Postliste RSS fra einnsyn.sate.no. http://einnsyn.sate.no + ":" + 80 + /Storelvdal/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.sate.no Filtrering: Tittel: Tilbud om sommerjobb i Hjemmebaserte tjenester Avs/Mot: Hilde Kristin Nygård http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/172278 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde Kristin Nygård | Journaldato: 17.06.2019 | Journalnr: 2399/2019 | Avdeling: | Tittel: Tilbud om sommerjobb i Hjemmebaserte tjenester Avs/Mot: Malin E Skei Didriksen m.fl. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/172255 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Malin E Skei Didriksen m.fl. | Journaldato: 17.06.2019 | Journalnr: 2376/2019 | Avdeling: | Tittel: Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.08.2019 - 31.07.2020 - ledende helsesykepleier ved Helsesykepleiertjenesten Avs/Mot: Eli Undseth http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/175570 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eli Undseth | Journaldato: 17.06.2019 | Journalnr: 5690/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om kommunal bolig Avs/Mot: ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/175562 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2019 | Journalnr: 5682/2019 | Avdeling: | Tittel: Svar på henvendelse om kommunalt VO-tilskudd 2018 Avs/Mot: NORGES MUSIKKORPS FORBUND OPPLAND http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/175550 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORGES MUSIKKORPS FORBUND OPPLAND | Journaldato: 17.06.2019 | Journalnr: 5670/2019 | Avdeling: | Tittel: Budsjett forebyggende hjemmebesøk Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET m.fl. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/175541 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET m.fl. | Journaldato: 17.06.2019 | Journalnr: 5661/2019 | Avdeling: | Tittel: Retur av tinglyste dokumenter - korrigert festeavtale Avs/Mot: Kartverket Tinglysing http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/175574 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 17.06.2019 | Journalnr: 5694/2019 | Avdeling: | Tittel: Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.08.2019 - 31.07.2020 - helsesykepleier / spesialsykepleier i 10% stilling ved Helsesykepleiertjenesten Avs/Mot: Siv Irene Olafsen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/175571 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siv Irene Olafsen | Journaldato: 17.06.2019 | Journalnr: 5691/2019 | Avdeling: | Tittel: Underskrevet rammeavtale for perioden 01.07.19 - 31.12.19. Tilkallingsvikar pleiemedhjelper - sektor institusjonstjenester Avs/Mot: Ragne Lie Norsted http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/175566 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragne Lie Norsted | Journaldato: 17.06.2019 | Journalnr: 5686/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om massetak i forbindelse med godkjent opprusting av Gålaveien gnr 12 bnr 1 Avs/Mot: Odd Engelhart Grundt http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/175560 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Engelhart Grundt | Journaldato: 17.06.2019 | Journalnr: 5680/2019 | Avdeling: | Tittel: Svar på søknad på helsefagarbeidere/hjelpepleiere i 30 %, 50 % og 87 % faste stillinger i Langtidsavdelingen Avs/Mot: Marisa G Cabildo Klemp m.fl. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/175553 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marisa G Cabildo Klemp m.fl. | Journaldato: 17.06.2019 | Journalnr: 5673/2019 | Avdeling: | Tittel: Underskrevet arbeidsavtale for perioden 18.06.2019 - 17.08.2019 - miljøarbeider / vikariat ved Enhet tiltak for funksjonshemmede Avs/Mot: Hans Michael Johansson http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/175568 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Michael Johansson | Journaldato: 17.06.2019 | Journalnr: 5688/2019 | Avdeling: | Tittel: Underskrevet arbeidsavtale for perioden 20.05.2019 - 31.08.2019 - pleiemedhjelper / sommervikar / tilkallingsvikar ved Moratunet sykehjem Avs/Mot: Berit Overrein Myrbakken http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/175563 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berit Overrein Myrbakken | Journaldato: 17.06.2019 | Journalnr: 5683/2019 | Avdeling: | Tittel: Svar på søknad om adressetilleggsnavn på gnr 42 bnr 2 Slåbumoen - Stor-Elvdal kommune Avs/Mot: Berit Kristine Østby http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/175557 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berit Kristine Østby | Journaldato: 17.06.2019 | Journalnr: 5677/2019 | Avdeling: | Tittel: Svar på forespørsel om gårdsnavn i offentlig adresse - gnr 42 bnr 8 Avs/Mot: Ingeborg Gro Marum http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/175558 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingeborg Gro Marum | Journaldato: 17.06.2019 | Journalnr: 5678/2019 | Avdeling: | Tittel: Underskrevet rammeavtale for perioden 01.07.2019 - 31.12.2019 - pleiemedhjelper / tilkallingsvikar ved Moratunet sykehjem Avs/Mot: Maren Emilie Joten http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/175565 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maren Emilie Joten | Journaldato: 17.06.2019 | Journalnr: 5685/2019 | Avdeling: | Tittel: Underskrevet arbeidsavtale for perioden 10.06.2019 - 31.08.2019 - assistent / sommervikar ved Enhet tiltak for funksjonshemmede Avs/Mot: Thea Ulvmoen Sand http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/175569 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thea Ulvmoen Sand | Journaldato: 17.06.2019 | Journalnr: 5689/2019 | Avdeling: | Tittel: Ettersendelse av manglende dokumentasjon - oppføring av fritidsbolig og uthus på gnr 17 bnr 1192 - Erling Skard, Oslo Avs/Mot: CK NOR BYGG AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/175549 Type: Inngående brev | Avs/Mot: CK NOR BYGG AS | Journaldato: 17.06.2019 | Journalnr: 5669/2019 | Avdeling: | Tittel: Høring av forslag til forskrift om nedgravde oljetanker, Stor-Elvdal kommune, Hedmark Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET m.fl. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/175551 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET m.fl. | Journaldato: 17.06.2019 | Journalnr: 5671/2019 | Avdeling: | Tittel: Underskrevet arbeidsavtale - enhelsleder / rektor i 60% stilling ved kulturskolen Avs/Mot: Lillian Vardenær http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/175572 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lillian Vardenær | Journaldato: 17.06.2019 | Journalnr: 5692/2019 | Avdeling: | Tittel: Oversendelse til ekstern uttalelse - søknad om bygging av traktorvei/ enkel driftsvei gnr bnr 1/1 Tallak Dieset - Stor-Elvdal Avs/Mot: Fylkesmannen i Innlandet m.fl. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/175554 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Innlandet m.fl. | Journaldato: 17.06.2019 | Journalnr: 5674/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om riving av bolig på gnr 6 bnr 123 Storelvdalsveien 1522 - Beate Iwona Loftet, Elverum Avs/Mot: Beate Iwona Loftet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/175573 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Beate Iwona Loftet | Journaldato: 17.06.2019 | Journalnr: 5693/2019 | Avdeling: | Tittel: Underskrevet arbeidsavtale for perioden 24.06.2019 - 18.08.2019 - pleiemedhjelper / sommervikar ved Moratunet sykehjem Avs/Mot: Inga Imeri http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/175567 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inga Imeri | Journaldato: 17.06.2019 | Journalnr: 5687/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om fradeling av skogteiger gnr 50 bnr 38, gnr 47 bnr 37, gnr 46 bnr 1 - Berit Modalen Avs/Mot: Berit Margrethe Modalen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/175576 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berit Margrethe Modalen | Journaldato: 17.06.2019 | Journalnr: 5696/2019 | Avdeling: | Tittel: Svar på etterlysning av dokumentasjon vedrørende ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/175428 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2019 | Journalnr: 5548/2019 | Avdeling: | Tittel: Mottatt nabovarsel - riving av enebolig - gnr 16 bnr 16 i Stor-Elvdal kommune sendt fra Statens vegvesen Avs/Mot: Statens Vegvesen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/175521 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens Vegvesen | Journaldato: 15.06.2019 | Journalnr: 5641/2019 | Avdeling: | Tittel: Vannrestriksjoner - Koppang vannverk Avs/Mot: Steffano Moreno http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/175524 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steffano Moreno | Journaldato: 15.06.2019 | Journalnr: 5644/2019 | Avdeling: | Tittel: Referat fra oppstartsmøte angående oppmelding til PPT Avs/Mot: PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTEKONTOR FOR ELVERUM OG ÅMOT m.fl. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/175423 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTEKONTOR FOR ELVERUM OG ÅMOT m.fl. | Journaldato: 15.06.2019 | Journalnr: 5543/2019 | Avdeling: | Tittel: Endringer i vilkår for og behandling av søknader om tilskudd til idrettsanlegg i kommunene Avs/Mot: Kulturdepartementet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/175520 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kulturdepartementet | Journaldato: 15.06.2019 | Journalnr: 5640/2019 | Avdeling: | Tittel: Eidsiva Energi AS - anmodning om innspill til valgkomiteen Avs/Mot: Eidsiva - Krokeide, Elisabeth http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/175525 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eidsiva - Krokeide, Elisabeth | Journaldato: 15.06.2019 | Journalnr: 5645/2019 | Avdeling: |