Postliste RSS fra einnsyn.sate.no. http://einnsyn.sate.no + ":" + 80 + /Storelvdal/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.sate.no Filtrering: Tittel: Referat fra OSU-møtene 30.10.19(godkjent) og 29.11.19 (ikke godkjent) Avs/Mot: Sykehuset-Innlandet - Marthe Flugstad http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/180969 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sykehuset-Innlandet - Marthe Flugstad | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 11084/2019 | Avdeling: | Tittel: Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 19 bnr 926 Avs/Mot: Oddvar Jarle Smedbakken http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/181000 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Jarle Smedbakken | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 11115/2019 | Avdeling: | Tittel: Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 54 bnr 29 Avs/Mot: Kjersti Wulvik Nordvik http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/180999 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjersti Wulvik Nordvik | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 11114/2019 | Avdeling: | Tittel: Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 17 bnr 780 i Stor-Elvdal Avs/Mot: Frode Løvbukten http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/180979 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frode Løvbukten | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 11094/2019 | Avdeling: | Tittel: Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 17 bnr 973 i Stor-Elvdal Avs/Mot: Tove Marie Rødsdaen / Tron Hagen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/180976 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tove Marie Rødsdaen / Tron Hagen | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 11091/2019 | Avdeling: | Tittel: Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 17 bnr 971 i Stor-Elvdal Avs/Mot: Monicha Anethe Nymann m.fl. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/180974 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Monicha Anethe Nymann m.fl. | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 11089/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad skogfond og tilskudd, gnr 19 bnr 7 - Janne Mellum Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/180997 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 11112/2019 | Avdeling: | Tittel: Vedtak skogfond (udekka investering), GNR 8/1 i Stor-Elvdal (0430) Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/180983 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 11098/2019 | Avdeling: | Tittel: Regulering av husleie fra 01.01.2020 - Lokaler Fysioterapi Moratunet Avs/Mot: BUCHHOLDT FYSIOTERAPI http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/180993 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BUCHHOLDT FYSIOTERAPI | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 11108/2019 | Avdeling: | Tittel: Regulering av husleie fra 01.01.2020 - Lokaler fysioterapi Moratunet Avs/Mot: FYSIOTERAPEUT BRYNDIS V/BRYNDIS OLAFSDOTTIR http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/180992 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYSIOTERAPEUT BRYNDIS V/BRYNDIS OLAFSDOTTIR | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 11107/2019 | Avdeling: | Tittel: Kopi av brev til direktoratet for mineralforvaltning - merknader til høring av søknad om driftskonsesjon for utvidelse av Bjøråneset grustak i Stor-Elvdal kommune Avs/Mot: Statens vegvesen http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/180996 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 11111/2019 | Avdeling: | Tittel: Uttalelse fra Samarbeidsutvalget ved Sollia skole og barnehage - budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 Stor-Elvdal kommune Avs/Mot: Sollia skole og barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/181004 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sollia skole og barnehage | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 11119/2019 | Avdeling: | Tittel: Ferdigattest - installasjon av vannbesparende toalett med utslipp til tett tank på gnr 12 bnr 123 Gåla 55 - Kjersti Risberg Haugland, Slependen Avs/Mot: Kjersti Risberg Haugland http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/180995 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjersti Risberg Haugland | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 11110/2019 | Avdeling: | Tittel: Ettersendelse av manglende dokumentasjon - søknad om ferdigattest - installasjon av vannbesparende toalett og utslipp til tett tank på gnr 12 bnr 123 Gåla 55 - Kjersti Risberg Haugland, Slependen Avs/Mot: Kjersti Risberg Haugland http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/180994 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjersti Risberg Haugland | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 11109/2019 | Avdeling: | Tittel: Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 961272432 Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/180972 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 11087/2019 | Avdeling: | Tittel: Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 961272432 Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/180971 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 11086/2019 | Avdeling: | Tittel: Brannteknisk grunnlag for Sollia-ysteriet SA Avs/Mot: Stein Vaaler http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/180985 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Vaaler | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 11100/2019 | Avdeling: | Tittel: Signert avtale om drift av kompetansebroen Innlandet 2020 Avs/Mot: Sykehuset-Innlandet - Bente Kristin Langvik Olsen m.fl. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/180981 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sykehuset-Innlandet - Bente Kristin Langvik Olsen m.fl. | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 11096/2019 | Avdeling: | Tittel: Varsel om oppstart for detaljreguleringsplan Paa Koppang i Stor-Elvdal kommune Avs/Mot: Eidsiva Nett AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/180966 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eidsiva Nett AS | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 11081/2019 | Avdeling: | Tittel: Melding om mangler - søknad om ombygging av deler av bygg på gnr 19 fnr 600 Storgata 99 – Norutbygg, Surnadal Avs/Mot: Setra Drift As http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/180954 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Setra Drift As | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 11069/2019 | Avdeling: | Tittel: Satser for kommunal egenbetaling for barnevernstiltak - 2020 Avs/Mot: BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/180967 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 11082/2019 | Avdeling: | Tittel: Endring av tillatelse - ny ansvarsrett - oppføring av enebolig og garasje på gnr 19 bnr 48 - Grete Marit Knudsen, Atna Avs/Mot: HEDALM ANEBYHUS AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/180982 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HEDALM ANEBYHUS AS | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 11097/2019 | Avdeling: | Tittel: Transport av kontrakter, rettigheter og plikter - Tannhelsetjenesten Avs/Mot: Oppland fylkeskommune http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/180988 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oppland fylkeskommune | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 11103/2019 | Avdeling: | Tittel: Endring av tillatelse - ny ansvarsrett- oppføring av enebolig og garasje på gnr 19 bnr 48 - Grete Marit Knudsen, Atna Avs/Mot: Hedalm Andebyhus AS m.fl. http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/180977 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hedalm Andebyhus AS m.fl. | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 11092/2019 | Avdeling: | Tittel: Underskrevet oppdragsavtale- støttekontakt - Enhet tiltak for funksjonshemmede Avs/Mot: Juuli Johanna Vänni http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/180998 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Juuli Johanna Vänni | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 11113/2019 | Avdeling: | Tittel: Svar på oppsigelse av stilling som sosionom - NAV Stor-Elvdal Avs/Mot: Britt K Ringstad http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/180970 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Britt K Ringstad | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 11085/2019 | Avdeling: | Tittel: Uttalelse fra Fylkesmannen i Innlandet - dispensasjon for gjenoppføring av hytte på gnr/bnr 14/396, Atndalen 1305, Stor-Elvdal kommune -Søker: Bjørn Arild Pettersen, Løten Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/180991 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 11106/2019 | Avdeling: | Tittel: Tillatelse til bruksendring av bygning på gnr 4 bnr 126 Strandberget 10 – Byggmester Ulvmoen AS Avs/Mot: BYGGMESTER ULVMOEN AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/180990 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGMESTER ULVMOEN AS | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 11105/2019 | Avdeling: | Tittel: Arbeidsbekreftelse Avs/Mot: Britt K Ringstad http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/180968 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Britt K Ringstad | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 11083/2019 | Avdeling: | Tittel: Oversendelse av manglende dokumentasjon - søknad om bruksendring av bygning på gnr 4 bnr 126 Strandberget 10 – Byggmester Ulvmoen AS Avs/Mot: BYGGKONSULENT ULVMOEN AS http://einnsyn.sate.no:80/Storelvdal/RegistryEntry/DocumentDetails/180989 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGGKONSULENT ULVMOEN AS | Journaldato: 13.12.2019 | Journalnr: 11104/2019 | Avdeling: |