eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2018/674
:
Motorferdsel i utmark - løypekjøring 2019 – 2022
:
Stian Engen Giæver
:
Under behandling
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2018/674 20180706 06.07.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon til bruk av snøscooter til oppkjøring av skiløype mellom Hirkjølen og Lauvåsen - Terje R. Blindheim Terje Robert Blindheim
2018/674 20180706 06.07.2018 Inngående brev Søknad om løyve for løypekjøring med snøscooter - Gunstadsæter velforening Gunstadsæter Velforening v/ Dag Martin Bakken
2018/674 20180716 16.07.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon til løypekjøring i vinterferie og påske årene 2019 - 2021 - Vinjeveien / Lauvåsen laypemaskin Vinjeveien / Lauvåsen løypemaskin, v/ Joar Hagen
2018/674 20180718 18.07.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon til løypekjøring Gråsjøen Vel - videreføring av løyve for årene 2019 - 2022 - Bjørn Olav Fjellmo, Elverum Bjørn Olav Fjellmo
2018/674 20180815 15.08.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon til løypekjøring Strand-Opphus - videreføring av løyve for årene 2019 - 2022 - Trond Nysveen Nysveen Skogsdrift AS
2018/674 20180817 17.08.2018 Inngående brev Søknad om løyve til løypekjøring på Evenstad - permanent skiløype Evenstad Østkjøl HØGSKOLEN I INNLANDET
2018/674 20180830 30.08.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon til kjøring med snøscooter - oppkjøring av skiløyper - Mogrenda samfunnshus SA MOGRENDA SAMFUNNSHUS SA
2018/674 20180830 30.08.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon til kjøring med ATV / leiekjøring - området Gunstadseter og Atnsjøområdet Morten Wang
2018/674 20180831 31.08.2018 Inngående brev Søknad om videreføring av tillatelse til løypekjøring / snøscooterspor til 2 skiløyper på Nysætra - Trond Øverland Trond Øverland
2018/674 20180831 31.08.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon til løypekjøring på Koppangsjordet - Trønnes Vel Trønnes Vel, v/ Bente Merete Kristiansen
2018/674 20180903 03.09.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon om løyve til løypekjøring på Koppangkjølen - Nordre Koppangkjølen Vel Marit Bråten Myrberget
2018/674 20181129 29.11.2018 Saksframlegg/innstilling Behandling av søknad om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark for løypekjøring - Hirkjølen/Lauvåsen
2018/674 20181129 29.11.2018 Saksframlegg/innstilling Behandling av søknad om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark for løypekjøring - Gunstadsæter velforening
2018/674 20181129 29.11.2018 Saksframlegg/innstilling Behandling av søknad om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark for løypekjøring - Vinjevegen/Lauvåsen Løypemaskin
2018/674 20181129 29.11.2018 Saksframlegg/innstilling Behandling av søknad om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark for løypekjøring - Gråsjøen vel
2018/674 20181129 29.11.2018 Saksframlegg/innstilling Behandling av søknad om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark for løypekjøring - Strand-Opphus skiløyper
2018/674 20181129 29.11.2018 Saksframlegg/innstilling Behandling av søknad om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark for løypekjøring - Evenstad østkjøl
2018/674 20181129 29.11.2018 Saksframlegg/innstilling Behandling av søknad om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark for løypekjøring - Mogrenda samfunnshus SA
2018/674 20181129 29.11.2018 Saksframlegg/innstilling Behandling av søknad om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark for løypekjøring - Nysætra
2018/674 20181129 29.11.2018 Saksframlegg/innstilling Behandling av søknad om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark for løypekjøring - Trønnes vel
2018/674 20181129 29.11.2018 Saksframlegg/innstilling Behandling av søknad om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark for løypekjøring - Nordre Koppangkjølen vel
2018/674 20181129 29.11.2018 Saksframlegg/innstilling Behandling av søknad om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark for løypekjøring - Koppang østkjøl
2018/674 20181129 29.11.2018 Saksframlegg/innstilling Behandling av søknad om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark for løypekjøring - Gåla velforening
2018/674 20181129 29.11.2018 Saksframlegg/innstilling Behandling av søknad om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark for løypekjøring - Opphus
2018/674 20181129 29.11.2018 Saksframlegg/innstilling Behandling av søknad om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark for løypekjøring - Myklebysetra vel
2018/674 20181024 24.10.2018 Inngående brev Søknad om videreføring av løyve for løypekjøring på Gåla for Lars Inge Tvenge Leder i Gåla Velforening
2018/674 20181024 24.10.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon til løypekjøring med snøscooter - Myklebysetra - 2019 - 2022 Leder Myklebysetra Vel
2018/674 20181025 25.10.2018 Inngående brev Søknad om videreføring av tillatelse til løypekjøring / snøscooter 2019 - 2022 - Koppang Sportsfiskere KOPPANG SPORTSFISKERE
2018/674 20181203 03.12.2018 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - løypekjøring Hirkjølen/Lauvåsen Terje Robert Blindheim
2018/674 20181203 03.12.2018 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - løypekjøring Gunstadsæter velforening GUNSTADSÆTER VELFORENING
2018/674 20181203 03.12.2018 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - løypekjøring Vinjevegen/Lauvåsen Løypemaskin VINJEVEGEN/LAUVÅSEN LØYPEMASKIN SA
2018/674 20181203 03.12.2018 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - løypekjøring Gråsjøen vel Gråsjøen vel
2018/674 20181203 03.12.2018 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - løypekjøring Strand-Opphus Strand-Opphus skiløyper
2018/674 20181203 03.12.2018 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - løypekjøring Evenstad Østkjøl HØGSKOLEN I INNLANDET
2018/674 20181203 03.12.2018 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - løypekjøring Mogrenda samfunnshus SA MOGRENDA SAMFUNNSHUS SA
2018/674 20181203 03.12.2018 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - løypekjøring Nysætra Trond Øverland
2018/674 20181203 03.12.2018 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - løypekjøring Trønnes Vel TRØNNES VEL
2018/674 20181203 03.12.2018 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - løypekjøring Nordre Koppangkjølen Vel Nordre Koppangkjølen vel
2018/674 20181203 03.12.2018 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - løypekjøring Gåla velforening GÅLA VELFORENING
2018/674 20181203 03.12.2018 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - løypekjøring Myklebysetra vel Myklebysetra vel
2018/674 20181203 03.12.2018 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - løypekjøring Koppang østkjøl KOPPANG SPORTSFISKERE
2018/674 20181203 03.12.2018 Utgående brev Behov for ytterligere opplysninger - søknad om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark for bruk av ATV til oppkjøring av skiløype Morten Wang
2018/674 20181203 03.12.2018 Utgående brev Ettersendelse av standardinformasjon om klageadgang på kommunens vedtak Terje Robert Blindheim m.fl.
2018/674 20181220 20.12.2018 Inngående brev Orientering om registreringsnummer på snøscootere i forbindelse med motorferdsel i utmark / løypekjøring – Myklebysetra Vel Myklebysetra vel
2018/674 20190104 04.01.2019 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - løypekjøring Opphus Severin Myrbakken
2018/674 20190125 25.01.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark for løypekjøring - Steinvik Kjell Oskar Samuelsen
2018/674 20190227 27.02.2019 Saksframlegg/innstilling Behandling av søknad om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark for løypekjøring - Steinvik
2018/674 20190131 31.01.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt melding om registreringsnummer på ny snøscooter knyttet til tillatelse til oppkjøring av skiløyper - Evenstad Østkjøl Sigbjørn Mobekk
2018/674 20190301 01.03.2019 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - løypekjøring Steinvik Kjell Oskar Samuelsen
Versjon:5.2.00