eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/1094 20200811 11.08.2020 Utgående brev Plan for nydyrking - Landet gård gbnr 13/4 Ingvald Lyngar Landet STORELVDAL_PROD
2020/1451 20200811 11.08.2020 Inngående brev Ettersendelse av opplysninger til søknad om oppføring av tilbygg til landbruksbygning på gbnr 4/59 Storelvdalsveien 762 - Trond Nysveen post@nysveenskogsdrift.no STORELVDAL_PROD
2020/700 20200811 11.08.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kravet om høsting av areal for å motta areal- og kulturlandskapstilskudd Tanja og Stein Vaaler STORELVDAL_PROD
2020/439 20200811 11.08.2020 Utgående brev Bekreftelse på arbeidsforhold Miriam K Vingebakken STORELVDAL_PROD
2020/1317 20200811 11.08.2020 Inngående brev Bekreftelse på kontonummer - renovasjonsavgift på gbnr 54/418 Eva Brænd STORELVDAL_PROD
2020/1468 20200811 11.08.2020 Inngående brev Ettersendelse av manglende dokumentasjon - søknad igangsettingstillatelse - oppføring av tilbygg til fritidsbolig og bygging av avløpsanlegg gbnr 10/372 - Myklebyseterveien 1236 Monoarkitekter - Patrik Skjærstad STORELVDAL_PROD
2020/1544 20200811 11.08.2020 Inngående brev Konflikter i arbeidslivet - forholdsregler ved streik – tariffoppgjøret 2020 KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON STORELVDAL_PROD
2020/7 20200811 11.08.2020 Inngående brev Påminnelse - forespørsel om restanser - Neskampveien 1 - gbnr 54/173 Aktiv Eiendomsoppgjør AS STORELVDAL_PROD
2020/1468 20200811 11.08.2020 Utgående brev Utslippstillatelse for fritidsbolig på gnr 10 bnr 372 Myklebysæterveien 1236 - Vibeke M Kiær og Hans Eid Grøholdt, Drammen Vibeke Margareta Kiær og Hans Eid Grøholdt STORELVDAL_PROD
2020/1538 20200811 11.08.2020 Inngående brev Nasjonale prøver 2020 – påmeldingen er åpen Utdanningsdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/1077 20200811 11.08.2020 Inngående brev Melding om ny eier - avgiftsgrunnlag kommunale avtgifter - Pynten 3, 2476 Atna Bjørg Nilsen STORELVDAL_PROD
2020/1224 20200811 11.08.2020 Utgående brev Oversendelse av rapport til Menighetens barnehage - Hovedettersyn av lekeplass Menighetens barnehage STORELVDAL_PROD
2020/1214 20200811 11.08.2020 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk leder - st. ref. (4250102101) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1214 20200811 11.08.2020 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk leder - st. ref. (4250102101) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1214 20200811 11.08.2020 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk leder - st. ref. (4250102101) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1545 20200811 11.08.2020 Inngående brev Bekreftelse på mottatt skademelding - uhell den 24.07.2020 - skade på kjøretøy HB 71548 KLP Skadeforsikring STORELVDAL_PROD
2020/70 20200811 11.08.2020 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling og t/u gratis kjernetid i Koppang barnehage - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1419 20200811 11.08.2020 Utgående brev Tilbud om stilling som barne- og ungdomsarbeider, vikariat i 70% stilling i perioden 09.09.2020 - 04.05.2021 - Koppang barnehage Silje Larsson STORELVDAL_PROD
2020/1317 20200811 11.08.2020 Utgående brev Svar- renovasjonsavgift på gbnr 54/418 Eva Brænd STORELVDAL_PROD
2020/1419 20200811 11.08.2020 Utgående brev Svar på søknad på stilling som barne- og ungdomsarbeider, vikariat i 70% stilling i perioden 09.09.2020 - 04.05.2021 - Koppang barnehage ***** STORELVDAL_PROD
2020/1419 20200811 11.08.2020 Utgående brev Søknad på stilling som barne- og ungdomsarbeider, vikariat i 70% stilling i perioden 09.09.2020 - 04.05.2021 - Koppang barnehage ***** STORELVDAL_PROD
2020/1077 20200811 11.08.2020 Utgående brev Svar- avgiftsgrunnlag kommunale avtgifter - Pynten 3, 2476 Atna Bjørg Nilsen STORELVDAL_PROD
2020/7 20200811 11.08.2020 Utgående brev Påminnelse - forespørsel om restanser - Neskampveien 1 - gbnr 54/173 Aktiv Eiendomsoppgjør AS STORELVDAL_PROD
2020/916 20200811 11.08.2020 Inngående brev Endring av strømabonnement - Eventyrveien 26, 2480 Koppang Hafslundstrom - Hafslund Strom Enterprise STORELVDAL_PROD
2020/1468 20200811 11.08.2020 Utgående brev Igangsettingstillatelse til oppføring av tilbygg til fritidsbolig og bygging av avløpsanlegg på gnr 10 bnr 372 Myklebysæterveien 1236 - Vibeke M Kiær og Hans Eid Grøholdt, Drammen MONO ARKITEKTER AS STORELVDAL_PROD
2020/532 20200811 11.08.2020 Inngående brev Endring av strømabonnement fra 01.07.2020 - Storgata 107, 2480 Koppang - gjelder 2 målerpunktID Hafslundstrom - Hafslund Strom Enterprise STORELVDAL_PROD
2020/7 20200811 11.08.2020 Utgående brev Forespørsel om eventuelle restanser og terminbeløp på gbnr 17/6/29 i Stor-Elvdal kommune MEGLEROPPGJØRET INNLANDET AS STORELVDAL_PROD
2020/1009 20200811 11.08.2020 Utgående brev Innvilget endring renovasjon gbnr. 17/9. ***** STORELVDAL_PROD
2020/1543 20200810 10.08.2020 Inngående brev Tiltakspakke sårbare eldre- tilskudd 2020 FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/60 20200810 10.08.2020 Utgående brev Avslag på søknad om skoleskyss - særlig vanskelig/farlig skolevei - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1537 20200810 10.08.2020 Utgående brev Tilbakemelding på henvendelse om kjøp av tilleggsareal til gbnr 17/448 og 714 - Stein Olav Børresen Stein Olav Børresen STORELVDAL_PROD
2020/1154 20200810 10.08.2020 Utgående brev Tjenestebevis Eline Stenvoll STORELVDAL_PROD
2020/801 20200810 10.08.2020 Inngående brev Anmodning om utlevering av naboliste - gbnr 17/391 Vinjeveien 1185 BYGGKONSULENT ULVMOEN AS STORELVDAL_PROD
2020/255 20200810 10.08.2020 Inngående brev Ettersendelse av kriteriedata for inntektssystemet for kommunene for 2021 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET STORELVDAL_PROD
2020/7 20200810 10.08.2020 Inngående brev Forespørsel om eventuelle restanser på gbnr 19/1727 AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS STORELVDAL_PROD
2020/1538 20200810 10.08.2020 Inngående brev 2. pilot for nasjonal prøve i regning 2021, 5. trinn NTNU STORELVDAL_PROD
2020/7 20200810 10.08.2020 Inngående brev Forespørsel om eventuelle restanser på gbnr 1/95 AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS STORELVDAL_PROD
2020/1539 20200810 10.08.2020 Inngående brev Forespørsel om tegninger av hytte på Fåfengveien 98 - gbnr 17/7/109 BYGGKONSULENT ULVMOEN AS STORELVDAL_PROD
2020/276 20200810 10.08.2020 Inngående brev Kopi av brev til Skadefellingslaget i Sør-Fron - dispensasjon - motorferdsel - 2020 - barmark - transport fra Spranget ti Rondvassbu og Gammelgarden til Bjørnhollia i forbindelse med skadefelling av ulv - perioden 08.08.2020 - 17.08.2020 FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/276 20200810 10.08.2020 Inngående brev Kopi av brev til Skadefellingslaget i Sør-Fron - presisering av hjemmel for vedtak - transport fra Spranget ti Rondvassbu og Gammelgarden til Bjørnhollia i forbindelse med skadefelling av ulv - perioden 08.08.2020 - 17.08.2020 FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/1540 20200810 10.08.2020 Inngående brev Søknad om arealoverføring av to tomter fra Svartodden gbnr 54/251 til gbnr 54/206 og 360 - deling av landbrukseiendommen gbnr 32/2 med flere - Håkon Edvard Nesset Håkon Edvard Nesset STORELVDAL_PROD
2020/488 20200810 10.08.2020 Inngående brev Renovasjon - Furustubben 8 Anne kari Tinnesand STORELVDAL_PROD
2020/1541 20200810 10.08.2020 Inngående brev Rekvisisjon opprettelse grunneiendom - gbnr 17/7/74 Cato Haugen STORELVDAL_PROD
2020/1542 20200810 10.08.2020 Inngående brev Ferdigmelding - riving av bygning på gbnr 4/158 Strandseterveien - Gunvor H. Prytz, Rena Steinar Prytz STORELVDAL_PROD
2020/12 20200810 10.08.2020 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 19/984 Håvard Myrbakken STORELVDAL_PROD
2020/12 20200810 10.08.2020 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 19/984 i Stor-Elvdal Håvard Myrbakken STORELVDAL_PROD
2020/1317 20200810 10.08.2020 Inngående brev Påminnelse - refusjon av renovasjonsavgift gbnr 54/418 Eva Brænd STORELVDAL_PROD
2020/1317 20200810 10.08.2020 Utgående brev Svar angående refusjon av renovasjonsavgift gbnr 54/418 Eva Brænd STORELVDAL_PROD
2020/1502 20200810 10.08.2020 Utgående brev Svar på spørsmål vedrørende ekstratømming av septik gbnr 54/52 Magne Langbraaten STORELVDAL_PROD
2020/488 20200810 10.08.2020 Utgående brev Svar angående renovasjon - Furustubben 8 Anne kari Tinnesand STORELVDAL_PROD
2020/78 20200810 10.08.2020 Utgående brev Midlertidig svar på krav om bortfall av eiendomsskatt på seter Ole Anton Brænd STORELVDAL_PROD
2020/1344 20200810 10.08.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar - lærer uten godkjent utdanning - Stor-Elvdal ungdomsskole 01.08.20 - 31.07.2021 Tom Harald Høivang STORELVDAL_PROD
2020/485 20200810 10.08.2020 Inngående brev Innvilget fri skoleskyss ut ungdomsskolen - Rozalia Mucka INNLANDET FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD
2020/857 20200807 07.08.2020 Utgående brev Oversendelse av signert overtakelsesprotokoll AMUNDRUD VVS AS STORELVDAL_PROD
2020/485 20200807 07.08.2020 Inngående brev Innvilget fri skoleskyss ut ungdomsskolen - Øyvor Myrvang INNLANDET FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD
2020/485 20200807 07.08.2020 Inngående brev Innvilget fri skoleskyss ut ungdomsskolen - Signi Stenbakken INNLANDET FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD
2020/1204 20200807 07.08.2020 Utgående brev Dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene - Høgskolen i Innlandet v/Torstein Storaas Torstein O Storaas STORELVDAL_PROD
2020/60 20200807 07.08.2020 Inngående brev Søknad om skoleskyss - særlig vanskelig/farlig skolevei Hege Larsson m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/1206 20200807 07.08.2020 Inngående brev Oversikt over slitasje og mangler Myhreveien 25B ***** STORELVDAL_PROD
2020/1527 20200807 07.08.2020 Utgående brev Søknad om økonomisk tilskudd til gjennomføring av planmessig fôring av ville hjortedyr i Stor-Elvdal kommune vinteren 2020/2021 STATENS VEGVESEN VEGDIREKTORATET m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/1245 20200807 07.08.2020 Utgående brev Svar sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gbnr 14/182, 294 Håkon Røer STORELVDAL_PROD
2020/1531 20200807 07.08.2020 Inngående brev Rekvisisjon oppmålingsforretning gbnr 10/368 Mari Akerjordet Funk m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/12 20200807 07.08.2020 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 19/1052 i Stor-Elvdal Advokatfirmaet Johnsrud & Co As STORELVDAL_PROD
2020/1236 20200807 07.08.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling 8 tomter gbnr 19/1361 i Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal Kommune STORELVDAL_PROD
2020/1236 20200807 07.08.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling 8 tomter gbnr 19/1361 i Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal Kommune STORELVDAL_PROD
2020/1236 20200807 07.08.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling 8 tomter gbnr 19/1361 i Stor-Elvdal kommune Johansen Anne Karin STORELVDAL_PROD
2020/1236 20200807 07.08.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling 8 tomter gbnr 19/1361 i Stor-Elvdal kommune Myrbakken Per Jan STORELVDAL_PROD
2020/1236 20200807 07.08.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling 8 tomter gbnr 19/1361 i Stor-Elvdal kommune Bartsch Matthias STORELVDAL_PROD
2020/1236 20200807 07.08.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling 8 tomter gbnr 19/1361 i Stor-Elvdal kommune Trondsen Ingrid Astrid STORELVDAL_PROD
2020/1236 20200807 07.08.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling 8 tomter gbnr 19/1361 i Stor-Elvdal kommune Berger Bjørn STORELVDAL_PROD
2020/1236 20200807 07.08.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling 8 tomter gbnr 19/1361 i Stor-Elvdal kommune Kjøllmoen Reidar STORELVDAL_PROD
2020/1236 20200807 07.08.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling 8 tomter gbnr 19/1361 i Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal Kommune STORELVDAL_PROD
2020/1527 20200807 07.08.2020 Utgående brev Søknad om tillatelse til gjennomføring av planmessig fôring av ville hjortedyr, samt utsetting av saltstein, i Stor-Elvdal kommune vinteren 2020/21 MATTILSYNET STORELVDAL_PROD
2020/1532 20200807 07.08.2020 Utgående brev Manglende tillatelse til byggearbeider på gbnr 19/672 - Østsida 212 Bjørn Velten STORELVDAL_PROD
2020/1533 20200807 07.08.2020 Inngående brev Mulig feil bruksnummer på skjøte i Stor-Elvdal kommune CRM:0058029125 Stein Erik Krogsrud STORELVDAL_PROD
2020/1533 20200807 07.08.2020 Inngående brev Ettersendelse av svar fra Kartverket - mulig feil bruksnummer på skjøte i Stor-Elvdal kommune. Stein Erik Krogsrud STORELVDAL_PROD
2020/1533 20200807 07.08.2020 Inngående brev Ettersendelse av henvendelse til Kartverket - mulig feil bruksnummer på skjøte i Stor-Elvdal kommune Stein STORELVDAL_PROD
2020/970 20200807 07.08.2020 Inngående brev Kopi av brev til Mykleby beitelag - opprettholdelse av vedtak - avslag på søknad om tillatelse til felling av bjørn MILJØDIREKTORATET STORELVDAL_PROD
2020/220 20200807 07.08.2020 Utgående brev Tilbud om leie av kommunal bolig ***** STORELVDAL_PROD
2020/7 20200807 07.08.2020 Inngående brev Etterlysning av svar på henvendelse om eventuelle restanser på gbnr 54/173 AKTIV EIENDOMSOPPGJØR AS STORELVDAL_PROD
2020/504 20200807 07.08.2020 Inngående brev Covid 19 - kartlegging av sykdomsforløp ved hjemmekarantene Kommunesektorens organisasjon / KS STORELVDAL_PROD
2020/1480 20200807 07.08.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt melding om fjerning av oljetank på gbnr 19/1179, Furustubben 2 - Alf Magne Amundsen Alf Magne Amundsen STORELVDAL_PROD
2020/532 20200807 07.08.2020 Utgående brev Endring av strømabonnement fra 01.07.2020 - Storgata 107, 2480 Koppang - gjelder 2 målerpunktID HAFSLUND STRØM AS STORELVDAL_PROD
2020/1536 20200807 07.08.2020 Inngående brev Søknad om fritak for vannavgift og vannmåler på Koppang stadion - Koppang fotballklubb Leder for Koppang fotballklubb Øivind Strand STORELVDAL_PROD
2020/488 20200807 07.08.2020 Inngående brev Utlevering av sekker og poser fra kommunens servicetorg Fias AS STORELVDAL_PROD
2020/178 20200807 07.08.2020 Utgående brev Arbeidsbekreftelse Steffano Moreno STORELVDAL_PROD
2020/1083 20200807 07.08.2020 Inngående brev Forespørsel om oppfølgingsplan for sykmeldt arbeidstaker - ***** ***** ***** NAV NORD-ØSTERDAL STORELVDAL_PROD
2020/823 20200807 07.08.2020 Inngående brev Varsel om knust / ødelagte takstein på taket av Moratunet sykehjem Halvor Berger STORELVDAL_PROD
2020/1537 20200807 07.08.2020 Inngående brev Ønske om kjøp av tilleggsareal til gbnr 17/448 og 714 - Stein Olav Børresen Stein Olav Børresen STORELVDAL_PROD
2020/1501 20200807 07.08.2020 Inngående brev Retur av dokumenter som ikke kan tinglyses - gbnr 12/140 og 92 KARTVERKET STORELVDAL_PROD
2020/1168 20200807 07.08.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd - sommerjobb 10. klasse 2020 - Coop Atna Coop - sonja.mertens@coop.no STORELVDAL_PROD
2020/260 20200807 07.08.2020 Inngående brev Svar på analyse - radon - Sollia skole Radon - Odd Magne Solheim STORELVDAL_PROD
2020/1278 20200806 06.08.2020 Inngående brev Påminnelse: Folkehelseinstituttets årlige datainnsamling om kommunens forvaltning av tobakksskadeloven Surveys Ramboll - Rambøll Management Consulting på vegne av FHI STORELVDAL_PROD
2020/1458 20200806 06.08.2020 Utgående brev Oversendelse av nytt matrikkelbrev for gnr 4 bnr 91 Jan Erik Olsson STORELVDAL_PROD
2020/916 20200806 06.08.2020 Utgående brev Endring av strømabonnement - Eventyrveien 26, 2480 Koppang Hafslund Strøm AS STORELVDAL_PROD
2020/916 20200806 06.08.2020 Utgående brev Bekreftelse leieforhold Eventyrveien 26 Milos Aladzic STORELVDAL_PROD
2020/1276 20200806 06.08.2020 Utgående brev Tillatelse etter plan- og bygningsloven til fradeling fra gbnr 7/7 - opprettelse av ny grunneiendom Cato Haugen STORELVDAL_PROD
2020/12 20200806 06.08.2020 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 27/61 Jo Mellemstuen STORELVDAL_PROD
2020/12 20200806 06.08.2020 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 27/61 i Stor-Elvdal Jo Mellemstuen STORELVDAL_PROD
2020/1236 20200806 06.08.2020 Utgående brev Tillatelse etter plan- og bygningsloven til deling av gbnr 19/590 og 19/1361 - opprettelse av nye grunneiendommer STOR-ELVDAL KOMMUNE STORELVDAL_PROD
2020/1494 20200806 06.08.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt oppsigelse av stilling ved Koppang barnehage Martin Hilditch STORELVDAL_PROD
2020/480 20200806 06.08.2020 Inngående brev Forespørsel om leie av håndarbeidssalen på ungdomsskolen Stor-Elvdal Kommune - Tone Skogen Amundsen STORELVDAL_PROD
2020/480 20200806 06.08.2020 Utgående brev Avslag på leie av håndarbeidssalen på ungdomsskolen Stor-Elvdal Kommune - Tone Skogen Amundsen STORELVDAL_PROD
2020/1521 20200806 06.08.2020 Utgående brev Bestilling av hengelås system V55000 C99 TrioVing AS STORELVDAL_PROD
2020/1453 20200806 06.08.2020 Inngående brev Overføring av strømabonnement fra 01.08.2020 - Benveien 3A, 2480 Koppang Hafslundstrom - Hafslund Strom Enterprise STORELVDAL_PROD
2020/1495 20200806 06.08.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt oppsigelse Martin Hilditch STORELVDAL_PROD
2020/1523 20200806 06.08.2020 Inngående brev Søknad om dyrkningstilskudd Hans Håkon Vestlund STORELVDAL_PROD
2020/1522 20200806 06.08.2020 Inngående brev Endring av strømabonnement - Gimleveien 39, 2480 Koppang Hafslundstrom - Hafslund Strom Enterprise STORELVDAL_PROD
2020/894 20200806 06.08.2020 Inngående brev Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 79 - Utbrudd av nytt koronavirus covid-19 i Kina (11.05.2020 - 12:17) Fylkesmannen - FMIN Beredskap STORELVDAL_PROD
2020/1435 20200806 06.08.2020 Inngående brev Spørsmål om Storelgen og eventuelle ringvirkninger for kommunen NOTODDEN KOMMUNE STORELVDAL_PROD
2020/894 20200806 06.08.2020 Inngående brev FMIN: Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 80 - Utbrudd av nytt koronavirus covid-19 i Kina (13.05.2020 - 12:25) Fylkesmannen - FMIN Beredskap STORELVDAL_PROD
2020/894 20200806 06.08.2020 Inngående brev Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 82 - Utbrudd av nytt koronavirus covid-19 i Kina (18.05.2020 - 11:49) Fylkesmannen - FMIN Beredskap STORELVDAL_PROD
2020/894 20200806 06.08.2020 Inngående brev Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 83 - Utbrudd av nytt koronavirus covid-19 i Kina (20.05.2020 - 12:22) Fylkesmannen - FMIN Beredskap STORELVDAL_PROD
2020/894 20200806 06.08.2020 Inngående brev Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 84 - Utbrudd av nytt koronavirus covid-19 i Kina (25.05.2020 - 12:46) Fylkesmannen - FMIN Beredskap STORELVDAL_PROD
2020/894 20200806 06.08.2020 Inngående brev Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 85 Fylkesmannen - FMIN Beredskap STORELVDAL_PROD
2020/894 20200806 06.08.2020 Inngående brev Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 86 Fylkesmannen - FMIN Beredskap STORELVDAL_PROD
2020/894 20200806 06.08.2020 Inngående brev Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 87 Fylkesmannen - FMIN Beredskap STORELVDAL_PROD
2020/894 20200806 06.08.2020 Inngående brev Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 88 - Utbrudd av nytt koronavirus covid-19 i Kina (05.06.2020 - 12:35) Fylkesmannen - FMIN Beredskap STORELVDAL_PROD
2020/894 20200806 06.08.2020 Inngående brev FMIN: Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 90 - Utbrudd av nytt koronavirus covid-19 i Kina (12.06.2020 - 12:25) Fylkesmannen - FMIN Beredskap STORELVDAL_PROD
2020/894 20200806 06.08.2020 Inngående brev Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 93 - Utbrudd av nytt koronavirus covid-19 i Kina (23.06.2020 - 12:15) Fylkesmannen - FMIN Beredskap STORELVDAL_PROD
2020/894 20200806 06.08.2020 Inngående brev Situasjonsrapport uke 29, invitasjon til kommunemøte og oppdaterte informasjonsider Fylkesmannen - FMIN Beredskap STORELVDAL_PROD
2020/894 20200806 06.08.2020 Inngående brev Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 99 - Utbrudd av nytt koronavirus covid-19 i Kina (14.07.2020 - 11:55) Fylkesmannen - FMIN Beredskap STORELVDAL_PROD
2020/894 20200806 06.08.2020 Inngående brev FMIN- Hdir: Situasjonsrapport Nr. 100 - Utbrudd av nytt koronavirus covid-19 i Kina (17.07.2020 - 12:02) Fylkesmannen - FMIN Beredskap STORELVDAL_PROD
2020/894 20200806 06.08.2020 Inngående brev FMIN: Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 101 - Utbrudd av nytt koronavirus covid-19 i Kina (21.07.2020 - 12:02) Fylkesmannen - FMIN Beredskap STORELVDAL_PROD
2020/894 20200806 06.08.2020 Inngående brev Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 102 - Utbrudd av nytt koronavirus covid-19 i Kina (24.07.2020 - 12:12) Fylkesmannen - FMIN Beredskap STORELVDAL_PROD
2020/894 20200806 06.08.2020 Inngående brev FMIN: Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 103 - Utbrudd av nytt koronavirus covid-19 i Kina (28.07.2020 - 12:20) Fylkesmannen - FMIN Beredskap STORELVDAL_PROD
2020/894 20200806 06.08.2020 Inngående brev Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 104 : Unntatt offentlighet Fylkesmannen - FMIN Beredskap STORELVDAL_PROD
2020/894 20200806 06.08.2020 Inngående brev Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 105 Fylkesmannen - FMIN Beredskap STORELVDAL_PROD
2020/1525 20200806 06.08.2020 Inngående brev SMIL-midler - varsel om endring av gjerdetype Jens Gunnar Voldmo STORELVDAL_PROD
2020/1458 20200806 06.08.2020 Utgående brev Underretning til gbnr 4/1 - Nils Nilssen Strand STRAND NILS NILSSEN STORELVDAL_PROD
2020/1458 20200806 06.08.2020 Utgående brev Underretning til gbnr 4/11 - True Strand Schildmann SCHILDMANN TRUE STRAND STORELVDAL_PROD
2020/1526 20200806 06.08.2020 Utgående brev Tjenestebevis Marianne Dahlen Jevnaker STORELVDAL_PROD
2020/1511 20200806 06.08.2020 Inngående brev Invitasjon til undersøkelse om innbyggerforslag i kommuner og fylkeskommuner AGENDA KAUPANG AS STORELVDAL_PROD
2020/75 20200806 06.08.2020 Utgående brev Oversendelse av Kornoppgave 3 - Stor-Elvdal kommune FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/1460 20200806 06.08.2020 Inngående brev Verditakst Kongleveien 6 ELVERUM TAKSTFORRETNING JULIUSSEN AS STORELVDAL_PROD
2020/333 20200806 06.08.2020 Inngående brev Verditakst Atna skole ELVERUM TAKSTFORRETNING JULIUSSEN AS STORELVDAL_PROD
2020/1525 20200806 06.08.2020 Utgående brev SMIL-tiltak - endring av gjerdetype Jens Gunnar Voldmo STORELVDAL_PROD
2020/1528 20200806 06.08.2020 Inngående brev Anmodning om attest / arbeidsbekreftelse May-Sissel Brodahl STORELVDAL_PROD
2020/12 20200806 06.08.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 4/160 Eva Torp Moen STORELVDAL_PROD
2020/12 20200806 06.08.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 19/1052 Marit Johnsrud STORELVDAL_PROD
2020/768 20200806 06.08.2020 Inngående brev Kommentarer til foreløpig svar om ferdigattest - oppføring av fritidsbolig på gbnr 54/175 Megrunnslia - Kristian Andvord, Oslo Michel Andvord STORELVDAL_PROD
2020/1101 20200806 06.08.2020 Inngående brev Ny påminnelse: Folkehelseinstituttets årlige datainnsamling om kommunens forvaltning av alkoholloven Rambøll Management Consulting på vegne av FHI STORELVDAL_PROD
2020/1276 20200806 06.08.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/22 i Stor-Elvdal kommune Haugen Cato STORELVDAL_PROD
2020/1276 20200806 06.08.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/22 i Stor-Elvdal kommune Westby Berit STORELVDAL_PROD
2020/1276 20200806 06.08.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/22 i Stor-Elvdal kommune Skar Kjell Gunnar STORELVDAL_PROD
2020/1340 20200806 06.08.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/107 i Stor-Elvdal kommune Haugen Cato STORELVDAL_PROD
2020/1340 20200806 06.08.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/107 i Stor-Elvdal kommune Gjestvang Arne STORELVDAL_PROD
2020/12 20200806 06.08.2020 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 4/160 i Stor-Elvdal Eva Moen Torp m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/916 20200806 06.08.2020 Inngående brev Bekreftelse på mottatt henvendelse - endring av strømabonnement - Eventyrveien 26 Eidsiva Kundeservice Nett STORELVDAL_PROD
2020/1505 20200806 06.08.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/146 i Stor-Elvdal kommune Haugen Cato STORELVDAL_PROD
2020/1505 20200806 06.08.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/146 i Stor-Elvdal kommune Enger Ole-Håkon STORELVDAL_PROD
2020/1505 20200806 06.08.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/146 i Stor-Elvdal kommune Vik Kari STORELVDAL_PROD
2020/1276 20200806 06.08.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/22 i Stor-Elvdal kommune Westby Berit STORELVDAL_PROD
2020/504 20200806 06.08.2020 Inngående brev Behov for vedlikeholdspersonell fra Sverige - praktisering av karantene Hotmail - Tone Elisabeth Hagen STORELVDAL_PROD
2020/504 20200806 06.08.2020 Inngående brev Vedrørende testing av svenske service-arbeidere. Hotmail - Tone Elisabeth Hagen STORELVDAL_PROD
2020/1340 20200805 05.08.2020 Utgående brev Tillatelse etter plan- og bygningsloven til fradeling fra gbnr 17/7 - opprettelse av ny grunneiendom Cato Haugen STORELVDAL_PROD
2020/271 20200805 05.08.2020 Inngående brev Tilsyn - utsettelse av frist - Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet STORELVDAL_PROD
2020/604 20200805 05.08.2020 Inngående brev Tilsyn - utsettelse av frist - bruk av tvungen somatisk helsehjelp - Fylkesmannen i Innlandet Arbeidstilsynet STORELVDAL_PROD
2020/799 20200805 05.08.2020 Utgående brev Overtagelse av strømabonnement - Benveien 3A Elvia - Eidsiva Kundeservice Nett STORELVDAL_PROD
2020/1453 20200805 05.08.2020 Utgående brev Overføring av strømabonnement fra 01.08.2020 - Benveien 3A, 2480 Koppang Hafslund Strøm AS STORELVDAL_PROD
2020/1518 20200805 05.08.2020 Inngående brev Melding om oppføring av tak over inngang til bolig på gbnr 19/57 Briskebyveien 7 - Knut Terje Larsen, Koppang SKOGEN BYGG OG VEDLIKEHOLD AS STORELVDAL_PROD
2020/664 20200805 05.08.2020 Inngående brev Påminnelse - Riksrevisjonens spørreundersøkelse om tilbudet til personer med psykiske plager og lidelser Riksrevisjonen STORELVDAL_PROD
2020/1519 20200805 05.08.2020 Utgående brev Innrapportering av resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager 2019 MENIGHETENS BARNEHAGE STORELVDAL_PROD
2020/654 20200805 05.08.2020 Utgående brev Oversender kopi av tinglyst festeavtale gbnr 19/1738 Ragnhild Helene Amlie STORELVDAL_PROD
2020/448 20200805 05.08.2020 Utgående brev Oversender skjøte til tinglysing - gbnr 19/1753 KARTVERKET STORELVDAL_PROD
2020/1488 20200805 05.08.2020 Utgående brev Søknad om deling av grunneiendommen gbnr 14/285 - behov for tilleggsopplysninger Terje Robert Blindheim STORELVDAL_PROD
2020/1040 20200805 05.08.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 15.10.2020 - 23.11.2020 - assistent i 40% stilling ved Sollia barnehage Torben Friis Overby STORELVDAL_PROD
2020/1040 20200805 05.08.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 24.11.2020 - 05.04.2021 - assistent i 40% stilling ved Sollia barnehage Torben Friis Overby STORELVDAL_PROD
2020/1505 20200805 05.08.2020 Utgående brev Tillatelse etter plan- og bygningsloven til fradeling fra gbnr 17/7 - opprettelse av ny grunneiendom Cato Haugen STORELVDAL_PROD
2020/1455 20200804 04.08.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av verv som verneombud Karen Salbu STORELVDAL_PROD
2020/28 20200804 04.08.2020 Inngående brev Anmodning om oversikt over setertilskudd / setring og bruk av utmarksbeite i 2019 Per Hvamstad STORELVDAL_PROD
2020/1470 20200804 04.08.2020 Inngående brev Spørsmål om vedlikeholdansvar av vei ved Tiurn kro på Øverengsmoen Harry Grøndalen STORELVDAL_PROD
2020/176 20200804 04.08.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring - vaskerier i kommunen Industrienergi STORELVDAL_PROD
2020/1516 20200804 04.08.2020 Inngående brev Ferdigattest - utslipp av svartvann på gbnr 17/491 og 503 - Grethe Granerud og Mona Åkerholm Hagen, Hamar / Nittedal Grethe Granerud STORELVDAL_PROD
2020/1204 20200804 04.08.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene - taksering av hønsefugl i perioden 05.08.2020 - 20.08.2020 - Messelt utmarksområde Eirik Frøisland Messelt STORELVDAL_PROD
2020/28 20200804 04.08.2020 Utgående brev Setertilskudd 2019 i Stor-Elvdal Per Hvamstad STORELVDAL_PROD
2020/12 20200804 04.08.2020 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 19/1727 - Tresdalsveien 208 AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS STORELVDAL_PROD
2020/1044 20200804 04.08.2020 Inngående brev Søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2020/2021 Mari Sesseng m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/1044 20200804 04.08.2020 Utgående brev Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2020/2021 Ingeborg Storrøsten m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/1044 20200804 04.08.2020 Utgående brev Innvilget søknad om plasser i SFO ved Koppang skole skoleåret 2020/2021 Mari Sesseng m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/44 20200804 04.08.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 2/9 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/44 20200804 04.08.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 17/154 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/12 20200804 04.08.2020 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 19/1166 og 783 i Stor-Elvdal Jan Erik Røste m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/1044 20200804 04.08.2020 Inngående brev Søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2020/2021 Julia Brainerd m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/1500 20200804 04.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om endringer i renovasjon i ***** ***** - avgiftsgrunnlag kommunale avgifter ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1044 20200804 04.08.2020 Utgående brev Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2020/2021 Julia Brainerd m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/12 20200804 04.08.2020 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 19/1727 i Stor-Elvdal Aktiv Eiendomsmegling Elverum AS v/Viktor Nybråten STORELVDAL_PROD
2020/1204 20200804 04.08.2020 Utgående brev Dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene i hundeloven § 6 for perioden 2020 - 2024 - Messelt utmarksområde Eirik Frøisland Messelt STORELVDAL_PROD
2020/44 20200804 04.08.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 54/1 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/44 20200804 04.08.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 30/1 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/7 20200804 04.08.2020 Inngående brev Forespørsel om eventuelle restanser på gbnr 54/173 Neskampveien 1 AKTIV EIENDOMSOPPGJØR AS STORELVDAL_PROD
2020/516 20200804 04.08.2020 Inngående brev Innvilget gavemidler fra Sparebankstiftelsen Hedmark - etablering av Newtonrom i Stor-Elvdal SPAREBANKSTIFTELSEN HEDMARK STORELVDAL_PROD
2020/1517 20200804 04.08.2020 Inngående brev Melding om brudd på vannressursloven og skogbruksloven - hogst på gbnr 9/1 i Stor-Elvdal kommune - kantsone mot bekk fjernet helt Naturvernforbundet i Hedmark STORELVDAL_PROD
2020/1470 20200804 04.08.2020 Utgående brev Vedlikeholdansvar av vei ved Tiurn kro på Øverengsmoen Harry Grøndalen STORELVDAL_PROD
2020/1143 20200804 04.08.2020 Inngående brev Forelegging av tiltak - Vannstasjonsteigen i Stor-Elvdal kommune EIDSIVA ENERGI AS STORELVDAL_PROD
2020/70 20200804 04.08.2020 Utgående brev Innvilget søknad om redusert /reduksjon i foreldrebetaling i barnehagene i Stor-Elvdal kommune 2020 ***** STORELVDAL_PROD
2020/70 20200804 04.08.2020 Utgående brev Innvilget søknad om redusert foreldrebetaling og 20 t/u gratis kjernetid i Koppang barnehage - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/480 20200804 04.08.2020 Inngående brev Leie av gymsal Blodklubben Koppang Auto AS STORELVDAL_PROD
2020/480 20200804 04.08.2020 Utgående brev Avslag på leie av gymsal - Blodklubben Koppang Auto AS STORELVDAL_PROD
2020/15 20200804 04.08.2020 Utgående brev Halvårsvurdering etter fjernundervisning - vår 2020 - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1408 20200804 04.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om å få endret / fritak fra renovasjon gbnr 19/548 Monica Sjøberg Øien STORELVDAL_PROD
2020/7 20200803 03.08.2020 Inngående brev Tvangssalg av eiendommen gbnr 19/170 - saksøkt: ***** ***** ***** EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS STORELVDAL_PROD
2020/1351 20200803 03.08.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - Seksjonering av eiendom gbnr 19/1052 STATENS KARTVERK STORELVDAL_PROD
2020/12 20200803 03.08.2020 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 17/1230 i Stor-Elvdal Gunnar Myrvang STORELVDAL_PROD
2020/12 20200803 03.08.2020 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 47/17 og 31 i Stor-Elvdal Else og Erik Harstad STORELVDAL_PROD
2020/467 20200803 03.08.2020 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte til Kirkens SOS Kirkens-Sos STORELVDAL_PROD
2020/1511 20200803 03.08.2020 Inngående brev Oppfordring til deltagelse i undersøkelse om innbyggerforslag i kommunene Kommunal- og moderniseringsdepartementet STORELVDAL_PROD
2020/1044 20200803 03.08.2020 Inngående brev Søknad om plass i SO ved Koppang skole skoleåret 2020/2021 Ingeborg Storrøsten m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/12 20200803 03.08.2020 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 75/1 i Stor-Elvdal Jan Erik Røste STORELVDAL_PROD
2020/1513 20200803 03.08.2020 Inngående brev Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - fastsetting av valgdag Kommunal- og moderniseringsdepartementet STORELVDAL_PROD
2020/12 20200803 03.08.2020 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 75/1 i Stor-Elvdal Rune Røste STORELVDAL_PROD
2020/70 20200803 03.08.2020 Inngående brev Søknad om redusert /reduksjon i foreldrebetaling i barnehagene i Stor-Elvdal kommune 2020 ***** STORELVDAL_PROD
2020/1217 20200803 03.08.2020 Utgående brev Svar på søknad på intern utlysning på stilling som lærer i Newton-rom Jochen Schuster STORELVDAL_PROD
2020/276 20200803 03.08.2020 Inngående brev Kopi av brev til Haaken Wilhelm Mathiesen - tillatelse til uttransport av felt elg - med beltegående kjøretøy - elgtrekk / lett jernhest - Hemmeldalen NR - Hovdsjømyrene NR - perioden 2020 - 2023 Fylkesmannen i Innlandet STORELVDAL_PROD
2020/424 20200803 03.08.2020 Inngående brev Utbetalingsbrev for norsktilskudd utbetalt 02.07.2020 - voksne innvandrere - herunder persontilskudd Integrerings- og mangfoldsdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/1509 20200803 03.08.2020 Inngående brev Oppsigelse av 100% fast stilling som vaktmester ved Hjemmebaserte tjenester Mia Granberg STORELVDAL_PROD
2020/1168 20200803 03.08.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd - sommerjobb 10. klasse 2020 - Circle K Stai Circlekeurope - Rune Johansen STORELVDAL_PROD
2020/1510 20200803 03.08.2020 Inngående brev Spørsmål i forbindelse med eventuelt tilbygg til hytte og riving av uthus på gbnr 54/267 - tolkning av reguleringsplan - Atnasjølia hyttefelt - Adler Enoksen Adler Enoksen STORELVDAL_PROD
2020/24 20200803 03.08.2020 Inngående brev Påminnelse for frist for EU-kontroll nærmer seg for bil med registreringsnummer HB 71430 Vegvesen - noreply@vegvesen.no STORELVDAL_PROD
2020/176 20200803 03.08.2020 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring i skolebytter i mobbesaker NRK STORELVDAL_PROD
2020/12 20200803 03.08.2020 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 17/615 og 781 i Stor-Elvdal Åste Christine Gjermunds m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/12 20200803 03.08.2020 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 17/615 og 781 i Stor-Elvdal Åste Christine Gjermunds m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/12 20200803 03.08.2020 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 12/222 i Stor-Elvdal Advokatfirmaet Økland & Co DA STORELVDAL_PROD
2020/12 20200803 03.08.2020 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 8/54 i Stor-Elvdal Øystein Talleraas STORELVDAL_PROD
2020/1514 20200803 03.08.2020 Utgående brev Tjenestebevis Anna Skogen STORELVDAL_PROD
2020/7 20200803 03.08.2020 Inngående brev Forespørsel om eventuelle restanser og terminbeløp på gbnr 17/6/29 i Stor-Elvdal kommune MEGLEROPPGJØRET INNLANDET AS STORELVDAL_PROD
2020/1515 20200803 03.08.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - oppføring av vanntåkeanlegg i Stor-Elvdal hovedkirke gbnr 13/16 Storelvdalsveien 4229 - Stor-Elvdal kirkelige fellesråd, Koppang SECTECH AS STORELVDAL_PROD
2020/446 20200803 03.08.2020 Utgående brev Tilleggsopplysning til søknad om tilskudd til kommuner med ulverevir 2020 - Deres ref. 2017/11480 Miljødirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/12 20200803 03.08.2020 Inngående brev Søknad om konsesjonsfrihet ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS STORELVDAL_PROD
2020/12 20200803 03.08.2020 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 19/1107 og 1339 i Stor-Elvdal Edita Mujasevic / Haavind STORELVDAL_PROD
2020/875 20200803 03.08.2020 Inngående brev Utbetaling av akonto utbytte for første kvartal 2020 Innlandet-Energi - Oddleiv Sæle m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/1393 20200803 03.08.2020 Utgående brev Svar på tilsynssak Stor-Elvdal legekontor pasient ***** ***** FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/995 20200802 02.08.2020 Inngående brev Samlede journalposter startlån - ***** ***** ***** Praphan Inthalohit STORELVDAL_PROD
2020/325 20200802 02.08.2020 Inngående brev Samlede journalposter startlån - ***** ***** Steffano Moreno STORELVDAL_PROD
2020/1352 20200801 01.08.2020 Inngående brev Samlede journalposter startlån - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1161 20200731 31.07.2020 Inngående brev Kopi av brev til Innlandet politidistrikt - etablering av felles forliksråd Engerdal kommune STORELVDAL_PROD
2020/1473 20200731 31.07.2020 Utgående brev Tjenestebevis Mette Johansen STORELVDAL_PROD
2020/1506 20200730 30.07.2020 Inngående brev Godkjent frankeringsmaskinavtale på ny maskin Posten - no-reply@posten.no STORELVDAL_PROD
2020/1506 20200730 30.07.2020 Inngående brev Retur av undertegnet fastleieavtale for frankeringsmaskin med Pitney Bowes - Avtale:9409098 Dllgroup - kundesenter@dllgroup.com STORELVDAL_PROD
2020/22 20200730 30.07.2020 Utgående brev Kontantstøtterapportering for barnehagene i Stor-Elvdal kommune juni og juli 2020 NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN STORELVDAL_PROD
2020/1346 20200730 30.07.2020 Inngående brev Vedlegg til søknad om startlån - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/133 20200730 30.07.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale besøkshjem for perioden 02.07.2020 - 31.12.2020 ***** STORELVDAL_PROD
2020/7 20200730 30.07.2020 Inngående brev Gjennomført gjeldsordning etter gjeldsordningsloven - ***** ***** ***** NAMSFOGDEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/1161 20200730 30.07.2020 Inngående brev Vedrørende etablering av felles forliksråd i Nord- Østerdal domssogn Politiet - post.innlandet@politiet.no STORELVDAL_PROD
2020/157 20200730 30.07.2020 Inngående brev Bekreftelse på utførte arbeider Storgata 107, 2480 Koppang - sertifikat om sluttkontroll på heis ANDERSSEN + FREMMING SIVILARKITEKTER MNAL AS STORELVDAL_PROD
2020/1508 20200730 30.07.2020 Inngående brev Anmodning om bosetting av flyktninger for 2021 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET STORELVDAL_PROD
2020/1346 20200730 30.07.2020 Inngående brev Vedlegg til søknad om startlån - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1445 20200730 30.07.2020 Utgående brev Utslippstillatelse for fritidsbolig på gbnr 19/169 Ivarsmoen 18 - Tor Anton Vik og Ellen Fuglerud, Nes på Hedmarken Tor Anton Vik og Ellen Fuglerud STORELVDAL_PROD
2020/1445 20200730 30.07.2020 Utgående brev Tillatelse til bygging av avløpsanlegg på gbnr 19/169 Ivarsmoen 18 - Tor Anton Vik og Ellen Fuglerud, Nes på Hedmarken ARILD LUND STORELVDAL_PROD
2020/1501 20200729 29.07.2020 Utgående brev Oversendelse av målebrev til tinglysing på gbnr 12/140 STATENS KARTVERK STORELVDAL_PROD
2020/1212 20200729 29.07.2020 Utgående brev Oversendelse av tinglyst dokument i sak 20/1212 - gbnr 27/59 - Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal kommune STORELVDAL_PROD
2020/857 20200729 29.07.2020 Inngående brev Oversendelse av FDV-dokumentasjon og overtakelsesprotokoll til signering AMUNDRUD VVS AS STORELVDAL_PROD
2020/1420 20200729 29.07.2020 Inngående brev Svar på foreløpig svar - videre saksgang - bygging av adkomstvei til fritidsboliger på gbnr 17_426, 664, 667 - Geir Anders Erlandsen, Ilseng Monica Erlandsen STORELVDAL_PROD
2020/1502 20200729 29.07.2020 Inngående brev Spørsmål vedrørende ekstratømming av septik gbnr 54/52 Magne Langbraaten STORELVDAL_PROD
2020/889 20200729 29.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.08.2020 - 31.07.2022 - lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget Therese Mellemstuen Øien STORELVDAL_PROD
2020/1503 20200729 29.07.2020 Inngående brev Melding om tilbygg uten søknadsplikt - ute platting - gbnr 19/42 - Nordstu Koppang Bruk A/S NORDSTU KOPPANG BRUK AS STORELVDAL_PROD
2020/44 20200729 29.07.2020 Inngående brev Søknad om utbetaling av skogfond gbnr 14/46 Turi Bondeson STORELVDAL_PROD
2020/1256 20200729 29.07.2020 Inngående brev Oversendelse til ekstern uttalelse - oppføring av tilbygg til bolig på gbnr 17/771 Storelvdalsveien 4679 - Kristian Buchholdt Statens vegvesen STORELVDAL_PROD
2020/1505 20200729 29.07.2020 Inngående brev Krav om matrikulering herunder rekvisisjon av oppmålingsforreting - gbnr 17/7/146 Malmlaft - Tore Haugen STORELVDAL_PROD
2020/1496 20200728 28.07.2020 Inngående brev Årsmarkering Utøyatragedien Liv Rønning STORELVDAL_PROD
2020/110 20200728 28.07.2020 Inngående brev Søknad dispensasjon fra forbud mot motorisert ferdsel i utmark Rondetunet - Aki - Rondetunet STORELVDAL_PROD
2020/28 20200728 28.07.2020 Inngående brev Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), drenering av jordbruksjord og Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL) - Digital utbetalingsanmodning, rapportskjema og sluttføring av saksbehandlingen Fylkesmannen - Horsberg, Stig STORELVDAL_PROD
2020/12 20200728 28.07.2020 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 12/222 Mathias F Bagroen Barone STORELVDAL_PROD
2020/12 20200728 28.07.2020 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 8/1 Øystein Talleraas STORELVDAL_PROD
2020/1494 20200728 28.07.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling ved Koppang barnehage Martin Hilditch STORELVDAL_PROD
2020/1495 20200728 28.07.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling ved Benveien PU-bolig Martin Hilditch STORELVDAL_PROD
2020/59 20200728 28.07.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om jobb / tilkallingsvikar i Koppang barnehage Sophie Falck-Berg STORELVDAL_PROD
2020/1415 20200728 28.07.2020 Utgående brev Underretning til gbnr 12/92_BERNHOFT AKSEL BERNHOFT AKSEL STORELVDAL_PROD
2020/1415 20200728 28.07.2020 Utgående brev Underretning2 til gbnr 12/92_BERNHOFT AKSEL BERNHOFT AKSEL STORELVDAL_PROD
2020/1497 20200728 28.07.2020 Inngående brev Gjenpart av Nabovarsel – Knut Ulvmoen Knut Ulvmoen STORELVDAL_PROD
2020/1435 20200728 28.07.2020 Inngående brev Bilder - Storelgen - Bjøråa rasteplass Åse Granaas Hansen STORELVDAL_PROD
2020/220 20200728 28.07.2020 Inngående brev Søknad om kommunal bolig ***** STORELVDAL_PROD
2020/220 20200728 28.07.2020 Inngående brev Søknad om å leie bolig på Koppang ***** STORELVDAL_PROD
2020/1415 20200728 28.07.2020 Utgående brev Oversendelse av nytt matrikkelbrev for gbnr 12/197 og 198 Odd Bjørgeengen STORELVDAL_PROD
2020/772 20200728 28.07.2020 Inngående brev Ønsker tilsendt søkerliste - Ansettelse av daglig leder ved Rovdyrsenter Østerdalen - sektor for samfunnsutvikling Naturplanutvikling - lisbet@naturplanutvikling.no STORELVDAL_PROD
2020/359 20200728 28.07.2020 Inngående brev Analyseresultater - analyseperioden 22.07.2020 - 27.07.2020 - Koppang vannverk Synlab - eg@synlab.no STORELVDAL_PROD
2020/176 20200728 28.07.2020 Inngående brev Innsyn i skolebytter i mobbesaker Nrk - Victoria Wilden STORELVDAL_PROD
2020/1497 20200728 28.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til bygging av adkomstvei til fritidsbolig på gnr 17 bnr 314 Vinjeveien 1554 – Thomas Nymoen. Thomas Nymoen STORELVDAL_PROD
2020/44 20200728 28.07.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, ***** ***** ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1498 20200728 28.07.2020 Inngående brev Søknad om grensejustering 10/140 mot 10/322 Guri Helseth STORELVDAL_PROD
2020/1499 20200728 28.07.2020 Inngående brev Anmodning om sletting av heftelse på gbnr 10/225 - tomtesalg Myklebysæta Knut Marthinsen STORELVDAL_PROD
2020/1500 20200728 28.07.2020 Inngående brev Søknad om endringer i renovasjon i ***** ***** - avgiftsgrunnlag kommunale avgifter ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1324 20200728 28.07.2020 Utgående brev Tillatelse til bygging av avløpsanlegg på gbnr 19/336 Glomvangveien 5 - Mette Kjølhamar Hanserud, Hamar ARILD LUND STORELVDAL_PROD
2020/1351 20200728 28.07.2020 Utgående brev Tillatelse til seksjonering - gbnr 19/1052 - næringsbygg Storgata 107 - Friskhjem AS FRISKHJEM AS STORELVDAL_PROD
2020/1442 20200727 27.07.2020 Utgående brev Utslippstillatelse til gbnr 17/971 Østre Geitryggen 68 - Monicha Anethe Nymann, Koppang Monicha Anethe Nymann STORELVDAL_PROD
2020/1442 20200727 27.07.2020 Utgående brev Tillatelse til oppføring av fritidsbolig og avløpsanlegg på gbnr 17/971 Østre Geitryggen 68 - Monicha Anethe Nymann, Koppang Monicha Anethe Nymann STORELVDAL_PROD
2020/1469 20200727 27.07.2020 Utgående brev Utslippstillatelse på gbnr 17/973 Østre Geitryggen 72 - Tron Hagen og Tove Marie Rødsdalen, Rena Tron Hagen og Tove Marie Rødsdalen STORELVDAL_PROD
2020/1469 20200727 27.07.2020 Utgående brev Tillatelse til oppføring av fritidsbolig og avløpsanlegg på gbnr 17/973 Østre Geitryggen 72 - Hagen, Tron og Rødsdalen, Tove Marie, Rena FH GRUPPEN AS STORELVDAL_PROD
2020/1530 20200727 27.07.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 969542811 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/1393 20200727 27.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Oversender tilsynssak fra Fylkesmannen ***** STORELVDAL_PROD
2020/1470 20200727 27.07.2020 Inngående brev Melding om hull i veien utenfor Tiurn kro på Øverengsmoen Vegvesen - Vegtrafikksentralen Øst STORELVDAL_PROD
2020/59 20200727 27.07.2020 Inngående brev Søknad på stilling som pleieassistent/helsefagarbeider/miljøarbeider ***** STORELVDAL_PROD
2020/488 20200727 27.07.2020 Inngående brev Melding om overfylt søppelkonteiner på Løvåsen Arne Rønningen STORELVDAL_PROD
2020/1493 20200726 26.07.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd ved sykdom for perioden ***** Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/1469 20200724 24.07.2020 Inngående brev Byggesøknad Østre Geitryggen Tronhagen - Tron Hagen STORELVDAL_PROD
2020/1406 20200724 24.07.2020 Inngående brev Delegert vedtak - Rondane nasjonalpark - forlenget periode - bruk av ATV - berging av hestekjerre og utstyr - Tosten Dalseg Fylkesmannen - Stensby, Trond STORELVDAL_PROD
2020/937 20200724 24.07.2020 Utgående brev Igangsettingstillatelse til byggteknisk installasjon og fasadeendring - undervisningsbygg - gbnr 5/53 Anne Evenstads vei 78 - Statsbygg STATSBYGG STORELVDAL_PROD
2020/1351 20200724 24.07.2020 Utgående brev Oversendelse av melding til tinglysing - seksjonering av eiendom gbnr 19/1052 STATENS KARTVERK STORELVDAL_PROD
2020/1444 20200724 24.07.2020 Utgående brev Melding om mangler - søknad om riving av lagerskur på gbnr 19/460 - KF Stor-Elvdal kommuneskoger STOR-ELVDAL KOMMUNESKOGER KF STORELVDAL_PROD
2020/1487 20200724 24.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - riving av stabbur på gbnr 19/634 - Østerdal byggservice Østerdalen Byggeservice AS STORELVDAL_PROD
2020/567 20200724 24.07.2020 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av tilbygg til våningshus på gbnr 19/535 Atnaveien 982 - Mona Skjæret Gangås og Lars Gangås, Koppang BYGGMESTER ULVMOEN AS STORELVDAL_PROD
2020/12 20200724 24.07.2020 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæringer om konsesjonsfrihet - gbnr 75/1 Jan Erik Røste STORELVDAL_PROD
2020/12 20200724 24.07.2020 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæringer om konsesjonsfrihet - gbnr 19/1166 Jan Erik Røste STORELVDAL_PROD
2020/1449 20200724 24.07.2020 Inngående brev Bytte av ansvarlig søker - søknad om tilbygg til fritidsbolig på gbnr 47/50 Solliaveien 416 - Tone Hanche-Olsen og Anders Sætre, Høvik Camilla Skaane STORELVDAL_PROD
2020/1009 20200724 24.07.2020 Inngående brev Klage på tilbakemelding om renovasjonsordning ***** STORELVDAL_PROD
2020/1449 20200724 24.07.2020 Utgående brev Igangsettingstillatelse til oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gbnr 47/50 Solliaveien 416 - Tone Hanche-Olsen og Anders Sætre, Høvik SOLLIA BYGG MESTERBEDRIFT AS STORELVDAL_PROD
2020/1488 20200724 24.07.2020 Inngående brev Søknad om deling av grunneiendom gbnr 14/285- Terje R. Blindheim Terje Robert Blindheim STORELVDAL_PROD
2020/1442 20200724 24.07.2020 Inngående brev Opplysninger til søknad - oppføring av fritidsbolig på gbnr 17/971 Østre Geitryggen 68 - Monica Anethe Nymann, Koppang Monicha Anethe Nymann STORELVDAL_PROD
2020/1442 20200724 24.07.2020 Inngående brev Opplysninger til søknad - oppføring av fritidsbolig på gbnr 17/971 Østre Geitryggen 68 - Monica Anethe Nymann, Koppang Monicha Anethe Nymann STORELVDAL_PROD
2020/1442 20200724 24.07.2020 Inngående brev Opplysninger til søknad - oppføring av fritidsbolig på gbnr 17/971 Østre Geitryggen 68 - Monica Anethe Nymann, Koppang Monicha Anethe Nymann STORELVDAL_PROD
2020/12 20200724 24.07.2020 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæringer om konsesjonsfrihet - gbnr 19/1166 Rune Røste STORELVDAL_PROD
2020/12 20200724 24.07.2020 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæringer om konsesjonsfrihet - gbnr 75/1 Rune Røste STORELVDAL_PROD
2020/970 20200724 24.07.2020 Inngående brev Kopi av brev til Ringsaker kommune - tillatelse til skadefellingsforsøk på en ulv i deler av Ringsaker, Hamar, Løten, Elverum, Åmot, Stor-Elvdal, Lillehammer og Øyer kommuner Fylkesmannen - Olstad, Thomas STORELVDAL_PROD
2020/1039 20200723 23.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.08.2020 - 14.10.2020 - Assistent - Sollia barnehage Julie Sommersett STORELVDAL_PROD
2020/1485 20200723 23.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.08.2020 - 31.07.2021 - lærer uten godkjent utdanning - Sollia skole Julie Sommersett STORELVDAL_PROD
2020/1385 20200723 23.07.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for perioden 13.06.20 - 13.06.21 - omsorgslønn - Enhet tiltak for funksjonshemmede ***** STORELVDAL_PROD
2020/1486 20200723 23.07.2020 Inngående brev Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning gbnr 54/18 NORDRE MOEN ANS STORELVDAL_PROD
2020/520 20200723 23.07.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale fram til 31.01.2021 - kjøkken - Moratunet sykehjem Anita Hjelle STORELVDAL_PROD
2020/12 20200723 23.07.2020 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæringer om konsesjonsfrihet - gbnr 47/17, 31 Else og Erik Harstad STORELVDAL_PROD
2020/1373 20200723 23.07.2020 Inngående brev Svar - refusjon for deltakelse i politiske møter våren 2020 - Helen Schjelderup Alvdal kommune STORELVDAL_PROD
2020/12 20200723 23.07.2020 Utgående brev Konsesjonsforhold er registrert i matrikkelen - gbnr 54/29,34,46,77,78 i Stor-Elvdal Borghild Wulvik STORELVDAL_PROD
2020/12 20200723 23.07.2020 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæringer om konsesjonsfrihet - gbnr 19/1265 Agnes Irene Hornseth STORELVDAL_PROD
2020/12 20200723 23.07.2020 Utgående brev Konsesjonsforhold er registrert i matrikkelen - gbnr 9/72 i Stor-Elvdal Stian Birkelund m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/12 20200723 23.07.2020 Utgående brev Konsesjonsforhold er registrert i matrikkelen - gbnr 19/1265 i Stor-Elvdal Agnes Irene Hornseth STORELVDAL_PROD
2020/1077 20200722 22.07.2020 Inngående brev Eierskiftemelding - Ringebuveien 178 (517200072) Dnbeiendom - morten.iversen@dnbeiendom.no STORELVDAL_PROD
2020/504 20200722 22.07.2020 Inngående brev Melding til Stor-elvdal kommune om brudd på smittevern Eira Bjørnstad Foss STORELVDAL_PROD
2020/1482 20200722 22.07.2020 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 08.07.2020 - 17.07.2020 Alcontrol - ist@alcontrol.no STORELVDAL_PROD
2020/867 20200722 22.07.2020 Inngående brev Informasjon om tilgang på rekonvalesensplasma til bruk ved behandling av covid-19 Helsedirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/299 20200722 22.07.2020 Utgående brev Stillingsendring - renhold/vaskeri - Moratunet Sykehjem Tone Skogen Amundsen STORELVDAL_PROD
2020/1483 20200722 22.07.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - oppføring av fritidsbolig på gbnr 17/1077 Tryvangveien 237 - Arild Kubberød, Rygge Arild Einar Kubberød STORELVDAL_PROD
2020/1046 20200722 22.07.2020 Utgående brev Oversendelse av tinglyst dokument - festetomt som tillegg til gbnr 91/2 STATSKOG SF STORELVDAL_PROD
2020/1265 20200722 22.07.2020 Utgående brev Oversendelse av tinglyst dokument – gbnr 54/3 Jo Øvergaard STORELVDAL_PROD
2020/12 20200722 22.07.2020 Utgående brev Konsesjonsforhold er registrert i matrikkelen gbnr 19/1753 i Stor-Elvdal NORUTBYGG AS STORELVDAL_PROD
2020/1057 20200721 21.07.2020 Inngående brev Ny krisepakke for frivillige lag og organisasjonar Lottstift - Steinar Hatlestad STORELVDAL_PROD
2020/1481 20200721 21.07.2020 Inngående brev Turnusplasser for fysioterapeuter i Innlandet 15.08.2021 til 15.08.2022 FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/805 20200721 21.07.2020 Utgående brev Foreløpig stedfortreder i forbndelse med salg av alkoholholdige drikker inntil 4,7% ved Atnbrua handel ATNBRUA HANDEL v/Jørn Sverre Lien STORELVDAL_PROD
2020/12 20200721 21.07.2020 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 17/1230 Roger L Hallberg m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/519 20200721 21.07.2020 Inngående brev Etterlyser tilbakemelding - Jordskiftesak 18-137828REN-JTYN - STAI-TRYAVEIEN NORD-ØSTERDAL JORDSKIFTERETT STORELVDAL_PROD
2020/12 20200721 21.07.2020 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 9/72 Stian Birkelund m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/1351 20200721 21.07.2020 Inngående brev Opplysninger til søknad om seksjonering av eiendom gbnr 19/1052 Byggeraad - Kjetil Kjærnes STORELVDAL_PROD
2020/648 20200721 21.07.2020 Inngående brev Innvilgelse av søknad om registrering som utdanningsvirksomhet i allmennmedisin - vedtak Helsedirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/1324 20200721 21.07.2020 Utgående brev Utslippstillatelse for avløpsanlegg på gbnr 19/336 Glomvangveien 5 - Mette Kjølhamar Hanserud, Hamar Mette Kjølhamar Hanserud STORELVDAL_PROD
2020/1477 20200721 21.07.2020 Utgående brev Informasjon til pårørende ved Moratunet sykehjem ang. koronatiltak ***** STORELVDAL_PROD
2020/318 20200720 20.07.2020 Inngående brev Kompetansebroen Innlandet - informasjon om videre drift i 2021 Sykehuset-Innlandet - Bente Kristin Langvik Olsen STORELVDAL_PROD
2020/335 20200720 20.07.2020 Inngående brev Gudbrandsdal Krisesenter IKS - info om drift Gudbrandsdal-Krisesenter - Wenche Erlandsen STORELVDAL_PROD
2020/799 20200720 20.07.2020 Inngående brev Vedrørende overtagelse av strømabonnement - Benveien 3A Elvia - Eidsiva Kundeservice Nett STORELVDAL_PROD
2020/1219 20200720 20.07.2020 Utgående brev Oversendelse av tinglyst dokument i sak 20/1219 - innløsing av feste gbnr 17/7/26 CATO HAUGEN STORELVDAL_PROD
2020/912 20200720 20.07.2020 Inngående brev Søknad på nattvaktstilling ved Moratunet sykehjem - Sektor for institusjon- og hjemmebaserte tjenester ***** STORELVDAL_PROD
2020/1464 20200720 20.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale fra 10.08.2020 - 83,8 % fast stilling helsefagarbeider natt - sektor institusjons- og hjemmebaserte tjenester Wenche Tsomidis STORELVDAL_PROD
2020/1443 20200720 20.07.2020 Inngående brev Underskrevet avtaledokument - etablering av Newton-rom FIRST SCANDINAVIA PARTNER AS STORELVDAL_PROD
2020/1441 20200720 20.07.2020 Inngående brev Søknad om leie av idrettshall i Storstua 2020/2021 - Stor-Elvdal skiklubb Stor-Elvdal skiklubb v/Morten Buchholdt STORELVDAL_PROD
2020/12 20200720 20.07.2020 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 54/29,34,46,77,78 Borghild Wulvik STORELVDAL_PROD
2020/1168 20200720 20.07.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd - sommerjobb 10. klasse 2020 - Atna camping Atna Camping STORELVDAL_PROD
2020/1223 20200720 20.07.2020 Utgående brev Oversendelse av tinglyst dokument i sak 20/1223 - innløsing av feste gbnr 17/7/76 CATO HAUGEN STORELVDAL_PROD
2020/1403 20200720 20.07.2020 Inngående brev Ettersendelse av situasjonskart - bygging av adkomstvei til fritidsbolig på gbnr 17/6 fnr 33, 34 og 42 Kletten 87,97 og 99 - Johan Birger Hervold, Hamar Hervold - Johan Birger Hervold STORELVDAL_PROD
2020/1403 20200720 20.07.2020 Inngående brev Opplysninger til søknad om bygging av adkomstvei til fritidsbolig på gbnr 17/6 fnr 33, 34 og 42 Kletten 87,97 og 99 - Johan Birger Hervold, Hamar Hervold - Johan Birger Hervold STORELVDAL_PROD
2020/1403 20200720 20.07.2020 Inngående brev Opplysninger til søknad om bygging av adkomstvei til fritidsbolig på gbnr 17/6 fnr 33, 34 og 42 Kletten 87,97 og 99 - Johan Birger Hervold, Hamar Hervold - Johan Birger Hervold STORELVDAL_PROD
2020/1403 20200720 20.07.2020 Inngående brev Samtykke fra grunneier - bygging av adkomstvei til fritidsbolig på gbnr 17/6 fnr 33, 34 og 42 Kletten 87,97 og 99 - Johan Birger Hervold, Hamar Gunnar Myrvang STORELVDAL_PROD
2020/1403 20200720 20.07.2020 Utgående brev Tillatelse til bygging av adkomstvei til fritidsboliger på gbnr 17/6 fnr 33, 34 og 42 Kletten 87,97 og 99 - Johan Birger Hervold, Hamar Johan Birger Hervold STORELVDAL_PROD
2020/967 20200720 20.07.2020 Utgående brev Igangsettingstillatelse 2 - oppføring av tomannsbolig på gbnr 19/1013 Kjemsjøveien 63 - Stor-Elvdal Eiendom AS NILSEN BYGGTJENESTER AS STORELVDAL_PROD
2020/1478 20200720 20.07.2020 Utgående brev Tjenestebevis Mari Holmen Engeseth STORELVDAL_PROD
2020/1259 20200720 20.07.2020 Inngående brev Takker ja til tilbud om leie av Eventyrveien 18 Morteza Mortazawi STORELVDAL_PROD
2020/1268 20200720 20.07.2020 Utgående brev Tilbakemelding på svar om leie av bolig fra Stor-Elvdal kommune Zeinab Sharifi STORELVDAL_PROD
2020/220 20200720 20.07.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om leie av kommunale bolig Dag Bertil Svendsen STORELVDAL_PROD
2020/220 20200720 20.07.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om leie av kommunal bolig ***** STORELVDAL_PROD
2020/760 20200720 20.07.2020 Inngående brev Oversendelse av Interkommunal samarbeidsavtale opp mot Covid-19 sengeplasser Åmot kommune STORELVDAL_PROD
2020/1480 20200720 20.07.2020 Inngående brev Fjerning av oljetank på gbnr 19/1179, Furustubben 2 - Alf Magne Amundsen Alf Magne Amundsen STORELVDAL_PROD
2020/44 20200720 20.07.2020 Inngående brev Krav om utbetaling av skogfond Turi Bondeson STORELVDAL_PROD
2020/654 20200720 20.07.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK STORELVDAL_PROD
2020/1419 20200720 20.07.2020 Inngående brev Søknad på stilling som barne- og ungdomsarbeider, vikariat i 70% stilling i perioden 09.09.2020 - 04.05.2021 - Koppang barnehage ***** STORELVDAL_PROD
2020/1222 20200720 20.07.2020 Utgående brev Oversendelse av tinglyst dokument i sak 20/1222 - innløsing feste gbnr 17/7/82 CATO HAUGEN STORELVDAL_PROD
2020/1221 20200720 20.07.2020 Utgående brev Oversendelse av tinglyst dokument i sak 20/1221 - innløsing feste gbnr 17/7/101 CATO HAUGEN STORELVDAL_PROD
2020/1220 20200720 20.07.2020 Utgående brev Oversendelse av tinglyst dokument i sak 20/1220 - innløsing feste gbnr 17/7/57 CATO HAUGEN STORELVDAL_PROD
2020/44 20200720 20.07.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 17/154 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/1258 20200720 20.07.2020 Utgående brev Oversendelse av tinglyst dokument i sak 20/1258 - innløsing feste gbnr 17/7/27 Cato Haugen STORELVDAL_PROD
2020/504 20200720 20.07.2020 Utgående brev Koronautfordringer - Eldrerådets medvirkning til tiltak for de eldre i kommunen Pensjonistforbundet Hedmark STORELVDAL_PROD
2020/1272 20200720 20.07.2020 Utgående brev Utslippstillatelse for avløpsanlegg til fritidsbolig på gbnr 32/7 Solsideveien 365 - Rønnaug Øverby Hole , Kongsberg Rønnaug Øverby Hole STORELVDAL_PROD
2020/1272 20200720 20.07.2020 Utgående brev Tillatelse til bygging av avløpsanlegg på gbnr 32/7 Solsideveien 365 - Rønnaug Øverby Hole , Kongsberg ARILD LUND STORELVDAL_PROD
2020/967 20200720 20.07.2020 Utgående brev Rammetillatelse til riving av brannskadet enebolig samt oppføring av tomannsbolig på gbnr 19/1013 Kjemsjøveien 63 - Stor-Elvdal Eiendom AS NILSEN BYGGTJENESTER AS STORELVDAL_PROD
2020/967 20200720 20.07.2020 Utgående brev Igangsettingstillatelse 1- riving av brannskadet bolig på gbnr 19/1013 Kjemsjøveien 63 - Stor-Elvdal Eiendom AS NILSEN BYGGTJENESTER AS STORELVDAL_PROD
2020/1473 20200720 20.07.2020 Utgående brev Tjenestebevis Mette Johansen STORELVDAL_PROD
2020/760 20200720 20.07.2020 Utgående brev Helsepersonell i forbindelse med Korrona Hildegard Tvenge STORELVDAL_PROD
2020/44 20200719 19.07.2020 Inngående brev Krav om utbetaling av skogfond og tilskudd, gbnr 30/1 i Stor-Elvdal Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/122 20200717 17.07.2020 Inngående brev Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak vedrørende drift, vedlikehold og fornyelse av ledningsnett. Mattilsynet STORELVDAL_PROD
2020/1477 20200717 17.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Informasjon ved Moratunet sykehjem ang. koronatiltak ***** STORELVDAL_PROD
2020/1168 20200716 16.07.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd - sommerjobb 10. klasse 2020 Felleskjopet Koppang STORELVDAL_PROD
2020/446 20200716 16.07.2020 Inngående brev Anmodning om tilleggsopplysninger i forbindelse med søknad om tilskudd til kommuner med ulverevir 2020 - ønske om bruk av midler til forskning- og utredningsformål Miljødirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/1419 20200716 16.07.2020 Inngående brev Søknad på stilling som barne- og ungdomsarbeider, vikariat i 70% stilling i perioden 09.09.2020 - 04.05.2021 - Koppang barnehage ***** STORELVDAL_PROD
2020/1368 20200716 16.07.2020 Inngående brev Pressehenvendelse fra VG - anmodning om et raskt svar angående lovendringen av Friluftsloven Vg - Eva Beate Strømsted STORELVDAL_PROD
2020/44 20200716 16.07.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 31/1 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/44 20200716 16.07.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 11/29 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/1310 20200716 16.07.2020 Utgående brev oversender referat fra møte ad nedbemanning Inger Lise Dyrstad STORELVDAL_PROD
2020/44 20200716 16.07.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 11/2 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/44 20200716 16.07.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 19/42 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/44 20200716 16.07.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 1/1 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/1272 20200716 16.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Tillatelse til bygging av avløpsanlegg på gbnr 32/7 Solsideveien 365 - Rønnaug Øverby Hole , Kongsberg Rønnaug Øverby Hole STORELVDAL_PROD
2020/44 20200716 16.07.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 4/1 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/1272 20200716 16.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Utslippstillatelse for avløpsanlegg til fritidsbolig på gbnr 32/7 Solsideveien 365 - Rønnaug Øverby Hole , Kongsberg Rønnaug Øverby Hole STORELVDAL_PROD
2020/44 20200716 16.07.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 6/1 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/44 20200716 16.07.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 7/1 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/1403 20200716 16.07.2020 Inngående brev Søknad om ansvarsrett - bygging av adkomstvei til fritidsbolig på gbnr 17/6 fnr 33, 34 og 42 Kletten 87,97 og 99 - Johan Birger Hervold, Hamar Per Gunnar Rønningen STORELVDAL_PROD
2020/1272 20200716 16.07.2020 Inngående brev Søknad om ansvarsrett - avløpsanlegg på gbnr 32/7 Solsideveien 365 - Rønnaug Øverby Hole , Kongsberg Per Gunnar Rønningen STORELVDAL_PROD
2020/1473 20200716 16.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Tjenestebevis Mette Johansen STORELVDAL_PROD
2020/7 20200716 16.07.2020 Inngående brev Bekreftet utskrift fra grunnboken gbnr ***** ***** ***** ***** ***** Kartverket STORELVDAL_PROD
2020/70 20200716 16.07.2020 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling og 20 t/u gratis kjernetid i Koppang barnehage - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1476 20200715 15.07.2020 Inngående brev Underskrevet kontrakt fosterforeldre for perioden 24.06.2020 - 01.09.2020 - Barneverntjenesten ***** STORELVDAL_PROD
2020/697 20200715 15.07.2020 Inngående brev Problemrapport: Utkjøringsspeil ødelagt Anne Tove Hem STORELVDAL_PROD
2020/276 20200715 15.07.2020 Inngående brev Kopi av brev til Tosten Dalseg - tillatelse til bruk av ATV - Rondane nasjonalpark - berging av hestekjerre og utstyr den 11. juli 2020 Fylkesmannen i Innlandet STORELVDAL_PROD
2020/1476 20200715 15.07.2020 Inngående brev Underskrevet kontrakt fosterforeldre for perioden 24.06.2020 - 31.12.2020 - Barneverntjenesten ***** STORELVDAL_PROD
2020/746 20200715 15.07.2020 Utgående brev Melding om mangler - søknad om ferdigattest - oppføring av hytte på gbnr 14/396 Atndalen 1305 - Bjørn Arild Pettersen , Løten BJØRN ÅSEN AS STORELVDAL_PROD
2020/504 20200715 15.07.2020 Inngående brev Forespørsel om behandling av høring – forslag til lov om informasjonstilgang mv. for Koronakommisjonen - høringsfrist 15. juli 2020 Egil Rønning STORELVDAL_PROD
2020/1217 20200715 15.07.2020 Inngående brev Takker ja til tilbud på 20% fast stilling som lærer i Newton-rom - Sektor for oppvekst og utdanning Audun Strand STORELVDAL_PROD
2020/1475 20200715 15.07.2020 Inngående brev Fritidseiendom på gbnr 10/310 - forespørsel om opplysninger i grunnboken Sigmunn Eng STORELVDAL_PROD
2020/529 20200715 15.07.2020 Inngående brev Anmodning om kontaktinformasjon / oppdatering av varslingslister - politiets beredskap Innlandet Politidistrikt STORELVDAL_PROD
2020/12 20200715 15.07.2020 Inngående brev Oversendelse av egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 17/615 og 781 MEGLERHUSET ØSTLANDET AS STORELVDAL_PROD
2020/1441 20200715 15.07.2020 Inngående brev Søknad om leie av kultursal i Storstua - til trening - Stor-Elvdal sedniordans "Frivill" Heide Marie Monsen STORELVDAL_PROD
2020/853 20200715 15.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.08.2020 - 31.07.2021 - lærer i 80% stilling ved Sollia skole Eirin Trøite Bekken STORELVDAL_PROD
2020/1430 20200715 15.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.08.2020 - 31.07.2021 - pedagogisk leder i 100% stilling / vikariat ved Koppang barnehage Anette Lernæs STORELVDAL_PROD
2020/7 20200715 15.07.2020 Inngående brev Tvangssalg av eiendommen gbnr 6/54, 76 og 81 - ***** ***** ***** EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS STORELVDAL_PROD
2020/443 20200715 15.07.2020 Inngående brev Oversendelse av foreleggelse for saksøkte, tvangssalg og forkynningsbrev - ***** ***** ***** NORD-ØSTERDAL TINGRETT STORELVDAL_PROD
2020/448 20200715 15.07.2020 Inngående brev Retur av dokumenter som har mangler og ikke kan tinglyses - gbnr 19/1753 og 3423 KARTVERKET STORELVDAL_PROD
2020/567 20200715 15.07.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - oppføring av tilbygg til våningshus på gbnr 19/535 Atnaveien 982 - Mona Skjæret Gangås og Lars Gangås, Koppang Lars Gangås STORELVDAL_PROD
2020/648 20200714 14.07.2020 Utgående brev Svar på etterspørsel av dokumentasjon til søknad om registrering - LIS3 Godkjenning STORELVDAL_PROD
2020/948 20200714 14.07.2020 Utgående brev Endring av strømabonnement - Gimleveien 10B, 2480 Koppang - fra 01.06.2020 Hafslund Strøm AS STORELVDAL_PROD
2020/948 20200714 14.07.2020 Utgående brev Svar på endring av strømabonnement - Gimleveien 10B Stor-Elvdal kommune Bernt Stray Andreassen STORELVDAL_PROD
2020/1268 20200714 14.07.2020 Utgående brev Svar på tilbakemelding på tilbud om leie av Eventyrveien 20 Zeinab Sharifi STORELVDAL_PROD
2020/1473 20200714 14.07.2020 Inngående brev Ønsker tilsendt attest for jobb i Stor-Elvdal kommune Mette Johansen STORELVDAL_PROD
2020/1268 20200714 14.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på svar om leie av bolig fra Stor-Elvdal kommune Zeinab Sharifi STORELVDAL_PROD
2020/1472 20200714 14.07.2020 Utgående brev Opphør av vikariat som ledende helsesykepleier Eli Undseth STORELVDAL_PROD
2020/12 20200714 14.07.2020 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 17/104 i Stor-Elvdal EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS AVD TYNSET STORELVDAL_PROD
2020/648 20200714 14.07.2020 Inngående brev Svar på innsendt skjema - Registrering av utdanningsvirksomhet, Allmennmedisin Helsedir - Godkjenning STORELVDAL_PROD
2020/648 20200714 14.07.2020 Inngående brev Etterspør dokumentasjon til søknad om registrering - spesialistutdanning i allmennmedisin Helsedirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/12 20200714 14.07.2020 Utgående brev Konsesjonsforhold er registrert i matrikkelen - gbnr 17/1229 i Stor-Elvdal Oddny Gudmundsdottir STORELVDAL_PROD
2020/12 20200714 14.07.2020 Utgående brev Konsesjonsforhold er registrert i matrikkelen - gbnr 17/1240 i Stor-Elvdal Bjørn Alf Buchholdt STORELVDAL_PROD
2020/12 20200714 14.07.2020 Utgående brev Konsesjonsforhold er registrert i matrikkelen - gbnr 17/979 i Stor-Elvdal Jarle Karlsen Tukun STORELVDAL_PROD
2020/1474 20200714 14.07.2020 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gbnr 19/634 og 19/1757 Gunnar Austeng STORELVDAL_PROD
2020/1310 20200714 14.07.2020 Utgående brev Opphør av 10%vikariat som helsesykepleier Siv Irene Olafsen STORELVDAL_PROD
2020/982 20200714 14.07.2020 Utgående brev Ferdigattest - bruksendring av næringsbygg på gbnr 46/25 Solliaveien 817 - Solliaysteriet SA, Sollia Stein Vaaler STORELVDAL_PROD
2020/1474 20200714 14.07.2020 Utgående brev Sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gbnr 19/634 og 19/1757 Gunnar Austeng STORELVDAL_PROD
2020/1420 20200714 14.07.2020 Utgående brev Foreløpig svar - videre saksgang - bygging av adkomstvei til fritidsboliger på gbnr 17/426, 664, 667 - Geir Anders Erlandsen, Ilseng Geir Anders Erlandsen STORELVDAL_PROD
2020/57 20200713 13.07.2020 Inngående brev Leiekontrakt - gbnr 19/533 og 908 - Meieribygget Koppang - Fritidsklubben Firkanten eiendom STORELVDAL_PROD
2020/1469 20200713 13.07.2020 Inngående brev Søknad om oppføring av hytte / fritidsbolig på gbnr 17/973 Østre Geitryggen 72 - Hagen, Tron og Rødsdalen, Tove Marie, Rena Fhgruppen - Liv Anita Jensen STORELVDAL_PROD
2020/948 20200713 13.07.2020 Inngående brev Faktura på strøm i Gimleveien 10B - Bernt Stray Andreassen Bernt Stray Andreassen STORELVDAL_PROD
2020/1217 20200713 13.07.2020 Inngående brev Takker ja til tilbud på 30% fast stilling som lærer i Newton-rom - Sektor for oppvekst og utdanning Maren Kristiansen STORELVDAL_PROD
2020/1441 20200713 13.07.2020 Inngående brev Søknad om leie av kultursalen i Storstua 2020/2021 - Koppang Mandskor KOPPANG MANDSKOR STORELVDAL_PROD
2020/1470 20200713 13.07.2020 Inngående brev Oversendelse av klage på hull i veien utenfor Tiur'n kro på Øverengsmoen Vegvesen - Vegtrafikksentralen Øst STORELVDAL_PROD
2020/664 20200713 13.07.2020 Inngående brev Ekstern høring – Oppfølging etter rusmiddeloverdose (Rusbehandling, pakkeforløp) Helsedirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/354 20200713 13.07.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling i forbindelse med tilstelning / konsert den 31. juli 2020 på Øverdalssetra - Hans Bondal Hans Bondal STORELVDAL_PROD
2020/1462 20200713 13.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale fra 10.08.2020 - 79,15 % fast stilling - helsefagarbeider - Moratunet sykehjem Saydo Biro STORELVDAL_PROD
2020/982 20200713 13.07.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - bruksendring av næringsbygg på gbnr 46/25 Solliaveien 817 - Solliaysteriet SA, Sollia Stein Vaaler STORELVDAL_PROD
2020/643 20200713 13.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.08.2020 - 31.07.2020 - fagarbeider i 5,9% stilling ved Koppang skole og SFO Van Der Wiel Marijke STORELVDAL_PROD
2020/359 20200713 13.07.2020 Inngående brev Analyseresultater - analyseperioden 08.07.2020 - 13.07.2020 - Koppang vannverk ALCONTROL NORWAY AS STORELVDAL_PROD
2020/362 20200713 13.07.2020 Inngående brev Analyseresultater - analyseperioden 08.07.2020 - 13.07.2020 - Steinvik vannverk Alcontrol STORELVDAL_PROD
2020/80 20200713 13.07.2020 Inngående brev Analyseresultater - analyseperioden 08.07.2020 - 13.07.2020 - Evenstad nye vannverk Alcontrol STORELVDAL_PROD
2020/360 20200713 13.07.2020 Inngående brev Analyseresultater - analyseperioden 08.07.2020 - 13.07.2020 - Atna vannverk Alcontrol STORELVDAL_PROD
2020/1471 20200713 13.07.2020 Inngående brev Høring av ny forskrift om økonomiforvaltninga i sokn i Den norske kirken - høringsfrist: 12. oktober 2020 Postmottak STORELVDAL_PROD
2020/1467 20200713 13.07.2020 Inngående brev Oppsigelse av leieavtale - Granheimveien 9B Inge Stenvoll STORELVDAL_PROD
2020/1400 20200713 13.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om bygging av vei til hytte gbnr 17/314 - Thomas Nymoen Thomas Nymoen STORELVDAL_PROD
2020/1467 20200713 13.07.2020 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av leilighet Granheimveien 9B Inge Stenvoll STORELVDAL_PROD
2020/654 20200713 13.07.2020 Utgående brev Oversender festekontrakt til tinglysing gbnr 19/1738 STATENS KARTVERK STORELVDAL_PROD
2020/368 20200710 10.07.2020 Inngående brev Status veglister for kommunale veger oktober 2020 Vegvesen - Toftegaard Heine Andreas Arntzen STORELVDAL_PROD
2020/1432 20200710 10.07.2020 Inngående brev Tiltak rettet mot sårbare barn og unge - oppfølging Handikappede barn foreldreforening STORELVDAL_PROD
2020/1393 20200710 10.07.2020 Utgående brev Oversender tilsynssak fra Fylkesmannen ***** STORELVDAL_PROD
2020/1463 20200710 10.07.2020 Inngående brev Prøveordning for tømmervogntog inntil 74 tonn – kommunale veger Statens vegvesen STORELVDAL_PROD
2020/749 20200710 10.07.2020 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 11 - uke 28 - koronavirus - landbruksforvaltning FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/534 20200710 10.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale fram til 23.08.2020 - Moratunet sykehjem Oda Sundli STORELVDAL_PROD
2020/62 20200710 10.07.2020 Inngående brev Samsvarserklæring Tronfjellmaskin - Bjørn Åsen STORELVDAL_PROD
2020/746 20200710 10.07.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - oppføring av hytte på gbnr 14/396 Atndalen 1305 - Bjørn Arild Pettersen , Løten Bjørn Åsen STORELVDAL_PROD
2020/1254 20200710 10.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på svar vedrørende oppussing av Kjemsjøen badeplass Jan Erik Hageler Lingjerde STORELVDAL_PROD
2020/532 20200710 10.07.2020 Inngående brev Overtakelsesprotokoll Storgata 107 Friskhjem-S.E.kommune FRISKHJEM AS STORELVDAL_PROD
2020/62 20200710 10.07.2020 Utgående brev Søknad om ferdigattest Stor-Elvdal kommune STORELVDAL_PROD
2020/1120 20200710 10.07.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 20.05.20 - 31.12.20 - tilkallingsvikar assistent - Enhet tiltak for funksjonshemmede Sverre Grønvold STORELVDAL_PROD
2020/1280 20200710 10.07.2020 Inngående brev Informasjon til offentlig melder om konklusjon på undersøkelse Stor-Elvdal barneverntjeneste STORELVDAL_PROD
2020/78 20200710 10.07.2020 Inngående brev Krav om bortfall av eiendomsskatt på seter Ole Anton Brænd STORELVDAL_PROD
2020/12 20200710 10.07.2020 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 19/1738 Stor-Elvdal kommune STORELVDAL_PROD
2020/1097 20200710 10.07.2020 Utgående brev Søknad om permisjon med lønn for videreutdanning i master ***** STORELVDAL_PROD
2020/1465 20200710 10.07.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - riving av bolig på gbnr 16/16 Koppangveien 5 - Stor-Elvdal kommune - Koppang Stor-Elvdal kommune STORELVDAL_PROD
2020/1122 20200710 10.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.06.20 - 31.08.20 - sommerferievikar - Kommunelegekontoret Anja Elisabeth Dammen STORELVDAL_PROD
2020/1468 20200710 10.07.2020 Inngående brev Søknad om igangsettings- og VA søknad gbnr 10/372 - Myklebyseterveien 1236 MONO ARKITEKTER AS STORELVDAL_PROD
2020/57 20200710 10.07.2020 Inngående brev Ny leiekontrakt - Stor-Elvdal fritidsklubb FIRKANTEN EIENDOM AS STORELVDAL_PROD
2020/1428 20200710 10.07.2020 Utgående brev Tjenestebevis Marte Skogen Amundsen STORELVDAL_PROD
2020/239 20200710 10.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 30.06.20-31.12.20 - sykepleier - Moratunet sykehjem Anne Lise Baardseth Hval STORELVDAL_PROD
2020/382 20200710 10.07.2020 Utgående brev Oversendelse av vedtak om tillatelse til bygging av landbruksvei klasse 3, forlengelse av Vigtelveien - gbnr. 8/8 Furuseth Gård i Stor-Elvdal FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/333 20200710 10.07.2020 Utgående brev Aksept av tilbud og oversendelse av opplysninger - Atna skole Elverum Takstforretning STORELVDAL_PROD
2020/297 20200710 10.07.2020 Utgående brev Bekreftelse på dekning av utgifter for gjennomført opplæring i renholdsoperatørfaget Lampueng Roeste STORELVDAL_PROD
2020/382 20200710 10.07.2020 Utgående brev Oversendelse av vedtak om tillatelse til bygging av ny skogsbilvei klasse 3 - gbnr. 8/1, ved Veslesætra på Furuseth, Stor-Elvdal FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/1461 20200710 10.07.2020 Inngående brev Utbetaling av tilskudd - ØSTERDALEN ROVDYRSENTER MILJØDIREKTORATET STORELVDAL_PROD
2020/1460 20200710 10.07.2020 Utgående brev Aksept av tilbud og oversendelse av opplysninger - Kongleveien 6 gnr 19 bnr 779 Elverum Takstforretning Juliussen AS STORELVDAL_PROD
2020/382 20200710 10.07.2020 Utgående brev Tillatelse til bygging av ny skogsbilvei klasse 3 - gnr bnr 8/1, Furuseth Gård AS Sven Sletten STORELVDAL_PROD
2020/382 20200710 10.07.2020 Utgående brev Tillatelse til bygging av ny skogsbilvei klasse 3, forlengelse av Vigtelveien - gnr bnr 11/8, Furuseth Gård AS Sven Sletten STORELVDAL_PROD
2020/884 20200710 10.07.2020 Utgående brev Innvilget tilskudd til punktutbedring på Sunndalsveien - nytt rør i Brubekken, gnr 19/7 mfl i Stor-Elvdal RENDALEN KOMMUNE STORELVDAL_PROD
2020/44 20200709 09.07.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 12/82 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/558 20200709 09.07.2020 Inngående brev Avgjørelse i tilsynssak - påpekt brudd på helselovgivningen - Stor-Elvdal kommune FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/1453 20200709 09.07.2020 Utgående brev Oversender leieavtale til underskrift Nebras Abedrazak Wahab STORELVDAL_PROD
2020/517 20200709 09.07.2020 Inngående brev Signert FOU-avtale mellom Hamarregionen utvikling og reiseliv / VRINN, Making View AS og Stor-Elvdal kommune - Utsikt og innsikt innlandet - virtuell reising i Innlandet / VR-satsing STANGE KOMMUNE HAMARREGIONEN UTVIKLING OG REISELIV STORELVDAL_PROD
2020/1454 20200709 09.07.2020 Utgående brev Oversender leieavtale til underskrift Henrikke Stenvoll STORELVDAL_PROD
2020/1345 20200709 09.07.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar lærer uten godkjent utdanning - Stor-Elvdal ungdomsskole - 01.08.2020 - 31.07.2021 Inger Karin Trøen STORELVDAL_PROD
2020/1455 20200709 09.07.2020 Inngående brev Verneombud ved NAV Stor-Elvdal - oppsigelse av verv Karen Salbu STORELVDAL_PROD
2020/1448 20200709 09.07.2020 Inngående brev Smittevern i serverings- og restaurantbransjen - ny versjon av brev fra Helsedirektoratet Fylkesmannen i Innlandet STORELVDAL_PROD
2020/1245 20200709 09.07.2020 Inngående brev Sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gbnr 14/182, 294 Håkon Røer STORELVDAL_PROD