eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20191108 08.11.2019 Inngående brev Svar mottatt melding til PPT *****
2019/906 20191108 08.11.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn - egen søknad på stilling som barnevernkonsulent *****
2019/972 20191108 08.11.2019 Inngående brev Oversendelse av uttalelse fra Stor-Elvdal Høyre - skatteinnkreverstillingene i Stor-Elvdal Ingeobrg Mellgren Mathiesen
2018/289 20191108 08.11.2019 Inngående brev Svar - Forslag til kommunedelplan for klima og energi 2019 - 2030 - Stor-Elvdal kommune - Høring og offentlig ettersyn Hedmark fylkeskommune
2019/906 20191108 08.11.2019 Utgående brev Oversendelse av søknad på stilling som barnevernkonsulent - innsynsbegjæring *****
2019/941 20191108 08.11.2019 Utgående brev Tillatelse til tilbygg til hytte på gnr 17 bnr 582 Raudfjellveien 8 - Jørn Erik Aaserud, Asker ØSTERDALEN BYGGESERVICE AS m.fl.
Ingen tilgang 20191108 08.11.2019 Inngående brev Utlysning av skjønnsmidler til fornyings- og innovasjonsprosjekter 2020 FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20191108 08.11.2019 Utgående brev Foreløpig svar - videre saksgang - søknad om oppføring av anneks på gnr 11 bnr 40 - Nils Lerum, Koppang Nils Lerum
Ingen tilgang 20191108 08.11.2019 Inngående brev Brukerbetaling 2020 "Alarmsentral brann Innlandet" Hedmarken-Brannvesen
2019/953 20191108 08.11.2019 Inngående brev Varsel om endring – endring av rørtrase - prosjekt utbygging av fjernvarmenett Storgata - prosjektnr 063019 Sandor Nagy
2019/707 20191108 08.11.2019 Inngående brev Referat fra byggemøte nr. 4 – 5.11.2019 Sweco Norge AS
2019/906 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad på stilling som barnevernkonsulent i 100 % fast stilling i enhet barneverntjeneste *****
Ingen tilgang 20191108 08.11.2019 Inngående brev Takker nei til tilbud om kommunal bolig - ***** ***** ***** *****
2019/978 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til opprusting av Gustuliaveien - Gabriele og Harst H. Luckhoff Gabriele og Horst Luckhoff
2018/77 20191108 08.11.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 15.11.2019 - 31.07.2020 - assistent / vikariat i 60% stilling ved Sollia barnehage Torben Friis Overby
2019/555 20191108 08.11.2019 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett - riving og gjenoppføring av hytte på gnr 14 bnr 412 Kjølseterveien 88 - Tom Georg Granquist, Østerås Olav Andreassen
Ingen tilgang 20191108 08.11.2019 Utgående brev Melding om mangler - søknad om ferdigattest - oppføring av overbygd terrasse til bolig på gnr 14 bnr 144 Gustugrenda 116 - Alf Amundsen, Koppang Alf Magne Amundsen
2019/953 20191108 08.11.2019 Utgående brev Oversendelse av signert kontrakt HEIMDAL INDUSTRISERVICE AS
Ingen tilgang 20191108 08.11.2019 Utgående brev Ferdigattest - bygging av infiltrasjonsanlegg til fritidsbolig på gnr 54 bnr 300 Lyngstadveien 819 - Øyvind og Idun Dyresen, Ingeberg Arild Lund m.fl.
2016/648 20191108 08.11.2019 Utgående brev Melding om valgte representanter til Midt-Hedmark brann og redningsvesen IKS Midt-Hedmark brann og redningsvesen IKS
Ingen tilgang 20191108 08.11.2019 Inngående brev Postforkynning med mottakskvittering - jordskiftesak 18-137828REN-JTYN - STAI-TRYAVEIEN Nord-Østerdal jordskifterett
2019/314 20191108 08.11.2019 Inngående brev Opplysninger til klage - oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gnr 12 bnr 247 Gåla 89 - Torkild Skau, Stange Torkild Skau
Ingen tilgang 20191108 08.11.2019 Inngående brev Ønske om samtale med veileder hos NAV Stor-Elvdal *****
Ingen tilgang 20191108 08.11.2019 Utgående brev Bekreftelse på ikke mottatt stønad fra NAV *****
2019/867 20191108 08.11.2019 Utgående brev Oversendelse til behandling hos Fylkesmannen i Innlandet - søknad om konsesjon på erverv av landbrukseiendommen gnr 17 bnr 167 m.fl. FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/978 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til opprusting av Gustuliaveien - Ståle V. Vestad Ståle Viktor Vestad
2019/856 20191108 08.11.2019 Inngående brev Takker ja til tilbud om 50% fast sykepleierstilling ved Sektor for institusjonstjenester Farid Ahmad Nahif
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Inngående brev Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforreting - gnr 17 bnr 771 - Stor-Elvdal kommune Anbjørg Eriksen
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.10.19 - 30.04.20 - tilkallingsvikar vaktmester - Hjemmebaserte tjenester Erik Børresen
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 19 bnr 1748 Arne Kjell og Inger Lise Dyrstad
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev Innvilget søknad om delvis permisjon fra stilling som ***** *****
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om permisjon i 35% stilling i Hjemmebaserte tjenester Inger Lise Holen
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - oppføring av overbygd terrasse til bolig på gnr 14 bnr 144 Gustugrenda 116 - Alf Amundsen, Koppang Alf Magne Amundsen
2019/976 20191107 07.11.2019 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gnr 19 bnr 1557 og 1748 Arne Kjell og Inger Lise Dyrstad
2019/965 20191107 07.11.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fast stilling som adjunkt i 11% stilling ved Koppang skole Lillian Vardenær
2019/18 20191107 07.11.2019 Utgående brev Innvilget søknad om tilleggsressurser til spesialpedagogiske tiltak - barnehageåret 2019/2020 - ***** ***** ***** *****
2019/791 20191107 07.11.2019 Utgående brev Svar på kommentar til vedtak angående mulighetsstudie Tekna Boligfelt Jan Erik H Lingjerde
2019/887 20191107 07.11.2019 Utgående brev Oversendelse av tinglyst dokument i sak 19/887 - gnr 17 bnr 14 Arvid Rotbakken
2019/869 20191107 07.11.2019 Inngående brev Uttalelse fra Hedmark Fylkeskommune - oppføring av anneks til fritidsbolig på gnr 14 bnr 298 Tryliveien 1398 - True Westgaard Solberg, Enebakk Hedmark fylkeskommune
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev Innkalling - arbeidsmøte - formannskapet 15.11. 2019 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer
2019/974 20191107 07.11.2019 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gnr 17 bnr 435 og 1199 Øivind Strand
2019/911 20191107 07.11.2019 Utgående brev Konsesjon på erverv av landbrukseiendommen Solbakken gnr 19 bnr 535 m.fl. - Lars Gangås og Mona Skjæret Gangås Lars Gangås/Mona Skjæret Gangås
2019/911 20191107 07.11.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 19 bnr 535 m.fl. Lars Gangås/Mona Skjæret Gangås
2019/911 20191107 07.11.2019 Utgående brev Oversendelse av vedtak etter konsesjonsloven - Deres ref. 2019/4227 FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Inngående brev Ny søknad om ferdigattest - bygging av infiltrasjonsanlegg til fritidsbolig på gnr 54 bnr 300 Lyngstadveien 819 - Øyvind og Idun Dyresen, Ingeberg Arild Lund
2019/829 20191107 07.11.2019 Utgående brev Svar på stilling som renholder - 75% stilling i vaskeri/renhold på Moratunet sykehjem - sektor for institusjonstjenester Berit Smedbakken m.fl.
2019/856 20191107 07.11.2019 Utgående brev Tilbud om 50% stilling som sykepleier ved Moratunet sykehjem Farir Nahif
2019/862 20191107 07.11.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 17 bnr 149 i Stor-Elvdal Svein Harald Westvik
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev Svar på melding om foreldrepermisjon og søknad om ulønnet permisjon *****
2019/862 20191107 07.11.2019 Utgående brev Oversendelse av vedtak etter konsesjonsloven - Deres ref. 2019/4227 FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Inngående brev Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester Helsedirektoratet
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Inngående brev Påminnelse - forespørsel om eventuelle restanser på gnr 9 bnr 16 i Stor Elvdal kommune Megleroppgjøret Innlandet
2016/1176 20191107 07.11.2019 Inngående brev Oppsigelse av strømabbonement i Myhreveien 25 B Eidsiva Energi Kundeservice
2019/791 20191107 07.11.2019 Utgående brev Svar på kommentar til vedtak angående mulighetsstudie Tekna Boligfelt. Jan Erik Hageler Lingjerde
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev Utbetaling av resterende kommunalt tilskudd til de politiske partiene i Stor-Elvdal kommune 2019 Arbeiderpartiet m.fl.
Ingen tilgang 20191106 06.11.2019 Utgående brev Innkalling til sakkyndig råd 10.12.2019 *****
Ingen tilgang 20191106 06.11.2019 Utgående brev Innkalling til sakkyndig råd 10.12.2019 *****
Ingen tilgang 20191106 06.11.2019 Inngående brev Informasjon til landets kommuner om ny tilskuddsordning til ALIS-avtaler for næringsdrivende fastleger Helsedirektoratet
Ingen tilgang 20191106 06.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr 27 bnr 1 - Mathiese-Atna AS Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191106 06.11.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 17 bnr 1030 i Stor-Elvdal Haakon Akre
2019/950 20191106 06.11.2019 Utgående brev Tinglysning av skjøte mm. - Tryvang Sør hyttefelt Statens kartverk
2019/888 20191106 06.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusering av kommunale avgifter på gnr 19 bnr 1528 Liis Lensment
2019/938 20191106 06.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra kommunale avgifter for eiendommen gnr 10 bnr 187 - Innatilveien 14 Odd Kåre Korstadhagen
2019/887 20191106 06.11.2019 Utgående brev Underretning til gnr 79 bnr 28 - Statens vegvesen region øst STATENS VEGVESEN REGION ØST
Ingen tilgang 20191106 06.11.2019 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale besøkshjem for perioden 01.11.2019 - 04.11.2019 *****
2019/969 20191106 06.11.2019 Inngående brev Løypemelding og informasjon til alle kommuner om Akson - forprosjekt for Nasjonal helhetlig samhandling og felles kommunal journalføring KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
Ingen tilgang 20191106 06.11.2019 Inngående brev Kommunereform - konsekvenser for kommuner som søker og/eller rapporterer på tilskudd Helsedirektoratet
2017/4 20191106 06.11.2019 Inngående brev Fornyelse av forsikring nr 78901373 i KLP KLP Skadeforsikring AS
Ingen tilgang 20191106 06.11.2019 Utgående brev Endring av tillatelse - ny ansvarsrett - oppføring av fritidsbolig og bygging av avløpsanlegg på gnr 19 bnr 1737 Madsskardveien 20 - Per Amlie, Skien FH GRUPPEN AS
2019/906 20191106 06.11.2019 Inngående brev Søknad på stilling som barnevernkonsulent i 100 % fast stilling i enhet barneverntjeneste *****
Ingen tilgang 20191106 06.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr 27 bnr 1 - Mathiese-Atna AS Landbruksdirektoratet
2019/752 20191106 06.11.2019 Utgående brev Tillatelse til utslipp på gnr 54 bnr 225 Atnsjølia 13 - Tor Dølvik, Asker Tor Dølvik
Ingen tilgang 20191106 06.11.2019 Utgående brev Varsel om fratreden fra 20% stilling som sykepleier ved Kommunelegekontoret Ingveig Berget
Ingen tilgang 20191106 06.11.2019 Inngående brev Bekreftelse på mottatt utfylt skademelding, skadenr. 351457 - bil med registreringsnummer FT61596 KLP Skadeforsikring
2019/157 20191106 06.11.2019 Inngående brev Valg av medlemmer til Regionrådet for Sør-Østerdal HEDMARK FYLKESKOMMUNE
Ingen tilgang 20191106 06.11.2019 Inngående brev Innsyn etter Offentleglova - Tilgangskoder og enheter Mimesbronn - Nor P. Batch
2019/157 20191106 06.11.2019 Utgående brev Orientering om valg av medlemmer til Regionrådet for Sør-Østerdal HEDMARK FYLKESKOMMUNE
2019/18 20191106 06.11.2019 Utgående brev Oversendelse av IOP vedr. ***** ***** ***** ***** *****
2019/157 20191106 06.11.2019 Utgående brev Kommunale råd for funksjonshemmede FFO Hedmark
2019/157 20191106 06.11.2019 Utgående brev Kommunale råd for funksjonshemmede Maj Christin Stenersen Lund
Ingen tilgang 20191106 06.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr 27 bnr 1 - Mathiesen-Atna AS Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191106 06.11.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av SFO plass ved Koppang skole Altamash Bashir
2019/752 20191106 06.11.2019 Inngående brev Ettersendelse av manglende dokumentasjon - søknad om installasjon av vakumtoalett til tett tank gnr 54 bnr 225 Atnsjølia 13 - Tor Dølvik, Asker Tor Dølvik
2019/752 20191106 06.11.2019 Utgående brev Tillatelse til innstallasjon av vakumtoalett til tett tank og bygging av adkomstvei - gnr 54 bnr 225 Atnsjølia 13 - Tor Dølvik, Asker Tor Dølvik
Ingen tilgang 20191106 06.11.2019 Utgående brev Innkalling til sakkyndig råd 10.12.2019 *****
Ingen tilgang 20191106 06.11.2019 Inngående brev Oversendelse av manglende dokumentasjon - melding om endring av ansvarlige foretak - oppføring av fritidsbolig og bygging av avløpsanlegg på gnr 19 bnr 1737 Madsskardveien 20 - Per Amlie, Skien Liv Anita Jensen
2019/887 20191106 06.11.2019 Utgående brev Underretning til gnr 17 bnr 10 - Eva Rensvold v/K.E. Lukerstuen Eva Rensvold v/Kai Erik Lukerstuen
2019/887 20191106 06.11.2019 Utgående brev Underretning til gnr 17 bnr 771 - Anbjørg Eriksen Anbjørg Eriksen
2019/887 20191106 06.11.2019 Utgående brev Underretning til gnr 79 bnr 29 - Statens vegvesen region øst STATENS VEGVESEN REGION ØST
Ingen tilgang 20191106 06.11.2019 Inngående brev Melding om foreldrepermisjon *****
2017/997 20191106 06.11.2019 Utgående brev Referat fra møte 22.10.19 - avlønning hovedtillitsvalgt Anita Larsen, hovedtillitsvalgt Fagforbundet
Ingen tilgang 20191106 06.11.2019 Inngående brev Bekreftelse på mottatt skademelding - bil med registreringsnummer FT 61596 KLP Skadeforsikring - Oppgjørsavdelingen Motor
2018/866 20191105 05.11.2019 Inngående brev Anmodning om utbtaling av OU-midler, oppfriskningsdag 10-faktor 21.10.19 Kf - noreply@kf.no
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Inngående brev Fristen for EU-kontroll nærmer seg for YE 85242 STATENS VEGVESEN
2019/291 20191105 05.11.2019 Inngående brev Referat fra byggemøte nr. 2 - Båsrøsta boligområde Eidsiva Nett AS
2016/1280 20191105 05.11.2019 Inngående brev Oppsummering - Statusmøte, Risikoutsatte grupper, Stor-Elvdal kommune Midt-Hedmark brann- og redningsvesen
2019/791 20191105 05.11.2019 Inngående brev Svar på kommentar til vedtak angående mulighetsstudie Tekna Boligfelt. Jan Erik H Lingjerde
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Utgående brev Oversendelse av signert låneavtale på startlån til videretildeling Husbanken
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr 19 bnr 340 - Bjørn W, Dymbe Landbruksdirektoratet
2019/906 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad på stilling som barnevernkonsulent i 100 % fast stilling i enhet barneverntjeneste *****
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr 14 bnr 46 - Turi Bondeson Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Utgående brev Utbetaling av rammetilskudd til Stor-Elvdal kommune i 2020 Kommunaldepartementet
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Inngående brev Oppsigelse av SFO plass ved Koppang skole Altamash Bashir
2019/964 20191105 05.11.2019 Inngående brev Oppdragsbekreftelse - Sak nr 324054-001 - bistand av Kluge Advokatfirma i forbindelse med eksisterende leieavtale KLUGE ADVOKATFIRMA AS
2019/445 20191105 05.11.2019 Inngående brev Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - bekreftelse fra kommunen NTL BUFDIR OG BUFETAT
2018/800 20191105 05.11.2019 Inngående brev Påminnelse databehandleravtale Norkart
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Inngående brev Skade på bil - glassreprasjon - med registreringsnummer HF27336 KLP
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Inngående brev Refusjonskrav grunnskoletjenester høst 2019 - ***** ***** ***** ***** FREDRIKSTAD KOMMUNE
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fast stilling som fagarbeider 20% fra 1.11.19 - Koppang skole SFO Silje Larsson
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Inngående brev Uttalelse fra Hedmark fylkeskommune - oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gnr 10 bnr 372 Myklebysæterveien 1236 - Vibeke M Kiær og Hans Eid Grøholdt, Drammen Hedmark fylkeskommune
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr 46 bnr 13 - Ole Sollien Landbruksdirektoratet
2018/866 20191105 05.11.2019 Inngående brev Kvittering - anmodning om utbetaling av OU-milder, lederutviklingsdag 11.06.19 Kf - noreply@kf.no
2016/624 20191105 05.11.2019 Utgående brev Innkallelse til møte i Råd for likestilling av funksjonshemmede torsdag 14.11.2019 Ellen Marie Tangen m.fl.
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Inngående brev Krav om kartlegging og fjerning av all asbest, herunder spesielt asbest som forurenser husholdningsdrikkevannet Norges miljøvernforbund
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Utgående brev Årsavgift for salg og skjenking av alkoholholdig drikk 2018 STIFTELSEN GLOPHEIM m.fl.
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Utgående brev Ny melding om mangler - søknad om ferdigattest - oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gnr 17 bnr 659 Vinjeveien 1531 - Tore Østberg Johnsen, Elverum Magnar Østli
2016/1176 20191105 05.11.2019 Utgående brev Oppsigelse Eidsiva Kundeservice
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 05.11.2019 vedrørende ***** ***** ***** ***** *****
2019/737 20191105 05.11.2019 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøtet 28.09.2019 vedrørende ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/721 20191105 05.11.2019 Utgående brev Innvilget søknad om redusert foreldrebetaling og 20 t/u gratis kjernetid i Koppang barnehage 2019 / 2020 *****
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr 8 bnr 8 - Jens Furuseth Naas-Bibow Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - riving av bolig på gnr 6 bnr 123 Storelvdalsveien 1522 - Beate Iwona Loftet, Elverum JOHN JOHNSEN AS
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 19.10.2019 -31.12.2019 - Kommunelegekontoret Guri Svarstad
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 19.10.2019 -31.12.2019 - Kommunelegekontoret Ingveig Granrud Berget
2019/819 20191105 05.11.2019 Utgående brev Midlertidig dispensasjon til installasjon av vakumtoalett til tett tank gnr 17 bnr 489 Raudfjellveien 16 - Camilla Furuholmen og Are Bäcklund, Oslo Are Bäcklund m.fl.
2018/1052 20191105 05.11.2019 Inngående brev Varsel om prisregulering - Evry EVRY NORGE AS
2019/906 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad på stilling som barnevernkonsulent i 100 % fast stilling i enhet barneverntjeneste *****
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Utgående brev Melding om mangler - søknad om ferdigattest - bygging av infiltrasjonsanlegg til fritidsbolig på gnr 54 bnr 300 Lyngstadveien 819 - Øyvind og Idun Dyresen, Ingeberg Arild Lund
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Inngående brev Refusjonskrav grunnskoleopplæringen i ***** kommune høsten 2019 *****
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Utgående brev Varsel om fratreden fra 20%stilling som sykepleier ved Kommunelegekontoret Guri Svarsted
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 24.10.2019 *****
2019/819 20191105 05.11.2019 Utgående brev Midlertidig svar - videre saksgang - om utslippstillatelse og byggetillatelse på gnr 17 bnr 489 Raudfjellveien 16 - Camilla Furuholmen og Are Bäcklund, Oslo AUSTENG MASKIN OG HYTTESERVICE AS m.fl.
Ingen tilgang 20191104 04.11.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 16.09.2019 - 31.12.2019 - pleiemedhjelper / tilkallingsvikar ved Moratunet sykehjem Halvard Hølmo
Ingen tilgang 20191104 04.11.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.10.2019 - 31.03.2020 - assistent ved Moratunet sykehjem - kjøkken Siv-Irene Konstad Orr
2018/819 20191104 04.11.2019 Inngående brev Beregning av utgifter til sakkyndig vurdering *****
Ingen tilgang 20191104 04.11.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 14 bnr 159 i Stor-Elvdal Silje Olbergsveen
Ingen tilgang 20191104 04.11.2019 Utgående brev Svar etter inntaksteam PPT - anmodning om henvisning fra skolen - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20191104 04.11.2019 Utgående brev Spørsmål i forhold til feil og mangler på svømmebassenget / folkebadet i Stor-Elvdal Eva Rotbakken
Ingen tilgang 20191104 04.11.2019 Utgående brev Anmodning om gjenåpning av folkebadet ved Stor-Elvdal ungdomsskole Stor-Elvdal revmatikerforening
2019/132 20191104 04.11.2019 Inngående brev Etterlysning av svar på brev *****
Ingen tilgang 20191104 04.11.2019 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte - ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20191104 04.11.2019 Inngående brev Summering av Stolpejakten Frisk på Koppang 2019 Anders Laurentz
Ingen tilgang 20191104 04.11.2019 Utgående brev Stikkprøvekontroll - søknad om produksjonstilskudd i jordbruket 2019 og søknad om regionalt miljøtilskudd 2019 Ole Anton Brænd m.fl.
Ingen tilgang 20191104 04.11.2019 Utgående brev Stikkprøvekontroll - søknad om produksjonstilskudd i jordbruket 2019 Arild Hemli m.fl.
Ingen tilgang 20191104 04.11.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd gnr 8 bnr 1 - Jens Furuseth Naas-Bibow Landbruksdirektoratet
2019/363 20191104 04.11.2019 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse 3 - oppføring av sentrumsbygg / hotell, bibliotek, kultursal, kontorer på gnr 19 bnr 1052 Storgata 107 - Friskhjem AS, Moelv Andersen og Fremming sivilarkitekter AS
Ingen tilgang 20191104 04.11.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, gnr 8 bnr 1 - Jens Furuseth Naas-Bibow Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191104 04.11.2019 Utgående brev Uttalelse fra Utdanningsforbundet angående basseng / svømmehallen Utdanningsforbundet Stor-Elvdal
2019/621 20191104 04.11.2019 Inngående brev Søknad om erstatning for avlingssvikt - Cesilie Wetlesen NORDSTU KOPPANG BRUK AS
Ingen tilgang 20191104 04.11.2019 Inngående brev Utbetalingsbrev - boligtilskudd etablering HUSBANKEN
Ingen tilgang 20191104 04.11.2019 Inngående brev Utbetalingsbrev - boligtilskudd til tilpasning HUSBANKEN
2019/721 20191104 04.11.2019 Inngående brev Bekreftelse på søknad om økonomisk hjelp - ***** ***** ***** NAV Velferd Stor-Elvdal
Ingen tilgang 20191104 04.11.2019 Inngående brev Oversendelse av nytt brev - sikkerhetsklarering - ***** ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I INNLANDET
2017/4 20191104 04.11.2019 Inngående brev Fornyelse av virksomhetens forsikringsavtale hos KLP Skadeforsikring AS KLP Skadeforsikring AS
Ingen tilgang 20191104 04.11.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 19 bnr 1596 og 1665 i Stor-Elvdal Eiendomsmegler 1 Elverum v/Morten Suren m.fl.
Ingen tilgang 20191104 04.11.2019 Utgående brev Utsatt skolestart for ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20191103 03.11.2019 Inngående brev Søknad på startlån - ***** ***** Anette Vindvik
Ingen tilgang 20191102 02.11.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond Turi Bondeson
Ingen tilgang 20191102 02.11.2019 Inngående brev Melding om at fristen for EU-kontroll nærmer seg for HB 71982 STATENS VEGVESEN
Ingen tilgang 20191102 02.11.2019 Inngående brev Geovekstprosjekt LACHHE64 SÅTE 2016 - endringsavtale til signering Kartverket
Ingen tilgang 20191102 02.11.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.01.2020 - 31.12.2020 - Tidsbegrenset prosjekt - forebyggende besøk hos eldre - Tildelerenheten - Stab og støtte Inger Lise Holen
Ingen tilgang 20191102 02.11.2019 Inngående brev Påminnelse - spørsmål om leieforhold i gamle meieribygget - Stor-Elvdal fritidsklubb FIRKANTEN EIENDOM AS
2019/785 20191102 02.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om prosjektstilling - Intervju Hjørdis Marie Hansen m.fl.
2018/730 20191101 01.11.2019 Inngående brev Signert avtale om lån av rom til øving ved Stor-Elvdal ungdomsskole - Stor-Elvdal Musikklag Ingvild Hustad Myrvang
Ingen tilgang 20191101 01.11.2019 Inngående brev Innsyn i database EVA Admin Valgdirektoratet, noreply@valg.no
Ingen tilgang 20191101 01.11.2019 Inngående brev Anmodning om gjenåpning av folkebadet ved Stor-Elvdal ungdomsskole Stor-Elvdal revmatikerforening
Ingen tilgang 20191101 01.11.2019 Inngående brev Invitasjon til tilbakemeldingsmøte med PPT 12.11.2019 - ***** ***** ***** *****
2019/894 20191101 01.11.2019 Utgående brev Henvendelse vedrørende søknad på stilling Karianne Ruud
2019/752 20191101 01.11.2019 Utgående brev Midlertidig dispensasjon til installasjon av vakumtoalett til tett tank gnr 54 bnr 225 Atnsjølia 13 - Tor Dølvik, Asker Tor Dølvik
2019/819 20191101 01.11.2019 Inngående brev Ettersendelse av dokumentasjon - installasjon av vakumtoalett til tett tank gnr 17 bnr 489 Raudfjellveien 16 - Camilla Furuholmen og Are Bäcklund, Oslo Ivar Austeng
2019/960 20191101 01.11.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 20.10.19 - 20.10.20 tilkallingsvikar pleiemedhjelper - sektor institusjonstjenester Adina Sitje
Ingen tilgang 20191101 01.11.2019 Inngående brev Sikkerhetsklarering for ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20191101 01.11.2019 Utgående brev Utlevering av naboliste for gnr 41 bnr 8 Per Bonesvoll
2019/894 20191101 01.11.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt trekking av søknad Bjørg Lise Remso m.fl.
2017/740 20191101 01.11.2019 Utgående brev Oversender skjema til signering Bente Sundet Hagen og Odd Hagen
2019/929 20191101 01.11.2019 Inngående brev Ettersendelse av dokumenter - rivning av bygninger på gnr 8 bnr 26 Rastaveien 395 – Jens Furuseth Naas-Bibow Jens Naas-Bibow
2019/825 20191101 01.11.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument Statens kartverk
Ingen tilgang 20191101 01.11.2019 Utgående brev Oversender dokumenter til signering Arne Kjell og Inger Lise Berger Dyrstad
Ingen tilgang 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til opptak av kommunestyremøter i Stor-Elvdal RADIO ÅMOT Einar Øfstaas
2019/683 20191101 01.11.2019 Inngående brev Underskrevet korrigert arbeidsavtale fra 19.08.2019 i 87% fast stilling - sektor institusjonstjenester Mie-Malen S Skybakmoen
Ingen tilgang 20191101 01.11.2019 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 19 bnr 1596 og 1665 EIENDOMSMEGLER 1 Elverum
Ingen tilgang 20191101 01.11.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om vedtak - etablering av SÅTE IKT som vertskommunesamarbeid jf. KL § 28-1B Hedmark-Revisjon - Laila Stenseth
2019/929 20191101 01.11.2019 Utgående brev Tillatelse til rivning av bygninger på gnr 8 bnr 26 Rastaveien 395 – Jens Furuseth Naas-Bibow ARNE OLSBAKK TRANSPORT AS
Ingen tilgang 20191101 01.11.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.01.2020 - 31.12.2020 - tilkallingsvikar - kultur og idrett Kimberly Sue Hoskins
Ingen tilgang 20191101 01.11.2019 Utgående brev Oversendelse av kontaktinformasjon over folkevalgte i Stor-Elvdal kommune Private Barnehagers Landsforbund
2019/960 20191101 01.11.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 20.10.19 - 20.10.20 tilkallingsvikar pleiemedhjelper - sektor institusjonstjenester Adina Sitje
2019/961 20191101 01.11.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 20.10.19 - 20.10.20 tilkallingsvikar pleiemedhjelper/sykepleierstudent - sektor institusjonstjenester Helene Susanne Zeitzmann
2019/157 20191101 01.11.2019 Utgående brev Valg til KS sine organer - konstituerende kommunestyremøte Kommunesektorens organisasjon / KS
Ingen tilgang 20191101 01.11.2019 Utgående brev Oversendelse av kontaktinformasjon over folkevalgte i Stor-Elvdal kommune Jan Inge Krossli
Ingen tilgang 20191101 01.11.2019 Inngående brev Samlede journalposter - lest av mottaker - ***** ***** *****
2016/648 20191101 01.11.2019 Inngående brev Representanskapsmøte i Midt-Hedmark brann og redningsvesen IKS 18.november 2019 Midt-Hedmark brann og redningsvesen IKS
Ingen tilgang 20191101 01.11.2019 Inngående brev Informasjon om ny renovasjonsordning i FIAS-posten Fias AS
Ingen tilgang 20191101 01.11.2019 Inngående brev Anmodning om utlevering av naboliste for gnr 41 bnr 8 Per Bonesvoll
2019/894 20191101 01.11.2019 Utgående brev Tilbud om vikariat 40% assistent i Sollia barnehage Wenche Reiten Kulstad
2019/894 20191101 01.11.2019 Utgående brev Tilbud om 60% vikariat som assistent i Sollia barnehage Torben Friis Overby
2019/713 20191101 01.11.2019 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av leilighet Storgata 136 D Espen Tørresen Opsahl
Ingen tilgang 20191101 01.11.2019 Inngående brev Uttalelse fra Utdanningsforbundet angående basseng / svømmehallen Utdanningsforbundet Stor-Elvdal
2019/683 20191101 01.11.2019 Utgående brev Tjenestebevis Mie-Malen S Skybakmoen
2017/920 20191101 01.11.2019 Inngående brev Kommunal behandling av reguleringsplanforslag for Atna idrettspark FESTE NORDØST AS
2019/929 20191101 01.11.2019 Inngående brev Ettersendelse av erklæring om ansvarsrett - rivning av bygninger på gnr 8 bnr 26 Rastaveien 395 – Jens Furuseth Naas-Bibow Jens Naas-Bibow
2019/957 20191101 01.11.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 20.10.2019 - 20.10.2020 - pleiemedhjelper - Moratunet sykehjem Magnus Rohde Moslet
2019/958 20191101 01.11.2019 Utgående brev Vedrørende deres søknad om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark Grete Brun Norstrøm
2019/393 20191101 01.11.2019 Inngående brev Underskrevet korrigert arbeidsavtale Sidsel Trøen - Regnskapsansvarlig fast 100% stilling Sidsel Trøen
2018/560 20191101 01.11.2019 Inngående brev Invitasjon til møte med PPT 12.11.2019 - ***** ***** ***** *****
2019/958 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon til bruk av ATV sommeren 2020 - frakt av materiell til hytte Uroa gnr 1 - bnr 104 ved Veslehovden Grete Brun Norstrøm
2019/847 20191031 31.10.2019 Utgående brev Svar - klage på overtredelse av driftstider Ulvberget Fjelltak Olav Follstad
Ingen tilgang 20191031 31.10.2019 Inngående brev Forespørsel om eventuelle restanser på gnr 9 bnr 16 MEGLEROPPGJØRET INNLANDET AS
Ingen tilgang 20191031 31.10.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gnr 54 bnr 20 festenr 1 - Atnsjølia 33 - Sigrun Bekkevold, Oslo Sigrun Bekkevold
Ingen tilgang 20191031 31.10.2019 Inngående brev Barnevern - Kvartalsrapportering FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20191031 31.10.2019 Utgående brev Innkalling til folkevalgtopplæring 7. og 8. november 2019 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer
2019/721 20191031 31.10.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling og 20 t/u gratis kjernetid i Koppang barnehage 2019 / 2020 *****
Ingen tilgang 20191031 31.10.2019 Inngående brev Opplysninger om sykepenger - ***** ***** - teknisk etat NAV Stor-Elvdal
2019/937 20191031 31.10.2019 Inngående brev Rapport for barmarkskjøring - motorferdsel i utmark Hans Peter Kilde
2019/713 20191031 31.10.2019 Inngående brev Oppsigelse av leilighet Storgata 136 D Espen Tørresen Opsahl
Ingen tilgang 20191031 31.10.2019 Inngående brev Krav om utbetaling av skogfond og tilskudd - gnr 27 bnr 1 - Mathiesen-Atna AS Landbruksdirektoratet
2019/906 20191031 31.10.2019 Inngående brev Søknad på stilling som barnevernkonsulent i 100 % fast stilling i enhet barneverntjeneste *****
2019/955 20191031 31.10.2019 Inngående brev Direktoratet for e-helse informerer om modernisert Folkeregister Direktoratet for e-helse
2019/893 20191031 31.10.2019 Utgående brev Innkalling til intervju til stilling som sykepleier i 100 % fast stilling i enhet korttidsavdelingen *****
Ingen tilgang 20191031 31.10.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr 27 bnr 1 - Mathiesen-Atna AS Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191031 31.10.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om eventuelle restanser på gnr 17 bnr 1198 i Stor-Elvdal Kommune Koppanglandbruk
Ingen tilgang 20191031 31.10.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr 27 bnr 1 - Mathiesen-Atna AS Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191031 31.10.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr 27 bnr 1 - Mathiesen-Atna AS Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191031 31.10.2019 Inngående brev Regional medfinansiering bredbåndsprosjekt i Hedmark 2019 - tilsagn om tilskudd inntil kr. 1.471.370,- til bredbåndsprosjekt i Stor-Elvdal Hedmark fylkeskommune
Ingen tilgang 20191031 31.10.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr 27 bnr 1 - Mathiesen-Atna AS Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191031 31.10.2019 Utgående brev Tjenestebevis Berit Overrein Myrbakken
Ingen tilgang 20191031 31.10.2019 Inngående brev For høy ligningsverdi på eiendom Dan Folde
Ingen tilgang 20191031 31.10.2019 Inngående brev Krav om utbetaling av skogfond og tilskudd - gnr 27 bnr 1 - Mathiesen-Atna AS Landbruksdirektoratet
2019/906 20191031 31.10.2019 Inngående brev Søknad på stilling som barnevernkonsulent i 100 % fast stilling i enhet barneverntjeneste *****
Ingen tilgang 20191031 31.10.2019 Inngående brev Krav om utbetaling av skogfond og tilskudd - gnr 27 bnr 1 - Mathiesen-Atna AS Landbruksdirektoratet
2019/893 20191031 31.10.2019 Utgående brev Innkalling til intervju som sykepleier i 100 % fast stilling i enhet korttidsavdelingen *****
2019/893 20191031 31.10.2019 Utgående brev Innkalling til intervju på stilling som sykepleier i 100 % fast stilling i enhet korttidsavdelingen *****
2019/785 20191031 31.10.2019 Utgående brev Søknad på prosjektstilling - gjennomføre forebyggende hjemmebesøk til innbyggere fra 75 år og eldre *****
2019/628 20191031 31.10.2019 Inngående brev Informasjonsbrev - Friluftslivets ferdselsårer 2019 Hedmark fylkeskommune
Ingen tilgang 20191031 31.10.2019 Inngående brev Vurdering etter deltidsopplæring, uke 42 - ***** ***** ***** STATPED
2019/950 20191030 30.10.2019 Utgående brev Tinglysning av målebrev gnr 17 bnr 1030 Tryvang Sør hyttefelt Statens kartverk
Ingen tilgang 20191030 30.10.2019 Utgående brev Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole Marta Steine Våler
Ingen tilgang 20191030 30.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på mottatt avtale - avståelse av areal gnr 19 bnr 156/159 Securelegacy Co - Estates2
Ingen tilgang 20191030 30.10.2019 Inngående brev Oversender ny informasjon for utbetaling av kjøpesum Sweco
Ingen tilgang 20191030 30.10.2019 Inngående brev Søknad om startlån - ***** ***** ***** Tony Mikael Kvandahl
Ingen tilgang 20191030 30.10.2019 Inngående brev Rapport SMIL-midler - ref. 2014/477 - 9399/2014 Karen Anna Kiær
2019/719 20191030 30.10.2019 Utgående brev Oversendelse av tinglyste dokumenter i sak 19/719 - gnr 17 bnr 7 MALMLAFT EIENDOM AS v Tore Haugen m.fl.
Ingen tilgang 20191030 30.10.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond gnr27 bnr 1 - Mathiesen Atna Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191030 30.10.2019 Inngående brev Ny forskrift om rapportering til KOSTRA Kommunaldepartementet
2019/953 20191030 30.10.2019 Inngående brev Tilbud på monteringsarbeid fjernvarmenett i Storgata *****
Ingen tilgang 20191030 30.10.2019 Utgående brev Kontantstøtterapportering for barnehagene i Stor-Elvdal oktober 2019 (pr 1.11.19) NAV Familie- og pensjonsytelser Bergen
Ingen tilgang 20191030 30.10.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 10 bnr 417 i Stor-Elvdal Helge Eduard Mordt
Ingen tilgang 20191030 30.10.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 54 bnr 29 m.fl. i Stor-Elvdal Eirik Wulvik
Ingen tilgang 20191030 30.10.2019 Inngående brev Krav om utbetaling av skogfond og tilskudd - gnr 27 bnr 1 - Mathiese-Atna AS Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191030 30.10.2019 Inngående brev Rapportering av årsregnskap til KOSTRA fra 2020 Kommunaldepartementet
Ingen tilgang 20191030 30.10.2019 Utgående brev Innsyn etter Offentleglova - Tilgangskoder og enheter Mimesbronn
Versjon:5.2.00