Postliste http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/ einnsyn.sate.no Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjon gnr 9 bnr 111 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176492 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler MNEF | Journaldato: 16.07.2019 | RegistryNumber: 6608/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 17 bnr 786, 787 og 942 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176227 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYDAMMEN VELFORENING | Journaldato: 05.07.2019 | RegistryNumber: 6343/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjon gnr 17 bnr 786, 787 og 942 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176073 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYDAMMEN VELFORENING | Journaldato: 01.07.2019 | RegistryNumber: 6189/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 17 bnr 757 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176058 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Laila Oddny Kjeverud | Journaldato: 28.06.2019 | RegistryNumber: 6174/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjon gnr 17 bnr 757 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176048 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Laila Oddny Kjeverud | Journaldato: 28.06.2019 | RegistryNumber: 6164/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 17 bnr 6 fnr 42 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/175655 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gry Helen Flisen Wang m.fl. | Journaldato: 19.06.2019 | RegistryNumber: 5775/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 19 bnr 1123 og 1200 og gnr 21 bnr 20 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/175652 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EiendomsMegler 1 v/Nils Helge Kirkbakk m.fl. | Journaldato: 19.06.2019 | RegistryNumber: 5772/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjon gnr 19 bnr 1123 og 1200 og gnr 21 bnr 20 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/175637 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS | Journaldato: 19.06.2019 | RegistryNumber: 5757/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjon gnr 17 bnr 6 fnr 42 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/175636 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stine Mari Flisen | Journaldato: 19.06.2019 | RegistryNumber: 5756/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 19 bnr 7 m.fl. i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/175479 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Bärnholdt Nicolaysen | Journaldato: 14.06.2019 | RegistryNumber: 5599/2019 | Vedtak - søknad om dispensasjon fra søknadsfristen for etterregistrering av avløserutgifter - Stor-Elvdal kommune - Brynjar Tangen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174290 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 10.05.2019 | RegistryNumber: 4411/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 10 bnr 106, 145, 248, 334 og 335 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/175379 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helge Krog | Journaldato: 12.06.2019 | RegistryNumber: 5499/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 54 bnr 112 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/175230 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET HARTZ & CO AS | Journaldato: 06.06.2019 | RegistryNumber: 5350/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjon gnr 54 bnr 112 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/175223 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET HARTZ & CO AS | Journaldato: 06.06.2019 | RegistryNumber: 5343/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 17 bnr 307 og 705 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/175165 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torbjørn Lilleengen | Journaldato: 05.06.2019 | RegistryNumber: 5285/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen -gnr 2 bnr 32 og 45 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/175147 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torbjørn Stensrud Tangen | Journaldato: 05.06.2019 | RegistryNumber: 5267/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjon gnr 2 bnr 32 og 45 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/175122 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torbjørn Stensrud Tangen | Journaldato: 04.06.2019 | RegistryNumber: 5243/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 19 bnr 1740 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/175005 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Advokat Stein Åge Martinsen | Journaldato: 31.05.2019 | RegistryNumber: 5126/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjon gnr 19 bnr 1740 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174964 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Åge Martinsen | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 5085/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 1 bnr 24 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174864 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jim Oaivi Stigen | Journaldato: 27.05.2019 | RegistryNumber: 4985/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjon gnr 1 bnr 24 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174828 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jim Oaivi Stigen | Journaldato: 24.05.2019 | RegistryNumber: 4949/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 10 bnr 46 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174806 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler 1 Hamar v/Heidi Nordhaug m.fl. | Journaldato: 24.05.2019 | RegistryNumber: 4927/2019 | Svar på søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune sommeren 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/175195 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.06.2019 | RegistryNumber: 5315/2019 | Svar på søknad om sommerjobb http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/175194 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kefela Afewerki | Journaldato: 05.06.2019 | RegistryNumber: 5314/2019 | Svar på søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune sommeren 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/175193 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.06.2019 | RegistryNumber: 5313/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjon gnr 10 bnr 46 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174798 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS | Journaldato: 23.05.2019 | RegistryNumber: 4919/2019 | Oversendelse av vurdering etter deletidsopplæring uke 23/2019 - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/175772 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATPED | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 5888/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 4 bnr 158 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174774 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunvor Helene Prytz | Journaldato: 23.05.2019 | RegistryNumber: 4895/2019 | Svar på søknad om skoleplass ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/175757 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 5877/2019 | Foreløpig svar på søknad om skoleplass på ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/175489 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.06.2019 | RegistryNumber: 5609/2019 | Søknad om kjøp av skoleplass ved ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/175482 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.06.2019 | RegistryNumber: 5602/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 1 bnr 24 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174765 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ken Robin Stigen Karlstad | Journaldato: 23.05.2019 | RegistryNumber: 4886/2019 | Vurdering etter deltidsopplæring uke 19/2019 - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/175406 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATPED | Journaldato: 12.06.2019 | RegistryNumber: 5526/2019 | Vurdering etter fjernundervisning, våren 2019 - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/175277 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATPED | Journaldato: 07.06.2019 | RegistryNumber: 5397/2019 | Søknad om skoleplass på ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174957 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 5078/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjon gnr 4 bnr 158 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174733 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunvor Helene Prytz | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 4854/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjon gnr 1 bnr 24 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174732 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ken Robin Stigen Karlstad | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 4853/2019 | Invitasjon til deltidsopplæring uke 23, ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174302 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATPED | Journaldato: 10.05.2019 | RegistryNumber: 4423/2019 | Takker ja til sommerjobb ved Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174169 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gina Overrein Myrbakken | Journaldato: 08.05.2019 | RegistryNumber: 4290/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 19 bnr 636, 838 og 855 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174705 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MATHIESEN-ATNA AS | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 4826/2019 | Takker ja til sommerjobb ved Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174168 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Lise Hval | Journaldato: 08.05.2019 | RegistryNumber: 4289/2019 | Takker ja til sommerjobb ved Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174167 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berit Overrein Myrbakken | Journaldato: 08.05.2019 | RegistryNumber: 4288/2019 | Vurdering etter deltidsopplæring uke 15/2019 - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/173841 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATPED | Journaldato: 29.04.2019 | RegistryNumber: 3962/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 19 bnr 1739 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174688 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grete Marit Knudsen | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 4809/2019 | Takker ja til sommerjobb ved Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174166 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linda Vik Nomerstad | Journaldato: 08.05.2019 | RegistryNumber: 4287/2019 | Invitasjon til uke 19 / 2019 - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/173344 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATPED | Journaldato: 11.04.2019 | RegistryNumber: 3465/2019 | Tilbud om sommerjobb ved administrasjonen sommeren 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174042 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hedda Hagetrø Velta | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 4163/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 19 bnr 1052 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174681 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FRISKHJEM AS | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 4802/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjon gnr 19 bnr 1739 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174646 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grete Marit Knudsen | Journaldato: 21.05.2019 | RegistryNumber: 4767/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjon gnr 19 bnr 838 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174643 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MATHIESEN-ATNA AS | Journaldato: 21.05.2019 | RegistryNumber: 4764/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjon gnr 19 bnr 1052 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174630 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FRISKHJEM AS | Journaldato: 21.05.2019 | RegistryNumber: 4751/2019 | Takker ja til sommerjobb ved Hjemmebaserte tjenester sommeren 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/173639 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingrid Evenstuen | Journaldato: 24.04.2019 | RegistryNumber: 3760/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 19 bnr 1739 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174158 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grete Marit Knudsen | Journaldato: 10.05.2019 | RegistryNumber: 4279/2019 | Tilbud om sommerjobb i Hjemmebaserte tjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/173386 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingrid Evenstuen | Journaldato: 12.04.2019 | RegistryNumber: 3507/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjon gnr 19/1739 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174133 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grete Marit Knudsen | Journaldato: 07.05.2019 | RegistryNumber: 4254/2019 | Svar på søknad på sommerjobb http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/173378 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.04.2019 | RegistryNumber: 3499/2019 | Tilbud om sommerjobb http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/173377 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Lise Baardseth Hval m.fl. | Journaldato: 12.04.2019 | RegistryNumber: 3498/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 19 bnr 1078 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/173915 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Erik Norsted | Journaldato: 30.04.2019 | RegistryNumber: 4036/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 19 bnr 555 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/173910 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjetil Ganlien m.fl. | Journaldato: 02.05.2019 | RegistryNumber: 4031/2019 | Takker ja til sommerjobb ved Hjemmebaserte tjenester sommeren 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/173311 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Kristin Nygård | Journaldato: 11.04.2019 | RegistryNumber: 3432/2019 | Takker nei til sommerjobb ved Hjemmebaserte tjenester sommeren 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/173309 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Hølmo | Journaldato: 11.04.2019 | RegistryNumber: 3430/2019 | Takker ja til sommerjobb ved Hjemmebaserte tjenester sommeren 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/173306 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johanne Evenstuen | Journaldato: 11.04.2019 | RegistryNumber: 3427/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 19 bnr 555 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/173834 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjetil Ganlien | Journaldato: 29.04.2019 | RegistryNumber: 3955/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 19 bnr 1078 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/173833 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Erik Norsted | Journaldato: 29.04.2019 | RegistryNumber: 3954/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 13 bnr 13 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/173692 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørg Skogsrud | Journaldato: 24.04.2019 | RegistryNumber: 3813/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 1 bnr 148 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/173667 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pål Kjelsrud m.fl. | Journaldato: 24.04.2019 | RegistryNumber: 3788/2019 | Korrigert konsesjonsforhold i matrikkelen - gnr 17 bnr 236 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/173376 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Toril Falao Pettersen | Journaldato: 12.04.2019 | RegistryNumber: 3497/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 17 bnr 236 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/173371 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Toril Falao Pettersen | Journaldato: 12.04.2019 | RegistryNumber: 3492/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 54 bnr 86 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/173368 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mona Østhagen m.fl. | Journaldato: 12.04.2019 | RegistryNumber: 3489/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 19 bnr 990, 992 og 1367 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/173365 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brit Oddny Rønningen | Journaldato: 12.04.2019 | RegistryNumber: 3486/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 19 bnr 990, 992 og 1367 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/173339 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brit Oddny Rønningen | Journaldato: 11.04.2019 | RegistryNumber: 3460/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 54 bnr 86 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/173338 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sissel Østhagen | Journaldato: 11.04.2019 | RegistryNumber: 3459/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 17 bnr 236 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/173337 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Toril Falao Pettersen | Journaldato: 11.04.2019 | RegistryNumber: 3458/2019 | Oversendelse av underskrevne kornoppgaver 3 - Knut Kristiansen og Sverre Myrvang, Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174553 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 4674/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 12 bnr 159 og 166 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/173299 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Meglerhuset Innlandet AS | Journaldato: 11.04.2019 | RegistryNumber: 3420/2019 | Dokumentasjon til søknad om erstatning for avlingssvikt 2018 - kornoppgave - Sverre Myrvang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174485 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SVERRE MYRVANG | Journaldato: 16.05.2019 | RegistryNumber: 4606/2019 | Dokumentasjon til søknad om erstatning for avlingssvikt 2018 - kornoppgave - Knut Kristiansen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/173904 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KRISTIANSEN KNUT | Journaldato: 30.04.2019 | RegistryNumber: 4025/2019 | Bekreftelse på oppsigelse av plass i SFO ved Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/175461 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingeborg Storrøsten | Journaldato: 14.06.2019 | RegistryNumber: 5581/2019 | Oppsigelse av plass i SFO ved Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/175422 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingeborg Storrøsten | Journaldato: 13.06.2019 | RegistryNumber: 5542/2019 | Bekreftelse på oppsigelse av SFO-plass http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/173850 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nesarahmad Noori | Journaldato: 29.04.2019 | RegistryNumber: 3971/2019 | Oppsigelse av SFO-plass - Ahlam Noori http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/173837 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nesar | Journaldato: 29.04.2019 | RegistryNumber: 3958/2019 | Bekreftelse på oppsigelse av SFO-plass http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/173743 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lene Løkken | Journaldato: 25.04.2019 | RegistryNumber: 3864/2019 | Oppsigelse av SFO-plass http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/173741 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lene Løkken | Journaldato: 25.04.2019 | RegistryNumber: 3862/2019 | Bekreftelse på søknad om endringer og oppsigelse SFO http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/173688 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arna Björg Arnadottir | Journaldato: 24.04.2019 | RegistryNumber: 3809/2019 | Søknad om endringer og oppsigelse i SFO http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/173687 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arna Björg Arnadottir | Journaldato: 24.04.2019 | RegistryNumber: 3808/2019 | Bekreftelse på oppsigelse av plass på SFO ved Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/173645 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Laila Jordal Laurentz | Journaldato: 24.04.2019 | RegistryNumber: 3766/2019 | Oppsigelse av plass på Sfo ved Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/173613 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Laila Jordal Laurentz | Journaldato: 23.04.2019 | RegistryNumber: 3734/2019 | Utlegging av Sametingets valgmanntall http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176390 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 11.07.2019 | RegistryNumber: 6506/2019 | Forskrift om forsøk med elektronisk utsendelse av valgkort http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176277 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 08.07.2019 | RegistryNumber: 6393/2019 | Endringer i valgforskriften - forsendelse av forhåndsstemmer http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176276 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 08.07.2019 | RegistryNumber: 6392/2019 | Innvilgelse av tilskudd 2 år 5 - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176247 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.07.2019 | RegistryNumber: 6363/2019 | Forsendelse av forhåndsstemmer - Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176267 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Valgdirektoratet | Journaldato: 05.07.2019 | RegistryNumber: 6383/2019 | Behandling av stemmegivninger fra velgere med adressesperre kode 6 eller kode 7 i Folkeregisteret - Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176139 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Valgdirektoratet | Journaldato: 03.07.2019 | RegistryNumber: 6255/2019 | Rapport etter deltidsopplæring ved Signo skole og kompetansesenter http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176129 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Signo kompetansesenter | Journaldato: 02.07.2019 | RegistryNumber: 6245/2019 | Informasjon om den nye kommuneloven http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176117 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 02.07.2019 | RegistryNumber: 6233/2019 | Innvilget ressurs til spesialpedagogiske tiltak 2019/2020, ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176082 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2019 | RegistryNumber: 6198/2019 | Tillegg til vedtak om tilleggsressurser til spesialpedagogiske tiltak datert 28.06.2018, ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176079 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2019 | RegistryNumber: 6195/2019 | Stemmesedler til eget bruk for de politiske partier som har levert listeforslag til kommunestyrevalget 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/175667 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arbeiderpartiet v/ tillitsvalgt Tor Einar Skogesal m.fl. | Journaldato: 19.06.2019 | RegistryNumber: 5787/2019 | Vellykket prøvevalg 12. juni 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/175584 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Valgdirektoratet | Journaldato: 18.06.2019 | RegistryNumber: 5704/2019 | Tilbud om sommerjobb i Hjemmebaserte tjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/172278 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde Kristin Nygård | Journaldato: 17.06.2019 | RegistryNumber: 2399/2019 | Tillegg til sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1 og § 2-6 - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174832 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2019 | RegistryNumber: 4953/2019 | Svar på forespørsel om sommerjobb i Stor-Elvdal kommune sommeren 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/175630 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gabriel Otnes Berg | Journaldato: 19.06.2019 | RegistryNumber: 5750/2019 | Tilbud om sommerjobb i Hjemmebaserte tjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/172255 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Malin E Skei Didriksen m.fl. | Journaldato: 17.06.2019 | RegistryNumber: 2376/2019 | Melding om inntak til grunnskoleplass ved Signo grunn- og videregående skole AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174259 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.05.2019 | RegistryNumber: 4380/2019 | Forespørsel om sommerjobb innenfor helse og omsorg i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/175611 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Warunee Panchalee | Journaldato: 18.06.2019 | RegistryNumber: 5731/2019 | Svar på jobbsøknad http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/175104 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Huriye Qanbar | Journaldato: 04.06.2019 | RegistryNumber: 5225/2019 | Svar på forespørsel på sommerjobb i sektor for institusjonstjenester, sektor for helse-, omsorgs- og velferdstjenester, sektor for samfunnsutvikling og administrasjonen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/175089 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Qendresa Imeri | Journaldato: 04.06.2019 | RegistryNumber: 5210/2019 | Svar på forespørsel om sommerjobb ved Moratunet sykehjem sommeren 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/175088 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andrine Wernberg Graven | Journaldato: 04.06.2019 | RegistryNumber: 5209/2019 | Forespørsel om sommerjobb ved Moratunet sykehjem sommeren 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174844 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andrine Wernberg Graven | Journaldato: 24.05.2019 | RegistryNumber: 4965/2019 | Bestilling av stemmesedler til Fylkestingsvalget 2019 og korrigering av kontaktopplysninger http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/175079 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HEDMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 04.06.2019 | RegistryNumber: 5200/2019 | Forespørsel om jobb ved Moratunet sykehjem Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174178 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Huriye Qanbar | Journaldato: 08.05.2019 | RegistryNumber: 4299/2019 | Bestilling av stemmesedler til Fylkestingsvalget 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/175077 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HEDMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 04.06.2019 | RegistryNumber: 5198/2019 | Forespørsel om deltidsjobb ved Granheim alderspensjonat http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174053 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Madeleine Hopman | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 4174/2019 | Bestillingsfrister for de kommende valgrundene http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174930 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frantz - Info Frantz as | Journaldato: 28.05.2019 | RegistryNumber: 5051/2019 | Forespørsel om jobb / tilkallingsvikar ved Hjemmebaserte tjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174052 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ida Ellevold | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 4173/2019 | Forespørsel om jobb ved Moratunet sykehjem i Stor-Elvdal kommune 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/173897 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Madeleine Hopman | Journaldato: 30.04.2019 | RegistryNumber: 4018/2019 | Oversendelse av bestillingsskjema stemmesedler - 3423 Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174635 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andvord | Journaldato: 21.05.2019 | RegistryNumber: 4756/2019 | Forespørsel om jobb i Stor-Elvdal kommune 2018 - 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/173524 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Michael Løkken | Journaldato: 16.04.2019 | RegistryNumber: 3645/2019 | Stemmesedler - Korrektur for Stor-Elvdal (3423), version 1 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174633 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andvord Grafisk valgteam | Journaldato: 21.05.2019 | RegistryNumber: 4754/2019 | Svar på forespørsel om jobb ved Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/173523 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arunya Møller | Journaldato: 16.04.2019 | RegistryNumber: 3644/2019 | Forespørsel om sommerjobb i Stor-Elvdal kommune sommeren 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/173418 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gabriel Otnes Berg | Journaldato: 12.04.2019 | RegistryNumber: 3539/2019 | Stemmesedler - Korrektur for Stor-Elvdal (3423), version 1 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174525 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andvord Grafisk valgteam | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 4646/2019 | Bekreftelse på mottatt bestilling av informasjonsbrosjyrer til kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174400 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andvord | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 4521/2019 | Uttak korrektur 0430 Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174398 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andvord | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 4519/2019 | Oversendelse av utfylt skjema - åpningstider forhåndsstemmelokaler på valglokaler.no http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174395 Type: Utgående brev | Avs/Mot: post@valg.no | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 4516/2019 | Åpningstider forhåndsstemmelokaler på valglokaler.no http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174278 Type: Inngående brev | Avs/Mot: post@valg.no | Journaldato: 10.05.2019 | RegistryNumber: 4399/2019 | Bestilling av informasjonsbrosjyrer http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174254 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VALGDIREKTORATET | Journaldato: 09.05.2019 | RegistryNumber: 4375/2019 | Bestilling av stemmesedler til Sosialistisk Venstreparti - kommunestyrevalget 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174232 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Wølner Bie | Journaldato: 09.05.2019 | RegistryNumber: 4353/2019 | Varselbrev om godkjente valglister til tillitsvalgte for partier som har levert listeforslag til kommunestyrevalget 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174190 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SV v/ tillitsvalgt Stein Wølner Bie m.fl. | Journaldato: 08.05.2019 | RegistryNumber: 4311/2019 | Bestilling av stemmesedler til Arbeiderpartiet - kommunestyrevalget 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174151 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Erik H Lingjerde | Journaldato: 08.05.2019 | RegistryNumber: 4272/2019 | Bestilling av stemmesedler til eget bruk for de politiske partier som har levert listeforslag til kommunestyrevalget 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/172777 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arbeiderpartiet v/ tillitsvalgt Tor Einar Skogesal m.fl. | Journaldato: 02.05.2019 | RegistryNumber: 2898/2019 | Anmodning om forklaring på beregningsgrunnlag eiendomsskatt - gnr 19 bnr 642 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176485 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lotte Eline Beisvåg | Journaldato: 16.07.2019 | RegistryNumber: 6601/2019 | Norsk Enøk og Energi AS, dets konkursbo http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174843 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stor-Elvdal Kommune - Bjørg Skogsrud | Journaldato: 24.05.2019 | RegistryNumber: 4964/2019 | Bestillingsskjema stemmesedler - 3423 Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/173719 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andvord | Journaldato: 24.04.2019 | RegistryNumber: 3840/2019 | Melding om endret boligverdi i Øvre Båsrøstvei 184 - Gnr 19 bnr 502 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176414 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Heggelund | Journaldato: 12.07.2019 | RegistryNumber: 6530/2019 | Klage på takst for eiendomsskatt gnr 14 bnr 246 - Kjølsæterveien 246, Atna http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176408 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eystein Olav Fossum | Journaldato: 11.07.2019 | RegistryNumber: 6524/2019 | Referat fra ansvarsgruppemøte 17.06.2019, vedrørende ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/175705 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Barneverntjenesten i Stor-Elvdal kommune m.fl. | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 5825/2019 | Svar på søknad om fritak av karakterer i alle fag - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174901 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2019 | RegistryNumber: 5022/2019 | Anmodning om ny takst - eiendomsskatt på gnr 12 bnr 28 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176402 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjønne Owren | Journaldato: 11.07.2019 | RegistryNumber: 6518/2019 | Svar på søknad om fritak for vurdering med karakter og eksamen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174897 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2019 | RegistryNumber: 5018/2019 | Innsending av kommuneregnskap 2018 til Fylkesmannen i Innlandet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176416 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 12.07.2019 | RegistryNumber: 6532/2019 | Søknad om fritak av karakterer i alle fag - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174894 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2019 | RegistryNumber: 5015/2019 | Overføring av tilskudd 2019 - KF kommuneskogen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176373 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stor-Elvdal kommuneskoger KF | Journaldato: 11.07.2019 | RegistryNumber: 6489/2019 | Søknad om fritak for vurdering med karakter og eksamen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174622 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.05.2019 | RegistryNumber: 4743/2019 | Etterlyser svar på henvendelse på eiendomsskatt 2018. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/173898 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnar Jervell | Journaldato: 30.04.2019 | RegistryNumber: 4019/2019 | Tilskudd til veterinærtjenesten 2019 i Elverum, Åmot og Stor-Elvdal kommuner http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/175807 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ANICURA ELVERUM DYREHOSPITAL AS | Journaldato: 27.06.2019 | RegistryNumber: 5923/2019 | Tilskudd til veterinærtjenesten 2019 i Elverum, Åmot og Stor-Elvdal kommuner http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/175925 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL DYREKLINIKK AS | Journaldato: 27.06.2019 | RegistryNumber: 6041/2019 | Melding om avholdt utleggsforretning - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/175709 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Politistasjonen i Elverum | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 5829/2019 | Ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/175476 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 14.06.2019 | RegistryNumber: 5596/2019 | Tilskudd til veterinærtjenesten 2019 i Elverum, Åmot og Stor-Elvdal kommuner http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/175926 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VETERINÆR REBECHA B. LERVAAG | Journaldato: 27.06.2019 | RegistryNumber: 6042/2019 | Angående gjenåpning av sak - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/175751 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 5871/2019 | Avslutning i sak om utlegg http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/175278 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Politistasjonen i Elverum | Journaldato: 07.06.2019 | RegistryNumber: 5398/2019 | Tilskudd til veterinærtjenesten 2019 i Elverum, Åmot og Stor-Elvdal kommuner http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/175928 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VETERINÆR ANE ODDEN | Journaldato: 27.06.2019 | RegistryNumber: 6044/2019 | Svar på anmodning om pedagogisk rapport og analyse - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174584 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 4705/2019 | Oversendelse etter forespørsel på innkjøp av vikartjenester i helse og omsorg for 2018 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174071 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bm - Datainnsamling | Journaldato: 05.05.2019 | RegistryNumber: 4192/2019 | Tilskudd til veterinærtjenesten 2019 i Elverum, Åmot og Stor-Elvdal kommuner http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/175932 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VETERINÆR ELLEN HOVDEN | Journaldato: 27.06.2019 | RegistryNumber: 6048/2019 | Svar på forespørsel om eventuelle restanser kommunale avgifter på gnr ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174960 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DNB eiendom | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 5081/2019 | Innvilget søknad om et ekstra år i grunnskolen - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174469 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.05.2019 | RegistryNumber: 4590/2019 | Revisjonsberetning samt årsoppgjørsbrev for Stor-Elvdal kommune Årsregnskap 2018 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/173538 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HEDMARK REVISJON IKS | Journaldato: 16.04.2019 | RegistryNumber: 3659/2019 | Tilskudd til veterinærtjenesten 2019 i Elverum, Åmot og Stor-Elvdal kommuner http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/175933 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VETERINÆR AINA KVEBERG | Journaldato: 27.06.2019 | RegistryNumber: 6049/2019 | Forespørsel om eventuelle restanser kommunale avgifter på gnr ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174928 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DNB eiendom | Journaldato: 28.05.2019 | RegistryNumber: 5049/2019 | Søknad om et ekstra år i grunnskolen - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174389 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 4510/2019 | Tillatelse til motorferdsel i utmark - bekreftelse på adgang til å benytte andre sjåfører http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176410 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torunn Simengård Messelt | Journaldato: 12.07.2019 | RegistryNumber: 6526/2019 | Stimuleringstilskudd til veterinærtjenester for 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/175050 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 03.06.2019 | RegistryNumber: 5171/2019 | Stadfestelse av frivillig endring av gjeldsordning etter gjeldsordningsloven - skyldner: ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174871 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namsfogden i Hedmarken | Journaldato: 27.05.2019 | RegistryNumber: 4992/2019 | Innkalling av beredskapsrådet - 29.04.19 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/173521 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Hoffstad m.fl. | Journaldato: 24.04.2019 | RegistryNumber: 3642/2019 | Melding om vedtak - dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - Torunn Simengård Messelt http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176352 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torunn Simengård Messelt | Journaldato: 10.07.2019 | RegistryNumber: 6468/2019 | Svar angående varsel om inntreden i tidligere besluttet tvangssalg av eiendommen gnr ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174752 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 4873/2019 | Purring forespørsel om innsyn i årsregnskap 2018, innkjøp av vikartjenester i helse og omsorg http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/173288 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bm - Datainnsamling | Journaldato: 10.04.2019 | RegistryNumber: 3409/2019 | Tilbakemelding på søknad om kommunal bolig http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176413 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2019 | RegistryNumber: 6529/2019 | Utlevering naboliste - gnr 17 bnr 1026 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176349 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Byggmester Ulvmoen AS | Journaldato: 10.07.2019 | RegistryNumber: 6465/2019 | Svar vedr. utestående kommunale eiendomsgebyrer på eiendommen gnr ***** ***** ***** i Stor-Elvdal kommune - saksøkt: ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174710 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 4831/2019 | Tilbud om leie av kommunal bolig http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176411 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2019 | RegistryNumber: 6527/2019 | Sakkyndig vurdering - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/175784 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 5900/2019 | 2. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for år 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/175708 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 5828/2019 | Tvangssalg av eiendommen gnr ***** ***** ***** i Stor-Elvdal kommune - saksøkt: ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174569 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 4690/2019 | Utlevering av naboliste - gnr 54 bnr 1 og 9 - Sjølisæterveien 30 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174118 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Bonesvoll | Journaldato: 07.05.2019 | RegistryNumber: 4239/2019 | Tilbud om leie av kommunal bolig - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176409 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2019 | RegistryNumber: 6525/2019 | Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176326 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.07.2019 | RegistryNumber: 6442/2019 | Referat fra samarbeidsmøte 10.05.19 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/175700 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 5820/2019 | Søknad dispensasjon for motorferdsel i utmark - Søndre Messelt seter http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174997 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torunn Simengård Messelt | Journaldato: 31.05.2019 | RegistryNumber: 5118/2019 | Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174967 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kannika Øien | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 5088/2019 | Varsel om inntreden i tidligere besluttet tvangssalg av eiendommen gnr ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174568 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 4689/2019 | Anmodning om utlevering av naboliste - gnr 54 bnr 1 og 9 - Sjølisæterveien 30 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174116 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Bonesvoll | Journaldato: 07.05.2019 | RegistryNumber: 4237/2019 | Utbetaling av integreringstilskudd år 1 for 2018 og år 2 for 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/173606 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 23.04.2019 | RegistryNumber: 3727/2019 | Tilbakemelding på søknad om kommunal bolig http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176405 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.07.2019 | RegistryNumber: 6521/2019 | Søknad om redusert foreldrebetaling og 20 t/u gratis kjernetid i barnehagene i Stor-Elvdal 2019 / 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176192 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2019 | RegistryNumber: 6308/2019 | Søknad om plass i SFO ved Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174962 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kannika Øien | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 5083/2019 | Tvangssalg av eiendommen ***** ***** ***** ***** i Stor-Elvdal kommune - Saksøkt: ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174299 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS | Journaldato: 10.05.2019 | RegistryNumber: 4420/2019 | Varsel om motorferdsel i utmark for frakt av båt fra Fampsætra til Sørtjern http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/173824 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Løken Granlund | Journaldato: 29.04.2019 | RegistryNumber: 3945/2019 | Oversendelse av liste over medlemmer av det kommunale rovviltfellingslaget 2019 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/173573 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 23.04.2019 | RegistryNumber: 3694/2019 | Innkalling til samarbeidsmøte 25.04.19 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/173552 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.04.2019 | RegistryNumber: 3673/2019 | Invitasjon til fellesmøte i Fjellregionen 16.-17. oktober 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/173584 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedmark fylkeskommune | Journaldato: 23.04.2019 | RegistryNumber: 3705/2019 | Tilbakemelding på søknad om leie av kommunal bolig http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176400 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.07.2019 | RegistryNumber: 6516/2019 | Søknad om redusert foreldrebetaling og 20 t/u gratis kjernetid i barnehagene i Stor-Elvdal 2019 / 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176049 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2019 | RegistryNumber: 6165/2019 | Innvilget tilleggsressurser til spesialpedagogiske tiltak http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/175953 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2019 | RegistryNumber: 6069/2019 | Rapportering for kjøring med snøscooter sesongen 2018/2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/175771 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Vidar Krogsæter | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 5887/2019 | Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174953 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tonje Bakke | Journaldato: 03.06.2019 | RegistryNumber: 5074/2019 | Kvittering på levert undersøkelse (Arkivverkets undersøkelse av arkivholdet i kommuner og fylkeskommuner 2019) http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/173883 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arkivverket | Journaldato: 30.04.2019 | RegistryNumber: 4004/2019 | Svar på om utestående kommunale eiendomsgebyrer vedr. tvangssalg av eiendommen ***** ***** ***** ***** i Stor-Elvdal kommune - Saksøkt: ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/173914 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS | Journaldato: 30.04.2019 | RegistryNumber: 4035/2019 | Svar - Statusrapport på integreringsarbeid og integreringsråd - Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/173549 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedmark fylkeskommune | Journaldato: 17.04.2019 | RegistryNumber: 3670/2019 | Tilbakemelding på søknad om leie av kommunal bolig http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176399 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.07.2019 | RegistryNumber: 6515/2019 | Parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176155 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norpark - Norges Parkeringsforening | Journaldato: 03.07.2019 | RegistryNumber: 6271/2019 | Søknad om redusert foreldrebetaling og 20 t/u gratis kjernetid i barnehagene i Stor-Elvdal 2019 / 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176047 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2019 | RegistryNumber: 6163/2019 | Innvilget tilleggsressurser til spesialpedagogiske tiltak http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/175893 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2019 | RegistryNumber: 6009/2019 | Rapportering for kjøring med snøscooter sesongen 2018/2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/175174 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinar Otnes | Journaldato: 05.06.2019 | RegistryNumber: 5294/2019 | Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174952 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thanaphon Dalbakk | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 5073/2019 | Svar på forespørsel om eventuelle restanser på kommunale avgifter – oppdrag 514180058 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/173912 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DNB Eiendom | Journaldato: 30.04.2019 | RegistryNumber: 4033/2019 | Påminnelse - arkivverkets undersøkelse av arkivholdet 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/173845 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKIVVERKET | Journaldato: 29.04.2019 | RegistryNumber: 3966/2019 | Takker ja til kommunal bolig http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176379 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.07.2019 | RegistryNumber: 6495/2019 | Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176102 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2019 | RegistryNumber: 6218/2019 | Innvilget søknad om redusert foreldrebetaling og 20 t/u gratis kjernetid i Koppang barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/175692 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 5812/2019 | Rapportering for kjøring med snøscooter sesongen 2018/2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174966 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Røde kors | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 5087/2019 | Søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174921 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tonje Bakke | Journaldato: 28.05.2019 | RegistryNumber: 5042/2019 | Tilbakemelding om utbetaling av tilskudd til elgbeitetakst for alle vald i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174703 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HEDMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 4824/2019 | Underskrevet arbeidsavtale for perioden 17.06.2019 - 31.08.2019 - helsefagarbeider i 22% stilling ved Hjemmebaserte tjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174750 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristina Monsen | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 4871/2019 | Tvangssalg av eiendommen ***** ***** ***** ***** i Stor-Elvdal kommune - Saksøkt: ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/173902 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS | Journaldato: 30.04.2019 | RegistryNumber: 4023/2019 | Tilbakemelding på søknad om kommunal bolig http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176369 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.07.2019 | RegistryNumber: 6485/2019 | Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176083 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2019 | RegistryNumber: 6199/2019 | Innvilget tilleggsressurser til spesialpedagogiske tiltak skoleåret 2019/2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/175970 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2019 | RegistryNumber: 6086/2019 | Søknad om redusert foreldrebetaling og 20 t/u gratis kjernetid i Koppang barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/175640 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.06.2019 | RegistryNumber: 5760/2019 | Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.08.2019 - 31.07.2020 - ledende helsesykepleier ved Helsesykepleiertjenesten http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/175570 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eli Undseth | Journaldato: 17.06.2019 | RegistryNumber: 5690/2019 | Søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174920 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thanaphon Dalbakk | Journaldato: 28.05.2019 | RegistryNumber: 5041/2019 | Permisjon fra stilling http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174663 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristina Monsen | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 4784/2019 | Svar - Søknad om tilskudd til vilttiltak - 2019 - tiltak: Elgbeitetakst for alle vald i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174675 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HEDMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 4796/2019 | Rapportering for kjøring med snøscooter sesongen 2018/2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174522 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan-Erik Andersen | Journaldato: 19.05.2019 | RegistryNumber: 4643/2019 | Skademelding i forbindelse med skadenr: 328124 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174099 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP SKADEFORSIKRING AS | Journaldato: 06.05.2019 | RegistryNumber: 4220/2019 | Sakkyndig vurdering - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/173891 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.04.2019 | RegistryNumber: 4012/2019 | Gjeldsordning etter gjeldsordningsloven - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/173619 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namsfogden i Hedmarken | Journaldato: 23.04.2019 | RegistryNumber: 3740/2019 | Fristen for EU-kontroll nærmer seg for YA-65870 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176425 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 12.07.2019 | RegistryNumber: 6541/2019 | Innvilget søknad om redusert foreldrebetaling og 20 t/u gratis kjernetid i barnehagene i Stor-Elvdal 2019 / 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/175326 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.06.2019 | RegistryNumber: 5446/2019 | Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174776 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddbjørg Bolstad | Journaldato: 23.05.2019 | RegistryNumber: 4897/2019 | Rapportering for kjøring med snøscooter sesongen 2018/2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174503 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anna Skjæret | Journaldato: 16.05.2019 | RegistryNumber: 4624/2019 | Ny avtale i KLP Skadeforsikring - 78901373 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174295 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP SKADEFORSIKRING AS | Journaldato: 10.05.2019 | RegistryNumber: 4416/2019 | Forespørsel om eventuelle restanser på kommunale avgifter – oppdrag 514180058 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/173536 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DNB Eiendom | Journaldato: 16.04.2019 | RegistryNumber: 3657/2019 | Søknad om kommunal bolig - Bjørn Egil Ludvigsen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176307 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2019 | RegistryNumber: 6423/2019 | Etterlysning av krav i skadesak - bil med registreringsnummer HF27336 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176308 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klp - KLP Skadeforsikring - Oppgjørsavdelingen Motor | Journaldato: 08.07.2019 | RegistryNumber: 6424/2019 | Søknad om redusert foreldrebetaling og 20 t/u gratis kjernetid i barnehagene i Stor-Elvdal 2019 / 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/175242 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.06.2019 | RegistryNumber: 5362/2019 | Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174770 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pimpajee W Skånøy m.fl. | Journaldato: 23.05.2019 | RegistryNumber: 4891/2019 | Rapportering for kjøring med snøscooter sesongen 2018/2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174383 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Egil Kåre Skyrud | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 4504/2019 | Bestilling av forsikring - Digital infotavle Storelgen og bord http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174263 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KLP SKADEFORSIKRING AS | Journaldato: 10.05.2019 | RegistryNumber: 4384/2019 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970596607 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/173470 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2019 | RegistryNumber: 3591/2019 | Tvangssalg av eiendommen ***** ***** ***** ***** i Stor-Elvdal kommune - Saksøkt: ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/173399 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS | Journaldato: 12.04.2019 | RegistryNumber: 3520/2019 | Takker ja til leie av bolig i Skogfaret 11D http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/176183 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2019 | RegistryNumber: 6299/2019 | Forelegging av tiltak på Opphus Stasjon, Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/175748 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eidsiva Energi AS | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 5868/2019 | Innvilget søknad om redusert foreldrebetaling og 20 t/u gratis kjernetid ved Koppang barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/175215 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.06.2019 | RegistryNumber: 5335/2019 | Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/175006 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2019 | RegistryNumber: 5127/2019 | Søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174751 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ronny Skånøy | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 4872/2019 | Rapportering for kjøring med snøscooter sesongen 2018/2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174296 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Inge Bergseth | Journaldato: 10.05.2019 | RegistryNumber: 4417/2019 | Digital infotavle Storelgen og bord. Forsikring KLP:00206000745 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/174245 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP SKADEFORSIKRING AS | Journaldato: 09.05.2019 | RegistryNumber: 4366/2019 |