Postliste RSS fra einnsyn.sate.no. http://einnsyn.sate.no + ":" + 80 + /Storelvdal/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.sate.no Filtrering: Tittel: Søknad på stilling som kjøkkenassistent - 10 % fast stilling, sektor for institusjonstjenester - Moratunet sykehjem Avs/Mot: ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/176500 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.07.2019 | Journalnr: 6616/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad på stilling som barnevernkonsulent i 100 % fast stilling Avs/Mot: ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/176499 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.07.2019 | Journalnr: 6615/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om bygging av landbruksvei på gnr 12 bnr 1 - Odd Grundt Avs/Mot: GRUNDT ODD http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/176498 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GRUNDT ODD | Journaldato: 17.07.2019 | Journalnr: 6614/2019 | Avdeling: | Tittel: Kundebytte - Skogfaret 11B, 2480 KOPPANG Avs/Mot: Eidsivanett - Eidsiva Kundeservice Nett http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/176491 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eidsivanett - Eidsiva Kundeservice Nett | Journaldato: 16.07.2019 | Journalnr: 6607/2019 | Avdeling: | Tittel: Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjon gnr 9 bnr 111 Avs/Mot: Eiendomsmegler MNEF http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/176492 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler MNEF | Journaldato: 16.07.2019 | Journalnr: 6608/2019 | Avdeling: | Tittel: Anmodning om forklaring på beregningsgrunnlag eiendomsskatt - gnr 19 bnr 642 Avs/Mot: Lotte Eline Beisvåg http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/176485 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lotte Eline Beisvåg | Journaldato: 16.07.2019 | Journalnr: 6601/2019 | Avdeling: | Tittel: Forespørsel - korrigering på eiendomsskatt gnr 33 bnr 64 - Tangsida 91 Avs/Mot: Magne Brenås http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/176493 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magne Brenås | Journaldato: 16.07.2019 | Journalnr: 6609/2019 | Avdeling: | Tittel: Innvilget skjenkebevilling i forbindelse med middag på Tiur'n Kro under Kaupanger mart'n den 20.07.2019 Avs/Mot: May Elisabeth Svendby http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/176473 Type: Utgående brev | Avs/Mot: May Elisabeth Svendby | Journaldato: 16.07.2019 | Journalnr: 6589/2019 | Avdeling: | Tittel: Innvilget skjenkebevilling i forbindelse med Kaupanger mart'n i perioden 18.07.2019 til og med 20.07.2019 ved avgrenset område i telt på parkeringsplassen og på Påtår'n Avs/Mot: PÅTÅR'N - MAY ELISABETH SVENDBY http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/176471 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PÅTÅR'N - MAY ELISABETH SVENDBY | Journaldato: 16.07.2019 | Journalnr: 6587/2019 | Avdeling: | Tittel: Tillatelse til oppføring av fritidsbolig gnr 33 bnr 6 Storgrytdalen - Mathiesen-Atna AS Avs/Mot: ARR ARKITEKTER AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/176477 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARR ARKITEKTER AS | Journaldato: 16.07.2019 | Journalnr: 6593/2019 | Avdeling: | Tittel: Tillatelse til riving av hytte og anneks på gnr 33 bnr 6, Storgrytdalen - Mathiesen Atna AS Avs/Mot: ARR ARKITEKTER AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/176475 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARR ARKITEKTER AS | Journaldato: 16.07.2019 | Journalnr: 6591/2019 | Avdeling: | Tittel: Analyseresultater - analyseperiode 10.07.2019 - 15.07.2019 Avs/Mot: ALCONTROL NORWAY AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/176480 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ALCONTROL NORWAY AS | Journaldato: 16.07.2019 | Journalnr: 6596/2019 | Avdeling: | Tittel: Anmodning om nettleiebestilling for "Garo ladepunkt for elbil" anleggsid 819174492 001 i Storgata 103, KOPPANG Avs/Mot: Eidsivanett - Nettservice http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/176494 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eidsivanett - Nettservice | Journaldato: 16.07.2019 | Journalnr: 6610/2019 | Avdeling: | Tittel: Analyseresultater - analyseperiode 10.07.2019 - 15.07.2019 Avs/Mot: ALCONTROL NORWAY AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/176478 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ALCONTROL NORWAY AS | Journaldato: 16.07.2019 | Journalnr: 6594/2019 | Avdeling: | Tittel: Analyseresultater - analyseperiode 19.06.2019 - 16.07.2019 Avs/Mot: Alcontrol http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/176484 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alcontrol | Journaldato: 16.07.2019 | Journalnr: 6600/2019 | Avdeling: | Tittel: Analyseresultater - analyseperiode 10.07.2019 - 15.07.2019 Avs/Mot: ALCONTROL NORWAY AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/176481 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ALCONTROL NORWAY AS | Journaldato: 16.07.2019 | Journalnr: 6597/2019 | Avdeling: | Tittel: Analyseresultater - analyseperiode 10.07.2019 - 15.07.2019 Avs/Mot: ALCONTROL NORWAY AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/176479 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ALCONTROL NORWAY AS | Journaldato: 16.07.2019 | Journalnr: 6595/2019 | Avdeling: | Tittel: Rammetillatelse til oppføring av anneks på gnr 54 bnr 391 Knut Hamsuns vei 2 - Olav Bjerve, Oslo Avs/Mot: Olav Bjerve m.fl. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/176486 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Bjerve m.fl. | Journaldato: 16.07.2019 | Journalnr: 6602/2019 | Avdeling: | Tittel: Plassering av Mammografibuss Avs/Mot: Kreftregisteret http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/176489 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kreftregisteret | Journaldato: 16.07.2019 | Journalnr: 6605/2019 | Avdeling: | Tittel: Klage på eiendomsskatt Stor-Elvdal kommune Avs/Mot: Simen Kolstad http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/176417 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Simen Kolstad | Journaldato: 16.07.2019 | Journalnr: 6533/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra fritidsbolig på gnr 17 bnr 424 Skarvbrua 7 - bjørn Olav og Tove Engh, Hamar Avs/Mot: Tove Linderud Engh http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/176483 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tove Linderud Engh | Journaldato: 16.07.2019 | Journalnr: 6599/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om dispensasjon til oppføring av nytt uthus på gnr 16 bnr 34 Vinjeveien 2494 - Arne Øyen, Østre Gausdal Avs/Mot: Arne M Øyen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/176495 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne M Øyen | Journaldato: 16.07.2019 | Journalnr: 6611/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om tillatelse til installasjon av vakuum toalett til tett tank på gnr 17 bnr 424 Skarvbrua 7 - bjørn Olav og Tove Engh, Hamar Avs/Mot: Bjørn Olav Engh http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/176482 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Olav Engh | Journaldato: 16.07.2019 | Journalnr: 6598/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om midlertidig brukstillatelse - oppføring av rekkehus på gnr 19 bnr 1713 Vannstasjonsteigen - Håkan Stengrundet, Trysil Avs/Mot: Boligbyggern - Håkan Stengrundet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/176463 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Boligbyggern - Håkan Stengrundet | Journaldato: 15.07.2019 | Journalnr: 6579/2019 | Avdeling: | Tittel: Beholder iPad mot vederlag - kommunestyreperioden 2015 - 2019 Avs/Mot: Anne Ragnhild Lie http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/176459 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Ragnhild Lie | Journaldato: 15.07.2019 | Journalnr: 6575/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om skjenkebevilling i forbindelse med middag til korps og Tyske gjester under Kaupanger mart'n den 20.072.2019 på Tiurn kro Avs/Mot: May Elisabeth Svendby http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/176468 Type: Inngående brev | Avs/Mot: May Elisabeth Svendby | Journaldato: 15.07.2019 | Journalnr: 6584/2019 | Avdeling: | Tittel: Underskrevet korrigert rammeavtale for perioden 01.07.19 - 31.12.19 tilkallingsvikar vernepleier - sektor institusjonstjenester Avs/Mot: Hjørdis Marie Hansen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/176466 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hjørdis Marie Hansen | Journaldato: 15.07.2019 | Journalnr: 6582/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om skjenkebevilling i forbindelse med Kaupanger mart'n i perioden 18.07.2019 til og med 20.07.2019 ved avgrenset område i telt på parkeringsplassen og på Påtår'n Avs/Mot: PÅTÅR'N - MAY ELISABETH SVENDBY http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/176467 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PÅTÅR'N - MAY ELISABETH SVENDBY | Journaldato: 15.07.2019 | Journalnr: 6583/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om permisjon eventuelt oppsigelse - regnskapskontrollør ved arbeidsgiverkontrollen, Stab og støtte Avs/Mot: Britt Kari Bolstad http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/176469 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Britt Kari Bolstad | Journaldato: 15.07.2019 | Journalnr: 6585/2019 | Avdeling: | Tittel: Bekreftelse på praksisplass for ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/176457 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.07.2019 | Journalnr: 6573/2019 | Avdeling: |