Postliste RSS fra einnsyn.sate.no. http://einnsyn.sate.no + ":" + 80 + /Storelvdal/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.sate.no Filtrering: Tittel: Høring av revisjonsdokument for regulering av Savalen, Fundinmagasinet mv. og for delvis overføring av Glomma til Rendalen, Hedmark Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/170493 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 20.01.2019 | Journalnr: 614/2019 | Avdeling: | Tittel: Høringsinnspill til forslag om boligpolitisk plan for Stor-Elvdal kommune Avs/Mot: Hedmark fylkeskommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/170494 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedmark fylkeskommune | Journaldato: 20.01.2019 | Journalnr: 615/2019 | Avdeling: | Tittel: Uttalelse fra Hedmark fylkeskommune - oppføring av tilbygg til seterhus på gnr 14 bnr 160 Bjørsjøveien 118 - Morten Eriksen, Skjetten Avs/Mot: Hedmark fylkeskommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/170495 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedmark fylkeskommune | Journaldato: 20.01.2019 | Journalnr: 616/2019 | Avdeling: | Tittel: Uttalelse fra Hedmark fylkeskommune - bygging av ny landbruksvei gnr 54 bnr 27 Ole Harald Kulstad, Stor-Elvdal Avs/Mot: Hedmark fylkeskommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/170496 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedmark fylkeskommune | Journaldato: 20.01.2019 | Journalnr: 617/2019 | Avdeling: | Tittel: Dokumentasjon av avløserutgifter for 2018 - Landbrukstjenester i Nord-Østerdal Avs/Mot: LANDBRUKSTJENESTER NORD ØSTERDAL SA http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/170470 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSTJENESTER NORD ØSTERDAL SA | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 591/2019 | Avdeling: | Tittel: Informasjon om bruk av reservesjåfør på leiekjøringstillatelser i Stor-Elvdal kommune Avs/Mot: Inge Strand m.fl. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/170461 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inge Strand m.fl. | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 582/2019 | Avdeling: | Tittel: Anmodning om tilbakebetaling av dobbel Integreringstilskudd flyktninger Avs/Mot: RENDALEN KOMMUNE http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/170490 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RENDALEN KOMMUNE | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 611/2019 | Avdeling: | Tittel: Forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger Avs/Mot: HEDMARK FYLKESKOMMUNE http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/170477 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HEDMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 598/2019 | Avdeling: | Tittel: Protokoll fra styremøte den 17.01.2019 Avs/Mot: HEDMARK REVISJON IKS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/170450 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HEDMARK REVISJON IKS | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 571/2019 | Avdeling: | Tittel: Påminnelse - Kostra rapportering per 4. kvartal 2018 Avs/Mot: SSB http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/170485 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SSB | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 606/2019 | Avdeling: | Tittel: Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 13 bnr 69 i Stor-Elvdal Avs/Mot: Aktiv Eiendomsmegling AS Elverum http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/170487 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aktiv Eiendomsmegling AS Elverum | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 608/2019 | Avdeling: | Tittel: Permisjon fra stilling Avs/Mot: Kristin Pedersen Midtun http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/170471 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristin Pedersen Midtun | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 592/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om løypekjøringstilskudd for 2019 - Mogrenda samfunnshus Avs/Mot: MOGRENDA SAMFUNNSHUS SA http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/170479 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MOGRENDA SAMFUNNSHUS SA | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 600/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om midler fra Den kulturelle spaserstokken Avs/Mot: STOR-ELVDAL PENSJONISTFORENING http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/170482 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STOR-ELVDAL PENSJONISTFORENING | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 603/2019 | Avdeling: | Tittel: Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen- gnr 10 bnr 317 i Stor-Elvdal Avs/Mot: Oliv Camilla Fremgaarden http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/170481 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oliv Camilla Fremgaarden | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 602/2019 | Avdeling: | Tittel: Oversendelse av anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 13 bnr 69 Avs/Mot: AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/170469 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 590/2019 | Avdeling: | Tittel: Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 10 bnr 317 Avs/Mot: Oliv Camilla Fremgaarden http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/170467 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oliv Camilla Fremgaarden | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 588/2019 | Avdeling: | Tittel: Permisjon fra stilling Avs/Mot: Ann Kristin Bekkelund http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/170452 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann Kristin Bekkelund | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 573/2019 | Avdeling: | Tittel: Underskrevet arbeidsavtale for perioden 14.01.2019 - 27.01.2019 - vaktmester / vikariat i 50% stilling ved Hjemmebaserte tjenester Avs/Mot: Vidar Bjøntegaard http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/170473 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vidar Bjøntegaard | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 594/2019 | Avdeling: | Tittel: Permisjon fra stilling Avs/Mot: Camilla Sandberg http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/170457 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Camilla Sandberg | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 578/2019 | Avdeling: | Tittel: Permisjon fra stilling Avs/Mot: Michael Gebrezgi Gide http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/170454 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Michael Gebrezgi Gide | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 575/2019 | Avdeling: | Tittel: Tjenestebevis Avs/Mot: Linda Børresen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/170223 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Linda Børresen | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 344/2019 | Avdeling: | Tittel: Arbeidsbekreftelse for Siv Anita Gundersen Avs/Mot: Siv Anita Gundersen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/170460 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siv Anita Gundersen | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 581/2019 | Avdeling: | Tittel: Melding om vedtak - søknad om riving og gjenoppføring av ny hytte på gnr 33 bnr 6, Storgrytdalen - Mathiesen Atna AS Avs/Mot: MATHIESEN-ATNA AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/170462 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MATHIESEN-ATNA AS | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 583/2019 | Avdeling: | Tittel: Kvittering for mottak av forkynning - jordskiftesak Stai - Tryaveien Avs/Mot: Nord-Østerdal jordskifterett http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/170458 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nord-Østerdal jordskifterett | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 579/2019 | Avdeling: | Tittel: Forespørsel om berostillelse og søknad om betalingsutsettelse - ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/170464 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stor-Elvdal kommune | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 585/2019 | Avdeling: | Tittel: Underskrevet arbeidsavtale for perioden 08.01.2019 - 30.06.2019 - tilkallingsvikar / pleiemedhjelper ved Moratunet sykehjem Avs/Mot: Siri-Lill Lipalesa M Moen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/170472 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siri-Lill Lipalesa M Moen | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 593/2019 | Avdeling: | Tittel: Underskrevet arbeidsavtale for perioden 17.01.2019 - 30.06.2019 - assistent / tilkallingsvikar ved Enhet tiltak for funksjonshemmede Avs/Mot: Aurora Skogli http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/170475 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aurora Skogli | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 596/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om deling på gnr 17 bnr 7 fnr 47 - Cato Haugen Avs/Mot: MALMLAFT EIENDOM AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/170463 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MALMLAFT EIENDOM AS | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 584/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om endring av renovasjonsgebyr på gnr 17 bnr 22 Øverengesmoen 150 Avs/Mot: Mona Øverengen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/170456 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mona Øverengen | Journaldato: 18.01.2019 | Journalnr: 577/2019 | Avdeling: |