eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2016/868
:
Tildeling av sykehjemsplass - omsorgsbolig - lovendring - lokal forskrift - Stor-Elvdal kommune
:
Cisilie Selnes Westgaard
:
Under behandling
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2016/868 20160623 23.06.2016 Inngående brev Viktig lovendring - rett til sykehjemsplass - påbud om lokal forskrift RO
2016/868 20160626 26.06.2016 Inngående brev Lovendring om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister Helse- og omsorgsdepartementet
2016/868 20160819 19.08.2016 Inngående brev Rett til langtidsplass i sykehjem - kommunen har plikt til å utforme lokal forskrift i løpet av 2017 RO, v/ Brit Oddny Sten
2016/868 20170131 31.01.2017 Inngående brev Statusoppdatering - lovendring om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kommunenes arbeid med kommunale kriterier FYLKESMANNEN I HEDMARK
2016/868 20170207 07.02.2017 Utgående brev Statusoppdatering - lovendring om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kommunenes arbeid med kommunale kriterier FYLKESMANNEN I HEDMARK
2016/868 20170403 03.04.2017 Inngående brev Spørreskjema - om tildeling av langtidsplass i sykehjem Universitetet i Oslo
2016/868 20170407 07.04.2017 Inngående brev Veileder i saksbehandling - presiseringer, klargjøringer og planlagt oppdatering av veilederen HELSEDIREKTORATET
2016/868 20170508 08.05.2017 Inngående brev Rett til sykehjemsplass - fristen for å få på plass en lokal forskrift er 1.juli 2017 - forespørsel om bistand RO
2016/868 20170627 27.06.2017 Saksframlegg/innstilling Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Stor-Elvdal kommune - kriterier og ventelister
2016/868 20170706 06.07.2017 Utgående brev Lokal forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem - til uttalelse Rådet for likestilling for funksjonshemmede v/ Jan Erik Hageler Lingjerde m.fl.
2016/868 20170904 04.09.2017 Inngående brev Påminnelse - spørsmål om venteliste til sykehjemsplass TV 2 nyhetene
2016/868 20171013 13.10.2017 Inngående brev Statusoppdatering - kommunale forskrifter med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig FYLKESMANNEN I HEDMARK
2016/868 20171113 13.11.2017 Inngående brev Påminnelse - statusoppdatering - kommunale forskrifter med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig FYLKESMANNEN I HEDMARK
2016/868 20171116 16.11.2017 Utgående brev Svar på statusoppdatering - kommunale forskrifter med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig FYLKESMANNEN I HEDMARK
2016/868 20171207 07.12.2017 Inngående brev Uttalelse til lokal forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem Halvor Berger, Eldrerådet
2016/868 20171227 27.12.2017 Saksframlegg/innstilling Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Stor-Elvdal kommune
2016/868 20180301 01.03.2018 Inngående brev Orientering om kommende tertialvis rapportering av ventelistetall HELSEDIREKTORATET
2016/868 20180314 14.03.2018 Inngående brev Anmodning om å fremme forslag om samboergaranti ved tildeling av plasser på Moratunet sykehjem Alexander Ramse Olsen, Stor-Elvdal FrP
2016/868 20180411 11.04.2018 Inngående brev Påminnelse om rapportering på ventetider HELSEDIREKTORATET
2016/868 20180821 21.08.2018 Inngående brev Klargjøring for kommuner at praksis med barn som bosettes på sykehjem mot familiens ønske og barnets beste, er i strid med Stortingets intensjon og skal opphøre HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2016/868 20180827 27.08.2018 Inngående brev Påminnelse - rapportering på ventetider Helsedirektoratet
2016/868 20180830 30.08.2018 Inngående brev Rapportering på ventetider Helsedirektoratet
2016/868 20180830 30.08.2018 Utgående brev Questback kvittering - ventelistetall 2. tertial 2018 Helsedirektoratet
2016/868 20181213 13.12.2018 Inngående brev Rapportering på ventetider / ventelistetall for personer som oppfyller kommunens kriterier til langtidsplass HELSEDIREKTORATET
2016/868 20190103 03.01.2019 Inngående brev QuestBack kvittering ventelistetall 3. tertial 2018 QuestBack
2016/868 20190129 29.01.2019 Inngående brev Påminnelse om undersøkelse om kapasitet og fremtidig behov for sykehjems- og heldøgns plasser i pleie og omsorg 2019 Questback - Martin Fjordholm
2016/868 20190219 19.02.2019 Inngående brev Svar på undersøkelse - kapasitet og fremtidig behov for sykehjems- og heldøgns plasser i pleie og omsorg 2019 Questback - QuestBack
2016/868 20190425 25.04.2019 Inngående brev Påminnelse - rapportering på ventetider Helsedirektoratet
2016/868 20190502 02.05.2019 Inngående brev Påminnelse - rapportering på ventetider Helsedirektoratet
2016/868 20190508 08.05.2019 Inngående brev Ny påminnelse - rapportering på ventetider Helsedirektoratet
2016/868 20190513 13.05.2019 Inngående brev Questback kvittering - ventelistetall 1. tertial 2019 Questback - QuestBack
Versjon:5.2.00