Postliste http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/ einnsyn.sate.no Egenerklæring om konsesjonsfrihet for erverv av del av gnr 54 bnr 29 m.fl. - orientering om saksbehandlingstid http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181024?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjersti Wulvik Nordvik | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 11139/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet for erverv av gnr 19 bnr 926 i Stor-Elvdal - orientering om saksbehandlingstid http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181019?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Jarle Smedbakken | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 11134/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 19 bnr 926 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181000?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Jarle Smedbakken | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 11115/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 54 bnr 29 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180999?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjersti Wulvik Nordvik | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 11114/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 17 bnr 780 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180979?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frode Løvbukten | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 11094/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 17 bnr 973 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180976?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tove Marie Rødsdaen / Tron Hagen | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 11091/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 17 bnr 971 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180974?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Monicha Anethe Nymann m.fl. | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 11089/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 17 bnr 780 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180959?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frode Løvbukten | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 11074/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 17 bnr 971 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180940?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Monicha Anethe Nymann m.fl. | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 11055/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 17 bnr 973 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180938?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tove Marie Rødsdalen m.fl. | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 11053/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 19 bnr 250 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180772?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Meglerhuset Østlandet AS v/Linn Storsveen | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 10887/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 19 bnr 250 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180756?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MEGLERHUSET ØSTLANDET AS | Journaldato: 07.12.2019 | RegistryNumber: 10871/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen gnr 4 bnr 148 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180522?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maijia Schmidt | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 10637/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 9 bnr 132 og 133 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180291?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eva Rusten | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 10406/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 9 bnr 132 og 133 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180279?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eva Rusten | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 10394/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 54 bnr 476 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180238?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET JOHNSRUD & CO AS | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 10353/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 54 bnr 476 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180234?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET JOHNSRUD & CO AS | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 10349/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad skogfond og tilskudd, gnr 2 bnr 8 - Ole Narve Opsahl http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181093?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 11208/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad skogfond og tilskudd, gnr 19 bnr 7 - Janne Mellum http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180997?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 11112/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Vedtak skogfond (udekka investering), GNR 8/1 i Stor-Elvdal (0430) http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180983?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 11098/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gnr 13 bnr 14 - Per Øystein Østensen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180835?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 10950/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Vedtak skogfond (udekka investering) gnr 27 bnr 1 - Mathiesen-Atna AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180811?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 10926/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 19 bnr 27 - Elisabeth Hovde http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180797?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 10912/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 11 bnr 5 - Statskog Glomma AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180796?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 10911/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Overføring av skogfond fra Stor-Elvdal kommune til Rendalen kommune, Nordstu Koppang Bruk AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178637?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Innlandet v/ Hilde Holm | Journaldato: 05.12.2019 | RegistryNumber: 8752/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 36 bnr 1 - Bjørn Brænd http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180664?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 10779/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Vedtak skogfond (udekka investering) gnr 19 bnr 42 Nordstu Koppang bruk AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180658?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 10773/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 19 bnr 42 Nordstu Koppang bruk AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180657?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 10772/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 19 bnr 21 - Olav Follstad http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180649?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 10764/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 8 bnr 1 - Jens Furuseth Naas-Bibow http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180645?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 10760/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad skogfond og tilskudd gnr 27 bnr 1 - Mathiesen-Atna AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180636?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 10751/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad skogfond og tilskudd gnr 27 bnr 1 - Mathiesen-Atna AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180637?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 10752/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 27 bnr 1 - Mathiesen-Atna AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180644?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 10759/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 27 bnr 1 - Mathiesen-Atna AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180642?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 10757/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Anmodning om utbetaling av skogfond gnr 36 bnr 1 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180565?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Brænd | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 10680/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad skogfond og tilskudd, gnr 11 bnr 5 - Statskog Glomma AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180464?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 10579/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Referat fra samarbeidsmøte vedrørende ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181087?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 11202/2019 | Koppang skole Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 17 bnr 4 - Gunnar Myrvang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180461?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 10576/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Oversending av papirer angående flytting for ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181088?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 11203/2019 | Koppang skole Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - KF Stor-Elvdal kommuneskoger http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180460?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 10575/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Invitasjon til deltidsopplæring uke 2, ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180960?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATPED | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 11075/2019 | Koppang skole Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 8 bnr 1 - Jens Furuseth Naas-Bibow http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180457?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 10572/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Vurdering etter deltidsopplæring uke 47 - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180861?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATPED | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 10976/2019 | Koppang skole Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 8 bnr 1 - Jens Furuseth Naas-Bibow http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180456?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 10571/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 8 bnr 1 - Jens Furuseth Naas-Bibow http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180454?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 10569/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Innkalling til samarbeidsmøte vedrørende ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180398?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 10513/2019 | Koppang skole Vedtak skogfond (udekka investering) - gnr 14 bnr 9 - Birgit Granlund http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180451?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 10566/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Vurdering etter deltidsopplæring uke 43 - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180114?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATPED | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 10229/2019 | Koppang skole Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr 14 bnr 9 - Birgit Granlund http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180449?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 10564/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 4 bnr 22 - Ole Gudmund Furuseth http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180448?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 10563/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 8 bnr 1 - Jens Furuseth Naas-Bibow http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180383?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 10498/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Anmodning om utbetaling av skogfond og tilskudd, gnr 8 bnr 8 - Jens Furuseth Naas-Bibow http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180367?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 10482/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Anmodning om utbetaling av skogfond og tilskudd, gnr 8 bnr 1 - Jens Furuseth Naas-Bibow http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180366?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 10481/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Anmodning om utbetaling av skogfond og tilskudd, gnr 8 bnr 1 - Jens Furuseth Naas-Bibow http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180365?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 10480/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Anmodning om utbetaling av skogfond og tilskudd, gnr 8 bnr 1 - Jens Furuseth Naas-Bibow http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180364?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 10479/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gnr 17 bnr 4 - Gunnar Myrvang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180373?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 10488/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 4 bnr 17 - Gunnar Jervell http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180339?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 10454/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 19 bnr 7 - Janne Mellum http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180338?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 10453/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 2 bnr 9 - Helge Rustad http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180336?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 10451/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 10 bnr 5 - Opplysningsvesenets fond http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180335?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 10450/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad skogfond og tilskudd - gnr 4 bnr 17 - Gunnar Jervell http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180299?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 10414/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad skogfond og tilskudd - gnr 19 bnr 7 - Janne Mellum http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180294?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 10409/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Vedtak skogfond (udekka investering) gnr 12 bnr 6 - Anbjør Svenkerud http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180182?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 10297/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Anmodning om utbetaling av skogfond og tilskudd, gnr 27 bnr 1 - Mathiesen Atna http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180131?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 10246/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Anmodning om utbetaling av skogfond og tilskudd, gnr 27 bnr 1 - Mathiesen Atna http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180133?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 10248/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 11 bnr 3 - Torunn Simengård Messelt http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180154?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 10269/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Anmodning om utbetaling av skogfond og tilskudd, gnr 27 bnr 1 - Mathiesen Atna http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180134?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 10249/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Anmodning om utbetaling av skogfond og tilskudd, gnr 27 bnr 1 - Mathiesen Atna http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180130?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 10245/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gnr 54 bnr 12 - Jo Øvergaard http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180152?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 10267/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gnr 27 bnr 1 - Mathiesen Atna As http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180143?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 10258/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gnr 27 bnr 1 - Mathiesen Atna As http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180141?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 10256/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gnr 27 bnr 1 - Mathiesen Atna As http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180140?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 10255/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gnr 27 bnr 1 - Mathiesen Atna AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180139?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 10254/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gnr 6 bnr 15 - Severin Myrbakken http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180137?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 10252/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gnr 13 bnr 7 - Terje Austad http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180136?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 10251/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gnr 7 bnr 1 - Haaken W. Mathiesen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180132?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 10247/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om refusjon skogfond og skogkultur gnr 13 bnr 7 - Austad Skog AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180122?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sven Sletten | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 10237/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om refusjon skogfond og skogkultur gnr 13 bnr 7 - Austad Skog AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180121?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sven Sletten | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 10236/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad skogfond og tilskudd gnr 27 bnr 1 - Mathiese-Atna AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180094?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 10209/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad skogfond og tilskudd gnr 27 bnr 1 - Mathiese-Atna AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180093?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 10208/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr 50 bnr 2 - Roy Brænd http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180111?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 10226/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 4 bnr 11 - True Strand Schildman http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180110?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 10225/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr 27 bnr 1 - Mathiesen-Atna AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180109?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 10224/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr 27 bnr 1 - Mathiesen-Atna AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180108?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 10223/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr 27 bnr 1 - Mathiesen-Atna AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180107?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 10222/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr 27 bnr 1 - Mathiesen-Atna AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180105?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 10220/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr 27 bnr 1 - Mathiesen-Atna AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180104?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 10219/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 13 bnr 7 - Terje Austad http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180103?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 10218/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 12 bnr 5 - Jon Erling Brænd http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180087?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 10202/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Anmodning om utbetaling av skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur gnr http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180061?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jo Øvergaard | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10176/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Vedtak skogfond (udekka investering) - gnr 8 bnr 8 - Jens Furuseth Naas-Bibow http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180043?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10158/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Forespørsel om jobb ved pleie og omsorg i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180760?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maybrit Rasmussen | Journaldato: 07.12.2019 | RegistryNumber: 10875/2019 | Avdelingsleder 2. etg. Institusjonstjenester Moratunet sykehjem Søknad på jobb i helger og som ferievikar i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180324?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Iqra Nuur Farah | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 10439/2019 | Avdelingsleder 2. etg. Institusjonstjenester Moratunet sykehjem Forespørsel om jobb som lege i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180306?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: youssef Dibaje | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 10421/2019 | Helse Svar på forespørsel om jobb ved Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180222?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sina Granheim | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 10337/2019 | Institusjonstjenester Moratunet sykehjem Svar på søknad om sommerjobb 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180059?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svenske sykepelerstudenter | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10174/2019 | Personal og utvikling Melding om avholdt utleggsforretning http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181034?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Politistasjonen i Elverum | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 11149/2019 | Regnskap Tvangssalg av eiendommen ***** ***** ***** ***** i Åmot kommune. Saksøkt: ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180962?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 11077/2019 | Regnskap Bekreftelse - tinglyst utleggspant http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180790?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS INNKREVINGSSENTRAL | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 10905/2019 | Regnskap Svar på utestående fordringer vedr. tvangssalg av eiendommen ***** ***** ***** ***** i Stor-Elvdal kommune saksøkt ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180726?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 10841/2019 | Regnskap Innfrielsessaldoer http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180681?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Webmegler | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 10796/2019 | Regnskap Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2019/2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180870?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mona Skjæret Gangås | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 10985/2019 | Koppang skole Bekreftelse - tinglyst utleggspant http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180623?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens innkrevingssentral | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 10738/2019 | Regnskap Søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2019/2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180866?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mona Skjæret Gangås | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 10981/2019 | Koppang skole Forespørsel om eventuelle restanser på gnr 19 bnr 1351 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180590?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DNB Eiendom | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 10705/2019 | Regnskap Melding om avholdt utleggsforreting http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180495?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Politistasjonen i Elverum | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 10610/2019 | Regnskap Tvangssalg av eiendommen ***** ***** ***** ***** i Stor-Elvdal kommune saksøkt ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180484?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 10599/2019 | Regnskap Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 999300995 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180042?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10157/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Innsigelse på krav vedr. varsel om åpning av gjeldsforhandling - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180362?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Namsfogden i Hedmarken | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 10477/2019 | Regnskap Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 985933936 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180041?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10156/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970300597 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181006?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2019 | RegistryNumber: 11121/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Rentebetjening av boliggjeld i gjeldsforhandlingsperioden etter gjeldsordningsloven - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180287?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namsfogden i Hedmarken | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 10402/2019 | Regnskap Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 981403878 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180040?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10155/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 869246492 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181005?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2019 | RegistryNumber: 11120/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Varsel om åpning av gjeldsforhandling - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180286?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namsfogden i Hedmarken | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 10401/2019 | Regnskap Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 975460479 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180039?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10154/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Tvangssalg av eiendommen ***** ***** ***** ***** ***** ***** i Stor-Elvdal kommune - Saksøkt: ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180235?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 10350/2019 | Regnskap Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 989397389 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180038?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10153/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 974787008 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179983?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10098/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Forespørsel om eventuelle restanser - gnr 17 bnr 793 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180082?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Services Websystemer - Webmegler.no for Una Brandborg Schjelderup | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 10197/2019 | Regnskap Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 969110008 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180037?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10152/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969358417 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179982?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10097/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 897794012 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179981?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10096/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 987053151 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180036?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10151/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 969358417 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180035?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10150/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 961272432 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179980?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10095/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969244969 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179979?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10094/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 974787008 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180034?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10149/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 979145551 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180033?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10148/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 974469561 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179978?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10093/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Fornyet sakkyndig vurdering http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181073?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 11188/2019 | Koppang skole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 987626607 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179977?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10092/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 995187833 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180032?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10147/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Oversendelse IOP for skoleåret 2019-2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180909?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 11024/2019 | Koppang skole Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 969109972 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180031?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10146/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 987024062 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179976?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10091/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969109972 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179971?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10086/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 976284917 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180030?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10145/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 969174340 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180029?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10144/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969929597 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179969?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10084/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 913005511 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179968?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10083/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 989025872 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180028?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10143/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 970903003 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180027?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10142/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 989397389 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179967?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10082/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 913431839 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179966?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10081/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 920189997 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180026?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10141/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 888047972 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180025?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10140/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 869928712 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179965?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10080/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969148498 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179964?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10079/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 977352800 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180024?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10139/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Referat fra sakkyndig råd vedrørende ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181109?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 11224/2019 | Stor-Elvdal ungdomsskole Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 969438097 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180023?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10138/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 989201565 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179963?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10078/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Refusjonskrav skoleåret 2019/2020 - høst 2019 vedrørende gjesteelev ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180914?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 11029/2019 | Stor-Elvdal ungdomsskole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 975460479 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179962?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10077/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 970387803 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180019?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10134/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 913005511 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180013?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10128/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 987053151 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179953?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10068/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181137?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut-Arne Mellemmoen | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 11252/2019 | Koppang skole Takker ja til leie av kommunal bolig - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180709?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.12.2019 | RegistryNumber: 10824/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 969244969 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180012?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10127/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 996369986 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180018?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10133/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om plass i SFO ved Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181130?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut-Arne Mellemmoen | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 11245/2019 | Koppang skole Tilbud om leie av kommunal bolig - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180577?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 10692/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 913426371 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180017?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10132/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 982790840 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180007?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10122/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Innvilget søknad på SFO-plass ved Sollia skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180802?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einy Sunniva Brænd | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 10917/2019 | Koppang skole Tilbud om leie av kommunal bolig - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180572?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 10687/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 989106503 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180005?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10120/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 996369986 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180022?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10137/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad på SFO-plass ved Sollia skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180675?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einy Sunniva Brænd | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 10790/2019 | Koppang skole Tilbud om leie av kommunal bolig - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180552?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 10667/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 913426371 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180021?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10136/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 989201565 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180003?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10118/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180656?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingeborg Storrøsten | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 10771/2019 | Koppang skole Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 961272432 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180002?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10117/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 981403878 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180020?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10135/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om plass i SFO ved Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180599?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingeborg Storrøsten | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 10714/2019 | Koppang skole Søknad om kommunal bolig - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180430?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 10545/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 995187833 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180016?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10131/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 918785124 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179989?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10104/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 987626607 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179970?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10085/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 991754237 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180015?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10130/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 992912235 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180014?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10129/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 997660129 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180011?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10126/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969110008 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179995?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10110/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970596607 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180010?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10125/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 985310815 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180009?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10124/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 869312622 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180008?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10123/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 977352800 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180006?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10121/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970569111 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180004?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10119/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Bekreftelse på mottatt melding om registreringsnummer på ny snøscooter knyttet til eksisterende tillatelse til motorferdsel i utmark - Fampen villreinområde http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181150?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thore Lie | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 11265/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Rapport om bruk av tildelt stimuleringstilskudd for veterinærtjenesten 2019 i Elverum, Åmot og Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180714?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 10829/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 976284917 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180001?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10116/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Melding om nytt reg. nr. JN 2350 - disposisjon motorferdsel i utmark. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181144?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thore Lie | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 11259/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Tilskudd til veterinærdekningen 2019 i Elverum, Åmot og Stor-Elvdal kommuner http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180819?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FOLLDAL VETERINÆRTJENESTER AS | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 10934/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 987251972 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180000?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10115/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Tilskudd til veterinærtjenesten 2019 i Elverum, Åmot og Stor-Elvdal kommuner http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180703?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VETERINÆR REBECHA B. LERVAAG | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 10818/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - Frode Tjernmoen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180697?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frode Tjernmoen | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 10812/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 985418403 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179999?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10114/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Tilskudd til veterinærtjenesten 2019 i Elverum, Åmot og Stor-Elvdal kommuner http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180698?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ANICURA ELVERUM DYREHOSPITAL AS | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 10813/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970266623 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179998?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10113/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Tilskudd til veterinærtjenesten 2019 i Elverum, Åmot og Stor-Elvdal kommuner http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180704?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ANE ODDEN | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 10819/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969244748 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179997?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10112/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Tilskudd til veterinær bakvakt på dagtid - Anicura Elverum Dyrehospital AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180707?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ANICURA ELVERUM DYREHOSPITAL AS | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 10822/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969280655 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179996?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10111/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Oppgjør av lånopptak - KF kommuenskoger http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181124?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haakon Akre | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 11239/2019 | Rådmannen Tilskudd til veterinærtjenesten 2019 i Elverum, Åmot og Stor-Elvdal kommuner http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180694?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL DYREKLINIKK AS | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 10809/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 918809503 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179994?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10109/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Rapportering av tredjepartsopplysninger for inntektsåret 2019 - pass og stell av barn http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181098?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 11213/2019 | Rådmannen Tilskudd til veterinærdekningen 2019 i Elverum, Åmot og Stor-Elvdal kommuner http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180700?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VETERINÆR AINA KVEBERG | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 10815/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969281708 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179993?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10108/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Tilskudd til veterinærtjenesten 2019 i Elverum, Åmot og Stor-Elvdal kommuner http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180705?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DYRLEGE RUNE RUNNESTØ | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 10820/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 918785124 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179992?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10107/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180857?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 10972/2019 | Informasjon og resepsjon Revisjonsrapport interim 2019 - Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180740?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedmark-Revisjon - Hanne Mette Rusten | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 10855/2019 | Rådmannen Oversender skjøte til signering gnr 19 bnr 1751 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180660?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Britt Berger Lucic | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 10775/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 989025872 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179991?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10106/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Grunnerverv Tekna boligfelt http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180477?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Britt Berger Lucic | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 10592/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970966315 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179990?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10105/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Fv. 30 Kjemsjøveien Koppang sentrum - sluttoppgjør for gnr 19 bnr 522 og 590 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180509?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 10624/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Bekreftelse på mottatt melding om registreringsnummer på ny snøscooter knyttet til eksisterende tillatelse til leiekjøring - Jan-Ivar Oldervik http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180184?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Ivar Oldervik | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 10299/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 992220171 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179988?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10103/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180566?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 10681/2019 | Informasjon og resepsjon Melding om ny snøscooter - snøscooterløyve 2019 - 2022 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180178?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nærbutikken Trea | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 10293/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 971296410 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179987?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10102/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180507?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 10622/2019 | Informasjon og resepsjon Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970903003 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179986?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10101/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 989106503 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179985?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10100/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969542811 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179984?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10099/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969930846 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179975?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10090/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969335980 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179974?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10089/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 820626052 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179973?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10088/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 982790840 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179972?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10087/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Referat for samarbeidsmøte for ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181101?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 11216/2019 | Stor-Elvdal ungdomsskole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 998433606 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179961?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10076/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Svar på forespørsel om navn på medlemmer i kommunalt råd 2019-2023 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181140?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nhf - Jorun Granberg | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 11255/2019 | Post og arkiv Vedtak om spesialundervisning for ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181026?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 11141/2019 | Stor-Elvdal ungdomsskole Uttalelse fra Helsedirektoratet om bruk av tekniske løsninger ved salg av alkoholdig drikk i butikk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180821?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 10936/2019 | Informasjon og resepsjon Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 997898834 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179960?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10075/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Svar på anmodning om oversikt over medlemmer i forliksrådet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181139?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Advokatsenteret | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 11254/2019 | Post og arkiv Informasjonsbrev fra Helsetjenestens driftsorganisasjon vedrørende kommunesammenslåing 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180934?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsetjenestens driftsorganisasjon | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 11049/2019 | Rådmannen Psykolograpport http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180964?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 11079/2019 | Stor-Elvdal ungdomsskole Informasjon om nye gebyrsatser i alkoholforskriften § 6-2 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180693?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 05.12.2019 | RegistryNumber: 10808/2019 | Informasjon og resepsjon Varsel om EU-kontroll - FT 55361 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180422?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Motorpart - MotorForum | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 10537/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970387803 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179959?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10074/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Oppnevning av Stor-Elvdal kommunes eldreråd for perioden 01.11.2019 - 31.10.2023. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181099?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Christian Halse m.fl. | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 11214/2019 | Post og arkiv 4. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180908?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 11023/2019 | NAV Velferd Oppgave over omsetning av øl, rusbus, vin og brennevin i kalenderåret 2018 - Rondane Gjestegård AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180434?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RONDANE GJESTEGÅRD AS | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 10549/2019 | Informasjon og resepsjon Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969147424 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179958?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10073/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 1/143 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1269?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristin Marie Opsahl | Journaldato: 19.02.2020 | RegistryNumber: 1269/2020 | Enhet Forvaltning Forslag til medlemmer av styret i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180944?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 11059/2019 | Post og arkiv Referat fra samarbeidsmøte 12.11.19 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180648?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 10763/2019 | Stor-Elvdal ungdomsskole Oppgave over omsetning av øl, rusbus, vin og brennevin i kalenderåret 2018 - Stenfjøset trea http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180345?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stenfjøset Trea | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 10460/2019 | Informasjon og resepsjon Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 979145551 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179957?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10072/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Uttalelse fra FAU til kommunestyret vedrørende basseng tilbudet kommunen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181047?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Boas Lindberg m.fl. | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 11162/2019 | Enhet tiltak for funksjonshemmede Sakkyndig vurdering - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180555?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 10670/2019 | Stor-Elvdal ungdomsskole Oppgave over omsetning av øl, rusbus, vin og brennevin i kalenderåret 2018 - Nærbutikken Trea http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180344?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nærbutikken Trea | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 10459/2019 | Informasjon og resepsjon Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 815275012 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179956?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10071/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Oppgave over omsetning av øl, rusbus, vin og brennevin i kalenderåret 2018 - Rondane Friluftssenter AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180305?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rondane Friluftssenter AS | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 10420/2019 | Informasjon og resepsjon Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 920189997 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179955?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10070/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 8/44 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1179?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Heidi Nordhaug m.fl. | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1179/2020 | Enhet Forvaltning Rapportering for kjøring med snøscooter sesongen 2018/2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181011?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ove Skogen | Journaldato: 15.12.2019 | RegistryNumber: 11126/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Varsel om valg av barnerepresentant for perioden 2019 - 2023 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180838?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eli Undseth | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 10953/2019 | Post og arkiv Referat etter møtet i Rådet for likestilling av funksjonshemmede 14.11.2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180778?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Boas Lindberg m.fl. | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 10893/2019 | Enhet tiltak for funksjonshemmede Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 888047972 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179954?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10069/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Oppgave over omsetning av øl, rusbus, vin og brennevin i kalenderåret 2018 - Atnbrua handel http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180053?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ATNBRUA HANDEL v/Jørn Sverre Lien | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10168/2019 | Informasjon og resepsjon Regulering av husleie fra 01.03.2020 - lokaler NAV http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181085?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PARAT NAV ØKONOMITENESTE | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 11200/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Melding om vedtak - dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - oppdrag for hytteeier 27.11.2019 - 14.12.2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180488?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håvard Stenvoll | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 10603/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 8/44 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1169?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1169/2020 | Enhet Forvaltning Regulering av husleie fra 01.01.2020 - lokaler til kommunskogen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181082?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STOR-ELVDAL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 11197/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Utbetaling av lån fra Husbanken http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180115?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HUSBANKEN | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 10230/2019 | Rådmannen Regulering av husleie fra 01.01.2020 - lokaler Ambulansestasjon http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181080?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SYKEHUSET INNLANDET HF | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 11195/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 12/182 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1067?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørgen Bjørge Gulbrandsen | Journaldato: 12.02.2020 | RegistryNumber: 1067/2020 | Enhet Forvaltning Regulering av leie fra 01.01.2020 - Oppstillingsplass for PG stasjon - Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181064?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 11179/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Forespørsel om navn på medlemmer i kommunalt råd 2019-2023 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180745?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nhf - Jorun Granberg | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 10860/2019 | Post og arkiv Referat med vedlegg fra GSU møte 13.12.19 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181154?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sykehuset-Innlandet - Astrid Skotte | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 11269/2019 | Sektor for helse-, omsorgs-, og velferdstjenester Regulering av husleie fra 01.01.2020 - Vevstua Enigheten http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181053?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vevstua enigheten | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 11168/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Protokoll fra styremøte 13.12.2019 - Hedmark revisjon IKS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181009?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedmark-Revisjon - Morten Alm Birkelid | Journaldato: 15.12.2019 | RegistryNumber: 11124/2019 | Rådmannen Kopi av brev til Advokatfirmaet Johnsrud & Co AS - foreløpig svar på klage http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180787?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 10902/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Informasjon om prosess rundt valg av styret i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180742?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mhbr - Trond Joar Kjenstadbakk | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 10857/2019 | Post og arkiv Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 12/182 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1053?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørgen Bjørge Gulbrandsen | Journaldato: 11.02.2020 | RegistryNumber: 1053/2020 | Enhet Forvaltning Melding om vedtak - igangsetting av arbeid med revidering av planprogram for Rv.3 Fjell-Opphus nord - Vestre linje (skoglinja) http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181160?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 20.12.2019 | RegistryNumber: 11275/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Referat fra OSU-møtene 30.10.19(godkjent) og 29.11.19 (ikke godkjent) http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180969?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sykehuset-Innlandet - Marthe Flugstad | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 11084/2019 | Sektor for helse-, omsorgs-, og velferdstjenester Regulering av husleie fra 01.01.2020 - Lokaler Fysioterapi Moratunet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180993?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BUCHHOLDT FYSIOTERAPI | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 11108/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Innkalling til styremøte 13.12.2019 - Hedmark Revisjon http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180773?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedmark-Revisjon | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 10888/2019 | Rådmannen Kopi av brev til Advokatfirmaet Johnsrud & Co AS - foreløpig svar på klage http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180786?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 10901/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Anmodning om oversikt over medlemmer i forliksrådet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180443?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokatsenteret | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 10558/2019 | Post og arkiv Regulering av husleie fra 01.01.2020 - Lokaler fysioterapi Moratunet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180992?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYSIOTERAPEUT BRYNDIS V/BRYNDIS OLAFSDOTTIR | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 11107/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Melding om vedtak - klage på vedtak om avslag på dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til deling av gnr 12 bnr 11 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180584?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anbjør Svenkerud | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 10699/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 12/163 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/942?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Margit Andersen | Journaldato: 07.02.2020 | RegistryNumber: 942/2020 | Enhet Forvaltning Regulering av husleie fra 01.01.2020 - Tannlege Sigrun Akre http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180956?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SIGRUN AKRE | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 11071/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Vedrørende søknad om registrering i Helsepersonellregisteret som lege under veileding http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180862?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 10977/2019 | Helse Oversendelse for endelig behandling hos Fylkesmannen - klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til deling av gnr 12 bnr 11 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180582?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 10697/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Lokaliteter og minimumsstandard på NAV kontoret http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181075?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Verneombud Nav Stor-Elvdal | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 11190/2019 | Personal og utvikling Regulering av husleie fra 01.01.2020 - Tannklinikken Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180928?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESTANNLEGEN I HEDMARK | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 11043/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Oversendelse for endelig behandling hos Fylkesmannen - klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til deling av gnr 12 bnr 6 m.fl i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180571?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 10686/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Melding om vedtak - klage på vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til deling av gnr 12 bnr 6 m.fl http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180580?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anbjør Svenkerud | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 10695/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Regulering av husleie fra 01.01.2020 - Påtår'n http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180894?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PÅTÅR'N - MAY ELISABETH SVENDBY | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 11009/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Signert avtale - lån av gymsal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180278?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedmark fylkeskommune | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 10393/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Bekreftelse på ikke mottatt stønad fra NAV http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180270?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 10385/2019 | NAV Velferd Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 10/138 og 156 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/898?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Håkonsen Liljebäck | Journaldato: 05.02.2020 | RegistryNumber: 898/2020 | Enhet Forvaltning Regulering av husleie fra 01.01.2020 - IS Frisør http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180898?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: IS FRISØR INGEBORG STORRØSTEN | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 11013/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Signert avtale - lån av gymsal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180251?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stor-Elvdal husflidslag | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 10366/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Regulering av husleie fra 01.01.2020 - kommunale boliger http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180536?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Christina Svendby m.fl. | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 10651/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 10/138 og 156 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/893?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Håkonsen Liljebäck | Journaldato: 05.02.2020 | RegistryNumber: 893/2020 | Enhet Forvaltning Pliktavlevering til Nasjonalbiblioteket - Årsberetning 2018 KF Stor-Elvdal kommuneskoger http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180922?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nasjonalbiblioteket | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 11037/2019 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Regulering av husleie fra 01.01.2020 - kommunale boliger http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180535?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingrid Strand m.fl. | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 10650/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Oversendelse av avgjørelse etter jordloven - Deres ref. 2019/4227 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180546?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 10661/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Spørsmål fra FAU om svømmebasenget i Stor-Elvdal og opplegg rundt svømmeundervisningen ved grunnskolen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181119?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eva Rotbakken | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 11234/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Regulering av husleie fra 01.01.2020 - kommunale boliger http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180532?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eirik Harald Helgesen m.fl. | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 10647/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Oversendelse til endelig behandling hos Fylkesmannen i Innlandet - klage på vedtak om avslag på søknad om deling av landbrukseiendommen Seljordet gnr 12 bnr 11 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180530?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 10645/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Pliktavlevering til Nasjonalbiblioteket http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180547?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nasjonalbiblioteket | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 10662/2019 | KF Stor-Elvdal kommuneskoger Refusjonskrav høsten 2019 - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181020?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLLDAL KOMMUNE | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 11135/2019 | Koppang skole Rapportering på ventetider - langtidsplass sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180932?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 11047/2019 | Institusjonstjenester Moratunet sykehjem Oppdragsbekreftelse - basseng / folkebadet i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180877?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asplan Viak AS | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 10992/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Melding om vedtak - klage på vedtak om avslag på søknad om deling av landbrukseiendommen Seljordet gnr 12 bnr 11 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180533?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anbjør Svenkerud | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 10648/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Regulering av husleie fra 01.01.2020 - kommunale boliger http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180524?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tine Merethe Oskarsen m.fl. | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 10639/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Spørsmål ved svømmebasenget i Stor-Elvdal og opplegg rundt svømmeundervisningen ved grunnskolen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180624?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eva Rotbakken | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 10739/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Oversendelse av avgjørelse etter jordloven - Deres ref. 2019/4227 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180528?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 10643/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Rapportering på ventetider - langtidsplass sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180444?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 10559/2019 | Institusjonstjenester Moratunet sykehjem Klage på pasientjournal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181021?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.12.2019 | RegistryNumber: 11136/2019 | Helse Kopi av brev fra Fylkesmannen i innlandet - varsel om innføring av sekundærrensekrav for avløpsanlegg (kap. 14) i Hedmark http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181066?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 11181/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180955?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 11070/2019 | Sektor for oppvekst og kultur Underskrevet rammeavtale fram til 30.06.2020 - tilkallingsvikar assistent - sektor institusjonstjenester - vaskeri/renhold http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180625?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: May Jorunn Engelberg | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 10740/2019 | Institusjonstjenester Moratunet sykehjem Melding om vedtak - klage på avslag på søknad om deling av landbrukseiendommen Gammelstu Stai gnr 12 bnr 6 m.fl. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180526?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anbjør Svenkerud | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 10641/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Invitasjon til pårørendesamtale http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181032?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 11147/2019 | Sektor for helse-, omsorgs-, og velferdstjenester Bekreftelse på mottatt oppsigelse av 60% stilling som sekretær ved Sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180926?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunn Mellemmoen Øyen | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 11041/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Klage på mangler i pasientjournal - kommunelegekontoret http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180748?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.12.2019 | RegistryNumber: 10863/2019 | Helse Oversendelse til endelig behandling hos Fylkesmannen - klage på vedtak om avslag på søknad om deling av landbrukseiendommen Gammelstu Stai gnr 12 bnr 6 m.fl. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180523?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 10638/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Innvilget søknad om skjenkebevilling i forbindelse med påmeldingsfest 3. dag jul ved Mykleby samfunnshus http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181151?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mykleby Samfunnshus SA | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 11266/2019 | Informasjon og resepsjon Oppsigelse av 60% stilling som sekretær ved Sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180563?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunn Mellemmoen Øyen | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 10678/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Svar på brev vedrørende bemanning http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180145?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 10260/2019 | Enhet tiltak for funksjonshemmede Forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181152?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HEDMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 20.12.2019 | RegistryNumber: 11267/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Støtte til elgbeitetakst fra rentemiddelfondet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180721?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stor-Elvdal kommune v/ rådgiver utmark | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 10836/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om skjenkebevilling i forbindelse med påmeldingsfest 3. dag jul ved Mykleby samfunnshus http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180924?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mykleby Samfunnshus SA | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 11039/2019 | Informasjon og resepsjon Tilskudd for LIS1-stillinger i kommunehelsetjenesten 2. halvår 2018 og 1. halvår 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180258?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 10373/2019 | Helse Nye oversikter i årsregnskapet - KOSTRA-arter http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180146?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 10261/2019 | Rådmannen Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 10/138 og 156 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/615?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jo Gunnar Eggen Håkonsen | Journaldato: 27.01.2020 | RegistryNumber: 615/2020 | Enhet Forvaltning Lønnssamtale - Ann Kristin Sandberg http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181183?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.12.2019 | RegistryNumber: 11298/2019 | Rådmannen Støtte fra rentemidler til finansiering av ungskogpleieprosjekt 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180720?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stor-Elvdal kommune v/ kontaktutvalg for skogbruk | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 10835/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad om skjenkebevilling for lukket selskap (ambulerende) http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180836?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjøkkenveien 3 Da | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 10951/2019 | Informasjon og resepsjon Søknad om dekning av utgifter til databrille - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180763?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.12.2019 | RegistryNumber: 10878/2019 | Personal og utvikling Pinkode til KOSTRA-rapporteringen for rapporteringsåret 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180603?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATISTISK SENTRALBYRÅ | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 10718/2019 | Rådmannen Forbud mot bruk av mineraolje til oppvarming av bygninger http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180326?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 10441/2019 | Sektor for samfunnsutvikling 201916963-1 - Nabovarsel - Endring av bygg utvendig - Gnr/Bnr 19/600 - Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180244?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Banenor - Alstad Håkon Ødegård | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 10359/2019 | Post og arkiv Søknad om støtte til aktiviteter som fremmer skogfokus fra skogfondets rentemidler jf forskrift om skogfond - til ulike aktiviteter http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180445?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Østerdalen Festivalforening | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 10560/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Forbud mot bruk av mineraolje til oppvarming av bygninger fra 01.01.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180275?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 10390/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Veileder til budsjett- og regnskapsforskriften http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180166?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 10281/2019 | Rådmannen Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 10/138 og 156 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/599?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jo Gunnar Eggen Håkonsen | Journaldato: 25.01.2020 | RegistryNumber: 599/2020 | Enhet Forvaltning Høringsuttalelse fra Stor-Elvdal ungdomsråd - budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181069?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ungdomsrådet | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 11184/2019 | Rådmannen Svar på henvendelse om snøbrøyting http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180921?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mette Frantzen | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 11036/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Underskrevet arbeidsavtale - 49% fast stilling som renholder fra 20.01.2020 - Sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180758?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lampueng Roeste | Journaldato: 07.12.2019 | RegistryNumber: 10873/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Tilbud om 49% stilling som renholder på sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180666?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lampueng Roeste | Journaldato: 07.12.2019 | RegistryNumber: 10781/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Informasjon om rapportering til fylkesmannen på tilskudd til psykologer i kommunen kap. 765.60 for 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180606?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Innlandet | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 10721/2019 | Sektor for helse-, omsorgs-, og velferdstjenester Referat fra samarbeidsmøte 12.11.2019 vedrørende ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180512?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 10627/2019 | Koppang skole Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 8/18 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/595?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS | Journaldato: 25.01.2020 | RegistryNumber: 595/2020 | Enhet Forvaltning Bekreftelse på arbeidsforhold http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181157?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Milos Aladzic | Journaldato: 20.12.2019 | RegistryNumber: 11272/2019 | Institusjonstjenester Moratunet sykehjem Uttalelse fra Kontrollutvalget - budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181068?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kontrollutvalget | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 11183/2019 | Rådmannen Refusjonskrav på tap av søskenmoderasjon for Menighetens barnehage 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180860?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MENIGHETENS BARNEHAGE | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 10975/2019 | Sektor for oppvekst og kultur Ferdigattest - riving av fjøs og gjenoppføring av uthus på gnr 4 bnr 6 Strandsetra - Trond Nysveen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180663?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stensberg AS m.fl. | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 10778/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Foreløpig svar på spørsmål vedrørende skilting av veier / veiadresser på Atna http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176392?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Egil Oskarsen | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 6508/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Korrigering av navn på brøytesjåfør http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180633?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 10748/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Oppgjør for kommunal renovasjon 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180351?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FJELLREGIONEN INTERKOMMUNALE AVFALLSSELSKAP AS | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 10466/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Bekreftelse på arbeidsforhold http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181159?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Milica Aladzic | Journaldato: 20.12.2019 | RegistryNumber: 11274/2019 | Institusjonstjenester Moratunet sykehjem Bekreftelse på oppsigelse av stilling som lektor ved Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181110?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingvild Hustad Myrvang | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 11225/2019 | Koppang skole Bekreftelse på arbeidsforhold http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181091?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Milos Aladzic | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 11206/2019 | Institusjonstjenester Moratunet sykehjem Uttalelse fra FAU v/Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181013?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liagard - Ingar Bø | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 11128/2019 | Rådmannen Refusjonskrav søskenmoderasjon vedrørende SFO - Menighetens barnehage 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180859?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MENIGHETENS BARNEHAGE | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 10974/2019 | Sektor for oppvekst og kultur E-postkorrespondanse - oppsigelse http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180803?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann-Beathe Brænd | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 10918/2019 | Institusjonstjenester Moratunet sykehjem Undersøkelse av Kjemsjøen i Stor-Elvdal og Rokosjøen i Løten - oversendelse av NIVA-notat http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180680?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 10795/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Snøbrøyting - melding om uhøflig ambassadør for kommunen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180632?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 10747/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - hjemmebaserte tjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1263?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2020 | RegistryNumber: 1263/2020 | Lønn og personal Oversendelse av bekreftet egenerklæring om konsesjonsfrihet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/453?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Amot Kommune - Jens Martin Persson | Journaldato: 20.01.2020 | RegistryNumber: 453/2020 | Enhet Forvaltning Oppsigelse av stilling som lektor ved Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181105?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingvild Hustad Myrvang | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 11220/2019 | Koppang skole Arbeidsvarslingsplan nr. 1052030/19 - Midlertidig varsling i påvente av rekkverksmontering - nytt kryss Fv 30xMoravegen på Koppang i Stor-Elvdal kommune, Hedmark http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181067?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen Region Øst | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 11182/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Uttalelse fra Samarbeidsutvalget ved Sollia skole og barnehage - budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181004?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sollia skole og barnehage | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 11119/2019 | Rådmannen Oversendelse av høringsuttalelse til Årsbudsjett 2020/ Økonomiplan 2020-2023 fra SU ved Koppang barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180868?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Postmottak Stor-Elvdal | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 10983/2019 | Koppang barnehage Refusjonskrav for gjesteelev ***** ***** - høsten 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180913?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 11028/2019 | Koppang skole Refusjonskrav for redusert foreldrebetaling for Menighetens barnehage 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180858?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MENIGHETENS BARNEHAGE | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 10973/2019 | Sektor for oppvekst og kultur Tilsagn om tilleggsbevilgning til prosjekt - tilstandsregistrering av bruer på skogsbilvegnettet i Sør-Østerdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180421?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Innlandet | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 10536/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Svar vedrørende brøyting ved Taraldshaugen 14 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180403?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torsten Pieplow | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 10518/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Utbetaling av tilskudd for 2. halvår 2019 - lærebedrifter http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180057?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedmark fylkeskommune | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10172/2019 | Personal og utvikling Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - sektor for samfunnsutvikling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1261?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2020 | RegistryNumber: 1261/2020 | Lønn og personal Signert overtakelsesprotokoll http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181149?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GJERMUNDSHAUG ANLEGG AS | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 11264/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Referat fra sakkyndig råd for ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181111?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 11226/2019 | Stor-Elvdal ungdomsskole Melding om fagperson http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181044?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 11159/2019 | Koppang skole Underskrevet rammeavtale for perioden 01.08.19 - 30.06.20 - tilkallingsvikar som lærer uten godkjent utdanning og assistent ved Sollia skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181190?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Olesøn Brænd | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 11305/2019 | Koppang skole Referat fra møte i samarbeidsutvalget for Koppang barnehage 09.12.2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180865?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hege Hornseth m.fl. | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 10980/2019 | Koppang barnehage Referat fra Ansvarsgruppemøte. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180820?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 10935/2019 | Koppang skole Svar på stilling som renholder 75% fast stilling i vaskeri/renhold på Moratunet Sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180596?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mario Popovic m.fl. | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 10711/2019 | Institusjonstjenester Moratunet sykehjem Refusjonskrav for barn i private barnehager i Åmot kommune 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180592?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Åmot kommune | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 10707/2019 | Sektor for oppvekst og kultur Brøyting ved Taraldshaugen 14 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180322?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torsten Pieplow | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 10437/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Prosjekt - Tilstandsregistrering av bruer / kulverter på skogsbilveinettet i Sør Østerdal - anmodning om utbetaling av tilskudd (Åmot) og utvidelse av ramme i 2020 (hele regionen) http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180260?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Åmot kommune | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 10375/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - renholder Moratunet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1223?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1223/2020 | Lønn og personal Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 19/1751 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/262?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stor-Elvdal kommune v/Bjørg Skogsrud | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 262/2020 | Enhet Forvaltning Opphør arbeidsavtale http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181163?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.12.2019 | RegistryNumber: 11278/2019 | Hjemmebaserte tjenester Samsvarserklæring for elektroarbeider http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181120?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GJERMUNDSHAUG ANLEGG AS | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 11235/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Uttalelse fra Samarbeidsutvalget ved Koppang barnehage - budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180912?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samarbeidsutvalget ved Koppang barnehage | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 11027/2019 | Rådmannen Svar på deltakerregistrering av voksne innvandrere i norsk og samfunnskunnskap1. og 2. halvår 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180766?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Innlandet | Journaldato: 08.12.2019 | RegistryNumber: 10881/2019 | Voksenopplæringen Utforming av nye forskrifter i kommunene og fylkeskommunene - folkevalgtes rett til dekning av utgifter og økonomisk tap, arbeidsgodtgjøring, ettergodtgjøring og permisjoner http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180682?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 10797/2019 | Rådmannen Takker ja til tilbud om 75% stilling i vaskeri/renhold på Moratunet sykehjem - sektor for institusjonstjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180594?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berit Smedbakken | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 10709/2019 | Avdelingsleder 2. etg. Institusjonstjenester Moratunet sykehjem Vedrørende åpning og brøyting av vei til Tekna http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180568?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Erik Hageler Lingjerde | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 10683/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Referat fra eiermøte - FIAS - 08.11.2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180420?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fias - Jan Otto Saur | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 10535/2019 | Ordføreren Oversendelse av dokumenter - oppføring av tilbygg, flytting av bod / teknisk rom og rehabilitering av uthus på gnr 17 bnr 380, Vinjeveien - Linn-Therese N. og Kenneth Knashaug, Elverum http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180417?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kenneth Knashaug | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 10532/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Stedfortredere ved fravær 29+30/11-19 - Nærbutikken Trea http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180257?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trea Servicesenter ANS | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 10372/2019 | Informasjon og resepsjon Uttalelse fra Statens vegvesen - Klima- og energiplan 2018 - 2030 - Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180183?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 10298/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Strøing av Moraveien http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180156?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alf Morten Møller | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 10271/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - sykepleier http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1221?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1221/2020 | Lønn og personal Svar på oppsigelse av stilling som helsefagarbeider 30% - Hjemmebaserte tjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181076?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Michael Gebrezgi Gide | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 11191/2019 | Hjemmebaserte tjenester Bekreftelse på status for trygghetsalarmer Stor Elvdal Kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180412?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Telenor Norge AS | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 10527/2019 | Hjemmebaserte tjenester Uttalelse fra Utdanningsforbundet - budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180873?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsforbundet Stor-Elvdal | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 10988/2019 | Rådmannen Underskrevet arbeidsavtale fram til 30.06.2020 - pleiemedhjelper / tilkallingsvikar ved Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180761?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Christian Øien | Journaldato: 07.12.2019 | RegistryNumber: 10876/2019 | Institusjonstjenester Moratunet sykehjem Forespørsel om åpning og brøyting av vei til Tekna http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180543?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Erik Hageler Lingjerde | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 10658/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Tilbud om 75% fast stilling i vaskeri/renhold på Moratunet Sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180581?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berit Smedbakken | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 10696/2019 | Institusjonstjenester Moratunet sykehjem Mottatt melding fra PPT - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180513?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 10628/2019 | Koppang skole Innkalling til møte i samarbeidsutvalget for Koppang barnehage 09.12.2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180518?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marianne Brænd m.fl. | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 10633/2019 | Koppang barnehage Refusjonskrav - tilleggsressurser 2019 - Menighetens barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180485?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MENIGHETENS BARNEHAGE | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 10600/2019 | Sektor for oppvekst og kultur Oversendelse av dokumenter - oppføring av tilbygg, flytting av bod / teknisk rom og rehabilitering av uthus på gnr 17 bnr 380, Vinjeveien - Linn-Therese N. og Kenneth Knashaug, Elverum http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180416?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kenneth Knashaug | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 10531/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Avslag på søknad om tilskudd til styrking av virksomheten til Hedmark forfatterlag http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180381?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hedmark forfatterlag | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 10496/2019 | Informasjon og resepsjon Anmodning om strøing på grunn av svært glatt i Moraveien på Koppang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180151?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alf Morten Møller | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 10266/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Uttalelse fra Fylkesmannen i Innlandet - klima- og energiplan 2018 - 2030 - Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180117?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 10232/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1220?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1220/2020 | Lønn og personal Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 19/1751 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/254?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STOR-ELVDAL KOMMUNE | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 254/2020 | Enhet Forvaltning Oppsigelse av stilling som helsefagarbeider 30% - Hjemmebaserte tjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181074?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Michael Gebrezgi Gide | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 11189/2019 | Hjemmebaserte tjenester Uttalelse fra FAU v/ Koppang skole - uttalelse til budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180864?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mari Sesseng | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 10979/2019 | Rådmannen Tilbakemelding etter intervju vedrørende stillingen som barnevernkonsulent http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180442?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thea Marie Ellingsen | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 10557/2019 | Barneverntjenesten Rapportering av mange arbeidsforhold på samme person - 964948887 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180498?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VELFERDSKOMITEEN NAV REGISTERFORVALTNING | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 10613/2019 | Regnskap Oversendelse av dokumenter - oppføring av tilbygg, flytting av bod / teknisk rom og rehabilitering av uthus på gnr 17 bnr 380, Vinjeveien - Linn-Therese N. og Kenneth Knashaug, Elverum http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180415?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kenneth Knashaug | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 10530/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Administrativt kontaktutvalg Rondane-Dovre - anmodning om innspill i forbindelse med bestillingsdialogen 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180360?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rondane og Dovre nasjonalpark | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 10475/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Svar på søknad på stilling som barnehagelærer / barne- og ungdomsarbeider / assistent i 100 % vikariat i Sollia barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180217?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mohaimen Naji Assaf Assaf | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 10332/2019 | Koppang barnehage Søknad om tilskudd til styrking av virksomheten til Hedmark forfatterlag http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180230?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedmark forfatterlag | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 10345/2019 | Informasjon og resepsjon Ny forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180174?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 10289/2019 | Rådmannen Modernisering av Telenors infrastruktur i kommunen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180080?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Telenor Norge AS | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 10195/2019 | Hjemmebaserte tjenester Uttalelse fra Bane Nor - Klima- og energiplan 2018 - 2030 - Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180051?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bane NOR SF | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10166/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - helsefagarbeider http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1218?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1218/2020 | Lønn og personal Anmodning om underskrift . egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 19/1582 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/251?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BERG OG SANDBOE AS | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 251/2020 | Enhet Forvaltning Tilbakemelding etter intervju ang stillingen som barnevernkonsulent http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180441?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lise Sandtrø Hagen | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 10556/2019 | Barneverntjenesten Underskrevet avtale om nedbetalingsplan http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180263?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 10378/2019 | Regnskap Omgjøringsbegjæring - vedtak i klagesak - dispensasjon til tilbygg på fritidsbolig i Stor-Elvdal kommune gnr 17 bnr 380 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180266?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 10381/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Svar på søknad på stilling som barnehagelærer / barne- og ungdomsarbeider / assistent i 100 % vikariat i Sollia barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180216?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karianne Ruud | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 10331/2019 | Koppang barnehage Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.12.2019 - 05.01.2020 - helsefagarbeider / vikariat ved Hjemmebaserte tjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180158?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Michael Gebrezgi Gide | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 10273/2019 | Hjemmebaserte tjenester Søknad på sommerjobb Stor-Elvdal kommune - helsefagarbeider http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1217?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1217/2020 | Lønn og personal Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969358417 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/304?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 304/2020 | Enhet Forvaltning Ferdigbefaring tak på kommunehuset Myrvang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181147?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Østerdalen Byggeservice as | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 11262/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Analyseresultater - analyseperiode11.12.2019 - 16.12.2019 - Koppang vannverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181070?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ALCONTROL NORWAY AS | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 11185/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Referat fra byggemøte nr. 5 - Båsrøsta boligområde http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181025?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sweco Norge AS | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 11140/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Underskrevet rammeavtale fram til 30.60.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181192?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vidar Bjøntegaard | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 11307/2019 | Hjemmebaserte tjenester Tilbakemelding etter intervju vedrørende stilling som barnevernkonsulent http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180436?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mari Elise Reithaug Køhn | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 10551/2019 | Barneverntjenesten Oversendelse av avgjørelse etter konsesjonsloven - Deres ref. 2019/4227 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180491?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 10606/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Svar på søknad på stilling som barnehagelærer / barne- og ungdomsarbeider / assistent i 100 % vikariat i Sollia barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180213?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stian Birknes | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 10328/2019 | Koppang barnehage Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 14.11.2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180064?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10179/2019 | Voksenopplæringen Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - helsefagarbeider http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1216?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1216/2020 | Lønn og personal Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 897794012 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/303?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 303/2020 | Enhet Forvaltning Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 17/98 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/119?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øyvind Holtet Ristøl | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 119/2020 | Enhet Forvaltning Refusjonskrav høsten 2019 og tilleggsfakturering for våren 2019 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180893?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RENDALEN KOMMUNE | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 11008/2019 | Koppang skole Referat fra VA-møte avholdt i Stor-Elvdal kommune 28.11.2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180774?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sweco Norge AS | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 10889/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Oversendelse av rapporter om tømming og kontroll av oljeutskilleranlegg http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180735?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnkvaern - Elin Bekkevold Berntsen | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 10850/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Underskrevet rammeavtale fram til 30.06.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181194?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erna Øien Andersen | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 11309/2019 | Hjemmebaserte tjenester Analyseresultater - analyseperiode 26.11.2019 - 29.11.2019 - Koppang vannverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180541?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ALCONTROL NORWAY AS | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 10656/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Oversendelse av vedtak - klage på vedtak om avslag på søknad om konsesjons på landbrukseiendommen Gammelstu Stai gnr 12 bnr 6 m.fl. - Brøttum Almenning http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180487?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BRØTTUM ALMENNING | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 10602/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Underskrevet rammeavtale fram til 30.06.2020 - renholder - Moratunet sykkehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180506?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kiflemarian Ghebremichael | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 10621/2019 | Institusjonstjenester Moratunet sykehjem Tilbakemelding etter intervju vedrørende stilling som barnevernkonsulent http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180435?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hjørdis Marie Hansen | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 10550/2019 | Barneverntjenesten Igangsettingstillatelse 3 - oppføring av sentrumsbygg / hotell, bibliotek, kultursal, kontorer på gnr 19 bnr 1052 Storgata 107 - Friskhjem AS, Moelv http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180280?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ANDERSSEN + FREMMING SIVILARKITEKTER MNAL AS | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 10395/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Svar på søknad på stilling som barnehagelærer / barne- og ungdomsarbeider / assistent i 100 % vikariat i Sollia barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180208?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 10323/2019 | Koppang barnehage Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1174?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1174/2020 | Lønn og personal Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969542811 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/302?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 302/2020 | Enhet Forvaltning Svar på etterspørsel om navnesak - Vuluvolden, Brænd, Svendstu med flere i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181123?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola O. Brænd | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 11238/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Svar på søknad på stilling som helsefagarbeider, 42 % nattstilling - hjemmebaserte tjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178755?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 8870/2019 | Hjemmebaserte tjenester Ferdigattest - installasjon av vannbesparende toalett med utslipp til tett tank på gnr 12 bnr 123 Gåla 55 - Kjersti Risberg Haugland, Slependen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180995?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjersti Risberg Haugland | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 11110/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Refusjonskrav høsten 2019 for gjesteelever ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180872?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RENDALEN KOMMUNE | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 10987/2019 | Koppang skole Oversendelse av rapporter om tømming og kontroll av oljeutskilleranlegg http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180727?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnkvaern - Elin Bekkevold Berntsen | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 10842/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Svar på anmodning om utbetaling av kommunalt driftsilskudd 1. halvår 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180635?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SR Produkter AS | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 10750/2019 | Enhet tiltak for funksjonshemmede Innsending av årsbudsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180597?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 10712/2019 | Rådmannen Kart over nedgravd kabler - Båsrøsta - utbygging av 5 nye tomter / boligtomter http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180589?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ALVDAL GRAVESERVICE AS | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 10704/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Oversendelse til endelig avgjørelse hos Fylkesmannen i Innlandet - klage på vedtak om avslag på søknad om konsesjon på landbrukseiendommen Gammelstu Stai gnr 12 bnr 6 m.fl. i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180482?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 10597/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180341?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 10456/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Analyseresultater - analyseperiode 21.11.2019 - 22.11.2019 - Koppang vannverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180293?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ALCONTROL NORWAY AS | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 10408/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Oversendelse av reviderte tegninger - oppføring av sentrumsbygg / hotell, bibliotek, kultursal, kontorer på gnr 19 bnr 1052 Storgata 107 - Friskhjem AS, Moelv http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180269?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ANDERSSEN + FREMMING SIVILARKITEKTER MNAL AS | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 10384/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - renhold http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1138?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.02.2020 | RegistryNumber: 1138/2020 | Lønn og personal Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 869246492 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/301?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 301/2020 | Enhet Forvaltning Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 17/98 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/115?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øyvind Holtet Ristøl | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 115/2020 | Enhet Forvaltning Åpning av tilsynssak - Stor-Elvdal kommune - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181097?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 11212/2019 | Enhet tiltak for funksjonshemmede Refusjonskrav elev i grunnskolen høsten 2019 - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181015?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLLDAL KOMMUNE | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 11130/2019 | Sektor for oppvekst og kultur Svar på søknad på stilling som helsefagarbeider, 42 % nattstilling - hjemmebaserte tjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178754?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 8869/2019 | Hjemmebaserte tjenester Ettersendelse av manglende dokumentasjon - søknad om ferdigattest - installasjon av vannbesparende toalett og utslipp til tett tank på gnr 12 bnr 123 Gåla 55 - Kjersti Risberg Haugland, Slependen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180994?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjersti Risberg Haugland | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 11109/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 961272432 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180972?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 11087/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Endring av grunnlag for kommunale avgifter knyttet til vann/avløp verksted - Moelven Østserdalsbruket http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180801?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MOELVEN ØSTERDALSBRUKET AS | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 10916/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Anmodning om utbetaling av kommunalt driftsilskudd 1. halvår 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180628?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SR Produkter AS | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 10743/2019 | Enhet tiltak for funksjonshemmede Innkalling til fellesmøte i AU og rådmannsutvalget 5. desember 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180602?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trysil Kommune | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 10717/2019 | Ordføreren Høringsuttalelse fra Stor-Elvdal arbeiderparti - til Økonomiplanen 2020 - 2023 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180544?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Erik Hageler Lingjerde | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 10659/2019 | Rådmannen Vedrørende kassasjon av elg på Kiær Mykleby http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180520?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Åge Fredheim | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 10635/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Referat fra byggemøte nr. 4 - Båsrøsta boligområde http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180575?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sweco Norge AS | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 10690/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Oversendelse av underskrevet akseptskjema og standardvilkår for tilskudd til bredbåndsutbygging 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180359?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HEDMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 10474/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Analyseresultater - analyseperiode 18.11.2019 - 21.11.2019 Koppang vannverk http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180274?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ALCONTROL NORWAY AS | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 10389/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Arbeidsbekreftelse http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180086?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Kværnes | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 10201/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Frafall av tinglyst heftelse på gnr 10 bnr 151 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179920?sourceDatabase=STORELVDAL_HIST-04-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10035/2019 | Sektor for samfunnsutvikling Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - hjemmetjenesten http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1137?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.02.2020 | RegistryNumber: 1137/2020 | Lønn og personal Svar på - Tilbakemelding angående reguleringsplan for Atna idrettspark http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/1107?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunn Øie | Journaldato: 13.02.2020 | RegistryNumber: 1107/2020 | Enhet Forvaltning Melding om vedtak - dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - Grete Brun Norstrøm http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/819?sourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grete Brun Norstrøm | Journaldato: 04.02.2020 | RegistryNumber: 819/2020 | Enhet Forvaltning