Postliste http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/ einnsyn.sate.no Dokument 17/43415-9 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169728 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11739/2018 | Dokument 17/43415-8 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169727 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11738/2018 | Dokument 17/59458-1 Kvalitetsheving i matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169726 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11737/2018 | Dokument 17/59328-1 Kvalitetsheving i matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169725 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11736/2018 | Dokument 17/59303-1 Kvalitetsheving i matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169724 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11735/2018 | Dokument 17/58018-2 Kvalitetsheving i matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169723 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11734/2018 | Dokument 17/58933-1 Kvalitetsheving i matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169722 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11733/2018 | Dokument 17/58927-1 Kvalitetsheving i matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169721 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11732/2018 | Dokument 17/58847-1 Kvalitetsheving i matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169720 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11731/2018 | Dokument 17/58878-1 Kvalitetsheving i matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169719 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11730/2018 | Dokument 17/43415-6 Matrikkelføring av gnr. 17 bnr. 587 i Stor-Elvdal kommune sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169718 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11729/2018 | Dokument 17/42790-7 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169717 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11728/2018 | Dokument 17/42790-6 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169716 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11727/2018 | Dokument 17/58864-1 Kvalitetsheving i matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169715 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11726/2018 | Dokument 17/42801-2 Matrikkelføring av gnr 17 bnr 489 i Stor-Elvdal kommune sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169714 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11725/2018 | Dokument 17/58485-1 Kvalitetsheving i matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169713 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11724/2018 | Dokument 17/58109-1 Kvalitetsheving i matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169712 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11723/2018 | Dokument 17/58091-1 Kvalitetsheving i matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169711 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11722/2018 | Dokument 17/58053-1 Kvalitetsheving i matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169710 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11721/2018 | Dokument 17/58038-1 Kvalitetsheving i matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169709 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11720/2018 | Dokument 17/58027-1 Kvalitetsheving i matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169708 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11719/2018 | Dokument 17/58018-1 Kvalitetsheving i matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169707 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11718/2018 | Dokument 17/53985-2 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169706 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11717/2018 | Dokument 17/53944-3 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169705 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11716/2018 | Dokument 17/53978-2 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169704 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11715/2018 | Dokument 17/53966-2 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169703 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11714/2018 | Dokument 17/53944-2 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169702 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11713/2018 | Dokument 17/57959-1 Kvalitetsheving i matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169701 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11712/2018 | Dokument 17/57943-1 Kvalitetsheving i matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169700 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11711/2018 | Dokument 17/57919-1 Kvalitetsheving i matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169699 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11710/2018 | Dokument 17/57899-1 Kvalitetsheving i matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169698 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11709/2018 | Dokument 17/57866-1 Kvalitetsheving i matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169697 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11708/2018 | Dokument 17/57827-1 Kvalitetsheving i matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169696 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11707/2018 | Dokument 17/56851-2 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169695 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11706/2018 | Dokument 17/57456-1 Kvalitetsheving i matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169694 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11705/2018 | Dokument 17/57488-1 Kvalitetsheving i matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169693 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11704/2018 | Dokument 17/57441-1 Kvalitetsheving i matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169692 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11703/2018 | Dokument 17/57431-1 Kvalitetsheving i matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169691 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11702/2018 | Dokument 17/57479-1 Kvalitetsheving i matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169690 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11701/2018 | Dokument 17/57498-1 Kvalitetsheving i matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169689 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11700/2018 | Dokument 17/57287-1 Kvalitetsheving i matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169688 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11699/2018 | Dokument 17/57035-1 Kvalitetsheving i matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169687 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11698/2018 | Dokument 17/54082-1 Kvalitetsheving i matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169684 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11695/2018 | Dokument 17/56812-1 Kvalitetsheving i matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169683 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11694/2018 | Dokument 17/56823-1 Kvalitetsheving i matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169682 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11693/2018 | Dokument 17/49823-2 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169681 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11692/2018 | Dokument 17/49815-2 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169680 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11691/2018 | Dokument 17/49800-2 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169679 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11690/2018 | Dokument 17/49800-3 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169678 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11689/2018 | Dokument 17/49900-3 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169677 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11688/2018 | Dokument 17/49900-2 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169676 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11687/2018 | Dokument 17/45833-7 Svar på henvendelse angående retting av matrikkelen for gnr 17 bnr 290 og gnr 17 bnr 291 i Stor-Elvdal kommune sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169675 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11686/2018 | Dokument 17/43812-7 Tinglysing knr 0430 Stor-Elvdal kommune gnr 10 bnr 127 saksnr 11986845 - Hjemmelserklæring sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169674 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11685/2018 | Dokument 17/54912-1 Kvalitetsheving i matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169673 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11684/2018 | Dokument 17/32149-5 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169672 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11683/2018 | Dokument 17/32149-4 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169671 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11682/2018 | Dokument 17/48140-3 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169670 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11681/2018 | Dokument 17/41663-3 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169669 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11680/2018 | Dokument 17/43388-4 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169668 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11679/2018 | Dokument 17/43156-2 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169667 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11678/2018 | Dokument 17/43264-6 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169666 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11677/2018 | Dokument 17/42847-2 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169665 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11676/2018 | Dokument 17/42855-2 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169664 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11675/2018 | Dokument 17/43031-2 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169663 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11674/2018 | Dokument 17/42856-2 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169662 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11673/2018 | Dokument 17/43085-2 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169661 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11672/2018 | Dokument 17/43111-2 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169660 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11671/2018 | Dokument 17/43136-2 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169659 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11670/2018 | Dokument 17/42824-2 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169658 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11669/2018 | Dokument 17/41663-2 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169657 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11668/2018 | Dokument 17/45833-4 Underretting om retting av matrikkelen for 17/291 sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169656 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11667/2018 | Dokument 17/54078-1 Kvalitetsheving i matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169655 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11666/2018 | Dokument 17/54041-1 Kvalitetsheving i matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169652 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11663/2018 | Dokument 17/54018-1 Kvalitetsheving i matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169651 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11662/2018 | Dokument 17/53985-1 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169650 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11661/2018 | Dokument 17/53978-1 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169649 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11660/2018 | Dokument 17/53966-1 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169647 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11658/2018 | Dokument 17/53944-1 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169646 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11657/2018 | Dokument 17/53920-1 Kvalitetsheving i matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169645 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11656/2018 | Dokument 17/31261-4 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169644 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11655/2018 | Dokument 17/31528-2 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169643 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11654/2018 | Dokument 17/31515-2 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169642 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11653/2018 | Dokument 17/31706-2 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169641 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11652/2018 | Dokument 17/31749-2 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169640 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11651/2018 | Dokument 17/31743-2 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169639 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11650/2018 | Dokument 17/32011-2 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169638 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11649/2018 | Dokument 17/32002-2 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169637 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11648/2018 | Dokument 17/31994-2 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169636 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11647/2018 | Foreløpig svar - anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 12 bnr 197 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169887 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berit og Odd Bjørgeengen | Journaldato: 02.01.2019 | RegistryNumber: 8/2019 | Dokument 17/31786-2 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169635 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11646/2018 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 12 bnr 197 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169862 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berit og Odd Bjørgeengen | Journaldato: 28.12.2018 | RegistryNumber: 11873/2018 | Dokument 17/31769-2 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169634 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11645/2018 | Dokument 17/52534-1 Kvalitetsheving i matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169633 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11644/2018 | Dokument 17/32142-8 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169632 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11643/2018 | Dokument 17/32020-2 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169631 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11642/2018 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 19 bnr 84 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169764 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler 1 Hedmark m.fl. | Journaldato: 20.12.2018 | RegistryNumber: 11775/2018 | Dokument 17/32034-2 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169630 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11641/2018 | Dokument 17/52582-1 Kvalitetsheving i matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169629 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11640/2018 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 17 bnr 785 og 212 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169759 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingvild Reutz | Journaldato: 20.12.2018 | RegistryNumber: 11770/2018 | Dokument 17/52581-1 Kvalitetsheving i matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169628 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11639/2018 | Dokument 17/52576-1 Kvalitetsheving i matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169627 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11638/2018 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 17 bnr 108 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169755 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sissel Juliussen | Journaldato: 20.12.2018 | RegistryNumber: 11766/2018 | Dokument 17/45833-5 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169626 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11637/2018 | Dokument 17/46006-2 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169624 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11635/2018 | Dokument 17/46006-3 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169623 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11634/2018 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 19 bnr 84 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169444 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler 1 Hedmark | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11455/2018 | Dokument 17/45902-3 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169622 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11633/2018 | Dokument 17/45267-2 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169621 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11632/2018 | Dokument 17/45833-3 Underretting om retting av matrikkelen for 17/290 sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169620 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11631/2018 | Dokument 17/45833-2 Underretting om retting av matrikkelen for 16/44 sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169619 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11630/2018 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 17 bnr 108 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169382 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sissel Juliussen | Journaldato: 17.12.2018 | RegistryNumber: 11393/2018 | Dokument 17/45902-2 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169618 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11629/2018 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 17 bnr 785, 212 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169381 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingvild Reutz | Journaldato: 17.12.2018 | RegistryNumber: 11392/2018 | Dokument 17/42420-2 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169617 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11628/2018 | Dokument 17/42458-3 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169616 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11627/2018 | Dokument 17/42458-2 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169615 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11626/2018 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 45 bnr 24, 31 og gnr 54 bnr 100 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169244 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Edvard Eliassen | Journaldato: 13.12.2018 | RegistryNumber: 11255/2018 | Dokument 17/42420-3 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169614 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11625/2018 | Dokument 17/42377-2 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169613 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11624/2018 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 19 bnr 1118 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169240 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Amund Moe Myrbakken m.fl. | Journaldato: 12.12.2018 | RegistryNumber: 11251/2018 | Dokument 17/42366-2 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169612 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11623/2018 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 19 bnr 1118 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169237 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vibeke Leren Myrbakken m.fl. | Journaldato: 12.12.2018 | RegistryNumber: 11248/2018 | Dokument 17/42314-2 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169611 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11622/2018 | Dokument 17/42309-2 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169610 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11621/2018 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 4519 bnr 24, 31 og gnr 54 bnr 100 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169207 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Edvard Eliassen | Journaldato: 11.12.2018 | RegistryNumber: 11218/2018 | Dokument 17/42166-2 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169609 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11620/2018 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 19 bnr 1118 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169206 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Amund Moe og Vibeke Leren Myrbakken | Journaldato: 11.12.2018 | RegistryNumber: 11217/2018 | Dokument 17/42078-2 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169608 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11619/2018 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 8 bnr 26 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169188 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jens Furuseth Naas-Bibow | Journaldato: 11.12.2018 | RegistryNumber: 11199/2018 | Dokument 17/42156-2 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169607 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11618/2018 | Dokument 17/41527-2 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169606 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11617/2018 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 19 bnr 1718 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169184 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STOR-ELVDAL HOTELL AS | Journaldato: 11.12.2018 | RegistryNumber: 11195/2018 | Dokument 17/41527-3 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169605 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11616/2018 | Dokument 17/41295-4 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169604 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11615/2018 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 19 bnr 1718 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169145 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STOR-ELVDAL HOTELL AS | Journaldato: 10.12.2018 | RegistryNumber: 11156/2018 | Dokument 17/41261-2 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169603 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11614/2018 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 10 bnr 236 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169119 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karin Velten Bekkevold | Journaldato: 07.12.2018 | RegistryNumber: 11130/2018 | Dokument 17/41227-2 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169602 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11613/2018 | Dokument 17/41154-3 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169601 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11612/2018 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 8 bnr 26 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169083 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jens Furuseth Naas-Bibow | Journaldato: 07.12.2018 | RegistryNumber: 11094/2018 | Dokument 17/41154-2 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169600 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11611/2018 | Dokument 17/50708-1 Kvalitetsheving i matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169599 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11610/2018 | Dokument 17/50704-1 Kalitetsheving i matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169598 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11609/2018 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 54 bnr 490 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169061 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET JOHNSRUD & CO AS | Journaldato: 06.12.2018 | RegistryNumber: 11072/2018 | Dokument 17/50541-1 Kvalitetsheving i matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169597 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11608/2018 | Dokument 17/50340-1 Kvalitetsheving i matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169596 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11607/2018 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 50 bnr 4 og 6 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169055 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan André Modalen m.fl. | Journaldato: 06.12.2018 | RegistryNumber: 11066/2018 | Dokument 17/50290-1 Kvalitetsheving i matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169595 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11606/2018 | Dokument 17/50366-1 Kvalitetsheving i matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169594 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11605/2018 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 54 bnr 490 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169049 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET JOHNSRUD & CO AS | Journaldato: 06.12.2018 | RegistryNumber: 11060/2018 | Dokument 17/50151-1 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169593 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11604/2018 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 10 bnr 236 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/168938 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karin Velten Bekkevold | Journaldato: 05.12.2018 | RegistryNumber: 10949/2018 | Dokument 17/50089-1 Kvalitetsheving i matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169590 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11601/2018 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 50 bnr 4 og 6 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/168936 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan André Modalen | Journaldato: 05.12.2018 | RegistryNumber: 10947/2018 | Dokument 17/31726-2 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169589 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11600/2018 | Dokument 17/32044-7 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169588 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11599/2018 | Dokument 17/49823-1 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169587 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11598/2018 | Dokument 17/49800-1 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169586 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11597/2018 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 19 bnr 172, 216, 217og 352 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/168680 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET RUSTAD OG BORG AS | Journaldato: 28.11.2018 | RegistryNumber: 10691/2018 | Dokument 17/49815-1 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169585 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11596/2018 | Dokument 17/49900-1 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169584 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11595/2018 | Foreløpig svar - anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 46 bnr 24 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/168671 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Edvard Eliassen | Journaldato: 28.11.2018 | RegistryNumber: 10682/2018 | Dokument 17/50043-1 Kvalitetsheving i matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169582 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11593/2018 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen gnr 19 bnr 1067 og 1068 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/168668 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berit Marie Gorostuen | Journaldato: 28.11.2018 | RegistryNumber: 10679/2018 | Dokument 17/50019-1 Kvalitetsheving i matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169581 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11592/2018 | Dokument 17/40822-2 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169580 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11591/2018 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen gnr 2 bnr 22, 23 og 31 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/168622 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MEGLERHUSET INNLANDET AS | Journaldato: 28.11.2018 | RegistryNumber: 10633/2018 | Dokument 17/39325-2 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169579 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11590/2018 | Dokument 17/42502-3 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169578 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11589/2018 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 19 bnr 808 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/168654 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Moelven Industrier ASA | Journaldato: 27.11.2018 | RegistryNumber: 10665/2018 | Dokument 17/42502-2 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169577 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11588/2018 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen gnr 19 bnr 502 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/168634 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Heggelund | Journaldato: 27.11.2018 | RegistryNumber: 10645/2018 | Dokument 17/39069-2 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169576 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11587/2018 | Dokument 17/39114-2 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169575 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11586/2018 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 19 bnr 172, 216 og 352 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/168577 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET RUSTAD OG BORG AS | Journaldato: 26.11.2018 | RegistryNumber: 10588/2018 | Dokument 17/39308-2 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169574 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11585/2018 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 46 bnr 24 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/168576 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Edvard Eliassen | Journaldato: 26.11.2018 | RegistryNumber: 10587/2018 | Dokument 17/41509-5 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169573 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11584/2018 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen gnr 19 bnr 1738 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/168563 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørg Skogsrud | Journaldato: 23.11.2018 | RegistryNumber: 10574/2018 | Dokument 17/41486-2 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169572 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11583/2018 | Dokument 17/41509-6 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169571 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11582/2018 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 19 bnr 502 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/168544 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Heggelund | Journaldato: 23.11.2018 | RegistryNumber: 10555/2018 | Dokument 17/41486-3 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169570 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11581/2018 | Dokument 17/39047-2 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169569 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11580/2018 | Dokument 17/39160-4 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169568 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11579/2018 | Dokument 17/42487-3 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169567 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11578/2018 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 19 bnr 1738 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/168538 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STOR-ELVDAL KOMMUNE | Journaldato: 23.11.2018 | RegistryNumber: 10549/2018 | Dokument 17/31732-2 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169566 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11577/2018 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 17 bnr 1192 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/168535 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erling Hodne Skard og Ellen Bergh Østmoe | Journaldato: 23.11.2018 | RegistryNumber: 10546/2018 | Dokument 17/31714-2 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169565 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11576/2018 | Dokument 17/31261-3 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169564 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11575/2018 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 2 bnr 22, 23 og 31 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/168520 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MEGLERHUSET INNLANDET AS | Journaldato: 22.11.2018 | RegistryNumber: 10531/2018 | Dokument 17/31261-2 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169563 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11574/2018 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 19 bnr 1067 og 1068 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/168494 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berit Marie Gorostuen | Journaldato: 21.11.2018 | RegistryNumber: 10505/2018 | Dokument 17/48140-1 Kvalitetsheving i matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169562 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11573/2018 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 17 bnr 1192 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/168493 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erling Hodne Skard og Ellen Bergh Østmoe | Journaldato: 21.11.2018 | RegistryNumber: 10504/2018 | Dokument 17/48102-1 Kvalitetsheving i matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169560 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11571/2018 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 12 bnr 59 og 178 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/168434 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellen Hallarskag | Journaldato: 20.11.2018 | RegistryNumber: 10445/2018 | Dokument 17/48057-1 Kvalitetsheving i matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169559 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11570/2018 | Dokument 17/48039-1 Kvalitetsheving i matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169558 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11569/2018 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 54 bnr 492 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/168423 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BLÅBERGET AS | Journaldato: 20.11.2018 | RegistryNumber: 10434/2018 | Dokument 17/47900-1 Kvalitetsheving i matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169557 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11568/2018 | Dokument 17/47803-1 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169555 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11566/2018 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 12 bnr 59 og 178 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/168417 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen Hallarskag | Journaldato: 20.11.2018 | RegistryNumber: 10428/2018 | Dokument 17/37342-66 Underretting om retting av matrikkelen for 16/17 sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169554 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11565/2018 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 14 bnr 129 og 227 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/168406 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ERIK MJELL ADVOKAT | Journaldato: 20.11.2018 | RegistryNumber: 10417/2018 | Dokument 17/37342-65 Underretting om retting av matrikkelen for 16/17/40 sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169553 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11564/2018 | Dokument 17/37342-64 Underretting om retting av matrikkelen for 16/17/38 sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169552 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11563/2018 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 14 bnr 129 og 227 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/168348 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ERIK MJELL ADVOKAT | Journaldato: 19.11.2018 | RegistryNumber: 10359/2018 | Dokument 17/37342-63 Underretting om retting av matrikkelen for 16/17/37 sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169551 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11562/2018 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 54 bnr 492 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/168303 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BLÅBERGET AS | Journaldato: 15.11.2018 | RegistryNumber: 10314/2018 | Dokument 17/37342-62 Underretting om retting av matrikkelen for 16/17/36 sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169550 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11561/2018 | Dokument 17/37342-61 Underretting om retting av matrikkelen for 16/17/35 sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169549 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11560/2018 | Dokument 17/37342-60 Underretting om retting av matrikkelen for 16/17/34 sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169548 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11559/2018 | Dokument 17/37342-59 Underretting om retting av matrikkelen for 16/17/33 sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169547 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11558/2018 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 17 bnr 609 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/168078 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Olderheim | Journaldato: 09.11.2018 | RegistryNumber: 10089/2018 | Dokument 17/37342-58 Underretting om retting av matrikkelen for 16/17/32 sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169546 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11557/2018 | Dokument 17/37342-57 Underretting om retting av matrikkelen for 16/17/29 sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169545 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11556/2018 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 8 bnr 18 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/168075 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alla Wahl | Journaldato: 09.11.2018 | RegistryNumber: 10086/2018 | Dokument 17/37342-56 Underretting om retting av matrikkelen for 16/17/28 sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169544 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11555/2018 | Dokument 17/37342-53 Underretting om retting av matrikkelen for 16/17/25 sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169543 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11554/2018 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 17 bnr 609 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/168072 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Olderheim | Journaldato: 09.11.2018 | RegistryNumber: 10083/2018 | Dokument 17/37342-54 Underretting om retting av matrikkelen for 16/17/26 sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169542 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11553/2018 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 8 bnr 18 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/168069 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alla Wahl | Journaldato: 09.11.2018 | RegistryNumber: 10080/2018 | Dokument 17/37342-55 Underretting om retting av matrikkelen for 16/17/27 sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169541 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11552/2018 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 16 bnr 16 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/168036 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stor-Elvdal kommune v/Bjørg Skogsrud | Journaldato: 08.11.2018 | RegistryNumber: 10047/2018 | Dokument 17/37342-52 Underretting om retting av matrikkelen for 16/17/24 sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169540 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11551/2018 | Dokument 17/37342-50 Underretting om retting av matrikkelen for 16/17/22 sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169539 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11550/2018 | Dokument 17/37342-51 Underretting om retting av matrikkelen for 16/17/23 sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169538 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11549/2018 | Dokument 17/37342-49 Underretting om retting av matrikkelen for 16/17/21 sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169537 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11548/2018 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 13 bnr 108 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/167953 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aage Lunde | Journaldato: 07.11.2018 | RegistryNumber: 9964/2018 | Dokument 17/37342-48 Underretting om retting av matrikkelen for 16/17/20 sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169536 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11547/2018 | Dokument 17/37342-47 Underretting om retting av matrikkelen for 16/17/19 sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169535 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11546/2018 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 47 bnr 43 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/167949 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon Modahl | Journaldato: 07.11.2018 | RegistryNumber: 9960/2018 | Dokument 17/37342-46 Underretting om retting av matrikkelen for 16/17/18 sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169534 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11545/2018 | Dokument 17/37342-45 Underretting om retting av matrikkelen for 16/17/17 sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169533 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11544/2018 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 47 bnr 43 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/167946 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Modahl | Journaldato: 07.11.2018 | RegistryNumber: 9957/2018 | Dokument 17/37342-44 Underretting om retting av matrikkelen for 16/17/16 sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169532 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11543/2018 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 13 bnr 108 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/167943 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aage Lunde | Journaldato: 07.11.2018 | RegistryNumber: 9954/2018 | Dokument 17/37342-43 Underretting om retting av matrikkelen for 16/17/11 sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169531 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11542/2018 | Dokument 17/37342-34 Underretting om retting av matrikkelen for 16/17/2 sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169530 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11541/2018 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 54 bnr 463 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/167205 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Advokatfirmaet Johnsrud & Co AS | Journaldato: 17.10.2018 | RegistryNumber: 9216/2018 | Dokument 17/37342-42 Underretting om retting av matrikkelen for 16/17/10 sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169529 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11540/2018 | Dokument 17/37342-41 Underretting om retting av matrikkelen for 16/17/9 sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169527 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11538/2018 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 54 bnr 463 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/167190 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET JOHNSRUD & CO AS | Journaldato: 16.10.2018 | RegistryNumber: 9201/2018 | Dokument 17/37342-40 Underretting om retting av matrikkelen for 16/17/8 sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169526 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11537/2018 | Dokument 17/37342-39 Underretting om retting av matrikkelen for 16/17/7 sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169525 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11536/2018 | Dokument 17/37342-38 Underretting om retting av matrikkelen for 16/17/6 sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169524 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11535/2018 | Dokument 17/37342-37 Underretting om retting av matrikkelen for 16/17/5 sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169523 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11534/2018 | Dokument 17/37342-35 Underretting om retting av matrikkelen for 16/17/3 sendt fra Statens kartverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/169522 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 11533/2018 |