Postliste http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/ einnsyn.sate.no Svar på søknad om sommerjobb http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3120?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 3120/2020 | Lønn og personal Svar på søknad om sommerjobb http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3119?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 3119/2020 | Lønn og personal Svar på søknad om sommerjobb http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3117?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 3117/2020 | Lønn og personal Svar på søknad om sommerjobb http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3094?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 3094/2020 | Lønn og personal Tilbakemelding på Bekreftelse av mottatt søknad på sommerjobb http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2797?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.04.2020 | RegistryNumber: 2797/2020 | Lønn og personal Takker ja til tlbud om sommerjobb i sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2742?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 2742/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Takker ja til sommerjobb - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2707?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 2707/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Bekreftelse på sommerjobb - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2664?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 2664/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Tilbakemelding på Tilbud på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2660?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 2660/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Takker ja til smmerjobb - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2580?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2580/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Takker ja til sommerjobb - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2584?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2584/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Takker ja til tilbud om sommerjobb http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2582?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2582/2020 | Hjemmebaserte tjenester Takker ja til sommerjobb - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2579?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2579/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Takker ja til sommerjobb - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2566?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2566/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Takker ja til sommerjobb - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2565?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2565/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Takker ja til sommerjobb - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2564?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2564/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Takker ja til sommerjobb - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2563?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2563/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Tilbud om sommerjobb http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2549?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2549/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Takker ja til sommerjobb - kjøkkenet ved Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2542?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2542/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Takker ja til sommerjobb - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2504?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 2504/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Takker ja til sommerjobb - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2503?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 2503/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Ny løsning for elektronisk innsending av MSIS-melding http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3907?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 3906/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Takker ja til sommerjobb - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2502?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 2502/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Opptrapping av behandlingstilbud - tannhelsetjenesten http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3888?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stor-Elvdal Kommune - Manizhe Azhdarzadeh | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3887/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Takker ja til sommerjobb ved Stor-Elvdal kommunelegekontor http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2490?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2490/2020 | Enhet Helse Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 54/420 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3987?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Mellum m.fl. | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 3986/2020 | Enhet Forvaltning Høring - Forslag til ny forskrift om virksomheter som omfattes av helseberedskapsloven som følge av utbruddet av covid-19 - høringsfrist: 18. mai 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3867?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak HOD | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3866/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Tilbud om sommerjobb i sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2477?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2477/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Koronasituasjonen – presiseringer vedrørende smittevernveileder for gudstjenester og kirkelige handlinger http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3825?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hamar bispedømmeråd | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3824/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Takker Ja til sommerjobb - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2415?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 2415/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 17/771 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3978?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler 1 Innnlandet v/Nils Helge Kirkbakk | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 3977/2020 | Enhet Forvaltning Ønske om tilsyn i frisør og velværebransjen - Oppfølging med tilsynsmal! http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3808?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORSKE FRISØR- OG VELVÆREBEDRIFTER | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3807/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Takker ja til tilbud om sommerjobb - Moratunet sykehjem renhold/vaskeri http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2305?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 2305/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Uttalelse fra Helse- og omsorgsdepartementet om midlertidig salgsbevilling til skjenkebevillinger http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3751?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3750/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Takker ja til tilbud på sommerjobb - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2289?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 2289/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 54/420 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3964?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Mellum ogAnn Iren Andersen | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 3963/2020 | Enhet Forvaltning Ekstern høring - anbefalinger om LAR under Covid-19 epidemien http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3604?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3604/2020 | Enhet Helse Takker ja til tilbud om sommerjobb ved Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2288?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 2288/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 17/771 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3954?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler1 Innlandet | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 3953/2020 | Enhet Forvaltning Opptrapping av behandlingstilbud http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3602?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Overtannlege Nord-Øst Hedmark - Alamdari, Farshad | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3602/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Takker ja til sommerjobb ved Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2275?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 2275/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 19/866 og 928 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3834?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Robert Zilver | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3833/2020 | Enhet Forvaltning Koronasituasjonen – anbefalinger og informasjon fra biskop, smittevernveileder http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3586?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hamar bispedømmeråd | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3586/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Takker ja til sommerjobb ved Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2274?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 2274/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Informasjon om endring i diagnosekode for Covid-19 i ICPC-2 -Ny kode for bekreftet smitte http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3450?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Es Nav - Helsedirektoratet | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 3450/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Takker ja til tilbud om sommerjobb ved Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2272?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 2272/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 19/866 og 928 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3830?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Robert Zilver, Utrech, Nederland | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3829/2020 | Enhet Forvaltning Gjennomføring av prevalensundersøkelse i sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3416?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 02.05.2020 | RegistryNumber: 3416/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Takker ja til Sommerjobb på Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2265?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 2265/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 19/1059 og 1525 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3760?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Helge Kirkbakk m.fl. | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3759/2020 | Enhet Forvaltning Lab SIà ekstern med Korona-info http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3415?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sykehuset-Innlandet - SIHF PB Servicekontoret | Journaldato: 02.05.2020 | RegistryNumber: 3415/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Tilbud om sommerjobb ved Stor-Elvdal kommunelegekontor http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2262?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 2262/2020 | Enhet Helse Utsatt svarfrist til 7. mai på nasjonal kartlegging - sosiale tjenester under koronapandemien http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3410?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeids- og velferdsdirektoratet | Journaldato: 02.05.2020 | RegistryNumber: 3410/2020 | Enhet NAV Velferd Takker ja til sommerjobb på Moratunet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2251?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 2251/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 19/1059, 1525 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3737?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3736/2020 | Enhet Forvaltning Takker ja til sommerjobb ved Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2250?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 2250/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 78/18 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3661?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sturla Elvsveen | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 3660/2020 | Enhet Forvaltning Takker ja til sommerjobb i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2247?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 2247/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Opptrapping av behandlingstilbud http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3272?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tynset Kommune | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 3272/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Takker ja til tilbud på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2231?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 2231/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 78/18 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3659?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sturla Elvsveen | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 3658/2020 | Enhet Forvaltning Opptrapping av behandlingstilbud - tannhelsetjenesten http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3242?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedmark - Alamdari, Farshad | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 3242/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Takker ja til sommerjobb ved Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2230?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 2230/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 17/941 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3537?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Helge Kirkbakk | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3537/2020 | Enhet Forvaltning Påminnelse om nasjonal kartlegging - sosiale tjenester under koronapandemien http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3220?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeids- og velferdsdirektoratet | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 3220/2020 | Enhet NAV Velferd Takker ja til tilbud om sommerjobb ved Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2229?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 2229/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Koronavirus BUP Tynset http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3218?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sykehuset Innlandet | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 3218/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Takker ja til sommerjobb ved Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2228?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 2228/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 10/414 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3534?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde Marie Lingstad | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3534/2020 | Enhet Forvaltning Høring - Midlertidige endringer i helseberedskapsloven (endringer for å avhjelpe konsekvenser av covid-19) http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3201?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 26.04.2020 | RegistryNumber: 3201/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Takker ja til tilbud på sommerjobb - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2227?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 2227/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Utvidelse av prøvetakingskapasiteten for SARS-Cov-2 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3199?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 26.04.2020 | RegistryNumber: 3199/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Takker ja til tilbud om sommerjobb - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2226?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 2226/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 17/941 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3522?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: EiendomsMegler 1 Innlandet AS - Nils Helge Kirkbakk | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3522/2020 | Enhet Forvaltning Ny statusundersøkelse med kort frist om status under Covid-19 t - Ansvarlig for skolhelsetjenesten: http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3170?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 3170/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Tilbud på sommerjobb - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2225?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 2225/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 10/414 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3517?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Marie Lingstad | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3517/2020 | Enhet Forvaltning Ny statusundersøkelse med kort frist om status under Covid-19 t - Til kommunelegen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3169?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 3169/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Tilbud om sommerjobb - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2224?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 2224/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 54/118 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3458?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vivi Rita Rygg | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 3458/2020 | Enhet Forvaltning Beredskap - kapasitet - Gudbrandsdal krisesenter IKS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3157?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gudbrandsdal-Krisesenter - Wenche Erlandsen | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 3157/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Tilbud på sommerjobb - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2222?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 2222/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Brev til kommuneoverlegen om covid-19 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3129?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - Aavitsland, Preben | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 3129/2020 | Enhet Helse Takker nei til sommerjobb http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2219?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 2219/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 54/118 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3426?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vivi Rita Rygg | Journaldato: 02.05.2020 | RegistryNumber: 3426/2020 | Enhet Forvaltning Brev fra KS - Samarbeid med frivillige organisasjoner - koronasituasjonen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3118?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ks - Ann-Solveig Hansteen | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 3118/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Takke ja til tilbud på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - Moratunet sykehjem, tilrettelagt avdeling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2205?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 2205/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 19/1752 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3380?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marius Buchholdt | Journaldato: 02.05.2020 | RegistryNumber: 3380/2020 | Enhet Forvaltning Nasjonal kartlegging - sosiale tjenester under koronapandemien http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3108?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mail Survey-Xact - Arbeids- og velferdsdirektoratet | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 3108/2020 | Enhet NAV Velferd Tilbud på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - Moratunet sykehjem, korttidsavdeling 1. etasje http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2199?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 2199/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Smittevernråd til campingplasser http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3103?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elverum Kommune - Sigrun Elsetrønning | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 3103/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Tilbud på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - Moratunet sykehjem, tilrettelagt avdeling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2193?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 2193/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 19/1752 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3375?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marius Buchholdt | Journaldato: 02.05.2020 | RegistryNumber: 3375/2020 | Enhet Forvaltning Orientering om midlertidig lov med unntak fra kommuneloven, IKS-loven http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3061?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3061/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 19/1741 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3367?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: LINNEA AS | Journaldato: 02.05.2020 | RegistryNumber: 3367/2020 | Enhet Forvaltning Orientering om midlertidig lov med unntak fra kommuneloven, IKS-loven mv. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2984?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 19.04.2020 | RegistryNumber: 2984/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Tilbud om sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - Moratunet sykehjem renhold/vaskeri http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2184?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 2184/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Rundskriv I-5/2020 – Informasjon om regelverk og anbefalinger - covid-19-utbruddet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2971?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak HOD | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 2971/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Tilbud om sommerjobb i Enhet tiltak for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2179?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 2179/2020 | Enhet tiltak for funksjonshemmede Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 19/1741 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3362?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: LINNEA AS | Journaldato: 02.05.2020 | RegistryNumber: 3362/2020 | Enhet Forvaltning Trygg dagligvarehandel når hytteforbudet oppheves http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2959?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Virke - Ingvill Størksen | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 2959/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Tilbud om sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - kjøkkenet ved Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2160?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 2160/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 9/15 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3354?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Meglerhuset Østlandet AS v/Linn Storsveen | Journaldato: 02.05.2020 | RegistryNumber: 3354/2020 | Enhet Forvaltning Gradvis opptrapping av aktivitet i helsetjenesten http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2795?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 2795/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Takker ja til sommerjobb ved teknisk etat http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2156?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 2156/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Høring - notat vedrørende prioritering i forbindelse med covid-19 - sykehjem og hjemmebaserte tjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2792?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 2792/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Tilbud om sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2145?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erik Frydenlund | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 2145/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 17/1162 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3349?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET BJERCKE | Journaldato: 02.05.2020 | RegistryNumber: 3349/2020 | Enhet Forvaltning Høring - forslag til endringer i forskrift om brannforebygging § 3 på grunn av utbrudd av koronavirus (covid-19) http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2788?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 2788/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Takker ja til sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2091?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingrid Evenstuen | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 2091/2020 | Hjemmebaserte tjenester HASTER - Brev til kommuneoverlegen - nye rutiner - varsling smitte og dødsfall covid-19 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2762?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - Aavitsland, Preben | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 2762/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Takker ja til sommerjobb ved hjemmebaserte tjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2069?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 2069/2020 | Hjemmebaserte tjenester Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 17/1162 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3333?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET BJERCKE | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 3333/2020 | Enhet Forvaltning Svar vedrørende informasjon fra Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2726?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Laila Haugerudbråten | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 2726/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Tilbakemelding på Bekreftelse av mottatt søknad på sommerjobb // Tilgjengelig helsestudent http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2060?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 2060/2020 | Lønn og personal Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 9/15 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3327?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MEGLERHUSET ØSTLANDET AS | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 3327/2020 | Enhet Forvaltning Informasjon fra Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2725?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Laila Haugerudbråten | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 2725/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Tilbud om sommerjobb i Hjemmebaserte tjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1879?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 1879/2020 | Hjemmebaserte tjenester Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 47/52 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3255?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd-Erlend Granerød | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 3255/2020 | Enhet Forvaltning Praktisering av regelverk om individuell plan, koordinator og koordinering som følge av midlertidige endringer i helselovgivningen fra 27.03.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2716?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 2716/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Tilbud om sommerjobb i Hjemmebaserte tjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1878?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 1878/2020 | Hjemmebaserte tjenester NHO Innlandet, Innspill til nye krisetiltak for Innlandet fylke og til kommunene http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2715?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NHO Innlandet | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 2715/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1845?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 1845/2020 | Hjemmebaserte tjenester Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 47/52 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3245?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd-Erlend Granerød | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 3245/2020 | Enhet Forvaltning Koronautfordringer - Eldrerådets medvirkning til tiltak for de eldre i kommunen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2710?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pensjonistforbundet Hedmark | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 2710/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 13/14 m.fl. i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3110?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sparebank 1 Østlandet Avd. Midt-Østerdal Koppang | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 3110/2020 | Enhet Forvaltning Orientering om Helsedirektoratets veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2708?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 2708/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Bekreftelse av mottatt søknad på sommerjobb http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1788?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 1788/2020 | Lønn og personal Brev til kommunene i koronasituasjonen - fra Rådet for et aldersvennlig Norge http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2706?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet - Aldersvennlig Norge | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 2706/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Bekreftelse av mottatt søknad på sommerjobb http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1787?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 1787/2020 | Lønn og personal Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 13/14 m.fl. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3098?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SPAREBANK 1 ØSTLANDET AVD MIDT-ØSTERDAL KOPPANG | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 3098/2020 | Enhet Forvaltning Bekreftelse av mottatt søknad på sommerjobb http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1786?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 1786/2020 | Lønn og personal Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 10/327 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2942?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Erik Oppegaard | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 2942/2020 | Enhet Forvaltning Smittevernutstyr – informasjon om leveranse og innrapportering http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2665?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - FMIN Beredskap | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 2665/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Bekreftelse av mottatt søknad på sommerjobb http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1785?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 1785/2020 | Lønn og personal Utlysning - WebCruiter annonse http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3788?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sør-Fron | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3787/2020 | Lønn og personal Ny rettet ekstern utgave LabSIà http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2644?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sykehuset-Innlandet - SIHF PB Servicekontoret | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 2644/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Bekreftelse av mottatt søknad på sommerjobb http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1783?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 1783/2020 | Lønn og personal Egenerklæring om konsesjonsfritak ved erverv av fast eiendom http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2934?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Erik Oppegaard | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 2934/2020 | Enhet Forvaltning Brev til helseforetak og kommuner fra Helsedirektoratet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2635?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedir - Trykk-Tjenester | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 2635/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Bekreftelse av mottatte søknader på sommerjobb http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1782?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 1782/2020 | Lønn og personal Dispensasjon felt Evenstad http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2620?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Høyskolen i Innlandet - Maria Hörnell Willebrand | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 2620/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 17/961 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2369?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Helge Kirkbakk | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 2369/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - Moratunet sykehjem tilrettelagt avd. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1739?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 1739/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Klage på kommunens vedtak om å avkorte i produksjonstilskuddet for 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2688?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 2688/2020 | Enhet Forvaltning Svar på forespørsel om å Gi bort brukte bøker http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2602?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stor-Elvdal Kommune - Janne Mellum | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 2602/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad på sommerjobb Stor-Elvdal kommune - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1726?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 1726/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Kopi av brev til fylkesmannen i innlandet - kommentar til oversendelse av klage http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2655?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BRÆND GAARD, VAALER | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 2655/2020 | Enhet Forvaltning Dispensasjon felt Evenstad http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2599?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Høyskolen i Innlandet - Maria Hörnell Willebrand | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 2599/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 17/961 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2362?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 2362/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på sommerjobb i sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1725?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 1725/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Forespørsel om å Gi bort brukte bøker http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2591?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stor-Elvdal Kommune - Janne Mellum | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 2591/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 19/1551 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2325?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Willy Hagen m.fl. | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 2325/2020 | Enhet Forvaltning Oversendelse til endelig avgjørelse hos Fylkesmannen i Innlandet - klage på vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - Brænd Gaard http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1822?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 13.03.2020 | RegistryNumber: 1822/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - kjøkkenet ved Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1700?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 1700/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Slik sikrer dagligvarebransjen en trygg påskehandel http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2586?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norgesgruppen | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2586/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1699?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 1699/2020 | Hjemmebaserte tjenester Klage på avkorting av produksjonstilskudd 2019 - Brænd Gaard gbnr 46/16 m.fl. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1565?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Vaaler | Journaldato: 28.02.2020 | RegistryNumber: 1565/2020 | Enhet Forvaltning Veiledning om rettsgrunnlag for bruk av tvang mm - smittevern - COVID-19 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2561?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2561/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 19/1551 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2319?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Willy Hagen m.fl. | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 2319/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1698?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 1698/2020 | Hjemmebaserte tjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 989397389 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1520?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1520/2020 | Enhet Forvaltning Orientering om midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2543?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2543/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 10/48 og 126 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1927?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Odden | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 1927/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - helse og omsorg http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1624?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2020 | RegistryNumber: 1624/2020 | Lønn og personal Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 987626607 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1501?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1501/2020 | Enhet Forvaltning Veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2540?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2540/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1623?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2020 | RegistryNumber: 1623/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 987024062 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1500?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1500/2020 | Enhet Forvaltning Revidert rutine for fordeling av smittevernutstyr http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2537?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2537/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1621?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2020 | RegistryNumber: 1621/2020 | Lønn og personal Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 815275012 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1499?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1499/2020 | Enhet Forvaltning Arbeidsgivere bør så langt som mulig skjerme ansatte i helse- og omsorgstjenesten http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2532?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2532/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1620?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2020 | RegistryNumber: 1620/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 974787008 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1498?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1498/2020 | Enhet Forvaltning Helsedirektoratet ber kommunene kartlegge mulige nye sengeplasser http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2531?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2531/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 10/364 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1800?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hall Kristiansen | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 1800/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - hjemmebaserte tjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1619?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2020 | RegistryNumber: 1619/2020 | Hjemmebaserte tjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 869928712 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1497?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1497/2020 | Enhet Forvaltning Innrapportering av dødsfall og dødsårsaker til Folkehelseinstituttet ifm. COVID-19-pandemien http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2527?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2527/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1618?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2020 | RegistryNumber: 1618/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 991754237 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1496?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1496/2020 | Enhet Forvaltning Helsedirektoratet ber kommunene kartlegge mulige nye sengeplasser - presisering fra FMIN http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2505?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - FMIN Beredskap | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 2505/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 10/364 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1798?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hall Kristiansen | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 1798/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1616?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2020 | RegistryNumber: 1616/2020 | Lønn og personal Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 989106503 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1495?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1495/2020 | Enhet Forvaltning Vedrørende opprettende av nye institusjoner http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2482?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2482/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 19/1339 og 1107 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1757?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Edita Mujasevic / Haavind | Journaldato: 06.03.2020 | RegistryNumber: 1757/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - hjemmebaserte tjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1614?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2020 | RegistryNumber: 1614/2020 | Hjemmebaserte tjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 992220171 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1494?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1494/2020 | Enhet Forvaltning Svar på henvendelse om primærhelsetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2481?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Vallgårda, Harald | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2481/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune -  hjemmebaserte tjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1613?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2020 | RegistryNumber: 1613/2020 | Hjemmebaserte tjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 897794012 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1493?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1493/2020 | Enhet Forvaltning Undervisning av Vgs elev fra Åmot kommune fra uke 13 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2476?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norstumoen videregående skole | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2476/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune -  Granheim alderspensjonat http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1612?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2020 | RegistryNumber: 1612/2020 | Hjemmebaserte tjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 982790840 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1492?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1492/2020 | Enhet Forvaltning Informasjon om midlertidig åpning av "Skriv til oss" funksjonen for brukere av sosiale tjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2475?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nav - Arbeids og velferdsdirektoratet | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2475/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 19/1107 og 1339 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1750?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS | Journaldato: 06.03.2020 | RegistryNumber: 1750/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1611?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2020 | RegistryNumber: 1611/2020 | Hjemmebaserte tjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969280655 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1491?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1491/2020 | Enhet Forvaltning Aktuelle endringer i regelverk for refusjon i samband med korona-situasjonen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2442?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helfo - Nyhetsbrev - Helfo | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 2442/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1609?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2020 | RegistryNumber: 1609/2020 | Lønn og personal Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 977352800 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1490?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1490/2020 | Enhet Forvaltning Vedtak om stenging av arrangement ved Høgskolen i Hedmark - Campus Evenstad http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2430?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: HØGSKOLEN I INNLANDET EVENSTAD | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2430/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 10/151 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1661?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hugo Asphaug | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 1661/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune -kommunelegekontoret http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1606?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.02.2020 | RegistryNumber: 1606/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969929597 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1489?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1489/2020 | Enhet Forvaltning Tilbakemelding vedrørende husleie Moratunet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2420?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fysioterapeutene Morten Buchholdt og Bryndis Olafsdottir | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 2420/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - Moratunet sykehjem,tilrettelagt avd http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1605?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.02.2020 | RegistryNumber: 1605/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 913426371 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1488?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1488/2020 | Enhet Forvaltning Referat (utkast) ekstraordinært OSU-møte Koronavirus, 25.03.20 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2416?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sykehuset-Innlandet - SIHF PB Servicekontoret | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 2416/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 10/151 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1645?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hugo Asphaug | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 1645/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - kommunelegekontoret http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1603?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.02.2020 | RegistryNumber: 1603/2020 | Hjemmebaserte tjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970569111 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1487?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1487/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1601?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.02.2020 | RegistryNumber: 1601/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 869312622 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1486?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1486/2020 | Enhet Forvaltning Vedrørende husleie Moratunet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2407?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fysioterapeutene Morten Buchholdt og Bryndis Olafsdottir | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 2407/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1600?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.02.2020 | RegistryNumber: 1600/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 17/858 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1555?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Midtgarden m.fl. | Journaldato: 28.02.2020 | RegistryNumber: 1555/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 913431839 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1485?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1485/2020 | Enhet Forvaltning Organisering i kommunen for håndtering av koronasituasjonen, samt forslag til bergningsmodell for kommuner v.1 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2399?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - FMIN Beredskap | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 2399/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - Granheim alderspensjonat http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1598?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.02.2020 | RegistryNumber: 1598/2020 | Hjemmebaserte tjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969244748 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1484?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1484/2020 | Enhet Forvaltning Problemstilling for brannvakter i permittert hovedstilling - Svar fra NAV http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2394?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - FMIN Beredskap | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 2394/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1597?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.02.2020 | RegistryNumber: 1597/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969110008 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1483?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1483/2020 | Enhet Forvaltning Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 17/858 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1516?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Midtgarden m.fl. | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1516/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1596?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.02.2020 | RegistryNumber: 1596/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 918785124 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1482?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1482/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1595?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.02.2020 | RegistryNumber: 1595/2020 | Lønn og personal Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 913005511 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1481?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1481/2020 | Enhet Forvaltning Svar vedrørende opphevet hytteforbud. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3179?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristin Margrethe Dieseth | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 3179/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Oversendelse av smittevernutstyr til fylkesmannen i Innlandet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2379?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 2379/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1593?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.02.2020 | RegistryNumber: 1593/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 971296410 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1480?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1480/2020 | Enhet Forvaltning Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 14/319 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1281?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Christensen m.fl. | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 1281/2020 | Enhet Forvaltning Oversendelse av liste over medlemmer av kommunale rovviltfellingslaget 2020 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3495?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3495/2020 | Enhet Forvaltning Opphevet hytteforbud. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3156?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristin Margrethe Dieseth | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 3156/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Infoskriv nr 3 til kommunene http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2378?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - FMIN Beredskap | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 2378/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - pleiemedhjelper http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1592?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.02.2020 | RegistryNumber: 1592/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 918809503 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1479?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1479/2020 | Enhet Forvaltning Svar på spørsmål om hytteforbud fremdeles gjelder http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3222?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bergholtz - Jann Bergholtz | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 3222/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Rundskriv om forskrift om karantene mv. ved ankomst til Norge http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2377?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 2377/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1591?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.02.2020 | RegistryNumber: 1591/2020 | Lønn og personal Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 997898834 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1478?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1478/2020 | Enhet Forvaltning Spørsmål om hytteforbud fremdeles gjelder http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3219?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bergholtz - Jann Bergholtz | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 3219/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester primærhelsetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2370?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Vallgårda, Harald | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 2370/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1590?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.02.2020 | RegistryNumber: 1590/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969930846 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1477?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1477/2020 | Enhet Forvaltning Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 1/143 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1269?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristin Marie Opsahl | Journaldato: 19.02.2020 | RegistryNumber: 1269/2020 | Enhet Forvaltning Anmodning om å oppnevne kommunale rovviltfellingslag og informasjon om gjennomføring av fellingsforsøk på store rovdyr http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3413?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 02.05.2020 | RegistryNumber: 3413/2020 | Enhet Forvaltning Svar på spørsmål om reise til annen kommune. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3075?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Vegard Berger | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3075/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Nasjonal ordning for fordeling av smittevernutstyr til kommuner i samarbeid med helseforetak – oversendelse av rutinebeskrivelse http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2367?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 2367/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1575?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2020 | RegistryNumber: 1575/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970903003 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1476?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1476/2020 | Enhet Forvaltning Svar på forespørsel om campingvogn - fast plass http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3042?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Viggo Nikolaisen | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3042/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester FMIN - kommuner - ordning for fordeling av smittevernutstyr - rutinebeskrivelse http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2364?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - FMIN Beredskap | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 2364/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969358417 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1475?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1475/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1534?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1534/2020 | Lønn og personal Spørsmål om reise til annen kommune. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3029?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune Vegard Berger | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 3029/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Svar på henvendelse til Stor-Elvdal kommune grunnet misnøye med praktisering av hytteopphold under pågående koronapandemi. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2339?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øystein Sjølie | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 2339/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1533?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1533/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 981403878 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1474?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1474/2020 | Enhet Forvaltning Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 8/44 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1179?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Heidi Nordhaug m.fl. | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1179/2020 | Enhet Forvaltning Campingvogn - fast plass http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3028?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Viggo Nikolaisen | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 3028/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Oppdatert informasjon fra Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester til kommunene per 23. mars 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2338?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Politiet - Hanne Knutsen Jørgensen | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 2338/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 989025872 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1473?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1473/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - Moratunet eller Granheim http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1532?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1532/2020 | Hjemmebaserte tjenester Informasjonsskriv nr 2 kommunene http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2315?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 2315/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 820626052 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1472?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1472/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - enhet tiltak for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1530?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1530/2020 | Hjemmebaserte tjenester Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 8/44 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1169?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1169/2020 | Enhet Forvaltning Tilbakemelding på Svar på henvendelse om korona og bruk av fritidseiendom http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2977?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Hungnes | Journaldato: 18.04.2020 | RegistryNumber: 2977/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Henvendelse til Stor-Elvdal kommune grunnet misnøye med praktisering av hytteopphold under pågående koronapandemi. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2303?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øystein Sjølie | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 2303/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - korttidsavdeling Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1529?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1529/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 975460479 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1471?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1471/2020 | Enhet Forvaltning Svar på henvendelse om korona og bruk av fritidseiendom http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2962?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Hungnes | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 2962/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Tilbakemelding vedrørende husleie i stengte perioder http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2302?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: IS FRISØR INGEBORG STORRØSTEN | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 2302/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 888047972 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1470?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1470/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - hjemmesykepleien http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1528?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1528/2020 | Hjemmebaserte tjenester Korona og fritidseiendom http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2924?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Hungnes | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 2924/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Praktisering av smittevernberedskap i dagigvarebutikk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2300?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norgesgruppen | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 2300/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - Granheim alderspensjonat http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1527?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1527/2020 | Lønn og personal Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 985310815 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1469?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1469/2020 | Enhet Forvaltning Svar på bruk av teknisk fagpersonell fra utlandet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2919?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MOELVEN ØSTERDALSBRUKET AS | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 2919/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Kort høringsrunde - prioritering av helsehjelp under Covid-19 krisen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2297?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 2297/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 989201565 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1468?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1468/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1526?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1526/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Svar på spørsmål om reise til egen eiendom på Steinvik i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2909?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kabelfoon - hans bezemer | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 2909/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Avklaring vedr Korona og restriksjoner på innreise http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2295?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hitra Kommune | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 2295/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969109972 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1467?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1467/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1413?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 1413/2020 | Lønn og personal Praktisering av smittevernberedskap i dagigvarebutikk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2293?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norgesgruppen | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 2293/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970596607 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1466?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1466/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - hjemmebaserte tjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1365?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 1365/2020 | Hjemmebaserte tjenester Teknisk fagpersonell fra utlandet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2907?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MOELVEN ØSTERDALSBRUKET AS | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 2907/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 961272432 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2889?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2889/2020 | Enhet Forvaltning Vedrørende opprettende av nye institusjoner http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2292?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 2292/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969335980 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1465?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1465/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - enhet tiltak for funksjonshemmede eller hjemmesykepleien http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1353?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 1353/2020 | Hjemmebaserte tjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 869246492 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2888?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2888/2020 | Enhet Forvaltning VB: Svar på søknad om disp feltarbeid + status veterinærer http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2840?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inn - Maria Hörnell Willebrand | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2840/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Informasjon fra Unilabs vedrørende situasjonen knyttet til Corona http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2291?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Unilabs | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 2291/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970387803 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1464?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1464/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1352?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 1352/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970903003 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2887?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2887/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om disp feltarbeid + status veterinærer http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2839?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Høgskolen i Innlandet | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 2839/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Rask opprettelse av karantene og isolat avdelinger http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2290?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Doro Care Trygghetssentralen | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 2290/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 996369986 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1463?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1463/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - Moratunet sykehjem, tilrettelagt avd. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1351?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 1351/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969148498 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2886?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2886/2020 | Enhet Forvaltning Spørsmål om resie til egen eiendom på Steinvik i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2816?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kabelfoon - hans bezemer | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 2816/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad om dispensasjon fra lokale karantenebestemmelser ifm. fare for COVID-19 smitte http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2283?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Moelven Østerdalsbruket | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 2283/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 985418403 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1462?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1462/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1348?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 1348/2020 | Hjemmebaserte tjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 997898834 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2885?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2885/2020 | Enhet Forvaltning Helsedirektoratet ber fylkesmennene sikre at kommunene ivaretar sitt sørge for ansvar for at befolkningen tilbys nødvendig allmennlegetjeneste http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2280?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 2280/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 995187833 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1461?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1461/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1346?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 1346/2020 | Hjemmebaserte tjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 981403878 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2884?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2884/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 997660129 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1460?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1460/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - Moratunet sykehjem, 1. etasje http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1345?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 1345/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Kjørebok 2019/2020 - Bjørn B. Karlstad http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4157?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn B. Karlstad | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4156/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 992220171 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2883?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2883/2020 | Enhet Forvaltning Svar til hytteeier i Sollia http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2678?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hanne Lena Hermansson | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 2678/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Vedrørende skjønnsmidler koronautgifter til kommunene http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2252?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 2252/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969244969 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1459?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1459/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på sommerjobb i  Stor-Elvdal kommune - renhold http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1344?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 1344/2020 | Lønn og personal Kjørebok - Nils N. Strand http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3965?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Nilssen Strand | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 3964/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970569111 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2882?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2882/2020 | Enhet Forvaltning Hytte i Sollia http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2633?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hanne Lena Hermansson | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 2633/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Informasjon til entreprenører og tiltakshavere vedrørende koronautbruddet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2248?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 2248/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 976284917 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1458?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1458/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - Moratunet sykehjem vaskeri / kjøkken http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1343?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 1343/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Klage på eiendomsskatt på gbnr 12/81/ - Ringnes Imsdalen Eiendom AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4150?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Carlsberggroup | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4149/2020 | Administrasjon Kjørebok - Thore Lie http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3960?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thore Lie | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 3959/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 985310815 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2881?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2881/2020 | Enhet Forvaltning Avklaring vedrørende Korona http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2244?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: VS Entreprenør Bygg og Anlegg AS | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 2244/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970966315 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1457?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1457/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1339?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 1339/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Søknad om fritak fra eiendomsskatt - SR Produkter http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3780?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SR Produkter | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3779/2020 | Administrasjon Kjørebok - Preben Negård http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3783?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Preben Negård | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3782/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969358417 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2880?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2880/2020 | Enhet Forvaltning Fritidsbolig http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2557?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Christoffer Ingar Gangsø | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 2557/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Informasjon til kommuneoverleger http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2242?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 2242/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 974469561 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1456?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1456/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune -hjemmebaserte tjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1332?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 1332/2020 | Hjemmebaserte tjenester Tvangsalg av eiendommen ***** ***** i Stor-Elvdal kommune, saksøkt ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4098?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4097/2020 | Økonomi Kjørebok for Strand og Opphus skiløyper http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3543?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: post@nysveenskogsdrift.no | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3543/2020 | Enhet Forvaltning Klage på eiendomsverditakst - Opphusveien 26 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3357?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halvor Holtskog | Journaldato: 02.05.2020 | RegistryNumber: 3357/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Takker ja til tilbud om lærlingplass http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3112?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 3112/2020 | Lønn og personal Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969244969 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2879?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2879/2020 | Enhet Forvaltning Svar på spørsmål om hyttebesøk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2556?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erik Ingierd | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 2556/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Brev til arbeidsgivere - Utdanningsforbundet Innlandet er med på den store samfunnsdugnaden. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2211?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsforbundet Stor-Elvdal | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 2211/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970266623 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1455?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1455/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune -Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1330?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 1330/2020 | Lønn og personal Heving av sak http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3782?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAMSFOGDEN I INNLANDET | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3781/2020 | Økonomi Kjørebok - Trond Nysveen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3541?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: post@nysveenskogsdrift.no | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3541/2020 | Enhet Forvaltning Bekreftelse gbnr 11/6/1 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3355?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Messelt Bakken | Journaldato: 02.05.2020 | RegistryNumber: 3355/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Tilbud om læreplass i barne- og ungdomsarbeiderfaget fra august 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3102?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 3102/2020 | Koppang barnehage Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 987053151 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2878?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2878/2020 | Enhet Forvaltning Svar vedrørende flytting http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2555?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Øslebye | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 2555/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Brev til kommunelegen - oppdatering om covid-19 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2210?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 2210/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 961272432 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1454?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1454/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune -sektorfor samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1329?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 1329/2020 | Lønn og personal Melding om sletting av utlegg http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3779?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAMSFOGDEN I INNLANDET | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3778/2020 | Økonomi Kjørebok - Tore Gorostuen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3484?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Gorostuen | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 3484/2020 | Enhet Forvaltning Spørsmål om skatteseddel - Eiendomsskatt http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3321?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Askildt | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 3321/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 982790840 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2877?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2877/2020 | Enhet Forvaltning Takker ja til tilbud om lærlingplass http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2719?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 2719/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Flytting http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2541?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Øslebye | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2541/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Apotekpersonell er å anse som ansatte i helsetjenesten med pasientnært 27498713_1_1.PDF http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2204?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedir - Trykk-Tjenester | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 2204/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 987053151 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1453?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1453/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - sektorfor samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1327?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 1327/2020 | Lønn og personal Søknad på reinsdyrjakt i Fampen og Sølnkletten høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4077?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sondre Borgedal Larsen | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4076/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Kjørebok - Leik Gundersen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3483?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leik Pardas Gundersen | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 3483/2020 | Enhet Forvaltning Avslutning i sak om utlegg http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3334?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STEINKJER POLITISTASJON | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 3334/2020 | Økonomi Eiendomsskatt Lensmannssvingen 38 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3320?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trude og Tore Kristiansen | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 3320/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969110008 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2876?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2876/2020 | Enhet Forvaltning Fritidsbolig http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2539?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Christoffer Ingar Gangsø | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2539/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Tilbud om lærlingplass helsefag i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2397?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 2397/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Svar på krav til kreditering ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2180?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 2180/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969281708 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1452?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1452/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - kjøkkenet Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1326?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 1326/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Søknad på reinsdyrjakt i Fampen og Sølnkletten høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4076?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Terje Larsen | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4075/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Kjørebok - Lars Inge Tvenge http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3482?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Inge Tvenge | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 3482/2020 | Enhet Forvaltning Melding om vedtak - søknad om tillatelse til bruk av jernhest på Småtjønnsetrene http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3465?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Peter Kilde | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 3465/2020 | Enhet Forvaltning Tvangsalg av eiendommen ***** ***** i Stor-Elvdal kommune, saksøkt ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3328?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 3328/2020 | Økonomi Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 974787008 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2875?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2875/2020 | Enhet Forvaltning Hyttebesøk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2538?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erik Ingierd | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2538/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Takker ja til tilbudet om lærlingplass http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2372?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 2372/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Oppdatert informasjon om koronasituasjonen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2148?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet (ikke svar) | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 2148/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 987251972 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1451?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1451/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1325?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 1325/2020 | Lønn og personal Søknad på reinsdyrjakt i Fampen og Sølnkletten høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4075?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frank Robert Larsen | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4074/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Kjørebok - Egil Skyrud http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3479?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Egil Skyrud | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 3479/2020 | Enhet Forvaltning Sykkel i Hemmeldalen naturreservat http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3449?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eirik Solhaug Hansen | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 3449/2020 | Enhet Forvaltning Eiendomsskatt - klage http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3312?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Hoffstad | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 3312/2020 | Administrasjon Restanser på ***** ***** i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3101?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MEGLEROPPGJØRET INNLANDET AS | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 3101/2020 | Økonomi Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 897794012 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2874?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2874/2020 | Enhet Forvaltning Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 999300995 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2470?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2470/2020 | Enhet Forvaltning Tilbud om lærlingplass helsefag - Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2350?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 2350/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Undervisning av Vgs elev fra Åmot kommune fra uke 13 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2281?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norstumoen videregående skole | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 2281/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Spørsmål vedrørende husleie i stengte perioder http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2138?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: IS FRISØR INGEBORG STORRØSTEN | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 2138/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970300597 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1450?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1450/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - tilrettelagt avdeling ved Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1323?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 1323/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Søknad på reinsdyrjakt i Fampen høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4024?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vidar Austeng-Jørgensen | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 4023/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Kjørebok - Cato Nygård http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3471?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cato Nygård | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 3471/2020 | Enhet Forvaltning Sykkel i Hemmeldalen naturreservat http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3428?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eirik Solhaug Hansen | Journaldato: 02.05.2020 | RegistryNumber: 3428/2020 | Enhet Forvaltning Restanser på ***** ***** i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3077?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MEGLEROPPGJØRET INNLANDET AS | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3077/2020 | Økonomi Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 913431839 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2873?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2873/2020 | Enhet Forvaltning Eiendomsskatt Lensmannssvingen 38 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2805?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trude og Tore Kristiansen | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 2805/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 985933936 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2469?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2469/2020 | Enhet Forvaltning Søknad som lærling helsefagarbeider - innkalling til telefonintervju http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2282?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 2282/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Krav til kreditering ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2132?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 2132/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969148498 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1449?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1449/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - hjemmebaserte tjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1321?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 1321/2020 | Hjemmebaserte tjenester Søknad på reinsdyrjakt i sølnkletten (Gråsjøen) høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3973?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marius Brænd | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 3972/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Innreiserestriksjoner Oslo / Viken - smittevernloven http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3292?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3292/2020 | Rådmann Kjørebok - Åge Røstum http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3470?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Åge Røstum | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 3470/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om elgjakt - hjortejakt - KF Stor-Elvdal kommuneskoger 2020 - 2023 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3325?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Simen Skavern | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 3325/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Tvangsalg av eiendommen gbnr ***** i Stor-Elvdal kommune, saksøkt ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2966?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 2966/2020 | Økonomi Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969147424 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2872?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2872/2020 | Enhet Forvaltning Fwd: Klage - eiendomsskatt http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2765?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Andreas Hoffstad | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 2765/2020 | Administrasjon Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 974232669 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2468?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2468/2020 | Enhet Forvaltning Takker ja til lærlingplass innen helsefagarbeider fra august 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2277?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 2277/2020 | Langtidsavdeling Besøk på hytte Atnasjøen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2197?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Bjerve | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 2197/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Informasjon fra HDIR: http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2115?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 2115/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 979145551 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1448?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1448/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - hjemmebaserte tjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1263?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2020 | RegistryNumber: 1263/2020 | Lønn og personal Søknad på stilling som lærer fra 01.08.2020 - Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4116?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4115/2020 | Koppang skole Søknad på reinsdyrjakt i Fampen høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3972?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ketil Ørndahl Hanssen | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 3971/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Alle skoler åpnes igjen fra mandag 11. mai 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3725?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3724/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Kjørebok - Snøskuter Fampen 19/20 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3452?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Løken Granlund | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 3452/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om elgjakt - hjortejakt - KF Stor-Elvdal kommuneskoger 2020 - 2023 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3302?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KRISTIAN BRÆND | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 3302/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Rapport 2020 - Hemmeldalen NR - snødekt mark - snøskuter - næringskjøring - Strandsætra - Staupholen - K.F. Stor-Elvdal kommuneskoger http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3246?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 3246/2020 | Enhet Forvaltning Tvangsalg av eiendommen ***** ***** i Stor-Elvdal kommune, saksøkt ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2965?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 2965/2020 | Økonomi Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 920189997 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2871?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2871/2020 | Enhet Forvaltning Eiendomsskatt - klage http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2764?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Andreas Hoffstad | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 2764/2020 | Administrasjon Infoskriv nr 4. til kommunene http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2595?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 2595/2020 | Administrasjon Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 981403878 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2467?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2467/2020 | Enhet Forvaltning Uttalelse med innsigelse til reguleringsplan for Atna idrettspark http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2492?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2492/2020 | Enhet Forvaltning Takk for Tilbakemelding på Søknad som lærling helsefagarbeider men har allerede fått lærlingplass http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2270?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.03.2020 | RegistryNumber: 2270/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Helse og informasjonskartlegging for kommunen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2110?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kantar | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 2110/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969542811 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1447?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1447/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1261?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2020 | RegistryNumber: 1261/2020 | Lønn og personal Søknad på stilling som lærer fra 01.08.2020 - Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4115?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4114/2020 | Koppang skole Søknad på reinsdyrjakt i KF Stor-Elvdal kommuneskogen høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3971?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tom Langeid | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 3970/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Plan for åpning av skoler i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3657?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Innlandstrafikk m.fl. | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 3656/2020 | Sektor for oppvekst og kultur 2020/358 Kjørebok vinterkjøring Messelt 19/20 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3434?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eirik Messelt | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 3434/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om elgjakt - hjortejakt - KF Stor-Elvdal kommuneskoger 2020 - 2023 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3301?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Kristian Rustad | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 3301/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som daglig leder ved Rovdyrsenter Østerdalen - sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3136?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Phillip Sannum m.fl. | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 3136/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Tvangsalg av eiendommen gbnr ***** i Stor-Elvdal kommune, saksøkt ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2950?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 2950/2020 | Økonomi Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 975460479 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2870?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2870/2020 | Enhet Forvaltning Kopi av brev til skatteetaten - klage på eiendomsskatt http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2733?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berit Grøndalen | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 2733/2020 | Administrasjon Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 970903003 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2466?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2466/2020 | Enhet Forvaltning Kjørebok snøscooter Gålaseter - Øyer tillatelse 2020/110-818/2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2390?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Myrbakken - Severin Myrbakken | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 2390/2020 | Enhet Forvaltning Uttalelse fra Eidiva energi - reguleringsplan Atna idrettspark http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2344?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eidsivaenergi | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 2344/2020 | Enhet Forvaltning Takker ja til tilbud om lærlingplass helsefag - Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2261?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 2261/2020 | Langtidsavdeling Tillatt med overtakelse av hytte http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2131?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 2131/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Helsedirektoratets anbefalinger: Ivaretakelse av personer med rus- og psykiske lidelser i kommunen under koronavirus http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2042?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Bækkevold, Arild | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 2042/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969147424 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1446?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1446/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - renholder Moratunet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1223?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1223/2020 | Lønn og personal Søknad på stilling som lærer fra 01.08.2020 - Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4114?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4113/2020 | Koppang skole Søknad på reinsdyrjakt i KF Stor-Elvdal kommuneskogen høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3970?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andreas Frostad Bruaset | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 3969/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Smittevern skoler og barnehager - råd om solbeskyttelse http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3523?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dsa - Lill Tove Norvang Nilsen | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3523/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Kjørebok - Frode Tjernmoen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3425?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frode Tjernmoen | Journaldato: 02.05.2020 | RegistryNumber: 3425/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om elgjakt - hjortejakt - KF Stor-Elvdal kommuneskoger 2020 - 2023 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3253?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Glommen-Mjosen - Anders Flugsrud | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 3253/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Bekreftelse på mottatt søknad på ledig stilling som daglig leder ved Rovdyrsenter Østerdalen - sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3135?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Adam Bielek m.fl. | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 3135/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Tvangsalg av eiendommen ***** ***** i Stor-Elvdal kommune, saksøkt ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2949?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 2949/2020 | Økonomi Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 989201565 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2869?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2869/2020 | Enhet Forvaltning Spørsmål om skatteseddel - Eiendomsskatt http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2731?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Askildt | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 2731/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 987053151 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2465?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2465/2020 | Enhet Forvaltning Infoskriv nr 3 til kommunene http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2391?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - FMIN Beredskap | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 2391/2020 | Administrasjon Søknad som lærling helsefagarbeider - innkalling til telefonintervju http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2259?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 2259/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Uttalelse fra Innlandet fylkeskommune - Reguleringsplan for Atna idrettspark http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2267?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet fylkeskommune | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 2267/2020 | Enhet Forvaltning Tilbakemelding vedrørende e-post fra Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2128?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Astrid Helene | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 2128/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2040?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 2040/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 920189997 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1445?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1445/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - sykepleier http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1221?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1221/2020 | Enhet Helse Søknad på stilling som lærer fra 01.08.2020 - Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4113?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4112/2020 | Koppang skole Forliksrådet i Stor-Elvdal i perioden 2017-2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4000?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Politiet i Innlandet | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 3999/2020 | Rådmann Søknad på reinsdyrjakt i KF Stor-Elvdal kommuneskogen høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3955?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristina Fredriksen | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 3954/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Kjørebok - Jan Helgesen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3424?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Helgesen | Journaldato: 02.05.2020 | RegistryNumber: 3424/2020 | Enhet Forvaltning Informasjon fra kunnskapsministeren http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3417?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 02.05.2020 | RegistryNumber: 3417/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Søknad om elgjakt - hjortejakt - KF Stor-Elvdal kommuneskoger 2020 - 2023 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3251?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Arvid Østebø | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 3251/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Bekreftelse på mottatt søknad på ledig stilling som daglig leder ved Rovdyrsenter Østerdalen - sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3125?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 3125/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 998433606 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2868?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2868/2020 | Enhet Forvaltning Restanser / heftelser på eiendom Stenbakkveien - areal og seter / 2476 Atna gnr 17 bnr 167 mfl http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2845?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ketil Koppang landbruks- og næringsmegling AS | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2845/2020 | Økonomi Eiendomsskatt - Solbakken gnr. 11/ br.nr. 6 festenr. 1 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2554?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Messelt Bakken | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2554/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 979145551 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2464?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2464/2020 | Enhet Forvaltning Brev til kommunene fra NHO, LO og Innlandet fylkeskommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2341?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandetfylke - Pedersen, Lise Cathrine | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 2341/2020 | Administrasjon Høringsuttalelse Atna idrettspark http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2285?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunn Øie | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 2285/2020 | Enhet Forvaltning Søknad som lærling helsefagarbeider - innkalling til telefonintervju http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2257?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 2257/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Tilbakemelding vedrørende e-post fra Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2127?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Remme | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 2127/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Koordinering av innkjøp og fordeling av personlig smittevernutstyr til helseforetak og den kommunale helse- og omsorgstjenesten http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2032?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 2032/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 998433606 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1444?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1444/2020 | Enhet Forvaltning Svar på søknad om løypekjøringstilskudd 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1303?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STOR-ELVDAL SKIKLUBB m.fl. | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 1303/2020 | Enhet for kultur og idrett Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1220?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1220/2020 | Lønn og personal Søknad på stilling som lærer fra 01.08.2020 - Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4112?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4111/2020 | Koppang skole Søknad på reinsdyrjakt i KF Stor-Elvdal kommuneskogen høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3911?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andre N Lund-Elverum | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 3910/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Kjørebok - Kåre Sollien http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3423?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kåre Sollien | Journaldato: 02.05.2020 | RegistryNumber: 3423/2020 | Enhet Forvaltning Undervisningsmateriell grunnskole - oppfølging http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3269?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Røde kors Innlandet | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 3269/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Søknad om elgjakt - hjortejakt - KF Stor-Elvdal kommuneskoger 2020 - 2023 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3250?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Andre Lingjerde | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 3250/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Bekreftelse på mottatt søknad på ledig stilling som daglig leder ved Rovdyrsenter Østerdalen - sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3124?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 3124/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 974469561 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2867?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2867/2020 | Enhet Forvaltning Restanser / heftelser på eiendom Stenbakkveien - areal og seter / 2476 Atna gnr 17 bnr 167 mfl http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2814?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ketil Koppang landbruks- og næringsmegling AS | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 2814/2020 | Økonomi Kopi av brev til skatteetaten - klage på skatteetatens boligverdi. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2516?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingolf Grinaker | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 2516/2020 | Administrasjon Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 995187833 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2463?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2463/2020 | Enhet Forvaltning Kommunens ansvar for veterinærdekning og beredskapsplanlegging http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2316?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Fremgården, Tordis | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 2316/2020 | Administrasjon Tilbud om lærlingplass helsefag - Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2254?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 2254/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Ber om utsettelse av frist - Reguleringsplan Atna idrettspark http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2249?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Gangås, Gaute | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 2249/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om bruk av jernhest på Småtjønnsetrene - Hans Peter Kilde http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2070?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Peter Kilde | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 2070/2020 | Enhet Forvaltning Plikt for leger til å delta i forebygging av en allmennfarlig smittsom sykdom etter vedtak http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2031?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 2031/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 992912235 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1443?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1443/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - helsefagarbeider http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1218?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1218/2020 | Lønn og personal Søknad på reinsdyrjakt i Fampen, Rondane Sør og Sølnkletten høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3908?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Arne Hagen | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 3907/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Valg av skjønnsmedlemmer - anmodning om oversendelse av Excel-fil http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3851?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3850/2020 | Post/Arkiv Kjørebok - Vetle Wetlesen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3422?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vetle Wetlesen | Journaldato: 02.05.2020 | RegistryNumber: 3422/2020 | Enhet Forvaltning Velkommen tilbake til skolebussen - smitteverntiltak http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3240?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandetfylke - Wigenstad, Skjalg | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 3240/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970596607 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2866?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2866/2020 | Enhet Forvaltning Vedtak skogfond (udekka investering), GNR 10/223 i Stor-Elvdal (3423) http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2912?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2912/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om kulturmidler 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2616?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPHUSET | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 2616/2020 | Enhet for kultur og idrett Tvangssalg av eiendommen ***** ***** ***** ***** i Stor-Elvdal kommune, saksøkt: ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2521?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 2521/2020 | Økonomi Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 974787008 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2462?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2462/2020 | Enhet Forvaltning Kopi av brev til skatteetaten - klage på skatteetatens boligverdi. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2385?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørg Marie Mellemstad Hexeberg | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 2385/2020 | Administrasjon Tilbud om lærlingplass helsefag - Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2253?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 2253/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Brev om kommunale vedtak . Frist 20.mars kl. 10:00 HASTER http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2243?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Beredskap | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 2243/2020 | Administrasjon Informasjon fra Helsedirektoratet: ber om at kommuner opprettholder varetransport/vei-infrastruktur http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2118?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - FMIN Beredskap | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 2118/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Referat ekstraordinært OSU-møte Koronavirus, 13.03.20 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2028?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sykehuset-Innlandet | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 2028/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Uttalelse med innsigelse til reguleringsplan for Atna idrettspark http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1871?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BANE NOR SF | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 1871/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på sommerjobb Stor-Elvdal kommune - helsefagarbeider http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1217?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1217/2020 | Lønn og personal Referat (utkast) ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 13.05.20 og referat (godkjent) fra 6.05.20 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3958?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sykehuset-Innlandet - SIHF PB Servicekontoret | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 3957/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad på reinsdyrjakt i Strand/Opphus høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3895?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gjertrud Strand Sanderød | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 3894/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Informasjon angående vandelsvurdering av meddommere http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3603?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Politiet - Lone Bangsund | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3603/2020 | Post/Arkiv Kjørebok - Helge Krog http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3418?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helge Krog | Journaldato: 02.05.2020 | RegistryNumber: 3418/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om elgjakt - hjortejakt - KF Stor-Elvdal kommuneskoger 2020 - 2023 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3243?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Boris Fuchs | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 3243/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Søknad på stilling som daglig leder ved Rovdyrsenter Østerdalen - sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3002?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 3002/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969109972 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2865?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2865/2020 | Enhet Forvaltning KOSTRA-rapportering på landbruksområdet - ber om oversikt over alle reguleringsplaner vedtatt i 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2687?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 2687/2020 | Enhet Forvaltning Kommunalt VO-tilskudd 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2518?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES MUSIKKORPS FORBUND INNLANDET | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 2518/2020 | Enhet for kultur og idrett Svar vedr. forespørsel på restanser eiendommen ***** ***** i Stor-Elvdal kommune Saksøkt: ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2493?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 2493/2020 | Økonomi Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 969109972 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2461?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2461/2020 | Enhet Forvaltning Kopi av brev til skatteetaten - klage på skatteetatens boligverdi. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2384?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita Øien | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 2384/2020 | Administrasjon Unngå permitteringer i anleggsbransjen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2238?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maskinentreprenørenes Forbund | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 2238/2020 | Administrasjon Informasjon fra Innlandet fylkeskommune - enhet for fag og yrkesopplæring http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2117?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandetfylke | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 2117/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Koordinering av innkjøp og fordeling av personlig smittevernutstyr http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2019?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 2019/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Høringsuttalelse Atna idrettspark http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1825?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jane Lund | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 1825/2020 | Enhet Forvaltning Bekreftelse av mottatt søknad på læreplass http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1790?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 1790/2020 | Lønn og personal Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - helsefagarbeider http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1216?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1216/2020 | Lønn og personal Retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøskuter http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3959?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 3958/2020 | Enhet Forvaltning Påminnelse - forespørsel om leieavtalene i besøkssenteret http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3871?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Østerdølen | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3870/2020 | Nærings- og samfunnsutvikler Søknad på reinsdyrjakt i KF Stor-Elvdal kommuneskogen høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3878?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune Hemli | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3877/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Referat (utkast) ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 29.04.20 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3466?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sykehuset-Innlandet - SIHF PB Servicekontoret | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3466/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Kjørebok - Ellen Burchardt http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3408?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen Cathrine Burchardt | Journaldato: 02.05.2020 | RegistryNumber: 3408/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om elgjakt - hjortejakt - KF Stor-Elvdal kommuneskoger 2020 - 2023 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3226?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tone S Aasbø-Skinderhaug | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 3226/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Informasjon til kulturskolene http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3186?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet (ikke svar) | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 3186/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Søknad på stilling som daglig leder ved Rovdyrsenter Østerdalen - sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3001?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 3001/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 987024062 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2864?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2864/2020 | Enhet Forvaltning Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 969110008 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2460?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2460/2020 | Enhet Forvaltning Avklaring om skogfond for skogeiere som ikke er MVA-pliktige og endret praksis når det gjelder skattefordel av skogfond for denne gruppen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2421?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Holen, Carl Olav | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 2421/2020 | Enhet Forvaltning Kopi av brev til skatteetaten - klage på skatteetatens boligverdi. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2321?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oline Larsen | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 2321/2020 | Administrasjon Vedtatt frivillig gjeldsordning etter gjeldsordningsloven http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2322?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAMSFOGDEN I INNLANDET | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 2322/2020 | Økonomi Morgenrapport fra NHO Innlandet - Vi må holde hjulene i gang. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2218?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NHO INNLANDET | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 2218/2020 | Administrasjon Svar på søknad om opphold på hytta under karantene http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2114?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øystein Sjølie | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 2114/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Koordinering av innkjøp og fordeling av personlig smittevernutstyr http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2017?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 2017/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Høringsuttalelse Atna idrettspark http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1705?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tone og Kent Sjøberg | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 1705/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på læring innen helsefagarbeider fra august 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1701?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 1701/2020 | Langtidsavdeling Søknad om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark for bruk av snøscooter og ATV/jernhest til utkjøring av fallvilt til åte http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1566?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fellingslaget for store rovdyr i Stor-Elvdal | Journaldato: 28.02.2020 | RegistryNumber: 1566/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1174?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1174/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Søknad på reinsdyrjakt i Sølnkletten og Fampen høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3850?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn-Yngve Trønnes | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3849/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Forespørsel fra Østerdølen om momskompensasjon - leie i sentrumsbygget http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3870?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Østerdølen | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3869/2020 | Nærings- og samfunnsutvikler Oversender arbeidsavtale til underskrift http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3637?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigrid Marie Austeng | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 3636/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Melding om vedtak - søknad om tillatelse til bruk av jernhest på Småtjønnsetrene http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3463?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Katharina Kristina Mareen Buddeberg | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 3463/2020 | Enhet Forvaltning Referat fra ekstraordinært GSU 29.april 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3343?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sykehuset-Innlandet - Astrid Skotte | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 3343/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Kjørebok - Severin Myrbakken http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3338?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Severin Myrbakken | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 3338/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om elgjakt - hjortejakt - KF Stor-Elvdal kommuneskoger 2020 - 2023 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3225?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Simen Pedersen | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 3225/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Vurdering av etablering av felles forliksråd for Forliksrådet i Nord- Østerdal, Forliksrådet i Engerdal og Forliksrådet i Stor- Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3204?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 26.04.2020 | RegistryNumber: 3204/2020 | Post/Arkiv Grunnskoleskyss og kommunal delfinansiering under covid-19-pandemien http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3106?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet fylkeskommune | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 3106/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Søknad på stilling som daglig leder ved Rovdyrsenter Østerdalen - sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3000?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 3000/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969335980 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2863?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2863/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om jobb avd Granheim -- behov for personalressurs under coronasituasjonen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2800?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marte Søgård | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 2800/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 969358417 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2459?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2459/2020 | Enhet Forvaltning Kopi av brev til skatteetaten - klage på skatteetatens boligverdi. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2320?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thorhill Hjelle | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 2320/2020 | Administrasjon Søknad om flytting av skogfondsmidler mellom kommuner - Statskog Glomma AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2278?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 2278/2020 | Enhet Forvaltning Tvangssalg av eiendommen ***** ***** i Stor-Elvdal kommune Saksøkt: ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2195?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 2195/2020 | Økonomi Revidert brev om opprettholdelse av varetransport og vei-infrastruktur http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2164?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedir - Trykk-Tjenester | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 2164/2020 | Administrasjon Tilbakemelding angående stilling som saksbehandler ved sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2151?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anette Søgaard Tustervatn | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 2151/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Svar vedrørende innreiseforbud til Stor Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2109?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Remme | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 2109/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Vedtak om stenging av skoler og barnehager http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2016?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 2016/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Tilbakemelding om vegnavn - reguleringsplan Atna idrettspark http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1693?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Britt Bjørnstad | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 1693/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på læring innen helsefagarbeider fra august 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1622?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2020 | RegistryNumber: 1622/2020 | Langtidsavdeling Søknad på reinsdyrjakt i KF Stor-Elvdal kommuneskogen høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3846?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Magnus �stensen | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3845/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Oversender arbeidsavtale til underskrift http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3636?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aksel Bergville Andresen | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 3635/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Melding om vedtak - søknad om dispensasjon til bruk av traktor og ATV fra Vestgardsgammelsetra til Fampsetra http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3444?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Løken Granlund | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 3444/2020 | Enhet Forvaltning Kjørebok - Odd Arne Myrbakken http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3337?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Arne Myrbakken | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 3337/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om elgjakt - hjortejakt - KF Stor-Elvdal kommuneskoger 2020 - 2023 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3213?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Sverre Rønaas | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 3213/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Referat (utkast) ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 22.04.20 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3187?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sykehuset-Innlandet - SIHF PB Servicekontoret | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 3187/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Bruk og stell av hørselhjelpemidler i skole/barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3155?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nav - Stensåsen, Bente | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 3155/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Søknad på stilling som daglig leder ved Rovdyrsenter Østerdalen - sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2999?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 2999/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 918809503 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2862?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2862/2020 | Enhet Forvaltning Vedrørende valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 2021-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2588?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Politiet | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 2588/2020 | Post/Arkiv Behov for ekstrahjelp innen helse http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2585?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marthe Sponberg Øien | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2585/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 975460479 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2458?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2458/2020 | Enhet Forvaltning Klage på eiendomsverditakst - Opphusveien 26 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2284?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halvor Holtskog | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 2284/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Svar på søknad om hyttebruk Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2104?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: astrid helene | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 2104/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Koronaviruset - beredskap for kommunens bostøttearbeid http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2147?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Husbanken - Bostøtte Husbanken | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 2147/2020 | Administrasjon Tilbakemelding angående stilling som saksbehandler ved sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1811?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anna Kristina Husfloen | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 1811/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Koordinering av innkjøp og fordeling av personlig smittevernutstyr http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1980?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 13.03.2020 | RegistryNumber: 1980/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Informasjon om nydyrkingssaker som sendes på høring til Fylkesmannen i Innlandet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1922?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 1922/2020 | Enhet Forvaltning Vedtak skogfond (udekka investering), gbnr 10/42 i Stor-Elvdal (3423) http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1797?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 1797/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på læring innen helsefagarbeider fra august 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1602?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.02.2020 | RegistryNumber: 1602/2020 | Langtidsavdeling Tvangssalg av eiendommen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1422?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 1422/2020 | Økonomi Ferdigattest for avløpsanlegg på gbnr 46/25 Solliaveien 817 - Solliaysteriet SA, Sollia http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3945?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Vaaler | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 3944/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på reinsdyrjakt i Fampen høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3845?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lisbeth Vedå | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3844/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Oversender arbeidsavtale til underskrift http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3635?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingeborg Baarstad | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 3634/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Kjørebok - Arild Tangen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3335?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Tangen | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 3335/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om elgjakt - hjortejakt - KF Stor-Elvdal kommuneskoger 2020 - 2023 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3212?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maths Austeng | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 3212/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Barnehager, skoler og SFO kan ha kortere åpningstid http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3130?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet (ikke svar) | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 3130/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Søknad på stilling som daglig leder ved Rovdyrsenter Østerdalen - sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2998?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 2998/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970387803 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2861?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2861/2020 | Enhet Forvaltning Referat (utkast) ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 1.04.20 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2648?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sykehuset-Innlandet - SIHF PB Servicekontoret | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 2648/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2533?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet fylkeskommune | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2533/2020 | Post/Arkiv Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 970387803 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2457?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2457/2020 | Enhet Forvaltning Helsepersonell i forbindelse med Korrona http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2373?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hildegard Tvenge | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 2373/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Kopi av brev til skatteetaten - klage på skatteetatens boligverdi. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2172?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Tove Østerhagen | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 2172/2020 | Administrasjon Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven i forbindelse med korona-pandemien http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2130?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 2130/2020 | Administrasjon Svar på søknad om opphold på hytta under karantene http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2103?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øystein Sjølie | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 2103/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Informasjon fra Landbruksdirektoratet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2101?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 2101/2020 | Enhet Forvaltning Alle barnehager og skoler stenges http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1960?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 1960/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Tilbud om 100% fast stilling som saksbehandler i sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1809?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mona Brennodden | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 1809/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 12/1 i Stor-Elvdal (3423) http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1692?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 1692/2020 | Enhet Forvaltning Heving av sak http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1421?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAMSFOGDEN I INNLANDET | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 1421/2020 | Økonomi Søknad på læring innen helsefagarbeider fra august 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1350?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 1350/2020 | Langtidsavdeling Midlertidig brukstillatelse -bruksendring av næringsbygg på gbnr 46/25 Solliaveien 817 - Solliaysteriet SA, Sollia http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3944?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Vaaler | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 3943/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på reinsdyrjakt i Fampen, Sølenkletten og Strand/Opphus høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3823?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eirik Budde Erichsen | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3822/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Protokoll fra styremøte 08.05.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3736?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedmark Revisjon | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3735/2020 | Økonomi Oversender arbeidsavtale til underskrift http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3633?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magnus Myrberget | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 3632/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Oversendelse av tinglyst dokument i sak 20/40 - gbnr 17/771 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3535?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anbjørg Eriksen | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3535/2020 | Enhet Forvaltning Oppsigelse av plass i SFO ved Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3553?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tone Halvorsen | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3553/2020 | Koppang skole Søknad på stilling som lærer fra 01.08.2020 - Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3443?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 3443/2020 | Koppang skole til alle eldreråd http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3345?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pensjonistforbundet - Eyvind Frilseth | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 3345/2020 | Post/Arkiv Kjørebok - Arnt Risberg http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3330?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnt Risberg | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 3330/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om elgjakt - hjortejakt - KF Stor-Elvdal kommuneskoger 2020 - 2023 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3173?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Audun Strand | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 3173/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Søknad på stilling som daglig leder ved Rovdyrsenter Østerdalen - sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2997?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 2997/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Innvilget støtte fra rentemidler til skogbrannberedskap, Midt-Hedmark Brann og Redningsvesen IKS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2931?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 2931/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 820626052 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2860?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2860/2020 | Enhet Forvaltning Ber om ytterligere dokumentasjon - Leie/Kjøp Fast og løs Innredning første etasje - Besøkssenter Østerdalen. Utvalg: Kommunestyret 15.04.2020. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2803?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingeborg Shopie Melgren Mathiesen | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 2803/2020 | Nærings- og samfunnsutvikler Søk om å få gratis videoløsning for skolene http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2824?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 2824/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 969174340 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2456?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2456/2020 | Enhet Forvaltning Referat fra ekstraordinært GSU 25.mars 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2435?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sykehuset-Innlandet - Astrid Skotte | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 2435/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Tillatelse til oppføring av ny fritidsbolig på gbnr 41/8 Rondeveien 380 - Øystein Solheim Lien, Lier http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2317?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TINDE HYTTER AS | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 2317/2020 | Enhet Forvaltning Kan bistå med hjelp http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2351?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Michael Johansson | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 2351/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Opphold Opphus Storelvdalsveien 1570 (6/125/0/0) http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2092?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norquant - Lars Nygaard | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 2092/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Nytt fra L dir. Sykdomsavløsning og landbruksvikar - corona http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2097?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Skjelkvåle, Anne Pauline | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 2097/2020 | Administrasjon Søknad om tilskudd kulturaktiviteter 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1967?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: CORVUS CORAX | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 1967/2020 | Enhet for kultur og idrett Spørsmål vedrørende mottatt eiendomsskatt 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1834?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Askildt | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 1834/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad om utbetaling av skogfond, gbnr 12/1 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1689?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: GRUNDT ODD | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 1689/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på lærling innen helsefagarbeider fra augsut 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1347?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 1347/2020 | Langtidsavdeling Forslag til frivillig gjeldsordning etter gjeldsordningsloven http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1315?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAMSFOGDEN I INNLANDET | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 1315/2020 | Økonomi Søknad på kommunal bolig http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4089?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4088/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Ettersendelse av manglende dokumentasjon - bruksendring av næringsbygg på gbnr 46/25 Solliaveien 817 - Solliaysteriet SA, Sollia http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3943?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Vaaler | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 3942/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på reinsdyrjakt i Fampen, Sølenkletten og Strand/Opphus høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3803?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Robin Paulsbyen | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3802/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Lokal landbruksforvaltning og koronasituasjonen - infoskriv nr. 7 til kommunene i Innlandet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3720?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Grasbakken, Anne Berit | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3719/2020 | Enhet Forvaltning Etterlysning av skilting på veier - Atna http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3787?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Britt Bjørnstad | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3786/2020 | Enhet Forvaltning Oversender arbeidsavtale til underskrift http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3629?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Simen Hjelmberg Nævestad | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 3628/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Oppsigelse av plass i SFO ved Kopang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3552?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tone Halvorsen | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3552/2020 | Koppang skole Søknad på stilling som lærer fra 01.08.2020 - Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3440?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 3440/2020 | Koppang skole Innkalling styremøte 8.5.2020 - Hedmark Revisjon IKS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3448?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedmark-Revisjon - Morten Alm Birkelid | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 3448/2020 | Økonomi Kjørebok - Johnny Granlien http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3329?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johnny Medvin Granlien | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 3329/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om elgjakt - hjortejakt - KF Stor-Elvdal kommuneskoger 2020 - 2023 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3171?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita Hjelle | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 3171/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Hilsen til kommunale eldreråd i Innlandet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3114?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet fylkeskommune | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 3114/2020 | Post/Arkiv Søknad på stilling som daglig leder ved Rovdyrsenter Østerdalen - sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2996?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 2996/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 888047972 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2859?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2859/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om økonomisk støtte til å øke skogbrannberedskapen – rentemidler skogfond Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2813?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 2813/2020 | Enhet Forvaltning Norsk kulturskoleråd vil få takke landets kommuner for innsatsen og for at de også har tatt vare på kulturskolene i denne krevende tiden. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2791?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk Kulturskoleråd | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 2791/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Tilbakemelding på Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gbnr 32/7 Solsideveien 365 - Rønnaug Øverby Hole , Kongsberg http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2628?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rønnaug Øverby Hole | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 2628/2020 | Enhet Forvaltning Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 969438097 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2455?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2455/2020 | Enhet Forvaltning Ettersendelse av manglende dokumentasjon - oppføring av ny fritidsbolig på eiendommen gnr 41 bnr 8 Rondevegen 380 - Øystein Solheim Lien, Lier http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2313?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TINDE HYTTER AS | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 2313/2020 | Enhet Forvaltning Ledig helsefagarbeidere http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2314?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsepersonal | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 2314/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Referat (utkast) ekstraordinært OSU-møte Koronavirus, 18.03.20 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2260?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sykehuset-Innlandet - SIHF PB Servicekontoret | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 2260/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Svar på henvendelse vedrørende uvelkomne hytteeiere http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2077?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Kårtvedt | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 2077/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Informasjon fra DSB: begrensning av inn- og utreiser må inneholde unntaksbestemmelse http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2094?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - FMIN Beredskap | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 2094/2020 | Administrasjon Be om bistand fra frivillig sektor og sørg for gode hygienetiltak på kollektivtransport http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1954?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 1954/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad om tilskudd kulturaktiviteter 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1869?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STOR-ELVDAL MUSIKKLAG | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 1869/2020 | Enhet for kultur og idrett Orientering til kommunene om meddommervalg og skjønnsmedlemmer http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1830?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: DOMSTOLENE I NORGE | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 1830/2020 | Post/Arkiv Spørsmål vedrørende Eiendomsskatt http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1773?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kari H R Hodne French | Journaldato: 06.03.2020 | RegistryNumber: 1773/2020 | Administrasjon Vedtak skogfond (udekka investering), gbnr 12/1 i Stor-Elvdal (3423) http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1682?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 1682/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på lærling innen helsefagarbeider fra august 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1340?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 1340/2020 | Langtidsavdeling Viktig undersøkelse om smittevern og tvang - Helsedirektoratet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4151?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4150/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad på kommunal bolig http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3967?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 3966/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Ettersendelse av manglende dokumentasjon - bruksendring av næringsbygg på gbnr 46/25 Solliaveien 817 - Solliaysteriet SA, Sollia http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3924?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Vaaler | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 3923/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på reinsdyrjakt i KF Stor-Elvdal kommuneskogen høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3802?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: GLOMMEN-MJOSEN - Terje Hammer | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3801/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Søknad på stilling som lærer fra 01.08.2020 - Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3437?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 3437/2020 | Koppang skole Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som enhetsleder eiendom http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3379?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Ivar Sørdal m.fl. | Journaldato: 02.05.2020 | RegistryNumber: 3379/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Veiskilt Løvåsen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3429?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karl B. Solhaug | Journaldato: 02.05.2020 | RegistryNumber: 3429/2020 | Enhet Forvaltning Kjørebok - Per Kristian Birkebekk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3326?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Kristian Birkebekk | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 3326/2020 | Enhet Forvaltning Oppsigelse av plass i SFO ved Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3216?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arna Björg Arnadottir | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 3216/2020 | Koppang skole Søknad om elgjakt - hjortejakt - KF Stor-Elvdal kommuneskoger 2020 - 2023 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3133?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Espen Nysveen | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 3133/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Søknad på stilling som daglig leder ved Rovdyrsenter Østerdalen - sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2995?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 2995/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Protokkoll fra møte i representantskapet den 17.04.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2985?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedmark-Revisjon - Morten Alm Birkelid | Journaldato: 19.04.2020 | RegistryNumber: 2985/2020 | Økonomi Svar på spørsmål om pressens tilgang til kommunestyet 15.04.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2890?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Østerdølen | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2890/2020 | Ordføreren Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 869928712 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2858?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2858/2020 | Enhet Forvaltning Åpning av barnehager og skoler http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2768?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 2768/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Klageavgjørelse - Tilbygg til hytte - Gbnr. 12/247 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2724?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 2724/2020 | Enhet Forvaltning Tilbakemelding på Tillatelse til oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gbnr 32/7 Solsideveien 365 - Rønnaug Øverby Hole , Kongsberg http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2627?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rønnaug Øverby Hole | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 2627/2020 | Enhet Forvaltning Referat (utkast) ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 27.03.20 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2536?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sykehuset-Innlandet - SIHF PB Servicekontoret | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2536/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 976284917 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2454?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2454/2020 | Enhet Forvaltning Foreløpig svar - ansettelse av avdelingsingeniør kart og oppmåling - 100% fast stilling - sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2343?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 2343/2020 | Enhet Forvaltning Bestilling - ny installasjon/nettleieavtale for anleggsnummer 819176165 001 og anleggsadresse Lensmannssvingen 20, 2480 Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2301?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ELVIA AS | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 2301/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Sykepleierkompetanse http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2216?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hedmark - Svenningsen, Liv Karin | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 2216/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Delegert sak - Rondane NP - Frydalen LVO - Dispensasjon - motorferdsel 2020 - Rundhøbua gbnr 91/1 fnr 73 Stor-Elvdal kommune - Tosten Dalseg http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2129?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 2129/2020 | Enhet Forvaltning Brev til alle kommuner om at de må opprettholde varetransport vei - http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2062?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedir - Trykk-Tjenester | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 2062/2020 | Administrasjon Fylkesmannen i Innalandet - felles kjøreregler ifb. med Koronautbruddet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1949?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - FMIN Beredskap | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 1949/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad om tilskudd kulturaktiviteter 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1867?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STOR-ELVDAL SKIKLUBB | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 1867/2020 | Enhet for kultur og idrett Klage - eiendomsskatt http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1681?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 1681/2020 | Administrasjon Pålegg om rapportering med hjemmel i jordloven § - Tilbakemelding etter avsluttet kontroll http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1670?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 1670/2020 | Enhet Forvaltning Innkalling til intervju, saksbehandler i 100% fast stilling i enhet for kommunalteknisk drift http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1540?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1540/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad på læring innen helsefagarbeider fra august 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1331?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 1331/2020 | Langtidsavdeling Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 4/48 i Stor-Elvdal (3423) http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1305?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 1305/2020 | Enhet Forvaltning Ny veileder om Planlegging for spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse i landbruks-, natur-, frilufts- og reindriftsområder http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3961?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 3960/2020 | Enhet Forvaltning Foreløpig svar på søknad om leie av kommunal bolig http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3948?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 3947/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Helsedirektoratet - situasjonsrapport Nr. 80 - utbrudd av nytt koronavirus covid-19 i Kina (13.05.2020 - 12:25) http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3881?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - FMIN Beredskap | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3880/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad på reinsdyrjakt i Fampen, Sølenkletten og Strand/Opphus høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3801?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Jacobsen Melum | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3800/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Oversender offentlige søkerlister som daglig leder av rovdyrsenteret og enhetsleder eiendom http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3818?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Østerdølen - Njaal Kværnes | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3817/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Opppdatert informasjon om produksjonstilskudd og koronavirus http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3769?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3768/2020 | Enhet Forvaltning Tillatelse til bruksendring av næringsbygg på gbnr 46/25 Solliaveien 817 - Solliaysteriet SA, Sollia http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3675?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Vaaler | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3674/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Fradeling tillegg til 13/128 13/5 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3585?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Skjærstad Marianne | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3585/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på stilling som lærer fra 01.08.2020 - Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3436?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 3436/2020 | Koppang skole Igangsettingstillatelse 2 - riving av deler av bygning, fasadeendring og tilbygg til varehus på gbnr 19/600 Storgata 99 – Norutbygg, Surnadal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3356?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SETRA DRIFT AS | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 3356/2020 | Enhet Forvaltning Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som enhetsleder eiendom http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3378?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Raphael Marzush | Journaldato: 02.05.2020 | RegistryNumber: 3378/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Rapporteringsskjema for kjøring med snøscooter 2019/2020 - Rune Olsen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3309?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune Olsen | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 3309/2020 | Enhet Forvaltning Oppsigelse av plass i SFO ved Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3215?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arna Björg Arnadottir | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 3215/2020 | Koppang skole Søknad om elgjakt - hjortejakt - KF Stor-Elvdal kommuneskoger 2020 - 2023 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3128?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Strand | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 3128/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger HEDMARK REVISJON IKS - ÅPENHETSRAPPORT FOR 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2968?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedmark-Revisjon - Morten Alm Birkelid | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 2968/2020 | Økonomi Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969929597 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2857?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2857/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på stilling som daglig leder ved Rovdyrsenter Østerdalen - sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2842?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 2842/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Pressens tilgang til kommunestyremøtet 15.04.20 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2806?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Østerdølen - Njaal Kværnes | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 2806/2020 | Ordføreren Til kommuneledere med ansvar for barnevern og barnevernledere http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2723?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak BUFDIR | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 2723/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Referat (utkast) ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 3.04.20 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2721?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sykehuset-Innlandet - SIHF PB Servicekontoret | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 2721/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Tillatelse til oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gbnr 32/7 Solsideveien 365 - Rønnaug Øverby Hole , Kongsberg http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2624?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rønnaug Øverby Hole | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 2624/2020 | Enhet Forvaltning Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 920189997 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2453?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2453/2020 | Enhet Forvaltning Ny installasjon/nettleieavtale for anleggsnummer 819176165 001 og anleggsadresse Lensmannssvingen 20, 2480 Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2217?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ELVIA AS | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 2217/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Sykepleierkompetanse http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2198?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedmark - Svenningsen, Liv Karin | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 2198/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Viktig informasjon fra Statens vegvesen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2061?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - FMIN Beredskap | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 2061/2020 | Administrasjon Søknad på stilling som avdelingsingeniør kart og oppmåling i 100 % fast stilling i enhet forvaltning http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2067?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.03.2020 | RegistryNumber: 2067/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om opphold på hytta vunder karantene http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2014?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øystein Sjølie | Journaldato: 15.03.2020 | RegistryNumber: 2014/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad om tilskudd  kulturaktiviteter 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1826?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MIKAELSKORET STOR-ELVDAL | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 1826/2020 | Enhet for kultur og idrett Innvilget søknad om rentemidler til fagtur - Hedmark Skogoppsynslag http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1431?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hedmark Skogoppsynslag - Morten Olesen Lutnæs | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 1431/2020 | Enhet Forvaltning Spørreskjema til jordlovsmyndighet m.m. - unntak fra søknadsplikt etter jordloven § 12 og endring i forskrift om konsesjonsfrihet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1644?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 1644/2020 | Enhet Forvaltning Spørsmål om eiendomsskatt http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1658?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk Hyttelag | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 1658/2020 | Administrasjon Innkalling til intervju, saksbehandler i 100% fast stilling i enhet for kommunalteknisk drift http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1539?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1539/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad på læring innen helsefagarbeider fra august 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1328?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 1328/2020 | Langtidsavdeling Valg av særskilt utvalg av jodrskiftemeddommere http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1291?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORD-ØSTERDAL JORDSKIFTERETT | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 1291/2020 | Post/Arkiv Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 13/2 i Stor-Elvdal (3423) http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1300?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 1300/2020 | Enhet Forvaltning Foreløpig melding - Klagesak - Tilbygg til fritidsbolig - Gålå 89 - Gbnr. 12/247 - Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1252?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 18.02.2020 | RegistryNumber: 1252/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/6/64 17/6 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4146?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Huse Sverre | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4145/2020 | Enhet Forvaltning Forespørsel om jobb på Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4123?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4122/2020 | Langtidsavdeling Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som enhetsleder/styrer Koppang barnehage i 100 % fast stilling - sektor for oppvekst og utdanning http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4008?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 4007/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Søknad om fast skjenkebevilling for perioden 01.07.2020 - 30.06.2024 - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3914?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MORATUNET SYKEHJEM | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 3913/2020 | Økonomi Oversendelse av kjennelse i Sør-Østerdal Tingrett 29.04.2020 - Fabrikkveien hybelutleie http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3852?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Deloitte Advokatfirma AS | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3851/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad på reinsdyrjakt i Fampen høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3800?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Koppang Jaktskytterklubb | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3799/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Situasjonsrapport Nr. 78 fra HDIR - Utbrudd av covid-19 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3727?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - FMIN Beredskap | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3726/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Innsyn i offentlig søkerliste som daglig leder av rovdyrsenteret og enhetsleder eiendom http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3750?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Østerdølen - Njaal Kværnes | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3749/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om skoleskyss skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3611?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lisbeth Vedå | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3611/2020 | Koppang skole Søknad på kommunal bolig http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3622?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3621/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Varsel oppmålingsforretning - Fradeling tillegg til 13/128 13/5 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3584?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Skjærstad Geir Morten | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3584/2020 | Enhet Forvaltning Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som enhetsleder eiendom http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3370?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.05.2020 | RegistryNumber: 3370/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Informasjonsbrev nr. 6 - uke 18 - Koronavirus/Coronavirus - landbruks- og miljøforvaltningen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3377?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 3377/2020 | Enhet Forvaltning Kjørebok - Sverre Oskar Øverby http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3308?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sverre Oskar Øverby | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 3308/2020 | Enhet Forvaltning Etterlysning av underskrevet arbeidsavtale http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3140?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 3140/2020 | Enhet Helse Søknad om elgjakt - hjortejakt - KF Stor-Elvdal kommuneskoger 2020 - 2023 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3076?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aki Eggen Hoffstad | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3076/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Fastlegesituasjon og legevaktordning i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3082?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3082/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester HEDMARK REVISJON IKS - ÅRSREGNSKAP OG STYRETS BERETNING FOR 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2967?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedmark-Revisjon - Morten Alm Birkelid | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 2967/2020 | Økonomi Søknad om igangsettingstillatelse - grunnarbeid og råbygg - gbnr 19/600 Storgata 99 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2948?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SETRA DRIFT AS | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 2948/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 989397389 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2856?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2856/2020 | Enhet Forvaltning Referat (utkast) ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 8.04.20 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2838?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sykehuset-Innlandet - SIHF PB Servicekontoret | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 2838/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad på stilling som daglig leder ved Rovdyrsenter Østerdalen - sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2841?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 2841/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Vedrørende overføring av skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten fra og med 01.06.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2785?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sylvia Helms, Louis Byrne og Anna Kristina Husfloen | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 2785/2020 | Administrasjon BUFDIR - Informasjon om samvær, barnevernloven http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2717?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Innlandet | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 2717/2020 | Barneverntjenesten Varsel om oppstart - kommunal planstrategi 2020-2023 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2506?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 2506/2020 | Enhet Forvaltning Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 888047972 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2452?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2452/2020 | Enhet Forvaltning Svar på tilbud om å bistå med hjelp innen helse http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2177?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mario Popovic | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 2177/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2051?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Løken Granlund | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 2051/2020 | Enhet Forvaltning Adgangskontroll og besøksstans i landets helseinstitusjoner http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2052?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedir - Trykk-Tjenester | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 2052/2020 | Administrasjon Søknad på stilling som avdelingsingeniør kart og oppmåling i 100 % fast stilling i enhet forvaltning http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2055?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 2055/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om hyttebruk Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2013?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: astrid helene | Journaldato: 15.03.2020 | RegistryNumber: 2013/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Svar på oppsigelse av plass i SFO ved Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1979?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Helge og Mona Hagen | Journaldato: 13.03.2020 | RegistryNumber: 1979/2020 | Koppang skole Godkjent. Rapport 962026. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1833?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eidsivanett - installatorweb@eidsivanett.no | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 1833/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Restriksjoner av besøkende til sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og ØHD http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1840?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 1840/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Søknad om tilskudd til kulturaktiviteter 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1813?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNNES VEL | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 1813/2020 | Enhet for kultur og idrett Innvilget søknad om rentemidler - Skogbruksstudenter ved Evenstad http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1424?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Simen Hjelmberg Nævestad | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 1424/2020 | Enhet Forvaltning Klage - eiendomsskatt http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1650?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 1650/2020 | Administrasjon Ettersending av dokumentasjon på politisk behandling av spillemiddelsøknader 2020 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1554?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNLANDET FYLKESKOMMUNE KULTUR ADMINISTRASJON | Journaldato: 28.02.2020 | RegistryNumber: 1554/2020 | Enhet for kultur og idrett Innkalling til intervju, saksbehandler i 100% fast stilling i enhet for kommunalteknisk drift http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1537?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1537/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad om utbetaling av skogfond, gnr 13/2 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1299?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SVESTAD GÅRD PAULINE KIÆR | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 1299/2020 | Enhet Forvaltning Valg av meddommere for perioden 01.01.2021-31.12.3024 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1248?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORD-ØSTERDAL TINGRETT | Journaldato: 18.02.2020 | RegistryNumber: 1248/2020 | Post/Arkiv Søknad på læring innen helsefagarbeider fra august 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1219?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1219/2020 | Langtidsavdeling Kopi av brev fra landbruksdirektoratet - Svar - søknad om fritak fra konsesjonsplikt ved konsernfusjon http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1191?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1191/2020 | Enhet Forvaltning Svar på mottatt forespørsel om jobb i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4122?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4121/2020 | Lønn og personal Varsel oppmålingsforretning - Fradeling tomt H6 Lauvåsen gbnr 17/4 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4136?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roger Hallberg | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4135/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/6/64 17/6 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4145?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norstad Laila | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4144/2020 | Enhet Forvaltning Tilsyn med kvalifikasjoner - innsending av dokumentasjon http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4111?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ALVDAL TAKST AS | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4110/2020 | Enhet Forvaltning Innvilget søknad om redusert /reduksjon i foreldrebetaling i barnehagene i Stor-Elvdal kommune 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4081?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4080/2020 | Koppang barnehage Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som enhetsleder/styrer Koppang barnehage i 100 % fast stilling - sektor for oppvekst og utdanning http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4007?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 4006/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Uttalelse til fornyelese av 7 tidligere gitte bevillinger - 01.07.2020 - 30.06.2024 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4020?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 4019/2020 | Økonomi Søknad om fast skjenkebevilling for perioden 01.07.2020 - 30.06.2024 - Rondane friluftssenter AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3793?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: RONDANE FRILUFTSSENTER AS | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3792/2020 | Økonomi Innsynsbegjæring i sak 2020/905 - nye lokaler til fritidsklubb http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3738?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Østerdølen - Njaal Kværnes | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3737/2020 | Enhet for kultur og idrett Søknad på reinsdyrjakt i Fampen høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3772?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Løken Granlund | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3771/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Ettersendelse av samsvarserklæring - bruksendring av næringsbygg på gbnr 46/25 Solliaveien 817 - Solliaysteriet SA, Sollia http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3638?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fjellnett - opberger@fjellnett.no | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 3637/2020 | Enhet Forvaltning Situasjonsrapport: Helsedirektoratet nr. 77 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3650?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - FMIN Beredskap | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 3649/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3623?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3622/2020 | Post/Arkiv Varsel oppmålingsforretning - Fradeling tillegg til 13/128 13/5 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3583?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Enerud Truls Pål | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3583/2020 | Enhet Forvaltning Tillatelse til fasadeendring av seterstue på gbnr 14/159 bjørsjøveien 120 - Silje Oldbergsveen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3540?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Silje Olbergsveen | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3540/2020 | Enhet Forvaltning Oversendelse av tinglyst dokument i sak 20/483 . gbnr 19/1651 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3505?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STOR-ELVDAL KOMMUNE | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3505/2020 | Enhet Forvaltning Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som enhetsleder eiendom http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3369?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.05.2020 | RegistryNumber: 3369/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Tilbakemelding på Foreløpig svar på søknad på kommunal bolig http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3359?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 3359/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad på stilling som lærer fra 01.08.2020 - Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3267?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 3267/2020 | Koppang skole Kjørebok - Roy Brænd http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3198?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roy Brænd | Journaldato: 26.04.2020 | RegistryNumber: 3198/2020 | Enhet Forvaltning Valg av tilbyder termisk responstest av energibrønn http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3188?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Østlandet brønn og energiboring as m.fl. | Journaldato: 26.04.2020 | RegistryNumber: 3188/2020 | Enhet Eiendom Informasjonsbrev nr. 5 - uke 17 - Koronavirus / Coronavirus - landbruks- og miljøforvaltningen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3178?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 3178/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om elgjakt - hjortejakt - KF Stor-Elvdal kommuneskoger 2020 - 2023 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3053?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fredrik Brun | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3053/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Åmot kommune - Fabrikkveien, klage på abonnementgebyr, brev fra styrets leder http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2986?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: DELOITTE - Nicolaisen, Christoffer | Journaldato: 19.04.2020 | RegistryNumber: 2986/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 979145551 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2855?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2855/2020 | Enhet Forvaltning Sammenslåing av gbnr 17/771 mfl http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2828?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anbjørg Eriksen | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 2828/2020 | Enhet Forvaltning Revisjonsberetning mva-komp T1 for 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2714?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedmark Revisjon | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 2714/2020 | Økonomi Søknad på stilling som daglig leder ved Rovdyrsenter Østerdalen - sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2704?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 2704/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Tilbud for barn og unge i påsken http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2643?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet (ikke svar) | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 2643/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Referat fra ekstraordinært GSU 1.april 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2634?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sykehuset-Innlandet - Astrid Skotte | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 2634/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 977352800 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2451?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2451/2020 | Enhet Forvaltning Ønsker å motta høringer på planstrategi samt klima- og energiplan http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2439?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Glommen Mjøsen skog | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 2439/2020 | Enhet Forvaltning Svar på informasjon om kompetanse - bistand http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2175?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alina Lynn Evans | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 2175/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Ny forskrift om karantene mv. etter reiser utenfor Norden. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2038?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - FMIN Beredskap | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 2038/2020 | Administrasjon Søknad på stilling som avdelingsingeniør kart og oppmåling i 100 % fast stilling i enhet forvaltning http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2054?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 2054/2020 | Enhet Forvaltning Innreiseforbud til Stor Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2012?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Remme | Journaldato: 15.03.2020 | RegistryNumber: 2012/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Oppsigelse av plass i SFO ved Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1966?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Helge og Mona Hagen | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 1966/2020 | Koppang skole Informasjon til fastleger knyttet til beredskap http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1839?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nav - Helsedirektoratet | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 1839/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Godkjent. Rapport 963308. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1832?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eidsivanett - installatorweb@eidsivanett.no | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 1832/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om tilskudd kulturaktiviteter 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1753?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STOR-ELVDAL HUSFLIDSLAG | Journaldato: 06.03.2020 | RegistryNumber: 1753/2020 | Enhet for kultur og idrett Vedtak om samtykke på vilkår og gebyr http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1715?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for Arbeidstilsynet | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 1715/2020 | Enhet Forvaltning Svar på anmodning om utfyllende opplysninger-fastlegesituasjon og legevaktordning i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1171?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 1171/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Svar på søknad om skoleskyss på grunn av delt bosted - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1678?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 1678/2020 | Koppang skole Eiendomsskatt - klage http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1649?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 1649/2020 | Administrasjon Svar på søknad på stilling som saksbehandler i 100% fast stilling - enhet kommunalteknisk drift, sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1387?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 1387/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Innvilget søknad om rentemidler til filmprosjekt - Moelven Østerdalsbruket   http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1392?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MOELVEN ØSTERDALSBRUKET AS | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 1392/2020 | Enhet Forvaltning Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 19/160 i Stor-Elvdal (3423) http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1235?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 18.02.2020 | RegistryNumber: 1235/2020 | Enhet Forvaltning Informasjonsskriv til landbruksforvaltningen i Innlandet - februar 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1192?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innovasjonnorge - Gretha Karin Larsson | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1192/2020 | Enhet Forvaltning Tar ikke gjenvalg som syreleder i Stor-Elvdal energi AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1213?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Niels Thomas Burchardt | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1213/2020 | Ordføreren Søknad på lærling innen helsefagarbeider fra august 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1215?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1215/2020 | Langtidsavdeling Søknad om redusert /reduksjon i foreldrebetaling i barnehagene i Stor-Elvdal kommune 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4067?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4066/2020 | Koppang barnehage Varsel oppmålingsforretning - Fradeling tomt H6 Lauvåsen gbnr 17/4 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4135?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cecilie Hallingstad | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4134/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Fradeling tomt H5 Lauvåsen 17/4 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4131?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddny Gudmundsdottir | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4130/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/6/64 17/6 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4144?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norstad Jan Erik | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4143/2020 | Enhet Forvaltning Tilsyn med kvalifikasjoner - innsending av dokumentasjon http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4110?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BRØDRENE LANGØIEN ANLEGG AS | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4109/2020 | Enhet Forvaltning Vurdering etter deltidsopplæring i uke 19, 2020 - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4087?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATPED | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4086/2020 | Koppang skole Bidrag til siste krafttak for barna i Moria http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4057?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trondelagfylke - Lars Korsnes | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4056/2020 | Ordføreren Forespørsel om jobb sommeren 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4054?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arvid Eriksson | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4053/2020 | Enhet Helse Søknad på stilling som enhetsleder/styrer Koppang barnehage i 100 % fast stilling - sektor for oppvekst og utdanning http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4006?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 4005/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Tilbakemelding vedrørende styrking av jordmortjenesten i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3962?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sykehuset-Innlandet - Astrid Skotte | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 3961/2020 | Enhet Helse Uttalelse fra Hedmark Fylkeskommune - søknad om midlertidig anleggsavkjørsel - FV 2188 - 3423 - gnr.7/bnr.1 - STOR-ELVDAL kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3922?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 3921/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Fradeling gbnr 19/116 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3865?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stor-Elvdal Kommune | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3864/2020 | Enhet Forvaltning Uttalelse til søknader om salgsbevilling for perioden 01.07.2020 - 30.06.2024 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3794?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3793/2020 | Post/Arkiv Søknad på reinsdyrjakt i KF Stor-Elvdal kommuneskogen høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3770?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Inge Tangen | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3769/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Søknad om fast skjenkebevilling for perioden 01.07.2020 - 30.06.2024 - Atnasjø Kafe AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3792?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ATNASJØ KAFE AS | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3791/2020 | Økonomi Varsel oppmålingsforretning - Fradeling tillegg til 13/128 13/5 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3582?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Enerud Truls Pål | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3582/2020 | Enhet Forvaltning Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 74 - Utbrudd av nytt koronavirus covid-19 i Kina (04.05.2020 - 12:13) http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3485?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - FMIN Beredskap | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3485/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Analyseresultater - analyseperiode 22.04.2020 - 06.05.2020 - Koppang vannverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3559?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alcontrol - ist@alcontrol.no | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3559/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Tillatelse til riving av fritidsbolig på gbnr 54/174 Neskampveien 44 – Laila og Hans Petter Aaseth , Heradsbygd http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3307?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: P&L Byggmesterforretning AS m.fl. | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 3307/2020 | Enhet Forvaltning Vedtak til søknad om tilskudd - beit, 969244969 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3298?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 3298/2020 | Enhet Forvaltning Foreløpig svar på søknad om kommunal bolig http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3288?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 3288/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad på stilling som enhetsleder eiendom i 100% fast stilling - sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3266?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 3266/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad på stilling som lærer fra 01.08.2020 - Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3264?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 3264/2020 | Koppang skole Kjørebok - Roy Brænd http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3197?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roy Brænd | Journaldato: 26.04.2020 | RegistryNumber: 3197/2020 | Enhet Forvaltning Lokal landbruksforvaltning og koronasituasjonen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3058?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3058/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om elgjakt - hjortejakt - KF Stor-Elvdal kommuneskoger 2020 - 2023 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3052?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vidar Austeng-Jørgensen | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3052/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Nye opplysninger - Stor-Elvdal kommune - settekommune for Åmot kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2960?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: DELOITTE ADVOKATFIRMA AS | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 2960/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 989106503 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2854?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2854/2020 | Enhet Forvaltning Krav om sammenslåing av gbnr 17/771 mfl http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2826?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anbjørg Eriksen | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 2826/2020 | Enhet Forvaltning Brev til kommunene vedrørende Databehandleravtale for "Skriv til oss" og Databehandleravtale http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2789?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nav - (PK) NAV Virkemiddelseksjonen Sosiale tjenester | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 2789/2020 | Økonomi Søknad på stilling som daglig leder ved Rovdyrsenter Østerdalen - sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2702?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 2702/2020 | Sektor for samfunnsutvikling HEDMARK REVISJON IKS - INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE FREDAG 17.4.20 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2694?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedmark-Revisjon - Morten Alm Birkelid | Journaldato: 05.04.2020 | RegistryNumber: 2694/2020 | Økonomi Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gbnr 32/7 Solsideveien 365 - Rønnaug Øverby Hole , Kongsberg http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2386?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rønnaug Øverby Hole | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 2386/2020 | Enhet Forvaltning Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 982790840 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2450?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2450/2020 | Enhet Forvaltning Tilhører i SKO-utvalgets nettmøte http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2478?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsforbundet Stor-Elvdal | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2478/2020 | Post/Arkiv Bufdir - Informasjon fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet til kommunene http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2440?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - FMIN Beredskap | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 2440/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Vedr. 20-00437-2 - Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med kommunal planstrategi for Stor-Elvdal kommune 2020–2023 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2361?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for mineralforvaltning | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 2361/2020 | Enhet Forvaltning Kan bistå med hjelp i koronaepidemien http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2171?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anita Olsen | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 2171/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Referat fra ekstraordinært GSU 18.mars 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2143?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sykehuset-Innlandet - Astrid Skotte | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 2143/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester På vegne av Sivilforsvaret Hedmark og Oppland: Melding til kommunene i Innlandet fra Sivilforsvaret - Barnepass til ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2037?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - FMIN Beredskap | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 2037/2020 | Administrasjon Uvelkomne hytteeiere? http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2011?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halden - Tor Kårtvedt | Journaldato: 15.03.2020 | RegistryNumber: 2011/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad på stilling som avdelingsingeniør kart og oppmåling i 100 % fast stilling i enhet forvaltning http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1874?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 1874/2020 | Enhet Forvaltning Covid-19 - Informasjon om ny diagnosekode i ICPC-2 og fritak fra egenandel http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1838?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 1838/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad om tilskudd kulturaktiviteter 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1729?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STOR-ELVDAL SKOLEKORPS | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 1729/2020 | Enhet for kultur og idrett Igangsettingstillatelse 1 - riving av deler av bygning, fasadeendring og tilbygg til varehus på gbnr 19/600 Storgata 99 - Norutbygg, Surnadal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1722?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SETRA DRIFT AS | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 1722/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om skoleskyss skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1654?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marianne Brænd m.fl. | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 1654/2020 | Koppang skole Godkjenning av tilsynsrapport - granheimveien 10A http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1642?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eidsivanett - installatorweb@eidsivanett.no | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 1642/2020 | Enhet Eiendom For høy takst - Eiendomsskatt 2020 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1643?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Opplysningsvesenets fond | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 1643/2020 | Administrasjon Melding om postalt tilsyn - krav om opplysninger http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1578?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Direktoratet for Arbeidstilsynet | Journaldato: 28.02.2020 | RegistryNumber: 1578/2020 | Enhet Eiendom Melding om mottatt søknad på saksbehandlerstilling i kommunalteknisk drift http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1383?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 1383/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Innvilget søknad om rentemidler - Østerdalen Festivalforening http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1308?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ØSTERDALEN FESTIVALFORENING | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 1308/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på lærling innen helsefagarbeider fra august 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1214?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1214/2020 | Langtidsavdeling Søknad om utbetaling av skogfond http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1196?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alf Magne Amundsen | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1196/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Fradeling tomt H5 Lauvåsen gbnr 17/4 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4130?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond Elveos | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4129/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Fradeling tomt H6 Lauvåsen gbnr 17/4 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4134?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Skard Erling Hodne | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4133/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/6/66 17/6 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4140?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagernes Arne Martin | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4139/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/6/64 17/6 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4143?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lindstad Åse Heidi | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4142/2020 | Enhet Forvaltning NVEs generelle tilbakemelding ved offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Mykleby fjelltak - Stor-Elvdal kommune, Innlandet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4084?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NVE | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4083/2020 | Enhet Forvaltning Periodisk kjøretøykontroll - HB 78379 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4097?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SULLAND ELVERUM AS | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4096/2020 | Hjemmebaserte tjenester Brev til medlemskommunene om søknad på tilskuddsordningen - søknadsfrist 15. juni 2020 - oppfordring til kommuner med ulverevir til å søke om midler http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4107?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utmarkskommunenes sammenslutning | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4106/2020 | Enhet Forvaltning Tilsyn med kvalifikasjoner - innsending av dokumentasjon http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4108?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STENSVAND EIENDOM AS | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4107/2020 | Enhet Forvaltning Analyseresultater - analyseperiode 13.05.2020 - 18.05.2020 - Evenstad nye vannverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4003?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alcontrol | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 4002/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Tilskudd til miljøtiltak i skog; ramme og ordning 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3998?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Innlandet | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 3997/2020 | Enhet Forvaltning Miljøfaglig uttalelse - bygging av landbruksveg gbnr 7/1 - Gråberget - Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3891?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 3890/2020 | Enhet Forvaltning Innvilget søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i Koppang barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3900?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 3899/2020 | Koppang barnehage Varsel oppmålingsforretning - Fradeling gbnr 19/116 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3864?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Austeng Gunnar | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3863/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på reinsdyrjakt - kalvekort i Fampen høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3768?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miriam Vingebakken | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3767/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 - Arnesen Landhandleri http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3791?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARNESENS LANDHANDLERI | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3790/2020 | Økonomi Tilskudd til styrking av jordmortjenesten i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3640?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Astrid. Skotte@sykehuset-innlandet.no | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 3639/2020 | Enhet Helse Søknad om fast skjenkebevilling for perioden 01.07.2020 - 30.06.2024 - Johnnys kantine og catering http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3621?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: JOHNNYS KANTINE OG CATERING Johnny Granheim | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3620/2020 | Økonomi Varsel oppmålingsforretning - Fradeling tillegg til 13/128 13/5 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3581?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oldervik Jan Ivar | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3581/2020 | Enhet Forvaltning Underskrevet midlertidig arbeidsavtale for perioden 01.04.2020 - 31.05.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3546?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bernt Stray Andreassen | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3546/2020 | Enhet Helse Søknad på 79,15% nattstilling ved Moratunet sykehjem - sektor for institusjon- og hjemmebaserte tjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3454?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 3454/2020 | Langtidsavdeling Søknad på stilling som lærer og assistent - Sollia skole fra 01.08.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3442?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 3442/2020 | Sollia skole og barnehage Helsedirektoratet - Situasjonsrapporter - utbrudd av nytt koronavirus covid-19 i Kina (30.04.2020 - 12:24) http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3396?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - FMIN Beredskap | Journaldato: 02.05.2020 | RegistryNumber: 3396/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Foreløpig svar på henvendelse http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3295?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klp - KLP Skadeforsikring - Oppgjørsavdelingen Motor | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 3295/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Foreløpig svar på søknad på kommunal bolig http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3283?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 3283/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad på stilling som enhetsleder eiendom i 100% fast stilling - sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3265?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 3265/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad på stilling som lærer fra 01.08.2020 - Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3260?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 3260/2020 | Koppang skole Kontantstøtterapportering for barnehagene i Stor-Elvdal kommune april 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3228?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 3228/2020 | Koppang skole Analyseresultater - analyseperiode 22.04.2020 - 27.04.2020 - Koppang vannverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3235?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Synlab - eg@synlab.no | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 3235/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Kjørebok snøscooter - Tom Granquist http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3196?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tom Granquist | Journaldato: 26.04.2020 | RegistryNumber: 3196/2020 | Enhet Forvaltning Tillatelse til riving samt gjenoppføring av fritidsbolig på gbnr 14/396 Atndalen 1305 - Bjørn Arild Pettersen , Løten http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3180?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BJØRN ÅSEN AS | Journaldato: 26.04.2020 | RegistryNumber: 3180/2020 | Enhet Forvaltning Etterlyser svar på mail - endring i arbeidsgiverkontrollen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3182?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Våler Kommune - Odd Nybo | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 3182/2020 | Administrasjon Svar på mail ang. fradeling GID 17/771 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2812?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler MNEF | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 2812/2020 | Enhet Forvaltning Tillatelse til oppføring av bolig på gbnr 19/1752 – Marius Buchholdt, Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3013?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Älvsbyhus Norge As | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3013/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om elgjakt - hjortejakt - KF Stor-Elvdal kommuneskoger 2020 - 2023 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3046?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Bendik Selman | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3046/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Diverse informasjon om produksjonstilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3032?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Fremgården, Tordis | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 3032/2020 | Enhet Forvaltning Smittevernutstyr - Leveranse, rutine for fordeling og flytskjema http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2957?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - FMIN Beredskap | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 2957/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Plan for fasadeendring av seterstue http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2958?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silje Olbergsveen | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 2958/2020 | Enhet Forvaltning Referat (utkast) ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 15.04.20 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2945?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sykehuset-Innlandet - SIHF PB Servicekontoret | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 2945/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 987626607 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2853?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2853/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på stilling som daglig leder ved Rovdyrsenter Østerdalen - sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2701?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 2701/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Informasjon til deltidselever og foresatte http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2727?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 2727/2020 | Koppang skole HEDMARK REVISJON IKS - PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 3.4.20 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2692?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedmark-Revisjon - Morten Alm Birkelid | Journaldato: 05.04.2020 | RegistryNumber: 2692/2020 | Økonomi Dokumenter til Stor Elvdal Kommune - Fabrikkveien Hybelutleie på Rena. Tilrettelegging av saken for Formannskapet i Åmot Kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2681?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Åmot kommune | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 2681/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Uttalelse- Forutsigbarhetsvedtak om bruk av utbyggingsavtaler - Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2683?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet fylkeskommune | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 2683/2020 | Enhet Forvaltning Aktivering av Digisos og SvarInn http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2615?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 2615/2020 | Økonomi Søknad om tilskudd - beit, 969244969 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2575?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2575/2020 | Enhet Forvaltning Ad arbeidsavtale kommunelege/fastlege/LIS3 - Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2495?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 2495/2020 | Enhet Helse Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 989201565 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2449?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2449/2020 | Enhet Forvaltning Tilbud til barn og unge som trenger det mest http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2433?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet (ikke svar) | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 2433/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Tillatelse til oppføring av anneks til fritidsbolig på gbnr 54/211 Gravskardveien 63 - Sigbjørn Karlsen , Ottestad http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2349?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigbjørn Karlsen | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 2349/2020 | Enhet Forvaltning Innvilget søknad om skolegang i Åmot http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2358?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 2358/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Svar på tilbud om å bistå med hjelp innen helse http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2170?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Moe | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 2170/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Referat fra møte i administrasjonsutvalget den 11.03.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2142?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sverre Oskar Øverby m.fl. | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 2142/2020 | Post/Arkiv Tillatelse til bygging av avløpsanlegg for kårbolig på gbnr 8/1 Storelvdalsveien 2103 - Furuseth gård AS , Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2102?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: PER HAGEN AS | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 2102/2020 | Enhet Forvaltning Opphold i Stor Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2010?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Birgit Paulsen | Journaldato: 15.03.2020 | RegistryNumber: 2010/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Uttalelse fra fylkesmannen i Innlandet - søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr. 4/22 m.fl. i Stor-Elvdal kommune - Ole Gudmund Furuseth http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1866?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 1866/2020 | Enhet Forvaltning Rullering av planstrategi - oppdatert versjon http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1835?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk Friluftsliv | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 1835/2020 | Enhet Forvaltning Oppdatert informasjon om koronaviruset http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1829?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 1829/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad om tilskudd kulturaktiviteter 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1728?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STOR-ELVDAL KULTURRÅD | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 1728/2020 | Enhet for kultur og idrett Søknad på stilling som avdelingsingeniør kart og oppmåling i 100 % fast stilling i enhet forvaltning http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1702?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 1702/2020 | Enhet Forvaltning Tilleggsopplysninger - søknad om kjøring med traktor til seter - gjelder rydding av seter låve http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1676?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dreamvalley - Tina Mareen Buddeberg | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 1676/2020 | Enhet Forvaltning MANGLENDE UTBEDRING AV JORDFEIL I HENHOLD TIL VEDTAK http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1641?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eidsivanett - installatorweb@eidsivanett.no | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 1641/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Uttalelse fra Innlandet fylkeskkommune - oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gbnr 32/7 Solsideveien 365 - Stor-Elvdal kommune - Søker: Rønnaug Øverby Hole, Kongsberg http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1648?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet fylkeskommune | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 1648/2020 | Enhet Forvaltning Eiendomsskatt - tilbakemeldinger / klager http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1637?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Randi Snefrid Ørsland | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 1637/2020 | Administrasjon Søknad på stilling - skogrelatert sommerjobb - sektor for samfunnsutvikling -sommeren 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1617?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2020 | RegistryNumber: 1617/2020 | Enhet Forvaltning Tillatelse til bygging av adkomstvei til fritidsbolig på gbnr 47/60 fnr 32 Kletten 100 - Arnor Palmesen , Roverud http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1508?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnor Dagfinn Palmesen | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1508/2020 | Enhet Forvaltning Innvilget søknad om rentemidler - Skogselskapet i Hedmark http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1307?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SKOGSELSKAPET I HEDMARK | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 1307/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på stilling som saksbehandler i 100% fast stilling - enhet kommunalteknisk drift, sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1337?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 1337/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Endring av strømabonnement - fra 15.02.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1236?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hafslundstrom - Hafslund Strom Enterprise | Journaldato: 18.02.2020 | RegistryNumber: 1236/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Svar på innsyn reisetid grunnskoleelever http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1233?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NRK | Journaldato: 18.02.2020 | RegistryNumber: 1233/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 14/38 i Stor-Elvdal (3423) http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1184?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1184/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om skoleskyss/delt bosted skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4068?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4067/2020 | Koppang skole Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/6/66 17/6 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4139?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellstrøm Hege Anett | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4138/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Fradeling tomt H6 Lauvåsen gbnr 17/4 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4133?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bergh Ellen Østmoe | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4132/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Fradeling tomt H5 Lauvåsen gbnr 17/4 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4129?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Skard Erling Hodne | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4128/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/6/64 17/6 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4142?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thor Arne Holter | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4141/2020 | Enhet Forvaltning Melding om vedtak - Midler til drift av Rondanevegen SA i 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4088?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rondane vegen m.fl. | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4087/2020 | Nærings- og samfunnsutvikler Purring på opplysninger - krav om retting ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4086?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4085/2020 | Enhet Helse Tilsyn med kvalifikasjoner - innsending av dokumentasjon http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4102?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: VEI24 AS | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4101/2020 | Enhet Forvaltning Bekreftelse leie av skolebygg http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4106?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norges- natur og økoligigymnas | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4105/2020 | Rådmann Søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4080?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stine Smedbakken | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4079/2020 | Koppang skole Informasjon om evaluering av tilskuddsordningen for kommuner med ulverevir http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4063?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4062/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på nattvaktstilling ved Moratunet sykehjem - Sektor for institusjon- og hjemmebaserte tjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4064?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4063/2020 | Langtidsavdeling Bekreftelse på melding om skade på bil med registreringsnummer HB 74655 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4058?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4057/2020 | Enhet Helse Analyseresultater - analyseperiode 13.05.2020 - 18.05.2020 - Atna vannverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4004?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alcontrol | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 4003/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Analyseresultater - analyseperiode 13.05.2020 - 18.05.2020 - Steinvik vannverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4002?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alcontrol | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 4001/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad på stilling som kommunikasjonsmedarbeider og leder av folkebiblioteket i 100 % fast stilling i enhet kultur og idrett http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4017?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 4016/2020 | Enhet for kultur og idrett Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som enhetsleder/styrer Koppang barnehage i 100 % fast stilling - sektor for oppvekst og utdanning http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3991?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 3990/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene for trening av hund - Lars Gangås http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3988?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Gangås | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 3987/2020 | Enhet Forvaltning Utbetalingsbrev for norsktilskudd utbetalt 15.05.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3957?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET HOVEDKONTOR | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 3956/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Svar på tilsynsrapport med varsel om pålegg http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3941?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Direktoratet for Arbeidstilsynet | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 3940/2020 | korttidsavdeling Oversendelse til høring - etablering av atkomstvei med planfri kryssing av jernbanen som følge av sanering av planoverganger ved Gråberget på Rørosbanen i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3892?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Innlandet m.fl. | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 3891/2020 | Enhet Forvaltning Innvilget søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehagene i Stor-Elvdal kommune 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3896?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 3895/2020 | Koppang barnehage Varsel oppmålingsforretning - Fradeling gbnr 19/116 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3863?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Moelven Østerdalsbruket As | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3862/2020 | Enhet Forvaltning Uttalelse - dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte på Myklebysætra , gbnr 10/163 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3843?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3842/2020 | Enhet Forvaltning Reguleringsplan for Mykleby fjelltak - offentlig ettersyn http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3796?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET m.fl. | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3795/2020 | Enhet Forvaltning Retningslinjer for tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3717?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3716/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på reinsdyrjakt i Fampen og Sølnkletten høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3767?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Eriksen | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3766/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 - Coop Innlandet SA, avd Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3775?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: COOP INNLANDET SA | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3774/2020 | Økonomi Retur av tinglyst skjøte gbnr 19/1752 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3748?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOFORUM TRØNDELAG | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3747/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Varsel oppmålingsforretning - Fradeling tillegg til 13/128 13/5 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3580?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oldervik Jan Ivar | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3580/2020 | Enhet Forvaltning Underskrevet rammeavtale for perioden 01.04.20 - 30.09.20 - tilkallingvikar barne- og ungdomsarbeider - Enhet tiltak for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3616?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Berget | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3616/2020 | Enhet tiltak for funksjonshemmede Søknad om fast skjenkebevilling for perioden 01.07.2020 - 30.06.2024 - Stor-Elvdal hotell http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3618?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STOR-ELVDAL HOTELL AS | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3618/2020 | Økonomi Analyseresultater - analyseperiode 22 .04.2020 - 06.05.2020 - gjelder Evenstad nye vannverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3561?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alcontrol - ist@alcontrol.no | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3561/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Underskrevet arbeidsavtale - sommervikar - Sektor for Samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3526?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sinisa Duric | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3526/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Revisjonsuttalelse tilskudd 2019 - Helsestasjons- og skolehelsetjenesten http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3518?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedmark Revisjon | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3518/2020 | Enhet Helse Interpellasjon fra Sosialistisk venstreparti v/Ane Eriksen Hamilton - Stor-Elvdal kommune - Støtte oppropet "Evakuer barna fra Moria" http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3520?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sosialistisk venstreparti v/Ane Eriksen Hamilton | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3520/2020 | Ordføreren Signert kontrakt http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3467?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: AMUNDRUD VVS AS | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 3467/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Referat fra samarbeidsmøte 03.04.20 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3469?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 3469/2020 | Stor-Elvdal ungdomsskole Søknad på stilling som lærer og assistent - Sollia skole fra 01.08.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3439?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 3439/2020 | Sollia skole og barnehage Tilskudd til forebyggende trafikksikkerhetsarbeid http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3311?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 3311/2020 | Enhet Forvaltning Bekreftelse for utbetaling av skadeoppgjør HB68473, vår skade 373780 (KLPREF373780-MO437) http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3291?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Klp - KLP Skadeforsikring - Oppgjørsavdelingen Motor | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 3291/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad på stilling som enhetsleder eiendom i 100% fast stilling - sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3261?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 3261/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om kommunal bolig http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3282?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 3282/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Tillatelse til oppføring av garasje på gbnr 19/122 Øvre Båsrøstvei 42 - Mari Austeng-Jørgensen , Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2961?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mari Austeng-Jørgensen | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 2961/2020 | Rådmann 1 hjort for mye registrert sett og skutt Messelt 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3206?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statskog - Kjell Bratlien | Journaldato: 26.04.2020 | RegistryNumber: 3206/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på sommerjobb administrasjon i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3207?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.04.2020 | RegistryNumber: 3207/2020 | Administrasjon Kjørebok motorferdsel i utmark 2020 - Bjørn Olav Fjellmo http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3132?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Fjellmo | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 3132/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Fradeling tillegg 19/1651 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3083?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stor-Elvdal kommune | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3083/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på stilling som lærer fra 01.08.2020 - Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3074?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3074/2020 | Koppang skole Søknad om elgjakt - hjortejakt - KF Stor-Elvdal kommuneskoger 2020 - 2023 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3006?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frank Mellemstuen | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 3006/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Foreløpig svare - videre saksgang -fasadeendring av seterstue på gbnr 14/159 bjørsjøveien 120 - Silje Oldbergsveen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2933?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Silje Olbergsveen | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 2933/2020 | Enhet Forvaltning Innspill fra Utdanningsforbundet vedrørende sak PS 2020/16 - renovering av svømmehall http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2901?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsforbundet Stor-Elvdal | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2901/2020 | Enhet Eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 815275012 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2852?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2852/2020 | Enhet Forvaltning Tillatelse til oppføring av redskapshus på gbnr 19/7 Øvergårdsveien 75 - Øvergård gård, Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2821?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGMESTER ULVMOEN AS | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 2821/2020 | Enhet Forvaltning Tilleggsopplysninger - oppføring av bolig på gbnr 19/1752 – Marius Buchholdt, Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2836?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alvsbyhus Mail Onmicrosoft - Pål Terje Carlsen | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 2836/2020 | Enhet Forvaltning Foreløpig svar - videre saksgang - søknad om dispensasjon til installasjon av vannklosett med avløp til tett tank http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2763?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Henry Dahl Johansen | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 2763/2020 | Enhet Forvaltning Analyseresultater - analyseperiode 01.04.2020 - 06.04.2020 - Koppang vannverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2738?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ALCONTROL NORWAY AS | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 2738/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Fradeling GID 17/771 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2720?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler MNEF | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 2720/2020 | Enhet Forvaltning Nye opplysninger - Stor-Elvdal kommune - settekommune for Åmot Kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2712?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: DELOITTE ADVOKATFIRMA AS | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 2712/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad på stilling som daglig leder ved Rovdyrsenter Østerdalen - sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2700?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 2700/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Infoskriv nr. 3/veke 14 om koronasituasjonen til landbrukskontora frå Fylkesmannen i Innlandet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2691?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Grasbakken, Anne Berit | Journaldato: 05.04.2020 | RegistryNumber: 2691/2020 | Enhet Forvaltning Oversendelse av opplysninger ang databehandleravtale http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2614?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV KONTAKTSENTER INNLANDET | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 2614/2020 | Økonomi Innkalling til styremote 03.04.2020 - Hedmark revisjon IKS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2568?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedmark Revisjon | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2568/2020 | Økonomi Søknad om tilskudd - beit, 974232669 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2587?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2587/2020 | Enhet Forvaltning Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 961272432 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2448?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2448/2020 | Enhet Forvaltning Revisjonsuttalelse for rapportering antall PU per 1.1.2020 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2431?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedmark-Revisjon - Hanne Mette Rusten | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 2431/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søk om midler til programmering http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2419?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 2419/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Innvilget søknad om skolegang i Åmot http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2352?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 2352/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Tillatelse til bygging av avløpsanlegg på gbnr 47/50 Solliaveien 416 - Tone Hanche-Olsen og Anders Sætre -Høvik http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2223?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: POB OPPMÅLING Per Olav Bonesvoll | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 2223/2020 | Enhet Forvaltning Kan bistå med hjelp innen helse http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2159?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Moe | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 2159/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Korona-smitte og FIAS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2033?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fias - Jan Otto Saur | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 2033/2020 | Administrasjon Tillatelse til oppføring av tilbygg og ombygging avl våningshus på gbnr 19/535 Atnaveien 982 - Mona Skjæret Gangås og Lars Gangås, Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2025?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGMESTER ULVMOEN AS | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 2025/2020 | Enhet Forvaltning Berammet møte i Eldrerådet den 17.03.2020 utsettes http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1941?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Christian Halse m.fl. | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 1941/2020 | Post/Arkiv Råd om organisering av smitteverntiltak i kommunene - 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1827?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 1827/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Uttalelse fra Innlandet fylkeskommune - søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr. 4/22 m.fl. i Stor-Elvdal kommune - Ole Gudmund Furuseth http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1820?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet fylkeskommune | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 1820/2020 | Enhet Forvaltning Innspill til varsel om oppstart - planstrategi for Stor-Elvdal kommune 2020-2023 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1774?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET | Journaldato: 06.03.2020 | RegistryNumber: 1774/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om tilskudd kulturaktiviteter 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1727?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDSMUSIKALEN | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 1727/2020 | Enhet for kultur og idrett Tildeling av landbrukspolitiske virkemidler og belastningsfullmakter i 2020 på jordbruksområdet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1714?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 1714/2020 | Enhet Forvaltning Rammetillatelse til riving deler av bygning, fasadeendring og tilbygg til varehus på gbnr 19/600 Storgata 99 – Norutbygg, Surnadal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1679?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SETRA DRIFT AS | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 1679/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om motorferdsel i utmark - Stor-Elvdal snøscooterklubb http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1663?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frank Mellemstuen | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 1663/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på stilling - skogrelatert sommerjobb - sektor for samfunnsutvikling -sommeren 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1615?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2020 | RegistryNumber: 1615/2020 | Enhet Forvaltning Invitasjon til deltidsopplæring uke 13, 2020, ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1568?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2020 | RegistryNumber: 1568/2020 | Koppang skole Tilbakemelding på Skattetakst 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1580?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Banenor - Haugen Anita Helene | Journaldato: 28.02.2020 | RegistryNumber: 1580/2020 | Administrasjon Abonnement - tv/internett - Gimleveien 10B, 2480 Koppang - Endring av abonnement http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1513?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Telenor - Bedrift TV | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1513/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad på stilling som avdelingsingeniør kart og oppmåling i 100 % fast stilling i enhet forvaltning http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1531?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1531/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om skoleskyss skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1411?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jolanta Mucka | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 1411/2020 | Koppang skole Uttalelse fra fylkesmannen - oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gbnr 32/7 - Stor-Elvdal - Dispensasjonshøring http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1369?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 1369/2020 | Enhet Forvaltning Tilbakemelding på stilling som kommunelege/fastlege - Stor-Elvdal kommune) http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1319?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 1319/2020 | Enhet Helse Søknad på stilling som saksbehandler i 100% fast stilling - enhet kommunalteknisk drift, sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1266?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2020 | RegistryNumber: 1266/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Forelegging av kabeltarse og nettstasjon langs Fv 27 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1188?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eidsiva Nett AS | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1188/2020 | Enhet Forvaltning Innsyn reisetid grunnskoleelever http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1222?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Fredrik Kampevoll | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1222/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Varsel oppmålingsforretning - Fradeling tomt H5 Lauvåsen gbnr 17/4 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4128?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bergh Ellen Østmoe | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4127/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Fradeling tomt H6 Lauvåsen gbnr 17/4 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4132?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Myrvang Gunnar | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4131/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/6/66 17/6 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4138?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Christensen Berit | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4137/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/6/64 17/6 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4141?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statskog Glomma As | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4140/2020 | Enhet Forvaltning Oversendelse av vigselsbok - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4093?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Skatt Øst m.fl. | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4092/2020 | Post/Arkiv Tilsyn med kvalifikasjoner - innsending av dokumentasjon http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4099?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NILSEN BYGGTJENESTER AS | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4098/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4078?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tine Merethe Oskarsen m.fl. | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4077/2020 | Koppang skole Melding om vedtak - Midler til utvikling av Norges Natur- og Økologigymnas AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4090?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norges Natur og Økologigymnas | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4089/2020 | Nærings- og samfunnsutvikler Oversendelse av underskrevet partnerskapsavtale mellom Innlandet fylkeskommune og Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4071?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Innlandet fylkeskommune | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4070/2020 | Post/Arkiv Søknad på stilling som kommunikasjonsmedarbeider og leder av folkebiblioteket i 100 % fast stilling i enhet kultur og idrett http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4016?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 4015/2020 | Enhet for kultur og idrett Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som enhetsleder/styrer Koppang barnehage i 100 % fast stilling - sektor for oppvekst og utdanning http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3979?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 3978/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Søknad om dispensasjon fra båndtvang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3963?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Gangås | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 3962/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på nattestilling ved Moratunet sykehjem - sektor for institusjon- og hjemmebaserte tjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3953?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 3952/2020 | Langtidsavdeling Spørsmål angående utlysningen av kommunikasjonsmedarbeider og leder av folkebiblioteket http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3946?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Kværnes | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 3945/2020 | Ordføreren Sletting av tinglyst heftelse gnr 19 bnr 1713 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3921?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Advokat Jostein Morønning | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 3920/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om redusert / reduksjon i foreldrebetaling i barnehagene i Stor-Elvdal kommune 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3869?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 3868/2020 | Koppang barnehage Forhåndsvarsel om oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3866?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3865/2020 | Kulturskole Varsel oppmålingsforretning - Fradeling gbnr 19/116 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3862?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Byrne Johanna Maria | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3861/2020 | Enhet Forvaltning Uttalelse - dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte på Myklebysætra , gbnr 10/163 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3844?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3843/2020 | Enhet Forvaltning NVEs uttalelse til søknad om etablering av landbruksveg i Gråberget GBnr 7/1 - Stor-Elvdal kommune, Innlandet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3835?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3834/2020 | Enhet Forvaltning Innkalling til møte i AU i Regionrådet for Sør-Østerdal 14. mai 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3731?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandetfylke - Hansen, Hilde Kristin | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3730/2020 | Ordføreren Anmodning om bekreftelse om status på abonnementer http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3665?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fias - Arve Fossen | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3664/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Uttalelse fra Innlandet Fylkeskommune - bygging av landbruksvei på gbnr 19/7 - Bjønnbekkveien - Knut Nicolaisen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3746?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3745/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 - Coop Innlandet SA, avd Atna http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3773?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: COOP INNLANDET SA | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3772/2020 | Økonomi Søknad på reinsdyrjakt i Sølnkletten / Gråsjøen høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3766?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erlend Sandberg | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3765/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Ettersendelse av manglende dokumentasjon - Bruksendring av næringsbygg på gbnr 46/25 Solliaveien 817 - Solliaysteriet SA, Sollia http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3628?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Vaaler | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3627/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Fradeling tillegg til 13/128 13/5 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3579?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Austad Mie | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3579/2020 | Enhet Forvaltning Analyseresultater - analyseperiode 22.04.2020 - 06.05.2020 - gjelder Steinvik vannverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3560?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alcontrol - ist@alcontrol.no | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3560/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Analyseresultater - analyseperiode 22.04.2020 - 06.05.2020 - Atna vannverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3525?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alcontrol - ist@alcontrol.no | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3525/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad på stilling som lærer og assistent - Sollia skole fra 01.08.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3438?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 3438/2020 | Sollia skole og barnehage Kontrakt til signering og ansvarsforsikring http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3411?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AMUNDRUD VVS AS | Journaldato: 02.05.2020 | RegistryNumber: 3411/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Firmaattest - Stor-Elvdal Hotell http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3430?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Storelvdalhotell - Pål Sagen | Journaldato: 02.05.2020 | RegistryNumber: 3430/2020 | Økonomi Oversender skjøte til tinglysing gbnr 19/1752 - Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3385?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 02.05.2020 | RegistryNumber: 3385/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Etterlyser svar på søknad om midler til drift av Rondanevegen SA i 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3341?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rondane vegen | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 3341/2020 | Nærings- og samfunnsutvikler Uttalelse - dispensasjon for riving og gjenoppføring av uthus gbnr 14/412 - Kjølseterveien 88 - Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3339?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 3339/2020 | Enhet Forvaltning Påminnelse - rapportering på ventetider http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3348?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 3348/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Til alle kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Innlandet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3372?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 3372/2020 | Enhet tiltak for funksjonshemmede Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 71 - Utbrudd av nytt koronavirus covid-19 i Kina (28.04.2020 - 12:23) http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3313?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - FMIN Beredskap | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 3313/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Revidert erstatningstilbud på HB68473, vår skade 373780 (KLPREF373780-MO437) http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3290?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klp - KLP Skadeforsikring - Oppgjørsavdelingen Motor | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 3290/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Uttalelse - søknad om dispensasjon - oppføring av uthus til Stegghytta gbnr 33/6 - Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3280?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 3280/2020 | Enhet Forvaltning Oversendelse av nytt matrikkelbrev på gbnr 19/1752 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3254?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STOR-ELVDAL KOMMUNE | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 3254/2020 | Enhet Forvaltning Analyseresultater - analyseperiode 22 .04.2020 - 27.04.2020 - gjelder Evenstad nye vannverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3237?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Synlab - eg@synlab.no | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 3237/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Mal for kommunal trafikksikkerhetsplan 2018 - 2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3210?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tryggtrafikk - Anders Havdal | Journaldato: 26.04.2020 | RegistryNumber: 3210/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på stilling som enhetsleder eiendom i 100% fast stilling - sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3168?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 3168/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Oversender signert leieavtale http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3092?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mary Lillian og Ivar Sand | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 3092/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Oversendelse av manglende dokumentasjon - søknad om riving av fritidsbolig på gbnr 54/174 Neskampveien 44 – Laila og Hans Petter Aaseth , Heradsbygd http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3152?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pl-Byggmesterforretning - Håvard Paulsen | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 3152/2020 | Enhet Forvaltning Oversender avtale til underskrift http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3022?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sinisa Duric | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 3022/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Godkjenning av gjødslingsplan for 2020 - 2024 - gbnr 6/172 m.fl. - Frank Westvang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2632?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: WESTVANG FRANK | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 2632/2020 | Enhet Forvaltning Uttalelse fra Innlandet fylkeskommune - søknad om dispensasjon til oppføring av anneks på gbnr 14/388 - Anne Westgaard Wærsted, Porsgrunn http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3096?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet fylkeskommune | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 3096/2020 | Enhet Forvaltning Kjørebok motorferdsel i utmark 2020 - Atnestua AS v/Trygve Røer http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3105?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Storebrand - Røer, Trygve | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 3105/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på stilling som lærer fra 01.08.2020 - Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3073?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3073/2020 | Koppang skole Tilskudd til styrking av jordmortjenesten ved helsestasjon - og skolehelsetjenesten http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3080?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sykehuset Innlandet v/Astri Skotte | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3080/2020 | Enhet Helse Varsel oppmålingsforretning - Fradeling tillegg 19/1651 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3049?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norutbygg As | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3049/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på kommunal bolig http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3012?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3012/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Dispensasjon til oppføring av garasje på gbnr 19/122 Øvre Båsrøstvei 42 - Mari Austeng-Jørgensen , Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2915?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mari Austeng-Jørgensen | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 2915/2020 | Rådmann Søknad om elgjakt - hjortejakt - KF Stor-Elvdal kommuneskoger 2020 - 2023 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2974?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Holen | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 2974/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Referat fra ekstraordinært GSU 15.april 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2946?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sykehuset-Innlandet - Astrid Skotte | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 2946/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Høring - Søknader om bygging av landbruksvei kl.3 - 3423-8/1 , 8/8 Furuset Gård - Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2913?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet fylkeskommune | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2913/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 913005511 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2851?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2851/2020 | Enhet Forvaltning Avslag søknad om tilskudd 2020 - Tilbud til barn og unge med behov for langvarig / sammensatt oppfølging kapittel 765 post 60 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2802?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 2802/2020 | Enhet Helse KF Stor-Elvdal kommuneskoger 2019 revisjonsberetning og Årsavslutningsbrev http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2796?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedmark-Revisjon - Berit Bøhn | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 2796/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Dispensasjon for utlegging av åte - vilkårsoppfølging http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2745?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET m.fl. | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 2745/2020 | Enhet Forvaltning Foreløpig svar -videre saksgang - søknad om tillatelse til oppføring av bolig på gbnr 19/1752 – Marius Buchholdt, Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2747?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Älvsbyhus Norge As | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 2747/2020 | Enhet Forvaltning Godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 6/15 - Severin Myrbakken http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2656?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Severin Myrbakken | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 2656/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på stilling som daglig leder ved Rovdyrsenter Østerdalen - sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2679?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 2679/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Tillatelse til oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gbnr 17/4 fnr 35 Olandsveien 4 - Jan Moe , Ridabu http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2669?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Moe | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 2669/2020 | Enhet Forvaltning Registreringsark jord og steinmassar som ikkje er forureina http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2534?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 2534/2020 | Enhet Forvaltning Vedtak til søknad om tilskudd - beit, 982790840 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2607?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 2607/2020 | Enhet Forvaltning Uttalelse angående søknad om fasadeendring på seterstue - gbnr 14/159 - Bjørsjøveien 120 - Stor-Elvdal kommune. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2622?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet fylkeskommune | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 2622/2020 | Enhet Forvaltning Arbeidsbekreftelse - Sekretær samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2511?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øivind Bakken | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2511/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Stor-Elvdal kommune - Uttalelse til forutsigbarhetsvedtak om bruk av utbyggingsavtaler http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2574?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BANE NOR SF | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2574/2020 | Enhet Forvaltning Innkalling til representantskapsmøte den 27. april 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2583?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Midt-Hedmark brann og redning | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2583/2020 | Rådmann Miljøvirkemidler i skogbruket - NMSK http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2483?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trysil kommune | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2483/2020 | Enhet Forvaltning Tillatelse til bygging av avløpsanlegg på gbnr 41/8 Rondeveien 380 - Øystein Solheim Lien , Lier http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2441?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: POB OPPMÅLING Per Olav Bonesvoll | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2441/2020 | Enhet Forvaltning Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 913005511 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2447?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2447/2020 | Enhet Forvaltning Registrering av tall på personer med psykisk utviklingshemming, STOR-ELVDAL, 2020, 13 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2414?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Altinn | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 2414/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2402?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet (ikke svar) | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 2402/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Vedrørende Åmot kommunes innkreving av abonnementsgebyr overfor fabrikkveien hybelutleie på Rena http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2359?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: DELOITTE - Neziri, Kosovare | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 2359/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Nytt rundskriv - spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL - tildeling av midler 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2327?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 2327/2020 | Enhet Forvaltning Etterkontroll på HB74655 utført av Koppang Auto AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2287?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Koppang Auto AS | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 2287/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Svar på forespørsel om skoleplass i Åmot http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2269?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Åmot kommune | Journaldato: 21.03.2020 | RegistryNumber: 2269/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Kan bistå med hjelp i koronaepedimien http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2158?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita Olsen | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 2158/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Tilsynsrapport med varsel om pålegg http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2140?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for Arbeidstilsynet | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 2140/2020 | korttidsavdeling Ettersendelse av erklæring om ansvarsrett - oppføring av tilbygg og ombygging av våningshus på gbnr 19/535 Atnaveien 982 - Mona Skjæret Gangås og Lars Gangås, Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2024?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGGMESTER ULVMOEN AS | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 2024/2020 | Enhet Forvaltning Informasjon om midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2029?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 2029/2020 | Administrasjon Referat fra Ansvarsgruppemøte. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2056?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 2056/2020 | Koppang skole Svar på spørsmål om opphold på hytta http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2003?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Birgit Andresen | Journaldato: 13.03.2020 | RegistryNumber: 2003/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Avlysning av møte - søknad om utslippstillatelse i forbindelse med oppføring av nytt toalettbygg på gbnr 79/1 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1952?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegvesen - Aakerøien Einar | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 1952/2020 | Enhet Forvaltning Oversendelse av klage for klagebehandling - pasient: ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1921?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 11.03.2020 | RegistryNumber: 1921/2020 | Enhet Helse Referat fra samarbeidsmøte 26.02.20 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1868?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 1868/2020 | Stor-Elvdal ungdomsskole Forespørsel om jobb i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1841?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 1841/2020 | Lønn og personal Innvilget søknad om skjenkebevilling i forbindelse med konsert i Storstua 27. mars, 28. mars, 3. april og 4.april - Storgata 196 present Discofever http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1796?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STORGATA196 | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 1796/2020 | Økonomi Tilbakemelding på henvendelse - ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1716?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 1716/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Koronavirus- informasjon i forbindelse med sykemelding http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1720?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stor-Elvdal Kommune - Mildre Orphee Suarez | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 1720/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Rullering av planstrategi http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1709?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORSK FRILUFTSLIV | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 1709/2020 | Enhet Forvaltning Forvaltningsrevisjon SÅTE IKT - Revisjonskriterier til uttalelse http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1675?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HEDMARK REVISJON IKS | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 1675/2020 | Økonomi Søknad om tilskudd kulturaktiviteter 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1655?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Opphus, Strand, Steinvik grendeutvalg | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 1655/2020 | Enhet for kultur og idrett Kopi av brev til Tostein Dalsegg - vedrørende søknad om motorferdsel på snødekt mark for transport av kjøpt torv - Tosten Dalseg http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1640?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 1640/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på stilling - skogrelatert sommerjobb - sektor for samfunnsutvikling -sommeren 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1604?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.02.2020 | RegistryNumber: 1604/2020 | Enhet Forvaltning Oversender signert avtale http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1570?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mary og Reidar Kjøllmoen | Journaldato: 28.02.2020 | RegistryNumber: 1570/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Innkalling til møte i administrasjonsutvalget 11.03.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1502?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sverre Oskar Øverby m.fl. | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1502/2020 | Post/Arkiv Søknad om skoleskyss skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1386?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Åse Synnøve Rønningen | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 1386/2020 | Koppang skole Skatteseddel 2020 - tilbakemeldinger / klager http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1439?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 1439/2020 | Administrasjon Søknad på stilling som avdelingsingeniør kart og oppmåling i 100 % fast stilling i enhet forvaltning http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1349?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 1349/2020 | Enhet Forvaltning Tilbakemelding på Oversendelse til ekstern uttalelse - søknad om dispensasjon til oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gbnr 32/7 Solsideveien 365 - Rønnaug Øverby Hole, Kongsberg http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1334?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rønnaug Øverby Hole | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 1334/2020 | Enhet Forvaltning Tilsynsrapport - Vedtak. Rapport 963308. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1304?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eidsivanett - installatorweb@eidsivanett.no | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 1304/2020 | Enhet Eiendom Utbetalingsbrev for norsktilskudd utbetalt 14.02.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1245?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET HOVEDKONTOR | Journaldato: 18.02.2020 | RegistryNumber: 1245/2020 | Voksenopplæringen Svar på søknad på stilling som lærer, vikariat i inntil 100% stilling i perioden 05.03. - 19.06.2020 - Stor-Elvdal ungdomsskole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1190?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1190/2020 | Stor-Elvdal ungdomsskole Søknad på stilling som saksbehandler i 100% fast stilling - enhet kommunalteknisk drift, sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1211?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1211/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4066?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stine Smedbakken | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4065/2020 | Koppang skole Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/6/66 17/6 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4137?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statskog Glomma As | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4136/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Fradeling tomt H5 Lauvåsen gbnr 17/4 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4127?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Myrvang Gunnar | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4126/2020 | Enhet Forvaltning Tillatelse til oppføring av tilbygg til garasje på gbnr 19/1123 Kongleveien 26, Morten Gustu, Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4118?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Gustu | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4117/2020 | Enhet Forvaltning Midlertidig svar - videre saksgang - oppføring av tomannsbolig på gbnr 19/1013 Kjemsjøveien 63 - Stor-Elvdal Eiendom AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4092?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NILSEN BYGGTJENESTER AS | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4091/2020 | Enhet Forvaltning Foreløpig svar på purring - Tilsynssak overfor Stor-Elvdal kommune -legekontoret http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4037?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4036/2020 | Enhet Helse Oppsigelse av avtale om bedriftshelsetjeneste fra og med 01.01.2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4038?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SALUTIS HMS AS AVD HOVEDKONTOR | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4037/2020 | Lønn og personal Oversendelse av kartlegginger http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4043?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4042/2020 | Koppang barnehage Søknad på stilling som kommunikasjonsmedarbeider og leder av folkebiblioteket i 100 % fast stilling i enhet kultur og idrett http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4015?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 4014/2020 | Enhet for kultur og idrett Analyseresultater - analyseperiode 13.05.2020 - 18.05.2020 - Sollia skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4005?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alcontrol | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 4004/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad om miniabbonnement gbnr 19/118 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3982?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vidar Otto Dammen | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 3981/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Utbetalingsvedtak av 14.05.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3956?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helfo | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 3955/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Kopi av brev fra Fylkesmannen i Innlandet – avslag på søknad om tilskudd til forebyggende tiltak – Mykleby beitelag http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3912?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: fylkesmannen i Innlandet | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 3911/2020 | Enhet Forvaltning Status dunk-utlevering i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3899?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap as | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 3898/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Ettersendelse av manglende dokumentasjon - oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gbnr 17/7 fnr 94 Fåfengveien 30 - Mailin Smalberget og Arild Stensåsen , Løten http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3889?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Post - Tor Gudmund Olsen | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 3888/2020 | Enhet Forvaltning Underskrevet rammeavtale for perioden 01.07.20 - 31.12.20 - assistent - Enhet tiltak for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3893?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aurora Skogli | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 3892/2020 | Enhet tiltak for funksjonshemmede Oversender til uttalelse - søknad om ny traktorvei, landbruksvei kl. 7 - Gnr 19/7 Janne Mellum, Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3875?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Innlandet m.fl. | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3874/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Fradeling gbnr 19/116 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3861?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Byrne Louis | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3860/2020 | Enhet Forvaltning Spørsmål om aktiviteter i kommunen - anleggsrelaterte jobber http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3847?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maskinentreprenørenes Forbund | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3846/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Erverv av grunn til veg areal fra gbnr 19/1565 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3841?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingeborg Storrøsten | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3840/2020 | Enhet Forvaltning Tillatelse til fasadeendring av våningshus på gbnr 54/69 Rondeveien 1620 - Tom Erik Michelsen , Nesbru http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3811?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tom Erik Michelsen | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3810/2020 | Enhet Forvaltning Uttalelse - dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte på Myklebysætra , gbnr 10/163 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3805?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3804/2020 | Enhet Forvaltning Uttalelse - etterlevelseskontroll 2019 - Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3756?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedmark-Revisjon - Hanne Mette Rusten | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3755/2020 | Økonomi Søknad på reinsdyrjakt i Fampen høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3765?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Simen Pedersen | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3764/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Søknad om redusert / reduksjon i foreldrebetaling i Koppang barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3726?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3725/2020 | Koppang barnehage Tillatelse til bygging av avløpsanlegg gbnr 11/1, Eldådalsveien 1294 - Ellen Cath. Burchardt, Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3674?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellen Cathrine Burchardt | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3673/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på nattstilling ved Moratunet sykehjem - sektor for institusjon- og hjemmebaserte tjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3789?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3788/2020 | Langtidsavdeling Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 - Atnbrua handel http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3619?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ATNBRUA HANDEL v/Jørn Sverre Lien | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3619/2020 | Økonomi Ettersendelse av manglende dokumentasjon - bruksendring av næringsbygg på gbnr 46/25 Solliaveien 817 - Solliaysteriet SA, Sollia http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3627?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Vaaler | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3626/2020 | Enhet Forvaltning Godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 22/2 m.fl. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3610?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SVEIN EBERHARD ØSTMOE | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3610/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Fradeling tillegg til 13/128 13/5 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3578?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ekeland Jan Jacob | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3578/2020 | Enhet Forvaltning Anmodning om bekreftelse om status på abonnementer http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3555?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fias - Arve Fossen | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3555/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Tilleggs jobb i Båsrøsta boligtomter http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3548?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Yahoo - Alvdal Graveservice a.s | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3548/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad på stilling som enhetsleder/styrer Koppang barnehage i 100 % fast stilling - sektor for oppvekst og utdanning http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3441?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 3441/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Vitnemålsmerknad våren 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3461?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 3461/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Etterlyser flere dokumenter http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3420?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.05.2020 | RegistryNumber: 3420/2020 | Enhet NAV Velferd Samlede journalposter - startlån - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3399?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.05.2020 | RegistryNumber: 3399/2020 | Enhet NAV Velferd Dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene i hundeloven § 6 for perioden 2020 - 2024 - Sollia fjellstyre http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3277?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SOLLIA FJELLSTYRE | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 3277/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på stilling som lærer og assistent - Sollia skole fra 01.08.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3268?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 3268/2020 | Sollia skole og barnehage Oversendelse av merknad fra nabo - søknad om bygging av vei til hytte på gbnr 17/318 Vinjeveien - Knut Ulvmoen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3259?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: PER HAGEN AS | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 3259/2020 | Enhet Forvaltning Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 70 - Utbrudd av nytt koronavirus covid-19 i Kina (27.04.2020 - 12:20) http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3256?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - FMIN Beredskap | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 3256/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Erstatningstilbud Skadenr 373780 - HB 68473 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3289?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klp - KLP Skadeforsikring - Oppgjørsavdelingen Motor | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 3289/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Frigjørings- og veterandagen 8. mai 2020 - 75 år http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3247?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Områdesjef HV05204 - Sør-Østerdal | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 3247/2020 | Enhet for kultur og idrett Analyseresultater - analyseperiode 22.04.2020 - 27.04.2020 - Atna vannverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3238?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Synlab - eg@synlab.no | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 3238/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Analyseresultater - analyseperiode 22.04.2020 - 27.04.2020 - gjelder Steinvik vannverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3239?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Synlab - eg@synlab.no | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 3239/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Oversendelse til ekstern uttalelse - riving og gjennoppføring av uthus på gbnr 14_412 Kjølsæterveien 88 - Tom Georg Granquist , Østerås http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3209?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Villreinnemda for Rondane og sølenkletten | Journaldato: 26.04.2020 | RegistryNumber: 3209/2020 | Enhet Forvaltning Tillatelse til riving av driftsbygning på gbnr 10/386 Storelvdalsveien 2624 - Kiær-Mykleby, Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3162?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: KIÆR MYKLEBY | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 3162/2020 | Enhet Forvaltning Underskrevet rammeavtale for perioden 01.07.20 - 31.12.20 - tilkallingsvikar assistent - Enhet tiltak for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3164?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miriam K Vingebakken | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 3164/2020 | Enhet tiltak for funksjonshemmede Trafikksikkerhet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3100?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tryggtrafikk - Anders Havdal | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 3100/2020 | Enhet Forvaltning NVEs generelle innspill ved varsel om oppstart - Reguleringsplan for Rv. 3 på strekningen Fjell - Opphus Nord - Skoglinja - Stor-Elvdal kommune, Innlandet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3111?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 3111/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på stilling som lærer fra 01.08.2020 - Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3071?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3071/2020 | Koppang skole Søknad på stilling som enhetsleder eiendom i 100% fast stilling - sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3072?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3072/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Varsel oppmålingsforretning - Fradeling tillegg 19/1651 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3048?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stor-Elvdal Kommune | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3048/2020 | Enhet Forvaltning Kjørebok - Arnfinn Steihaug http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3055?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnfinn Steihaug | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3055/2020 | Enhet Forvaltning Uttalelse - søknad om dispensasjon - oppføring av uthus til Stegghytta gbnr 33/6 - Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2970?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Postmottak Fylkesmannen i Innlandet | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 2970/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om elgjakt - hjortejakt - KF Stor-Elvdal kommuneskoger 2020 - 2023 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2973?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erik Nordbye | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 2973/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Aksept av vilkår tilskudd til styrking av helsestasjon- og skolehelsetjenesten over statsbudsjettet 2020 kap. 762, post 60 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2952?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 2952/2020 | Enhet Helse Midlertidig brukstillatelse - oppføring av fritidsbolig og garasje på gbnr 54/458 - Geir Arvid Reien , Flateby http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2940?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ROGSTAD & ODDEN I AS m.fl. | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 2940/2020 | Enhet Forvaltning Første fordeling av ekstra skjønnsmidler til kommunene i Innlandet knyttet til koronautbruddet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2918?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 2918/2020 | Økonomi Uttalelse fra Fylkesmannen i Innlandet - søknad om dispensasjon til oppføring av anneks på gbnr 14/388 - Anne Westgaard Wærsted, Porsgrunn http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2894?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2894/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 971296410 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2850?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2850/2020 | Enhet Forvaltning Tillatelse til bygging av adkomstvei til fritidsbolig på gbnr 54/179 Megrunnslia 79 – Johnny Linstad , Oslo http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2810?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johnny Linstad | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 2810/2020 | Enhet Forvaltning Analyseresultater - analyseperiode 01.04.2020 - 06.04.2020 - gjelder Evenstad nye vannverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2740?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ALCONTROL NORWAY AS | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 2740/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Informasjon om ny forskrift om utlegging av åte og foring av vilt http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2705?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Innlandet | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 2705/2020 | Enhet Forvaltning Uttalelse om prioriteringer i NTP 2022-2033 fra Regionrådet i Sør-Østerdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2709?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet fylkeskommune | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 2709/2020 | Ordføreren Tilskudd til merutgifter kommunene har til innkjøp av nye læremidler til fagfornyelsen høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2661?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 2661/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Svar på søknad http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2672?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 2672/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Tilbakemelding på Faste skjenkebevillinger for perioden 01.07.2020 - 30.06.2024 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2657?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TREA SERVICESENTER ANS | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 2657/2020 | Økonomi Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisking etter opplæringsloven http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2630?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 2630/2020 | Koppang skole Miljøfaglig uttalelse - bygging av landbruksveg - gbnr. 8/8 - Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2646?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 2646/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på stilling som daglig leder ved Rovdyrsenter Østerdalen - sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2638?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 2638/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Ending i stab - arbeidsgiverkontrollen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2642?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vis Kommune - Odd Nybo | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 2642/2020 | Administrasjon Søknad om utsettelse av arbeidsfrist - tilskudd til tiltak i beiteområder http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2603?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Anton Brænd | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 2603/2020 | Enhet Forvaltning Svar på samarbeidsavtale - E-post fra Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2604?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ntnu - Ann Kristin Engevold | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 2604/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Tilbakemelding på Melding om mangler - søknad om tillatelse til oppføring av garasje på gbnr 19/7 Øvergårdsveien 75 - Øvergård gård, Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2578?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGGMESTER ULVMOEN AS | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2578/2020 | Enhet Forvaltning Styreprotokoll 16.03.2020 - Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2567?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Midt-Hedmark brann og redning | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2567/2020 | Rådmann Søknad om dispensasjon til oppføring av garasje på gbnr 19/122 Øvre Båsrøstvei 42 - Mari Austeng-Jørgensen , Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2553?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vidar Austeng-Jørgensen | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2553/2020 | Enhet Forvaltning Høring - Forutsigbarhetsvedtak om bruk av utbyggingsavtaler - Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2544?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2544/2020 | Enhet Forvaltning Registreringsark jord og steinmassar som ikkje er forureina http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2526?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2526/2020 | Enhet Forvaltning Kulturvernfaglig uttalelse - søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 6/15 i Stor-Elvdal - Søker: Severin Myrbakken http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2513?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet fylkeskommune | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 2513/2020 | Enhet Forvaltning Dokumentene har mangler og kan ikke tinglyses http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2519?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 2519/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Kontantstøtterapportering for barnehagene i Stor-Elvdal kommune mars 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2510?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 2510/2020 | Koppang skole Informasjonsbrev nr. 2 - uke 13 - Koronavirus / Coronavirus - landbruks- og miljøforvaltningen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2494?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2494/2020 | Enhet Forvaltning Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 989106503 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2446?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2446/2020 | Enhet Forvaltning Klage på oppføring av 30 meter høy gittermast på gbnr 4/83 ved Koppang Stasjon http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2326?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Endre Skau m.fl. | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2326/2020 | Enhet Forvaltning Tilbakemelding på søknad om konsesjon for oppdrett av hjort - Nordstu Koppang Bruk AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2393?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORDSTU KOPPANG BRUK AS | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 2393/2020 | Enhet Forvaltning Revisjonsuttalelse for rapportering antall PU per 1.1.2020 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2413?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedmark-Revisjon - Hanne Mette Rusten | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 2413/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Underskrevet arbeidsavtale - fagarbeider 6% midlertidig stilling 01.03. - 30.06.20 - Koppang SFO http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2410?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Van Der Wiel Marijke | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 2410/2020 | Koppang skole Orientering om Elverum kommunes prioriteringer av tildelte midler til nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) for 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2424?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elverum Kommune | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 2424/2020 | Enhet Forvaltning Alle barnehager og skoler er fortsatt stengt http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2375?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 2375/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Ettersendelse av manglende dokumentasjon - oppføring av anneks til fritidsbolig på gbnr 54/211 Gravskardveien 63 - Sigbjørn Karlsen, Ottestad http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2340?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigbjørn Karlsen | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 2340/2020 | Enhet Forvaltning Avslag på søknad om skoleskyss - særlig farlig / vanskelig skolevei ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2153?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 2153/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Underskrevet arbeidsavtale - 4,7% vikariat som fagarbeider 01.03. - 30.06.20 - ved Koppang skole SFO http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2310?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silje Larsson | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 2310/2020 | Koppang skole Påminnelse: 22. mars er siste frist for å behandle søknader til videreutdanning. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2240?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet (ikke svar) | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 2240/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Uttalelse i klagesak - Åmot kommunes innkreving av abonnementsgebyr overfor fabrikkveien hybelutleie på Rena AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2232?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Deloitte Advokatfirma AS | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 2232/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Periodisk kontroll på HB74655 utført av Koppang Auto AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2256?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Koppang Auto AS | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 2256/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Svar på forespørsel om skoleplass i Åmot http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2268?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Åmot kommune | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 2268/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Underskrevet arbeidsavtale - 16.03.2020 - 31.03.2020 arbeidsavtale - sekretær - Sektor for Samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2166?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øivind Bakken | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 2166/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Innspill til nasjonal transportplan 2022-2033 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2191?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNLANDET FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 2191/2020 | Enhet Forvaltning Tilsynsrapport med varsel om pålegg http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2139?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for Arbeidstilsynet | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 2139/2020 | korttidsavdeling Registrering av kompetanse http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2136?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alina Lynn Evans | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 2136/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Ferdigattest - bygging av avløpsanlegg på gbnr 19/7 - Tekna - Tekna park, Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2116?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Takstingeniør Arild Lund m.fl. | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 2116/2020 | Enhet Forvaltning Utslippstillatelse for kårbolig på gbnr 8/1 Storelvdalsveien 2103 - Furuseth gård AS v/ Jens Naas-Bibow http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2076?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FURUSETH GÅRD AS | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 2076/2020 | Enhet Forvaltning Tilbakemelding på Melding om mangler - søknad om tillatelse til bygging av adkomstvei til fritidsbolig på gbnr 17/617 Raudfjellveien 12 – Bjørn Åge Sterud , Furnes http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2046?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Åge Sterud | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 2046/2020 | Enhet Forvaltning Bekreftelse på mottatt melding om registreringsnummer på ny snøscooter knyttet til eksisterende tillatelse til leiekjøring - Roy Brænd http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2034?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roy Brænd | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 2034/2020 | Enhet Forvaltning Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer §4-1 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2018?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - FMIN Beredskap | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 2018/2020 | Administrasjon Spørsmål om å oppholde seg på hytta http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1982?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Birgit Andresen | Journaldato: 13.03.2020 | RegistryNumber: 1982/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Avlysning av møtet 18.03.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1943?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Boas Lindberg m.fl. | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 1943/2020 | Enhet tiltak for funksjonshemmede Enkeltvedtak på spesialundervisning http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1920?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2020 | RegistryNumber: 1920/2020 | Koppang skole Ferdigattest - installasjon av vannbesparende toalett og utslipp til tett tank på gbnr 17/ 7 fnr 159 Langaveien 16 - Jarle Karlsen Tukun http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1848?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øivind Bakken | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 1848/2020 | Enhet Forvaltning Tillatelse til sammenføyning av bruksenheter    på gbnr 19/1062 Skoglyveien 23 - Per Jan Myrbakken http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1818?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Jan Myrbakken | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 1818/2020 | Enhet Forvaltning Skolenotat - oppfølging - spesialundervisning Stor-Elvdal ungdomsskole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1732?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 1732/2020 | Stor-Elvdal ungdomsskole Mottatt melding om trukket søknad på stilling som biblioteksjef http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1683?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 1683/2020 | Enhet for kultur og idrett Ferdigattest - riving av bygninger på gbnr 8/26 Rastaveien 395 - Jens Furuseth Naas-Bibow http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1696?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARNE OLSBAKK TRANSPORT AS | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 1696/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om igangsettingstillatelse - riving av deler av bygg - fasadeendring http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1667?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SETRA DRIFT AS | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 1667/2020 | Enhet Forvaltning Bekreftelse på at vilkår er oppfylt http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1656?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for Arbeidstilsynet | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 1656/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om dispensasjon til motorferdsel i utmark http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1631?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frank Mellemstuen | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 1631/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på stilling - skogrelatert sommerjobb - sektor for samfunnsutvikling -sommeren 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1599?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.02.2020 | RegistryNumber: 1599/2020 | Enhet Forvaltning Tilbakemelding på forespurte dokumenter  - Prosjekt veikryss Rv 3 og fylkesvei 30 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1579?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tronfjellmaskin - Bjørn Åsen | Journaldato: 28.02.2020 | RegistryNumber: 1579/2020 | Enhet Eiendom Innvilget søknad om skjenkebevilling i forbindelse med lukket arrangement 07. mars 2020 i Storstua http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1437?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Oddvar Modal | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1437/2020 | Økonomi Underskrevet arbeidsavtale 17% vikarstilling miljøterapeut - Enhet tiltak for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1428?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Nordmark | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 1428/2020 | Enhet tiltak for funksjonshemmede Søknad om tilskudd 2020. Kapittel 0765 post 60. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1412?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 1412/2020 | Enhet Helse Klage eiendomsskatt, ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1407?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Koppang sportsfiskere - Erik Trøen | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 1407/2020 | Administrasjon Søknad om skoleskyss skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1368?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingvild Hustad Myrvang m.fl. | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 1368/2020 | Koppang skole Oversender signert leieavtale http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1363?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Achintpreet Singh Rattan | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 1363/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Analyseresutater - analyseperiode 19.02.2020 - 24.02.2020 - Koppang vannverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1380?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Synlab - eg@synlab.no | Journaldato: 25.02.2020 | RegistryNumber: 1380/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Foreløpig svar på søknad om kommunal bolig http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1356?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 1356/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad på stilling som avdelingsingeniør kart og oppmåling i 100 % fast stilling i enhet forvaltning http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1341?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 1341/2020 | Enhet Forvaltning Svar på søknad om jobb på Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1275?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 1275/2020 | korttidsavdeling NVEs innspill til varsel om oppstart - Kommunal planstrategi for Stor-Elvdal kommune 2020-2023 - Innlandet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1276?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 19.02.2020 | RegistryNumber: 1276/2020 | Enhet Forvaltning Protokoll representantskap 18.02.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1254?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedmark-Revisjon - Morten Alm Birkelid | Journaldato: 19.02.2020 | RegistryNumber: 1254/2020 | Økonomi Høringssvar fra Elvia AS  - gbnr 4/58 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1232?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eidsiva - Arnesen, Arne | Journaldato: 18.02.2020 | RegistryNumber: 1232/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på stilling som saksbehandler i 100% fast stilling - enhet kommunalteknisk drift, sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1210?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1210/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Svar på søknad på stilling som lærer, vikariat i inntil 100% stilling i perioden 05.03. - 19.06.2020 - Stor-Elvdal ungdomsskole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1189?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1189/2020 | Stor-Elvdal ungdomsskole Varsel oppmålingsforretning - Oppmålingsforretning 17/440 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4125?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Myrvang Gunnar | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4124/2020 | Enhet Forvaltning Tilbud - ny barnehage på Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4149?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4148/2020 | Enhet Eiendom Årsregnskap 2019 Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4156?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedmark Revisjon IKS | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4155/2020 | Økonomi Forespørsel etter naboliste gbnr 19/336 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4055?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Lund | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4054/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om grunnskoleopplæring for voksne http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4105?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4104/2020 | Voksenopplæringen Refusjonskrav grunnskoleopplæringen i ***** kommune våren 2020 - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4082?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4081/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4021?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tine Merethe Oskarsen | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 4020/2020 | Koppang skole Søknad om skoleskyss med delt bosted skoleåret 2019/2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4022?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tine Merethe Oskarsen | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 4021/2020 | Koppang skole Søknad på stilling som kommunikasjonsmedarbeider og leder av folkebiblioteket i 100 % fast stilling i enhet kultur og idrett http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4014?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 4013/2020 | Enhet for kultur og idrett Svar på søknad om elevpermisjon http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3983?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 3982/2020 | Stor-Elvdal ungdomsskole Søknad om endring av kommunale avgifter http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3985?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harry Grøndalen | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 3984/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Bekreftelse på lukking av avvik - kommunetilsyn - kommunen som forurensningsmyndighet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3996?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Innlandet | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 3995/2020 | Enhet Forvaltning Underskrevet arbeidsavtale - 06.07.20-16.08.20 - sommervikar - sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3917?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erik Frydenlund | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 3916/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Oppsigelse av barnehageplass http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3949?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Simen Pedersen | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 3948/2020 | Koppang barnehage Utbetalingsvedtak av 13.05.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3951?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helfo | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 3950/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad om miniabbonnement gbnr 19/118 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3894?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vidar Otto Dammen | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 3893/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Oversendelse av utfylt spørreskjema vedrørende forvaltningsrevisjon rettet mot SÅTE IKT, vertskommune og samarbeidskommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3877?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hedmark-Revisjon - Laila Stenseth | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3876/2020 | Post/Arkiv Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket - startlån - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3884?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3883/2020 | Enhet NAV Velferd Uttalelse fra Fylkesmannen i Innlandet - bygging av landbruksveg - Bjønnbekkveien - gbnr. 19/7 - Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3848?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3847/2020 | Enhet Forvaltning Erverv av grunn til veg areal fra gbnr 19/1566 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3839?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore Midtskogen | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3838/2020 | Enhet Forvaltning Vedtak om ressurser til spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1 og refusjonsgaranti - skoleåret 2020-2021 for ***** ***** ***** ***** - ved ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3840?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3839/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Uttalelse til Vinmonopolet i Stor-Elvdal sin søknad om fornyelse av salgsbevilling for perioden 01.07.2020 - 30.06.2024 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3814?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3813/2020 | Post/Arkiv Oversender avtale til underskrift http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3679?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Berger | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3678/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad på nattstilling ved Moratunet sykehjem - sektor for institusjon- og hjemmebaserte tjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3723?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3722/2020 | Langtidsavdeling Påminnelse: Til økonomisjef/regnskapsleder: Kommunal Rapport ber som vanlig om leverandørdata http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3724?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal-Rapport | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3723/2020 | Økonomi Uttalelse fra Innlandet Fylkeskommune - etablering av atkomstvei med planfri kryssing av jernbanen som følge av sanering av planoverganger ved Gråberget på Rørosbanen i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3729?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3728/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på reinsdyrjakt i KF Stor-Elvdal kommuneskogen høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3764?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thorbjørn Skjæret | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3763/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Skadefelling uten hjemmel i lovverket http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3752?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dyrenes Rett | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3751/2020 | Enhet Forvaltning Svar på henvendelse om kopi av referat http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3653?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 3652/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Ettersendelse av manglende dokumentasjon - bruksendring av næringsbygg på gbnr 46/25 Solliaveien 817 - Solliaysteriet SA, Sollia http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3625?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Vaaler | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3624/2020 | Enhet Forvaltning Oversender avtale til underskrift http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3539?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anat Anushka Postelnik | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3539/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Analyseresultater - analyseperiode 22.04.2020 - 06.05.2020 - Sollia skole vannverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3562?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alcontrol - ist@alcontrol.no | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3562/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad på stilling som enhetsleder/styrer Koppang barnehage i 100 % fast stilling - sektor for oppvekst og utdanning http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3435?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 3435/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Oversendelse til ekstern uttalelse - søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 22/2 m.fl. i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3476?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 3476/2020 | Enhet Forvaltning Takker nei til lærlingplass helsefag http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3480?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samer Mousa Moustafa | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 3480/2020 | Lønn og personal Søknad om tilbygg til fritidsbolig på gbnr 17/7 fnr 94 Fåfengveien 30 – Mailin Smalberget og Arild Stensåsen, Løten http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3481?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: THOR GUDMUND OLSEN AS | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 3481/2020 | Enhet Forvaltning Samlede journalposter - startlån - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3397?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.05.2020 | RegistryNumber: 3397/2020 | Enhet NAV Velferd Svar på kommunal støtte politiske partier http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3374?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hoyre - Marianne Aashaug | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 3374/2020 | Post/Arkiv Akson webinar http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3299?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ks - Heidi Slagsvold | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 3299/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Underskrevet arbeidsavtale - tilkallingsvikar renhold - 01.03.2020 - 31.08.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3300?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kiflemariam Ghebremichael | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 3300/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Innkallelse til samtale http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3315?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 3315/2020 | Enhet tiltak for funksjonshemmede Merknad fra nabo - søknad om bygging av vei til hytte på gbnr 17/318 Vinjeveien - Knut Ulvmoen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3258?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mail John m.fl. | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 3258/2020 | Enhet Forvaltning Endret belastningsfullmakt i kommunene som følge av omdisponering av tilskuddsmidler(LUF-midler) til skogbruk 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3275?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 3275/2020 | Enhet Forvaltning Rapportering av psykisk helse- og rusarbeid i kommunen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3241?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svar Sentio - SINTEF | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 3241/2020 | Enhet Helse Søknad om flerårig dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene i forbindelse med hønsefugltaksering http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3232?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fjellstyrene - Anne Eline Streitlien | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 3232/2020 | Enhet Forvaltning Svar på ønske om borgelig vielse - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3236?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 3236/2020 | Økonomi Oversendelse til ekstern høring - riving og gjenoppføring av hytte på gbnr 10_163 Rognstadgutua 1 - Harald Østmoe, Trysil http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3208?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Villreinnemda fra Rondane og sølenkletten | Journaldato: 26.04.2020 | RegistryNumber: 3208/2020 | Enhet Forvaltning Uttalelse - dispensasjon for riving og gjenoppføring av uthus gbnr 14/412 - Kjølseterveien 88 - Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3205?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 26.04.2020 | RegistryNumber: 3205/2020 | Enhet Forvaltning Referat fra møte i Samarbeidsutvalget for Koppang barnehage 23.04.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3185?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marianne Brænd m.fl. | Journaldato: 26.04.2020 | RegistryNumber: 3185/2020 | Koppang barnehage Vedrørende avlyst møte - Stai-Tryaveien http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3191?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORD-ØSTERDAL JORDSKIFTERETT | Journaldato: 26.04.2020 | RegistryNumber: 3191/2020 | Ordføreren Underskrevet arbeidsavtale Linn Hjelle, lærling i helsefagarbeiderfaget 24.08.20 - 23.08.22 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3194?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linn Hjelle | Journaldato: 26.04.2020 | RegistryNumber: 3194/2020 | Lønn og personal Underskrevet arbeidsavtale Arunya Møller, lærling i helsefagarbeiderfaget 24.08.2020 - 23.08.2022 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3195?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arunya Møller | Journaldato: 26.04.2020 | RegistryNumber: 3195/2020 | Lønn og personal Bekreftelse på mottatt oppsigelse http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3181?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Milos Aladzic | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 3181/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Tilleggsopplysninger til skade 373780 KLPREF373780-MO400 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3147?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Klp - KLP Skadeforsikring - Oppgjørsavdelingen Motor | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 3147/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 68 - Utbrudd av nytt koronavirus covid-19 i Kina 23.04.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3150?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - FMIN Beredskap | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 3150/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3121?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 3121/2020 | Enhet NAV Velferd Trafikksikkerhet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3050?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tryggtrafikk - Anders Havdal | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3050/2020 | Enhet Forvaltning Tillatelse etter plan- og bygningsloven til fradeling av hyttetomt fra gbnr 17/4 - Gunnar Myrvang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3040?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnar Myrvang | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3040/2020 | Enhet Forvaltning Oppnevnt forløpskoordinator vedrørende pakkeforløp for psykisk helse og rus http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3066?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SYKEHUSET INNLANDET HF | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3066/2020 | Enhet Helse Søknad på stilling som lærer og assistent - Sollia skole fra 01.08.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3069?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3069/2020 | Sollia skole og barnehage Søknad på stilling som lærer fra 01.08.2020 - Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3070?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3070/2020 | Koppang skole Underskrevet avtale - oppmålingsforretning - Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3095?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3095/2020 | Enhet Forvaltning Purring - Tilsynssak overfor Stor-Elvdal kommune - legekontoret http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3089?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3089/2020 | Enhet Helse Trukket lærekontrakt - Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3030?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandetfylke - Lillehovde, Merethe | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 3030/2020 | Lønn og personal Kjørebok - Haaken Wilhelm Mathiesen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3031?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Haaken Wilhelm Mathiesen | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 3031/2020 | Enhet Forvaltning Kopi av brev fra Fylkesmannen i Innlandet – tilsagn om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovdyrskader – Roy Brænd http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3024?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Klæbo, Harald | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 3024/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på stilling som enhetsleder eiendom i 100% fast stilling - sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3007?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 3007/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Ferdigattest - oppføring av ny hytte på gbnr 1/131 - Strandberget hyttefelt - Finn og Unni Auren, Spydeberg http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2972?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Takstraadet - Terje Svenkerud m.fl. | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 2972/2020 | Enhet Forvaltning Revidert tilbud - Levering av kundesentraler Frisk hjem Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2964?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 2964/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Underskrevet korrigert arbeidsavtale for perioden 01.01.2020 - 31.08.2020 - vikar renovasjon - sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2910?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sinisa Duric | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 2910/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Oversendelse av kostnadsoverslag fra Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2927?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 2927/2020 | Økonomi Signert kjøpekontrakt - del av gbnr 19/1651 som tilleggsareal til gbnr 19/803 og 397 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2939?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORUTBYGG AS | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 2939/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Offentlig ettersyn Revidering av planprogram rv. 3 Fjell - Opphus Nord http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2944?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens Vegvesen - Fossum Ole | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 2944/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om elgjakt - hjortejakt - KF Stor-Elvdal kommuneskoger 2020 - 2023 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2947?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frank Robert Larsen | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 2947/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969542811 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2849?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2849/2020 | Enhet Forvaltning Ettersendte dokumenter - Startlån http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2847?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 2847/2020 | Enhet NAV Velferd Rapportering på ventetider http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2804?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 2804/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning etter opplæringsloven http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2835?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 2835/2020 | Koppang skole Høring - oppføring av anneks til fritidsbolig på gbnr 14/388 Tryliveien 1390 - Anne Westgaard Wærsted , Porsgrunn http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2786?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Vorkinn, Marit | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 2786/2020 | Enhet Forvaltning Uttalelse - oppføring av kombintert vedskjul og hundehus, Stegghytta gbnr 33/6 Christian Mathiesen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2787?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Vorkinn, Marit | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 2787/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 - Kiwi Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2780?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NG KIWI INNLAND AS | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 2780/2020 | Økonomi Rapportering på tilskudd, 2019, Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2772?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Altinn - noreply@altinn.no | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 2772/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Tilskudd til digitale læremidler http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2698?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 2698/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Orientering om endrede rammer 8. mai http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2711?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FORSVARSDEPARTEMENTET | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 2711/2020 | Enhet for kultur og idrett Analyseresultater - analyseperiode 01.04.2020 - 06.04.2020 - Atna vannverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2739?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ALCONTROL NORWAY AS | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 2739/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Til kommuner som ikke har levert innen fristen - Korreksjonsordningen - trekk for elever i frittstående grunnskoler - Ny og siste frist 17.04.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2736?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 2736/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Søknad på stilling som daglig leder ved Rovdyrsenter Østerdalen - sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2637?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 2637/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Miljøfaglig uttalelse - bygging av landbruksveg - Furuset gbnr 8/1 - Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2647?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 2647/2020 | Enhet Forvaltning Melding om mangler - søknad om tillatelse til oppføring av garasje på gbnr 19/7 Øvergårdsveien 75 - Øvergård gård, Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2573?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGMESTER ULVMOEN AS | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 2573/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om tillatelse til riving av fritidsbolig på gbnr 54/174 Neskampveien 44 – Laila og Hans Petter Aaseth , Heradsbygd http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2597?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: P&L Byggmesterforretning AS | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 2597/2020 | Enhet Forvaltning Gjennomføringsplan - midlertidig brukstillatelse gbnr 54/458 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2562?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Henrik Odden | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2562/2020 | Enhet Forvaltning Kopi av Melding til Fylkesmannen om virksomhet etter forurensningsforskriften kapittel 24: Forurensninger fra asfaltverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2530?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veidekke Industri AS | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2530/2020 | Enhet Forvaltning Opprettholdelse av samfunnsfunksjoner innen avløp og avfallshåndtering http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2509?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 2509/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 969244969 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2445?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2445/2020 | Enhet Forvaltning Informasjon om anlegg som tar imot jord- og steinmasser som ikke er forurenset - Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2434?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 2434/2020 | Enhet Forvaltning Svar på flytting Storelvdalsveien 3004, 2480 Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2417?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hege Sørlie | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 2417/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Bekreftelse på endring av strømabonnement fra 01.04.2020 - Eventyrveien 18 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2404?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eidsivaenergi - Eidsiva Kundeservice | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 2404/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Signert rapport http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2408?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedmark-Revisjon - Hanne Mette Rusten | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 2408/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Underskrevet rammeavtale for perioden 16.03.-30.06.2020 - tilkalling pleiemedarbeider - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2363?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Tore Johansen | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 2363/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Vedrørende samarbeidsavtale - E-post fra Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2360?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ntnu - Ann Kristin Engevold | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 2360/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Utbetaling av utgifter til jegerprøven 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2345?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 2345/2020 | Enhet Forvaltning Analyseresultater - analyseperiode 18.03.2020 - 23.03.2020 - gjelder Steinvik vannverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2337?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 2337/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Analyseresultater - analyseperiode 18.03.2020 - 23.03.2020 - Koppang vannverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2333?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ALCONTROL NORWAY AS | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 2333/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad om tilskudd 2020 - stimuleringstilskudd til veterinærtjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2334?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL DYREKLINIKK AS | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 2334/2020 | Enhet Forvaltning Underskrevet rammeavtale for perioden 19.03.-30.09.2020 - tilkalling pleiemedarbeider - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2330?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Martine Myrvold | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 2330/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Svar på oppsigelse http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2294?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 2294/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Oversendelse av dokumenter og informasjon fra Styrets virksomhetstid - Stor-Elvdal Museum Nystu Trønnes http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2258?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Wølner Bie | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 2258/2020 | Enhet for kultur og idrett Kompetanse- og innovasjonstilskuddet - utsatt frist for rapportering for 2019 - og søknad for 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2239?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 2239/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Informasjon om driftsstatus i Bufetat, region øst: http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2237?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufetat - Ingrid Helena Pelin Berg | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 2237/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Oversender festekontrakt til tinglysing - gnr 19 bnr 1738 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2208?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysning | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 2208/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Oversender avtale til underskrift http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2200?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alf Magnar Hornseth | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 2200/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Oversender avtale til underskrift http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2203?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mary Lilian og Ivar Sand | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 2203/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Faglige vurderinger ifm. rehabilitering svømmebasseng http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2206?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stor-Elvdal Kommune - Tor Einar Skogesal | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 2206/2020 | Enhet Eiendom Utslippstillatelse på gbnr 47/50 Solliaveien 416 - Tone Hanche-Olsen og Anders Sætre -Høvik http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2150?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tone Hanche-Olsen | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 2150/2020 | Enhet Forvaltning Bistå med hjelp innen helse http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2133?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mario Popovic | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 2133/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Oversendelse av arkeologisk rapport - 0430 - PAA Koppang - detaljregulering - Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2154?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet fylkeskommune | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 2154/2020 | Enhet Forvaltning Feil i skjema jordleieprisundersøkelsen 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2157?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Moss Kommune | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 2157/2020 | Enhet Forvaltning Innvilget søknad om skoleskyss - særlig farlig/vanskelig skolevei skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2090?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 2090/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Miljøfaglig uttalelse - plan for nydyrking gbnr 6/15 - Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2085?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 2085/2020 | Enhet Forvaltning Snøscooter, nytt reg.nr. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2030?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roy Brænd | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 2030/2020 | Enhet Forvaltning Ettersendelse av manglende dokumentasjon - bygging av avløpsanlegg for kårbolig på gbnr 8/1 Storelvdalsveien 2103 - Furuseth gård AS , Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2064?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: PER HAGEN AS | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 2064/2020 | Enhet Forvaltning Landbrukstjenester Nord-Østerdal - Corona-smitte http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2066?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbrukstjenester Nord Østerdal | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 2066/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Påminnelse om rapportering for øyeblikkelig hjelp døgntilbud, 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2071?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 2071/2020 | korttidsavdeling Referat fra Geografisk samarbeidsutvalgsmøte en 13.mars 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2039?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sykehuset-Innlandet - Astrid Skotte | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 2039/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Spørsmål knyttet til oversendelse av klage på årsgebyr for vann - fabrikkveien hybelutleie AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2021?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET BJØRGE - SKAARAAS & CO AS | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 2021/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Videreutdanning 2020 – utsatt frist for behandling av søknader http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2022?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 2022/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Melding om mangler - søknad om tillatelse til bygging av adkomstvei til fritidsbolig på gbnr 17/617 Raudfjellveien 12 – Bjørn Åge Sterud , Furnes http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1990?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Åge Sterud | Journaldato: 13.03.2020 | RegistryNumber: 1990/2020 | Enhet Forvaltning Orientering om Åmot kommunes prioriteringer av tildelte midler til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) for 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1986?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Åmot kommune | Journaldato: 13.03.2020 | RegistryNumber: 1986/2020 | Enhet Forvaltning Ny arbeidsbekreftelse http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1923?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tina Simensen Ødegaard | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 1923/2020 | Koppang skole Kopi av brev til ***** ***** - tilbud om tilskudd ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1970?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNOVASJON NORGE | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 1970/2020 | Enhet Forvaltning Fylkesmannen anbefaler felles kjøreregler i forbindelse med koronautbruddet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1959?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - FMIN Beredskap | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 1959/2020 | Administrasjon Underskrevet arbeidsavtale - vikariat som fagarbeider 01.03. - 19.06.2020 - Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1961?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silje Larsson | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 1961/2020 | Koppang skole Underskrevet arbeidsavtale 33,33% midlertidig tilsetting som lærer uten godkjent utdanning 1.3.-19.6.20 ved Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1962?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Van Der Wiel Marijke | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 1962/2020 | Koppang skole Ettersendelse av manglende dokumentasjon - søknad om ferdigattest installasjon av vannbesparende toalett og utslipp til tett tank på gbnr 17/ 7 fnr 159 Langaveien 16 - Jarle Karlsen Tukun http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1846?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jarle Karlsen Tukun | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 1846/2020 | Enhet Forvaltning Representantskapsprotokoll 18.11.2019 - MHBR IKS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1887?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Midt-Hedmark brann og redning | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 1887/2020 | Rådmann Ettersendelse av situasjonsplan - oppføring av tilbygg til våningshus på gbnr 19/535 Atnaveien 982 - Mona Skjæret Gangås og Lars Gangås, Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1870?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGGMESTER ULVMOEN AS | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 1870/2020 | Enhet Forvaltning Dispensasjon for utlegging av åte til brunbjørn i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1893?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Olstad, Thomas | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 1893/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om ferdigattest og gjennomføringsplan - bygging av avløpsanlegg på gbnr 19/7 - Tekna - Tekna park, Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1903?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARILD LUND | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 1903/2020 | Enhet Forvaltning Forespørsel om skoleplass i Åmot http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1766?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.03.2020 | RegistryNumber: 1766/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Tjenestebevis, Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1759?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hjørdis Marie Hansen | Journaldato: 06.03.2020 | RegistryNumber: 1759/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Protokoll fra møte i Regionrådet for Sør-Østerdal 27. februar 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1743?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandetfylke - Røe, Terje | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 1743/2020 | Ordføreren Innspill angående økte husleier på kommunale bolliger http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1741?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Monica Larsen | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 1741/2020 | Enhet Eiendom Årsrapport 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1721?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Salutis - Cathrine Hellwege | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 1721/2020 | Lønn og personal Dispensasjon fra byggegrensebestemmelse i reguleringsplan for Koppang sentrum sør – varehus på gbnr 19/600 Storgata 99 – Norutbygg, Surnadal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1634?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SETRA DRIFT AS | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 1634/2020 | Enhet Forvaltning Beslutning om henleggelse etter undersøkelse http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1685?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 1685/2020 | Koppang barnehage Kontantstøtterapportering for barnehagene i Stor-Elvdal kommune februar 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1674?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 1674/2020 | Koppang skole Beslutning om henleggelse etter undersøkelse http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1666?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 1666/2020 | Koppang barnehage Fornyet sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning etter opplæringsloven http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1662?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 1662/2020 | Stor-Elvdal ungdomsskole Innkallelse til møte i Råd for likestilling av funksjoshemmede 18.03.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1639?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Christina Svendby m.fl. | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 1639/2020 | Enhet tiltak for funksjonshemmede Søknad om kjøring med traktor til seter - gjelder rydding av seter låve http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1630?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tina Mareen Buddeberg | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 1630/2020 | Enhet Forvaltning Samlede journalposter - startlån - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1608?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2020 | RegistryNumber: 1608/2020 | Enhet NAV Velferd Samlede journalposter - startlån - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1610?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2020 | RegistryNumber: 1610/2020 | Enhet NAV Velferd Søknad på stilling - skogrelatert sommerjobb - sektor for samfunnsutvikling -sommeren 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1594?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.02.2020 | RegistryNumber: 1594/2020 | Enhet Forvaltning Bekymring rundt uro på 10. trinn ved SEUS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1567?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2020 | RegistryNumber: 1567/2020 | Stor-Elvdal ungdomsskole Trekker søknad på stilling som biblioteksjef http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1525?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1525/2020 | Enhet for kultur og idrett Oversender avtale til underskrift http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1367?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mary og Reidar Kjøllmoen | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 1367/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Utregning av eiendomsskatt ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1406?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 1406/2020 | Administrasjon Ettersendelse av dokumenter - oppføring av anneks til fritidsbolig på gbnr 54/211 Gravskardveien 63 - Sigbjørn Karlsen, Ottestad http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1416?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigbjørn Karlsen | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 1416/2020 | Enhet Forvaltning Underskrevet arbeidsavtale 83% fast stilling miljøterapeut - Enhet tiltak for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1427?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Nordmark | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 1427/2020 | Enhet tiltak for funksjonshemmede Periodisk kjøretøykontroll - HB 78386 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1397?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SULLAND ELVERUM AS | Journaldato: 25.02.2020 | RegistryNumber: 1397/2020 | Økonomi Analyseresultater - analyseperiode 19 .02.2020 - 24.02.2020 - gjelder Evenstad nye vannverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1376?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ALCONTROL NORWAY AS | Journaldato: 25.02.2020 | RegistryNumber: 1376/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Oversendelse av forespurte dokumenter - prosjekt veikryss Rv 3 og fylkesvei 30 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1354?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tronfjellmaskin - Bjørn Åsen | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 1354/2020 | Enhet Eiendom Søknad på stilling som avdelingsingeniør kart og oppmåling i 100 % fast stilling i enhet forvaltning http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1324?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 1324/2020 | Enhet Forvaltning Skyss på grunn av delt bosted - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1314?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 1314/2020 | Koppang skole Svar på søknad på stilling som lærer, vikariat i 100% stilling i perioden 01.03. - 19.06.2020 - Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1287?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 1287/2020 | Koppang skole Søknad om økonomisk støtte til åpningen av Kaupangrmartn http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1306?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FORENINGEN KAUPANGRMARTN | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 1306/2020 | Enhet for kultur og idrett Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - beit, 982790840 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1283?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 1283/2020 | Enhet Forvaltning Informasjon om fornyelse av omsetningskonsesjon for ny konsesjonsperiode (2021-2024) http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1277?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 19.02.2020 | RegistryNumber: 1277/2020 | Økonomi Forespørsel om jobb som tilkallingsvikar på Moratunet sykehjem og hjemmebaserte tjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1268?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2020 | RegistryNumber: 1268/2020 | Hjemmebaserte tjenester Varsel om oppstart av arbeid med kommunal planstrategi for Stor-Elvdal kommune 2020-2023 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1209?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ÅMOT KOMMUNE m.fl. | Journaldato: 19.02.2020 | RegistryNumber: 1209/2020 | Enhet Forvaltning Oversendelse til ekstern høring - søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 4/22 m.fl. i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1127?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNLANDET FYLKESKOMMUNE m.fl. | Journaldato: 18.02.2020 | RegistryNumber: 1127/2020 | Enhet Forvaltning HEDMARK REVISJON IKS - PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 14.2.20 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1180?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedmark-Revisjon - Morten Alm Birkelid | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1180/2020 | Økonomi Oversendelse av Sakkyndig vurdering for ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1173?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1173/2020 | Koppang skole Søknad om kommunal bolig http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1170?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1170/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Informasjon om redusering av antall årsverk i Stor-Elvdal kommune - arbeidsgivers meldeplikt til NAV http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1208?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV Stor-Elvdal | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1208/2020 | Lønn og personal Revisjonsberetning 2019 Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4155?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedmark Revisjon IKS | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4154/2020 | Økonomi Varsel oppmålingsforretning - Grensjustering 17/4 og 17/979 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4126?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Myrvang Gunnar | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4125/2020 | Enhet Forvaltning Varsel oppmålingsforretning - Oppmålingsforretning 17/440 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4124?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Buchholdt Bjørn Alf | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4123/2020 | Enhet Forvaltning Tilbud - ny barnehage på Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4119?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4118/2020 | Enhet Eiendom Tillatelse til fradeling fra gbnr 17/7 - opprettelse av ny grunneienedom http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4009?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cato Haugen | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4008/2020 | Enhet Forvaltning Ferdigattest - bygging av nytt impregneringsanlegg på gbnr 19/808 Industriveien 133 - Moelven Østerdalsbruket AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4052?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGMESTER ULVMOEN AS | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4051/2020 | Enhet Forvaltning Oversendelse av innkalling til ordinær generalforsamling i FIAS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4060?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fias AS | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4059/2020 | Ordføreren Bekreftelse på mottatt melding til PPT - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4083?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4082/2020 | Koppang barnehage Regionale forskningsfond Innlandet lyser ut 10 millioner kroner til regionale innovasjonsprosjekter http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4109?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandetfylke - Lien, Stine Jeanette Harby | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4108/2020 | Økonomi Søknad om grunnskoleopplæring for voksne http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4103?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4102/2020 | Voksenopplæringen Foreløpig svar på søknad om tilskudd til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4074?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4073/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Flyttemelding - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4019?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 4018/2020 | Koppang skole Bekreftelse på mottatt melding fra offentlig melder http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4023?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 4022/2020 | Koppang skole Søknad på stilling som kommunikasjonsmedarbeider og leder av folkebiblioteket i 100 % fast stilling i enhet kultur og idrett http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4013?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 4012/2020 | Enhet for kultur og idrett Søknad om bygging av vei til hytte på gbnr 17/664 Vinjeveien - Geir Anders Erlandsen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3999?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Anders Erlandsen | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 3998/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Analyseresultater - analyseperiode 13.05.2020 - 18.05.2020 - Koppang vannverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4001?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alcontrol | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 4000/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3990?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marianne Brænd | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 3989/2020 | Koppang skole Søknad om endring av kommunale avgifter http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3974?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harry Grøndalen | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 3973/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Underskrevet arbeidsavtale - 100 % fast stilling fagleder kjøkken - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3975?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Løvaas | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 3974/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Utbetalingsvedtak av 12.05.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3950?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helfo | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 3949/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad om startlån - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3935?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 3934/2020 | Enhet NAV Velferd Bekreftelse på forlengelse av leieavtale - Stor-Elvdal lensmannskontor http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3947?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Politiet - Nina Stien | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 3946/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om skoleskyss med delt bosted skoleåret 2019/2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3905?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Arne Hagen m.fl. | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 3904/2020 | Koppang skole Dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsen i hundeloven § 6 for bruk av løs hund i forbindelse med hønsefugltaksering i Storgrytdalen for perioden 2020 - 2024 - Mathiesen-Atna Drift AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3880?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MATHIESEN-ATNA DRIFT AS | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 3879/2020 | Enhet Forvaltning Svar på søknad om fritak for renovasjon gbnr 19/118 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3663?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vidar Otto Dammen | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 3662/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Uttalelse til nye lokaler til Stor-Elvdal fritidsklubb http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3909?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stor-Elvdal fotballklubb | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 3908/2020 | Enhet for kultur og idrett Oversender avtale til underskrift http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3081?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erik Frydenlund | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 3081/2020 | Sektor for samfunnsutvikling prioritering - Covid-19 epidemien http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3832?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cisilie Selnes Westgaard m.fl. | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 3831/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad om mini-abonnement fra 01.09.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3857?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erik Trøen | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3856/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Spørreskjema vedrørende forvaltningsrevisjon rettet mot SÅTE IKT, vertskommune og samarbeidskommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3876?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedmark-Revisjon - Laila Stenseth | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3875/2020 | Post/Arkiv Spørsmål vedrørende ekstratømming av septik gbnr 17/109 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3872?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Solveig Westgaard | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3871/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad om bygging av landbruksvei på gbnr 19/7 - Bjønnbekkveien - Knut Nicolaisen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3874?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Bärnholdt Nicolaysen | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3873/2020 | Enhet Forvaltning Tilskudd - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3890?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTL BUFDIR OG BUFETAT | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3889/2020 | Enhet for kultur og idrett Tillatelse til deling av gbnr 19/116 m.fl. - Gunnar Austeng http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3777?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnar Austeng | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3776/2020 | Enhet Forvaltning Erverv av grunn til veg areal fra gbnr 19/1557 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3838?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Kjell Dyrstad | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3837/2020 | Enhet Forvaltning Sammenslåing gbnr 19/116-326-327-328 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3829?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnar Austeng | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3828/2020 | Enhet Forvaltning Bekreftelse på oppsigelse av stilling ved Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3817?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Milda Irene A Brateng | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3816/2020 | Koppang skole Melding om fjerning av oljetank - Sparebanken - Storgata 110 A http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3753?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sb1ostlandet - Erik Bjøralt | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3752/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på reinsdyrjakt i Sølnkletten høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3762?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torfinn Jahren | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3761/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Forespørsel til beitelag/saueholdere om bruk av løs hund under skadefellingsforsøk på store rovdyr i 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3730?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MYKLEBY BEITELAG m.fl. | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3729/2020 | Enhet Forvaltning Påminnelse - forespørsel om renovasjon på fritidseiendom gbnr 2/21 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3735?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hotmail - Tormod Ottermo | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3734/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Sletting av tinglyst heftelse gnr 19 bnr 1713 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3715?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokat Jostein Morønning | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3714/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Tildeling av LIS1 i Stor-Elvdal kommeune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3700?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torkel Busund | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3699/2020 | Enhet Helse Vedtak om behovsprøvet norskopplæring http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3547?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3547/2020 | Voksenopplæringen Avslag på søknad om startlån - Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3668?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 3667/2020 | Enhet NAV Velferd Avslag på søknad om startlån - Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3672?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 3671/2020 | Enhet NAV Velferd Frivillig vern av skog - utvidelse av Hanestadvola naturreservat i Rendalen og Stor-Elvdal kommuner http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3645?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3644/2020 | Enhet Forvaltning Melding om mangler - søknad om ferdigattest - oppføring av fritidsbolig på gbnr 17/1030 Krokbekkveien 4 - Storelgen Eiendom AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3600?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ALT I BYGG KOPPANG AS | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3600/2020 | Enhet Forvaltning Årsmelding 2019 for Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3590?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3590/2020 | Enhet Forvaltning Høringssvar fra Norsk narkotikapolitiforening http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3565?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk narkotikapolitiforening | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3565/2020 | Enhet Helse Supplerende dokumentasjon - Gråberget - Søknad om etablering av landbruksveg http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3566?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult - Robertsen, Linda | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3566/2020 | Enhet Forvaltning Bekreftelse på oppsigelse av leieavtale - Gimleveien 10B, 2480 Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3501?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bernt Stray Andreassen | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3501/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Kommunale eiendomsgebyrer - miniabbonnement på Avfallsdunk for restavfall. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3521?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Ottar Bakosgjelten | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3521/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Bekreftelse på oppsigelse av leieforhold Granheimveien 7 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3496?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thomas Nymoen | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3496/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Bekreftelse på oppsigelse av leilighet Eventyrveien 26 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3497?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Milos Aladzic | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3497/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Oversender signert avtale - kjøp av tomt B21 i Båsrøsta boligområde http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3381?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marius Buchholdt | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3381/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om oppføring av tomannsbolig på gbnr 19/1013 Kjemsjøveien 63 - Stor-Elvdal Eiendom AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3487?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NILSEN BYGGTJENESTER AS | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 3487/2020 | Enhet Forvaltning Svar på klage - brudd på personvernloven http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3427?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.05.2020 | RegistryNumber: 3427/2020 | Post/Arkiv Naboliste vedr.byggesak gbnr 19/656 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3412?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Østerdalen Byggeservice AS | Journaldato: 02.05.2020 | RegistryNumber: 3412/2020 | Enhet Forvaltning Foreløpig svar på henvendelse http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3388?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.05.2020 | RegistryNumber: 3388/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gbnr 19/20, 1123, 1200 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3366?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Gustu | Journaldato: 02.05.2020 | RegistryNumber: 3366/2020 | Enhet Forvaltning Fradeling fra gbnr 13/5 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3358?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Ekeland | Journaldato: 02.05.2020 | RegistryNumber: 3358/2020 | Enhet Forvaltning Sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gbnr 19/637, 1176 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3353?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristian Gundersen | Journaldato: 02.05.2020 | RegistryNumber: 3353/2020 | Enhet Forvaltning Samlede journalposter - startlån - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3398?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.05.2020 | RegistryNumber: 3398/2020 | Enhet NAV Velferd Samlede journalposter - startlån - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3400?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.05.2020 | RegistryNumber: 3400/2020 | Enhet NAV Velferd Kommunal støtte politiske partier http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3373?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hoyre - Marianne Aashaug | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 3373/2020 | Post/Arkiv Søknad på 79,15% nattstilling ved Moratunet sykehjem - sektor for institusjon- og hjemmebaserte tjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3340?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 3340/2020 | Langtidsavdeling Orientering om ny retningslinje - Barnevernets ansvar for barn som begår lovbrudd http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3368?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufetat | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 3368/2020 | Barneverntjenesten Søknad om ekstrabevilgning - Utvikling av Norges Natur- og Økologigymnas AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3394?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES NATUR- OG ØKOLOGIGYMNAS AS | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 3394/2020 | Økonomi Nye avfallsdunker - gbnr 19/840 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3322?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espen Lien | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 3322/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Oversendelse til ekstern uttalelse - søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 22/2 m.fl. i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3296?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNLANDET FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 3296/2020 | Enhet Forvaltning Dispensasjon fra bestemmelsene om båndtvang i Lov om hundehold § 6 - Simen Skavern og Eirik Budde Erichsen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3230?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Simen Skavern m.fl. | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 3230/2020 | Enhet Forvaltning Underskrevet arbeidsavtale - Engasjement 60% prosjektstilling - etablering rovdyrsenter - 16.03-15.06.2020 - Ranghild Vedum http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3276?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild Vedum | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 3276/2020 | Økonomi Søknad på stilling som enhetsleder/styrer Koppang barnehage i 100 % fast stilling - sektor for oppvekst og utdanning http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3262?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 3262/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Handlingsprogram for fylkesveger i Innlandet 2022-25/27 - innspill fra kommunene - nytt, redigerbart skjema http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3214?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 3214/2020 | Enhet Forvaltning Oversendelse av samarbeidsavtale om pedagogisk - psykologisk tjeneste mellom Elverum kommune og Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3233?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ELVERUM KOMMUNE SKOLESJEFENS KONTOR | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 3233/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Søknad om ressurser til spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1 skoleåret 2020-2021 ved ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3224?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 3224/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Søknad om fritak for kommunale eiendomsgebyrer gbnr 27/47 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3221?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Oddvar Modal | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 3221/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Akson: Helhetlig samhandling og felles kommunal journal - Brev til kommuner om intensjonserklæring http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3200?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 26.04.2020 | RegistryNumber: 3200/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3189?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.04.2020 | RegistryNumber: 3189/2020 | Enhet NAV Velferd Oppsigelse av service avtale for kuldetekniske anlegg http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3093?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Novema Kulde AS | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 3093/2020 | Enhet Eiendom Situasjonsrapport Nr. 67 fra HDIR - Utbrudd av koronavirus http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3149?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - FMIN Beredskap | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 3149/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Tilbakemelding - Skadenr 373780 KLPREF373780-MO400 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3143?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klp - KLP Skadeforsikring - Oppgjørsavdelingen Motor | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 3143/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Oversender avtale til underskrift http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3019?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kiflemariam Ghebremichael | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 3019/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Prioritér foryngelseskontroll http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3137?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Eidahl, Bernt | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 3137/2020 | Enhet Forvaltning Innkalling generalforsamling i Innlandet Energi Holding - 04.06.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3123?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet-Energi - Oddleiv Sæle | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 3123/2020 | Rådmann Liten forskjell mellom effekt av skadefelling og manuell skremming av grågås http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3116?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jenny Rolness | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 3116/2020 | Enhet Forvaltning Databehandleravtale - Lindorff http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3115?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lindorff - Pål Magne Ånestad | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 3115/2020 | Økonomi Spørreskjema vedr. forvaltningsrevisjon rettet mot SÅTE IKT, vertskommune og samarbeidskommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3113?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HEDMARK REVISJON IKS | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 3113/2020 | Rådmann Fullstendighetserklæring - årsregnskap 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3091?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedmark-Revisjon - Hanne Mette Rusten | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3091/2020 | Økonomi Bekreftelse på mottatt oppsigelse av stilling som assistent i Koppang barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3087?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Solvor Lien | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3087/2020 | Koppang barnehage Søknad på stilling som lærer og assistent - Sollia skole fra 01.08.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3068?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3068/2020 | Sollia skole og barnehage Felles vaktordning for beredskapsambulanser i Innlandet - transport http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3078?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - FMIN Beredskap | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3078/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Oppsigelse http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3085?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Milos Aladzic | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3085/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Ettersendt kartutsnitt http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3025?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunnar Myrvang | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3025/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på stilling som lærer fra 01.08.2020 - Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3067?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3067/2020 | Koppang skole Innlandsstrategien på høring - utsatt frist http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3059?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3059/2020 | Enhet Forvaltning Underskrevet oppdragsavtale - omsorgslønn- Enhet tiltak for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3056?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Randi Dahlen | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3056/2020 | Hjemmebaserte tjenester Oversendelse til ekstern høring - riving og gjenoppføring av hytte på gbnr 10/163 Rognstadgutua 1 - Harald Østmoe, Trysil http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2766?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNLANDET FYLKESKOMMUNE m.fl. | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 2766/2020 | Enhet Forvaltning Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til oppføring av hytte på gbnr 14/396 Atndalen 1305 - Bjørn Arild Pettersen, Løten http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2626?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Arild Pettersen | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 2626/2020 | Enhet Forvaltning Kopi av brev fra Fylkesmannen i Innlandet – tilsagn om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovdyrskader – Odd Grundt http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3023?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Klæbo, Harald | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 3023/2020 | Enhet Forvaltning Følgebrev til arbeidsavtale - læreplass i helsefagarbeiderfaget http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2991?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arunya Møller | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 2991/2020 | Lønn og personal Følgebrev til arbeidsavtale - læreplass i helsefagarbeiderfaget http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2992?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Samer Mousa Moustafa | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 2992/2020 | Lønn og personal Følgebrev til arbeidsavtale - læreplass i helsefagarbeiderfaget http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2993?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mibrak Z Hailemichael | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 2993/2020 | Lønn og personal Følgebrev til arbeidsavtale - læreplass i helsefagarbeiderfaget http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2994?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Linn Hjelle | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 2994/2020 | Lønn og personal Påminnelse: Informasjon om datainnsamling i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2983?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sintef | Journaldato: 19.04.2020 | RegistryNumber: 2983/2020 | Enhet Helse Kommunene kan søke om støtte til kommunedelplan for naturmangfold http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2976?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 2976/2020 | Enhet Forvaltning Oversendelse av tilbud - Levering av kundesentraler Frisk hjem Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2963?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 2963/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Ferdigattest - oppføring av fritidsbolig på gnr 54 bnr 460 W.Werenskiold vei 4 - Arild Tronslien , Hernes http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2938?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: EIKEN HYTTER AS | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 2938/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om elgjakt - hjortejakt - KF Stor-Elvdal kommuneskoger 2020 - 2023 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2923?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune Hemli | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 2923/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Tilskudd - Fritidskortet (pilot) - 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2892?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tilskuddsseksjonen Bufdir | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2892/2020 | Enhet for kultur og idrett Underskrevet oppdragsavtale for perioden 24.02.20 - 31.12.20 - Støttekontakt - Enhet tiltak for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2905?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sverre Grønvold | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2905/2020 | Enhet tiltak for funksjonshemmede Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969930846 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2848?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2848/2020 | Enhet Forvaltning Ettersendte dokumenter - Startlån http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2846?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 2846/2020 | Enhet NAV Velferd Søknad på stilling som enhetsleder eiendom i 100 % fast stilling - sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2799?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 2799/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Lærekontrakt i helsearbeiderfaget http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2801?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 2801/2020 | Lønn og personal Svar på søknad om videre ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2743?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 2743/2020 | Enhet Helse Faktura - uk.pas. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2761?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SYKEHUSET INNLANDET HF | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 2761/2020 | Tildelerenheten Bekreftelse på oppsigelse av leieforhold i Benveien 3A http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2659?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Yngve Arve Grøtting | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 2659/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om ferdigattest - oppføring av ny hytte på gbnr 1/131 - Strandberget hyttefelt - Finn og Unni Auren, Spydeberg http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2728?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: YDALIR EIENDOM AS | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 2728/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 - Nærbutikken, Trea servicesenter http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2732?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TREA SERVICESENTER ANS | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 2732/2020 | Økonomi Underretning om vernevedtak http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2713?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Innlandet | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 2713/2020 | Enhet Forvaltning Bekreftelse på oppsigelse av stilling som lærer i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2697?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mette Støvneng | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 2697/2020 | Koppang skole Ønske om borgelig vielse - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2690?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.04.2020 | RegistryNumber: 2690/2020 | Økonomi Oversendelse av dokument http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2684?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 2684/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Foreløpig svar på varsling på brudd Plan og bygningsloven - ber om befaring http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2682?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erna Johnsen | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 2682/2020 | Enhet Forvaltning Bekreftelse på oppsigelse av leieforhold i Benveien 13 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2658?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marie Louise Leganger Wattenbergg | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 2658/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Oversendelse til ekstern uttalelse - riving og gjennoppføring av uthus på gbnr 14/412 Kjølsæterveien 88 - Tom Georg Granquist , Østerås http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2625?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNLANDET FYLKESKOMMUNE m.fl. | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 2625/2020 | Enhet Forvaltning Oversender korrigert avtale 01.01.2020 - 31.08.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2480?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sinisa Duric | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 2480/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Veiledning om midlertidig forskrift som følge av koronautbruddet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2670?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 2670/2020 | Enhet NAV Velferd Heving av lærekontrakt - helsearbeiderfaget http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2673?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet fylkeskommune | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 2673/2020 | Langtidsavdeling Forslag avtale Oppmålingsforretning - Innlandet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2649?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 2649/2020 | Enhet Forvaltning Faste skjenkebevillinger for perioden 01.07.2020 - 30.06.2024 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2651?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: GAMMELSTU STAI GÅRD Anbjør Svenkerud m.fl. | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 2651/2020 | Økonomi Underskrevet oppdragsavtale - omsorgslønn - Enhet tiltak for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2639?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 2639/2020 | Hjemmebaserte tjenester Utsatt høringsfrist - forslag til alternativ regulering av pasientforløp i spesialisthelsetjenesten http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2640?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 2640/2020 | Enhet Helse Søknad på stilling som daglig leder ved Rovdyrsenter Østerdalen - sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2636?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 2636/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Forurensning etter trafikkulykke i Stor-Elvdal - Deres ref:2020/870-1 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2600?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: KYSTVERKET | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 2600/2020 | Enhet Forvaltning Nabovarsel - riving av fritidsbolig på gbnr 54/174 Neskampveien 44 – Laila og Hans Petter Aaseth , Heradsbygd http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2605?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Laila Aaseth | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 2605/2020 | Enhet Forvaltning Underskrevet rammeavtale for perioden 24.03.20 - 30.06.20 - tilkallingsvikar assistent kjøkken - Sektor institusjonstjenester Status http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2594?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Paul Gerhardt Hval | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 2594/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Ettersendelse av manglende dokumentasjon - oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gbnr 17/4 fnr 35 Olandsveien 4 - Jan Moe , Ridabu http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2551?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Amedia AS | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2551/2020 | Enhet Forvaltning Utvidet frist for høring om vurdering og eksamen - ny høringsfrist 21.april 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2576?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet (ikke svar) | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2576/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Svar på spørsmål om bevilling - nettsalg / utkjøring av mat mm http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2572?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjopmannshuset - Ragni Solvang | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2572/2020 | Økonomi Melding til Fylkesmannen om virksomhet etter forurensningsforskriften kapittel 24: Forurensninger fra asfaltverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2529?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veidekke Industri AS | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2529/2020 | Enhet Forvaltning Svar på søknad om logopedbehandling til ***** ***** ***** - etter henvendelse fra Oslo universitetssykehus http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2523?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2523/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Oppgave over omsetning av øl, rusbrus, vin og brennevin i kalenderåret 2019 Kiwi Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2535?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kiwi Koppang | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2535/2020 | Økonomi Etterspør dokumentasjon til søknad om registrering http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2507?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 2507/2020 | Enhet Helse Oversendelse til ekstern uttalelse - søknad om dispensasjon til oppføring av uthus til Stegghytta på gbnr 33/6 - Mathiesen-Atna AS, Atna http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2514?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET m.fl. | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 2514/2020 | Enhet Forvaltning Midlertidig svar - søknad om ferdigattest - oppføring av fritidsbolig på gbnr 54/175 Megrunnslia - Kristian Andvord, Oslo http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2515?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: HILLE STRANDSKOGEN ARKITEKTER AS | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 2515/2020 | Enhet Forvaltning Startlån søknad http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2485?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2485/2020 | Enhet NAV Velferd Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 918785124 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2444?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2444/2020 | Enhet Forvaltning Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar assistent 1.3. - 19.6.2020 - Sollia skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2474?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wenche Reiten Kulstad | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2474/2020 | Koppang skole Revisjonsuttalelse - Ressurskrevende tjenester 2019 - Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2432?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedmark-Revisjon - Hanne Mette Rusten | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 2432/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Trafikksikkerhetsplan http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2428?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Innlandet fylkeskommune | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 2428/2020 | Enhet Forvaltning Matrikkelføring etter oppmålingsforretning - Rv3, Søkkunda - Evenstad 79/14 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2422?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 2422/2020 | Enhet Forvaltning Svar på innspill til Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2437?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 2437/2020 | Enhet Forvaltning Underskrevet rammeavtale for perioden 04.03.20 - 30.06.20 - tilkallingsvikar pleiemedjelper - institusjonstjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2409?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Egil Gorostuen | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 2409/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Svar på kartlegging av personer som er på sykehjem i alderen 0-17 og 18-49 år http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2418?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Dypdal, Helene | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 2418/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar lærer uten godkjent utdanning og assistent 1.3. - 19.6.2020 - Sollia skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2411?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julie Sommersett | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 2411/2020 | Koppang skole Bekreftelse på oppsigelse av stilling som enhetsleder eiendom - Sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2312?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Einar Skogesal | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 2312/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Flytting storelvdalsveien 3004 2480 koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2387?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hege Sørlie | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 2387/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Melding om mangler - midlertidig brukstillatelse - oppføring av fritidsbolig og garasje på gbnr 54/458 - Geir Arvid Reien , Flateby http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2380?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ROGSTAD & ODDEN AS | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 2380/2020 | Enhet Forvaltning Bekreftelse på mottatt oppsigelse http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2383?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørg Midtskogen Treseng | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 2383/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Klage renovasjon http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2403?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunnar Sæther | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 2403/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad om tillatelse til oppføring av bolig på gbnr 19/1752 – Marius Buchholdt, Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2400?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Älvsbyhus Norge As | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 2400/2020 | Enhet Forvaltning Oversendelse til uttalelse - søknad om dispensasjon til oppføring av anneks på gbnr 14/388 - Anne Westgaard Wærsted, Porsgrunn http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2318?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten m.fl. | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 2318/2020 | Enhet Forvaltning Overtagelse av strømabonnement fra 01.04.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2329?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eidsiva Kundeservice | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 2329/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Påminnelse - Signering av samarbeidsavtale om praksisstudier mellom NTNU, fakultet for medisin og helsevitenskap og kommunene http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2336?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NTNU | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 2336/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Årsrapporter for kontroll av oljeutskillere i 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2306?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Niras - Piotr Slowinski (PSLO) | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 2306/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Underskrevet rammeavtale for perioden 16.03.20 - 31.08.20 - tilkallingsvikar pleiemedhjelper/vernepleierstudent - Hjemmebaserte tjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2296?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stor-Elvdal Kommune - Elisabeth Åsvang | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 2296/2020 | Hjemmebaserte tjenester Bekreftelse på mottatt oppsigelse http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2298?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gerd Strand | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 2298/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Opphør av leie svømmehall Fagertun skole 2019/2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2263?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FAGERTUN SKOLE | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 2263/2020 | Koppang skole Underskrevet arbeidsavtale for perioden 16.03.2020 - 30.09.2020 helsefagarbeider Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2233?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Milenka Kuzmanovic | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 2233/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Vedrørende dato for behandling av bevillinger til ny bevillingsperiode 2020-2024. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2207?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ringnes - NO SM Bevilling | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 2207/2020 | Økonomi Informasjon om tilgang for SNO i Hjorteviltregisteret - fallvilt av villrein http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2174?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljodir - Kari Bjørneraas | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 2174/2020 | Enhet Forvaltning Eventuelt salg av Hyttetomt gbnr 10/225 Myklebysætra http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2187?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eivor Iversen | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 2187/2020 | Enhet Forvaltning Oversendingsbrev Stai-Tryaveien http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2167?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORD-ØSTERDAL JORDSKIFTERETT | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 2167/2020 | Ordføreren Utslippstillatelse på gbnr 41/8 Rondeveien 380 - Øystein Solheim Lien , Lier http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2162?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øystein Solheim Lien | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 2162/2020 | Enhet Forvaltning Excel-vedlegg til bruk ifm. anlegg som tar imot jord- og steinmassar som ikkje er forureina http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2141?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Andersen, Line | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 2141/2020 | Enhet Forvaltning Renteregulering - kommunalbanken http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2112?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunalbanken | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 2112/2020 | Økonomi Ferdigattest - oppføring av fritidsbolig og uthus på gbnr 17/1192 - Erling Skard , Oslo http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2089?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: CK NOR BYGG AS | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 2089/2020 | Enhet Forvaltning Svar på tilbud om å gi bistand ti Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2107?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Lise Hardy Skaret | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 2107/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Informasjon om produksjonstilskudd og koronavirus http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2100?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 2100/2020 | Enhet Forvaltning Sakkyndig vurdering http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2072?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 2072/2020 | Koppang skole Undereskrevet rammeavtale for perioden 20.04.-31.12.2020 - 13,86 % stilling som pleiemedhjelper - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2075?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karl Marius Hirkjølen | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 2075/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Ettersendelse av manglende opplysninger - bygging av avløpsanlegg for kårbolig på gbnr 8/1 Storelvdalsveien 2103 - Furuseth gård AS , Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2063?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: PER HAGEN AS | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 2063/2020 | Enhet Forvaltning Sammenslåing gbnr 10/64-363-364 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2079?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hall Kristiansen | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 2079/2020 | Enhet Forvaltning Svar på søknad om permisjon fra deler av stilling og oppsigelse av deler av stilling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2047?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 2047/2020 | Koppang skole Bekreftelse på oppsigelse av leieavtale - Eventyrveien 20 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2057?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tine Merethe Oskarsen | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 2057/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Ettersendelse av planbeskrivelse - detaljregulering for Mykleby Fjelltak http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2044?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AREALTEK AS | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 2044/2020 | Enhet Forvaltning Tilsynsrapport med oppfyllelse av vedtak http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2045?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for Arbeidstilsynet | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 2045/2020 | Enhet Eiendom Bekreftelse på mottatt melding http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2008?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.03.2020 | RegistryNumber: 2008/2020 | Stor-Elvdal ungdomsskole Innkalling til møte i ungdomsrådet 16.03.20 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1891?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigrun Myrvang m.fl. | Journaldato: 14.03.2020 | RegistryNumber: 1891/2020 | Stor-Elvdal ungdomsskole Tjenestebevis http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1843?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Camilla Sandberg | Journaldato: 14.03.2020 | RegistryNumber: 1843/2020 | Hjemmebaserte tjenester Nystu Trønnes - museumsfaglig utredning http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1902?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Annomuseum - Jorunn Gunnestad | Journaldato: 14.03.2020 | RegistryNumber: 1902/2020 | Enhet for kultur og idrett Oversendelse til ekstern høring - søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 6/15 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1938?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNLANDET FYLKESKOMMUNE m.fl. | Journaldato: 13.03.2020 | RegistryNumber: 1938/2020 | Enhet Forvaltning Reguleringsplan for Rv 3 Fjell - Opphus Nord - avklaring av planprosess http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1977?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 13.03.2020 | RegistryNumber: 1977/2020 | Enhet Forvaltning Vedrørende pakkeforløp for psykisk helse og rus http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1969?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYKEHUSET INNLANDET HF | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 1969/2020 | Enhet Helse Underskrevet rammeavtale for perioden 11.03.20 - 30.06.20 - Tilkallingsvikar helsefagarbeider - Sektor institusjonstjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1963?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mari Brenne Urtegård | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 1963/2020 | Sektor for Institusjonstjenester RETTELSE - Rundskriv - informasjon om dekning av tap og utgifter som følge av koronaviruset http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1953?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 1953/2020 | Økonomi Jordleiepriser 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1950?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 1950/2020 | Enhet Forvaltning Tildeling av tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket - NMSK - Innlandet 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1906?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 1906/2020 | Enhet Forvaltning Underskrevet arbeidsavtale - tilkallingsvikar lærer uten godkjent utdanning og assistent 1.3.-19.6.2020 - Koppang skole og SFO http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1872?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sverre Grønvold | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 1872/2020 | Koppang skole Underskrevet arbeidsavtale - 30,8% vikariat - 1.3. - 19.6.20 Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1873?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Heidi Strand Berntsen | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 1873/2020 | Koppang skole Revidert søknad fra Radio Åmot/ Radio Midt-Østerdal. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1889?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Øfstaas | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 1889/2020 | Nærings- og samfunnsutvikler Brev til kommunene om koronahåndtering i kommunene http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1899?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - FMIN Beredskap | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 1899/2020 | Administrasjon Skoleskyss - ny modell for beregning av skoleskysstakster i innlandet fylkeskommune - høring http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1901?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet fylkeskommune | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 1901/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Tilbakemelding på Arbeidsbekreftelse http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1895?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tina Simensen Ødegaard | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 1895/2020 | Koppang skole Melding om mangler - søknad om ferdigattest - bygging av avløpsanlegg på gbnr 19/7 - Tekna - Tekna park, Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1896?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARILD LUND | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 1896/2020 | Enhet Forvaltning Svar på søknad om norskopplæring - grunnkompetanse http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1804?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 1804/2020 | Voksenopplæringen Søknad om skoleskyss - særlig farlig/vanskelig skolevei http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1808?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 1808/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Underskrevet rammeavtale - assistent - tilkallingsvikar - 01.12.19-31.07.20 - Sollia barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1815?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Olesøn Brænd | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 1815/2020 | Koppang barnehage Gjennomføring av kartleggingsprøvene for 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1824?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 1824/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Videreutdanning 2020 - behandling av søknader http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1831?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 1831/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Innspill angående økte husleier på kommunale bolliger http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1740?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Monica Larsen | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 1740/2020 | Enhet Eiendom Oversendelse av rapportering for øyeblikkelig hjelp døgntilbud, 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1760?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helsedir - Silje Mortensen | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 1760/2020 | korttidsavdeling Bekreftelse på mottatt oppsigelse av stilling som enhetsleder Koppang barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1755?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bodil Sandtrø | Journaldato: 06.03.2020 | RegistryNumber: 1755/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Skjemaet for den årlige rapporteringen for avløp http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1749?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 06.03.2020 | RegistryNumber: 1749/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Stimuleringstilskudd til veterinærtjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1751?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 06.03.2020 | RegistryNumber: 1751/2020 | Enhet Forvaltning Melding om mangler - søknad om oppføring av tilbygg til våningshus på gbnr 19/535 Atnaveien 982 - Mona Skjæret Gangås og Lars Gangås, Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1724?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGMESTER ULVMOEN AS | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 1724/2020 | Enhet Forvaltning Avslag på søknad om pengestøtte til årets forbruksdag i Storstuggu på Røros http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1694?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mat-Helse-Miljø Alliansen v/ Reidun Roland | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 1694/2020 | Post/Arkiv Underskrevet oppdragsavtale avlastningshjem for perioden 15.01.20 - 15.01.21 - Enhet tiltak for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1687?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anna Skogen | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 1687/2020 | Enhet tiltak for funksjonshemmede Ferdigattest - tilbygg til hytte på gbnr 17/881 Gråsjøveien 818 - Karin Dobloug Dahlen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1664?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karin Dobloug Dahlen | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 1664/2020 | Enhet Forvaltning Til kommunelegen oppdatering om koronavirussykdom http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1657?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Områdeledelsen for Smittevern, helse og miljø Folkehelseinstituttet | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 1657/2020 | Enhet Helse Tjenestebevis http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1651?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Linda Børresen | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 1651/2020 | Hjemmebaserte tjenester Kopi av brev til Innlandet fylkeskommune - Trafikksituasjonen ved Stor-Elvdal kirke http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1633?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STOR-ELVDAL KIRKELIGE FELLESRÅD | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 1633/2020 | Enhet Forvaltning Svar på søknad om barsel permisjon fra stilling som enhetsleder tiltak for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1607?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Kværnæs | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 1607/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Rapportering - kompetanse- og innovasjonstilskudd, og hab.-rehabiliteringstilskudd 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1389?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Imingen, Irene m.fl. | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 1389/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Bekreftelse på oppsigelse på leie av Kongleveien 6 - Mohammad Horo http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1571?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mohammad Horo | Journaldato: 28.02.2020 | RegistryNumber: 1571/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Rettelse av tidligere  saksframlegg Stor-Elvdal kommune - settekommune for Åmot Kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1573?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Åmot kommune | Journaldato: 28.02.2020 | RegistryNumber: 1573/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Bekreftelse på mottatt oppsigelse av stilling som adjunkt ved Stor-Elvdal voksenopplæring http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1518?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørnar Skjæret | Journaldato: 28.02.2020 | RegistryNumber: 1518/2020 | Voksenopplæringen Svar på vann og avløpsforbruk - gbnr 19/743 - Urmakerveien 13 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1509?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mary Lillian Sand | Journaldato: 28.02.2020 | RegistryNumber: 1509/2020 | Enhet Forvaltning Underskrevet arbeidsavtale - 25.02.2020 - 15.03.2020 arbeidsavtale - sekretær - Sektor for Samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1515?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øivind Bakken | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1515/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Bekreftelse på oppsigelse av leilighet på Granheim http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1504?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kari Mette Klausen Strand | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1504/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Underskrevet arbeidsavtale 19.01.20 - 31.03.20 - vikar flyktningekonsulent NAV http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1517?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørgen Thoralf Riiser | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1517/2020 | Enhet NAV Velferd underskrevet arbeidsavtale 24.02.20 - 31.12.20 - tilkallingsvikar NAV Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1521?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Kjølhamar | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1521/2020 | Enhet NAV Velferd Underskrevet rammeavtale for perioden 01.01.-30.06.2020 - tilkalling vernepleier - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1522?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hjørdis Marie Hansen | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1522/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Svar på henvendelse angående refusjon gjesteelever / gjesteelevoppgjør mellom Stor-Elvdal kommune og Rendalen kommune - 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1524?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: RENDALEN KOMMUNE | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1524/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Vedrørende søknad om dispensasjon fra byggegrense - 3423-19/600 - Fv 30 ved Koppangsentere i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1545?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet fylkeskommune | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1545/2020 | Enhet Forvaltning Revisjonsuttalelse tilskudd til markedsføring av fartsvei Øst-Vest m/Rendalen kommune 2018/2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1408?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedmark-Revisjon - Hanne Mette Rusten | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 1408/2020 | Nærings- og samfunnsutvikler Vedtak om unntak fra arbeidsgiveransvar http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1405?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV STOR-ELVDAL | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 1405/2020 | Stor-Elvdal ungdomsskole 75-årsjubileet for frigjøring fra okkupasjonen - ber om representanter for Innlandet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1417?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 1417/2020 | Enhet for kultur og idrett Oppsigelse av stilling ved Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1419?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 1419/2020 | Langtidsavdeling Referat fra møte i samarbeidsutvalget for Koppang barnehage 24.02.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1388?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristin Kilde m.fl. | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 1388/2020 | Koppang barnehage Melding om mangler - søknad om tillatelse til oppføring av anneks til fritidsbolig på gbnr 54/211 Gravskardveien 63 - Sigbjørn Karlsen , Ottestad http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1393?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigbjørn Karlsen | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 1393/2020 | Enhet Forvaltning Underskrevet oppdragsavtale for perioden 01.02.2020 - 31.01.2021- støttekontakt - Enhet tiltak for funksjonhemmede http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1429?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nora Skogen | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 1429/2020 | Enhet tiltak for funksjonshemmede Underskrevet oppdragsavtale for perioden 01.02.2020 - 31.01.2021 - støttekontakt - Enhet tiltak for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1430?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sina Skogen | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 1430/2020 | Enhet tiltak for funksjonshemmede Overordnet samarbeidsutvalg. Godkjent referat fra møte 29.11.19. Referat fra møte 06.02.20(Ikke endelig godkjent) med aktuelle vedlegg http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1415?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sykehuset-Innlandet - Marthe Flugstad | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 1415/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Adkomst og motorferdsel mv - Gnr 13, bnr 81 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1364?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET CONSENSUS ANS | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 1364/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om tillatsels til bygging av avløpsanlegg på gbnr 47/50 Solliaveien 416 - Tone Hanche-Olsen og Anders Sætre -Høvik http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1395?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Olav Bonesvoll | Journaldato: 25.02.2020 | RegistryNumber: 1395/2020 | Enhet Forvaltning Analyseresultater - analyseperiode 19.02.2020 - 24.02.2020 - gjelder Steinvik vannverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1379?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Synlab - eg@synlab.no | Journaldato: 25.02.2020 | RegistryNumber: 1379/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Analyseresultater - analyseperiode 19.02.2020 - 24.02.2020 - Atna vannverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1374?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ALCONTROL NORWAY AS | Journaldato: 25.02.2020 | RegistryNumber: 1374/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Innkalling til representantskapsmøte i IKA Opplandene 26.03.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1400?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet fylkeskommune | Journaldato: 25.02.2020 | RegistryNumber: 1400/2020 | Rådmann Svar på søknad om permisjon fra pliktig undervisning i grunnskolen 17.-19.3.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1357?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 1357/2020 | Stor-Elvdal ungdomsskole Søknad på stilling - s kogrelatert sommerjobb - sektor for samfunnsutvikling - sommeren 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1342?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 1342/2020 | Enhet Forvaltning Innvilget søknad om permisjon http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1285?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 1285/2020 | Koppang skole Forespørsel om kjøp av eiendom http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1289?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: olsen.invest.as | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 1289/2020 | Enhet Eiendom Svar på søknad - 100 % fast stilling som biblioteksjef  i enhet kultur og idrett http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1309?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 1309/2020 | Enhet for kultur og idrett Søknad om skoleskyss skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1312?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingeborg Storrøsten m.fl. | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 1312/2020 | Koppang skole Underskrevet arbeidsavtale for perioden 19.02.-30.06.2020 - pleiemedhjelper - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1320?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oda Sundli | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 1320/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Søknad på stilling som avdelingsingeniør kart og oppmåling i 100 % fast stilling i enhet forvaltning http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1322?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 1322/2020 | Enhet Forvaltning Startlån ettersendt vedlegg http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1335?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 1335/2020 | Enhet NAV Velferd Underskrevet arbeidsavtale for perioden 06.01.-31.08.2020 - 90% stilling assistent kjøkken - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1284?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita Hjelle | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 1284/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Innkalling til møte i Regionrådet for Sør-Østerdal 27. februar 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1278?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandetfylke - Hansen, Hilde Kristin | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 1278/2020 | Ordføreren Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - beit, 970903003 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1282?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 1282/2020 | Enhet Forvaltning Motorferdsel i Rondane i 2019 og aktivitet i 2020_ villrein merkeprosjekt NINA http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1273?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA | Journaldato: 19.02.2020 | RegistryNumber: 1273/2020 | Enhet Forvaltning Vedrørende melding om utført sanering av oljetank op gnr 4 bnr 83 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1274?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Fuglseth | Journaldato: 19.02.2020 | RegistryNumber: 1274/2020 | Enhet Forvaltning Pressemelding fra Kommunekraft AS - Regjeringen vil ikke avvikle konsesjonskraftordningen! http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1255?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNEKRAFT AS | Journaldato: 19.02.2020 | RegistryNumber: 1255/2020 | Økonomi Søknad tilskudd kulturaktiviteter 2020 - Koppang fotballklubb http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1256?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOPPANG FOTBALLKLUBB | Journaldato: 19.02.2020 | RegistryNumber: 1256/2020 | Enhet for kultur og idrett Bekreftelse på oppsigelse av leilighet - Granheim http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1258?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grethe Larsen Wiik | Journaldato: 19.02.2020 | RegistryNumber: 1258/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Høring - Forutsigbarhetsvedtak om bruk av utbyggingsavtaler - Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1265?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET m.fl. | Journaldato: 19.02.2020 | RegistryNumber: 1265/2020 | Enhet Forvaltning Tilbakemelding på Vedrørende gjennomføring av støyreduserende tiltak - Moelven Østerdalsbruket http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1249?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MOELVEN ØSTERDALSBRUKET AS | Journaldato: 18.02.2020 | RegistryNumber: 1249/2020 | Enhet Forvaltning Svar på spørsmål om kommuner med praksis om firedagers uke for småskoletrinnet i Innlandet -Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1224?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 18.02.2020 | RegistryNumber: 1224/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Refusjon av kommunens utgifter til jegerprøven for 2019 - kvittering http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1239?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 18.02.2020 | RegistryNumber: 1239/2020 | Enhet Forvaltning Underskrevet rammeavtale for perioden 10.03.20 - 31.05.20 - tilkallingsvikar assistent - Lugomstua http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1240?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kari Vestby Birkebekk | Journaldato: 18.02.2020 | RegistryNumber: 1240/2020 | Hjemmebaserte tjenester Søknad om finansiering av masterutdanning for ledere i sektor for institusjonstjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1226?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cisilie Selnes Westgaard m.fl. | Journaldato: 18.02.2020 | RegistryNumber: 1226/2020 | Rådmann Oppsigelse av arbeidsforhold i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1168?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Strand | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1168/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Tillatelse etter plan- og bygningsloven til fradeling av hyttetomt fra gbnr 17/4 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1183?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnar Myrvang | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1183/2020 | Enhet Forvaltning Ukentlig undersøkelse om koronasituasjonen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4152?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4151/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Søknad om skoleplass i Folldal istedenfor Sollia skole - ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4153?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4152/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Årsoppgjørsbrev for årsregnskapet 2019 - Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4154?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedmark Revisjon IKS | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 4153/2020 | Økonomi Høring om endringer i forskrift om kraftomsetning og nettjenester, forskrift om kontroll av nettvirksomhet og forskrift om elsertifikater - høringsfrist: 20. august 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4120?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NVE | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4119/2020 | Rådmann Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere SMIL-midler 2017 - Elisabeth Hovde - gbnr 19/27 - istandsetting av steinmur http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4085?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4084/2020 | Enhet Forvaltning Fordeling av momskompensasjon til lag og foreninger 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4061?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lotteri- og stiftelsestilsynet | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4060/2020 | Enhet for kultur og idrett Tilbud - ny barnehage på Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4062?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4061/2020 | Enhet Eiendom Søknad om tidsbegrenset fritak på kommunale avgifter på gbnr 19/203 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4056?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Hansen | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4055/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Signert arbeidsavtale - skogrelatert sommerjobb 2020 - Sigrid Marie Austeng http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4065?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigrid Marie Austeng | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4064/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Underskrevet arbeidsavtale for perioden 15.06.2020 - 31.08.2020 - pleiemedhjelper - hjemmebaserte tjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4079?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marte Henriksen | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4078/2020 | Hjemmebaserte tjenester Melding om opphør av SFO-plass http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4100?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunn-Elisabeth Gundersen | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4099/2020 | Koppang skole Søknad om grunnskoleopplæring for voksne http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4101?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4100/2020 | Voksenopplæringen Søknad om fritak av betaling av renovasjonsavgifter på gbnr 4/158 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4095?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunvor Helene Prytz | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4094/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Forespørsel om oppfølgingsplan for sykemeldt arbeidstager http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4096?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV NORD-ØSTERDAL | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 4095/2020 | Stor-Elvdal ungdomsskole Flyttemelding - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/4018?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 4017/2020 | Koppang skole Setningen og Atnedalen statsallmenning - rekvisisjon av matrikkelbrev for festegrunn http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3995?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSKOG ELVERUM | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 3994/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3986?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marianne Brænd | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 3985/2020 | Koppang skole Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil-midler 2017 - gbnr 4/22 - utskifting av vinduer på seterbu http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3969?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 3968/2020 | Enhet Forvaltning Signert arbeidsavtale - skogrelatert sommerjobb 2020 - Magnus Myrberget http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3968?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnus Myrberget | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 3967/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3966?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Stor-Elvdal | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 3965/2020 | Koppang barnehage Underskrevet arbeidsavatale for perioden 01.06.2020 - 31.08.2020- sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3952?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingeborg Baarstad | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 3951/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Flyttemelding http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3913?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 3912/2020 | Koppang skole Signert arbeidsavtale - skogrelatert sommerjobb 2020 - Simen Hjelmberg Nævestad http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3915?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Simen Hjelmberg Nævestad | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 3914/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Referat fra samarbeidsmøte 07.05.2020 vedrørende ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3927?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 3926/2020 | Koppang skole Bekymringsmelding angående ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3929?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 3928/2020 | Koppang skole Refusjonskrav for gjesteelver fra Stor-Elvdal kommune - vår 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3931?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Åmot kommune | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 3930/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Søknad om elevpermisjon http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3906?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 3905/2020 | Stor-Elvdal ungdomsskole Bekreftelse på elevplass ved Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3902?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 3901/2020 | Koppang skole Bekreftelse på elevplass ved Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3903?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 3902/2020 | Koppang skole Søknad om skoleskyss med delt bosted skoleåret 2019/2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3904?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Arne Hagen m.fl. | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 3903/2020 | Koppang skole Gjennomføring av risiko- og vesentlighetsvurderinger for eierskapskontroll - Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3897?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HEDMARK REVISJON IKS | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 3896/2020 | Rådmann Oversendelse av skjøte og kontrakt http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3883?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler 1 Innlandet AS | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 3882/2020 | Enhet Eiendom Viktig informasjon om Friluftslivets uke 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3910?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk friluftsliv | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 3909/2020 | Enhet for kultur og idrett Søknad om dispensasjon fra hundeloven § 6 første ledd for bruk av løs hund i forbindelse med hønsefugltaksering i Storgrytdalen - Mathiesen - Atna Drift AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3849?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mathiesen-Atna - Stian Giæver | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3848/2020 | Enhet Forvaltning Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket - startlån - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3885?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3884/2020 | Enhet NAV Velferd Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket - startlån - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3886?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3885/2020 | Enhet NAV Velferd Oppsigelse av leiekontrakt - Myhreveien 29C http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3887?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eivind Kjeldsen | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3886/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Underskrevet arbeidsavtale for perioden 15.06.2020 - 31.08.2020 - pleiemedarbeider - hjemmebaserte tjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3858?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Susann Sandberg Olsen | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3857/2020 | Hjemmebaserte tjenester Innkalling til sakkyndigråd - overgang til ungdomsskole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3859?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3858/2020 | Koppang skole Oversendelse av egenerklæring av eierskap til offentlig vei- eller jernbane - grunn som skal føres inn i matrikkelen - Rv 3 gbnr 79/4 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3855?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegvesen - Hauge Ingunn Helgeland | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3854/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Underskrevet arbeidsavtale for perioden 15.06.2020 - 31.08.2020 - pleiemedhjelper - hjemmebaerte tjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3856?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mario Popovic | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3855/2020 | Hjemmebaserte tjenester Arbeidsbekreftelse - renholder sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3842?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ali Mahamed Omar | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3841/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Høring - forslag til endringer i krav om realkompetansevurdering - høringsfrist: 25. mai 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3804?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3803/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Krav om sammenslåing gbnr 19/116-326-327-328 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3827?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunnar Austeng | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3826/2020 | Enhet Forvaltning Arbeidsgiverkontrollen under coronasituasjonen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3806?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten - Svanberg, Hilde Cecilie | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3805/2020 | Administrasjon Melding om endring av adresse http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3821?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 3820/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Utlysning av tilskuddsordningen "Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom" for 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3747?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufdir - Jeanette Lorentzen | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3746/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Brev fra Helsedirektoratet til kommunene med utfyllende informasjon vedrørende prøvetakingskapasitet for Covid-19 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3714?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedir - Trykk-Tjenester | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3713/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Problemstilling angående regler for isolasjon - svar på henvendelse fra Helse Møre og Romsdal HF sendt fra Helsedirektoratet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3718?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedir - Trykk-Tjenester | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3717/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Høring om endring i forskrift om betaling fra pasienter for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjeneste - høringsfrist: 18. juni 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3721?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3720/2020 | Enhet Helse Krav om matrikulering - rekvisisjon av oppmålingsforretning gbnr 19/116 og 634 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3739?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunnar Austeng | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3738/2020 | Enhet Forvaltning Høring - Forskrift om regionale miljøtilskudd, Innlandet - høringsfrist 19. juni 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3740?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3739/2020 | Enhet Forvaltning Ettersendelse av manglende dokumentasjon - bygging av avløpsanlegg gbnr 11/1, Eldådalsveien 1294 - Ellen Cath. Burchardt, Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3670?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen Burchardt | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3669/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om bygging av vei til hytte på gbnr 17/664 Vinjeveien - Geir Anders Erlandsen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3713?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Anders Erlandsen | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3712/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Kopi av brev til ***** ***** ***** - ettersending av dokumentasjon til søknad om videregående opplæring http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3744?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3743/2020 | Voksenopplæringen Søknad om tilskudd til festival for treskulptur og innovativ trearkitektur http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3763?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stor-Elvdal fellesverksted for treskulptur og innovativ trearkitektur | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3762/2020 | Nærings- og samfunnsutvikler Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 17/7/68 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3757?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MALMLAFT EIENDOM AS | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3756/2020 | Enhet Forvaltning Tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarenaer for 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3759?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KULTURDEPARTEMENTET | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3758/2020 | Enhet for kultur og idrett Søknad på reinsdyrjakt i Fampen og Sølnkletten høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3761?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Skjæret | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3760/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Søknad om mini-abonnement fra 01.09.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3755?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erik Trøen | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3754/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Flytting av vannmåler gbnr 17/64 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3749?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harry Grøndalen | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3748/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Spørsmål vedrørende ekstratømming av septik gbnr 17/109 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3778?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Solveig Westgaard | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3777/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Tjenestebevis http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3781?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mie-Malen S Skybakmoen | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3780/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Klage på renovasjon - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3784?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 3783/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad om startlån - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3695?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.05.2020 | RegistryNumber: 3694/2020 | Enhet NAV Velferd Tildeling av skjønnsmidler til fornyings- og innovasjonsprosjekter 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3664?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 3663/2020 | Økonomi Forlengelse av leieavtale - Koppang lennsmannkontor http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3612?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Politiet - Nina Stien | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3612/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om ferdigattest - bruksendring av næringsbygg på gbnr 46/25 Solliaveien 817 - Solliaysteriet SA, Sollia http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3614?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Vaaler | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3614/2020 | Enhet Forvaltning Brev fra Sør-Fron kommune angående Kommunal planstrategi for Sør-Fron kommune 2020-2023 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3641?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sør-Fron kommune | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3640/2020 | Enhet Forvaltning Anmodning av hiutak av jerv i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3568?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3568/2020 | Enhet Forvaltning Oppsigelse av stilling ved Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3595?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Milda Irene A Brateng | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3595/2020 | Koppang skole Høring - Bruken av sakkyndige i foreldretvistsaker - høringsfrist 31. august 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3589?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3589/2020 | Barneverntjenesten Oppsigelse av plass i kulturskolen - Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3617?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mona Haugen og Stein Helge Hagen | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3617/2020 | Koppang barnehage Høring - Rusreform fra straff til hjelp-Høringsfrist 15. mai 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3564?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3564/2020 | Enhet Helse Svar på spørsmål om renovasjon gbnr 49/1 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3498?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tone Iren Eggen Tømte | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3498/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Svar på spørsmål om slamtømming gbnr 54/135 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3509?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Henrik Elvsvebakken | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3509/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Avgiftsgrunnlag renovasjon gbnr 33/29 - Vegar Gulbrandsen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3510?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vegar Gulbrandsen | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3510/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Tjenestebevis http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3512?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gabriel Hesjadalen | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3512/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Søknad om behovsprøvet norskopplæring ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3524?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3524/2020 | Voksenopplæringen Varsel om nabostøy / bråk fra hunder http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3545?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3545/2020 | Enhet Forvaltning Tildeling av LIS 1 lege - Torkel Busund http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3554?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sykehuset-Innlandet - Elin Myhre | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3554/2020 | Enhet Helse Søknad om behovsprøvet norskopplæring - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3538?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3538/2020 | Voksenopplæringen Oppsigelse av leieavtale - Gimleveien 10B, 2480 Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3478?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bernt Stray Andreassen | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3478/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om ferdigattest - bygging av nytt impregneringsanlegg på gbnr 19/808 Industriveien 133 - Moelven Østerdalsbruket AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3462?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGGMESTER ULVMOEN AS | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3462/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om ferdigattest - oppføring av fritidsbolig på gbnr 17/1030 Krokbekkveien 4 - Storelgen Eiendom AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3455?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Post - m.fl. | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3455/2020 | Enhet Forvaltning Tilskudd til videreføring av deltagelse i Nasjonalt velferdsteknologiprogram 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3499?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 3499/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad om oppføring av tomannsbolig på gbnr 19/1013 Kjemsjøveien 63 - Stor-Elvdal Eiendom AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3486?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NILSEN BYGGTJENESTER AS | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 3486/2020 | Enhet Forvaltning Oversendelse av søknad på SMIL-midler 2020 - Gunnar Myrvang gbnr 17/4 - Bevaring av kulturminne - bølgelekktak og takrenner til østerdalsstue http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3451?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 3451/2020 | Enhet Forvaltning Oppsigelse av 9 % stilling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3475?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Farid Ahmad Nahif | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 3475/2020 | korttidsavdeling Søknad om startlån - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3433?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 3433/2020 | Enhet NAV Velferd Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer med oppdaterte resultater 07. mai http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3409?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet - Kvalitetsindikatorer | Journaldato: 02.05.2020 | RegistryNumber: 3409/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad om fritak for renovasjon gbnr 19/118 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3421?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vidar Otto Dammen | Journaldato: 02.05.2020 | RegistryNumber: 3421/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Høring - tillatelse til bruk av snøskuter til hytte (oppheving av 2,5 km-grensen mm) Høringsfrist: 01. august 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3414?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET | Journaldato: 02.05.2020 | RegistryNumber: 3414/2020 | Enhet Forvaltning Utlysning av tiltaksmidler 2020 for Rondane og Sølenkletten villreinområder http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3419?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Villreinnemnda i Rondane og Sølnkletten | Journaldato: 02.05.2020 | RegistryNumber: 3419/2020 | Enhet Forvaltning Samlede journalposter - startlån - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3401?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.05.2020 | RegistryNumber: 3401/2020 | Enhet NAV Velferd Samarbeidsavtale 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3351?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Teaterinnlandet - Hege Strand | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 3351/2020 | Enhet for kultur og idrett Bufdir inviterer kommuner, fylker og organisasjoner om å nominere kandidater til prisen Årets Forbilde 2020. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3350?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTL BUFDIR OG BUFETAT | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 3350/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Kommunale eiendomsgebyrer - miniabbonnement på Avfallsdunk for restavfall. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3342?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Ottar Bakosgjelten | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 3342/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Arbeid med nasjonal alkoholstrategi 2020-2025 - Invitasjon til å gi innspill http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3344?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 3344/2020 | Enhet Helse Oversendelse av søknad på SMIL-midler 2020 - Per Anders Westgaard gbnr 14/63 - inngjerding av gammel setertrø http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3363?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 3363/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om rammetillatelse gbnr 5/53 Anne Evenstads vei 78 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3389?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rik Arkitektur, del av WSP Norge As | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 3389/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på startlån - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3390?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 3390/2020 | Enhet NAV Velferd Oversendelse av søknad på SMIL-midler 2020 - Østensen tømrer og restaurering Per Øystein Østensen gbnr 13/14 - utskfiting av dagens nasjonalgjerde til bordgard på Storfjellsetra http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3395?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 3395/2020 | Enhet Forvaltning Melding om vedtak - Tilskudd Den kulturelle spaserstokken 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3391?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 3391/2020 | Enhet for kultur og idrett Oversendelse av søknad på SMIL-midler 2020 - Østensen tømrer og restaurering Per Øystein Østensen gbnr 13/14 - utskfiting av dagens nasjonalgjerde til bordgard på Storfjellsetra http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3392?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 3392/2020 | Enhet Forvaltning Oppsigelse av leieforhold Granheimveien 7 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3303?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Nymoen | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 3303/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Oppsigelse av leilighet Eventyrveien 26 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3304?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Milos Aladzic | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 3304/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Vedtak om utbetaling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3323?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 3323/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gbnr 19/20, 1123, 1200 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3331?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Morten Gustu | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 3331/2020 | Enhet Forvaltning Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gbnr 19/637, 1176 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3332?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristian Gundersen | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 3332/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg til garasje på gbnr 19/1123 Kongleveien 26, Morten Gustu, Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3336?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Morten Gustu | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 3336/2020 | Enhet Forvaltning Prioritering i kommunale helse- og omsorgstjenester under covid-19 epidemien. Prioriteringsråd til sykehjem og hjemmebaserte tjenester. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3294?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 3294/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Nye avfallsdunker - gbnr 19/840 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3273?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Espen Lien | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 3273/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Renovasjon - fritidseiendom Stasjonsveien 18 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3274?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tormod Ottermo | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 3274/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om godkjenning av plan for nydyrking http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3279?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SVEIN EBERHARD ØSTMOE | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 3279/2020 | Enhet Forvaltning Melding om politisk vedtak - Høring av kommunal planstrategi 2020-2023 Folldal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3248?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folldal kommune | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 3248/2020 | Enhet Forvaltning Årsrapport 2019 - 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3217?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 3217/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Søknad om dispensasjon fra bestemmelsene om båndtvang i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3229?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Simen Skavern | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 3229/2020 | Enhet Forvaltning Endring av renovasjonsgebyr http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3166?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kenneth A Monsbakken | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 3166/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Dokumentasjon fra arbeidsgiver - videreutdanning Marit Solberg http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3183?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Solberg | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 3183/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Tilføring av overskudd for 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3192?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP | Journaldato: 26.04.2020 | RegistryNumber: 3192/2020 | Lønn og personal 1. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for år 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3193?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 26.04.2020 | RegistryNumber: 3193/2020 | Enhet NAV Velferd Søknad om fradeling av tomt - bgnr. 13/5 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3211?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Jacob Ekeland | Journaldato: 26.04.2020 | RegistryNumber: 3211/2020 | Enhet Forvaltning Informasjon fra husbanken - tilleggsbevilgning på lånerammen april http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3202?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Husbanken | Journaldato: 26.04.2020 | RegistryNumber: 3202/2020 | Økonomi Høring - midlertidige endringer i plan- og bygningsloven for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19 - Høringsfrist 01. januar 2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3203?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 26.04.2020 | RegistryNumber: 3203/2020 | Enhet Forvaltning TV-aksjonen 2020 - Anmdning om opprettelse av kommunekomité http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3167?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 3167/2020 | Ordføreren Søknad om tillatelse til riving av driftsbygning på gbnr 10/386 Storelvdalsveien 2624 - Kiær-Mykleby, Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3158?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kiær Mykleby | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 3158/2020 | Enhet Forvaltning Følgebrev til arbeidsavtale - læreplass i barne- og ungdomsarbeiderfaget http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3131?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Therese Mellemstuen Øien | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 3131/2020 | Lønn og personal Ønsker å kjøpe tomt B21 i Båsrøsta boligområde http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3139?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marius Buchholdt | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 3139/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om tillatelse til fasadeendring av våningshus på gbnr 54/69 Rondeveien 1620 - Tom Erik Michelsen , Nesbru http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3146?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tom Erik Michelsen | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 3146/2020 | Enhet Forvaltning Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 65 - Utbrudd av nytt koronavirus covid-19 i Kina 20.04.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3148?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - FMIN Beredskap | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 3148/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad om Startlån - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3161?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Abirami Thavaseelan | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 3161/2020 | Enhet NAV Velferd Unngå legionella i systemet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3104?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elverum Kommune - Sigrun Elsetrønning | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 3104/2020 | Enhet Helse Bekreftelse på mottatt søknad om tilskudd til uttak av prøver fra fallvilt for å kartlegge skrantesjuke (CWD) - 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3107?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljodir - Miljødirektoratet | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 3107/2020 | Enhet Forvaltning Oversendelse av sak til Stor-Elvdal kommune - punktutbedring - bruover burubekken Sunndalsveien http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3088?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: RENDALEN KOMMUNE | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3088/2020 | Enhet Forvaltning Oppsigelse av stilling som assistent i Koppang barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3086?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Solvor Lien | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3086/2020 | Koppang barnehage Skadefelling etter ny viltforskrift http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3084?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dyrenes Rett | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3084/2020 | Enhet Forvaltning Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av hyttetomt H6 fra gbnr 17/4 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3021?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunnar Myrvang | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3021/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om installasjon av vannbesparende toalett og utslipp til tett tank på gbnr 17/ 7 Fåfengveien 60 - Olgunn og Olav Eik-Nes http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3057?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Eik-Nes | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3057/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om fritak for kommunale eiendomsgebyrer gbnr 27/47 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3054?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Oddvar Modal | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3054/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Varsel om støyende arbeider i forbindelse med ballastsupplering og sporjustering på jernbanenettet i Område Nord sesong 2020- Bane NOR informerer sendt fra Bane NOR SF http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3051?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BANE NOR HAMAR | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3051/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om startlån - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3062?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3062/2020 | Enhet NAV Velferd Informasjon om tilgang til sensitive artsdata http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3034?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3034/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om bygging av vei til hytte på gbnr 17/318 Vinjeveien - Knut Ulvmoen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3035?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: PER HAGEN AS | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3035/2020 | Enhet Forvaltning Teams som informasjonskanal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3036?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nav - Stensåsen, Bente | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3036/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Høring - forslag til midlertidig forskrift om unntak i reglene for økonomisk stønad og kvalifiseringsprogrammet. - Høringsfrist 23.04.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3038?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3038/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Du kan nå følge din skadesak 371963 hos KLP Skadeforsikring AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3016?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP SKADEFORSIKRING AS | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3016/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Kjøp av festetomt på Øverengsmoen 33 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3039?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AUSTENG MASKIN OG HYTTESERVICE AS | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3039/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Innretting av eierskapet i Innlandet Energi Holding AS - formelle forhold knyttet til eventuell endring av eierskapet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3047?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET ENERGI HOLDING AS | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3047/2020 | Rådmann Søknad om etablering av atkomstvei med planfri kryssing av jernbanen som følge av sanering av planoverganger ved Gråberget på Rørosbanen i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3043?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult - Robertsen, Linda | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3043/2020 | Enhet Forvaltning Bekreftelse på mottatt skademelding, skadenr. 373780, STOR-ELVDAL KOMMUNE http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3045?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klp - KLP Skadeforsikring | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 3045/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Kopi av brev fra Fylkesmannen i Innlandet – tilsagn om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovdyrskader – Atnelien hamnelag SA http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/3020?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Klæbo, Harald | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 3020/2020 | Enhet Forvaltning Økonomisk støtte til utarbeiding av kommunedelplaner for naturmangfold http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2975?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 2975/2020 | Enhet Forvaltning Innvilget tilskudd - Fritidskortet (pilot) - 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2917?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTL BUFDIR OG BUFETAT | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 2917/2020 | Enhet for kultur og idrett Søknad om gravetillatelse på Industriveien 70 Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2921?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ØSTCOM AS | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 2921/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad om installasjon av JET toalettsystem på Trydammen 9 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2914?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Bekken | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2914/2020 | Enhet Forvaltning Tildelingsbrev - Videreføring av midler til stillinger i barnevernet 2020 - statsbudsjettet kap. 854 post 60 - Stor -Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2916?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2916/2020 | Barneverntjenesten Spørsmål om uthus på gbnr 4/19 er ferdigstilt - oppføring av driftsbygning i landbruket på gbnr 4/19 - Opphusveien 701 - Ingvar Ottermo, Rena. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2891?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingrid Almlid Ottermo | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2891/2020 | Enhet Forvaltning Arbeidsbekreftelse http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2906?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vegard Mømb | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2906/2020 | Lønn og personal Felles vaktordning for beredskapsambulanser i Innlandet - transport http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2896?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - FMIN Beredskap | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2896/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Rapport etter årlig ettersyn av brannslokkere og brannslanger http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2904?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: PROFFSERVICE ELVERUM AS | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2904/2020 | Enhet Eiendom ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2798?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 2798/2020 | Enhet NAV Velferd Høring - forslag til endringer i yrkeskvalifikasjonsloven og forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner - Høringsfrist: 01. august 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2822?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 2822/2020 | Lønn og personal Utsettelse av svarfrist for deltakelse i pilotprosjekt for å styrke samfunnsutviklerrollen til 25 april 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2777?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 2777/2020 | Nærings- og samfunnsutvikler Innkalling til Generalforsamling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2781?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FJELLREGIONEN INTERKOMMUNALE AVFALLSSELSKAP AS | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 2781/2020 | Ordføreren Status og veien videre for Akson http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2784?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 2784/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Kopi av brev til fylkesmannen Innlandet - Fylkesmannens vedtak omgjøres ikke - Stor-Elvdal - gnr 17 bnr 380 - dispensasjon for tilbygg http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2793?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 2793/2020 | Enhet Forvaltning Kartlegging av deponeringer i 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2794?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet fylkeskommune | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 2794/2020 | Post/Arkiv Søknad om elgjakt - hjortejakt - KF Stor-Elvdal kommuneskoger 2020 - 2023 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2790?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torbjørn Stensrud Tangen | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 2790/2020 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Rapport etter årlig ettersyn av brannslokkere og brannslanger http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2746?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: PROFFSERVICE ELVERUM AS | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 2746/2020 | Enhet Eiendom Rapport etter årlig tilsyn av brannslokkere og brannslanger http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2748?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: PROFFSERVICE ELVERUM AS | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 2748/2020 | Enhet Eiendom Rapport etter årlig ettersyn brannslokkere og brannslanger http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2749?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: PROFFSERVICE ELVERUM AS | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 2749/2020 | Enhet Eiendom Rapport etter årlig ettersyn av brannslokkere og brannslanger http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2750?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: PROFFSERVICE ELVERUM AS | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 2750/2020 | Enhet Eiendom Rapport etter årlig ettersyn av brannslokkere og brannslanger http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2751?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: PROFFSERVICE ELVERUM AS | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 2751/2020 | Enhet Eiendom Rapport etter årlig ettersyn av brannslokkere og brannslanger http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2752?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: PROFFSERVICE ELVERUM AS | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 2752/2020 | Enhet Eiendom Rapport etter årlig ettersyn av brannslokkere og brannslanger http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2753?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: PROFFSERVICE ELVERUM AS | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 2753/2020 | Enhet Eiendom Rapport etter årlig ettersyn av brannslokkere og brannslanger http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2754?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: PROFFSERVICE ELVERUM AS | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 2754/2020 | Enhet Eiendom Rapport etter årlig ettersyn brannslokkere og brannslanger http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2755?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: PROFFSERVICE ELVERUM AS | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 2755/2020 | Enhet Eiendom Rapport etter årlig ettersyn av brannslokkere og brannslanger http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2756?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: PROFFSERVICE ELVERUM AS | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 2756/2020 | Enhet Eiendom Rapport etter årlig ettersyn brannslokkere og brannslanger http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2757?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: PROFFSERVICE ELVERUM AS | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 2757/2020 | Enhet Eiendom Faktura(er) til godkjenning http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2760?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asp-Hedmark - Agresso server ASP sentral | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 2760/2020 | Tildelerenheten Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføriøng http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2729?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Alf Buchholdt | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 2729/2020 | Enhet Forvaltning Vedrørende arbeidstaker - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2730?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Halden-Aremark | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 2730/2020 | Administrasjon Høring - forslag til endringer i plan- og bygningsloven mv - høringsfrist: 1. september 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2737?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dss Dep - Distribusjonsoppdrag | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 2737/2020 | Enhet Forvaltning Høring - forslag til endringer i barnevernloven: kompetanse,varsling til fornærmede eller etterlatte og regulering av bruk av sakkyndige i barnevernet - Høringsfrist: 30 juni 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2735?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 2735/2020 | Barneverntjenesten Innvilger tilskudd til styrking av helsestasjon- og skolehelsetjenesten over statsbudsjettet 2020 kap. 762, post 60 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2741?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 2741/2020 | Enhet Helse Referat møte øk sjefer 2 april og kostnadsoverslag http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2722?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 2722/2020 | Økonomi Vedrørende forurenset tomt i Kleiva http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2718?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Gunnar Eide | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 2718/2020 | Enhet Forvaltning Frivillig vern av skog - melding om oppstart av verneprosesser http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2699?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 2699/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om ferdigattest - oppføring av fritidsbolig på gnr 54 bnr 460 - Arild Tronslien , Hernes http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2703?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eiken Hytter AS | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 2703/2020 | Enhet Forvaltning Resultatkartlegging for miljø og skogbrukstiltak 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2693?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Eidahl, Bernt | Journaldato: 05.04.2020 | RegistryNumber: 2693/2020 | Enhet Forvaltning Utlån startlån - ettersendelse av dokumenter http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2689?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2020 | RegistryNumber: 2689/2020 | Enhet NAV Velferd Arbeidsbekreftelse - samfunnskritisk stilling - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2668?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunn Eli Rønningen | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 2668/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning etter opplæringsloven http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2662?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 2662/2020 | Stor-Elvdal ungdomsskole Vårflom 2020. Beredsskapsmateriell. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2654?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norskflomvern - Kjell N Nilsen | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 2654/2020 | Rådmann Faste salgsbevillinger for alkoholholdige drikker for perioden 01.07.2020 - 30.06.2024 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2652?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TREA SERVICESENTER ANS m.fl. | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 2652/2020 | Økonomi Svar på spørsmål om sakkyndig vurdering vedr. logopedhjelp i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2645?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 2645/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Naboliste vedr.byggesak gbnr.10/163 Myklebysetra. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2590?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roar Arnfinn Iversen | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 2590/2020 | Enhet Forvaltning Høring - Rammevilkår for private tjenesteytere i barnevernet - Høringsfrist: 29. juni 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2592?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 2592/2020 | Barneverntjenesten Oppsigelse av leieforhold i Benveien 3A http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2589?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Yngve Arve Grøtting | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 2589/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Vedtak om tilskudd til private barnehager 2020 - Menighetens barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2546?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MENIGHETENS BARNEHAGE | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 2546/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Søknad om tillatelse til riving og gjenoppføring av hytte på gbnr 10/163 Rognstadgutua 1 - Harald Østmoe, Trysil http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2617?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roar Arnfinn Iversen | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 2617/2020 | Enhet Forvaltning Nye priser - septikrenovasjon - fra 01.01.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2619?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norva24 Miljøservice | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 2619/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift KOSTRA - rapportering regnskap per 1. kvartal 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2577?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ssb - Gran-Henriksen, Bjørn | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2577/2020 | Økonomi Dekningsstatistikk for Barnevaksinasjonsprogrammet 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2525?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - sysvak | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2525/2020 | Enhet Helse Søknad om ferdigattest - oppføring av ny hytte på gbnr 1/131 - Strandberget hyttefelt - Finn og Unni Auren, Spydeberg http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2581?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Takstraadet - Terje Svenkerud | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2581/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om tillatelse til tilbygg til fritidsbolig på gbnr 17/4 fnr 35 Olandsveien 4 - Jan Moe , Ridabu http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2550?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Amedia AS | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2550/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om dispensasjon til riving og gjennoppføring av uthus på gbnr 14/412 Kjølsæterveien 88 - Tom Georg Granquist , Østerås http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2552?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tom Granquist | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2552/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om logopedbehandling til ***** ***** ***** - etter henvendelse fra Oslo universitetssykehus http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2522?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 2522/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Vedrørende permisjon i stilling som flyktningekonsulent http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2491?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liis Lensment | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 2491/2020 | Enhet NAV Velferd Oppsigelse av stilling som lærer i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2501?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mette Støvneng | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 2501/2020 | Koppang skole Utlysning tilskudd plan for friluftslivets ferdselsårer 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2520?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 2520/2020 | Enhet for kultur og idrett Søknad om bygging av landbruksvei på gbnr 19/7 Øvergård http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2517?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MELLUM JANNE | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 2517/2020 | Enhet Forvaltning Tilknytningsavgift vann/avløp gbnr 19/1052 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2508?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FRISKHJEM AS | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 2508/2020 | Enhet Forvaltning Startlån søknad http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2487?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2487/2020 | Enhet NAV Velferd Svar på rapport fra tilsyn 24. oktober 2019 - Kommunens plikter som forurensningsmyndighet kap 13 i forurensningsforskriften http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2488?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2488/2020 | Enhet Forvaltning Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 987626607 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2443?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2443/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gbnr 17/7 fnr 94 Fåfengveien 30 - Mailin Smalberget og Arild Stensåsen , Løten http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2479?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mailin Smalberget og Arild Stensåsen | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2479/2020 | Enhet Forvaltning Innspill til Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2436?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 2436/2020 | Rådmann Søknad om tillatelse til bygging av adkomstvei til fritidsbolig på gbnr 54/179 Megrunnslia 79 – Johnny Linstad, Oslo http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2374?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johnny Linstad | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 2374/2020 | Enhet Forvaltning Trafikksikkerhetsplan http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2371?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet fylkeskommune | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 2371/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om tillatelse til oppføring av bolig på gbnr 19/1752 – Marius Buchholdt, Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2398?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Älvsbyhus Norge As | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 2398/2020 | Enhet Forvaltning Arbeidsbekreftelse http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2396?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Britt K Ringstad | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 2396/2020 | Lønn og personal Søknad om dispensasjon - oppføring av kombintert vedskjul og hundehus, Stegghytta gbnr 33/6 Christian Mathiesen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2388?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MATHIESEN-ATNA AS | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 2388/2020 | Enhet Forvaltning Oppfølging av kommunens avtale om tildeling av bolig i Skogfaret http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2389?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Boligbyggern as | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 2389/2020 | Enhet Eiendom Søknad om ferdigattest - oppføring av fritidsbolig på gbnr 54/175 Megrunnslia - Kristian Andvord, Oslo http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2376?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HILLE STRANDSKOGEN ARKITEKTER AS | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 2376/2020 | Enhet Forvaltning Utvidelse av Hanestadvola naturreservat i Rendalen og Stor-Elvdal kommuner http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2366?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 2366/2020 | Enhet Forvaltning Varsel om oppstart av planarbeid. Forslag til planstrategi og planprogram til offentlig ettersyn. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2356?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trysil kommune | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 2356/2020 | Enhet Forvaltning Oppsigelse av 80 % stilling ved Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2335?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørg Midtskogen Treseng | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 2335/2020 | Langtidsavdeling Søknad om bruk av vedlagt gjødseplan for de neste 5 år http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2332?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: WESTVANG FRANK | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 2332/2020 | Enhet Forvaltning Endring av strømabonnement- Eventyrveien 18 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2328?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eidsiva energi Kundeservice | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 2328/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Kartlegging - Oppvekst og utdanning under coronasituasjonen - frist 24.03.20 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2323?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 2323/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Påminnelse - Signering av samarbeidsavtale om praksistudier mellom NTNU, fakultet for medisin og helsevitenskap og kommunene http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2308?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTNU | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 2308/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Tilskudd til bemanningsnorm i barnehager 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2309?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 2309/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Arbeidsbekreftelse http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2311?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anita Pettersen | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 2311/2020 | Lønn og personal Utlysning av midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2273?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 2273/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Arbeidsbekreftelse http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2286?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stian Engen Giæver | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 2286/2020 | Enhet Forvaltning Oppsigelse av stilling som spesialhjelpepleier natt - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2234?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gerd Strand | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 2234/2020 | Langtidsavdeling Tjenestebevis http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2235?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Milos Aladzic | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 2235/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Informasjonsskriv til lokal landbruksforvaltning - Koronavirus / Coronavirus - landbruks- og miljøforvaltningen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2236?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 2236/2020 | Enhet Forvaltning Råd og hjelp til eierkommuner ifm "Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven i forbindelse med korona-pandemien" http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2241?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Midt-Hedmark brann og redning | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 2241/2020 | Enhet Forvaltning vurdering av flomfare - oppføring av hytte på gbnr 14/396 Atndalen 1305 - Bjørn Arild Pettersen, Løten http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2245?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BJØRN ÅSEN AS | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 2245/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om konsesjon for hjorteoppdrett - Nordstu Koppang Bruk AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2212?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDSTU KOPPANG BRUK AS | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 2212/2020 | Enhet Forvaltning Varsling på brudd Plan og bygningsloven - ber om befaring http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2214?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erna Johnsen | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 2214/2020 | Enhet Forvaltning Forslag avtale Oppmålingsforretning - Innlandet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2209?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 2209/2020 | Enhet Forvaltning Vedr. 20-45481-16 - Krav om matrikkelføring etter oppmålingsforretning - Rv3, Søkkunda - Evenstad 79/14 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2188?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 2188/2020 | Enhet Forvaltning Kopi av brev til Odd Arvid Sollien - vedtak - konsesjon - erverv gbnr 17/167 m.fl. - Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2183?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 2183/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om tillatelse til oppføring av garasje på gbnr 19/7 Øvergårdsveien 75 - Øvergård gård, Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2169?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGGMESTER ULVMOEN AS | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 2169/2020 | Enhet Forvaltning Huseiernes kommuneundersøkelse http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2149?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Huseierne - Kristin Gyldenskog | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 2149/2020 | Administrasjon Jordleiepriser 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2144?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet - Dokumentsenter | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 2144/2020 | Enhet Forvaltning Oppsigelse av stilling ved arbeidsgiverkontrollen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2146?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mona Brennodden | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 2146/2020 | Administrasjon Søknad om tillatelse til oppføring av anneks til fritidsbolig på gbnr 14/388 Tryliveien 1390 - Anne Westgaard Wærsted , Porsgrunn http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2135?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Westgaard Wærsted | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 2135/2020 | Enhet Forvaltning Utsatt søknadsfrist - Tilskuddsordningen Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet - 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2137?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 2137/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Renteregulering - kommunalbanken http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2111?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunalbanken | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 2111/2020 | Økonomi Søknad om ferdigattest - oppføring av fritidsbolig og uthus på gbnr 17/1192 - Erling Skard , Oslo http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2086?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: CK NOR BYGG AS | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 2086/2020 | Enhet Forvaltning Tjenestebevis - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2098?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Hjørdisson Olsen | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 2098/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Manglende dokumentasjon på fjerning av asbest http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1988?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARBEIDSTILSYNET HAMAR | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 1988/2020 | Enhet Eiendom Oppsigelse av leieavtale - Eventyrveien 20 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2053?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tine Merethe Oskarsen | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 2053/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Varsel om nedsatt karakter i orden og adferd http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2048?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 2048/2020 | Stor-Elvdal ungdomsskole Tildeling av kommunale næringsfond 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2083?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet fylkeskommune | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 2083/2020 | Nærings- og samfunnsutvikler Ber om informasjon om anlegg som tar imot jord- og steinmassar som ikkje er forureina http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2078?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 2078/2020 | Enhet Forvaltning Innvilget søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger 04.03.20-31.03.22 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2049?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Stor-Elvdal | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 2049/2020 | Koppang skole Trafikksikkerheten i fokus - refleksvester til førsteklassingene i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2041?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRAFIKKLAND NORGE AS | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 2041/2020 | Koppang skole Detaljregulering for Mykleby Fjelltak http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2043?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AREALTEK AS | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 2043/2020 | Enhet Forvaltning Til Stor-Elvdal kommune - tilbyr hjelp innen helse http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2023?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Lise Hardy Skaret | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 2023/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Utbetaling av tilskudd - Klimavennlig Innlandskommuner http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2027?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 2027/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord 2020 - Ole Gudmund Furuseth - gbnr 4/26 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2015?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2020 | RegistryNumber: 2015/2020 | Enhet Forvaltning Underskrevet rammeavtale fram til 30.09.2020 - hjemmebaserte tjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2007?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nahom Mehari Gebremichael | Journaldato: 14.03.2020 | RegistryNumber: 2007/2020 | Hjemmebaserte tjenester Eventuelt salg av Hyttetomt gbnr 10/225 Myklebysætra http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2009?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eivor Iversen | Journaldato: 14.03.2020 | RegistryNumber: 2009/2020 | Enhet Forvaltning Personforsikringer 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1984?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gjensidige - Eli Hoff | Journaldato: 14.03.2020 | RegistryNumber: 1984/2020 | Lønn og personal Handlingsprogram for fylkesveger i Innlandet 2022-25 27) - innspill fra kommunene http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1978?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet fylkeskommune | Journaldato: 13.03.2020 | RegistryNumber: 1978/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om utslippstillatelse og søknad om tillatelse til bygging av avløpsanlegg for kårbolig på gbnr 8/1 Storelvdalsveien 2103 - Furuseth gård AS , Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1924?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: PER HAGEN AS | Journaldato: 13.03.2020 | RegistryNumber: 1924/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 6/15 - Severin Myrbakken http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1936?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Myrbakken - Severin Myrbakken | Journaldato: 13.03.2020 | RegistryNumber: 1936/2020 | Enhet Forvaltning Krav om sammenslåing gbnr 10/64 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1892?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hall Kristiansen | Journaldato: 13.03.2020 | RegistryNumber: 1892/2020 | Enhet Forvaltning SLUTTRAPPORT FOR FORPROSJEKT - BIOGASS I FJELLREGIONEN http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/2005?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alvdal kommune | Journaldato: 13.03.2020 | RegistryNumber: 2005/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020 - Ole Sollien http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1989?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: OLE SOLLIEN | Journaldato: 13.03.2020 | RegistryNumber: 1989/2020 | Enhet Forvaltning Rundskriv - informasjon om dekning av tap og utgifter som følge av koronaviruset http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1951?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 1951/2020 | Økonomi Reguleringsplan for Rv 3 Fjell - Opphus Nord - avklaring av planprosess http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1968?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 1968/2020 | Enhet Forvaltning Underskrevet arbeidsavtale 100% fast stilling som saksbehandler - sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1964?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mona Brennodden | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 1964/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Høring - modulvogntog på veger som er tillatt for 24 m tømmervogntog http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1955?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 1955/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Viktig informasjon om Omstillingsordning for produsenter av pelsdyr http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1956?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innovasjon Norge | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 1956/2020 | Enhet Forvaltning Midlertidig unntak fra dokumentasjonskravet ved fravær av helsemessige grunner http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1908?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet (ikke svar) | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 1908/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Høring av rapporten Gjennomgåelse av nærmere angitte problemstillinger om inkassoloven - høringsfrist 09. juni 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1907?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongelinge justis og beredskapsdepartement | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 1907/2020 | Økonomi Arbeidsbekreftelse http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1890?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tina Simensen Ødegaard | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 1890/2020 | Koppang skole Søknad om tillatelse til oppføring av garasje http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1897?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mari Austeng-Jørgensen | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 1897/2020 | Enhet Forvaltning Utsendelse av brev til alle landes fylkesmenn og kommuner http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1898?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 1898/2020 | Administrasjon Søknad om midlertidig brukstilatelse http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1905?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ROGSTAD & ODDEN I AS | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 1905/2020 | Enhet Forvaltning Høring - Medbrakt kompetanse – lisens til helsepersonell mm (forslag om endringer i helsepersonelloven mm) - høringsfrist 09.06.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1849?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 1849/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad om tilskudd til opptak av kommunestyremøter i Stor-Elvdal -  etterlysning http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1885?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Øfstaas | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 1885/2020 | Nærings- og samfunnsutvikler Kvalitetssikring av data i SYSVAK http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1875?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 1875/2020 | Enhet Helse Tilbakemelding på forespørsel om opplysninger http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1876?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 1876/2020 | Koppang skole Høring - Forslag til endring av forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1842?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 1842/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Kopi av brev til M. Okkenhaunsport AS - forrurensing etter trafikkulykke i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1836?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystverket | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 1836/2020 | Enhet Forvaltning Nasjonal årsmelding for 2019 Pasient- og brukerombudet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1837?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 1837/2020 | Enhet Helse Folkehelseinstituttets spørreundersøkelse om legionellaforebygging i sykehus og sykehjem i Norge http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1828?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 1828/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Kompetanseheving for lærere og ledere i barnehager og skoler http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1823?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 1823/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Høgskolen i Innlandet - Hedmark - Forhåndsvarsel om tilbaketrekking av tillatelser HE-SE-3, HE-SE-4 og klarert lokalitet 12562 Evenstad i Stor-Elvdal kommune i Innlandet fylke http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1801?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fiskeridirektoratet | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 1801/2020 | Enhet Forvaltning Oppsigelse av stilling som enhetsleder eiendom - Sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1802?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Einar Skogesal | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 1802/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Retting av bygningskode i matrikkelen for bygning på gbnr 14/106 - Knut Hallgeir Bjerk , Lillehammer http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1688?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Hallgeir Bjerk | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 1688/2020 | Ordføreren Etterspør dokumentasjon til søknad om registrering http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1752?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 06.03.2020 | RegistryNumber: 1752/2020 | Enhet Helse Bekymringsmelding http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1742?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.03.2020 | RegistryNumber: 1742/2020 | Stor-Elvdal ungdomsskole Søknad om norskopplæring - grunnkompetanse http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1772?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.03.2020 | RegistryNumber: 1772/2020 | Voksenopplæringen Attest http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1775?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: T Mesfun Tesfatsion | Journaldato: 06.03.2020 | RegistryNumber: 1775/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Tjenestebevis - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1733?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Therese Rønning Søberg | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 1733/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Gjennomført føring av sokneendringer i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1734?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 1734/2020 | Enhet Forvaltning Innlandsstrategien 2020-2024 - HØRING http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1744?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet fylkeskommune | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 1744/2020 | Enhet Forvaltning Tjenestebevis - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1738?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tina Fjellmo | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 1738/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Kartlegging av personer som er på sykehjem i alderen 0-17 og 18-49 år http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1712?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Dypdal, Helene | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 1712/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Oppfordring om å markere Nordens dag i skolen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1723?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Foreningen Norden Utdanning | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 1723/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Oppsigelse av leieforhold i Benveien 13 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1708?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marie Louise Leganger Wattenbergg | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 1708/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Forhåndsbestilling av sesonginfluensavaksine 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1710?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstitutet | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 1710/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Utlevering av epikrise og helseopplysninger på militært personell behandlet ved norske sykehus / legevakt i forbindelse med Cold Response 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1711?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 1711/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Høring - Energi- og klima i Elverum 2020-2024 - utslippsreduksjoner, karbonbinding, klimatilpasning http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1697?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elverum Kommune | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 1697/2020 | Enhet Forvaltning Oppfølging - overvann i byer og tettsteder http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1680?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 1680/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Underskrevet rammeavtale fram til 30.09.2020 - pelemedhjelpter - hjemmebaserte tjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1690?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johanne Evenstuen | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 1690/2020 | Hjemmebaserte tjenester Høring – NOU 2019: 17 Domstolstruktur samt et forslag om endringer i rettskretsene og domstolloven http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1672?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 1672/2020 | Rådmann Informasjon til personer med vigselsrett http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1652?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten - Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 1652/2020 | Økonomi Søknad om videre ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1653?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 1653/2020 | Enhet Helse Oppsigelse av stilling som enhetsleder Koppang barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1647?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bodil Sandtrø | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 1647/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Avtale -  innleie vikarer kommunelegekontoret http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1660?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dignus Medical | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 1660/2020 | Enhet Helse Tjenestebevis http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1626?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Branka Popovic | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 1626/2020 | Hjemmebaserte tjenester Høring- forslag til regler om innføring og overgang til nye læreplaner - høringsfrist: 17. april 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1632?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 1632/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Søknad om tillatelse til bygging av adkomstvei til fritidsbolig på gbnr 17/617 Raudfjellveien 12 – Bjørn Åge Sterud , Furnes http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1638?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Åge Sterud | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 1638/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om fast skjenkebevilling ved Rondane Gjestegård Enden http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1589?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: RONDANE GJESTEGÅRD AS | Journaldato: 29.02.2020 | RegistryNumber: 1589/2020 | Økonomi Søknad om skolegang i Åmot http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1581?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2020 | RegistryNumber: 1581/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Arbeidsbekreftelse http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1582?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Lise Holen | Journaldato: 28.02.2020 | RegistryNumber: 1582/2020 | Lønn og personal Arbeidsbekreftelse http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1583?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sverre Wilhelmsson | Journaldato: 28.02.2020 | RegistryNumber: 1583/2020 | Lønn og personal Underskrevet oppdragsavtale for støttekontakt i perioden 24.02.2020 - 31.12.2020 Barnevern http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1587?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Morten Gustu | Journaldato: 28.02.2020 | RegistryNumber: 1587/2020 | Barneverntjenesten Søknad om skoleskyss - særlig farlig / vanskelig skolevei http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1588?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2020 | RegistryNumber: 1588/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Vedrørende bruksendring - fra bolighus til overnattings-hus / hybelhus på gbnr 19/42 Gamle kongevei 27 - Nordstu Koppang Bruk A/S http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1574?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Østerdalen Byggeservice AS | Journaldato: 28.02.2020 | RegistryNumber: 1574/2020 | Enhet Forvaltning Flagging på Nordens dag mandag 23. mars http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1577?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FORENINGEN NORDEN ASKER | Journaldato: 28.02.2020 | RegistryNumber: 1577/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Bekreftelse på sommerjobb i Benveien, enhet tiltak for funksjonshemmede i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1519?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristina Skogli | Journaldato: 28.02.2020 | RegistryNumber: 1519/2020 | Enhet tiltak for funksjonshemmede Svar på søknad om diffrensiert avløpsavgift på gbnr 17/384 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1510?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARNE OLSBAKK TRANSPORT AS | Journaldato: 28.02.2020 | RegistryNumber: 1510/2020 | Enhet Forvaltning Bekymring rundt uro på 10. trinn ved SEUS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/569?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2020 | RegistryNumber: 569/2020 | Stor-Elvdal ungdomsskole Satser for NMSK - tilskudd 2020 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1409?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1409/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om permisjon fra deler av stilling og oppsigelse av deler av stilling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1425?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1425/2020 | Koppang skole Tolkningsuttalelse - Gjennomføring av plassering etter barnevernloven § 4-24 etter fylte 18 år http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1505?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufetat | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1505/2020 | Barneverntjenesten Oppsigelse av leilighet på Granheim http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1503?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kari Mette Klausen Strand | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1503/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Oppsigelse på leie av Kongleveien 6 - Mohammad Horo http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1523?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mohammad Horo | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1523/2020 | Sektor for samfunnsutvikling Oversendelse av Klage - Stor-Elvdal kommune - settekommune for Åmot Kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1541?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Åmot kommune | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1541/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Vedtatt - Kommunedelplan for klima og energi 2019 - 2028 Engerdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1535?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Engerdal kommune | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1535/2020 | Enhet Forvaltning INVITASJON TIL HØRINGSKONFERANSE - Innlandsstrategien http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1536?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet fylkeskommune | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1536/2020 | Enhet Forvaltning Oppsigelse av stilling som adjunkt ved Stor-Elvdal voksenopplæring http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1426?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørnar Skjæret | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 1426/2020 | Voksenopplæringen Varsel om tilsyn - Stor-Elvdal kommune - Bruk av tvungen somatisk helsehjelp http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1432?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 1432/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar fram til 30.09.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1435?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingrid Evenstuen | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 1435/2020 | Hjemmebaserte tjenester Høring - Forsvarlig byggkvalitet - rapport fra Byggkvalitetutvalget - forslag om endringer i plan- og bygningslovena - høringsfrist: 2. juni 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1436?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 1436/2020 | Enhet Eiendom Refusjon gjesteelever / gjesteelevoppgjør mellom Stor-Elvdal kommune og Rendalen kommune - 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1420?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: RENDALEN KOMMUNE | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 1420/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Orientering om landsomfattende tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1418?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 1418/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Informasjon om arbeidskontrakt http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1414?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mariann Hagen Johansen | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 1414/2020 | Sektor for Institusjonstjenester Nabovarsel - riving av eksisterende hytte i Neskampveien 44, Sollia, gbnr 54/174 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1402?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Coop - laila.aaseth@coop.no | Journaldato: 25.02.2020 | RegistryNumber: 1402/2020 | Enhet Forvaltning Kopi av brev - klage - brudd på personvernloven http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1403?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 25.02.2020 | RegistryNumber: 1403/2020 | Post/Arkiv Underskrevet oppdragsavtale for perioden 01.01.2020 - 30.06.2020 - støttekontakt - Enhet tiltak for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1373?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Juuli Johanna Vänni | Journaldato: 25.02.2020 | RegistryNumber: 1373/2020 | Enhet tiltak for funksjonshemmede Søknad om bygging av avløpsanlegg på gbnr 41/8 Rondeveien 380 - Øystein Solheim Lien , Lier http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1381?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Olav Bonesvoll | Journaldato: 25.02.2020 | RegistryNumber: 1381/2020 | Enhet Forvaltning Skilting - Moelven Østerdalsbruket AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1396?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegvesen - Fladsrud Torunn Bente Dårflot | Journaldato: 25.02.2020 | RegistryNumber: 1396/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad om utslippstillatelse på gbnr 47/50 Solliaveien 416 - Tone Hanche-Olsen og Anders Sætre-Høvik http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1394?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: POB OPPMÅLING Per Olav Bonesvoll | Journaldato: 25.02.2020 | RegistryNumber: 1394/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg til våningshus på gbnr 19/535 Atnaveien 982 - Mona Skjæret Gangås og Lars Gangås, Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1390?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Gangås og Mona Skjæret | Journaldato: 25.02.2020 | RegistryNumber: 1390/2020 | Enhet Forvaltning Registrere hensynssoner for drikkevann http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1391?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET | Journaldato: 25.02.2020 | RegistryNumber: 1391/2020 | Enhet Forvaltning Adkomst og motorferdsel mv - Gnr 13, bnr 81 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1336?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET CONSENSUS ANS | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 1336/2020 | Enhet Forvaltning Bufdirs tolkningsansvar for krisesenterloven http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1338?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 1338/2020 | Barneverntjenesten Stimuleringstilskudd til veterinærtjenester 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1370?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 1370/2020 | Enhet Forvaltning Rapport fra naturfaglig kartlegging av kalkskog i Innlandet i 2018 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1372?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 1372/2020 | Enhet Forvaltning Søknad på startlån - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1333?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 1333/2020 | Enhet NAV Velferd Referat IKT SU 10.02.20 - Samarbeid om IKT- løsninger lokalt http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1317?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sykehuset-Innlandet - Marit Dammen | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 1317/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Brev til kommunene 8. mai 2020 - frigjørings- og veterandagen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1318?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fd Dep - Postmottak FD | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 1318/2020 | Enhet for kultur og idrett Revidert kostnadsoverslag - Nystu Trønnes http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1298?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bygningsvernhuset - Ingebjørg Øveraasen | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 1298/2020 | Enhet Eiendom Forespørsel om kjøp av eiendom http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1288?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: olsen.invest.as | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 1288/2020 | Enhet Eiendom Underskrevet rammeavtale fram til 30.09.2020 - hjemmebserte tjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1310?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Iqra Nuur Farah | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 1310/2020 | Hjemmebaserte tjenester Melding om hogst i vernskog gbnr 54/20 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1292?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: EVEN MOEN | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 1292/2020 | Enhet Forvaltning Opplysninger om sykepenger - ***** Kværnes http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1293?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV STOR-ELVDAL | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 1293/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Påminnelse om rapportering for øyeblikkelig hjelp døgntilbud, 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1302?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedir - Silje Mortensen | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 1302/2020 | korttidsavdeling Årsrapportering 2019 - Oljeutskilleranlegg Shell Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1295?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØVAKTA AS | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 1295/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Søknad om ferdigattest - bygging av avløpsanlegg på gbnr 19/7 - Tekna - Tekna park, Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1296?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Takstingeniør Arild Lund | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 1296/2020 | Enhet Forvaltning Startlån videretildeling 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1297?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Husbanken | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 1297/2020 | Økonomi Bekreftelse på skoleplass ved Kopppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1271?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2020 | RegistryNumber: 1271/2020 | Koppang skole Bostøtte stoppet for - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1253?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2020 | RegistryNumber: 1253/2020 | Enhet NAV Velferd Søknad om bruksendring av bygning på gbnr 19/1062 Skoglyveien 23 - Per Jan Myrbakken http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1262?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Jan Myrbakken | Journaldato: 19.02.2020 | RegistryNumber: 1262/2020 | Enhet Forvaltning Innspill til ordfører, rådmann og folkevalgte - økt husleie på kommunale boliger http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1259?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Monica Larsen | Journaldato: 19.02.2020 | RegistryNumber: 1259/2020 | Enhet Eiendom Kontrollrapport 2019 Vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1260?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 19.02.2020 | RegistryNumber: 1260/2020 | Administrasjon Protokoll med vedlegg fra felles møte i AU og rådmannsutvalget i Regionrådet for Sør-Østerdal 13. februar http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1242?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandetfylke - Hansen, Hilde Kristin | Journaldato: 18.02.2020 | RegistryNumber: 1242/2020 | Ordføreren Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar - 01.03.20 - 30.09.20 - hjemmebaserte tjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1243?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Malin Vestad | Journaldato: 18.02.2020 | RegistryNumber: 1243/2020 | Hjemmebaserte tjenester Søknad om barsel permisjon fra stilling som enhetsleder tiltak for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1244?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Kværnæs | Journaldato: 18.02.2020 | RegistryNumber: 1244/2020 | Sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester Søknad om finansiering av masterutdanning for ledere i sektor for institusjonstjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1225?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cisilie Selnes Westgaard | Journaldato: 18.02.2020 | RegistryNumber: 1225/2020 | Lønn og personal Søknad om drenering av jordbruksjord - Negard gbnr 13/14 m.fl. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1251?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Øystein Østensen | Journaldato: 18.02.2020 | RegistryNumber: 1251/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om støtte til EM og VM i fluefiske 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1247?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: YTRE RENDAL JAKT- OG FISKEFORENING | Journaldato: 18.02.2020 | RegistryNumber: 1247/2020 | Nærings- og samfunnsutvikler Bekreftelse på arbeidsforhold http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1187?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde Berget | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1187/2020 | Enhet tiltak for funksjonshemmede Private drikkevannsprøver - henvendelser i deres kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1193?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1193/2020 | Enhet Kommunalteknisk drift Vedrørende gjennomføring av støyreduserende tiltak - Moelven Østerdalsbruket http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1194?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MOELVEN ØSTERDALSBRUKET AS | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1194/2020 | Enhet Forvaltning Søknad om permisjon fra pliktig undervisning i grunnskolen 17.-19.3.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1195?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1195/2020 | Stor-Elvdal ungdomsskole Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av hyttetomt fra gbnr 17/4 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1177?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunnar Myrvang | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1177/2020 | Enhet Forvaltning Høring - endringer i forskri