Postliste RSS fra einnsyn.sate.no. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.sate.no Filtrering: Tittel: Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 1/143 i Stor-Elvdal Avs/Mot: Kristin Marie Opsahl http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/1269?SourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristin Marie Opsahl | Journaldato: 19.02.2020 | Journalnr: 1269/2020 | Avdeling: Enhet Forvaltning | Tittel: Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - hjemmebaserte tjenester Avs/Mot: ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/1263?SourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2020 | Journalnr: 1263/2020 | Avdeling: Lønn og personal | Tittel: Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - sektor for samfunnsutvikling Avs/Mot: ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/1261?SourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2020 | Journalnr: 1261/2020 | Avdeling: Lønn og personal | Tittel: Søknad på stilling som saksbehandler i 100% fast stilling - enhet kommunalteknisk drift, sektor for samfunnsutvikling Avs/Mot: ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/1266?SourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2020 | Journalnr: 1266/2020 | Avdeling: Enhet Komm.teknikk | Tittel: NVEs innspill til varsel om oppstart - Kommunal planstrategi for Stor-Elvdal kommune 2020-2023 - Innlandet Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/1276?SourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 19.02.2020 | Journalnr: 1276/2020 | Avdeling: Enhet Forvaltning | Tittel: Protokoll representantskap 18.02.2020 Avs/Mot: Hedmark-Revisjon - Morten Alm Birkelid http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/1254?SourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedmark-Revisjon - Morten Alm Birkelid | Journaldato: 19.02.2020 | Journalnr: 1254/2020 | Avdeling: Økonomi | Tittel: Informasjon om fornyelse av omsetningskonsesjon for ny konsesjonsperiode (2021-2024) Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/1277?SourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 19.02.2020 | Journalnr: 1277/2020 | Avdeling: Enhet Forvaltning | Tittel: Forespørsel om jobb som tilkallingsvikar på Moratunet sykehjem og hjemmebaserte tjenester Avs/Mot: ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/1268?SourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2020 | Journalnr: 1268/2020 | Avdeling: Lønn og personal | Tittel: Varsel om oppstart av arbeid med kommunal planstrategi for Stor-Elvdal kommune 2020-2023 Avs/Mot: ÅMOT KOMMUNE m.fl. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/1209?SourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ÅMOT KOMMUNE m.fl. | Journaldato: 19.02.2020 | Journalnr: 1209/2020 | Avdeling: Enhet Forvaltning | Tittel: Høring - Forutsigbarhetsvedtak om bruk av utbyggingsavtaler - Stor-Elvdal kommune Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET m.fl. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/1265?SourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET m.fl. | Journaldato: 19.02.2020 | Journalnr: 1265/2020 | Avdeling: Enhet Forvaltning | Tittel: Motorferdsel i Rondane i 2019 og aktivitet i 2020_ villrein merkeprosjekt NINA Avs/Mot: STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/1273?SourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA | Journaldato: 19.02.2020 | Journalnr: 1273/2020 | Avdeling: Enhet Forvaltning | Tittel: Vedrørende melding om utført sanering av oljetank op gnr 4 bnr 83 Avs/Mot: Terje Fuglseth http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/1274?SourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Fuglseth | Journaldato: 19.02.2020 | Journalnr: 1274/2020 | Avdeling: Enhet Forvaltning | Tittel: Pressemelding fra Kommunekraft AS - Regjeringen vil ikke avvikle konsesjonskraftordningen! Avs/Mot: KOMMUNEKRAFT AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/1255?SourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNEKRAFT AS | Journaldato: 19.02.2020 | Journalnr: 1255/2020 | Avdeling: Enhet Forvaltning | Tittel: Søknad tilskudd kulturaktiviteter 2020 - Koppang fotballklubb Avs/Mot: KOPPANG FOTBALLKLUBB http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/1256?SourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOPPANG FOTBALLKLUBB | Journaldato: 19.02.2020 | Journalnr: 1256/2020 | Avdeling: Enhet for kultur og idrett | Tittel: Bekreftelse på oppsigelse av leilighet - Granheim Avs/Mot: Grethe Larsen Wiik http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/1258?SourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grethe Larsen Wiik | Journaldato: 19.02.2020 | Journalnr: 1258/2020 | Avdeling: Sektor for samfunnsutvikling | Tittel: Innspill til ordfører, rådmann og folkevalgte - økt husleie på kommunale boliger Avs/Mot: Monica Larsen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/1259?SourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Monica Larsen | Journaldato: 19.02.2020 | Journalnr: 1259/2020 | Avdeling: Sektor for samfunnsutvikling | Tittel: Kontrollrapport 2019 Vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Stor-Elvdal kommune Avs/Mot: SKATTEETATEN http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/1260?SourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 19.02.2020 | Journalnr: 1260/2020 | Avdeling: Administrasjon | Tittel: Søknad om bruksendring av bygning på gbnr 19/1062 Skoglyveien 23 - Per Jan Myrbakken Avs/Mot: Per Jan Myrbakken http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/1262?SourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Jan Myrbakken | Journaldato: 19.02.2020 | Journalnr: 1262/2020 | Avdeling: Enhet Forvaltning | Tittel: Bekreftelse på skoleplass ved Kopppang skole Avs/Mot: ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/1271?SourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2020 | Journalnr: 1271/2020 | Avdeling: Koppang skole | Tittel: Bostøtte stoppet for - ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/1253?SourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2020 | Journalnr: 1253/2020 | Avdeling: Enhet NAV Velferd | Tittel: Protokoll med vedlegg fra felles møte i AU og rådmannsutvalget i Regionrådet for Sør-Østerdal 13. februar Avs/Mot: Innlandetfylke - Hansen, Hilde Kristin http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/1242?SourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandetfylke - Hansen, Hilde Kristin | Journaldato: 18.02.2020 | Journalnr: 1242/2020 | Avdeling: Ordføreren | Tittel: Foreløpig melding - Klagesak - Tilbygg til fritidsbolig - Gålå 89 - Gbnr. 12/247 - Stor-Elvdal Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/1252?SourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 18.02.2020 | Journalnr: 1252/2020 | Avdeling: Enhet Forvaltning | Tittel: Valg av meddommere for perioden 01.01.2021-31.12.3024 Avs/Mot: NORD-ØSTERDAL TINGRETT http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/1248?SourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORD-ØSTERDAL TINGRETT | Journaldato: 18.02.2020 | Journalnr: 1248/2020 | Avdeling: Ordføreren | Tittel: Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 19/160 i Stor-Elvdal (3423) Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/1235?SourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 18.02.2020 | Journalnr: 1235/2020 | Avdeling: Enhet Forvaltning | Tittel: Endring av strømabonnement - fra 15.02.2020 Avs/Mot: Hafslundstrom - Hafslund Strom Enterprise http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/1236?SourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hafslundstrom - Hafslund Strom Enterprise | Journaldato: 18.02.2020 | Journalnr: 1236/2020 | Avdeling: Sektor for samfunnsutvikling | Tittel: Svar på innsyn reisetid grunnskoleelever Avs/Mot: NRK http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/1233?SourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NRK | Journaldato: 18.02.2020 | Journalnr: 1233/2020 | Avdeling: Sektor for oppvekst og kultur | Tittel: Utbetalingsbrev for norsktilskudd utbetalt 14.02.2020 Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET HOVEDKONTOR http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/1245?SourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET HOVEDKONTOR | Journaldato: 18.02.2020 | Journalnr: 1245/2020 | Avdeling: Voksenopplæringen | Tittel: Høringssvar fra Elvia AS  - gbnr 4/58 i Stor-Elvdal Avs/Mot: Eidsiva - Arnesen, Arne http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/1232?SourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eidsiva - Arnesen, Arne | Journaldato: 18.02.2020 | Journalnr: 1232/2020 | Avdeling: Enhet Forvaltning | Tittel: Oversendelse til ekstern høring - søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 4/22 m.fl. i Stor-Elvdal Avs/Mot: INNLANDET FYLKESKOMMUNE m.fl. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/1127?SourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNLANDET FYLKESKOMMUNE m.fl. | Journaldato: 18.02.2020 | Journalnr: 1127/2020 | Avdeling: Enhet Forvaltning | Tittel: Søknad om finansiering av masterutdanning for ledere i sektor for institusjonstjenester Avs/Mot: Cisilie Selnes Westgaard m.fl. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/1226?SourceDatabase=STORELVDAL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cisilie Selnes Westgaard m.fl. | Journaldato: 18.02.2020 | Journalnr: 1226/2020 | Avdeling: Rådmann |