Postliste RSS fra einnsyn.sate.no. http://einnsyn.sate.no + ":" + 80 + /Storelvdal/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.sate.no Filtrering: Tittel: Forespørsel om jobb i Hjemmebaserte tjenester Avs/Mot: Marthe Sponberg http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/177177 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marthe Sponberg | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 7293/2019 | Avdeling: | Tittel: Svar vedrørende restanseforespørsel kommunale avgifter / legalpant - gnr ***** ***** ***** Avs/Mot: DNB Eiendom AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/177168 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DNB Eiendom AS | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 7284/2019 | Avdeling: | Tittel: Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 Avs/Mot: Altamash Bashir http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/177185 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Altamash Bashir | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 7301/2019 | Avdeling: | Tittel: Endret møtested for eiermøte 22. august Avs/Mot: Oppland fylkeskommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/177173 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oppland fylkeskommune | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 7289/2019 | Avdeling: | Tittel: Tillatelse til masseuttak for knusing av morene til bære- og slitelag på skogsbilveier, Gålaveien v/ Odd Grundt Avs/Mot: Gålaveien v/Odd Engelhart Grundt http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/176982 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gålaveien v/Odd Engelhart Grundt | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 7098/2019 | Avdeling: | Tittel: Innkalling til møte vedrørende ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/177187 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 7303/2019 | Avdeling: | Tittel: Innkalling til møte vedrørende ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/177188 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 7304/2019 | Avdeling: | Tittel: Underskrevet rammeavtale i perioden 14.08.19 - 31.12.19 tilkallingsvikar helsefagarbeider - sektor institusjonstjenester Avs/Mot: Marte Skogen Amundsen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/177192 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marte Skogen Amundsen | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 7308/2019 | Avdeling: | Tittel: Nytt kommunenummer fra 1. januar 2020 ved fylkessammenslåing Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/177179 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 7295/2019 | Avdeling: | Tittel: Tillatelse til oppføring av fritidsbolig på gnr 17 bnr 966, Østre Geitryggen 63 - Britt Berstad, Hamar Avs/Mot: Britt Karina Gyldenskog Berstad m.fl. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/177159 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Britt Karina Gyldenskog Berstad m.fl. | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 7275/2019 | Avdeling: | Tittel: Prøve til analyse, mulig innehold av asbest Avs/Mot: Mycoteam AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/177169 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mycoteam AS | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 7285/2019 | Avdeling: | Tittel: Oppsigelse av oppdragsavtale som støttekontakt - Enhet tiltak for funksjonshemmede Avs/Mot: Anine Hofseth Hirkjølen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/177171 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anine Hofseth Hirkjølen | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 7287/2019 | Avdeling: | Tittel: Ber om at kommunen sikrer oppdatert informasjon om fastleger Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/177178 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 7294/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om bygging av nytt impregneringsanlegg på gn 19 bnr 808 Industriveien 133 - Moelven Østerdalsbruket AS Avs/Mot: BYGGMESTER ULVMOEN AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/177189 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGGMESTER ULVMOEN AS | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 7305/2019 | Avdeling: | Tittel: Innkallelse til møte i Råd for likestilling av funksjonshemmede 12. september 2019 Avs/Mot: Anita Hjelle m.fl. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/177132 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anita Hjelle m.fl. | Journaldato: 16.08.2019 | Journalnr: 7248/2019 | Avdeling: | Tittel: Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.08.2019-31.07.2020 - lærer uten godkjent utdanning tilkallingsvikar ved Stor-Elvdal ungdomsskole Avs/Mot: Tom Harald Høivang http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/177167 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tom Harald Høivang | Journaldato: 16.08.2019 | Journalnr: 7283/2019 | Avdeling: | Tittel: Underskrevet arbeidsavtale for perioden 15.08.19 - 14.08.20 - assistent/tilkallingsvikar Sollia barnehage Avs/Mot: Wenche Reiten Kulstad http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/177165 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wenche Reiten Kulstad | Journaldato: 16.08.2019 | Journalnr: 7281/2019 | Avdeling: | Tittel: Psykologer i kommunen - NY utlysning Avs/Mot: Fylkesmannen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/177156 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen | Journaldato: 16.08.2019 | Journalnr: 7272/2019 | Avdeling: | Tittel: Endringer i tiltaket kjøring og henting Avs/Mot: ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/177129 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.08.2019 | Journalnr: 7245/2019 | Avdeling: | Tittel: Underskrevet arbeidsavtale fast stilling fra 15.08.2019 - barne- og ungdomsarbeider - Sollia Barnehage Avs/Mot: Hilde Sveen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/177164 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Sveen | Journaldato: 16.08.2019 | Journalnr: 7280/2019 | Avdeling: | Tittel: Underskrevet rammeavtale for perioden 01.07.19 - 01.07.20 Pleiemedhjelper tilkallingsvikar - sektor institusjonstjenester Avs/Mot: Berit Overrein Myrbakken http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/177148 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berit Overrein Myrbakken | Journaldato: 16.08.2019 | Journalnr: 7264/2019 | Avdeling: | Tittel: Delegert sak - Hemmeldalen NR - Dispensasjon - Motorferdsel 2019-2022 - Felt elg - Helge Krog Avs/Mot: Fylkesmannen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/177155 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen | Journaldato: 16.08.2019 | Journalnr: 7271/2019 | Avdeling: | Tittel: Innkalling til møte Avs/Mot: ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/177145 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.08.2019 | Journalnr: 7261/2019 | Avdeling: | Tittel: Innkalling til møte Avs/Mot: ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/177144 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.08.2019 | Journalnr: 7260/2019 | Avdeling: | Tittel: Analyseresultater - analyseperiode 13.08.2019 - 16.08.2019 Avs/Mot: ALCONTROL NORWAY AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/177160 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ALCONTROL NORWAY AS | Journaldato: 16.08.2019 | Journalnr: 7276/2019 | Avdeling: | Tittel: Underskrevet arbeidsavtale fra 15.08.2019 - 40% fast barnehagelærer - Sollia barnehage Avs/Mot: Marthe Brænd http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/177163 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marthe Brænd | Journaldato: 16.08.2019 | Journalnr: 7279/2019 | Avdeling: | Tittel: Endring av strømabonnement - Sundfloveien 45, 2480 Koppang Avs/Mot: Eidsiva Kundeservice Nett http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/177138 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eidsiva Kundeservice Nett | Journaldato: 16.08.2019 | Journalnr: 7254/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad på stilling som helsefagarbeider, 42 % nattstilling - hjemmebaserte tjenester Avs/Mot: ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/177142 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.08.2019 | Journalnr: 7258/2019 | Avdeling: | Tittel: Utbetaling av kommunalt tilskudd til de politiske partiene i Stor-Elvdal kommune 2019 Avs/Mot: Stor-Elvdal Arbeiderparti m.fl. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/177150 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stor-Elvdal Arbeiderparti m.fl. | Journaldato: 16.08.2019 | Journalnr: 7266/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad på stilling som helsefagarbeider, 42 % nattstilling - hjemmebaserte tjenester Avs/Mot: ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/177141 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.08.2019 | Journalnr: 7257/2019 | Avdeling: |