eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2018/658
:
Motorferdsel i utmark - annet 2019 – 2022
:
Stian Engen Giæver
:
Under behandling
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2018/658 20180412 12.04.2018 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - transport av ved i perioden 01.11 - 01.05 årene 2018 - 2021 (ca 6 turer pr år) Leik Pardas Gundersen
2018/658 20180419 19.04.2018 Inngående brev Oversendelse av søknad om dispensasjon til kjøring med 5 snøscootere - ut på tur med de eldre en gang i året på Kjølen - området Bakkmyra, Skårnsjøen, Lang-Brennkrok, Svarttjønn og Vakkertjern - Koppang Sportsfiskere KOPPANG SPORTSFISKERE
2018/658 20180420 20.04.2018 Inngående brev Søknad om videreføring av tillatelse til bruk av snøscooter - egentransport til hytte og isfiskevann - Gråsjøen - motorferdsel utmark - Per Kristian Birkebekk Per Kristian Birkebekk
2018/658 20180611 11.06.2018 Utgående brev Vedrørende deres søknad om dispensasjon til kjøring med 5 snøscootere - ut på tur med de eldre en gang i året på Kjølen - området Bakkmyra, Skårnsjøen, Lang-Brennkrok, Svarttjønn og Vakkertjern - Koppang Sportsfiskere KOPPANG SPORTSFISKERE
2018/658 20180613 13.06.2018 Inngående brev Svar på brev av 11.06.2018 - snøscooterkjøring til Østkjølen KOPPANG SPORTSFISKERE
2018/658 20180615 15.06.2018 Utgående brev Informasjon om kommunens videre behandling av søknad om motorferdsel i utmark KOPPANG SPORTSFISKERE
2018/658 20180718 18.07.2018 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark i forbindelse med transport av ved - Leik Pardas Gundersen Leik Pardas Gundersen
2018/658 20180718 18.07.2018 Utgående brev Tillatelse til bruk av snøscooter for egentransport til hytte og isfiskevann på Gråsjøen - Per Kristian Birkebekk Per Kristian Birkebekk
2018/658 20180718 18.07.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon til kjøring med snøscooter - frakt av utstyr og viltstell - Atnstua - Lessingbua - AS Atnstua Trygve Mathias Wilhelm Røer
2018/658 20180911 11.09.2018 Saksframlegg/innstilling Behandling av søknad om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark for bruk av snøscooter i forbindelse med arrangementet "Ut på tur med de eldre"
2018/658 20180820 20.08.2018 Inngående brev Søknad om videreføring av dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark - Fampen Villreinområde Fampen Villreinområde
2018/658 20180823 23.08.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon til kjøring med snøscooter - 2018/ 2022 - Dølbekken, Korsberghytta - Storgrytdalsseter - Breisjøseter - Arnfinn Steihaug Arnfinn Steihaug
2018/658 20180823 23.08.2018 Inngående brev Søknad om bruk av bil til hytte på Strandsetra gnr 4 bnr 97 - barmarksesongen 2019 og framover Brit Halvorsen
2018/658 20180827 27.08.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon til kjøring med snøscooter - 2018/ 2022 - Søre Mjovass for ettersyn - Halvor Sigfidstad Halvor Sigfridstad
2018/658 20180831 31.08.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon til kjøring med snøscooter - Frode Ophus Frode Ophus
2018/658 20180903 03.09.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon til kjøring med snøscooter - egentransport - Steinar Otnes Steinar Otnes
2018/658 20180911 11.09.2018 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark for bruk av snøscooter i forbindelse med arrangementet "Ut på tur med de eldre" KOPPANG SPORTSFISKERE
2018/658 20180921 21.09.2018 Utgående brev Dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - Halvor Sigfridstad Halvor Sigfridstad
2018/658 20180921 21.09.2018 Utgående brev Dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - Steinar Otnes Steinar Otnes
2018/658 20181017 17.10.2018 Inngående brev Motorferdsel i utmark - søknad om dispensasjon til motorferdsel i utmark - adkomst til Søndre Mjovass 2020 - 2024 Lotte Eline Beisvåg
2018/658 20181129 29.11.2018 Saksframlegg/innstilling Behandling av søknad om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark for villreinregistrering - Fampen villreinområde
2018/658 20181113 13.11.2018 Inngående brev Bekreftelse på avtale mellom DNT og Arnfinn Steihaug om drift av Storgrytdalseter DNT Oslo og Omegn
2018/658 20181129 29.11.2018 Saksframlegg/innstilling Behandling av søknad om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark for transport av materiell og utstyr - Storgrytdalseter, selvbetjent DNT-hytte
2018/658 20181129 29.11.2018 Saksframlegg/innstilling Behandling av søknad om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - AS Atnestua
2018/658 20181203 03.12.2018 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - Fampen Villreinområde FAMPEN VILLREINOMRÅDE
2018/658 20181203 03.12.2018 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - transport av materiell og utstyr til selvbetjent DNT-hytte Arnfinn Steihaug m.fl.
2018/658 20181203 03.12.2018 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - AS Atnstua AS ATNESTUA
2018/658 20181204 04.12.2018 Utgående brev Tillatelse til bruk av snøscooter for persontransport samt frakt av bagasje og utstyr - Frode Ophus Frode Ophus
2018/658 20190227 27.02.2019 Saksframlegg/innstilling Behandling av søknad om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark for bruk av bil til hytte på Strandsetra - Brit Halvorsen
2018/658 20190205 05.02.2019 Inngående brev Legeerklæring - vedlegg til søknad om kjøretillatelse til hytte - ***** ***** Lege Ahmed M. Iqbal
2018/658 20190227 27.02.2019 Saksframlegg/innstilling Behandling av søknad om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - frakt av personer og utstyr til søndre Mjovass
2018/658 20190301 01.03.2019 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - bruk av bil til hytte på Strandsetra Brit Halvorsen
2018/658 20190301 01.03.2019 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - Lotte Eline Beisvåg Lotte Eline Beisvåg
2018/658 20190307 07.03.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - bruk av snøscooter for transport av båt til Sørtjørna Lars Løken Granlund
2018/658 20190405 05.04.2019 Saksframlegg/innstilling Behandling av søknad om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - transport av båt til Sørtjørna
2018/658 20190405 05.04.2019 Saksframlegg/innstilling Behandling av søknad om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - bruk av ATV for transport til isfiskevann og hytte
2018/658 20190321 21.03.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - Frode Hjelle Frode Hjelle
2018/658 20190325 25.03.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark for perioden februar 2019 - mai 2020 - fra parkering strandsetra til egen hytte *****
2018/658 20190327 27.03.2019 Utgående brev Dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - Arild Tangen Arild Tangen
2018/658 20190408 08.04.2019 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - Lars Løken Granlund Lars Løken Granlund
2018/658 20190408 08.04.2019 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - Frode Hjelle Frode Hjelle
2018/658 20190429 29.04.2019 Inngående brev Varsel om motorferdsel i utmark for frakt av båt fra Fampsætra til Sørtjern Lars Løken Granlund
2018/658 20190531 31.05.2019 Inngående brev Søknad dispensasjon for motorferdsel i utmark - Søndre Messelt seter Torunn Simengård Messelt
2018/658 20190708 08.07.2019 Saksframlegg/innstilling Behandling av søknad om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - Torunn S. Messelt
2018/658 20190710 10.07.2019 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - Torunn Simengård Messelt Torunn Simengård Messelt
2018/658 20190712 12.07.2019 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark - bekreftelse på adgang til å benytte andre sjåfører Torunn Simengård Messelt
2018/658 20190806 06.08.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon til brukav ATV - frakt av ved, proviant og utstyr - 3 ganger pr år - Midtliveien - Klettbua 2019 - 2021 - Ole Sollien Ole Sollien
2018/658 20190812 12.08.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon til kjøring med ATV og traktor - 2019 - 2021 - Eirik Messelt Eirik Frøisland Messelt
2018/658 20190815 15.08.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark for uttransport av elg - Hemmeldalen NR - Strandsameiet v/Johnny Granlien Johnny Medvin Granlien
2018/658 20190904 04.09.2019 Saksframlegg/innstilling Behandling av søknad om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - Ole Sollien
2018/658 20190904 04.09.2019 Saksframlegg/innstilling Behandling av søknad om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - Eirik Frøisland Messelt
2018/658 20190904 04.09.2019 Saksframlegg/innstilling Behandling av søknad om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - Johnny Medvin Granlien
2018/658 20190823 23.08.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark i forbindelses med årets elgjakt på Finnsjøen Ole-Christian Linstad
2018/658 20190904 04.09.2019 Saksframlegg/innstilling Behandling av søknad om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - Ole-Christian Linstad
2018/658 20190905 05.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - Ole Sollien Ole Sollien
2018/658 20190905 05.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - Johnny Medvin Granlien Johnny Medvin Granlien
2018/658 20190905 05.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - Eirik Frøisland Messelt Eirik Frøisland Messelt
2018/658 20190905 05.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - Ole-Christian Linstad Ole-Christian Linstad
2018/658 20190906 06.09.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - Bruk av traktor med henger i forbindelse med moseplukking - Sturla Elvsveen Sturla Elvsveen
2018/658 20191008 08.10.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon til å benytte båt med motor til fiskekultiveringsarbeid på Bjørsjøen - Stor-Elvdal JFF John Smedbakken
2018/658 20191008 08.10.2019 Utgående brev Tillatelse til bruk av båt på Bjørsjøen - Stor-Elvdal JFF avd. Trønnes Stor-Elvdal JFF, avdeling Trønnes
2018/658 20191024 24.10.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark Frode Tjernmoen
2018/658 20191206 06.12.2019 Utgående brev Dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - Frode Tjernmoen Frode Tjernmoen
Versjon:5.2.00