Postliste RSS fra einnsyn.sate.no. http://einnsyn.sate.no + ":" + 80 + /Storelvdal/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.sate.no Filtrering: Tittel: Forespørsel om jobb i Stor-Elvdal kommune 2018 - 2019 Avs/Mot: Michael Løkken http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/173524 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Michael Løkken | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 3645/2019 | Avdeling: | Tittel: Svar på forespørsel om jobb ved Moratunet sykehjem Avs/Mot: Arunya Møller http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/173523 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arunya Møller | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 3644/2019 | Avdeling: | Tittel: Forespørsel om eventuelle restanser på kommunale avgifter – oppdrag 514180058 Avs/Mot: DNB Eiendom http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/173536 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DNB Eiendom | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 3657/2019 | Avdeling: | Tittel: Underskrevet arbeidsavtale - 41,5% fast stilling som renholder fra 08.04.2019 - Sektor for samfunnsutvikling Avs/Mot: Lampueng Roeste http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/173529 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lampueng Roeste | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 3650/2019 | Avdeling: | Tittel: Anmodning om utbetaling av skogfond gnr 19 bnr 42 Avs/Mot: NORDSTU KOPPANG BRUK AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/173537 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDSTU KOPPANG BRUK AS | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 3658/2019 | Avdeling: | Tittel: Bilfrie soner ved skolene Avs/Mot: Statens vegvesen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/173531 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 3652/2019 | Avdeling: | Tittel: Oversendelse av sak til klagebehandling - oppføring av tilbygg på gnr 17 bnr 380, Vinjeveien - Linn-Therese N. og Kenneth Knashaug, Elverum Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/173479 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 3600/2019 | Avdeling: | Tittel: Ferdigattest - bygging av avløpsanlegg til bolig på gnr 11 bnr 15 Storelvdalsveien 3422 - Marijke Van Der Wiel Avs/Mot: Marijke Van Der Wiel http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/173372 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marijke Van Der Wiel | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 3493/2019 | Avdeling: | Tittel: Trekker tilbud på tak kommunehuset Myrvang - NAV / barnevern - prosjekt nr 062109 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/173541 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 3662/2019 | Avdeling: | Tittel: Underskrevet arbeidsavtale - 8,5% stilling som renholder i ukene 29 - 32 ved Moratunet sykehjem Avs/Mot: Lampueng Røste http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/173530 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lampueng Røste | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 3651/2019 | Avdeling: | Tittel: Revisjonsberetning samt årsoppgjørsbrev for Stor-Elvdal kommune Årsregnskap 2018 Avs/Mot: HEDMARK REVISJON IKS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/173538 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HEDMARK REVISJON IKS | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 3659/2019 | Avdeling: | Tittel: Uttalelse til kommuneplanens arealdel 2019-2040 - Stor-Elvdal kommune - fra Bane Nor Avs/Mot: Banenor http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/173540 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Banenor | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 3661/2019 | Avdeling: | Tittel: Tilbakemelding på konkurranse om nye lokaler for Politiet på Koppang Avs/Mot: Politiets Fellestjenester http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/173478 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Politiets Fellestjenester | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 3599/2019 | Avdeling: | Tittel: Innspill til planprogrammet og arealplanen - fra rettighetshaverene i Strandsameiet Avs/Mot: Haaken Weilhelm Mathiesen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/173539 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Haaken Weilhelm Mathiesen | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 3660/2019 | Avdeling: | Tittel: Kartlegging av personer i alderen 18-49 år i sykehjem pr. 31.12.2018 Avs/Mot: FYLKESMANNEN I HEDMARK http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/173522 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I HEDMARK | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 3643/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad på stilling som barnevernkonsulent i 100 % stilling Avs/Mot: ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/173528 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 3649/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om fellingstillatelse på bjørn - Atndalen i Stor-Elvdal Avs/Mot: Fylkesmannen i Innlandet v/Ståle Sørensen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/173525 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Innlandet v/Ståle Sørensen | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 3646/2019 | Avdeling: | Tittel: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge - 7 anbefalinge - høringsfrist: 8. juli 2019 Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/173532 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 3653/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om oppføring av garasje og driftsbygning på gnr 4 bnr 157 - Anders Halvorsen, Koppang Avs/Mot: RENA HUS OG HYTTEBYGG AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/173534 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RENA HUS OG HYTTEBYGG AS | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 3655/2019 | Avdeling: | Tittel: Høring - forslag til endringer i spesialistforskriften og forskrift om trygderefusjon for leger m.v. - høringsfrist: 24. mai 2019 Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/173533 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 3654/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om nydyrking av areal på gnr 14 bnr 63 og 157 - Per Anders Westgård og Cisilie Selnes Avs/Mot: Per Anders Westgaard http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/173535 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Anders Westgaard | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 3656/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970596607 Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/173470 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2019 | Journalnr: 3591/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969358417 Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/173469 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2019 | Journalnr: 3590/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 985310815 Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/173468 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2019 | Journalnr: 3589/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 897794012 Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/173467 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2019 | Journalnr: 3588/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 987251972 Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/173466 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2019 | Journalnr: 3587/2019 | Avdeling: | Tittel: Kontrollseddel - ikke godkjent etter periodisk kontroll på HB 80016 utført av Koppang Auto AS Avs/Mot: KOPPANG AUTO AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/173519 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOPPANG AUTO AS | Journaldato: 15.04.2019 | Journalnr: 3640/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970903003 Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/173465 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2019 | Journalnr: 3586/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 971296410 Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/173464 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2019 | Journalnr: 3585/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969335980 Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/173463 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2019 | Journalnr: 3584/2019 | Avdeling: |