eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/79 20210920 20.09.2021 Inngående brev Innhenting av opplysninger ***** STORELVDAL_PROD
2020/79 20210920 20.09.2021 Utgående brev Svar på innhenting av opplysninger ***** STORELVDAL_PROD
2020/529 20210920 20.09.2021 Inngående brev Informasjon til landets kommuner om behovet for å forberede eventuelle lokale forskrifter ved overgang til fasen "En normal hverdag med økt beredskap" Helse- og omsorgsdepartementet STORELVDAL_PROD
2020/987 20210920 20.09.2021 Inngående brev Bekreftelse på utfylt skjema - tjeneste for registrering av prøvesvar for Covid-19 hurtigtest Norsk helsenett STORELVDAL_PROD
2020/1040 20210920 20.09.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar assistent - Sollia barnehage - 15.08.21 - 14.08.22 Torben Friis Overby STORELVDAL_PROD
2020/1512 20210920 20.09.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - lærer uten godkjent utdanning tilkallingsvikar - Sollia skole - 01.08.2021 - 31.07.2022 Ida Heier Ruud STORELVDAL_PROD
2020/1879 20210920 20.09.2021 Inngående brev Avvik innkalling til covid 19 vaksinering personer med alvorlig underliggende sykdom Inger Marie Furuseth STORELVDAL_PROD
2020/2207 20210920 20.09.2021 Inngående brev Manglende lys på Stai brua Birger Frydenlund STORELVDAL_PROD
2021/7 20210920 20.09.2021 Utgående brev Konsesjonsforholdet er registrert i matrikkelen gbnr 32/6 og 31/3 Torill Grønvold STORELVDAL_PROD
2021/7 20210920 20.09.2021 Utgående brev Konsesjonsforholdet er registrert i matrikkelen gbnr 33/33 ADVOKAT AINA HELENE TVENGSBERG STORELVDAL_PROD
2021/7 20210920 20.09.2021 Utgående brev Konsesjonsforholdet er registrert i matrikkelen gbnr 54/435 Advokatfirmaet Johnsrud & Co AS STORELVDAL_PROD
2021/7 20210920 20.09.2021 Inngående brev Anmodning om underskrifter - oversendelse av egenerklæringer om konsesjonsfrihet gbnr 19/1237 EiendomsMegler 1 Innlandet STORELVDAL_PROD
2021/53 20210920 20.09.2021 Inngående brev Forslag til plassering av Dagturhytta er varpåsen Bjørn Grønvold STORELVDAL_PROD
2021/71 20210920 20.09.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 09/2021, sendt 20.09.2021 Skatteetaten STORELVDAL_PROD
2021/82 20210920 20.09.2021 Inngående brev Innmelding av behov for ekstra midler eller midler som kan omfordeles - Spesielle miljøtiltak i jordbruket og utvalgte kulturlandskap Statsforvalteren STORELVDAL_PROD
2021/110 20210920 20.09.2021 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 16.09.2021 - 20.09.2021 SGS Analytics Norway AS STORELVDAL_PROD
2021/175 20210920 20.09.2021 Inngående brev Erklæring fra brudefolkene før prøving av ekteskapsvilkårene ***** STORELVDAL_PROD
2021/573 20210920 20.09.2021 Inngående brev Kopi av brev til advokatfirmaet Johnsrud & Co AS - rettet grunnbok gbnr 12/6 og 11 og gbr 14/53 i Stor-Elvdal kommune STATENS KARTVERK STORELVDAL_PROD
2021/575 20210920 20.09.2021 Inngående brev Koronaoppfølging - Smittesporing - koronaviruset / korona / covid-19 - 2020 - 2021 ***** STORELVDAL_PROD
2021/750 20210920 20.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om rivningstilskudd av bolighus - Kjemsjøveien 27 - Vidar Otto og Helge Gunnar Dammen Vidar Otto Dammen m.fl. STORELVDAL_PROD
2021/773 20210920 20.09.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - endring av bygg - utvendig tilbygg større enn 50 m² - gbnr 19/1249 Åge Kristian Oskarsen STORELVDAL_PROD
2021/871 20210920 20.09.2021 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg - startlån - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/897 20210920 20.09.2021 Inngående brev Oversendelse av gjennomføringsplan - gbnr 54/391 - nytt bygg - boligformål - Knut Hamsuns Vei 2 Olav Bjerve STORELVDAL_PROD
2021/897 20210920 20.09.2021 Utgående brev Godkjenning - Søknad om endring av rammetillatelse og igangsettelse - nytt bygg - anneks - gbnr 54/391 Olav Anders Bjerve STORELVDAL_PROD
2021/909 20210920 20.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fagleder regnskap - st. ref. (4425007660) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/909 20210920 20.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Fagleder regnskap Stab, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4425007660 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/909 20210920 20.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fagleder regnskap - st. ref. (4425007660) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/909 20210920 20.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Fagleder regnskap Stab, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4425007660 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/937 20210920 20.09.2021 Utgående brev Oversendelse til ekstern uttalelse - gbnr 45/1 - riving av deler av bygget - Søknad uten ansvarsrett - Solliaveien 1296 INNLANDET FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD
2021/947 20210920 20.09.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - Reparasjon av pipe - gbnr 54/71 Gunnar Sæther STORELVDAL_PROD
2021/968 20210920 20.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr 17/517, 425 og 663 AUSTENG MASKIN OG HYTTESERVICE AS STORELVDAL_PROD
2021/971 20210920 20.09.2021 Inngående brev Krisen i Afghanistan rammer også folk som bor i Innlandet - anmodning om å vise medmenneskelighet til de rammede INNLANDET FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD
2021/8 20210917 17.09.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring - kommunal coronastøtte Schibsted - sofie.amalie.fraser@schibsted.com STORELVDAL_PROD
2021/30 20210917 17.09.2021 Inngående brev Påminnelse: Kommunenes arbeid med helse- og omsorgstjenester og reformen 'Leve hele livet' Questback - By- og regionforskningsinstituttet NIBR STORELVDAL_PROD
2021/110 20210917 17.09.2021 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 13.09.2021 - 16.09.2021 SGS Analytics Norway AS STORELVDAL_PROD
2021/94 20210917 17.09.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - 14/5 i Stor-Elvdal kommune Advokat Jonny Holen STORELVDAL_PROD
2021/7 20210917 17.09.2021 Inngående brev Anmodning om underskrifter - oversendelse av egenerklæringer om konsesjonsfrihet gbnr 54/435 Advokatfirmaet Johnsrud & Co AS STORELVDAL_PROD
2020/1647 20210917 17.09.2021 Utgående brev Manglende opprydding og rengjøring etter fraflytting Yama Sharifi m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/619 20210917 17.09.2021 Inngående brev Forlengelse av godkjenninger etter smittevernloven § 5-4 Helsedirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/155 20210917 17.09.2021 Utgående brev Flytting av møtet Råd for likestilling av funksjonshemmede 20.09.2021 Ellen Marie Tangen m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/191 20210917 17.09.2021 Utgående brev Oversendelse for endelig avgjørelse - klage på vedtatt reguleringsplan for Atna idrettspark - Stor-Elvdal kommune STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/215 20210917 17.09.2021 Inngående brev Korrigert - tilskudd til tiltak i beiteområder; Innmelding av behov for midler innen 1. oktober STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/969 20210917 17.09.2021 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - nytt bygg - ikke boligformål under 70 m² Petter Gripheim STORELVDAL_PROD
2021/964 20210917 17.09.2021 Utgående brev Arbeidsbekreftelse Guri Brun STORELVDAL_PROD
2021/965 20210917 17.09.2021 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - nytt bygg - ikke boligformål under 70 m² Frank Rønningen STORELVDAL_PROD
2021/966 20210917 17.09.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr 17/965 Steinar Frost STORELVDAL_PROD
2021/967 20210917 17.09.2021 Inngående brev Melding om foreldrepermisjon ***** STORELVDAL_PROD
2021/968 20210917 17.09.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - nytt anlegg - vei - gbnr 17/517 Oeyvaag, Morten STORELVDAL_PROD
2021/939 20210917 17.09.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - gbnr 54/305 i Stor-Elvdal kommune Moen Lars Kristian STORELVDAL_PROD
2021/939 20210917 17.09.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - gbnr 54/305 i Stor-Elvdal kommune Brænd Terje STORELVDAL_PROD
2021/962 20210917 17.09.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - gbnr 6/122 i Stor-Elvdal kommune Bakken Finn STORELVDAL_PROD
2021/962 20210917 17.09.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - gbnr 6/122 i Stor-Elvdal kommune Ophus Elfrid Odveig STORELVDAL_PROD
2021/962 20210917 17.09.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - gbnr 6/122 i Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal Kommune STORELVDAL_PROD
2021/962 20210917 17.09.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - gbnr 6/122 i Stor-Elvdal kommune Sverre Olav Herbert Sundt STORELVDAL_PROD
2021/962 20210917 17.09.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - gbnr 6/122 i Stor-Elvdal kommune Myrbakken Severin STORELVDAL_PROD
2021/781 20210917 17.09.2021 Inngående brev Ettersendelse av dokumentasjon - ett-trinns søknad - nytt anlegg - vei - gbnr 17/6/2 Ivar Austeng STORELVDAL_PROD
2021/623 20210917 17.09.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Informasjons-, bibliotek- og kulturmedarbeider Kultur og idrett, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4404332024 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/623 20210917 17.09.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Informasjons-, bibliotek- og kulturmedarbeider Kultur og idrett, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4404332024 Iva Karoline Schjerven Iva Karoline Schjerven STORELVDAL_PROD
2021/623 20210917 17.09.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Informasjons-, bibliotek- og kulturmedarbeider Kultur og idrett, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4404332024 ***** ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/623 20210917 17.09.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Informasjons-, bibliotek- og kulturmedarbeider Kultur og idrett, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4404332024 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/960 20210916 16.09.2021 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning Finn Bakken STORELVDAL_PROD
2021/960 20210916 16.09.2021 Inngående brev Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning på gbnr 6/122 Finn Bakken STORELVDAL_PROD
2021/961 20210916 16.09.2021 Inngående brev Høring - forslag til nye grenseverdier for svevestøv (PM10 og PM2,5) i forurensningsforskriften kapittel 7 - høringsfrist 14. november 2021 Miljødirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/962 20210916 16.09.2021 Inngående brev Krav om matrikkulering av eksisterende grense Finn Bakken STORELVDAL_PROD
2021/963 20210916 16.09.2021 Inngående brev Informasjon om oppdatert rundskriv for Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - kommentarer til regelverk - 2021/18 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/956 20210916 16.09.2021 Inngående brev Bekreftelse på ny tomtegrense - Gammelveien 177 Svein Becsan STORELVDAL_PROD
2021/956 20210916 16.09.2021 Inngående brev Ny tomtegrense for Gammelveien 177, 2477 Sollia - Elin Skøld Stein Wildar STORELVDAL_PROD
2021/956 20210916 16.09.2021 Utgående brev Underretning til gbnr 54/62 - Gro Magnussen Becsan BECSAN GRO MAGNUSSEN STORELVDAL_PROD
2021/956 20210916 16.09.2021 Utgående brev Underretning til gbnr 54/62 - Svein Becsan BECSAN SVEIN STORELVDAL_PROD
2021/956 20210916 16.09.2021 Utgående brev Underretning til gbnr 54/369 - Ole Harald Kulstad KULSTAD OLE HARALD STORELVDAL_PROD
2021/956 20210916 16.09.2021 Utgående brev Oversendelse av nytt matrikkelbrev etter ny oppmåling av gbnr 54/507 Elin E Kongelf Skøld STORELVDAL_PROD
2021/894 20210916 16.09.2021 Inngående brev Undertegnet husleieavtale - Myhreveien 29 c Stine Smedbakken STORELVDAL_PROD
2021/849 20210916 16.09.2021 Utgående brev Underretning til gbnr 54/60 - Ragnar Asting ASTING RAGNAR STORELVDAL_PROD
2021/849 20210916 16.09.2021 Utgående brev Underretning til gbnr 54/60 - Karin lisbeth Haugli HAUGLI KARIN LISBET STORELVDAL_PROD
2021/849 20210916 16.09.2021 Utgående brev Oversendelse av nytt matrikkelbrev etter ny oppmåling av gbnr 54/206 Harald Johnny Viken STORELVDAL_PROD
2021/791 20210916 16.09.2021 Utgående brev Undersøkelse og konklusjon i forbindelse med mottatte varsler ***** STORELVDAL_PROD
2021/830 20210916 16.09.2021 Inngående brev Dokumentasjon på inntekt - redusert foreldrebetaling i barnehagen - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/768 20210916 16.09.2021 Utgående brev Melding om administrativt vedtak - godkjenning av plan for nydyrking gbnr 19/21 m.fl. - Olav Follstad Olav Follstad STORELVDAL_PROD
2021/731 20210916 16.09.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Fagleder Hjemmebaserte tjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4410886947 Lene Løkken Lene Løkken STORELVDAL_PROD
2021/731 20210916 16.09.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Fagleder Hjemmebaserte tjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4410886947 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/731 20210916 16.09.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Fagleder Hjemmebaserte tjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4410886947 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/215 20210916 16.09.2021 Inngående brev Tilskudd til tiltak i beiteområder; Innmelding av behov for midler innen 1. oktober STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/209 20210916 16.09.2021 Inngående brev Utbetalingsbrev for norsktilskudd utbetalt 14.09.2021 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/519 20210916 16.09.2021 Inngående brev Kommentar - Jordskiftesak 18-137828REN-JTYN - STAI-TRYAVEIEN Haldis Johanne Nebylien STORELVDAL_PROD
2020/357 20210916 16.09.2021 Inngående brev Invitasjon til nasjonal brukerundersøkelse for deltakere i introduksjonsprogram 2021 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/1058 20210916 16.09.2021 Utgående brev Signert endringsmelding - prosjektering av ny barnehage på Koppang ECOSØR AS AVD HAMAR STORELVDAL_PROD
2020/1513 20210916 16.09.2021 Inngående brev Kvitteringer for overlevering av valgmateriell for Rendalen, Tynset, Folldal, Os, Tolga, Alvdal og Stor-Elvdal kommuner INNLANDET FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD
2020/1481 20210916 16.09.2021 Inngående brev Turnusplasser for fysioterapeuter i Innlandet 15.08.2022 til 15.08.2023 Statsforvalteren - Stenset, Guro STORELVDAL_PROD
2021/7 20210916 16.09.2021 Inngående brev Anmodning om underskrifter - oversendelse av egenerklæringer om konsesjonsfrihet gbnr 33/33 ADVOKAT AINA HELENE TVENGSBERG STORELVDAL_PROD
2021/7 20210916 16.09.2021 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 32/6 Torill Grønvold STORELVDAL_PROD
2021/110 20210916 16.09.2021 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 11.09.2021 - 15.09.2021 SGS Analytics Norway AS STORELVDAL_PROD
2021/110 20210916 16.09.2021 Inngående brev Midlertidig rapport - analyseperiode 13.09.2021 SGS Analytics Norway AS STORELVDAL_PROD
2021/173 20210916 16.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på videre saksgang - Oppføring av fritidsbolig på gbnr 17/1024 Vinterveien 13 - Dag Rønning, Løten Arild Lund STORELVDAL_PROD
2021/19 20210916 16.09.2021 Inngående brev Referat fra ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 08.09.2021 Sykehuset-Innlandet - SIHF PB Servicekontoret STORELVDAL_PROD
2021/8 20210916 16.09.2021 Inngående brev Spørsmål i forbindelse med masteroppgave - virkningene av forskriften som gjør det forbudt for kommuner å inngå utbyggingsavtaler om bygging og bekostning av sosial infrastruktur. Anne Svanaug Straume STORELVDAL_PROD
2021/9 20210916 16.09.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, gbnr 31/1 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20210916 16.09.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 9/1 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20210916 16.09.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 11/5 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20210916 16.09.2021 Inngående brev Vedtak skogfond (udekka investering), gbnr 9/1 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20210916 16.09.2021 Inngående brev Vedtak skogfond (udekka investering), gbnr 11/5 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20210916 16.09.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 31/1 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/525 20210916 16.09.2021 Utgående brev Godkjenning - Søknad om igangsettingstillatelse 3 - nytt bygg - barnehage - gbnr 19/537 STOR-ELVDAL KOMMUNE STORELVDAL_PROD
2021/545 20210916 16.09.2021 Utgående brev Underretning gbnr 19/1591 - Jo Dalsegg DALSEG JO STORELVDAL_PROD
2021/545 20210916 16.09.2021 Utgående brev Underretning gbnr 19/1591 - Marit Dalsegg DALSEG MARIT STORELVDAL_PROD
2021/545 20210916 16.09.2021 Utgående brev Underretning gbnr 86/23 - Innlandet fylkeskommune INNLANDET FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD
2021/545 20210916 16.09.2021 Utgående brev Oversendelse av tinglyst dokument i sak 21/545, gbnr 19/1772 STOR-ELVDAL KOMMUNE EIENDOMSFORVALTNING STORELVDAL_PROD
2021/573 20210916 16.09.2021 Utgående brev Oversendelse av tinglyst dokument i sak 21/573, gbnr 12/276 Anbjør Svenkerud STORELVDAL_PROD
2021/430 20210916 16.09.2021 Utgående brev Forhåndsvarsel av vedtak om plikt til å betale tilkoblingsavgift for gbnr 19/331 Arne Bakken STORELVDAL_PROD
2021/432 20210916 16.09.2021 Utgående brev Forhåndsvarsel av vedtak om plikt til å betale tilkoblingsavgift for gbnr 19/819 Per Arne Stenvoll STORELVDAL_PROD
2021/498 20210915 15.09.2021 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses - Lokalet Noren gbnr 15/3 og 4 STATENS KARTVERK STORELVDAL_PROD
2021/573 20210915 15.09.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - Deling og oppmåling av Halasbua på Gammelstu Stai gbnr 12/6 STATENS KARTVERK STORELVDAL_PROD
2021/385 20210915 15.09.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.09.21 - 31.03.22 - tilkallingsvikar pleiemedhjelper - Hjemmebaserte tjenester Tina Stensløkken Askjem STORELVDAL_PROD
2021/9 20210915 15.09.2021 Inngående brev Søknad om utbetaling av udekka, gbnr 11/5 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/173 20210915 15.09.2021 Utgående brev Nytt foreløpig svar - videre saksgang - søknad om utslippstillatelse på gbnr 17/1024 Vinterveien 13 - Dag Rønning, Løten Dag Rønning m.fl. STORELVDAL_PROD
2021/94 20210915 15.09.2021 Utgående brev Oversendelse av melding til tinglysning - Deling av landbrukseiendommen gbnr 14/5, 12/22 og 135 og gbnr 14/337 - Trond Skinstad og Gjermund Skinstad STATENS KARTVERK STORELVDAL_PROD
2020/1457 20210915 15.09.2021 Utgående brev Svar på deltakelse - samarbeidsmøte med Gudbrandsdal Krisesenter Lillehammer Kommune STORELVDAL_PROD
2020/1716 20210915 15.09.2021 Inngående brev Rapportering for kjøring på barmarkskjøring perioden 01.08.2021 - 15.09.2021 Inge Strand STORELVDAL_PROD
2020/1152 20210915 15.09.2021 Inngående brev Bruk av ressurser til økonomiske tilsyn med private barnehager Utdanningsdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/556 20210915 15.09.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.09.21 - 31.03.22 - tilkallingsvikar pleiemedhjelper - Hjemmebaserte tjenester Iqra Nuur Farah STORELVDAL_PROD
2021/709 20210915 15.09.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Helsefagarbeider/barne- og ungdomsarbeider Tiltak for funksjonshemmede, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4409420247 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/709 20210915 15.09.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Helsefagarbeider/barne- og ungdomsarbeider Tiltak for funksjonshemmede, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4409420247 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/709 20210915 15.09.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Helsefagarbeider/barne- og ungdomsarbeider Tiltak for funksjonshemmede, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4409420247 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/709 20210915 15.09.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Helsefagarbeider/barne- og ungdomsarbeider Tiltak for funksjonshemmede, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4409420247 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/709 20210915 15.09.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Helsefagarbeider/barne- og ungdomsarbeider Tiltak for funksjonshemmede, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4409420247 Vilde Sandnes Otnes Vilde Sandnes Otnes STORELVDAL_PROD
2021/709 20210915 15.09.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Helsefagarbeider/barne- og ungdomsarbeider Tiltak for funksjonshemmede, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4409420247 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/709 20210915 15.09.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Helsefagarbeider/barne- og ungdomsarbeider Tiltak for funksjonshemmede, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4409420247 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/709 20210915 15.09.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Helsefagarbeider/barne- og ungdomsarbeider Tiltak for funksjonshemmede, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4409420247 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/709 20210915 15.09.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Helsefagarbeider/barne- og ungdomsarbeider Tiltak for funksjonshemmede, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4409420247 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/635 20210915 15.09.2021 Utgående brev Melding om vedtak - søknad om riving av hele bygg - gbnr 4/83 - Rastaveien 111 TRYM ANLEGG AS STORELVDAL_PROD
2021/830 20210915 15.09.2021 Utgående brev Søknad om redusert foreldrebetaling og 20 t/u gratis kjernetid i Koppang barnehage ***** STORELVDAL_PROD
2021/830 20210915 15.09.2021 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling og 20 t/u gratis kjernetid i Koppang barnehage ***** STORELVDAL_PROD
2021/830 20210915 15.09.2021 Utgående brev Søknad om redusert foreldrebetaling og 20 t/u gratis kjernetid i Koppang barnehage ***** STORELVDAL_PROD
2021/847 20210915 15.09.2021 Utgående brev Oversendelse av nytt matrikkelbrev etter ny oppmåling av gbnr 54/226 Even Moen m.fl. STORELVDAL_PROD
2021/892 20210915 15.09.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.07.21 - 15.08.21 tilkallingsvikar - kjøkkenvert - Moratunet Sykehjem Ann Mari Birkebekk STORELVDAL_PROD
2021/893 20210915 15.09.2021 Utgående brev Svar på oversendelse av klage til Stor-Elvdal kommune ***** STORELVDAL_PROD
2021/871 20210915 15.09.2021 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** STORELVDAL_PROD
2021/871 20210915 15.09.2021 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** STORELVDAL_PROD
2021/871 20210915 15.09.2021 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** STORELVDAL_PROD
2021/958 20210915 15.09.2021 Inngående brev Søknad om redusert husleie i ***** ***** - Koppang ***** STORELVDAL_PROD
2021/928 20210915 15.09.2021 Inngående brev Adkomst til eiendom Storgata 150 på Koppang Anne-Gerd Austeng STORELVDAL_PROD
2020/1457 20210914 14.09.2021 Inngående brev Samarbeidsmøte med Gudbrandsdal Krisesenter Lillehammer Kommune - Anne Lise Haavold STORELVDAL_PROD
2020/1573 20210914 14.09.2021 Inngående brev Sambandstest - høsten 2021 STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/1615 20210914 14.09.2021 Inngående brev Avslag - Barnevernfaglig videreutdanning - 2021 Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), region øst STORELVDAL_PROD
2020/1615 20210914 14.09.2021 Inngående brev Korrigert - Avslag - Barnevernfaglig videreutdanning - 2021 Tilskuddsseksjonen Bufdir STORELVDAL_PROD
2020/1879 20210914 14.09.2021 Inngående brev Ytterligere informasjon om en tredje dose til de med alvorlig nedsatt immunforsvar Folkehelseinstituttet STORELVDAL_PROD
2021/3 20210914 14.09.2021 Inngående brev Fristen for EU-kontroll nærmer seg for registreringsnummer YE 85242 Statens vegvesen STORELVDAL_PROD
2021/7 20210914 14.09.2021 Utgående brev Konsesjonsforholdet er registrert i matrikkelen gbnr 14/139 Aktiv Eiendomsmegling Elverum STORELVDAL_PROD
2021/7 20210914 14.09.2021 Utgående brev Konsesjonsforholdet er registrert i matrikkelen gbnr 14/229 ADVOKATFIRMAET BUTTINGSRUD DA STORELVDAL_PROD
2021/7 20210914 14.09.2021 Utgående brev Konsesjonsforholdet er registrert i matrikkelen gbnr 19/1382 Per Anders Lovsletten STORELVDAL_PROD
2021/7 20210914 14.09.2021 Utgående brev Konsesjonsforholdet er registrert i matrikkelen gbnr 10/314 og 391 Advokat Petter Wilskow STORELVDAL_PROD
2020/376 20210914 14.09.2021 Inngående brev Uheldig og bekymringsfullt med avlyst Sko-utvalg den 22.10.2021 Terje Kværnes STORELVDAL_PROD
2020/155 20210914 14.09.2021 Utgående brev Innkalling til møte i Råd for likestilling av funksjonshemmede - 20.09.2021 Ellen Marie Tangen m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/1077 20210914 14.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om fritak for renovasjonsgebyr på gbnr 65/1 Tangen Gard og Hytteutleie STORELVDAL_PROD
Ingen tilgang 20210914 14.09.2021 Inngående brev Vitnemål Høgskolen i Innlandet - Vernepleier Thea Ulvmoen Sand STORELVDAL_PROD
Ingen tilgang 20210914 14.09.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 20.07.21 -31.08.21 - tilkallingsvikar vernepleier - Hjemmebaserte tjenester Thea Ulvmoen Sand STORELVDAL_PROD
Ingen tilgang 20210914 14.09.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.09.21 - 31.03.22 - tilkallingsvikar vernepleier - Hjemmebaserte tjenester Thea Ulvmoen Sand STORELVDAL_PROD
2021/109 20210914 14.09.2021 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 05.09.2021 - 13.09.2021 SGS Analytics Norway AS STORELVDAL_PROD
2021/110 20210914 14.09.2021 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 05.09.2021 - 13.09.2021 SGS Analytics Norway AS STORELVDAL_PROD
2021/99 20210914 14.09.2021 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 05.09.2021 - 13.09.2021 SGS Analytics Norway AS STORELVDAL_PROD
2021/111 20210914 14.09.2021 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 05.09.2021 - 13.09.2021 SGS Analytics Norway AS STORELVDAL_PROD
2021/33 20210914 14.09.2021 Inngående brev Tvangssalg av eiendommen ***** ***** ***** ***** - Saksøkt: ***** ***** ***** i Stor-Elvdal kommune EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS AVD HAMAR STORELVDAL_PROD
2021/33 20210914 14.09.2021 Inngående brev Informasjon om kommende endringer og uteblitt dividende - ***** ***** NAMSFOGDEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/9 20210914 14.09.2021 Inngående brev Søknad om utbetaling av skogfond gbnr 9/1 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/82 20210914 14.09.2021 Inngående brev 3,6 millioner kroner lyses nå ut til næringsutvikling og kompetansetiltak i landbruket Statsforvalteren i Innlandet STORELVDAL_PROD
2021/60 20210914 14.09.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.09.21-31.03.22 - tilkallingsvikar sykepleier- Hjemmebaserte tjenester Synnøve Spook STORELVDAL_PROD
2021/50 20210914 14.09.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.09.21 - 31.03.22 - tillkallingsvikar vernepleier - Hjemmebaserte tjenester Marijke van der Wiel STORELVDAL_PROD
2021/33 20210914 14.09.2021 Inngående brev Forespørsel om eventuelle restanser på gbnr 19/112 Megleroppgjøret Innlandet AS STORELVDAL_PROD
2021/33 20210914 14.09.2021 Inngående brev Korrigering - ***** ***** i Stor-Elvdal kommune - ***** Megleroppgjøret Innlandet AS STORELVDAL_PROD
2021/33 20210914 14.09.2021 Utgående brev Svar på forespørsel om utestående kommunale avgifter - ***** ***** m.fl. i Stor-Elvdal kommune - ***** Megleroppgjøret Innlandet AS STORELVDAL_PROD
2021/294 20210914 14.09.2021 Inngående brev Søknad om plass i SFO 2021/2022 Sollia skole - Liv Taeymans De Rooy Karin Jeanne L STORELVDAL_PROD
2021/294 20210914 14.09.2021 Utgående brev Innvilget søknad om plass i SFO 2021/2022 Sollia skole - Liv Taeymans De Rooy Karin Jeanne L STORELVDAL_PROD
2021/540 20210914 14.09.2021 Inngående brev Mottatt nabovarsel for Sundfloveien 29 - 3423-19/1030 - Stor-Elvdal kommune INNLANDET FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD
2021/531 20210914 14.09.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - gbnr 17/4 i Stor-Elvdal kommune Myrvang Gunnar STORELVDAL_PROD
2021/531 20210914 14.09.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - gbnr 17/4 i Stor-Elvdal kommune Dehlic Ivan STORELVDAL_PROD
2021/531 20210914 14.09.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - gbnr 17/4 i Stor-Elvdal kommune Haugen Cato STORELVDAL_PROD
2021/924 20210914 14.09.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - nytt bygg - ikke boligformål over 70 m² - gbnr 17/390 TREBYGG ØST AS STORELVDAL_PROD
2021/955 20210914 14.09.2021 Inngående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking gbnr 4/58 - Ole Gudmund Furuseth Ole Gudmund Furuseth STORELVDAL_PROD
2021/957 20210914 14.09.2021 Inngående brev Søknad om SMIL-midler - Vinduer i vinterstue, Gåla, Øvre Veslehammeren gbnr 12/5 - Jon Erling Brænd Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/861 20210914 14.09.2021 Inngående brev Læringssentrene, en viktig ressurs for integrering TV-aksjonen NRK Plan 2021 STORELVDAL_PROD
2021/637 20210914 14.09.2021 Utgående brev Avslag på søknad om skoleskyss pga trafikkfarlig vei for skoleåret 2021/2022 - Ghadeer Methaq Shireen Hadi H Kurdi STORELVDAL_PROD
2021/730 20210914 14.09.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Allmennlege/LIS3 Helsetjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4410751833 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/730 20210914 14.09.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Allmennlege/LIS3 Helsetjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4410751833 Karl-Erik Karlsen Karl-Erik Karlsen STORELVDAL_PROD
2021/730 20210914 14.09.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Allmennlege/LIS3 Helsetjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4410751833 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/742 20210914 14.09.2021 Utgående brev Oversendelse av tinglyste dokument i sak 21/742 - gbnr 50/55 Terje Andreas Hoffstad STORELVDAL_PROD
2021/891 20210913 13.09.2021 Inngående brev Vedlegg til søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/953 20210913 13.09.2021 Utgående brev Avgiftsgrunnlag kommunale avgifter gbnr 19/324 Bjørn Ivar Heggelund STORELVDAL_PROD
2021/337 20210913 13.09.2021 Inngående brev Søknad om fritak fra ordinært arbeid grunnet sykefravær etter maksdato for utbetaling av sykepenger ***** STORELVDAL_PROD
2021/33 20210913 13.09.2021 Utgående brev Svar på forespørsel om utestående kommunale avgifter - Deres ref: 2210167 EiendomsMegler 1 Innlandet STORELVDAL_PROD
2020/643 20210913 13.09.2021 Utgående brev Arbeidsbekreftelse Van Der Wiel Marijke STORELVDAL_PROD
2021/7 20210913 13.09.2021 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 14/139 Aktiv Eiendomsmegling Elverum STORELVDAL_PROD
2021/7 20210910 10.09.2021 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 10/391 Petter Wilskow STORELVDAL_PROD
2020/2308 20210910 10.09.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd for fritidsaktivitet - Kate Møller Live - Morten Møller STORELVDAL_PROD
2020/1879 20210910 10.09.2021 Inngående brev Informasjonsbrev 28 om Koronavaksinasjonsprogrammet Folkehelseinstituttet STORELVDAL_PROD
2020/1718 20210910 10.09.2021 Inngående brev Refusjon av sykepenger - ***** ***** NAV Stor-Elvdal STORELVDAL_PROD
2020/1513 20210910 10.09.2021 Inngående brev Anmodning om å sjekke forkastede stemmegivninger opp mot endelig manntall Valgdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/604 20210910 10.09.2021 Utgående brev Svar på oppfølging etter tilsyn - tvungen somatisk helsehjelp - Moratunet sykehjem STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/692 20210910 10.09.2021 Inngående brev Rapportering av kommunenes merutgifter covid-19 for 2021 Statsforvalteren STORELVDAL_PROD
2020/918 20210910 10.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.09.2021 - 31.12.2021 sekretær i 10% stilling - regnskap Ann-Kristin Sandberg STORELVDAL_PROD
2020/983 20210910 10.09.2021 Inngående brev Bekreftelse på plass i kulturskolen Morten Møller STORELVDAL_PROD
2020/1077 20210910 10.09.2021 Inngående brev Søknad om fritak for renovasjonsgebyr på gbnr 65/1 Tangen Gard og Hytteutleie STORELVDAL_PROD
2020/57 20210910 10.09.2021 Inngående brev Varsel om stevning - eiendommen gbnr 19/533 og 908 - Meieribygget Koppang - Fritidsklubben Njaal Kværnes STORELVDAL_PROD
2020/252 20210910 10.09.2021 Inngående brev Innkalling til ansvarsgruppemøte 21/9-21 Surnadal kommune STORELVDAL_PROD
2020/325 20210910 10.09.2021 Inngående brev Etterlyser svar på klage - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/376 20210910 10.09.2021 Utgående brev Berammet møte i Sko-utvalget den 22.10.2021 utgår SKO-utvalgets medlemmer STORELVDAL_PROD
2020/504 20210910 10.09.2021 Inngående brev Påminnelse om manglende innsendt melding til MSIS Folkehelseinstituttet STORELVDAL_PROD
2021/33 20210910 10.09.2021 Inngående brev Forespørsel om utestående kommunale avgifter EiendomsMegler 1 Innlandet STORELVDAL_PROD
2021/9 20210910 10.09.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, gbnr 11/5 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/198 20210910 10.09.2021 Inngående brev Søknad om kommunal bolig - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/300 20210910 10.09.2021 Utgående brev Forespørsel om korona-situasjonen i Stor-Elvdal Anne Buchholdt STORELVDAL_PROD
2021/408 20210910 10.09.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** arbeidstakers forhold ***** STORELVDAL_PROD
2021/950 20210910 10.09.2021 Inngående brev Legevaktpersonell - Påminnelse om kompetansekrav i akuttmedisinforskriften - mulighet for å søke tilskudd Statsforvalteren i Innlandet STORELVDAL_PROD
2021/905 20210910 10.09.2021 Inngående brev Ettersendelse av dokumentasjon - søknad uten ansvarsrett - nytt bygg - ikke boligformål - gbnr 17/491 Haakon Akre STORELVDAL_PROD
2021/905 20210910 10.09.2021 Utgående brev Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon - Søknad uten ansvarsrett - nytt bygg - ikke boligformål under 70 m² - gbnr. 17/4 Grethe Granerud STORELVDAL_PROD
2021/900 20210910 10.09.2021 Utgående brev Vedtak på fritak fra plikt til norsk ***** STORELVDAL_PROD
2021/900 20210910 10.09.2021 Utgående brev Vedtak på fritak fra plikt til norsk ***** STORELVDAL_PROD
2021/623 20210910 10.09.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Informasjons-, bibliotek- og kulturmedarbeider Kultur og idrett, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4404332024 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/623 20210910 10.09.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Informasjons-, bibliotek- og kulturmedarbeider Kultur og idrett, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4404332024 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/637 20210909 09.09.2021 Inngående brev Søknad om skoleskyss pga trafikkfarlig vei for skoleåret 2021/2022 - Ghadeer Methaq Shireen Hadi H Kurdi STORELVDAL_PROD
2021/897 20210909 09.09.2021 Inngående brev Ettersendelse av dokumenter - Gbnr 54/391 - nytt bygg - boligformål - Søknad om igangsettelse - Knut Hamsuns Vei 2 Olav Bjerve STORELVDAL_PROD
2021/854 20210909 09.09.2021 Inngående brev Ettersendelse av manglende dokumentasjon - Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr 10/405 Alt I Bygg Koppang AS STORELVDAL_PROD
2021/854 20210909 09.09.2021 Inngående brev Ettersendelse av manglende dokumentasjon - Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr 10/405 Alt I Bygg Koppang AS STORELVDAL_PROD
2021/843 20210909 09.09.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Brukerstyrt personlig assistent Tiltak for funksjonshemmede, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4417155403 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/843 20210909 09.09.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Brukerstyrt personlig assistent Tiltak for funksjonshemmede, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4417155403 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/912 20210909 09.09.2021 Inngående brev Etterspør epost fra rådmannen - Skoleplatået Utdanningsforbundet Stor-Elvdal STORELVDAL_PROD
2021/949 20210909 09.09.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - Jan Tore Myrbakken gbnr 19/294 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/315 20210909 09.09.2021 Inngående brev IMDis nye tilskuddsløsning er snart klar for bruk - registrer IMDi Tilskudd kommune superbruker innen 16.09.2021 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) STORELVDAL_PROD
2021/273 20210909 09.09.2021 Inngående brev Rapportskjema skadefelling jerv 18.8-7.9 - Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Sel, Stor-Elvdal kommuner Nord-Fron Kommune STORELVDAL_PROD
2021/125 20210909 09.09.2021 Inngående brev Underskrevet kaffeavtale - Anette Søgaard Tustervatn Stor-Elvdal Kommune - Anette Søgaard Tustervatn STORELVDAL_PROD
2021/134 20210909 09.09.2021 Inngående brev Til landets kommuner: ny oppdatering om koronasituasjonen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) STORELVDAL_PROD
2021/94 20210909 09.09.2021 Inngående brev Retur av dokumenter som har mangler og kan ikke tinglyses - Deling av landbrukseiendommen gbnr 14/5, 12/22 og 135 og gbnr 14/337 - Trond Skinstad og Gjermund Skinstad STATENS KARTVERK STORELVDAL_PROD
2021/33 20210909 09.09.2021 Inngående brev Stadfestelse av frivilling endring i gjeldsordning etter gjeldsordningsloven NAMSFOGDEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/19 20210909 09.09.2021 Inngående brev Referat fra ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 8.09.21 Sykehuset Innlandet STORELVDAL_PROD
2021/88 20210909 09.09.2021 Inngående brev Oversendelse av dispensasjonssøknad motorferdsel i utmark - kjøring med bil - Breisjøseter i perioden 2021 - 2027 - Sindre Bruaseth Sindre Bruaseth STORELVDAL_PROD
2020/468 20210909 09.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Rammeavtale til underskrift Sina Helseth Granheim STORELVDAL_PROD
2020/468 20210909 09.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Rammeavtale til underskrift Sina Helseth Granheim STORELVDAL_PROD
2020/377 20210909 09.09.2021 Utgående brev Utsettelse av møte i stedsnavnutvalget Sverre Oskar Øverby m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/121 20210909 09.09.2021 Inngående brev Melding om politisk vedtak - selksapsavtale og utvidelse med ny medeierkommune for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Tolga kommune STORELVDAL_PROD
2020/810 20210909 09.09.2021 Utgående brev Svar på klage på kommunens manglende oppfølging - forsøpling/forurensning på eiendom gbnr 19/660 Tor Gunnar Eide STORELVDAL_PROD
2020/875 20210909 09.09.2021 Inngående brev Utbytte fra Innlandet Energi Holding for andre kvartal 2021 Innlandet-Energi - Oddleiv Sæle STORELVDAL_PROD
2020/1879 20210909 09.09.2021 Inngående brev Informasjonsbrev koronavaksinasjonsprogrammet Folkehelseinstituttet STORELVDAL_PROD
2020/2268 20210909 09.09.2021 Inngående brev Innkalling til dialogmøte - ***** ***** ***** ***** NAV stor-Elvdal STORELVDAL_PROD
2020/2207 20210909 09.09.2021 Utgående brev Problemrapport: Mangler lys på Sundfloen bru: FV30 S29D1 m11191 Statens vegvesen region øst <firmapost-ost@vegvesen.no> STORELVDAL_PROD
2020/2015 20210909 09.09.2021 Inngående brev Oversendelse av valgkomiteens innstilling, jf. møteinnkalling - representantskapsmøte Konsek Øst IKS 27.9.21 Konsek Øst IKS STORELVDAL_PROD
2020/1958 20210909 09.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale fra 01.03.2021 - utvidelse av stilling med 10% - totalt 30% stilling - renholder Sollia skole og barnehage Ellen Balansag Pagente STORELVDAL_PROD
2021/8 20210909 09.09.2021 Inngående brev Begjæring om innsyn - alle registrerte fakturaer fra alle leverandører som ble betalt mellom datoene 2018-01-01 og 2020-12-31 Rebecca Forster STORELVDAL_PROD
2021/2 20210908 08.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på varsel om besiktigelse for eiendomsskatt Roar Kjær STORELVDAL_PROD
2020/1877 20210908 08.09.2021 Inngående brev Uttalelse fra Statsforvalteren i Innlandet - endring av reguleringsplan - Rv3 Evenstad - Imsroa syd - Stor-Elvdal kommune STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/946 20210908 08.09.2021 Inngående brev Søknad om SMIL-midler - utskifting av vinduer og dører på seterbu som benyttes til mjølkeproduksjon på Strandsetra gbnr 4/22 - Ole Gudmund Furuseth Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/947 20210908 08.09.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - byggtekniske installasjoner - reparasjon - gbnr 54/71 Kjersti Sæther STORELVDAL_PROD
2021/947 20210908 08.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr 54/71 FRANK BJØRN OLAV STORELVDAL_PROD
2021/924 20210908 08.09.2021 Inngående brev Ettersendelse av manglende dokumentasjon - ett-trinns søknad - nytt bygg - ikke boligformål over 70 m² - gbnr 17/7/173 Ivar Austeng STORELVDAL_PROD
2021/852 20210908 08.09.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr 10/361 STRØMHOLT AS STORELVDAL_PROD
2021/904 20210908 08.09.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.09.21 -30.06.22 - pleiemedhjelper - Moratunet Sykehjem Maja Pedersen Tjosaas STORELVDAL_PROD
2021/905 20210908 08.09.2021 Inngående brev Ettersendelse av manglende dokumentasjon - nytt bygg - ikke boligformål under 70 m² - Søknad uten ansvarsrett - gbnr 17/491 Grethe Granerud STORELVDAL_PROD
2021/897 20210908 08.09.2021 Utgående brev Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon - Søknad om igangsettelse - nytt bygg - boligformål - gbnr 54/391 BJERVE OLAV ARKITEKT MNAL STORELVDAL_PROD
2021/882 20210908 08.09.2021 Inngående brev Sensorskolering våren 2022 - korrigerte datoer Statsforvalteren STORELVDAL_PROD
2021/826 20210908 08.09.2021 Utgående brev Godkjenning - Ferdigattest - byggtekniske installasjoner - reparasjon - gbnr 46/3 Jørn Sverre Lien STORELVDAL_PROD
2021/777 20210908 08.09.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr 6/162 Daniel Mothes STORELVDAL_PROD
2021/784 20210908 08.09.2021 Inngående brev Kvittering for nabovarsel - gbnr 50/19 - nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon - Ett-trinns søknad - Øvermoveien 1 Arild Lund STORELVDAL_PROD
2021/709 20210908 08.09.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Helsefagarbeider/barne- og ungdomsarbeider - Tiltak for funksjonshemmede, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4409420247 Hilde Berget Hilde Berget STORELVDAL_PROD
2021/709 20210908 08.09.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Helsefagarbeider/barne- og ungdomsarbeider Tiltak for funksjonshemmede, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4409420247 Heidi S. Berntsen Heidi S. Berntsen STORELVDAL_PROD
2021/725 20210908 08.09.2021 Inngående brev Invitasjon til møte - diskusjon om forslaget til bevarings- og kassasjonsplan for IKA Opplandene INNLANDET FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD
2021/728 20210907 07.09.2021 Inngående brev Undertegnet husleieavtale - Granheimveien 7, leilighet nr. 17 Magne Halgeir Eggen STORELVDAL_PROD
2021/728 20210907 07.09.2021 Utgående brev Oversendelse av signert husleieavtale - Granheimveien 7, leilighet nr. 17 Magne Halgeir Eggen STORELVDAL_PROD
2021/730 20210907 07.09.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Allmennlege/LIS3 Helsetjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4410751833 Knut Erik Bækkedal Knut Erik Bækkedal STORELVDAL_PROD
2021/777 20210907 07.09.2021 Inngående brev Ettersendelse av manglende dokumentasjon - nytt bygg - boligformål - Ett-trinns søknad - gbnr 6/162 Daniel Mothes STORELVDAL_PROD
2021/623 20210907 07.09.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Informasjons-, bibliotek- og kulturmedarbeider Kultur og idrett, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4404332024 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/623 20210907 07.09.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Informasjons-, bibliotek- og kulturmedarbeider Kultur og idrett, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4404332024 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/623 20210907 07.09.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Informasjons-, bibliotek- og kulturmedarbeider Kultur og idrett, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4404332024 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/825 20210907 07.09.2021 Inngående brev Klagen på bostøtte for juli - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/802 20210907 07.09.2021 Inngående brev Undertegnet husleieavtale fra 01.10.2021 - Eventyrveien 22 Seelan Sharavanantham STORELVDAL_PROD
2021/802 20210907 07.09.2021 Utgående brev Oversendelse av signert husleieavtale - Eventyrveien 22 Seelan Sharavanantham STORELVDAL_PROD
2021/894 20210907 07.09.2021 Utgående brev Oversendelse av signert husleieavtale - Myhreveien 29 c Stine Smedbakken STORELVDAL_PROD
2021/900 20210907 07.09.2021 Utgående brev Vedtak på fritak fra plikt i samfunnskunnskap ***** STORELVDAL_PROD
2021/900 20210907 07.09.2021 Utgående brev Vedtak på fritak fra krav om opplæring i norsk og samfunnskunnskap ***** STORELVDAL_PROD
2021/900 20210907 07.09.2021 Utgående brev Vedtak på fritak fra plikt i samfunnskunnskap ***** STORELVDAL_PROD
2021/900 20210907 07.09.2021 Inngående brev Søknad om fritak fra plikt sil samfunnskunnskap og norsk på grunn av tilstrekkelig kunnskap ***** STORELVDAL_PROD
2021/852 20210907 07.09.2021 Inngående brev Ettersendelse av manglende dokumentasjon - nytt bygg - boligformål - Ett-trinns søknad - gbnr 10/361 Alt I Bygg Koppang AS STORELVDAL_PROD
2021/852 20210907 07.09.2021 Inngående brev Ettersendelse av manglende dokumentasjon - nytt bygg - boligformål - Ett-trinns søknad - gbnr 10/361 Alt I Bygg Koppang AS STORELVDAL_PROD
2021/906 20210907 07.09.2021 Utgående brev Godkjenning - Ferdigattest - nytt bygg - ikke boligformål under 15 m² - gbnr 17/805 Jostein Furelid Tellnes STORELVDAL_PROD
2021/941 20210907 07.09.2021 Inngående brev Høring - forslag til endringer i forurensningsloven - tilsyn med kommunens internkontroll - høringsfrist 4. desember 2021 Miljødirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/943 20210907 07.09.2021 Inngående brev Infoskriv om utfordringer rundt utrykningskjøretøy og bompasseringer Statens vegvesen STORELVDAL_PROD
2021/936 20210907 07.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om fritak for septiktømming og gebyrer for eiendommen gbnr 8/22 Øyvind Hovde STORELVDAL_PROD
2020/1731 20210907 07.09.2021 Inngående brev Oversendelse av dokumentasjon - Atna bru - kap 2.1.2 utdrag knyttet til erosjon Trond Nordby STORELVDAL_PROD
2020/1652 20210907 07.09.2021 Inngående brev Informasjon til offentlig melder om konklusjon på undersøkelse - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1513 20210907 07.09.2021 Inngående brev Informasjon fra Valgdirektoratet - innføring i manntall Valgdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/7 20210907 07.09.2021 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 19/1382 Per Anders Lovsletten STORELVDAL_PROD
2020/792 20210907 07.09.2021 Inngående brev Informasjon om HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet Folkehelseinstituttet STORELVDAL_PROD
2020/1058 20210907 07.09.2021 Inngående brev Underskrevet avrop på rammeavtale - anleggsarbeider Krook & Tjader Arkitekter AS STORELVDAL_PROD
2020/1134 20210907 07.09.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.09.21 - 31.04.22 pleiemedhjelper - tilkallingsvikar - Moratunet Sykehjem Marthea Baarstad STORELVDAL_PROD
2020/376 20210907 07.09.2021 Utgående brev Eldrerådet den 09.09.2021 utgår Eldrerådets medlemmer STORELVDAL_PROD
2021/273 20210907 07.09.2021 Inngående brev Rapport vedrørende dispensasjon til bruk av ATV i forbindelse med skadefellingsforsøk på jerv Nord-Fron Kommune STORELVDAL_PROD
2021/282 20210907 07.09.2021 Inngående brev Svar på mottatt melding til PPT - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/408 20210907 07.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Referat fra drøftingsmøtet avholdt 30.08.2021 ***** STORELVDAL_PROD
2021/408 20210907 07.09.2021 Inngående brev Svar på utfyllende punkter ***** STORELVDAL_PROD
2021/408 20210907 07.09.2021 Utgående brev Referat fra drøftingsmøtet avholdt 30.08.2021 ***** STORELVDAL_PROD
2021/300 20210907 07.09.2021 Inngående brev Ansvarserklæring - smitteverntiltak i forbindelse med korona / covid-19 Foreldreforeningen beskytt barn og unge STORELVDAL_PROD
2021/573 20210907 07.09.2021 Utgående brev Oversendelse av melding til tinglysing på gbnr 12/276 STATENS KARTVERK STORELVDAL_PROD
2021/573 20210906 06.09.2021 Inngående brev Fradeling av Halasbua fra gbnr 12/6 i Stor-Elvdal kommune ADVOKATFIRMAET JOHNSRUD & CO AS STORELVDAL_PROD
2021/430 20210906 06.09.2021 Utgående brev Svar på tilbakemelding om tilkoblingstillatelse gbnr 19/331 Arne Bakken STORELVDAL_PROD
2021/88 20210906 06.09.2021 Inngående brev Kopi av brev til Nils H Lieungh Ø Natten - Hesjemarka NR - dispensasjon - uttransport av vilt med beltegående jernhest STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/9 20210906 06.09.2021 Inngående brev Vedtak skogfond (udekka investering), gbnr 11/1 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/325 20210906 06.09.2021 Inngående brev Anmodning om svar på klage - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
Ingen tilgang 20210906 06.09.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.09.21-31.03.22 - tilkallingsvikar vernepleier - hjemmebaserte tjenester Thea Ulvmoen Sand STORELVDAL_PROD
2021/7 20210906 06.09.2021 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 14/229 ADVOKATFIRMAET BUTTINGSRUD DA STORELVDAL_PROD
2020/1713 20210906 06.09.2021 Inngående brev Spørsmål om ladestasjoner for elbiler Heidi Thorsen Klaseie STORELVDAL_PROD
2021/937 20210906 06.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Søknad uten ansvarsrett - gbnr. 45/1 Jon Bjørge Dale STORELVDAL_PROD
2021/938 20210906 06.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Søknad uten ansvarsrett - gbnr. 27/1 MATHIESEN-ATNA AS STORELVDAL_PROD
2021/939 20210906 06.09.2021 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 54/305 og 348 Ole Anton Brænd STORELVDAL_PROD
2021/907 20210906 06.09.2021 Utgående brev Mangelbrev - melding om endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² unntatt søknadsplikt - 6/146 Eivind Sundt Sverre STORELVDAL_PROD
2021/900 20210906 06.09.2021 Inngående brev Søknad om fritak fra plikt til norsk på grunn av tilstrekkelig kunnskap ***** STORELVDAL_PROD
2021/900 20210906 06.09.2021 Inngående brev Søknad om fritak fra plikt til samfunnskunnskap på grunn av tilstrekkelig kunnskap ***** STORELVDAL_PROD
2021/900 20210906 06.09.2021 Inngående brev Søknad om fritak fra plikt til samfunnskunnskap på grunn av tilstrekkelig kunnskap ***** STORELVDAL_PROD
2021/900 20210906 06.09.2021 Inngående brev Søknad om fritak fra plikt til norsk på grunn av tilstrekkelig kunnskap ***** STORELVDAL_PROD
2021/623 20210906 06.09.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Informasjons-, bibliotek- og kulturmedarbeider Kultur og idrett, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4404332024 ***** ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/718 20210906 06.09.2021 Utgående brev Godkjenning - Ferdigattest - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - nytt bygg - ikke boligformål under 70 m2 - g Rolf Verner Hansen STORELVDAL_PROD
2021/900 20210905 05.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på edtak opplæring i norsk og samfunnskunnskap ***** STORELVDAL_PROD
2021/938 20210904 04.09.2021 Inngående brev Søknad uten ansvarsrett - nytt bygg - driftsbygning i landbruk med samlet areal under 1000 m2 - gbnr 27/1 Mathiesen - Atna AS STORELVDAL_PROD
2021/937 20210904 04.09.2021 Inngående brev Søknad uten ansvarsrett - riving av deler av bygget - gbnr 45/1 Jon Bjørge Dale STORELVDAL_PROD
2020/376 20210904 04.09.2021 Utgående brev Innkalling til møte i eldrerådet den 09.09.2021 Eldrerådets medlemmer STORELVDAL_PROD
2021/292 20210904 04.09.2021 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte med organisasjonene og drøftingsmøte 3.2.1, 02.09.2021 Creo m.fl. STORELVDAL_PROD
2021/273 20210904 04.09.2021 Inngående brev Kopi av brev til Åmot kommune - tillatelse til skadefellingsforsøk på en ulv i deler av Åmot, Stor-Elvdal, Elverum, Løten, Ringsaker og Hamar kommuner Statsforvalteren i Innlandet STORELVDAL_PROD
2021/282 20210903 03.09.2021 Utgående brev Henvisning til PPT - ***** ***** ***** PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE FOR ELVERUM, STOR-ELVDAL, VÅLER, ÅMOT OG VIDEREGÅENDE SKOLE STORELVDAL_PROD
2021/298 20210903 03.09.2021 Inngående brev Avsluttet tilsynssak - Benveien 3B Elvia AS STORELVDAL_PROD
2021/300 20210903 03.09.2021 Inngående brev Forespørsel om korona-situasjonen i Stor-Elvdal Anne Buchholdt STORELVDAL_PROD
2021/430 20210903 03.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Tilkoblingstillatelse kommunal avløpsledning gbnr 19/331 Arne Bakken STORELVDAL_PROD
2021/516 20210903 03.09.2021 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL - midler - Odd Grundt - gbnr 12 /1 - utvidelse av innmarksbeite Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/432 20210903 03.09.2021 Inngående brev Klage - tilkobling / rehabilitering av kommunal avløpsledning på gbnr 19/819 Per Arne Stenvoll STORELVDAL_PROD
2021/33 20210903 03.09.2021 Inngående brev Forespørsel om utestående kommunale avgifter på gbfnr 17/123/2 EiendomsMegler 1 Innlandet AS STORELVDAL_PROD
2021/33 20210903 03.09.2021 Inngående brev Meddelelse om avgjørelse - ***** ***** ***** ØSTRE INNLANDET TINGRETT STORELVDAL_PROD
2021/33 20210903 03.09.2021 Utgående brev Svar på forespørsel om utestående kommunale avgifter gbnr 1/51 - oppdr.nr. 2210106 Megleroppgjøret Innlandet STORELVDAL_PROD
2021/33 20210903 03.09.2021 Utgående brev Svar på forespørsel om utestående kommunale avgifter gbfnr 17/6/20 - ref. 2210112 EiendomsMegler 1 Innlandet STORELVDAL_PROD
2021/33 20210903 03.09.2021 Utgående brev Svar på forespørsel om utestående kommunale avgifter på gbfnr 17/123/2 - ref. 2210107 EiendomsMegler 1 Innlandet AS STORELVDAL_PROD
2021/134 20210903 03.09.2021 Inngående brev Til landets kommuner: ny oppdatering - pressekonferanse 02.09.2021 Imdi - Augmante Skibelid STORELVDAL_PROD
2021/173 20210903 03.09.2021 Inngående brev Kvittering for nabovarsel - oppføring av fritidsbolig på gbnr 17/1024 Vinterveien 13 - Dag Rønning, Løten Arild Lund STORELVDAL_PROD
2020/329 20210903 03.09.2021 Utgående brev Avklaring om et bekkefar er en bekk i forbindelse med nydyrking NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) STORELVDAL_PROD
2020/536 20210903 03.09.2021 Inngående brev Informasjonsmøte om ny modell for opplæring av lærekandidater med behov for spesialundervisning Innlandet Fylkeskommune STORELVDAL_PROD
2020/619 20210903 03.09.2021 Inngående brev Fornuften som forduftet - om pandemien Mona Kristin Jensen STORELVDAL_PROD
2020/810 20210903 03.09.2021 Utgående brev Vedrørende sak om forsøpling - gbnr 19/660 - Kleiva 4 Jennyke Kartawidjaja STORELVDAL_PROD
2020/1879 20210903 03.09.2021 Inngående brev Informasjonsbrev om vaksinasjon av ungdom 12-15 år Folkehelseinstituttet STORELVDAL_PROD
2020/1513 20210903 03.09.2021 Utgående brev Innkalling av valgstyret på valgdagen 13. september 2021 - Stortingsvalget 2021 Valgstyret STORELVDAL_PROD
2020/2325 20210903 03.09.2021 Inngående brev Ordningen trygt hjem for ungdom i alderen 15 - 21 år i Innlandet Innlandetfylke - Nyhuus, Marit STORELVDAL_PROD
2021/928 20210903 03.09.2021 Inngående brev Adkomst til eiendom - Storgata 150 Anne-Gerd Austeng STORELVDAL_PROD
2021/932 20210903 03.09.2021 Utgående brev Avgiftsgrunnlag kommunalt vann driftsbygning gbnr 22/2 Svein Eberhard Østmoe STORELVDAL_PROD
2021/933 20210903 03.09.2021 Inngående brev Brev til kommunene om nsketransporten - tilrettelegging av transport for mennesker i en svært sårbar situasjon Ønsketransporten STORELVDAL_PROD
2021/936 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknad om fritak for septiktømming og gebyrer for eiendommen gbnr 8/22 Øyvind Hovde STORELVDAL_PROD
2021/891 20210903 03.09.2021 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg - Utlån - startlån - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/888 20210903 03.09.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.08.2021 - 31.07.2022 - lærer / tilkallingsvikar ved Stor-Elvdal Voksenopplæring Marit Bråten Myrberget STORELVDAL_PROD
2021/870 20210903 03.09.2021 Inngående brev Statsforvalterens uttalelse til søknad om bygging av landbruksvei på gnr/bnr 10/15 i Stor-Elvdal kommune STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/870 20210903 03.09.2021 Inngående brev Svar - søknad om tillatelse til bygging av skogsbilvei klasse 3, Kvitåveien, gbnr. 10/15 Kiær Mykleby, Stor-Elvdal INNLANDET FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD
2021/871 20210903 03.09.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg - Utlån - startlån - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/845 20210903 03.09.2021 Inngående brev Avsluttet tilsynssak - tilsyn utført 11.05.2021 ELSIKKERHET NORGE AS AVD HAMAR STORELVDAL_PROD
2021/811 20210903 03.09.2021 Utgående brev Saksbehandlingstid - søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gbnr 3/28 - Severin Myrbakken Severin Myrbakken STORELVDAL_PROD
2021/730 20210903 03.09.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Allmennlege/LIS3 Helsetjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4410751833 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/730 20210903 03.09.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Allmennlege/LIS3 Helsetjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4410751833 Tor Halvor Bjørnstad Tor Halvor Bjørnstad STORELVDAL_PROD
2021/730 20210903 03.09.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Allmennlege/LIS3 Helsetjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4410751833 Åse Ingeborg Borgos Åse Ingeborg Borgos STORELVDAL_PROD
2021/730 20210903 03.09.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Allmennlege/LIS3 Helsetjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4410751833 Oddbjørn Øien Oddbjørn Øien STORELVDAL_PROD
2021/730 20210903 03.09.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Allmennlege/LIS3 Helsetjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4410751833 Knut M Selmer Knut M Selmer STORELVDAL_PROD
2021/680 20210902 02.09.2021 Inngående brev Samlede journalposter - Utlån - startlån - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/818 20210902 02.09.2021 Inngående brev Referat fra dialogmøte 26.08.2021 - ***** ***** ***** NAV STORELVDAL_PROD
2021/809 20210902 02.09.2021 Utgående brev Saksbehandlingstid - søknad om deling av grunneiendom gbnr 2/13 m.fl. - Roger Granlien Roger Granlien STORELVDAL_PROD
2021/865 20210902 02.09.2021 Utgående brev Arbeidsbekreftelse Elise Stenger Rosnes STORELVDAL_PROD
2021/872 20210902 02.09.2021 Inngående brev Oversendelse av tilsynsrapport - Vedlikehold og drift - tilsyn - Benveien 5 Elvia AS STORELVDAL_PROD
2021/877 20210902 02.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - lærling i helsefagarbeiderfaget for perioden - forlengelse av lærekontrakt 19.08.2021 - 21.11.2021 Lisa Hornsletten STORELVDAL_PROD
2021/885 20210902 02.09.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.08.21 - 31.12.21 - sykepleier - Enhet helse Jan Erik Vestad STORELVDAL_PROD
2021/928 20210902 02.09.2021 Utgående brev Adkomst til Storgata 150 Anne Gerd Austeng STORELVDAL_PROD
2021/929 20210902 02.09.2021 Inngående brev Verditakst Storelvdalsveien 4647 A-B Alvdal-Takst - Jan Sagplass STORELVDAL_PROD
2021/929 20210902 02.09.2021 Inngående brev Verditakst Storgata 136 A-D Alvdal-Takst - Jan Sagplass STORELVDAL_PROD
2021/929 20210902 02.09.2021 Inngående brev Verditakst Eventyrveien 18-32 Alvdal-Takst - Jan Sagplass STORELVDAL_PROD
2021/929 20210902 02.09.2021 Inngående brev Verditakst Sundfloveien 45 Alvdal takst STORELVDAL_PROD
2021/930 20210902 02.09.2021 Utgående brev Avgiftsgrunnlag kommunalt vann driftsbygning gbnr 19/62 Bjørn Bråten Karlstad STORELVDAL_PROD
2021/925 20210902 02.09.2021 Inngående brev Høring - pakkeforløp hjem for kreftpasienter - høringsfrist: 10. oktober 2021 Helsedirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/927 20210902 02.09.2021 Inngående brev Oversendelse av informasjonsskriv i forbindelse med tilsynssak overfor Stor-Elvdal kommune - lege: ***** ***** ***** - pasient: ***** ***** STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/921 20210902 02.09.2021 Utgående brev Avgiftsgrunnlag kommunalt vann driftsbygning gbnr 9/123 Anne Gine Berg STORELVDAL_PROD
2020/1965 20210902 02.09.2021 Utgående brev Attest Anna Løken Granlund STORELVDAL_PROD
2020/2213 20210902 02.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på krav om tilbakestrømssikring hos risikoabonnenter Gunnar Myrvang STORELVDAL_PROD
2020/1538 20210902 02.09.2021 Inngående brev Nasjonale prøver 2021 åpner for gjennomføring mandag 6. september Utdanningsdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/1879 20210902 02.09.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr 27 om koronavaksinasjonsprogrammet Folkehelseinstituttet STORELVDAL_PROD
2020/1737 20210902 02.09.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.09.21 - 31.08.23 - Spesialsykepleier - Enhet helse Vigdis Leren STORELVDAL_PROD
2020/1272 20210902 02.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Ferdigattest - bygging av avløpsanlegg til fritidsbolig på gbnr 32/7 Solsideveien 365 - Rønnaug Øverby Hole , Kongsberg Rønnaug Øverby Hole STORELVDAL_PROD
2020/382 20210902 02.09.2021 Inngående brev Forespørsel om status i saken - Rørosbanen - km. 219,5-220,5 - gnr/bnr 8/8 – Stor-Elvdal kommune - Innlandet – Bane NORs uttalelse til bygging av landbruksveg Banenor STORELVDAL_PROD
2021/173 20210902 02.09.2021 Utgående brev Foreløpig svar - videre saksgang - søknad om utslippstillatelse på gbnr 17/1024 Vinterveien 13 - Dag Rønning, Løten ARILD LUND STORELVDAL_PROD
2021/173 20210902 02.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Foreløpig svar - videre saksgang - søknad om utslippstillatelse på gbnr 17/1024 Vinterveien 13 - Dag Rønning, Løten ARILD LUND STORELVDAL_PROD
2021/157 20210902 02.09.2021 Inngående brev Innkalling til representantskapsmøte torsdag 23.09.2021 - Revisjon Øst IKS Revisjon Øst IKS STORELVDAL_PROD
2021/96 20210902 02.09.2021 Inngående brev Endring i tillatelse til kryssing og nærføring med kommunal vannledning - FV 2200 - Stor-Elvdal kommune INNLANDET FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD
2021/33 20210902 02.09.2021 Inngående brev Forespørsel om utestående kommunale avgifter gbfnr 17/6/20 EiendomsMegler 1 Innlandet STORELVDAL_PROD
2021/33 20210902 02.09.2021 Inngående brev Forespørsel om utestående kommunale avgifter gbnr 1/51 Megleroppgjøret Innlandet STORELVDAL_PROD
2021/71 20210902 02.09.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 08/2021, sendt 02.09.2021 Skatteetaten STORELVDAL_PROD
2021/9 20210902 02.09.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 11/3 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20210902 02.09.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 11/3 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/19 20210902 02.09.2021 Inngående brev Referat fra ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 1.09.21 Sykehuset-Innlandet STORELVDAL_PROD
2021/473 20210902 02.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 10.08.21 - 15.08.21 - sykepleier - Enhet helse Laila Jordal Laurentz STORELVDAL_PROD
2021/516 20210902 02.09.2021 Inngående brev Søknad om utbetaling - SMIL - midler - Odd Grundt - gbnr 12 /1 - utvidelse av innmarksbeite Odd Grundt STORELVDAL_PROD
2021/545 20210902 02.09.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - 19/860 i Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal Kommune STORELVDAL_PROD
2021/545 20210902 02.09.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - 19/860 i Stor-Elvdal kommune Dalseg Jo STORELVDAL_PROD
2021/545 20210902 02.09.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - 19/860 i Stor-Elvdal kommune Marit Dalseg STORELVDAL_PROD
2021/545 20210902 02.09.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - 19/860 i Stor-Elvdal kommune Innlandet Fylkeskommune STORELVDAL_PROD
2021/430 20210902 02.09.2021 Utgående brev Tilkoblingstillatelse kommunal avløpsledning gbnr 19/331 Arne Bakken STORELVDAL_PROD
2021/430 20210902 02.09.2021 Utgående brev Tilkoblingstillatelse kommunalt avløpsledning gbnr 19/331 Arne Bakken STORELVDAL_PROD
2021/394 20210902 02.09.2021 Inngående brev Samlede journalposter - Utlån - startlån - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/273 20210902 02.09.2021 Inngående brev Forlengelse av skadefellingstillatelsen på jerv i deler av Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron, Sel og Stor-Elvdal kommuner Statsforvalteren i Innlandet STORELVDAL_PROD
2021/300 20210901 01.09.2021 Utgående brev Grønt og rødt nivå Utdanningsforbundet v/ Mari Kværnes STORELVDAL_PROD
2021/300 20210901 01.09.2021 Inngående brev Grønt og rødt nivå - spørsmål om avlyste møter - stengt kommunehus Utdanningsforbundet Stor-Elvdal STORELVDAL_PROD
2021/9 20210901 01.09.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 4/11 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20210901 01.09.2021 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond gbnr 19/62 Bjørn Bråten Karlstad STORELVDAL_PROD
2021/9 20210901 01.09.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 12/5 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20210901 01.09.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 19/62 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20210901 01.09.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 13/14 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/94 20210901 01.09.2021 Utgående brev Oversendelse av melding til tinglysing på gbnr 14/440 STATENS KARTVERK STORELVDAL_PROD
2021/191 20210901 01.09.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom for perioden 17.10.20 - 27.08.2021 - ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/245 20210901 01.09.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-09-01T08:00:13.139906 Skatteetaten STORELVDAL_PROD
2021/245 20210901 01.09.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-09-01T08:00:44.6498 Skatteetaten STORELVDAL_PROD
2021/245 20210901 01.09.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-09-01T08:01:09.999297 Skatteetaten STORELVDAL_PROD
2020/139 20210901 01.09.2021 Utgående brev Vedtak om fritak fra Nasjonale prøver for ***** ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/71 20210901 01.09.2021 Utgående brev Vedtak om fritak av Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk for ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1272 20210901 01.09.2021 Utgående brev Ferdigattest - bygging av avløpsanlegg til fritidsbolig på gbnr 32/7 Solsideveien 365 - Rønnaug Øverby Hole , Kongsberg ARILD LUND STORELVDAL_PROD
2020/1225 20210901 01.09.2021 Utgående brev Endring i stilling - enhetsleder teknisk og eiendom 100 % fast stilling - Sektor samfunnsutvikling Jan Tore Myrbakken STORELVDAL_PROD
2020/810 20210901 01.09.2021 Inngående brev Klage på kommunens manglende oppfølging - forsøpling / forurensning på eiendom gbnr 19/660 - Kleiva Tor Gunnar Eide STORELVDAL_PROD
2020/1988 20210901 01.09.2021 Utgående brev Organisering av vannforvaltningsarbeidet i arealene som omfatter vannområdet Glomma og Grensevassdragene Innlandet Fylkeskommune STORELVDAL_PROD
2021/923 20210901 01.09.2021 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til konfliktdempende tiltak mot rovdyrskader - informasjonsopplegg for skoleverket om rovvilt, betedyr og samfunn - rovdyrskolen Statsforvalteren i Innlandet STORELVDAL_PROD
2021/923 20210901 01.09.2021 Utgående brev Søknad om tilskudd til rovdyrskole - konfliktdempende tiltak mot rovviltskader Statsforvalteren i Innlandet STORELVDAL_PROD
2021/924 20210901 01.09.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - nytt bygg - ikke boligformål over 70 m² - gbnr 17/7/173 Olav Eik-Nes STORELVDAL_PROD
2021/924 20210901 01.09.2021 Inngående brev Ettersendelse av dokumentasjon - ett-trinns søknad - nytt bygg - ikke boligformål over 70 m² - gbnr 17/7/173 Olav Eik-Nes STORELVDAL_PROD
2021/927 20210901 01.09.2021 Inngående brev Åpning av tilsynssak overfor Stor-Elvdal kommune - lege: ***** ***** ***** ***** pasient: ***** ***** STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/918 20210901 01.09.2021 Inngående brev Elevundersøkelsen 2021 åpner 1. oktober, med flere endringer Utdanningsdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/919 20210901 01.09.2021 Utgående brev Redegjørelse for bruk av 1. etg Storgata 87 - gbnr 19/396 - BJRL Holding AS, Elverum BJRL HOLDING AS STORELVDAL_PROD
2021/887 20210901 01.09.2021 Utgående brev Godkjenning - Ferdigattest - renovering av hotellrom - gbnr 42/6 ENDEN EIENDOM AS STORELVDAL_PROD
2021/890 20210901 01.09.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - assistent tilkallingsvikar - 15.08.2021 - 14.08.2022 - Koppang barnehage Ina Aaen Austeng STORELVDAL_PROD
2021/900 20210901 01.09.2021 Utgående brev Vedtak opplæring i norsk og samfunnskunnskap ***** STORELVDAL_PROD
2021/897 20210901 01.09.2021 Inngående brev Søknad om endring av rammetillatelse - nytt bygg - boligformål - gbnr 54/391 Olav Bjerve STORELVDAL_PROD
2021/863 20210901 01.09.2021 Utgående brev Godkjenning - Søknad uten ansvarsrett - endring av bruk - bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel - gbnr 12/223 Geir Rune Lislegaard STORELVDAL_PROD
2021/801 20210901 01.09.2021 Inngående brev Høring - endring av lov om hundehold - høringsfrist: 26. november 2021 Landbruks- og matdepartementet STORELVDAL_PROD
2021/804 20210901 01.09.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 15.10.21 - 30.06.22 - tilkalling - sykepleier - Moratunet sykehjem Farid Ahmad Nahif STORELVDAL_PROD
2021/649 20210901 01.09.2021 Utgående brev Oversendelse av tinglyst dokument i sak 21/649 - gbnr 12/92 Aksel Bernhoft STORELVDAL_PROD
2021/782 20210901 01.09.2021 Utgående brev Svar på melding om nytt bygg - ikke boligformål under 70 m² unntatt søknadsplikt - 14/408 Ivar Hirkjølen STORELVDAL_PROD
2020/1640 20210831 31.08.2021 Inngående brev 20/10725-3 - Brev til kommuneoverleger og smittevernansvarlige angående pneumokokkvaksinasjon Fhi - Ofitserova, Trine Skogset STORELVDAL_PROD
2020/1647 20210831 31.08.2021 Inngående brev Bekreftelse på nettleie - Eventyrveien 26 Elvia AS STORELVDAL_PROD
2020/1564 20210831 31.08.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar lærer uten godkjent utdanning og fagarbeider - 01.08.2021 - 31.07.2022 - Koppang skole og SFO Marta Steine Våler STORELVDAL_PROD
2020/2015 20210831 31.08.2021 Inngående brev Innkalling representantskapsmøte Konsek Øst IKS 27.9.21 Konsek Øst IKS STORELVDAL_PROD
2020/2015 20210831 31.08.2021 Inngående brev Liten korrigering til innkalling til representantskapsmøte Konsek Øst IKS 27.9.21 Konsek Øst IKS STORELVDAL_PROD
2020/2238 20210831 31.08.2021 Utgående brev Kontantstøtterapportering for august 2021 1.9.21 NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN STORELVDAL_PROD
2021/7 20210831 31.08.2021 Utgående brev Konsesjonsforholdet er registrert i matrikkelen gbfnr 17/7/173 VINJEVEIEN/LAUVÅSEN LØYPELAG SA STORELVDAL_PROD
2021/7 20210831 31.08.2021 Utgående brev Konsesjonsforholdet er registrert i matrikkelen gbnr 52/2 og 78/1 Vivienne Amrein STORELVDAL_PROD
2020/913 20210831 31.08.2021 Inngående brev Premiesatser 2022 i KLP's offentlige tjenestepensjonsordning Klp - KLP STORELVDAL_PROD
2020/1225 20210831 31.08.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale fra 01.05.2021 - 100 % fast stilling - enhetsleder eiendom og teknisk Jan Tore Myrbakken STORELVDAL_PROD
2020/1163 20210831 31.08.2021 Utgående brev Varsel om regulering av husleie fra 01.10.2021 Kine Karoliussen STORELVDAL_PROD
2020/959 20210831 31.08.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.09.2021 - 31.03.2022 - pleiemedhjelper ved Hjemmebaserte tjenester Marte Henriksen STORELVDAL_PROD
2020/108 20210831 31.08.2021 Inngående brev NAV Stor-Elvdal - Vernerunde 2021 – sjekkliste og handlingsplan Nav Stor-Elvdal STORELVDAL_PROD
2020/277 20210831 31.08.2021 Utgående brev Svar på anmodning om informasjon fra NAV ***** STORELVDAL_PROD
2021/157 20210831 31.08.2021 Inngående brev Protokoll fra styremøte 27.8.21 - Revisjon Øst IKS Revisjon Øst IKS STORELVDAL_PROD
2021/9 20210831 31.08.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, gbnr 9/1 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/33 20210831 31.08.2021 Utgående brev Svar på forespørsel om utestående kommunale avgifter på gbnr 19/1157 EiendomsMegler 1 Innlandet AS STORELVDAL_PROD
2021/33 20210831 31.08.2021 Utgående brev Svar på forespørsel om utestående kommunale avgifter gbnr 17/652 - Ref. 2210092 Em1innlandet - Marte Skyberg STORELVDAL_PROD
2021/358 20210831 31.08.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.09.2021-31.03.2022- Pleiemedhjelper/tilkallingsvikar ved Hjemmebaserte tjenester Astrid Hem STORELVDAL_PROD
2021/417 20210831 31.08.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.09.2021-31.03.2022 - pleiemedhjelper/tilkallingsvikar ved hjemmebaserte tjenester Solveig Spook STORELVDAL_PROD
2021/533 20210831 31.08.2021 Inngående brev Svar etter inntaksteam PPT - ***** ***** ***** Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole STORELVDAL_PROD
2021/769 20210831 31.08.2021 Utgående brev Konsesjonsforholdet er registrert i matrikkelen gbnr 19/112 m.fl. Arthur Nymoen Evensen m.fl. STORELVDAL_PROD
2021/769 20210831 31.08.2021 Utgående brev Melding om administrativt vedtak - konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 19/112 m.fl. - Arthur Nymoen Evensen og Kim Nymoen Evensen Arthur Nymoen Evensen m.fl. STORELVDAL_PROD
2021/623 20210831 31.08.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Informasjons-, bibliotek- og kulturmedarbeider Kultur og idrett, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4404332024 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/623 20210831 31.08.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Informasjons-, bibliotek- og kulturmedarbeider Kultur og idrett, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4404332024 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/623 20210831 31.08.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Informasjons-, bibliotek- og kulturmedarbeider Kultur og idrett, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4404332024 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/623 20210831 31.08.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Informasjons-, bibliotek- og kulturmedarbeider Kultur og idrett, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4404332024 ***** ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/623 20210831 31.08.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Informasjons-, bibliotek- og kulturmedarbeider Kultur og idrett, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4404332024 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/623 20210831 31.08.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Informasjons-, bibliotek- og kulturmedarbeider Kultur og idrett, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4404332024 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/623 20210831 31.08.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Informasjons-, bibliotek- og kulturmedarbeider Kultur og idrett, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4404332024 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/623 20210831 31.08.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Informasjons-, bibliotek- og kulturmedarbeider Kultur og idrett, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4404332024 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/623 20210831 31.08.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Informasjons-, bibliotek- og kulturmedarbeider Kultur og idrett, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4404332024 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/623 20210831 31.08.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Informasjons-, bibliotek- og kulturmedarbeider Kultur og idrett, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4404332024 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/623 20210831 31.08.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Informasjons-, bibliotek- og kulturmedarbeider Kultur og idrett, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4404332024 ***** ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/623 20210831 31.08.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Informasjons-, bibliotek- og kulturmedarbeider Kultur og idrett, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4404332024 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/623 20210831 31.08.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Informasjons-, bibliotek- og kulturmedarbeider Kultur og idrett, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4404332024 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/623 20210831 31.08.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Informasjons-, bibliotek- og kulturmedarbeider Kultur og idrett, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4404332024 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/623 20210831 31.08.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Informasjons-, bibliotek- og kulturmedarbeider Kultur og idrett, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4404332024 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/623 20210831 31.08.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Informasjons-, bibliotek- og kulturmedarbeider Kultur og idrett, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4404332024 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/623 20210831 31.08.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Informasjons-, bibliotek- og kulturmedarbeider Kultur og idrett, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4404332024 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/623 20210831 31.08.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Informasjons-, bibliotek- og kulturmedarbeider Kultur og idrett, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4404332024 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/623 20210831 31.08.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Informasjons-, bibliotek- og kulturmedarbeider Kultur og idrett, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4404332024 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/623 20210831 31.08.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Informasjons-, bibliotek- og kulturmedarbeider Kultur og idrett, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4404332024 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/623 20210831 31.08.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Informasjons-, bibliotek- og kulturmedarbeider Kultur og idrett, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4404332024 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/623 20210831 31.08.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Informasjons-, bibliotek- og kulturmedarbeider Kultur og idrett, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4404332024 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/623 20210831 31.08.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Informasjons-, bibliotek- og kulturmedarbeider Kultur og idrett, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4404332024 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/623 20210831 31.08.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Informasjons-, bibliotek- og kulturmedarbeider Kultur og idrett, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4404332024 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/623 20210831 31.08.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Informasjons-, bibliotek- og kulturmedarbeider Kultur og idrett, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4404332024 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/623 20210831 31.08.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Informasjons-, bibliotek- og kulturmedarbeider Kultur og idrett, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4404332024 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/623 20210831 31.08.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Informasjons-, bibliotek- og kulturmedarbeider Kultur og idrett, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4404332024 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/623 20210831 31.08.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Informasjons-, bibliotek- og kulturmedarbeider Kultur og idrett, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4404332024 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/623 20210831 31.08.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Informasjons-, bibliotek- og kulturmedarbeider Kultur og idrett, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4404332024 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/623 20210831 31.08.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Informasjons-, bibliotek- og kulturmedarbeider Kultur og idrett, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4404332024 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/623 20210831 31.08.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Informasjons-, bibliotek- og kulturmedarbeider Kultur og idrett, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4404332024 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/623 20210831 31.08.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Informasjons-, bibliotek- og kulturmedarbeider Kultur og idrett, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4404332024 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/623 20210831 31.08.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Informasjons-, bibliotek- og kulturmedarbeider Kultur og idrett, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4404332024 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/623 20210831 31.08.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Informasjons-, bibliotek- og kulturmedarbeider Kultur og idrett, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4404332024 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/623 20210831 31.08.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Informasjons-, bibliotek- og kulturmedarbeider Kultur og idrett, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4404332024 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/830 20210831 31.08.2021 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling og 20 t/u gratis kjernetid i Koppang barnehage Fino Tewelde Welday STORELVDAL_PROD
2021/853 20210831 31.08.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - gbnr 17/425 Andre Oland STORELVDAL_PROD
2021/843 20210831 31.08.2021 Inngående brev Søknad og CV - Brukerstyrt personlig assistent - st. ref. (4417155403) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/843 20210831 31.08.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Brukerstyrt personlig assistent Tiltak for funksjonshemmede, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4417155403 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/843 20210831 31.08.2021 Inngående brev Søknad og CV - Brukerstyrt personlig assistent - st. ref. (4417155403) - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/843 20210831 31.08.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Brukerstyrt personlig assistent Tiltak for funksjonshemmede, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4417155403 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/843 20210831 31.08.2021 Inngående brev Søknad og CV - Brukerstyrt personlig assistent - st. ref. (4417155403) - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD