterligere begrunnelse for å unntas fra offentlig søkerliste ***** TRYSIL_PROD
2020/200 20200218 18.02.2020 Utgående brev Ferdigattest HEDMARK HYTTEBYGG AS TRYSIL_PROD
2020/513 20200218 18.02.2020 Utgående brev Godkjenning av rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr. 9/84 Jørn Rønningen TRYSIL_PROD
2020/1786 20200218 18.02.2020 Utgående brev Anmodning om tilleggsopplysninger til konsesjonssøknad - gbnr. 38/72 Ellinor S J Tilgård m.fl. TRYSIL_PROD
2020/1928 20200218 18.02.2020 Inngående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark - oppkjøring av skiløype i Storåsen hyttefelt / Kopi av brev til Storåsen hytteforening Rendalen kommune - Plan/næring/drift TRYSIL_PROD
2020/1615 20200218 18.02.2020 Utgående brev Oversendelse av vurdering for midlertidig godkjenning av barnehageavdeling på Drevsjø ENGERDAL KOMMUNE TRYSIL_PROD
2020/1954 20200218 18.02.2020 Inngående brev Kontrollrapport 2019 om skatteoppkreverfunksjonen for Trysil kommune SKATTEETATEN TRYSIL_PROD
2020/369 20200218 18.02.2020 Utgående brev Melding om avsluttet ansettelsessak Peter Haahr m.fl. TRYSIL_PROD
2020/1146 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til Villmarksvekkua DNT ENGERDAL OG TRYSIL TRYSIL_PROD
2020/1146 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til korpstur TRYSIL SKOLEKORPS TRYSIL_PROD
2020/1957 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad om særskilt tilrettelegging på eksamen ***** TRYSIL_PROD
2020/130 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til konsert JORDET SANGLAG TRYSIL_PROD
2020/1146 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til leie av lokale Maina Kristin Roen Jota TRYSIL_PROD
2020/1858 20200218 18.02.2020 Utgående brev Vedtak om fritidsstipend ***** TRYSIL_PROD
2020/1958 20200218 18.02.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar - Trysil kommune - fra 1.2.2020 Julianne Lidahl TRYSIL_PROD
2020/1959 20200218 18.02.2020 Inngående brev Spørsmål om kommunens arbeid for bedre mobildekning i Trysil Amund Oserud Bentzen TRYSIL_PROD
2020/1961 20200218 18.02.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar - Trysil kommune - 1.2.2020-31.1.2021 Vibeke Øverby TRYSIL_PROD
2020/1962 20200218 18.02.2020 Inngående brev Frist 1.3.2020 - forslag på kandidater til demensprisen NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN TRYSIL_PROD
2020/1708 20200218 18.02.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar - Trysil kommune - 10.2.-19.6.2020 Gudrun Eide TRYSIL_PROD
2020/1960 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr. 25/3 og 25/9 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/1741 20200218 18.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - lektor 50 % - Innbygda skole - 24.2.-31.7.2020 John Alexander Svensson TRYSIL_PROD
2020/1136 20200218 18.02.2020 Inngående brev Sikkerhetsrapporter fra årlig kontroll av brannalarmanlegg - Borgstad og Nybergsund skole SIEMENS AS TRYSIL_PROD
2020/1741 20200218 18.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - lektor 50 % - Innbygda skole - 24.2.-31.7.2020 John Alexander Svensson TRYSIL_PROD
2020/1050 20200218 18.02.2020 Inngående brev Avtale om egenandel for husstandene i tredje byggetrinn Signy Vestvang TRYSIL_PROD
2020/646 20200218 18.02.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven PP-tjenesten for Trysil og Engerdal TRYSIL_PROD
2020/1965 20200218 18.02.2020 Utgående brev Oppfølgingsplan ved sykefravær Trysil legesenter m.fl. TRYSIL_PROD
2020/1966 20200218 18.02.2020 Utgående brev Oppfølgingsplan ved sykefravær ***** TRYSIL_PROD
2020/1967 20200218 18.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Trysil kommune - 17.1-19.6.2020 Mats Åsheim TRYSIL_PROD
2020/1967 20200218 18.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Trysil kommune - 17.1-19.6.2020 Mats Åsheim TRYSIL_PROD
2020/1970 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd til tilpasning ***** TRYSIL_PROD
2020/1971 20200218 18.02.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 77/5 Øivind Larsen TRYSIL_PROD
2020/267 20200218 18.02.2020 Utgående brev Melding om at det må søkes dispensasjon - hytte B FROGNER ARKITEKTKONTOR TRYSIL_PROD
2020/1969 20200218 18.02.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte 2 NAV Trysil TRYSIL_PROD
2020/1972 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd til etablering ***** TRYSIL_PROD
2020/380 20200218 18.02.2020 Utgående brev Invitasjon til intervju - saksbehandler 80 % fast - enhet for familie ***** TRYSIL_PROD
2020/380 20200218 18.02.2020 Utgående brev Invitasjon til intervju - saksbehandler 80 % fast - enhet for familie ***** TRYSIL_PROD
2020/1973 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd til etablering ***** TRYSIL_PROD
2020/380 20200218 18.02.2020 Utgående brev Innkalling til gjennomføring av intervju - saksbehandler 80 % fast - enhet for familie Fellesorganisasjonen m.fl. TRYSIL_PROD
2020/1974 20200218 18.02.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 47/1 Per Torvald Eidet TRYSIL_PROD
2020/1974 20200218 18.02.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr 47/1 Per Torvald Eidet TRYSIL_PROD
2020/1697 20200218 18.02.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 67/7 Anders Nyhuus TRYSIL_PROD
2020/723 20200218 18.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra vurdering i enkeltfag ***** TRYSIL_PROD
2020/1233 20200218 18.02.2020 Inngående brev Svar på anmodning om ytterligere begrunnelse for å unntas offentlig søkerliste ***** TRYSIL_PROD
2020/1933 20200218 18.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om fradeling av skogteig i Fuggelberget under gbnr. 39/18 Jon Ola Lund TRYSIL_PROD
2020/311 20200218 18.02.2020 Inngående brev Purring på tilbakemelding på styrerepresentanter 2020-2024 MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS TRYSIL_PROD
2020/1571 20200218 18.02.2020 Utgående brev Valg av styre i Andreas og Lisabeth Imerslunds med flere legat 2019-2023 Erik Sletten m.fl. TRYSIL_PROD
2020/1942 20200218 18.02.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom CODEX ADVOKAT OSLO AS TRYSIL_PROD
2020/1944 20200218 18.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Trysil kommune - 1.2.2020-31.1.2021 Marte Heggeriset Ås TRYSIL_PROD
2020/1945 20200218 18.02.2020 Inngående brev Protokoll med vedlegg fra felles møte i arbeidsutvalget og rådmannsutvalget 13.2.2020 INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2020/1134 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad om forlengelse av midlertidig brukstillatelse Anne Habberstad TRYSIL_PROD
2020/1459 20200218 18.02.2020 Inngående brev Forespørsel om jobb i barnehage Thea Marie Ellingsen TRYSIL_PROD
2020/1148 20200218 18.02.2020 Utgående brev Godkjenning av oppføring av ny driftsbygning i henhold til forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav Eline Bryn TRYSIL_PROD
2020/1459 20200218 18.02.2020 Inngående brev Forespørsel om jobb i barnehager og skole Tina Wernerson Kroken TRYSIL_PROD
2020/1236 20200218 18.02.2020 Utgående brev Svar på henvendelse om forfalt faktura ***** TRYSIL_PROD
2020/1236 20200218 18.02.2020 Utgående brev Orientering om at det er sendt svar på henvendelse ***** TRYSIL_PROD
2020/1394 20200218 18.02.2020 Utgående brev Melding til klager om at klage ikke tas til følge - Dispensasjon for fradeling av tomt for oppføring av skogshusvær i LNF-område - gbnr. 85/3 og 4 ADVOKATFIRMAET HARTZ & CO AS TRYSIL_PROD
2020/1518 20200218 18.02.2020 Inngående brev Underskrevet   kjøpsbekreftelse på tomt nr. 25 Raymonds Purins TRYSIL_PROD
2020/1394 20200218 18.02.2020 Utgående brev Oversendelse av klage til endelig behandling - Dispensasjon for fradeling av tomt for oppføring av skogshusvær i LNF-område - gbnr. 85/3 og 4 FYLKESMANNEN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/327 20200218 18.02.2020 Utgående brev Vedtak om deling av grunneiendom ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING TRYSIL_PROD
2020/1853 20200218 18.02.2020 Utgående brev Oppfølging av kontrollrapport skjenkebevilling - Sankt Olav RESTAURANTHUSET FAGERÅSEN AS TRYSIL_PROD
2020/148 20200218 18.02.2020 Utgående brev Innkalling til tilsynsmøte - FH Gruppen AS - org.nr. 920318479 - nybygg fritidsbolig - gbnr. 60/169 - revidert utgave FH GRUPPEN AS TRYSIL_PROD
2020/1778 20200218 18.02.2020 Utgående brev Tilsynsrapport etter gjennomført tilsyn med kvalifikasjoner BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2020/1852 20200218 18.02.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - Trysil kommuneskoger KF Trysil Kommuneskoger KF TRYSIL_PROD
2020/302 20200218 18.02.2020 Utgående brev Tillatelse til bruk av snøskuter for skogbefaring FORSTKANDIDAT MYRBAKKEN AS TRYSIL_PROD
2020/142 20200218 18.02.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om læreplass i barnehage Henriette Kristiansen TRYSIL_PROD
2020/347 20200218 18.02.2020 Utgående brev Oversendelse av referat fra drøftingsmøte om ny turnusavtale for Borgtun Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. TRYSIL_PROD
2020/1644 20200218 18.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om midlertidig dispensasjon fra utdanningskrav for pedagogisk leder i hel stilling TRYSIL MENIGHETSBARNEHAGE AS TRYSIL_PROD
2020/1859 20200218 18.02.2020 Inngående brev Spørsmål om plass på mekkeklubben Linda Holmseth Eggen TRYSIL_PROD
2020/225 20200218 18.02.2020 Utgående brev Svar på uttalelse til forhåndsvarsel om ekspropriasjon samt forslag til løsning SVENSSON NØKLEBY ADVOKATFIRMA ANS TRYSIL_PROD
2020/50 20200218 18.02.2020 Utgående brev Oversendelse av påsketurnus 2020 for godkjenning - Bergetunet Delta avd. Trysil m.fl. TRYSIL_PROD
2020/426 20200218 18.02.2020 Inngående brev Anmodning om fortsatt samarbeid med Antidoping Norge LIA TERAPI AS TRYSIL_PROD
2020/426 20200218 18.02.2020 Inngående brev Anmodning om svar på spørsmål om Ungdata-undersøkelsen LIA TERAPI AS TRYSIL_PROD
2020/1640 20200218 18.02.2020 Utgående brev Korrigering av vedtak om skjenkebevilling enkeltanledning - Kvefjøset 15.2.2020 TRYSIL-KNUT DANS- OG SPELEMANNSLAG TRYSIL_PROD
2020/1502 20200218 18.02.2020 Utgående brev Innmelding av rolle i tilsynskalender FYLKESMANNEN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/1859 20200218 18.02.2020 Utgående brev Tilbud om plass på mekkeklubben Linda Holmseth Eggen TRYSIL_PROD
2020/1863 20200218 18.02.2020 Utgående brev Melding om personskade i skoletiden Nav TRYSIL_PROD
2020/1644 20200218 18.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om midlertidig dispensasjon fra utdanningskrav for pedagogisk leder - 40 % stilling TRYSIL MENIGHETSBARNEHAGE AS TRYSIL_PROD
2020/426 20200218 18.02.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om Trysil kommunes antidopingarbeid Lia Terapi AS TRYSIL_PROD
2020/1646 20200218 18.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om midlertidig dispensasjon fra utdanningskrav for pedagogisk leder Vestre Trysil oppvekstsenter TRYSIL_PROD
2020/369 20200218 18.02.2020 Utgående brev Tilbud om 100 % fast avtalehjemmel for fastlege i Trysil kommune Henrik Nilsen Skaamedal TRYSIL_PROD
2020/369 20200218 18.02.2020 Utgående brev Oversendelse av referat fra ansettelsesmøte Den norske legeforening TRYSIL_PROD
2020/1865 20200218 18.02.2020 Utgående brev Pensjonsmeldingsskjema STATENS PENSJONSKASSE TRYSIL_PROD
2020/302 20200218 18.02.2020 Utgående brev Tillatelse til bruk av snøskuter på skogtaksering i Nordre Munksjøberget FORSTKANDIDAT MYRBAKKEN AS TRYSIL_PROD
2020/1297 20200218 18.02.2020 Utgående brev Svar på spørsmål til referat etter møte 11.5.2018 TRYSIL-KNUT FJELLSENTER HYTTEFORENING TRYSIL_PROD
2020/1301 20200218 18.02.2020 Utgående brev Melding om at bygningen er fjernet fra matrikkelen Dagfinn Hagen TRYSIL_PROD
2020/1125 20200218 18.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie Anita Høgli TRYSIL_PROD
2020/542 20200218 18.02.2020 Utgående brev Politisk behandling av snøskuterløyper i Trysil kommune FULUFJELLET AS m.fl. TRYSIL_PROD
2020/1126 20200218 18.02.2020 Utgående brev Svar på anmodning om informasjon om Trybo-hytte Katrine Køster Holst TRYSIL_PROD
2020/1759 20200218 18.02.2020 Utgående brev Vedlegg til søknad om inntak til videregående skole INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2020/1760 20200218 18.02.2020 Utgående brev Vedlegg til søknad om inntak til videregående skole INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2020/1761 20200218 18.02.2020 Utgående brev Vedlegg til søknad om inntak til videregående skole INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2020/1755 20200218 18.02.2020 Utgående brev Vedlegg til søknad om inntak i videregående skole VIKEN FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2020/1762 20200218 18.02.2020 Utgående brev Oversendelse av melding om halvårsprøve og -samtale OPPLÆRINGSKONTORET INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/1763 20200218 18.02.2020 Utgående brev Nytt varsel - etterspørsel av tiltak for manglende foreldrebetaling ***** TRYSIL_PROD
2020/1640 20200218 18.02.2020 Utgående brev Skjenkebevilling - Kvefjøset 15.2.2020 TRYSIL-KNUT DANS- OG SPELEMANNSLAG TRYSIL_PROD
2020/1066 20200218 18.02.2020 Utgående brev Vedlegg til søknad om inntak til videregående skole INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2020/483 20200218 18.02.2020 Utgående brev Vedlegg til søknad om inntak til videregående skole INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2020/200 20200218 18.02.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottak av søknad om endring av ansvarsrett HEDMARK HYTTEBYGG AS TRYSIL_PROD
2020/1755 20200218 18.02.2020 Utgående brev Vedlegg til søknad om inntak til videregående skole INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2020/1756 20200218 18.02.2020 Utgående brev Vedlegg til søknad om inntak til videregående skole INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2020/1764 20200218 18.02.2020 Utgående brev Innkalling til møte - sykefraværsoppfølging ***** TRYSIL_PROD
2020/1679 20200218 18.02.2020 Utgående brev Dispensasjon for tilbygg bolig i LNF-område Jon Ola Lund TRYSIL_PROD
2020/1445 20200218 18.02.2020 Utgående brev Dispensasjon fra reguleringsplan Tove Myhre Pettersen og Pål Norsted TRYSIL_PROD
2020/1749 20200218 18.02.2020 Utgående brev Status veglister for kommunale veger april 2020 STATENS VEGVESEN, Transport og samfunn TRYSIL_PROD
2020/1657 20200218 18.02.2020 Inngående brev Oversendelse av situasjonsplan og plantegning - seksjonering ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING TRYSIL_PROD
2020/1138 20200218 18.02.2020 Utgående brev Anmodning om flere opplysninger Finn Martin Mellum TRYSIL_PROD
2020/1342 20200218 18.02.2020 Utgående brev Svar på klage på håndtering av saken - gnbr. 38/7 tomt 274 FLENDALEN SAMEIESKOG ANS m.fl. TRYSIL_PROD
2020/1562 20200218 18.02.2020 Utgående brev Videreformidling av søknad om fritak fra renovasjon / søppelhenting Britt Møller TRYSIL_PROD
2020/1775 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Anne og Jarle Almqvist TRYSIL_PROD
2020/1775 20200218 18.02.2020 Utgående brev Ferdigattest Anne Strætkvern Almqvist TRYSIL_PROD
2020/1562 20200218 18.02.2020 Utgående brev Oversendelse av søknad om fritak/endring av renovasjonsabonnement SØIR HUSHOLDNING AS TRYSIL_PROD
2020/1684 20200218 18.02.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om graving i kommunal grunn LAJE NETTSERVICE AS TRYSIL_PROD
2020/148 20200218 18.02.2020 Utgående brev Innkalling til tilsynsmøte - FH Gruppen AS - org.nr. 920318479 - nybygg fritidsbolig - gbnr. 60/169 FH GRUPPEN AS TRYSIL_PROD
2020/369 20200218 18.02.2020 Utgående brev Invitasjon til intervju - avtalehjemmel for fastlege 100 % fast ***** TRYSIL_PROD
2020/316 20200218 18.02.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om adresseliste Cecilie og Rune Aarstad TRYSIL_PROD
2020/1779 20200218 18.02.2020 Utgående brev Innkalling til drøftingsmøte 25.2.2020 Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. TRYSIL_PROD
2020/369 20200218 18.02.2020 Utgående brev Invitasjon til intervju - avtalehjemmel for fastlege 100 % fast ***** TRYSIL_PROD
2020/148 20200218 18.02.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om deltakelse på tilsynsmøte Ingar Jorunnsøn TRYSIL_PROD
2020/882 20200218 18.02.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt - gbnr. 69/1 Per Kristian Hammer TRYSIL_PROD
2020/542 20200218 18.02.2020 Utgående brev Evaluering av ordningen med snøskuterløyper i Ljørdalen Øystein Lindgren m.fl. TRYSIL_PROD
2020/225 20200218 18.02.2020 Utgående brev Oversendelse av ønsket dokumentasjon SVENSSON NØKLEBY ADVOKATFIRMA ANS TRYSIL_PROD
2020/200 20200218 18.02.2020 Utgående brev Anmodning om tilleggsopplysninger til søknad om ferdigattest HEDMARK HYTTEBYGG AS TRYSIL_PROD
2020/1169 20200218 18.02.2020 Utgående brev Søknad om fritak for vurdering i sidemål ***** TRYSIL_PROD
2020/585 20200218 18.02.2020 Utgående brev Dispensasjon fra reguleringsplan Stian Karlsen TRYSIL_PROD
2020/1704 20200218 18.02.2020 Utgående brev Vedtak om fradeling av parsell TRYSILFJELL UTMARKSLAG SA TRYSIL_PROD
2020/380 20200218 18.02.2020 Utgående brev Vurdering av søkere til saksbehandlerstilling i barneverntjenesten Fellesorganisasjonen m.fl. TRYSIL_PROD
2020/258 20200218 18.02.2020 Utgående brev Melding om mottatt søknad på stilling som fagleder Kamilla Floden m.fl. TRYSIL_PROD
2020/1297 20200218 18.02.2020 Utgående brev Svar på anmodning om overtagelse av ansvar og drift av vannverket tilhørende Trysil-Knut Fjellsenter AS Per-Otto Ålråk TRYSIL_PROD
2020/839 20200218 18.02.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt - gbnr. 77/1/24 Anton K Standal TRYSIL_PROD
2020/534 20200218 18.02.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt - gbnr. 14/2/114 Rune Inge Johannessen TRYSIL_PROD
2020/1821 20200218 18.02.2020 Utgående brev Anmodning om redegjørelse for uklarheter i dispensasjonssøknad - gbnr 33/522 Sven Erik Månsson TRYSIL_PROD
2020/877 20200218 18.02.2020 Utgående brev Svar på henvendelse om eiendomsskatt - gbnr. 46/2 Per Ola Engernes TRYSIL_PROD
2020/380 20200218 18.02.2020 Utgående brev Melding om mottatt søknad på stilling som saksbehandler Helen Flatås m.fl. TRYSIL_PROD
2020/881 20200218 18.02.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt - gbnr. 64/2 Astrid Haugen TRYSIL_PROD
2020/258 20200218 18.02.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenter i forkant av intervju - fagleder 100 % fast Norsk Sykepleierforbund m.fl. TRYSIL_PROD
2020/62 20200218 18.02.2020 Utgående brev Tilbakemelding på innsendt planforslag - Detaljreguleringsplan for Langørvegen 12 Areal + AS TRYSIL_PROD
2020/1819 20200218 18.02.2020 Utgående brev Anmodning om uttalelse til søknad om skjenkebevilling enkeltanledning - kulturhuset Hagelund 4.4.2020 INNLANDET POLITIDISTRIKT TRYSIL_PROD
2020/1197 20200218 18.02.2020 Utgående brev Dispensasjon med vilkår - bygging av garasje i LNF-område Malin Hammer TRYSIL_PROD
2020/1820 20200218 18.02.2020 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 37/347 er registrert i matrikkelen ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING TRYSIL_PROD
2020/258 20200218 18.02.2020 Utgående brev Invitasjon til intervju - fagleder 100 % fast - enhet for hjemmetjenester ***** TRYSIL_PROD
2020/258 20200218 18.02.2020 Utgående brev Invitasjon til intervju - fagleder 100 % fast - enhet for hjemmetjenester ***** TRYSIL_PROD
2020/258 20200218 18.02.2020 Utgående brev Invitasjon til intervju - fagleder 100 % fast - enhet for hjemmetjenester ***** TRYSIL_PROD
2020/258 20200218 18.02.2020 Utgående brev Innkalling til gjennomføring av intervju - fagleder 100 % fast - enhet for hjemmetjenester Norsk Sykepleierforbund m.fl. TRYSIL_PROD
2020/517 20200218 18.02.2020 Utgående brev Oversendelse av arbeidsgivers vurdering og innstilling - helsesykepleier Norsk Sykepleierforbund m.fl. TRYSIL_PROD
2020/1831 20200218 18.02.2020 Utgående brev Innkalling til drøftingsmøte Eva Galaasen m.fl. TRYSIL_PROD
2020/255 20200218 18.02.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt melding om at deler av skigard vil bli revet Finn Martinsen TRYSIL_PROD
2020/1764 20200218 18.02.2020 Utgående brev Ny tid for 4-ukerssamtale ***** TRYSIL_PROD
2020/1836 20200218 18.02.2020 Inngående brev Oversendelse av vitnemål Karin Hanna Maria Myhlback TRYSIL_PROD
2020/1266 20200218 18.02.2020 Utgående brev Foreløpig tilbakemelding på søknad om mindre endring av reguleringsplanen for Skihytta ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2020/1834 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad om fri skoleskyss Jeanette Aasengen TRYSIL_PROD
2020/380 20200218 18.02.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenter i forkant av intervju - saksbehandler 80 % fast Fellesorganisasjonen m.fl. TRYSIL_PROD
2020/1812 20200218 18.02.2020 Utgående brev Innsending av oppgave for omsetning av alkoholholdig drikk KJØLEN HOTELL Alide Marjanne Henriette Braam m.fl. TRYSIL_PROD
2020/1840 20200218 18.02.2020 Utgående brev Referat fra arbeidsmiljøgruppemøte 11.02.2020 Stina Brenden m.fl. TRYSIL_PROD
2020/1834 20200218 18.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om fri skoleskyss Jeanette Aasengen TRYSIL_PROD
2020/1831 20200218 18.02.2020 Utgående brev Nedbemanning på næringsavdelingen - anmodning om uttalelse Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. TRYSIL_PROD
2020/1445 20200218 18.02.2020 Utgående brev Vedtak om bruksendring Tove Myhre Pettersen og Pål Norsted TRYSIL_PROD
2020/585 20200218 18.02.2020 Utgående brev Vedtak om bruksendring Stian Karlsen TRYSIL_PROD
2020/1813 20200218 18.02.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd VESTRE TRYSIL FOTBALLKLUBB TRYSIL_PROD
2020/548 20200218 18.02.2020 Utgående brev Referat fra møte i Trysil ungdomsråd 13.02.2020 Olea Hildrum m.fl. TRYSIL_PROD
2020/1776 20200218 18.02.2020 Utgående brev Svar på anmodning om utbetaling av tilskudd IDRETTSLAGET TRYSILGUTTEN - alpingruppa TRYSIL_PROD
2020/1847 20200218 18.02.2020 Inngående brev Oversendelse av dokumentasjon ***** TRYSIL_PROD
2020/1847 20200218 18.02.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om fritidsstipend ***** TRYSIL_PROD
2020/1849 20200218 18.02.2020 Inngående brev Oppsigelse av del av stilling Marena Aurora Roen Jota TRYSIL_PROD
2020/1358 20200218 18.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Tine Slettås TRYSIL_PROD
2020/517 20200218 18.02.2020 Utgående brev Tilbud om stilling - helsesykepleier 100 % prosjektstilling - enhet for familie Nina Elise Skogli TRYSIL_PROD
2020/1427 20200218 18.02.2020 Utgående brev Svar på anmodning om oppstartsmøte - detaljregulering Skarliskogen felt HB8711 AS ARKITEKTBUA TRYSIL_PROD
2020/1671 20200218 18.02.2020 Utgående brev Oversendelse av vurdering før utlysning og forslag til stillingsannonse Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. TRYSIL_PROD
2020/289 20200218 18.02.2020 Utgående brev Svar på vedtak V samt referater fra avholdte møter med foresatte og samarbeidsmøter. FYLKESMANNEN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/1870 20200218 18.02.2020 Inngående brev Orientering om 17. mai 2020 i Innbygda 17.mai-komiteen i Innbygda 2020 TRYSIL_PROD
2020/1870 20200218 18.02.2020 Utgående brev Leiepriser for kulturhuset Hagelund 17. mai 2020 17.mai-komiteen i Innbygda 2020 TRYSIL_PROD
2020/1705 20200218 18.02.2020 Utgående brev Melding om at tiltaket er i strid med detaljreguleringsplan for HB1614 og HB1615 i Fageråsen Stefan Olofsson TRYSIL_PROD
2020/1609 20200218 18.02.2020 Utgående brev Svar på spørsmål til mottatt brev ***** TRYSIL_PROD
2020/1877 20200218 18.02.2020 Utgående brev Innkalling til styringsgruppemøte - rehabiliteringsplan 2019-2023 Fellesorganisasjonen m.fl. TRYSIL_PROD
2020/1927 20200218 18.02.2020 Inngående brev Innhenting av opplysninger for evaluering ***** TRYSIL_PROD
2020/1705 20200218 18.02.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om nabovarsling Stefan Olofsson TRYSIL_PROD
2020/1543 20200218 18.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie fra 2019 til 2020 Pauline Henriette Bennien TRYSIL_PROD
2020/461 20200218 18.02.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om sonefaktor Kay Hugo Olsen TRYSIL_PROD
2020/341 20200218 18.02.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV TRYSIL TRYSIL_PROD
2020/1037 20200218 18.02.2020 Inngående brev Komplettering av søknad om dispensasjon PLAN1 AS TRYSIL_PROD
2020/1715 20200218 18.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om fri skoleskyss Magnhild og Kåre Norstad TRYSIL_PROD
2020/1038 20200218 18.02.2020 Inngående brev Tilbud på prosjektledelse ***** TRYSIL_PROD
2020/663 20200218 18.02.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt - gbnr. 51/1/109 Haakon Bamrud Olsen TRYSIL_PROD
2020/1687 20200218 18.02.2020 Utgående brev Melding etter mottakskontroll Knut Sjøberg TRYSIL_PROD
2020/1303 20200218 18.02.2020 Utgående brev Avtale om fritak fra ordinært arbeid i forbindelse med sykefravær ***** TRYSIL_PROD
2020/1318 20200218 18.02.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Vegard Moren Sollien TRYSIL_PROD
2020/1209 20200218 18.02.2020 Utgående brev Innkalling til samtale Thomas Hemstad m.fl. TRYSIL_PROD
2020/1503 20200218 18.02.2020 Utgående brev Referat fra møte ***** TRYSIL_PROD
2020/176 20200218 18.02.2020 Utgående brev Innvilget søknad om fradeling - gbnr. 51/17 mfl. Eltdalen søndre Laila Brenden TRYSIL_PROD
2020/1209 20200218 18.02.2020 Utgående brev Innkalling til samtale Jan Tore Engerbakk m.fl. TRYSIL_PROD
2020/1416 20200218 18.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Beatrice Lindgren TRYSIL_PROD
2020/303 20200218 18.02.2020 Utgående brev Månedsplaner februar 2020 Østmojordet barnehage Lasse Bolstad m.fl. TRYSIL_PROD
2020/239 20200218 18.02.2020 Inngående brev Oversendelse av prosesskrift lokal nemnd - Trysil kommune - Den norske jordmorforening DEN NORSKE JORDMORFORENING TRYSIL_PROD
2020/930 20200218 18.02.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt - gbnr. 37/1490/0/26 FLÅTRUD EIENDOM AS TRYSIL_PROD
2020/356 20200218 18.02.2020 Inngående brev Uttalelse til komplettering av søknad INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2020/360 20200218 18.02.2020 Inngående brev Uttalelse til komplettering av søknad INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2020/1700 20200218 18.02.2020 Utgående brev Oversendelse av drøftingsnotat - stilling som samfunnsplanlegger Delta avd. Trysil m.fl. TRYSIL_PROD
2020/306 20200218 18.02.2020 Utgående brev Oversendelse av klage for endelig behandling FYLKESMANNEN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/1484 20200218 18.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om endring av lønn Ellen Marie Kveen TRYSIL_PROD
2020/1697 20200218 18.02.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 67/7 Anders Nyhuus TRYSIL_PROD
2020/635 20200218 18.02.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt - gbnr. 63/14 May Kirsten Nyhuus TRYSIL_PROD
2020/517 20200218 18.02.2020 Utgående brev Invitasjon til intervju ***** TRYSIL_PROD
2020/517 20200218 18.02.2020 Utgående brev Innkalling til gjennomføring av intervju - helsesykepleier Norsk Sykepleierforbund m.fl. TRYSIL_PROD
2020/1209 20200218 18.02.2020 Utgående brev Innkalling til samtale Jan-Tore Engerbakk TRYSIL_PROD
2020/561 20200218 18.02.2020 Utgående brev Svar på klage på takstgrunnlag - gbnr. 29/152 Erik Ødegård TRYSIL_PROD
2020/1209 20200218 18.02.2020 Utgående brev Innkalling til samtale Thomas Hemstad TRYSIL_PROD
2020/563 20200218 18.02.2020 Utgående brev Svar på klage på takstgrunnlag - gbnr. 30/212 Andreas Ødegaard TRYSIL_PROD
2020/589 20200218 18.02.2020 Utgående brev Svar på klage på takstgrunnlag - gbnr. 38/281 Vidar Fossum TRYSIL_PROD
2020/594 20200218 18.02.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt - gbnr. 38/315 Asbjørn Bergerseter TRYSIL_PROD
2020/597 20200218 18.02.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt - gbnr. 38/399 Tom Ståle Henriksen TRYSIL_PROD
2020/599 20200218 18.02.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt - gbnr. 38/409 Jan Wilhelm Stensrud TRYSIL_PROD
2020/595 20200218 18.02.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt - gbnr. 38/321 Anstein Skjønhaug TRYSIL_PROD
2020/601 20200218 18.02.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt - gbnr. 38/417 Frode Bjerkeli TRYSIL_PROD
2020/147 20200217 17.02.2020 Utgående brev Referat fra drøftingsmøte - Hagebæk Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. TRYSIL_PROD
2020/752 20200217 17.02.2020 Saksframlegg/innstilling Tove Bakken - Klage på eiendomsskatt TRYSIL_PROD
2020/785 20200217 17.02.2020 Saksframlegg/innstilling Dan Mikael Martinsson - Klage på eiendomsskatt TRYSIL_PROD
2020/1506 20200217 17.02.2020 Utgående brev Husleiekontrakt til underskrift ***** TRYSIL_PROD
2020/381 20200217 17.02.2020 Saksframlegg/innstilling Tom Tidemann-Andersen - Klage på eiendomsskatt TRYSIL_PROD
2020/802 20200217 17.02.2020 Saksframlegg/innstilling Stefan Thomas Gröndahl - Klage på eiendomsskatt TRYSIL_PROD
2020/460 20200217 17.02.2020 Saksframlegg/innstilling Kari Elise Vollset - Klage på eiendomsskatt - gbnr. 51/310 TRYSIL_PROD
2020/288 20200217 17.02.2020 Inngående brev Klage på avslag på søknad om deling av grunneiendom Rolf Øistein Nordal TRYSIL_PROD
2020/1747 20200217 17.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - arkivar - kommunikasjonsavdelingen - 10.2.-5.4.2020 Toril Børke TRYSIL_PROD
2020/1506 20200217 17.02.2020 Inngående brev Underskrevet husleiekontrakt ***** TRYSIL_PROD
2020/1886 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om deling av grunneiendom Hans Odden TRYSIL_PROD
2020/1887 20200217 17.02.2020 Inngående brev Referat fra ansvarsgruppemøte ***** TRYSIL_PROD
2020/1233 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad på stilling - ID 10 - Kommunalsjef for oppvekst og kultur - fast 100 % ***** TRYSIL_PROD
2020/1308 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad på stilling - ID 15 - Høgskolestillinger i sykehjem og hjemmetjeneste ***** TRYSIL_PROD
2020/1305 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad på stilling - ID 12 - Lærlinger - helsefagarbeider ***** TRYSIL_PROD
2020/1305 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad på stilling - ID 12 - Lærlinger - helsefagarbeider ***** TRYSIL_PROD
2020/1396 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad på stilling - ID 14 - Student-/elevstilling - fast og midlertidig ***** TRYSIL_PROD
2020/1233 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad på stilling - ID 10 - Kommunalsjef for oppvekst og kultur - fast 100 % ***** TRYSIL_PROD
2020/1233 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad på stilling - ID 10 - Kommunalsjef for oppvekst og kultur - fast 100 % ***** TRYSIL_PROD
2020/1890 20200217 17.02.2020 Inngående brev Svar på avviksmelding etter hendelse 3.1.2020 SYKEHUSET INNLANDET HF TRYSIL_PROD
2020/1889 20200217 17.02.2020 Utgående brev Avtale om fritak fra ordinært arbeid i forbindelse med sykefravær helt eller delvis utover maksdato for sykepenger ***** TRYSIL_PROD
2020/1146 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til teatertur JORDET SKOLE TRYSIL_PROD
2020/1242 20200217 17.02.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV TRYSIL TRYSIL_PROD
2020/1251 20200217 17.02.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar - Trysil kommune - 3.1.-31.7.2020 Iselin E Gundersen TRYSIL_PROD
2020/1891 20200217 17.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - assistent 80 % - Barnehagene - 1.1.-31.7.2020 Martine Olivia A Vårengen TRYSIL_PROD
2020/1050 20200217 17.02.2020 Inngående brev Avtale om egenandel for husstandene i tredje byggetrinn Siv Rønningen TRYSIL_PROD
2020/1892 20200217 17.02.2020 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av skattelister 2020 TRYSIL_PROD
2020/1050 20200217 17.02.2020 Inngående brev Avtale om egenandel for husstandene i tredje byggetrinn Jan Tore Berg TRYSIL_PROD
2020/1050 20200217 17.02.2020 Inngående brev Avtale om egenandel for husstandene i tredje byggetrinn Jens Søgaard TRYSIL_PROD
2020/1050 20200217 17.02.2020 Inngående brev Avtale om egenandel for husstandene i tredje byggetrinn Lars Tore Ludvigsen TRYSIL_PROD
2020/1665 20200217 17.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fagarbeider 20 % - Nybergsund og Østby barnehager - 1.2.-30.4.2020 Andrine Granberg TRYSIL_PROD
2020/550 20200217 17.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - barneveileder 20 % - Nybergsund og Østby barnehager - 1.2.-31.7.2020 Elin Teppen TRYSIL_PROD
2020/1302 20200217 17.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - lærer 25 % - Grunnskolen - 20.1.-28.2.2020 Karin Hanna M Myhlback TRYSIL_PROD
2020/1050 20200217 17.02.2020 Inngående brev Avtale om egenandel for husstandene i tredje byggetrinn Liv Syversen TRYSIL_PROD
2020/120 20200217 17.02.2020 Inngående brev Kontaktopplysninger Carl Richard Ljungstrøm TRYSIL_PROD
2020/1881 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING TRYSIL_PROD
2020/1123 20200217 17.02.2020 Inngående brev Tilbakemelding på mottatt henvisning PP-tjenesten for Trysil og Engerdal TRYSIL_PROD
2020/1883 20200217 17.02.2020 Inngående brev Tilbakemelding på mottatt henvisning PP-tjenesten for Trysil og Engerdal TRYSIL_PROD
2020/1882 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - nybygg boder og atelier Ulla Westbø TRYSIL_PROD
2020/1884 20200217 17.02.2020 Inngående brev Tilbakemelding på mottatt henvisning PP-tjenesten for Trysil og Engerdal TRYSIL_PROD
2020/332 20200217 17.02.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning PP-tjenesten for Trysil og Engerdal TRYSIL_PROD
2020/1052 20200217 17.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pedagogisk leder 80 % - Barnehagene - 1.1.-31.7.2020 Hilde Berg TRYSIL_PROD
2020/1875 20200217 17.02.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar - Trysil kommune - 1.2.2020-31.1.2021 Sigrid Helene Bye TRYSIL_PROD
2020/1876 20200217 17.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - spesialhjelpepleier 77 % - enhet for funksjonshemmede avd. Bergetunet Emma Karlsson TRYSIL_PROD
2020/354 20200217 17.02.2020 Inngående brev Svar på informasjon om etablering av slambehandlingsanlegg i Trysil Stor-Elvdal kommune TRYSIL_PROD
2020/1874 20200217 17.02.2020 Inngående brev Klageavgjørelse - Pålegg om uavhengig kontroll - gbnr. 37/1548 FYLKESMANNEN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/1298 20200217 17.02.2020 Saksframlegg/innstilling Finn Arne Bjørnstad - Klage på eiendomsskatt 2019 TRYSIL_PROD
2020/1845 20200217 17.02.2020 Saksframlegg/innstilling Ola Løberg - Klage på eiendomsskatt 2019 TRYSIL_PROD
2020/1846 20200217 17.02.2020 Saksframlegg/innstilling Mona Sæter Dahl - klage på eiendomsskatt 2019 TRYSIL_PROD
2020/656 20200217 17.02.2020 Saksframlegg/innstilling Ole-Edvard Wennersberg - klage på eiendomsskatt 2019 TRYSIL_PROD
2020/1842 20200217 17.02.2020 Saksframlegg/innstilling Trysil Sunsiutes AS - Klage på eiendomsskatt 2019 TRYSIL_PROD
2020/1838 20200217 17.02.2020 Saksframlegg/innstilling Trysil Maskin - Klage på eiendomsskatt 2019 TRYSIL_PROD
2020/1839 20200217 17.02.2020 Saksframlegg/innstilling Kjølen Hotell - klage på eiendomsskatt 2019 TRYSIL_PROD
2020/1841 20200217 17.02.2020 Saksframlegg/innstilling Anne-Kari Karlstad - klage på eiendomsskatt 2019 TRYSIL_PROD
2020/234 20200217 17.02.2020 Saksframlegg/innstilling Dag Ytterstad - klage på eiendomsskatt 2019 TRYSIL_PROD
2020/666 20200217 17.02.2020 Saksframlegg/innstilling Magnhild Anita Amundsen - klage på eiendomsskatt - gbnr. 51/1/161 TRYSIL_PROD
2020/1872 20200217 17.02.2020 Inngående brev Anmodning om å ta imot fem  flyktninger Integrerings- og mangfoldsdirektoratet TRYSIL_PROD
2020/1871 20200217 17.02.2020 Inngående brev Uttalelse til nabovarsel Innlandet fylkeskommune TRYSIL_PROD
2020/1907 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om permisjon Anne Kari Vik TRYSIL_PROD
2020/1908 20200217 17.02.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar - Trysil kommune - 1.1.2020-31.1.2021 Marena Aurora Roen Jota TRYSIL_PROD
2020/1289 20200217 17.02.2020 Utgående brev Regulering av husleiesatser for kommunale bygg 2020 ***** TRYSIL_PROD
2020/1909 20200217 17.02.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar - Trysil kommune - 1.1.2020-31.1.2021 Anna Helena Stengrundet TRYSIL_PROD
2020/1910 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om fritak fra driveplikt Nils Dag Ødegaard TRYSIL_PROD
2020/1442 20200217 17.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider 89,26 % - enhet for sykehjem 6. avdeling - 1.1.-31.1.2020 Anna Helena Stengrundet TRYSIL_PROD
2020/1297 20200217 17.02.2020 Inngående brev Informasjon om pumpeutstyr og vannkvalitet - anmodning om bekreftelse på at det ikke blir gitt byggetillatelser Trysil Knut Fjellverden Hytteforening TRYSIL_PROD
2020/156 20200217 17.02.2020 Inngående brev Anmodning om bekreftelse på møte FAGERÅSENS HYTTEEIERFORENING TRYSIL_PROD
2020/973 20200217 17.02.2020 Inngående brev Samtykke til innhenting av ny sakkyndig vurdering ***** TRYSIL_PROD
2020/1765 20200217 17.02.2020 Inngående brev Protokoll fra styremøte 14.2.2020 HEDMARK REVISJON IKS TRYSIL_PROD
2020/258 20200217 17.02.2020 Inngående brev Svar på invitasjon til intervju ***** TRYSIL_PROD
2020/1912 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om utvidet tid på eksamen ***** TRYSIL_PROD
2020/448 20200217 17.02.2020 Inngående brev Klage på manglende strøing i Kjellåsvegen Anne Marit Myhre TRYSIL_PROD
2020/1915 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om utvidet tid på eksamen ***** TRYSIL_PROD
2020/448 20200217 17.02.2020 Inngående brev Klage på farlig føre på vegen mellom Trysil og Ljørdalen Kenneth Dahlgren TRYSIL_PROD
2020/1853 20200217 17.02.2020 Inngående brev Svar på oppfølging av kontrollrapport RESTAURANTHUSET FAGERÅSEN AS TRYSIL_PROD
2020/97 20200217 17.02.2020 Inngående brev Svar på invitasjon til Trysiliaden Eirin Faldet TRYSIL_PROD
2020/1916 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om utvidet tid på eksamen ***** TRYSIL_PROD
2020/1917 20200217 17.02.2020 Inngående brev Spørsmål om slamtømming RYSKDALEN & SOLBERGLIA HYTTEVEL TRYSIL_PROD
2020/1705 20200217 17.02.2020 Inngående brev Spørsmål om utnyttelsesgrad Stefan Olofsson TRYSIL_PROD
2020/1919 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om utvidet tid på eksamen ***** TRYSIL_PROD
2020/4 20200217 17.02.2020 Inngående brev Dokumentasjon på inntekt Linn Rundfloen Runeberg TRYSIL_PROD
2020/1812 20200217 17.02.2020 Inngående brev Beregningsgrunnlag for bevillingsgebyr 2020 - Kafé Kringla ANS BENSINBUA AS TRYSIL_PROD
2020/1902 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest UNGDOMSLAGET FLENDØLEN TRYSIL_PROD
2020/1903 20200217 17.02.2020 Inngående brev Høringsfrist 27.3.2020 - Endringer i forskrift om grossistvirksomhet med legemidler - legemidler omfattet av beredskapsplikt HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET TRYSIL_PROD
2020/1904 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse UNGDOMSLAGET FLENDØLEN TRYSIL_PROD
2020/1899 20200217 17.02.2020 Inngående brev Bekreftelse på mottatt søknad - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner 2020 MILJØDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2020/1040 20200217 17.02.2020 Inngående brev Innkalling til samarbeidsmøte ***** TRYSIL_PROD
2020/1900 20200217 17.02.2020 Inngående brev Høringsfrist 15.5.2020  – nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge del 2 Trykk-Tjenester m.fl. TRYSIL_PROD
2020/1896 20200217 17.02.2020 Inngående brev Kopi av innsendt søknad - tilskudd til klimpatilpasning 2020 MILJØDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2020/550 20200217 17.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - barneveileder 40 % - Nybergsund og Østby barnehager - 1.2.-30.4.2020 Elin Teppen TRYSIL_PROD
2020/1897 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om frigivelse fra skogfond Helge Bråten TRYSIL_PROD
2020/1878 20200217 17.02.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale - støttekontakt -1.12.2019-1.8.2020 Berit Sætre TRYSIL_PROD
2020/1771 20200217 17.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - elevveileder 85 % - Grunnskolen - 15.2.-31.7.2020 Albert Berisha TRYSIL_PROD
2020/1787 20200217 17.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fagarbeider 7,4 % - Grunnskolen - 15.2.-31.7.2020 Renate Hanssen TRYSIL_PROD
2020/1302 20200217 17.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - lærer 29 % - Grunnskolen - 20.1.-28.2.2020 Karin Hanna M Myhlback TRYSIL_PROD
2020/1924 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om utvidet tid på eksamen ***** TRYSIL_PROD
2020/1925 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om utvidet tid på eksamen ***** TRYSIL_PROD
2020/1901 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse FH GRUPPEN AS TRYSIL_PROD
2020/951 20200217 17.02.2020 Inngående brev Samtykke til endring av seksjonering SAMEIET TRYSIL PANORAMA TRYSIL_PROD
2020/1920 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om utvidet tid på eksamen ***** TRYSIL_PROD
2020/1921 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om utvidet tid på eksamen ***** TRYSIL_PROD
2020/1922 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om utvidet tid på eksamen ***** TRYSIL_PROD
2020/1923 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om utvidet tid på eksamen ***** TRYSIL_PROD
2020/1905 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om utvidet skjenkeareal for konserter - 4.-11.4. og 23.-25.4.2020 KNETTSETRA AS TRYSIL_PROD
2020/258 20200217 17.02.2020 Inngående brev Takker ja til intervju ***** TRYSIL_PROD
2020/130 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til arrangement ØSTBY MISJONSMENIGHET TRYSIL_PROD
2020/1306 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad på stilling - Lærling - IKT-servicefag/dataelektronikerfaget Even Rotbakken Næss TRYSIL_PROD
2020/1812 20200217 17.02.2020 Inngående brev Beregningsgrunnlag for bevillingsgebyr 2020 SØRE TRYSIL HANDEL SA TRYSIL_PROD
2020/1812 20200217 17.02.2020 Inngående brev Oversendelse av beregningsgrunnlag for bevillingsgebyr for Coop Innlandets avdelinger COOP INNLANDET SA TRYSIL_PROD
2020/130 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til tur til Alvdal og Aukrustsenteret HLF TRYSIL TRYSIL_PROD
2020/130 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til 30-årsjubileum GALÅSEN GRENDELAG TRYSIL_PROD
2020/172 20200217 17.02.2020 Inngående brev Komplettering av søknad Andy Lau TRYSIL_PROD
2020/1812 20200217 17.02.2020 Inngående brev Beregningsgrunnlag for bevillingsgebyr 2020 - Fjellgrimen, Sankt Olav, Pilegrimen og Fjellroa RESTAURANTHUSET FAGERÅSEN AS TRYSIL_PROD
2020/147 20200217 17.02.2020 Inngående brev Svar på anmodning om at Fagforbundet hjemler sitt standpunkt angående Telenor-dommen Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2020/91 20200214 14.02.2020 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering med konsekvensutredning for Tangådalen masseuttak - gbnr. 9/1 - PlanID 20190200 STATENS VEGVESEN TRYSIL_PROD
2020/258 20200214 14.02.2020 Inngående brev Svar på invitasjon til intervju ***** TRYSIL_PROD
2020/226 20200214 14.02.2020 Inngående brev Informasjon om salg av eiendom KOPPANG-LANDBRUK OG NÆRINGSMEGLING AS TRYSIL_PROD
2020/1857 20200214 14.02.2020 Inngående brev Feil i lenke til vårens kartleggingsprøver UTDANNINGSDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2020/1839 20200214 14.02.2020 Inngående brev Purring på svar på klage på takstgrunnlag KJØLEN HOTELL TRYSIL_PROD
2020/200 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest på gråvannsrenseanlegg BIOVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AS TRYSIL_PROD
2020/1858 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad om fritidsstipend ***** TRYSIL_PROD
2020/1855 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement TRYSIL ENTREPRENØR AS TRYSIL_PROD
2020/1609 20200214 14.02.2020 Inngående brev Spørsmål til mottatt brev ***** TRYSIL_PROD
2020/1857 20200214 14.02.2020 Inngående brev Informasjon om gjennomføring av kartleggingsprøver våren 2020 UTDANNINGSDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2020/1819 20200214 14.02.2020 Inngående brev Uttalelse til søknad om skjenkebevilling enkeltanledning INNLANDET POLITIDISTRIKT TRYSIL_PROD
2020/1814 20200214 14.02.2020 Inngående brev Komplettering av søknad Kjell Hagelund TRYSIL_PROD
2020/225 20200214 14.02.2020 Inngående brev Uttalelse til forhåndsvarsel om ekspropriasjon - anmodning om utsatt behandling i kommunestyret SVENSSON NØKLEBY ADVOKATFIRMA ANS TRYSIL_PROD
2020/1484 20200214 14.02.2020 Inngående brev Spørsmål om vedtaksdato Ellen Marie Kveen TRYSIL_PROD
2020/1850 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest HOLMSETH OG SAGEN AS TRYSIL_PROD
2020/1851 20200214 14.02.2020 Inngående brev Spørsmål om skogdata for område i Trysil HØGSKOLEN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/1812 20200214 14.02.2020 Inngående brev Beregningsgrunnlag for bevillingsgebyr 2020 SLETTÅS HANDELSLAG SA TRYSIL_PROD
2020/1812 20200214 14.02.2020 Inngående brev Beregningsgrunnlag for bevillingsgebyr 2020 RESTAURANT LAAVEN 1790 AS TRYSIL_PROD
2020/1812 20200214 14.02.2020 Inngående brev Beregningsgrunnlag for bevillingsgebyr 2020 ERNST & YOUNG AS TRYSIL_PROD
2020/1853 20200214 14.02.2020 Inngående brev Kontrollrapport - alkoholloven - skjenkebevilling - merknad Securitas AS TRYSIL_PROD
2020/1470 20200214 14.02.2020 Inngående brev Oversendelse av eksempelfiler for innrapportering av meddommere DOMSTOLENE I NORGE TRYSIL_PROD
2020/1856 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad om utsatt ferie Eli Marianne Andersen TRYSIL_PROD
2020/68 20200214 14.02.2020 Inngående brev Underskrevet avtale om opphør av del av stilling ***** TRYSIL_PROD
2020/1069 20200214 14.02.2020 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK TRYSIL_PROD
2020/1812 20200214 14.02.2020 Inngående brev Beregningsgrunnlag for bevillingsgebyr 2020 SKIHYTTA TRYSIL AS TRYSIL_PROD
2020/298 20200214 14.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - lærer 80 % - Grunnskolen - 15.2.-31.7.2020 Jan Olav Nordbeck TRYSIL_PROD
2020/1734 20200214 14.02.2020 Inngående brev Kontrollrapport - skjenkekontroll - ingen merknad Securitas AS TRYSIL_PROD
2020/1736 20200214 14.02.2020 Inngående brev Kontrollrapport - alkoholloven - skjenkekontroll - ingen merknad Securitas AS TRYSIL_PROD
2020/1738 20200214 14.02.2020 Inngående brev Kontrollrapport - alkoholloven - skjenkekontroll - ingen merknad Securitas AS TRYSIL_PROD
2020/1813 20200214 14.02.2020 Saksframlegg/innstilling Raskiftet-fondet: Klage fra Røbuknappen hytteforening på vedtak om tilskudd til opparbeidelse av sti, molo og bryggeanlegg TRYSIL_PROD
2020/91 20200214 14.02.2020 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering med konsekvensutredning for Tangådalen masseuttak - gbnr. 9/1 -PlanID 20190200 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) TRYSIL_PROD
2020/91 20200214 14.02.2020 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering med konsekvensutredning for Tangådalen masseuttak - gbnr. 9/1 - PlanID20190200 AREALTEK AS TRYSIL_PROD
2020/1727 20200214 14.02.2020 Inngående brev Kontrollrapport - alkoholloven - skjenkebevilling - ingen merknad Securitas AS TRYSIL_PROD
2020/1725 20200214 14.02.2020 Inngående brev Kontrollrapport - alkoholloven - skjenkebevilling - ingen merknad Securitas AS TRYSIL_PROD
2020/388 20200214 14.02.2020 Inngående brev Kontrollrapport -alkoholloven - salgsbevilling - ingen merknad Securitas AS TRYSIL_PROD
2020/1743 20200214 14.02.2020 Inngående brev Kontrollrapport - alkoholloven - skjenkebevilling - ingen merknad Securitas AS TRYSIL_PROD
2020/1745 20200214 14.02.2020 Inngående brev Kontrollrapport - alkoholloven - skjenkekontroll - ingen merknad Securitas AS TRYSIL_PROD
2020/1742 20200214 14.02.2020 Inngående brev Kontrollrapport - skjenkebevilling - ingen merknad Securitas AS TRYSIL_PROD
2020/1733 20200214 14.02.2020 Inngående brev Kontrollrapport - alkoholloven - skjenkekontroll - merknad Securitas AS TRYSIL_PROD
2020/1729 20200214 14.02.2020 Inngående brev Kontrollrapport - alkoholloven - skjenkebevilling - ingen merknader Securitas AS TRYSIL_PROD
2020/1732 20200214 14.02.2020 Inngående brev Kontrollrapport - alkoholloven- skjenkekontroll - ingen merknader Securitas AS TRYSIL_PROD
2020/1748 20200214 14.02.2020 Inngående brev Kontrollrapport - alkoholloven - skjenkekontroll - ingen merknad Securitas AS TRYSIL_PROD
2020/1129 20200214 14.02.2020 Saksframlegg/innstilling Oversiktsdokument om folkehelse i Trysil kommune - et prioritert utvalg av utfordringer TRYSIL_PROD
2020/1144 20200214 14.02.2020 Saksframlegg/innstilling Ny sentrumsbarnehage på Østmojordet TRYSIL_PROD
2020/1158 20200214 14.02.2020 Saksframlegg/innstilling Årsmelding - eldrerådet - 2019 TRYSIL_PROD
2020/1160 20200214 14.02.2020 Saksframlegg/innstilling Årsmelding 2019 - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne TRYSIL_PROD
2020/1165 20200214 14.02.2020 Saksframlegg/innstilling Retningslinjer for råd for eldre og mennesker med funksjonsnedsettelse TRYSIL_PROD
2020/1430 20200213 13.02.2020 Utgående brev Månedsplan for februar Øivind Løken m.fl. TRYSIL_PROD
2020/258 20200213 13.02.2020 Inngående brev Takker ja til intervju ***** TRYSIL_PROD
2020/255 20200213 13.02.2020 Inngående brev Melding om at deler av skigard vil bli revet Finn Martinsen TRYSIL_PROD
2020/142 20200213 13.02.2020 Inngående brev Forespørsel om læreplass i barnehage Henriette Kristiansen TRYSIL_PROD
2020/1835 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad om ferdigtattest Linda Undrum TRYSIL_PROD
2020/1308 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad på stilling - ID 15 - Høgskolestillinger i sykehjem og hjemmetjeneste ***** TRYSIL_PROD
2020/782 20200213 13.02.2020 Inngående brev Vedtak om tilskudd til avløsning ved sykdom Landbruksdirektoratet TRYSIL_PROD
2020/258 20200213 13.02.2020 Utgående brev Invitasjon til intervju - fagleder 100 % fast - enhet for hjemmetjenester ***** TRYSIL_PROD
2020/1509 20200213 13.02.2020 Saksframlegg/innstilling Delegering og behandling av plan- og økonomisaker TRYSIL_PROD
2020/1814 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg fritidsbolig Kjell Hagelund TRYSIL_PROD
2020/1812 20200213 13.02.2020 Inngående brev Beregningsgrunnlag for bevillingsgebyr 2020 KNETTSETRA AS TRYSIL_PROD
2020/1705 20200213 13.02.2020 Inngående brev Oversendelse av tegninger - spørsmål om tiltak er søknadspliktig Stefan Olofsson TRYSIL_PROD
2020/1266 20200213 13.02.2020 Inngående brev Tilleggsopplysninger til søknad om mindre endring av reguleringsplan ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2020/1848 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad om godkjenning av rom for midlertidig opphold TRYSILKONSULT Jan Huser TRYSIL_PROD
2020/1149 20200213 13.02.2020 Inngående brev Komplettering av søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg spikertelt Lars Norberg TRYSIL_PROD
2020/1843 20200213 13.02.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar - Trysil kommune - 1.1.2020-31.1 2021 Elisabeth Wersén TRYSIL_PROD
2020/140 20200213 13.02.2020 Inngående brev Melding om delutbetaling av tilskudd MILJØDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2020/1757 20200213 13.02.2020 Utgående brev Vedlegg til søknad om inntak til videregående skole INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2020/1758 20200213 13.02.2020 Utgående brev Vedlegg til søknad om inntak i videregående skole VIKEN FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2020/1777 20200213 13.02.2020 Inngående brev Anmodning om adresse til gbnr. 79/45 Tor Ivar Nergaard TRYSIL_PROD
2020/198 20200212 12.02.2020 Inngående brev Bekreftelse på mottatt medling - utleie av Trysil ungdomsskole 15.2.-18.2.2020 MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS TRYSIL_PROD
2020/1126 20200212 12.02.2020 Inngående brev Spørsmål om bygging av grillhytte og utnyttelse av areal Margrethe Nagy TRYSIL_PROD
2020/1571 20200212 12.02.2020 Inngående brev Anmodning om bekreftelse på verv Solveig Skjærstad TRYSIL_PROD
2020/1818 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Petter Urdahl TRYSIL_PROD
2020/139 20200212 12.02.2020 Inngående brev Referat fra byggemøte 13 AQUAPARTNER AS TRYSIL_PROD
2020/1817 20200212 12.02.2020 Inngående brev Trafikkopplæring i det offentlige skoleverk Statens vegvesen TRYSIL_PROD
2020/1815 20200212 12.02.2020 Utgående brev Invitasjon til møte Halvor Stormoen TRYSIL_PROD
2020/1703 20200212 12.02.2020 Utgående brev Vedtak om fradeling av parsell TRYSILFJELL UTMARKSLAG SA TRYSIL_PROD
2020/1812 20200212 12.02.2020 Inngående brev Beregningsgrunnlag for bevillingsgebyr 2020 SLETTÅS HANDELSLAG SA TRYSIL_PROD
2020/1813 20200212 12.02.2020 Inngående brev Purring på svar på klage på vedtak RØBUKNAPPEN HYTTEFORENING TRYSIL_PROD
2020/1459 20200212 12.02.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om jobb innen helse Sonia Bardet TRYSIL_PROD
2020/1613 20200212 12.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om fornyelse av parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** TRYSIL_PROD
2020/1802 20200212 12.02.2020 Utgående brev Svar på henvendelse om eiendomsskatt - gbnr. 72/1 Ingeborg Sæther TRYSIL_PROD
2020/837 20200212 12.02.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt - gbnr. 77/1/14 Steinar Skogly TRYSIL_PROD
2020/1777 20200212 12.02.2020 Utgående brev Tildeling av adressenummer - gbnr. 79/45 Tor Ivar Nergaard TRYSIL_PROD
2020/838 20200212 12.02.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt - gbnr. 77/1/15 Janos Bencsik TRYSIL_PROD
2020/1832 20200212 12.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - beredskapsvakt - 1.1.2020-31.12.2022 Henrik Auråen TRYSIL_PROD
2020/1828 20200212 12.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider 25 % - enhet for sykehjem 4. avdeling - 20.1.-20.4.2020 Saleha Umar Farooq TRYSIL_PROD
2020/1829 20200212 12.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider 27,04 % - enhet for sykehjem 4. avdeling - 20.1.-20.4.2020 Sutalinee Ramanudom TRYSIL_PROD
2020/1830 20200212 12.02.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar - Trysil kommune - 1.2.2020-31.1.2021 Sutalinee Ramanudom TRYSIL_PROD
2020/1827 20200212 12.02.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar - Trysil kommune - 1.2.2020-31.12.2021 Saleha Umar Farooq TRYSIL_PROD
2020/1825 20200212 12.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider 35,56 % - enhet for sykehjem 4. avdeling - 20.1.-20.4.2020 Marthe Heien TRYSIL_PROD
2020/1826 20200212 12.02.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar Trysil kommune - 1.2.2020-31.1.2021 Anders Dammen Søgård TRYSIL_PROD
2020/1823 20200212 12.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider 93,13 % - enhet for sykehjem 4. avdeling - 20.1.-20.4.2020 Anders Dammen Søgård TRYSIL_PROD
2020/1824 20200212 12.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - helsefagarbeider 92,14 % - enhet for sykehjem 4. avdeling - 20.1.-20.4.2020 Line Heien TRYSIL_PROD
2020/1822 20200212 12.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider 54,34 % - enhet for sykehjem 4. avdeling - 20.1.-20.4.2020 Morten Andre Vea TRYSIL_PROD
2020/1819 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling enkeltanledning - kulturhuset Hagelund 4.4.2020 TRYSIL MUSIKKLAG TRYSIL_PROD
2020/1820 20200212 12.02.2020 Inngående brev Oversendelse av egenerklæring om konsesjonsfrihet ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING TRYSIL_PROD
2020/1816 20200212 12.02.2020 Inngående brev Partnerskapsavtale mellom Innlandet fylkeskommune og kommunene i Innlandet - Sluttbehandling og signering Innlandet fylkeskommune TRYSIL_PROD
2020/510 20200212 12.02.2020 Utgående brev Avslag på dispensasjonssøknad - gbnr. 37/841 - tilleggsareal fritidseiendom Egil Moen TRYSIL_PROD
2020/401 20200212 12.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra vurdering med karakter ***** TRYSIL_PROD
2020/380 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad på stilling - ID 9 - Saksbehandler i barneverntjenesten - fast 80 % (blir 100 %) ***** TRYSIL_PROD
2020/380 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad på stilling - ID 9 - Saksbehandler i barneverntjenesten - fast 80 % (blir 100 %) ***** TRYSIL_PROD
2020/1308 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad på stilling - ID 15 - Høgskolestillinger i sykehjem og hjemmetjeneste ***** TRYSIL_PROD
2020/258 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad på stilling- ID 8 - Fagleder - enhet for hjemmetjenester - fast 100 % ***** TRYSIL_PROD
2020/1794 20200211 11.02.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonfrihet ved erverv av fast eiendom EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS AVD ELVERUM TRYSIL_PROD
2020/1799 20200211 11.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider 60 % - enhet for sykehjem 6. avdeling Ann Karin Myrstad TRYSIL_PROD