eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/635 20210610 10.06.2021 Inngående brev Sesonginfluensavaksine Fluad Tetra for sesongen 2021/2022 til beboere i sykehjem Fhi - vaksineforsyningen@fhi.no STORELVDAL_PROD
2020/1543 20210610 10.06.2021 Inngående brev Akseptbrev for tilskudds pakke sårbare eldre ( 2021/30) Statsforvalteren - Baukhol-Klidonas, Ellen STORELVDAL_PROD
2021/300 20210610 10.06.2021 Inngående brev Tiltaksnivå i barnehagen Stor-Elvdal Kommune - Grethe Fjellberg STORELVDAL_PROD
2021/300 20210610 10.06.2021 Utgående brev Vurdering av kommuneoverlege - smittevern i forbindelse med fotballkamper Koppang fotballklubb STORELVDAL_PROD
2021/300 20210610 10.06.2021 Utgående brev Svar på spørsmål om sommerfest i barnehagen Stor-Elvdal Kommune - Grethe Fjellberg STORELVDAL_PROD
2021/327 20210610 10.06.2021 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse på gbnr 17/957 Toppveien 4 - Kjersti Mordal Moen og Ingar Moen, Elverum ingar moen STORELVDAL_PROD
2021/327 20210610 10.06.2021 Inngående brev Opplysninger til søknad - oppføring av fritidsbolig på gbnr 17/957 Toppveien 4 - Kjersti Mordal Moen og Ingar Moen, Elverum ingar moen STORELVDAL_PROD
2021/423 20210610 10.06.2021 Utgående brev Svar på pristilbud sommerskole - transportoppdrag TRØNDERBILENE AS STORELVDAL_PROD
2021/423 20210610 10.06.2021 Inngående brev Påmelding sommerskole - Ghadir Hasan Lubab Dan STORELVDAL_PROD
2021/134 20210610 10.06.2021 Inngående brev Til landets kommuner: nye oppdateringer - pressemelding - karantenehotell oppdatering etter . juni 2021 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/145 20210610 10.06.2021 Utgående brev Oversendelse av tinglyst dokument i sak 21/145 - gbnr 17/108 Audhild Juliussen m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/1657 20210610 10.06.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.07.2021 - 31.12.2021 Anita Øien STORELVDAL_PROD
2020/1739 20210610 10.06.2021 Inngående brev Bekreftelse på studieprogrammet Bachelor i sykepleie Thea Nyland Tamburstuen STORELVDAL_PROD
2020/895 20210610 10.06.2021 Inngående brev Informasjon om endring i forskrift om miljørettet helsevern § 11c Helsedirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/1279 20210610 10.06.2021 Inngående brev Uttalelse fra Statsforvalteren i Innlandet - bygging av landbruksvei på gbnr 8/1 Voldsrusta - Furuseth Gård STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/635 20210610 10.06.2021 Inngående brev Sesonginfluensavaksine Fluad Tetra for sesongen 2021/2022 til beboere i sykehjem Folkehelseinstituttet STORELVDAL_PROD
2020/289 20210610 10.06.2021 Inngående brev Bekreftelse på studieprogram i sykepleie Martine Myrvold STORELVDAL_PROD
2020/357 20210610 10.06.2021 Inngående brev Vedtak - Klager gis ikke medhold i klage på avslag om et fjerde år i introduksjonsprogrammet - ***** ***** STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/1914 20210610 10.06.2021 Inngående brev Utbetaling av tilretteleggingsmidler våren 2021 - Videreutdanning for barnehagelærere UTDANNINGSDIREKTORATET STORELVDAL_PROD
2020/1933 20210610 10.06.2021 Inngående brev Oppdragsbekreftelse for perioden 24.05.21 - 18.06.21 - legevikar Enhet helse Jonas Kielland Garvik STORELVDAL_PROD
2020/2015 20210610 10.06.2021 Inngående brev Oversendelse av saksutskrifter - vedtak i rep.skap Konsek Øst 22.4.21 Konsek Øst IKS STORELVDAL_PROD
2020/2211 20210610 10.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Innløsing av feste 17/7/41 17/7 i Stor-Elvdal kommune Haugen Cato STORELVDAL_PROD
2020/2211 20210610 10.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Innløsing av feste 17/7/41 17/7 i Stor-Elvdal kommune Brox Liv STORELVDAL_PROD
2020/2211 20210610 10.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Innløsing av feste 17/7/41 17/7 i Stor-Elvdal kommune Nerli Bjørg S Dalberg STORELVDAL_PROD
2020/2245 20210610 10.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/160 17/7 i Stor-Elvdal kommune Haugen Cato STORELVDAL_PROD
2020/2245 20210610 10.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/160 17/7 i Stor-Elvdal kommune Aaserud Kai Pålmar STORELVDAL_PROD
2020/2245 20210610 10.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/160 17/7 i Stor-Elvdal kommune Aaserud Vivi Ann Øieren STORELVDAL_PROD
2020/2245 20210610 10.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/160 17/7 i Stor-Elvdal kommune Hansen Anita Høegh STORELVDAL_PROD
2020/2245 20210610 10.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/160 17/7 i Stor-Elvdal kommune Hansen Ove Einar STORELVDAL_PROD
2020/2247 20210610 10.06.2021 Utgående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd, anleggsnr 0000021528 Koppang fotballklubb Innlandet Fylkeskommune STORELVDAL_PROD
2021/7 20210610 10.06.2021 Utgående brev Konsesjonsforholdet er registrert i matrikkelen gbnr 54/427 Advokatfirmaet Johnsrud og Co AS STORELVDAL_PROD
2021/7 20210610 10.06.2021 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 46/48 ADVOKAT HALGEIR VERDAL STORELVDAL_PROD
2021/35 20210610 10.06.2021 Utgående brev Tjenestebevis Siri-Lill Lipalesa M Moen STORELVDAL_PROD
2021/88 20210610 10.06.2021 Inngående brev Opplysninger i forbindelse med søknad om dispensasjon fra forskrift om motorferdsel på Atnsjøen Morten Wang STORELVDAL_PROD
2021/468 20210610 10.06.2021 Utgående brev Oversendelse av tinglyst dokument i sak 21/468 - gbnr 54/506 i Stor-ELvdal kommune ATNSJØ UTVIKLING AS STORELVDAL_PROD
2021/547 20210610 10.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Tysklærer - st. ref. (4396171268) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/547 20210610 10.06.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Tysklærer Stor-Elvdal ungdomsskole, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4396171268 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/547 20210610 10.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Tysklærer - st. ref. (4396171268) - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/547 20210610 10.06.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Tysklærer Stor-Elvdal ungdomsskole, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4396171268 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/547 20210610 10.06.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Tysklærer Stor-Elvdal ungdomsskole, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4396171268 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/552 20210610 10.06.2021 Utgående brev Bekreftelse på skoleplass ved Stor-Elvdal ungdomsskole ***** STORELVDAL_PROD
2021/578 20210610 10.06.2021 Inngående brev Kopi av brev til Klima- og miljødepartementet - Miljødirektoratets tilråding om vern av skog juni 2021 Miljødirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/596 20210610 10.06.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.06.21 - 30.06.2022 - Moratunet Sykehjem Hilde Berget STORELVDAL_PROD
2021/599 20210610 10.06.2021 Inngående brev Undertegnet avtale - leie av kantine 16.10.2021 - Stor-Elvdal ungdomsskole Hege Hornseth STORELVDAL_PROD
2021/599 20210610 10.06.2021 Utgående brev Oversendelse av avtale ifm. leie av kantinelokaler, oktober 2021 Hege Hornseth STORELVDAL_PROD
2021/615 20210610 10.06.2021 Inngående brev Skademelding - Gjensidige ***** STORELVDAL_PROD
2021/615 20210610 10.06.2021 Inngående brev Skademelding - Gjensidige ***** STORELVDAL_PROD
2021/616 20210610 10.06.2021 Inngående brev Høring av endringer i byggteknisk forskrift om mikrohus til boligformål Direktoratet for byggkvalitet STORELVDAL_PROD
2021/617 20210610 10.06.2021 Utgående brev Bekreftelse på praksisplass ved Stor-Elvdal ungdomsskole Ellen Sofie Løkken STORELVDAL_PROD
2021/618 20210610 10.06.2021 Inngående brev Kopi av brev til Torunn Simengård Messelt - tillatelse til hogst i vernskog - etablering av adkomstvei til driftsområde - gbnr. 11/3 i Stor Elvdal kommune Åmot kommune STORELVDAL_PROD
2021/619 20210610 10.06.2021 Inngående brev Søknad om flytting på treningstider ved Tresamoen crossbane Ingeborg Storrøsten STORELVDAL_PROD
2021/610 20210609 09.06.2021 Inngående brev Innvilget tilskud til foreldrestøttende tiltak - 2021 Bufdir STORELVDAL_PROD
2021/614 20210609 09.06.2021 Inngående brev Ønske om møte med Koppang skole ***** STORELVDAL_PROD
2021/602 20210609 09.06.2021 Utgående brev Underretning til gbnr 10/1 - Kiær Anders KIÆR ANDERS STORELVDAL_PROD
2021/602 20210609 09.06.2021 Utgående brev Underretning til gbnr 10/1 - Ulvig Anne Kristin ULVIG ANNE KRISTIN STORELVDAL_PROD
2021/33 20210609 09.06.2021 Inngående brev Betalingsplan - ***** ***** NAMSFOGDEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/1888 20210609 09.06.2021 Utgående brev Oversendelse av arbeidsavtale til underskrift Torben Friis Overby STORELVDAL_PROD
2020/294 20210609 09.06.2021 Utgående brev Oversendelse av arbeidsavtale til signering Grete Øien STORELVDAL_PROD
2020/301 20210609 09.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til underskrift Gro Anita Bekken STORELVDAL_PROD
2020/645 20210609 09.06.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.07.2021 - 15.08.21 - Moratunet Sykehjem Tina Fjellmo STORELVDAL_PROD
2020/623 20210609 09.06.2021 Utgående brev Innkalling til samtale vedrørende prioritering av oppgaver ***** STORELVDAL_PROD
2020/476 20210609 09.06.2021 Inngående brev Kopi av brev til foreldre - bekreftelse på dysleksi Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole STORELVDAL_PROD
2020/892 20210609 09.06.2021 Inngående brev Referat fra dialogmøte 04.06.2021 NAV STORELVDAL_PROD
2021/274 20210609 09.06.2021 Inngående brev Uttalelse fra NVE - Godkjenning av plan for nydyrking på gbnr 11/2 - Eirik Frøisland Messelt Norges vassdrags- og energidirektorat STORELVDAL_PROD
2021/275 20210609 09.06.2021 Utgående brev Oversendelse av tinglyst dokument i sak 21/275 - gbnr 17/7 Stor-Elvdal kommune Cato Haugen STORELVDAL_PROD
2021/423 20210609 09.06.2021 Inngående brev Pristilbud transportoppdrag - sommerskole 2021 Willy Hagen STORELVDAL_PROD
2021/361 20210609 09.06.2021 Utgående brev Administrativt vedtak - godkjenning av plan for nydyrking gbnr 33/9 m.fl. - Åse-Synnøve Rønningen Åse Synnøve Rønningen STORELVDAL_PROD
2021/407 20210609 09.06.2021 Inngående brev Kopi av brev til foreldre - bekreftelse på dysleksi ***** STORELVDAL_PROD
2021/438 20210608 08.06.2021 Inngående brev Protokoll - Generalforsamling i Sør-Østerdal Næringshage, 21. mai 2021 Sør-Østerdal næringshage STORELVDAL_PROD
2021/315 20210608 08.06.2021 Inngående brev Flyktninger trenger bedre helse- og omsorgstjenester – lansering av ny rapport fra Ukom Ukom STORELVDAL_PROD
2021/327 20210608 08.06.2021 Inngående brev Endringsmelding på ansvarlig foretak - Gbnr 54/485 - nytt bygg - ikke boligformål under 70 m² - søknad uten ansvarsrett - Blåfjellia 14 LEVE HYTTER AS STORELVDAL_PROD
2021/300 20210608 08.06.2021 Inngående brev Spørsmål om skoleavslutning for 2. klasse ved Koppang skole kan gjennomføres 11. juni 2021 Mona Skjæret Gangås STORELVDAL_PROD
2020/1031 20210608 08.06.2021 Inngående brev Kopi av brev til foreldre - samarbeidsmøte 09.03.2021 Barneverntjensetn i Stor-Elvdal STORELVDAL_PROD
2020/1278 20210608 08.06.2021 Inngående brev Ny frist: Folkehelseinstituttets årlige datainnsamling om kommunens forvaltning av tobakkskadeloven Rambøll Management Consulting STORELVDAL_PROD
2020/1124 20210608 08.06.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling i Benveien Monica Larsen STORELVDAL_PROD
2020/1124 20210608 08.06.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling i Benveien Monica Larsen STORELVDAL_PROD
2020/1617 20210608 08.06.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - oppføring av fritidsbolig på gbnr 54/485 Blåfjellia 14 - Finn Ivar Marum Leve Hytter AS STORELVDAL_PROD
2020/1311 20210608 08.06.2021 Inngående brev Revisjonsberetning mva-komp T2 - 2021 Revisjon Øst IKS STORELVDAL_PROD
2020/610 20210608 08.06.2021 Utgående brev Innvilget søknad om skolegang i Åmot kommune i stedet for Stor-Elvdal - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/626 20210608 08.06.2021 Inngående brev Informasjon om ny rettskrets Nord-Østerdal jordskifterett STORELVDAL_PROD
2020/36 20210608 08.06.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 14.06.21 - 31.18.21 - pleiemedhjelper/sommerferievikar Moratunet sykehjem Kirsti Haug Selnes STORELVDAL_PROD
2020/59 20210608 08.06.2021 Inngående brev Søknad på jobb i Stor-Elvdal kommune ***** STORELVDAL_PROD
2020/90 20210608 08.06.2021 Inngående brev Midlertidig forskrift om substitusjonsbehandling i karantene / isolasjon - rus og psykisk helsefeltet Statsforvalteren i Innlandet STORELVDAL_PROD
2020/92 20210608 08.06.2021 Inngående brev Oversendelse av klage på vedtak ***** STORELVDAL_PROD
2020/1736 20210608 08.06.2021 Inngående brev Ny påminnelse - kvittering for mottatt prosessvarsel - Den norske kirke Oslo tingrett STORELVDAL_PROD
2020/2310 20210608 08.06.2021 Utgående brev Tjenestebevis Rahel G Emahtsion STORELVDAL_PROD
2021/33 20210608 08.06.2021 Inngående brev Stadfestelse av frivillig endring av gjeldsordning etter gjeldsordningsloven - ***** ***** NAMSFOGDEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/19 20210608 08.06.2021 Inngående brev Referat fra ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 2.06.21 Sykehuset Innlandet STORELVDAL_PROD
2021/24 20210608 08.06.2021 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2021 ***** STORELVDAL_PROD
2021/7 20210608 08.06.2021 Utgående brev Konsesjonsforholdet er registrert i matrikkelen gbfnr 46/13/1 i Stor-Elvdal MEGLERHUSET ØSTLANDET AS STORELVDAL_PROD
2021/99 20210608 08.06.2021 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 03.06.2021 - 07.06.2021 - Koppang vannverk Alcontrol STORELVDAL_PROD
2021/611 20210608 08.06.2021 Inngående brev Kopi av brev til Mobilgrus AS - varsel om tilsyn 23. juni 2021 - Bjøråneset grustak Statsforvalteren i Innlandet STORELVDAL_PROD
2021/609 20210608 08.06.2021 Utgående brev Oversendelse til ekstern høring - søknad om dispensasjon for tilbygg til bolig - Øvermoveien 1 - gbnr 50/19 INNLANDET FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD
2021/579 20210608 08.06.2021 Utgående brev Svar på klage om avslag på permisjon fra stillingen som miljøterapeut i Benveien Nina Nordmark STORELVDAL_PROD
2021/591 20210608 08.06.2021 Inngående brev Søknad uten ansvarsrett - nytt bygg - ikke boligformål under 70 m² - gbnr 54/485 Finn Ivar Marum STORELVDAL_PROD
2021/567 20210608 08.06.2021 Utgående brev Svar på henvendelse angående skilt - parkering forbudt - Gunstadseter hyttefelt Dag Martin Bakken STORELVDAL_PROD
2021/534 20210608 08.06.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.04.21 - 31.12.21 - smittesporing Enhet helse Liv Karin Svenningsen STORELVDAL_PROD
2021/535 20210608 08.06.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.04.21 - 31.12.21 - smittesporing Enhet helse Margrete Joten STORELVDAL_PROD
2021/528 20210608 08.06.2021 Utgående brev Godkjenning - Ferdigattest - endring av bygg - annet - gbnr 17/754 Hege Hornseth STORELVDAL_PROD
2021/522 20210607 07.06.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr 54/419 Tor Ingebrigtsen STORELVDAL_PROD
2021/490 20210607 07.06.2021 Inngående brev Anmodning om kommunestyrebehandling - søknad om driftstilskudd - Opphus/Steinvik grendeutvalg Egil Rønning STORELVDAL_PROD
2021/585 20210607 07.06.2021 Inngående brev Slamtømming hvert andre år - Øvergardsveien 20 Svein Østmoe STORELVDAL_PROD
2021/605 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad om deling av grunneiendom gbnr 47/11 - Knut Olav Haugland Knut Olav Haugland STORELVDAL_PROD
2021/606 20210607 07.06.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr 91/1/41 Geir Blaker STORELVDAL_PROD
2021/607 20210607 07.06.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr 17/1140 FH GRUPPEN AS STORELVDAL_PROD
2021/608 20210607 07.06.2021 Inngående brev Anmodning om å sende digital inntektsmelding NAV STORELVDAL_PROD
2021/134 20210607 07.06.2021 Inngående brev Til landets kommuner: nye oppdateringer - pressemelding - karantenehotell oppdatering etter 4. juni 2021 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/33 20210607 07.06.2021 Inngående brev Heving av sak - ***** ***** NAMSFOGDEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/2 20210607 07.06.2021 Utgående brev Feil varsel gbnr 54/211 Sigbjørn Karlsen STORELVDAL_PROD
2021/2 20210607 07.06.2021 Utgående brev Varsel om besiktigelse gbnr 91/1 fnr 62 Ståle Gundersen STORELVDAL_PROD
2021/2 20210607 07.06.2021 Utgående brev Varsel om besiktigelse gbnr 68/142 Trond Rebne STORELVDAL_PROD
2021/2 20210607 07.06.2021 Utgående brev Varsel om besiktigelse gbnr 17/1096 Arne Petter Berg STORELVDAL_PROD
2020/1879 20210607 07.06.2021 Inngående brev Tidsintervall mellom første og andre dose av mRNA-vaksiner Folkehelseinstituttet STORELVDAL_PROD
2020/92 20210607 07.06.2021 Inngående brev Serviceklage på NAV Stor-Elvdal ***** STORELVDAL_PROD
2020/424 20210607 07.06.2021 Inngående brev Påminnelse - Krav om innrapportering for utbetaling av tilskudd Questback - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) STORELVDAL_PROD
2020/790 20210607 07.06.2021 Inngående brev Foreløpig svar søknad om stimuleringsmidler til utarbeidelse av plan for friluftslivets ferdselsårer 2021 Innlandet Fylkeskommune STORELVDAL_PROD
2020/1716 20210607 07.06.2021 Inngående brev Rapportering for kjøring med snøscooter 2020 / 2021 - Kiær Mykleby Kiær-Mykleby STORELVDAL_PROD
2020/1077 20210607 07.06.2021 Utgående brev Svar på søknad om redusert renovasjonsgebyr på gbnr 46/48 Knut Bjorn Bratteland STORELVDAL_PROD
2020/1065 20210607 07.06.2021 Utgående brev Svar på søknad om grunnskoleopplæring/grunnleggende ferdigheter for voksne ***** STORELVDAL_PROD
2021/274 20210607 07.06.2021 Utgående brev Til uttalelse - plan for nydyrking ved Perstujordet - gbnr 11/2 - Stor-Elvdal kommune Norges vassdrags- og energidirektorat STORELVDAL_PROD
2021/423 20210607 07.06.2021 Inngående brev Pristilbud sommerskole - transportoppdrag Trønderbilene STORELVDAL_PROD
2021/157 20210607 07.06.2021 Inngående brev Innkalling styremøte 11.6.21 - Revisjon Øst IKS Revisjon Øst IKS STORELVDAL_PROD
2021/196 20210604 04.06.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Lærling Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4352538270 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/196 20210604 04.06.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Lærling Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4352538270 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/196 20210604 04.06.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Lærling Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4352538270 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/196 20210604 04.06.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Lærling Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4352538270 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/462 20210604 04.06.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Helsefagarbeider Hjemmebaserte tjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4386377672 Kanraya Watcharosin Kanraya Watcharosin STORELVDAL_PROD
2021/462 20210604 04.06.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Helsefagarbeider Hjemmebaserte tjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4386377672 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/462 20210604 04.06.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Helsefagarbeider Hjemmebaserte tjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4386377672 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/462 20210604 04.06.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Helsefagarbeider Hjemmebaserte tjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4386377672 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/462 20210604 04.06.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Helsefagarbeider Hjemmebaserte tjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4386377672 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/462 20210604 04.06.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Helsefagarbeider Hjemmebaserte tjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4386377672 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/462 20210604 04.06.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Helsefagarbeider Hjemmebaserte tjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4386377672 Camilla Sandberg Camilla Sandberg STORELVDAL_PROD
2021/463 20210604 04.06.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Helsefagarbeider Hjemmebaserte tjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4386384874 Camilla Sandberg Camilla Sandberg STORELVDAL_PROD
2021/463 20210604 04.06.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Helsefagarbeider Hjemmebaserte tjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4386384874 Monica Larsen Monica Larsen STORELVDAL_PROD
2021/463 20210604 04.06.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Helsefagarbeider Hjemmebaserte tjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4386384874 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/463 20210604 04.06.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Helsefagarbeider Hjemmebaserte tjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4386384874 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/463 20210604 04.06.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Helsefagarbeider Hjemmebaserte tjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4386384874 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/463 20210604 04.06.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Helsefagarbeider Hjemmebaserte tjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4386384874 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/419 20210604 04.06.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 14.06.21 - 31.08.21 - sommerjobb Enhet tiltak for funksjonshemmede Oscar Grønvold STORELVDAL_PROD
2021/352 20210604 04.06.2021 Utgående brev Tillatelse til oppføring av anneks og tilbygg til fritidsbolig på på gbnr 17/1105 Langaveien 28 - Soner Yildirim, Oslo Soner Yildirim STORELVDAL_PROD
2021/328 20210604 04.06.2021 Utgående brev Utslippstillatelse for avløpsanlegg på gbnr 54/506 Rondeveien - Atnsjø utvikling AS, Sollia Arealpluss m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/1413 20210604 04.06.2021 Inngående brev Innfrielse av lån nr 179797 - ***** ***** ***** ***** LINDORFF AS AVD TRONDHEIM STORELVDAL_PROD
2020/771 20210604 04.06.2021 Inngående brev Påminnelse - manglende signering av avtale om fakturering for Digisos-løsningene (digitale innbyggertjenester - sosiale tjenester) Nav - (PK) NAV Prosjekt digisos STORELVDAL_PROD
2020/722 20210604 04.06.2021 Inngående brev Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter Kommunal og moderniseringsdepartement STORELVDAL_PROD
2020/722 20210604 04.06.2021 Inngående brev Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virkosmheter Kommunal og Moderningseringsdepartement STORELVDAL_PROD
2020/749 20210604 04.06.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 5/2021 - uke 22 - koronavirus - landbruksforvaltning STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/631 20210604 04.06.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 14.06.21-31.08.21 - sommerjobb Hjemmebaserte tjenster Johanne Evenstuen STORELVDAL_PROD
2020/661 20210604 04.06.2021 Inngående brev Utbetalingsbrev våren 2021 - Videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift UTDANNINGSDIREKTORATET STORELVDAL_PROD
2020/610 20210604 04.06.2021 Inngående brev Søknad om skolegang i Åmot kommune i stedet for Stor-Elvdal ***** STORELVDAL_PROD
2020/604 20210604 04.06.2021 Inngående brev Tilbakemelding på vedtak om somatisk helsehjelp med tvang - ***** ***** ***** ***** STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/604 20210604 04.06.2021 Inngående brev Tilbakemelding på vedtak om somatisk helsehjelp med tvang - ***** ***** ***** ***** STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/290 20210604 04.06.2021 Inngående brev Saksbehandlingstid - anmodning om omgjøring -avslag på konsesjon for erverv av eiendom Landbruksdirektoratet - Vibeke Godal STORELVDAL_PROD
2020/191 20210604 04.06.2021 Inngående brev Klage på vedtatt reguleringsplan Atna idrettspark Gunn Elin Øie STORELVDAL_PROD
2020/103 20210604 04.06.2021 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte angående ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/103 20210604 04.06.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Invitasjon til samarbeid rundt ny sakkyndig vurdering for ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1944 20210604 04.06.2021 Inngående brev Undertegnet arbeidsavtale fra 01.06.2021 - 31.08.2021 - 100 % stilling som fagarbeider - enhet forvaltning - sektor for samfunnsutvikling Thor Arne Haug STORELVDAL_PROD
2021/33 20210604 04.06.2021 Utgående brev Svar på forespørsel om eventuelle utestående fordringer på gbnr 65/1 - oppdrag nr. 5200149 Megleroppgjøret Innlandet AS STORELVDAL_PROD
2021/7 20210604 04.06.2021 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbfnr 46/13/1 MEGLERHUSET ØSTLANDET AS STORELVDAL_PROD
2021/88 20210604 04.06.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - frakt av materialer til hytte / anneks gbfnr 91/1/41 på Gunstadseter - Geir Blaker Geir Blaker STORELVDAL_PROD
2021/88 20210604 04.06.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon for kjøring i utmark - frakt av båt og utstyr til Skarvtjønn - Gåla Velforening Gåla Velforening STORELVDAL_PROD
2021/602 20210604 04.06.2021 Utgående brev Underretning om ny oppmåling på gbnr 10/328 Myklebysætra Atle Viken m.fl. STORELVDAL_PROD
2021/602 20210604 04.06.2021 Utgående brev Underretning i forbindelse med oppmåling av tomt gbnr 10/328 Anders Kiær m.fl. STORELVDAL_PROD
2021/585 20210604 04.06.2021 Utgående brev Svar på renovasjon i Øvergardsveien 20 - endring - gbnr 22/13 Svein Østmoe STORELVDAL_PROD
2021/586 20210604 04.06.2021 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av leieforhold i Eventyrveien 22 Nina Nordmark STORELVDAL_PROD
2021/588 20210604 04.06.2021 Inngående brev Søknad om Bu-midler / landbrukslån - tradisjonelt landbruk - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/595 20210604 04.06.2021 Utgående brev Tildeling av fellingstillatelser på elg, hjort og rådyr 2021 Stor-Elvdal Grunneierforening STOR-ELVDAL GRUNNEIERFORENING STORELVDAL_PROD
2021/595 20210604 04.06.2021 Utgående brev Tildeling av fellingstillatelser for elg, hjort og rådyr 2021 - Stai-Imsdalen KIÆR MYKLEBY Anders Kiær STORELVDAL_PROD
2021/595 20210604 04.06.2021 Utgående brev Tildeling av fellingstillatelser for elg, hjort og rådyr 2021 -Sætresameiet Christian Dokken STORELVDAL_PROD
2021/595 20210604 04.06.2021 Utgående brev Tildeling av fellingstillatelser for elg, hjort og rådyr 2021 - Kiær Mykleby KIÆR MYKLEBY Anders Kiær STORELVDAL_PROD
2021/595 20210604 04.06.2021 Utgående brev Tildeling av fellingstillatelser for elg, hjort og rådyr 2021 - Messelt utmarksområde Eirik Frøisland Messelt STORELVDAL_PROD
2021/595 20210604 04.06.2021 Utgående brev Tildeling av fellingstillatelser for elg og rådyr 2021 - Nordre hovden Helge Krog STORELVDAL_PROD
2021/595 20210604 04.06.2021 Utgående brev Tildeling av fellingstillatelser for elg, hjort og rådyr 2021 - Roksameiet Knut Bärnholdt Nicolaysen STORELVDAL_PROD
2021/595 20210604 04.06.2021 Utgående brev Tildeling av fellingstillatelser for elg, hjort og rådyr 2021 - Frøsålia Knut Bärnholdt Nicolaysen STORELVDAL_PROD
2021/492 20210604 04.06.2021 Inngående brev Kopi av brev til Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor - uttalelse - lokal forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag - Sør-Fron kommune STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/595 20210603 03.06.2021 Utgående brev Tildeling av fellingstillatelser for elg, hjort og rådyr 2021 - Sollia viltstellområde SOLLIA VILTSTELLOMRÅDE STORELVDAL_PROD
2021/600 20210603 03.06.2021 Utgående brev Innvilget søknad om hjemmeskole for ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/600 20210603 03.06.2021 Inngående brev Søknad om hjemmeskole for ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/601 20210603 03.06.2021 Inngående brev Søknad om hjemmeskole for ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/601 20210603 03.06.2021 Utgående brev Innvilget søknad om hjemmeskole for ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/597 20210603 03.06.2021 Inngående brev Ettersendelse av manglende dokumentasjon - søknad om tillatelse til installasjon av vakumtoalett til tett tank gnr 17 bnr 489 Raudfjellveien 16 - Camilla Furuholmen og Are Bäcklund, Oslo Camilla Furuholmen STORELVDAL_PROD
2021/134 20210603 03.06.2021 Inngående brev Til landets kommuner: nye oppdateringer - pressemelding - karantenehotell oppdatering etter 27. mai 2021 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/33 20210603 03.06.2021 Inngående brev Forespørsel om eventuelle utestående fordringer på gbnr 65/1 Megleroppgjøret Innlandet AS STORELVDAL_PROD
2020/2015 20210603 03.06.2021 Inngående brev Oversendelse av sak til behandling i kommunestyret - Kontrollutvalgets reglement Konsek Øst IKS STORELVDAL_PROD
2020/2335 20210603 03.06.2021 Utgående brev Tilsagn om OU-midler, søknad om forlengelse KS STORELVDAL_PROD
2020/2218 20210603 03.06.2021 Inngående brev Årsavslutningsbrev 2020 - revisjon av årsregnskap / årsberetning 2020 - Stor-Elvdal kommune Konsek Øst IKS STORELVDAL_PROD
2020/156 20210603 03.06.2021 Inngående brev Ny tilskuddsordning: Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse- og rusarbeid Statsforvalteren i Innlandet STORELVDAL_PROD
2020/424 20210603 03.06.2021 Inngående brev Påminnelse - Krav om innrapportering for utbetaling av tilskudd Integrerings- og mangfoldsdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/745 20210603 03.06.2021 Inngående brev Bruk av administrativ foretakssanksjon (overtredelsesgebyr) - Orientering om dom fra Høyesterett Kommunal- og moderniseringsdepartementet STORELVDAL_PROD
2020/813 20210603 03.06.2021 Inngående brev Avsluttet sak - klagefrist utgått - startlån - ***** ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1747 20210603 03.06.2021 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse - tilbygg til fritidsbolig på gbnr 54/134 Rondeveien 1622 - Bente Michelsen, Oslo FOLLDAL BYGG AS STORELVDAL_PROD
2020/1056 20210603 03.06.2021 Inngående brev Oversendelse av sak til behandling i kommunestyret - Forvaltningsrevisjon - Kompetanse i Stor-Elvdal kommunes organisasjon Konsek Øst IKS STORELVDAL_PROD
2020/1077 20210603 03.06.2021 Inngående brev Søknad om redusert renovasjonsgebyr på gbnr 46/48 Knut Bjorn Bratteland STORELVDAL_PROD
2020/1254 20210603 03.06.2021 Utgående brev Svar på spørsmål fra ungdomsrådet vedrørende vanntrampolinen på Kjemsjøen Linda Otnes Henriksen STORELVDAL_PROD
2020/1133 20210603 03.06.2021 Utgående brev Matrikkelføring - jordskiftesak - 20-07I371RF4-JTYN Tronkberget naturreservat Nord-Østerdal jordskifterett STORELVDAL_PROD
2021/300 20210603 03.06.2021 Utgående brev Svar på spørsmål om gjennomføring av diakonale tiltak og smittevern Diakon Gro Oltedal Veium STORELVDAL_PROD
2021/300 20210603 03.06.2021 Inngående brev Godkjenning - ønske om kontakt med kommunelege/smittevernslege i forbindelse med fotballkamper Koppang fotballklubb STORELVDAL_PROD
2021/300 20210603 03.06.2021 Utgående brev Svar på forespørsel om gjennomføringer - sommeravslutninger Stor-Elvdal Kommune - Grethe Fjellberg STORELVDAL_PROD
2021/423 20210603 03.06.2021 Utgående brev Informasjon angående sommerskole 2021 Linda Otnes Henriksen m.fl. STORELVDAL_PROD
2021/146 20210603 03.06.2021 Inngående brev Uttalelse til årsregnskap / årsberetning Stor-Elvdal kommuneskoger KF Konsek Øst IKS STORELVDAL_PROD
2021/274 20210603 03.06.2021 Inngående brev NVEs tilbakemelding på planer for nydyrking ved Perstujordet - gbnr 11/2 - Stor-Elvdal kommune Norges vassdrags- og energidirektorat STORELVDAL_PROD
2021/246 20210603 03.06.2021 Inngående brev Søknad på reinsdyrjakt i Fampen høsten 2021 Simen Pedersen STORELVDAL_PROD
2021/246 20210603 03.06.2021 Inngående brev Søknad på reinsdyrjakt i Fampen høsten 2021 Lisbeth Vedå STORELVDAL_PROD
2021/246 20210602 02.06.2021 Inngående brev Søknad om reinsdyrjakt i Fampen høsten 2021 Thore Lie STORELVDAL_PROD
2021/246 20210602 02.06.2021 Inngående brev Søknad om reinsdyrjakt i KF Stor-Elvdal kommuneskoger høsten 2021 Akil Hasn STORELVDAL_PROD
2021/246 20210602 02.06.2021 Inngående brev Søknad på reinsdyrjakt i KF Stor-Elvdal kommuneskoger høsten 2021 Simen Sundby STORELVDAL_PROD
2021/246 20210602 02.06.2021 Inngående brev Søknad om reinsdyrjakt i Sølnkletten høsten 2021 Stian Gorostuen STORELVDAL_PROD
2021/246 20210602 02.06.2021 Inngående brev Søknad om reinsdyrjakt i KF Stor-Elvdal kommuneskoger høsten 2021 Marius Skogen Amundsen STORELVDAL_PROD
2021/246 20210602 02.06.2021 Inngående brev Søknad om reinsdyrjakt i Fampen høsten 2021 Berit B. Lie STORELVDAL_PROD
2021/254 20210602 02.06.2021 Utgående brev Opplysninger til søknad på Startlån/tilskudd ***** STORELVDAL_PROD
2021/423 20210602 02.06.2021 Utgående brev Forespørsel om pristilbud transportoppdrag - skyss av elever på sommerskole uke 25 Willy Hagen m.fl. STORELVDAL_PROD
2021/300 20210602 02.06.2021 Inngående brev Forespørsel om gjennomføringer - sommeravslutninger Stor-Elvdal Kommune - Grethe Fjellberg STORELVDAL_PROD
2021/319 20210602 02.06.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - 100% fast stilling som regnskapsmedarbeider fra 01.05.2021 Hans Kristoffer Østmoe STORELVDAL_PROD
2020/931 20210602 02.06.2021 Inngående brev Oppsigelse av leieavtale - skolebygg i Skoleveien 42 gbnr 19/537 Norges natur- og økologigymnas AS STORELVDAL_PROD
2020/931 20210602 02.06.2021 Utgående brev Oppsigelse av leieavtale Norges natur- og økologigymnas AS STORELVDAL_PROD
2020/1747 20210602 02.06.2021 Utgående brev Ferdigattest - bygging av avløpsanlegg på gbnr 54/134 Rondeveien 1622 - Bente Michelsen, Oslo POB OPPMÅLING Per Olav Bonesvoll STORELVDAL_PROD
2020/1418 20210602 02.06.2021 Inngående brev Tilskudd til deltakeravgift på Folkehelsekonferansen 2021 INNLANDET FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD
2020/1418 20210602 02.06.2021 Inngående brev Tilskudd til deltakeravgift på Folkehelsekonferansen 2021 INNLANDET FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD
2020/1496 20210602 02.06.2021 Inngående brev 22. juli markeringer 2021 Statsforvalteren i Innlandet STORELVDAL_PROD
2020/1496 20210602 02.06.2021 Inngående brev Tilleggsopplysning til 22. juli markeringer 2021 Statsforvalteren i Innlandet STORELVDAL_PROD
2020/661 20210602 02.06.2021 Inngående brev Utbetalingsbrev våren 2021 - Videreutdanning for lærere - stipend og studieavgift UTDANNINGSDIREKTORATET STORELVDAL_PROD
2020/487 20210602 02.06.2021 Inngående brev Sak avsluttet - klagefrist utgått - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/424 20210602 02.06.2021 Inngående brev Påminnelse - Krav om innrapportering for utbetaling av tilskudd Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) STORELVDAL_PROD
2020/1948 20210602 02.06.2021 Inngående brev Sak avsluttet - klagefrist utgått - startlån - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1884 20210602 02.06.2021 Utgående brev Melding om administrativt vedtak - Dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - endring av kjøreperiode. Anne Hagen STORELVDAL_PROD
2020/1838 20210602 02.06.2021 Inngående brev Påminnelse - Nasjonal undersøkelse om kommunal egenfinansiering av fastlegeordningen Ipsos og KS STORELVDAL_PROD
2021/31 20210602 02.06.2021 Inngående brev Oppfølging av pårørende under og etter covid-19 krisen PIO-Pårørendesenteret i Oslo STORELVDAL_PROD
2021/9 20210602 02.06.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, gbnr 11/2 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20210602 02.06.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, gbnr 11/2 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/7 20210602 02.06.2021 Utgående brev Konsesjonsforholdet er registrert i matrikkelen gbnr 65/1, 73/1 og 42/1 i Stor-Elvdal Iben Wermuth Andresen m.fl. STORELVDAL_PROD
2021/7 20210602 02.06.2021 Utgående brev Konsesjonsforholdet er registrert i matrikkelen gbnr 19/572 i Stor-Elvdal Tore Tellum STORELVDAL_PROD
2021/71 20210602 02.06.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 05/2021, sendt 02.06.2021 Skatteetaten STORELVDAL_PROD
2021/579 20210602 02.06.2021 Inngående brev Klage på avslag om permisjon fra stilling som miljøterapeut i Benveien Nina Nordmark STORELVDAL_PROD
2021/584 20210602 02.06.2021 Inngående brev Invitasjon til nominering av årets frivillighetskommune 2021 Kommunesektorens organisasjon / KS STORELVDAL_PROD
2021/590 20210602 02.06.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr 19/307 Alt I Bygg Koppang As STORELVDAL_PROD
2021/591 20210602 02.06.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Søknad uten ansvarsrett - gbnr 54/485 Finn Ivar Marum STORELVDAL_PROD
2021/592 20210602 02.06.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr 19/1181 Alt I Bygg Koppang As STORELVDAL_PROD
2021/593 20210602 02.06.2021 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 15 m² Kent og Tone Sjøberg STORELVDAL_PROD
2021/594 20210602 02.06.2021 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse - nytt bygg - boligformål - gbnr 12/154 og 157 - Gåla 70 Thom Stensrud STORELVDAL_PROD
2021/594 20210602 02.06.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Endring tillatelse - Gbnr. 12/154 Thom Stensrud STORELVDAL_PROD
2021/585 20210602 02.06.2021 Inngående brev Renovasjon i Øvergardsveien 20 - endring - gbnr 22/13 Svein Østmoe STORELVDAL_PROD
2021/586 20210602 02.06.2021 Inngående brev Oppsigelse av leieforhold i Eventyrveien 22 Nina Nordmark STORELVDAL_PROD
2021/502 20210602 02.06.2021 Utgående brev Svar - Uttalelse søknad om deling av landbrukseiendom i Rendalen kommune med eiendom i Stor-Elvdal kommune gbnr 19/30 og 13/102 Rendalen kommune STORELVDAL_PROD
2021/478 20210602 02.06.2021 Utgående brev Godkjenning - ett-trinns søknad - nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon - gbnr. 11/2 Eirik Frøisland Messelt STORELVDAL_PROD
2021/521 20210602 02.06.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - adkomstvei til hytte - gbnr 17/397 Erik Lund STORELVDAL_PROD
2021/469 20210602 02.06.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Renholder Renhold og vaskeri Moratunet, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4387300032 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/469 20210602 02.06.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Renholder Renhold og vaskeri Moratunet, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4387300032 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/469 20210602 02.06.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Renholder Renhold og vaskeri Moratunet, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4387300032 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/469 20210602 02.06.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Renholder Renhold og vaskeri Moratunet, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4387300032 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/159 20210601 01.06.2021 Inngående brev Revidert søknad om dispensasjon fra 2 d, e i gjeldende reguleringsbestemmelser for Tryvang Øst Henry Dahl Johansen STORELVDAL_PROD
2020/103 20210601 01.06.2021 Utgående brev Invitasjon til samarbeid rundt ny sakkyndig vurdering for ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/4 20210601 01.06.2021 Utgående brev Invitasjon til møte med PPT angående ny sakkyndig vurdering for ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/418 20210601 01.06.2021 Inngående brev Informasjon om kostnadsøkning 110 sentralen Hedmarken-Brannvesen - Monica Kjernli STORELVDAL_PROD
2020/438 20210601 01.06.2021 Inngående brev Informasjon om endring i rapportering til Kommunalt pasient- og brukerregister (IPLOS) i 2021 og 2022 Helsedirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/365 20210601 01.06.2021 Inngående brev Slamtømmeinstruks for Minirenseanlegg type Kingspan BioDisc og BioSafe Kingspan Miljø AS STORELVDAL_PROD
2020/614 20210601 01.06.2021 Inngående brev Påminnelse: Folkehelseinstituttets årlige datainnsamling om kommunens forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet STORELVDAL_PROD
2020/761 20210601 01.06.2021 Inngående brev Undertegnet arbeidsavtale for perioden 01.07. - 31.12.2021 - 20 % vikar fagarbeider - sektor Samfunnsutvikling Ragnhild Vedum STORELVDAL_PROD
2020/771 20210601 01.06.2021 Inngående brev Implementering av Barnas Valg i Feide, Databehandleravtale Reddbarna - Barnas Valg STORELVDAL_PROD
2020/790 20210601 01.06.2021 Utgående brev Søknad om stimuleringstilskudd til plan for friluftslivets ferdselsårer i Stor-Elvdal post@innlandetfylke.no m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/1394 20210601 01.06.2021 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for perioden 01.01.2021 - 31.12.2021 - støttekontakt - Enhet tiltak for funksjonshemmede Kim A Bakken Johannessen STORELVDAL_PROD
2020/1411 20210601 01.06.2021 Inngående brev Viktig informasjon: Ny organisering av sertifiseringsmyndighet - miljøfyrtårn Stiftelsen Miljøfyrtårn STORELVDAL_PROD
2020/1718 20210601 01.06.2021 Utgående brev Bekreftelse av avtaler rundt oppsigelse av arbeidsforhold og søknad om permisjon uten lønn ***** STORELVDAL_PROD
2020/1254 20210601 01.06.2021 Inngående brev Oversendelse av uttalelse fra ungdomsrådet vedrørende vanntrampolinen på Kjemsjøen Linda Otnes Henriksen STORELVDAL_PROD
2020/1278 20210601 01.06.2021 Inngående brev Påminnelse: Folkehelseinstituttets årlige datainnsamling om kommunens forvaltning av tobakkskadeloven Folkehelseinstituttet STORELVDAL_PROD
2020/1065 20210601 01.06.2021 Inngående brev Søknad om grunnskoleopplæring for voksne ***** STORELVDAL_PROD
2020/1065 20210601 01.06.2021 Inngående brev Søknad om grunnskoleopplæring for voksne ***** STORELVDAL_PROD
2020/1049 20210601 01.06.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Flyttemelding - til Ullensaker kommune - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1049 20210601 01.06.2021 Utgående brev Flyttemelding - til ***** ***** - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1049 20210601 01.06.2021 Utgående brev Flyttemelding - til ***** ***** - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1049 20210601 01.06.2021 Utgående brev Flyttemelding - til ***** ***** - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/134 20210601 01.06.2021 Inngående brev Til landets kommuner: nye oppdateringer - pressemelding - hovedreglene for karantene og karantenehotell Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) STORELVDAL_PROD
2021/7 20210601 01.06.2021 Utgående brev Konsesjonsforholdet er registrert i matrikkelen gbnr 10/74 i Stor-Elvdal Emilija Kostovska STORELVDAL_PROD
2021/24 20210601 01.06.2021 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2021 ***** STORELVDAL_PROD
2020/1755 20210601 01.06.2021 Inngående brev Sak avsluttet - klagefrist utgått - Utlån - startlån - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1884 20210601 01.06.2021 Inngående brev Søknad om utsettelse av tillatelse til motorferdsel i utmark - Anne Hagen, Ski Anne Hagen STORELVDAL_PROD
2020/1996 20210601 01.06.2021 Inngående brev Sak avsluttet - klagefrist utgått - ***** ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/2247 20210601 01.06.2021 Inngående brev Oversendelse av anleggsregnskap for ID 21528 vedr Koppang Fotballbane ved Koppang Stadion - Koppang fotballklubb Koppang fotballklubb STORELVDAL_PROD
2021/414 20210601 01.06.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 14.06.20 - 31.08.21 - pleiemedhjelper / sommerferievikar ved Hjemmebaserte tjenester Kristian H Helseth STORELVDAL_PROD
2021/245 20210601 01.06.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-06-01T08:00:15.881829 Skatteetaten STORELVDAL_PROD
2021/245 20210601 01.06.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-06-01T08:00:53.318689 Skatteetaten STORELVDAL_PROD
2021/245 20210601 01.06.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-06-01T08:01:27.601497 Skatteetaten STORELVDAL_PROD
2021/246 20210601 01.06.2021 Inngående brev Søknad om reinsdyrjakt i Fampen, Sølnkletten og Opphus høsten 2021 Boris Fuchs STORELVDAL_PROD
2021/246 20210601 01.06.2021 Inngående brev Søknad om reinsdyrjakt i Fampen, Sølnkletten og Strand/Opphus høsten 2021 Alina Evans STORELVDAL_PROD
2021/246 20210601 01.06.2021 Inngående brev Søknad på reinsdyrjakt i Fampen høsten 2021 Knut Strand STORELVDAL_PROD
2021/246 20210601 01.06.2021 Inngående brev Søknad om reinsdyrjakt i KF Stor-Elvdal kommuneskoger høsten 2021 Knut Haaken Austeng STORELVDAL_PROD
2021/246 20210601 01.06.2021 Inngående brev Søknad om reinsdyrjakt i Fampen og Sølnkletten høsten 2021 Trude Sandberg STORELVDAL_PROD
2021/246 20210601 01.06.2021 Inngående brev Søknad om reinsdyrjakt i KF Stor-Elvdal kommuneskoger høsten 2021 Margrete Joten STORELVDAL_PROD
2021/246 20210601 01.06.2021 Inngående brev Søknad om reinsdyrjakt i Fampen og Sølnkletten høsten 2021 Per Magne Ophus STORELVDAL_PROD
2021/246 20210601 01.06.2021 Inngående brev Søknad om reinsdyrjakt i KF Stor-Elvdal kommuneskoger høsten 2021 Pinehas Austeng STORELVDAL_PROD
2021/246 20210601 01.06.2021 Inngående brev Søknad om reinsdyrjakt i KF Stor-Elvdal kommuneskoger høsten 2021 Jonas Austeng STORELVDAL_PROD
2021/246 20210601 01.06.2021 Inngående brev Søknad på reinsdyrjakt i Fampen høsten 2021 Arnt Sverre Simensen STORELVDAL_PROD
2021/246 20210601 01.06.2021 Inngående brev Søknad om reinsdyrjakt i Fampen og Sølnkletten høsten 2021 Frode Ophus STORELVDAL_PROD
2021/470 20210601 01.06.2021 Inngående brev Forespørsel om staus på startlån - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/461 20210601 01.06.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Fagsykepleier/sykepleier Moratunet sykehjem, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4386344890 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/523 20210601 01.06.2021 Utgående brev Referat fra møte 10.05.21 ***** STORELVDAL_PROD
2021/490 20210601 01.06.2021 Utgående brev Avslag på søknad om kulturmidler - Steinvik samfunnshus AL STEINVIK SAMFUNNSHUS AL STORELVDAL_PROD
2021/573 20210601 01.06.2021 Utgående brev Melding om administrativt vedtak - fradeling av Halasbua etter plan- og bygningsloven gbnr 12/6 - opprettelse av ny grunneiendom Anbjør Svenkerud STORELVDAL_PROD
2021/577 20210601 01.06.2021 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gbnr 32/2 - Odd Arvid Sollien Odd Arvid Sollien STORELVDAL_PROD
2021/550 20210601 01.06.2021 Utgående brev Svar på forespørsel om kommunens vennskapskommuner og kontaktinformasjon Nrk / Norsk rikskringkasting STORELVDAL_PROD
2021/300 20210531 31.05.2021 Inngående brev Sommerfest i barnehagen Stor-Elvdal Kommune - Grethe Fjellberg STORELVDAL_PROD
2021/300 20210531 31.05.2021 Inngående brev Spørsmål ang smittevern og skolekorpsøving Stor-Elvdal Kommune - Grethe Fjellberg STORELVDAL_PROD
2021/300 20210531 31.05.2021 Inngående brev Spørsmål om fadderklasse kan møte skolestartere Stor-Elvdal Kommune - Grethe Fjellberg STORELVDAL_PROD
2021/294 20210531 31.05.2021 Utgående brev Innvilget søknad om plass i SFO 2021/2022 Koppang skole - Izak Arkaravind Hval Usa Hokkhuntod STORELVDAL_PROD
2021/294 20210531 31.05.2021 Inngående brev Søknad om plass i SFO 2021/2022 - Izak Arkaravind Hval Usa Hokkhuntod STORELVDAL_PROD
2021/328 20210531 31.05.2021 Inngående brev Ettersendelse av manglede dokumentasjon - søknad om utslippstillatelse - etablering av VVA-anlegg på gbnr 54/506 Rondeveien - Atnsjø utvikling AS, Sollia Arealpluss STORELVDAL_PROD
2021/341 20210531 31.05.2021 Inngående brev Årsmøte 2021 Norsk kulturskoleråd Innlandet Kulturskoleradet - Elin Kvernmoen STORELVDAL_PROD
2021/380 20210531 31.05.2021 Inngående brev Uttalelse fra samarbeidsutvalget i Stor-Elvdal Naturbarnehage angående dispensajson fra pedagognormen Stor-Elvdal naturbarnehage STORELVDAL_PROD
2021/380 20210531 31.05.2021 Utgående brev Innvilget søknad om dispensasjon fra utdanningskravet til pedagogisk leder - Stor-Elvdal naturbarnehage avd. Furutoppen STOR-ELVDAL NATURBARNEHAGE AS STORELVDAL_PROD
2021/441 20210531 31.05.2021 Utgående brev Søknad om refusjon av utgifter til databrille - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/246 20210531 31.05.2021 Inngående brev Søknad om reinsdyrjakt i KF Stor-Elvdal kommuneskoger høsten 2021 Per Lingjerde STORELVDAL_PROD
2021/246 20210531 31.05.2021 Inngående brev Søknad om reinsdyrjakt i KF Stor-Elvdal kommuneskoger høsten 2021 Jacob Nygård Lingjerde STORELVDAL_PROD
2021/143 20210531 31.05.2021 Utgående brev Ny melding om mangler - søknad om ferdigattest - oppføring av fritidsbolig på gbfnr 17/7/64 Geitryggen - Øivind Lofthus Øivind Lofthus STORELVDAL_PROD
2020/2218 20210531 31.05.2021 Inngående brev Revisjonsberetning 2020 og årsavslutningsbrev - Stor-Elvdal kommune Revisjon Øst IKS STORELVDAL_PROD
2020/2238 20210531 31.05.2021 Utgående brev Kontantstøtterapport mai 2021 - Stor-Elvdal kommune NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN STORELVDAL_PROD
2020/1953 20210531 31.05.2021 Inngående brev Avslutningsbrev fra PPT - ***** ***** ***** Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole STORELVDAL_PROD
2020/1879 20210531 31.05.2021 Inngående brev Vaksinering - koronavaksinasjonsprogrammet - covid-19 Silje Tuxen Thingvoll STORELVDAL_PROD
2021/19 20210531 31.05.2021 Inngående brev Referat fra ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 26.05.21 Sykehuset Innlandet STORELVDAL_PROD
2021/33 20210531 31.05.2021 Utgående brev Svar på forespørsel om utestående kommunale avgifter på gbnr 16/21 - Ref. 10210053 EiendomsMegler 1 Innlandet AS STORELVDAL_PROD
2021/33 20210531 31.05.2021 Utgående brev Svar på forespørsel om utestående fordringer gbnr 14/129 - oppdrag nr. 5210040 Megleroppgjøret Innlandet STORELVDAL_PROD
2021/7 20210531 31.05.2021 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 65/1 og 42/1 Iben Wermuth Andresen m.fl. STORELVDAL_PROD
2021/8 20210531 31.05.2021 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring - rådmannens lederavtale / arbeidsavtale Medlem i Pressens offentlighetsutvalg Sindre Granly Meldalen STORELVDAL_PROD
2021/9 20210531 31.05.2021 Inngående brev Vedtak skogfond (udekka investering), gbnr 54/1 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20210531 31.05.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 8/8 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/88 20210531 31.05.2021 Utgående brev Vedrørende søknad om dispensasjon fra forskrift om motorferdsel på Atnsjøen Morten Wang STORELVDAL_PROD
2021/51 20210531 31.05.2021 Utgående brev Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gbnr 54/111 Rondeveien 971 - Arild Johansen - Hamar Arild Karl Johansen STORELVDAL_PROD
2020/1279 20210531 31.05.2021 Utgående brev Oversendelse for ekstern uttalelse - søknad om ny landbruksvei klasse 3 på gbnr 8/8 Furuset Gård i Stor-Elvdal STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/1044 20210531 31.05.2021 Inngående brev Oppsigelse av plass i SFO ved Koppang skole - Mária-Othelie Heggstad Bielek Marita Grøtan Heggstad STORELVDAL_PROD
2020/1044 20210531 31.05.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse av plass i SFO ved Koppang skole - Mária-Othelie Heggstad Bielek Marita Grøtan Heggstad STORELVDAL_PROD
2020/806 20210531 31.05.2021 Inngående brev Invitasjon til å gi innspill til Gjerdrum-utvalget - kvikkleirerisiko Gjerdrum-utvalget STORELVDAL_PROD
2020/623 20210531 31.05.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling / permisjon ***** STORELVDAL_PROD
2020/623 20210531 31.05.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling / permisjon ***** STORELVDAL_PROD
2020/443 20210531 31.05.2021 Utgående brev ***** - Tvangssalg EiendomsMegler 1 Innlandet AS STORELVDAL_PROD
2020/424 20210531 31.05.2021 Inngående brev Påminnelse - krav om innrapportering for utbetaling av tilskudd Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) STORELVDAL_PROD
2020/220 20210531 31.05.2021 Utgående brev Tilbud om kommunal bolig - Eventyrveien 32 ***** STORELVDAL_PROD
2020/57 20210531 31.05.2021 Inngående brev Innkalling til rettsmøte Forliksrådet i Nord-Østerdal STORELVDAL_PROD
2021/540 20210531 31.05.2021 Inngående brev Nabovarsel - Strand kirke - gnr. 4 bnr. 79 - Stor-Elvdal kommune - fradeling til parkering Statens vegvesen STORELVDAL_PROD
2021/541 20210531 31.05.2021 Inngående brev Banorama tar jernbanen inn i klasserommet - sikkerhetsbudskap - ferdsel langs jernbanen Bane Nor STORELVDAL_PROD
2021/568 20210531 31.05.2021 Inngående brev Samarbeidsavtale for Sør-Østerdalsregionen - politisk råd Sør-Østerdal regionråd STORELVDAL_PROD
2021/568 20210531 31.05.2021 Inngående brev Oversendelse av strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdalsregionen 2021-2024 Sør-Østerdalsregionen STORELVDAL_PROD
2021/578 20210531 31.05.2021 Inngående brev Kopi av brev til Miljødirektoratet - frivillig vern av skog - 7 skogområder i Innlandet - Steinøya i Stor-Elvdal STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/577 20210531 31.05.2021 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gbnr 32/2 - Odd Arvid Sollien Odd Arvid Sollien STORELVDAL_PROD
2021/574 20210531 31.05.2021 Inngående brev Søknad om sletting av gyldig fravær ***** STORELVDAL_PROD
2021/574 20210531 31.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om sletting av gyldig fravær ***** STORELVDAL_PROD
2021/575 20210531 31.05.2021 Inngående brev Kontaktregister - Webinar nytt tidspunkt Helsedirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/575 20210531 31.05.2021 Inngående brev Brev til landets kommuner om registrering av kontaktinformasjon i kontaktregister for kommuneleger Helsedirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/579 20210531 31.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon fra stillingen som miljøterapeut i Benveien Nina Nordmark STORELVDAL_PROD
2021/579 20210531 31.05.2021 Inngående brev Søknad om permisjon i et år fra stilling som miljøterapeut i Benveien Nina Nordmark STORELVDAL_PROD
2021/30 20210530 30.05.2021 Inngående brev Svar på søknad om tilskudd til Aktivitetstilbud og besøksvert, Statsbudsjett 2021, kap. 761 post 68 og 79 - " Benvei uten grenser " STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/33 20210528 28.05.2021 Inngående brev Forespørsel om utestående fordringer gbnr 14/129 Megleroppgjøret Innlandet STORELVDAL_PROD
2020/2225 20210528 28.05.2021 Inngående brev Takker ja til flytting av plass barnehage for ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/2311 20210528 28.05.2021 Inngående brev Avslutningsbrev ***** STORELVDAL_PROD
2021/7 20210528 28.05.2021 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 10/74 Emilija Kostovska STORELVDAL_PROD
2021/7 20210528 28.05.2021 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 19/572 Tore Tellum STORELVDAL_PROD
2020/92 20210528 28.05.2021 Inngående brev Anmodning om svar på klage - refinasiering Husbanken ***** STORELVDAL_PROD
2020/155 20210528 28.05.2021 Utgående brev Avlysning av møtet 01.06.2021 Ellen Marie Tangen m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/271 20210528 28.05.2021 Inngående brev Tilsyn - oppfyllelse av vedtak - Moratunet sykehjem Arbeidstilsynet STORELVDAL_PROD
2020/376 20210528 28.05.2021 Inngående brev Kommentarer til avlyst møte i Råd for likestilling av funksjonshemmede / RLF den 1. juni 2021 Jan Erik Hageler Lingjerde STORELVDAL_PROD
2020/376 20210528 28.05.2021 Inngående brev Svar på brev fra Jan Erik Lingjerde - avlyst møte i Råd for likestilling av funksjonshemmede / RLF den 1. juni 2021 Leder i RLF, Ellen Marie Tangen STORELVDAL_PROD
2020/1020 20210528 28.05.2021 Utgående brev Tjenestebevis Mario Popovic STORELVDAL_PROD
2020/830 20210528 28.05.2021 Utgående brev Oversikt over masseuttak / strøsand vinteren 2020/2021 Bjørn Helge Evensen STORELVDAL_PROD
2020/867 20210528 28.05.2021 Inngående brev Plantebrett til alle sykehjem i Innlandet - som takk for god innsats i koronaepidemien Fylkesmannen - Olsen, Turid Windjusveen STORELVDAL_PROD
2020/1270 20210528 28.05.2021 Inngående brev Etterspør svar i sak vedrørende kommunale helse- og omsorgstjenester Pasient- og brukerombudet STORELVDAL_PROD
2020/1186 20210528 28.05.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - 80% vikariat som adjunkt vikariat ved Koppang skole fra 1.8.2021 - 31.7.2022 Jeanette Solheim STORELVDAL_PROD
2020/1068 20210528 28.05.2021 Inngående brev Forespørsel om rødt nivå - Koppang skole uke 22 Koppang skole STORELVDAL_PROD
2020/1068 20210528 28.05.2021 Inngående brev Rapportering knyttet til overgang til grønt nivå i barnehager og skoler Statsforvalteren i Innlandet STORELVDAL_PROD
2020/1731 20210528 28.05.2021 Inngående brev Kopi av brev til Moelven Østerdalsbruket - avslag på søknad om tilskudd til veivedlikehold - veien Atna bru - Stor-Elvdal kommune Norges vassdrags- og energidirektorat STORELVDAL_PROD
2020/1620 20210528 28.05.2021 Utgående brev Oversendelse av arbeidsavtaler til underskrift Sara Sundli STORELVDAL_PROD
2021/246 20210528 28.05.2021 Inngående brev Søknad på reinsdyrjakt / ungdomskort i KF Stor-Elvdal kommuneskoger høsten 2021 Magnus Lilletjernbakken STORELVDAL_PROD
2021/212 20210528 28.05.2021 Inngående brev Melding om fagpersoner - ***** ***** ***** ved Stor-Elvdal ungdomsskole Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole STORELVDAL_PROD
2021/368 20210528 28.05.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Sommerjobb Moratunet Kjøkken Moratunet, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4377196513 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/368 20210528 28.05.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Sommerjobb Moratunet Kjøkken Moratunet, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4377196513 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/368 20210528 28.05.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Sommerjobb Moratunet Kjøkken Moratunet, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4377196513 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/368 20210528 28.05.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Sommerjobb Moratunet Kjøkken Moratunet, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4377196513 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/303 20210528 28.05.2021 Inngående brev Opprettelse av friområder for hund Norsk kennel klubb STORELVDAL_PROD
2021/576 20210528 28.05.2021 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i skiltforskriften – skilt for fartsgrensesone sykkel og endringer i forskrift om forenklet forelegg - høringsfrist: 11 juni 2021 Statens vegvesen STORELVDAL_PROD
2021/567 20210528 28.05.2021 Inngående brev Søknad om oppsetting av skilt - parkering forbudt - i Gunstadseter hyttefelt Dag Martin Bakken STORELVDAL_PROD
2021/570 20210528 28.05.2021 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - uthus, gbnr 14/63 Tryliveien 1414 Per Anders Westgaard STORELVDAL_PROD
2021/572 20210528 28.05.2021 Utgående brev Tjenestebevis Line Smedbakken STORELVDAL_PROD
2021/580 20210528 28.05.2021 Inngående brev Oversendelse av dokument - bekreftelse på dysleksi - ***** ***** ***** Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole STORELVDAL_PROD
2021/489 20210528 28.05.2021 Utgående brev Godkjenning - Søknad uten ansvarsrett - endring av bygg - fasade, endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - gbnr 4/ Geir Jostein Skolegården STORELVDAL_PROD
2021/476 20210528 28.05.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 18.05.21 - 25.03.22 - tilkallingsvikar sykepleier - Enhet helse Gunn Eli Rønningen STORELVDAL_PROD
2021/476 20210528 28.05.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 14.06.21 - 25.03.22 - 50% vikariat sykepleier - Enhet helse Gunn Eli Rønningen STORELVDAL_PROD
2021/473 20210527 27.05.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 16.08.21 - 15.08.22 - sykepleier 100% - Enhet Helse Laila Jordal Laurentz STORELVDAL_PROD
2021/518 20210527 27.05.2021 Utgående brev Informasjon til naboer - søknad om konsesjon på erverv av gbnr 19/440 MATHIESEN-ATNA AS m.fl. STORELVDAL_PROD
2021/564 20210527 27.05.2021 Utgående brev Avgiftsgrunnlag kommunale gebyrer gbnr 9/138 Lars Marius S Olsen STORELVDAL_PROD
2021/565 20210527 27.05.2021 Inngående brev Høring – endring i sosialtjenesteloven § 51 a om bestemmelser ved allmennfarlig smittsom sykdom - høringsfrist 4. august 2021 Arbeids- og sosialdepartementet STORELVDAL_PROD
2021/566 20210527 27.05.2021 Inngående brev Arbeidsavtale fra 01.08.2021 -100 % fast stilling - naturveileder rovdyrsenteret - Sektor for samfunnsutvikling Ket Fossen STORELVDAL_PROD
2021/246 20210527 27.05.2021 Inngående brev Søknad på reinsdyrjakt i Fampen høsten 2021 Frank Robert Larsen STORELVDAL_PROD
2021/246 20210527 27.05.2021 Inngående brev Søknad på reinsdyrjakt i Fampen høsten 2021 Knut Terje Larsen STORELVDAL_PROD
2021/246 20210527 27.05.2021 Inngående brev Søknad på reinsdyrjakt i Fampen høsten 2021 Sondre Borgedal Larsen STORELVDAL_PROD
2021/145 20210527 27.05.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Varsel oppmålingsforretning - Fradeling fra gbnr 17/108 i Stor-Elvdal kommune Juliussen Bjørn Harvey STORELVDAL_PROD
2021/145 20210527 27.05.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Varsel oppmålingsforretning - Fradeling fra gbnr 17/108 i Stor-Elvdal kommune Juliussen Audhild STORELVDAL_PROD
2020/1667 20210527 27.05.2021 Inngående brev KS-finansiert desentralisert Ledelsesstudium Østlandet Kulturskoleradet - Merete Wilhelmsen STORELVDAL_PROD
2020/1361 20210527 27.05.2021 Inngående brev Årsmelding 2020 - Gudbrandsdal Krisesenter IKS Gudbrandsdal krisesenter IKS STORELVDAL_PROD
2020/1416 20210527 27.05.2021 Inngående brev Foreløpig beregnet tilskudd - kontroll av data før utbetaling av tilskudd for 1. halvår 2021 Innlandet fylkeskommune STORELVDAL_PROD
2020/1129 20210527 27.05.2021 Utgående brev Matrikkelføring - Jordskiftesak - 20-071303RFA-JTYN Svendstuøyene naturreservat Nord-Østerdal jordskifterett m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/1130 20210527 27.05.2021 Utgående brev Matrikkelføring - Jordskiftesak - 20-071380RFA-JTYN Trya naturreservat Nord-Østerdal jordskifterett STORELVDAL_PROD
2020/391 20210527 27.05.2021 Inngående brev Høringer etter plan- og bygningsloven sommer 2021 STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/443 20210527 27.05.2021 Inngående brev ***** - Tvangssalg EiendomsMegler 1 Innlandet AS STORELVDAL_PROD
2020/290 20210527 27.05.2021 Inngående brev Oversendelse av begjæring om omgjøring - avslag på konsesjon gbnr 12/6 m.fl. og gbnr 12/11 i Stor Elvdal kommune - Brøttum allmenning. Landbruks- og matdepartementet STORELVDAL_PROD
2020/211 20210527 27.05.2021 Inngående brev Muntlig eksamen for elever er avlyst Utdanningsdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/604 20210527 27.05.2021 Inngående brev Oppheving av vedtak om somatisk helsehjelp med tvang - ***** ***** ***** ***** STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/630 20210527 27.05.2021 Inngående brev Avvik - anmodning om retting i matrikkel grunnbok Kartverket STORELVDAL_PROD
2021/33 20210527 27.05.2021 Inngående brev Forespørsel om utestående kommunale avgifter på gbnr 16/21 EiendomsMegler 1 Innlandet AS STORELVDAL_PROD
2021/134 20210527 27.05.2021 Inngående brev Til landets kommuner: nye oppdateringer - pressemelding - omfordeling av vaksiner Integrerings- og mangfoldsdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/134 20210526 26.05.2021 Inngående brev Til landets kommuner: nye oppdateringer - pressemelding - koronasertifikat - forslag til endringer i smittevernloven Integrerings- og mangfoldsdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/134 20210526 26.05.2021 Inngående brev Til landets kommuner: nye oppdateringer - pressemelding - koronasertifikat - forslag til endringer i smittevernloven Integrerings- og mangfoldsdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/8 20210526 26.05.2021 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring - lønn til ordfører og varaordfører Medlem i Pressens offentlighetsutvalg Sindre Granly Meldalen STORELVDAL_PROD
2021/7 20210526 26.05.2021 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 9/84 MEGLERHUSET ØSTLANDET AS STORELVDAL_PROD
2021/7 20210526 26.05.2021 Utgående brev Konsesjonsforholdet er registrert i matrikkelen gbnr 9/84 i Stor-Elvdal MEGLERHUSET ØSTLANDET AS STORELVDAL_PROD
2020/2243 20210526 26.05.2021 Utgående brev Oversendelse av tinglyst dokument i sak 20/2243 gbnr 19/1628 Vidar Karlsen STORELVDAL_PROD
2020/1838 20210526 26.05.2021 Inngående brev Nasjonal undersøkelse om kommunal egenfinansiering av fastlegeordningen Ipsos og KS STORELVDAL_PROD
2020/623 20210526 26.05.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** permisjon - presisering ***** STORELVDAL_PROD
2020/790 20210526 26.05.2021 Inngående brev Avslutning av prosjektet kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Innlandet INNLANDET FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD
2020/752 20210526 26.05.2021 Inngående brev Oversendelse av beredskapsbrev 2021 – Arbeidet mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold Kunnskapsdepartementet STORELVDAL_PROD
2020/156 20210526 26.05.2021 Inngående brev Påminnelse - rapportering av psykisk helse- og rusarbeid i kommunen 2021 SINTEF STORELVDAL_PROD
2020/1278 20210526 26.05.2021 Inngående brev Påminnelse - Folkehelseinstituttets årlige datainnsamling om kommunens forvaltning av tobakkskadeloven Rambøll Management Consulting STORELVDAL_PROD
2020/1101 20210526 26.05.2021 Inngående brev Påminnelse - Folkehelseinstituttets årlige datainnsamling om kommunens forvaltning av alkoholloven Rambøll Management Consulting STORELVDAL_PROD
2020/862 20210526 26.05.2021 Inngående brev Skade nr. KLPREF371963-ST205 Industrivegen 70 Stor-Elvdal Klp - KLP Skadeforsikring - Oppgjørsavdelingen Bygning STORELVDAL_PROD
2020/1035 20210526 26.05.2021 Inngående brev Innhenting av opplysninger skole Barnevernet i Stor-Elvdal STORELVDAL_PROD
2020/1652 20210526 26.05.2021 Inngående brev Innhenting av opplysninger barnehage ***** STORELVDAL_PROD
2021/198 20210526 26.05.2021 Utgående brev Tilbud om kommunal bolig - Skogfaret 13 B ***** STORELVDAL_PROD
2021/300 20210526 26.05.2021 Inngående brev Anmodning om vurdering i forhold til koronaepidemien - innskriving av 1. klassinger Stor-Elvdal Kommune - Grethe Fjellberg STORELVDAL_PROD
2021/294 20210526 26.05.2021 Inngående brev Søknad om plass i SFO 2021/2022 Koppang skole - Josef Smedbakken Stine Smedbakken STORELVDAL_PROD
2021/294 20210526 26.05.2021 Utgående brev Innvilget søknad om plass i SFO 2021/2022 Koppang skole - Josef Smedbakken Stine Smedbakken STORELVDAL_PROD
2021/294 20210526 26.05.2021 Inngående brev Søknad om plass i SFO 2021/2022 Koppang skole - Leo Løkken Lene Løkken STORELVDAL_PROD
2021/294 20210526 26.05.2021 Utgående brev Innvilget søknad om plass i SFO 2021/2022 Koppang skole - Leo Løkken Lene Løkken STORELVDAL_PROD
2021/459 20210526 26.05.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Sykepleier Langtidsavdeling Moratunet sykehjem, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4386188822 Bjørnar Kløften Bjørnar Kløften STORELVDAL_PROD
2021/563 20210526 26.05.2021 Utgående brev Slamtømming gbnr 27/58 Helge Sverre Smedhaug STORELVDAL_PROD
2021/530 20210526 26.05.2021 Utgående brev Svar på anmodning om oversikt over hjemmetjenesten – enheten Hjemmebaserte tjenester Sykehuset Innlandet STORELVDAL_PROD
2021/548 20210526 26.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Søknad uten ansvarsrett - gbnr 19/993 Jan Arne Wollum STORELVDAL_PROD
2021/548 20210526 26.05.2021 Inngående brev Søknad uten ansvarsrett - riving av hele bygget - gbnr 19/993 Jan Arne Wollum STORELVDAL_PROD
2021/549 20210526 26.05.2021 Inngående brev Søknad om permisjon sekundært oppsigelse fra stilling som fagleder i hjemmebaserte tjenester Elisabeth Gresli Åsvang STORELVDAL_PROD
2021/549 20210526 26.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon sekundært oppsigelse fra stilling som fagleder i hjemmebaserte tjenester Elisabeth Gresli Åsvang STORELVDAL_PROD
2021/550 20210526 26.05.2021 Inngående brev Forespørsel etter oversikt over kommunens vennskapskommuner og kontaktinformasjon Nrk / Norsk rikskringkasting STORELVDAL_PROD
2021/542 20210525 25.05.2021 Inngående brev Høring - forskrift om jakt- og fangsttider 2022 - 2028 - høringsfrist 15. oktober 2021 Miljødirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/543 20210525 25.05.2021 Utgående brev Arbeidsbekreftelse fast nattstilling - Moratunet sykehjem Ivi Kruusalu STORELVDAL_PROD
2021/544 20210525 25.05.2021 Inngående brev Søknad om fradeling av grunneiendom gbnr 19/579 - Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal kommune STORELVDAL_PROD
2021/545 20210525 25.05.2021 Inngående brev Søknad om fradeling av grunneiendom gbnr 19/860 - Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal kommune STORELVDAL_PROD
2021/546 20210525 25.05.2021 Inngående brev Søknad om fradeling av grunneiendom gbnr 19/537 - Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal kommune STORELVDAL_PROD
2021/477 20210525 25.05.2021 Utgående brev Godkjenning - Ferdigattest - endring av bruk - bruksendring - gbnr. 6/101 Per Ove Bårdsen STORELVDAL_PROD
2021/477 20210525 25.05.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - endring av bruk - bruksendring - gbnr 6/101 ØSTERDALEN BYGGESERVICE AS m.fl. STORELVDAL_PROD
2021/469 20210525 25.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Renholder Renhold og vaskeri Moratunet, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4387300032 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/469 20210525 25.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Renholder Renhold og vaskeri Moratunet, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4387300032 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/469 20210525 25.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Renholder Renhold og vaskeri Moratunet, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4387300032 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/469 20210525 25.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Renholder Renhold og vaskeri Moratunet, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4387300032 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/469 20210525 25.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Renholder Renhold og vaskeri Moratunet, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4387300032 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/469 20210525 25.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Renholder Renhold og vaskeri Moratunet, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4387300032 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/469 20210525 25.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Renholder Renhold og vaskeri Moratunet, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4387300032 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/469 20210525 25.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Renholder Renhold og vaskeri Moratunet, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4387300032 ***** ***** ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/469 20210525 25.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Renholder Renhold og vaskeri Moratunet, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4387300032 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/469 20210525 25.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Renholder Renhold og vaskeri Moratunet, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4387300032 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/462 20210525 25.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4386377672) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/462 20210525 25.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Helsefagarbeider Hjemmebaserte tjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4386377672 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/462 20210525 25.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4386377672) - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/462 20210525 25.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Helsefagarbeider Hjemmebaserte tjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4386377672 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/462 20210525 25.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4386377672) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/462 20210525 25.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Helsefagarbeider Hjemmebaserte tjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4386377672 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/462 20210525 25.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4386377672) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/462 20210525 25.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Helsefagarbeider Hjemmebaserte tjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4386377672 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/462 20210525 25.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4386377672) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/462 20210525 25.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Helsefagarbeider Hjemmebaserte tjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4386377672 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/462 20210525 25.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4386377672) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/462 20210525 25.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Helsefagarbeider Hjemmebaserte tjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4386377672 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/462 20210525 25.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4386377672) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/462 20210525 25.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Helsefagarbeider Hjemmebaserte tjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4386377672 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/460 20210525 25.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Helsefagarbeider Langtidsavdeling Moratunet sykehjem, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4386238544 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/460 20210525 25.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Helsefagarbeider Langtidsavdeling Moratunet sykehjem, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4386238544 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/460 20210525 25.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Helsefagarbeider Langtidsavdeling Moratunet sykehjem, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4386238544 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/469 20210525 25.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Renholder Renhold og vaskeri Moratunet, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4387300032 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/461 20210525 25.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Fagsykepleier/sykepleier Moratunet sykehjem, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4386344890 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/469 20210525 25.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Renholder Renhold og vaskeri Moratunet, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4387300032 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/469 20210525 25.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Renholder Renhold og vaskeri Moratunet, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4387300032 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/469 20210525 25.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Renholder Renhold og vaskeri Moratunet, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4387300032 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/469 20210525 25.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Renholder Renhold og vaskeri Moratunet, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4387300032 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/459 20210525 25.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Sykepleier Langtidsavdeling Moratunet sykehjem, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4386188822 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/460 20210525 25.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Helsefagarbeider Langtidsavdeling Moratunet sykehjem, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4386238544 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/460 20210525 25.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Helsefagarbeider Langtidsavdeling Moratunet sykehjem, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4386238544 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/460 20210525 25.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Helsefagarbeider Langtidsavdeling Moratunet sykehjem, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4386238544 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/460 20210525 25.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Helsefagarbeider Langtidsavdeling Moratunet sykehjem, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4386238544 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/460 20210525 25.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Helsefagarbeider Langtidsavdeling Moratunet sykehjem, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4386238544 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/460 20210525 25.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Helsefagarbeider Langtidsavdeling Moratunet sykehjem, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4386238544 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/463 20210525 25.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4386384874) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/463 20210525 25.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Helsefagarbeider Hjemmebaserte tjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4386384874 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/463 20210525 25.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4386384874) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/463 20210525 25.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Helsefagarbeider Hjemmebaserte tjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4386384874 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/463 20210525 25.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4386384874) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/463 20210525 25.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Helsefagarbeider Hjemmebaserte tjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4386384874 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/463 20210525 25.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4386384874) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/463 20210525 25.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Helsefagarbeider Hjemmebaserte tjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4386384874 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/463 20210525 25.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4386384874) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/463 20210525 25.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Helsefagarbeider Hjemmebaserte tjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4386384874 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/463 20210525 25.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4386384874) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/463 20210525 25.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Helsefagarbeider Hjemmebaserte tjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4386384874 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/463 20210525 25.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4386384874) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/463 20210525 25.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Helsefagarbeider Hjemmebaserte tjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4386384874 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/463 20210525 25.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4386384874) - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/463 20210525 25.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Helsefagarbeider Hjemmebaserte tjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4386384874 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/463 20210525 25.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4386384874) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/463 20210525 25.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Helsefagarbeider Hjemmebaserte tjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4386384874 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD