eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2016/940
:
Chronic Waste Disease (CWD) – fellesmappe
:
Stian Engen Giæver
:
Under behandling
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2016/940 20160714 14.07.2016 Utgående brev Orienteringsbrev Chronic wasting disease (CWD) på hjortevilt - Stor-Elvdal kommune Iht. adresseliste
2016/940 20160721 21.07.2016 Inngående brev Informasjon vedrørende Chronic wasting disease (CWD) hos hjortedyr Avdeling Glåmdal og Østerdal
2016/940 20160816 16.08.2016 Inngående brev Anmodning om forslag på løsninger av tiltak i forbindelse med Chronic Wasting Disease på hjortevilt Messelt utmarksområde
2016/940 20161031 31.10.2016 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra forbud mot fòringssteder i Stor-Elvdal kommune MATTILSYNET
2016/940 20161109 09.11.2016 Inngående brev Dispensasjon fra forskrift om midlertidige tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Diseas (CWD) for perioden 03.11.2016 - 01.01.2017 Mattilsynet
2016/940 20161221 21.12.2016 Utgående brev Høringssvar - forslag om endring av CWD-forskriften MATTILSYNET
2016/940 20170113 13.01.2017 Inngående brev Innvilget søknad om dispensasjon fra forskrift om midlertidige tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease Mattilsynet Region Øst
2016/940 20170113 13.01.2017 Inngående brev Oversendelse av instruks til SNO - oppfølging av skrantesjuke 06012017 MILJØDIREKTORATET
2016/940 20170209 09.02.2017 Inngående brev SNO-instruks - oppfølging av skrantesjuke (CWD) på villrein - nye instrukser MILJØDIREKTORATET
2016/940 20170906 06.09.2017 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra forbud mot fôringssteder i Stor-Elvdal kommune MATTILSYNET
2016/940 20170823 23.08.2017 Inngående brev Vurderinger vedrørende fortsatt behov for fôring av hjortevilt i Hedmark Hedmark fylkeskommune
2016/940 20170904 04.09.2017 Inngående brev Trafikkulukker ved slutt på fôring - holde elgen borte fra trafikken Høgskolen i Innlandet
2016/940 20170906 06.09.2017 Inngående brev CWD prøver av fallvilt Mattilsynet avd. Glåmdal og Østerdal
2016/940 20171006 06.10.2017 Inngående brev Dispensasjon til midlertidig fôring av ville hjortedyr MATTILSYNET
2016/940 20171129 29.11.2017 Utgående brev Utarbeidelse av plan for tiltak ved en eventuell bråstopp i fôringen HEDMARK FYLKESKOMMUNE
2016/940 20171027 27.10.2017 Utgående brev Klage på vedtak - dispensasjon til midlertidig fôring av ville hjortedyr - sak 2017/193760 MATTILSYNET
2016/940 20171124 24.11.2017 Inngående brev Orientering om oversendelse av klagesak til hovedkontoret - Chronic Waste Disease (CWD) – fellesmappe MATTILSYNET
2016/940 20171129 29.11.2017 Inngående brev Orientering til kommuner om tilskudd til uttak av prøver fra fallvilt for å kartlegge skrantesjuke (CWD) MILJØDIREKTORATET
2016/940 20171211 11.12.2017 Inngående brev Kopi av innsendt søknad til miljødirektoratet - tilskudd til uttak av prøver fra fallvilt for å kartlegge skrantesjuke (CWD) - 2017 MILJØDIREKTORATET
2016/940 20171220 20.12.2017 Inngående brev Utbetaling av tilskudd til uttak av prøver fra fallvilt for å kartlegge skrantesjuke (CWD) 2017 - Stor-Elvdal kommune MILJØDIREKTORATET
2016/940 20171221 21.12.2017 Inngående brev Foreløpig svar i forvaltningssak - Chronic Waste Disease (CWD) Mattilsynet
2016/940 20180118 18.01.2018 Inngående brev Stadfestelse av vedtak om slikkestein MATTILSYNET
2016/940 20180123 23.01.2018 Inngående brev Nødfòring av rådyr på grunn av vanskelige snøforhold - føringer Mattilsynet
2016/940 20180208 08.02.2018 Utgående brev Forhåndsvarsel om potensiell stopp i fôring av elg og behov for snarlige tiltak på vei og bane MATTILSYNET m.fl.
2016/940 20180209 09.02.2018 Inngående brev Innvilget søknad om tilskudd til foring av hjortevilt BANE NOR SF
2016/940 20180216 16.02.2018 Inngående brev Informasjonsskriv til kommuner og villreinnemnder. Kartlegging av skrantesjuke på elg, hjort, rådyr og villrein i 2018 MILJØDIREKTORATET
2016/940 20180502 02.05.2018 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra forbud mot å legge ut fôr og saltslikkesteiner til ville hjortedyr, Stor-Elvdal kommune MATTILSYNET
2016/940 20180428 28.04.2018 Inngående brev Bekreftelse på mottatt søknad om tilskudd til uttak av prøver fra fallvilt for å kartlegge skrantesjuke (CWD) - 2018 MILJØDIREKTORATET
2016/940 20180503 03.05.2018 Inngående brev Svar - Søknad om tilskudd til vilttiltak - 2018 Hedmark fylkeskommune
2016/940 20180503 03.05.2018 Inngående brev Svar - Søknad om tilskudd til vilttiltak - 2018 - Felles beitetaksering for alle vald i Stor-Elvdal Hedmark fylkeskommune
2016/940 20180522 22.05.2018 Utgående brev Bekreftelse på mottatt svar vedrørende søknad om tilskudd til vilttiltak - 2018 - Felles beitetaksering for alle vald i Stor-Elvdal HEDMARK FYLKESKOMMUNE
2016/940 20180716 16.07.2018 Inngående brev Utbetaling av tilskudd til uttak av prøver fra fallvilt for å kartlegge skrantesjuke (CWD) 2018 - Stor-Elvdal kommune MILJØDIREKTORATET
2016/940 20180904 04.09.2018 Inngående brev Mattilsynet gir tillatelse til planmessig fôring av ville hjortedyr og avslag på søknad om dispensasjon til utleggelse av saltslikkestener. Mattilsynet
2016/940 20190213 13.02.2019 Inngående brev Foreløpig svar på søknad om tilskudd til vilttiltak - 2019 Hedmark fylkeskommune
2016/940 20190214 14.02.2019 Utgående brev Rapport på kommunens bruk av tilskudd til vilttiltak - felles beitetaksering for alle vald i Stor-Elvdal HEDMARK FYLKESKOMMUNE
Versjon:5.2.00