eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 505 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/1414 20200402 02.04.2020 Inngående brev Takker ja til stilling Siri Graff TRYSIL_PROD
2020/2849 20200402 02.04.2020 Inngående brev Klage på takstgrunnlag - gbnr. 26/327 ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING TRYSIL_PROD
2020/3017 20200402 02.04.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom TRYBO AS TRYSIL_PROD
2020/3018 20200402 02.04.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom TRYBO AS TRYSIL_PROD
2020/1559 20200402 02.04.2020 Inngående brev Liste over barn i februar og mars LÆRINGSVERKSTEDET BARNEHAGE AVD VESTADBAKKEN TRYSIL_PROD
2020/1414 20200402 02.04.2020 Inngående brev Takker ja til stilling Silje Lappen Kjærnet TRYSIL_PROD
2020/845 20200402 02.04.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt - gbnr. 83/39 Ellen M Østby Rafner TRYSIL_PROD
2020/1248 20200402 02.04.2020 Inngående brev Anmodning om tildeling av gårds- og bruksnummer etter deling Hilde Helseth TRYSIL_PROD
2020/657 20200402 02.04.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt - gbnr. 47/40 Bjørn Grønvold TRYSIL_PROD
2020/303 20200402 02.04.2020 Utgående brev Månedsplaner for april 2020 Østmojordet barnehage Lasse Bolstad m.fl. TRYSIL_PROD
2020/654 20200402 02.04.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt - gbnr. 44/42 Arve Enger TRYSIL_PROD
2020/3020 20200402 02.04.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt - gbnr. 53/44 Finn Heien TRYSIL_PROD
2020/3017 20200402 02.04.2020 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 33/50 er registrert i matrikkelen TRYBO AS TRYSIL_PROD
2020/3018 20200402 02.04.2020 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 26/455 er registrert i matrikkelen TRYBO AS TRYSIL_PROD
2020/2991 20200402 02.04.2020 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 13/11 er registrert i matrikkelen ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING TRYSIL_PROD
2020/1399 20200402 02.04.2020 Utgående brev Dispensasjon FUFU EIENDOM AS m.fl. TRYSIL_PROD
2020/3000 20200402 02.04.2020 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 66/69 er registrert i matrikkelen AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS TRYSIL_PROD
2020/2390 20200402 02.04.2020 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til bruk av Vestre Tørbergsvegen til lasting av tømmer NORTØMMER AS TRYSIL_PROD
2020/2743 20200402 02.04.2020 Utgående brev Referat fra ansvarsgruppemøte 17.12.2019 ***** TRYSIL_PROD
2020/1126 20200402 02.04.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om hytte kan brukes som bolig - gbnr. 23/67 Per Morten Johansen TRYSIL_PROD
2020/2998 20200402 02.04.2020 Utgående brev Kompensasjon for tapt foreldrebetaling KNERTEN BARNEHAGE AS m.fl. TRYSIL_PROD
2020/2828 20200402 02.04.2020 Inngående brev Komplettering av søknad om salgsbevilling TRYSIL BRYGGERI AS TRYSIL_PROD
2020/1126 20200402 02.04.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om tilbygg Ingvar Olsen TRYSIL_PROD
2020/3007 20200402 02.04.2020 Utgående brev Årsrapport fra barnehagen ***** TRYSIL_PROD
2020/3013 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder LIV I LIA INGRID BENTZEN TRYSIL_PROD
2020/2913 20200402 02.04.2020 Inngående brev Vedtak om midlertidig nedsatt aksellast til 6 tonn langs fylkesveg 2172 Statens vegvesen TRYSIL_PROD
2020/3014 20200402 02.04.2020 Inngående brev Innkalling til representantskapsmøte 28.4.2020 SØR-ØSTERDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP TRYSIL_PROD
2020/3015 20200402 02.04.2020 Inngående brev Endringer i postdistribusjon fra juli 2020 POSTEN NORGE AS TRYSIL_PROD
2020/3016 20200402 02.04.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale - støttekontakt 1.3.-31.12.2020 Jorunn Balke TRYSIL_PROD
2020/1935 20200402 02.04.2020 Inngående brev Høringsuttalelse - mindre endring av detaljreguleringsplan for HB1614 og HB1615 - flytting av trasé for vannledning - Mattilsynet MATTILSYNET TRYSIL_PROD
2020/332 20200402 02.04.2020 Utgående brev Melding om vedtak: avslag på spesialundervisning ***** TRYSIL_PROD
2020/1470 20200402 02.04.2020 Utgående brev Svar på fritak fra verv som meddommer for Sør-Østerdal tingrett Jorunn Stahl Carlsen m.fl. TRYSIL_PROD
2020/2151 20200402 02.04.2020 Utgående brev Svar på problemer med overflatevann etter snøsmelting Maria Josefina Theander TRYSIL_PROD
2020/2967 20200402 02.04.2020 Utgående brev Innkalling til drøftingsmøte - etablering av flere KAD-senger på sykehjemmet Delta avd. Trysil m.fl. TRYSIL_PROD
2020/1577 20200402 02.04.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 29/119 Øivind Løken TRYSIL_PROD
2020/2785 20200402 02.04.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 26/78 Kristin Sanaker TRYSIL_PROD
2020/2193 20200402 02.04.2020 Utgående brev Svar på ominnredning av lokaler ARNE TØRÅSEN AS TRYSIL_PROD
2020/2773 20200402 02.04.2020 Utgående brev Spørsmål til søknad om produksjonstilskudd i jordbruket del 1 2020 EINAR ANDREAS ØDEGÅRD SKOGSDRIFT TRYSIL_PROD
2020/2802 20200402 02.04.2020 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæringer om konsesjonsfrihet gbnr. 51/660 er registrert i matrikkelen SEM & JOHNSEN OPPGJØR AS TRYSIL_PROD
2020/2801 20200402 02.04.2020 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæringer om konsesjonsfrihet gbnr. 56/371 er registrert i matrikkelen ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING TRYSIL_PROD
2020/2525 20200402 02.04.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Joana Alberti Gulløien TRYSIL_PROD
2020/2563 20200402 02.04.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refujonskrav - gbnr. 26/2 Ola Gerhard Sørhuus TRYSIL_PROD
2020/306 20200402 02.04.2020 Utgående brev Tilbakemelding på tilsynsrapport TRYSIL FRILUFTBARNEHAGE SA TRYSIL_PROD
2020/2655 20200402 02.04.2020 Utgående brev Godkjenning av rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr. 9/7 og 9/541 Jan Foss TRYSIL_PROD
2020/1015 20200402 02.04.2020 Utgående brev Søknad om fritak fra vurdering i norsk sidemål ***** TRYSIL_PROD
2020/2433 20200402 02.04.2020 Utgående brev Melding om registrering av egenerklæring i matrikkelen - gbnr. 63/92 ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING TRYSIL_PROD
2020/2566 20200402 02.04.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Ine Holt TRYSIL_PROD
2020/1493 20200402 02.04.2020 Utgående brev Anmodning om søknad om midlertidig brukstillatelse Svetlana Latov m.fl. TRYSIL_PROD
2020/1280 20200402 02.04.2020 Utgående brev Anmodning om å søke ferdigattest Stefan Melby Bakken m.fl. TRYSIL_PROD
2020/1445 20200402 02.04.2020 Utgående brev Anmodning om å søke ferdigattest Tove Myhre Pettersen og Pål Norsted TRYSIL_PROD
2020/585 20200402 02.04.2020 Utgående brev Anmodning om å søke ferdigattest Stian Karlsen TRYSIL_PROD
2020/407 20200402 02.04.2020 Utgående brev Referat fra møte i samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget Jan Roger Berg m.fl. TRYSIL_PROD
2020/407 20200402 02.04.2020 Utgående brev Innkalling til møte i samarbeidsmiljøutvalget og skolemiljøutvalget Jan Roger Berg m.fl. TRYSIL_PROD
2020/147 20200402 02.04.2020 Utgående brev Drøftingsnotat - forslag til omstilling og nedbemanning - enhet for funksjonshemmede Delta avd. Trysil m.fl. TRYSIL_PROD
2020/999 20200402 02.04.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 29.10.19 ***** TRYSIL_PROD
2020/407 20200402 02.04.2020 Utgående brev Referat fra møte i samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget - også med sak 4 Lilian Haugnæss Brenden m.fl. TRYSIL_PROD
2020/2212 20200402 02.04.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon i deler av stillingen Lone Merete Lutnæs TRYSIL_PROD
2020/1927 20200402 02.04.2020 Utgående brev Svar på innhenting av opplysninger ***** TRYSIL_PROD
2020/2259 20200402 02.04.2020 Utgående brev Svar på søknad om stenging av deler av Storvegen og tillatelse til bruk av kommunale omkjøringsveger 17. mai-komiteen i Innbygda 2020 TRYSIL_PROD
2020/1597 20200402 02.04.2020 Utgående brev Søknad om deling av grunneiendom - oversendelse som følge av inhabilitet - gbnr. 1/6 mfl. i Trysil kommune FYLKESMANNEN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/1766 20200402 02.04.2020 Utgående brev Innvilging av konsesjon på erverv av gbnr. 33/156 Brennprostmyra Line Nilsson Neby TRYSIL_PROD
2020/941 20200402 02.04.2020 Utgående brev Oversendelse av referat fra møte i samarbeidsutvalget LIA TERAPI AS m.fl. TRYSIL_PROD
2020/158 20200402 02.04.2020 Utgående brev Oppfølgingsplan Nav TRYSIL_PROD
2020/2419 20200402 02.04.2020 Utgående brev For tilbakemelding fra fagorganisasjoner - forslag for stillingsbeskrivelse Delta avd. Trysil m.fl. TRYSIL_PROD
2020/1852 20200402 02.04.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 Trysil Kommuneskoger KF TRYSIL_PROD
2020/1975 20200402 02.04.2020 Utgående brev Innkalling til dialogmøte 1 ***** TRYSIL_PROD
2020/1031 20200402 02.04.2020 Utgående brev Opplysninger om tinglysing av vegrett Cecilie Berg Jansson TRYSIL_PROD
2020/2442 20200402 02.04.2020 Utgående brev Informasjon om søknadsfrist for nye bevillinger YILMAZ AS m.fl. TRYSIL_PROD
2020/590 20200402 02.04.2020 Utgående brev Svar på klage på takstgrunnlag - gbnr. 38/290 Pål Dahle TRYSIL_PROD
2020/2595 20200401 01.04.2020 Inngående brev Komplettering av søknad TRYSILFJELL HYTTER AS TRYSIL_PROD
2020/2999 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse på gravearbeider ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2020/2993 20200401 01.04.2020 Inngående brev Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt TYSLAND EIENDOM AS TRYSIL_PROD
2020/311 20200401 01.04.2020 Inngående brev Protokoll fra styremøte 16.3.2020 MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS TRYSIL_PROD
2020/2964 20200401 01.04.2020 Inngående brev Svar på orientering om intermediær smitteavdeling Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2020/2990 20200401 01.04.2020 Inngående brev Anmodning om lavere eiendomsskatt og VA-avgifter pga. hytteforbud som følge av koronaviruset Patrik Petersson TRYSIL_PROD
2020/1923 20200401 01.04.2020 Utgående brev Svar på søknad om utvidet tid på eksamen ***** TRYSIL_PROD
2020/1921 20200401 01.04.2020 Utgående brev Svar på søknad om utvidet tid på eksamen ***** TRYSIL_PROD
2020/1920 20200401 01.04.2020 Utgående brev Svar på søknad om utvidet tid på eksamen ***** TRYSIL_PROD
2020/3000 20200401 01.04.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS TRYSIL_PROD
2020/1414 20200401 01.04.2020 Inngående brev Takker ja til stilling Ida Kristine Øvrevik TRYSIL_PROD
2020/3001 20200401 01.04.2020 Inngående brev Informasjom om valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 2021-2024 INNLANDET POLITIDISTRIKT TRYSIL_PROD
2020/3002 20200401 01.04.2020 Inngående brev Høringsfrist 30.6.2020 - kompetanse i barnevernet, varsling til fornærmede og etterlatte og regulering av bruk av sakkyndige i barnevernet BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET TRYSIL_PROD
2020/2250 20200401 01.04.2020 Inngående brev Retningslinje for ordinær pasienttransport av personer med mistenkt og/eller bekreftet koronasmitte HELSEDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2020/1126 20200401 01.04.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om oppføring av fritidsbolig Peder Istad TRYSIL_PROD
2020/1919 20200401 01.04.2020 Utgående brev Svar på søknad om utvidet tid på eksamen ***** TRYSIL_PROD
2020/1916 20200401 01.04.2020 Utgående brev Svar på søknad om utvidet tid på eksamen ***** TRYSIL_PROD
2020/1915 20200401 01.04.2020 Utgående brev Svar på søknad om utvidet tid på eksamen ***** TRYSIL_PROD
2020/2995 20200401 01.04.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar - Trysil kommune - 1.4.2020-31.1.2021 Chris T J P M Hendriks TRYSIL_PROD
2020/1126 20200401 01.04.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om oppføring av garasje Stian Hvaal Møller TRYSIL_PROD
2020/789 20200401 01.04.2020 Utgående brev Svar på henvendelse om eiendomsskatt - gbnr. 68/34 Gunn Skjærstad Kamrud TRYSIL_PROD
2020/2996 20200401 01.04.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar - Trysil kommune - 1.3.2020-30.4.2021 Tuva Berg TRYSIL_PROD
2020/2997 20200401 01.04.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt - gbnr. 72/34 Asbjørn Andersen TRYSIL_PROD
2020/2994 20200401 01.04.2020 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Jan Kveen TRYSIL_PROD
2020/825 20200401 01.04.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt - gbnr. 75/34 og 75/86 Finn Martin Mellum TRYSIL_PROD
2020/2717 20200401 01.04.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - riving av eksisterende fritidsbolig og oppføring av ny fritidsbolig BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2020/2185 20200401 01.04.2020 Utgående brev Refusjonskrav for gjesteelev høsten 2019/2020 ***** TRYSIL_PROD
2020/2789 20200401 01.04.2020 Utgående brev Oversendelse av signert avtale om å utføre oppmålingsforretninger på kommunens vegne i samsvar med matrikkellova Statens vegvesen TRYSIL_PROD
2020/175 20200401 01.04.2020 Utgående brev Vedtak om utbetaling av udekka investeringer Kjærsti O Tullemor Floden TRYSIL_PROD
2020/2156 20200401 01.04.2020 Utgående brev Oversendelse av referater Thomas Hemstad TRYSIL_PROD
2020/2300 20200401 01.04.2020 Utgående brev Midlertidig svar på spørsmål til avtale om grunnavståelse - anmodning om møte ADVOKATFIRMAET RUSTAD OG BORG AS TRYSIL_PROD
2020/2842 20200401 01.04.2020 Utgående brev Oversendelse - vurdering før utlysning av stillinger som pedagogisk leder i barnehagene Utdanningsforbundet m.fl. TRYSIL_PROD
2020/2989 20200401 01.04.2020 Inngående brev Tillatelse til prøvefiske i Mjøsa, Randsfjorden, Engeren, Sølensjøen og Femunden 2020-2021/kopi av brev til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Innlandet fylkeskommune TRYSIL_PROD
2020/1671 20200401 01.04.2020 Utgående brev Melding om mottatt søknad - kulturkonsulent - Trysil kommune Anna Olsen m.fl. TRYSIL_PROD
2020/2494 20200401 01.04.2020 Utgående brev Anmodning om tilleggsopplysninger John Freddy Kolsrud TRYSIL_PROD
2020/2591 20200401 01.04.2020 Utgående brev Ferdigattest ARILD LUND TRYSIL_PROD
2020/2988 20200401 01.04.2020 Inngående brev Plan for ***** ***** ***** / Kopi av brev til ***** ***** ***** TRYSIL_PROD
2020/1645 20200401 01.04.2020 Utgående brev Referat fra ansvarsgruppemøte 18.12.2019 ***** TRYSIL_PROD
2020/2619 20200401 01.04.2020 Utgående brev Vedtak om oppretting av matrikkelenhet Halvor Kristoffer Sætre m.fl. TRYSIL_PROD
2020/1957 20200401 01.04.2020 Utgående brev Svar på søknad om særskilt tilrettelegging på eksamen ***** TRYSIL_PROD
2020/1925 20200401 01.04.2020 Utgående brev Svar på søknad om utvidet tid på eksamen ***** TRYSIL_PROD
2020/1924 20200401 01.04.2020 Utgående brev Svar på søknad om utvidet tid på eksamen ***** TRYSIL_PROD
2020/2907 20200401 01.04.2020 Utgående brev Svar på purring på svar på søknad om ferdigattest Bjørn Lilleøien TRYSIL_PROD
2020/2889 20200401 01.04.2020 Utgående brev Vedtak om endring av ansiennitet Gudrun Ekorrgård TRYSIL_PROD
2020/1571 20200401 01.04.2020 Utgående brev Forespørsel om utnevning av representant for grunneierinteressene i styret i Femund-/Trysilvassdragets fiskefond TRYSIL ELVELAG SA TRYSIL_PROD
2020/2964 20200401 01.04.2020 Utgående brev Orientering om opprettelse av intermediær smitteavdeling Delta avd. Trysil m.fl. TRYSIL_PROD
2020/75 20200401 01.04.2020 Utgående brev Innvilget søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr. 56/22 Ågot Hanstad Ottosen TRYSIL_PROD
2020/1657 20200401 01.04.2020 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev og tinglyste dokumenter etter seksjonering - gbnr. 26/321 ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING TRYSIL_PROD
2020/1881 20200401 01.04.2020 Utgående brev Melding om registrering av konsesjon i eiendomsmatrikkelen - gbnr. 80/9 De Araujo Ferreira Ana S m.fl. TRYSIL_PROD
2020/2925 20200401 01.04.2020 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse Karine Tveit Rundfloen TRYSIL_PROD
2020/2164 20200401 01.04.2020 Utgående brev Oversendelse av referat Jan-Tore Engerbakk TRYSIL_PROD
2020/448 20200401 01.04.2020 Utgående brev Svar på melding om stort hull i Buskvegen Henrik Skei TRYSIL_PROD
2020/2987 20200401 01.04.2020 Inngående brev Plan for ***** ***** ***** / Kopi av brev til ***** ***** ***** TRYSIL_PROD
2020/2967 20200401 01.04.2020 Utgående brev Orientering om utvidelse av antall KAD-senger på Trysil sykehjem Delta avd. Trysil m.fl. TRYSIL_PROD
2020/2949 20200401 01.04.2020 Utgående brev Årsrapport 2019/2020 ***** TRYSIL_PROD
2020/2294 20200401 01.04.2020 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til graving i kommunal grunn NETCO AS TRYSIL_PROD
2020/2924 20200401 01.04.2020 Utgående brev Innkalling til møte i ansettelsesutvalget 2.4.2020 Delta avd. Trysil m.fl. TRYSIL_PROD
2020/2703 20200401 01.04.2020 Utgående brev Svar på klage på faktura på helse- og omsorgstjenester ***** TRYSIL_PROD
2020/942 20200401 01.04.2020 Utgående brev Utsettelse av frist for å komplettere byggesaken Dag Vidar Bringsvor TRYSIL_PROD
2020/86 20200401 01.04.2020 Utgående brev Høring: Dispensasjon - fradeling av boligtomt og etablering av adkomstveg i LNF-område FYLKESMANNEN I INNLANDET m.fl. TRYSIL_PROD
2020/2068 20200401 01.04.2020 Utgående brev Varsel om endring av arbeidsoppgaver Mette Elin Nerby TRYSIL_PROD
2020/2976 20200401 01.04.2020 Inngående brev Oversendelse av dokumentasjon til klage Ronny Eilertsen TRYSIL_PROD
2020/2999 20200401 01.04.2020 Inngående brev Vedtak om samtykke og gebyr/kopi av brev til Fageråsen Fritid AS Direktoratet for Arbeidstilsynet TRYSIL_PROD
2020/3003 20200401 01.04.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar - Trysil kommune - 30.3.2020-31.3.3021 Guro Graff TRYSIL_PROD
2020/2985 20200401 01.04.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - renovering fritidsbolig SAMEIET TRYSIL ALPIN FRITID 1 TRYSIL_PROD
2020/2344 20200401 01.04.2020 Utgående brev Melding om mottatt søknad på stilling som fagarbeider Josefin Martha Haugen m.fl. TRYSIL_PROD
2020/2726 20200401 01.04.2020 Inngående brev Utsettelse av svarfrist til 25.4.2020 for deltakelse i pilotprosjekt for å styrke samfunnsutviklerrollen Innlandet fylkeskommune TRYSIL_PROD
2020/3004 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** TRYSIL_PROD
2020/1126 20200401 01.04.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om godkjenning - gbnr. 17/108 Håkan Nygård Myrvang TRYSIL_PROD
2020/2704 20200401 01.04.2020 Inngående brev Egenmeldingsskjema for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt Britt Ingegärd Håkansson TRYSIL_PROD
2020/3005 20200401 01.04.2020 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - gbnr. 53/239 og 53/240 ARILD LUND TRYSIL_PROD
2020/3006 20200401 01.04.2020 Inngående brev Klage på eiendomsskatt - gbnr. 34/10 Jan Erling Carlsen TRYSIL_PROD
2020/3008 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 COOP INNLANDET SA TRYSIL_PROD
2020/3009 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad om salgsbevilling 2020-2024 TRYSILFJELLET HANDEL AS TRYSIL_PROD
2020/1731 20200401 01.04.2020 Inngående brev Innkalling og sakspapirer til representantskapsmøte 27.4.2020 MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS TRYSIL_PROD
2020/1922 20200401 01.04.2020 Utgående brev Svar på søknad om utvidet tid på eksamen ***** TRYSIL_PROD
2020/2991 20200401 01.04.2020 Inngående brev Oversendelse av egenerklæring om konsesjonsfrihet ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING TRYSIL_PROD
2020/1571 20200401 01.04.2020 Inngående brev Utnevning av representant for grunneierinteressene i styret i Femund-/Trysilvassdragets fiskefond TRYSIL ELVELAG SA TRYSIL_PROD
2020/3010 20200401 01.04.2020 Inngående brev Tilbakemelding på var på klage på eiendomsskatt - gbnr. 75/36 Einar Mellum TRYSIL_PROD
2020/3010 20200401 01.04.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt - gbnr. 75/36 Einar Mellum TRYSIL_PROD
2020/827 20200401 01.04.2020 Utgående brev Svar på henvendelse om eiendomsskatt - gbnr. 75/38 Thomas John Johnson TRYSIL_PROD
2020/868 20200401 01.04.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt - gbnr. 21/39 Halvor Kristoffer Sætre TRYSIL_PROD
2020/3012 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder FLENDALEN BEITELAG SA TRYSIL_PROD
2020/2976 20200331 31.03.2020 Inngående brev Klage på takstgrunnlag - gbnr. 37/1229 Ronny Eilertsen TRYSIL_PROD
2020/1554 20200331 31.03.2020 Inngående brev Innkalling til styremøte 3.4.2020 HEDMARK REVISJON IKS TRYSIL_PROD
2020/2975 20200331 31.03.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale - omsorgsstønad 1.4.2020-31.3.2021 ***** TRYSIL_PROD
2020/2977 20200331 31.03.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale - omsorgsstønad 1.4.2020-31.2.2021 ***** TRYSIL_PROD
2020/2978 20200331 31.03.2020 Inngående brev Konklusjon ***** ***** ***** TRYSIL_PROD
2020/2707 20200331 31.03.2020 Utgående brev Oppfølgingsplan ved sykefravær Trysil legesenter m.fl. TRYSIL_PROD
2020/2982 20200331 31.03.2020 Inngående brev Innhenting av opplysninger ***** TRYSIL_PROD
2020/341 20200331 31.03.2020 Utgående brev Oppfølgingsplan ved sykefravær Trysil legesenter m.fl. TRYSIL_PROD
2020/1311 20200331 31.03.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - elevveileder 80 % - Innbygda skole - 10.3.-3.4.2020 Nibal Asaad Solibi TRYSIL_PROD
2020/1975 20200331 31.03.2020 Utgående brev Oppfølgingsplan ved sykmelding ***** TRYSIL_PROD
2020/1608 20200331 31.03.2020 Inngående brev Referat fra samarbeidsmøte ***** TRYSIL_PROD
2020/1608 20200331 31.03.2020 Inngående brev Referat fra samarbeidsmøte ***** TRYSIL_PROD
2020/2985 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - renovering fritidsbolig TRYSIL BYGGTJENESTE OG TAKSTFORRETNING Olav Teppen TRYSIL_PROD
2020/2584 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - ID 27 - Lærer - ungdomsskolen - 100 % - fast og årsvikariat ***** TRYSIL_PROD
2020/2624 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - ID 30 - Rektor - Vestre Trysil oppvekstsenter - fast 100 % ***** TRYSIL_PROD
2020/1315 20200331 31.03.2020 Inngående brev Anmodning om delutbetaling av tilskudd Kristina Stålung Walbye TRYSIL_PROD
2020/2969 20200331 31.03.2020 Inngående brev Høringsfrist 29.6.2020 - endringer i rammevilkår for private tjenesteytere i barnevernet BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET TRYSIL_PROD
2020/2286 20200331 31.03.2020 Inngående brev Ønske om vegnavn som adresser i hytteområdet Trysilfjellet sør ADVOKATFIRMAET NICOLAISEN & CO ANS TRYSIL_PROD
2020/1126 20200331 31.03.2020 Inngående brev Spørsmål om tilbygg Ingvar Olsen TRYSIL_PROD
2020/2970 20200331 31.03.2020 Inngående brev Klage på tildelt barnehageplass Wilde Matsson TRYSIL_PROD
2020/384 20200331 31.03.2020 Inngående brev Purring på svar på klage på takstgrunnlag TOTI HOLDING AS TRYSIL_PROD
2020/2971 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 KJØLEN HOTELL Alide Marjanne Henriette Braam TRYSIL_PROD
2020/382 20200331 31.03.2020 Inngående brev Purring på svar på klage på takstgrunnlag TOTI HOLDING AS TRYSIL_PROD
2020/381 20200331 31.03.2020 Inngående brev Purring på svar på klage på takstgrunnlag TOTI HOLDING AS TRYSIL_PROD
2020/377 20200331 31.03.2020 Inngående brev Purring på svar på klage på takstgrunnlag TOTI HOLDING AS TRYSIL_PROD
2020/376 20200331 31.03.2020 Inngående brev Purring på svar på klage på takstgrunnlag TOTI HOLDING AS TRYSIL_PROD
2020/2983 20200331 31.03.2020 Inngående brev Innvilgelse av ekstratilskudd 2 år 1 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet TRYSIL_PROD
2020/2984 20200331 31.03.2020 Inngående brev Innvilgelse av ekstratilskudd 2 år 1 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet TRYSIL_PROD
2020/2983 20200331 31.03.2020 Inngående brev Innvilgelse av ekstratilskudd 2 år 2 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet TRYSIL_PROD
2020/2984 20200331 31.03.2020 Inngående brev Innvilgelse av ekstratilskudd 2 år 2 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet TRYSIL_PROD
2020/2463 20200331 31.03.2020 Inngående brev Underskrevet anleggsbidragsavtale for HB1614 FAGERÅSEN FRITID AS TRYSIL_PROD
2020/2986 20200331 31.03.2020 Utgående brev Vedtak om utbetaling av udekka investeringer Mari Tveit Rundfloen TRYSIL_PROD
2020/2980 20200331 31.03.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar - Trysil kommune - 1.3.-31.12.2020 Åse Løberg TRYSIL_PROD
2020/2981 20200331 31.03.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - helsefagarbeider 20 % - enhet for hjemmetjenester avdeling 2 - 1.4.-30.4.2020 Linn Anette Grønoset TRYSIL_PROD
2020/2979 20200331 31.03.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - sosionom 80 % - enhet for familie - barneverntjenesten - 16.2.-30.6.2020 Camilla Kristin Tangnæs TRYSIL_PROD
2020/448 20200331 31.03.2020 Inngående brev Melding om stort hull i Buskvegen Henrik Skei TRYSIL_PROD
2020/2931 20200331 31.03.2020 Utgående brev Videresending av klage på faktura MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS TRYSIL_PROD
2020/2192 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til voksenopplæring TRYSIL FELLESFORENING FOR JAKT OG FISKE v/Dag Arne Berget TRYSIL_PROD
2020/1837 20200331 31.03.2020 Inngående brev Svar på varsel om oppstart planarbeid - detaljregulering for Trysilfjellet Arena - del 1/Kopi av brev til Arkitektbua Statens vegvesen TRYSIL_PROD
2020/1034 20200331 31.03.2020 Inngående brev Melding om ny høringsfrist 21.4.2020 UTDANNINGSDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2020/2968 20200331 31.03.2020 Inngående brev Klage på tildelt barnehageplass Inger Helen Nymoen og Martin Opgård TRYSIL_PROD
2020/2216 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av leieavtale ***** TRYSIL_PROD
2020/2774 20200331 31.03.2020 Utgående brev Spørsmål til søknad om produksjonstilskudd i jordbruket del 1 2020 EINO SAMDRIFT DA TRYSIL_PROD
2020/873 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt - gbnr. 32/23 Per Iver Pedersen TRYSIL_PROD
2020/557 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt - gbnr. 23/24 Ida W Kristine Kobberstad TRYSIL_PROD
2020/2819 20200331 31.03.2020 Utgående brev Melding om takst og skatt - gbnr. 36/223 Per Eldar Kristiansen TRYSIL_PROD
2020/2786 20200331 31.03.2020 Utgående brev Søknad om uførepensjon KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE AVD OSLO TRYSIL_PROD
2020/2313 20200331 31.03.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - skilting EUROSIGN AS TRYSIL_PROD
2020/2778 20200331 31.03.2020 Utgående brev Spørsmål til søknad om produksjonstilskudd i jordbruket del 1 2020 ØYVIND KVEEN TRYSIL_PROD
2020/668 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt - gbnr. 51/20/2 Kari Høiby TRYSIL_PROD
2020/2421 20200331 31.03.2020 Utgående brev Orientering om endring i fastlegelister HELFO TRYSIL_PROD
2020/359 20200331 31.03.2020 Utgående brev Referat fra ansvarsgruppemøte ***** TRYSIL_PROD
2020/2614 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om fritak for betaling av husleie ***** TRYSIL_PROD
2020/2442 20200331 31.03.2020 Utgående brev Informasjon om ny bevillingsperiode SAGAS AS m.fl. TRYSIL_PROD
2020/524 20200331 31.03.2020 Utgående brev Forslag til turnusavtale Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2020/1746 20200331 31.03.2020 Utgående brev Tillatelse til endring av gitt tillatelse -  ett-trinns søknad - nybygg bolig, anneks og garasje BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2020/953 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt - gbnr. 29/123 og 29/117/0/1 LØKEN EIENDOM AS TRYSIL_PROD
2020/2149 20200331 31.03.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - nybygg garasje Eirik Kaatorp TRYSIL_PROD
2020/1956 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svar på innkalling til representantskapsmøte 26.3.2020 INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2020/380 20200331 31.03.2020 Utgående brev Tilbud om stilling - saksbehandler fast ansettelse 80 % - enhet for familie - barneverntjenesten Helen Flatås TRYSIL_PROD
2020/380 20200331 31.03.2020 Utgående brev Tilbud om stilling - saksbehandler vikariat 80 % - enhet for familie - barneverntjenesten Camilla Kristin Tangnæs TRYSIL_PROD
2020/2073 20200331 31.03.2020 Utgående brev Godkjenning for tilknytning til kommunalt VA-anlegg - gbnr. 74/181 YC RØR AS TRYSIL_PROD
2020/2383 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling enkeltanledning - Galleri Vågal 14.3.2020 KSW ART KRISTINA STÅLUNG WALBYE TRYSIL_PROD
2020/1904 20200331 31.03.2020 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS TRYSIL_PROD
2020/2382 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling enkeltanledning - Åsvang 9.4.2020 LANDSJØÅSEN VEL TRYSIL_PROD
2020/1493 20200331 31.03.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - bruksendring Roman Latov m.fl. TRYSIL_PROD
2020/2372 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Kata Magyari TRYSIL_PROD
2020/4 20200331 31.03.2020 Utgående brev Godkjent timesats for tapt arbeidsfortjeneste Linn Rundfloen Runeberg TRYSIL_PROD
2020/754 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling enkeltanledning - Lund samfunnshus 4.4.2020 LUND SAMFUNNSHUS TRYSIL_PROD
2020/1906 20200331 31.03.2020 Utgående brev Anmodning om uttalelse til søknad om utvidet skjenkeareal - Restaurant Laaven 13.-14.3., 20.-21.3. og 27.-28.3.2020 INNLANDET POLITIDISTRIKT TRYSIL_PROD
2020/2460 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om fritidsstipend ***** TRYSIL_PROD
2020/267 20200331 31.03.2020 Utgående brev Dispensasjon - antall etasjer og overbygget terrasse - hytte B FROGNER ARKITEKTKONTOR TRYSIL_PROD
2020/1710 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svar på anmodning om endring Karin Egeberg Nakken og Ragnar Nakken TRYSIL_PROD
2020/841 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt Randi Elisabeth Håkonsen TRYSIL_PROD
2020/1390 20200331 31.03.2020 Utgående brev Referat fra drøftingsmøte 10.3.2020 Delta avd. Trysil m.fl. TRYSIL_PROD
2020/2412 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om vindkraftprosjekter Föreningen Nej till vindkraft på Ripfjället TRYSIL_PROD
2020/1305 20200331 31.03.2020 Utgående brev Melding om mottatt søknad Mariyan Dimitrov Georgiev m.fl. TRYSIL_PROD
2020/225 20200330 30.03.2020 Utgående brev Anmodning om vurdering av ekspropriasjonssak ADVOKATFIRMAET MAGELI ANS TRYSIL_PROD
2020/2481 20200330 30.03.2020 Utgående brev Avslag på søknad om midlertidig brukstillatelse SANDE HUS OG HYTTER AS TRYSIL_PROD
2020/2925 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse Karine Tveit Rundfloen TRYSIL_PROD
2020/2926 20200330 30.03.2020 Inngående brev Underskrevet serviceavtale - Haco GV-B1 BIOVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AS TRYSIL_PROD
2020/2927 20200330 30.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på egenrapportering 2019 FYLKESMANNEN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/2195 20200330 30.03.2020 Inngående brev Svar på varsel om forlenget saksbehandlingstid BOLIG PARTNER AS TRYSIL_PROD
2020/2928 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om mindre endring av reguleringsplan - Skihytta - toppen av Trysilfjellet ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2020/147 20200330 30.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til omstilling og nedbemanning ienhet for funksjonshemmede Delta avd. Trysil TRYSIL_PROD
2020/2929 20200330 30.03.2020 Inngående brev Klage på takstgrunnlag - gbnr. 37/266 Tone Odden og Henrik Hermansen TRYSIL_PROD
2020/2523 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - tilbygg bolig Else Margrethe og Stein Matsen TRYSIL_PROD
2020/2930 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknadsfrist 22.5.2020 - utlysning av midler 2020 – barnevernfaglig videreutdanning BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2020/2250 20200330 30.03.2020 Inngående brev Arbeidsgivere bør så langt som mulig skjerme ansatte i helse- og omsorgstjenesten som er gravide eller i risikogrupper for alvorlig sykdom og død HELSEDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2020/2933 20200330 30.03.2020 Inngående brev Klage på takstgrunnlag - gbnr. 26/567 Nina Jeanette Holth Østvold TRYSIL_PROD
2020/1470 20200330 30.03.2020 Inngående brev Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 1.1.2021-31.12.2024 INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2020/2934 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - avløpsrenseanlegg ARILD LUND TRYSIL_PROD
2020/2250 20200330 30.03.2020 Inngående brev Informasjon om innrapportering av dødsfall og dødsårsaker til Folkehelseinstituttet ifm. Covid-19-pandemien FOLKEHELSEINSTITUTTET TRYSIL_PROD
2020/2250 20200330 30.03.2020 Inngående brev Revidert rutine for fordeling av smittevernutstyr HELSEDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2020/2250 20200330 30.03.2020 Inngående brev Veiledning om rettsgrunnlag for gjennomføring av karantene, isolasjon og andre aktuelle tiltak overfor pasienter og bruker i helse- og omsorgstjenesten HELSEDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2020/425 20200330 30.03.2020 Utgående brev Vedtak om matrikulering uten fullført oppmålingsforretning - gbnr. 33/2 og 33/837 FJELLSTØTT EIENDOM AS TRYSIL_PROD
2020/2250 20200330 30.03.2020 Inngående brev Veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET TRYSIL_PROD
2020/442 20200330 30.03.2020 Inngående brev Analyseresultater 18.-29.3.2020 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS TRYSIL_PROD
2020/2938 20200330 30.03.2020 Inngående brev Klage på tildelt barnehageplass Vegard Lans Pedersen og Marie Selrod TRYSIL_PROD
2020/2941 20200330 30.03.2020 Inngående brev Anmodning om redegjørelse om boligtype og formål for boligsameiet Bergetunet Anne Kjelstad TRYSIL_PROD
2020/2069 20200330 30.03.2020 Inngående brev Utkast til referat fra ekstraordinært møte i overordnet samarbeidsutvalg 27.3.2020 SYKEHUSET INNLANDET HF TRYSIL_PROD
2020/2073 20200330 30.03.2020 Inngående brev Komplettering av søknad Arnfinn Borger Hansen TRYSIL_PROD
2020/2943 20200330 30.03.2020 Inngående brev Høringsfrist 30.3.2020 - forslag til midlertidig forskrift om byggverk for innkvartering av asylsøkere som følge av Covid-19 JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET TRYSIL_PROD
2020/2250 20200330 30.03.2020 Inngående brev Orientering om midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET TRYSIL_PROD
2020/1657 20200330 30.03.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - gbnr. 26/321/0/1 og 26/321/0/2 STATENS KARTVERK TRYSIL_PROD
2020/350 20200330 30.03.2020 Inngående brev Frist 15.9.2020: Oppfyllelse av pålegg Direktoratet for Arbeidstilsynet TRYSIL_PROD
2020/1039 20200330 30.03.2020 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 NAV TRYSIL TRYSIL_PROD
2020/2946 20200330 30.03.2020 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 NAV TRYSIL TRYSIL_PROD
2020/2369 20200330 30.03.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar - Trysil kommune - 1.3.-30.6.2020 Girmay Misgina Tekie TRYSIL_PROD
2020/2192 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til voksenopplæring TRYSIL HUSFLIDSLAG TRYSIL_PROD
2020/2947 20200330 30.03.2020 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 NAV TRYSIL TRYSIL_PROD
2020/256 20200330 30.03.2020 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 NAV TRYSIL TRYSIL_PROD
2020/2914 20200330 30.03.2020 Utgående brev Utbetaling av tilskudd - Granvollvegen Kjærsti O Tullemor Floden TRYSIL_PROD
2020/225 20200330 30.03.2020 Inngående brev Påminnelse om klagefrist SVENSSON NØKLEBY ADVOKATFIRMA ANS TRYSIL_PROD
2020/2222 20200330 30.03.2020 Inngående brev Melding om at arrangement 10.4.2020 er utsatt SØRE OSEN GRENDEUTVALG TRYSIL_PROD
2020/2250 20200330 30.03.2020 Inngående brev Opprettholdelse av samfunnsfunksjoner innen avløp og avfallshåndtering FYLKESMANNEN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/2844 20200330 30.03.2020 Inngående brev Varsel om avvikling av foreldrepermisjon ***** TRYSIL_PROD
2020/2944 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknadsfrist 15.5.2020 - Tilskudd til plan for friluftslivets ferdselsårer 2020 INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2020/927 20200330 30.03.2020 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 1 NAV TRYSIL TRYSIL_PROD
2020/2945 20200330 30.03.2020 Inngående brev Uttalelse til utvidelse av hyttetomter i Ryen hytteområde Øystein Lageraaen TRYSIL_PROD
2020/2945 20200330 30.03.2020 Inngående brev Anmodning om uttalelse fra landbruksavdelingen til utvidelse av tomter i Ryen hytteområde Øystein Lageraaen TRYSIL_PROD
2020/2705 20200330 30.03.2020 Inngående brev Anmodning om at arbeidsgiver ivaretar informasjons‐ og drøftingsplikten or endring av arbeidsplaner for den enkelte avdeling Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2020/2950 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse Roman Latov TRYSIL_PROD
2020/2434 20200330 30.03.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav RAGNAR EBBESEN TRYSIL_PROD
2020/1493 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Roman Latov TRYSIL_PROD
2020/2952 20200330 30.03.2020 Utgående brev Årsrapport 2019/2020 ***** TRYSIL_PROD
2020/2582 20200330 30.03.2020 Utgående brev Vedtak om stenging av virksomhet - spisesteder OSENSJØEN TURISTSENTER AS m.fl. TRYSIL_PROD
2020/2953 20200330 30.03.2020 Utgående brev Årsrapport 20109/2020 ***** TRYSIL_PROD
2020/2954 20200330 30.03.2020 Utgående brev Utsettelse av møte i samarbeidsutvalget Hans Gunnar Solvang m.fl. TRYSIL_PROD
2020/2344 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - fagarbeider - tjenester på natt - fast 90 % ***** TRYSIL_PROD
2020/2582 20200330 30.03.2020 Utgående brev Vedtak om stenging av virksomhet - overnattingssteder BOOK1 TRYSIL AS m.fl. TRYSIL_PROD
2020/2584 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - ID 27 - Lærer - ungdomsskolen - 100 % - fast og årsvikariat ***** TRYSIL_PROD
2020/2584 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - ID 28 - Lærer - Innbygda skole - 100 % - fast og årsvikariat ***** TRYSIL_PROD
2020/2584 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling- ID 28 - Lærer - Innbygda skole - 100 % - fast og årsvikariat ***** TRYSIL_PROD
2020/2344 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - ID 24 - Fagarbeider - tjenester på natt - fast 90 % ***** TRYSIL_PROD
2020/448 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svar på klage på snørydding i Vestadbakken Kjell Egil Aasen TRYSIL_PROD
2020/2624 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - ID 29 - Rektor - Innbygda skole - fast 100 % ***** TRYSIL_PROD
2020/1671 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - ID 25 - Kulturkonsulent - fast 50 % ***** TRYSIL_PROD
2020/2951 20200330 30.03.2020 Inngående brev Melding om tiltak - restaurering av matbu Merete Heien TRYSIL_PROD
2020/2951 20200330 30.03.2020 Inngående brev Komplettering av melding om tiltak Merete Heien TRYSIL_PROD
2020/2956 20200330 30.03.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - hjelpepleier 30 % - enhet for sykehjem 6. avdeling - 1.4.-30.4.2020 Kenneth Vestli TRYSIL_PROD
2020/2867 20200330 30.03.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/15 Ola Haag Grønnæss TRYSIL_PROD
2020/2867 20200330 30.03.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/15 Ola Haag Grønnæss TRYSIL_PROD
2020/2936 20200330 30.03.2020 Inngående brev Oversendelse av egenerklæring om konsesjonsfrihet for erverv av fast eiendom - gbnr. 26/35 Thea Emilia Axelsson TRYSIL_PROD
2020/2286 20200330 30.03.2020 Inngående brev Anmodning om utsettelse av svarfrist NORD-TRYSIL HISTORIELAG TRYSIL_PROD
2020/1414 20200330 30.03.2020 Inngående brev Takker ja til stilling Carl-Arild Heffermehl TRYSIL_PROD
2020/2904 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Melisa Norstad Heggberget TRYSIL_PROD
2020/633 20200330 30.03.2020 Inngående brev Purring på svar på klage på takstgrunnlag og klage på arealberegning for 2020 - gbnr. 40/207 Arne og Randi Hessenschmidt TRYSIL_PROD
2020/1145 20200330 30.03.2020 Inngående brev Analyseresultater 18.-29.3.2020 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS TRYSIL_PROD
2020/1462 20200330 30.03.2020 Utgående brev Tilbakemelding på forhåndsgodkjenning ved bruk av skogfond ved vedlikehold av skogsbilveger - gbnr. 76/14 GLOMMEN MJØSEN SKOG SA AVD TRYSIL TRYSIL_PROD
2020/2188 20200330 30.03.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 37/196 GRØNDALEN SAMEIESKOG TRYSIL_PROD
2020/78 20200330 30.03.2020 Inngående brev Liste over barn i mars TRYSIL MENIGHETSBARNEHAGE AS TRYSIL_PROD
2020/2961 20200330 30.03.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr 72/10 Jan Thore Bekken TRYSIL_PROD
2020/2613 20200330 30.03.2020 Inngående brev Uttalelse til mindre endring av detaljreguleringsplan for Osensjøen uristsenter søndre del NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) TRYSIL_PROD
2020/412 20200330 30.03.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - hjelpepleier 100 % - enhet for hjemmetjenester avdeling Bergetunet - 1.4.-30.4.2020 Hanne E Strandbakke TRYSIL_PROD
2020/2937 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig Plan1 AS TRYSIL_PROD
2020/1184 20200330 30.03.2020 Utgående brev Oversendelse av søknad om deling av driftsenhet under hovednummer gbnr. 79/4 på grunn av inhabilitet FYLKESMANNEN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/2250 20200330 30.03.2020 Inngående brev Lokal landbruksforvaltning og koronasituasjonen - infoskriv 2 FYLKESMANNEN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/2931 20200330 30.03.2020 Inngående brev Klage på faktura for feiing/tilsyn på grunn av innvilget fritak Knut Petter Heggberget TRYSIL_PROD
2020/1581 20200330 30.03.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - igangsettingstillatelse - oppføring av mast for telekommunikasjon PRO INVENIA AS TRYSIL_PROD
2020/1642 20200330 30.03.2020 Utgående brev Ferdigattest GTC BYGG AS TRYSIL_PROD
2020/2784 20200330 30.03.2020 Inngående brev Underskrevet avtale om kjøp av grunn til avløpspumpestasjon (PA371) Tov Inge Mistereggen TRYSIL_PROD
2020/1403 20200330 30.03.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig Hugo Berg TRYSIL_PROD
2020/225 20200330 30.03.2020 Inngående brev Vurdering av grunnlag for klage ADVOKATFIRMAET MAGELI ANS TRYSIL_PROD
2020/2759 20200330 30.03.2020 Inngående brev Svar på spørsmål til søknad om produksjonstilskudd i jordbruket del 1 2020 OLE GJERMUND NYMOEN TRYSIL_PROD
2020/2182 20200330 30.03.2020 Utgående brev Foreløpig svar på ønske om tilbygg på fritidsbolig Lennart Lyseggen Ringnes TRYSIL_PROD
2020/2584 20200330 30.03.2020 Utgående brev Oversendelse av stillingsannonse - lærere - redigert Norsk lektorlag TRYSIL_PROD
2020/1403 20200330 30.03.2020 Utgående brev Melding om at tiltaket må omprosjekteres Hugo Berg TRYSIL_PROD
2020/1882 20200330 30.03.2020 Utgående brev Anmodning om tilleggsopplysninger Ulla Westbø TRYSIL_PROD
2020/2276 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om restaurering av hus Nils Nergård TRYSIL_PROD
2020/1134 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svar på endring av ansvarsrett Anne Habberstad TRYSIL_PROD
2020/2409 20200330 30.03.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - utslippstillatelse ARILD LUND TRYSIL_PROD
2020/1657 20200330 30.03.2020 Utgående brev Oversendelse av melding til tinglysing - seksjonering gbnr. 26/321 STATENS KARTVERK TRYSIL_PROD
2020/2048 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest BOLIG PARTNER AS TRYSIL_PROD
2020/1901 20200327 27.03.2020 Inngående brev Komplettering av søknad FH GRUPPEN AS TRYSIL_PROD
2020/2073 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest for VA-anlegg MESTERGRUPPEN ARKITEKTER AS TRYSIL_PROD
2020/2250 20200327 27.03.2020 Utgående brev Svar på oppfølging av primærhelsetjenesten FYLKESMANNEN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/2788 20200327 27.03.2020 Utgående brev Konstituering i stilling som landbrukssjef Naturviterne m.fl. TRYSIL_PROD
2020/2162 20200327 27.03.2020 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2020/1414 20200327 27.03.2020 Utgående brev Oversendelse av vedtak om ansettelse - ferievikarer sommeren 2020 - helse og omsorg Ebba Louise Walterson m.fl. TRYSIL_PROD
2020/1414 20200327 27.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på arbeidsgivers vurdering for tilsetting Delta avd. Trysil TRYSIL_PROD
2020/1414 20200327 27.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på arbeidsgivers vurdering for tilsetting Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2020/1306 20200327 27.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til innstilling Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2020/2788 20200327 27.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på konstituering i stilling som landbrukssjef Delta avd. Trysil TRYSIL_PROD
2020/2788 20200327 27.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på konstituering i stilling som landbrukssjef Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2020/147 20200327 27.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på forslag til nedbemanning - anmodning om drøftingsmøte - enhet for funksjonshemmede Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2020/2901 20200327 27.03.2020 Inngående brev Klage på takstgrunnlag - gbnr. 51/549 Paul Salberg TRYSIL_PROD
2020/2524 20200327 27.03.2020 Inngående brev Komplettering av søknad Iren Johnsen TRYSIL_PROD
2020/2902 20200327 27.03.2020 Inngående brev Klage på taksgrunnlag - gbnr. 29/112 Monica Bakke TRYSIL_PROD
2020/2904 20200327 27.03.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling Melisa Norstad Heggberget TRYSIL_PROD
2020/2905 20200327 27.03.2020 Inngående brev Klage på takstgrunnlag - gbnr. 37/805 Gert Tougård Pedersen TRYSIL_PROD
2020/2591 20200327 27.03.2020 Inngående brev Komplettering av søknad om ferdigattest ARILD LUND TRYSIL_PROD
2020/2250 20200327 27.03.2020 Inngående brev Hastetiltak for å øke tilgjengeligheten til sosiale tjenester i Nav-kontoret NAV TRYSIL_PROD
2020/2907 20200327 27.03.2020 Inngående brev Purring på svar på søknad om ferdigattest Bjørn Lilleøien TRYSIL_PROD
2020/889 20200327 27.03.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt - gbnr. 75/19 og 75/88 Rolf Mellum TRYSIL_PROD
2020/2817 20200327 27.03.2020 Utgående brev Svar på anmodning om sletting av tinglyst forkjøpsrett Privatmegleren Ullevål TRYSIL_PROD
2020/64 20200327 27.03.2020 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak 2020 Innlandet fylkeskommune TRYSIL_PROD
2020/2482 20200327 27.03.2020 Inngående brev Orientering om Elverum kommunes prioriteringer av tildelte midler til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) for 2020 Elverum Kommune TRYSIL_PROD
2020/2221 20200327 27.03.2020 Utgående brev Ferdigattest OVE HALVORSEN ARKITEKT TRYSIL_PROD
2020/2898 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd - søknadsomgang 2019/kopi av brev til Per Hagebakken Landbruksdirektoratet TRYSIL_PROD
2020/2912 20200327 27.03.2020 Inngående brev Konklusjon ***** ***** ***** TRYSIL_PROD
2020/2250 20200327 27.03.2020 Inngående brev Tilbud til barn og unge som trenger det mest Utdanningsdirektoratet TRYSIL_PROD
2020/2899 20200327 27.03.2020 Utgående brev Melding om registrering av ferie for arbeidstaker NAV Forvaltning Hedmark TRYSIL_PROD
2020/2250 20200327 27.03.2020 Inngående brev Tiltak knyttet til kommunens rolle som planmyndighet og som offentlig bestiller BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING TRYSIL_PROD
2020/1414 20200327 27.03.2020 Inngående brev Takker ja til stilling Elin Myrbråten TRYSIL_PROD
2020/413 20200327 27.03.2020 Inngående brev Uttalelse til forslag til kommunal planstrategi og planprogram til kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) TRYSIL_PROD
2020/2653 20200327 27.03.2020 Utgående brev Anmodning om tilleggsopplysninger - søknad om ferdigattest SIV ARK INGOLF WESTBØ TRYSIL_PROD
2020/2900 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig TRYSIL BYGGTJENESTE OG TAKSTFORRETNING Olav Teppen TRYSIL_PROD
2020/2524 20200327 27.03.2020 Utgående brev Anmodning om tilleggsopplysninger Iren Johnsen TRYSIL_PROD
2020/2443 20200327 27.03.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om dispensasjon til fradeling av to tomter med påstående bygg - gbnr. 57/1 Hanne K Holth Unander TRYSIL_PROD
2020/2591 20200327 27.03.2020 Utgående brev Anmodning om tilleggsopplysninger - søknad om ferdigattest ARILD LUND TRYSIL_PROD
2020/2221 20200327 27.03.2020 Utgående brev Ferdigattest - avløpsrenseanlegg BIOVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AS TRYSIL_PROD
2020/2073 20200327 27.03.2020 Utgående brev Ferdigattest for fritidsbolig - gbnr. 74/181 tidligere 74/4 MESTERGRUPPEN ARKITEKTER AS TRYSIL_PROD
2020/267 20200327 27.03.2020 Utgående brev Orientering om at kommunen setter vilkår før det gis igangsettingstillatelse FROGNER ARKITEKTKONTOR Mats Bjørklund TRYSIL_PROD
2020/2434 20200327 27.03.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond RAGNAR EBBESEN TRYSIL_PROD
2020/2704 20200327 27.03.2020 Inngående brev Egenmeldingsskjema for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt RAGNAR EBBESEN TRYSIL_PROD
2020/2909 20200327 27.03.2020 Inngående brev Klage på takstgrunnlag - gbnr. 24/23 Svein Andreas Nicolaysen TRYSIL_PROD
2020/2255 20200327 27.03.2020 Inngående brev Samtykke til ny sakkyndig vurdering ***** TRYSIL_PROD
2020/2584 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - ID 28 - Lærer - Innbygda skole - 100 % - fast og årsvikariat ***** TRYSIL_PROD
2020/2584 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - ID 28 - Lærer - Innbygda skole - 100 % - fast og årsvikariat ***** TRYSIL_PROD
2020/2584 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - ID 27 - Lærer - ungdomsskolen - 100 % - fast og årsvikariat ***** TRYSIL_PROD
2020/2192 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til voksenopplæring NORGES MUSIKKORPS FORBUND INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/2344 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - ID 24 - Fagarbeider - tjenester på natt - fast 90 % ***** TRYSIL_PROD
2020/1671 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - ID 25 - Kulturkonsulent - fast 50 % ***** TRYSIL_PROD
2020/2349 20200327 27.03.2020 Inngående brev Svar på anmodning om tilleggsinformasjon ASAS ARKITEKTUR AS TRYSIL_PROD
2020/1403 20200327 27.03.2020 Inngående brev Komplettering av søknad Hugo Berg TRYSIL_PROD
2020/2485 20200327 27.03.2020 Inngående brev Melding om innvilget uførepensjon STATENS PENSJONSKASSE TRYSIL_PROD
2020/2910 20200327 27.03.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar - Trysil kommune - 20.4.2020-31.1.2021 Linn Beate Stenbrenden TRYSIL_PROD
2020/2913 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om midlertidig nedsatt aksellast til 6 tonn på flere fylkesveger i Trysil kommune Statens vegvesen TRYSIL_PROD
2020/2913 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om midlertidig nedsatt aksellast til 6 tonn på fylkesveg 2158 Osensjøen vest Statens vegvesen TRYSIL_PROD
2020/2913 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om midlertidig nedsatt aksellast til 6 tonn på fylkesveg 2176 Sennsjøvegen Statens vegvesen TRYSIL_PROD
2020/2915 20200327 27.03.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling Ingegerd Bolmelin TRYSIL_PROD
2020/2916 20200327 27.03.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling Marie Louise Detlofsson TRYSIL_PROD
2020/2917 20200327 27.03.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - beredskapsvakt - enhet for legesenter/beredskap - 1.3.-31.8.2020 Mikjel Johannes Skurdal TRYSIL_PROD
2020/2918 20200327 27.03.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar - Trysil kommune - 17.4.2020-31.1.2021 Vegard Moren Sollien TRYSIL_PROD
2020/2921 20200327 27.03.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar - Trysil kommune - 23.3.2020-31.1.2021 Christin Galaasen TRYSIL_PROD
2020/2250 20200327 27.03.2020 Inngående brev Svarfrist 2.4.2020 - kartlegging av mulige nye sengeplasser HELSEDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2020/2294 20200327 27.03.2020 Inngående brev Purring på svar på søknad om tillatelse til graving i kommunal grunn NETCO AS TRYSIL_PROD
2020/2922 20200327 27.03.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring BYGGSERVICE HEDMARK AS m.fl. TRYSIL_PROD
2020/1126 20200326 26.03.2020 Inngående brev Spørsmål om godkjenning - gbnr. 17/108 Håkan Nygård Myrvang TRYSIL_PROD
2020/139 20200326 26.03.2020 Inngående brev Referat fra byggemøte 2 - VA AQUAPARTNER AS TRYSIL_PROD
2020/1286 20200326 26.03.2020 Inngående brev Analyseresultater 18.-25.3.2020 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS TRYSIL_PROD
2020/1407 20200326 26.03.2020 Inngående brev Analyseresultater 18.3.-25.3.2020 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS TRYSIL_PROD
2020/2890 20200326 26.03.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - bruksendring Berit Elisabeth Stenslie TRYSIL_PROD
2020/1414 20200326 26.03.2020 Inngående brev Takker ja til stilling Liz Bjørnbekk TRYSIL_PROD
2020/969 20200326 26.03.2020 Utgående brev Referat fra ansvarsgruppemøte ***** TRYSIL_PROD
2020/2807 20200326 26.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til stillingsannonse Delta avd. Trysil TRYSIL_PROD
2020/2891 20200326 26.03.2020 Inngående brev Klage på takstgrunnlag - gbnr. 15/56 Astrid Erlandsen TRYSIL_PROD
2020/2250 20200326 26.03.2020 Inngående brev Informasjon fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til kommuner om korona Integrerings- og mangfoldsdirektoratet TRYSIL_PROD
2020/2338 20200326 26.03.2020 Utgående brev Innvilgelse av søknad om dispensasjon – nybygg garasje - gbnr. 51/1 Eivind Børke m.fl. TRYSIL_PROD
2020/2845 20200326 26.03.2020 Utgående brev Underretning om retting av eiendomsgrenser i kart Trond Pedersen og Tove Lans Pedersen TRYSIL_PROD
2020/380 20200326 26.03.2020 Utgående brev Melding om avsluttet ansettelsessak Kamilla Floden m.fl. TRYSIL_PROD
2020/2073 20200326 26.03.2020 Utgående brev Anmodning om tilleggsopplysninger MESTERGRUPPEN ARKITEKTER AS TRYSIL_PROD
2020/768 20200326 26.03.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt - gbnr. 52/33 Lena Godtlund TRYSIL_PROD
2020/774 20200326 26.03.2020 Utgående brev Svar på henvendelse om eiendomsskatt - gbnr. 53/34 Bjørn Solheim TRYSIL_PROD
2020/1414 20200326 26.03.2020 Utgående brev Oversendelse av vurdering - tilsetting avferievikarer sommeren 2020 - helse og omsorg Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. TRYSIL_PROD
2020/689 20200326 26.03.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt - gbnr. 51/262 Willy Johansen TRYSIL_PROD
2020/2807 20200326 26.03.2020 Utgående brev Oversendelse av forslag til stillingsannonse og vurdering før utlysning Delta avd. Trysil m.fl. TRYSIL_PROD
2020/2398 20200326 26.03.2020 Utgående brev Salg av klær - anmodning om redegjørelse TRYSIL SKISHOP AS TRYSIL_PROD
2020/2349 20200326 26.03.2020 Utgående brev Anmodning om tilleggsinformasjon ASAS ARKITEKTUR AS TRYSIL_PROD
2020/153 20200326 26.03.2020 Utgående brev Svar på anmodning om uttalelse til søknad om støtte fra Merkur-programmet - Nærbutikken Søre Trysil SØRE TRYSIL HANDEL SA TRYSIL_PROD
2020/2562 20200326 26.03.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 21/38 Hans Sætre TRYSIL_PROD
2020/2864 20200326 26.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert stilling Minde Kristiansen TRYSIL_PROD
2020/2338 20200326 26.03.2020 Utgående brev Foreløpig tilbakemelding på innsendt søknad om dispensasjon Eivind og Toril Børke TRYSIL_PROD
2020/1470 20200326 26.03.2020 Inngående brev Kandidat til verv som meddommer Kjersti Katrine Rønning TRYSIL_PROD
2020/1470 20200326 26.03.2020 Inngående brev Kandidat til verv som meddommer Halvor Opseth TRYSIL_PROD
2020/2892 20200326 26.03.2020 Inngående brev Delvis innvilget søknad om refusjon av sykepenger NAV Arbeid/ytelse Sp Utland TRYSIL_PROD
2020/2893 20200326 26.03.2020 Inngående brev Varsel om avvikling av foreldrepermisjon ***** TRYSIL_PROD
2020/2704 20200326 26.03.2020 Inngående brev Egenmeldingsskjema for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt Else Bjørg Myrvang TRYSIL_PROD
2020/2250 20200326 26.03.2020 Inngående brev Forslag til beredskaps- og vaktordning for veterinærer ELVERUM KOMMUNE TRYSIL_PROD
2020/1414 20200326 26.03.2020 Inngående brev Spørsmål til oversendelse av vedtak om ansettelse Faruk Katuc TRYSIL_PROD
2020/2794 20200326 26.03.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt - gbnr. 40/153 Stefan Melby Bakken TRYSIL_PROD
2020/2483 20200326 26.03.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Tove Paulsson TRYSIL_PROD
2020/2463 20200326 26.03.2020 Utgående brev Opplysning om kontonummer FAGERÅSEN CHALET AS TRYSIL_PROD
2020/2463 20200326 26.03.2020 Utgående brev Opplysning om kontonummer FAGERÅSEN FRITID AS TRYSIL_PROD
2020/951 20200326 26.03.2020 Utgående brev Orientering om tinglysingsnekt av retting ved inkurie - seksjonering gbnr. 33/911 ENTRAS BOLIG AS TRYSIL_PROD
2020/2631 20200326 26.03.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Paul Håkon Slaaen TRYSIL_PROD
2020/2850 20200326 26.03.2020 Utgående brev Innkalling til dialogmøte 1 ***** TRYSIL_PROD
2020/62 20200326 26.03.2020 Utgående brev Orientering om forlenget saksbehandlingstid i forbindelse med koronaviruset Areal + AS m.fl. TRYSIL_PROD
2020/2376 20200326 26.03.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg bolig Ruth Odny Lokholt Jevnås TRYSIL_PROD
2020/2770 20200326 26.03.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt - gbnr. 75/16 Elisabeth Rye TRYSIL_PROD
2020/2602 20200326 26.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om fornyelse av parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** TRYSIL_PROD
2020/1233 20200326 26.03.2020 Utgående brev Tilbud om stilling Hanne Stolt Wang TRYSIL_PROD
2020/2715 20200326 26.03.2020 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 26/1018 er registrert i matrikkelen Terje Skarpnord TRYSIL_PROD
2020/876 20200326 26.03.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt - gbnr. 39/9 og 123 Jon Ola Lund TRYSIL_PROD
2020/2744 20200326 26.03.2020 Utgående brev Oversendelse av lønnsslipp Victoria Untersaubach TRYSIL_PROD
2020/2691 20200326 26.03.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Wilde Matsson TRYSIL_PROD
2020/2744 20200326 26.03.2020 Utgående brev Oversendelse av lønnsslipper Nora Ahlqvist TRYSIL_PROD
2020/2613 20200326 26.03.2020 Utgående brev Orientering om forlenget saksbehandlingstid i forbindelse med koronaviruset ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2020/1215 20200326 26.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd fra skogbrukets rentemidler 2020 - Lære med skogen SKOGSELSKAPET I HEDMARK TRYSIL_PROD
2020/2604 20200326 26.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** TRYSIL_PROD
2020/2780 20200326 26.03.2020 Utgående brev Spørsmål til søknad om produksjonstilskudd i jordbruket del 1 2020 ULVSJØEN SAMDRIFT DA TRYSIL_PROD
2020/413 20200326 26.03.2020 Utgående brev Varsel om oppstart av planarbeid og forslag til planstrategi og planprogram til offentlig ettersyn TRYSIL ARBEIDERPARTI m.fl. TRYSIL_PROD
2020/2779 20200326 26.03.2020 Utgående brev Spørsmål til søknad om produksjonstilskudd i jordbruket del 1 2020 OLE MAGNUS OUREN TRYSIL_PROD
2020/1782 20200326 26.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om bruk av Fladhagenparken og scenen 17. mai 2020 17. mai komiteen TRYSIL_PROD
2020/2704 20200326 26.03.2020 Utgående brev Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk Trygve Brenden TRYSIL_PROD
2020/2705 20200326 26.03.2020 Utgående brev Oversendelse av drøftingsnotat og stillingsannonser Utdanningsforbundet m.fl. TRYSIL_PROD
2020/1934 20200326 26.03.2020 Utgående brev Foreløpig tilbakemelding på søknad om mindre vesentlig endring av reguleringsplan for Håvi HC1616 ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2020/2712 20200326 26.03.2020 Utgående brev Anmodning om at private barnehager følger kommunens praksis om foreldrebetaling når barnehager er stengt pga. koronavirus KNERTEN BARNEHAGE AS m.fl. TRYSIL_PROD
2020/1901 20200326 26.03.2020 Utgående brev Anmodning om tilleggsopplysninger FH GRUPPEN AS TRYSIL_PROD
2020/2720 20200326 26.03.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt - gbnr. 67/7 Anders Nyhuus TRYSIL_PROD
2020/2464 20200326 26.03.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Gry Hege S Zakrisson TRYSIL_PROD
2020/2649 20200326 26.03.2020 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev etter sammenslåing Tor Magne Hemstad TRYSIL_PROD
2020/1906 20200326 26.03.2020 Utgående brev Avslag på søknad om utvidelse av skjenkeareal 13.-14.3., 20.-21.3. og 27.-28.3.2020 RESTAURANT LAAVEN 1790 AS TRYSIL_PROD
2020/2402 20200326 26.03.2020 Utgående brev Referat fra befaring på Trysil prestegård 10.03.2020 Asgeir Holt m.fl. TRYSIL_PROD
2020/2185 20200326 26.03.2020 Utgående brev Refusjonskrav for gjesteelev - SFO - Innbygda skole ***** TRYSIL_PROD
2020/1542 20200326 26.03.2020 Utgående brev Svar på melding om at fagdagen for folkehelse er utsatt Eldrerådet i Engerdal kommune m.fl. TRYSIL_PROD
2020/2185 20200326 26.03.2020 Utgående brev Refusjonskrav for gjesteelev 2019/2020 ***** TRYSIL_PROD
2020/2419 20200326 26.03.2020 Utgående brev Oversendelse av oppdatert stillingsbeskrivelse Delta avd. Trysil m.fl. TRYSIL_PROD
2020/2514 20200326 26.03.2020 Utgående brev Melding om personskade Nav TRYSIL_PROD
2020/2515 20200326 26.03.2020 Utgående brev Melding om personskade Nav TRYSIL_PROD
2020/17 20200326 26.03.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 72/61 STATSKOG GLOMMA AS TRYSIL_PROD
2020/1215 20200326 26.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til å bevare deler av et av de gamle trærne Sem, Kam og Jafet TRYSIL HISTORIE OG MUSEUMSLAG TRYSIL_PROD
2020/2409 20200326 26.03.2020 Utgående brev Utslippstillatelse ARILD LUND TRYSIL_PROD
2020/850 20200326 26.03.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt - gbnr. 85/16 Håvard Enersen TRYSIL_PROD
2020/2792 20200326 26.03.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt - gbnr. 51/17 Laila Brenden TRYSIL_PROD
2020/577 20200326 26.03.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt - gbnr. 37/18/1 Marit Berget Brenneng TRYSIL_PROD
2020/2793 20200326 26.03.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt - gbnr. 51/129/46 Arnfinn Midtsundstad TRYSIL_PROD
2020/2781 20200326 26.03.2020 Utgående brev Spørsmål til søknad om produksjonstilskudd i jordbruket - del 1 2020 MATS S ALBRECHTSEN TRYSIL_PROD
2020/2776 20200326 26.03.2020 Utgående brev Søknad om uførepensjon KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE AVD OSLO TRYSIL_PROD
2020/2603 20200326 26.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om fornyelse av parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** TRYSIL_PROD
2020/1501 20200325 25.03.2020 Inngående brev Alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst Utdanningsdirektoratet TRYSIL_PROD
2020/2069 20200325 25.03.2020 Inngående brev Utkast til referat fra ekstraordinært møte i overordnet samarbeidsutvalg 25.3.2020 SYKEHUSET INNLANDET HF TRYSIL_PROD
2020/380 20200325 25.03.2020 Inngående brev Takker ja til stilling Camilla Kristin Tangnæs TRYSIL_PROD
2020/2866 20200325 25.03.2020 Inngående brev Klage på takstgrunnlag - gbnr. 37/177 Irina Jonsson TRYSIL_PROD
2020/2867 20200325 25.03.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/15 Ola Haag Grønnæss TRYSIL_PROD
2020/2867 20200325 25.03.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/15 Ola Grønnæss TRYSIL_PROD
2020/425 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad om matrikulering uten oppmålingsforretning - gbnr. 33/2 og 33/837 FJELLSTØTT EIENDOM AS TRYSIL_PROD
2020/2250 20200325 25.03.2020 Inngående brev Rutinebeskrivelse for Nasjonal ordning for fordeling av smittevernutstyr til kommuner i samarbeid med helseforetak HELSEDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2020/2073 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest MESTERGRUPPEN ARKITEKTER AS TRYSIL_PROD
2020/2868 20200325 25.03.2020 Inngående brev Spørsmål om trafikksikkerhetsplan INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2020/2655 20200325 25.03.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - arealoverføring - gbnr. 9/7 og 9/541 Jan Foss TRYSIL_PROD
2020/2494 20200325 25.03.2020 Inngående brev Komplettering av søknad OLAV THON GRUPPEN AS TRYSIL_PROD
2020/2869 20200325 25.03.2020 Inngående brev Klage på eiendomsskatt - gbnr. 37/549 Kjell Arne Syvertsen TRYSIL_PROD
2020/2738 20200325 25.03.2020 Inngående brev Samtykke til ny sakkyndig vurdering ***** TRYSIL_PROD
2020/1470 20200325 25.03.2020 Inngående brev Kandidat til verv som meddommer Ester Borg Rasmussen TRYSIL_PROD
2020/1470 20200325 25.03.2020 Inngående brev Kandidat til verv som meddommer Roger Holmstrøm Eriksfaldet TRYSIL_PROD
2020/1603 20200325 25.03.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - hjelpepleier 100 % - enhet for hjemmetjenester avdeling 1 - 10.4.-26.7.2020 Albertine D Snerten TRYSIL_PROD
2020/2871 20200325 25.03.2020 Inngående brev Klage på takstgrunnlag - gbnr. 88/73 Jan Andre Grønlund TRYSIL_PROD
2020/2870 20200325 25.03.2020 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Kari Drægni TRYSIL_PROD
2020/1414 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - ID 26 - Ferievikarer i helse og omsorg ***** TRYSIL_PROD
2020/1414 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - ID 26 - Ferievikarer i helse og omsorg ***** TRYSIL_PROD
2020/1611 20200325 25.03.2020 Inngående brev Avslag på for sent framsatt krav om refusjon av sykepenger NAV TRYSIL TRYSIL_PROD
2020/2584 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - ID 28 - Lærer - Innbygda skole - 100 % - fast og årsvikariat ***** TRYSIL_PROD
2020/2873 20200325 25.03.2020 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Kari Drægni TRYSIL_PROD
2020/2584 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - ID 28 - Lærer - Innbygda skole - 100 % - fast og årsvikariat ***** TRYSIL_PROD
2020/2584 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - ID 28 - Lærer - Innbygda skole - 100 % - fast og årsvikariat ***** TRYSIL_PROD
2020/1671 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - ID 25 - Kulturkonsulent - fast 50 % ***** TRYSIL_PROD
Ingen tilgang 20200106 06.01.2020 Utgående brev Informasjon om bruk av Gammelskola TRYSIL KUNSTFORENING TRYSIL_HIST-05-19
Ingen tilgang 20200106 06.01.2020 Utgående brev Svar på utkast til tilsynsrapport med varsel om pålegg Arbeidstilsynet TRYSIL_HIST-05-19
Ingen tilgang 20200106 06.01.2020 Utgående brev Svar på tilsynsrapport med varsel om pålegg Arbeidstilsynet TRYSIL_HIST-05-19
Ingen tilgang 20200106 06.01.2020 Utgående brev Melding om vedtak: Liv Monica og Morten Mattson - klage på eiendomsskatt 2019 - Sameia hytteområde Liv Monica Mattson TRYSIL_HIST-05-19
Ingen tilgang 20200106 06.01.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av leieforhold ***** TRYSIL_HIST-05-19