eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2020/28
:
Lars Kveberg
:
Under behandling
:
Stor-Elvdal kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2020/28 20201016 16.10.2020 Inngående brev Endring i egenerklæringsskjemaene om konsesjonsfrihet, LDIR-360 og LDIR-356, og endringer i konsesjonsmodulen Landbruksdirektoratet - Vibeke Godal STORELVDAL_PROD
2020/28 20200922 22.09.2020 Inngående brev Ny versjon av Agros 17. september 2020, frå Landbruksdirektoratet Fylkesmannen i Innlandet STORELVDAL_PROD
2020/28 20200831 31.08.2020 Inngående brev Kopi av brev til Statskog - bebyggelse på Setningssjøen og Finnsjøen Simen Kolstad STORELVDAL_PROD
2020/28 20200824 24.08.2020 Inngående brev Endringer i Agros - fagsystemet for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-ordningen) m.fl. Fylkesmannen i Innlandet STORELVDAL_PROD
2020/28 20200804 04.08.2020 Utgående brev Setertilskudd 2019 i Stor-Elvdal Per Hvamstad STORELVDAL_PROD
2020/28 20200804 04.08.2020 Inngående brev Anmodning om oversikt over setertilskudd / setring og bruk av utmarksbeite i 2019 Per Hvamstad STORELVDAL_PROD
2020/28 20200728 28.07.2020 Inngående brev Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), drenering av jordbruksjord og Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL) - Digital utbetalingsanmodning, rapportskjema og sluttføring av saksbehandlingen Fylkesmannen - Horsberg, Stig STORELVDAL_PROD
2020/28 20200624 24.06.2020 Inngående brev Informasjon fra Landbruksdirektoratet: Reviderte rutiner for utveksling av informasjon mellom Mattilsynet og landbruksforvaltningen i saker om dyrevelferd Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/28 20200622 22.06.2020 Inngående brev Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel m.m. - ny oppdatering av Agros for sykdomsavløsning - bekreftelse av inntektsopplysninger Fylkesmannen i Innlandet STORELVDAL_PROD
2020/28 20200610 10.06.2020 Inngående brev Endringer i reglene om nydyrking - forbud mot nydyrking av myr - veiledning, skjema og fastsettelsesbrev Fylkesmannen i Innlandet STORELVDAL_PROD
2020/28 20200403 03.04.2020 Inngående brev KOSTRA-rapportering på landbruksområdet - ber om oversikt over alle reguleringsplaner vedtatt i 2019 FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/28 20200317 17.03.2020 Inngående brev Informasjon fra Landbruksdirektoratet Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/28 20200312 12.03.2020 Inngående brev Informasjon om nydyrkingssaker som sendes på høring til Fylkesmannen i Innlandet FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/28 20200303 03.03.2020 Inngående brev Pålegg om rapportering med hjemmel i jordloven § - Tilbakemelding etter avsluttet kontroll FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/28 20200302 02.03.2020 Inngående brev Spørreskjema til jordlovsmyndighet m.m. - unntak fra søknadsplikt etter jordloven § 12 og endring i forskrift om konsesjonsfrihet LANDBRUKSDIREKTORATET STORELVDAL_PROD
2020/28 20200217 17.02.2020 Inngående brev Informasjonsskriv til landbruksforvaltningen i Innlandet - februar 2020 Innovasjonnorge - Gretha Karin Larsson STORELVDAL_PROD
2020/28 20200217 17.02.2020 Inngående brev Kopi av brev fra landbruksdirektoratet - Svar - søknad om fritak fra konsesjonsplikt ved konsernfusjon LANDBRUKSDIREKTORATET STORELVDAL_PROD
2020/28 20200211 11.02.2020 Inngående brev Tolking av forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket i saker som er oversendt fra Mattilsynet FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/28 20200211 11.02.2020 Utgående brev Purring på innlevering av timelister - fellingslaget for store rovdyr i Stor-Elvdal - Jon Einar Nymoen Jon Einar Nymoen STORELVDAL_PROD
2020/28 20200129 29.01.2020 Inngående brev Tilskudd til Gjødsling og Tettere planting 2020 Fylkesmannen - Holen, Carl Olav STORELVDAL_PROD
2020/28 20200129 29.01.2020 Inngående brev Endring av organisasjonsnr i SvarUt/SvarInn Fylkesmannen - Fløystad, Rannveig Bø STORELVDAL_PROD
2020/28 20200128 28.01.2020 Inngående brev Oversendelse av hjelpeskjema KOSTRA landbruk for rapporteringsåret 2020 FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/28 20200127 27.01.2020 Inngående brev Regionale samlinger for kommunene - tema landbrukslovgivningen mv. FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/28 20200103 03.01.2020 Inngående brev Pålegg om rapportering med hjemmel i jordloven § 3 - Stor-Elvdal kommune FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD