eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/823 20190625 25.06.2019 Inngående brev Oversendelse av resolusjon vedr. tilskuddsordningen for kommuner med ulverevir Naturbruksalliansen - Anne Delphin
Ingen tilgang 20190625 25.06.2019 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 19.06.2019 - 24.06.2019 ALCONTROL NORWAY AS
Ingen tilgang 20190625 25.06.2019 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 19.06.2019 - 24.06.2019 ALCONTROL NORWAY AS
Ingen tilgang 20190625 25.06.2019 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 19.06.2019 - 24.06.2019 ALCONTROL NORWAY AS
2016/8 20190625 25.06.2019 Inngående brev Styreprotokoll 17. 06.2019 - Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS
Ingen tilgang 20190625 25.06.2019 Inngående brev Bistand til salg av konsesjonskraft for 2020 KOMMUNEKRAFT AS
Ingen tilgang 20190625 25.06.2019 Inngående brev Anmodning om innsyn i reglement for folkevalgte Journalist i avisen Fædrelandsvennen
2019/498 20190625 25.06.2019 Utgående brev Tillatelse til oppføring av fritidsbolig og garasje på gnr 54 bnr 458 W. Werenskoldsvei 2 - Rogstad & Odden I AS, Folldal ROGSTAD & ODDEN I AS
Ingen tilgang 20190625 25.06.2019 Inngående brev Bruk av kommunevåpen (logo) på rektorkjede Høgskolen Innlandet
2017/823 20190625 25.06.2019 Inngående brev USS oppfordrer kommuner med ulverevir til å søke om midler fra til kartlegging og dokumentasjon av ulvesonens samlede virkninger, Søknadsfrist 1. juli 2019 Utmarkskommunenes Sammenslutning
2019/598 20190625 25.06.2019 Inngående brev Oversendelse av sak til uttalelse - omklassifisering av en parsell av fv. 632 sendt fra Statens vegvesen Statens vegvesen
Ingen tilgang 20190625 25.06.2019 Inngående brev Gratis tannhelsetjenester til eldre i og langtidssyke i hjemmebasert omsorg og i institusjon Fylkestannlegen
Ingen tilgang 20190625 25.06.2019 Inngående brev Oppsummering av tilsyn med tjenester til personer med samtidig psykisk lidelse og rusmiddelproblemer i 2017 og 2018 Helsetilsynet - Postmottak HTIL
2019/519 20190625 25.06.2019 Utgående brev Tillatelse til oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gnr 10 bnr 318 Nyveien 46 - Aud Østli, Hernes BYGG-TEAM AS
Ingen tilgang 20190625 25.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 20.06.19 - 31.12.19 - hjelpepersonell legekontor - Stor-Elvdal kommunelegekontor Anna Løken Granlund
Ingen tilgang 20190625 25.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.07.19 - 15.10.19 - Legekontoret Ingveig Granrud Berget
Ingen tilgang 20190625 25.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 17.06.2019 - 31.08.2019 - hjemmebaserte tjenester Ola Lutnæs Trøen
Ingen tilgang 20190625 25.06.2019 Inngående brev Søknad om serveringsbevilling - Rondane frilufts senter AS Rondane Friluftssenter As
Ingen tilgang 20190625 25.06.2019 Utgående brev Innvilget søknad om fri skoleskyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skolevei for skoleåret 2019 / 2020 *****
Ingen tilgang 20190625 25.06.2019 Inngående brev Refusjonskrav grunnskoleopplæringen i Fredrikstad kommune våren 2019 *****
Ingen tilgang 20190625 25.06.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt oppsigelse av barnehageplass i Sollia barnehage Åse Synnøve Rønningen
Ingen tilgang 20190625 25.06.2019 Utgående brev Ad søknad om startlån - foreløpig melding *****
2018/443 20190625 25.06.2019 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra 50 m byggegrense mot Rv3 Statens Vegvesen Region Øst
Ingen tilgang 20190625 25.06.2019 Inngående brev underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.07.19 - 18.10.19 - sykevikar 20 % spesialsykepleier - Stor-Elvdal Kommunelegekontor Guri Svarstad
Ingen tilgang 20190625 25.06.2019 Utgående brev Tillatelse til fasadeendring på hytte gnr 1 bnr 112 Hovdstugutua 120 - Viggo Engeskaug Hanssen, Hamar Viggo Engeskaug Hanssen
2017/62 20190625 25.06.2019 Utgående brev Svar på henvendelse i forbindelse med nødvendig tid til å utføre verv som hovedverneombud Hovedverneombud Eva Rotbakken
Ingen tilgang 20190625 25.06.2019 Utgående brev Vannrestriksjoner - Koppang vannverk Steffano Moreno
Ingen tilgang 20190625 25.06.2019 Utgående brev Søknad om autorisasjon rovdyrsenter Miljøverndirektoratet
Ingen tilgang 20190625 25.06.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om kommunens museumsdrift Arne Høyland
2019/590 20190625 25.06.2019 Utgående brev Søknad om tillatelse til gjennomføring av planmessig fôring av ville hjortedyr, samt utsetting av saltstein, i Stor-Elvdal kommune vinteren 2019/20 MATTILSYNET
2019/590 20190625 25.06.2019 Utgående brev Søknad om økonomisk tilskudd til gjennomføring av planmessig fôring av ville hjortedyr i Stor-Elvdal kommune vinteren 2019/20 STATENS VEGVESEN m.fl.
Ingen tilgang 20190624 24.06.2019 Utgående brev Tilbakemelding på forespørsel om kjøp av bolig - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190624 24.06.2019 Utgående brev Godkjenning av plan for nydyrking - gnr 11 bnr 2 - Eirik Frøisland Messelt Eirik Frøisland Messelt
Ingen tilgang 20190624 24.06.2019 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning etter opplæringsloven §5 *****
2019/592 20190624 24.06.2019 Inngående brev Høring om endringer i vegtrafikkloven og yrkestransportloven - tilbakehold av kjøretøy for å sikre betaling av bot eller gebyr Statens vegvesen
2019/533 20190624 24.06.2019 Utgående brev Tillatelse til oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gnr 17 bnr 1108 Hemåsen 51 - Steinar Vasaasen, Hamar Steinar Vasaasen
2017/62 20190624 24.06.2019 Inngående brev Tid for å kunne utføre nødvendig verv som hovedvernombud Eva Rotbakken
Ingen tilgang 20190624 24.06.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - oppføring av uthus på gnr 14 bnr 424 Tryliveien 1506 - Knut Arvid Larsen, Koppang Knut Arvid Larsen
2018/673 20190624 24.06.2019 Inngående brev Uttalelse fra Mattilsynet - høring av forslag til forskrift om nedgravde oljetanker i Stor-Elvdal kommune Mattilsynet
Ingen tilgang 20190624 24.06.2019 Inngående brev Analyse fra Mycoteam AS - Stor-Elvdal ungdomsskole Mycoteam as
2019/208 20190624 24.06.2019 Utgående brev Svar på søknad på lærerstillinger i til sammen 123 % faste stillinger fra 01.08.2019 - Sollia skole *****
2019/591 20190624 24.06.2019 Inngående brev Høring - nasjonal veileder for legevakt og nasjonal kvalitetsindikatorer for legevakt - høringsfrist: 15. september 2019 HELSEDIREKTORATET
2019/314 20190624 24.06.2019 Inngående brev Kvittering for nabovarsel - oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gnr 12 bnr 247 Gåla 89 - Torkild Skau, Stange Torkild Skau
Ingen tilgang 20190624 24.06.2019 Utgående brev Innkalling til møte i Særskilt klagenmend Mildrid Kværnes m.fl.
Ingen tilgang 20190624 24.06.2019 Inngående brev Trening i helger på Tresamoen Crossbane i Stor-Elvdal Olav Follstad
2019/497 20190624 24.06.2019 Inngående brev Uttalelse fra Villreinnemnda for Rondane-Sølnkletten - søknad om dispensasjon til oppføring av uthus til fritidsbolig på gnr 16 bnr 38 Vinjeveien 2479 - Geir Sandvei, Fjerdingby Villreinnemnda for Rondane-Sølnkletten
2019/208 20190624 24.06.2019 Utgående brev Svar på søknad på stilling som lærere i til sammen 123 % faste stillinger fra 01.08.2019 - Sollia skole *****
2019/379 20190624 24.06.2019 Inngående brev Uttalelse fra Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten - deling av eiendommen gnr 54 bnr 72 og gnr 50 bnr 46 - Ulf og Jorun Helgesen Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten
Ingen tilgang 20190624 24.06.2019 Inngående brev Oppsigelse av barnehageplass i Sollia barnehage Åse Synnøve Rønningen
Ingen tilgang 20190624 24.06.2019 Inngående brev IOP skoleåret 2019/2020 for ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190624 24.06.2019 Inngående brev Ordinære skjønnsmidler for 2020 FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20190624 24.06.2019 Inngående brev Søknad om garanti for refusjon for spesialpedagogiske behov - ***** ***** ***** ***** *****
2019/535 20190624 24.06.2019 Utgående brev Tillatelse til fasadeendring av bolig på gnr 19 bnr 1022 Ekornveien 1 - Else Inger Engen, Koppang Else Inger Engen
Ingen tilgang 20190624 24.06.2019 Inngående brev Uttalelse fra Fylkesmannen i Innlandet - søknad om godkjenning av plan for nydyrking - Stor-Elvdal kommune - Torbjørn Stenbakken FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/588 20190624 24.06.2019 Inngående brev Delegering av forvaltningsmyndighet for områder vernet ved kongelig resolusjon 21. juni 2019 Miljødirektoratet
2019/474 20190624 24.06.2019 Utgående brev Tillatelse til oppføring av fritidsbolig og uthus på gnr 17 bnr 1192 - Erling Skard, Oslo CK NOR BYGG AS
Ingen tilgang 20190624 24.06.2019 Utgående brev Tilbud om leie av kommunal bolig - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190621 21.06.2019 Inngående brev Brev til medlemmer født 1963 og senere KLP: 00654009154 Klp - Post Pensjonskunde
2016/1142 20190621 21.06.2019 Inngående brev Kopi av brev til Innlandet politidistrikt - beslutninger fra Politidirektoratet om den sivile rettspleien på grunnplanet i Innlandet politidistrikt POLITIDIREKTORATET
Ingen tilgang 20190621 21.06.2019 Utgående brev Tilbud om kommunal bolig - ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190621 21.06.2019 Utgående brev Tilbud om leie av kommunal bolig - ***** ***** *****
2019/64 20190621 21.06.2019 Inngående brev Vedtak i klagesak - deling av landbrukseiendommen Eng gbnr. 2/13 m.fl. i Stor-Elvdal kommune. Klager: Roger Granlien FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20190621 21.06.2019 Utgående brev Svar på søknad om sletting av gyldig fravær *****
2019/320 20190621 21.06.2019 Utgående brev Trekker utlysningen *****
Ingen tilgang 20190621 21.06.2019 Inngående brev Forespørsel om kommunens museumsdrift Arne Høyland
Ingen tilgang 20190621 21.06.2019 Utgående brev Erstatning for knust telefon *****
Ingen tilgang 20190621 21.06.2019 Inngående brev Forelegging av tiltak på Opphus Stasjon, Stor-Elvdal kommune Eidsiva Energi AS
2018/32 20190621 21.06.2019 Utgående brev Bekreftelse på gjennomførte norsk- og samfunnskunnskapstimer ved Stor-Elvdal voksenopplæring Reem Amin Haj Amin
2016/624 20190621 21.06.2019 Utgående brev Referat fra møtet i Råd for likestilling av funksjonshemmede 28.05.2019 Lia Gård Anita Hjelle m.fl.
Ingen tilgang 20190621 21.06.2019 Inngående brev Forespørsel om kjøp av bolig - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190621 21.06.2019 Inngående brev Klage på karakter eksamen i sidemål *****
Ingen tilgang 20190621 21.06.2019 Inngående brev Sakkyndig vurdering - ***** ***** ***** ***** Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole
2019/444 20190621 21.06.2019 Utgående brev Oversender signert avtale - Skogfaret 11A Erik Bringner
2019/19 20190621 21.06.2019 Utgående brev Oversendelse av henvisning til PPT, ***** ***** ***** ***** PPT Elverum
Ingen tilgang 20190621 21.06.2019 Inngående brev Rapportering for kjøring med snøscooter sesongen 2018/2019 Ole Vidar Krogsæter
Ingen tilgang 20190621 21.06.2019 Inngående brev Oversendelse av vurdering etter deletidsopplæring uke 23/2019 - ***** ***** ***** STATPED
Ingen tilgang 20190621 21.06.2019 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av leilighet i Granheimveien 9 B Trude Hagen Kristiansen
2019/588 20190621 21.06.2019 Inngående brev Frivillig vern av skog - opprettelse av elleve naturreservat i Hedmark og Oppland - Galåskarven i Stor-Elvdal kommune FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20190621 21.06.2019 Inngående brev Svar på søknad om skoleplass ***** ***** ***** *****
2017/867 20190621 21.06.2019 Utgående brev Bekreftelse på elevplass ved Koppang skole *****
Ingen tilgang 20190621 21.06.2019 Utgående brev Foreløpig svar på klage på karakter eksamen i sidemål *****
2019/493 20190621 21.06.2019 Utgående brev Tilbud om stilling som pedagogisk leder i 100 % fast stilling i Koppang barnehage Malin K Giæver
2016/624 20190621 21.06.2019 Utgående brev Henvendelse til Hedmark Trafikk angående bestillingsdrosje tilbudet i kommunen Hedmark Trafikk
2019/589 20190621 21.06.2019 Inngående brev Høring - forslag til endringer i helsepersonelloven § 29 C - enklere tilgang til helseopplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring - høringsfrist: 19. september 2019 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2019/584 20190621 21.06.2019 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gnr 14 bnr 113, 203, 204, 205 210 og 247 Stian Engen Giæver
2019/556 20190621 21.06.2019 Utgående brev Oversendelse til ekstern uttalelse - søknad om dispensasjon til oppføring av tilbygg til seterhus på gnr 6 bnr 15 Opphussæterveien 136 - Severin Myrbakken, Rena FYLKESMANNEN I INNLANDET m.fl.
Ingen tilgang 20190621 21.06.2019 Inngående brev Søknader om skoleskyss fra skoleåret 2019/2020 Pauline Birgitta Ulvig Kiær og Bjørn Øiungen
Ingen tilgang 20190621 21.06.2019 Inngående brev Angående gjenåpning av sak - ***** ***** ***** *****
2019/555 20190620 20.06.2019 Utgående brev Oversendelse av søknad om dispensasjon til riving og gjenoppføring av hytte på gnr 14 bnr 412 Kjølseterveien 88 - Tom Georg Granquist, Østerås FYLKESMANNEN I INNLANDET m.fl.
2019/493 20190620 20.06.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som pedagogisk leder / barnehagelærer i 100 % stilling i Koppang barnehage *****
2016/1085 20190620 20.06.2019 Utgående brev Oversender tinglyst festeavtale gnr 19 bnr 1052 FRISKHJEM AS
Ingen tilgang 20190620 20.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 17.06.2019 - 31.08.2019 - assistent / ferievikar ved Enhet tiltak for funksjonshemmede Kristina Skogli
Ingen tilgang 20190620 20.06.2019 Utgående brev Oversendelse av tinglyst dokument i sak 19/85 - gnr 17 bnr 7 MALMLAFT EIENDOM AS m.fl.
2019/577 20190620 20.06.2019 Inngående brev Tvangssalg av eiendommen gnr ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EiendomsMegler 1, Hedmark Eiendom AS
2017/927 20190620 20.06.2019 Inngående brev Kommunens og fylkeskommunens søknad om tilgang til opplysninger fra folkeregisteret Skatteetaten
Ingen tilgang 20190620 20.06.2019 Inngående brev 2. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for år 2019 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
Ingen tilgang 20190620 20.06.2019 Inngående brev Melding om avholdt utleggsforretning - ***** ***** ***** Politistasjonen i Elverum
2019/578 20190620 20.06.2019 Inngående brev Høring - nasjonal veileder for akutthjelpere - høringsfrist: 16. september 2019 HELSEDIREKTORATET
2019/579 20190620 20.06.2019 Inngående brev Høring av forslag til endringer i pasientskadeloven og forskrifter til loven - endringer i tilskuddsordningen for privat helsetjeneste mv - høringsfrist: 1. oktober 2019 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
Ingen tilgang 20190620 20.06.2019 Inngående brev Underskrevet kontrakt - fosterforeldre for perioden 01.09.2018 - 31.08.2019 - barneverntjenesten *****
2019/533 20190620 20.06.2019 Inngående brev Komplettering av byggesøknad - oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gnr 17 bnr 1108 Hemåsen 51 - Steinar Vasaasen, Hamar Steinar Vasaasen
2019/439 20190620 20.06.2019 Utgående brev Vedrørende registrering av ny sak til matrikkelfører - jordskiftesak - 19-057784REN-JTYN Hanestad - Nyseterveien og Gråsjøveien Nord-Østerdal jordskifterett
Ingen tilgang 20190620 20.06.2019 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 10.05.19 *****
Ingen tilgang 20190620 20.06.2019 Utgående brev Referat fra ansvarsgruppemøte 17.06.2019, vedrørende ***** ***** ***** Barneverntjenesten i Stor-Elvdal kommune m.fl.
2019/575 20190620 20.06.2019 Utgående brev Vedtak om behovsprøvet norskopplæring *****
Ingen tilgang 20190620 20.06.2019 Inngående brev Innspill fra Atnsjø Utvikling AS - Kommuneplanens arealdel 2019-2040 - Stor-Elvdal kommune Atnasjø Utvikling AS
2019/157 20190620 20.06.2019 Inngående brev Valg til medlemmer av "Råd for personer med funksjonsnedsettelse" etter høstens kommunestyrevalg Ffo - FFO Hedmark
Ingen tilgang 20190620 20.06.2019 Inngående brev Iverksettelse av skadefellingstillatelse på en ulv - deler av Åmot, Ringsaker, Hamar Løten, Elverum og Stor-Elvdal kommuner FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/576 20190620 20.06.2019 Utgående brev Aksept av bud - salg av laftet bu på Øverengsmoen Bjørn Bråten Karlstad
2019/581 20190620 20.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - ferievikar / pleiemedhjelper fra 24.06.2019 ved Moratunet sykehjem Yebio Ghebreab
2018/32 20190620 20.06.2019 Utgående brev Bekreftelse på deltakelse i norsk- og samfunnskunnskap ved Stor-Elvdal voksenopplæring *****
Ingen tilgang 20190620 20.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 18.06.2019 - 17.08.2019 - miljøarbeider / vikariat i 100% stilling ved Enhet tiltak for funksjonshemmede Celina Meiners
2017/909 20190620 20.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 24.06.2019 - 18.08.2019 - pleiemedhjelper / sommervikar ved Moratunet sykehjem Guro Johanne Hirkjølen
2019/331 20190620 20.06.2019 Inngående brev Forslag på årets ildsjel 2019 *****
2018/763 20190620 20.06.2019 Utgående brev Innvilget søknad om redusert foreldrebetaling og 20 t/u gratis kjernetid i Koppang barnehage *****
2019/574 20190620 20.06.2019 Inngående brev Oversendelse av kart - oppmålingsforretning gnr 10 bnr 261 KIÆR MYKLEBY Anders Kiær
Ingen tilgang 20190620 20.06.2019 Inngående brev Svar på anmodning om korrigert refusjonskrav grunnskoletjenester vår 2019 - ***** ***** ***** ***** *****
2017/867 20190620 20.06.2019 Utgående brev Bekreftelse på elevplass ved Koppang skole *****
2019/574 20190620 20.06.2019 Utgående brev Tillatelse til fradeling fra gnr 10 bnr 15 - opprettelse av ny grunneiendom Anders Kiær
Ingen tilgang 20190620 20.06.2019 Inngående brev Kopi av brev til foresatte - bekreftelse på mottatt melding til PPT PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE FOR ELVERUM, STOR-ELVDAL, VÅLER, ÅMOT OG VIDEREGÅENDE SKOLE
2019/280 20190619 19.06.2019 Utgående brev Tillatelse til utslipp av svartvann til tett tank på gnr 17 bnr 7 fnr 106, Fåfengveien 43 - Håvard og Iris Storås, Elverum Håvard og Iris Storås
Ingen tilgang 20190619 19.06.2019 Inngående brev Utbetaling vedrørende merverdiavgift Skatteetaten
Ingen tilgang 20190619 19.06.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om sommerjobb i Stor-Elvdal kommune sommeren 2019 Gabriel Otnes Berg
2019/372 20190619 19.06.2019 Utgående brev Svar på purring-opplysninger i tilsynssak overfor Stor-Elvdal kommune, lege ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I INNLANDET m.fl.
Ingen tilgang 20190619 19.06.2019 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjon gnr 17 bnr 6 fnr 42 Stine Mari Flisen
Ingen tilgang 20190619 19.06.2019 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjon gnr 19 bnr 1123 og 1200 og gnr 21 bnr 20 EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS
2018/763 20190619 19.06.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling og 20 t/u gratis kjernetid i Koppang barnehage *****
Ingen tilgang 20190619 19.06.2019 Inngående brev Innfrielse av lån nr ***** ***** ***** ***** ***** Lindorff AS
2018/560 20190619 19.06.2019 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 17.06.19 vedrørende ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/280 20190619 19.06.2019 Utgående brev Tillatelse til bygging av avløpsanlegg for svartvann til fritidsbolig på gnr 17 bnr 7 fnr 106, Fåfengveien 43 - Håvard og Iris Storås, Elverum Håvard og Iris Storås
Ingen tilgang 20190619 19.06.2019 Inngående brev Forespørsel etter godkjennelse av Midt-Østerdal videregående skole avd. Nordstumoen i henhold til «Forskrift om miljørettet helsevern HEDMARK FYLKESKOMMUNE
Ingen tilgang 20190619 19.06.2019 Inngående brev Refusjonskrav grunnskoletjenester vår 2019 - ***** ***** ***** ***** FREDRIKSTAD KOMMUNE
Ingen tilgang 20190619 19.06.2019 Inngående brev Uttalelse fra Mattilsynet - kommuneplanens arealdel 2019-2040 - Stor-Elvdal kommune Mattilsynet
2018/568 20190619 19.06.2019 Utgående brev Bekreftelse på elevplass ved Stor-Elvdal ungdomsskole *****
2019/575 20190619 19.06.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** - søknad om behovsprøvet norskopplæring *****
2019/205 20190619 19.06.2019 Utgående brev Svar på søknad på 100 % fast stilling som tegnspråklærer og inntil 200 % vikarstillinger på Koppang skole *****
2019/205 20190619 19.06.2019 Utgående brev Svar på søknad på 100 % fast stilling som tegnspråklærer og inntil 200 % vikarstillinger på Koppang skole *****
2018/804 20190619 19.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 24.06.2019 - 18.08.2019 - sommervikar ved Moratunet sykehjem Reem Haj Amin
2019/505 20190619 19.06.2019 Utgående brev Svar på søknad på stilling som spansklærer i 35 % fast stilling på Stor-Elvdal ungdomsskole *****
Ingen tilgang 20190619 19.06.2019 Utgående brev Anmodning om korrigert refusjonskrav grunnskoletjenester vår 2019 - ***** ***** ***** ***** FREDRIKSTAD KOMMUNE
Ingen tilgang 20190619 19.06.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 19 bnr 1123 og 1200 og gnr 21 bnr 20 i Stor-Elvdal EiendomsMegler 1 v/Nils Helge Kirkbakk m.fl.
Ingen tilgang 20190619 19.06.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 17 bnr 6 fnr 42 i Stor-Elvdal Gry Helen Flisen Wang m.fl.
Ingen tilgang 20190619 19.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 24.06.2019 - 18.08.2019 - sommervikar ved Moratunet sykehjem Halvard Hølmo
2019/505 20190619 19.06.2019 Utgående brev Svar på søknad på stilling som spansklærer i 35 % fast stilling på Stor-Elvdal ungdomsskole *****
Ingen tilgang 20190619 19.06.2019 Utgående brev Stemmesedler til eget bruk for de politiske partier som har levert listeforslag til kommunestyrevalget 2019 Arbeiderpartiet v/ tillitsvalgt Tor Einar Skogesal m.fl.
Ingen tilgang 20190619 19.06.2019 Inngående brev Oversendelse av skolerute - forslag til felles skolerute Innlandet 2020/2021 HEDMARK FYLKESKOMMUNE
2019/386 20190619 19.06.2019 Inngående brev Vedtak - tilskudd på SMIL - midler 2019 - Hans Kristian Eggum - gnr 9 bnr 123 - gjerde inn Evenstad Seter for å slippe beitedyr Landbruksdirektoratet
2019/430 20190619 19.06.2019 Inngående brev Ny etterlysning på svar om utslippstillatelse Kjell Olav Teig
Ingen tilgang 20190619 19.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.07.2019 - 31.12.2019 - pleiemedhjelper / tilkallingsvikar ved Moratunet sykehjem Siri-Lill Lipalesa M Moen
Ingen tilgang 20190618 18.06.2019 Utgående brev Avslag på søknad om startlån - ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190618 18.06.2019 Utgående brev Avslag på søknad om startlån - ***** ***** *****
2019/572 20190618 18.06.2019 Inngående brev Anmodning om ikke å bli belastet for renovasjon for Storelvdalsveien 2300 Solveig Amdal Torp
Ingen tilgang 20190618 18.06.2019 Inngående brev Søknad om sletting av gyldig fravær *****
Ingen tilgang 20190618 18.06.2019 Inngående brev Innlemming av tidligere øremerkede tilskudd fra 2020 ALTA KOMMUNE
2019/505 20190618 18.06.2019 Utgående brev Tilbud om stilling som spansklærer i 35 % fast stilling på Stor-Elvdal ungdomsskole Horvat Edith
Ingen tilgang 20190618 18.06.2019 Utgående brev Anmodning om korrigert refusjonskrav for grunnskoletjenester våren 2019 - ***** ***** ***** ***** FREDRIKSTAD KOMMUNE
Ingen tilgang 20190618 18.06.2019 Utgående brev Ad søknad om startlån - foreløpig melding *****
2019/561 20190618 18.06.2019 Inngående brev Høring - om endringer i alkoholloven - vinmonopolets åpningstid og salg og skjenking i samme lokale i tilknytning til bryggeri - høringsfrist: 13.09.2019 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
Ingen tilgang 20190618 18.06.2019 Utgående brev Tillatelse til riving av brannskadet bolig på gnr 6 bnr 123 Storelvdalsveien 1522 - Beata Iwona Loftet, Elverum JOHN JOHNSEN AS
2019/562 20190618 18.06.2019 Inngående brev Klage til Særskilt klagenemnd - tildeling av leilighet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190618 18.06.2019 Utgående brev Oversender avtale til underskrift Kiflemariam Ghebremichael
Ingen tilgang 20190618 18.06.2019 Inngående brev Vellykket prøvevalg 12. juni 2019 Valgdirektoratet
Ingen tilgang 20190618 18.06.2019 Utgående brev Bekreftelse på ikke mottatt sosialstønad - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190618 18.06.2019 Inngående brev Forespørsel om sommerjobb innenfor helse og omsorg i Stor-Elvdal kommune Warunee Panchalee
Ingen tilgang 20190618 18.06.2019 Inngående brev Søknad om startlån - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190618 18.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 17.06.2019 - 31.08.2019 - helsefagarbeider i 95% stilling / vikariat ved Hjemmebaserte tjenester Michael Gebrezgi Gide
Ingen tilgang 20190618 18.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 10.06.2019 - 30.09.2019 - renholder / vikariat ved Sektor for samfunnsutvikling Kiflemariam Ghebremichael
2019/570 20190618 18.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 24.06.2019 - 18.08.2019 - kjøkkenassistent ved kjøkkenet på Moratunet sykehjem Gabriel Hesjadalen
Ingen tilgang 20190618 18.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - 80% fast stilling som barnevernkonsulent fra 01.08.2019 - Stor-Elvdal barneverntjeneste Gjertrud Lutnæs
Ingen tilgang 20190618 18.06.2019 Inngående brev Kopi av brev til Austad skog AS - vedrørende søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak - behov for tilleggsdokumentasjon Åmot kommune
2019/220 20190618 18.06.2019 Utgående brev Svar på søknad på stilling som enhetsleder/rektor i 60% stilling i kulturskolen *****
Ingen tilgang 20190618 18.06.2019 Inngående brev Bekreftelse på mottatt melding til PPT *****
2016/1085 20190617 17.06.2019 Inngående brev Retur av tinglyste dokumenter - korrigert festeavtale Kartverket Tinglysing
2019/560 20190617 17.06.2019 Inngående brev Søknad om fradeling av skogteiger gnr 50 bnr 38, gnr 47 bnr 37, gnr 46 bnr 1 - Berit Modalen Berit Modalen
2017/1045 20190617 17.06.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.07.2019 - 31.12.2019 - pleiemedhjelper / tilkallingsvikar ved Moratunet sykehjem Maren Emilie Joten
2017/447 20190617 17.06.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.07.19 - 31.12.19. Tilkallingsvikar pleiemedhjelper - sektor institusjonstjenester Ragne Lie Norsted
2019/558 20190617 17.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 24.06.2019 - 18.08.2019 - pleiemedhjelper / sommervikar ved Moratunet sykehjem Inga Imeri
2019/552 20190617 17.06.2019 Utgående brev Oversendelse til ekstern uttalelse - søknad om bygging av traktorvei/ enkel driftsvei gnr bnr 1/1 Tallak Dieset - Stor-Elvdal Fylkesmannen i Innlandet m.fl.
2018/72 20190617 17.06.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om gårdsnavn i offentlig adresse - gnr 42 bnr 8 Ingeborg Gro Marum
Ingen tilgang 20190617 17.06.2019 Inngående brev Søknad om kommunal bolig *****
Ingen tilgang 20190617 17.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 20.05.2019 - 31.08.2019 - pleiemedhjelper / sommervikar / tilkallingsvikar ved Moratunet sykehjem Berit Overrein Myrbakken
2018/673 20190617 17.06.2019 Utgående brev Høring av forslag til forskrift om nedgravde oljetanker, Stor-Elvdal kommune, Hedmark FYLKESMANNEN I INNLANDET m.fl.
Ingen tilgang 20190617 17.06.2019 Utgående brev Svar på søknad om adressetilleggsnavn på gnr 42 bnr 2 Slåbumoen - Stor-Elvdal kommune Berit Kristine Østby
Ingen tilgang 20190617 17.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.08.2019 - 31.07.2020 - helsesykepleier / spesialsykepleier i 10% stilling ved Helsesykepleiertjenesten Siv Irene Olafsen
Ingen tilgang 20190617 17.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 18.06.2019 - 17.08.2019 - miljøarbeider / vikariat ved Enhet tiltak for funksjonshemmede Hans Michael Johansson
Ingen tilgang 20190617 17.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 10.06.2019 - 31.08.2019 - assistent / sommervikar ved Enhet tiltak for funksjonshemmede Thea Ulvmoen Sand
Ingen tilgang 20190617 17.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.08.2019 - 31.07.2020 - ledende helsesykepleier ved Helsesykepleiertjenesten Eli Undseth
Ingen tilgang 20190617 17.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - enhelsleder / rektor i 60% stilling ved kulturskolen Lillian Vardenær
2019/474 20190617 17.06.2019 Inngående brev Ettersendelse av manglende dokumentasjon - oppføring av fritidsbolig og uthus på gnr 17 bnr 1192 - Erling Skard, Oslo CK NOR BYGG AS
Ingen tilgang 20190617 17.06.2019 Utgående brev Svar på henvendelse om kommunalt VO-tilskudd 2018 NORGES MUSIKKORPS FORBUND OPPLAND
2019/188 20190617 17.06.2019 Utgående brev Svar på søknad på helsefagarbeidere/hjelpepleiere i 30 %, 50 % og 87 % faste stillinger i Langtidsavdelingen Marisa G Cabildo Klemp m.fl.
2018/498 20190617 17.06.2019 Inngående brev Søknad om massetak i forbindelse med godkjent opprusting av Gålaveien gnr 12 bnr 1 Odd Engelhart Grundt
2019/60 20190617 17.06.2019 Utgående brev Tilbud om sommerjobb i Hjemmebaserte tjenester Hilde Kristin Nygård
2019/60 20190617 17.06.2019 Utgående brev Tilbud om sommerjobb i Hjemmebaserte tjenester Malin E Skei Didriksen m.fl.
Ingen tilgang 20190617 17.06.2019 Inngående brev Søknad om riving av bolig på gnr 6 bnr 123 Storelvdalsveien 1522 - Beate Iwona Loftet, Elverum Beate Iwona Loftet
Ingen tilgang 20190617 17.06.2019 Utgående brev Budsjett forebyggende hjemmebesøk FYLKESMANNEN I INNLANDET m.fl.
2019/492 20190615 15.06.2019 Inngående brev Ettersendelse av manglende opplysninger - tilbygg til fritidsbolig på gnr 17 bnr 401 Gråsjøveien 837 - Kari Eline og Øyvind Berg, Hamar MARK ARKITEKTER AS
Ingen tilgang 20190615 15.06.2019 Inngående brev Endringer i vilkår for og behandling av søknader om tilskudd til idrettsanlegg i kommunene Kulturdepartementet
2018/443 20190615 15.06.2019 Inngående brev Mottatt nabovarsel - riving av enebolig - gnr 16 bnr 16 i Stor-Elvdal kommune sendt fra Statens vegvesen Statens Vegvesen
Ingen tilgang 20190615 15.06.2019 Inngående brev Eidsiva Energi AS - anmodning om innspill til valgkomiteen Eidsiva - Krokeide, Elisabeth
2019/574 20190615 15.06.2019 Inngående brev Rekvisisjon om oppmålingsforretning gnr 10 bnr 15 og 261 - Kiær Mykleby KIÆR MYKLEBY Anders Kiær
2019/492 20190615 15.06.2019 Inngående brev Tilleggsopplysninger - tilbygg til fritidsbolig på gnr 17 bnr 401 Gråsjøveien 837 - Kari Eline og Øyvind Berg, Hamar MARK ARKITEKTER AS
Ingen tilgang 20190615 15.06.2019 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 13.juni *****
2017/625 20190615 15.06.2019 Utgående brev Svar på etterlysning av dokumentasjon vedrørende ***** ***** ***** *****
2018/1039 20190615 15.06.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon - sambandshytte og mast - Gnr 30 og bnr 1 i Stor-Elvdal kommune EIDSIVA NETT AS
2017/1102 20190615 15.06.2019 Utgående brev Referat fra oppstartsmøte angående oppmelding til PPT PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTEKONTOR FOR ELVERUM OG ÅMOT m.fl.
Ingen tilgang 20190615 15.06.2019 Inngående brev Vannrestriksjoner - Koppang vannverk Steffano Moreno
2019/552 20190615 15.06.2019 Inngående brev Søknad om bygging av traktorvei / driftsvei på gnr 1 bnr 1 - Tallak Dieset TALLAK DIESET
2019/555 20190615 15.06.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon til riving og gjenoppføring av hytte på gnr 14 bnr 412 Kjølseterveien 88 - Tom Georg Granqvist, Østerås Tom Georg Granquist
2019/556 20190615 15.06.2019 Inngående brev Søknad om oppføring av tilbygg til seterhus på gnr 6 bnr 15 Opphussæterveien 136 - Severin Myrbakken, Rena Severin Myrbakken
2018/830 20190615 15.06.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til bygging av avløpsanlegg for grendehuset i Sollia gnr 46 bnr 23 POB OPPMÅLING Per Olav Bonesvoll
2018/830 20190615 15.06.2019 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse for grendehuset i Sollia gnr 46 bnr 23 Ellen Marie Tangen
2019/554 20190615 15.06.2019 Inngående brev Forelegging av tiltak og søknad om dispensasjon - sambandsmast - gnr 13 bnr 64, 94 og 113 i Stor-Elvdal kommune EIDSIVA ENERGI AS
2019/557 20190615 15.06.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra vernebestemmelsene for Svendstuøyene naturreservat om å foreta vegetasjonsrydding - Bane NOR SF BANE NOR SF
2019/555 20190615 15.06.2019 Inngående brev Søknad om riving og gjenoppføring av hytte på gnr 14 bnr 412 Kjølseterveien 88 - Tom Georg Granqvist, Østerås Tom Georg Granquist
2019/556 20190615 15.06.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon til oppføring av tilbygg til seterhus på gnr 6 bnr 15 Opphussæterveien 136 - Severin Myrbakken, Rena Severin Myrbakken
Ingen tilgang 20190614 14.06.2019 Utgående brev Tillatelse til hogst i vernskog gnr 27 bnr 1 - Mathiesen Atna AS Mathiesen - Atna AS
Ingen tilgang 20190614 14.06.2019 Utgående brev Tillatelse til hogst i vernskog Mathiesen Atna AS - gnr 27 bnr 1 Mathiesen - Atna AS
2019/494 20190614 14.06.2019 Utgående brev Dispensasjon til oppføring av tilbygg til bolig på gnr 19 bnr 1350 Skogfaret 12 - Magne Austeng, Koppang Magne Austeng
2019/320 20190614 14.06.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad Abed El Hameed El Shaiir m.fl.
Ingen tilgang 20190614 14.06.2019 Utgående brev Nye prøver for analyse Mycoteam as
2019/551 20190614 14.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 24.06.2019 - 18.08.2019 - kjøkkenassistent / sommervikar ved kjøkkenet Mortunet sykehjem Wimonsiri T Hellum
2018/737 20190614 14.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.08.2019 - 31.07.2019 - lektor i 30% vikariat ved Stor-Elvdal ungdomsskole Lisbeth Vedå
2019/533 20190614 14.06.2019 Utgående brev Melding om mangler - søknad om oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gnr 17 bnr 1108 Hemåsen 51 - Steinar Vasaasen, Hamar Steinar Vasaasen
2019/546 20190614 14.06.2019 Utgående brev Tilbud om læreplass i helsefagarbeiderfaget Linn Røvik
Ingen tilgang 20190614 14.06.2019 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av plass i SFO ved Koppang skole Ingeborg Storrøsten
2019/59 20190614 14.06.2019 Utgående brev Tilbud om lærlingplass som helsefagarbeider Linn Røvik
Ingen tilgang 20190614 14.06.2019 Inngående brev Anmodning om lønnsutviklingssamtale Sylvia Helms
Ingen tilgang 20190614 14.06.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om skoleplass på ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190614 14.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.07.2019 - 31.12.2019 - omsorgsarbeider / tilkallingsvikar ved Moratunet sykehjem Bjørg Ranveig Holand
2019/548 20190614 14.06.2019 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra undervisning 14.06.2019 - 21.06.2019 *****
2017/465 20190614 14.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.07.2019 - 31.12.2019 - pleiemedhjelper / sommervikar / tilkallingsvikar ved Moratunet sykehjem Kristine Bredin
2017/616 20190614 14.06.2019 Inngående brev Tilsynsrapport fra inspeksjon 15.05.2019 - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om å sikre kontroll av nedkjølingsprosess Mattilsynet Region øst
2019/549 20190614 14.06.2019 Inngående brev Krav om matrikulering - gnr 54 bnr 62 og 63 Svein og Gro Becsan
Ingen tilgang 20190614 14.06.2019 Inngående brev Kopi av brev til FIAS - tildeling av enerett på restavfallet til SESAM Ressurs AS 2. gangs behandling Holtålen kommune
Ingen tilgang 20190614 14.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.07.2019 - 11.08.2019 - spesialsykepleier / sommervikar / tilkallingsvikar ved Moratunet sykehjem Anne Lise B Hval
2019/216 20190614 14.06.2019 Utgående brev Søknad om SMIL-midler 2019 - behov for tilleggsdokumentasjon Marianne O Strand
Ingen tilgang 20190614 14.06.2019 Utgående brev Referat fra møte angående tilbakemelding om skolesituasjon - ***** ***** ***** - Koppang skole *****
2019/494 20190614 14.06.2019 Utgående brev Tillatelse til oppføring av tilbygg til bolig på gnr 19 bnr 1350 Skogfaret 12 - Magne Austeng, Koppang Magne Austeng
2019/548 20190614 14.06.2019 Inngående brev Søknad om fritak fra undervisning 14.06.2019 - 21.06.2019 *****
Ingen tilgang 20190614 14.06.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 19 bnr 7 m.fl. i Stor-Elvdal Knut Bärnholdt Nicolaysen
Ingen tilgang 20190614 14.06.2019 Utgående brev Refusjonskrav for permisjon uten lønn 3,5 timer den 7.5.19 i forbindelse med drøftingsmøte overtallighet *****
Ingen tilgang 20190614 14.06.2019 Utgående brev Søknad om kjøp av skoleplass ved ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190614 14.06.2019 Utgående brev Søknad om SMIL-tilskudd - behov for tilleggsdokumentasjon Per Anders Westgaard
2018/875 20190614 14.06.2019 Utgående brev Igangsettingstillatelse til oppføring av anneks til fritidsbolig på gnr 10 bnr 244 Lokkarveien 60 - Kjell Arne Hellum, Skedsmokorset Kjell Arne Hellum
2019/377 20190614 14.06.2019 Inngående brev Innspill til høringssvar om ny regulering av private barnehager Private Barnehagers Landsforbund
Ingen tilgang 20190614 14.06.2019 Inngående brev Ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2019/386 20190614 14.06.2019 Utgående brev Søknad om SMIL-tilskudd 2019 - behov for tilleggsdokumentasjon Hans Kristian Eggum
2019/550 20190614 14.06.2019 Inngående brev Søknad om riving av bygning på gnr 4 bnr 158 Strandseterveien - Gunvor H. Prytz, Rena Gunvor Helene Prytz
Ingen tilgang 20190614 14.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.07.2019 - 31.12.2019 - hjelpepleier / tilkallingsvikar ved Moratunet sykehjem Rannveig Ingrid Ramsberg
Versjon:5.2.00