eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/173 20190318 18.03.2019 Utgående brev Konsesjon på erverv av landbrukseiendommen Granhaugen gnr 46 bnr 3 m.fl. - Jørn Sverre Lien og Mary-Lou Stavrum Taugbøl Jørn Sverre Lien m.fl.
2019/203 20190318 18.03.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad på 2 x 100 % faste lærerstillinger og et vikariat i 30 % ved Stor-Elvdal ungdomsskole fra skoleåret 2019/2020 *****
2019/203 20190318 18.03.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad på 2 x 100 % faste lærerstillinger og et vikariat i 30 % ved Stor-Elvdal ungdomsskole fra skoleåret 2019/2020 *****
Ingen tilgang 20190318 18.03.2019 Inngående brev Ønske om forslag til jurymedlem til Zlin Film Festival i Tsjekkia - ungdom mellom 12 og 14 år fra Hedmark Hedmark fylkeskommune
Ingen tilgang 20190318 18.03.2019 Inngående brev Avslag på søknad om regional medfinansiering av bredbåndsutbygging i Stor-Elvdal kommune, fra Koppang til kommunegrensen i sør Hedmark fylkeskommune
2019/60 20190318 18.03.2019 Utgående brev Tilbud om sommerjobb i Hjemmebaserte tjenester Hilde kristin Nygård
Ingen tilgang 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad om permisjon fra pliktig undervisning *****
Ingen tilgang 20190318 18.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon fra pliktig undervisning *****
2019/162 20190318 18.03.2019 Inngående brev Utfylt skjema -uønsket deltid - kartlegging 2019 Heidi Strand Berntsen
Ingen tilgang 20190318 18.03.2019 Inngående brev Melding om overdragelse av leieavtale - fra Pitney Bowes til De Lage Landen Finans Norge Pitney Bowes Norge AS
Ingen tilgang 20190318 18.03.2019 Inngående brev Innhenting av opplysninger - ***** ***** ***** Barneverntjensten i Stor-Elvdal kommune
Ingen tilgang 20190318 18.03.2019 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i byggteknisk forskrift (TEK17) om brannsikkerhet og avstandskrav på campingplasser - høringsfrist 3. mai 2019 Direktoratet for byggkvalitet
2019/258 20190318 18.03.2019 Inngående brev Høring - forslag til lov som gir utvalg tilgang til opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt - høringsfrist: 8. april 2019 Justis- og beredskapsdepartementet
2019/259 20190318 18.03.2019 Inngående brev Høring - forslag til nye læreplaner - - høringsfrist: 18. juni 2019 Utdanningsdirektoratet
2019/177 20190318 18.03.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som barnevernleder i 100 % fast stilling *****
Ingen tilgang 20190318 18.03.2019 Inngående brev Godkjent oppmelding - Helsearbeiderfaget - ***** ***** ***** Hedmark fylkeskommune
Ingen tilgang 20190318 18.03.2019 Inngående brev Godkjent oppmelding - Helsearbeiderfaget - ***** ***** ***** Hedmark fylkeskommune
2019/173 20190318 18.03.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 46 bnr 3 m.fl. Mary-Lou Stavrum Taugbøl m.fl.
Ingen tilgang 20190318 18.03.2019 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 10 bnr 406 Ole Petter Strømland
2017/809 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad om skolegang i Folldal istedenfor Stor-Elvdal *****
Ingen tilgang 20190318 18.03.2019 Inngående brev Godkjent oppmelding - Helsearbeiderfaget - ***** ***** Hedmark fylkeskommune
2019/177 20190318 18.03.2019 Inngående brev Ettersendelse av CV - stilling som barnevernleder i 100 % fast stilling *****
2019/173 20190318 18.03.2019 Utgående brev Oversendelse av avgjørelse etter konsesjonsloven- Deres ref. 2019/4227 FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20190318 18.03.2019 Inngående brev Kontrollseddel - godkjent periodisk kontroll på HB79736 utført av Koppang Auto AS KOPPANG AUTO AS
2017/483 20190318 18.03.2019 Inngående brev Uttalelse i navnesak - Vuluvolden, Brænd, Svendstu med flere i Stor-Elvdal kommune Torill Grønvold
Ingen tilgang 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte 2019 Voksne for Barn
Ingen tilgang 20190318 18.03.2019 Inngående brev Gjennomføring av kartleggingsprøver UTDANNINGSDIREKTORATET
Ingen tilgang 20190318 18.03.2019 Inngående brev Uttalelse til høring og offentlig ettersyn - kommuneplanens samfunnsdel 2019-2040 Bane Nor
2018/72 20190318 18.03.2019 Inngående brev Forslag til stedsnavn / veinavn i Stor-Elvdal 2018 - 2019 fra historielaget Stor-Elvdal historielag
Ingen tilgang 20190318 18.03.2019 Inngående brev Forespørsel om jobb i Stor-Elvdal kommune 2018 - 2019 Michael Løkken
Ingen tilgang 20190318 18.03.2019 Inngående brev Klage på beregningen av eiendomsskatt - gnr 14 bnr 38 Mildrid Amundsen
2016/1285 20190318 18.03.2019 Utgående brev Tjenestebevis Ann-Beathe Brænd
2018/883 20190318 18.03.2019 Inngående brev Anmodning om oversendelse av dokumentasjon - oversendelse av rettsbok i jordskiftesak 18-137828REN-JTYN - STAI-TRYAVEIEN Nord-Østerdal jordskifterett
Ingen tilgang 20190317 17.03.2019 Inngående brev Delingssøknad - Deling og oppmåling av eiendom gnr 12 bnr 6 og 11 - Anbjør Svenkerud Advokat Pål Johnsrud
2019/203 20190317 17.03.2019 Inngående brev Søknad på 2 x 100 % faste lærerstillinger og et vikariat i 30 % ved Stor-Elvdal ungdomsskole fra skoleåret 2019/2020 *****
2019/205 20190317 17.03.2019 Inngående brev Søknad på 100 % fast stilling som tegnspråklærer og inntil 200 % vikarstillinger på Koppang skole *****
2019/208 20190317 17.03.2019 Inngående brev Søknad på lærerstillinger i til sammen 123 % faste stillinger fra 01.08.2019 - Sollia skole *****
Ingen tilgang 20190317 17.03.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling i forbindelse med musikalen Next to Normal 23., 24., 29., 30. og 31. mars 2019 i Storstua 231 PRODUCTIONS
Ingen tilgang 20190317 17.03.2019 Inngående brev Anmodning om utlevering av naboliste - gnr 54 bnr 391 BJERVE OLAV ARKITEKT MNAL
2019/162 20190317 17.03.2019 Inngående brev Utfylt skjema - uønsket deltid - kartlegging 2019 Hege Løkken Søberg
2019/251 20190317 17.03.2019 Inngående brev Høring - partnerskapsmodell - kommunene i Innlandet og Innlandet fylkeskommune - høringsfrist: 30. juni 2019 OPPLAND FYLKESKOMMUNE
2019/252 20190317 17.03.2019 Inngående brev Høring - forslag til retningslinje om barnevernets ansvar for barn som begår straffbare handlinger - høringsfrist: 1. juli 2019 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET
2019/203 20190317 17.03.2019 Inngående brev Søknad på 2 x 100 % faste lærerstillinger og et vikariat i 30 % ved Stor-Elvdal ungdomsskole fra skoleåret 2019/2020 *****
Ingen tilgang 20190317 17.03.2019 Inngående brev Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning - deling og oppmåling av eiendom gnr 12 bnr 6 og 11 - Anbjør Svenkerud Anbjørg Svenkerud v/adv. Pål Johnsrud
2019/59 20190316 16.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om lærlingplass - helsefagarbeider *****
2019/60 20190316 16.03.2019 Inngående brev Takker ja til sommerjobb i ukene 26 - 31 sommeren 2019 Sina Helseth Granheim
Ingen tilgang 20190316 16.03.2019 Inngående brev Endring av stillingskode BIBLIOTEKARFORBUNDET
Ingen tilgang 20190316 16.03.2019 Inngående brev Anmodning om utlevering av naboliste - gnr 54 bnr 258 Olav Bjerve
Ingen tilgang 20190316 16.03.2019 Inngående brev Oversendelse av utkast til saksframlegg - Eidsiva Energi AS Eidsiva Energi AS
Ingen tilgang 20190316 16.03.2019 Inngående brev Oversendelse av svar fra Kartverket - søknad om adressetilleggsnavn - 42/2 Slåbumoen - Stor-Elvdal kommune Berit Kristine Østby
Ingen tilgang 20190316 16.03.2019 Inngående brev Tilskuddsbrev for utbetaling av tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 26.02.19 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
Ingen tilgang 20190316 16.03.2019 Inngående brev Vern av skog på Statskog SFs grunn - opprettelse av et nytt naturreservat og utvidelse av tre eksisterende reservat - grunneier, kommuner og andre høringsparter Fylkesmannen - Neby, Erica
2019/177 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad på stilling som barnevernleder i 100 % fast stilling *****
2019/59 20190316 16.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om lærlingplass - helsefagarbeiderfaget fra august 2019 *****
Ingen tilgang 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad om adressetilleggsnavn på gnr 42 bnr 2 Slåbumoen - Stor-Elvdal kommune Berit Kristine Østby
Ingen tilgang 20190316 16.03.2019 Inngående brev Orientering om utsendelse av SMS med påminnelse om valget høsten 2019 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
Ingen tilgang 20190316 16.03.2019 Inngående brev Klage fra flyktninger i Stor-Elvdal - bosetting og arbeid Flyktninger i Stor-Elvdal kommune
2019/59 20190316 16.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om lærlingplass - helsefagarbeider *****
2019/59 20190316 16.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om lærlingplass - helsefagarbeider *****
Ingen tilgang 20190316 16.03.2019 Utgående brev Oversendelse av søknad om tiltak i beiteområder - Mykleby beitelag, Stor-Elvdal FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/239 20190316 16.03.2019 Inngående brev Opplysninger til konsesjonssøknad på eiendommen Gammelstu gnr 12 bnr 6 m.fl.- Brøttum Almenning Anbjør Svenkerud
Ingen tilgang 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling for åpent arrangement / åpen dag - Tekna Park Koppang TEKNA PARK KOPPANG
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Dokumentet er ikke tinglyst - sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - gnr 50 bnr 50, 53 - Jan Helgesen STATENS KARTVERK
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Underskrevet fredsavtale mellom Moose Jaw og Stor-Elvdal kommune Mayor Fraser Tolmie
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder - elektroniske sporingseneheter - Mykleby beitelag MYKLEBY BEITELAG
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Utgående brev Kartlegge omfanget av uønsket deltid i Stor-Elvdal kommune Arnt Morten Dolen
2018/443 20190315 15.03.2019 Inngående brev Forskjønning kryss Rv3 / Fv30 - belysning og tursti Statens vegvesen
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid OLE SOLLIEN
2019/162 20190315 15.03.2019 Inngående brev Utfylt skjema - uønsket deltid - kartlegging 2019 Monica Aaen Austeng
2019/162 20190315 15.03.2019 Inngående brev Utfylt skjema - uønsket deltid - kartlegging 2019 Tonje Bakke
2019/200 20190315 15.03.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 20.08.18 - 31.12.18 - tilkallingsvikar pleiemedhjelper - sektor institusjonstjenester Helen Afom Tsegay
2019/163 20190315 15.03.2019 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av leide lokaler - Midt-Østerdal videregående skole HEDMARK FYLKESKOMMUNE
2018/496 20190315 15.03.2019 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av tilbygg til bolig på gnr 19 bnr 110 Nedre Båsrøstvei 40 - Ragnar Dammen Ragnar Dammen
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om tilskudd til generelle miljøtiltak 2018 - 989397389 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om tilskudd til generelle miljøtiltak 2018 - 971296410 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om tilskudd til generelle miljøtiltak 2018 - 989106503 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om tilskudd til generelle miljøtiltak 2018 - 977352800 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om tilskudd til generelle miljøtiltak 2018 - 920189997 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om tilskudd til generelle miljøtiltak 2018 - 975460479 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om tilskudd til generelle miljøtiltak 2018 - 969109972 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om tilskudd til generelle miljøtiltak 2018 - 970903003 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om tilskudd til generelle miljøtiltak 2018 - 981403878 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av stilling som renholder - Teknisk Rahel G Emahtsion
2019/209 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad på stilling som økonomimedarbeider, 100 % fast stilling - økonomiavdelingen *****
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Hovedplan for skogbruksplan med miljøregistreringer FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om tilskudd til generelle miljøtiltak 2018 - 974787008 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om tilskudd til generelle miljøtiltak 2018 - 989201565 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om tilskudd til generelle miljøtiltak 2018 - 888047972 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om tilskudd til generelle miljøtiltak 2018 - 969110008 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om tilskudd til generelle miljøtiltak 2018 - 969358417 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om tilskudd til generelle miljøtiltak 2018 - 985310815 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om tilskudd til generelle miljøtiltak 2018 - 987053151 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om tilskudd til generelle miljøtiltak 2018 - 995187833 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om tilskudd til generelle miljøtiltak 2018 - 997898834 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om tilskudd til generelle miljøtiltak 2018 - 982790840 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om tilskudd til generelle miljøtiltak 2018 - 970596607 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om tilskudd til generelle miljøtiltak 2018 - 987626607 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om tilskudd til generelle miljøtiltak 2018 - 999300995 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om tilskudd til generelle miljøtiltak 2018 - 985933936 Landbruksdirektoratet
2019/248 20190315 15.03.2019 Inngående brev Stipendordning for lærere som underviser etter introduksjonsloven - orientering til kommunen som behandlingsinstans KompetanseNorge
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Kopi av brev til Ringebu kommune - eiendomsskatt for setre i Hirkjølen statsalmenning HIRKJØLEN SETERLAG
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om tilskudd til generelle miljøtiltak 2018 - 979145551 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om tilskudd til generelle miljøtiltak 2018 - 974232669 Landbruksdirektoratet
2019/60 20190315 15.03.2019 Utgående brev Tilbud om sommerjobb innen praktisk bistand i hjemmet og vaktmester sommeren 2019 *****
2019/249 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til oppføring av uthus til bolig på gnr 17 bnr 1157, Stai-Tryaveien 706 - Per Sigurd Myrvang, Koppang Per Sigurd Myrvang
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Tvangssalg av eiendommen ***** ***** ***** ***** i Stor-Elvdal kommune - Saksøkt: ***** ***** ***** EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS
2019/248 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad om stipendordning for lærere som underviser etter introduksjonsloven - Mona Kristiansen Mona Kristiansen
2019/248 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad om stipendordning for lærere som underviser etter introduksjonsloven - Endre Skau Endre Skau
2018/560 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedrørende mottatt melding til PPT *****
2019/89 20190315 15.03.2019 Utgående brev Tilbud 2 Sumith Fernando fast 100%stilling som fast kommunelege/fastlege Sumith Fernando
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om tilskudd til generelle miljøtiltak 2018 - 970387803 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om tilskudd til generelle miljøtiltak 2018 - 918785124 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om tilskudd til generelle miljøtiltak 2018 - 897794012 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om tilskudd til generelle miljøtiltak 2018 - 961272432 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om tilskudd til generelle miljøtiltak 2018 - 969244969 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om tilskudd til generelle miljøtiltak 2018 - 913005511 Landbruksdirektoratet
2017/483 20190315 15.03.2019 Inngående brev Uttalelse i navnesak - Vuluvolden, Brænd, Svendstu med flere i Stor-Elvdal kommune Terje Brænd
2019/60 20190315 15.03.2019 Inngående brev Takker ja til sommerjobb sommeren 2019 Kristin Pedersen Midtun
2019/59 20190315 15.03.2019 Utgående brev Bekreftelse av mottatt søknad på læreplass i Stor-Elvdal kommune Zerom Kbrom Weldegebreil m.fl.
2017/103 20190314 14.03.2019 Utgående brev Avregning felleskostnader - Atna Grendehus ATNA GRENDEHUS BA
Ingen tilgang 20190314 14.03.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om arbeid / praktikant ved Moratunet sykehjem *****
Ingen tilgang 20190314 14.03.2019 Utgående brev Korrigert referat fra møte med ansatt ***** ***** ***** 28.02.2019 *****
Ingen tilgang 20190314 14.03.2019 Inngående brev Tvangssalg av eiendommen gnr 19 bnr 552 i Stor-Elvdal kommune - saksøkt ***** ***** ***** ***** ***** ***** EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS
Ingen tilgang 20190314 14.03.2019 Inngående brev Spørsmål om fordeling av kulturmidler 2019 Mikaelskoret Koppang
2019/245 20190314 14.03.2019 Inngående brev Høring på lokal inntaks- og formidlingsforskrift for Innlandet fylkeskommune - høringsfrist: 24. april 2019 HEDMARK FYLKESKOMMUNE
2019/239 20190314 14.03.2019 Utgående brev Informasjon til naboer - søknad om konsesjon på erverv av gnr 12 bnr 6 m.fl. Gammelstu Stai NORDSTU KOPPANG BRUK AS m.fl.
Ingen tilgang 20190314 14.03.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.03. - 30.06.19 - tilkallingsvikar som musikk- og kulturmedarbeider, tilkallingsvikar Stor-Elvdal kulturskole Madeleine Hopman
2017/582 20190314 14.03.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.03.2019 - 30.06.19 - 85% stilling assistent - sektor institusjonstjenester - kjøkken Linda Dalbakk
Ingen tilgang 20190314 14.03.2019 Inngående brev Rettet valgliste for Arbeiderpartiet ved kommunestyrevalget i Stor-Elvdal 2019 Stor-Elvdal Arbeiderparti v/ Jan Erik H Lingjerde
2019/246 20190314 14.03.2019 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 9 bnr 38 ROGER REIERSEN
Ingen tilgang 20190314 14.03.2019 Inngående brev Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning Annette Hansen
2018/32 20190314 14.03.2019 Utgående brev Fritak fra plikt til 50 timer samfunnskunnskap *****
Ingen tilgang 20190314 14.03.2019 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale i perioden 01.03.2019 - 31.05.2019 *****
2018/217 20190314 14.03.2019 Inngående brev Bekreftelse på oppsigelse av stilling på Moratunet sykehjem Furtuna Sereke Habte
2017/103 20190314 14.03.2019 Utgående brev Avregning av felleskostnader - Teknisk stasjon - lokaler til Kommuneskogen STOR-ELVDAL KOMMUNESKOGER KF
Ingen tilgang 20190314 14.03.2019 Inngående brev Informasjonsbrev til kommuner og helseforetak om bestilling av sesonginfluensavaksine 2019/2020 Folkehelseinstituttet
Ingen tilgang 20190314 14.03.2019 Inngående brev Søknad om tilrettelagt skriftlig eksamen 2019 - ***** ***** *****
2018/32 20190314 14.03.2019 Utgående brev Fritak fra plikt til 50 timer samfunnskunnskap *****
2019/242 20190314 14.03.2019 Utgående brev Informasjon til naboer - søknad om konsesjon på erverv av gnr 12 bnr 11 Seljordet Kristin Kilde m.fl.
2018/874 20190314 14.03.2019 Utgående brev Tilsyn med kvalifikasjoner - purring på innsending av dokumentasjon - ny frist ARILD HEMLI VESTRE VULUVOLDEN
Ingen tilgang 20190314 14.03.2019 Inngående brev Tvangssalg av eiendommen gnr 19 bnr 552 i Stor-Elvdal kommune - saksøkt ***** ***** ***** ***** ***** ***** EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS
Ingen tilgang 20190314 14.03.2019 Utgående brev Melding om mangler - ferdigmelding - oppføring av ny hytte på gnr 17 bnr 885 Gråsjøen hyttefelt 2 - Bjørg og Frits Blomqvist, Våler Fritz Åge Blomqvist
Ingen tilgang 20190314 14.03.2019 Inngående brev Valgliste for Senterpartiet ved kommunestyrevalget i Stor-Elvdal 2019 Stor-Elvdal Senterparti
Ingen tilgang 20190314 14.03.2019 Inngående brev Varsel om merking av villrein i Rondane ved bruk av helikopter i mars 2019 STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA
2015/115 20190314 14.03.2019 Inngående brev Spørsmål om befolkningsstatistikken i kommunen fra 2008-2017 Ronja Berget Sølna
Ingen tilgang 20190314 14.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om tilrettelagt skriftlig eksamen 2019 *****
Ingen tilgang 20190314 14.03.2019 Inngående brev Representantskapsmøte i IKA Opplandene 25.03.2019 - saksdokumenter Oppland fylkeskommune
Ingen tilgang 20190314 14.03.2019 Utgående brev Bekreftelse på fast 100% stilling Malin Hansen
2017/103 20190314 14.03.2019 Utgående brev Avregning av felleskostnader - Unib-bygget 2018 - Lokaler til IS Frisør IS FRISØR INGEBORG STORRØSTEN
2017/103 20190314 14.03.2019 Utgående brev Avregning av felleskostnader - Uni-bygget 2018 - lokaler til Påtår´n PÅTÅR'N - MAY ELISABETH SVENDBY
Ingen tilgang 20190314 14.03.2019 Utgående brev Referat fra møte med ansatt ***** ***** ***** 28.02.2019 *****
2017/103 20190314 14.03.2019 Utgående brev Avregning av felleskostnader Uni-bygget 2018 - Lokaler til Lensmann POLITIETS FELLESTJENESTER
2019/196 20190314 14.03.2019 Utgående brev Tillatelse til oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gnr 33 bnr 49, Jon Gudleikrudsvei 25 - Jon Haglund, Elverum Jon Haglund
Ingen tilgang 20190314 14.03.2019 Inngående brev Ønske om skolestart i Åmot for ***** ***** ***** istedenfor Stor-Elvdal *****
2017/103 20190314 14.03.2019 Utgående brev Avregning av felleskostnader - Teknisk stasjon - lokaler ambulanse SYKEHUSET INNLANDET HF
2017/103 20190314 14.03.2019 Utgående brev Refusjon felleskostnader 2018 - Trygstad SIGRUN AKRE
Ingen tilgang 20190313 13.03.2019 Inngående brev Pristilbud Digitale kurs Stor-Elvdal og Rendalen Augustus Moltubakk
Ingen tilgang 20190313 13.03.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen -gnr 12 bnr 59 og 178 i Stor-Elvdal Kai Roger Havn m.fl.
2018/234 20190313 13.03.2019 Utgående brev Svar på spørsmål vedrørende matrikkelføring gnr 17 bnr 128 - jordskiftesak 18-018614RFA-JTYN Furumoen ADVOKATFIRMAET ELDEN DA
2019/64 20190313 13.03.2019 Inngående brev Klage på vedtak - avslag på fradeling fra gnr 2 bnr 13 m.fl. – Roger Granlien Roger Granlien
Ingen tilgang 20190313 13.03.2019 Utgående brev Vedtak om opplæring i norsk og samfunnskunnskap i til sammen 600 timer *****
2019/221 20190313 13.03.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Miriam Kjøllmoen Vingebakken 01.03.-14.08.19 - assistent /tilkallingsvikar Koppang barnehage Miriam K Vingebakken
Ingen tilgang 20190313 13.03.2019 Inngående brev Søknad om delvis permisjon fra undervisningsstilling ved Koppang skole for skoleåret 2019/ 2020 Kristin Løkås
Ingen tilgang 20190313 13.03.2019 Inngående brev Høring - Delrevisjon av Nasjonal faglig retningslinje for gravide i LAR - Høringsfrist: 20. mai 2019 HELSEDIREKTORATET
Ingen tilgang 20190313 13.03.2019 Inngående brev Kvittering for innsendt skjema - kommunalt rusarbeid FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20190313 13.03.2019 Inngående brev Søknad og rapportering på tilskudd - Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/223 20190313 13.03.2019 Inngående brev Søknad på stilling som sykepleier i 50 % fast vikarstilling på Moratunet *****
Ingen tilgang 20190313 13.03.2019 Utgående brev Fordeling av kommunale kulturmidler 2019 STOR-ELVDAL MUSIKKLAG m.fl.
Ingen tilgang 20190313 13.03.2019 Inngående brev Forespørsel om vikariat ved Moratunet sykehjem 2. etasje Guro Nytrøen Solvang
Ingen tilgang 20190313 13.03.2019 Inngående brev Søknad om startlån - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190313 13.03.2019 Utgående brev Tillatelse til hogst i vernskog gnr 17 bnr 4 - Gunnar Myrvang Glommen Skog
Ingen tilgang 20190313 13.03.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond gnr 2 bnr 13 Roger Granlien
Ingen tilgang 20190313 13.03.2019 Inngående brev Kopi av brev til Stor-Elvdal menighetsråd og Stor-Elvdal kirkelige fellesråd - Driften av Evenstad menighetsråd opphører fra valget 2019 Evenstad Menighetsråd
2019/242 20190313 13.03.2019 Inngående brev Søknad om konsesjon på eiendommen Seljordet gnr 12 bnr 11 - Brøttum Almenning BRØTTUM ALMENNING
Ingen tilgang 20190313 13.03.2019 Inngående brev Valgliste for Arbeiderpartiet ved kommunestyrevalget i Stor-Elvdal 2019 Stor-Elvdal Arbeiderparti v/ Jan Erik H Lingjerde
Ingen tilgang 20190313 13.03.2019 Utgående brev Tildeling av adressenummer i Stor-Elvdal - varsel om vedtak Stor-Elvdal kommune
Ingen tilgang 20190312 12.03.2019 Utgående brev Tilbakemelding på søknad om kommunal bolig - ***** ***** ***** *****
2019/60 20190312 12.03.2019 Utgående brev Tilbud om sommerjobb ved Sektor for samfunnsutvikling sommeren 2019 Sigurd Spook
2019/60 20190312 12.03.2019 Utgående brev Tilbud om sommerjobb ved Sektor for samfunnsutvikling sommeren 2019 Øyvind Borgen Messelt
Ingen tilgang 20190312 12.03.2019 Utgående brev Tilbakemelding på søknad om kommunal bolig - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190312 12.03.2019 Utgående brev Tilbakemelding på søknad om kommunal bolig - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190312 12.03.2019 Inngående brev Skolestartkampanje 2019 Statens vegvesen
Ingen tilgang 20190312 12.03.2019 Inngående brev Spørsmål om eiendomskatt på eiendommen gnr 13 bnr 33 Magnus Hirkjølen R Berget
2019/132 20190312 12.03.2019 Utgående brev Referat fra pårørendemøte 26.02.2019 *****
Ingen tilgang 20190312 12.03.2019 Utgående brev Tilbakemelding på søknad om kommunal bolig - ***** ***** *****
2019/239 20190312 12.03.2019 Inngående brev Salgsprospekt - vedlegg til søknad om konsesjon på eiendommene Gammelstu og Seljordet gnr 12 bnr 6 m.fl. - Brøttum Almenning, R2 ØKONOMI AS
2019/239 20190312 12.03.2019 Inngående brev Oversendelse av vedlegg til søknad om konsesjon på eiendommene Gammelstu og Seljordet gnr 12 bnr 6, 11, 12, 216, 271, og 273 og gnr 14 bnr 53, 355, 357, 358, 360, 361 og 414 - Brøttum Almenning, R2 ØKONOMI AS
Ingen tilgang 20190312 12.03.2019 Utgående brev Tilbakemelding på søknad om leie av kommunal bolig - ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190312 12.03.2019 Inngående brev Høring av søknad om driftskonsesjon for Tanfetten nord grustak i Stor-Elvdal kommune - tiltakshaver: Mobilgrus AS DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD
2019/60 20190312 12.03.2019 Utgående brev Tilbud om sommerjobb ved Sektor for samfunnsutvikling sommeren 2019 Erik Frydenlund
2018/443 20190312 12.03.2019 Inngående brev Endring av strømabonnement - Koppangveien 5, 2480 Koppang Eidsivaenergi - Eidsiva Kundeservice
Ingen tilgang 20190312 12.03.2019 Inngående brev Søknad om støtte til Kreftforeningens innsamlingsaksjon 2019 - Krafttak mot kreft Kreftforeningen
2019/60 20190312 12.03.2019 Inngående brev Takker ja til sommerjobb ved Sektor for samfunnsutvikling sommeren 2019 Erik Frydenlund
2019/159 20190312 12.03.2019 Inngående brev Oversendelse av signerte ansvarsretter - oppføring av fritidsbolig på gnr 54 bnr 460 - Arild Tronslien, Hernes Norsk Byggservice AS
Ingen tilgang 20190312 12.03.2019 Inngående brev Konflikter i arbeidslivet - forholdsregler ved streik - mellomoppgjøret 2019 KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
2018/805 20190312 12.03.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 06.03.2019 - 30.06.2020 - pleiemedhjelper ved Moratunet sykehjem Wenche Henriksen
Ingen tilgang 20190312 12.03.2019 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæringer om konsesjonsfrihet gnr 1 bnr 1 med flere Anne Dieset
Ingen tilgang 20190312 12.03.2019 Utgående brev Tilbakemelding på søknad om kommunal bolig - ***** ***** *****
2019/60 20190312 12.03.2019 Inngående brev Takker ja til sommerjobb ved Sektor for samfunnsutvikling sommeren 2019 Øyvind Borgen Messelt
Ingen tilgang 20190312 12.03.2019 Inngående brev Endret møtetidspunkt for dialogmøte - ***** ***** ***** NAV Stor-Elvdal
2019/60 20190312 12.03.2019 Inngående brev Søknad på sommerjobb ved Moratunet sykehjem fra uke 30 sommeren 2019 Anne Lise B Hval
2019/60 20190312 12.03.2019 Inngående brev Søknad på sommerjobb ved Moratunet sykehjem sommeren 2019 Linda Vik Nomerstad
2017/483 20190312 12.03.2019 Inngående brev Uttalelse i navnesak - Vuluvolden, Brænd, Svendstu med flere i Stor-Elvdal kommune Ole Anton Brænd
Ingen tilgang 20190312 12.03.2019 Inngående brev Påminnelse - grunnlag for beregning av formueverdi - gnr 19 bnr 354 og 474 Helene M Tabel Brovold
Ingen tilgang 20190312 12.03.2019 Inngående brev Vedtatt frivillig gjeldsordning etter gjeldsordningsloven - ***** ***** ***** Namsfogden i Hedmarken
2019/239 20190312 12.03.2019 Inngående brev Søknad om konsesjon på eiendommen Gammelstu gnr 12 bnr 6, 11, 12, 216, 271, og 273 - Brøttum Almenning R2 ØKONOMI AS
Ingen tilgang 20190311 11.03.2019 Inngående brev Melding om nytt registreringsnummer på snøscooter - Stor-Elvdal Røde Kors STOR ELVDAL RØDE KORS
Ingen tilgang 20190311 11.03.2019 Inngående brev Oversendelse av kopi av søknadsskjema - individbaserte tjenester Statped Sør-Øst
Ingen tilgang 20190311 11.03.2019 Inngående brev Kopi av brev til foresatte - avslutningsbrev PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTEKONTOR FOR ELVERUM OG ÅMOT
Ingen tilgang 20190311 11.03.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte den 08.04.2019 - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190311 11.03.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 54 bnr 503 i Stor-Elvdal Jørn Sverre Lien
Ingen tilgang 20190311 11.03.2019 Inngående brev Tilsagnsbrev -prosjekteringstilskudd - ***** ***** ***** Husbanken
Ingen tilgang 20190311 11.03.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 3 bnr 6 og 14 i Stor-Elvdal DNB Eiendom avd. Hamar v/Håkon Øvergård
2019/59 20190311 11.03.2019 Inngående brev Søknad om lærlingeplass som helsefagarbeider i Stor-Elvdal kommune *****
Ingen tilgang 20190311 11.03.2019 Inngående brev Kopi av brev til ***** ***** - innkalling til møte NAV Stor-Elvdal
Ingen tilgang 20190311 11.03.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 17 bnr 135 i Stor-Elvdal Lydia Tangen m.fl.
2019/60 20190311 11.03.2019 Utgående brev Bekreftelse av mottatt søknad på sommerjobb *****
2019/60 20190311 11.03.2019 Utgående brev Bekreftelse av mottatt søknad på sommerjobb *****
2018/497 20190311 11.03.2019 Inngående brev Svar - Frivillig vern av skog - forslag om opprettelse av Bjørnskarven naturreservat i Stor-Elvdal kommune Hedmark fylkeskommune
Ingen tilgang 20190311 11.03.2019 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 12 bnr 59 og 178 Kai Roger Havn m.fl.
Ingen tilgang 20190311 11.03.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt melding om registreringsnummer på ny snøscooter knyttet til eksisterende tillatelse til leiekjøring - Stor-Elvdal Røde Kors STOR ELVDAL RØDE KORS
2018/675 20190311 11.03.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt melding om registreringsnummer på ny snøscooter - Kiær Mykleby KIÆR MYKLEBY Anders Kiær
2019/188 20190311 11.03.2019 Inngående brev Søknad på stilling som helsefagarbeider/hjelpepleier i 30 %, 50 % og 87 % faste stillinger i Langstidsavdelingen *****
Ingen tilgang 20190311 11.03.2019 Inngående brev Årsrapportering kommunalt avløp 2018 - Tilbakemelding på kommunens rapport FYLKESMANNEN I INNLANDET
2018/1022 20190311 11.03.2019 Inngående brev Spørsmål om eiendomsskatt og organisasjonseide hus Noregs Ungdomslag
2018/675 20190311 11.03.2019 Inngående brev Melding om nytt registreringsnummer på snøscooter - Kiær Mykleby KIÆR MYKLEBY Anders Kiær
Ingen tilgang 20190311 11.03.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.04.19 - 30.04.19 lege i legevakt - Stor-Elvdal Kommunelegekontor Lara Elizabeth Lind
Ingen tilgang 20190311 11.03.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte - ***** ***** ***** NAV Stor-Elvdal
Ingen tilgang 20190311 11.03.2019 Inngående brev Melding om hogst i vernskog gnr 17 bnr 4 - Gunnar Myrvang Skogeierforeningen
2019/177 20190310 10.03.2019 Inngående brev Søknad på stilling som barnevernleder i 100 % fast stilling *****
2019/208 20190310 10.03.2019 Inngående brev Søknad på stilling som lærere i til sammen 123 % faste stillinger fra 01.08.2019 - Sollia skole *****
2017/583 20190310 10.03.2019 Inngående brev Retting av matrikkelføring Fv.633 ved Atna Statens vegvesen, ressursavdelingen
Ingen tilgang 20190310 10.03.2019 Inngående brev Motorferdsel i utmark i forbindelse med villreinprosjektet i Rondane - Informasjon om aktivitet i 2019 NINA Lillehammer
Ingen tilgang 20190310 10.03.2019 Utgående brev Varselbrev til valgte medlemmer av stemmestyrer og tellekorps ved Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Bjørg Skogsrud m.fl.
2019/232 20190310 10.03.2019 Inngående brev Søknad om bygging av adkomstvei til fritidsbolig på gnr 54 bnr 263 - Roar Ektvedt, Frekhaug Roar Ektvedt
Ingen tilgang 20190310 10.03.2019 Inngående brev Søknad på sommerjobb ved Moratunet sykehjem sommeren 2019 *****
Ingen tilgang 20190310 10.03.2019 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 17 bnr 135 Lydia Tangen m.fl.
2019/229 20190310 10.03.2019 Inngående brev Søknad om oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gnr 33 bnr 53 - Tore Lilleaker, Heimdal Tore Lilleaker
2016/277 20190310 10.03.2019 Inngående brev Underskrevet midlertidig arbeidsavtale for perioden 04.03.2019 - 07.04.2019 - vikar renhold Lampueng Roeste
Ingen tilgang 20190310 10.03.2019 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 54 bnr 503 Jørn Sverre Lien
Ingen tilgang 20190310 10.03.2019 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 3 bnr 6 DNB EIENDOM AS
2019/18 20190310 10.03.2019 Inngående brev Bekreftelse på mottatt melding til PPT *****
2019/162 20190310 10.03.2019 Inngående brev Utfylt skjema - uønsket deltid - kartlegging 2019 Usa Hokkhuntod
Ingen tilgang 20190310 10.03.2019 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 05.03.2019 - 08.03.2019 ALCONTROL NORWAY AS
2019/230 20190310 10.03.2019 Inngående brev Søknad om oppføring av garasje til bolig på gnr 19 bnr 1422 Glopveien 17 - Trygve Johansen, Atna Trygve Johansen
Ingen tilgang 20190310 10.03.2019 Inngående brev Klage på eiendomsskatt - Severin Myrbakken Severin Myrbakken
2019/227 20190310 10.03.2019 Utgående brev Oversender leieavtale til underskrift Bernt Stray Andreassen
Ingen tilgang 20190308 08.03.2019 Inngående brev Takker ja til tilbud om kommunal bolig - ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190308 08.03.2019 Inngående brev Forslag til frivillig endring av gjeldsordning etter gjeldsordningsloven - ***** ***** Namsfogden i Hedmarken
2018/800 20190308 08.03.2019 Utgående brev Oversendelse av databehandleravtale for Veilederen VISMA SMARTSKILL AS
Versjon:5.2.00