Postliste RSS fra einnsyn.sate.no. http://einnsyn.sate.no + ":" + 80 + /Storelvdal/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.sate.no Filtrering: Tittel: Valgdirektoratet takker for innsatsen i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Avs/Mot: Valgdirektoratet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/178933 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Valgdirektoratet | Journaldato: 11.10.2019 | Journalnr: 9048/2019 | Avdeling: | Tittel: Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr 13 bnr 14 - Østen Østensen Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/178923 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 11.10.2019 | Journalnr: 9038/2019 | Avdeling: | Tittel: Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr 11 bnr 2 - Eirik Frøisland Messelt Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/178921 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 11.10.2019 | Journalnr: 9036/2019 | Avdeling: | Tittel: Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr 15 bnr 1 - Sigrid Tryli Ottinsen Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/178920 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 11.10.2019 | Journalnr: 9035/2019 | Avdeling: | Tittel: Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr 30 bnr 1 - Sigrunn Pernille Tryli Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/178919 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 11.10.2019 | Journalnr: 9034/2019 | Avdeling: | Tittel: Innkalling til styremøte i Hedmark Revisjon IKS 17.10.2019 Avs/Mot: HEDMARK REVISJON IKS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/178914 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HEDMARK REVISJON IKS | Journaldato: 11.10.2019 | Journalnr: 9029/2019 | Avdeling: | Tittel: KOSTRA-tall for barnehagedekning i kommunen Avs/Mot: Høgskolen i Østfold http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/178931 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Høgskolen i Østfold | Journaldato: 11.10.2019 | Journalnr: 9046/2019 | Avdeling: | Tittel: Svar på mottatt oppsigelse fra Farazia Anzar 30.08.18 Avs/Mot: Farazia Ansar http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/165857 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Farazia Ansar | Journaldato: 11.10.2019 | Journalnr: 7868/2018 | Avdeling: | Tittel: Korrigering - oppsigelse av leiekontrakt - Koppang lensmannskontor Avs/Mot: Politiet - Nina Stien (Ekstern) http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/178932 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Politiet - Nina Stien (Ekstern) | Journaldato: 11.10.2019 | Journalnr: 9047/2019 | Avdeling: | Tittel: Dårlig/ikke eksisterende mobildekning i Atndalen - ønske om initiativ fra kommunen Avs/Mot: Eystein Fossum http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/178916 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eystein Fossum | Journaldato: 11.10.2019 | Journalnr: 9031/2019 | Avdeling: | Tittel: Ettersendelse av ny revidert gjennomføringsplan - oppføring av fritidsbolig på gnr 17 bnr 966, Østre Geitryggen 63 - Britt Berstad, Hamar Avs/Mot: NORSK BYGNINGSRÅDGIVNING AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/178935 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORSK BYGNINGSRÅDGIVNING AS | Journaldato: 11.10.2019 | Journalnr: 9050/2019 | Avdeling: | Tittel: Korrigering - oppsigelse av leiekontrakt - Koppang lensmannskontor Avs/Mot: Politiet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/178930 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Politiet | Journaldato: 11.10.2019 | Journalnr: 9045/2019 | Avdeling: | Tittel: Modernisering av Telenors infrastruktur Avs/Mot: Telenor Norge AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/178915 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Telenor Norge AS | Journaldato: 11.10.2019 | Journalnr: 9030/2019 | Avdeling: | Tittel: Tillatelse til utslipp på gnr 17 bnr 966, Østre Geitryggen 63 - Britt Berstad, Hamar Avs/Mot: Britt Karina Gyldenskog Berstad http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/178900 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Britt Karina Gyldenskog Berstad | Journaldato: 11.10.2019 | Journalnr: 9015/2019 | Avdeling: | Tittel: Melding om vedtak - Fordeling av spillemidler til arbeidet med Den kulturelle skolesekken i Hedmark 2019/2020 - Stor-Elvdal Avs/Mot: Hedmark fylkeskommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/178925 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedmark fylkeskommune | Journaldato: 11.10.2019 | Journalnr: 9040/2019 | Avdeling: | Tittel: Oversendelse til ekstern uttalelse - søknad om dispensasjon til oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gnr 10 bnr 372 Myklebysæterveien 1236 - Vibeke M Kiær og Hans Eid Grøholdt, Drammen Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET m.fl. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/178910 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET m.fl. | Journaldato: 11.10.2019 | Journalnr: 9025/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad på stilling som barnehagelærer / barne- og ungdomsarbeider / assistent i 100 % vikariat i Sollia barnehage Avs/Mot: ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/178909 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.10.2019 | Journalnr: 9024/2019 | Avdeling: | Tittel: Kopi av brev til ***** ***** ***** - påminnelse om utbetaling av tilskudd Avs/Mot: Husbanken http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/178922 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Husbanken | Journaldato: 11.10.2019 | Journalnr: 9037/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad på stilling som barnehagelærer / barne- og ungdomsarbeider / assistent i 100 % vikariat i Sollia barnehage Avs/Mot: ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/178908 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.10.2019 | Journalnr: 9023/2019 | Avdeling: | Tittel: Varsel om tilsyn - kommunen som forurensningsmyndighet Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/178929 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 11.10.2019 | Journalnr: 9044/2019 | Avdeling: | Tittel: Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 17 bnr 206 i Stor-Elvdal Avs/Mot: Lars Gøran Dørum Østmoe http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/178871 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Gøran Dørum Østmoe | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 8986/2019 | Avdeling: | Tittel: Orientering om at møtebøkene fra landets kommuner er publisert - kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Avs/Mot: VALGDIREKTORATET http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/178869 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VALGDIREKTORATET | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 8984/2019 | Avdeling: | Tittel: Anmodning om utbetaling av skogfond gnr 15 bnr 1 Avs/Mot: OTTINSEN SIGRID TRYLI http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/178879 Type: Inngående brev | Avs/Mot: OTTINSEN SIGRID TRYLI | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 8994/2019 | Avdeling: | Tittel: Rapportering - tilskudd til utleieboliger 2019 - Stor Elvdal kommune Avs/Mot: Husbanken http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/178876 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Husbanken | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 8991/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Avs/Mot: OLE SOLLIEN http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/178873 Type: Inngående brev | Avs/Mot: OLE SOLLIEN | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 8988/2019 | Avdeling: | Tittel: Svar på krav om stilling ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/178847 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 8962/2019 | Avdeling: | Tittel: Resultater fra nasjonale prøver Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/178893 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 9008/2019 | Avdeling: | Tittel: Møtereferat fra møtet 09.10.2019 Avs/Mot: Sate - Stine Storsveen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/178881 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sate - Stine Storsveen | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 8996/2019 | Avdeling: | Tittel: Vedrørende salg av eiendommen, Stenbakkveien 49 og 51 - gnr 17 bnr 1198 Avs/Mot: KOPPANG-LANDBRUK OG NÆRINGSMEGLING AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/178885 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOPPANG-LANDBRUK OG NÆRINGSMEGLING AS | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 9000/2019 | Avdeling: | Tittel: Svar på søknad om bytte av valgfag Avs/Mot: ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/178887 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 9002/2019 | Avdeling: |