Postliste http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/ einnsyn.sate.no Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 19 bnr 926 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/181000 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Jarle Smedbakken | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 11115/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 54 bnr 29 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180999 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjersti Wulvik Nordvik | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 11114/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 17 bnr 780 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180979 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frode Løvbukten | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 11094/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 17 bnr 973 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180976 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tove Marie Rødsdaen / Tron Hagen | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 11091/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 17 bnr 971 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180974 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Monicha Anethe Nymann m.fl. | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 11089/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 17 bnr 780 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180959 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frode Løvbukten | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 11074/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 17 bnr 971 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180940 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Monicha Anethe Nymann m.fl. | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 11055/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 17 bnr 973 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180938 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tove Marie Rødsdalen m.fl. | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 11053/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 19 bnr 250 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180772 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Meglerhuset Østlandet AS v/Linn Storsveen | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 10887/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 19 bnr 250 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180756 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MEGLERHUSET ØSTLANDET AS | Journaldato: 07.12.2019 | RegistryNumber: 10871/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen gnr 4 bnr 148 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180522 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maijia Schmidt | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 10637/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 9 bnr 132 og 133 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180291 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eva Rusten | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 10406/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 9 bnr 132 og 133 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180279 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eva Rusten | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 10394/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 54 bnr 476 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180238 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET JOHNSRUD & CO AS | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 10353/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 54 bnr 476 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180234 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET JOHNSRUD & CO AS | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 10349/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 33 bnr 34 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179948 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lene Andreassen Bårdseng | Journaldato: 14.11.2019 | RegistryNumber: 10063/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 33 bnr 34 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179944 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lene Andreassen Bårdseng | Journaldato: 14.11.2019 | RegistryNumber: 10059/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 54 bnr 258 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179884 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jo Øvergaard | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 9999/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 54 bnr 258 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179864 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jo Øvergaard | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 9979/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 19 bnr 1749 og 1750 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179856 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Hagen og Bente Sundet Hagen | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 9971/2019 | Anmodning om underskrifter - egenerklæringer om konsesjonsfrihet gnr 19 bnr 1749 og 1750 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179850 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Hagen og Bente Sundet Hagen | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 9965/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 19 bnr 1748 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179806 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Kjell og Inger Lise Dyrstad | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 9921/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 19 bnr 1748 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179758 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Kjell og Inger Lise Dyrstad | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 9873/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 17 bnr 1030 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179685 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haakon Akre | Journaldato: 06.11.2019 | RegistryNumber: 9800/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 14 bnr 159 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179599 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Silje Olbergsveen | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 9714/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 19 bnr 1596 og 1665 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179589 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler 1 Elverum v/Morten Suren m.fl. | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 9704/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 19 bnr 1596 og 1665 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179503 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 Elverum | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 9618/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 54 bnr 29 m.fl. i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179441 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eirik Wulvik | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 9556/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 10 bnr 417 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179428 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helge Eduard Mordt | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 9543/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 54 bnr 29 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179398 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eirik Wulvik | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 9513/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 10 bnr 417 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179397 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helge Eduard Mordt | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 9512/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 17 bnr 48 og 49 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179387 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Advokathuset i Lillestrøm v/Henning Bjercke | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 9502/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 17 bnr 793 og 853 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179319 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aktiv Eiendomsmegling Glåmdalsmegleren AS v/Edel Mikkelsen | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 9434/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 17 bnr 48 og 49 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179315 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Advokathuset i Lillestrøm v/Henning Bjercke | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 9430/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 17 bnr 1199 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179312 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øivind Strand | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 9427/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 17 bnr 48 og 49 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179293 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita Båheim | Journaldato: 27.10.2019 | RegistryNumber: 9408/2019 | Oversendelse av egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 17 bnr 793 og 853 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179249 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GLÅMDALSMEGLEREN AS | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 9364/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 19 bnr 156 og 159 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179089 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørg Skogsrud | Journaldato: 18.10.2019 | RegistryNumber: 9204/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 19 bnr 156 og 159 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179081 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STOR-ELVDAL KOMMUNE | Journaldato: 17.10.2019 | RegistryNumber: 9196/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 9 bnr 16 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179066 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Meglerhuset Østlandet AS | Journaldato: 17.10.2019 | RegistryNumber: 9181/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 9 bnr 16 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179054 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MEGLERHUSET ØSTLANDET AS | Journaldato: 17.10.2019 | RegistryNumber: 9169/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 46 bnr 42 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178985 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET RUSTAD OG BORG AS | Journaldato: 15.10.2019 | RegistryNumber: 9100/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 17 bnr 7 fnr 16 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178984 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Karlsen m.fl. | Journaldato: 15.10.2019 | RegistryNumber: 9099/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 17 bnr 1198 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178983 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dag Nicolaysen | Journaldato: 15.10.2019 | RegistryNumber: 9098/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 17 bnr 7 fnr 16 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178951 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita G. og Morten Karlsen | Journaldato: 14.10.2019 | RegistryNumber: 9066/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 46 bnr 42 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178950 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET RUSTAD OG BORG AS | Journaldato: 14.10.2019 | RegistryNumber: 9065/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 17 bnr 206 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178871 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Gøran Dørum Østmoe | Journaldato: 10.10.2019 | RegistryNumber: 8986/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 17 bnr 206 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178860 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Gøran Dørum Østmoe | Journaldato: 09.10.2019 | RegistryNumber: 8975/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 19 bnr 353 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178750 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EiendomsMegler 1 Innlandet v/Nils Helge Kirkbakk | Journaldato: 04.10.2019 | RegistryNumber: 8865/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 19 bnr 353 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178743 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS | Journaldato: 04.10.2019 | RegistryNumber: 8858/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 17 bnr 776 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178724 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sem og Johnsen Eiendomsmegling | Journaldato: 03.10.2019 | RegistryNumber: 8839/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 17 bnr 776 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178715 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SEM & JOHNSEN OPPGJØR AS | Journaldato: 03.10.2019 | RegistryNumber: 8830/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 11 bnr 61 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178711 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Lerum m.fl. | Journaldato: 03.10.2019 | RegistryNumber: 8826/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen -gnr 19 bnr 1742 og 1744 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178591 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørg Skogsrud | Journaldato: 30.09.2019 | RegistryNumber: 8706/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 54 bnr 486 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178575 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jo Øvergaard | Journaldato: 30.09.2019 | RegistryNumber: 8690/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 19 bnr 1744 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178546 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stor-Elvdal kommune | Journaldato: 27.09.2019 | RegistryNumber: 8661/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 19 bnr 1742 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178545 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stor-Elvdal kommune | Journaldato: 27.09.2019 | RegistryNumber: 8660/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 19 bnr 831 og 1328 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178532 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Martin Hansen | Journaldato: 27.09.2019 | RegistryNumber: 8647/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 54 bnr 486 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178526 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jo Øvergaard | Journaldato: 27.09.2019 | RegistryNumber: 8641/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 54 bnr 507 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178492 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elin E Kongelf Skøld | Journaldato: 26.09.2019 | RegistryNumber: 8607/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 19 bnr 632, 902, 970 og 1045 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178490 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EiendomsMegler 1 Tynset v/Nils Helge Kirkbakk | Journaldato: 26.09.2019 | RegistryNumber: 8605/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 54 bnr 507 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178487 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elin E Kongelf Skøld | Journaldato: 26.09.2019 | RegistryNumber: 8602/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 19 bnr 632, 970, 902 og 1045 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178486 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berit Grøndalen | Journaldato: 26.09.2019 | RegistryNumber: 8601/2019 | Egenerklæring om konsesjonsfrihet for erverv av gnr 19 bnr 632 m.fl. i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178350 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler 1 Innlandet v/Nils Helge Kirkbakk | Journaldato: 23.09.2019 | RegistryNumber: 8466/2019 | Oversendelse av egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 19 bnr 632 med flere http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178341 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler1 | Journaldato: 21.09.2019 | RegistryNumber: 8457/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 1 bnr 102 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178253 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore Johansen | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 8369/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 54 bnr 504, 505 og 506 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178179 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ATNSJØ UTVIKLING AS | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 8295/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 17 bnr 882 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178160 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eie Bekkestua v/ Kjetil Borgersrud m.fl. | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 8276/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 10 bnr 78 og 97 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178144 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Morten Velta | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 8260/2019 | Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 10 bnr 78 og 97 i Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178143 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Toril Velta | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 8259/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 10 bnr 78 og 97 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178118 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Morten Velta m.fl. | Journaldato: 13.09.2019 | RegistryNumber: 8234/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 54 bnr 504, 505 og 506 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178084 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ATNSJØ UTVIKLING AS | Journaldato: 12.09.2019 | RegistryNumber: 8200/2019 | Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 17 bnr 882 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178018 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MEGLERHUSET BEKKELØKKA AS | Journaldato: 11.09.2019 | RegistryNumber: 8134/2019 | Søknad skogfond og tilskudd, gnr 19 bnr 7 - Janne Mellum http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180997 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 11112/2019 | Vedtak skogfond (udekka investering), GNR 8/1 i Stor-Elvdal (0430) http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180983 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 11098/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gnr 13 bnr 14 - Per Øystein Østensen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180835 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 10950/2019 | Vedtak skogfond (udekka investering) gnr 27 bnr 1 - Mathiesen-Atna AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180811 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 10926/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 19 bnr 27 - Elisabeth Hovde http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180797 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 10912/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 11 bnr 5 - Statskog Glomma AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180796 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 10911/2019 | Overføring av skogfond fra Stor-Elvdal kommune til Rendalen kommune, Nordstu Koppang Bruk AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178637 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Innlandet v/ Hilde Holm | Journaldato: 05.12.2019 | RegistryNumber: 8752/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 36 bnr 1 - Bjørn Brænd http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180664 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 10779/2019 | Vedtak skogfond (udekka investering) gnr 19 bnr 42 Nordstu Koppang bruk AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180658 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 10773/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 19 bnr 42 Nordstu Koppang bruk AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180657 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 10772/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 19 bnr 21 - Olav Follstad http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180649 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 10764/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 8 bnr 1 - Jens Furuseth Naas-Bibow http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180645 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 10760/2019 | Søknad skogfond og tilskudd gnr 27 bnr 1 - Mathiesen-Atna AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180636 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 10751/2019 | Søknad skogfond og tilskudd gnr 27 bnr 1 - Mathiesen-Atna AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180637 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 10752/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 27 bnr 1 - Mathiesen-Atna AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180644 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 10759/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 27 bnr 1 - Mathiesen-Atna AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180642 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 10757/2019 | Anmodning om utbetaling av skogfond gnr 36 bnr 1 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180565 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Brænd | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 10680/2019 | Søknad skogfond og tilskudd, gnr 11 bnr 5 - Statskog Glomma AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180464 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 10579/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 17 bnr 4 - Gunnar Myrvang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180461 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 10576/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - KF Stor-Elvdal kommuneskoger http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180460 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 10575/2019 | Invitasjon til deltidsopplæring uke 2, ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180960 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATPED | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 11075/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 8 bnr 1 - Jens Furuseth Naas-Bibow http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180457 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 10572/2019 | Vurdering etter deltidsopplæring uke 47 - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180861 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATPED | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 10976/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 8 bnr 1 - Jens Furuseth Naas-Bibow http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180456 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 10571/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 8 bnr 1 - Jens Furuseth Naas-Bibow http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180454 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 10569/2019 | Innkalling til samarbeidsmøte vedrørende ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180398 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 10513/2019 | Vedtak skogfond (udekka investering) - gnr 14 bnr 9 - Birgit Granlund http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180451 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 10566/2019 | Vurdering etter deltidsopplæring uke 43 - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180114 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATPED | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 10229/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr 14 bnr 9 - Birgit Granlund http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180449 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 10564/2019 | Vurdering etter deltidsopplæring, uke 42 - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179491 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATPED | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 9606/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 4 bnr 22 - Ole Gudmund Furuseth http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180448 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 10563/2019 | Invitasjon til deltidsopplæring uke 47, 2019 - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179253 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATPED | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 9368/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 8 bnr 1 - Jens Furuseth Naas-Bibow http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180383 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 10498/2019 | Vurdering etter deltidsopplæring uke 36 - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178692 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATPED | Journaldato: 02.10.2019 | RegistryNumber: 8807/2019 | Anmodning om utbetaling av skogfond og tilskudd, gnr 8 bnr 8 - Jens Furuseth Naas-Bibow http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180367 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 10482/2019 | Invitasjon til deltidsopplæring uke 43 - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178691 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATPED | Journaldato: 02.10.2019 | RegistryNumber: 8806/2019 | Anmodning om utbetaling av skogfond og tilskudd, gnr 8 bnr 1 - Jens Furuseth Naas-Bibow http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180366 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 10481/2019 | Melding om skifte av fagperson i PPT http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178429 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole | Journaldato: 24.09.2019 | RegistryNumber: 8544/2019 | Anmodning om utbetaling av skogfond og tilskudd, gnr 8 bnr 1 - Jens Furuseth Naas-Bibow http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180365 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 10480/2019 | Vedtak om tilleggsressurs til spesialpedagogiske tiltak og assistent skoleåret 2019-2020 for ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178368 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2019 | RegistryNumber: 8483/2019 | Anmodning om utbetaling av skogfond og tilskudd, gnr 8 bnr 1 - Jens Furuseth Naas-Bibow http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180364 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 10479/2019 | Invitasjon til deltidsopplæring uke 42, ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178111 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATPED | Journaldato: 13.09.2019 | RegistryNumber: 8227/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gnr 17 bnr 4 - Gunnar Myrvang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180373 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 10488/2019 | Oversendelse av underskrevet samarbeidsavtale skoleåret 2019 / 2020 - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/177946 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATPED | Journaldato: 10.09.2019 | RegistryNumber: 8062/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 4 bnr 17 - Gunnar Jervell http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180339 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 10454/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 19 bnr 7 - Janne Mellum http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180338 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 10453/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 2 bnr 9 - Helge Rustad http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180336 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 10451/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 10 bnr 5 - Opplysningsvesenets fond http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180335 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 10450/2019 | Søknad skogfond og tilskudd - gnr 4 bnr 17 - Gunnar Jervell http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180299 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 10414/2019 | Søknad skogfond og tilskudd - gnr 19 bnr 7 - Janne Mellum http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180294 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 10409/2019 | Vedtak skogfond (udekka investering) gnr 12 bnr 6 - Anbjør Svenkerud http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180182 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 10297/2019 | Anmodning om utbetaling av skogfond og tilskudd, gnr 27 bnr 1 - Mathiesen Atna http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180131 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 10246/2019 | Anmodning om utbetaling av skogfond og tilskudd, gnr 27 bnr 1 - Mathiesen Atna http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180133 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 10248/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 11 bnr 3 - Torunn Simengård Messelt http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180154 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 10269/2019 | Anmodning om utbetaling av skogfond og tilskudd, gnr 27 bnr 1 - Mathiesen Atna http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180134 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 10249/2019 | Anmodning om utbetaling av skogfond og tilskudd, gnr 27 bnr 1 - Mathiesen Atna http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180130 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 10245/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gnr 54 bnr 12 - Jo Øvergaard http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180152 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 10267/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gnr 27 bnr 1 - Mathiesen Atna As http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180143 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 10258/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gnr 27 bnr 1 - Mathiesen Atna As http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180141 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 10256/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gnr 27 bnr 1 - Mathiesen Atna As http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180140 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 10255/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gnr 27 bnr 1 - Mathiesen Atna AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180139 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 10254/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gnr 6 bnr 15 - Severin Myrbakken http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180137 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 10252/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gnr 13 bnr 7 - Terje Austad http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180136 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 10251/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gnr 7 bnr 1 - Haaken W. Mathiesen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180132 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 10247/2019 | Søknad om refusjon skogfond og skogkultur gnr 13 bnr 7 - Austad Skog AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180122 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sven Sletten | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 10237/2019 | Søknad om refusjon skogfond og skogkultur gnr 13 bnr 7 - Austad Skog AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180121 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sven Sletten | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 10236/2019 | Søknad skogfond og tilskudd gnr 27 bnr 1 - Mathiese-Atna AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180094 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 10209/2019 | Søknad skogfond og tilskudd gnr 27 bnr 1 - Mathiese-Atna AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180093 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 10208/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr 50 bnr 2 - Roy Brænd http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180111 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 10226/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 4 bnr 11 - True Strand Schildman http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180110 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 10225/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr 27 bnr 1 - Mathiesen-Atna AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180109 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 10224/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr 27 bnr 1 - Mathiesen-Atna AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180108 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 10223/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr 27 bnr 1 - Mathiesen-Atna AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180107 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 10222/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr 27 bnr 1 - Mathiesen-Atna AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180105 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 10220/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr 27 bnr 1 - Mathiesen-Atna AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180104 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 10219/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 13 bnr 7 - Terje Austad http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180103 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 10218/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 12 bnr 5 - Jon Erling Brænd http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180087 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 10202/2019 | Oversendelse av kontaktinformasjon over folkevalgte i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179522 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Inge Krossli | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 9637/2019 | Oversendelse av kontaktinformasjon over folkevalgte i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179521 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Private Barnehagers Landsforbund | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 9636/2019 | Kontaktinformasjon folkevalgte http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178948 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal-Rapport - Jan Inge Krossli | Journaldato: 14.10.2019 | RegistryNumber: 9063/2019 | Anmodning om utbetaling av skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur gnr http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180061 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jo Øvergaard | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10176/2019 | Valgdirektoratet takker for innsatsen i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178933 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Valgdirektoratet | Journaldato: 11.10.2019 | RegistryNumber: 9048/2019 | Vedtak skogfond (udekka investering) - gnr 8 bnr 8 - Jens Furuseth Naas-Bibow http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180043 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10158/2019 | Orientering om at møtebøkene fra landets kommuner er publisert - kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178869 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VALGDIREKTORATET | Journaldato: 10.10.2019 | RegistryNumber: 8984/2019 | Svar på opplysninger om ny ordfører etter kommunevalget http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178704 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Advokatfirmaet Lund & Co DA | Journaldato: 03.10.2019 | RegistryNumber: 8819/2019 | Vedtak skogfond (udekka investering) gnr 54 bnr 1 - Ole Anton Brænd http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179949 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 14.11.2019 | RegistryNumber: 10064/2019 | Opplysninger om ny ordfører etter kommunevalget http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178703 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokatfirmaet Lund & Co DA | Journaldato: 03.10.2019 | RegistryNumber: 8818/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (avslått) gnr 27 bnr 1 - Mathiesen-Atna AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179931 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 14.11.2019 | RegistryNumber: 10046/2019 | Informasjon om den nye kommuneloven http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178697 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 02.10.2019 | RegistryNumber: 8812/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 54 bnr 1 - Ole Anton Brænd http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179950 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 14.11.2019 | RegistryNumber: 10065/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 19 bnr 27 - Elisabeth Hovde http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179943 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 14.11.2019 | RegistryNumber: 10058/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 19 bnr 27 - Elisabeth Hovde http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179941 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 14.11.2019 | RegistryNumber: 10056/2019 | Anmodning om kontaktinfo folkevalgte http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178269 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Private Barnehagers Landsforbund | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 8385/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 10 bnr 223 - Jo Gimse http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179937 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 14.11.2019 | RegistryNumber: 10052/2019 | Varselbrev til valgte kandidater - kommunestyrevalget 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178099 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Til valgte medlemmer og varamedlemmer til kommunestyret | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 8215/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 6 bnr 11 - Olav Herbert Sundt Sverre http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179933 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 14.11.2019 | RegistryNumber: 10048/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 6 bnr 1 - Eldfrid Oddveig Ophus http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179930 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 14.11.2019 | RegistryNumber: 10045/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 17 bnr 1 - Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179929 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 14.11.2019 | RegistryNumber: 10044/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 10 bnr 55 - Svein Andreas Våler http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179927 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 14.11.2019 | RegistryNumber: 10042/2019 | Søknad skogfond og tilskudd gnr 27 bnr 1 - Mathiesen-Atna AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179840 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 9955/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr 27 bnr 1 - Mathiesen-Atna AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179830 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 9945/2019 | Forespørsel om jobb ved pleie og omsorg i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180760 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maybrit Rasmussen | Journaldato: 07.12.2019 | RegistryNumber: 10875/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr 27 bnr 1 - Mathiesen-Atna AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179673 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 06.11.2019 | RegistryNumber: 9788/2019 | Søknad på jobb i helger og som ferievikar i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180324 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Iqra Nuur Farah | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 10439/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr 27 bnr 1 - Mathiese-Atna AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179672 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 06.11.2019 | RegistryNumber: 9787/2019 | Forespørsel om jobb som lege i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180306 Type: Inngående brev | Avs/Mot: youssef Dibaje | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 10421/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr 27 bnr 1 - Mathiese-Atna AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179671 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 06.11.2019 | RegistryNumber: 9786/2019 | Svar på forespørsel om jobb ved Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180222 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sina Granheim | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 10337/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr 46 bnr 13 - Ole Sollien http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179647 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 9762/2019 | Svar på søknad om sommerjobb 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180059 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svenske sykepelerstudenter | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10174/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr 14 bnr 46 - Turi Bondeson http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179645 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 9760/2019 | Forespørsel om jobb ved Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179923 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sina Granheim | Journaldato: 14.11.2019 | RegistryNumber: 10038/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr 19 bnr 340 - Bjørn W, Dymbe http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179643 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 9758/2019 | Tvangssalg av eiendommen ***** ***** ***** ***** i Åmot kommune. Saksøkt: ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180962 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 11077/2019 | Forespørsel om jobb / tilkallingsvikar ved Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179810 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sina Granheim | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 9925/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr 8 bnr 8 - Jens Furuseth Naas-Bibow http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179633 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 9748/2019 | Bekreftelse - tinglyst utleggspant http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180790 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS INNKREVINGSSENTRAL | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 10905/2019 | Søknad skogfond og tilskudd, gnr 8 bnr 1 - Jens Furuseth Naas-Bibow http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179585 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 9700/2019 | Svar på søknad på stilling som tilkallingsvikar ved Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179243 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 9358/2019 | Svar på utestående fordringer vedr. tvangssalg av eiendommen ***** ***** ***** ***** i Stor-Elvdal kommune saksøkt ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180726 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 10841/2019 | Søknad skogfond og tilskudd gnr 8 bnr 1 - Jens Furuseth Naas-Bibow http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179582 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 9697/2019 | Innfrielsessaldoer http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180681 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Webmegler | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 10796/2019 | Anmodning om utbetaling av skogfond http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179569 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Turi Bondeson | Journaldato: 02.11.2019 | RegistryNumber: 9684/2019 | Svar på forespørsel om jobb / gravejobb for Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179231 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjarte Bjarte Mowatt | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 9346/2019 | Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2019/2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180870 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mona Skjæret Gangås | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 10985/2019 | Bekreftelse - tinglyst utleggspant http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180623 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens innkrevingssentral | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 10738/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr 27 bnr 1 - Mathiesen-Atna AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179480 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 9595/2019 | Søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2019/2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180866 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mona Skjæret Gangås | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 10981/2019 | Forespørsel om eventuelle restanser på gnr 19 bnr 1351 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180590 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DNB Eiendom | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 10705/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr 27 bnr 1 - Mathiesen-Atna AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179478 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 9593/2019 | Melding om avholdt utleggsforreting http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180495 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Politistasjonen i Elverum | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 10610/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr 27 bnr 1 - Mathiesen-Atna AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179477 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 9592/2019 | Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178494 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Linda Margrethe Amundsen | Journaldato: 26.09.2019 | RegistryNumber: 8609/2019 | Tvangssalg av eiendommen ***** ***** ***** ***** i Stor-Elvdal kommune saksøkt ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180484 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 10599/2019 | Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 999300995 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180042 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10157/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr 27 bnr 1 - Mathiesen-Atna AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179472 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 9587/2019 | Søknad om plass i SFO ved Koppang skole http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178471 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linda Margrethe Amundsen | Journaldato: 25.09.2019 | RegistryNumber: 8586/2019 | Innsigelse på krav vedr. varsel om åpning av gjeldsforhandling - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180362 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Namsfogden i Hedmarken | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 10477/2019 | Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 985933936 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180041 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10156/2019 | Krav om utbetaling av skogfond og tilskudd - gnr 27 bnr 1 - Mathiesen-Atna AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179461 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 9576/2019 | Søknad på stilling som tilkallingsvikar ved Moratuent sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179208 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnus Rohde Moslet | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 9323/2019 | Rentebetjening av boliggjeld i gjeldsforhandlingsperioden etter gjeldsordningsloven - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180287 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namsfogden i Hedmarken | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 10402/2019 | Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 981403878 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180040 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10155/2019 | Krav om utbetaling av skogfond og tilskudd - gnr 27 bnr 1 - Mathiesen-Atna AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179460 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 9575/2019 | Søknad på stilling som tilkallingsvikar ved Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179207 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Adina Sitje | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 9322/2019 | Varsel om åpning av gjeldsforhandling - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180286 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namsfogden i Hedmarken | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 10401/2019 | Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 975460479 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180039 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10154/2019 | Krav om utbetaling av skogfond og tilskudd - gnr 27 bnr 1 - Mathiesen-Atna AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179459 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 9574/2019 | Søknad på stilling som tilkallingsvikar ved Moratunet sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179206 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 9321/2019 | Tvangssalg av eiendommen ***** ***** ***** ***** ***** ***** i Stor-Elvdal kommune - Saksøkt: ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180235 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 10350/2019 | Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 989397389 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180038 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10153/2019 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 974787008 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179983 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10098/2019 | Krav om utbetaling av skogfond og tilskudd - gnr 27 bnr 1 - Mathiesen-Atna AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179444 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 9559/2019 | Forespørsel om jobb / gravejobb for Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179182 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjarte Bjarte Mowatt | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 9297/2019 | Forespørsel om eventuelle restanser - gnr 17 bnr 793 i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180082 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Services Websystemer - Webmegler.no for Una Brandborg Schjelderup | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 10197/2019 | Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 969110008 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180037 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10152/2019 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969358417 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179982 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10097/2019 | Krav om utbetaling av skogfond og tilskudd - gnr 27 bnr 1 - Mathiese-Atna AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179446 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 9561/2019 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 897794012 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179981 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10096/2019 | Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 987053151 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180036 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10151/2019 | Forespørsel om restgjeld - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179914 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KREDINOR SA | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 10029/2019 | Anmodning om utbetaling av skogfond gnr27 bnr 1 - Mathiesen Atna http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179443 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 9558/2019 | Forespørsel om jobb i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179065 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helene Zeitzmann | Journaldato: 17.10.2019 | RegistryNumber: 9180/2019 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 961272432 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179980 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10095/2019 | Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 969358417 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180035 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10150/2019 | Svar vedrørende forespørsel om eventuelle restanser på gnr 9 bnr 16 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179893 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MEGLEROPPGJØRET INNLANDET AS | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 10008/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gnr 6 bnr 1 - Elfrid Ophus http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179391 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 9506/2019 | Søknader på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178572 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svenske sykepelerstudenter | Journaldato: 30.09.2019 | RegistryNumber: 8687/2019 | Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 974787008 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180034 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10149/2019 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969244969 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179979 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10094/2019 | Påminnelse - forespørsel om eventuelle restanser på gnr 9 bnr 16 i Stor Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179745 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Megleroppgjøret Innlandet | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 9860/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gnr 18 bnr 1 - Christian Sehm http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179364 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 9479/2019 | Svar på forespørsel om praksisplass innenfor fysioterapi i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/178447 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dania Rehman | Journaldato: 25.09.2019 | RegistryNumber: 8562/2019 | Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 979145551 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/180033 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10148/2019 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 974469561 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179978 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 10093/2019 | Forespørsel om eventuelle restanser på gnr 9 bnr 16 http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179484 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MEGLEROPPGJØRET INNLANDET AS | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 9599/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gnr 4 bnr 1 - Nils Nilssen Strand http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/Details/179272 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 9387/2019 |