Postliste http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/ einnsyn.sate.no Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 19/984 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6840?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håvard Myrbakken | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 6832/2020 | Enhet Forvaltning Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 19/984 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6838?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håvard Myrbakken | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 6830/2020 | Enhet Forvaltning Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 19/1052 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6764?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Advokatfirmaet Johnsrud & Co As | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 6756/2020 | Enhet Forvaltning Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 4/160 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6755?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eva Moen Torp m.fl. | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6747/2020 | Enhet Forvaltning Egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 19/1052 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6744?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Johnsrud | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6736/2020 | Enhet Forvaltning Egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 4/160 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6743?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eva Torp Moen | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6735/2020 | Enhet Forvaltning Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 27/61 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6685?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jo Mellemstuen | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6677/2020 | Enhet Forvaltning Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 27/61 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6683?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jo Mellemstuen | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6675/2020 | Enhet Forvaltning Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 19/1727 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6638?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aktiv Eiendomsmegling Elverum AS v/Viktor Nybråten | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 6630/2020 | Enhet Forvaltning Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 19/1166 og 783 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6633?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Erik Røste m.fl. | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 6625/2020 | Enhet Forvaltning Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 19/1727 - Tresdalsveien 208 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6625?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 6617/2020 | Enhet Forvaltning Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 19/1107 og 1339 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6617?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Edita Mujasevic / Haavind | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 6609/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om konsesjonsfrihet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6615?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 6607/2020 | Enhet Forvaltning Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 8/54 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6610?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øystein Talleraas | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 6602/2020 | Enhet Forvaltning Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 12/222 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6608?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Advokatfirmaet Økland & Co DA | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 6600/2020 | Enhet Forvaltning Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 75/1 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6603?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Røste | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 6595/2020 | Enhet Forvaltning Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 75/1 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6599?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Erik Røste | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 6591/2020 | Enhet Forvaltning Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 47/17 og 31 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6593?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Else og Erik Harstad | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 6585/2020 | Enhet Forvaltning Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 17/1230 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6591?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnar Myrvang | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 6583/2020 | Enhet Forvaltning Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 17/615 og 781 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6584?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åste Christine Gjermunds m.fl. | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 6576/2020 | Enhet Forvaltning Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 17/615 og 781 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6583?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åste Christine Gjermunds m.fl. | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 6575/2020 | Enhet Forvaltning Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 8/1 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6521?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øystein Talleraas | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 6513/2020 | Enhet Forvaltning Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 12/222 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6520?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mathias F Bagroen Barone | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 6512/2020 | Enhet Forvaltning Anmodning om underskrift - egenerklæringer om konsesjonsfrihet - gbnr 75/1 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6488?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune Røste | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 6480/2020 | Enhet Forvaltning Anmodning om underskrift - egenerklæringer om konsesjonsfrihet - gbnr 19/1166 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6487?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune Røste | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 6479/2020 | Enhet Forvaltning Anmodning om underskrift - egenerklæringer om konsesjonsfrihet - gbnr 19/1166 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6478?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Erik Røste | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 6470/2020 | Enhet Forvaltning Anmodning om underskrift - egenerklæringer om konsesjonsfrihet - gbnr 75/1 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6477?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Erik Røste | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 6469/2020 | Enhet Forvaltning Anmodning om underskrift - egenerklæringer om konsesjonsfrihet - gbnr 47/17, 31 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6469?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Else og Erik Harstad | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 6461/2020 | Enhet Forvaltning Konsesjonsforhold er registrert i matrikkelen - gbnr 19/1265 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6459?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Agnes Irene Hornseth | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 6451/2020 | Enhet Forvaltning Konsesjonsforhold er registrert i matrikkelen - gbnr 9/72 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6456?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stian Birkelund m.fl. | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 6448/2020 | Enhet Forvaltning Anmodning om underskrift - egenerklæringer om konsesjonsfrihet - gbnr 19/1265 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6453?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Agnes Irene Hornseth | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 6445/2020 | Enhet Forvaltning Konsesjonsforhold er registrert i matrikkelen - gbnr 54/29,34,46,77,78 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6452?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Borghild Wulvik | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 6444/2020 | Enhet Forvaltning Konsesjonsforhold er registrert i matrikkelen gbnr 19/1753 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6449?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORUTBYGG AS | Journaldato: 22.07.2020 | RegistryNumber: 6441/2020 | Enhet Forvaltning Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 9/72 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6427?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stian Birkelund m.fl. | Journaldato: 21.07.2020 | RegistryNumber: 6419/2020 | Enhet Forvaltning Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 17/1230 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6425?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roger L Hallberg m.fl. | Journaldato: 21.07.2020 | RegistryNumber: 6417/2020 | Enhet Forvaltning Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 54/29,34,46,77,78 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6376?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Borghild Wulvik | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 6368/2020 | Enhet Forvaltning Oversendelse av egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 17/615 og 781 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6294?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MEGLERHUSET ØSTLANDET AS | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 6287/2020 | Enhet Forvaltning Konsesjonsforhold er registrert i matrikkelen - gbnr 17/979 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6280?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jarle Karlsen Tukun | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 6273/2020 | Enhet Forvaltning Konsesjonsforhold er registrert i matrikkelen - gbnr 17/1240 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6277?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Alf Buchholdt | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 6270/2020 | Enhet Forvaltning Konsesjonsforhold er registrert i matrikkelen - gbnr 17/1229 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6274?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddny Gudmundsdottir | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 6267/2020 | Enhet Forvaltning Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 17/104 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6268?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS AVD TYNSET | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 6261/2020 | Enhet Forvaltning Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 19/1738 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6232?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stor-Elvdal kommune | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 6225/2020 | Enhet Forvaltning Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 17/979 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6189?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jarle Karlsen Tukun | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 6182/2020 | Enhet Forvaltning Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 17/1240 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6100?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Alf Buchholdt | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 6093/2020 | Enhet Forvaltning Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 19/1753 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6082?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORUTBYGG AS | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 6075/2020 | Enhet Forvaltning Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 17/1229 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6071?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddny Gudmundsdottir | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 6064/2020 | Enhet Forvaltning Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 17/104 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6041?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler 1 innlandet | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 6034/2020 | Enhet Forvaltning Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 19/160 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5972?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hanna Lindberg | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 5965/2020 | Enhet Forvaltning Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 19/160 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5969?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hanna Lindberg | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 5962/2020 | Enhet Forvaltning Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 13/20 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5695?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Håvard Grini | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 5688/2020 | Enhet Forvaltning Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 13/20 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5683?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Håvard Grini | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 5676/2020 | Enhet Forvaltning Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 17/27 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5666?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thorbjørn Skjæret | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5659/2020 | Enhet Forvaltning Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 17/27 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5658?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thorbjørn Skjæret | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5651/2020 | Enhet Forvaltning Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 54/213 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5426?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kari Jortveit | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 5423/2020 | Enhet Forvaltning Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 54/213 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5402?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kari Jortveit | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 5399/2020 | Enhet Forvaltning Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 54/446 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5375?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Meglerhuset Østlandet AS | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 5372/2020 | Enhet Forvaltning Svar på tilbakemelding - sommerjobber for ungdom i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6127?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Follstad | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 6120/2020 | Lønn og personal Tilbakemelding på svar om spørsmål angående praksis - sommerjobber for ungdom i Stor-Eldal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6088?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Follstad | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 6081/2020 | Lønn og personal Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 54/446 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5339?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MEGLERHUSET ØSTLANDET AS | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 5336/2020 | Enhet Forvaltning Svar på spørsmål om praksis - sommerjobb for ungdom i Stor- Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6078?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Follstad | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 6071/2020 | Lønn og personal Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 19/82 og 99 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5189?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Advokatfirmaet Ytterbøl & Co | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 5186/2020 | Enhet Forvaltning Spørsmål om praksis - sommerjobb for ungdom i Stor- Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6074?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Follstad | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 6067/2020 | Lønn og personal Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 19/82, 99 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5181?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET YTTERBØL & CO AS | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 5179/2020 | Enhet Forvaltning Svar på forespørsel om annerledes sommerjobb - NRK-sak http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5869?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NRK | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5862/2020 | Lønn og personal Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 10/191 og 373 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5062?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: DNB Eiendom Elverum | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5061/2020 | Enhet Forvaltning Forespørsel om annerledes sommerjobb - NRK-sak http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4926?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NRK | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 4925/2020 | Lønn og personal Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 10/191 og 373 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4995?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: DNB EIENDOM AS | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 4994/2020 | Enhet Forvaltning Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 12/148 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4968?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET RUSTAD OG BORG AS | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 4967/2020 | Enhet Forvaltning Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 12/148 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4912?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET RUSTAD OG BORG AS | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 4911/2020 | Enhet Forvaltning Covid 19 - kartlegging av sykdomsforløp ved hjemmekarantene http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6804?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunesektorens organisasjon / KS | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 6796/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 6/51 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4886?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Mette Bekkelien | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 4885/2020 | Enhet Forvaltning Vedrørende testing av svenske service-arbeidere. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6675?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hotmail - Tone Elisabeth Hagen | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6667/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Behov for vedlikeholdspersonell fra Sverige - praktisering av karantene http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6674?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hotmail - Tone Elisabeth Hagen | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6666/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Melding til Stor-elvdal kommune om brudd på smittevern http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6433?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eira Bjørnstad Foss | Journaldato: 22.07.2020 | RegistryNumber: 6425/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 6/51 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4879?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Mette Bekkelien | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 4878/2020 | Enhet Forvaltning Koronautfordringer - Eldrerådets medvirkning til tiltak for de eldre i kommunen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6320?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pensjonistforbundet Hedmark | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 6313/2020 | Sektor for Institusjon- og hjemmebaserte tjenester Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 17/1200 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4859?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnfinn Berget m.fl. | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 4858/2020 | Enhet Forvaltning Forespørsel om behandling av høring – forslag til lov om informasjonstilgang mv. for Koronakommisjonen - høringsfrist 15. juli 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6289?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Egil Rønning | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 6282/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Høring – forslag til lov om informasjonstilgang mv. for Koronakommisjonen - høringsfrist 15. juli 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6137?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jd Dep - Lovavdelingen | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 6130/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 17/1200 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4849?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Akersolutions - Berget, Arnfinn | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 4848/2020 | Enhet Forvaltning Brev til kommunene om informasjon til turister og andre innreisende http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6097?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - FMIN Beredskap | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 6090/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 2/22,23 og 31 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4733?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kent Are Olsen | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 4732/2020 | Enhet Forvaltning Ønske om dialog med kommuner i Innlandet om hvordan vi alle kan bidra til økt bærekraftig verdiskaping - Til politikere og administrativ ledelse i kommunene http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5794?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5787/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Opphevelse av midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5597?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5593/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 2/22, 23, 31 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4725?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dnb eiendom - | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 4724/2020 | Enhet Forvaltning Endringer og presiseringer under Covid-19 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5335?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helfo - Nyhetsbrev - Helfo | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 5332/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbfnr 91/1/35 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4678?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Orfjell | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 4677/2020 | Enhet Forvaltning Oversendelse av brev til kommunene om økt innreise av turister til Norge og konsekvens http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5089?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5088/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Brev til kommunene om økt innreise av turister til Norge og konsekvens http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5088?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5087/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 91/1/35 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4659?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Orfjell | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4658/2020 | Enhet Forvaltning Høring - Forslag til endringer i MSIS-forskriften for å lagre negative prøvesvar i MSIS og videreformidling av covid-19-relaterte prøvesvar til helsepersonell og innbyggere http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5038?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak HOD | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 5037/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 14/248 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4521?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halvor Hirkjølen | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 4520/2020 | Enhet Forvaltning Svar på innsynsbegjæring fra VG - smittevernutstyr http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4943?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: VG / Verdens Gang | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 4942/2020 | korttidsavdeling Purring - smittevernutstyr - innsynsbegjæring fra VG http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4841?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: VG / Verdens Gang | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 4840/2020 | korttidsavdeling Søknad om dispensasjon til å motta utvekslingsstudenter til Evenstad http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4819?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inn - Nils Kvilvang m.fl. | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 4818/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 14/248 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4487?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halvor Hirkjølen | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 4486/2020 | Enhet Forvaltning Avklaring vedrørende betaling av husleie i stengte perioder pga. korona http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4699?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fysioterapeutene Morten Buchholdt og Bryndis Olafsdottir | Journaldato: 06.06.2020 | RegistryNumber: 4698/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 19/116 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4398?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler 1 Innlandet | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 4397/2020 | Enhet Forvaltning Avklaring vedrørende betaling av husleie i stengte perioder pga. korona http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4698?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: IS FRISØR INGEBORG STORRØSTEN | Journaldato: 06.06.2020 | RegistryNumber: 4697/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om dispensasjon til å motta utvekslingsstudenter til Evenstad http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4528?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inn - Nils Kvilvang | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 4527/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 54/135 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4373?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Monica Elvsvebakken | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 4372/2020 | Enhet Forvaltning Midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4481?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Riis, Anders | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 4480/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 19/74 og 563 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4369?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: JONNY HOLEN | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 4368/2020 | Enhet Forvaltning Servicebesøk fra Sverige http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4221?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hotmail - Tone Elisabeth Hagen | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 4220/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Servicebesøk fra Sverige http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4190?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Moelven - Grønli, Anders | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 4189/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 54/135 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4356?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Monica Elvsvebakken | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 4355/2020 | Enhet Forvaltning Innsynsbegjæring fra VG - smittevernutstyr http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4186?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: VG / Verdens Gang | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 4185/2020 | korttidsavdeling Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 19/74 og 563 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4354?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: JONNY HOLEN | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 4353/2020 | Enhet Forvaltning Ny løsning for elektronisk innsending av MSIS-melding http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3907?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 3906/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 19/116 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4202?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Em1innlandet | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 4201/2020 | Enhet Forvaltning Opptrapping av behandlingstilbud - tannhelsetjenesten http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3888?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stor-Elvdal Kommune - Manizhe Azhdarzadeh | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3887/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 54/420 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3987?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Mellum m.fl. | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 3986/2020 | Enhet Forvaltning Høring - Forslag til ny forskrift om virksomheter som omfattes av helseberedskapsloven som følge av utbruddet av covid-19 - høringsfrist: 18. mai 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3867?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak HOD | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3866/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Koronasituasjonen – presiseringer vedrørende smittevernveileder for gudstjenester og kirkelige handlinger http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3825?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hamar bispedømmeråd | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3824/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 17/771 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3978?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler 1 Innnlandet v/Nils Helge Kirkbakk | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 3977/2020 | Enhet Forvaltning Ønske om tilsyn i frisør og velværebransjen - Oppfølging med tilsynsmal! http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3808?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORSKE FRISØR- OG VELVÆREBEDRIFTER | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3807/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Uttalelse fra Helse- og omsorgsdepartementet om midlertidig salgsbevilling til skjenkebevillinger http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3751?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3750/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 54/420 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3964?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Mellum ogAnn Iren Andersen | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 3963/2020 | Enhet Forvaltning Ekstern høring - anbefalinger om LAR under Covid-19 epidemien http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3604?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3604/2020 | Enhet Helse Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 17/771 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3954?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler1 Innlandet | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 3953/2020 | Enhet Forvaltning Opptrapping av behandlingstilbud http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3602?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Overtannlege Nord-Øst Hedmark - Alamdari, Farshad | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3602/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 19/866 og 928 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3834?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Robert Zilver | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3833/2020 | Enhet Forvaltning Koronasituasjonen – anbefalinger og informasjon fra biskop, smittevernveileder http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3586?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hamar bispedømmeråd | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3586/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 19/866 og 928 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3830?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Robert Zilver, Utrech, Nederland | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3829/2020 | Enhet Forvaltning Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 19/1059 og 1525 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3760?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Helge Kirkbakk m.fl. | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3759/2020 | Enhet Forvaltning Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 19/1059, 1525 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3737?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3736/2020 | Enhet Forvaltning Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 78/18 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3661?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sturla Elvsveen | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 3660/2020 | Enhet Forvaltning Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 78/18 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3659?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sturla Elvsveen | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 3658/2020 | Enhet Forvaltning Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 17/941 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3537?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Helge Kirkbakk | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3537/2020 | Enhet Forvaltning Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 10/414 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3534?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde Marie Lingstad | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3534/2020 | Enhet Forvaltning Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 17/941 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3522?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: EiendomsMegler 1 Innlandet AS - Nils Helge Kirkbakk | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3522/2020 | Enhet Forvaltning Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 10/414 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3517?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Marie Lingstad | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3517/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på reinsdyrjakt i Sølenkletten høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4767?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marius Skogen Amundsen | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 4766/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Forespørsel om eventuelle restanser og terminbeløp på gbnr 17/6/29 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6891?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MEGLEROPPGJØRET INNLANDET AS | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 6883/2020 | Økonomi Søknad på reinsdyrjakt i Fampen høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4766?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Småvik | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 4765/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Påminnelse - forespørsel om restanser - Neskampveien 1 - gbnr 54/173 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6880?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aktiv Eiendomsoppgjør AS | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 6872/2020 | Økonomi Søknad på reinsdyrjakt i KF Stor-Elvdal kommuneskoger høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4722?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ørnulf Sagli | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 4721/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Påminnelse - forespørsel om restanser - Neskampveien 1 - gbnr 54/173 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6860?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aktiv Eiendomsoppgjør AS | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 6852/2020 | Økonomi Søknad på reinsdyrjakt i KF Stor-Elvdal kommuneskoger høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4639?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Mads Treseng | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4638/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Forespørsel om eventuelle restanser på gbnr 1/95 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6827?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 6819/2020 | Økonomi Søknad på reinsdyrjakt / ungdomskort i KF Stor-Elvdal kommuneskoger http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4638?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Haaken Westgård-Hagen | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4637/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Forespørsel om eventuelle restanser på gbnr 19/1727 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6825?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 6817/2020 | Økonomi Midlertidig svar på krav om bortfall av eiendomsskatt på seter http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6850?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Anton Brænd | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 6842/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad på reinsdyrjakt i Fampen høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4636?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Christian Øien | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4635/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Etterlysning av svar på henvendelse om eventuelle restanser på gbnr 54/173 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6802?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AKTIV EIENDOMSOPPGJØR AS | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 6794/2020 | Økonomi Krav om bortfall av eiendomsskatt på seter http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6231?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Anton Brænd | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 6224/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad på reinsdyrjakt i Fampen høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4634?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ketil Øien | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4633/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Forespørsel om eventuelle restanser på gbnr 54/173 Neskampveien 1 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6646?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AKTIV EIENDOMSOPPGJØR AS | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 6638/2020 | Økonomi Svar angående skatteseddel 2020 gbnr 11/51 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6134?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellen Burchardt | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 6127/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad på reinsdyrjakt i Fampen høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4632?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Arild Evensen | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4631/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Forespørsel om eventuelle restanser og terminbeløp på gbnr 17/6/29 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6612?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MEGLEROPPGJØRET INNLANDET AS | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 6604/2020 | Økonomi Svar på spørsmål om eiendomsskatt gbnr 4/64 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6033?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maria Fjeld | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 6026/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad på reinsdyrjakt i Fampen høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4631?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnt Sverre Simensen | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4630/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Tvangssalg av eiendommen gbnr 19/170 - saksøkt: ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6589?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 6581/2020 | Økonomi Behov for vedlikeholdspersonell fra Sverige - praktisering av karantene http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6177?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Moelven Østerdalsbruket AS | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 6170/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Svar eiendomsskatt på Søkkunda vokterbolig http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6025?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Banenor | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 6018/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad på reinsdyrjakt i Fampen høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4629?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnt Sverre Simensen | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4628/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Gjennomført gjeldsordning etter gjeldsordningsloven - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6565?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAMSFOGDEN I INNLANDET | Journaldato: 30.07.2020 | RegistryNumber: 6557/2020 | Økonomi Tilbakemelding på Svar eiendomsskatt på gbnr 10/174 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5927?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Randi Ørsland | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5920/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad på reinsdyrjakt i KF Stor-Elvdal kommuneskoger høsten 2020 - utenbygdsboende http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4599?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnt Olav Sveen | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4598/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Bekreftet utskrift fra grunnboken gbnr ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6311?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 6304/2020 | Økonomi Spørsmål om eiendomsskatt http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5872?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maria Fjeld | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5865/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad på reinsdyrjakt i Fampen høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4598?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dortin Strandvik | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4597/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Oversendelse av liste over medlemmer av kommunale rovviltfellingslaget 2020 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3495?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3495/2020 | Enhet Forvaltning Tvangssalg av eiendommen gbnr 6/54, 76 og 81 - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6299?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 6292/2020 | Økonomi Tilbakemelding på Svar eiendomsskatt på gbnr 10/174 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5868?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Randi Ørsland | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 5861/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad på reinsdyrjakt i Sølnkletten høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4537?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Haaken Austeng | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 4536/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Forespørsel om eventuelle restanser på gbnr 17/6/67 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6160?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aktiv eiendomsmegling Elverum AS | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 6153/2020 | Økonomi Svar på anmodning om ny verdivurdering - eiendom gbnr 13/171/0/0 - avtale 50943 Tryliveien 1113 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5843?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vidar Bakken | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5836/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad på reinsdyrjakt i Sølnkletten høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4536?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonas Austeng | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 4535/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Forespørsel om eventuelle restanser på gbnr 54/446 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6159?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MEGLEROPPGJØRET INNLANDET AS | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 6152/2020 | Økonomi Svar eiendomsskatt på gbnr 10/174 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5819?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sverre Ørsland | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 5812/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad på reinsdyrjakt i Sølnkletten høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4535?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maren E Joten Gjelten | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 4534/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 30/1 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6643?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 6635/2020 | Enhet Forvaltning Tvangsalg av eiendommen ***** ***** i Stor-Elvdal - Saksøkt: ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6158?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 6151/2020 | Økonomi Etterlysning av svar - eiendomsskatt på gbnr 10/174 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5733?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sverre Ørsland | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5726/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad på reinsdyrjakt i Sølnkletten høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4532?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pinehas Austeng | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 4531/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 54/1 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6642?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 6634/2020 | Enhet Forvaltning Søknad dispensasjon fra forbud mot motorisert ferdsel i utmark http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6525?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rondetunet - Aki - Rondetunet | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 6517/2020 | Enhet Forvaltning Restanseforespørsel kommunale avgifter/ legalpant Stasjonsveien 21 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6156?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: DNB Eiendom | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 6149/2020 | Økonomi Anmodning om ny verdivurdering - eiendom gbnr 13/171/0/0 - avtale 50943 Tryliveien 1113 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5594?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vidar Bakken | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5590/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad på reinsdyrjakt i Fampen høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4520?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: atle strand | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 4519/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 17/154 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6631?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 6623/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om motorferdsel på barmark i forbindelse med restaurering ved Tøråsen naturreservat http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5995?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 5988/2020 | Enhet Forvaltning Informasjon til kommunene om riktig fakturering til Bufetat http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5944?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufetat | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5937/2020 | Økonomi Eiendomsskatt på Søkkunda vokterbolig http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5573?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Banenor | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5569/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad på reinsdyrjakt i Fampen høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4518?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hermann Stolz | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 4517/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 2/9 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6630?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 6622/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om motorisert ferdsel i utmark - barmarkskjøring 1 - 2 dager før jaktstart inn til Hortabua - Daniel Kristoffersen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5958?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Daniel Kristoffersen | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 5951/2020 | Enhet Forvaltning Forespørsel om eventuelle restanser på gbnr 17/6/67 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5914?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5907/2020 | Økonomi Skatteseddel 2020 gnr/bnr 11/51 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5293?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen Burchardt | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 5290/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad på reinsdyrjakt i Sølnkletten, Fampen og Strand/Opphus høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4513?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sara Sundli | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 4512/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Søknad om utbetaling av skogfond gbnr 14/46 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6545?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Turi Bondeson | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 6537/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om motorferdsel på barmark i forbindelse med restaurering ved Gråkletten naturreservat http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5952?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5945/2020 | Enhet Forvaltning Forespørsel om eventuelle restanser på gbnr 54/446 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5797?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MEGLEROPPGJØRET INNLANDET AS | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5790/2020 | Økonomi Svar på spørsmål vedrørende eiendomsskatt gbnr 46/69 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5268?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kari H R Hodne French | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 5265/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad på reinsdyrjakt i Sølnkletten, Fampen og Strand/Opphus for utenbygds høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4512?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Halvard Omlid | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 4511/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Søknad skogfond og tilskudd, ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6530?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 6522/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om motorferdsel på barmark i forbindelse med restaurering av Netflomyra http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5951?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5944/2020 | Enhet Forvaltning Forespørsel om eventuell restgjeld - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5770?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KREDINOR FINANS AS | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5763/2020 | Økonomi Skatteseddel 2020 - tilbakemeldinger / klager http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5266?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellen Cathrine Burchardt | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 5263/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad på reinsdyrjakt i Fampen og Sølnkletten høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4453?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Arne Ås | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 4452/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Søknad skogfond og tilskudd, GNR 17/154 i Stor-Elvdal (3423) http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6399?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 6391/2020 | Enhet Forvaltning Kopi av brev til Knut Håkon Burchardt - dispensasjon til bruk av ATV 3 turer til hytta Simla i Eldådalen naturreservat i perioden juli - august 2020 - restaurering av hytte http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5867?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 5860/2020 | Enhet Forvaltning Opplysninger om restanser - vedrørende ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5681?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: OSLO KOMMUNE BYDEL 8 NORDRE AKER | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 5674/2020 | Økonomi Tilbakemelding på krav om tilbakebetaling av eiendomsskatt for 2017 og 2018 gbnr 19/378 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4914?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Sahlin Kvisgaard | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 4913/2020 | Administrasjon Søknad på reinsdyrjakt i Fampen, Sølnkletten og Strand/Opphus høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4444?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Boris Fuchs | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 4443/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Krav om utbetaling av skogfond http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6409?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Turi Bondeson | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 6401/2020 | Enhet Forvaltning Melding om vedtak - søknad om bruk av ATV til å fjerne gammel telefonledning http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5669?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: VINJEVEIEN/LAUVÅSEN LØYPELAG SA | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5662/2020 | Enhet Forvaltning Tvangsalg av eiendommen ***** ***** i Stor-Elvdal - Saksøkt: ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5560?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5556/2020 | Økonomi Svar på henvendelse / klage eiendomsskatt ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4913?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 4912/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad på reinsdyrjakt i Fampen, Sølnkletten og Strand/Opphus høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4442?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alina Lynn Evans | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 4441/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Søknad om dispensasjon fra kravet om høsting av areal for å motta areal- og kulturlandskapstilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6855?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tanja og Stein Vaaler | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 6847/2020 | Enhet Forvaltning Krav om utbetaling av skogfond og tilskudd, gbnr 30/1 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6360?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 19.07.2020 | RegistryNumber: 6352/2020 | Enhet Forvaltning Melding om vedtak - søknad om bruk av traktor til frakt av pukk til gbnr 17/1123 - Håvard Stenvoll http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5656?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håvard Stenvoll | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5649/2020 | Enhet Forvaltning Restanseforespørsel kommunale avgifter/ legalpant Stasjonsveien 21 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5465?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: DNB Eiendom | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 5462/2020 | Økonomi Utbedelse av informasjon ved klage eiendomsskatt gbnr 10/174 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4903?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Randi Snefrid Ørsland | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 4902/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad på reinsdyrjakt i Fampen og Sølnkletten høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4394?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Britta Larsson | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 4393/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 7/1 i Stor-Elvdal (3423) http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6342?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 6334/2020 | Enhet Forvaltning Melding om vedtak - søknad om bruk av ATV i deler av løypenettet til Vinjeveien/Lauvåsen Løypelag http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5640?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: VINJEVEIEN/LAUVÅSEN LØYPELAG SA | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5633/2020 | Enhet Forvaltning Forespørsel om restanser på gbnr 17/7/4 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5139?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5138/2020 | Økonomi Krav om tilbakebetaling av eiendomsskatt for 2017 og 2018 ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4842?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 4841/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad på reinsdyrjakt i Fampen og Sølnkletten høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4388?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Magne Ophus | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 4387/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 6/1 i Stor-Elvdal (3423) http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6341?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 6333/2020 | Enhet Forvaltning Kopi av brev til Norges Geologiske Undersøkelse - verneområder i Innlandet - tillatelse til lavtflyvning - geofysiske målinger - Norges geologiske undersøkelse - NGU http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5606?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5602/2020 | Enhet Forvaltning Forespørsel om restanser på gbnr 17/7/4 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5092?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5091/2020 | Økonomi Klage eiendomsskatt, Koppang Sportsfiskere http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4770?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Koppang sportsfiskere - Erik Trøen | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 4769/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad på reinsdyrjakt i Fampen og Sølnkletten høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4387?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trude Sandberg | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 4386/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Anmodning om utbetaling av tilskudd - sommerjobb 10. klasse 2020 - Coop Atna http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6818?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Coop - sonja.mertens@coop.no | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 6810/2020 | Lønn og personal Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 4/1 i Stor-Elvdal (3423) http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6339?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 6331/2020 | Enhet Forvaltning Kjørebok - Anna Skjæret http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5345?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anna Skjæret | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 5342/2020 | Enhet Forvaltning Avslutning i sak om utlegg http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4956?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAMSFOGDEN I INNLANDET | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 4955/2020 | Økonomi Svar på klage – eiendomsskatt gbnr 17/1180 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4648?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4647/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad på reinsdyrjakt i Fampen og Sølnkletten høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4386?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frode Ophus | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 4385/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Anmodning om utbetaling av tilskudd - sommerjobb 10. klasse 2020 - Circle K Stai http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6578?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Circlekeurope - Rune Johansen | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 6570/2020 | Lønn og personal Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 1/1 i Stor-Elvdal (3423) http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6337?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 6329/2020 | Enhet Forvaltning Kjørebok- Røde kors http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5337?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Røde Kors | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 5334/2020 | Enhet Forvaltning Gjennomført gjeldsordning etter gjeldsordningsloven - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4909?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAMSFOGDEN I INNLANDET | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 4908/2020 | Økonomi For høy takst - Eiendomsskatt 2020 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4642?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Opplysningsvesenets fond | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4641/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad på reinsdyrjakt i Fampen høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4368?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mari Austeng-Jørgensen | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 4367/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Anmodning om utbetaling av tilskudd - sommerjobb 10. klasse 2020 - Atna camping http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6381?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atna Camping | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 6373/2020 | Lønn og personal Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 19/42 i Stor-Elvdal (3423) http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6336?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 6328/2020 | Enhet Forvaltning Kjørebok - Morten Wang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5133?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Morten Wang | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5132/2020 | Enhet Forvaltning Trukket tilbake begjæringen om tvangssalg på ***** ***** i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4753?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Em1innlandet - Linda Isaksen | Journaldato: 06.06.2020 | RegistryNumber: 4752/2020 | Økonomi Søknad på reinsdyrjakt i Fampen høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4332?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Gaare | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 4331/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 11/2 i Stor-Elvdal (3423) http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6335?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 6327/2020 | Enhet Forvaltning Anmodning om utbetaling av tilskudd - sommerjobb 10. klasse 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6321?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Felleskjopet Koppang | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 6314/2020 | Lønn og personal Oversendelse av tinglyst dokument - gbnr 4/32 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5924?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5917/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om fritak fra eiendomsskatt - SR Produkter http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4601?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SR Produkter | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 4600/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Kjørebok - Inge Strand http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4802?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inge Strand | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 4801/2020 | Enhet Forvaltning Restanseforespørsel kommunale avgifter/ legalpant - Gråsjøveien 817 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4696?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: DNB EIENDOM AS | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 4695/2020 | Økonomi Søknad på reinsdyrjakt Fampen høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4331?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Audun Strand | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 4330/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 11/29 i Stor-Elvdal (3423) http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6332?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 6325/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om bruk av ATV for fjerning av gammel telefonledning http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4993?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lauvåsen hytteeierforening | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 4992/2020 | Enhet Forvaltning Restanseforespørsel kommunale avgifter/ legalpant - Gråsjøveien 817 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4646?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: DNB Eiendom | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4645/2020 | Økonomi Kjørebok - befaring i Eldåa naturreservat http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4391?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FORSTKANDIDAT MYRBAKKEN AS | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 4390/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på reinsdyrkort i KF Stor-Elvdal kommuneskoger for utenbygds høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4322?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Simen Sundby | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 4321/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 31/1 i Stor-Elvdal (3423) http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6331?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 6324/2020 | Enhet Forvaltning Oversendelse av tinglyste dokumenter i sak 20/32 - gbnr 4/32 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5830?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trude Nilsen Finstad | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 5823/2020 | Enhet Forvaltning Tildeling av sommerjobb - 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5537?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fredrik Randmæl | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5533/2020 | Lønn og personal Tilbakemelding på Skattetakst 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4541?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Banenor - Haugen Anita Helene | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4540/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Oversikt over gjeld http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4567?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gatejuristen - Vera Olsen | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4566/2020 | Økonomi Søknad på reinsdyrjakt i Fampen, Sølnkletten og Strand/Opphus som utenbygdsboende høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4321?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnus Skjæret | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 4320/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Kjørebok 2019/2020 - Bjørn B. Karlstad http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4157?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn B. Karlstad | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4156/2020 | Enhet Forvaltning Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6636?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Julia Brainerd m.fl. | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 6628/2020 | Koppang skole Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 12/82 i Stor-Elvdal (3423) http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6205?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 6198/2020 | Enhet Forvaltning Takker ja for tilbud om sommerjobb http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5298?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Haakon Johansen | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 5295/2020 | Lønn og personal Uttalelse fra Koppang lensmannskontor - fastlegesituasjonen og legevaktordningen i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5163?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Politiet - Bjørn Grønvold | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 5162/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Forespørsel om restgjeld http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4494?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KREDINOR SA | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 4493/2020 | Økonomi Fakturering av eiendomsskatt - festetomter på gnr 91 bnr 1 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4379?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statskog | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 4378/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad på reinsdyrjakt i Fampen høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4318?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kaja Johnsen | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 4317/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Kjørebok - Nils N. Strand http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3965?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Nilssen Strand | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 3964/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6634?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julia Brainerd m.fl. | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 6626/2020 | Koppang skole Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 17/11 i Stor-Elvdal (3423) http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6202?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 6195/2020 | Enhet Forvaltning Svar på søknad på stilling som lærer fra 01.08.2020 - Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5322?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 5319/2020 | Koppang skole Tildeling av sommerjobb - 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5296?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haakon Johansen | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 5293/2020 | Lønn og personal Uttalelse fra Frp Stor-Elvdal - fastlegesituasjonen og legevaktordningen i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5156?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frp Stor-Elvdal | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 5155/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Tvangssalg av eiendommen ***** ***** i Stor-Elvdal - saksøkt: ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4492?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 4491/2020 | Økonomi Søknad på reinsdyrjakt i Fampen høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4185?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berit B. Lie | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 4184/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Kjørebok - Thore Lie http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3960?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thore Lie | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 3959/2020 | Enhet Forvaltning Innvilget søknad om plasser i SFO ved Koppang skole skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6629?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mari Sesseng m.fl. | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 6621/2020 | Koppang skole Søknad om utbetaling av skogfond og tilskudd - gbnr 19/42 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6086?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 6079/2020 | Enhet Forvaltning Svar på søknad på stilling som lærer fra 01.08.2020 - Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5321?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 5318/2020 | Koppang skole Tildeling av sommerjobb - 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5295?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann Mari Birkebekk | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 5292/2020 | Lønn og personal Forslag til løsning av legedekning i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5149?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Karin Øverby | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5148/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Oversikt over gjeld http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4466?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gatejuristen - Vera Olsen | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 4465/2020 | Økonomi Søknad om reinsdyrjakt for utenbygdsboende i KF Stor-Elvdal kommuneskoger 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4184?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frode Berre | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 4183/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Søknad om fritak fra eiendomsskatt - SR Produkter http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3780?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SR Produkter | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3779/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Kjørebok - Preben Negård http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3783?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Preben Negård | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3782/2020 | Enhet Forvaltning Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6628?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingeborg Storrøsten m.fl. | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 6620/2020 | Koppang skole Søknad om utbetaling av skogfond og tilskudd - gbnr 12/82 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5730?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.06.2020 | RegistryNumber: 5723/2020 | Enhet Forvaltning Svar på søknad på stilling som lærer fra 01.08.2020 - Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5320?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 5317/2020 | Koppang skole Tildeling av sommerjobb - 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5294?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rikhard Trønnes Ruud | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 5291/2020 | Lønn og personal Oversendelse av skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 - Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5259?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Innlandet fylkeskommune | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 5256/2020 | Post/Arkiv Uttalelse fra Moelven Østerdalsbruket AS - fastlegesituasjonen og legevaktordningen i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5145?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Moelven - Grønli, Anders | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5144/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad på reinsdyrjakt i KF Stor-Elvdal kommuneskoger høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4183?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Lingjerde | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 4182/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Tvangsalg av eiendommen ***** ***** i Stor-Elvdal kommune, saksøkt ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4098?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4097/2020 | Økonomi Kjørebok for Strand og Opphus skiløyper http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3543?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: post@nysveenskogsdrift.no | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3543/2020 | Enhet Forvaltning Tilbud om leie av kommunal bolig http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6801?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 6793/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6627?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mari Sesseng m.fl. | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 6619/2020 | Koppang skole Innsynsbegjæring - vaskerier i kommunen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6621?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Industrienergi | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 6613/2020 | Sektor for Institusjon- og hjemmebaserte tjenester Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gbnr 17/142 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5716?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 5709/2020 | Enhet Forvaltning Svar på søknad på stilling som lærer fra 01.08.2020 - Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5319?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 5316/2020 | Koppang skole Tildeling av sommerjobb - 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5292?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sindre Olsen | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 5289/2020 | Lønn og personal Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - valg av medlemmer og vararepresentanter til rådgivende utvalg i perioden 2020-2023 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5218?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Berge, Eirin | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 5215/2020 | Post/Arkiv Uttalelse fra Eldrerådet i stor-Elvdal - fastlegesituasjonen og legevaktordningen i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5130?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eldrerådet i Stor-Elvdal | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5129/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad om motorferdsel i utmark - bruk av traktor til frakt av pukk til gbnr 17/1123 - Håvard Stenvoll http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4950?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håvard Stenvoll | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 4949/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på reinsdyrjakt i Fampen høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4182?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mari Sesseng | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 4181/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Heving av sak http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3782?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAMSFOGDEN I INNLANDET | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3781/2020 | Økonomi Kjørebok - Trond Nysveen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3541?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: post@nysveenskogsdrift.no | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3541/2020 | Enhet Forvaltning Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 105 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6720?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - FMIN Beredskap | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6712/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad om plass i SO ved Koppang skole skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6596?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingeborg Storrøsten m.fl. | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 6588/2020 | Koppang skole Svar på innsynsbegjæring i skolebytter i mobbesaker http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6581?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NRK | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 6573/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Ønsker tilsendt søkerliste - Ansettelse av daglig leder ved Rovdyrsenter Østerdalen - sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6518?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Naturplanutvikling - lisbet@naturplanutvikling.no | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 6510/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om å leie bolig på Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6516?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 6508/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Oppfordring til samarbeid om sårbare barn og unge http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5960?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kd Dep - Jensen Helle Kristin | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 5953/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gbnr 17/4 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5713?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 5706/2020 | Enhet Forvaltning Svar på søknad på stilling som lærer fra 01.08.2020 - Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5318?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 5315/2020 | Koppang skole Tildeling av sommerjobb - 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5290?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elise Mellemstuen Øien | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 5287/2020 | Lønn og personal Uttalelse fra Norsk Sykepleierforbund - fastlegesituasjonen og legevaktordningen i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5126?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stor-Elvdal Kommune - Gunn Eli Rønningen | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5125/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Valg av medlemmer til forliksrådet 2021-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5005?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 5004/2020 | Post/Arkiv Søknad om kjøring med ATV i løypenettet til Vinjevegen/Lauvåsen løypelag http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4888?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: VINJEVEIEN/LAUVÅSEN LØYPELAG SA | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 4887/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på reinsdyrjakt i Fampen høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4181?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thore Lie | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 4180/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Melding om sletting av utlegg http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3779?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAMSFOGDEN I INNLANDET | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3778/2020 | Økonomi Kopi av brev til Skadefellingslaget i Sør-Fron - presisering av hjemmel for vedtak - transport fra Spranget ti Rondvassbu og Gammelgarden til Bjørnhollia i forbindelse med skadefelling av ulv - perioden 08.08.2020 - 17.08.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6830?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 6822/2020 | Enhet Forvaltning Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 104 : Unntatt offentlighet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6719?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - FMIN Beredskap | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6711/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad om kommunal bolig http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6515?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 6507/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Innsyn i skolebytter i mobbesaker http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6528?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Victoria Wilden | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 6520/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5756?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stine Sponberg | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5749/2020 | Koppang skole Vedtak skogfond - udekka investering - gbnr 13/4 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5710?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 5703/2020 | Enhet Forvaltning Underretning til gbnr 4/76_SCHILDMANN TRUE STRAND http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5548?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SCHILDMANN TRUE STRAND | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5544/2020 | Enhet Forvaltning Ansettelser ved Rovdyrsenteret og kommunens personalpolitikk - spørsmål til ordfører, kommunestyremøte 17.06.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5214?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ane Eriksen Hamilton | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 5211/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Tildeling av sommerjobb - 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5286?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingeborg Baarstad | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 5283/2020 | Lønn og personal Uttalelse fra Anne Karin Øverby - fastlegesituasjonen og legevaktordningen i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5124?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Karin Øverby | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5123/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Tilbakemelding på Valgte lagrettemedlemmere, meddommere, skjønnsmedlemmer, forliksrådsmedlemmer og jordskiftedommere http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4764?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Sollien | Journaldato: 07.06.2020 | RegistryNumber: 4763/2020 | Post/Arkiv Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4673?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jeanette Solheim | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 4672/2020 | Koppang skole Kopi av brev til Norges geologiske undersøkelse - NGU - Hemmeldalen NR - Hovdsjømyrene NR - dispensasjon - motorferdsel - 2020 - fly - geofysiske målinger - http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4449?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 4448/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på reinsdyrjakt i Fampen og Sølnkletten høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4077?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sondre Borgedal Larsen | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4076/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Kopi av brev til Skadefellingslaget i Sør-Fron - dispensasjon - motorferdsel - 2020 - barmark - transport fra Spranget ti Rondvassbu og Gammelgarden til Bjørnhollia i forbindelse med skadefelling av ulv - perioden 08.08.2020 - 17.08.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6829?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 6821/2020 | Enhet Forvaltning FMIN: Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 103 - Utbrudd av nytt koronavirus covid-19 i Kina (28.07.2020 - 12:20) http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6718?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - FMIN Beredskap | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6710/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Foreløpig svar på søknad om leie av kommunal bolig http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6359?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 6351/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Etterlyser svar om innsynsbegjæring fra barneverntjenesten http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6084?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Verdens gang | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 6077/2020 | Barneverntjenesten Utbetalingsanmodning - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5892?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NYSTU-STRAND Marianne Olasdatter Strand | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5885/2020 | Enhet Forvaltning Svar på søknad om stilling som kommunikasjonsmedarbeider og leder for Stor-Elvdal folkebibliotek http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5718?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5711/2020 | Enhet for kultur og idrett Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5754?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunn-Elisabeth Gundersen | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5747/2020 | Koppang skole Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gbnr 13/4 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5709?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 5702/2020 | Enhet Forvaltning Underretning til gbnr 4/76_GRØNSTAD REIDAR http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5547?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: GRØNSTAD REIDAR | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5543/2020 | Enhet Forvaltning Presisering - innsynsbegjæring fra VG - covid-19 / korona - eventuelle konsekvenser for utsatte barn og unge http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5256?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: VG / Verdens Gang | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 5253/2020 | Barneverntjenesten Tildeling av sommerjobb - 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5284?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigrun Myrvang | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 5281/2020 | Lønn og personal Klage - eiendomsskatt http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3314?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Hoffstad | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 3314/2020 | Administrasjon Uttalelse fra Egil Andersen - fastlegesituasjonen og legevaktordningen i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5121?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Egil Andersen | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5120/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Svar på søknad - daglig leder ved Rovdyrsenter Østerdalen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4590?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Østli m.fl. | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4589/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Tilbakemelding på valgte lagrettemedlemmere, meddommere, skjønnsmedlemmer, forliksrådsmedlemmer og jordskiftedommere http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4663?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita Larsen | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4662/2020 | Post/Arkiv Søknad på reinsdyrjakt i Fampen og Sølnkletten høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4076?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Terje Larsen | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4075/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 102 - Utbrudd av nytt koronavirus covid-19 i Kina (24.07.2020 - 12:12) http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6717?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - FMIN Beredskap | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6709/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Foreløpig svar på søknad om leie av kommunale bolig http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6358?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dag Bertil Svendsen | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 6350/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Oversendelse av dokumenter vedr. innsynsbegjæring fra kontrollutvalget http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5994?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Egil Rønning | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 5987/2020 | Koppang barnehage Svar på søknad om stilling som kommunikasjonsmedarbeider og leder av folkebiblioteket http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5717?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5710/2020 | Enhet for kultur og idrett Søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5748?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stine Sponberg | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5741/2020 | Koppang skole Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gbnr 12/82 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5707?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 5700/2020 | Enhet Forvaltning Underretning til gbnr 4/145_OLSEN ALEXANDER RAMSE http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5546?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: OLSEN ALEXANDER RAMSE | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5542/2020 | Enhet Forvaltning Innsynsbegjæring fra VG - covid-19 / korona - eventuelle konsekvenser for utsatte barn og ungdom http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5237?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: VG / Verdens Gang | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 5234/2020 | Barneverntjenesten Tildeling av sommerjobb - 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5283?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Amund Johnsen | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 5280/2020 | Lønn og personal Uttalelse fra Stor-Elvdal Høyre - fastlegesituasjonen og legevaktordningen i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5120?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingeborg Shopie Melgren Mathiesen | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5119/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Valgte lagrettemedlemmere, meddommere, skjønnsmedlemmer, forliksrådsmedlemmer og jordskiftedommere http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4613?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cisilie Selnes Westgaard m.fl. | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4612/2020 | Post/Arkiv Svar på søknad - daglig leder ved Rovdyrsenter Østerdalen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4562?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4561/2020 | Sektor for samfunnsutvikling T ilbud om stilling som lærer fra 01.08.2020 - Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4267?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 4266/2020 | Koppang skole Søknad på reinsdyrjakt i Fampen og Sølnkletten høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4075?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frank Robert Larsen | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4074/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger FMIN: Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 101 - Utbrudd av nytt koronavirus covid-19 i Kina (21.07.2020 - 12:02) http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6716?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - FMIN Beredskap | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6708/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Kopi av brev til Haaken Wilhelm Mathiesen - tillatelse til uttransport av felt elg - med beltegående kjøretøy - elgtrekk / lett jernhest - Hemmeldalen NR - Hovdsjømyrene NR - perioden 2020 - 2023 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6575?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Innlandet | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 6567/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om kommunal bolig http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6147?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 6140/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Innsynsbegjæring http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5809?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Egil Rønning | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 5802/2020 | Koppang barnehage Søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5744?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunn-Elisabeth Gundersen | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5737/2020 | Koppang skole Underretning til gbnr 4/33_SVENDSEN NILS ROAR http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5545?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SVENDSEN NILS ROAR | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5541/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om utbetaling av skogfond og tilskudd gbnr 1/1 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5457?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 5454/2020 | Enhet Forvaltning Tildeling av sommerjobb - 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5281?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sondre Borgedal Larsen | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 5278/2020 | Lønn og personal Ny frist for å rapportere om koronasituasjonen i GSI og BASIL http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5232?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 5229/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Uttalelse fra Sykehuset Innlandet HF - fastlegesituasjonen og legevaktordningen i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5119?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sykehuset-Innlandet | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5118/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Svar på søknad - daglig leder ved Rovdyrsenter Østerdalen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4543?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4542/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad på reinsdyrjakt i Fampen høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4024?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vidar Austeng-Jørgensen | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 4023/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger FMIN- Hdir: Situasjonsrapport Nr. 100 - Utbrudd av nytt koronavirus covid-19 i Kina (17.07.2020 - 12:02) http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6715?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - FMIN Beredskap | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6707/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Setertilskudd 2019 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6624?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Hvamstad | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 6616/2020 | Enhet Forvaltning Kopi av brev til Tosten Dalseg - tillatelse til bruk av ATV - Rondane nasjonalpark - berging av hestekjerre og utstyr den 11. juli 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6306?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Innlandet | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 6299/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om kommunal bolig http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6111?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 6104/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Innsynsbegjæring http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5808?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Egil Rønning | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 5801/2020 | Koppang barnehage Underretning til gbnr 4/33_PEDERSEN STEIN OLAV http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5544?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: PEDERSEN STEIN OLAV | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5540/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om utbetaling av skogfond og tilskudd gbnr 11/2 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5384?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 5381/2020 | Enhet Forvaltning Tildeling av sommerjobb - 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5280?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haaken Westgård-Hagen | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 5277/2020 | Lønn og personal Høringsuttalelse fra Gudbjørn Viken - fastlegesituasjonen og legevaktordningen i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5117?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gudbjørn Viken | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5116/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5047?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Milenka og Danijel Kuzmanovic, Nedre Båsrøstvei 62, 2480 Koppang | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5046/2020 | Koppang skole Svarbrev til kommunene - grunnskoleskyss og kommunal delfinansiering under Covid-19-pandemien http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4712?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 4711/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Melding om vedtak - oppnevning styrerepresentanter - Atnbrufossen/Atnfossen Vannbruksmuseum http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4417?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jo Øvergaard m.fl. | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 4416/2020 | Post/Arkiv Søknad på reinsdyrjakt i sølnkletten (Gråsjøen) høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3973?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marius Brænd | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 3972/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Innreiserestriksjoner Oslo / Viken - smittevernloven http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3292?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3292/2020 | Rådmann Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 99 - Utbrudd av nytt koronavirus covid-19 i Kina (14.07.2020 - 11:55) http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6714?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - FMIN Beredskap | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6706/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Anmodning om oversikt over setertilskudd / setring og bruk av utmarksbeite i 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6619?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Hvamstad | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 6611/2020 | Enhet Forvaltning Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.08.2020 - 31.07.2021 - lærer i 80% stilling ved Sollia skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6296?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eirin Trøite Bekken | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 6289/2020 | Koppang skole Takker nei til tilbud om leie av kommunal bolig http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6089?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 6082/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Melding om vedtak - søknad om kjøring med gravemaskin frem til hytte på Opphussetra - Trond Nysveen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5653?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond Nysveen | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5646/2020 | Enhet Forvaltning Underretning til gbnr 4/33_JOHANSSON ARNA http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5543?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: JOHANSSON ARNA | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5539/2020 | Enhet Forvaltning Svar anmodning om oversikt over reguleringsplaner og kommuneplaner etter plan- og bygningsloven 12-7 og 11-8 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5500?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cathrine Hoddevik | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 5497/2020 | Enhet Forvaltning Tildeling av sommerjobb - 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5279?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andrine Mellemstuen | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 5276/2020 | Lønn og personal Høringsuttalelse fra fagforbundet Stor-Elvdal - fastlegesituasjonen og legevaktordningen i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5116?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Stor-Elvdal | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5115/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5040?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kenneth A Monsbakken m.fl. | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 5039/2020 | Koppang skole Anmodning om utbetaling av skogfond gbnr 17/142 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4911?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørg Trønnes | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 4910/2020 | Enhet Forvaltning Vandelskontroll av valgte lagrettemedlemmere, meddommere, skjønnsmedlemmer, forliksrådsmedlemmer og jordskiftedommere http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4206?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmark politiditrikt | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 4205/2020 | Post/Arkiv Søknad på stilling som lærer fra 01.08.2020 - Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4116?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4115/2020 | Koppang skole Søknad på reinsdyrjakt i Fampen høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3972?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ketil Ørndahl Hanssen | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 3971/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Alle skoler åpnes igjen fra mandag 11. mai 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3725?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3724/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Situasjonsrapport uke 29, invitasjon til kommunemøte og oppdaterte informasjonsider http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6713?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - FMIN Beredskap | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6705/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), drenering av jordbruksjord og Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL) - Digital utbetalingsanmodning, rapportskjema og sluttføring av saksbehandlingen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6519?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Horsberg, Stig | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 6511/2020 | Enhet Forvaltning Takker ja til tilbud om 80% stilling som lærer ved Sollia skole fra 01.08.2020 - 31.07.2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5975?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 5968/2020 | Koppang skole Oversendelse av referat fra overordnet samarbeidsutvalg 12.06.20 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5796?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sykehuset-Innlandet - SIHF PB Servicekontoret | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5789/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Underretning til gbnr 4/33_HAUGEN INGEBJØRG http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5542?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: HAUGEN INGEBJØRG | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5538/2020 | Enhet Forvaltning Tilbud om stilling som kommunikasjonsmedarbeider og leder for Stor-Elvdal folkebibliotek http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5493?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 5490/2020 | Enhet for kultur og idrett Anmodning om oversikt over reguleringsplaner og kommuneplaner etter plan- og bygningsloven http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5454?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cathrine Hoddevik | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 5451/2020 | Enhet Forvaltning Tildeling av sommerjobb - 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5277?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frida Østmoe | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 5274/2020 | Lønn og personal Høringsuttalelse fra Rus og psykisk helsetjeneste - fastlegesituasjonen og legevaktordningen i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5115?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rus og psykisk helsetjeneste | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5114/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5026?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Milenka og Danijel Kuzmanovic, Nedre Båsrøstvei 62, 2480 Koppang | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 5025/2020 | Koppang skole Søknad om utbetaling av skogfond gbnr 13/4 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4747?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 06.06.2020 | RegistryNumber: 4746/2020 | Enhet Forvaltning Forliksrådet i Stor-Elvdal i perioden 2017-2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4094?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Politiet i Innlandet | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 4093/2020 | Rådmann Søknad på stilling som lærer fra 01.08.2020 - Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4115?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4114/2020 | Koppang skole Søknad på reinsdyrjakt i KF Stor-Elvdal kommuneskogen høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3971?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tom Langeid | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 3970/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Plan for åpning av skoler i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3657?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Innlandstrafikk m.fl. | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 3656/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Endring av strømabonnement fra 01.07.2020 - Storgata 107, 2480 Koppang - gjelder 2 målerpunktID http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6883?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hafslundstrom - Hafslund Strom Enterprise | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 6875/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 93 - Utbrudd av nytt koronavirus covid-19 i Kina (23.06.2020 - 12:15) http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6712?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - FMIN Beredskap | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6704/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Igangsettingstillatelse 2 - oppføring av tomannsbolig på gbnr 19/1013 Kjemsjøveien 63 - Stor-Elvdal Eiendom AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6353?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NILSEN BYGGTJENESTER AS | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 6345/2020 | Enhet Forvaltning Problemrapport: Utkjøringsspeil ødelagt http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6305?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Tove Hem | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 6298/2020 | Enhet Forvaltning Stedfortreder til fast skjenkebevilling for perioden 2020 - 2024 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6135?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stor-Elvdal Hotell | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 6128/2020 | Post/Arkiv Foreløpig svar på søknad om leie av kommunal bolig http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6063?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 6056/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Takker ja til stilling/vikariat som lærer ved Sollia skole fra 01.08.2020 - 31.07.2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5926?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julie Sommersett | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5919/2020 | Koppang skole Informasjon fra Landbruksdirektoratet: Reviderte rutiner for utveksling av informasjon mellom Mattilsynet og landbruksforvaltningen i saker om dyrevelferd http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5518?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5514/2020 | Enhet Forvaltning Underretning til gbnr 4/4_STRAND MARIANNE O http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5541?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STRAND MARIANNE O | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5537/2020 | Enhet Forvaltning Kopi av brev til NINA - delegert vedtak - Rondane NP - Motorferdsel 2020-2024 - lavflyvning i forbindelse med kalvetelling av villrein - NINA http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5578?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Innlandet | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5574/2020 | Enhet Forvaltning Innsynsbegjæring - regnskapstall barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5448?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagbladet - barnehage | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 5445/2020 | Økonomi Referat fra ekstraordinært GSU 19.juni 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5405?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sykehuset-Innlandet - Astrid Skotte | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 5402/2020 | Sektor for Institusjon- og hjemmebaserte tjenester Tildeling av sommerjobb - 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5276?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aksel Bergville Andresen | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 5273/2020 | Lønn og personal Uttalelse fra Tore Rye Johansen - fastlegesituasjonen og legevaktordningen i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5112?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Rye Johnsen | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5111/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4985?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kenneth A Monsbakken m.fl. | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 4984/2020 | Koppang skole Søknad om utbetaling av skogfond og tilskudd gbnr 13/4 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4745?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 06.06.2020 | RegistryNumber: 4744/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på stilling som lærer fra 01.08.2020 - Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4114?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4113/2020 | Koppang skole Søknad på reinsdyrjakt i KF Stor-Elvdal kommuneskogen høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3970?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andreas Frostad Bruaset | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 3969/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Smittevern skoler og barnehager - råd om solbeskyttelse http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3523?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dsa - Lill Tove Norvang Nilsen | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3523/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Endring av strømabonnement fra 01.07.2020 - Storgata 107, 2480 Koppang - gjelder 2 målerpunktID http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6807?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: HAFSLUND STRØM AS | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 6799/2020 | Sektor for samfunnsutvikling FMIN: Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 90 - Utbrudd av nytt koronavirus covid-19 i Kina (12.06.2020 - 12:25) http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6711?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - FMIN Beredskap | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6703/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Igangsettingstillatelse 1- riving av brannskadet bolig på gbnr 19/1013 Kjemsjøveien 63 - Stor-Elvdal Eiendom AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6308?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NILSEN BYGGTJENESTER AS | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 6301/2020 | Enhet Forvaltning Uttalelse til fastsatt planprogram for reguleringsplan for Rv. 3 Fjell - Opphus nord i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6199?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for mineralforvaltning | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 6192/2020 | Enhet Forvaltning Tilbud om leie av kommunal bolig http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6062?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 6055/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Takker ja til tilbud om 80% stilling ved Sollia skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5918?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eirin Trøite Bekken | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5911/2020 | Koppang skole Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for Mykleby fjelltak i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5852?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for mineralforvaltning | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 5845/2020 | Enhet Forvaltning Faste skjenkebevillinger for perioden 01.07.2020 - 30.06.2024 - melding om vedtak http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5708?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: RONDANE GJESTEGÅRD AS m.fl. | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 5701/2020 | Post/Arkiv Tinglysing av gbnr 4 bnr 173 og 174 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5523?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5519/2020 | Enhet Forvaltning Svar på innsynsbegjæring etter offentlighetsloven - fakturaer på renovasjon http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5407?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Simen Kolstad | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 5404/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel m.m. - ny oppdatering av Agros for sykdomsavløsning - bekreftelse av inntektsopplysninger http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5451?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Innlandet | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 5448/2020 | Enhet Forvaltning Reservesjåfør utmarkskjøring - motorferdsel i utmark http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5406?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eirik Messelt | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 5403/2020 | Enhet Forvaltning Referat (utkast) ekstraordinært OSU-møte Koronavirus, 17.06.20 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5317?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sykehuset-Innlandet - SIHF PB Servicekontoret | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 5314/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Tildeling av sommerjobb - 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5274?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Markus Øyen Olsbakk | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 5271/2020 | Lønn og personal Midlertidig svar på søknad på stilling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5175?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 5173/2020 | Enhet for kultur og idrett Høringsuttalelse Sykehuset Innlandet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5095?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sykehuset-Innlandet - Ellen Henriette Pettersen | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5094/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad om utbetaling av skogfond gbnr 13/4 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4746?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 06.06.2020 | RegistryNumber: 4745/2020 | Enhet Forvaltning Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4644?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tonje Bakke | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4643/2020 | Koppang skole Fordeling og utbetaling av kommunale kulturmidler 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4375?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingvild Hustad Myrvang m.fl. | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 4374/2020 | Enhet for kultur og idrett Søknad på stilling som lærer fra 01.08.2020 - Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4113?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4112/2020 | Koppang skole Forliksrådet i Stor-Elvdal i perioden 2017-2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4000?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Politiet i Innlandet | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 3999/2020 | Rådmann Søknad på reinsdyrjakt i KF Stor-Elvdal kommuneskogen høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3955?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristina Fredriksen | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 3954/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 88 - Utbrudd av nytt koronavirus covid-19 i Kina (05.06.2020 - 12:35) http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6710?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - FMIN Beredskap | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6702/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Rammetillatelse til riving av brannskadet enebolig samt oppføring av tomannsbolig på gbnr 19/1013 Kjemsjøveien 63 - Stor-Elvdal Eiendom AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6304?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NILSEN BYGGTJENESTER AS | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 6297/2020 | Enhet Forvaltning Overtakelsesprotokoll Storgata 107 Friskhjem-S.E.kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6226?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FRISKHJEM AS | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 6219/2020 | Nærings- og samfunnsutvikler Tilbud om leie av kommunal bolig http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6061?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 6054/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Svar angående fastsatt planprogram for reguleringsplan for Rv. 3 Fjell - Opphus nord - Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6035?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 6028/2020 | Enhet Forvaltning Uttalelse fra Statens vegvesen - Reguleringsplan for Mykleby Fjelltak http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5795?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5788/2020 | Enhet Forvaltning Bekreftelse på reservesjåfør - motorferdsel i utmark http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5395?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eirik Frøisland Messelt | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 5392/2020 | Enhet Forvaltning Svar på innsynsbegjæring fra VG til Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5325?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vg | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 5322/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Tildeling av sommerjobb - 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5272?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mathias Øyen Olsbakk | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 5269/2020 | Lønn og personal Søknad på stilling som kommunikasjonsmedarbeider og leder av folkebiblioteket i 100 % fast stilling i enhet kultur og idrett http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5170?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 5169/2020 | Enhet for kultur og idrett Uttalelse fra Sigbjørn Lyngdal - fastlegesituasjonen og legevaktordningen i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5086?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigbjørn Lyngdal | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5085/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Endringer i reglene om nydyrking - forbud mot nydyrking av myr - veiledning, skjema og fastsettelsesbrev http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4925?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Innlandet | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 4924/2020 | Enhet Forvaltning Takker ja til tilbud om barnehageplass http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4786?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Janis Habibulins | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 4785/2020 | Koppang barnehage Oversendelse av referat (utkast) ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 27.05.20 og 3.06.20 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4661?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sykehuset-Innlandet | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4660/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad om utbetaling av skogfond og tilskudd - gbnr 12/82 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4665?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4664/2020 | Enhet Forvaltning Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4641?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gry Oda Ulvmoen Myrbakken | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4640/2020 | Koppang skole Tilbakemelding på Varsel oppmålingsforretning - Fradeling våningshus gbnr 4/32 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4489?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olsen Alexander Ramse | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 4488/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på stilling som lærer fra 01.08.2020 - Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4112?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4111/2020 | Koppang skole Søknad på reinsdyrjakt i KF Stor-Elvdal kommuneskogen høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3911?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andre N Lund-Elverum | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 3910/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 87 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6709?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - FMIN Beredskap | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6701/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Oversendelse av Interkommunal samarbeidsavtale opp mot Covid-19 sengeplasser http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6403?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Åmot kommune | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 6395/2020 | Sektor for Institusjon- og hjemmebaserte tjenester Melding om fastsatt planprogram for reguleringsplan for Rv. 3 Fjell - Opphus nord http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5853?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haaken Wilhelm Mathiesen m.fl. | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5846/2020 | Enhet Forvaltning Uttalelse fra Ingar og Margrete Vaskinn - Reguleringsplan for Mykleby Fjelltak http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5620?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingar Vaskinn | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5616/2020 | Enhet Forvaltning Uttalelse til fornyelese av tidligere gitt bevilling - 01.07.2020 - 30.06.2024 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5340?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 5337/2020 | Post/Arkiv Søknad om kommunal bolig http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5209?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 5206/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Tildeling av sommerjobb - 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5263?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magnus Aaen Austeng | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 5260/2020 | Lønn og personal Innsyn i avtaler tilknyttet leieforhold i 2. etg Besøkssenter Østerdalen. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5164?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingeborg Shopie Melgren Mathiesen | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 5163/2020 | Nærings- og samfunnsutvikler Uttalelse fra Stor-Elvdal Senterparti - fastlegeisituasjonen og legevaktordningen i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5085?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maren Buen | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5084/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad på stilling som kommunikasjonsmedarbeider og leder av folkebiblioteket i 100 % fast stilling i enhet kultur og idrett http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4760?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.06.2020 | RegistryNumber: 4759/2020 | Enhet for kultur og idrett Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4633?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Øvergaard | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4632/2020 | Koppang skole Referat fra ekstraordinært GSU 29.mai 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4526?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sykehuset-Innlandet - Astrid Skotte | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 4525/2020 | Sektor for Institusjon- og hjemmebaserte tjenester Bekreftelse på mottatt oppsigelse av barnehageplass http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4439?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veronika Bredin | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 4438/2020 | Koppang barnehage Tilbakemelding på varsel av oppmålingsforretning - radeling hytte/sæter gbnr 4/32 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4310?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Reidar Grønstad | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 4309/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på reinsdyrjakt i Fampen, Rondane Sør og Sølnkletten høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3908?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Arne Hagen | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 3907/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Valg av skjønnsmedlemmer - anmodning om oversendelse av Excel-fil http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3851?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3850/2020 | Post/Arkiv Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 86 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6708?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - FMIN Beredskap | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6700/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Foreløpig stedfortreder i forbndelse med salg av alkoholholdige drikker inntil 4,7% ved Atnbrua handel http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6424?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ATNBRUA HANDEL v/Jørn Sverre Lien | Journaldato: 21.07.2020 | RegistryNumber: 6416/2020 | Post/Arkiv Helsepersonell i forbindelse med Korrona http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6315?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hildegard Tvenge | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 6308/2020 | Sektor for Institusjon- og hjemmebaserte tjenester Tilbud om stilling/vikariat som lærer uten godkjent utdanning - Sollia skole fra 01.08.2020 - 31.07.2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5526?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 5522/2020 | Koppang skole Kjemsjøveien 63 Gjennomføringsplan 19/1013 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5791?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NILSEN BYGGTJENESTER AS | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5784/2020 | Enhet Forvaltning Kommentar til svar på klage - eguleringsplan / breddeutvidelse av Rv 3 - Rv 3 Fjell - Opphus Nord http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5768?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frank Westvang og Eva Dalhaug | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5761/2020 | Enhet Forvaltning Uttalelse fra Krog & Co AS - Reguleringsplan for Mykleby fjelltak http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5619?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Krog & CO AS | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5615/2020 | Enhet Forvaltning Signert leieavtale - leie av lokaler i 2 etasje - Storgata 107 - lokaler til Rovdyrsenter og Newtonrom http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5404?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FRISKHJEM AS | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 5401/2020 | Nærings- og samfunnsutvikler Etterlysning av manglende veiskilt - Tryvang Øst http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5415?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aud Manger og Øyvind Gerhardsen | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 5412/2020 | Enhet Forvaltning Fornyet søknad om skjenkebevilling - Stor-Elvdal Hotell AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5308?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Storelvdalhotell - Pål Sagen - Stor-Elvdal Hotell | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 5305/2020 | Post/Arkiv Tildeling av sommerjobb - 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5262?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finn-Ole Mertens | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 5259/2020 | Lønn og personal Søknad om kommunal bolig http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5169?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 5168/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Uttalelse fra Ambulansetjenesten i Nord-Hedmark, stasjon Koppang - fastlegesituasjonen og legevaktordningen i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5084?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ambulansetjenesten i Nord-Hedmark, stasjon Koppang | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5083/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Innsynsbegjæring etter offentlighetsloven - fakturaer på renovasjon http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4990?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Simen Kolstad | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 4989/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad om tillatelse til kjøring med gravmaskin til hytte gbnr 6/162 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4752?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Nysveen | Journaldato: 06.06.2020 | RegistryNumber: 4751/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på stilling som kommunikasjonsmedarbeider og leder av folkebiblioteket i 100 % fast stilling i enhet kultur og idrett http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4657?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4656/2020 | Enhet for kultur og idrett Søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4597?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tonje Bakke | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4596/2020 | Koppang skole Oppsigelse av barnehageplass http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4438?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veronika Bredin | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 4437/2020 | Koppang barnehage Varsel oppmålingsforretning - Fradeling hytte/sæter gbnr 4/32 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4303?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svendsen Nils Roar | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 4302/2020 | Enhet Forvaltning Underretning til gbnr 13/87_ENERUD TRULS PÅL http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4178?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ENERUD TRULS PÅL | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 4177/2020 | Enhet Forvaltning Referat fra ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 13.05.20 og referat fra 6.05.20 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3958?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sykehuset-Innlandet - SIHF PB Servicekontoret | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 3957/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad på reinsdyrjakt i Strand/Opphus høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3895?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gjertrud Strand Sanderød | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 3894/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Informasjon angående vandelsvurdering av meddommere http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3603?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Politiet - Lone Bangsund | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3603/2020 | Post/Arkiv Søknad om redusert foreldrebetaling og t/u gratis kjernetid i Koppang barnehage - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6872?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 6864/2020 | Koppang barnehage Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 85 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6707?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - FMIN Beredskap | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6699/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad på stilling som pleieassistent/helsefagarbeider/miljøarbeider http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6506?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 6498/2020 | Sektor for Institusjon- og hjemmebaserte tjenester Svar på klage på saksbehandling og informasjon vedrørende rv. 3 Fjell - Opphus nord - Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5753?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Laila Haugerudbråten | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 5746/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Svar på spørsmål vedrørende salgsbevillinger for alkoholholdige drikker for perioden 01.07.2020 - 30.06.2024 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5898?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kiwi - Tone Anderson Rud | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5891/2020 | Post/Arkiv Tilbud om stilling/vikariat som lærer uten godkjent utdanning - Sollia skole fra 01.08.2020 - 31.07.2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5522?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eirin Trøite Bekken | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5518/2020 | Koppang skole Svar på søknad på stilling som avdelingsingeniør kart og oppmåling i 100% fast stilling - enhet forvaltning http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5680?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andreas Holmeslet Jæger m.fl. | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 5673/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Uttalelse fra Kari-Mette Klausen Strand - Reguleringsplan for Mykleby fjelltak http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5617?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kari-Mette Klausen Strand | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5613/2020 | Enhet Forvaltning Svar på søknad på stilling som enhetsleder eiendom 100% fast stilling - Sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5336?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Raphael Marzusch m.fl. | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 5333/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Bestilling av abonnement - el-kraft - Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5300?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hafslund Strøm AS | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 5297/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Uttalelse til fornyelese av 6 tidligere gitte bevillinger - 01.07.2020 - 30.06.2024 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5157?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 5156/2020 | Post/Arkiv Ønske om sommerjobb - 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5168?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elise Mellemstuen Øien | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 5167/2020 | Lønn og personal Uttalelse fra Midt-Hedmark brann og redningstjeneste - fastlegesituasjonen og legevaktordningen i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5083?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asgeir Christian Lyng | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5082/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Tildeling av adressenummer på gbnr 54/309 i Stor-Elvdal kommune - varsel om vedtak http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5056?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roald Aarset | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5055/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på kommunal bolig http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5002?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 5001/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Svar på innsynsbegjæring etter offentlighetsloven - renovasjon http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4972?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Venabygd - simen.kolstad@venabygd.net | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 4971/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4596?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gry Oda Ulvmoen Myrbakken | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4595/2020 | Koppang skole Søknad på stilling som kommunikasjonsmedarbeider og leder av folkebiblioteket i 100 % fast stilling i enhet kultur og idrett http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4656?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4655/2020 | Enhet for kultur og idrett Tilbud om barnehageplass i Sollia barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4407?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Janis Habibulins | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 4406/2020 | Koppang barnehage Varsel oppmålingsforretning - Fradeling hytte/sæter gbnr 4/32 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4302?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pedersen Stein Olav | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 4301/2020 | Enhet Forvaltning Underretning til gbnr 13/54_OLDERVIK JAN IVAR http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4177?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: OLDERVIK JAN IVAR | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 4176/2020 | Enhet Forvaltning Retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøskuter http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3959?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 3958/2020 | Enhet Forvaltning Påminnelse - forespørsel om leieavtalene i besøkssenteret http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3871?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Østerdølen | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3870/2020 | Nærings- og samfunnsutvikler Søknad på reinsdyrjakt i KF Stor-Elvdal kommuneskogen høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3878?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune Hemli | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3877/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Referat (utkast) ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 29.04.20 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3466?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sykehuset-Innlandet - SIHF PB Servicekontoret | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3466/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 84 - Utbrudd av nytt koronavirus covid-19 i Kina (25.05.2020 - 12:46) http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6706?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - FMIN Beredskap | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6698/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Innvilget søknad om redusert foreldrebetaling og 20 t/u gratis kjernetid i Koppang barnehage - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6656?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 6648/2020 | Koppang barnehage Svar på forespørsel om jobb / tilkallingsvikar i Koppang barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6442?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sophie Falck-Berg | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 6434/2020 | Koppang barnehage Ferdigattest - bruksendring av næringsbygg på gbnr 46/25 Solliaveien 817 - Solliaysteriet SA, Sollia http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6283?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Vaaler | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 6276/2020 | Enhet Forvaltning Spørsmål vedrørende salgsbevillinger for alkoholholdige drikker for perioden 01.07.2020 - 30.06.2024 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5894?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kiwi - Tone Anderson Rud | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5887/2020 | Post/Arkiv Mottatt - Uttalelse - presisering - Reguleringsplan / breddeutvidelse av Rv 3 - Rv 3 Fjell - Opphus Nord http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5746?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Egil Rønning | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5739/2020 | Enhet Forvaltning Svar på henvendelse vedrørende ansettelse av enhetsleder/styrer Koppang barnehage i 100 % fast stilling - sektor for oppvekst og utdanning http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5441?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 5438/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Svar på søknad på stilling som enhetsleder eiendom i 100% fast stilling - Sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5333?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 5330/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Takker nei til tilbud om 100% fast stilling som avdelingsingeniør kart og oppmåling - enhet forvaltning http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5343?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roger Olsson | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 5340/2020 | Enhet Forvaltning Ønske om sommerjobb - 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5167?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sindre Olsen | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 5166/2020 | Lønn og personal Uttalelse fra Inger Palmesen - fastlegesituasjonen og legevaktordningen i Stor Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5082?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inger Palmesen | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5081/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Svar på ny korrigert innsynsbegjæring etter offentlighetsloven http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4955?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Simen Kolstad | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 4954/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Tildeling av adressenummer på gbnr 19/1717 i Stor-Elvdal kommune - varsel om vedtak http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4947?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Gran | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 4946/2020 | Enhet Forvaltning Uttalelse fra NAV - søknader om skjenkebevilling for perioden 01.07.2020 - 30.06.2024 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4889?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nav - Marie Elisabeth Sollid | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 4888/2020 | Post/Arkiv Velkommen som kunde hos Eidsiva Nett - garasjeanlegg Lensmannssvingen 20 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4840?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eidsiva | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 4839/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Tilbakemelding på oreløpig svar på søknad om leie av kommunal bolig http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4830?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Seelan Sharavanantham | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 4829/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad på stilling som kommunikasjonsmedarbeider og leder av folkebiblioteket i 100 % fast stilling i enhet kultur og idrett http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4655?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4654/2020 | Enhet for kultur og idrett Søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4595?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Øvergaard | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 4594/2020 | Koppang skole Søknad om barnehageplass i Sollia barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4406?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Janis Habibulins | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 4405/2020 | Koppang barnehage Varsel oppmålingsforretning - Fradeling hytte/sæter gbnr 4/32 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4301?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johansson Arna | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 4300/2020 | Enhet Forvaltning Underretning til gbnr 13/7_AUSTAD MIE http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4176?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: AUSTAD MIE | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 4175/2020 | Enhet Forvaltning Forespørsel fra Østerdølen om momskompensasjon - leie i sentrumsbygget http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3870?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Østerdølen | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3869/2020 | Nærings- og samfunnsutvikler Søknad på reinsdyrjakt i Sølnkletten og Fampen høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3850?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn-Yngve Trønnes | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3849/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Oversender arbeidsavtale til underskrift http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3637?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigrid Marie Austeng | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 3636/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 83 - Utbrudd av nytt koronavirus covid-19 i Kina (20.05.2020 - 12:22) http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6705?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - FMIN Beredskap | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6697/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Oversender kopi av tinglyst festeavtale gbnr 19/1738 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6668?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild Helene Amlie | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 6660/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Innvilget søknad om redusert /reduksjon i foreldrebetaling i barnehagene i Stor-Elvdal kommune 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6655?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 6647/2020 | Koppang barnehage Søknad om ferdigattest - bruksendring av næringsbygg på gbnr 46/25 Solliaveien 817 - Solliaysteriet SA, Sollia http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6252?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Vaaler | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 6245/2020 | Enhet Forvaltning Informasjonsbrev nr. 11 - uke 28 - koronavirus - landbruksforvaltning http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6220?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 6213/2020 | Enhet Forvaltning Forespørsel om jobb / tilkallingsvikar i Koppang barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6059?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sophie Falck-Berg | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 6052/2020 | Koppang barnehage Salgsbevillinger for alkoholholdige drikker for perioden 01.07.2020 - 30.06.2024 - Melding om vedtak http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5706?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TREA SERVICESENTER ANS m.fl. | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 5699/2020 | Post/Arkiv Uttalelse fra Torp Transport - Reguleringsplan for Mykleby Fjelltak http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5613?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torp Transport | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5609/2020 | Enhet Forvaltning Tilbakemelding på svar vedrørende ansettelse av enhetsleder/styrer Koppang barnehage i 100 % fast stilling - sektor for oppvekst og utdanning http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5382?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 5379/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Referat fra samarbeidsmøte 15.06.2020 vedr. ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5174?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 5172/2020 | Koppang barnehage Ny frist til søknad om fast skjenkebevilling for perioden 2020 - 2024 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4870?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MILANO RESTAURANT DANA FAYAK ABDULLAH m.fl. | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 4869/2020 | Post/Arkiv Ønske om sommerjobb http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5049?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rikhard Trønnes Ruud | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5048/2020 | Lønn og personal Uttalelse fra Reidun Syltebø - fastlegesituasjonen og legevaktordningen i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5081?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Reidun Syltebø | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5080/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Oversendelse av tinglyst dokument i sak 20/450 - gbnr 17/6 - innløsing feste http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5028?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSKOG GLOMMA AS | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 5027/2020 | Enhet Forvaltning Ny korrigert innsynsbegjæring etter offentlighetsloven med anmodning om kopi til rådmannen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4899?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Simen Kolstad | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 4898/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Tilbakemelding på oreløpig svar på søknad om leie av kommunal bolig http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4829?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Seelan Sharavanantham | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 4828/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad på stilling som kommunikasjonsmedarbeider og leder av folkebiblioteket i 100 % fast stilling i enhet kultur og idrett http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4653?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4652/2020 | Enhet for kultur og idrett Bekreftelse på mottatt oppsigelse av barnehageplass http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4381?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marianne Brænd | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 4380/2020 | Koppang barnehage Sporfilm til analyse http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4325?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Radonor as | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 4324/2020 | Enhet Eiendom Varsel oppmålingsforretning - Fradeling hytte/sæter gbnr 4/32 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4300?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haugen Ingebjørg | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 4299/2020 | Enhet Forvaltning Innvilget søknad om plass i SFO ved Sollia skole skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4251?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: De Rooy Karin Jeanne L | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 4250/2020 | Koppang skole Oversendelse av tinglyst dokument i sak 20/904 - gbnr 13/5 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4173?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Morten Skjærstad m.fl. | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 4172/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på reinsdyrjakt i KF Stor-Elvdal kommuneskogen høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3846?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Magnus �stensen | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3845/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Oversender arbeidsavtale til underskrift http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3636?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aksel Bergville Andresen | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 3635/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 82 - Utbrudd av nytt koronavirus covid-19 i Kina (18.05.2020 - 11:49) http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6704?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - FMIN Beredskap | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6696/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad om redusert /reduksjon i foreldrebetaling i barnehagene i Stor-Elvdal kommune 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6604?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 6596/2020 | Koppang barnehage Svar på søknad på intern utlysning på stilling som lærer i Newton-rom http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6605?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jochen Schuster | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 6597/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Tilleggsopplysning til søknad om tilskudd til kommuner med ulverevir 2020 - Deres ref. 2017/11480 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6614?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 6606/2020 | Enhet Forvaltning Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6412?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 6404/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Oversendelse av tinglyst dokument i sak 20/1098 - gbnr 12/77 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5605?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunvor Helene Olafsen | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5601/2020 | Enhet Forvaltning Svar - Reguleringsplan for Mykleby fjelltak - offentlig ettersyn http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5478?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 5475/2020 | Enhet Forvaltning Informasjonsbrev nr. 10 - uke 25 - koronavirus - landbruksforvaltning http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5385?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 5382/2020 | Enhet Forvaltning Uttalelse fra Anders Tønsager - fastlegesituasjonen og legevaktordningen i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4988?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Tønsager | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 4987/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Ønske om sommerjobb http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4967?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingeborg Baarstad | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 4966/2020 | Lønn og personal Svar på søknad om stilling i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4969?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 4968/2020 | korttidsavdeling Tilbud om 100% fast stilling som avdelingsingeniør kart og oppmåling - Enhet forvaltning http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4836?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Roger Olsson | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 4835/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Tilbud om 100% fast stilling som enhetsleder eiendom - sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4727?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Tore Myrbakken | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 4726/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Innsynsbegjæring fra VG til Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4864?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vg | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 4863/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Invitasjon til samarbeid med de kommunale eldrerådene http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4831?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 4830/2020 | Post/Arkiv Svar på søknad på stilling som enhetsleder/styrer Koppang barnehage i 100 % fast stilling - Sektor for oppvekst og utdanning http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4800?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hege Hornseth m.fl. | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 4799/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Foreløpig svar på søknad om leie av kommunal bolig http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4820?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 4819/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Takker nei til tilbud om stilling som lærer og assistent http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4675?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thea Nilsen | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 4674/2020 | Koppang skole Søknad på stilling som kommunikasjonsmedarbeider og leder av folkebiblioteket i 100 % fast stilling i enhet kultur og idrett http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4652?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4651/2020 | Enhet for kultur og idrett Oppsigelse av barnehageplass http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4380?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stor-Elvdal Kommune - Marianne Brænd | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 4379/2020 | Koppang barnehage Varsel oppmålingsforretning - Fradeling hytte/sæter gbnr 4/32 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4299?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Schildmann True Strand | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 4298/2020 | Enhet Forvaltning Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4249?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marius Buchholdt m.fl. | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 4248/2020 | Koppang skole Anmodning om korrigering av adresse i enhetsregisteret http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4230?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stor-Elvdal Kommune - Bjørg Skogsrud | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 4229/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Oversendelse av tinglyst dokument i sak 20/904 - gbnr 13/5 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4170?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Ekeland | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 4169/2020 | Enhet Forvaltning Ferdigattest for avløpsanlegg på gbnr 46/25 Solliaveien 817 - Solliaysteriet SA, Sollia http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3945?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Vaaler | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 3944/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på reinsdyrjakt i Fampen høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3845?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lisbeth Vedå | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3844/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Oversender arbeidsavtale til underskrift http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3635?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingeborg Baarstad | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 3634/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Kopi av brev til Mykleby beitelag - opprettholdelse av vedtak - avslag på søknad om tillatelse til felling av bjørn http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6800?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 6792/2020 | Enhet Forvaltning Innvilget fri skoleskyss ut ungdomsskolen - Signi Stenbakken http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6780?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 6772/2020 | Koppang skole FMIN: Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 80 - Utbrudd av nytt koronavirus covid-19 i Kina (13.05.2020 - 12:25) http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6703?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - FMIN Beredskap | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6695/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Oversendelse av tinglyst dokument i sak 20/1223 - innløsing av feste gbnr 17/7/76 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6382?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: CATO HAUGEN | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 6374/2020 | Enhet Forvaltning Anmodning om tilleggsopplysninger i forbindelse med søknad om tilskudd til kommuner med ulverevir 2020 - ønske om bruk av midler til forskning- og utredningsformål http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6322?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 6315/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om redusert foreldrebetaling og 20 t/u gratis kjernetid i Koppang barnehage - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6312?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 6305/2020 | Koppang barnehage Takker ja til tilbud på 20% fast stilling som lærer i Newton-rom - Sektor for oppvekst og utdanning http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6290?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Audun Strand | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 6283/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Oversender festekontrakt til tinglysing gbnr 19/1738 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6114?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 6107/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Rapport vedrørende testbrønn, fra Østlandet Brønn og Energiboring http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6057?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asplanviak - Tor Eggebø | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 6050/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Underretning til gbnr 12/269_SVENKERUD ANBJØR http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5566?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SVENKERUD ANBJØR | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5562/2020 | Enhet Forvaltning Svar - Reguleringsplan for Mykleby fjelltak - offentlig ettersyn http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5477?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 5474/2020 | Enhet Forvaltning Uttalelse - presisering - Reguleringsplan / breddeutvidelse av Rv 3 - Rv 3 Fjell - Opphus Nord http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5452?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Egil Rønning | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 5449/2020 | Enhet Forvaltning Folkehelseinstituttets årlige datainnsamling om kommunens forvaltning av alkoholloven http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5310?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Surveys Ramboll - Rambøll Management Consulting på vegne av FHI | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 5307/2020 | Økonomi Ønske om sommerjobb - 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4949?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann Mari Birkebekk | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 4948/2020 | Lønn og personal Uttalelse fra Svein Østmoe - fastlegesituasjonen og legevaktordninger i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4844?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Østmoe | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 4843/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Innsynsbegjæring etter offentlighetsloven journalført 27 mai http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4860?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Simen Kolstad | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 4859/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Tilbud om stilling/vikariat som assistent - Sollia skole fra 01.08.2020 - 31.07.2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4560?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.06.2020 | RegistryNumber: 4559/2020 | Koppang skole Informasjonsbrev nr. 9 - uke 23 - koronavirus - landbruksforvaltning http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4711?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 4710/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på stilling som kommunikasjonsmedarbeider og leder av folkebiblioteket i 100 % fast stilling i enhet kultur og idrett http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4651?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4650/2020 | Enhet for kultur og idrett Uttalelse til søknader om skjenkebevilling for perioden 01.07.2020 - 30.06.2024 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4640?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV Stor-Elvdal | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4639/2020 | Post/Arkiv Etterlysning av svar på henvendelse om veiskilt Løvåsen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4525?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karl B. Solhaug | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 4524/2020 | Enhet Forvaltning Oversendelse av tinglyst dokument i sak 20/992 - gbnr 19/116 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4437?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnar Austeng | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 4436/2020 | Enhet Forvaltning Foreløpig svar på søknad om leie av kommunal bolig - http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4338?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 4337/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Varsel oppmålingsforretning - Fradeling hytte/sæter gbnr 4/32 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4298?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grønstad Reidar | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 4297/2020 | Enhet Forvaltning Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4248?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ane Eriksen Hamilton | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 4247/2020 | Koppang skole Bekreftelse på mottatt oppsigelse av barnehageplass http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4282?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Simen Pedersen | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 4281/2020 | Koppang barnehage Tilbud på maler oppdrag - kommunale bygg http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4224?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sør-Østerdal Regnskapslag | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 4223/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Midlertidig brukstillatelse -bruksendring av næringsbygg på gbnr 46/25 Solliaveien 817 - Solliaysteriet SA, Sollia http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3944?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Vaaler | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 3943/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på reinsdyrjakt i Fampen, Sølenkletten og Strand/Opphus høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3823?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eirik Budde Erichsen | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3822/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Protokoll fra styremøte 08.05.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3736?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedmark Revisjon | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3735/2020 | Økonomi Oversender arbeidsavtale til underskrift http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3633?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magnus Myrberget | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 3632/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Oversendelse av tinglyst dokument i sak 20/40 - gbnr 17/771 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3535?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anbjørg Eriksen | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3535/2020 | Enhet Forvaltning Oppsigelse av plass i SFO ved Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3553?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tone Halvorsen | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3553/2020 | Koppang skole Svar angående renovasjon - Furustubben 8 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6849?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne kari Tinnesand | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 6841/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Innvilget fri skoleskyss ut ungdomsskolen - Øyvor Myrvang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6779?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 6771/2020 | Koppang skole Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 79 - Utbrudd av nytt koronavirus covid-19 i Kina (11.05.2020 - 12:17) http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6701?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - FMIN Beredskap | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6693/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Halvårsvurdering etter fjernundervisning - vår 2020 - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6586?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 6578/2020 | Koppang skole Påminnelse for frist for EU-kontroll nærmer seg for bil med registreringsnummer HB 71430 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6580?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegvesen - noreply@vegvesen.no | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 6572/2020 | Administrasjon Analyseresultater - analyseperioden 22.07.2020 - 27.07.2020 - Koppang vannverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6526?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Synlab - eg@synlab.no | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 6518/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Kopi av brev til Ringsaker kommune - tillatelse til skadefellingsforsøk på en ulv i deler av Ringsaker, Hamar, Løten, Elverum, Åmot, Stor-Elvdal, Lillehammer og Øyer kommuner http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6489?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Olstad, Thomas | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 6481/2020 | Enhet Forvaltning Tillatelse til bygging av adkomstvei til fritidsboliger på gbnr 17/6 fnr 33, 34 og 42 Kletten 87,97 og 99 - Johan Birger Hervold, Hamar http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6352?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Birger Hervold | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 6344/2020 | Enhet Forvaltning Takker ja til tilbud på 30% fast stilling som lærer i Newton-rom - Sektor for oppvekst og utdanning http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6246?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maren Kristiansen | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 6239/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Uttalelse fra Våler og Åsnes kommuner - tilskudd til kommuner med ulverevir http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6110?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Våler og Åsnes kommuner | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 6103/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6022?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 6015/2020 | Økonomi Tilskudd til veterinærtjenesten 2020 i Elverum, Åmot og Stor-Elvdal kommuner - Anicura Elverum Dyrehospital AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5816?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ANICURA ELVERUM DYREHOSPITAL AS | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5809/2020 | Enhet Forvaltning Oversendelse av tinglyst dokument i sak 20/394 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5842?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jens Furuseth Naas-Bibow | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5835/2020 | Enhet Forvaltning Underretning til gbnr 12/269_GRUNDT ODD ENGELHART http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5565?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: GRUNDT ODD ENGELHART | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5561/2020 | Enhet Forvaltning Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Innlandet - Reguleringsplan for Mykleby Fjelltak http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5464?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Innlandet | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 5461/2020 | Enhet Forvaltning Oversendelse av klage til kommunen for underinstansbehandling - Reguleringsplan / breddeutvidelse av Rv 3 - Rv 3 Fjell - Opphus Nord http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5403?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 5400/2020 | Enhet Forvaltning Orientering om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet til fordeling i 2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5193?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KULTURDEPARTEMENTET | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 5190/2020 | Enhet for kultur og idrett Koppang folkebad - Honorarbudsjett, grunnvarme http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5064?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asplanviak - Tor Eggebø | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5063/2020 | Enhet Eiendom Melding om fagperson og invitasjon til møte - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4971?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 4970/2020 | Koppang barnehage Uttalelse fra NAV - søknader om salgsbevilling for perioden 01.07.2020 - 30.06.2024 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4896?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nav - Marie Elisabeth Sollid | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 4895/2020 | Post/Arkiv Innsynsbegjæring etter offentlighetsloven journalført 27 mai - renovasjon http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4845?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Venabygd - simen.kolstad@venabygd.net | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 4844/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Ønske om sommerjobb - 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4843?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigrun Myrvang | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 4842/2020 | Lønn og personal Søknad på stilling i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4668?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 4667/2020 | korttidsavdeling Søknad på stilling som kommunikasjonsmedarbeider og leder av folkebiblioteket i 100 % fast stilling i enhet kultur og idrett http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4650?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4649/2020 | Enhet for kultur og idrett Tilbud om 100% fast stilling som styrer/enhetsleder i Koppang barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4572?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Malin K Giæver | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4571/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Innvilget søknad om redusert /reduksjon i foreldrebetaling i barnehagene i Stor-Elvdal kommune 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4621?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4620/2020 | Koppang barnehage Kjemsjøveien 63 Gjennomføringsplan 19/1013 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4459?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NILSEN BYGGTJENESTER AS | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 4458/2020 | Enhet Forvaltning Uttalelse til søknader om skjenkebevilling for perioden 01.07.2020 - 30.06.2024 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4305?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 4304/2020 | Post/Arkiv Varsel oppmålingsforretning - Fradeling hytte/sæter gbnr 4/32 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4297?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trude nilsen finstad m.fl. | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 4296/2020 | Enhet Forvaltning Bekreftelse på mottatt oppsigelse av barnehageplass http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4280?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Methaq og Shireen Hadi, Lensmannssvingen 22 B, 2480 Koppang | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 4279/2020 | Koppang barnehage Søknad om plass i SFO ved Sollia skole skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4227?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: De Rooy Karin Jeanne L | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 4226/2020 | Koppang skole Sporfilm til analyse http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4165?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Radonor as | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 4164/2020 | Enhet Eiendom Søknad på kommunal bolig http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4089?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4088/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Ettersendelse av manglende dokumentasjon - bruksendring av næringsbygg på gbnr 46/25 Solliaveien 817 - Solliaysteriet SA, Sollia http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3943?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Vaaler | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 3942/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på reinsdyrjakt i Fampen, Sølenkletten og Strand/Opphus høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3803?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Robin Paulsbyen | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3802/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Etterlysning av skilting på veier - Atna http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3787?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Britt Bjørnstad | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3786/2020 | Enhet Forvaltning Lokal landbruksforvaltning og koronasituasjonen - infoskriv nr. 7 til kommunene i Innlandet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3720?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Grasbakken, Anne Berit | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3719/2020 | Enhet Forvaltning Oversender arbeidsavtale til underskrift http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3629?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Simen Hjelmberg Nævestad | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 3628/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Oppsigelse av plass i SFO ved Kopang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3552?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tone Halvorsen | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3552/2020 | Koppang skole Innvilget fri skoleskyss ut ungdomsskolen - Rozalia Mucka http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6776?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 6768/2020 | Koppang skole Avslag på søknad om skoleskyss - særlig vanskelig/farlig skolevei - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6817?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 6809/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Renovasjon - Furustubben 8 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6833?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne kari Tinnesand | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 6825/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene - Høgskolen i Innlandet v/Torstein Storaas http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6784?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torstein O Storaas | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 6776/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Fradeling 8 tomter gbnr 19/1361 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6774?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stor-Elvdal Kommune | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 6766/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på nattvaktstilling ved Moratunet sykehjem - Sektor for institusjon- og hjemmebaserte tjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6361?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 6353/2020 | Sektor for Institusjon- og hjemmebaserte tjenester Analyseresultater - analyseperioden 08.07.2020 - 13.07.2020 - Koppang vannverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6254?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ALCONTROL NORWAY AS | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 6247/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Kopi av brev til Åmot kommune - tillatelse til skadefellingsforsøk på en ulv i deler av Åmot, Stor-Elvdal, Øyer, Ringsaker kommuner m.fl - forlengelse og utvidelse av fellingsområde http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6200?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Helgesen, Rannveig | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 6193/2020 | Enhet Forvaltning Dokumentene har fortsatt mangler og kan ikke tinglyses http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6105?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 6098/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Halvårsvurdering etter fjernundervisning - vår 2020 - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6037?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATPED | Journaldato: 04.07.2020 | RegistryNumber: 6030/2020 | Koppang skole Anbefalingene om LAR under Covid-19 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5909?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5902/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Tilskudd til veterinærtjenesten 2020 i Elverum, Åmot og Stor-Elvdal kommuner - veterinær Ane Odden http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5815?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ANE ODDEN | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5808/2020 | Enhet Forvaltning HASTER! Søknadsfrist 1. juli 2020: USS oppfordrer kommuner med ulverevir til å søke om midler fra til kartlegging og dokumentasjon av ulvesonens samlede virkninger http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5802?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lundogco - Chirsti Erichsen Hurlen | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 5795/2020 | Enhet Forvaltning Tillatelse til oppføring av anneks til fritidsbolig på gbnr 14/388 Tryliveien 1390 - Anne Westgaard Wærsted , Porsgrunn http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5600?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Westgaard Wærsted | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5596/2020 | Enhet Forvaltning Underretning til gbnr 12/269_BRÆND JON ERLING http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5564?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BRÆND JON ERLING | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5560/2020 | Enhet Forvaltning Forespørsel om utsatt frist - Høring av reguleringsplan for Mykleby fjelltak http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5440?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for mineralforvaltning | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 5437/2020 | Enhet Forvaltning Periodisk kontroll på HB78379 utført av Koppang Auto AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5194?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: post@koppangauto.no | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 5191/2020 | Hjemmebaserte tjenester Vedrørende klage Rv3 Fjell - Opphus Nord, Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5188?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Haugnes, Håvard | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 5185/2020 | Enhet Forvaltning Prisoverslag testbrønn - folkebadet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5058?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: bronn-energiboring.no | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5057/2020 | Enhet Eiendom Oversendelse av tinglyst dokument i sak 20/423 - gbnr 17/6 - innløsing av feste http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5029?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSKOG SF | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 5028/2020 | Enhet Forvaltning Svar etter inntaksteam PPT - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4901?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 4900/2020 | Koppang barnehage Oversendelse av tinglyst dokument i sak 20/864 - gbnr 17/4 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4916?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnar Myrvang | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 4915/2020 | Enhet Forvaltning Uttalelse til fornyelese av 7 tidligere gitte bevillinger - 01.07.2020 - 30.06.2024 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4827?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 4826/2020 | Økonomi Ønske om sommerjobb - 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4784?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Markus Øyen Olsbakk | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 4783/2020 | Lønn og personal Begjering om innsyn i alle bomveier som kommunestyret har behandlet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4759?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Terje Strand | Journaldato: 06.06.2020 | RegistryNumber: 4758/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om redusert foreldrebetaling og 20t/u gratis http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4569?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 4568/2020 | Koppang barnehage Søknad på stilling som kommunikasjonsmedarbeider og leder av folkebiblioteket i 100 % fast stilling i enhet kultur og idrett http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4366?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 4365/2020 | Enhet for kultur og idrett Varsel oppmålingsforretning - Fradeling våningshus gbnr 4/32 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4293?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Strand Marianne O | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 4292/2020 | Enhet Forvaltning Avslag på søknad om spillemiddeltilskudd til anleggsnr. 21528 for idrett og fysisk aktivitet Koppang fotballbane ved Koppang stadion i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4309?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 4308/2020 | Enhet for kultur og idrett Forespørsel om arbeidsutprøving - som vaktmester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4316?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oppfrisk | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 4315/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Bekreftelse på mottatt oppsigelse av barnehageplass http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4279?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Shekeba Noori | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 4278/2020 | Koppang barnehage Søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4195?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marius Buchholdt m.fl. | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 4194/2020 | Koppang skole Informasjonsbrev nr. 8 - uke 20 - Koronavirus/Coronavirus - landbruks- og miljøforvaltningen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4174?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 4173/2020 | Enhet Forvaltning Viktig undersøkelse om smittevern og tvang - Helsedirektoratet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4151?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4150/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad på kommunal bolig http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3967?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 3966/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Ettersendelse av manglende dokumentasjon - bruksendring av næringsbygg på gbnr 46/25 Solliaveien 817 - Solliaysteriet SA, Sollia http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3924?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Vaaler | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 3923/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på reinsdyrjakt i KF Stor-Elvdal kommuneskogen høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3802?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: GLOMMEN-MJOSEN - Terje Hammer | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3801/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Varsel oppmålingsforretning - Fradeling 8 tomter gbnr 19/1361 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6773?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjøllmoen Reidar | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 6765/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om skoleskyss - særlig vanskelig/farlig skolevei http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6788?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hege Larsson m.fl. | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 6780/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Utlevering av sekker og poser fra kommunens servicetorg http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6810?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fias AS | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 6802/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Samtykke fra grunneier - bygging av adkomstvei til fritidsbolig på gbnr 17/6 fnr 33, 34 og 42 Kletten 87,97 og 99 - Johan Birger Hervold, Hamar http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6350?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunnar Myrvang | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 6342/2020 | Enhet Forvaltning Tilbud om 20% fast stilling som lærer i Newton-rom http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6066?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Audun Strand | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 6059/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Tilskudd til veterinærtjenesten 2020 i Elverum, Åmot og Stor-Elvdal kommuner - Folldal veterinærtjenester AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5814?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FOLLDAL VETERINÆRTJENESTER AS | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5807/2020 | Enhet Forvaltning Kopi av brev til Åmot kommune - tillatelse til skadefellingsforsøk på ulv i deler av Åmot, Stor-Elvdal, Øyer, Ringsaker, Lillehammer, Hamar, Løten og Elverum - utvidet skadefellingsområde den 27.juni http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5874?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Innlandet | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5867/2020 | Enhet Forvaltning Oversender festekontrakt til tinglysing gbnr 19/1738 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5837?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 5830/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Kopi av levert søknad om tilskudd fra Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5793?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5786/2020 | Enhet Forvaltning Vedtak om tilleggsressurs til spesialpedagogiske tiltak og assistent skoleåret 2020-2021 for ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5779?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5772/2020 | Koppang skole Underretning til gbnr 12/188_SØRLIE JOACHIM FINSTAD http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5563?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SØRLIE JOACHIM FINSTAD | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5559/2020 | Enhet Forvaltning Takker ja til tilbudt 79,15% nattvaktstilling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5533?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Saydo Biro | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5529/2020 | Sektor for Institusjon- og hjemmebaserte tjenester Analyseresultater - analyseperioden 17.06 - 22.06.2020 - Koppang vannverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5481?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Synlab | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 5478/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Purring på underskrevet arbeidsavtale eller opphør av ansettelse http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5408?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 5405/2020 | Enhet Helse Høringsuttalelse fra Stein W. Bie - reguleringsplan Mykleby fjelltak http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5418?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Wølner Bie | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 5415/2020 | Enhet Forvaltning Kopi av brev til ***** ***** - avslutningsbrev fra PPT http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5422?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 5419/2020 | Koppang skole Tilbakemelding på Oversendelse av tinglyst dokument i sak 20/1093 - innløsing feste gbnr 17/7/32 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5329?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Arnkværn | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 5326/2020 | Enhet Forvaltning Svar på klage på saksbehandling og planprogram vedrørende rv. 3 Fjell-Opphus nord - Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5125?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frank Westvang | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 5124/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Kontrollseddel etter periodisk kontroll på HB81338 utført av Koppang Auto AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5091?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: post@koppangauto.no | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5090/2020 | Administrasjon Prisoverslag Energibrønn 300m og TRT - folkebadet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5057?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Basum - Tommy Thorvaldsen | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5056/2020 | Enhet Eiendom Søknad om skoleskyss skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5027?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Milenka og Danijel Kuzmanovic | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 5026/2020 | Koppang skole Oversendelse av tinglyst dokument i sak 20/521 gbnr 17/4 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4910?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnar Myrvang | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 4909/2020 | Enhet Forvaltning Ønske om sommerjobb - 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4782?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnus Lilletjernbakken | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 4781/2020 | Lønn og personal Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4622?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4621/2020 | Post/Arkiv Innvilget søknad om dispensasjon for ny landbruksvei på Gråberget i Stor-Elvdal kommune - konflikt med kulturminne id 5830 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4643?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4642/2020 | Enhet Forvaltning Uttalelse til søknader om salgsbevilling for perioden 01.07.2020 - 30.06.2024 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4630?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV Stor-Elvdal | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4629/2020 | Post/Arkiv Bekreftelse på mottatt melding fra PPT - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4627?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4626/2020 | Koppang barnehage Tilbud om stilling som lærer - Sollia skole fra 01.08.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4296?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thea S Dahlum Nilsen | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 4295/2020 | Koppang skole Søknad på stilling som kommunikasjonsmedarbeider og leder av folkebiblioteket i 100 % fast stilling i enhet kultur og idrett http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4365?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 4364/2020 | Enhet for kultur og idrett Varsel oppmålingsforretning - Fradeling våningshus gbnr 4/32 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4292?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olsen Alexander Ramse | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 4291/2020 | Enhet Forvaltning Avslag på søknad om spillemiddeltilskudd til anleggsnr. 18444 for idrett og fysisk aktivitet Storstua Idrettshall ved Storstua i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4308?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 4307/2020 | Enhet for kultur og idrett Bekreftelse på mottatt oppsigelse av barnehageplass http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4277?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Katinka Vestad | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 4276/2020 | Koppang barnehage Søknad om fast skjenkebevilling for perioden 01.07.2020 - 30.06.2024 - Glopheim Kafe DA http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4240?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: GLOPHEIM KAFE DA | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 4239/2020 | Post/Arkiv Svar på forespørsel om jobb sommeren 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4159?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 4158/2020 | Enhet Helse Søknad om redusert foreldrebetaling - manglende dokumentasjon http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4193?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 4192/2020 | Koppang barnehage Søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4194?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ane Eriksen Hamilton | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 4193/2020 | Koppang skole Tilbakemelding på Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/6/64 17/6 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4166?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lindstad Åse Heidi | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 4165/2020 | Enhet Forvaltning Ny veileder om Planlegging for spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse i landbruks-, natur-, frilufts- og reindriftsområder http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3961?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 3960/2020 | Enhet Forvaltning Foreløpig svar på søknad om leie av kommunal bolig http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3948?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 3947/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Helsedirektoratet - situasjonsrapport Nr. 80 - utbrudd av nytt koronavirus covid-19 i Kina (13.05.2020 - 12:25) http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3881?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - FMIN Beredskap | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3880/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad på reinsdyrjakt i Fampen, Sølenkletten og Strand/Opphus høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3801?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Jacobsen Melum | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3800/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Oversender offentlige søkerlister som daglig leder av rovdyrsenteret og enhetsleder eiendom http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3818?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Østerdølen - Njaal Kværnes | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3817/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Opppdatert informasjon om produksjonstilskudd og koronavirus http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3769?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3768/2020 | Enhet Forvaltning Tillatelse til bruksendring av næringsbygg på gbnr 46/25 Solliaveien 817 - Solliaysteriet SA, Sollia http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3675?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Vaaler | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3674/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Fradeling tillegg til 13/128 13/5 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3585?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Skjærstad Marianne | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3585/2020 | Enhet Forvaltning Oversikt over slitasje og mangler Myhreveien 25B http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6791?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 6783/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Varsel oppmålingsforretning - Fradeling 8 tomter gbnr 19/1361 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6772?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berger Bjørn | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 6764/2020 | Enhet Forvaltning Dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene i hundeloven § 6 for perioden 2020 - 2024 - Messelt utmarksområde http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6639?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eirik Frøisland Messelt | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 6631/2020 | Enhet Forvaltning Oversendelse av nytt matrikkelbrev for gbnr 12/197 og 198 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6517?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Bjørgeengen | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 6509/2020 | Enhet Forvaltning Melding om overfylt søppelkonteiner på Løvåsen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6507?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Rønningen | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 6499/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Opplysninger til søknad om bygging av adkomstvei til fritidsbolig på gbnr 17/6 fnr 33, 34 og 42 Kletten 87,97 og 99 - Johan Birger Hervold, Hamar http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6349?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hervold - Johan Birger Hervold | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 6341/2020 | Enhet Forvaltning Oversendelse av tinglyst dokument i sak 20/1222 - innløsing feste gbnr 17/7/82 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6387?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: CATO HAUGEN | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 6379/2020 | Enhet Forvaltning Tilbud om 30% fast stilling som lærer i Newton-rom http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6064?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maren Kristiansen | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 6057/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Representantskapsprotokoll 09.06.2020 - Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6045?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mhbr - Lena Lundby | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 6038/2020 | Rådmann Avregning av felleskostnader - Trygstad - lokaler tannlege Sigrun Akre http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6031?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SIGRUN AKRE | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 6024/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Angående oppmålingsforretning 17/7/76 - sak nr 20201223. Varsling av naboer/festere http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6014?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Amdal | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 6007/2020 | Enhet Forvaltning Tilskudd til veterinærtjenesten 2020 i Elverum, Åmot og Stor-Elvdal kommuner - Trysil Dyreklinikk AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5813?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL DYREKLINIKK AS | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5806/2020 | Enhet Forvaltning Oversendelse av tinglyst dokument i sak 20/1169 - Gbnr 17/7 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5851?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cato Haugen | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5844/2020 | Enhet Forvaltning Oversendelse av tinglyst dokument i sak 20/1138 - Gbnr 17/7 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5847?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cato Haugen | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5840/2020 | Enhet Forvaltning Kopi av brev til foresatte - innvilget fri skoleskyss i første klasse - skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5774?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5767/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Ettersendelse av manglende dokumentasjon -oppføring av anneks til fritidsbolig på gbnr 14/388 Tryliveien 1390 - Anne Westgaard Wærsted , Porsgrunn http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5596?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siv - Anne Westgaard Wærsted | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5592/2020 | Enhet Forvaltning Ang. søknad på nattevaktsstillinger ved Moratunet sykehjem - sektor for institusjons- og hjemmebaserte tjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5275?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5272/2020 | Sektor for Institusjon- og hjemmebaserte tjenester Underretning til gbnr 12/188_DANIELSEN JONAS FINSTAD http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5562?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: DANIELSEN JONAS FINSTAD | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5558/2020 | Enhet Forvaltning Kopi av brev til Åmot kommune - tillatelse til skadefellingsforsøk på en ulv i deler av Åmot, Stor-Elvdal, Øyer, Ringsaker, Lillehammer og Hamar kommuner http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5467?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Innlandet | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 5464/2020 | Enhet Forvaltning Høringsuttalelse fra Bjørg og Ole Harry Hagen - reguleringsplan for Mykkleby fjelltak http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5401?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørg og Ole Harry Hagen | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 5398/2020 | Enhet Forvaltning Oversendelse av tinglyst dokument i sak 20/1092 innløsing feste gbnr 17/7/29 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5238?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cato Haugen | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 5235/2020 | Enhet Forvaltning Oversendelse av tinglyst dokument i sak 20/1093 - innløsing feste gbnr 17/7/32 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5242?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cato Haugen | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 5239/2020 | Enhet Forvaltning O versendelse av tinglyst dokument i sak 20/1000 - innløsing feste gbnr 17/7/68 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5235?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cato Haugen | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 5232/2020 | Enhet Forvaltning Oversendelse av revisjonsuttalelse styrking av helsestasjon - og skolehelsetjeneste http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5080?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 5079/2020 | Enhet Helse Informasjon om tilskuddsordning for kommuner med ulverevir http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5090?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5089/2020 | Enhet Forvaltning Varsel om budsjettjustering for "Innledende vurdering grunnvarme - Koppang folkebad" http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5055?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asplanviak - Tor Eggebø | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5054/2020 | Enhet Eiendom Vedrørende klage Rv3 Fjell - Opphus Nord, Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5039?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Haugnes, Håvard | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 5038/2020 | Enhet Forvaltning Kontrollseddel etter periodisk kjøretøykontroll på HB71548 utført av Koppang Auto AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4944?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Koppang Auto AS | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 4943/2020 | Enhet tiltak for funksjonshemmede Oversender signert kontrakt - Prosjektadministrasjon ny barnhage på Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4898?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SWECO NORGE AS | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 4897/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Sakkyndig vurdering fra PPT - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4834?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 4833/2020 | Koppang skole Ønske om sommerjobb - 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4781?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mathias Øyen Olsbakk | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 4780/2020 | Lønn og personal Oversendelse av kartlegginger vedr. ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4580?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4579/2020 | Koppang barnehage Analyseresultater - analyseperioden 27.05.2020 - 02.06.2020 - Koppang vannverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4570?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Synlab | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 4569/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Underretning til gbnr 19/1226_MOELVEN ØSTERDALSBRUKET AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4400?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MOELVEN ØSTERDALSBRUKET AS | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 4399/2020 | Enhet Forvaltning Dokument 202003568-4 Rørosbanen - km. 213,76 - gbnr 6/37 - Stor-Elvdal kommune - vedtak om tillatelse etter jernbaneloven § 10 sendt fra Bane NOR SF http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4323?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Banenor | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 4322/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Fradeling våningshus gbnr 4/32 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4291?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svendsen Nils Roar | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 4290/2020 | Enhet Forvaltning Bekreftelse på mottatt oppsigelse av barnehageplass http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4276?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tord Holand Strand | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 4275/2020 | Koppang barnehage Søknad på stilling som kommunikasjonsmedarbeider og leder av folkebiblioteket i 100 % fast stilling i enhet kultur og idrett http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4245?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 4244/2020 | Enhet for kultur og idrett Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4192?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siv Irene Olafsen m.fl. | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 4191/2020 | Koppang skole Søknad om redusert /reduksjon i foreldrebetaling i barnehagene i Stor-Elvdal kommune 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4163?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 4162/2020 | Koppang barnehage Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/6/64 17/6 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4146?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Huse Sverre | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4145/2020 | Enhet Forvaltning Forespørsel om jobb på Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4123?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4122/2020 | Langtidsavdeling Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som enhetsleder/styrer Koppang barnehage i 100 % fast stilling - sektor for oppvekst og utdanning http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4008?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 4007/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Søknad om fast skjenkebevilling for perioden 01.07.2020 - 30.06.2024 - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3914?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MORATUNET SYKEHJEM | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 3913/2020 | Post/Arkiv Oversendelse av kjennelse i Sør-Østerdal Tingrett 29.04.2020 - Fabrikkveien hybelutleie http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3852?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Deloitte Advokatfirma AS | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3851/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad på reinsdyrjakt i Fampen høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3800?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Koppang Jaktskytterklubb | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3799/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Innsyn i offentlig søkerliste som daglig leder av rovdyrsenteret og enhetsleder eiendom http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3750?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Østerdølen - Njaal Kværnes | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3749/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Situasjonsrapport Nr. 78 fra HDIR - Utbrudd av covid-19 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3727?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - FMIN Beredskap | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3726/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad på kommunal bolig http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3622?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3621/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om skoleskyss skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3611?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lisbeth Vedå | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3611/2020 | Koppang skole Varsel oppmålingsforretning - Fradeling tillegg til 13/128 13/5 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3584?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Skjærstad Geir Morten | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3584/2020 | Enhet Forvaltning Svar- avgiftsgrunnlag kommunale avtgifter - Pynten 3, 2476 Atna http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6878?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørg Nilsen | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 6870/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Varsel oppmålingsforretning - Fradeling 8 tomter gbnr 19/1361 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6771?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trondsen Ingrid Astrid | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 6763/2020 | Enhet Forvaltning Avslag på leie av håndarbeidssalen på ungdomsskolen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6689?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stor-Elvdal Kommune - Tone Skogen Amundsen | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6681/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Tilsyn - utsettelse av frist - Arbeidstilsynet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6692?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 6684/2020 | korttidsavdeling Søknad om dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene - taksering av hønsefugl i perioden 05.08.2020 - 20.08.2020 - Messelt utmarksområde http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6623?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eirik Frøisland Messelt | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 6615/2020 | Enhet Forvaltning Kopi av brev til Innlandet politidistrikt - etablering av felles forliksråd http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6571?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Engerdal kommune | Journaldato: 31.07.2020 | RegistryNumber: 6563/2020 | Post/Arkiv Bekreftelse på utførte arbeider Storgata 107, 2480 Koppang - sertifikat om sluttkontroll på heis http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6568?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ANDERSSEN + FREMMING SIVILARKITEKTER MNAL AS | Journaldato: 30.07.2020 | RegistryNumber: 6560/2020 | Enhet Forvaltning Kontantstøtterapportering for barnehagene i Stor-Elvdal kommune juni og juli 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6562?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN | Journaldato: 30.07.2020 | RegistryNumber: 6554/2020 | Koppang skole Underretning2 til gbnr 12/92_BERNHOFT AKSEL http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6512?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BERNHOFT AKSEL | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 6504/2020 | Enhet Forvaltning Tillatelse til oppføring av fritidsbolig og avløpsanlegg på gbnr 17/971 Østre Geitryggen 68 - Monicha Anethe Nymann, Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6492?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Monicha Anethe Nymann | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 6484/2020 | Enhet Forvaltning Ferdigattest - oppføring av tilbygg til våningshus på gbnr 19/535 Atnaveien 982 - Mona Skjæret Gangås og Lars Gangås, Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6476?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGMESTER ULVMOEN AS | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 6468/2020 | Enhet Forvaltning Oversendelse av tinglyst dokument – gbnr 54/3 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6443?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jo Øvergaard | Journaldato: 22.07.2020 | RegistryNumber: 6435/2020 | Enhet Forvaltning Oversendelse av tinglyst dokument i sak 20/1221 - innløsing feste gbnr 17/7/101 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6390?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: CATO HAUGEN | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 6382/2020 | Enhet Forvaltning Oversendelse av tinglyst dokument i sak 20/1220 - innløsing feste gbnr 17/7/57 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6395?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: CATO HAUGEN | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 6387/2020 | Enhet Forvaltning Oversendelse av tinglyst dokument i sak 20/1258 - innløsing feste gbnr 17/7/27 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6400?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cato Haugen | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 6392/2020 | Enhet Forvaltning Oversendelse av tinglyst dokument i sak 20/1219 - innløsing av feste gbnr 17/7/26 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6373?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: CATO HAUGEN | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 6365/2020 | Enhet Forvaltning Opplysninger til søknad om bygging av adkomstvei til fritidsbolig på gbnr 17/6 fnr 33, 34 og 42 Kletten 87,97 og 99 - Johan Birger Hervold, Hamar http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6348?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hervold - Johan Birger Hervold | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 6340/2020 | Enhet Forvaltning Tilbakemelding på Utslippstillatelse for avløpsanlegg til fritidsbolig på gbnr 32/7 Solsideveien 365 - Rønnaug Øverby Hole , Kongsberg http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6340?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rønnaug Øverby Hole | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 6332/2020 | Enhet Forvaltning Melding om mangler - søknad om ferdigattest - oppføring av hytte på gbnr 14/396 Atndalen 1305 - Bjørn Arild Pettersen , Løten http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6288?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BJØRN ÅSEN AS | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 6281/2020 | Enhet Forvaltning Analyseresultater - analyseperioden 08.07.2020 - 13.07.2020 - Evenstad nye vannverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6256?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alcontrol | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 6249/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Oversendelse av vedtak om tillatelse til bygging av ny skogsbilvei klasse 3 - gbnr. 8/1, ved Veslesætra på Furuseth, Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6213?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 6206/2020 | Enhet Forvaltning Avslutning av saksbehandling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6148?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 6141/2020 | Enhet Forvaltning Retur av tinglyste dokumenter http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6107?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 6100/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Avregning felleskostnader - offentlig servicekontor - lokaler NAV http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6026?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: PARAT NAV ØKONOMITENESTE | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 6019/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/76 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6002?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bergerud Åse Marie | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 5995/2020 | Enhet Forvaltning Oversendelse av tinglyst dokument i sak 20/1091 - Gbnr 17/7/136 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5846?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cato Haugen | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5839/2020 | Enhet Forvaltning Ny nettleieavtale - Myhreveien 25 B, 2480 Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5881?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elvia - Eidsiva Kundeservice Nett | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5874/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Selskapsavtale Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, revidert 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5739?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mhbr - Trond Joar Kjenstadbakk | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5732/2020 | Rådmann Kopi av brev til foresatte - innvilget fri skoleskyss i første klasse - skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5773?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5766/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Tillatelse til oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gbnr 17/7 fnr 94 Fåfengveien 30 - Mailin Smalberget og Knut Arvid Stensåsen , Løten http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5679?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STENSÅSEN AS | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5672/2020 | Enhet Forvaltning Kopi av IOP for skoleåret 19/20 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5631?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5624/2020 | Stor-Elvdal ungdomsskole Kopi av brev til foreldre - Skifte av fagperson http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5651?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5644/2020 | Koppang barnehage Høringsuttalelse fra Kari-Mette Klausen Strand - reguleringsplan for Mykkleby fjelltak http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5397?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kari-Mette Klausen Strand | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 5394/2020 | Enhet Forvaltning Svar angående melding om endring av abonnent på renovasjon gbnr 11/12 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5299?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Grundt m.fl. | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 5296/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Tilbud om 83,8 % nattstilling ved Moratunet sykehjem - sektor institusjons- og hjemmebaserte tjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5271?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Wenche Tsomidis | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 5268/2020 | Sektor for Institusjon- og hjemmebaserte tjenester USS oppfordrer kommuner med ulverevir til å søke om midler fra til kartlegging og dokumentasjon av ulvesonens samlede virkninger Søknadsfrist 1. juli 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5068?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lundogco - Chirsti Erichsen Hurlen | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 5067/2020 | Enhet Forvaltning Tillatelse til riving av brannskadet enebolig på gbnr 19/1074 Atnaveien 19 - Jørgen Bakken, Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5013?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRONFJELL MASKIN AS | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 5012/2020 | Enhet Forvaltning Avslag på søknad om hiutak av jerv i Stor-Elvdal kommune - region 5 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4958?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 4957/2020 | Enhet Forvaltning Ønske om sommerjobb - 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4780?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnus Aaen Austeng | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 4779/2020 | Lønn og personal Periodisk kjøretøykontroll - HB 71548 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4692?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 4691/2020 | Enhet tiltak for funksjonshemmede Tilbakemelding på varsel oppmålingsforretning - Fradeling tomt m/hytte gbnr 8/1 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4703?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Talleraas Øystein | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 4702/2020 | Enhet Forvaltning Behandling av reguleringsplan / breddeutvidelse av Rv 3 - Rv 3 Fjell - Opphus Nord http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4647?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frank Westvang med flere | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4646/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Fradling av parsell på Gåla gbnr 12/77 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4588?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svenkerud Anbjør | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 4587/2020 | Enhet Forvaltning Underretning til gbnr 19/120_BYRNE LOUIS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4399?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYRNE LOUIS | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 4398/2020 | Enhet Forvaltning Tillatelse til bygging av ny landbruksvei klasse 3 med planfri krysning av jernbanen, Multiconsult på vegne av Bane NOR, gbnr 7/1 i Stor-Elvdal. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4255?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult - Robertsen, Linda | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 4254/2020 | Enhet Forvaltning Bekreftelse på mottatt oppsigelse av barnehageplass http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4272?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Paul Gerhardt Hval | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 4271/2020 | Koppang barnehage Varsel oppmålingsforretning - Fradeling våningshus gbnr 4/32 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4290?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pedersen Stein Olav | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 4289/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på stilling som kommunikasjonsmedarbeider og leder av folkebiblioteket i 100 % fast stilling i enhet kultur og idrett http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4244?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 4243/2020 | Enhet for kultur og idrett Tilbakemelding vedrørende oppstart styrking av jordmortjenesten i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4179?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sykehuset-Innlandet - Astrid Skotte | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 4178/2020 | Enhet Helse Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 20208/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4191?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pimpajee W Skånøy m.fl. | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 4190/2020 | Koppang skole Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/6/64 17/6 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4145?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norstad Laila | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4144/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Fradeling tomt H6 Lauvåsen gbnr 17/4 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4136?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roger Hallberg | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4135/2020 | Enhet Forvaltning Svar på mottatt forespørsel om jobb i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4122?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4121/2020 | Lønn og personal Innvilget søknad om redusert /reduksjon i foreldrebetaling i barnehagene i Stor-Elvdal kommune 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4081?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4080/2020 | Koppang barnehage Uttalelse til fornyelese av 7 tidligere gitte bevillinger - 01.07.2020 - 30.06.2024 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4020?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 4019/2020 | Økonomi Analyseresultater - analyseperiode 13.05.2020 - 18.05.2020 - Koppang vannverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4001?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alcontrol | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 4000/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som enhetsleder/styrer Koppang barnehage i 100 % fast stilling - sektor for oppvekst og utdanning http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4007?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 4006/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Innsynsbegjæring i sak 2020/905 - nye lokaler til fritidsklubb http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3738?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Østerdølen - Njaal Kværnes | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3737/2020 | Enhet for kultur og idrett Søknad på reinsdyrjakt i Fampen høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3772?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Løken Granlund | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3771/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Søknad om fast skjenkebevilling for perioden 01.07.2020 - 30.06.2024 - Rondane friluftssenter AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3793?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: RONDANE FRILUFTSSENTER AS | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3792/2020 | Post/Arkiv Ettersendelse av samsvarserklæring - bruksendring av næringsbygg på gbnr 46/25 Solliaveien 817 - Solliaysteriet SA, Sollia http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3638?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fjellnett - opberger@fjellnett.no | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 3637/2020 | Enhet Forvaltning Situasjonsrapport: Helsedirektoratet nr. 77 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3650?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - FMIN Beredskap | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 3649/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3623?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3622/2020 | Post/Arkiv Varsel oppmålingsforretning - Fradeling tillegg til 13/128 13/5 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3583?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Enerud Truls Pål | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3583/2020 | Enhet Forvaltning Tillatelse til fasadeendring av seterstue på gbnr 14/159 bjørsjøveien 120 - Silje Oldbergsveen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3540?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Silje Olbergsveen | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3540/2020 | Enhet Forvaltning Oversendelse av tinglyst dokument i sak 20/483 . gbnr 19/1651 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3505?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STOR-ELVDAL KOMMUNE | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3505/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på stilling som barne- og ungdomsarbeider, vikariat i 70% stilling i perioden 09.09.2020 - 04.05.2021 - Koppang barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6877?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 6869/2020 | Koppang barnehage Melding om ny eier - avgiftsgrunnlag kommunale avtgifter - Pynten 3, 2476 Atna http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6863?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørg Nilsen | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 6855/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Ettersendelse av kriteriedata for inntektssystemet for kommunene for 2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6824?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 6816/2020 | Økonomi Oversendelse av signert overtakelsesprotokoll http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6778?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: AMUNDRUD VVS AS | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 6770/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Varsel oppmålingsforretning - Fradeling 8 tomter gbnr 19/1361 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6770?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bartsch Matthias | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 6762/2020 | Enhet Forvaltning Forespørsel om leie av håndarbeidssalen på ungdomsskolen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6688?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stor-Elvdal Kommune - Tone Skogen Amundsen | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6680/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Oversendelse av nytt matrikkelbrev for gnr 4 bnr 91 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6728?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Erik Olsson | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6720/2020 | Enhet Forvaltning Vedrørende etablering av felles forliksråd i Nord- Østerdal domssogn http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6567?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Politiet - post.innlandet@politiet.no | Journaldato: 30.07.2020 | RegistryNumber: 6559/2020 | Post/Arkiv Oversendelse av tinglyst dokument i sak 20/1212 - gbnr 27/59 - Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6537?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stor-Elvdal kommune | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 6529/2020 | Enhet Forvaltning Underretning til gbnr 12/92_BERNHOFT AKSEL http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6511?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BERNHOFT AKSEL | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 6503/2020 | Enhet Forvaltning Utslippstillatelse til gbnr 17/971 Østre Geitryggen 68 - Monicha Anethe Nymann, Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6490?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Monicha Anethe Nymann | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 6482/2020 | Enhet Forvaltning Oversendelse av tinglyst dokument - festetomt som tillegg til gbnr 91/2 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6441?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSKOG SF | Journaldato: 22.07.2020 | RegistryNumber: 6433/2020 | Enhet Forvaltning Innvilgelse av søknad om registrering som utdanningsvirksomhet i allmennmedisin - vedtak http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6417?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 21.07.2020 | RegistryNumber: 6409/2020 | Enhet Helse Ettersendelse av situasjonskart - bygging av adkomstvei til fritidsbolig på gbnr 17/6 fnr 33, 34 og 42 Kletten 87,97 og 99 - Johan Birger Hervold, Hamar http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6347?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hervold - Johan Birger Hervold | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 6339/2020 | Enhet Forvaltning Tilbakemelding på Tillatelse til bygging av avløpsanlegg på gbnr 32/7 Solsideveien 365 - Rønnaug Øverby Hole , Kongsberg http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6338?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rønnaug Øverby Hole | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 6330/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om ferdigattest - oppføring av tilbygg til våningshus på gbnr 19/535 Atnaveien 982 - Mona Skjæret Gangås og Lars Gangås, Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6303?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Gangås | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 6296/2020 | Enhet Forvaltning Analyseresultater - analyseperioden 08.07.2020 - 13.07.2020 - Atna vannverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6257?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alcontrol | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 6250/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Analyseresultater - analyseperioden 08.07.2020 - 13.07.2020 - Steinvik vannverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6255?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alcontrol | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 6248/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Leiekontrakt - gbnr 19/533 og 908 - Meieribygget Koppang - Fritidsklubben http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6243?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Firkanten eiendom | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 6236/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Oversendelse av vedtak om tillatelse til bygging av landbruksvei klasse 3, forlengelse av Vigtelveien - gbnr. 8/8 Furuseth Gård i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6209?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 6202/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om ferdigattest - oppføring av hytte på gbnr 14/396 Atndalen 1305 - Bjørn Arild Pettersen , Løten http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6223?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Åsen | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 6216/2020 | Enhet Forvaltning Referat fra ansvarsgruppemøte 02.06.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6214?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 6207/2020 | Koppang skole Avgjørelse i tilsynssak - påpekt brudd på helselovgivningen - Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6206?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 6199/2020 | Enhet Helse Avslutning av saksbehandling hos fylkesmannen - deling og oppmåling av eiendommene Gammelstu Stai og Seljordet gbnr 12/6 og 11 - Anbjør Svenkerud http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6140?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 6133/2020 | Enhet Forvaltning Svar på tilsyn - vedtak om pålegg fra Arbeidstilsynet - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6120?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 6113/2020 | korttidsavdeling Trekker søknad stilling som Newton-lærer http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6029?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 6022/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Avregning av felleskostnader - Teknisk stasjon - lokaler ambulanse http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6006?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SYKEHUSET INNLANDET HF | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 5999/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbbnr 17/7/76 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6001?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bergerud Tom Ole | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 5994/2020 | Enhet Forvaltning Forespørsel om ny nettleieavtale - Myhreveien 25 B http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5870?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elvia - Eidsiva Kundeservice Nett | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5863/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Oversendelse av tinglyst dokument i sak 20/1137 - Gbnr 17/7 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5849?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cato Haugen | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5842/2020 | Enhet Forvaltning Midlertidig brukstillatelse - oppføring av sentrumsbygg / hotell, bibliotek, kultursal, kontorer på gbnr 19/1052 Storgata 107 - Friskhjem AS, Moelv http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5812?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ANDERSSEN + FREMMING SIVILARKITEKTER MNAL AS | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 5805/2020 | Enhet Forvaltning Sletting av heftelse på gbnr 19/1713 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5833?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 5826/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Kopi av brev til foresatte - innvilget fri skoleskyss i første klasse - skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5772?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5765/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Svar på søknad om fornyelse av fast salgsbevilling for alkoholholdige drikker for perioden 01.07.2020 - 30.06.2024 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5715?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: VINMONOPOLET AS ADMINISTRASJON TRONDHEIM | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 5708/2020 | Post/Arkiv Svar på krav om retting ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5506?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5503/2020 | Enhet Helse Tillatelse til bygging av adkomstvei til fritidsbolig på gbnr 17/617 Raudfjellveien 12 – Bjørn Åge Sterud , Furnes http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5549?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Åge Sterud | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5545/2020 | Enhet Forvaltning Analyseresultater - analyseperioden 17.06.2020 - 22.06.2020 - Evenstad nye vannverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5486?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Synlab | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 5483/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene i hundeloven § 6 for perioden 2020 - 2024 - Trønnes - Westgaård utmarksområde http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5421?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNNES-WESTGÅRD UTMARKSOMRÅDE | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 5418/2020 | Enhet Forvaltning Tilbud om 79,15% nattstilling ved Moratunet sykehjem - Sektor for institusjon- og hjemmebaserte tjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5267?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Saydo Biro | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 5264/2020 | Sektor for Institusjon- og hjemmebaserte tjenester Oversendelse av faktura - endring av abbonent på renovasjon http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5094?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Grundt | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5093/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Melding om vedtak - forutsigbarhetsvedtak om bruk av utbyggingsavtaler http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3977?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET m.fl. | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 3976/2020 | Enhet Forvaltning Ettersendelse av manglende dokumentasjon - riving av enebolig på gbnr 19/1074 - Jørgen Bakken http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5012?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tronfjellmaskin - Bjørn Åsen | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 5011/2020 | Enhet Forvaltning Ønske om sommerjobb - 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4779?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aksel Bergville Andresen | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 4778/2020 | Lønn og personal HASTER! Søknadsfrist 15. juni 2020: USS oppfordrer kommuner med ulverevir til å søke om midler fra til kartlegging og dokumentasjon av ulvesonens samlede virkninger http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4750?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lundogco - Chirsti Erichsen Hurlen | Journaldato: 06.06.2020 | RegistryNumber: 4749/2020 | Enhet Forvaltning Oversender kopi av sletting av festekontrakt tinglyst 29.11.2018 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4706?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild Helene Amlie | Journaldato: 06.06.2020 | RegistryNumber: 4705/2020 | Sektor for samfunnsutvikling kontraktsformular NS 8402 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4743?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sweco - Olsen, Frank | Journaldato: 06.06.2020 | RegistryNumber: 4742/2020 | Enhet Eiendom Referat fra samarbeidsmøte http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4717?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 4716/2020 | Stor-Elvdal ungdomsskole Tilbakemelding på Nytt foreløpig svar - videre saksgang - installasjon av vannklosett med avløp til tett tank http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4720?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Henry Dahl Johansen | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 4719/2020 | Enhet Forvaltning Periodisk kjøretøykontroll - HB 81338 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4691?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 4690/2020 | Administrasjon Varsel oppmålingsforretning - Fradeling tomt m/hytte gbnr 8/1 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4684?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Talleraas Øystein | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 4683/2020 | Enhet Forvaltning Svar på søknad om fritak til opplæring i norsk og samfunnskunnskap og avleggelse av avsluttende prøver http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4589?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4588/2020 | Voksenopplæringen Styreprotokoll 18.05.2020 - Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4600?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4599/2020 | Rådmann Varsel oppmålingsforretning - Fradling av parsell på Gåla gbnr 12/77 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4587?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brænd Jon Erling | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 4586/2020 | Enhet Forvaltning Vedtak om stimuleringstilskudd til veterinærtjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4450?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 4449/2020 | Enhet Forvaltning Melding om vedtak - søknad om dispensasjon til oppføring av anneks til fritidsbolig på gbnr 14/388 Tryliveien 1390 - Anne Westgaard Wærsted , Porsgrunn http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4467?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Westgaard Wærsted | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 4466/2020 | Enhet Forvaltning Kontantstøtterapportering for barnehagene i Stor-Elvdal kommune mai 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4364?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 4363/2020 | Koppang skole Oppsigelse av barnehageplass http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4269?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Paul Gerhardt Hval | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 4268/2020 | Koppang barnehage Varsel oppmålingsforretning - Fradeling våningshus gbnr 4/32 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4289?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johansson Arna | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 4288/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på stilling som kommunikasjonsmedarbeider og leder av folkebiblioteket i 100 % fast stilling i enhet kultur og idrett http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4243?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 4242/2020 | Enhet for kultur og idrett Søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4161?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siv Irene Olafsen m.fl. | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 4160/2020 | Koppang skole Uttalelse fra Sametinget - Reguleringsplan for Mykleby Fjelltak http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4158?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 4157/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/6/64 17/6 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4144?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norstad Jan Erik | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4143/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Fradeling tomt H6 Lauvåsen gbnr 17/4 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4135?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cecilie Hallingstad | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4134/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Fradeling tomt H5 Lauvåsen 17/4 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4131?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddny Gudmundsdottir | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4130/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om redusert /reduksjon i foreldrebetaling i barnehagene i Stor-Elvdal kommune 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4067?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4066/2020 | Koppang barnehage Vurdering etter deltidsopplæring i uke 19, 2020 - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4087?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATPED | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4086/2020 | Koppang skole Bidrag til siste krafttak for barna i Moria http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4057?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trondelagfylke - Lars Korsnes | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4056/2020 | Ordføreren Forespørsel om jobb sommeren 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4054?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arvid Eriksson | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4053/2020 | Enhet Helse Søknad på stilling som enhetsleder/styrer Koppang barnehage i 100 % fast stilling - sektor for oppvekst og utdanning http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4006?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 4005/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Tilbakemelding vedrørende styrking av jordmortjenesten i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3962?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sykehuset-Innlandet - Astrid Skotte | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 3961/2020 | Enhet Helse Uttalelse fra Hedmark Fylkeskommune - søknad om midlertidig anleggsavkjørsel - FV 2188 - 3423 - gnr.7/bnr.1 - STOR-ELVDAL kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3922?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 3921/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Fradeling gbnr 19/116 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3865?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stor-Elvdal Kommune | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3864/2020 | Enhet Forvaltning Uttalelse til søknader om salgsbevilling for perioden 01.07.2020 - 30.06.2024 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3794?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3793/2020 | Post/Arkiv Søknad om fast skjenkebevilling for perioden 01.07.2020 - 30.06.2024 - Atnasjø Kafe AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3792?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ATNASJØ KAFE AS | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3791/2020 | Post/Arkiv Søknad på reinsdyrjakt i KF Stor-Elvdal kommuneskogen høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3770?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Inge Tangen | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3769/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 74 - Utbrudd av nytt koronavirus covid-19 i Kina (04.05.2020 - 12:13) http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3485?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - FMIN Beredskap | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3485/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Analyseresultater - analyseperiode 22.04.2020 - 06.05.2020 - Koppang vannverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3559?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alcontrol - ist@alcontrol.no | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3559/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Svar på søknad på stilling som barne- og ungdomsarbeider, vikariat i 70% stilling i perioden 09.09.2020 - 04.05.2021 - Koppang barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6876?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 6868/2020 | Koppang barnehage Varsel oppmålingsforretning - Fradeling 8 tomter gbnr 19/1361 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6769?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Myrbakken Per Jan | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 6761/2020 | Enhet Forvaltning Tilbakemelding på Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/22 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6795?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Westby Berit | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6787/2020 | Enhet Forvaltning Oversender skjøte til tinglysing - gbnr 19/1753 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6669?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: KARTVERKET | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 6661/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Påminnelse - Riksrevisjonens spørreundersøkelse om tilbudet til personer med psykiske plager og lidelser http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6666?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Riksrevisjonen | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 6658/2020 | Enhet Helse Avslag på leie av gymsal - Blodklubben http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6660?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Koppang Auto AS | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 6652/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Oversendelse av FDV-dokumentasjon og overtakelsesprotokoll til signering http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6539?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AMUNDRUD VVS AS | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 6531/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Tillatelse til oppføring av fritidsbolig og avløpsanlegg på gbnr 17/973 Østre Geitryggen 72 - Hagen, Tron og Rødsdalen, Tove Marie, Rena http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6496?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FH GRUPPEN AS | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 6488/2020 | Enhet Forvaltning Opplysninger til søknad - oppføring av fritidsbolig på gbnr 17/971 Østre Geitryggen 68 - Monica Anethe Nymann, Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6486?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Monicha Anethe Nymann | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 6478/2020 | Enhet Forvaltning Igangsettingstillatelse til byggteknisk installasjon og fasadeendring - undervisningsbygg - gbnr 5/53 Anne Evenstads vei 78 - Statsbygg http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6462?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSBYGG | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 6454/2020 | Enhet Forvaltning Eierskiftemelding - Ringebuveien 178 (517200072) http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6432?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dnbeiendom - morten.iversen@dnbeiendom.no | Journaldato: 22.07.2020 | RegistryNumber: 6424/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Tillatelse til bygging av avløpsanlegg på gbnr 32/7 Solsideveien 365 - Rønnaug Øverby Hole , Kongsberg http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6327?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARILD LUND | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 6320/2020 | Enhet Forvaltning Tilbakemelding på svar om leie av bolig fra Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6357?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Zeinab Sharifi | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 6349/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Etterspør dokumentasjon til søknad om registrering - spesialistutdanning i allmennmedisin http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6271?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 6264/2020 | Enhet Helse Tilbakemelding på svar vedrørende oppussing av Kjemsjøen badeplass http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6224?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Erik Hageler Lingjerde | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 6217/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6227?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stor-Elvdal kommune | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 6220/2020 | Enhet Eiendom Ny leiekontrakt - Stor-Elvdal fritidsklubb http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6237?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FIRKANTEN EIENDOM AS | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 6230/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Tillatelse til bygging av ny skogsbilvei klasse 3, forlengelse av Vigtelveien - gnr bnr 11/8, Furuseth Gård AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3728?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sven Sletten | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 3727/2020 | Enhet Forvaltning Oversendelse av nytt matrikkelbrev for gbnr 17/391 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6185?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Grete R Samuelsen | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 6178/2020 | Enhet Forvaltning Informasjon om endringer i barnevernloven - Prop. 84 L (2019-2020) http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6124?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufetat | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 6117/2020 | Barneverntjenesten Kopi av brev til foreldre - avslutningsbrev http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6070?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 6063/2020 | Stor-Elvdal ungdomsskole Kvalitetssikring av kriteriedata for kommuner 2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6053?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 6046/2020 | Økonomi Avregning felleskostnader - teknisk stasjon - lokaler til Kommuneskogen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6005?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STOR-ELVDAL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 5998/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Avgjørelse i tilsynssak - ikke påpekt pliktbrudd - ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6016?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 6009/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Underretning til gbnr 27/1_MATHIESEN ATNA AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5950?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MATHIESEN ATNA AS | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 5943/2020 | Enhet Forvaltning Oversendelse av tinglyst dokument i sak 20/1211 - gbnr 17/411 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5932?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnar Myrvang | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5925/2020 | Enhet Forvaltning Oversendelse av nytt matrikkelbrev i forbindelse med sak 20/814 - gbnr 17/440 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5939?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Alf Buchholdt | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5932/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på intern utlysning på stilling som lærer i Newton-rom http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5908?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5901/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/76 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5891?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørseth Annette S | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5884/2020 | Enhet Forvaltning Endring av strømabonnement - Myhreveien 25B, 2480 Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5884?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hafslundstrom - Hafslund Strom Enterprise | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5877/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Bekreftelse på utførte arbeider Storgata 107, 2480 Koppang ref:2019/363-6235/2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5811?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Af-Ark - Johan Røn | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 5804/2020 | Enhet Forvaltning Etablering av felles forliksråd for forliksrådet i Nord-Østerdal, forliksråd i Engerdal og forliksråd i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5845?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Os kommune | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 5838/2020 | Post/Arkiv Vedtak i klagesak - deling av gbnr. 12/11 Seljordet i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5798?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5791/2020 | Enhet Forvaltning Vedtak om tilleggsressurs til spesialpedagogiske tiltak og assistent skoleåret 2020-20201 for ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5736?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5729/2020 | Koppang skole Vedrørende dato for behandling av bevillinger til ny bevillingsperiode 2020-2024. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5714?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ringnes - NO SM Bevilling | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 5707/2020 | Post/Arkiv Oversendelse av vedtak om tillatelse til bygging av landbruksvei, traktorvei klasse 7, gbnr 19/7 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5684?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 5677/2020 | Enhet Forvaltning Refusjonskrav for gjesteelev ***** ***** - våren 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5663?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5656/2020 | Koppang skole Svar på etterlysning om henvendelse ad lønn http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5479?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 5476/2020 | Enhet Helse Analyseresultater - analyseperioden 17.06.2020 - 22.06.2020 - Atna vannverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5482?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Synlab | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 5479/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Analyseresultater - analyseperioden 17.06.2020 - 22.06.2020 - Steinvik vannverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5485?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Synlab | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 5482/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Avtale vedrørende rettigheter for nettstasjon til signering http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5222?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ELVIA AS | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 5219/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Referat fra samarbeidsmøte 15.06.2020 vedr. ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5179?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 5177/2020 | Koppang barnehage Melding om endring av abbonent på renovasjon http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5093?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Grundt | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5092/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Innvilget søknad om skoleskyss/delt bosted skoleåret 2020/2021 - særlig farlig/vanskelig skolevei http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4986?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 4985/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Oppsigelse - ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4921?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 4920/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Tilsyn - vedtak om pålegg fra Arbeidstilsynet - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5067?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 5066/2020 | korttidsavdeling Oversendelse av manglende dokumentasjon - riving av bolig på gbnr 19/1074 - Jørgen Bakken http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4975?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tronfjell Maskin AS | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 4974/2020 | Enhet Forvaltning Utlysning av tilskudd til veiledning av nyutdanna barnehagelærere og lekeressurs http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4927?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 4926/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Ønske om sommerjobb - 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4778?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Simen Hovde Seppelæ | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 4777/2020 | Lønn og personal Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - kombinert vedskjul og hundehus, Stegghytta gnr/bnr 33/6 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4754?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mathiesen-Atna - Stian Giæver | Journaldato: 06.06.2020 | RegistryNumber: 4753/2020 | Enhet Forvaltning Kvoter og antall skutte elg før og etter ulveetablering http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4749?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Njff - Marius Hassve | Journaldato: 06.06.2020 | RegistryNumber: 4748/2020 | Enhet Forvaltning kontraktsformular NS 8402 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4742?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frank Olsen | Journaldato: 06.06.2020 | RegistryNumber: 4741/2020 | Enhet Eiendom Tilbakemelding på Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/32 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4731?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Arnkværn | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 4730/2020 | Enhet Forvaltning Tilbakemelding på foreløpig svar - videre saksgang - søknad om dispensasjon til installasjon av vakuumtoalett med avløp til tett tank til fritidsbolig på gbnr 17/4 fnr 35 Olandsveien 4 - Jan Moe , Ridabu http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4708?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Moe | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 4707/2020 | Enhet Forvaltning Dispensasjon fra båndtvangsbestemmene i hundeloven § 6 for perioden 2020 - 2024 - Kiær Mykleby http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4685?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: KIÆR MYKLEBY Anders Kiær | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 4684/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Fradeling tomt m/hytte gbnr 8/1 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4683?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Naas-Bibow Jens Furuseth | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 4682/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Fradling av parsell på Gåla gbnr 12/77 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4586?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grundt Odd Engelhart | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 4585/2020 | Enhet Forvaltning Rv. 3 Fjell - Opphus Nord - revidert planprogram http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4524?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 4523/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om fritak til opplæring i norsk og samfunnskunnskap http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4484?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 4483/2020 | Voksenopplæringen Tildeling av stimuleringstilskudd til kommunal veterinærdekning 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4429?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 4428/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/29 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4413?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Steen Gunnar | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 4412/2020 | Enhet Forvaltning Nytt foreløpig svar - videre saksgang - installasjon av vannklosett med avløp til tett tank http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4270?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Henry Dahl Johansen | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 4269/2020 | Enhet Forvaltning Oppsigelse av barnehageplass http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4268?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tord Holand Strand | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 4267/2020 | Koppang barnehage Innkalling til representantskapsmøte 9. juni 2020 kl. 10:00 på Teams http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4377?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 4376/2020 | Rådmann Foreløpig svar - videre saksgang - riving og gjenoppføring av hytte på gbnr 10/163 Rognstadgutua 1 - Harald Østmoe, Trysil http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4312?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: IVERSEN ROAR A ARKITEKT | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 4311/2020 | Enhet Forvaltning Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4360?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 4359/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Oversender tinglyst skjøte gbnr 19/1752 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4334?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marius Buchholdt | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 4333/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Varsel oppmålingsforretning - Fradeling våningshus gbnr 4/32 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4288?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haugen Ingebjørg | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 4287/2020 | Enhet Forvaltning Tilbakemelding på vedtak 3 md. - bruk av tvang helsehjelp kap 4 A - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4271?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 4270/2020 | Enhet Helse Søknad på stilling som kommunikasjonsmedarbeider og leder av folkebiblioteket i 100 % fast stilling i enhet kultur og idrett http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4242?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 4241/2020 | Enhet for kultur og idrett Tillatelse til kryssing og nærføring med tele/fiberkabel - Fv 2188 - Fv 2206 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4211?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 4210/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 20208/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4160?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pimpajee W Skånøy m.fl. | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 4159/2020 | Koppang skole Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/6/64 17/6 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4143?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lindstad Åse Heidi | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4142/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Fradeling tomt H6 Lauvåsen gbnr 17/4 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4134?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Skard Erling Hodne | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4133/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Fradeling tomt H5 Lauvåsen gbnr 17/4 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4130?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond Elveos | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4129/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/6/66 17/6 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4140?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagernes Arne Martin | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4139/2020 | Enhet Forvaltning NVEs generelle tilbakemelding ved offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Mykleby fjelltak - Stor-Elvdal kommune, Innlandet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4084?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NVE | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4083/2020 | Enhet Forvaltning Periodisk kjøretøykontroll - HB 78379 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4097?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SULLAND ELVERUM AS | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4096/2020 | Hjemmebaserte tjenester Brev til medlemskommunene om søknad på tilskuddsordningen - søknadsfrist 15. juni 2020 - oppfordring til kommuner med ulverevir til å søke om midler http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4107?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utmarkskommunenes sammenslutning | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4106/2020 | Enhet Forvaltning Analyseresultater - analyseperiode 13.05.2020 - 18.05.2020 - Evenstad nye vannverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4003?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alcontrol | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 4002/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Tilskudd til miljøtiltak i skog; ramme og ordning 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3998?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Innlandet | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 3997/2020 | Enhet Forvaltning Miljøfaglig uttalelse - bygging av landbruksveg gbnr 7/1 - Gråberget - Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3891?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 3890/2020 | Enhet Forvaltning Innvilget søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i Koppang barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3900?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 3899/2020 | Koppang barnehage Varsel oppmålingsforretning - Fradeling gbnr 19/116 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3864?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Austeng Gunnar | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3863/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på reinsdyrjakt - kalvekort i Fampen høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3768?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miriam Vingebakken | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3767/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 - Arnesen Landhandleri http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3791?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARNESENS LANDHANDLERI | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3790/2020 | Økonomi Tilskudd til styrking av jordmortjenesten i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3640?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Astrid. Skotte@sykehuset-innlandet.no | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 3639/2020 | Enhet Helse Søknad om fast skjenkebevilling for perioden 01.07.2020 - 30.06.2024 - Johnnys kantine og catering http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3621?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: JOHNNYS KANTINE OG CATERING Johnny Granheim | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3620/2020 | Post/Arkiv Varsel oppmålingsforretning - Fradeling tillegg til 13/128 13/5 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3581?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oldervik Jan Ivar | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3581/2020 | Enhet Forvaltning Underskrevet midlertidig arbeidsavtale for perioden 01.04.2020 - 31.05.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3546?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bernt Stray Andreassen | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3546/2020 | Enhet Helse Plan for nydyrking - Landet gård gbnr 13/4 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5398?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingvald Lyngar Landet | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 5395/2020 | Enhet Forvaltning Endring av strømabonnement - Eventyrveien 26, 2480 Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6881?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hafslundstrom - Hafslund Strom Enterprise | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 6873/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Tilbud om stilling som barne- og ungdomsarbeider, vikariat i 70% stilling i perioden 09.09.2020 - 04.05.2021 - Koppang barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6874?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Silje Larsson | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 6866/2020 | Koppang barnehage Svar- renovasjonsavgift på gbnr 54/418 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6875?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eva Brænd | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 6867/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad og CV - Pedagogisk leder - st. ref. (4250102101) - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6869?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 6861/2020 | Koppang barnehage Arbeidsbekreftelse http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6811?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Steffano Moreno | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 6803/2020 | Stor-Elvdal ungdomsskole Varsel oppmålingsforretning - Fradeling 8 tomter gbnr 19/1361 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6768?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johansen Anne Karin | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 6760/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/146 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6760?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vik Kari | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6752/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/22 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6750?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Skar Kjell Gunnar | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6742/2020 | Enhet Forvaltning Verditakst Atna skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6739?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ELVERUM TAKSTFORRETNING JULIUSSEN AS | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6731/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Underretning til gbnr 4/11 - True Strand Schildmann http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6723?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SCHILDMANN TRUE STRAND | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6715/2020 | Enhet Forvaltning Underskrevet arbeidsavtale for perioden 24.11.2020 - 05.04.2021 - assistent i 40% stilling ved Sollia barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6672?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torben Friis Overby | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 6664/2020 | Koppang barnehage Leie av gymsal Blodklubben http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6659?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Koppang Auto AS | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 6651/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Utbetaling av akonto utbytte for første kvartal 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6618?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet-Energi - Oddleiv Sæle m.fl. | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 6610/2020 | Rådmann Samlede journalposter startlån - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6574?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steffano Moreno | Journaldato: 02.08.2020 | RegistryNumber: 6566/2020 | Enhet NAV Velferd Tillatelse til bygging av avløpsanlegg på gbnr 19/336 Glomvangveien 5 - Mette Kjølhamar Hanserud, Hamar http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6386?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARILD LUND | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 6378/2020 | Enhet Forvaltning Utslippstillatelse på gbnr 17/973 Østre Geitryggen 72 - Tron Hagen og Tove Marie Rødsdalen, Rena http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6495?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tron Hagen og Tove Marie Rødsdalen | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 6487/2020 | Enhet Forvaltning Opplysninger til søknad - oppføring av fritidsbolig på gbnr 17/971 Østre Geitryggen 68 - Monica Anethe Nymann, Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6485?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Monicha Anethe Nymann | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 6477/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om leie av idrettshall i Storstua 2020/2021 - Stor-Elvdal skiklubb http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6375?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stor-Elvdal skiklubb v/Morten Buchholdt | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 6367/2020 | Enhet for kultur og idrett Utslippstillatelse for avløpsanlegg til fritidsbolig på gbnr 32/7 Solsideveien 365 - Rønnaug Øverby Hole , Kongsberg http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6326?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rønnaug Øverby Hole | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 6319/2020 | Enhet Forvaltning Retur av dokumenter som har mangler og ikke kan tinglyses - gbnr 19/1753 og 3423 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6302?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KARTVERKET | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 6295/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Svar på innsendt skjema - Registrering av utdanningsvirksomhet, Allmennmedisin http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6270?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedir - Godkjenning | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 6263/2020 | Enhet Helse Tilbakemelding på svar om leie av bolig fra Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6264?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Zeinab Sharifi | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 6257/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Svar på endring av strømabonnement - Gimleveien 10B Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6261?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bernt Stray Andreassen | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 6254/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.08.2020 - 31.07.2020 - fagarbeider i 5,9% stilling ved Koppang skole og SFO http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6253?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Van Der Wiel Marijke | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 6246/2020 | Koppang skole Ekstern høring – Oppfølging etter rusmiddeloverdose (Rusbehandling, pakkeforløp) http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6249?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 6242/2020 | Enhet Helse Søknad om skjenkebevilling i forbindelse med tilstelning / konsert den 31. juli 2020 på Øverdalssetra - Hans Bondal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6250?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Bondal | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 6243/2020 | Administrasjon Status veglister for kommunale veger oktober 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6242?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegvesen - Toftegaard Heine Andreas Arntzen | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 6235/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Tillatelse til bygging av ny skogsbilvei klasse 3 - gnr bnr 8/1, Furuseth Gård AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3719?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sven Sletten | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 3718/2020 | Enhet Forvaltning Underretning til 17/7_HAUGEN CATO http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6184?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: HAUGEN CATO | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 6177/2020 | Enhet Forvaltning Spørsmål om opppussing av Kjemsjøen badeplass http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6155?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Erik Hageler Lingjerde | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 6148/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Tilbakemelding på Vedtak om tilleggsressurs til spesialpedagogisk tiltak og assistent skoleåret 2020-2021 for AsterTesfamariam Mesfun http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6169?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 6162/2020 | Koppang skole Svar på forespørsel om samarbeid - Fritidserklæringen og fritidskortet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6130?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Allemed - Kontakt Oss | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 6123/2020 | Enhet for kultur og idrett Oversendelse av nytt matrikkelbrev etter grensejustering gbnr 13/173-179 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6119?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Adam Bielek m.fl. | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 6112/2020 | Enhet Forvaltning Anne Evenstads vei 78 Søknad om igangsettingstillatelse 5/53 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6068?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rik Arkitektur, del av WSP Norge As | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 6061/2020 | Enhet Forvaltning Presisering vedrørende utvikling av eiendom gnr 54 bnr 115 og 358 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5996?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne-Elisabeth Holte | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 5989/2020 | Enhet Forvaltning Tilbakemelding på tilbud om utviklingseiendom - leie av Meieribygget http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5993?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Me - Njaal Kværnes | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 5986/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Avregning av felleskostnader Uni-bygget 2019 - Lokaler Påtår'n http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5985?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: PÅTÅR'N - MAY ELISABETH SVENDBY | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 5978/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Sak utgått, klagefrist utgått - startlån - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5967?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 5960/2020 | Enhet NAV Velferd Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/76 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5890?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jensen Vidar | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5883/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/82 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5897?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Malmlaft Eiendom As | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5890/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/101 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5901?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Molstad Kari | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5894/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på intern utlysning som lærer i Newton-rom http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5848?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5841/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Uttalelse fra tverrfaglig rusforebyggende taem vedrørende fritidsklubben http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5781?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tverrfaglig rusforebyggende taem | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5774/2020 | Enhet for kultur og idrett Kommuneproposisjonen 2021, revidert nasjonalbudsjett 2020 og koronatiltak fase 3 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5737?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak KMD | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5730/2020 | Økonomi Vedtak om tilleggsressurs til spesialpedagogisk tiltak og assistent skoleåret 2020-2021 for ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5775?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5768/2020 | Koppang skole Vedtak om tilleggsressurs til spesialpedagogiske tiltak og assistent skoleåret 2020-2021 for ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5757?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5750/2020 | Koppang skole Akson - Intensjonserklæring fra Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5762?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5755/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Tillatelse tilbygging av landbruksvei, traktorvei klasse 7, gbnr 19/7 - Bjønnbekkveien - Knut Nicolaisen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4768?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Bärnholdt Nicolaysen | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 4767/2020 | Enhet Forvaltning Kopi av IOP skoleåret 19/20 - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5646?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5639/2020 | Stor-Elvdal ungdomsskole Orientering om skifte av fagperson i PPT - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5649?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5642/2020 | Koppang skole Melding om politisk vedtak - etablering av felles forliksråd for Forliksrådet i Nord- Østerdal, Forliksrådet i Engerdal og Forliksrådet i Stor- Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5599?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5595/2020 | Post/Arkiv Ettersendelse av erklæring om ansvarsrett - bygging av adkomstvei til fritidsbolig på gbnr 17/617 Raudfjellveien 12 – Bjørn Åge Sterud , Furnes http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5525?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AUSTENG MASKIN OG HYTTESERVICE AS | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5521/2020 | Enhet Forvaltning Kopi av brev til Advokatfirmaet Johnsrud & Co AS - foreløpig melding om saksbehandlingstid http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5488?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 5485/2020 | Enhet Forvaltning Endring av strømabonnement - Myhreveien 25B, 2480 Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5480?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hafslund Strøm AS | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 5477/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Opplysninger fra Koppang skoles SFO angående ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5410?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 5407/2020 | Koppang skole Fremgangsmåte i ettervernsaker hvor det er uenighet om Bufetats bistandsplikt http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5413?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufetat | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 5410/2020 | Barneverntjenesten Etterlysning av svar på henvendelse om lønn http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5420?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 5417/2020 | Enhet Helse Tilskuddsordning psykisk helse og rus - lavterskel - og aktivitetstilbud - NB kort søknadsfrist http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5437?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Innlandet | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 5434/2020 | Enhet Helse Kopi av brev til ***** ***** ***** ***** ***** ***** - sakkyndig vurdering 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5442?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 5439/2020 | Koppang skole Tilskudd til tiltak i beiteområder - status økonomi http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5439?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Innlandet | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 5436/2020 | Enhet Forvaltning Rekvisisjon opprettelse grunneiendom - gnr 17, bnr 7, fnr 145 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5233?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Malmlaft | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 5230/2020 | Enhet Forvaltning Tillatelse til oppføring av tilbygg til hytte på gbnr 54/141 Neskampveien 51 - Liv Nordbye, Oslo http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5054?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liv Lilly Nordbye | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5053/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Innløsing av feste gbnr 17/7/78 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4929?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørseth Annette S | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 4928/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om midlertidig brukstillatelse - oppføring av sentrumsbygg / hotell, bibliotek, kultursal, kontorer på gbnr 19/1052 Storgata 107 - Friskhjem AS, Moelv http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4930?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ANDERSSEN + FREMMING SIVILARKITEKTER MNAL AS | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 4929/2020 | Enhet Forvaltning Oversendelse av nytt matrikkelbrev etter grensejustering mellom gbnr 17/4 og 17/979 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4893?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnar Myrvang | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 4892/2020 | Enhet Forvaltning Utbetalingsbrev våren 2020 - Videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4874?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 4873/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Kontrollbefaring etter overtagelse Tekna boligfelt - utbygging kommunal vei http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4875?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sweco Norge AS | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 4874/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 14/198 m.fl.- Pauline Birgitta Ulvig Kiær og Bjørn Vegard Øiungen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4823?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET JOHNSRUD & CO AS | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 4822/2020 | Enhet Forvaltning Kreditnota mars 2020 - Stor Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4808?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sykehuset-Innlandet - Ingrid Granlien With | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 4807/2020 | Tildelerenheten Ønske om sommerjobb - 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4776?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Amund Johnsen | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 4775/2020 | Lønn og personal Prosjektadministrasjon ny barnehage på koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4721?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: norconsult m.fl. | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 4720/2020 | Enhet Eiendom Tilbakemelding på Tillatelse etter plan- og bygningsloven til fradeling fra gbnr 17/7 - opprettelse av ny grunneiendom http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4730?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnkværn Knut | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 4729/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4688?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frost Tobias Bergstrøm | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 4687/2020 | Enhet Forvaltning Dispensasjon til oppføring av kombintert vedskjul og hundehus, Stegghytta gbnr 33/6 Mathiesen-Atna http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4469?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MATHIESEN-ATNA DRIFT AS | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 4468/2020 | Enhet Forvaltning Dispensasjon til riving og gjenoppføring av uthus på gbnr 14/412 Kjølsæterveien 88 - Tom Georg Granquist , Østerås http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4612?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tom Georg Granquist | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 4611/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Fradling av parsell på Gåla gbnr 12/77 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4585?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olafsen Gunvor Helene | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 4584/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om dispensasjon fra båndtvang - Kiær Mykleby http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4472?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KIÆR MYKLEBY Anders Kiær | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 4471/2020 | Enhet Forvaltning Melding om vedtak - søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gbnr 17/7 fnr 94 Fåfengveien 30 - Mailin Smalberget og Arild Stensåsen , Løten http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4468?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mailin Smalberget | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 4467/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/29 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4412?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haugen Cato | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 4411/2020 | Enhet Forvaltning Foreløpig svar - videre saksgang - søknad om dispensasjon til installasjon av vakuumtoalett med avløp til tett tank til fritidsbolig på gbnr 17/4 fnr 35 Olandsveien 4 - Jan Moe , Ridabu http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4420?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Moe | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 4419/2020 | Enhet Forvaltning Uttalelse - oppstart av regulering - Rv 3 Fjell Opphus Nord - Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4396?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 4395/2020 | Enhet Forvaltning Representantskapsprotokoll 27.04.2020 - Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4349?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 4348/2020 | Rådmann Oversender signert leieavtale http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4350?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anat Anushka Postelnik | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 4349/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4363?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 4362/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om grunnskoleopplæring for voksne http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4370?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 4369/2020 | Voksenopplæringen Oppsigelse av barnehageplass http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4265?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Katinka Vestad | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 4264/2020 | Koppang barnehage Forhåndsvarsel om oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold - Ny innkalling til drøftingsmøte - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4273?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Astrid Marie Gullstad | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 4272/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4259?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andresen Terje | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 4258/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Fradeling våningshus gbnr 4/32 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4287?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nilsen Are D/bo | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 4286/2020 | Enhet Forvaltning Informasjon angående fakturering av kommunale avgifter http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4233?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Follstad | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 4232/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Innkalling til møte i Regionrådet for Sør-Østerdal 28. mai 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4188?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandetfylke - Hansen, Hilde Kristin | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 4187/2020 | Ordføreren Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/6/66 17/6 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4139?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellstrøm Hege Anett | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4138/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/6/64 17/6 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4142?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thor Arne Holter | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4141/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Fradeling tomt H5 Lauvåsen gbnr 17/4 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4129?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Skard Erling Hodne | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4128/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Fradeling tomt H6 Lauvåsen gbnr 17/4 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4133?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bergh Ellen Østmoe | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4132/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om skoleskyss/delt bosted skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4068?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4067/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Melding om vedtak - Midler til drift av Rondanevegen SA i 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4088?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rondane vegen m.fl. | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4087/2020 | Nærings- og samfunnsutvikler Søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4080?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stine Smedbakken | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4079/2020 | Koppang skole Informasjon om evaluering av tilskuddsordningen for kommuner med ulverevir http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4063?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4062/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på nattvaktstilling ved Moratunet sykehjem - Sektor for institusjon- og hjemmebaserte tjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4064?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4063/2020 | Langtidsavdeling Bekreftelse på melding om skade på bil med registreringsnummer HB 74655 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4058?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4057/2020 | Enhet Helse Bekreftelse leie av skolebygg http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4106?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norges- natur og økoligigymnas | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4105/2020 | Rådmann Purring på opplysninger - krav om retting ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4086?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4085/2020 | Enhet Helse Analyseresultater - analyseperiode 13.05.2020 - 18.05.2020 - Steinvik vannverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4002?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alcontrol | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 4001/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Analyseresultater - analyseperiode 13.05.2020 - 18.05.2020 - Atna vannverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4004?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alcontrol | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 4003/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad på stilling som kommunikasjonsmedarbeider og leder av folkebiblioteket i 100 % fast stilling i enhet kultur og idrett http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4017?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 4016/2020 | Enhet for kultur og idrett Dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene for trening av hund - Lars Gangås http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3988?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Gangås | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 3987/2020 | Enhet Forvaltning Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som enhetsleder/styrer Koppang barnehage i 100 % fast stilling - sektor for oppvekst og utdanning http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3991?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 3990/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Utbetalingsbrev for norsktilskudd utbetalt 15.05.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3957?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET HOVEDKONTOR | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 3956/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Svar på tilsynsrapport med varsel om pålegg http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3941?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Direktoratet for Arbeidstilsynet | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 3940/2020 | korttidsavdeling Oversendelse til høring - etablering av atkomstvei med planfri kryssing av jernbanen som følge av sanering av planoverganger ved Gråberget på Rørosbanen i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3892?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Innlandet m.fl. | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 3891/2020 | Enhet Forvaltning Innvilget søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehagene i Stor-Elvdal kommune 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3896?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 3895/2020 | Koppang barnehage Varsel oppmålingsforretning - Fradeling gbnr 19/116 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3863?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Moelven Østerdalsbruket As | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3862/2020 | Enhet Forvaltning Uttalelse - dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte på Myklebysætra , gbnr 10/163 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3843?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3842/2020 | Enhet Forvaltning Reguleringsplan for Mykleby fjelltak - offentlig ettersyn http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3796?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET m.fl. | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3795/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 - Coop Innlandet SA, avd Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3775?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: COOP INNLANDET SA | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3774/2020 | Økonomi Søknad på reinsdyrjakt i Fampen og Sølnkletten høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3767?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Eriksen | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3766/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Retur av tinglyst skjøte gbnr 19/1752 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3748?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOFORUM TRØNDELAG | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3747/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Retningslinjer for tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3717?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3716/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om fast skjenkebevilling for perioden 01.07.2020 - 30.06.2024 - Stor-Elvdal hotell http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3618?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STOR-ELVDAL HOTELL AS | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3618/2020 | Post/Arkiv Underskrevet rammeavtale for perioden 01.04.20 - 30.09.20 - tilkallingvikar barne- og ungdomsarbeider - Enhet tiltak for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3616?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Berget | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3616/2020 | Enhet tiltak for funksjonshemmede Varsel oppmålingsforretning - Fradeling tillegg til 13/128 13/5 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3580?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oldervik Jan Ivar | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3580/2020 | Enhet Forvaltning Analyseresultater - analyseperiode 22 .04.2020 - 06.05.2020 - gjelder Evenstad nye vannverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3561?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alcontrol - ist@alcontrol.no | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3561/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Underskrevet arbeidsavtale - sommervikar - Sektor for Samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3526?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sinisa Duric | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3526/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Revisjonsuttalelse tilskudd 2019 - Helsestasjons- og skolehelsetjenesten http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3518?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedmark Revisjon | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3518/2020 | Enhet Helse Interpellasjon fra Sosialistisk venstreparti v/Ane Eriksen Hamilton - Stor-Elvdal kommune - Støtte oppropet "Evakuer barna fra Moria" http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3520?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sosialistisk venstreparti v/Ane Eriksen Hamilton | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3520/2020 | Ordføreren Igangsettingstillatelse til oppføring av tilbygg til fritidsbolig og bygging av avløpsanlegg på gnr 10 bnr 372 Myklebysæterveien 1236 - Vibeke M Kiær og Hans Eid Grøholdt, Drammen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6882?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MONO ARKITEKTER AS | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 6874/2020 | Enhet Forvaltning Ettersendelse av opplysninger til søknad om oppføring av tilbygg til landbruksbygning på gbnr 4/59 Storelvdalsveien 762 - Trond Nysveen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6854?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: post@nysveenskogsdrift.no | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 6846/2020 | Enhet Forvaltning Søknad og CV - Pedagogisk leder - st. ref. (4250102101) - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6868?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 6860/2020 | Koppang barnehage Bekreftelse på arbeidsforhold http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6856?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Miriam K Vingebakken | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 6848/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Bekreftelse på kontonummer - renovasjonsavgift på gbnr 54/418 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6857?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eva Brænd | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 6849/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Varsel oppmålingsforretning - Fradeling 8 tomter gbnr 19/1361 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6767?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stor-Elvdal Kommune | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 6759/2020 | Enhet Forvaltning Svar sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gbnr 14/182, 294 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6793?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håkon Røer | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 6785/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/146 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6759?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Enger Ole-Håkon | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6751/2020 | Enhet Forvaltning Kommentarer til foreløpig svar om ferdigattest - oppføring av fritidsbolig på gbnr 54/175 Megrunnslia - Kristian Andvord, Oslo http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6745?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Michel Andvord | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6737/2020 | Enhet Forvaltning Bekreftelse på mottatt henvendelse - endring av strømabonnement - Eventyrveien 26 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6756?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eidsiva Kundeservice Nett | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6748/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/22 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6749?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Westby Berit | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6741/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/107 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6754?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gjestvang Arne | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6746/2020 | Enhet Forvaltning Underretning til gbnr 4/1 - Nils Nilssen Strand http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6722?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STRAND NILS NILSSEN | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6714/2020 | Enhet Forvaltning Overføring av strømabonnement fra 01.08.2020 - Benveien 3A, 2480 Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6695?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hafslundstrom - Hafslund Strom Enterprise | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6687/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Underskrevet arbeidsavtale for perioden 15.10.2020 - 23.11.2020 - assistent i 40% stilling ved Sollia barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6671?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torben Friis Overby | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 6663/2020 | Koppang barnehage Tilsyn - utsettelse av frist - bruk av tvungen somatisk helsehjelp - Fylkesmannen i Innlandet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6693?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 6685/2020 | Sektor for Institusjon- og hjemmebaserte tjenester Retur av tinglyst dokument - Seksjonering av eiendom gbnr 19/1052 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6590?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 6582/2020 | Enhet Forvaltning Samlede journalposter startlån - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6573?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Praphan Inthalohit | Journaldato: 02.08.2020 | RegistryNumber: 6565/2020 | Enhet NAV Velferd Tillatelse til bygging av avløpsanlegg på gbnr 19/169 Ivarsmoen 18 - Tor Anton Vik og Ellen Fuglerud, Nes på Hedmarken http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6555?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARILD LUND | Journaldato: 30.07.2020 | RegistryNumber: 6547/2020 | Enhet Forvaltning Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.08.2020 - 31.07.2022 - lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6542?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Therese Mellemstuen Øien | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 6534/2020 | Lønn og personal Opplysninger til søknad - oppføring av fritidsbolig på gbnr 17/971 Østre Geitryggen 68 - Monica Anethe Nymann, Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6484?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Monicha Anethe Nymann | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 6476/2020 | Enhet Forvaltning Etterlyser tilbakemelding - Jordskiftesak 18-137828REN-JTYN - STAI-TRYAVEIEN http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6426?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORD-ØSTERDAL JORDSKIFTERETT | Journaldato: 21.07.2020 | RegistryNumber: 6418/2020 | Ordføreren Søknad om ansvarsrett - bygging av adkomstvei til fritidsbolig på gbnr 17/6 fnr 33, 34 og 42 Kletten 87,97 og 99 - Johan Birger Hervold, Hamar http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6317?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Gunnar Rønningen | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 6310/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om ansvarsrett - avløpsanlegg på gbnr 32/7 Solsideveien 365 - Rønnaug Øverby Hole , Kongsberg http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6318?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Gunnar Rønningen | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 6311/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om leie av kultursal i Storstua - til trening - Stor-Elvdal sedniordans "Frivill" http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6295?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Heide Marie Monsen | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 6288/2020 | Enhet for kultur og idrett Svar på tilbakemelding på tilbud om leie av Eventyrveien 20 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6262?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Zeinab Sharifi | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 6255/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Endring av strømabonnement - Gimleveien 10B, 2480 Koppang - fra 01.06.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6260?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hafslund Strøm AS | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 6253/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Samsvarserklæring http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6222?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tronfjellmaskin - Bjørn Åsen | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 6215/2020 | Enhet Eiendom Aksept av tilbud og oversendelse av opplysninger - Atna skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6211?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elverum Takstforretning | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 6204/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Oversender skjøte til tinglysing gbnr 19/1753 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6076?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 6069/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Tilbakemelding på referat fra oppstartsmøte http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6126?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rev-Ost - Kjetil Kalager | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 6119/2020 | Lønn og personal Søknad på startlån - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6142?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 6135/2020 | Enhet NAV Velferd Akuttsykehus for Innlandet må ligge i Elverum! - vedtak i formannskapet, Våler kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6149?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Våler kommune | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 6142/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Spørsmål vedrørende kjemsjøen badeplass http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6146?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FAU SEUS | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 6139/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Tilskudd til planmessig foring av ville hjortedyr 2019/2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6096?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atndalen Utmarksområde | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 6089/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Nytt svar på søknad om fritak for renovasjon gbnr 19/118 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6067?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vidar Otto Dammen | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 6060/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Forespørsel om samarbeid - Fritidserklæringen og fritidskortet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6021?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Allemed - Kontakt Oss | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 6014/2020 | Enhet for kultur og idrett Innvilget søknad om skoleplass i Folldal istedenfor Sollia skole - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5981?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 5974/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Avregning av felleskostnader Uni-bygget 2019 - lokaler IS frisør http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5984?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingeborg Storrøsten | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 5977/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Tilbakemelding på svar om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - deling av eiendom gnr 54 bnr 115 og 358 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5974?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne-Elisabeth Holte | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 5967/2020 | Enhet Forvaltning Oversender signert leieavtale http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5621?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kine Karoliussen | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 5617/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Avslag på søknad om bruk av lokaler på Stor-Elvdal ungdomsskole skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5866?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingvild Hustad Myrvang | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5859/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/26 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5883?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Steen Gunnar | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5876/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/57 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5903?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pedersen Knut | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5896/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/27 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5906?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johansen Liv Marit | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5899/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/101 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5900?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helland Kjersti | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5893/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/82 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5896?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Solberg Torhild | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5889/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/76 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5889?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åmdal Bjørn | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5882/2020 | Enhet Forvaltning Avsluttet sak grunnet trekket søknad på startlån - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5925?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5918/2020 | Enhet NAV Velferd Varsel oppmålingsforretning - Tillegg til gbnr 54/141 fra 54/3 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5923?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nordbye Liv Lilly | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5916/2020 | Enhet Forvaltning Korrigert underskrevet husleiekontrakt for perioden 15.06.2020 - 15.06.2023 - Storgata 142 - Ragnhild og Per Amlie http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5945?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Fredrik og Ragnhild Amlie | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5938/2020 | Enhet Helse Søknad på intern utlysning på stilling som lærer i Newton-rom http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5840?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 5833/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Vedtak om tilleggsressurs til spesialpedagogisk tiltak og assistent skoleåret 2020-2021 for ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5761?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5754/2020 | Koppang skole Ønsker orginal signert låneavtale tilsendt pr post http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5750?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Husbanken | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5743/2020 | Økonomi Innkalling til generalforsamling Stor-Elvdal Energi AS - tirsdag 30.06.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5677?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Formannskapet | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 5670/2020 | Økonomi Kopi av IOP skoleåret 19/20 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5634?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5627/2020 | Stor-Elvdal ungdomsskole Melding om vedtak - søknad om omlegging av løypetrase - Vinjeveien/Lauvåsen Løypelag SA http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5668?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: VINJEVEIEN/LAUVÅSEN LØYPELAG SA | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5661/2020 | Enhet Forvaltning Kopi av brev til Advokatfirmaet Johnsrud & Co AS - foreløpig melding om saksbehandlingstid http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5483?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 5480/2020 | Enhet Forvaltning Analyseresultater - analyseperioden 17.06.2020 - 22.06.2020 - Sollia skole vannverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5484?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Synlab | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 5481/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Sakkyndig vurdering 2020/2021 fra PPT – ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5491?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 5488/2020 | Koppang skole Kopi av brev til ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - avslutningsbrev fra PPT http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5509?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 5505/2020 | Koppang skole Tilbakemelding på Søknad om bygging av vei til hytte gnr/bnr 17/664 Vinjevegen m.fl. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5516?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Eriksen | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 5512/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Signert protokoll fra ordinær generalforsamling i FIAS 17.06.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5436?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fias AS | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 5433/2020 | Ordføreren Oversender signert leieavtale http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5429?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tom-Erik Westrum | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 5426/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Oversender signert leieavtale http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4984?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Berger | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 4983/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Samtykke - bgging av adkomstvei til fritidsbolig på gbnr 17/617 Raudfjellveien 12 – Bjørn Åge Sterud , Furnes http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5378?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Åge Sterud | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 5375/2020 | Enhet Forvaltning Konsesjonsvedtak registrert i matrikkelen - gbnr 17/14 og 63 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5388?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingar Nordseth | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 5385/2020 | Enhet Forvaltning Rapport fra Pasient- og brukerombudenes fokusområde 2019 - Psykisk helsearbeid i kommunene http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5326?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pasientogbrukerombudet - Tom Østhagen | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 5323/2020 | Enhet Helse Taushetsplikt i forbindelse med granskninger http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5311?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufetat | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 5308/2020 | Barneverntjenesten Uttalelse fra Innlandet Fylkeskommune - godkjenning av plan for nydyrking gbnr 13/4 - Ingvald Landet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5307?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 5304/2020 | Enhet Forvaltning Tilbud om utviklingseiendom - leie av Meieribygget http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5216?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Me - Njaal Kværnes | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 5213/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Tillatelse til oppføring av uthus til seterhus på gbnr 37/1 Holte - Geir Tønnessen, Røros http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5246?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Tønnessen | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 5243/2020 | Enhet Forvaltning Referat fra samarbeidsmøte 16.06.20 vedrørende ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5159?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 5158/2020 | Koppang skole Sluttattest - oppføring av tomannsbolig på gbnr 19/1013 Kjemsjøveien 63 - Stor-Elvdal Eiendom AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5195?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Remi Nilsen | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 5192/2020 | Enhet Forvaltning Underskrevet arbeidsavtale - engasjement 50% prosjektstilling - etablering av rovdyrsenter http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5107?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Adam Bielek | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 5106/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Tillatelse til oppføring anneks til fritidsbolig på gbnr 12/206 Gåla 20 - Lars Inge Tvenge, Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5078?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Inge Tvenge | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5077/2020 | Enhet Forvaltning Opplysninger fra Koppang skole vedrørende ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5118?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STOR-ELVDAL KOMMUNE BARNEVERNTJENESTEN | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5117/2020 | Koppang skole Tillatelse til tilbygg og fasadeendring på fritidsbolig gbnr 17/556 Hans Storhaugs vei 3, Atna - Susanne Sollie, Oslo http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5007?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Susanne Frogner Sollie | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 5006/2020 | Enhet Forvaltning Kopi av brev til Statsbygg - vedtak om samtykke og gebyr - nytt ventilasjonsanlegg gbnr 5/53 - Høyskolen Innlandet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4887?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 4886/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Innløsing av feste gbnr 17/7/78 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4928?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haugen Cato | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 4927/2020 | Enhet Forvaltning Innrapportering av standpunktkarakterer 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4937?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet fylkeskommune | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 4936/2020 | Stor-Elvdal ungdomsskole Kommuneregnskap 2019 - innsending til Fylkesmannen - nye frister http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4920?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 4919/2020 | Økonomi Utbetalingsbrev våren 2020 - Videreutdanning for lærere - stipend og studieavgift http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4873?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 4872/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Brev om skadefelling fra Dyrenes Røst http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4851?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dyrenes Røst | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 4850/2020 | Enhet Forvaltning Tillatelse til oppføring av tilbygg, flytting av bod / teknisk rom og rehabilitering av uthus på gnr 17 bnr 380, Vinjeveien - Linn-Therese N. og Kenneth Knashaug, Elverum http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4858?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kenneth Knashaug | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 4857/2020 | Enhet Forvaltning Ønske om sommerjobb - 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4775?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sondre Borgedal Larsen | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 4774/2020 | Lønn og personal Avtale nettstasjon - avtale om erverv av rettigheter http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4817?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ELVIA AS | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 4816/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Etterlyser svar - Konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 14/198 m.fl.- Pauline Birgitta Ulvig Kiær og Bjørn Vegard Øiungen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4801?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET JOHNSRUD & CO AS | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 4800/2020 | Enhet Forvaltning Ferie http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4797?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 4796/2020 | Enhet Helse Klage på faktura http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4732?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.06.2020 | RegistryNumber: 4731/2020 | Tildelerenheten Slettelse av festekontrakt på gbnr 19/1738 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3177?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 06.06.2020 | RegistryNumber: 3177/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Foreløpig svar - prosjektadministrasjon ny barnehage på koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4719?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult - Meli Dag | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 4718/2020 | Enhet Eiendom Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4687?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frost Sebastian Bergstrøm | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 4686/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/145 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4690?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eik-Nes Olav | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 4689/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/156 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4694?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rosendal Trude Britt | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 4693/2020 | Enhet Forvaltning Innspill til nasjonal transportplan 2022-2033 - Innlandet fylkeskommunes prioriteringer http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4664?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4663/2020 | Enhet Forvaltning Tilbakmelding fra søker vedrørende søknad på startlån - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4547?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 4546/2020 | Enhet NAV Velferd Varsel oppmålingsforretning - Fradling av parsell på Gåla gbnr 12/77 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4584?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sørlie Joachim Finstad | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 4583/2020 | Enhet Forvaltning Svar på tilsynssak overfor Stor-Elvdal kommune som virksomhet sak 2020/1364 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4180?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 4179/2020 | Enhet Helse Melding om avsluttet sak - utlån startlån - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4505?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.06.2020 | RegistryNumber: 4504/2020 | Enhet NAV Velferd Bekreftelse på mottatt oppsigelse http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4477?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Salutis - Thea Grønvold Framaas | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 4476/2020 | Lønn og personal Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/29 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4411?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tangen Anniken | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 4410/2020 | Enhet Forvaltning Uttalelse - oppstart av regulering - Rv 3 Fjell Opphus Nord - Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4390?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 4389/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/32 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4415?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haugen Cato | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 4414/2020 | Enhet Forvaltning Svar på søknad om grunnskoleopplæring/grunnleggende ferdigheter for voksne http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4355?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 4354/2020 | Voksenopplæringen Oppsigelse av barnehageplass http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4264?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Shekeba Noori | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 4263/2020 | Koppang barnehage Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4258?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andresen Anne Mette | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 4257/2020 | Enhet Forvaltning Informasjon angående fakturering av kommunale avgifter http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4232?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Austad | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 4231/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Etterlysning av svar - aktiviteter i kommunen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4219?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mef - Leiv Peter Blakstad | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 4218/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Varsel oppmålingsforretning - Fradeling tomt H6 Lauvåsen gbnr 17/4 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4132?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Myrvang Gunnar | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4131/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Fradeling tomt H5 Lauvåsen gbnr 17/4 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4128?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bergh Ellen Østmoe | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4127/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/6/64 17/6 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4141?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statskog Glomma As | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4140/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/6/66 17/6 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4138?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Christensen Berit | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4137/2020 | Enhet Forvaltning Oversendelse av vigselsbok - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4093?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Skatt Øst m.fl. | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4092/2020 | Post/Arkiv Melding om vedtak - Midler til utvikling av Norges Natur- og Økologigymnas AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4090?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norges Natur og Økologigymnas | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4089/2020 | Nærings- og samfunnsutvikler Oversendelse av underskrevet partnerskapsavtale mellom Innlandet fylkeskommune og Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4071?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Innlandet fylkeskommune | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4070/2020 | Post/Arkiv Søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4078?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tine Merethe Oskarsen m.fl. | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4077/2020 | Koppang skole Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som enhetsleder/styrer Koppang barnehage i 100 % fast stilling - sektor for oppvekst og utdanning http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3979?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 3978/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Søknad på stilling som kommunikasjonsmedarbeider og leder av folkebiblioteket i 100 % fast stilling i enhet kultur og idrett http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4016?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 4015/2020 | Enhet for kultur og idrett Søknad om dispensasjon fra båndtvang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3963?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Gangås | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 3962/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på nattestilling ved Moratunet sykehjem - sektor for institusjon- og hjemmebaserte tjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3953?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 3952/2020 | Langtidsavdeling Spørsmål angående utlysningen av kommunikasjonsmedarbeider og leder av folkebiblioteket http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3946?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Kværnes | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 3945/2020 | Ordføreren Sletting av tinglyst heftelse gnr 19 bnr 1713 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3921?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Advokat Jostein Morønning | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 3920/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om redusert / reduksjon i foreldrebetaling i barnehagene i Stor-Elvdal kommune 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3869?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 3868/2020 | Koppang barnehage Forhåndsvarsel om oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3866?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3865/2020 | Kulturskole Varsel oppmålingsforretning - Fradeling gbnr 19/116 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3862?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Byrne Johanna Maria | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3861/2020 | Enhet Forvaltning Uttalelse - dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte på Myklebysætra , gbnr 10/163 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3844?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3843/2020 | Enhet Forvaltning NVEs uttalelse til søknad om etablering av landbruksveg i Gråberget GBnr 7/1 - Stor-Elvdal kommune, Innlandet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3835?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3834/2020 | Enhet Forvaltning Uttalelse fra Innlandet Fylkeskommune - bygging av landbruksvei på gbnr 19/7 - Bjønnbekkveien - Knut Nicolaisen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3746?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3745/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på reinsdyrjakt i Sølnkletten / Gråsjøen høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3766?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erlend Sandberg | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3765/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 - Coop Innlandet SA, avd Atna http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3773?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: COOP INNLANDET SA | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3772/2020 | Økonomi Anmodning om bekreftelse om status på abonnementer http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3665?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fias - Arve Fossen | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3664/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Innkalling til møte i AU i Regionrådet for Sør-Østerdal 14. mai 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3731?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandetfylke - Hansen, Hilde Kristin | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3730/2020 | Ordføreren Ettersendelse av manglende dokumentasjon - Bruksendring av næringsbygg på gbnr 46/25 Solliaveien 817 - Solliaysteriet SA, Sollia http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3628?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Vaaler | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3627/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Fradeling tillegg til 13/128 13/5 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3579?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Austad Mie | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3579/2020 | Enhet Forvaltning Analyseresultater - analyseperiode 22.04.2020 - 06.05.2020 - gjelder Steinvik vannverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3560?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alcontrol - ist@alcontrol.no | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3560/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Analyseresultater - analyseperiode 22.04.2020 - 06.05.2020 - Atna vannverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3525?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alcontrol - ist@alcontrol.no | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3525/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Oversendelse av rapport til Menighetens barnehage - Hovedettersyn av lekeplass http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6866?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Menighetens barnehage | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 6858/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Søknad og CV - Pedagogisk leder - st. ref. (4250102101) - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6867?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 6859/2020 | Koppang barnehage Innvilget endring renovasjon gbnr. 17/9. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6851?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 6843/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Utslippstillatelse for fritidsbolig på gnr 10 bnr 372 Myklebysæterveien 1236 - Vibeke M Kiær og Hans Eid Grøholdt, Drammen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6861?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vibeke Margareta Kiær og Hans Eid Grøholdt | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 6853/2020 | Enhet Forvaltning Svar angående refusjon av renovasjonsavgift gbnr 54/418 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6846?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eva Brænd | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 6838/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Anmodning om utlevering av naboliste - gbnr 17/391 Vinjeveien 1185 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6823?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGGKONSULENT ULVMOEN AS | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 6815/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Fradeling 8 tomter gbnr 19/1361 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6766?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stor-Elvdal Kommune | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 6758/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/146 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6758?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haugen Cato | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6750/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/107 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6753?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haugen Cato | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6745/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/22 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6748?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haugen Cato | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6740/2020 | Enhet Forvaltning Bekreftelse leieforhold Eventyrveien 26 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6731?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Milos Aladzic | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6723/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Oversendelse av Kornoppgave 3 - Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6735?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6727/2020 | Enhet Forvaltning Overtagelse av strømabonnement - Benveien 3A http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6661?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elvia - Eidsiva Kundeservice Nett | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 6653/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Overføring av strømabonnement fra 01.08.2020 - Benveien 3A, 2480 Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6664?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hafslund Strøm AS | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 6656/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Vedlikeholdansvar av vei ved Tiurn kro på Øverengsmoen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6652?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harry Grøndalen | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 6644/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad om økonomisk støtte til Kirkens SOS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6594?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kirkens-Sos | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 6586/2020 | Administrasjon Tjenestebevis http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6560?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mette Johansen | Journaldato: 31.07.2020 | RegistryNumber: 6552/2020 | Hjemmebaserte tjenester Utslippstillatelse for fritidsbolig på gbnr 19/169 Ivarsmoen 18 - Tor Anton Vik og Ellen Fuglerud, Nes på Hedmarken http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6554?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Anton Vik og Ellen Fuglerud | Journaldato: 30.07.2020 | RegistryNumber: 6546/2020 | Enhet Forvaltning Oversendelse til ekstern uttalelse - oppføring av tilbygg til bolig på gbnr 17/771 Storelvdalsveien 4679 - Kristian Buchholdt http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6547?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 6539/2020 | Enhet Forvaltning Svar på foreløpig svar - videre saksgang - bygging av adkomstvei til fritidsboliger på gbnr 17_426, 664, 667 - Geir Anders Erlandsen, Ilseng http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6540?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Monica Erlandsen | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 6532/2020 | Enhet Forvaltning Tilbakemelding på Oversender tilsynssak fra Fylkesmannen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6503?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 6495/2020 | Enhet Helse Byggesøknad Østre Geitryggen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6493?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tronhagen - Tron Hagen | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 6485/2020 | Enhet Forvaltning Oversendelse av melding til tinglysing - seksjonering av eiendom gbnr 19/1052 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6472?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 6464/2020 | Enhet Forvaltning Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.08.2020 - 14.10.2020 - Assistent - Sollia barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6463?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julie Sommersett | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 6455/2020 | Koppang barnehage Utslippstillatelse for avløpsanlegg på gbnr 19/336 Glomvangveien 5 - Mette Kjølhamar Hanserud, Hamar http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6374?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mette Kjølhamar Hanserud | Journaldato: 21.07.2020 | RegistryNumber: 6366/2020 | Enhet Forvaltning Kompetansebroen Innlandet - informasjon om videre drift i 2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6402?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sykehuset-Innlandet - Bente Kristin Langvik Olsen | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 6394/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad på stilling som barne- og ungdomsarbeider, vikariat i 70% stilling i perioden 09.09.2020 - 04.05.2021 - Koppang barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6413?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 6405/2020 | Koppang barnehage Anmodning om kontaktinformasjon / oppdatering av varslingslister - politiets beredskap http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6293?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Politidistrikt | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 6286/2020 | Administrasjon Oversendelse av foreleggelse for saksøkte, tvangssalg og forkynningsbrev - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6301?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORD-ØSTERDAL TINGRETT | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 6294/2020 | Økonomi Svar på etterspørsel av dokumentasjon til søknad om registrering - LIS3 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6259?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Godkjenning | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 6252/2020 | Enhet Helse Faktura på strøm i Gimleveien 10B - Bernt Stray Andreassen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6245?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bernt Stray Andreassen | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 6238/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om leie av kultursalen i Storstua 2020/2021 - Koppang Mandskor http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6247?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOPPANG MANDSKOR | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 6240/2020 | Enhet for kultur og idrett Bekreftelse på dekning av utgifter for gjennomført opplæring i renholdsoperatørfaget http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6212?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lampueng Roeste | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 6205/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Mattilsynet: Covid-19 - smittevernveileder for produksjon av frukt, bær. grønnsaker og potet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6197?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Innlandet | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 6190/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Signert FOU-avtale mellom Hamarregionen utvikling og reiseliv / VRINN, Making View AS og Stor-Elvdal kommune - Utsikt og innsikt innlandet - virtuell reising i Innlandet / VR-satsing http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6167?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STANGE KOMMUNE HAMARREGIONEN UTVIKLING OG REISELIV | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 6160/2020 | Nærings- og samfunnsutvikler Sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gbnr 14/182, 294 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6173?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Røer | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 6166/2020 | Enhet Forvaltning Følgebrev til protokoll - 4/91 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6193?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Schildmann True Strand | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 6186/2020 | Enhet Forvaltning Tilbud på taksering - Atna skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6195?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ELVERUM TAKSTFORRETNING JULIUSSEN AS | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 6188/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Varsel oppmålingsforretning - gbnr 12/197 -198 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6145?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bernhoft Aksel | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 6138/2020 | Enhet Forvaltning Refusjonskrav for gjesteelver fra Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6151?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ÅMOT KOMMUNE | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 6144/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Tilbakemelding på tilbud om leie av Eventyrveien 20 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6092?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Zeinab Sharifi | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 6085/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Tilskudd til planmessig foring av ville hjortedyr 2019/2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6095?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trønnes Westgaard Utmarksområde | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 6088/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Referat fra oppstartsmøte http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6125?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rev-Ost - Kjetil Kalager | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 6118/2020 | Lønn og personal Underskrevet arbeidsavtale fram til 31.12.2020 - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6050?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nahom Mehari Gebremichael | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 6043/2020 | Langtidsavdeling Spørsmål om opppussing av Kjemsjøen badeplass http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6013?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Erik Hageler Lingjerde | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 6006/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Avregning av felleskostnader UNi-bygget 2019 - lokaler til Lensmann http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5983?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 5976/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Foreløpig svar på søknad om skolegang i Folldal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5976?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 5969/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Sak avsluttet, klagefrist utgått - startlån - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5968?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 5961/2020 | Enhet NAV Velferd Bekreftelse på at vedtaksbrev er lest av søker - utlån startlån - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5980?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Praphan Inthalohit | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 5973/2020 | Enhet NAV Velferd Varsel oppmålingsforretning - Festegrunn som tillegg til gbnr 91/2 fra 91/1 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5921?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brænd Geir Peder | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5914/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Tillegg til gbnr 54/141 fra 54/3 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5922?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øvergaard Jo | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5915/2020 | Enhet Forvaltning Avsluttet sak grunnet utgått klagefrist - startlån - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5940?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5933/2020 | Enhet NAV Velferd Refusjonskrav Grunnskoletjenester vår 2020 - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5893?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5886/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Nytt midlertidig svar på søknad om ferdigattest - oppføring av fritidsbolig på gbnr 54/175 Megrunnslia - Kristian Andvord, Oslo http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5887?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: HILLE STRANDSKOGEN ARKITEKTER AS | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5880/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/76 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5888?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haugen Cato | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5881/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/82 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5895?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haugen Cato | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5888/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/101 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5899?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haugen Cato | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5892/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/27 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5905?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haugen Cato | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5898/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/57 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5902?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haugen Cato | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5895/2020 | Enhet Forvaltning Bestilling av strømabonnement - Storgata 142, 2480 Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5912?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hafslund Strøm AS | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5905/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr17/7/26 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5882?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haugen Cato | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5875/2020 | Enhet Forvaltning Kvittering på sendt nabovarsel - bygging av adkomstvei til fritidsbolig på gbnr 17/6 fnr 33, 34 og 42 Kletten 87,97 og 99 - Johan Birger Hervold, Hamar http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5862?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norkart - E-torg | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5855/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om bruk av lokaler på Stor-Elvdal ungdomsskole skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5865?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingvild Hustad Myrvang | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5858/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad på intern utlysning på stilling som lærer i Newton-rom http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5838?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 5831/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Underskrevet arbeidsavtale fram til 31.12.2020 - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5790?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sina Helseth Granheim | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5783/2020 | Sektor for Institusjon- og hjemmebaserte tjenester Kopi av brev til ***** ***** ***** ***** ***** - avslutningsbrev fra PPT http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5749?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5742/2020 | Stor-Elvdal ungdomsskole Ønsker tilbakemelding på kontaktperson for Fritidskortet 2020? http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5678?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ks - Hanna Blomkvist | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 5671/2020 | Enhet for kultur og idrett Overføring av dokumenter fra annen kommune - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5676?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 5669/2020 | Koppang skole Underskrevet rammeavtale for perioden 01.07.2020 - 31.12.2020 - hjelpepleier - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5635?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gerd Strand | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5628/2020 | Langtidsavdeling Underskrevet rammeavtale tilkallingsvikar for perioden 01.07.-31.12.2020 - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5636?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørg Midtskogen Treseng | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5629/2020 | Langtidsavdeling Kopi av brev til foreldre - Skifte av fagperson http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5650?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5643/2020 | Koppang skole Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.09.2020 - 28.02.2021 - Lis1 turnuslege - Enhet Helse kommunelegekontoret http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5610?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torkel Busund | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5606/2020 | Enhet Helse Søknad om bygging av vei til hytte gnr/bnr 17/664 Vinjevegen m.fl. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5501?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Anders Erlandsen | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 5498/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 27/44 m.fl.- Torbjørn Stenbakken http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5396?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torbjørn Stenbakken | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 5393/2020 | Enhet Forvaltning Utbetaling av utbytte for 2019 fra Innlandet Energi Holding http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5433?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet-Energi Holding | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 5430/2020 | Økonomi Svar på etterspørsel om vedlegg http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5434?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 5431/2020 | Sektor for Institusjon- og hjemmebaserte tjenester Innvilget søknad om tilskudd til aktiviteter for eldre - ensomhet og passivitet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5435?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 5432/2020 | Enhet for kultur og idrett Oversendelse av signert låneavtale på Startlån til videretildeling 2020 - ref 2020/5016-2 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5393?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Husbanken | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 5390/2020 | Økonomi Underskrevet aAbeidsavtale for perioden 16.03.-31.12.2020 - 27,94 % stilling som pleiemedhjelper - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5377?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aud Turid Strand | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 5374/2020 | Sektor for Institusjon- og hjemmebaserte tjenester Bekreftelse på mottatt uttalelse fra Stor-Elvdal kommune om målbildet for Sykehuset Innlandet HF og akuttsykehus i Elverum http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5306?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hod Dep - Svendsberget Morten Andre | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 5303/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Kopi av brev til ***** ***** ***** ***** - avslutningsbrev fra PPT http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5332?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 5329/2020 | Koppang skole Vedlikeholdskontroll av skogsbilveger 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5341?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 5338/2020 | Enhet Forvaltning Foreløpig svar - tilsyn med kvalifikasjoner - krav om innsending av ytterligere dokumentasjon http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5190?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STENSVAND EIENDOM AS | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 5187/2020 | Enhet Forvaltning Endring av strømabonnement - Eventyrveien 20 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5210?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eidsivaenergi - Eidsiva Kundeservice | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 5207/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Etterlysning av svar - evurdering av søknad om dispensasjon vedrørende utvikling av hytter på gnr 54 bnr 358 og gnr 54 bnr 115. Ref.:2017/506-11556/2017 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5158?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ntnu - Anne-Elisabeth Holte | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 5157/2020 | Enhet Forvaltning Endring av strømabonnement - 2 stk. målere - Lensmannssvingen 20, 2480 Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5152?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hafslund Strøm AS | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 5151/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Opphør leieavtale http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5150?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 5149/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Melding om politisk vedtak - felles forliksråd for forliksrådet i Nord-Østerdal, Engerdal og Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5138?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folldal kommune | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5137/2020 | Post/Arkiv Kopi av brev til Advokatfirmaet Johnsrud & Co AS - stadfestelse av tidligere vedtak / klageavgjørelse - deling av eiendommene Gammelstu Stai og Seljordet gbnr 12/6 og 11 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5071?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 5070/2020 | Enhet Forvaltning Jordskiftesak 18-137828REN-JTYN - STAI-TRYAVEIEN - ny avkjørsel fra Rv 3 ved Trya http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5004?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORD-ØSTERDAL JORDSKIFTERETT | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 5003/2020 | Ordføreren Tilbakemelding på Foreløpig svar - videre saksgang - søknad om dispensasjon for installasjon av vakuumtoalett med avløp til tett tank på gbnr 17/ 1081 Trydammen 9 - Tore Bekken , Vang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4980?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Bekken | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 4979/2020 | Enhet Forvaltning Informasjon om arbeidskontrakt http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4945?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hjørdis Marie Hansen | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 4944/2020 | Sektor for Institusjon- og hjemmebaserte tjenester Informasjonsskriv om barnevernssaker - nye retningslinjer fra Høyesteretts om saksbehandling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4933?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Barne- og familiedepartementet | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 4932/2020 | Barneverntjenesten Flytting av vannmåler gbnr 17/64 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4934?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harry Grøndalen | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 4933/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Underskrevet arbeidsavtale - Prosjektleder Rovdyrsenter Østerdalen - 01.09.2020 - 31.08.2021 - 50% stilling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4935?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cecilie Wetlesen Borge | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 4934/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Tillatelse etter plan- og bygningsloven til deling av gbnr 17/7 - opprettelse av ny grunneiendom http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4848?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cato Haugen | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 4847/2020 | Enhet Forvaltning Feil oppstartsdato i e-post fra Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4789?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 4788/2020 | Enhet Helse Innkalling til eiermøte 17.06.20 - FIAS AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4790?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fias AS | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 4789/2020 | Ordføreren Ønske om sommerjobb - 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4773?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finn-Ole Mertens | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 4772/2020 | Lønn og personal Svar på anmodning om informasjon fra NAV http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4551?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 4550/2020 | Enhet NAV Velferd Salg oppgjør Lensmannsvingen 20, gnr 19, bnr 1741 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4715?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Em1innlandet - Kjell Amundsen | Journaldato: 06.06.2020 | RegistryNumber: 4714/2020 | Enhet Eiendom Ferdigattest - oppføring av fritidsbolig på gbnr 17/1030 Krokbekkveien 4 - Storelgen Eiendom AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4713?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ALT I BYGG KOPPANG AS | Journaldato: 06.06.2020 | RegistryNumber: 4712/2020 | Enhet Forvaltning Klage på faktura http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4701?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sykehuset-Innlandet - Håvard.Kydland | Journaldato: 06.06.2020 | RegistryNumber: 4700/2020 | Tildelerenheten Innhenting av opplysninger fra Koppang skoles SFO angående ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4738?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.06.2020 | RegistryNumber: 4737/2020 | Koppang skole Uttalelse fra tverrfaglig rusforebyggende taem vedrørende fritidsklubben http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4736?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tverrfaglig rusforebyggende taem | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 4735/2020 | Enhet for kultur og idrett Spørreundersøkelse til kommunene/bydelene om tilbudet til personer med psykiske plager og lidelser http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4672?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svar Riksrevisjonen - Riksrevisjonen | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 4671/2020 | Enhet Helse Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/145 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4689?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haugen Cato | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 4688/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4686?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haugen Cato | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 4685/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/156 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4693?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haugen Cato | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 4692/2020 | Enhet Forvaltning Påminnelse om fornyelse av omsetningskonsesjon for 2021 - 2024 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4666?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NVE | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 4665/2020 | Økonomi Svar på søknad om permisjon http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4564?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4563/2020 | Koppang barnehage Evaluering av spesialundervisning våren 2020 - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4531?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fredrikstad kommune | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 4530/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Underskrevet arbeidsavtale for perioden 16.06.20 - 31.12.20 - engasjement 80% prosjektstilling - etablering av rovdyrsenter http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4493?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild Vedum | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 4492/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Varsel oppmålingsforretning - Fradling av parsell på Gåla gbnr 12/77 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4583?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Danielsen Jonas Finstad | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 4582/2020 | Enhet Forvaltning Melding om lest vedtaksbrev - utlån startlån - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4502?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.06.2020 | RegistryNumber: 4501/2020 | Enhet NAV Velferd Melding om avsluttet sak - utlån startlån - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4503?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.06.2020 | RegistryNumber: 4502/2020 | Enhet NAV Velferd Avsluttet sak - utlån startlån - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4504?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.06.2020 | RegistryNumber: 4503/2020 | Enhet NAV Velferd Innspill fra kommunene i forbindelse med gjennomgang og modernisering av viltloven http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4476?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 4475/2020 | Enhet Forvaltning Innsending av dokumentasjon - oppføring av tomannsbolig på gbnr 19/1013 Kjemsjøveien 63 - Stor-Elvdal Eiendom AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4462?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Remi Nilsen | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 4461/2020 | Enhet Forvaltning Rammetillatelse til byggteknisk installasjon og fasadeendring - undervisningsbygg - gbnr 5/53 Anne Evenstads vei 78 - Statsbygg http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4463?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rik arkitektur, WSP NORGE AS | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 4462/2020 | Enhet Forvaltning Informasjon om koordinator http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4425?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 4424/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Forvaltningsrevisjon om psykisk helse - spørreundersøkelse i kommunene sendt fra Riksrevisjonen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4389?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Riksrevisjonen | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 4388/2020 | Enhet Helse Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/29 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4410?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olsen Stian Alexander | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 4409/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/32 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4414?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnkværn Knut | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 4413/2020 | Enhet Forvaltning Oppsigelse av barnehageplass http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4263?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Methaq og Shireen Hadi | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 4262/2020 | Koppang barnehage Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4257?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haugen Cato | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 4256/2020 | Enhet Forvaltning Informasjon angående fakturering av kommunale avgifter http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4213?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Anders Westgaard | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 4212/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Underskrevet leiekontrakt for bolig i Granheimveien 7 - leilighet nr 24 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4216?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anat Anushka Postelnik | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 4215/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Svar på søknad om grunnskoleopplæring/grunnleggende ferdigheter for voksne http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4236?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 4235/2020 | Voksenopplæringen Ny oversendelse med spørsmål om uttalelse til Vinmonopolet i Stor-Elvdal sin søknad om fornyelse av salgsbevilling for perioden 01.07.2020 - 30.06.2024 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4239?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 4238/2020 | Post/Arkiv Tildelingsbrev - prosjektadministrasjon ny barnehage på Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4175?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norconsult AS m.fl. | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 4174/2020 | Enhet Eiendom Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/6/66 17/6 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4137?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statskog Glomma As | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4136/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Fradeling tomt H5 Lauvåsen gbnr 17/4 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4127?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Myrvang Gunnar | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4126/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4066?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stine Smedbakken | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4065/2020 | Koppang skole Foreløpig svar på purring - Tilsynssak overfor Stor-Elvdal kommune -legekontoret http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4037?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4036/2020 | Enhet Helse Oppsigelse av avtale om bedriftshelsetjeneste fra og med 01.01.2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4038?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SALUTIS HMS AS AVD HOVEDKONTOR | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4037/2020 | Lønn og personal Oversendelse av kartlegginger http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4043?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4042/2020 | Koppang barnehage Midlertidig svar - videre saksgang - oppføring av tomannsbolig på gbnr 19/1013 Kjemsjøveien 63 - Stor-Elvdal Eiendom AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4092?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NILSEN BYGGTJENESTER AS | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4091/2020 | Enhet Forvaltning Tillatelse til oppføring av tilbygg til garasje på gbnr 19/1123 Kongleveien 26, Morten Gustu, Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4118?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Gustu | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4117/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på stilling som kommunikasjonsmedarbeider og leder av folkebiblioteket i 100 % fast stilling i enhet kultur og idrett http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4015?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 4014/2020 | Enhet for kultur og idrett Analyseresultater - analyseperiode 13.05.2020 - 18.05.2020 - Sollia skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4005?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alcontrol | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 4004/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad om miniabbonnement gbnr 19/118 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3982?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vidar Otto Dammen | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 3981/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Status dunk-utlevering i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3899?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap as | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 3898/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Kopi av brev fra Fylkesmannen i Innlandet – avslag på søknad om tilskudd til forebyggende tiltak – Mykleby beitelag http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3912?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: fylkesmannen i Innlandet | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 3911/2020 | Enhet Forvaltning Underskrevet rammeavtale for perioden 01.07.20 - 31.12.20 - assistent - Enhet tiltak for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3893?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aurora Skogli | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 3892/2020 | Enhet tiltak for funksjonshemmede Ettersendelse av manglende dokumentasjon - oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gbnr 17/7 fnr 94 Fåfengveien 30 - Mailin Smalberget og Arild Stensåsen , Løten http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3889?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Post - Tor Gudmund Olsen | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 3888/2020 | Enhet Forvaltning Spørsmål om aktiviteter i kommunen - anleggsrelaterte jobber http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3847?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maskinentreprenørenes Forbund | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3846/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Varsel oppmålingsforretning - Fradeling gbnr 19/116 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3861?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Byrne Louis | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3860/2020 | Enhet Forvaltning Oversender til uttalelse - søknad om ny traktorvei, landbruksvei kl. 7 - Gnr 19/7 Janne Mellum, Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3875?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Innlandet m.fl. | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3874/2020 | Enhet Forvaltning Erverv av grunn til veg areal fra gbnr 19/1565 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3841?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingeborg Storrøsten | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3840/2020 | Enhet Forvaltning Tillatelse til fasadeendring av våningshus på gbnr 54/69 Rondeveien 1620 - Tom Erik Michelsen , Nesbru http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3811?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tom Erik Michelsen | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3810/2020 | Enhet Forvaltning Uttalelse - dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte på Myklebysætra , gbnr 10/163 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3805?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3804/2020 | Enhet Forvaltning Uttalelse - etterlevelseskontroll 2019 - Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3756?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedmark-Revisjon - Hanne Mette Rusten | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3755/2020 | Økonomi Søknad på reinsdyrjakt i Fampen høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3765?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Simen Pedersen | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3764/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Søknad på nattstilling ved Moratunet sykehjem - sektor for institusjon- og hjemmebaserte tjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3789?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3788/2020 | Langtidsavdeling Søknad om redusert / reduksjon i foreldrebetaling i Koppang barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3726?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3725/2020 | Koppang barnehage Tillatelse til bygging av avløpsanlegg gbnr 11/1, Eldådalsveien 1294 - Ellen Cath. Burchardt, Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3674?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellen Cathrine Burchardt | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3673/2020 | Enhet Forvaltning Ettersendelse av manglende dokumentasjon - bruksendring av næringsbygg på gbnr 46/25 Solliaveien 817 - Solliaysteriet SA, Sollia http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3627?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Vaaler | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3626/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 - Atnbrua handel http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3619?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ATNBRUA HANDEL v/Jørn Sverre Lien | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3619/2020 | Økonomi Godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 22/2 m.fl. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3610?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SVEIN EBERHARD ØSTMOE | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3610/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Fradeling tillegg til 13/128 13/5 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3578?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ekeland Jan Jacob | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3578/2020 | Enhet Forvaltning Anmodning om bekreftelse om status på abonnementer http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3555?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fias - Arve Fossen | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3555/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Tilleggs jobb i Båsrøsta boligtomter http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3548?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Yahoo - Alvdal Graveservice a.s | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3548/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Ettersendelse av manglende dokumentasjon - søknad igangsettingstillatelse - oppføring av tilbygg til fritidsbolig og bygging av avløpsanlegg gbnr 10/372 - Myklebyseterveien 1236 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6858?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Monoarkitekter - Patrik Skjærstad | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 6850/2020 | Enhet Forvaltning Påminnelse - refusjon av renovasjonsavgift gbnr 54/418 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6842?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eva Brænd | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 6834/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Tjenestebevis http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6821?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eline Stenvoll | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 6813/2020 | Sektor for Institusjon- og hjemmebaserte tjenester Ettersendelse av henvendelse til Kartverket - mulig feil bruksnummer på skjøte i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6799?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 6791/2020 | Enhet Forvaltning Påminnelse: Folkehelseinstituttets årlige datainnsamling om kommunens forvaltning av tobakksskadeloven http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6727?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Surveys Ramboll - Rambøll Management Consulting på vegne av FHI | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6719/2020 | Enhet Helse Endring av strømabonnement - Eventyrveien 26, 2480 Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6729?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hafslund Strøm AS | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6721/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Verditakst Kongleveien 6 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6738?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ELVERUM TAKSTFORRETNING JULIUSSEN AS | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6730/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Ny påminnelse: Folkehelseinstituttets årlige datainnsamling om kommunens forvaltning av alkoholloven http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6746?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rambøll Management Consulting på vegne av FHI | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6738/2020 | Administrasjon Spørsmål om vedlikeholdansvar av vei ved Tiurn kro på Øverengsmoen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6620?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harry Grøndalen | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 6612/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Svar på tilsynssak Stor-Elvdal legekontor pasient ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6287?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 6280/2020 | Enhet Helse Samlede journalposter startlån - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6572?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.08.2020 | RegistryNumber: 6564/2020 | Enhet NAV Velferd Vedlegg til søknad om startlån - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6570?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.07.2020 | RegistryNumber: 6562/2020 | Enhet NAV Velferd Retur av undertegnet fastleieavtale for frankeringsmaskin med Pitney Bowes - Avtale:9409098 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6561?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dllgroup - kundesenter@dllgroup.com | Journaldato: 30.07.2020 | RegistryNumber: 6553/2020 | Post/Arkiv Tillatelse til seksjonering - gbnr 19/1052 - næringsbygg Storgata 107 - Friskhjem AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6418?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FRISKHJEM AS | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 6410/2020 | Enhet Forvaltning Melding om mangler - søknad om riving av lagerskur på gbnr 19/460 - KF Stor-Elvdal kommuneskoger http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6474?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STOR-ELVDAL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 6466/2020 | Enhet Forvaltning Klage på tilbakemelding om renovasjonsordning http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6480?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 6472/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Igangsettingstillatelse til oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gbnr 47/50 Solliaveien 416 - Tone Hanche-Olsen og Anders Sætre, Høvik http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6481?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SOLLIA BYGG MESTERBEDRIFT AS | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 6473/2020 | Enhet Forvaltning Underskrevet rammeavtale fram til 31.01.2021 - kjøkken - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6468?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita Hjelle | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 6460/2020 | Sektor for Institusjon- og hjemmebaserte tjenester Svar - refusjon for deltakelse i politiske møter våren 2020 - Helen Schjelderup http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6471?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alvdal kommune | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 6463/2020 | Stor-Elvdal ungdomsskole Informasjon om tilgang på rekonvalesensplasma til bruk ved behandling av covid-19 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6435?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 22.07.2020 | RegistryNumber: 6427/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Stillingsendring - renhold/vaskeri - Moratunet Sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6436?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tone Skogen Amundsen | Journaldato: 22.07.2020 | RegistryNumber: 6428/2020 | Sektor for Institusjon- og hjemmebaserte tjenester Gudbrandsdal Krisesenter IKS - info om drift http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6401?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gudbrandsdal-Krisesenter - Wenche Erlandsen | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 6393/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Vedrørende overtagelse av strømabonnement - Benveien 3A http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6372?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elvia - Eidsiva Kundeservice Nett | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 6364/2020 | Sektor for samfunnsutvikling oversender referat fra møte ad nedbemanning http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6334?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Lise Dyrstad | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 6326/2020 | Enhet Helse Tilbakemelding på Tjenestebevis http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6319?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mette Johansen | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 6312/2020 | Sektor for Institusjon- og hjemmebaserte tjenester Søknad på stilling som barne- og ungdomsarbeider, vikariat i 70% stilling i perioden 09.09.2020 - 04.05.2021 - Koppang barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6324?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 6317/2020 | Koppang barnehage Foreløpig svar - videre saksgang - bygging av adkomstvei til fritidsboliger på gbnr 17/426, 664, 667 - Geir Anders Erlandsen, Ilseng http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6286?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Anders Erlandsen | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 6279/2020 | Enhet Forvaltning Underskrevet arbeidsavtale fram til 23.08.2020 - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6221?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oda Sundli | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 6214/2020 | Sektor for Institusjon- og hjemmebaserte tjenester Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.06.20 - 31.08.20 - sommerferievikar - Kommunelegekontoret http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6235?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anja Elisabeth Dammen | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 6228/2020 | Enhet Helse Informasjon til offentlig melder om konklusjon på undersøkelse http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6230?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stor-Elvdal barneverntjeneste | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 6223/2020 | Koppang skole Følgebrev til protokoll - 4/91 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6192?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Strand Nils Nilssen | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 6185/2020 | Enhet Forvaltning Oversender leieavtale til underskrift http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6163?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nebras Abedrazak Wahab | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 6156/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Oversender leieavtale til underskrift http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6168?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Henrikke Stenvoll | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 6161/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om støtte til ferdigstillelse av planarbeid gokartbane på Tynset - Nord Østerdal Motorsport http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6176?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Erik Reinertsen | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 6169/2020 | Administrasjon Søknad om leie av idrettshall i Storstua 2020/2021 - Koppang håndballklubb http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6178?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Camilla Sandberg | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 6171/2020 | Enhet for kultur og idrett Varsel oppmålingsforretning - gbnr 12/197-198 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6144?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørgeengen Odd | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 6137/2020 | Enhet Forvaltning Svar på Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gbnr 14/182, 294 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6157?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håkon Røer | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 6150/2020 | Enhet Forvaltning Tilskudd til planmessig foring av ville hjortedyr 2019/2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6094?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stai/Negård Utmarksområde | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 6087/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Svar på vurdering av opparbeidet pensjon i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6112?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 6105/2020 | Lønn og personal Melding om fagpersoner - systemrettet oppdrag - henvisning til PPT - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6104?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 6097/2020 | Stor-Elvdal ungdomsskole Ettersendelse av dokumenter - seksjonering - oppdeling av eiendom gbnr 14/379 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6072?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Hallstein Westgaard | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 6065/2020 | Enhet Forvaltning Tilbud om leie av Eventyrveien 20 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6065?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Zeinab Sharifi | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 6058/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Oversendelse av rapport og anbefalinger - kartlegging av smittevern i hjemmetjenestene i kommunene http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6052?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsetilsynet | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 6045/2020 | Hjemmebaserte tjenester Vaksinering mot sesonginfluensa høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6060?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Innlandet | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 6053/2020 | Enhet Helse Oversendelse til ekstern uttalelse - oppføring av tilbygg til bolig på gbnr 17/771 Storelvdalsveien 4679 - Kristian Buchholdt http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6048?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 6041/2020 | Enhet Forvaltning Endring av stilling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6009?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torbjørg Hem | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 6002/2020 | Sektor for Institusjon- og hjemmebaserte tjenester Regional kompetanseutvikling i barnehagesektoren i Innlandet- utbetaling av tilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6007?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 6000/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Refusjon - utgifter til brøyting/strøing 2019 - plass ved Koppangsenteret http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5978?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BEGRUN EIENDOM AS | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 5971/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Endring av gitt tillatelse - bygging av adkomstvei til hytte på gbnr 6/146 Opphussæterveien 297 - Eivind S. Sverre, Ottestad http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5979?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eivind Sundt Sverre | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 5972/2020 | Enhet Forvaltning Rapport dokumenttilsyn - Nilsen byggtjenester AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5804?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NILSEN BYGGTJENESTER AS | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 5797/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om skoleplass i Folldal istedenfor Sollia skole - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5956?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 5949/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Avsluttet, trukket sak - startlån - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5973?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 5966/2020 | Enhet NAV Velferd Sak avsluttet, klagefrsit utgått - startlån - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5982?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 5975/2020 | Enhet NAV Velferd Tildeling av ekstraordinært kommunalt næringsfond 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5965?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 5958/2020 | Nærings- og samfunnsutvikler Sak avsluttet, klagefrist utgått - startlån - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5941?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5934/2020 | Enhet NAV Velferd Refusjonskrav for gjesteelver fra Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5933?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ÅMOT KOMMUNE | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5926/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Varsel oppmålingsforretning - Festegrunn som tillegg til gbnr 91/2 fra 91/1 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5920?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statskog Sf | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5913/2020 | Enhet Forvaltning Svar på søknad om fritak for vurdering med karakter og eksamen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5916?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5909/2020 | Stor-Elvdal ungdomsskole Svar på søknad om fritak for vurdering med karakter og eksamen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5917?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5910/2020 | Stor-Elvdal ungdomsskole Kvittering på betalt nabovarsel http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5861?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hervold - Johan Birger Hervold | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5854/2020 | Enhet Forvaltning Oversendelse av ny plan- og snittegning - oppføring av hytte - Megrunnslia hyttefelt gbnr 54/258 - Jo Øvergaard, Sollia http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5877?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sivilarkitekt Olav Bjerve | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5870/2020 | Enhet Forvaltning SMIL-midler - utsatt arbeidsfrist http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5801?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Follstad | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 5794/2020 | Enhet Forvaltning Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester _ utbetaling 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5807?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 5800/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Vedtak om tilleggsressurs til spesialpedagogiske tiltak og assistent skoleåret 2020-2021 for ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5782?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5775/2020 | Koppang skole Handlingsprogram for fylkesveger i Innlandet 2022-25 27) - innspill fra Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5711?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Innlandet fylkeskommune | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5704/2020 | Enhet Forvaltning Underskrevet arbeidsavtale for perioden 22.06.-23.08.2020 - sommerferievikar - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5755?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nahom Mehari Gebremichael | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5748/2020 | Langtidsavdeling Søknad om forlengelse av permisjon til et år - lege ved Stor-Elvdal kommunelegekontoret http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5740?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ayub Lodhi | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5733/2020 | Enhet Helse Vedtak om tilleggsressurs til spesialpedagogiske tiltak og assistent skoleåret 2020-2021 for ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5765?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5758/2020 | Koppang skole Underskrvet arbeidsavtale for perioden 22.06.-23.08.2020 - ferievikar pleiemedhjelper - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5778?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sina Helseth Granheim | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5771/2020 | Sektor for Institusjon- og hjemmebaserte tjenester Innkalling til Representantskapsmøte i IKA Opplandene http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5719?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 5712/2020 | Rådmann Velkommen som kunde hos Eidsiva Nett - Storgata 142 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5611?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eidsiva Nett | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5607/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.09.2020 - 28.02.2021 - lege i legevakt - Enhet Helse kommunelegekontoret http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5608?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torkel Busund | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5604/2020 | Enhet Helse Oversendelse av dokumenter - forvaltningsrevisjon - kompetanse i kommunens organisasjon http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5584?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: REVISJON ØST IKS | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5580/2020 | Lønn og personal Etterlysning av sluttoppgjør for ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5647?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5640/2020 | Sektor for Institusjon- og hjemmebaserte tjenester KOSTRA - rapportering regnskap per 2. kvartal 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5624?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statistisk Sentralbyrå | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5620/2020 | Økonomi Kopi av IOP for skoleåret 19/20 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5626?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5621/2020 | Stor-Elvdal ungdomsskole Kopi av IOP for skoleåret 19/20 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5639?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5632/2020 | Stor-Elvdal ungdomsskole Informasjon om endringer i midlertidig lov om tilpasninger i Introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5667?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5660/2020 | Enhet NAV Velferd Refusjonskrav våren 2020 - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5661?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: RENDALEN KOMMUNE | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5654/2020 | Koppang skole Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5527?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5523/2020 | Enhet NAV Velferd Kopi av personalmappe http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5534?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet fylkesarkiv | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5530/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Hunder som plager nabolaget http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5531?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5527/2020 | Enhet Forvaltning Bekreftelse på mottatt skademelding - bil med registreringsnummer HB 79133 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5561?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klp - KLP Skadeforsikring - Oppgjørsavdelingen Motor | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5557/2020 | Enhet Helse Årsrapport skoleåret 2019-2020 - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5489?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 5486/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Søknad om dispensasjon fra båndtvangsbestemmelser i Lov om Hundehold § 6 - taksering / undersøkelse av hønsefugl 2020 - 2024 - Trønnes & Westgård utmarksområde http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5414?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trønnes & Westgård utmarksområde | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 5411/2020 | Enhet Forvaltning Dokumentasjon til søknad om registrering - spesialistutdanning i allmennmedisin http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5431?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsediirektoratet | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 5428/2020 | Enhet Helse Brev til landets kommuneoverleger om korona - håndbok - rapport - smittevern og oppfølging - haster http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5432?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 5429/2020 | Enhet Helse Frivillig vern av skog - tilråding om utvidelse av Hanestadvola naturreservat i Stor-Elvdal og Rendalen kommuner - Miljødirektoratet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5423?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 5420/2020 | Enhet Forvaltning Ordinære skjønnsmidler for 2021 - innspill fra kommunene http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5411?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 5408/2020 | Økonomi Konsesjon på erverv av landbrukseiendommen Trøen gbnr 17/14 m.fl. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5240?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingar Nordseth | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 5237/2020 | Enhet Forvaltning Uttalelse fra Innlandet Fylkeskommune - godkjenning av plan for nydyrking gnr 27 bnr 44 - Torbjørn Stenbakken http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5313?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 5310/2020 | Enhet Forvaltning Sakkyndig vurdering 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5265?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 5262/2020 | Stor-Elvdal ungdomsskole Oversendelse av møteplan 2. halvår 2020 - Ringebu fjellstyre http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5291?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ringebu Fjellstyre | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 5288/2020 | Ordføreren Hovedettersyn av lekeplassutstyr ved Stor-Elvdal kommune - Sollia skole og Menighetens barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5257?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skan-Kontroll | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 5254/2020 | Koppang skole Underskrevet rammeavtale tilkallingsvikar for perioden 01.05.-31.12.2020 - sykepleier - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5217?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Farid Ahmad Nahif | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 5214/2020 | korttidsavdeling Foreløpig svar - tilsyn med kvalifikasjoner - krav om innsending av ytterligere dokumentasjon http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5199?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: VEI24 AS | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 5196/2020 | Enhet Forvaltning Svar på varsling om brudd på plan- og bygningsloven - gbnr 10/383, Storelvdalsveien 2560 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5063?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erna Johnsen | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 5062/2020 | Enhet Forvaltning Endring av strømabonnement, Kongleveien 6, 2480 Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5153?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hafslund Strøm AS | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 5152/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Opphør av leieforhold ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5142?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 5141/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Tillatelse etter plan- og bygningsloven til deling av gbnr 2759 - opprettelse av ny grunneiendom http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5202?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stor-Elvdal Kommune | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 5199/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Uttalelse til ombygging og tilbygg til våningshus på Granhaugen gbnr 46/3 - Solliaveien 915 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5197?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 5194/2020 | Enhet Forvaltning Endring av strømabonnement - Stor-Elvdal kommune - iht. inngått avtale via ABAKUS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5141?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hafslund Strøm AS | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5140/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Underskrevet rammeavtale for perioden 01.06.20 - 31.12.20 - assistent / tilkallingsvikar ved Enhet tiltak for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5135?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vilde Ulvmoen Sand | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5134/2020 | Enhet tiltak for funksjonshemmede Underskrevet arbeidsavtale fram til 23.08.2020 - tilkallingsvikar assistent kjøkken - Sektor institusjonstjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5106?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Paul Gerhardt Hval | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5105/2020 | Sektor for Institusjon- og hjemmebaserte tjenester Lokal medbestemmelse i vindkraftutbygging - oversikt over kommuner som har støttet oppropet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5127?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lyngdal Kommune | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5126/2020 | Ordføreren Etterlysning av svar - evurdering av søknad om dispensasjon vedrørende utvikling av hytter på gnr 54 bnr 358 og gnr 54 bnr 115. Ref.:2017/506-11556/2017 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5099?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ntnu - Anne-Elisabeth Holte | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5098/2020 | Enhet Forvaltning Varsel om tilsyn ved Moratunet sykehjem - Stor-Elvdal kommune - Bruk av tvungen somatisk helsehjelp http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4942?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 4941/2020 | Sektor for Institusjon- og hjemmebaserte tjenester Samsvarserklæring - oppføring av fritidsbolig på gbnr 54/175 Megrunnslia - Kristian Andvord, Oslo http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4970?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Henrik Hille | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 4969/2020 | Enhet Forvaltning Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4957?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 4956/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Utbytte fra Innlandet Energi Holding - opplysning om kontonummer for utbetaling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4846?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet-Energi - Oddleiv Sæle | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 4845/2020 | Økonomi Referat fra samarbeidsmøte 26.05.2020 vedrørende ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4856?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 4855/2020 | Koppang skole Oversender leieavtale til signering http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4861?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tom-Erik Westrum | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 4860/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Tildeling av fellingstillatelser på elg, hjort og rådyr 2020 - SEG sør http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1112?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STOR-ELVDAL GRUNNEIERFORENING | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 1112/2020 | Enhet Forvaltning Referat fra møte 04.06.20 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4774?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 4773/2020 | Enhet Helse Ønske om sommerjobb - 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4772?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Haaken Westgård-Hagen | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 4771/2020 | Lønn og personal Korrigert tomteplassering – gbfnr 17/7/78 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4785?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Malmlaft | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 4784/2020 | Enhet Forvaltning Tilbakemelding vedrørende leieavtale http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4761?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten - Bøhmer, Martin | Journaldato: 06.06.2020 | RegistryNumber: 4760/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanbestemmelsene om bruk av biologisk toalett http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4757?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Eik-Nes | Journaldato: 06.06.2020 | RegistryNumber: 4756/2020 | Enhet Forvaltning Orientering - tilrettelegging for friluftsliv http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4748?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rondane-Dovre nasjonalparkstyre | Journaldato: 06.06.2020 | RegistryNumber: 4747/2020 | Enhet Forvaltning Klage på faktura http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4697?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.06.2020 | RegistryNumber: 4696/2020 | Tildelerenheten Innhenting av opplysninger fra Koppang skole vedrørende ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4735?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.06.2020 | RegistryNumber: 4734/2020 | Koppang skole Ettersendelse av manglende vedlegg - søknad om ferdigattest - oppføring av fritidsbolig på gbnr 17/1030 Krokbekkveien 4 - Storelgen Eiendom AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4709?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ALT I BYGG KOPPANG AS | Journaldato: 06.06.2020 | RegistryNumber: 4708/2020 | Enhet Forvaltning Oversender leieavtale til signering http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4637?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kine Karoliussen | Journaldato: 06.06.2020 | RegistryNumber: 4636/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om tillatelse til rivning - Atnaveien 19-GID 19/1074 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4724?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tronfjellmaskin - Bjørn Åsen | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 4723/2020 | Enhet Forvaltning Ønsker tilbakemelding på kontaktperson for Fritidskortet 2020? http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4670?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ks - Hanna Blomkvist | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 4669/2020 | Enhet for kultur og idrett Kopi av brev til Nemo brønnboring og maskin AS - utslipp av borevann til Kjemåa - Stor-Elvdal kommune - Varsel om vedtak om utslippstillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4645?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4644/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om permisjon http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4563?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4562/2020 | Koppang barnehage Oversendelse til ekstern uttalelse - søknad om godkjenning av plan for nydyrking på gbnr 13/4 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4431?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4430/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om tilbygg til hytte på gbnr 54/141 Neskampveien 51, Megrunnslia hyttefelt - Liv Lilly Nordbye, Oslo http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4538?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liv Lilly Nordbye | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 4537/2020 | Enhet Forvaltning Melding om avsluttet sak - utlån startlån - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4539?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 4538/2020 | Enhet NAV Velferd Varsel oppmålingsforretning - Fradling av parsell på Gåla gbnr 12/77 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4582?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olafsen Gunvor Helene | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 4581/2020 | Enhet Forvaltning Invitasjon til digitalt møte for personvernombud http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4591?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sarpsborg kommune | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 4590/2020 | Lønn og personal Melding om at ny søknad er sendt - utlån startlån - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4501?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.06.2020 | RegistryNumber: 4500/2020 | Enhet NAV Velferd Melding om lest vedtaksbrev - utlån startlån - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4506?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.06.2020 | RegistryNumber: 4505/2020 | Enhet NAV Velferd Bekreftelse på lest vedtaksbrev - utlån startlån - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4499?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.06.2020 | RegistryNumber: 4498/2020 | Enhet NAV Velferd Underskrevet arbeidsavtale for perioden 04.04.20 - 14.04.20 - vikar BPA - Enhet tiltak for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4488?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Ingar Pedersen | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 4487/2020 | Enhet tiltak for funksjonshemmede Endring av gitt tillatelse -oppføring av uthus til bolig på gbnr 17/1157, Stai-Tryaveien 706 - Per Sigurd Myrvang, Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4443?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Sigurd Myrvang | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 4442/2020 | Enhet Forvaltning Foreløpig svar - videre saksgang - søknad om dispensasjon for installasjon av vakuumtoalett med avløp til tett tank på gbnr 17/ 1081 Trydammen 9 - Tore Bekken , Vang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4427?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore Bekken | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 4426/2020 | Enhet Forvaltning Oppfølging av forsinket skolevaksinasjon som følge av skolestenging ved covid-19 utbruddet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4397?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 4396/2020 | Enhet Helse Prisoverslag, Koppang brannstasjon. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4352?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mistrabygg - john@mistrabygg.no | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 4351/2020 | Enhet Eiendom Melding om nabovarsel - bygging av vei til hytte på gbnr 17/664 Vinjeveien - Geir Anders Erlandsen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4362?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Anders Erlandsen | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 4361/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Smittestopp-appen og om det er konflikt med barnverntjenestens taushetsplikt http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4328?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufetat | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 4327/2020 | Barneverntjenesten Nytt varsel om saksbehandlingstid - konsesjon gbnr. 12/11 Seljordet, Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4385?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 4384/2020 | Enhet Forvaltning Uttalelse fra Stor-Elvdal kommune om målbildet for Sykehuset Innl. HF og akuttsykehus i Elverum http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4235?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bent Høie m.fl. | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 4234/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Uttalelse - utstyrssentral Tekna Park - 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4223?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedmark-Revisjon - Hanne Mette Rusten | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 4222/2020 | Økonomi Utredningsrapport fra PPT - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4225?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 4224/2020 | Koppang skole Underskrevet rammeavtale for perioden 01.07.20 - 31.12.20 - tilkallingsvikar miljøarbeider - Enhet tiltak for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4222?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Heidi Strand Berntsen | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 4221/2020 | Enhet tiltak for funksjonshemmede Informasjon angående fakturering av kommunale avgifter http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4212?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: COOP INNLANDET SA | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 4211/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen i FIAS 17.06.20 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4200?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fias AS | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 4199/2020 | Ordføreren Tilsagn - markedsføring av øst-vest fartsvei Rendalen og Stor-Elvdal - sluttutbtaling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4204?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 4203/2020 | Nærings- og samfunnsutvikler Sletting av heftelse på gbnr 19/1713 - Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3919?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 3918/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Tilbud - ny barnehage på Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4149?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4148/2020 | Enhet Eiendom Brev fra Hedmark revisjon vedrørende årsregnskap 2019 - Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4156?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedmark Revisjon IKS | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4155/2020 | Økonomi Varsel oppmålingsforretning - Oppmålingsforretning 17/440 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4125?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Myrvang Gunnar | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4124/2020 | Enhet Forvaltning Tilsyn med kvalifikasjoner - innsending av dokumentasjon http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4110?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BRØDRENE LANGØIEN ANLEGG AS | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4109/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om grunnskoleopplæring for voksne http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4105?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4104/2020 | Voksenopplæringen Forespørsel etter naboliste gbnr 19/336 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4055?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Lund | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4054/2020 | Enhet Forvaltning Refusjonskrav grunnskoleopplæringen i ***** kommune våren 2020 - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4082?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4081/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4021?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tine Merethe Oskarsen | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 4020/2020 | Koppang skole Søknad om skoleskyss med delt bosted skoleåret 2019/2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4022?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tine Merethe Oskarsen | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 4021/2020 | Koppang skole Søknad om endring av kommunale avgifter http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3985?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harry Grøndalen | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 3984/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Bekreftelse på lukking av avvik - kommunetilsyn - kommunen som forurensningsmyndighet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3996?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Innlandet | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 3995/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på stilling som kommunikasjonsmedarbeider og leder av folkebiblioteket i 100 % fast stilling i enhet kultur og idrett http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4014?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 4013/2020 | Enhet for kultur og idrett Oppsigelse av barnehageplass http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3949?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Simen Pedersen | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 3948/2020 | Koppang barnehage Underskrevet arbeidsavtale - 06.07.20-16.08.20 - sommervikar - sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3917?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erik Frydenlund | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 3916/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om miniabbonnement gbnr 19/118 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3894?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vidar Otto Dammen | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 3893/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket - startlån - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3884?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3883/2020 | Enhet NAV Velferd Uttalelse fra Fylkesmannen i Innlandet - bygging av landbruksveg - Bjønnbekkveien - gbnr. 19/7 - Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3848?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3847/2020 | Enhet Forvaltning Oversendelse av utfylt spørreskjema vedrørende forvaltningsrevisjon rettet mot SÅTE IKT, vertskommune og samarbeidskommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3877?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hedmark-Revisjon - Laila Stenseth | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3876/2020 | Post/Arkiv Uttalelse til Vinmonopolet i Stor-Elvdal sin søknad om fornyelse av salgsbevilling for perioden 01.07.2020 - 30.06.2024 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3814?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3813/2020 | Post/Arkiv Erverv av grunn til veg areal fra gbnr 19/1566 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3839?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore Midtskogen | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3838/2020 | Enhet Forvaltning Vedtak om ressurser til spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1 og refusjonsgaranti - skoleåret 2020-2021 for ***** ***** ***** ***** - ved ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3840?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3839/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Oversender avtale til underskrift http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3679?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Berger | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3678/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Uttalelse fra Innlandet Fylkeskommune - etablering av atkomstvei med planfri kryssing av jernbanen som følge av sanering av planoverganger ved Gråberget på Rørosbanen i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3729?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3728/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på nattstilling ved Moratunet sykehjem - sektor for institusjon- og hjemmebaserte tjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3723?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3722/2020 | Langtidsavdeling Påminnelse: Til økonomisjef/regnskapsleder: Kommunal Rapport ber som vanlig om leverandørdata http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3724?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal-Rapport | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3723/2020 | Økonomi Søknad på reinsdyrjakt i KF Stor-Elvdal kommuneskogen høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3764?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thorbjørn Skjæret | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3763/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Skadefelling uten hjemmel i lovverket http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3752?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dyrenes Rett | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3751/2020 | Enhet Forvaltning Svar på henvendelse om kopi av referat http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3653?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 3652/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Ettersendelse av manglende dokumentasjon - bruksendring av næringsbygg på gbnr 46/25 Solliaveien 817 - Solliaysteriet SA, Sollia http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3625?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Vaaler | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3624/2020 | Enhet Forvaltning Oversender avtale til underskrift http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3539?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anat Anushka Postelnik | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3539/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Analyseresultater - analyseperiode 22.04.2020 - 06.05.2020 - Sollia skole vannverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3562?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alcontrol - ist@alcontrol.no | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3562/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Nasjonale prøver 2020 – påmeldingen er åpen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6862?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 6854/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Svar på spørsmål vedrørende ekstratømming av septik gbnr 54/52 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6848?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magne Langbraaten | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 6840/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar - lærer uten godkjent utdanning - Stor-Elvdal ungdomsskole 01.08.20 - 31.07.2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6775?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tom Harald Høivang | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 6767/2020 | Koppang skole Tilbakemelding på henvendelse om kjøp av tilleggsareal til gbnr 17/448 og 714 - Stein Olav Børresen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6820?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Olav Børresen | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 6812/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Forespørsel om oppfølgingsplan for sykmeldt arbeidstaker - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6813?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV NORD-ØSTERDAL | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 6805/2020 | Administrasjon Varsel om knust / ødelagte takstein på taket av Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6814?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halvor Berger | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 6806/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Svar på analyse - radon - Sollia skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6819?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Radon - Odd Magne Solheim | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 6811/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Retur av dokumenter som ikke kan tinglyses - gbnr 12/140 og 92 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6816?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KARTVERKET | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 6808/2020 | Enhet Forvaltning Ettersendelse av svar fra Kartverket - mulig feil bruksnummer på skjøte i Stor-Elvdal kommune. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6798?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Erik Krogsrud | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 6790/2020 | Enhet Forvaltning Bekreftelse på mottatt melding om fjerning av oljetank på gbnr 19/1179, Furustubben 2 - Alf Magne Amundsen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6806?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alf Magne Amundsen | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 6798/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om økonomisk tilskudd til gjennomføring av planmessig fôring av ville hjortedyr i Stor-Elvdal kommune vinteren 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6792?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN VEGDIREKTORATET m.fl. | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 6784/2020 | Enhet Forvaltning SMIL-tiltak - endring av gjerdetype http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6740?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jens Gunnar Voldmo | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6732/2020 | Enhet Forvaltning Invitasjon til undersøkelse om innbyggerforslag i kommuner og fylkeskommuner http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6726?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AGENDA KAUPANG AS | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6718/2020 | Rådmann Bekreftelse på mottatt oppsigelse http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6696?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Martin Hilditch | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6688/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Endring av strømabonnement - Gimleveien 39, 2480 Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6699?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hafslundstrom - Hafslund Strom Enterprise | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6691/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Spørsmål om Storelgen og eventuelle ringvirkninger for kommunen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6702?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NOTODDEN KOMMUNE | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6694/2020 | Nærings- og samfunnsutvikler Tillatelse etter plan- og bygningsloven til fradeling fra gbnr 7/7 - opprettelse av ny grunneiendom http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6679?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cato Haugen | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6671/2020 | Enhet Forvaltning Tillatelse etter plan- og bygningsloven til deling av gbnr 19/590 og 19/1361 - opprettelse av nye grunneiendommer http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6686?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STOR-ELVDAL KOMMUNE | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6678/2020 | Enhet Forvaltning Bekreftelse på mottatt oppsigelse av stilling ved Koppang barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6687?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Martin Hilditch | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6679/2020 | Koppang barnehage Tillatelse etter plan- og bygningsloven til fradeling fra gbnr 17/7 - opprettelse av ny grunneiendom http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6677?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cato Haugen | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 6669/2020 | Enhet Forvaltning Tillatelse etter plan- og bygningsloven til fradeling fra gbnr 17/7 - opprettelse av ny grunneiendom http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6673?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cato Haugen | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 6665/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om deling av grunneiendommen gbnr 14/285 - behov for tilleggsopplysninger http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6670?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Robert Blindheim | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 6662/2020 | Enhet Forvaltning Forelegging av tiltak - Vannstasjonsteigen i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6653?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIDSIVA ENERGI AS | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 6645/2020 | Enhet Forvaltning Innvilget gavemidler fra Sparebankstiftelsen Hedmark - etablering av Newtonrom i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6647?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SPAREBANKSTIFTELSEN HEDMARK | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 6639/2020 | Nærings- og samfunnsutvikler Svar på søknad om å få endret / fritak fra renovasjon gbnr 19/548 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6038?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Monica Sjøberg Øien | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 6031/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Svar på søknad om endringer i renovasjon i ***** ***** - avgiftsgrunnlag kommunale avgifter ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6635?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 6627/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Svar på oppsigelse av verv som verneombud http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6606?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karen Salbu | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 6598/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Utbetalingsbrev for norsktilskudd utbetalt 02.07.2020 - voksne innvandrere - herunder persontilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6576?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 6568/2020 | Voksenopplæringen Vedlegg til søknad om startlån - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6563?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.07.2020 | RegistryNumber: 6555/2020 | Enhet NAV Velferd Underskrevet oppdragsavtale besøkshjem for perioden 02.07.2020 - 31.12.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6564?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.07.2020 | RegistryNumber: 6556/2020 | Barneverntjenesten Søknad om tillatelse til bygging av adkomstvei til fritidsbolig på gnr 17 bnr 314 Vinjeveien 1554 – Thomas Nymoen. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6529?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Nymoen | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 6521/2020 | Enhet Forvaltning Melding om hull i veien utenfor Tiurn kro på Øverengsmoen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6505?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegvesen - Vegtrafikksentralen Øst | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 6497/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Bytte av ansvarlig søker - søknad om tilbygg til fritidsbolig på gbnr 47/50 Solliaveien 416 - Tone Hanche-Olsen og Anders Sætre, Høvik http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6479?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Camilla Skaane | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 6471/2020 | Enhet Forvaltning Delegert vedtak - Rondane nasjonalpark - forlenget periode - bruk av ATV - berging av hestekjerre og utstyr - Tosten Dalseg http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6491?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Stensby, Trond | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 6483/2020 | Enhet Forvaltning Underskrevet oppdragsavtale for perioden 13.06.20 - 13.06.21 - omsorgslønn - Enhet tiltak for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6465?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 6457/2020 | Enhet tiltak for funksjonshemmede Opplysninger til søknad om seksjonering av eiendom gbnr 19/1052 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6416?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Byggeraad - Kjetil Kjærnes | Journaldato: 21.07.2020 | RegistryNumber: 6408/2020 | Enhet Forvaltning Ny krisepakke for frivillige lag og organisasjonar http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6422?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lottstift - Steinar Hatlestad | Journaldato: 21.07.2020 | RegistryNumber: 6414/2020 | Enhet for kultur og idrett Underskrevet arbeidsavtale fra 10.08.2020 - 83,8 % fast stilling helsefagarbeider natt - sektor institusjons- og hjemmebaserte tjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6362?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wenche Tsomidis | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 6354/2020 | Sektor for Institusjon- og hjemmebaserte tjenester Underskrevet avtaledokument - etablering av Newton-rom http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6363?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FIRST SCANDINAVIA PARTNER AS | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 6355/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Takker ja til tilbud om leie av Eventyrveien 18 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6356?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Morteza Mortazawi | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 6348/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Tjenestebevis http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6310?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mette Johansen | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 6303/2020 | Sektor for Institusjon- og hjemmebaserte tjenester Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak vedrørende drift, vedlikehold og fornyelse av ledningsnett. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6343?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mattilsynet | Journaldato: 17.07.2020 | RegistryNumber: 6335/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Tilbakemelding på Informasjon ved Moratunet sykehjem ang. koronatiltak http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6344?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.07.2020 | RegistryNumber: 6336/2020 | Sektor for Institusjon- og hjemmebaserte tjenester Pressehenvendelse fra VG - anmodning om et raskt svar angående lovendringen av Friluftsloven http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6325?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vg - Eva Beate Strømsted | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 6318/2020 | Enhet Forvaltning Underskrevet kontrakt fosterforeldre for perioden 24.06.2020 - 01.09.2020 - Barneverntjenesten http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6309?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 6302/2020 | Barneverntjenesten Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.08.2020 - 31.07.2021 - pedagogisk leder i 100% stilling / vikariat ved Koppang barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6298?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anette Lernæs | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 6291/2020 | Koppang barnehage Sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gbnr 19/634 og 19/1757 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6284?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnar Austeng | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 6277/2020 | Enhet Forvaltning Opphør av 10%vikariat som helsesykepleier http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6282?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siv Irene Olafsen | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 6275/2020 | Enhet Helse Svar på søknad om bygging av vei til hytte gbnr 17/314 - Thomas Nymoen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6240?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thomas Nymoen | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 6233/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Bekreftelse på oppsigelse av leilighet Granheimveien 9B http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6241?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inge Stenvoll | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 6234/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Underskrevet arbeidsavtale fra 10.08.2020 - 79,15 % fast stilling - helsefagarbeider - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6251?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Saydo Biro | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 6244/2020 | Sektor for Institusjon- og hjemmebaserte tjenester Tiltak rettet mot sårbare barn og unge - oppfølging http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6238?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Handikappede barn foreldreforening | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 6231/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Søknad om permisjon med lønn for videreutdanning i master http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6233?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 6226/2020 | korttidsavdeling Aksept av tilbud og oversendelse av opplysninger - Kongleveien 6 gnr 19 bnr 779 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6204?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elverum Takstforretning Juliussen AS | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 6197/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Underskrevet rammeavtale for perioden 20.05.20 - 31.12.20 - tilkallingsvikar assistent - Enhet tiltak for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6229?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sverre Grønvold | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 6222/2020 | Hjemmebaserte tjenester Tjenestebevis http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6201?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marte Skogen Amundsen | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 6194/2020 | Sektor for Institusjon- og hjemmebaserte tjenester Underskrevet arbeidsavtale for perioden 30.06.20-31.12.20 - sykepleier - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6207?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Lise Baardseth Hval | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 6200/2020 | korttidsavdeling Oversender tilsynssak fra Fylkesmannen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6216?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 6209/2020 | Enhet Helse Innvilget tilskudd til punktutbedring på Sunndalsveien - nytt rør i Brubekken, gnr 19/7 mfl i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3776?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: RENDALEN KOMMUNE | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 3775/2020 | Enhet Forvaltning Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar lærer uten godkjent utdanning - Stor-Elvdal ungdomsskole - 01.08.2020 - 31.07.2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6170?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inger Karin Trøen | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 6163/2020 | Koppang skole 2. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for år 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6194?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 6187/2020 | Enhet NAV Velferd Følgebrev til protokoll - 4/91 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6191?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olsson Jan Harald | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 6184/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - gbnr 12/197-198 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6143?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørgeengen Berit | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 6136/2020 | Enhet Forvaltning Underskrevet arbeidsdavtale fram til 31.12.2020 - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6141?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Christian Øien | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 6134/2020 | Sektor for Institusjon- og hjemmebaserte tjenester Søknad på stilling som barne- og ungdomsarbeider, vikariat i 70% stilling i perioden 09.09.2020 - 04.05.2021 - Koppang barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6099?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 6092/2020 | Koppang barnehage Søknad om leie av idrettshall i Storstua 2020 - 2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6091?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOPPANG FOTBALLKLUBB | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 6084/2020 | Enhet for kultur og idrett Årsmelding 2019 - Gudbrandsdal Krisesenter IKS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6102?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gudbrandsdal-Krisesenter - Wenche Erlandsen | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 6095/2020 | Ordføreren Tilskudd til planmessig foring av ville hjortedyr 2019/2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6093?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Imsdalen Utmarksområde | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 6086/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Svar på søknad om redusert renovasjon - avgiftsgrunnlag kommunale avgifter gbnr 4/56 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6087?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torp Transport | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 6080/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad om utslippstillatelse på gbnr 17/971 Østre Geitryggen 68 - Monica Anethe Nymann, Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6079?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Monicha Anethe Nymann | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 6072/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på Startlån - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6058?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 6051/2020 | Enhet NAV Velferd Dokumentasjon omsøkt avløpsanlegg - avløpsanlegg på gbnr 12/238 Helgestugutua 52 - Ola Berntsen, Vang på Hedmarken http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6040?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stor-Elvdal Kommune - Marianne Kløften | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 6033/2020 | Enhet Forvaltning Svar på søknad om tilkoblingstillatelse til kommunale vann- og avløpsledninger - gbnr 19-1013 Kjemsjøveien 63 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6054?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: DESET RØRSERVICE AS | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 6047/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Melding om mangler - søknad om riving av bolig på gbnr 19/203 Øvre Båsrøstvei 62 - Geir Hansen, Oslo http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6034?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ALT I BYGG KOPPANG AS | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 6027/2020 | Enhet Forvaltning Oversendelse av vergefullmakt - verge for ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6046?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 6039/2020 | Økonomi Søknad om utslippstillatelse - bygging av avløpsanlegg på gbnr 17/973 Østre Geitryggen 72 – Tove Marie Rødsdalen og Tron Hagen, Rena http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6043?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stor-Elvdal Kommune - Marianne Kløften | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 6036/2020 | Enhet Forvaltning Endring av stilling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6017?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Sandklev | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 6010/2020 | Sektor for Institusjon- og hjemmebaserte tjenester Bekreftelse på oppsigelse av stilling som renholder ved Sollia skole og barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6028?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Saskia Maria Nadorp | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 6021/2020 | Sollia skole og barnehage Melding om vedtak - Kommunal planstrategi for Sør-Fron kommune 2020-2023 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6024?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sør-Fron kommune | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 6017/2020 | Enhet Forvaltning Bekreftelse på mottatt anmeldt forhold http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5999?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 5992/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Underskrevet oppdragsavtale støttekontakt for perioden 01.06.20 - 31.12.20 - Enhet tiltak for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6000?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roar Oskarsen | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 5993/2020 | Enhet tiltak for funksjonshemmede Innvilget søknad om delvis permisjon fra stilling som pedagogisk leder i Sollia barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6004?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marthe Brænd | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 5997/2020 | Koppang barnehage Ferdigattest - oppføring av rekkehus på gbnr 19/1713 Skogfaret 11A-E og 13A-F - Håkan Stengrundet, Trysil http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5966?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: LOCUS EIENDOM AS | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 5959/2020 | Enhet Forvaltning Informasjon til helseforetak og kommuneoverleger om tilgang på rekonvalesentplasma for bruk ved behandling av covid-19 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5954?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 5947/2020 | Enhet Helse Melding om endring - avløpsanlegg på gbnr 32/7 Solsideveien 365 - Rønnaug Øverby Hole , Kongsberg http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5955?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Lund | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 5948/2020 | Enhet Forvaltning Avregning felleskostnader - Atna grendehus http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5961?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ATNA GRENDEHUS BA | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 5954/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Svar på - Varsel om søppel og bilvrak i skogen - topptur Tresafallet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5915?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marcel Schrijvers-Gonlag | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 5908/2020 | Enhet Forvaltning Innvilget søknad på SMIL-midler 2020 - Jens Furuseth Naas-Bibow gbnr 8/1 - reetablere historiske beiter langs Glomma http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5987?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 5980/2020 | Enhet Forvaltning Innvilget søknad på SMIL-midler 2020 - Per Anders Westgaard - gbnr 14/63 - rehabilitering av seterhus http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5988?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 5981/2020 | Enhet Forvaltning Innvilget søknad på SMIL-midler 2020 - Gunnar Myrvang gbnr 17/4 - Bevaring av kulturminne - bølgelekktak og takrenner til østerdalsstue http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5989?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 5982/2020 | Enhet Forvaltning Innvilget søknad på SMIL-midler 2020 - Per Anders Westgaard gbnr 14/63 - inngjerding av gammel setertrø http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5991?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 5984/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om fritak for vurdering med karakter og eksamen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5913?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5906/2020 | Stor-Elvdal ungdomsskole Planstatus for veiene Atnlia og Sjøliseterveien fra Fv27 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5907?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Brænd | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5900/2020 | Enhet Forvaltning Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.07.2020 - 14.08.2020 - sommerjobb / vask av tjenestebiler og rydding i arkiv http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5885?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ida Rustad Strandli | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5878/2020 | Post/Arkiv Utbetaling av tilskudd for lærlinger og lærekandidater 1. halvår 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5946?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedmark fylkeskommune | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5939/2020 | Lønn og personal Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.07.2020 - 14.08.2020 - sommerjobb - vask av tjenestebiler og arkivering/makulering i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5943?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Live Bergville Andresen | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5936/2020 | Rådmann Kopi av brev til Stiftelsen Sørlandet krisesenter - tolkningsuttalelse - krisesenterloven § 2 femte ledd http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5953?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufetat | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5946/2020 | Barneverntjenesten Ferdigattest - bygging av adkomstvei til fritidsbolig på gbnr 17/1233 Vinjeveien 1215 - Terje Andresen, Kirkenær http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5871?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Andresen | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5864/2020 | Enhet Forvaltning Oversender leieavtale til underskrift http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5839?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: KK FRISØR AS | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5832/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Oversendelse til ekstern uttalelse - oppføring av tilbygg til bolig på gbnr 17/771 Storelvdalsveien 4679 - Kristian Buchholdt http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5841?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET m.fl. | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5834/2020 | Enhet Forvaltning Svar kommunale avgifter gbnr 4/64 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5850?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maria Fjeld | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5843/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Opplysning om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5860?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hervold - Johan Birger Hervold | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5853/2020 | Enhet Forvaltning Svar på invitasjon - Norges Natur- og Økologigymnas / videregående skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5835?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det Kongelige Slott | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 5828/2020 | Ordføreren Bekreftelse på mottatt melding fra offentlig melder http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5828?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 5821/2020 | Koppang skole Påminnelse: Folkehelseinstituttets årlige datainnsamling om kommunens forvaltning av alkoholloven http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5741?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Surveys Ramboll - Rambøll Management Consulting på vegne av FHI | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5734/2020 | Administrasjon Rammeavtale for perioden 22.06.-31.12.2020 - tilkalling spesialsykepleier - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5742?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inger Marie Furuseth | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5735/2020 | Sektor for Institusjon- og hjemmebaserte tjenester Svar på henvendelse om leieavtale i Skoleveien 29B http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5738?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Zeinab Sharifi | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5731/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Underskrevet arbeidsavtale fram til 31.12.2020 - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5751?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kiflemariam Ghebremichael | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5744/2020 | Langtidsavdeling Underskrevet arbeidsavtale for midlertidig ansettelse frem til 23.08.20 - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5776?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johanne Oltedal Veium | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5769/2020 | korttidsavdeling Søknad om utsatt arbeidsfrist - SMIL-midler http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5763?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Follstad | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5756/2020 | Enhet Forvaltning Varsel om grunnundersøkelser - Reguleringsplan / breddeutvidelse av Rv 3 - Rv 3 Fjell - Opphus Nord http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5764?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5757/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Kopi av brev til foresatte - Avslutningsbrev http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5759?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5752/2020 | Stor-Elvdal ungdomsskole Kopi av brev til foreldre - Avslutningsbrev http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5760?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5753/2020 | Stor-Elvdal ungdomsskole Utsettelse med frist på undertegning av arbeidsavtale - lege ved Stor-Elvdal kommunelegekontor http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5732?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ayub Lodhi | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5725/2020 | Enhet Helse Trekker utlysning på lærerstillinger Newton-rom http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5705?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lisbeth Vedå m.fl. | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5698/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Tjenestebevis http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5697?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olaug Andreassen | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5690/2020 | Sektor for Institusjon- og hjemmebaserte tjenester Underskrevet arbeidsavtale for perioden 22.06.-23.08.2020 - sommervikar renhold - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5792?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eline Stenvoll | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5785/2020 | Sektor for Institusjon- og hjemmebaserte tjenester Ny påminnelse: Folkehelseinstituttets årlige datainnsamling om kommunens forvaltning av tobakksskadeloven http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5698?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rambøll Management Consulting | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 5691/2020 | Enhet Helse Refusjon for deltakelse i politiske møter våren 2020 - Helen Schjelderup http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5664?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ALVDAL KOMMUNE | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5657/2020 | Stor-Elvdal ungdomsskole Fisketillatelse for NINA i Atnsjøen, Stor-Elvdal og Sør-Fron kommuner, Innlandet fylke, 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5652?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5645/2020 | Enhet Forvaltning Kopi av IOP 19/20 - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5642?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5635/2020 | Stor-Elvdal ungdomsskole Kopi av IOP for skoleåret 19/20 - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5644?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5637/2020 | Stor-Elvdal ungdomsskole Korrigert refusjonskrav for gjesteelver fra Stor-Elvdal kommune - vår 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5648?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Åmot kommune | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5641/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Underskrevet arbeidsavtale for perioden 22.06.-23.08.2020 - sommervikar pleiemedhjelper - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5637?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inga Imeri | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5630/2020 | Sektor for Institusjon- og hjemmebaserte tjenester Underskrevet rammeavtale for perioden 01.06.20 - 14.06.20 - tilkallingsvikar pleiemedhjelper - Hjemmebaserte tjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5609?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunnhild Spook | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5605/2020 | Hjemmebaserte tjenester Sakkyndig vurdering 2020 / 2021 - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5607?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5603/2020 | Koppang skole Tidsbegrenset endring av stillingsstørrelse http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5595?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liis Lensment | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5591/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Underskrevet arbeidsavtale til 23.08.2020 - pleiemedhjelper ved Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5585?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Live Kulsvehagen | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5581/2020 | korttidsavdeling Høringsbrev med melding om politisk vedtak - planstrategi 2020 - 2023 Alvdal kommune - 1. gangs behandling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5588?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alvdal kommune | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5584/2020 | Enhet Forvaltning Tilbakemelding på avvik / klage på legemiddelhåndtering - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5583?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5579/2020 | Hjemmebaserte tjenester Søknad om fritak for vurdering med karakter og eksamen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5571?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5567/2020 | Stor-Elvdal ungdomsskole Underskrevet arbeidsavtale for perioden 15.06.20 - 31.08.20 - sommerferievikar pleiemedhjelper - Hjemmebaserte tjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5572?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunnhild Spook | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5568/2020 | Hjemmebaserte tjenester Skiltsøknad, Riksveg 3 Stor-Elvdal - Østerdalen besøkssenter http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5517?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5513/2020 | Nærings- og samfunnsutvikler Skatteoppkreving og arkivansvar i kommunane http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5519?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5515/2020 | Administrasjon Oversender skademelding - skade på bil HB 79133 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5513?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: KLP SKADEFORSIKRING AS | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 5509/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Svar på anmodning om refusjon av renovasjonsavgift - gbnr 54/418 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5490?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eva Brænd | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 5487/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Spørsmål vedrørende kjemsjøen badeplass http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5502?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FAU SEUS | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 5499/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Ettersendelse av erklæring om ansvarsrett for Arne Olsbakk Transport AS - avløpsanlegg på gbnr 19/336 Glomvangveien 5 - Mette Kjølhamar Hanserud, Hamar http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5487?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Lund | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 5484/2020 | Enhet Forvaltning Ettersendelse av vedlegg - oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gbnr 17/651 Raufjellveien 14 - Bjarne Kise, Ottestad http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5499?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjarne Kise | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 5496/2020 | Enhet Forvaltning Sluttrapport fra naturfaglig kartlegging av fuktskog i Innlandet i 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5466?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Innlandet | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 5463/2020 | Enhet Forvaltning Svar på søknad om fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5462?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 5459/2020 | Stor-Elvdal ungdomsskole Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer 25. juni 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5430?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 5427/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Svar mottatt melding til PPT - systemrettet oppdrag http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5458?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 5455/2020 | Stor-Elvdal ungdomsskole Underskrevet arbeidsavtale for perioden 22.06.2020 - 23.08.2020 - pleiemedhjelper ved Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5443?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Yebio Ghebreab | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 5440/2020 | Sektor for Institusjon- og hjemmebaserte tjenester Underskrevet arbeidsavtale fram til 31.12.2020 - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5399?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tina Fjellmo | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 5396/2020 | Sektor for Institusjon- og hjemmebaserte tjenester Bekreftelse på oppsigelse av leieforhold i Granheimveien 7 leilighet nr 28 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5372?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kenneth Monsbakken | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 5369/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Bekreftelse på oppsigelse av leilighet - Benveien 5B http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5373?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lillian Hagen Plesner | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 5370/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Svar på forespørsel om kommunalt driftstilskudd 2. halvår 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5328?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SR-KLUBBEN | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 5325/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Ettersendelse av manglende skjema - pasientregnskap - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5331?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 5328/2020 | Sektor for Institusjon- og hjemmebaserte tjenester Svar på søknad om reduksjon av kommunale avgifter/eiendomsgebyrer for gbnr 72/1 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5297?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ståle Gundersen | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 5294/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Svar på søknad om sletting av gyldig fravær http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5287?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 5284/2020 | Stor-Elvdal ungdomsskole Svar på søknad om sletting av gyldig fravær skoleåret 19/20 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5288?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 5285/2020 | Stor-Elvdal ungdomsskole Svar på søknad om sletting av gyldig fravær http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5282?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 5279/2020 | Stor-Elvdal ungdomsskole Tillatelse etter plan- og bygningsloven til fradeling fra gbnr 54/3 - opprettelse av ny grunneiendom http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5285?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jo Øvergaard | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 5282/2020 | Enhet Forvaltning Tillatelse etter plan- og bygningsloven til fradeling fra gbnr 17/7 - opprettelse av ny grunneiendom http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5270?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cato Haugen | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 5267/2020 | Enhet Forvaltning Melding om mangler - søknad om seksjonering - oppdeling av eiendom gbnr 14/379 Tryliveien 1451 - Odd Hallstein Westgaard http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5273?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Hallstein Westgaard | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 5270/2020 | Enhet Forvaltning Samtykke for å bygge veg http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5205?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Åge Sterud | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 5202/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Evaluering av situasjonen under og etter koronaepidemien - spørretime http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5211?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingeobrg Mellgren Mathiesen | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 5208/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Kvittering for levert skjema - bestilling av nettleie http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5212?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elvia AS | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 5209/2020 | Enhet Helse Bekreftelse på oppsigelse av leiekontrakt - Myhreveien 29C http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5228?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vaiva Petrauskaite | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 5225/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Tillatelse til å beholde sanert oljetank på gbnr 6/173 Opphussundet 34 - Lars Petter Johansen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5229?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Petter Johansen | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 5226/2020 | Enhet Forvaltning Bekreftelse til Fagforbundet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5243?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mie Skoglund Tangen | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 5240/2020 | Sektor for Institusjon- og hjemmebaserte tjenester Rekvisisjon av kartforreting http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5186?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Røer | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 5183/2020 | Enhet Forvaltning Illustrasjon av ressursbruk og rammebetingelser 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5200?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Telemarkforsking | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 5197/2020 | Økonomi Oppdragsavtale Hanne Maartmann til aug 20 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5191?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eli Løken | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 5188/2020 | Enhet Helse Tillatelse etter plan- og bygningsloven til fradeling fra gbnr 17/411 - opprettelse av ny grunneiendom http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5162?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnar Myrvang | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 5161/2020 | Enhet Forvaltning Oppnevning av representant til styret for Stiftelsen Glomdalsmuseet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5166?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stiftelsen Glomdalsmuseet | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 5165/2020 | Enhet for kultur og idrett Tillatelse etter plan- og bygningsloven til deling av gbnr 27/59 - opprettelse av ny grunneiendom http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5144?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STOR-ELVDAL KOMMUNE | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 5143/2020 | Enhet Forvaltning Bestilling av sesonginfluensavaksine Fluad 2020/2021 (Adjuvanted TIV) til beboere i sykehjem og omsorgsboliger http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5151?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - vaksineforsyningen@fhi.no | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5150/2020 | Sektor for Institusjon- og hjemmebaserte tjenester Tillatelse til fradeling fra gbnr 17/7 - opprettelse av ny grunneiendom http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5137?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cato Haugen | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5136/2020 | Enhet Forvaltning Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.08.2020 - 15.10.2020 - assistent i 60% stilling ved Sollia barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5134?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torben Friis Overby | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5133/2020 | Koppang skole Samtykke til overføring av dokumenter fra annen kommune - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5143?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5142/2020 | Koppang skole Tillatelse til fradeling fra gbnr 17/7 - opprettelse av ny grunneiendom http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5128?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cato Haugen | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5127/2020 | Enhet Forvaltning Tillatelse etter plan- og bygningsloven til fradeling fra gbnr 17/7 - opprettelse av ny grunneiendom http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5103?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cato Haugen | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5102/2020 | Enhet Forvaltning Tillatelse etter plan- og bygningsloven til fradeling fra gbnr 17/7 - opprettelse av ny grunneiendom http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5096?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cato Haugen | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5095/2020 | Enhet Forvaltning Svar på søknad om sletting av gyldig fravær skoleåret 2019-2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5108?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5107/2020 | Stor-Elvdal ungdomsskole Oppfølging av konsesjonsvilkår om boplikt - gbnr 1/1 m.fl. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5111?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tallak Dieset | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5110/2020 | Enhet Forvaltning Tillatelse etter plan- og bygningsloven til fradeling fra gbnr 17/7 - opprettelse av ny grunneiendom http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5065?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cato Haugen | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5064/2020 | Enhet Forvaltning Ettersendelse av manglende dokumentasjon - oppføring anneks til fritidsbolig på gbnr 12/206 Gåla 20 - Lars Inge Tvenge, Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5069?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ringnes - Tvenge, Lars Inge | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5068/2020 | Enhet Forvaltning Underskrevet arbeidskontrakt for perioden 22.06. - 23.08.2020 - sommerjobb ved Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5087?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marthea Baarstad | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 5086/2020 | Sektor for Institusjon- og hjemmebaserte tjenester Svar på forespørsel om Ny vurdering - revurdering av søknad om dispensasjon vedrørende utvikling av hytter på gbnr 54/358 og 115 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4940?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne-Elisabeth Holte | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 4939/2020 | Enhet Forvaltning Svar på klage renovasjon - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5014?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 5013/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Kopi av brev til Kiær Mykleby - Hemmeldalen naturreservat - rapporter fra taksering av hønsefugl m.m. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5020?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 5019/2020 | Enhet Forvaltning Svar på søknad om fritak for renovasjon på gbnr 14/311 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5025?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Tove Hem | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 5024/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Svar på søknad om fritak vedrørende renovasjonsavgift gbnr 91/1/83 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5043?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Simen Kolstad | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 5042/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Melding om vedtak - kommunedelplan for klima og energi 2020-2030 - Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3989?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ALVDAL KOMMUNE m.fl. | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 3988/2020 | Enhet Forvaltning Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.07.2020 - 31.08.2020 - tilkallingsvikar / vaktmester ved Hjemmebaserte tjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4996?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vidar Bjøntegaard | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 4995/2020 | Hjemmebaserte tjenester Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.07.2020 - 31.12.2020 - pleiemedhjelper / tilkallingsvikar ved Hjemmebaserte tjenster http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4997?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjersti Granlien | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 4996/2020 | Hjemmebaserte tjenester Underskrevet arbeidsavtale for perioden 25.05.2020 - 20.09.2020 - lege i legevakt ved Stor-Elvdal kommunelegekontor http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4998?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rozina Tahira Ghias | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 4997/2020 | Enhet Helse Rapport etter hovedettersyn av lekeplass ved Koppang skole og barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4976?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skan-Kontroll - Sæther, Sindre | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 4975/2020 | Koppang barnehage Ferdigattest - riving av bygg i Koppang sentrum - gbnr 19/1052 Storgata 107 A og B - Friskhjem AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4946?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ANDERSSEN + FREMMING SIVILARKITEKTER MNAL AS | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 4945/2020 | Enhet Forvaltning Oversendelse til ekstern høring - ombygging og tilbygg til våningshus på Granhaugen gbnr 46/3 - Solliaveien 915 - Jørn Sverre Lien http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4865?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNLANDET FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 4864/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om fritak fra renovasjon på gbnr 17/1122 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4871?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Edvard Henriksen | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 4870/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad om fritak for renovasjon på gbnr 19/62 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4872?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Bråten Karlstad | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 4871/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Vedrørende skade på privat eiendom i forbindelse med snøbrøyting http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4932?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ivan Dehlic | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 4931/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Oversender avtale til underskrift - engasjement 50% prosjektstilling - etablering av rovdyrsenter http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4923?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Adam Bielek | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 4922/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Kopi av brev til Norges Natur- og Økologigymnas AS - vedtak med godkjenning av skoleanlegg http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4894?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 4893/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Ny dato for tilsyn ved Moratunet sykehjem 22., 23. og 24. september 2020 - somatisk helsehjelp med tvang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4866?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 4865/2020 | Sektor for Institusjon- og hjemmebaserte tjenester Revisjonsberetning - kompensasjon for merverdiavgift termin 2 -2020 for Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4852?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedmark Revisjon IKS | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 4851/2020 | Økonomi Ekstra skjønnsmidler til flomforebyggende tiltak - utbetalingsanmodning http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4837?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 4836/2020 | Enhet Forvaltning Ettersendelse av manglende dokumentasjon - søknad om oppføring av uthus til seterhus på gbnr 37/1 Holte - Geir Tønnessen, Røros http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4826?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roros Kommune - Geir Tønnessen | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 4825/2020 | Enhet Forvaltning Ettersendelse av manglende dokumentasjon - søknad om oppføring av tilbygg, flytting av bod / teknisk rom og rehabilitering av uthus på gnr 17 bnr 380, Vinjeveien - Linn-Therese N. og Kenneth Knashaug, Elverum http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4821?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knashaug - Kenneth Knashaug | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 4820/2020 | Enhet Forvaltning Tildeling av fellingstillatelser på elg, hjort og rådyr 2020 -SEG nord http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1111?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STOR-ELVDAL GRUNNEIERFORENING | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 1111/2020 | Enhet Forvaltning Orientering om mogleg ekstraordinær tildeling av kommunale næringsfond http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4825?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 4824/2020 | Nærings- og samfunnsutvikler Refusjonskrav våren 2020 - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4794?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 4793/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Underskrevet arbeidsavtale for perioden 04.05.2020 - 31.08.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4806?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann-Kristin Sandberg | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 4805/2020 | Administrasjon Ønske om sommerjobb - 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4771?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andrine Mellemstuen | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 4770/2020 | Lønn og personal Referat fra samarbeidsmøte 10.03.20 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4461?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 4460/2020 | Stor-Elvdal ungdomsskole Oversender arbeidsavtale til underskrift http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4614?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cecilie Wetlesen Borge | Journaldato: 06.06.2020 | RegistryNumber: 4613/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Underskrevet arbeidsavtale fast stilling fra og med 15.08.2020 - styrer/enhetsleder - Koppang barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4763?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Malin K Giæver | Journaldato: 06.06.2020 | RegistryNumber: 4762/2020 | Koppang barnehage Svar på søknad om permisjon http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4741?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hege Hornseth | Journaldato: 06.06.2020 | RegistryNumber: 4740/2020 | Koppang barnehage Søknad om opprettelse av ny grunneiendom - nødvendighet av endret tomteplassering - gbfnr 17/7/78 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4723?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cato Haugen | Journaldato: 06.06.2020 | RegistryNumber: 4722/2020 | Enhet Forvaltning Vedtak til søknad om tilskudd - avløsning ved sykdom - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4714?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 4713/2020 | Enhet Forvaltning Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning etter opplæringsloven http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4674?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 4673/2020 | Koppang skole Oversender leieavtale for signering http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4680?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 4679/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Informasjon til naboer - søknad om konsesjon på erverv av gbnr 17/14 og 17/63 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4681?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnar Myrvang m.fl. | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 4680/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om tilbygg til hytte på gbnr 54/141 hytte nr 57 Neskampveien Megrunnslia - Liv Nordbye, Oslo http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4667?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liv Lilly Nordbye | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 4666/2020 | Enhet Forvaltning Underskrevet arbeidsavtale for perioden 11.05.-31.08.2020 - tilkallingsvikar - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4669?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marte Søgård | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 4668/2020 | Sektor for Institusjon- og hjemmebaserte tjenester Bekreftelse på deltakelse i grunnskole ved Stor-Elvdal voksenopplæring http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4676?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 4675/2020 | Voksenopplæringen Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar assistent - Sollia barnehage - 01.03. - 31.12.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4616?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julie Sommersett | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4615/2020 | Koppang skole Underskrevet oppdragsavtale for perioden 01.06.2020 - 31.12.2020 - støttekontakt - Enhet tiltak for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4624?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Monica Larsen | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4623/2020 | Enhet tiltak for funksjonshemmede Tillatelse etter plan- og bygningsloven til fradeling fra gbnr 17/ 7/156 - opprettelse av ny grunneiendom http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4605?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cato Haugen | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4604/2020 | Enhet Forvaltning Oversendelse av rapporter Ungdata 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4606?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sykehuset-Innlandet | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4605/2020 | Enhet Helse Opprop - mot videre planlegging av vindkraftutbygging i kommunene uten kommunal medvirkning/ styring. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4608?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lyngdal Kommune | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4607/2020 | Ordføreren Tillatelse etter plan- og bygningsloven til fradeling fra gbnr 17/7 - opprettelse av ny grunneiendom http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4609?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cato Haugen | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4608/2020 | Enhet Forvaltning Kopi av brev til Jørgen Bakken - dispensasjon fra byggegrense - ny bygning - Fv 2200 - 3423-19/1074 - Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4610?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4609/2020 | Enhet Forvaltning Oversendelse til ekstern uttalelse - søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 27/44 m.fl. i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4658?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNLANDET FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4657/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om fritak av betaling av renovasjonsavgifter på gbnr 4/158 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4479?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunvor Helene Prytz | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4478/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Eierskap til offentlig veggrunn som er ført i matrikkelen i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4565?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNLANDET FYLKESKOMMUNE m.fl. | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4564/2020 | Enhet Forvaltning Avtale om arbeidstrening http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4553?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV STOR-ELVDAL | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4552/2020 | Stor-Elvdal ungdomsskole Eierskap til offentlig vei- eller jernbane - grunn som er ført inn i matrikkelen - Rv 3 gbnr 79/4 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4557?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4556/2020 | Enhet Forvaltning Sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4548?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORD-ØSTERDAL JORDSKIFTERETT | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4547/2020 | Enhet Forvaltning Sak for jordskifteretten - registering i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4549?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORD-ØSTERDAL JORDSKIFTERETT | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4548/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om tidsbegrenset fritak på kommunale avgifter på gbnr 19/203 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4460?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Hansen | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 4459/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4550?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORD-ØSTERDAL JORDSKIFTERETT | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 4549/2020 | Enhet Forvaltning Tilbakemelding på Nytt foreløpig svar - videre saksgang - søknad om dispensasjon til innlegging av vann til fritidsbolig - gbnr 54/258, Jo Øvergaard, Sollia http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4530?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BJERVE OLAV ARKITEKT MNAL | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 4529/2020 | Enhet Forvaltning Ønsker samtale vedrørende søknad på startlån - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4544?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 4543/2020 | Enhet NAV Velferd Mottatt vedtak og vedtaksgrunnlag - startlån - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4546?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 4545/2020 | Enhet NAV Velferd Oversendelse av forslag til felles skolerute for Innlandet 2021/2022 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4533?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS Innlandet | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 4532/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Søknad på enkelttimer i kulturskolen skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4514?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mona Magnussen | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 4513/2020 | Kulturskole Bekreftellse på lest vedtaksbrev - utlån startlån - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4500?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.06.2020 | RegistryNumber: 4499/2020 | Enhet NAV Velferd Underskrevet arbeidsavtale for perioden 17.02.20 - 31.08.20 - lege i legevakt - kommunelegekontoret http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4486?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Manizheh O Azhdarzadeh | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 4485/2020 | Enhet Helse Ettersendelse av dokument - oppføring av tomannsbolig på gbnr 19/1013 Kjemsjøveien 63 - Stor-Elvdal Eiendom AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4451?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Remi Nilsen | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 4450/2020 | Enhet Forvaltning Vurdering av opparbeidet tjenestetid i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4470?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 4469/2020 | Lønn og personal Foreløpig svar - videre saksgang - søknad om dispensasjon til installasjon av vannbesparende toalett og utslipp til tett tank på gbnr 17/ 7 Fåfengveien 60 - Olgunn og Olav Eik-Nes http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4423?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Eik-Nes | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 4422/2020 | Enhet Forvaltning Ettersendelse av manglende dokumentasjon - søknad om dispensasjon til installasjon av vakuum toalett med avløp til tett tank på gbnr 17/ 1081 Trydammen 9 - Tore Bekken , Vang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4424?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asko - Tore Bekken | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 4423/2020 | Enhet Forvaltning Tillatelse til midlertidig utslipp av renset prosessvann fra energibrønnboring på gnr 19 bnr 397 - Nemo brønnboring http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4378?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NEMO BRØNNBORING OG MASKIN AS | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 4377/2020 | Enhet Forvaltning Ettersendelse av manglende dokumentasjon - søknad om endring av gitt tillatelse - oppføring av uthus til bolig på gbnr 17/1157, Stai-Tryaveien 706 - Per Sigurd Myrvang, Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4392?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Sigurd Myrvang | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 4391/2020 | Enhet Forvaltning Oversendelse til ekstern høring - søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 13/4 m.fl. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4405?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNLANDET FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 4404/2020 | Enhet Forvaltning Tilbakemelding på Tilsyn med kvalifikasjoner - innsending av dokumentasjon http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4383?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BRØDRENE LANGØIEN ANLEGG AS | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 4382/2020 | Enhet Forvaltning Nytt varsel om saksbehandlingstid - konsesjon gbnr. 12/6 Gammelstu Stai, Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4384?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 4383/2020 | Enhet Forvaltning Tillatelse etter plan- og bygningsloven til fradeling fra gbnr 17/7 - opprettelse av ny grunneiendom http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4326?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cato Haugen | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 4325/2020 | Enhet Forvaltning Svar på forespørsel om oppfølgingsplan for sykemeldt arbeidstager http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4361?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV NORD-ØSTERDAL | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 4360/2020 | Stor-Elvdal ungdomsskole Bekreftelse på mottatt melding fra offentlig melder - bekymringsmelding - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4358?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BARNEVERNTJENESTEN I NORD-ØSTERDAL | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 4357/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Svar på søknad om sletting av gyldig fravær http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4346?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 4345/2020 | Stor-Elvdal ungdomsskole Utbetaling av tilskudd til uttak av prøver fra fallvilt for å kartlegge skrantesjuke http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4347?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 4346/2020 | Enhet Forvaltning Tillatelse etter plan- og bygningsloven til fradeling fra gbnr 17/7 - opprettelse av ny grunneiendom http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4335?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cato Haugen | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 4334/2020 | Enhet Forvaltning Underskrevet arbeidsavtale for perioden 15.06.2020 - 31.08.2020 - sommerferievikar . hjemmebaserte tjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4340?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Iqra Nuur Farah | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 4339/2020 | Hjemmebaserte tjenester Tillatelse etter plan- og bygningsloven til fradeling fra gbnr 17/7 - opprettelse av ny grunneiendom http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4343?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cato Haugen | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 4342/2020 | Enhet Forvaltning Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av festeareal til fritidsformål - Statskog SF - Deres ref. 15/1129 - 8 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4231?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSKOG SF | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 4230/2020 | Enhet Forvaltning Tilbakemelding på kontaktperson - forvaltningsrevisjon - Kompetanse i kommunens organisasjon http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4286?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: hedmark revisjon IKS | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 4285/2020 | Rådmann Tilbakemelding vedrørende ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4228?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 4227/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Kopi av brev til Fylkesmannen i Oslo og Viken - tolkningsuttalelse – Retten foreldre med foreldreansvar har til opplysninger om eget barn som er på krisesenter, barnelova § 47 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4229?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufetat | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 4228/2020 | Barneverntjenesten Dokumenter til tinglysning http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4234?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: kartverket tinglysning | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 4233/2020 | Enhet Eiendom Informasjon angående fakturering av kommunale avgifter http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4205?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSKOG SF | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 4204/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Innvilget søknad om skoleplass i Folldal istedenfor Sollia skole - ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4187?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 4186/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Revisjonsberetning 2019 Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4155?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedmark Revisjon IKS | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4154/2020 | Økonomi Varsel oppmålingsforretning - Grensjustering 17/4 og 17/979 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4126?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Myrvang Gunnar | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4125/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Oppmålingsforretning 17/440 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4124?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Buchholdt Bjørn Alf | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4123/2020 | Enhet Forvaltning Regionale forskningsfond Innlandet lyser ut 10 millioner kroner til regionale innovasjonsprosjekter http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4109?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandetfylke - Lien, Stine Jeanette Harby | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4108/2020 | Økonomi Tilbud - ny barnehage på Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4119?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4118/2020 | Enhet Eiendom Søknad om grunnskoleopplæring for voksne http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4103?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4102/2020 | Voksenopplæringen Ferdigattest - bygging av nytt impregneringsanlegg på gbnr 19/808 Industriveien 133 - Moelven Østerdalsbruket AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4052?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGMESTER ULVMOEN AS | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4051/2020 | Enhet Forvaltning Oversendelse av innkalling til ordinær generalforsamling i FIAS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4060?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fias AS | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4059/2020 | Ordføreren Bekreftelse på mottatt melding til PPT - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4083?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4082/2020 | Koppang barnehage Foreløpig svar på søknad om tilskudd til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4074?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4073/2020 | Enhet for kultur og idrett Tillatelse til fradeling fra gbnr 17/7 - opprettelse av ny grunneienedom http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4009?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cato Haugen | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4008/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på stilling som kommunikasjonsmedarbeider og leder av folkebiblioteket i 100 % fast stilling i enhet kultur og idrett http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4013?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 4012/2020 | Enhet for kultur og idrett Flyttemelding - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4019?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 4018/2020 | Koppang skole Søknad om bygging av vei til hytte på gbnr 17/664 Vinjeveien - Geir Anders Erlandsen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3999?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Anders Erlandsen | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 3998/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3990?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marianne Brænd | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 3989/2020 | Koppang skole Svar på søknad om elevpermisjon http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3983?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 3982/2020 | Stor-Elvdal ungdomsskole Søknad om endring av kommunale avgifter http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3974?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harry Grøndalen | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 3973/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Underskrevet arbeidsavtale - 100 % fast stilling fagleder kjøkken - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3975?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Løvaas | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 3974/2020 | Sektor for Institusjon- og hjemmebaserte tjenester Bekreftelse på mottatt melding fra offentlig melder http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4023?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 4022/2020 | Koppang skole Bekreftelse på forlengelse av leieavtale - Stor-Elvdal lensmannskontor http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3947?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Politiet - Nina Stien | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 3946/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om startlån - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3935?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 3934/2020 | Enhet NAV Velferd Søknad om skoleskyss med delt bosted skoleåret 2019/2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3905?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Arne Hagen m.fl. | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 3904/2020 | Koppang skole Uttalelse til nye lokaler til Stor-Elvdal fritidsklubb http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3909?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stor-Elvdal fotballklubb | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 3908/2020 | Enhet for kultur og idrett Dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsen i hundeloven § 6 for bruk av løs hund i forbindelse med hønsefugltaksering i Storgrytdalen for perioden 2020 - 2024 - Mathiesen-Atna Drift AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3880?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MATHIESEN-ATNA DRIFT AS | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 3879/2020 | Enhet Forvaltning prioritering - Covid-19 epidemien http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3832?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cisilie Selnes Westgaard m.fl. | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 3831/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Oversender avtale til underskrift http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3081?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erik Frydenlund | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 3081/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Svar på søknad om fritak for renovasjon gbnr 19/118 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3663?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vidar Otto Dammen | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 3662/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Spørreskjema vedrørende forvaltningsrevisjon rettet mot SÅTE IKT, vertskommune og samarbeidskommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3876?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedmark-Revisjon - Laila Stenseth | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3875/2020 | Post/Arkiv Spørsmål vedrørende ekstratømming av septik gbnr 17/109 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3872?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Solveig Westgaard | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3871/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad om bygging av landbruksvei på gbnr 19/7 - Bjønnbekkveien - Knut Nicolaisen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3874?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Bärnholdt Nicolaysen | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3873/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om mini-abonnement fra 01.09.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3857?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erik Trøen | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3856/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Tilskudd - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3890?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTL BUFDIR OG BUFETAT | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3889/2020 | Enhet for kultur og idrett Sammenslåing gbnr 19/116-326-327-328 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3829?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnar Austeng | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3828/2020 | Enhet Forvaltning Erverv av grunn til veg areal fra gbnr 19/1557 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3838?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Kjell Dyrstad | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3837/2020 | Enhet Forvaltning Bekreftelse på oppsigelse av stilling ved Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3817?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Milda Irene A Brateng | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3816/2020 | Koppang skole Tillatelse til deling av gbnr 19/116 m.fl. - Gunnar Austeng http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3777?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnar Austeng | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3776/2020 | Enhet Forvaltning Melding om fjerning av oljetank - Sparebanken - Storgata 110 A http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3753?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sb1ostlandet - Erik Bjøralt | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3752/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på reinsdyrjakt i Sølnkletten høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3762?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torfinn Jahren | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3761/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Tildeling av LIS1 i Stor-Elvdal kommeune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3700?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torkel Busund | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3699/2020 | Enhet Helse Sletting av tinglyst heftelse gnr 19 bnr 1713 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3715?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokat Jostein Morønning | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3714/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Forespørsel til beitelag/saueholdere om bruk av løs hund under skadefellingsforsøk på store rovdyr i 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3730?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MYKLEBY BEITELAG m.fl. | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3729/2020 | Enhet Forvaltning Påminnelse - forespørsel om renovasjon på fritidseiendom gbnr 2/21 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3735?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hotmail - Tormod Ottermo | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3734/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Vedtak om behovsprøvet norskopplæring http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3547?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3547/2020 | Voksenopplæringen Avslag på søknad om startlån - Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3668?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 3667/2020 | Enhet NAV Velferd Avslag på søknad om startlån - Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3672?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 3671/2020 | Enhet NAV Velferd Frivillig vern av skog - utvidelse av Hanestadvola naturreservat i Rendalen og Stor-Elvdal kommuner http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3645?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3644/2020 | Enhet Forvaltning Årsmelding 2019 for Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3590?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3590/2020 | Enhet Forvaltning Melding om mangler - søknad om ferdigattest - oppføring av fritidsbolig på gbnr 17/1030 Krokbekkveien 4 - Storelgen Eiendom AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3600?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ALT I BYGG KOPPANG AS | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3600/2020 | Enhet Forvaltning Bekreftelse på oppsigelse av leieavtale - Gimleveien 10B, 2480 Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3501?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bernt Stray Andreassen | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3501/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Høringssvar fra Norsk narkotikapolitiforening http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3565?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk narkotikapolitiforening | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3565/2020 | Enhet Helse Supplerende dokumentasjon - Gråberget - Søknad om etablering av landbruksveg http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3566?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult - Robertsen, Linda | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3566/2020 | Enhet Forvaltning Oversender signert avtale - kjøp av tomt B21 i Båsrøsta boligområde http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3381?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marius Buchholdt | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3381/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Kommunale eiendomsgebyrer - miniabbonnement på Avfallsdunk for restavfall. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3521?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Ottar Bakosgjelten | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3521/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Bekreftelse på oppsigelse av leieforhold Granheimveien 7 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3496?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thomas Nymoen | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3496/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Bekreftelse på oppsigelse av leilighet Eventyrveien 26 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3497?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Milos Aladzic | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3497/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Konflikter i arbeidslivet - forholdsregler ved streik – tariffoppgjøret 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6859?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 6851/2020 | Lønn og personal Bekreftelse på mottatt skademelding - uhell den 24.07.2020 - skade på kjøretøy HB 71548 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6871?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP Skadeforsikring | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 6863/2020 | Enhet tiltak for funksjonshemmede Tiltakspakke sårbare eldre- tilskudd 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6853?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 6845/2020 | Sektor for Institusjon- og hjemmebaserte tjenester Rekvisisjon opprettelse grunneiendom - gbnr 17/7/74 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6834?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cato Haugen | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 6826/2020 | Enhet Forvaltning Ferdigmelding - riving av bygning på gbnr 4/158 Strandseterveien - Gunvor H. Prytz, Rena http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6837?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinar Prytz | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 6829/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om arealoverføring av to tomter fra Svartodden gbnr 54/251 til gbnr 54/206 og 360 - deling av landbrukseiendommen gbnr 32/2 med flere - Håkon Edvard Nesset http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6831?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Edvard Nesset | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 6823/2020 | Enhet Forvaltning 2. pilot for nasjonal prøve i regning 2021, 5. trinn http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6826?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTNU | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 6818/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Forespørsel om tegninger av hytte på Fåfengveien 98 - gbnr 17/7/109 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6828?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGGKONSULENT ULVMOEN AS | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 6820/2020 | Enhet Forvaltning Ønske om kjøp av tilleggsareal til gbnr 17/448 og 714 - Stein Olav Børresen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6815?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Olav Børresen | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 6807/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Rekvisisjon oppmålingsforretning gbnr 10/368 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6794?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mari Akerjordet Funk m.fl. | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 6786/2020 | Enhet Forvaltning Manglende tillatelse til byggearbeider på gbnr 19/672 - Østsida 212 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6796?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Velten | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 6788/2020 | Enhet Forvaltning Mulig feil bruksnummer på skjøte i Stor-Elvdal kommune CRM:0058029125 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6797?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Erik Krogsrud | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 6789/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om fritak for vannavgift og vannmåler på Koppang stadion - Koppang fotballklubb http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6808?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leder for Koppang fotballklubb Øivind Strand | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 6800/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad om tillatelse til gjennomføring av planmessig fôring av ville hjortedyr, samt utsetting av saltstein, i Stor-Elvdal kommune vinteren 2020/21 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6732?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 6724/2020 | Enhet Forvaltning Anmodning om attest / arbeidsbekreftelse http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6741?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: May-Sissel Brodahl | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6733/2020 | Lønn og personal Bestilling av hengelås system V55000 C99 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6694?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TrioVing AS | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6686/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om dyrkningstilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6698?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Håkon Vestlund | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6690/2020 | Enhet Forvaltning Tjenestebevis http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6725?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marianne Dahlen Jevnaker | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6717/2020 | Hjemmebaserte tjenester SMIL-midler - varsel om endring av gjerdetype http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6721?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jens Gunnar Voldmo | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 6713/2020 | Enhet Forvaltning Melding om oppføring av tak over inngang til bolig på gbnr 19/57 Briskebyveien 7 - Knut Terje Larsen, Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6665?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKOGEN BYGG OG VEDLIKEHOLD AS | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 6657/2020 | Enhet Forvaltning Innrapportering av resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6667?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MENIGHETENS BARNEHAGE | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 6659/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Melding om brudd på vannressursloven og skogbruksloven - hogst på gbnr 9/1 i Stor-Elvdal kommune - kantsone mot bekk fjernet helt http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6650?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Naturvernforbundet i Hedmark | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 6642/2020 | Enhet Forvaltning Ferdigattest - utslipp av svartvann på gbnr 17/491 og 503 - Grethe Granerud og Mona Åkerholm Hagen, Hamar / Nittedal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6622?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grethe Granerud | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 6614/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - fastsetting av valgdag http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6600?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 6592/2020 | Post/Arkiv Søknad om ferdigattest - oppføring av vanntåkeanlegg i Stor-Elvdal hovedkirke gbnr 13/16 Storelvdalsveien 4229 - Stor-Elvdal kirkelige fellesråd, Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6613?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SECTECH AS | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 6605/2020 | Enhet Forvaltning Tjenestebevis http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6611?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anna Skogen | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 6603/2020 | Sektor for Institusjon- og hjemmebaserte tjenester Oppsigelse av 100% fast stilling som vaktmester ved Hjemmebaserte tjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6577?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mia Granberg | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 6569/2020 | Hjemmebaserte tjenester Spørsmål i forbindelse med eventuelt tilbygg til hytte og riving av uthus på gbnr 54/267 - tolkning av reguleringsplan - Atnasjølia hyttefelt - Adler Enoksen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6579?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Adler Enoksen | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 6571/2020 | Enhet Forvaltning Oppfordring til deltagelse i undersøkelse om innbyggerforslag i kommunene http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6595?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 6587/2020 | Rådmann Godkjent frankeringsmaskinavtale på ny maskin http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6556?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Posten - no-reply@posten.no | Journaldato: 30.07.2020 | RegistryNumber: 6548/2020 | Post/Arkiv Anmodning om bosetting av flyktninger for 2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6569?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 30.07.2020 | RegistryNumber: 6561/2020 | Enhet NAV Velferd Krav om matrikulering herunder rekvisisjon av oppmålingsforreting - gbnr 17/7/146 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6548?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Malmlaft - Tore Haugen | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 6540/2020 | Enhet Forvaltning Spørsmål vedrørende ekstratømming av septik gbnr 54/52 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6541?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magne Langbraaten | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 6533/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Melding om tilbygg uten søknadsplikt - ute platting - gbnr 19/42 - Nordstu Koppang Bruk A/S http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6544?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDSTU KOPPANG BRUK AS | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 6536/2020 | Enhet Forvaltning Oversendelse av målebrev til tinglysing på gbnr 12/140 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6536?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 6528/2020 | Enhet Forvaltning Årsmarkering Utøyatragedien http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6527?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liv Rønning | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 6519/2020 | Rådmann Søknad om grensejustering 10/140 mot 10/322 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6531?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Guri Helseth | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 6523/2020 | Enhet Forvaltning Anmodning om sletting av heftelse på gbnr 10/225 - tomtesalg Myklebysæta http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6532?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Marthinsen | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 6524/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om endringer i renovasjon i ***** ***** - avgiftsgrunnlag kommunale avgifter ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6533?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 6525/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Gjenpart av Nabovarsel – Knut Ulvmoen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6513?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Ulvmoen | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 6505/2020 | Enhet Forvaltning Bilder - Storelgen - Bjøråa rasteplass http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6514?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Åse Granaas Hansen | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 6506/2020 | Nærings- og samfunnsutvikler Oppsigelse av stilling ved Koppang barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6522?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Martin Hilditch | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 6514/2020 | Koppang barnehage Oppsigelse av stilling ved Benveien PU-bolig http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6523?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Martin Hilditch | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 6515/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 969542811 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6498?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 6490/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om tilskudd ved sykdom for perioden ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6497?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 26.07.2020 | RegistryNumber: 6489/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - riving av stabbur på gbnr 19/634 - Østerdal byggservice http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6475?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Østerdalen Byggeservice AS | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 6467/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om deling av grunneiendom gbnr 14/285- Terje R. Blindheim http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6483?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Robert Blindheim | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 6475/2020 | Enhet Forvaltning Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning gbnr 54/18 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6466?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDRE MOEN ANS | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 6458/2020 | Enhet Forvaltning Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.08.2020 - 31.07.2021 - lærer uten godkjent utdanning - Sollia skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6464?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julie Sommersett | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 6456/2020 | Sollia skole og barnehage Søknad om ferdigattest - oppføring av fritidsbolig på gbnr 17/1077 Tryvangveien 237 - Arild Kubberød, Rygge http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6440?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Einar Kubberød | Journaldato: 22.07.2020 | RegistryNumber: 6432/2020 | Enhet Forvaltning Analyseresultater - analyseperiode 08.07.2020 - 17.07.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6434?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alcontrol - ist@alcontrol.no | Journaldato: 22.07.2020 | RegistryNumber: 6426/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Turnusplasser for fysioterapeuter i Innlandet 15.08.2021 til 15.08.2022 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6423?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 21.07.2020 | RegistryNumber: 6415/2020 | Enhet Helse Informasjon til pårørende ved Moratunet sykehjem ang. koronatiltak http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6328?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.07.2020 | RegistryNumber: 6321/2020 | Sektor for Institusjon- og hjemmebaserte tjenester Tjenestebevis http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6354?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mari Holmen Engeseth | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 6346/2020 | Sektor for Institusjon- og hjemmebaserte tjenester Fjerning av oljetank på gbnr 19/1179, Furustubben 2 - Alf Magne Amundsen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6406?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alf Magne Amundsen | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 6398/2020 | Enhet Forvaltning Fritidseiendom på gbnr 10/310 - forespørsel om opplysninger i grunnboken http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6291?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigmunn Eng | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 6284/2020 | Enhet Forvaltning Underskrevet kontrakt fosterforeldre for perioden 24.06.2020 - 31.12.2020 - Barneverntjenesten http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6307?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 6300/2020 | Barneverntjenesten Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gbnr 19/634 og 19/1757 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6281?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunnar Austeng | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 6274/2020 | Enhet Forvaltning Ønsker tilsendt attest for jobb i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6263?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mette Johansen | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 6256/2020 | Sektor for Institusjon- og hjemmebaserte tjenester Opphør av vikariat som ledende helsesykepleier http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6267?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eli Undseth | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 6260/2020 | Enhet Helse Høring av ny forskrift om økonomiforvaltninga i sokn i Den norske kirken - høringsfrist: 12. oktober 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6258?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 6251/2020 | Enhet for kultur og idrett Søknad om oppføring av hytte / fritidsbolig på gbnr 17/973 Østre Geitryggen 72 - Hagen, Tron og Rødsdalen, Tove Marie, Rena http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6244?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhgruppen - Liv Anita Jensen | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 6237/2020 | Enhet Forvaltning Oversendelse av klage på hull i veien utenfor Tiur'n kro på Øverengsmoen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6248?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegvesen - Vegtrafikksentralen Øst | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 6241/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Oppsigelse av leieavtale - Granheimveien 9B http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6239?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inge Stenvoll | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 6232/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om igangsettings- og VA søknad gbnr 10/372 - Myklebyseterveien 1236 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6236?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MONO ARKITEKTER AS | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 6229/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om ferdigattest - riving av bolig på gbnr 16/16 Koppangveien 5 - Stor-Elvdal kommune - Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6234?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stor-Elvdal kommune | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 6227/2020 | Enhet Forvaltning Prøveordning for tømmervogntog inntil 74 tonn – kommunale veger http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6218?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 6211/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Utbetaling av tilskudd - ØSTERDALEN ROVDYRSENTER http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6203?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 6196/2020 | Nærings- og samfunnsutvikler Oppdatering av SSBs tettbebyggelseskart http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6210?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 6203/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Varsel om planoppstart og høring av planprogram for kommuneplan 2020 - 2035 og kommunedelplan for klima og energi http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6188?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sør-Fron kommune | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 6181/2020 | Enhet Forvaltning Tilbud på taksering - Kongleveien 6 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6196?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ELVERUM TAKSTFORRETNING JULIUSSEN AS | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 6189/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Tilskudd deltakerkommuner 2021 - Gudbrandsdal krisensenter IKS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6179?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gudbrandsdal krisesenter IKS | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 6172/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Rekvisisjon oppmålingsforretning på gbnr 17/391 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6175?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Grete R Samuelsen | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 6168/2020 | Enhet Forvaltning Verneombud ved NAV Stor-Elvdal - oppsigelse av verv http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6171?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karen Salbu | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 6164/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Smittevern i serverings- og restaurantbransjen - ny versjon av brev fra Helsedirektoratet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6172?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Innlandet | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 6165/2020 | Administrasjon Følgebrev til arbeidsavtale - læreplass i helsefagarbeiderfaget http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6152?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Senait Gebrehiwet Measho | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 6145/2020 | Lønn og personal Søknad om oppføring av tilbygg til bolig på gbnr 4/59 Storelvdalsveien 762 - Trond Nysveen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6153?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Nysveen | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 6146/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om igangsettingstillatelse - tilbygg til fritidsbolig på gbnr 47/50 Solliaveien 416 - Tone Hanche-Olsen og Anders Sætre -Høvik http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6150?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SOLLIA BYGG MESTERBEDRIFT AS | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 6143/2020 | Enhet Forvaltning Tilbud om informasjon om merkevaren Norges nasjonalparker og nasjonalparkkommunestatus http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6136?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges nasjonalparkkommuner | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 6129/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om tillatlese til bygging av avløpsanlegg på gbnr 169 Ivarsmoen 18 - Tor Anton Vik og Ellen Fuglerud, Nes http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6098?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARILD LUND | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 6091/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på leie av idrettshall i Storstua 2020 - 2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6090?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frank Robert Larsen | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 6083/2020 | Enhet for kultur og idrett Tilskudd til planmessig foring av ville hjortedyr 2019/2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6051?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Messelt Utmarksområde | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 6044/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Høring - forslag til endringer av lov om flagging på kommunens offentlige bygninger - høringsfrist 31. august 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6049?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 6042/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om tilkoblingstillatelse til kommunale vann- og avløpsledninger - gbnr 19-1013 Kjemsjøveien 63 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6044?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: DESET RØRSERVICE AS | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 6037/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad om redusert renovasjon - avgiftsgrunnlag kommunale avgifter gbnr 4/56 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6047?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torp Transport | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 6040/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad om utslippstillatelse på gbnr 12/238 Helgestugutua 52 - Ola Berntsen, Vang på Hedmarken http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6039?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Berntsen | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 6032/2020 | Enhet Forvaltning Årsmelding 2019 - Nord-Østerdal legevakt http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6042?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nord-Østerdal legevakt | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 6035/2020 | Enhet Helse Tjenestebevis http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6008?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marte Skogen Amundsen | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 6001/2020 | Enhet tiltak for funksjonshemmede Søknad om riving av lagerskur på gbnr 19/460 - KF Stor-Elvdal kommuneskoger http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6085?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STOR-ELVDAL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 6078/2020 | Enhet Forvaltning Krav om matrikulering og rekvisisjon av oppmåling sforretning - gbnr 19/590 og 1361 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6083?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stor-Elvdal kommune | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 6076/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om tillatelse til oppføring av fritidsbolig på gbnr 17/971 Østre Geitryggen 68 - Monica Anethe Nymann, Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6077?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Monicha Anethe Nymann | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 6070/2020 | Enhet Forvaltning Tilskuddsbrev for 2020 – tiltak rettet mot sårbare barn og unge, Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6036?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 04.07.2020 | RegistryNumber: 6029/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Ny havne- og farvannslov - natur, friluftsliv og regulering av vannscooter/fritidsfartøy http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6015?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk Friluftsliv | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 6008/2020 | Enhet Forvaltning Forvarsling om riving av enebolig på gbnr 17/120 Storelvdalsveien 4652 – Statens vegvesen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/6032?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegvesen - Skymoen Asgeir | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 6025/2020 | Enhet Forvaltning Tjenestebevis http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5992?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingvild B Svarstad | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 5985/2020 | Sektor for Institusjon- og hjemmebaserte tjenester Søknad om tillatelse til bygging av adkomstvei til fritidsboliger på gbnr 17/426, 664, 667 - Geir Anders Erlandsen, Ilseng http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5990?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Anders Erlandsen | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 5983/2020 | Enhet Forvaltning Underskrevet arbeidsavtale fram til 23.08.2020 - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5998?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristine Bredin | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 5991/2020 | Langtidsavdeling Befaringsrapport - utleieboliger Skogfaret 11A-E og 13A-F - gbnr. 19/1713 - oppfølging http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5962?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGGKONSULENT ULVMOEN AS | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 5955/2020 | Enhet Forvaltning Tilskudd til deltakeravgift på Folkehelsekonferansen 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5963?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 5956/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Opphør av leieavtale - Granheimveien 7 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5699?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halvor Hirkjølen | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 5692/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Refusjonskrav - kommunale avgifter og snøbrøyting - Stor-Elvdal tannklinikk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2759?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNLANDET FYLKESKOMMUNE KOMPETANSE OG TANNHELSE ADMINISTRASJON | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 2759/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Siste nytt – og god sommer fra Miljøfyrtårn http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5911?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stiftelsen Miljøfyrtårn | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5904/2020 | Nærings- og samfunnsutvikler Søknad om permisjon fra stilling som pedagogisk leder i Sollia barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5938?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marthe Brænd | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5931/2020 | Koppang barnehage Innfrielse av lån nr 331472 - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5931?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: LINDORFF AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5924/2020 | Økonomi Rekvisisjon av oppmålingsforretining og matrikkelføring gbnr 12/197 og 198 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5942?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Bjørgeengen | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5935/2020 | Enhet Forvaltning Kopi av brev til NINA - Rondane NP - Mesætermyre NR - Hemmeldalen NR - dispensasjon til merking av analyseruter - uttak av små mengder plantemateriale i verneområder - arealrepresentativ overvåkning ( ANO ) 2020 - NINA http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5886?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rondane og Dovre nasjonalparkstyrer | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5879/2020 | Enhet Forvaltning Høring - Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud samarbeid, samordning og barnekoordinator) - høringsfrist: 1. november 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5904?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kunnskapsdepartementet | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5897/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Søknad om å få endret / fritak fra renovasjon gbnr 19/548 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5910?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Monica Sjøberg Øien | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5903/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad om tillatelse til bygging av adkomstvei til fritidsbolig på gbnr 17/6 fnr 33, 34 og 42 Kletten 87,97 og 99 - Johan Birger Hervold, Hamar http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5859?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hervold - Johan Birger Hervold | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5852/2020 | Enhet Forvaltning Løypetrase motorferdsel i utmark - kommentarer til løypetrase i Megrunnslia http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5879?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Edward Røer | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 5872/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om bygging av vei til hytte gbnr 17/314 - Thomas Nymoen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5829?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Nymoen | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 5822/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Kommunale avgifter gbnr 4/64 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5810?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maria Fjeld | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 5803/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Høring - forslag til endringer i apotekloven § 6-6 - høringsfrist 30. september 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5805?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 5798/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Avgjørelse i tilsynssak overfor Stor-Elvdal kommune og involvert helsepersonell-pasient ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5799?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 5792/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Kopi av brev til Rena hus og hyttebygg AS - bekreftelse på mottatt nabovarsel - tilbygg til redskapshus på gbnr 4/45 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5863?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 5856/2020 | Enhet Forvaltning Endring av stilling som følge av omorganisering og nedbemanning i Voksenopplæringen fra 01.08.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5783?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mona Kristiansen | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5776/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Endring av stilling som følge av omorganisering og nedbemanning i Voksenopplæringen fra 01.08.20. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5787?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Endre Skau | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5780/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Oppsigelse av stilling som renholder ved Sollia skole og barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5788?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Saskia Mämpel | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5781/2020 | Sollia skole og barnehage Forespørsel om salting av vei på Tryvang Øst - støvplager http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5734?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Heidi Rismoen | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5727/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Høring - forslag til forskrift til integreringsloven - høringsfrist: 1. oktober 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5731?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5724/2020 | Sektor for oppvekst og utdanning Åpning av tilsynssak - virksomhet Stor-Elvdal kommunale legekontor - pasient: ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5769?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5762/2020 | Enhet Helse Materiell til årets influensavaksinering http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5745?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5738/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Høring - forslag til endringer i valgloven, valgforskriften og forskrift om valg til Sametinget - høringsfrist: 30. september 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5743?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5736/2020 | Ordføreren Refusjonskrav skoleåret 2020 - vår 2020 - gjesteelev ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5657?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: HAMAR KOMMUNE | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5650/2020 | Koppang skole Anmeldelse av forhold i ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5659?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5652/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Refusjon for deltakelse i politiske møter våren 2020 - Vegard Mømb http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5654?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: RENDALEN KOMMUNE | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5647/2020 | Koppang skole Etterlyser svar på søknad om navne-endring http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5662?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arvid Rotbakken | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5655/2020 | Enhet Forvaltning Kjemsjøveien 63 Gjennomføringsplan 19/1013 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5622?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NILSEN BYGGTJENESTER AS | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5618/2020 | Enhet Forvaltning Endringer i friluftsloven http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5623?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5619/2020 | Enhet Forvaltning Kopi av IOP for skoleåret 19/20 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5628?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5623/2020 | Stor-Elvdal ungdomsskole Bekreftelse på ansettelse ved Stor-Elvdal ungdomsskole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5582?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jochen Schuster | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5578/2020 | Stor-Elvdal ungdomsskole Søknad om sletting av gyldig fravær http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5247?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5244/2020 | Stor-Elvdal ungdomsskole Søknad om sletting av gyldig fravær http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5248?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5245/2020 | Stor-Elvdal ungdomsskole Bekreftelse på leirskoleopphold uke 2020 / 2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5249?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KRUGE LEIRSKOLE Mona Dahl | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 5246/2020 | Koppang skole Underskrevet arbeidsavtale for perioden 15.06.2020 - 31.08.2020 - pleiemedhjelper - hjemmebaserte tjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5579?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alvilde L L Wattenberg | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5575/2020 | Hjemmebaserte tjenester Invitasjon til interkommunalt samarbeid - Gudbrandsdalen Krisesenter IKS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5580?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lillehammer Politikerportal - Jytte Sonne | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 5576/2020 | Ordføreren Refusjon for tillitsvalgt Mari Kværnes ved Stor-Elvdal ungdomsskole våren 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/5589?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD