Postliste RSS fra einnsyn.sate.no. http://einnsyn.sate.no + ":" + 80 + /Storelvdal/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.sate.no Filtrering: Tittel: Takker nei til tilbud om kommunal bolig - ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/179768 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 9883/2019 | Avdeling: | Tittel: Brukerbetaling 2020 "Alarmsentral brann Innlandet" Avs/Mot: Hedmarken-Brannvesen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/179792 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedmarken-Brannvesen | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 9907/2019 | Avdeling: | Tittel: Bekreftelse på ikke mottatt stønad fra NAV Avs/Mot: ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/179785 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 9900/2019 | Avdeling: | Tittel: Ønske om samtale med veileder hos NAV Stor-Elvdal Avs/Mot: ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/179783 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 9898/2019 | Avdeling: | Tittel: Postforkynning med mottakskvittering - jordskiftesak 18-137828REN-JTYN - STAI-TRYAVEIEN Avs/Mot: Nord-Østerdal jordskifterett http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/179779 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nord-Østerdal jordskifterett | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 9894/2019 | Avdeling: | Tittel: Melding om valgte representanter til Midt-Hedmark brann og redningsvesen IKS Avs/Mot: Midt-Hedmark brann og redningsvesen IKS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/179778 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Midt-Hedmark brann og redningsvesen IKS | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 9893/2019 | Avdeling: | Tittel: Svar - Forslag til kommunedelplan for klima og energi 2019 - 2030 - Stor-Elvdal kommune - Høring og offentlig ettersyn Avs/Mot: Hedmark fylkeskommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/179762 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedmark fylkeskommune | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 9877/2019 | Avdeling: | Tittel: Erklæring om ansvarsrett - riving og gjenoppføring av hytte på gnr 14 bnr 412 Kjølseterveien 88 - Tom Georg Granquist, Østerås Avs/Mot: Olav Andreassen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/179769 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Andreassen | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 9884/2019 | Avdeling: | Tittel: Ferdigattest - bygging av infiltrasjonsanlegg til fritidsbolig på gnr 54 bnr 300 Lyngstadveien 819 - Øyvind og Idun Dyresen, Ingeberg Avs/Mot: Arild Lund m.fl. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/179777 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arild Lund m.fl. | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 9892/2019 | Avdeling: | Tittel: Utlysning av skjønnsmidler til fornyings- og innovasjonsprosjekter 2020 Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/179798 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 9913/2019 | Avdeling: | Tittel: Referat fra byggemøte nr. 4 – 5.11.2019 Avs/Mot: Sweco Norge AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/179795 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sweco Norge AS | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 9910/2019 | Avdeling: | Tittel: Varsel om endring – endring av rørtrase - prosjekt utbygging av fjernvarmenett Storgata - prosjektnr 063019 Avs/Mot: Sandor Nagy http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/179794 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sandor Nagy | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 9909/2019 | Avdeling: | Tittel: Opplysninger til klage - oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gnr 12 bnr 247 Gåla 89 - Torkild Skau, Stange Avs/Mot: Torkild Skau http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/179781 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torkild Skau | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 9896/2019 | Avdeling: | Tittel: Oversendelse av signert kontrakt Avs/Mot: HEIMDAL INDUSTRISERVICE AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/179776 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HEIMDAL INDUSTRISERVICE AS | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 9891/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad på stilling som barnevernkonsulent i 100 % fast stilling i enhet barneverntjeneste Avs/Mot: ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/179766 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 9881/2019 | Avdeling: | Tittel: Oversendelse av søknad på stilling som barnevernkonsulent - innsynsbegjæring Avs/Mot: ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/179764 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 9879/2019 | Avdeling: | Tittel: Bestilling eInnsyn - egen søknad på stilling som barnevernkonsulent Avs/Mot: ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/179763 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 9878/2019 | Avdeling: | Tittel: Melding om mangler - søknad om ferdigattest - oppføring av overbygd terrasse til bolig på gnr 14 bnr 144 Gustugrenda 116 - Alf Amundsen, Koppang Avs/Mot: Alf Magne Amundsen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/179772 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alf Magne Amundsen | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 9887/2019 | Avdeling: | Tittel: Underskrevet arbeidsavtale for perioden 15.11.2019 - 31.07.2020 - assistent / vikariat i 60% stilling ved Sollia barnehage Avs/Mot: Torben Friis Overby http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/179767 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torben Friis Overby | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 9882/2019 | Avdeling: | Tittel: Tillatelse til tilbygg til hytte på gnr 17 bnr 582 Raudfjellveien 8 - Jørn Erik Aaserud, Asker Avs/Mot: ØSTERDALEN BYGGESERVICE AS m.fl. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/179780 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ØSTERDALEN BYGGESERVICE AS m.fl. | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 9895/2019 | Avdeling: | Tittel: Takker ja til tilbud om 50% fast sykepleierstilling ved Sektor for institusjonstjenester Avs/Mot: Farid Ahmad Nahif http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/179793 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Farid Ahmad Nahif | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 9908/2019 | Avdeling: | Tittel: Foreløpig svar - videre saksgang - søknad om oppføring av anneks på gnr 11 bnr 40 - Nils Lerum, Koppang Avs/Mot: Nils Lerum http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/179765 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Lerum | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 9880/2019 | Avdeling: | Tittel: Svar mottatt melding til PPT Avs/Mot: ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/179797 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 9912/2019 | Avdeling: | Tittel: Oversendelse til behandling hos Fylkesmannen i Innlandet - søknad om konsesjon på erverv av landbrukseiendommen gnr 17 bnr 167 m.fl. Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/179786 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 9901/2019 | Avdeling: | Tittel: Oversendelse av uttalelse fra Stor-Elvdal Høyre - skatteinnkreverstillingene i Stor-Elvdal Avs/Mot: Ingeobrg Mellgren Mathiesen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/179761 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingeobrg Mellgren Mathiesen | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 9876/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om tilskudd til opprusting av Gustuliaveien - Gabriele og Harst H. Luckhoff Avs/Mot: Gabriele og Horst Luckhoff http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/179790 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gabriele og Horst Luckhoff | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 9905/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om tilskudd til opprusting av Gustuliaveien - Ståle V. Vestad Avs/Mot: Ståle Viktor Vestad http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/179788 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ståle Viktor Vestad | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 9903/2019 | Avdeling: | Tittel: Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 19 bnr 1748 Avs/Mot: Arne Kjell og Inger Lise Dyrstad http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/179758 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Kjell og Inger Lise Dyrstad | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 9873/2019 | Avdeling: | Tittel: Påminnelse - forespørsel om eventuelle restanser på gnr 9 bnr 16 i Stor Elvdal kommune Avs/Mot: Megleroppgjøret Innlandet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/179745 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Megleroppgjøret Innlandet | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 9860/2019 | Avdeling: | Tittel: Underskrevet rammeavtale for perioden 01.10.19 - 30.04.20 - tilkallingsvikar vaktmester - Hjemmebaserte tjenester Avs/Mot: Erik Børresen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/179755 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erik Børresen | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 9870/2019 | Avdeling: |