Postliste RSS fra einnsyn.sate.no. http://einnsyn.sate.no + ":" + 80 + /Storelvdal/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.sate.no Filtrering: Tittel: Oppsigelse av leilighet Granheim Dordi Tryli Avs/Mot: Rolf Maartmann http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/171453 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rolf Maartmann | Journaldato: 21.02.2019 | Journalnr: 1574/2019 | Avdeling: | Tittel: Bekreftelse på mottatt melding om registreringsnummer på ny snøscooter knyttet til eksisterende tillatelse til leiekjøring og løypekjøring - Trond Nysveen Avs/Mot: Trond Nysveen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/171450 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond Nysveen | Journaldato: 21.02.2019 | Journalnr: 1571/2019 | Avdeling: | Tittel: Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 19 bnr 427 Avs/Mot: Frøydis Nyland m.fl. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/171457 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frøydis Nyland m.fl. | Journaldato: 21.02.2019 | Journalnr: 1578/2019 | Avdeling: | Tittel: Kopi av brev til foresatt - avslutningsbrev - ***** ***** Avs/Mot: PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTEKONTOR FOR ELVERUM OG ÅMOT http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/171456 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTEKONTOR FOR ELVERUM OG ÅMOT | Journaldato: 21.02.2019 | Journalnr: 1577/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om midler fra Den kulturelle spaserstokken Avs/Mot: STOR-ELVDAL PENSJONISTFORENING http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/171439 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STOR-ELVDAL PENSJONISTFORENING | Journaldato: 21.02.2019 | Journalnr: 1560/2019 | Avdeling: | Tittel: Analyse av sporfilmer for radon konsentrasjon Avs/Mot: Radonor http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/171446 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Radonor | Journaldato: 21.02.2019 | Journalnr: 1567/2019 | Avdeling: | Tittel: Stor-Elvdal teaterlag - søknad om kulturmidler / kulturaktiviteter - tilskudd 2019 Avs/Mot: STOR-ELVDAL TEATERLAG http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/171442 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STOR-ELVDAL TEATERLAG | Journaldato: 21.02.2019 | Journalnr: 1563/2019 | Avdeling: | Tittel: Oversendelse av rapport om tømming og kontroll av oljeutskilleranlegg Avs/Mot: Arnkværn Miljø og Renovasjon AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/171454 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnkværn Miljø og Renovasjon AS | Journaldato: 21.02.2019 | Journalnr: 1575/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om leie av kommunal bolig - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/171445 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2019 | Journalnr: 1566/2019 | Avdeling: | Tittel: Foreløpig svar på søknad om leie av kommunal bolig - ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/171435 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2019 | Journalnr: 1556/2019 | Avdeling: | Tittel: Attest på arbeidserfaring Avs/Mot: Synnøve Spook http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/171444 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Synnøve Spook | Journaldato: 21.02.2019 | Journalnr: 1565/2019 | Avdeling: | Tittel: Foreløpig svar på søknad om leie av kommunal bolig - ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/171434 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2019 | Journalnr: 1555/2019 | Avdeling: | Tittel: Endring av stillingskode - bilioteksjef - kultur Avs/Mot: BIBLIOTEKARFORBUNDET http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/171452 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BIBLIOTEKARFORBUNDET | Journaldato: 21.02.2019 | Journalnr: 1573/2019 | Avdeling: | Tittel: Høring og offentlig ettersyn - kommuneplanens samfunnsdel 2019-2040 - Stor-Elvdal kommune Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET m.fl. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/170939 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET m.fl. | Journaldato: 21.02.2019 | Journalnr: 1060/2019 | Avdeling: | Tittel: Utfylt skjema - uønsket deltid - kartlegging 2019 Avs/Mot: Inger Lise Holen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/171436 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inger Lise Holen | Journaldato: 21.02.2019 | Journalnr: 1557/2019 | Avdeling: | Tittel: Endret møtetidspunkt for dialogmøte - ***** ***** Avs/Mot: NAV Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/171455 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Stor-Elvdal | Journaldato: 21.02.2019 | Journalnr: 1576/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om permisjon 1 år fra min stilling i Stor-Elvdal kommune Avs/Mot: Liis Lensment http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/171438 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liis Lensment | Journaldato: 21.02.2019 | Journalnr: 1559/2019 | Avdeling: | Tittel: Svar på forespørsel om ledige stillinger Avs/Mot: Mirjana Stanojevic http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/171420 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mirjana Stanojevic | Journaldato: 20.02.2019 | Journalnr: 1541/2019 | Avdeling: | Tittel: Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 19 bnr 156 og 159 i Stor-Elvdal Avs/Mot: Stor-Elvdal kkommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/171429 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stor-Elvdal kkommune | Journaldato: 20.02.2019 | Journalnr: 1550/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad på sommerjobb i Benveien sommeren 2019 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/171413 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.02.2019 | Journalnr: 1534/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad på sommerjobb ved Moratunet sykehjem sommeren 2019 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/171411 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.02.2019 | Journalnr: 1532/2019 | Avdeling: | Tittel: Referat fra dialogmøte den 05.02.2019 Avs/Mot: NAV Stor-Elvdal http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/171424 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Stor-Elvdal | Journaldato: 20.02.2019 | Journalnr: 1545/2019 | Avdeling: | Tittel: Ny korrigert årsstatistikk Stor-Elvdal kommune 2018 Avs/Mot: ALCONTROL AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/171430 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ALCONTROL AS | Journaldato: 20.02.2019 | Journalnr: 1551/2019 | Avdeling: | Tittel: Årsrapport Oljeutskiller 2018 - rengjøring - kontroll og forvaltning av oljeutskillere / fettutskillere 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 Avs/Mot: NIRAS Norge As http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/171426 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NIRAS Norge As | Journaldato: 20.02.2019 | Journalnr: 1547/2019 | Avdeling: | Tittel: Tilbakekalling av innkalling til felles møte i AU og rådmannsutvalget i Regionrådet for Sør-Østerdal 28. februar Avs/Mot: HEDMARK FYLKESKOMMUNE http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/171425 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HEDMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 20.02.2019 | Journalnr: 1546/2019 | Avdeling: | Tittel: Hytta er nå knyttet til gnr 12 bnr 157 som den står på Avs/Mot: Thom Stensrud http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/171410 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thom Stensrud | Journaldato: 20.02.2019 | Journalnr: 1531/2019 | Avdeling: | Tittel: Innvilget søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til en arbeidstaker som lider av en langvarig eller kronisk sykdom Avs/Mot: ***** http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/171423 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.02.2019 | Journalnr: 1544/2019 | Avdeling: | Tittel: Informasjon til naboer - søknad om konsesjon på erverv av Granhaugen gnr 46 bnr 3 m.fl. Avs/Mot: Kåre Sollien m.fl. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/171421 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kåre Sollien m.fl. | Journaldato: 20.02.2019 | Journalnr: 1542/2019 | Avdeling: | Tittel: Oversender avtale til signering Avs/Mot: Marit Brænd http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/171419 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Brænd | Journaldato: 20.02.2019 | Journalnr: 1540/2019 | Avdeling: | Tittel: Sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - gnr 12 bnr 184, 274 - Arnt Risberg Avs/Mot: Arnt Risberg http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/171431 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnt Risberg | Journaldato: 20.02.2019 | Journalnr: 1552/2019 | Avdeling: |