eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/32 20191208 08.12.2019 Utgående brev Svar på deltakerregistrering av voksne innvandrere i norsk og samfunnskunnskap1. og 2. halvår 2019 Fylkesmannen i Innlandet
2019/893 20191207 07.12.2019 Inngående brev Takker ja til stilling som sykepleier i 100 % fast stilling i enhet korttidsavdelingen Hege Løkken Søberg
2019/950 20191207 07.12.2019 Inngående brev Retur av tinglyste dokumenter STATENS KARTVERK
2016/1290 20191207 07.12.2019 Inngående brev Klage på mangler i pasientjournal - kommunelegekontoret *****
Ingen tilgang 20191207 07.12.2019 Inngående brev Innkalling til time - ***** ***** ***** SYKEHUSET INNLANDET HF
2019/1027 20191207 07.12.2019 Inngående brev Hedmark og Oppland fylkeskommuner slås sammen fra 01.01.2020 HEDMARK TRAFIKK FKF
Ingen tilgang 20191207 07.12.2019 Inngående brev Påminnelse om godkjenning av søknad om pensjon *****
2017/982 20191207 07.12.2019 Inngående brev Søknad om reduserte kommunale avgifter - eiendomsgrunnlag kommunale avgifter gnr 17 bnr 316 Hans Magne Huset
Ingen tilgang 20191207 07.12.2019 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 19 bnr 250 MEGLERHUSET ØSTLANDET AS
2019/837 20191207 07.12.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 1.12.19-31.7.20 - engasjement 100% som lærer uten godkjent utdanning Lise Sandtrø Hagen
2016/277 20191207 07.12.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - 49% fast stilling som renholder fra 20.01.2020 - Sektor for samfunnsutvikling Lampueng Roeste
Ingen tilgang 20191207 07.12.2019 Inngående brev Søknad om elevpermisjon i ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20191207 07.12.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling i Stor-Elvdal kommune Kari Vestby Birkebekk
Ingen tilgang 20191207 07.12.2019 Inngående brev Søknad om dekning av utgifter til databrille - ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20191207 07.12.2019 Inngående brev Forespørsel om jobb ved pleie og omsorg i Stor-Elvdal kommune Maybrit Rasmussen
Ingen tilgang 20191207 07.12.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale fram til 30.06.2020 - pleiemedhjelper / tilkallingsvikar ved Moratunet sykehjem Lars Christian Øien
2019/829 20191207 07.12.2019 Utgående brev Tilbud om 49% stilling som renholder på sektor for samfunnsutvikling Lampueng Roeste
Ingen tilgang 20191206 06.12.2019 Inngående brev Oversendelse av rapporter om tømming og kontroll av oljeutskilleranlegg Arnkvaern - Elin Bekkevold Berntsen
2019/1045 20191206 06.12.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad om matrikulering med utsatt oppmålingsforretning fra gnr 19 bnr 1635 STOR-ELVDAL KOMMUNE
2018/658 20191206 06.12.2019 Utgående brev Dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - Frode Tjernmoen Frode Tjernmoen
Ingen tilgang 20191206 06.12.2019 Utgående brev Tillatelse til oppføring av garasje på gnr 19 bnr 971 Dyrefaret 7 - Andreas Rønningen Andreas Rønningen
2019/935 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse Hovda rasteplass GJERMUNDSHAUG ANLEGG AS
Ingen tilgang 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - tilbygg til hytte på gnr 54 bnr 308 Atnsjølia 17 - Hans Omsland, Fjellstrand Siv Kristin Berg
Ingen tilgang 20191206 06.12.2019 Inngående brev Høring - skattelegging av vannkraftverk - høringsfrist: 01. januar 2020 FINANSDEPARTEMENTET
Ingen tilgang 20191206 06.12.2019 Utgående brev Orientering om planlagt skilting av veier i Stor-Elvdal kommune For styret i Raudfjellsveien
2019/1045 20191206 06.12.2019 Utgående brev Oversendelse av tinglyst matrikkelbrev for gnr 19 bnr 1752 STOR-ELVDAL KOMMUNE
2019/1012 20191206 06.12.2019 Inngående brev Kopi av brev til Norutbygg AS - manglende opplysninger - varsel om avslag Direktoratet for Arbeidstilsynet
Ingen tilgang 20191206 06.12.2019 Utgående brev Svar på utestående fordringer vedr. tvangssalg av eiendommen ***** ***** ***** ***** i Stor-Elvdal kommune saksøkt ***** ***** ***** EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS
Ingen tilgang 20191206 06.12.2019 Utgående brev Ferdigattest - tilbygg til hytte på gnr 54 bnr 308 Atnsjølia 17 - Hans Omsland, Fjellstrand siv kristin berg m.fl.
Ingen tilgang 20191206 06.12.2019 Inngående brev Oversendelse av rapporter om tømming og kontroll av oljeutskilleranlegg Arnkvaern - Elin Bekkevold Berntsen
Ingen tilgang 20191206 06.12.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** søknad om opplæring i norsk og samfunnskunnskap i til sammen 600 timer *****
Ingen tilgang 20191206 06.12.2019 Utgående brev Vedtak om søknad om opplæring i norsk og samfunnskunnskap i til sammen 300 timer *****
2019/1050 20191206 06.12.2019 Inngående brev Høring av forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag - høringsfrist: 20. mars 2020 KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET
Ingen tilgang 20191206 06.12.2019 Inngående brev Melding om brev fra Utdanningsdirektoratet – Leirskoleopplæring Utdanningsdirektoratet
2019/157 20191206 06.12.2019 Inngående brev Informasjon om prosess rundt valg av styret i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Mhbr - Trond Joar Kjenstadbakk
Ingen tilgang 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad om igangsettelse av tilbygg - Gråsjøveien 837, 2476 Atna Øyvind Åge Berg
Ingen tilgang 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad på stilling som biblioteksjef i 100 % fast stilling i enhet kultur og idrett *****
2019/893 20191206 06.12.2019 Utgående brev Tilbud om 80% fast stilling på Moratunet sykehjem Wenche Buchholdt Holen
Ingen tilgang 20191206 06.12.2019 Utgående brev Svar på henvendelse angående navnskilt for Raufjellveien m.fl Per Eivind Grosvold
Ingen tilgang 20191206 06.12.2019 Inngående brev Revisjonsrapport interim 2019 - Stor-Elvdal kommune Hedmark-Revisjon - Hanne Mette Rusten
2019/157 20191206 06.12.2019 Inngående brev Forespørsel om navn på medlemmer i kommunalt råd 2019-2023 Nhf - Jorun Granberg
Ingen tilgang 20191206 06.12.2019 Inngående brev LVKs høringsuttalelse - skattelegging av vannkraftverk Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar
Ingen tilgang 20191206 06.12.2019 Utgående brev Arbeidsbekreftelse Berit Smedbakken
Ingen tilgang 20191206 06.12.2019 Utgående brev Foreløpig svar på spørsmål vedrørende skilting av veier / veiadresser på Atna Egil Oskarsen
Ingen tilgang 20191206 06.12.2019 Utgående brev Ferdigattest - riving av fjøs og gjenoppføring av uthus på gnr 4 bnr 6 Strandsetra - Trond Nysveen Stensberg AS m.fl.
Ingen tilgang 20191206 06.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av stilling som renholder - Sektor for samfunnsutvikling Berit Smedbakken
Ingen tilgang 20191205 05.12.2019 Utgående brev Overføring av skogfond fra Stor-Elvdal kommune til Rendalen kommune, Nordstu Koppang Bruk AS Fylkesmannen i Innlandet v/ Hilde Holm
Ingen tilgang 20191205 05.12.2019 Inngående brev Informasjon om nye gebyrsatser i alkoholforskriften § 6-2 Helsedirektoratet
Ingen tilgang 20191205 05.12.2019 Inngående brev Uavhengig revisors beretning vedrørende skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon for 5. termin 2019 Hedmark Revisjon IKS
Ingen tilgang 20191205 05.12.2019 Inngående brev Takker ja til leie av kommunal bolig - ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20191205 05.12.2019 Inngående brev Ny TT-ordning for Innlandet fylkeskommune - informasjon til kommunene og anmodning om bistand Hedmark fylkeskommune
2019/1048 20191205 05.12.2019 Inngående brev Signert leieavtale - Gimleveien 35C Boligbyggern - Bjørnar Klein Reinertsen
2019/702 20191204 04.12.2019 Utgående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - foreløpig svar Simen Ulseth Hellum
2019/853 20191204 04.12.2019 Inngående brev Uttalelse fra Fylkesmannen i Innlandet - deling av landbrukseiendommen gnr 32 bnr 2 m.fl. – Håkon Edvard Nesset FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/1046 20191204 04.12.2019 Inngående brev Avtale om utbytte fra Hedmark Fylkeskraft AS - orientering til kommunene i Hedmark fylke Hedmark fylkeskommune
Ingen tilgang 20191204 04.12.2019 Inngående brev Utforming av nye forskrifter i kommunene og fylkeskommunene - folkevalgtes rett til dekning av utgifter og økonomisk tap, arbeidsgodtgjøring, ettergodtgjøring og permisjoner KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2019/750 20191204 04.12.2019 Inngående brev Underskrevet husleiekontrakt - Skogfaret 11 C Bjørnar Rein Kleinertsen
2019/750 20191204 04.12.2019 Inngående brev Bekreftelse på utleverte nøkler til Skogfaret 11 C Bjørnar Rein Kleinertsen
2019/1047 20191204 04.12.2019 Inngående brev Høring - rapport fra ekspertutvalget om farlig avfall - høringsfrist: 15. januar 2020 KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET
Ingen tilgang 20191204 04.12.2019 Inngående brev Søknad på SFO-plass ved Sollia skole Einy Sunniva Brænd
Ingen tilgang 20191204 04.12.2019 Inngående brev Innspill fra Stor-Elvdal Høyre - Nasjonal transportplan / NTP 2022 - 2033 Ingeborg S M Mathiesen
2018/505 20191204 04.12.2019 Inngående brev Undersøkelse av Kjemsjøen i Stor-Elvdal og Rokosjøen i Løten - oversendelse av NIVA-notat FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20191204 04.12.2019 Inngående brev OPPROP - mot videre planlegging av vindkraftutbygging i kommunene uten kommunal medvirkning/ styring LYNGDAL KOMMUNE
2019/590 20191204 04.12.2019 Inngående brev Svar på søknad om tillatelse til gjennomføring av planmessig fôring av ville hjortedyr, samt utsetting av saltstein, i Stor-Elvdal kommune vinteren 2019 -2020 Statens vegvesen
2019/882 20191204 04.12.2019 Inngående brev Underskrevet husleiekontrakt - Skogfaret 11 B Bjørnar Klein Reinertsen
Ingen tilgang 20191204 04.12.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 27 bnr 1 - Mathiesen-Atna AS Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191204 04.12.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 8 bnr 1 - Jens Furuseth Naas-Bibow Landbruksdirektoratet
2017/870 20191204 04.12.2019 Utgående brev Innvilget søknad om elevpermisjon for ***** ***** ***** ***** i perioden ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20191204 04.12.2019 Utgående brev Rammetillatelse til oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gnr 10 bnr 372 Myklebysæterveien 1236 - Vibeke M Kiær og Hans Eid Grøholdt, Drammen MONO ARKITEKTER AS
Ingen tilgang 20191204 04.12.2019 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 12.11.19 *****
Ingen tilgang 20191204 04.12.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 36 bnr 1 - Bjørn Brænd Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191204 04.12.2019 Utgående brev Svar på anmodning om utbetaling av kommunalt driftsilskudd 1. halvår 2020 SR Produkter AS
Ingen tilgang 20191204 04.12.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd gnr 27 bnr 1 - Mathiesen-Atna AS Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191204 04.12.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd gnr 27 bnr 1 - Mathiesen-Atna AS Landbruksdirektoratet
2019/1045 20191204 04.12.2019 Utgående brev Tillatelse til deling av grunneiendommene gnr 19 bnr 1496 og 1635 - opprettelse av 5 nye grunneiendommer STOR-ELVDAL KOMMUNE
Ingen tilgang 20191204 04.12.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 27 bnr 1 - Mathiesen-Atna AS Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191204 04.12.2019 Inngående brev Vedtak skogfond (udekka investering) gnr 19 bnr 42 Nordstu Koppang bruk AS Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191204 04.12.2019 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av driftsbygning på gnr 50 bnr 3 - Roy Brænd, Atna Roy Brænd
Ingen tilgang 20191204 04.12.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling Edith Horvat
Ingen tilgang 20191204 04.12.2019 Inngående brev Innfrielsessaldoer Webmegler
Ingen tilgang 20191204 04.12.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Edith Horvat
Ingen tilgang 20191204 04.12.2019 Utgående brev Grunnerverv Tekna boligfelt Britt Berger Lucic
Ingen tilgang 20191204 04.12.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 19 bnr 21 - Olav Follstad Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191204 04.12.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 19 bnr 42 Nordstu Koppang bruk AS Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191204 04.12.2019 Utgående brev Oversender skjøte til signering gnr 19 bnr 1751 Britt Berger Lucic
2017/870 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om elevpermisjon for ***** ***** ***** ***** i perioden ***** ***** ***** *****
2017/12 20191203 03.12.2019 Utgående brev Regulering av husleie fra 01.01.2020 - kommunale boliger Eirik Harald Helgesen m.fl.
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om plass i SFO ved Koppang skole Ingeborg Storrøsten
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Inngående brev Innkalling til fellesmøte i AU og rådmannsutvalget 5. desember 2019 Trysil Kommune
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Inngående brev Høring - kvalitetsnorm for villrein - høringsfrist 02. mars 2020 MILJØDIREKTORATET
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale fram til 30.06.2020- pleiemedhjelper - tilkallingsvikar ved Moratunet sykehjem Kristine Bredin
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Utgående brev Tillatelse til hogst i vernskog gnr 27 bnr 1 - Mathiesen Atna AS Mathiesen - Atna AS
2019/869 20191203 03.12.2019 Utgående brev Tillatelse til oppføring av anneks til fritidsbolig på gnr 14 bnr 298 Tryliveien 1398 - True Westgaard Solberg, Enebakk True L Westgaard Solberg
2019/1041 20191203 03.12.2019 Inngående brev Anmodning om TS tiltak Koppang sentrum FV30 skolebarnkryssing - Trafikksikkerhet Statens vegvesen
2019/829 20191203 03.12.2019 Inngående brev Takker ja til tilbud om 75% stilling i vaskeri/renhold på Moratunet sykehjem - sektor for institusjonstjenester Berit Smedbakken
2019/829 20191203 03.12.2019 Utgående brev Svar på stilling som renholder 75% fast stilling i vaskeri/renhold på Moratunet Sykehjem Mario Popovic m.fl.
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Inngående brev Innsending av årsbudsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023 FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Inngående brev Pinkode til KOSTRA-rapporteringen for rapporteringsåret 2019 STATISTISK SENTRALBYRÅ
2019/335 20191203 03.12.2019 Inngående brev Melding om endring av ansvarsretter- oppføring av enebolig og garasje på gnr 19 bnr 48 - Grete Marit Knudsen, Atna Hedalm Andebyhus AS
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak - søknad om dispensasjon til oppføring av tretopphytte på gnr 14 bnr 195 – Koppang Sportsfiskere BYGGMESTER ULVMOEN AS
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak - søknad om dispensasjon til oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gnr 10 bnr 372 Myklebysæterveien 1236 - Vibeke M Kiær og Hans Eid Grøholdt, Drammen Vibeke Margareta Kiær
2019/1036 20191203 03.12.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 28.11.2019 - 31.07.2019 - assistent ved Koppang barnehage Sina Helseth Granheim
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Inngående brev Informasjon om rapportering til fylkesmannen på tilskudd til psykologer i kommunen kap. 765.60 for 2019 Fylkesmannen i Innlandet
2019/460 20191203 03.12.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 20.11.19 - 30.06.20 tilkallingsvikar pleiemedhjelper - sektor institusjonstjenester Sina Helseth Granheim
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Utgående brev Retur av søknad om startlån - ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om 20% permisjon for å utføre organisasjonsarbeid Mari Kværnes
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Utgående brev Salg av dirigenttjenester til Stor-Elvdal skolekorps høsten 2019 STOR-ELVDAL SKOLEKORPS
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling som renholder - Sektor for samfunnsutvikling Berit Smedbakken
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Inngående brev Bekreftelse - tinglyst utleggspant Statens innkrevingssentral
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Inngående brev Spørsmål ved svømmebasenget i Stor-Elvdal og opplegg rundt svømmeundervisningen ved grunnskolen Eva Rotbakken
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale fram til 30.06.2020 - tilkallingsvikar pleiemedhjelper - sektor institusjonstjenester Guro Johanne Hirkjølen
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Utgående brev Refusjonskrav for undervisning i Rendalen kulturskole høsten 2019 RENDALEN KOMMUNE
2019/1044 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse på gnr 17 bnr 1187 Langaveien - Henry Dahl Johansen Henry Dahl Johansen
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale fram til 30.06.2020 - tilkallingsvikar assistent - sektor institusjonstjenester - vaskeri/renhold May Jorunn Engelberg
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Utgående brev Svar på innhenting av opplysninger - ***** ***** ***** Barneverntjenesten i Stor-Elvdal kommune
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av kommunalt driftsilskudd 1. halvår 2020 SR Produkter AS
2019/1045 20191203 03.12.2019 Inngående brev Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning STOR-ELVDAL KOMMUNE
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 03.12.19 - ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Inngående brev Snøbrøyting - melding om uhøflig ambassadør for kommunen *****
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Inngående brev Korrigering av navn på brøytesjåfør *****
2019/1044 20191203 03.12.2019 Inngående brev Melding om feilsendt søknad om utslippstillatelse på gnr 17 bnr 1187 Langaveien - Henry Dahl Johansen Henry Dahl Johansen
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Inngående brev Interpellasjon fra Sosialistisk venstreparti - barnetrygd Ane Eriksen Hamilton
2019/869 20191203 03.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak - søknad om dispensasjon til oppføring av anneks til fritidsbolig på gnr 14 bnr 298 Tryliveien 1398 - True Westgaard Solberg, Enebakk True L Westgaard Solberg
2019/291 20191202 02.12.2019 Inngående brev Referat fra byggemøte nr. 4 - Båsrøsta boligområde Sweco Norge AS
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Utgående brev Tilbud om leie av kommunal bolig - ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 26.11.2019 - 29.11.2019 - Evenstad nye vannverk ALCONTROL NORWAY AS
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 26.11.2019 - 29.11.2019 - Atna vannverk ALCONTROL NORWAY AS
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 26.11.2019 - 29.11.2019 - Steinvik vannverk ALCONTROL NORWAY AS
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 26.11.2019 - 29.11.2019 - Koppang vannverk ALCONTROL NORWAY AS
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Inngående brev Forespørsel om åpning og brøyting av vei til Tekna Jan Erik Hageler Lingjerde
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Inngående brev Høringsuttalelse fra Stor-Elvdal arbeiderparti - til Økonomiplanen 2020 - 2023 Jan Erik Hageler Lingjerde
2019/791 20191202 02.12.2019 Inngående brev Anmodning om at de fineste tomtene i Tekna boligfelt blir regulert og lagt ut for salg - etterlysning av svar på henvendelse Jan Erik Hageler Lingjerde
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Utgående brev Oversendelse av avgjørelse etter jordloven - Deres ref. 2019/4227 FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/1012 20191202 02.12.2019 Inngående brev Søknad om rammetillatelse - fasadeendring – varehus på gnr 19 fnr 600 Storgata 99 – Norutbygg, Surnadal Setra Drift As
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Inngående brev Forespørsel om skjenke- og serveringsbevilling - Rondane gjestegård Rondane Gjestegård
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Inngående brev Refusjonskrav for barn i private barnehager i Åmot kommune 2019 Åmot kommune
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Inngående brev Sakkyndig vurdering - ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Inngående brev Oppsigelse av 60% stilling som sekretær ved Sektor for samfunnsutvikling Gunn Mellemmoen Øyen
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond gnr 36 bnr 1 Bjørn Brænd
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** *****
2019/291 20191202 02.12.2019 Inngående brev Kart over nedgravd kabler - Båsrøsta - utbygging av 5 nye tomter / boligtomter ALVDAL GRAVESERVICE AS
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Inngående brev Forespørsel om eventuelle restanser på gnr 19 bnr 1351 DNB Eiendom
2019/1012 20191202 02.12.2019 Inngående brev Mottatt nabovarsel - fasadeendring – varehus på gnr 19 fnr 600 Storgata 99 – Norutbygg, Surnadal Statens vegvesen
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Utgående brev Tilbud om leie av kommunal bolig - ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Inngående brev Innspill fra Stor-Elvdal FrP - Nasjonal transportplan / NTP 2022 - 2033 Kommunestyrerepresentant FrP Alexander Ramse Olsen
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Utgående brev Vedrørende åpning og brøyting av vei til Tekna Jan Erik Hageler Lingjerde
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Utgående brev Tilbud om leie av kommunal bolig - ***** ***** *****
2017/997 20191202 02.12.2019 Inngående brev Ny hovedtillitsvalgt Fagforbundet fra og med 01.01.2020 Anita Larsen
2017/12 20191202 02.12.2019 Utgående brev Regulering av husleie fra 01.01.2020 - kommunale boliger Ingrid Strand m.fl.
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Utgående brev Oversendelse for endelig behandling hos Fylkesmannen - klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til deling av gnr 12 bnr 11 i Stor-Elvdal FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak - klage på vedtak om avslag på søknad om deling av landbrukseiendommen Seljordet gnr 12 bnr 11 i Stor-Elvdal Anbjør Svenkerud
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Utgående brev Oversendelse til endelig behandling hos Fylkesmannen i Innlandet - klage på vedtak om avslag på søknad om deling av landbrukseiendommen Seljordet gnr 12 bnr 11 i Stor-Elvdal FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/883 20191202 02.12.2019 Utgående brev Tilbakemelding på klage på farlig inngangsparti ved utleie ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Utgående brev Vedrørende kassasjon av elg på Kiær Mykleby Kjell Åge Fredheim
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak - klage på vedtak om avslag på dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til deling av gnr 12 bnr 11 Anbjør Svenkerud
2017/12 20191202 02.12.2019 Utgående brev Regulering av husleie fra 01.01.2020 - kommunale boliger Christina Svendby m.fl.
2017/997 20191202 02.12.2019 Utgående brev Bekreftelse av mottatt informasjon om ny hovedtillitsvalgt Fagforbundet fra og med 01.01.2020 Anita Larsen
2019/829 20191202 02.12.2019 Utgående brev Tilbud om 75% fast stilling i vaskeri/renhold på Moratunet Sykehjem Berit Smedbakken
2017/12 20191202 02.12.2019 Utgående brev Regulering av husleie fra 01.01.2020 - kommunale boliger Tine Merethe Oskarsen m.fl.
2019/263 20191129 29.11.2019 Inngående brev Avtale om drift av kompetansebroen Innlandet 2020 Sykehuset-Innlandet - Bente Kristin Langvik Olsen
Ingen tilgang 20191129 29.11.2019 Utgående brev Oversendelse til endelig behandling hos Fylkesmannen - klage på vedtak om avslag på søknad om deling av landbrukseiendommen Gammelstu Stai gnr 12 bnr 6 m.fl. FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20191129 29.11.2019 Utgående brev Kontantstøtterapportering for barnehagene i Stor-Elvdal november 2019 (pr 1.12.19) NAV Familie- og pensjonsytelser Bergen
Ingen tilgang 20191129 29.11.2019 Utgående brev Innvilget søknad om permisjon i 20% undervisningsstilling ved Koppang skole Silje Haug
2019/239 20191129 29.11.2019 Utgående brev Oversendelse til endelig avgjørelse hos Fylkesmannen i Innlandet - klage på vedtak om avslag på søknad om konsesjon på landbrukseiendommen Gammelstu Stai gnr 12 bnr 6 m.fl. i Stor-Elvdal FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20191129 29.11.2019 Inngående brev Tvangssalg av eiendommen ***** ***** ***** ***** i Stor-Elvdal kommune saksøkt ***** ***** ***** EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS
2019/906 20191129 29.11.2019 Utgående brev Tilbakemelding etter intervju vedrørende stilling som barnevernkonsulent Hjørdis Marie Hansen
2019/906 20191129 29.11.2019 Utgående brev Tilbakemelding etter intervju vedrørende stilling som barnevernkonsulent Mari Elise Reithaug Køhn
Ingen tilgang 20191129 29.11.2019 Inngående brev Underskrevet midlertidig arbeidsavtale for perioden 01.01.2020 - 31.03.2020 - 75% Vikariat - sektor institusjonstjenester Karl Marius Hirkjølen
2019/482 20191129 29.11.2019 Inngående brev Oversendelse av klage for behandling FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20191129 29.11.2019 Inngående brev Endring i Forsikringsvilkår fra 2020 KLP: 00654020123 Klp - Post Pensjonskunde
Ingen tilgang 20191129 29.11.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen gnr 4 bnr 148 i Stor-Elvdal Maijia Schmidt
2019/906 20191129 29.11.2019 Utgående brev Tilbakemelding etter intervju ang stillingen som barnevernkonsulent Lise Sandtrø Hagen
2019/906 20191129 29.11.2019 Utgående brev Tilbakemelding etter intervju vedrørende stillingen som barnevernkonsulent Thea Marie Ellingsen
Ingen tilgang 20191129 29.11.2019 Inngående brev NVEs innspill ved varsel om oppstart - omregulering - detaljreguleringsplan for Tekna boligområde, Koppang gnr 19 bnr 7 og 126 med flere - Stor-Elvdal kommune, Hedmark Torleiv Yli Myre
Ingen tilgang 20191129 29.11.2019 Inngående brev Søknad om startlån - ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20191129 29.11.2019 Inngående brev Ny inndeling av vegnett - Rv.3 Evenstad - Imsroa S. Vegvesenet
Ingen tilgang 20191129 29.11.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling ved Koppang skole Tina Simensen Ødegaard
Ingen tilgang 20191129 29.11.2019 Inngående brev Rapportering av mange arbeidsforhold på samme person - 964948887 VELFERDSKOMITEEN NAV REGISTERFORVALTNING
2017/555 20191129 29.11.2019 Inngående brev Svar etter inntaksteam PPT - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20191129 29.11.2019 Inngående brev Kassasjon av elg på Kiær Mykleby Kjell Åge Fredheim
Ingen tilgang 20191129 29.11.2019 Inngående brev Refusjonskrav - tilleggsressurser 2019 - Menighetens barnehage MENIGHETENS BARNEHAGE
2019/560 20191129 29.11.2019 Utgående brev Oversendelse av avgjørelse etter jordloven - Deres ref. 2019/4227 FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20191129 29.11.2019 Utgående brev Innkalling til møte i samarbeidsutvalget for Koppang barnehage 09.12.2019 Marianne Brænd m.fl.
2019/525 20191129 29.11.2019 Inngående brev Foreløpig rapport etter tilsyn med kommunal beredskap i Stor-Elvdal 14. november og 2. desember 2019 FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20191129 29.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - oppdrag for hytteeier 27.11.2019 - 14.12.2019 Håvard Stenvoll
2019/1035 20191129 29.11.2019 Inngående brev Kopi av brev til Hans Kristian Eggum - bekreftelse på mottatt nabovarsel - tilbygg til fjøs på gnr 9 bnr 123 Statens vegvesen
2018/959 20191129 29.11.2019 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for perioden 11.11.2019 - 01.11.2020 - enhet tiltak for funksjonshemmede *****
2019/242 20191129 29.11.2019 Utgående brev Oversendelse av vedtak - klage på vedtak om avslag på søknad om konsesjon på erverv av landbrukseiendommen Seljordet gnr 12 bnr 11 i Stor-Elvdal BRØTTUM ALMENNING
Ingen tilgang 20191129 29.11.2019 Inngående brev Fv. 30 Kjemsjøveien Koppang sentrum - sluttoppgjør for gnr 19 bnr 522 og 590 i Stor-Elvdal kommune Statens vegvesen
2019/560 20191129 29.11.2019 Utgående brev Oversendelse til endelig behandling hos Fylkesmannen i Innlandet - klage på vedtak om avslag på søknad om deling av landbrukseiendommen Granen gnr 46 bnr 1 m.fl. i Stor-Elvdal FYLKESMANNEN I INNLANDET
2018/945 20191129 29.11.2019 Inngående brev Tilsagn om Tilleggsbevilgning - Tilskudd landbruksveg - Gustuliveien - Søker Østen Østensen FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/560 20191129 29.11.2019 Utgående brev Oversendelse av vedtak - klage på vedtak om avslag på søknad om deling av landbrukseiendommen Granen gnr 46 bnr 1 m.fl. i Stor-Elvdal Berit Modalen
2019/867 20191129 29.11.2019 Inngående brev Melding om saksbehandlingstid - konsesjon på erverv av gbnr. 17/167 m.fl. Fylkesmannen i Innlandet
2019/239 20191129 29.11.2019 Utgående brev Oversendelse av vedtak - klage på vedtak om avslag på søknad om konsesjons på landbrukseiendommen Gammelstu Stai gnr 12 bnr 6 m.fl. - Brøttum Almenning BRØTTUM ALMENNING
Ingen tilgang 20191129 29.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak - klage på avslag på søknad om deling av landbrukseiendommen Gammelstu Stai gnr 12 bnr 6 m.fl. Anbjør Svenkerud
Ingen tilgang 20191129 29.11.2019 Inngående brev Høring - forslag om endring i folketrygdloven kapitler 5 og 22 og forslag til forskrift om direkte oppgjør mm - høringsfrist: 15. januar 2020 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
Ingen tilgang 20191129 29.11.2019 Utgående brev Oversendelse av avgjørelse etter jordloven - Deres ref. 2019/4227 FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20191129 29.11.2019 Inngående brev Innrapportering av fiktive brukere/pasienter til Norsk pasientregister og Kommunalt pasient- og brukerregister Helsedirektoratet
2019/239 20191129 29.11.2019 Utgående brev Oversendelse av avgjørelse etter konsesjonsloven - Deres ref. 2019/4227 FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/314 20191129 29.11.2019 Inngående brev Supplerende opplysninger til byggesak - oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gnr 12 bnr 247 Gåla 89 - Torkild Skau, Stange ADVOKATFIRMAET BUTTINGSRUD DA
Ingen tilgang 20191129 29.11.2019 Inngående brev Orientering om tilsyn og øvelser innen samfunnssikkerhet og beredskap i 2020 FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20191129 29.11.2019 Inngående brev Melding om avholdt utleggsforreting Politistasjonen i Elverum
2019/242 20191129 29.11.2019 Utgående brev Oversendelse til endelig avgjørelse hos Fylkesmannen i Innlandet - klage på vedtak om avslag på søknad om konsesjon på landbrukseiendommen Seljordet gnr 12 bnr 11 i Stor-Elvdal FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/1012 20191129 29.11.2019 Inngående brev Kopi av brev til Setra Drift AS - bekreftelse på mottatt nabovarsel - fasadeendring – varehus på gnr 19 fnr 600 Storgata 99 – Norutbygg, Surnadal Statens vegvesen
Ingen tilgang 20191129 29.11.2019 Utgående brev Vedtak om ytterligere behovsprøvd norskopplæring Ahmed Abdulrahman Al-Badri
Ingen tilgang 20191129 29.11.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale fram til 30.06.2020 - renholder - Moratunet sykkehjem Kiflemarian Ghebremichael
Ingen tilgang 20191129 29.11.2019 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** *****
2019/242 20191129 29.11.2019 Utgående brev Oversendelse av avgjørelse etter konsesjonsloven - Deres ref. 2019/4227 FYLKESMANNEN I INNLANDET
2018/560 20191129 29.11.2019 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 12.11.2019 vedrørende ***** ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20191129 29.11.2019 Utgående brev Ferdigattest - riving av bolig på gnr 6 bnr 123 Storelvdalsveien 1522 - Beate Iwona Loftet, Elverum JOHN JOHNSEN AS
2016/1168 20191129 29.11.2019 Inngående brev Mottatt melding fra PPT - ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20191129 29.11.2019 Utgående brev Kunngjøring - årsbudsjett A/S Østlendingen
Ingen tilgang 20191128 28.11.2019 Inngående brev Søknad om støtte til aktiviteter som fremmer skogfokus fra skogfondets rentemidler jf forskrift om skogfond - til ulike aktiviteter Østerdalen Festivalforening
Ingen tilgang 20191128 28.11.2019 Inngående brev Innkalling til fellesmøte i AU og rådmannsutvalget 5. desember 2019 Hedmark - Hansen, Hilde Kristin
Ingen tilgang 20191128 28.11.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale fra 01.03.2020 - barnevernkonsulent - Barneverntjenesten Elin Mistereggen
2019/987 20191128 28.11.2019 Inngående brev Oversendelse av dokumentasjon - søknad om oppføring av fritidsbolig på gnr 54 bnr 485 Blåfjellia 14 - Finn Ivar Marum, Oslo SIV ARK MNAL H KROHG STABELL ARKITEKTKONTOR
Ingen tilgang 20191128 28.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 4 bnr 22 - Ole Gudmund Furuseth Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191128 28.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - KF Stor-Elvdal kommuneskoger Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191128 28.11.2019 Inngående brev Refusjonskrav for elever fra Stor-Elvdal kommune - høsten 2019 ÅMOT KOMMUNE
2019/958 20191128 28.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om dispensasjon fra forbud mot motorisert ferdsel i utmark Hv-05 - Innsatsstyrke Grebe
2019/1031 20191128 28.11.2019 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK
Ingen tilgang 20191128 28.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr 14 bnr 9 - Birgit Granlund Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191128 28.11.2019 Utgående brev Utbetaling av tilskudd i forbindelse med arbeid med bygdebok for Stor-Elvdal Stor-Elvdal historielag
Ingen tilgang 20191128 28.11.2019 Utgående brev Melding om mangler - søknad om ferdigattest - installasjon av vannbesparende toalett og utslipp til tett tank på gnr 12 bnr 123 Gåla 55 - Kjersti Risberg Haugland, Slependen Kjersti Risberg Haugland
Ingen tilgang 20191128 28.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 8 bnr 1 - Jens Furuseth Naas-Bibow Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191128 28.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 8 bnr 1 - Jens Furuseth Naas-Bibow Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191128 28.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 17 bnr 4 - Gunnar Myrvang Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191128 28.11.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, gnr 11 bnr 5 - Statskog Glomma AS Landbruksdirektoratet
2019/157 20191128 28.11.2019 Inngående brev Anmodning om oversikt over medlemmer i forliksrådet Advokatsenteret
2016/868 20191128 28.11.2019 Inngående brev Rapportering på ventetider - langtidsplass sykehjem Helsedirektoratet
Ingen tilgang 20191128 28.11.2019 Inngående brev Oppgave over omsetning av øl, rusbus, vin og brennevin i kalenderåret 2018 - Rondane Gjestegård AS RONDANE GJESTEGÅRD AS
Ingen tilgang 20191128 28.11.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - installasjon av vannbesparende toalett og utslipp til tett tank på gnr 12 bnr 123 Gåla 55 - Kjersti Risberg Haugland, Slependen Kjersti Risberg Haugland
Ingen tilgang 20191128 28.11.2019 Inngående brev Svar - Høring av søknad om driftskonsesjon for utvidelse av Bjøråneset grustak i Stor-Elvdal kommune - Tiltakshaver: Mobilgrus AS. Hedmark fylkeskommune
2019/697 20191128 28.11.2019 Utgående brev Melding om mangler - søknad om igangsettingstillatelse - bygging av nytt impregneringsanlegg på gn 19 bnr 808 Industriveien 133 - Moelven Østerdalsbruket AS BYGGMESTER ULVMOEN AS
Ingen tilgang 20191128 28.11.2019 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for perioden 15.11.2019 - 18.11.2019 - støttekontakt - Barnevernstjeneste *****
Ingen tilgang 20191128 28.11.2019 Inngående brev Budsjett 2020 - anmodning om oppgjør etter grovt økonomisk utroskap og underslag av store midler av den tidligere kommunalt ansatte kirkevergen Bjørn Brænd
Ingen tilgang 20191128 28.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond (udekka investering) - gnr 14 bnr 9 - Birgit Granlund Landbruksdirektoratet
2015/718 20191128 28.11.2019 Inngående brev Tilskudd til implementering av rammeplanen i barnehage 2019 FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20191128 28.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 8 bnr 1 - Jens Furuseth Naas-Bibow Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191128 28.11.2019 Utgående brev Summering av Stolpejakten Frisk på Koppang 2019 Anders Laurentz
2019/1028 20191128 28.11.2019 Utgående brev Innkalling til møte torsdag 5. desember 2019 *****
2019/1024 20191127 27.11.2019 Inngående brev Vi ber kommunene sende inn geotekniske rapporter til NADAG og melde inn faresoner for kvikkleire til nasjonal database for kvikkleiresoner Norges Vassdrags- og energidirektorat
Ingen tilgang 20191127 27.11.2019 Inngående brev Oversendelse av dokumenter - oppføring av tilbygg, flytting av bod / teknisk rom og rehabilitering av uthus på gnr 17 bnr 380, Vinjeveien - Linn-Therese N. og Kenneth Knashaug, Elverum Kenneth Knashaug
Ingen tilgang 20191127 27.11.2019 Inngående brev Oversendelse av dokumenter - oppføring av tilbygg, flytting av bod / teknisk rom og rehabilitering av uthus på gnr 17 bnr 380, Vinjeveien - Linn-Therese N. og Kenneth Knashaug, Elverum Kenneth Knashaug
Ingen tilgang 20191127 27.11.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - utslipp av sanitært avløpsvann fra fritidsbolig på gnr 17 bnr 522 - Per Eirik Skulstad, Kirkenær Per Eirik Skulstad
Ingen tilgang 20191127 27.11.2019 Inngående brev Referat fra eiermøte - FIAS - 08.11.2019 Fias - Jan Otto Saur
Ingen tilgang 20191127 27.11.2019 Inngående brev Varsel om EU-kontroll - FT 55361 Motorpart - MotorForum
2017/997 20191127 27.11.2019 Utgående brev Innvilget søknad om frikjøp for perioden 01.01.2020 til 31.03.2023 - Anita Larsen Fagforbundet
Ingen tilgang 20191127 27.11.2019 Inngående brev Ettersendelse av manglende dokumentasjon - søknad om bygging av vei på gnr 91 bnr 1 Anderbåta - Atnsjøen - Sollia Fjellstyre Sollia Fjellstyre
2019/958 20191127 27.11.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorisert ferdsel i utmark Hv-05 - Innsatsstyrke Grebe
Versjon:5.2.00