Postliste RSS fra einnsyn.sate.no. http://einnsyn.sate.no + ":" + 80 + /Storelvdal/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.sate.no Filtrering: Tittel: Ny viltforskrift åpner for misbruk Avs/Mot: Jenny Rolness http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/178126 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jenny Rolness | Journaldato: 13.09.2019 | Journalnr: 8242/2019 | Avdeling: | Tittel: Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 10 bnr 78 og 97 Avs/Mot: Stein Morten Velta m.fl. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/178118 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Morten Velta m.fl. | Journaldato: 13.09.2019 | Journalnr: 8234/2019 | Avdeling: | Tittel: Invitasjon til deltidsopplæring uke 42, ***** ***** ***** Avs/Mot: STATPED http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/178111 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATPED | Journaldato: 13.09.2019 | Journalnr: 8227/2019 | Avdeling: | Tittel: Utplassering Avs/Mot: Even Rotbakken Næss http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/178119 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Even Rotbakken Næss | Journaldato: 13.09.2019 | Journalnr: 8235/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om utbetaling av skogfond og tilskudd gnr 8 bnr 1 - Jens Furuseth Naas-Bibow Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/178123 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 13.09.2019 | Journalnr: 8239/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om utbetaling av skogfond og tilskudd gnr 8 bnr 1 - Jens Furuseth Naas-Bibow Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/178124 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 13.09.2019 | Journalnr: 8240/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene Avs/Mot: Sollia Fjellstyre http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/178114 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sollia Fjellstyre | Journaldato: 13.09.2019 | Journalnr: 8230/2019 | Avdeling: | Tittel: Anmodning om innsyn i fullstendig journaler, rapporter og epikriser for ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/178117 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.09.2019 | Journalnr: 8233/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om tillatelse til riving og gjenoppføring av hytte på gnr 14 bnr 412 Kjølseterveien 88 - Tom Georg Granqvist, Østerås Avs/Mot: Tom Georg Granquist http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/178106 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tom Georg Granquist | Journaldato: 13.09.2019 | Journalnr: 8222/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om igangsettingstillatelse 1 - oppføring av sentrumsbygg / hotell, bibliotek, kultursal, kontorer på gnr 19 bnr 1052 Storgata 107 - Friskhjem AS, Moelv Avs/Mot: Andersen og Fremming sivilarkitekter AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/178101 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andersen og Fremming sivilarkitekter AS | Journaldato: 13.09.2019 | Journalnr: 8217/2019 | Avdeling: | Tittel: Underskrevet oppdragsavtale - renhold - Tesfamariam Mesfun Tesfatsion Avs/Mot: T Mesfun Tesfatsion http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/178127 Type: Inngående brev | Avs/Mot: T Mesfun Tesfatsion | Journaldato: 13.09.2019 | Journalnr: 8243/2019 | Avdeling: | Tittel: Dokumentasjon avløpstank på gnr 17 bnr 1030 Avs/Mot: ALT I BYGG KOPPANG AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/178116 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ALT I BYGG KOPPANG AS | Journaldato: 13.09.2019 | Journalnr: 8232/2019 | Avdeling: | Tittel: Dispensasjon til oppføring av nytt uthus på gnr 16 bnr 34 Vinjeveien 2494 - Arne Øyen, Østre Gausdal Avs/Mot: Arne M Øyen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/178022 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne M Øyen | Journaldato: 13.09.2019 | Journalnr: 8138/2019 | Avdeling: | Tittel: Melding om mangler - søknad om tillatelse til innstallasjon av vakumtoalett til tett tank gnr 54 bnr 225 Atnsjølia 13 - Tor Dølvik, Asker Avs/Mot: Tor Dølvik http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/178110 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Dølvik | Journaldato: 13.09.2019 | Journalnr: 8226/2019 | Avdeling: | Tittel: Revidert søknad om utslippstillatelse på gnr 17 bnr 1030 Krokbekkveien 4 - Storelgen Eiendom AS Avs/Mot: STORELGEN EIENDOM AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/178109 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STORELGEN EIENDOM AS | Journaldato: 13.09.2019 | Journalnr: 8225/2019 | Avdeling: | Tittel: Tilsvar vedrørende svar på permisjon - master i avansert klinisk sykepleie i kommunehelsetjenesten 2019 - 2021 Avs/Mot: Gunn Eli Rønningen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/178113 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunn Eli Rønningen | Journaldato: 13.09.2019 | Journalnr: 8229/2019 | Avdeling: | Tittel: Uttalelse fra Fylkesmannen i Innlandet - oppføring av tretopphytte gbnr 14/195 - Dispensasjonshøring Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/178115 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 13.09.2019 | Journalnr: 8231/2019 | Avdeling: | Tittel: Reviderte dokumenter til søknad om oppføring av fritidsbolig på gnr 17 bnr 1030 Krokbekkveien 4 - Storelgen Eiendom AS Avs/Mot: STORELGEN EIENDOM AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/178108 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STORELGEN EIENDOM AS | Journaldato: 13.09.2019 | Journalnr: 8224/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad på prosjektstilling - gjennomføre forebyggende hjemmebesøk til innbyggere fra 75 år og eldre Avs/Mot: ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/178104 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.09.2019 | Journalnr: 8220/2019 | Avdeling: | Tittel: Svar på søknad om permisjon i forbindelse med master i avansert klinisk sykepleie i kommunehelsetjenesten 2019 - 2021 Avs/Mot: Gunn Eli Rønningen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/177968 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunn Eli Rønningen | Journaldato: 13.09.2019 | Journalnr: 8084/2019 | Avdeling: | Tittel: Anmodning om hjelp til søke om koordinator - ***** ***** ***** ***** - oppfølging - Menighetens barnehage Avs/Mot: ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/178125 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.09.2019 | Journalnr: 8241/2019 | Avdeling: | Tittel: Tillatelse til å sette opp fangstbås for jerv - lisensfellingsperioden 2019/2020 Avs/Mot: FYLKESMANNEN I HEDMARK http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/178112 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I HEDMARK | Journaldato: 13.09.2019 | Journalnr: 8228/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om rammetillatelse til oppføring av omsorgsboliger på gnr 19 bnr 1031, 1315 Granheimveien - Stor-Elvdal kommune, Koppang Avs/Mot: COMMON GROUND AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/178105 Type: Inngående brev | Avs/Mot: COMMON GROUND AS | Journaldato: 13.09.2019 | Journalnr: 8221/2019 | Avdeling: | Tittel: Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 54 bnr 504, 505 og 506 Avs/Mot: ATNSJØ UTVIKLING AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/178084 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ATNSJØ UTVIKLING AS | Journaldato: 12.09.2019 | Journalnr: 8200/2019 | Avdeling: | Tittel: Tvangssalg av eiendommen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/178083 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS | Journaldato: 12.09.2019 | Journalnr: 8199/2019 | Avdeling: | Tittel: Tvangssalg av eiendommen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/178082 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS | Journaldato: 12.09.2019 | Journalnr: 8198/2019 | Avdeling: | Tittel: Endringer av plasser i SFO på Koppang skole Avs/Mot: Arna Björg Arnadottir http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/178062 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arna Björg Arnadottir | Journaldato: 12.09.2019 | Journalnr: 8178/2019 | Avdeling: | Tittel: Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gnr 1 bnr 1 - Tallak Dieset Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/178076 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 12.09.2019 | Journalnr: 8192/2019 | Avdeling: | Tittel: Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gnr 1 bnr 1 - Tallak Dieset Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/178068 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 12.09.2019 | Journalnr: 8184/2019 | Avdeling: | Tittel: Retur av tinglyst dokument Avs/Mot: Kartverket Tinglysing http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/178086 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 12.09.2019 | Journalnr: 8202/2019 | Avdeling: |