Postliste http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/ einnsyn.sate.no Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 17 bnr 206 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178871 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Gøran Dørum Østmoe | Journaldato: 10.10.2019 | RegistryNumber: 8986/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 17 bnr 206 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178860 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Gøran Dørum Østmoe | Journaldato: 09.10.2019 | RegistryNumber: 8975/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 19 bnr 353 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178750 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EiendomsMegler 1 Innlandet v/Nils Helge Kirkbakk | Journaldato: 04.10.2019 | RegistryNumber: 8865/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 19 bnr 353 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178743 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS | Journaldato: 04.10.2019 | RegistryNumber: 8858/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 17 bnr 776 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178724 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sem og Johnsen Eiendomsmegling | Journaldato: 03.10.2019 | RegistryNumber: 8839/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 17 bnr 776 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178715 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SEM & JOHNSEN OPPGJØR AS | Journaldato: 03.10.2019 | RegistryNumber: 8830/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 11 bnr 61 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178711 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Lerum m.fl. | Journaldato: 03.10.2019 | RegistryNumber: 8826/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen -gnr 19 bnr 1742 og 1744 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178591 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørg Skogsrud | Journaldato: 30.09.2019 | RegistryNumber: 8706/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 54 bnr 486 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178575 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jo Øvergaard | Journaldato: 30.09.2019 | RegistryNumber: 8690/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 19 bnr 1744 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178546 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stor-Elvdal kommune | Journaldato: 27.09.2019 | RegistryNumber: 8661/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 19 bnr 1742 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178545 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stor-Elvdal kommune | Journaldato: 27.09.2019 | RegistryNumber: 8660/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 19 bnr 831 og 1328 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178532 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Martin Hansen | Journaldato: 27.09.2019 | RegistryNumber: 8647/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 54 bnr 486 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178526 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jo Øvergaard | Journaldato: 27.09.2019 | RegistryNumber: 8641/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 54 bnr 507 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178492 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elin E Kongelf Skøld | Journaldato: 26.09.2019 | RegistryNumber: 8607/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 19 bnr 632, 902, 970 og 1045 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178490 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EiendomsMegler 1 Tynset v/Nils Helge Kirkbakk | Journaldato: 26.09.2019 | RegistryNumber: 8605/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 54 bnr 507 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178487 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elin E Kongelf Skøld | Journaldato: 26.09.2019 | RegistryNumber: 8602/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 19 bnr 632, 970, 902 og 1045 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178486 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berit Grøndalen | Journaldato: 26.09.2019 | RegistryNumber: 8601/2019 | Egenerklæring om konsesjonsfrihet for erverv av gnr 19 bnr 632 m.fl. i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178350 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler 1 Innlandet v/Nils Helge Kirkbakk | Journaldato: 23.09.2019 | RegistryNumber: 8466/2019 | Oversendelse av egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 19 bnr 632 med flere http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178341 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler1 | Journaldato: 21.09.2019 | RegistryNumber: 8457/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 1 bnr 102 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178253 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore Johansen | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 8369/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 54 bnr 504, 505 og 506 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178179 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ATNSJØ UTVIKLING AS | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 8295/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 17 bnr 882 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178160 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eie Bekkestua v/ Kjetil Borgersrud m.fl. | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 8276/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 10 bnr 78 og 97 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178144 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Morten Velta | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 8260/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 10 bnr 78 og 97 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178143 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Toril Velta | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 8259/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 10 bnr 78 og 97 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178118 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Morten Velta m.fl. | Journaldato: 13.09.2019 | RegistryNumber: 8234/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 54 bnr 504, 505 og 506 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178084 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ATNSJØ UTVIKLING AS | Journaldato: 12.09.2019 | RegistryNumber: 8200/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 17 bnr 882 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178018 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MEGLERHUSET BEKKELØKKA AS | Journaldato: 11.09.2019 | RegistryNumber: 8134/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen- gnr 10 bnr 49 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177889 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tamara Myklebust | Journaldato: 06.09.2019 | RegistryNumber: 8005/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 18 bnr 2 og gnr 14 bnr 281 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177729 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKAT PER ANDERS LØVSLETTEN AS | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 7845/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 19 bnr 1743 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177728 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørg Skogsrud | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 7844/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 19 bnr 1743 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177712 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STOR-ELVDAL KOMMUNE | Journaldato: 03.09.2019 | RegistryNumber: 7828/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 14 bnr 281 og gnr 18 bnr 2 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177711 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKAT PER ANDERS LØVSLETTEN AS | Journaldato: 03.09.2019 | RegistryNumber: 7827/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 10 bnr 49 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177710 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tamara Miuklebust | Journaldato: 03.09.2019 | RegistryNumber: 7826/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen -gnr 14 bnr 58, 154, 233, gnr 19 bnr 1538 og gnr 27 bnr 13 og 101 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177669 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maria Lucia Rinde | Journaldato: 03.09.2019 | RegistryNumber: 7785/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 13 bnr 68 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177652 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EiendomsMegler 1 Elverumv/Espen Hanse m.fl. | Journaldato: 02.09.2019 | RegistryNumber: 7768/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 14 bnr 422 og 423 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177648 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Ragnvald Tofte | Journaldato: 02.09.2019 | RegistryNumber: 7764/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 1 bnr 102 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177621 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore Johansen | Journaldato: 02.09.2019 | RegistryNumber: 7737/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 14 bnr 320 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177618 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET RUSTAD OG BORG AS | Journaldato: 02.09.2019 | RegistryNumber: 7734/2019 | Oversendelse av egenerklæringer om konsesjon gnr 14 bnr 422 og 423 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177502 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Ragnvald Tofte | Journaldato: 28.08.2019 | RegistryNumber: 7618/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 14 bnr 320 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177272 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET RUSTAD OG BORG AS | Journaldato: 22.08.2019 | RegistryNumber: 7388/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 14 bnr 320 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177251 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokatfirmaet Rustad og Borg AS | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 7367/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 46 bnr 51 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177115 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bente Helgesen m.fl. | Journaldato: 15.08.2019 | RegistryNumber: 7231/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 17 bnr 833 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177111 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Petter Skjærmoen | Journaldato: 15.08.2019 | RegistryNumber: 7227/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 54 bnr 21 og 82 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176940 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berit Brænd | Journaldato: 09.08.2019 | RegistryNumber: 7056/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konesjonsfrihet gnr 54 bnr 21 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176916 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berit Brænd | Journaldato: 08.08.2019 | RegistryNumber: 7032/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 17 bnr 206 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176830 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sverre Bergh | Journaldato: 05.08.2019 | RegistryNumber: 6946/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet på gnr 17 bnr 206 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176814 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sverre Bergh | Journaldato: 05.08.2019 | RegistryNumber: 6930/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 17 bnr 7 fnr 104 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176758 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler 1 Elverum v/Jan Martin Rønes m.fl. | Journaldato: 01.08.2019 | RegistryNumber: 6874/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 17 bnr 363 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176750 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Jørgen Løvnæseth | Journaldato: 01.08.2019 | RegistryNumber: 6866/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjon gnr 17 bnr 7 fnr 104 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176735 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 Elverum | Journaldato: 31.07.2019 | RegistryNumber: 6851/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjon gnr 17 bnr 363 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176725 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Jørgen Løvnæseth | Journaldato: 31.07.2019 | RegistryNumber: 6841/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 9 bnr 111 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176649 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler 1, avd. Lillehammer | Journaldato: 29.07.2019 | RegistryNumber: 6765/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjon gnr 9 bnr 111 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176564 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 LILLEHAMMER OG GUDBRANDSDAL AS | Journaldato: 23.07.2019 | RegistryNumber: 6680/2019 | Foreløpig svar på anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjon gnr 9 bnr 111 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176528 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler MNEF | Journaldato: 19.07.2019 | RegistryNumber: 6644/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjon gnr 9 bnr 111 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176492 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler MNEF | Journaldato: 16.07.2019 | RegistryNumber: 6608/2019 | Vurdering etter deltidsopplæring uke 36 - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178692 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATPED | Journaldato: 02.10.2019 | RegistryNumber: 8807/2019 | Invitasjon til deltidsopplæring uke 43 - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178691 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATPED | Journaldato: 02.10.2019 | RegistryNumber: 8806/2019 | Melding om skifte av fagperson i PPT http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178429 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole | Journaldato: 24.09.2019 | RegistryNumber: 8544/2019 | Vedtak om tilleggsressurs til spesialpedagogiske tiltak og assistent skoleåret 2019-2020 for ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178368 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2019 | RegistryNumber: 8483/2019 | Invitasjon til deltidsopplæring uke 42, ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178111 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATPED | Journaldato: 13.09.2019 | RegistryNumber: 8227/2019 | Oversendelse av underskrevet samarbeidsavtale skoleåret 2019 / 2020 - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177946 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATPED | Journaldato: 10.09.2019 | RegistryNumber: 8062/2019 | Oversendelse av vedlegg til samarbeidsavtale skoleåret 2019 / 2020 - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177751 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATPED | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 7867/2019 | Halvårsplan i fjernundervisning høst 2019 - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177750 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATPED | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 7866/2019 | Vedtak om fritak fra Nasjonale prøver 2019 - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177478 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.08.2019 | RegistryNumber: 7594/2019 | Invitasjon til delitidsopplæring uke 36 2019 - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176819 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATPED | Journaldato: 05.08.2019 | RegistryNumber: 6935/2019 | Valgdirektoratet takker for innsatsen i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178933 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Valgdirektoratet | Journaldato: 11.10.2019 | RegistryNumber: 9048/2019 | Orientering om at møtebøkene fra landets kommuner er publisert - kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178869 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VALGDIREKTORATET | Journaldato: 10.10.2019 | RegistryNumber: 8984/2019 | Svar på opplysninger om ny ordfører etter kommunevalget http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178704 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Advokatfirmaet Lund & Co DA | Journaldato: 03.10.2019 | RegistryNumber: 8819/2019 | Opplysninger om ny ordfører etter kommunevalget http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178703 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokatfirmaet Lund & Co DA | Journaldato: 03.10.2019 | RegistryNumber: 8818/2019 | Informasjon om den nye kommuneloven http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178697 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 02.10.2019 | RegistryNumber: 8812/2019 | Anmodning om kontaktinfo folkevalgte http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178269 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Private Barnehagers Landsforbund | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 8385/2019 | Varselbrev til valgte kandidater - kommunestyrevalget 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178099 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Til valgte medlemmer og varamedlemmer til kommunestyret | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 8215/2019 | Oversendelse av materiell til Innlandet fylkeskommune - kommunestyre- og fylkestingsvalget http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177737 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesvalgstyret i Innlandet | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 7853/2019 | Informasjon om kommende spørreundersøkelse om valggjennomføringen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177704 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 03.09.2019 | RegistryNumber: 7820/2019 | Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178494 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Linda Margrethe Amundsen | Journaldato: 26.09.2019 | RegistryNumber: 8609/2019 | Innsending av forhåndsstemmer - Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177643 Type: Inngående brev | Avs/Mot: POSTEN NORGE AS | Journaldato: 02.09.2019 | RegistryNumber: 7759/2019 | Søknad om plass i SFO ved Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178471 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linda Margrethe Amundsen | Journaldato: 25.09.2019 | RegistryNumber: 8586/2019 | Innkalling av valgstyret 09.09.2019 og 10.09.2019 i forbindelse med kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177577 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Valgstyret i Stor-Elvdal | Journaldato: 02.09.2019 | RegistryNumber: 7693/2019 | Evaluering av tilgjengelighet ved valg http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177592 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Valgdirektoratet | Journaldato: 30.08.2019 | RegistryNumber: 7708/2019 | Melding om valgte medlemmer i tellekorpset ved Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177562 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Lise Dyrstad m.fl. | Journaldato: 30.08.2019 | RegistryNumber: 7678/2019 | Innkalling til informasjonsmøte for ledere i stemmestyrene 04.09.2019 – Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177250 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bodil Sandtrø m.fl. | Journaldato: 22.08.2019 | RegistryNumber: 7366/2019 | Søknader på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178572 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svenske sykepelerstudenter | Journaldato: 30.09.2019 | RegistryNumber: 8687/2019 | Svar på forespørsel om praksisplass innenfor fysioterapi i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178447 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dania Rehman | Journaldato: 25.09.2019 | RegistryNumber: 8562/2019 | Svar på forespørsel om jobb som renholder eller kjøkkenassistent - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178296 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Yama Sharifi | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 8412/2019 | Varsel om noe endringer av medlemmer til stemmestyrene ved kommunestyret- og fylkestingsvalget 9. september 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176693 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørg Skogsrud m.fl. | Journaldato: 31.07.2019 | RegistryNumber: 6809/2019 | Forespørsel om jobb ved Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178238 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kefela Afewerki | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 8354/2019 | Svar på forespørsel om jobb ved Moratunet sykehjem i Stor-Elvdal kommune 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178228 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Madeleine Hopman | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 8344/2019 | Utlegging av Sametingets valgmanntall http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176390 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 11.07.2019 | RegistryNumber: 6506/2019 | Svar på forespørsel om utplassering http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178121 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Even Rotbakken Næss | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 8237/2019 | Utplassering http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178119 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Even Rotbakken Næss | Journaldato: 13.09.2019 | RegistryNumber: 8235/2019 | Forskrift om forsøk med elektronisk utsendelse av valgkort http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176277 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 08.07.2019 | RegistryNumber: 6393/2019 | Melding om skifte av saksbehandler på PPT http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177987 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.09.2019 | RegistryNumber: 8103/2019 | Søknad på tillkallingsvikar - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177981 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linn Hjelle | Journaldato: 10.09.2019 | RegistryNumber: 8097/2019 | Endringer i valgforskriften - forsendelse av forhåndsstemmer http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176276 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 08.07.2019 | RegistryNumber: 6392/2019 | Forespørsel om jobb som naturveileder ved nye rovviltsenteret i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177832 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Risa | Journaldato: 05.09.2019 | RegistryNumber: 7948/2019 | Forespørsel om praksisplass innenfor fysioterapi i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177505 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dania Rehman | Journaldato: 28.08.2019 | RegistryNumber: 7621/2019 | Forespørsel om jobb som renholder eller kjøkkenassistent - Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177353 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.08.2019 | RegistryNumber: 7469/2019 | Forespørsel om jobb i Hjemmebaserte tjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177177 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marthe Sponberg | Journaldato: 19.08.2019 | RegistryNumber: 7293/2019 | Svar på forespørsel om jobb ved Moratunet sykehjem Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176639 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Huriye Qanbar | Journaldato: 31.07.2019 | RegistryNumber: 6755/2019 | Varsel om tvangsfullbyrdelse - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178833 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.10.2019 | RegistryNumber: 8948/2019 | Svar på forespørsel om eventuelle restanser på gnr 91 bnr 1 fnr 22 Ringebuveien 351 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178628 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AKTIV EIENDOMSOPPGJØR AS | Journaldato: 01.10.2019 | RegistryNumber: 8743/2019 | Refusjonskrav skoleåret 2018/2019 - vår 2019 vedrørende spesialundervisning for ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176791 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TYNSET KOMMUNE | Journaldato: 04.08.2019 | RegistryNumber: 6907/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr 13 bnr 14 - Østen Østensen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178923 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 11.10.2019 | RegistryNumber: 9038/2019 | Forespørsel om eventuelle restanser på gnr 91 bnr 1 fnr 22 Ringebuveien 351 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178553 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AKTIV EIENDOMSOPPGJØR AS | Journaldato: 27.09.2019 | RegistryNumber: 8668/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr 11 bnr 2 - Eirik Frøisland Messelt http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178921 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 11.10.2019 | RegistryNumber: 9036/2019 | Svar på forespørsel vedrørende tvangssalg av eiendommen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178339 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS | Journaldato: 22.09.2019 | RegistryNumber: 8455/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr 15 bnr 1 - Sigrid Tryli Ottinsen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178920 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 11.10.2019 | RegistryNumber: 9035/2019 | Vedrørende din forespørsel om eventuelle utstående fakturaer - fritidseiendom på Lauvåsen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178338 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marion Børresen | Journaldato: 22.09.2019 | RegistryNumber: 8454/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr 30 bnr 1 - Sigrunn Pernille Tryli http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178919 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 11.10.2019 | RegistryNumber: 9034/2019 | Svar vedrørende forespørsel om restanser på eiendommen gnr 17 bnr 776 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178337 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sem & Johnsen Oppgjør AS | Journaldato: 22.09.2019 | RegistryNumber: 8453/2019 | Anmodning om utbetaling av skogfond gnr 15 bnr 1 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178879 Type: Inngående brev | Avs/Mot: OTTINSEN SIGRID TRYLI | Journaldato: 10.10.2019 | RegistryNumber: 8994/2019 | Forespørsel om restanser på eiendommen gnr 17 bnr 776 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178330 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sem & Johnsen Oppgjør AS | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 8446/2019 | Søknad skogfond og tilskudd gnr 13 bnr 4 - Ingvald Lyngar Landet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178844 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 09.10.2019 | RegistryNumber: 8959/2019 | Verdsetting av eiendeler etter gjeldsordningsloven - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178321 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namsfogden i Hedmarken | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 8437/2019 | Søknad skogfond og tilskudd gnr 13 bnr 4 - Ingvald Lyngar Landet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178845 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 09.10.2019 | RegistryNumber: 8960/2019 | Forespørsel om eventuelle utstående fakturaer - fritidseiendom på Lauvåsen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178213 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marion Børresen | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 8329/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 13 bnr 14 i Stor-Elvdal (0430) http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178809 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 08.10.2019 | RegistryNumber: 8924/2019 | Tvangssalg av eiendommen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178083 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS | Journaldato: 12.09.2019 | RegistryNumber: 8199/2019 | Anmodning om utbetaling av skogfond gnr 13 bnr 14 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178802 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Østen Østensen | Journaldato: 08.10.2019 | RegistryNumber: 8917/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gnr 4 bnr 4 - Marianne Strand http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178779 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 07.10.2019 | RegistryNumber: 8894/2019 | Forespørsel om utestående kommunale avgifter gnr 17 bnr 761 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178049 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler 1 Hedmark | Journaldato: 11.09.2019 | RegistryNumber: 8165/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gnr 10 bnr 15 - Anders Kiær http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178775 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 07.10.2019 | RegistryNumber: 8890/2019 | Varsel om prisøkning på operatørplasser for kontrollrom og radioterminalabonnementer fra 01.01.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178331 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 8447/2019 | Tvangssalg av eiendommen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177912 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS | Journaldato: 06.09.2019 | RegistryNumber: 8028/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gnr 17 bnr 1 - Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178768 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 07.10.2019 | RegistryNumber: 8883/2019 | Svar vedrørende restanseforespørsel kommunale avgifter/ legalpant gnr 10 bnr 49 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177696 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DNB Eiendom AS | Journaldato: 03.09.2019 | RegistryNumber: 7812/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gnr 17 bnr 4 - Gunnar Myrvang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178636 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 01.10.2019 | RegistryNumber: 8751/2019 | Svar på forespørsel om eventuelle restanser etter salg av gnr 19 bnr 1021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177695 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aktiv Eiendomsoppgjør AS | Journaldato: 03.09.2019 | RegistryNumber: 7811/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gnr 30 bnr 1 - Sigrunn Pernille Tryli http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178635 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 01.10.2019 | RegistryNumber: 8750/2019 | Forespørsel om eventuelle restanser etter salg av gnr 19 bnr 1021 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177660 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aktiv Eiendomsoppgjør AS | Journaldato: 02.09.2019 | RegistryNumber: 7776/2019 | Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178437 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Yama Sharifi | Journaldato: 25.09.2019 | RegistryNumber: 8552/2019 | Vedtak skogfond (udekka investering) - gnr 11 bnr 1 - Ellen Cathrine Burchardt http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178282 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 8398/2019 | Restanseforespørsel kommunale avgifter/ legalpant gnr 10 bnr 49 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177655 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DNB Eiendom AS | Journaldato: 02.09.2019 | RegistryNumber: 7771/2019 | Søknad om plass i SFO ved Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178348 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Yama Sharifi | Journaldato: 23.09.2019 | RegistryNumber: 8464/2019 | Vedtak skogfond (udekka investering) - gnr 11 bnr 1 - Ellen Cathrine Burchardt http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178281 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 8397/2019 | Orientering om verdsetting av eiendom / eiendel etter gjeldsordningsloven - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177501 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namsfogden i Hedmarken | Journaldato: 28.08.2019 | RegistryNumber: 7617/2019 | Rapportering - tilskudd til utleieboliger 2019 - Stor Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178876 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Husbanken | Journaldato: 10.10.2019 | RegistryNumber: 8991/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 6 bnr 11 - Olav Herbert Sundt Sverre http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178230 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 8346/2019 | Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178140 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veronika Bredin | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 8256/2019 | Svar vedr. din etterlysning av fakturaer på kommunale avgifter http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177378 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.08.2019 | RegistryNumber: 7494/2019 | Takker nei til tilbud om leie av kommunal bolig - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178840 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.10.2019 | RegistryNumber: 8955/2019 | Tillatelse til bruk av båt på Bjørsjøen - Stor-Elvdal JFF avd. Trønnes http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178832 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stor-Elvdal JFF, avdeling Trønnes | Journaldato: 08.10.2019 | RegistryNumber: 8947/2019 | Innvilget søknad om endringer av plasser i SFO på Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178139 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arna Björg Arnadottir | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 8255/2019 | Etterlysning av fakturaer på kommunale avgifter http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177312 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.08.2019 | RegistryNumber: 7428/2019 | Søknad om dispensasjon til å benytte båt med motor til fiskekultiveringsarbeid på Bjørsjøen - Stor-Elvdal JFF http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178827 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Smedbakken | Journaldato: 08.10.2019 | RegistryNumber: 8942/2019 | Måling av radon i utleieboliger http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178814 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elverum kommune/Miljørettet helsevern i Sør-Østerdal | Journaldato: 08.10.2019 | RegistryNumber: 8929/2019 | Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178138 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andreas Rønningen | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 8254/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 8 bnr 1 - Jens Furuseth Naas-Bibow http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178164 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 8280/2019 | Innfrielse av kommunale restanser gnr ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177311 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eiendomsmeglersystemet Webmegler | Journaldato: 22.08.2019 | RegistryNumber: 7427/2019 | Søknad om kommunal bolig - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178732 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.10.2019 | RegistryNumber: 8847/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 8 bnr 1 - Jens Furuseth Naas-Bibow http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178163 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 8279/2019 | Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178137 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mie Austad og Leif Harald Walle | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 8253/2019 | Søknad om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - Bruk av traktor med henger i forbindelse med moseplukking - Sturla Elvsveen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177870 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sturla Elvsveen | Journaldato: 06.09.2019 | RegistryNumber: 7986/2019 | Svar vedrørende restanseforespørsel kommunale avgifter / legalpant - gnr ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177168 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DNB Eiendom AS | Journaldato: 19.08.2019 | RegistryNumber: 7284/2019 | Takker ja til leilighet i Skogfaret 11 E http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178425 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.09.2019 | RegistryNumber: 8540/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gnr 11 bnr 1 - Ellen Cathrine Burchardt http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178162 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 8278/2019 | Endringer av plasser i SFO på Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178062 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arna Björg Arnadottir | Journaldato: 12.09.2019 | RegistryNumber: 8178/2019 | Melding om vedtak - dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - Ole-Christian Linstad http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177818 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole-Christian Linstad | Journaldato: 05.09.2019 | RegistryNumber: 7934/2019 | Tvangssalg av eiendommen ***** ***** ***** ***** i Stor-Elvdal kommune - saksøkt ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177116 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS | Journaldato: 15.08.2019 | RegistryNumber: 7232/2019 | Rapportering - tilskudd til utleieboliger 2019 - Stor Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178388 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Husbanken | Journaldato: 23.09.2019 | RegistryNumber: 8503/2019 | Vedtak skogfond (udekka investering), gnr 11 bnr 1 - Ellen Cathrine Burchardt http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178161 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 8277/2019 | Søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178017 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mie Austad og Leif Harald Walle | Journaldato: 11.09.2019 | RegistryNumber: 8133/2019 | Restanseforespørsel kommunale avgifter / legalpant - gnr ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177006 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DNB Eiendom AS | Journaldato: 13.08.2019 | RegistryNumber: 7122/2019 | Søknad om kommunal bolig - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178384 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2019 | RegistryNumber: 8499/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gnr 11 bnr 1 - Ellen Cathrine Burchardt http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178150 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 8266/2019 | Søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178016 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andreas Rønningen | Journaldato: 11.09.2019 | RegistryNumber: 8132/2019 | Tvangssalg av eiendommen ***** ***** ***** ***** i Stor-Elvdal kommune - Saksøkt: ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176914 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS | Journaldato: 08.08.2019 | RegistryNumber: 7030/2019 | Takker ja til tilbud om leie av kommunal bolig - Sinisa Duric http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178352 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jovana Aladzic | Journaldato: 23.09.2019 | RegistryNumber: 8468/2019 | Søknad om utbetaling av skogfond og tilskudd gnr 8 bnr 1 - Jens Furuseth Naas-Bibow http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178123 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 13.09.2019 | RegistryNumber: 8239/2019 | Søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177977 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veronika Bredin | Journaldato: 10.09.2019 | RegistryNumber: 8093/2019 | Søknad om motorferdsel i utmark i forbindelses med årets elgjakt på Finnsjøen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177342 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole-Christian Linstad | Journaldato: 23.08.2019 | RegistryNumber: 7458/2019 | Forsikringsattest - dekning av forsikring - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176820 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | Journaldato: 05.08.2019 | RegistryNumber: 6936/2019 | Anmodning om forklaring på beregningsgrunnlag eiendomsskatt - gnr 19 bnr 642 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176485 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lotte Eline Beisvåg | Journaldato: 16.07.2019 | RegistryNumber: 6601/2019 | Tilbud om leie av kommunal bolig - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178301 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 8417/2019 | Søknad om utbetaling av skogfond og tilskudd gnr 8 bnr 1 - Jens Furuseth Naas-Bibow http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178124 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 13.09.2019 | RegistryNumber: 8240/2019 | Melding om vedtak - dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - Eirik Frøisland Messelt http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177810 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eirik Frøisland Messelt | Journaldato: 05.09.2019 | RegistryNumber: 7926/2019 | Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177575 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kim A Bakken Johannessen | Journaldato: 30.08.2019 | RegistryNumber: 7691/2019 | Svar vedrørende restanse på avgifter med legalpant eiendommen ***** ***** ***** ***** i Stor-Elvdal kommune - Saksøkt: ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176811 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS | Journaldato: 05.08.2019 | RegistryNumber: 6927/2019 | Melding om endret boligverdi i Øvre Båsrøstvei 184 - Gnr 19 bnr 502 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176414 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Heggelund | Journaldato: 12.07.2019 | RegistryNumber: 6530/2019 | Tilbud om leie av kommunal bolig - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178299 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 8415/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gnr 1 bnr 1 - Tallak Dieset http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178076 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 12.09.2019 | RegistryNumber: 8192/2019 | Melding om vedtak - dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - Johnny Medvin Granlien http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177807 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johnny Medvin Granlien | Journaldato: 05.09.2019 | RegistryNumber: 7923/2019 | Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177574 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Caroline E H Schuster | Journaldato: 30.08.2019 | RegistryNumber: 7690/2019 | Melding om avholdt utleggsforreting http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176726 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Politistasjonen i Elverum | Journaldato: 31.07.2019 | RegistryNumber: 6842/2019 | Klage på takst for eiendomsskatt gnr 14 bnr 246 - Kjølsæterveien 246, Atna http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176408 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eystein Olav Fossum | Journaldato: 11.07.2019 | RegistryNumber: 6524/2019 | Tilbakemelding på søknad om kommunal bolig http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178298 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 8414/2019 | Veterinærvaktordningen - nåværende tilskuddsordning opprettholdes http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178267 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 8383/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gnr 1 bnr 1 - Tallak Dieset http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178068 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 12.09.2019 | RegistryNumber: 8184/2019 | Melding om vedtak - dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - Ole Sollien http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177805 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Sollien | Journaldato: 05.09.2019 | RegistryNumber: 7921/2019 | Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177572 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mohamad Hasan | Journaldato: 30.08.2019 | RegistryNumber: 7688/2019 | Avslutning i sak om utlegg http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176601 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Politistasjonen i Elverum | Journaldato: 25.07.2019 | RegistryNumber: 6717/2019 | Anmodning om ny takst - eiendomsskatt på gnr 12 bnr 28 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176402 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjønne Owren | Journaldato: 11.07.2019 | RegistryNumber: 6518/2019 | Tilbakemelding på søknad om kommunal bolig - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178297 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 8413/2019 | Søknad skogfond og tilskudd - gnr 1 bnr 1 - Tallak Dieset http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178051 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 11.09.2019 | RegistryNumber: 8167/2019 | Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177571 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.08.2019 | RegistryNumber: 7687/2019 | Dispensasjon til løypekjøring i Svartåsfjellet naturreservat - Myklebysetra Vel http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177304 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 22.08.2019 | RegistryNumber: 7420/2019 | Tilskudd til veterinærvakt - orientering om endring http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177046 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 13.08.2019 | RegistryNumber: 7162/2019 | Bekreftelse - tingylst utleggspant http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176566 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS INNKREVINGSSENTRAL | Journaldato: 23.07.2019 | RegistryNumber: 6682/2019 | Innsending av kommuneregnskap 2018 til Fylkesmannen i Innlandet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176416 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 12.07.2019 | RegistryNumber: 6532/2019 | Tilbakemelding på søknad om leie av kommunal bolig - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178295 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 8411/2019 | Vedtak skogfond (udekka investering) - gnr 8 bnr 8 - Jens Furuseth Naas-Bibow http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177921 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 07.09.2019 | RegistryNumber: 8037/2019 | Søknad om plasser i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177561 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kim A Bakken Johannessen | Journaldato: 30.08.2019 | RegistryNumber: 7677/2019 | Administrasjonstilskudd til veterinærvakt - orientering om endring http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176947 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 09.08.2019 | RegistryNumber: 7063/2019 | Tvangssalg av eiendommen ***** ***** ***** ***** i Stor-Elvdal kommune - Saksøkt: ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176565 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS | Journaldato: 23.07.2019 | RegistryNumber: 6681/2019 | Overføring av tilskudd 2019 - KF kommuneskogen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176373 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stor-Elvdal kommuneskoger KF | Journaldato: 11.07.2019 | RegistryNumber: 6489/2019 | Påminnelse angående gjenåpning av sak - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178801 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.10.2019 | RegistryNumber: 8916/2019 | Tilbakemelding på søknad om leie av kommunal bolig http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178294 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 8410/2019 | Vedtak skogfond (udekka investering) - gnr 8 bnr 1 - Jens Furuseth Naas-Bibow http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177920 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 07.09.2019 | RegistryNumber: 8036/2019 | Søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177560 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Caroline E H Schuster | Journaldato: 30.08.2019 | RegistryNumber: 7676/2019 | Avslutning i sak om utlegg http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176544 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Politistasjonen i Elverum | Journaldato: 19.07.2019 | RegistryNumber: 6660/2019 | Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178745 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.10.2019 | RegistryNumber: 8860/2019 | Avslag på søknad om leie av kommunal bolig - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178292 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 8408/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 19 bnr 7 - Janne Mellum http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177854 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 06.09.2019 | RegistryNumber: 7970/2019 | Påminnelse angående gjenåpning av sak - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177689 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.09.2019 | RegistryNumber: 7805/2019 | Søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177559 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stine Smedbakken | Journaldato: 30.08.2019 | RegistryNumber: 7675/2019 | Tilbud om leie av kommunal bolig - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178288 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 8404/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr 19 bnr 7 - Janne Mellum http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177855 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 06.09.2019 | RegistryNumber: 7971/2019 | Søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177558 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mohamad Hasan | Journaldato: 30.08.2019 | RegistryNumber: 7674/2019 | Svar på oppsigelse av plass i SFO fra september 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177309 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tone Halvorsen og Ole Eriksen | Journaldato: 22.08.2019 | RegistryNumber: 7425/2019 | Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178862 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 09.10.2019 | RegistryNumber: 8977/2019 | Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177910 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.09.2019 | RegistryNumber: 8026/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr 6 bnr 54 - Kari Rochman Fagerlund http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177867 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 06.09.2019 | RegistryNumber: 7983/2019 | Søknad om kommunal bolig - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177833 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.09.2019 | RegistryNumber: 7949/2019 | Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177281 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hege Larsson | Journaldato: 22.08.2019 | RegistryNumber: 7397/2019 | Søknad om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark for uttransport av elg - Hemmeldalen NR - Strandsameiet v/Johnny Granlien http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177125 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johnny Medvin Granlien | Journaldato: 15.08.2019 | RegistryNumber: 7241/2019 | Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178861 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 09.10.2019 | RegistryNumber: 8976/2019 | Utlevering av naboliste for gnr 47 bnr 50 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178781 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Bonesvoll | Journaldato: 07.10.2019 | RegistryNumber: 8896/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 17 bnr 4 - Gunnar Myrvang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177861 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 06.09.2019 | RegistryNumber: 7977/2019 | Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177883 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.09.2019 | RegistryNumber: 7999/2019 | Oppsigelse av plass i SFO fra september 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177270 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tone Halvorsen og Ole Eriksen | Journaldato: 22.08.2019 | RegistryNumber: 7386/2019 | Tilbud om leie av kommunal bolig - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177071 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.08.2019 | RegistryNumber: 7187/2019 | Søknad om dispensasjon til brukav ATV - frakt av ved, proviant og utstyr - 3 ganger pr år - Midtliveien - Klettbua 2019 - 2021 - Ole Sollien http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176871 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Sollien | Journaldato: 06.08.2019 | RegistryNumber: 6987/2019 | Anmodning om utlevering av naboliste for gnr 47 bnr 50 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178780 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Bonesvoll | Journaldato: 07.10.2019 | RegistryNumber: 8895/2019 | Oversender skjøte til tinglysing - gnr 19 bnr 1744 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178661 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 02.10.2019 | RegistryNumber: 8776/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr 8 bnr 1 - Jens Furuseth Naas-Bibow http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177857 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 06.09.2019 | RegistryNumber: 7973/2019 | Søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177267 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hege Larsson | Journaldato: 22.08.2019 | RegistryNumber: 7383/2019 | Søknad om dispensasjon til kjøring med ATV og traktor - 2019 - 2021 - Eirik Messelt http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177002 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eirik Frøisland Messelt | Journaldato: 12.08.2019 | RegistryNumber: 7118/2019 | Utlevering av naboliste gnr 17 bnr 582 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177932 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Østerdalen Byggeservice AS | Journaldato: 09.09.2019 | RegistryNumber: 8048/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr 8 bnr 1 - Jens Furuseth Naas-Bibow http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177824 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 05.09.2019 | RegistryNumber: 7940/2019 | Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177542 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 7658/2019 | Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177219 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Line Larsen Amundsen | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 7335/2019 | Innvilget søknad om redusert foreldrebetaling og 20 t/u gratis kjernetid i barnehagene i Stor-Elvdal 2019 / 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176941 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.08.2019 | RegistryNumber: 7057/2019 | Takker nei til leie av kommunal bolig - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176970 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.08.2019 | RegistryNumber: 7086/2019 | Tillatelse til motorferdsel i utmark - bekreftelse på adgang til å benytte andre sjåfører http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176410 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torunn Simengård Messelt | Journaldato: 12.07.2019 | RegistryNumber: 6526/2019 | Oversender skjøte til tinglysing gnr 19 bnr 1742 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178605 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 30.09.2019 | RegistryNumber: 8720/2019 | Oversendelse av rapportskjema for ressursbruk ved skadefellingsforsøk på store rovdyr 2019 - Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178569 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Innlandet | Journaldato: 30.09.2019 | RegistryNumber: 8684/2019 | Krav om deling av integreringstilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178570 Type: Inngående brev | Avs/Mot: OSLO KOMMUNE VELFERDSETATEN | Journaldato: 30.09.2019 | RegistryNumber: 8685/2019 | Anmodning om utlevering av naboliste gnr 17 bnr 582 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177880 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Østerdalen Byggeservice AS | Journaldato: 06.09.2019 | RegistryNumber: 7996/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr 8 bnr 1 - Jens Furuseth Naas-Bibow http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177827 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 05.09.2019 | RegistryNumber: 7943/2019 | Søknad om plasser i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177202 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Line Larsen Amundsen | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 7318/2019 |