eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Alle medlemmer
Alle medlemmer listet med navn, representerer, rolle og kontaktinformasjon
Linda Otnes Henriksen Administrasjonsutvalget Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem lot@stor-elvdal.kommune.no 91879149 Ikke registrert
Maren Buen Administrasjonsutvalget Senterpartiet (SP) Varamedlem mbu@stor-elvdal.kommune.no 94210697 Ikke registrert
Terje Andreas Hoffstad Administrasjonsutvalget Arbeiderpartiet (AP) Medlem vterjeho@hotmail.com 41043011 Ikke registrert
Even Moen Administrasjonsutvalget Senterpartiet (SP) Varamedlem even.moen@stor-elvdal.kommune.no 90889891 Ikke registrert
Ane Eriksen Hamiltom Administrasjonsutvalget Sosialistisk venstreparti (SV) Nestleder ane_eriksen@hotmail.com 97024779 Ikke registrert
Sverre Oskar Øverby Administrasjonsutvalget Venstre (V) Leder sooverby@gmail.com 93223309 Ikke registrert
Tanja Engeberg Administrasjonsutvalget () Medlem TanjaIrene.Engelberg@stor-elvdal.kommune.no Ikke registrert Ikke registrert
Mari Kværnes Administrasjonsutvalget () Medlem Mari.Kvaernes@stor-elvdal.kommune.no Ikke registrert Ikke registrert
Mona Kristiansen Eldrerådet Venstre (V) Varamedlem Monakristiansen72@gmail.com 47657249 Ikke registrert
Monica Skjæret Eldrerådet Arbeiderpartiet (AP) Medlem monicaskj@gmail.com 99640910 Ikke registrert
Jan Erik Hageler Lingjerde Eldrerådet Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem janerikhagler@gmail.com 95444640 Ikke registrert
Turid Lucie Hoffstad Eldrerådet () Medlem lavikinge@gmail.com 40808377 Ikke registrert
Egil Rønning Eldrerådet () Leder egronnin@outlook.com Ikke registrert Ikke registrert
Ole Christian Halse Eldrerådet Høyre (H) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Kirsten Myrbakken Eldrerådet () Nestleder Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Ole Johan Dahl Eldrerådet () Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Kari Ulvmoen Eldrerådet () Varamedlem mess@online.no 91573310 Ikke registrert
Linda Otnes Henriksen Formannskapet Arbeiderpartiet (AP) Medlem lot@stor-elvdal.kommune.no 91879149 Ikke registrert
John Olav Sundli Formannskapet Senterpartiet (SP) Varamedlem jos@stor-elvdal.kommune.no 95220192 Ikke registrert
Maren Buen Formannskapet Senterpartiet (SP) Medlem mbu@stor-elvdal.kommune.no 94210697 Ikke registrert
Tor Einar Skogesal Formannskapet Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem Sollia.bygg@online.no 90859574 Ikke registrert
Terje Andreas Hoffstad Formannskapet Arbeiderpartiet (AP) Medlem vterjeho@hotmail.com 41043011 Ikke registrert
Morten Gustu Formannskapet Arbeiderpartiet (AP) Medlem gustu@online.no 90558321 Ikke registrert
Monica Skjæret Formannskapet Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem monicaskj@gmail.com 99640910 Ikke registrert
Terje Kværnes Formannskapet Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem terje.kvaernes@mhbr.no 97063375 Ikke registrert
Ketil Øien Formannskapet Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem Ketil.oien@ringnes.no 91713058 Ikke registrert
Lampueng Røste Formannskapet Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem Lampueng_32@hotmail.com 40173530 Ikke registrert
Turid Lucie Hoffstad Formannskapet Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem lavikinge@gmail.com 40808377 Ikke registrert
Even Moen Formannskapet Senterpartiet (SP) Ordfører even.moen@stor-elvdal.kommune.no 90889891 Ikke registrert
Ane Eriksen Hamiltom Formannskapet Sosialistisk venstreparti (SV) Varaordfører ane_eriksen@hotmail.com 97024779 Ikke registrert
Stein Wølner Bie Formannskapet Sosialistisk venstreparti (SV) Varamedlem steinbie@online.no 95855757 Ikke registrert
Sverre Oskar Øverby Formannskapet Venstre (V) Medlem sooverby@gmail.com 93223309 Ikke registrert
Alexander Ramse Olsen Formannskapet Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem ramse-foto@hotmail.no 93235699 Ikke registrert
Linda Otnes Henriksen Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Medlem lot@stor-elvdal.kommune.no 91879149 Ikke registrert
Mona Kristiansen Kommunestyret Venstre (V) Varamedlem Monakristiansen72@gmail.com 47657249 Ikke registrert
John Olav Sundli Kommunestyret Senterpartiet (SP) Medlem jos@stor-elvdal.kommune.no 95220192 Ikke registrert
Maren Buen Kommunestyret Senterpartiet (SP) Medlem mbu@stor-elvdal.kommune.no 94210697 Ikke registrert
Tor Einar Skogesal Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Medlem Sollia.bygg@online.no 90859574 Ikke registrert
Terje Andreas Hoffstad Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Medlem vterjeho@hotmail.com 41043011 Ikke registrert
Morten Gustu Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Medlem gustu@online.no 90558321 Ikke registrert
Monica Skjæret Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Medlem monicaskj@gmail.com 99640910 Ikke registrert
Terje Kværnes Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Medlem terje.kvaernes@mhbr.no 97063375 Ikke registrert
Ketil Øien Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem Ketil.oien@ringnes.no 91713058 Ikke registrert
Lampueng Røste Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem Lampueng_32@hotmail.com 40173530 Ikke registrert
Jan Erik Hageler Lingjerde Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem janerikhagler@gmail.com 95444640 Ikke registrert
Turid Lucie Hoffstad Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem lavikinge@gmail.com 40808377 Ikke registrert
Sigbjørn Mobekk Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem agemobekk@hotmail.com 99274673 Ikke registrert
Wenche Henriksen Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem wehen@hotmail.com 95084536 Ikke registrert
Even Moen Kommunestyret Senterpartiet (SP) Ordfører even.moen@stor-elvdal.kommune.no 90889891 Ikke registrert
Ane Eriksen Hamiltom Kommunestyret Sosialistisk venstreparti (SV) Varaordfører ane_eriksen@hotmail.com 97024779 Ikke registrert
Stein Wølner Bie Kommunestyret Sosialistisk venstreparti (SV) Medlem steinbie@online.no 95855757 Ikke registrert
Ellen Marie Tangen Kommunestyret Sosialistisk venstreparti (SV) Varamedlem ellmar@online.no 95088465 Ikke registrert
Kjell Øverby Kommunestyret Sosialistisk venstreparti (SV) Varamedlem kjell2480@gmail.com 90957760 Ikke registrert
Kjell Arne Langdal Kommunestyret Sosialistisk venstreparti (SV) Varamedlem kjell.langdal@inn.no 90584532 Ikke registrert
Sverre Oskar Øverby Kommunestyret Venstre (V) Medlem sooverby@gmail.com 93223309 Ikke registrert
Inger Marie Furuseth Kommunestyret Venstre (V) Varamedlem imfu@icloud.com 90639366 Ikke registrert
Olav Follstad Kommunestyret Venstre (V) Varamedlem Olav.follstad@gmail.com 47685708 Ikke registrert
Lisbeth Vedå Kommunestyret Venstre (V) Varamedlem lisbeth_vedaa@hotmail.com 47657885 Ikke registrert
Thor Arne Haug Kommunestyret Høyre (H) Medlem tah@stor-elvdal.kommune.no 95177022 Ikke registrert
Kari-Mette Klausen Strand Kommunestyret Høyre (H) Medlem Karimetteklausenstrand468@gmail.com 91709896 Ikke registrert
Ingvald Lyngar Landet Kommunestyret Høyre (H) Varamedlem Pb394@msn.com 95137617 Ikke registrert
Niels Thomas Burchardt Kommunestyret Høyre (H) Varamedlem mess@online.no 91573310 Ikke registrert
Asgeir Christian Lyng Kommunestyret Høyre (H) Varamedlem asgeircl@online.no 99390662 Ikke registrert
Ellen Cathrine Burchardt Kommunestyret Høyre (H) Varamedlem ninneb@hotmail.com 41653570 Ikke registrert
Alexander Ramse Olsen Kommunestyret Fremskrittspartiet (FRP) Medlem ramse-foto@hotmail.no 93235699 Ikke registrert
Laila Nilsen Kommunestyret Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem Lainilse@online.no 91759718 Ikke registrert
Knut-Arne Mellemmoen Kommunestyret Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem mellemmo@hotmail.com 97502325 Ikke registrert
Kjell Erlingsen Kommunestyret Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem Kerlin2@online.no 41250228 Ikke registrert
Anne Tove Hem Kommunestyret Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem antohem@online.no 41270651 Ikke registrert
Hans Håkon Vestlund Kommunestyret Senterpartiet (SP) Medlem hvestlun@online.no 91346612 Ikke registrert
Gry Falck Kommunestyret Senterpartiet (SP) Medlem gryfalck@frisurf.no 90502815 Ikke registrert
Ole Anton Brænd Kommunestyret Senterpartiet (SP) Varamedlem Ole.a.uti@hotmail.com 97101999 Ikke registrert
Ole Sollien Kommunestyret Senterpartiet (SP) Varamedlem Ole.sollien@outlook.com 90061609 Ikke registrert
Ida Torsteinsen Heier Kommunestyret Senterpartiet (SP) Varamedlem Ida_heier@hotmail.com 98438171 Ikke registrert
Knut Kristiansen Kommunestyret Senterpartiet (SP) Varamedlem Rekri3@online.no 95878670 Ikke registrert
Hilde Myrvang Kommunestyret Senterpartiet (SP) Varamedlem hgorostuen@hotmail.com 93057152 Ikke registrert
Hans-Petter Ruud Kommunestyret Senterpartiet (SP) Varamedlem Hp.ruud@outlook.com 91882545 Ikke registrert
Håkon Edvard Nesset Kommunestyret Senterpartiet (SP) Varamedlem He.nesset@gmail.com 95971097 Ikke registrert
Geir Furuset Kommunestyret Senterpartiet (SP) Varamedlem gfuruz@gmail.com 95496087 Ikke registrert
Synnøve Solbakken Hjermstad Kommunestyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem sysol16161@gmail.com 98028300 Ikke registrert
Christian Bianchi Strømme Kommunestyret Sosialistisk venstreparti (SV) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Tone Wiik Kommunestyret Sosialistisk venstreparti (SV) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Jan Erik Hageler Lingjerde Kontrollutvalget Arbeiderpartiet (AP) Nestleder janerikhagler@gmail.com 95444640 Ikke registrert
Kjell Øverby Kontrollutvalget Sosialistisk venstreparti (SV) Medlem kjell2480@gmail.com 90957760 Ikke registrert
Gry Falck Kontrollutvalget Senterpartiet (SP) Medlem gryfalck@frisurf.no 90502815 Ikke registrert
Egil Rønning Kontrollutvalget Arbeiderpartiet (AP) Leder egronnin@outlook.com Ikke registrert Ikke registrert
Per Modal Kontrollutvalget Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Anne Herud Kontrollutvalget Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Synnøve Solbakken Hjermstad Kontrollutvalget Arbeiderpartiet (AP) Medlem sysol16161@gmail.com 98028300 Ikke registrert
Linda Otnes Henriksen Planutvalget Arbeiderpartiet (AP) Medlem lot@stor-elvdal.kommune.no 91879149 Ikke registrert
John Olav Sundli Planutvalget Senterpartiet (SP) Varamedlem jos@stor-elvdal.kommune.no 95220192 Ikke registrert
Maren Buen Planutvalget Senterpartiet (SP) Medlem mbu@stor-elvdal.kommune.no 94210697 Ikke registrert
Tor Einar Skogesal Planutvalget Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem Sollia.bygg@online.no 90859574 Ikke registrert
Terje Andreas Hoffstad Planutvalget Arbeiderpartiet (AP) Medlem vterjeho@hotmail.com 41043011 Ikke registrert
Morten Gustu Planutvalget Arbeiderpartiet (AP) Medlem gustu@online.no 90558321 Ikke registrert
Monica Skjæret Planutvalget Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem monicaskj@gmail.com 99640910 Ikke registrert
Terje Kværnes Planutvalget Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem terje.kvaernes@mhbr.no 97063375 Ikke registrert
Ketil Øien Planutvalget Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem Ketil.oien@ringnes.no 91713058 Ikke registrert
Lampueng Røste Planutvalget Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem Lampueng_32@hotmail.com 40173530 Ikke registrert
Turid Lucie Hoffstad Planutvalget Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem lavikinge@gmail.com 40808377 Ikke registrert
Even Moen Planutvalget Senterpartiet (SP) Ordfører even.moen@stor-elvdal.kommune.no 90889891 Ikke registrert
Ane Eriksen Hamiltom Planutvalget Sosialistisk venstreparti (SV) Varaordfører ane_eriksen@hotmail.com 97024779 Ikke registrert
Stein Wølner Bie Planutvalget Sosialistisk venstreparti (SV) Varamedlem steinbie@online.no 95855757 Ikke registrert
Sverre Oskar Øverby Planutvalget Venstre (V) Medlem sooverby@gmail.com 93223309 Ikke registrert
Alexander Ramse Olsen Planutvalget Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem ramse-foto@hotmail.no 93235699 Ikke registrert
Maren Buen Styret for KF Stor-Elvdal kommuneskoger Senterpartiet (SP) Varamedlem mbu@stor-elvdal.kommune.no 94210697 Ikke registrert
Morten Gustu Styret for KF Stor-Elvdal kommuneskoger Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem gustu@online.no 90558321 Ikke registrert
Ane Eriksen Hamiltom Styret for KF Stor-Elvdal kommuneskoger Sosialistisk venstreparti (SV) Nestleder ane_eriksen@hotmail.com 97024779 Ikke registrert
Ingvald Lyngar Landet Styret for KF Stor-Elvdal kommuneskoger Høyre (H) Varamedlem Pb394@msn.com 95137617 Ikke registrert
Torstein Storaas Styret for KF Stor-Elvdal kommuneskoger Arbeiderpartiet (AP) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Haaken Mathiesen Styret for KF Stor-Elvdal kommuneskoger Høyre (H) Medlem sollia.bygg@online.no 90859574 Ikke registrert
Inge Strand Styret for KF Stor-Elvdal kommuneskoger () Medlem steinbie@online.no 95855757 Ikke registrert
Christian Mathiesen Styret for KF Stor-Elvdal kommuneskoger Høyre (H) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Severin Myrbakken Styret for KF Stor-Elvdal kommuneskoger () Leder severin@myrbakken.no 99 26 40 35 Ikke registrert
John Olav Sundli Utvalg for skole, kultur og omsorg / SKO-utvalget Senterpartiet (SP) Varamedlem jos@stor-elvdal.kommune.no 95220192 Ikke registrert
Maren Buen Utvalg for skole, kultur og omsorg / SKO-utvalget Senterpartiet (SP) Medlem mbu@stor-elvdal.kommune.no 94210697 Ikke registrert
Tor Einar Skogesal Utvalg for skole, kultur og omsorg / SKO-utvalget Arbeiderpartiet (AP) Medlem Sollia.bygg@online.no 90859574 Ikke registrert
Morten Gustu Utvalg for skole, kultur og omsorg / SKO-utvalget Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem gustu@online.no 90558321 Ikke registrert
Monica Skjæret Utvalg for skole, kultur og omsorg / SKO-utvalget Arbeiderpartiet (AP) Medlem monicaskj@gmail.com 99640910 Ikke registrert
Terje Kværnes Utvalg for skole, kultur og omsorg / SKO-utvalget Arbeiderpartiet (AP) Medlem terje.kvaernes@mhbr.no 97063375 Ikke registrert
Ketil Øien Utvalg for skole, kultur og omsorg / SKO-utvalget Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem Ketil.oien@ringnes.no 91713058 Ikke registrert
Lampueng Røste Utvalg for skole, kultur og omsorg / SKO-utvalget Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem Lampueng_32@hotmail.com 40173530 Ikke registrert
Turid Lucie Hoffstad Utvalg for skole, kultur og omsorg / SKO-utvalget Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem lavikinge@gmail.com 40808377 Ikke registrert
Sigbjørn Mobekk Utvalg for skole, kultur og omsorg / SKO-utvalget Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem agemobekk@hotmail.com 99274673 Ikke registrert
Wenche Henriksen Utvalg for skole, kultur og omsorg / SKO-utvalget Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem wehen@hotmail.com 95084536 Ikke registrert
Stein Wølner Bie Utvalg for skole, kultur og omsorg / SKO-utvalget Sosialistisk venstreparti (SV) Varamedlem steinbie@online.no 95855757 Ikke registrert
Inger Marie Furuseth Utvalg for skole, kultur og omsorg / SKO-utvalget Venstre (V) Medlem imfu@icloud.com 90639366 Ikke registrert
Thor Arne Haug Utvalg for skole, kultur og omsorg / SKO-utvalget Høyre (H) Nestleder tah@stor-elvdal.kommune.no 95177022 Ikke registrert
Kari-Mette Klausen Strand Utvalg for skole, kultur og omsorg / SKO-utvalget Høyre (H) Varamedlem Karimetteklausenstrand468@gmail.com 91709896 Ikke registrert
Alexander Ramse Olsen Utvalg for skole, kultur og omsorg / SKO-utvalget Fremskrittspartiet (FRP) Leder ramse-foto@hotmail.no 93235699 Ikke registrert
Laila Nilsen Utvalg for skole, kultur og omsorg / SKO-utvalget Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem Lainilse@online.no 91759718 Ikke registrert
Hans Håkon Vestlund Utvalg for skole, kultur og omsorg / SKO-utvalget Senterpartiet (SP) Varamedlem hvestlun@online.no 91346612 Ikke registrert
Synnøve Solbakken Hjermstad Utvalg for skole, kultur og omsorg / SKO-utvalget Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem sysol16161@gmail.com 98028300 Ikke registrert
Linda Otnes Henriksen Valgstyret Arbeiderpartiet (AP) Medlem lot@stor-elvdal.kommune.no 91879149 Ikke registrert
John Olav Sundli Valgstyret Senterpartiet (SP) Varamedlem jos@stor-elvdal.kommune.no 95220192 Ikke registrert
Maren Buen Valgstyret Senterpartiet (SP) Medlem mbu@stor-elvdal.kommune.no 94210697 Ikke registrert
Tor Einar Skogesal Valgstyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem Sollia.bygg@online.no 90859574 Ikke registrert
Terje Andreas Hoffstad Valgstyret Arbeiderpartiet (AP) Medlem vterjeho@hotmail.com 41043011 Ikke registrert
Morten Gustu Valgstyret Arbeiderpartiet (AP) Medlem gustu@online.no 90558321 Ikke registrert
Monica Skjæret Valgstyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem monicaskj@gmail.com 99640910 Ikke registrert
Terje Kværnes Valgstyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem terje.kvaernes@mhbr.no 97063375 Ikke registrert
Ketil Øien Valgstyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem Ketil.oien@ringnes.no 91713058 Ikke registrert
Lampueng Røste Valgstyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem Lampueng_32@hotmail.com 40173530 Ikke registrert
Turid Lucie Hoffstad Valgstyret Arbeiderpartiet (AP) Varamedlem lavikinge@gmail.com 40808377 Ikke registrert
Even Moen Valgstyret Senterpartiet (SP) Ordfører even.moen@stor-elvdal.kommune.no 90889891 Ikke registrert
Ane Eriksen Hamiltom Valgstyret Sosialistisk venstreparti (SV) Varaordfører ane_eriksen@hotmail.com 97024779 Ikke registrert
Stein Wølner Bie Valgstyret Sosialistisk venstreparti (SV) Varamedlem steinbie@online.no 95855757 Ikke registrert
Sverre Oskar Øverby Valgstyret Venstre (V) Medlem sooverby@gmail.com 93223309 Ikke registrert
Thor Arne Haug Valgstyret Høyre (H) Varamedlem tah@stor-elvdal.kommune.no 95177022 Ikke registrert
Alexander Ramse Olsen Valgstyret Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem ramse-foto@hotmail.no 93235699 Ikke registrert
Synnøve Solbakken Hjermstad Kontrollutvalget Arbeiderpartiet (AP) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert