Postliste RSS fra einnsyn.sate.no. http://einnsyn.sate.no + ":" + 80 + /Storelvdal/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.sate.no Filtrering: Tittel: Tilbud om sommerjobb i Hjemmebaserte tjenester Avs/Mot: Hilde kristin Nygård http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/172333 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde kristin Nygård | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 2454/2019 | Avdeling: | Tittel: Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 10 bnr 406 Avs/Mot: Ole Petter Strømland http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/172353 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Petter Strømland | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 2474/2019 | Avdeling: | Tittel: Forespørsel om jobb i Stor-Elvdal kommune 2018 - 2019 Avs/Mot: Michael Løkken http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/172365 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Michael Løkken | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 2486/2019 | Avdeling: | Tittel: Innhenting av opplysninger - ***** ***** ***** Avs/Mot: Barneverntjensten i Stor-Elvdal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/172356 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Barneverntjensten i Stor-Elvdal kommune | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 2477/2019 | Avdeling: | Tittel: Kontrollseddel - godkjent periodisk kontroll på HB79736 utført av Koppang Auto AS Avs/Mot: KOPPANG AUTO AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/172358 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOPPANG AUTO AS | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 2479/2019 | Avdeling: | Tittel: Gjennomføring av kartleggingsprøver Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/172362 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 2483/2019 | Avdeling: | Tittel: Tjenestebevis Avs/Mot: Ann-Beathe Brænd http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/172339 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann-Beathe Brænd | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 2460/2019 | Avdeling: | Tittel: Utfylt skjema -uønsket deltid - kartlegging 2019 Avs/Mot: Heidi Strand Berntsen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/172352 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Heidi Strand Berntsen | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 2473/2019 | Avdeling: | Tittel: Foreløpig svar på søknad på 2 x 100 % faste lærerstillinger og et vikariat i 30 % ved Stor-Elvdal ungdomsskole fra skoleåret 2019/2020 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/172329 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 2450/2019 | Avdeling: | Tittel: Foreløpig svar på søknad på 2 x 100 % faste lærerstillinger og et vikariat i 30 % ved Stor-Elvdal ungdomsskole fra skoleåret 2019/2020 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/172328 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 2449/2019 | Avdeling: | Tittel: Uttalelse i navnesak - Vuluvolden, Brænd, Svendstu med flere i Stor-Elvdal kommune Avs/Mot: Torill Grønvold http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/172360 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torill Grønvold | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 2481/2019 | Avdeling: | Tittel: Klage på beregningen av eiendomsskatt - gnr 14 bnr 38 Avs/Mot: Mildrid Amundsen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/172364 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mildrid Amundsen | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 2485/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om økonomisk støtte 2019 Avs/Mot: Voksne for Barn http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/172361 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Voksne for Barn | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 2482/2019 | Avdeling: | Tittel: Forslag til stedsnavn / veinavn i Stor-Elvdal 2018 - 2019 fra historielaget Avs/Mot: Stor-Elvdal historielag http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/172366 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stor-Elvdal historielag | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 2487/2019 | Avdeling: | Tittel: Melding om overdragelse av leieavtale - fra Pitney Bowes til De Lage Landen Finans Norge Avs/Mot: Pitney Bowes Norge AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/172355 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pitney Bowes Norge AS | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 2476/2019 | Avdeling: | Tittel: Godkjent oppmelding - Helsearbeiderfaget - ***** ***** Avs/Mot: Hedmark fylkeskommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/172347 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedmark fylkeskommune | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 2468/2019 | Avdeling: | Tittel: Godkjent oppmelding - Helsearbeiderfaget - ***** ***** ***** Avs/Mot: Hedmark fylkeskommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/172344 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedmark fylkeskommune | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 2465/2019 | Avdeling: | Tittel: Avslag på søknad om regional medfinansiering av bredbåndsutbygging i Stor-Elvdal kommune, fra Koppang til kommunegrensen i sør Avs/Mot: Hedmark fylkeskommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/172332 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedmark fylkeskommune | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 2453/2019 | Avdeling: | Tittel: Godkjent oppmelding - Helsearbeiderfaget - ***** ***** ***** Avs/Mot: Hedmark fylkeskommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/172343 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedmark fylkeskommune | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 2464/2019 | Avdeling: | Tittel: Oversendelse av avgjørelse etter konsesjonsloven- Deres ref. 2019/4227 Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/172349 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 2470/2019 | Avdeling: | Tittel: Anmodning om oversendelse av dokumentasjon - oversendelse av rettsbok i jordskiftesak 18-137828REN-JTYN - STAI-TRYAVEIEN Avs/Mot: Nord-Østerdal jordskifterett http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/172357 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nord-Østerdal jordskifterett | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 2478/2019 | Avdeling: | Tittel: Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 46 bnr 3 m.fl. Avs/Mot: Mary-Lou Stavrum Taugbøl m.fl. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/172346 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mary-Lou Stavrum Taugbøl m.fl. | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 2467/2019 | Avdeling: | Tittel: Ettersendelse av CV - stilling som barnevernleder i 100 % fast stilling Avs/Mot: ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/172359 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 2480/2019 | Avdeling: | Tittel: Svar på søknad om permisjon fra pliktig undervisning Avs/Mot: ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/172351 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 2472/2019 | Avdeling: | Tittel: Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som barnevernleder i 100 % fast stilling Avs/Mot: ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/172340 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 2461/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om permisjon fra pliktig undervisning Avs/Mot: ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/172350 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 2471/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om skolegang i Folldal istedenfor Stor-Elvdal Avs/Mot: ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/172354 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 2475/2019 | Avdeling: | Tittel: Konsesjon på erverv av landbrukseiendommen Granhaugen gnr 46 bnr 3 m.fl. - Jørn Sverre Lien og Mary-Lou Stavrum Taugbøl Avs/Mot: Jørn Sverre Lien m.fl. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/172204 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørn Sverre Lien m.fl. | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 2325/2019 | Avdeling: | Tittel: Uttalelse til høring og offentlig ettersyn - kommuneplanens samfunnsdel 2019-2040 Avs/Mot: Bane Nor http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/172363 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bane Nor | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 2484/2019 | Avdeling: | Tittel: Ønske om forslag til jurymedlem til Zlin Film Festival i Tsjekkia - ungdom mellom 12 og 14 år fra Hedmark Avs/Mot: Hedmark fylkeskommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/172331 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedmark fylkeskommune | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 2452/2019 | Avdeling: |