eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/170 20200122 22.01.2020 Saksframlegg/innstilling Revisjonsrapport interim 2019 STORELVDAL_PROD
2020/171 20200122 22.01.2020 Saksframlegg/innstilling Statusrapport revisjon for 2019 STORELVDAL_PROD
2020/248 20200122 22.01.2020 Saksframlegg/innstilling Revisjonsstrategi 2019 STORELVDAL_PROD
2020/250 20200122 22.01.2020 Saksframlegg/innstilling Eventuelt 3. februar 2020 STORELVDAL_PROD
2020/251 20200122 22.01.2020 Saksframlegg/innstilling Orientering fra rådmann og ordfører 3. februar STORELVDAL_PROD
2020/256 20200122 22.01.2020 Utgående brev Arbeidsbekreftelse Wenche Torun Iversen STORELVDAL_PROD
2020/280 20200122 22.01.2020 Saksframlegg/innstilling Referatsaker 3. februar STORELVDAL_PROD
2020/283 20200122 22.01.2020 Utgående brev Protokoll tilbakeleveringsbefaring Skolevegen 42 Koppang Lilleås, Tonje Humberset STORELVDAL_PROD
2020/285 20200122 22.01.2020 Inngående brev Søknad om reduksjon av renovasjon gbnr 12/82 Anita Hjelle STORELVDAL_PROD
2020/286 20200122 22.01.2020 Inngående brev Informasjon om etablering av Namsfogden i Innlandet fra 1.2.2020 INNLANDET POLITIDISTRIKT STORELVDAL_PROD
2020/289 20200122 22.01.2020 Utgående brev Tjenestebevis Martine Myrvold STORELVDAL_PROD
2020/313 20200122 22.01.2020 Inngående brev Oppstart av navnesak -  Skjerbekkraudkollen/Skjærbekkraudkollen mfl. i Rendalen kommune Linn Winnæss-Karlsen STORELVDAL_PROD
2020/69 20200122 22.01.2020 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/225 20200122 22.01.2020 Inngående brev Søknad om oppføring av anneks på gbnr 54/184 Megrunnslia 81 - Inger Lise Glomsvoll , Rena inger lise glomsvoll STORELVDAL_PROD
2020/129 20200122 22.01.2020 Utgående brev Svar på tilbakemelding på endring av adressenummer på gbnr 19/922 i Stor-Elvdal kommune - varsel om vedtak GJØBI EIENDOM AS STORELVDAL_PROD
2020/193 20200122 22.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - engasjement som messinglærer - 01.01.-31.07.2020-Stor-Elvdal kulturskole Fay-Reni Paulsen STORELVDAL_PROD
2020/178 20200122 22.01.2020 Inngående brev Arbeidsavtale - lærer uten godkjent utdanning, tilkallingsvikar 20.01.-31.01.20 - Stor-Elvdal Steffano Moreno STORELVDAL_PROD
2020/277 20200122 22.01.2020 Utgående brev Svar på anmodning om informasjon fra NAV ***** STORELVDAL_PROD
2020/277 20200122 22.01.2020 Utgående brev Svar på anmodning om informasjon fra NAV ***** STORELVDAL_PROD
2020/148 20200122 22.01.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtavle for perioden 10.01.20 - 31.03.20 - hjelpepleier - Moratunet Sykehjem Marianne Trønnes STORELVDAL_PROD
2020/278 20200122 22.01.2020 Saksframlegg/innstilling Plan for forvaltningsrevisjon for Stor-Elvdal kommune (foreløpig plan) STORELVDAL_PROD
2020/120 20200121 21.01.2020 Inngående brev Oppnevning styrerepresentanter - Atnbrufossen/Atnfossen Vannbruksmuseum Ola Olesøn STORELVDAL_PROD
2020/281 20200121 21.01.2020 Inngående brev Tilskuddsordningen til pårørende til personer med demens – Demensplan 2020 - Aldring og helse Aldring og helse STORELVDAL_PROD
2020/282 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon - fasadeendring – varehus på gbnr 19/600 Storgata 99 – Norutbygg, Surnadal Norutbygg - Ola Inge Sæther STORELVDAL_PROD
2020/153 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad om  løypekjøringstilskudd 2020 - Myklebysetra Vel Myklebysetra vel v/ Kristin Malonæs STORELVDAL_PROD
2020/153 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad om løypekjøringstilskudd 2020 - Strand-Opphus hytteområde Strand-Opphus hytteområde v/ kristin Bokrudstad STORELVDAL_PROD
2020/153 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad om løypekjøringstilskudd 2020 - Gåla velforening Gåla velforening v/Bjørn Spongsveen STORELVDAL_PROD
2020/153 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad om løypekjøringstilskudd 2020 - Nordre Koppangskjølen Vel Nordre Koppangskjølen Vel v/ Marit Myrberget STORELVDAL_PROD
2020/153 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad om løypekjøringstilskudd 2020 - Steinvik grend Steinvik grend v/ Bjørn Tore Johansen STORELVDAL_PROD
2020/153 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad om løypekjøringstilskudd 2020 - Atna idrettslag Atna idrettslag v/ Anders Løsset STORELVDAL_PROD
2020/153 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad Løypekjøretilskudd 2020 - Opphus Fritidsklubb Opphus fritidsklubb STORELVDAL_PROD
2020/153 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad om løypekjøringstilskudd 2020 - Gråsjøen velforening Gråsjøen velforening v/Tommy Johansen STORELVDAL_PROD
2020/153 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad om løypekjøringstilskudd 2020 - Bjørkebollen turforening Bjørkebollen turforening v/Hans Bondal STORELVDAL_PROD
2020/153 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad om løypekjøringstilskudd 2020 - Strand-Opphus hytteområde Strand-Opphus hytteområde v/ Kristin Bokrudstad STORELVDAL_PROD
2020/153 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad om løypekjøringstilskudd 2020 - Mogrenda samfunnshus Mogrenda samfunnshus v/Roy Brænd STORELVDAL_PROD
2020/153 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad om løypekjøringstilskudd 2020 - Koppang sportsfiskere Koppang sportsfiskere v/ Erik Trøen STORELVDAL_PROD
2020/153 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad om løypekjøringstilskudd 2020 - Gunstadsæter Velforening Gunstadsæter Velforening v/ Dag Martin Bakken STORELVDAL_PROD
2020/272 20200121 21.01.2020 Utgående brev Vedrørende skjema RF-1022B - Lønns- og pensjonskostnader 2019 Hedmark Revisjon, v/Hanne Mette Rusten STORELVDAL_PROD
2020/275 20200121 21.01.2020 Inngående brev Organisasjonsdatabase for kommunene - innsamling av data KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET STORELVDAL_PROD
2020/115 20200121 21.01.2020 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av pipe i fritidsbolig på gbnr 17/6/34 Kletten 99 - Johan Birger Hervold, Valset SKOGEN BYGG OG VEDLIKEHOLD AS STORELVDAL_PROD
2020/113 20200121 21.01.2020 Utgående brev Svar på melding om bygging unntatt søknadsplikt - oppføring av uthus på gbnr 13/56 - Kirsten Sørhus Kirsten Sørhus STORELVDAL_PROD
2020/276 20200121 21.01.2020 Inngående brev Atkomst - ,dispensasjon - motorferdsel i utmark Lotte Eline Beisvåg STORELVDAL_PROD
2020/277 20200121 21.01.2020 Utgående brev Bekreftelse på stønader fra NAV Stor-Elvdal ***** STORELVDAL_PROD
2020/258 20200121 21.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om stilling som kommuneoverlege/ kommunelege ***** STORELVDAL_PROD
2020/279 20200121 21.01.2020 Inngående brev Høring - forslag til endringer i helsepersonelloven §34 og ny § 34 A - melding ved helsevekkelse av betydning for trafikksikkerhet - høringsfrist: 20 april 2020 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET STORELVDAL_PROD
2020/109 20200121 21.01.2020 Utgående brev Igangsettingstillatelse - tilbygg til fritidsbolig på gbnr 17/401 Gråsjøveien 837 MARK ARKITEKTER AS STORELVDAL_PROD
2020/120 20200121 21.01.2020 Inngående brev Oppnevning styrerepresentanter - Atnbrufossen Vannbrukmuseum, Jo Øvergaard STORELVDAL_PROD
2020/41 20200120 20.01.2020 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 13/177, 14/198 og 14/229 i Stor-Elvdal Pauline Birgitta Ulvig Kiær/Bjørn Vegard Øiungen STORELVDAL_PROD
2020/226 20200120 20.01.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden - 16.01.20 - 30.06.20 - pleiemedhjelper - Moratunet Sykehjem Jorid Furuseth Sundet STORELVDAL_PROD
2020/82 20200120 20.01.2020 Inngående brev Kopi av brev - Spesialpedagogisk rapport ***** STORELVDAL_PROD
2020/181 20200120 20.01.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte NAV Stor-Elvdal STORELVDAL_PROD
2020/268 20200120 20.01.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale fram til 30.06.2020 - Moratunet sykehjem Johanne Oltedal Veium STORELVDAL_PROD
2020/269 20200120 20.01.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale fram til 30.06.2020 - Enhet tiltak for funksjonshemmede Heidi Strand Berntsen STORELVDAL_PROD
2020/56 20200120 20.01.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for perioden 01.01.2020 - 31.12.2020 ***** STORELVDAL_PROD
2020/106 20200120 20.01.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument Statens kartverk STORELVDAL_PROD
2020/270 20200120 20.01.2020 Inngående brev Fellingsrapporter på elg, hjort og rådyr 2019 Sætersameiet jaktlag STORELVDAL_PROD
2020/78 20200120 20.01.2020 Inngående brev Krav om tilbakebetaling av eiendomsskatt for 2017 og 2018 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/153 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om løypekjøringstilskudd 2020 - Trønnes Vel TRØNNES VEL STORELVDAL_PROD
2020/154 20200120 20.01.2020 Utgående brev Melding om mangler - søknad om ferdigattest - riving av vaktbolig på gbnr 4/83 Atnaveien - Bane Nor Eiendom SF TRYM BYGG OG ANLEGG AS STORELVDAL_PROD
2020/260 20200120 20.01.2020 Utgående brev Sporfilm til analyse- kommunal utleiebolig RADONOR AS STORELVDAL_PROD
2020/259 20200120 20.01.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte vedr. ***** ***** Almostafa, Koppang barnehage 13.01.2020 ***** STORELVDAL_PROD
2020/12 20200120 20.01.2020 Inngående brev Oversendelse av bekreftet egenerklæring om konsesjonsfrihet Amot Kommune - Jens Martin Persson STORELVDAL_PROD
2020/241 20200120 20.01.2020 Utgående brev Svar på frikjøp i 10% stilling ved enhet helse ***** STORELVDAL_PROD
2020/164 20200120 20.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål ***** STORELVDAL_PROD
2020/253 20200120 20.01.2020 Inngående brev Innvilget søknad om KVP 23.1.20-31.1.21 NAV Velferd, Stor-Elvdal kommune, 2480 Koppang STORELVDAL_PROD
2020/290 20200120 20.01.2020 Inngående brev Melding om saksbehandlingstid - konsesjon gbnr. 12/6 Gammelstu Stai, Stor-Elvdal kommune FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/74 20200120 20.01.2020 Inngående brev Melding om saksbehandlingstid - deling av gbnr. 12/11 Seljordet i Stor-Elvdal kommune FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/288 20200120 20.01.2020 Inngående brev Foreløpig melding om saksbehandlingstid - konsesjon gbnr. 12/11 Seljordet, Stor-Elvdal kommune FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/112 20200120 20.01.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om intern overflytting til Koppang skole ***** STORELVDAL_PROD
2020/254 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om permisjon uten lønn ***** STORELVDAL_PROD
2020/254 20200120 20.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon uten lønn ***** STORELVDAL_PROD
2020/255 20200120 20.01.2020 Utgående brev Innsending av årsbudsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023 FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/100 20200120 20.01.2020 Utgående brev Informasjonsbrev etter Arbeidsmiljøloven § 16-5 til tilsatte ved virksomhetsoverdragelse Preben Negård STORELVDAL_PROD
2020/209 20200117 17.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding fra IMDI - kontonummer for utbetaling av tilskudd Imdi - Veslemøy Standnes STORELVDAL_PROD
2020/247 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommunens arealplan - adkomst til hytte på gnr 17 bnr 617 Bjørn Åge Sterud STORELVDAL_PROD
2020/244 20200116 16.01.2020 Inngående brev Tilskuddsordningen - særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester Helsedir - Trykk-Tjenester STORELVDAL_PROD
2020/245 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om reduksjon av renovasjonsabonnement. Steinar Andersen STORELVDAL_PROD
2020/228 20200116 16.01.2020 Inngående brev Melding om utført sanering av oljetank på gnr 4 bnr 83 Koppang stasjon - Bane NOR, Koppang BANE NOR SF DIVISJON EIENDOM STORELVDAL_PROD
2020/192 20200116 16.01.2020 Saksframlegg/innstilling Ansettelsesprotokoll STORELVDAL_PROD
2020/110 20200116 16.01.2020 Inngående brev Uttalelse om bruk av skuter på snødekt mark - skogtaksering FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/165 20200116 16.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål ***** STORELVDAL_PROD
2020/6 20200116 16.01.2020 Utgående brev Oversendelse til endelig behandling hos Fylkesmannen - klage på vedtak om tillatelse til oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gbnr 12/247 Gåla 89 - Torkild Skau, Stange FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/157 20200116 16.01.2020 Inngående brev Ettersendelse av manglende dokumentasjon - søknad om igangsettingstillatelse Anderssen og Fremming AS - Johan Røn STORELVDAL_PROD
2020/192 20200116 16.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om stilling som kommunepsykolog i 100 % fast stilling i enhet helse ***** STORELVDAL_PROD
2020/124 20200116 16.01.2020 Utgående brev Velvillighetserklæring Coop Atna Coop Atna STORELVDAL_PROD
2020/271 20200116 16.01.2020 Inngående brev Melding om tilsyn - Moratunet Direktoratet for Arbeidstilsynet STORELVDAL_PROD
2020/271 20200116 16.01.2020 Inngående brev Melding om tilsyn - Moratunet Direktoratet for Arbeidstilsynet STORELVDAL_PROD
2020/159 20200116 16.01.2020 Inngående brev Ekstern høring fra mattilsynet - søknad om dispensasjon for installasjon av vannklosett med avløp til tett tank for 11 tomter MATTILSYNET STORELVDAL_PROD
2020/8 20200116 16.01.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.01.2020 - 30.06.2020 Olaug Andreassen STORELVDAL_PROD
2020/239 20200116 16.01.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale fram til 30.06.2020 Anne Lise B Hval STORELVDAL_PROD
2020/240 20200116 16.01.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtal fram til 30.06.2020 Anne-Grethe Hirkjølen STORELVDAL_PROD
2020/241 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om frikjøp i 10% stilling ved enhet helse ***** STORELVDAL_PROD
2020/242 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gjentatt melding til PPT skoleåret 2020/2021 ***** STORELVDAL_PROD
2020/243 20200116 16.01.2020 Inngående brev Rapportering DKS 2019 Den kulturelle skolesekken Innlandetfylke - Midtskogen, Øyvind STORELVDAL_PROD
2020/70 20200116 16.01.2020 Utgående brev Søknad om redusert / reduksjon i foreldrebetaling i barnehagene i Stor-Elvdal kommune 2020 ***** STORELVDAL_PROD
2020/216 20200115 15.01.2020 Inngående brev Høring - Forslag til alternativ regulering av pasientforløp i spesialisthelsetjenesten - høringsfrist 15. april 2020 Postmottak HOD STORELVDAL_PROD
2020/153 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om løypekjøringstilskudd 2020 - Vinjeveien / Lauvåsen løypelag Vinjevegen/Lauvåsen Løypelag v/ Joar Hagen STORELVDAL_PROD
2020/221 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte til åpningen av Kaupangrmartn FORENINGEN KAUPANGRMARTN STORELVDAL_PROD
2020/152 20200115 15.01.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 13.01.20 - 30.06.20 - helsefagarbeider - Moratunet Sykehjem Malin Vestad STORELVDAL_PROD
2020/222 20200115 15.01.2020 Inngående brev Oppgave over omsetning av øl, rusbrus, vin og brennevin i kalenderåret 2018 - Milano Resaurant Minalo Retaurant STORELVDAL_PROD
2020/223 20200115 15.01.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale fram til 30.06.2020 - Moratunet sykehjem Olaug Andreassen STORELVDAL_PROD
2020/224 20200115 15.01.2020 Inngående brev Faktura vedrørende eiendom ***** ***** ***** ***** ADVOKAT STEIN ÅGE MARTINSEN AS STORELVDAL_PROD
2020/225 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om ansvarsrett - oppføring av anneks på gbnr 54/184 Megrunnslia 81 - Inger Lise Glomsvoll , Rena Dag Johannes Bekken STORELVDAL_PROD
2020/183 20200115 15.01.2020 Inngående brev Melding om foreldrepermisjon med 80% lønn ***** STORELVDAL_PROD
2020/212 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 985310815 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/212 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 987024062 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/212 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 981403878 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/212 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 997898834 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/212 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970569111 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/212 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 920189997 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/212 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 869928712 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/212 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 998433606 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/212 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969147424 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/212 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969148498 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/212 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969929597 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/212 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970596607 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/212 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969930846 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/212 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969109972 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/212 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969244969 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/212 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 982790840 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/212 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 869246492 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/212 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969542811 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/212 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 897794012 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/212 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969358417 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/194 20200115 15.01.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt melding om registreringsnummer på ny snøscooter knyttet til eksisterende tillatelse til løypekjøring - Frank Sponberg Frank Sponberg STORELVDAL_PROD
2020/205 20200115 15.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om økonomisk støtte til kurs på Modum Bad ***** STORELVDAL_PROD
2020/206 20200115 15.01.2020 Utgående brev Pålegg om å rydde opp i forsøpling - fjerning av falleferdig campingvogn i Atndalen ***** STORELVDAL_PROD
2020/208 20200115 15.01.2020 Inngående brev Retting av eiendomsgrense Gbnr 19/1006 og 19/1011 Halvor Bergville Andresen m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/209 20200115 15.01.2020 Utgående brev Tilskuddsmidler 2020 - opplysninger vedrørende IMDI-ordninger 2020 IMDI STORELVDAL_PROD
2020/189 20200115 15.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Svar på oppsigelse på stilling ved Moratunet sykehjem Borghild Tryli Maartmann STORELVDAL_PROD
2020/98 20200115 15.01.2020 Inngående brev Tilskudd til tiltak i beiteområder; Oversikt over innvilgede saker FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/308 20200115 15.01.2020 Inngående brev Utlån startlån - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/47 20200115 15.01.2020 Utgående brev Svar på innhenting av opplysninger vedrørende ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/252 20200115 15.01.2020 Inngående brev Innkalling til ansvarsgruppemøte Surnadal kommune STORELVDAL_PROD
2020/208 20200115 15.01.2020 Utgående brev Svar retting av eiendomsgrense Gbnr 19/1006 og 19/1011 Halvor Bergville Andresen m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/129 20200115 15.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Endring av adressenummer på gbnr 19/922 i Stor-Elvdal kommune - varsel om vedtak GJØBI EIENDOM AS STORELVDAL_PROD
2020/209 20200115 15.01.2020 Inngående brev Tilskudd 2020 fra IMDI - Nyhetsbrev med søknadsfrister IMDI STORELVDAL_PROD
2020/215 20200115 15.01.2020 Inngående brev Tildeling av tilganger i Agros for tilskudd til tiltak i beiteområder og utvalgte kulturlandskap i jordbruket FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/189 20200115 15.01.2020 Inngående brev Oppsigelse på stilling ved Moratunet sykehjem Borghild Tryli Maartmann STORELVDAL_PROD
2020/217 20200115 15.01.2020 Inngående brev Høring - om vurdering, eksamen og eksamensordninger i læreplanene - Høringsfrist: 14. april 2020 Utdanningsdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/218 20200115 15.01.2020 Inngående brev Informasjon til kommuner og fylkeskommuner om samordning av statlig tilsyn med kommunesektoren - innføring av en felles nasjonal tilsynskalender KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET STORELVDAL_PROD
2020/112 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om intern overflytting til Koppang skole ***** STORELVDAL_PROD
2020/220 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om kommunal bolig ***** STORELVDAL_PROD
2020/97 20200115 15.01.2020 Inngående brev Oppdragsavtale - salg av Lensmannsvingen 20 Em1innlandet - Stein Olav Engebakken m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/95 20200114 14.01.2020 Utgående brev Heving av lærerkontrakt HEDMARK FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD
2020/189 20200114 14.01.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse på stilling ved Moratunet sykehjem Borghild Tryli Maartmann STORELVDAL_PROD
2020/211 20200114 14.01.2020 Inngående brev Innrapportering av halvårsvurdering Innlandet fylkeskommune STORELVDAL_PROD
2020/174 20200114 14.01.2020 Utgående brev NAV ønsker tilbakemelding på riktig kontaktperson Nav - (PK) NAV Familie- og pensjonsytelser Kontantstøtte STORELVDAL_PROD
2020/132 20200114 14.01.2020 Utgående brev Matrikkelføring - FV 30 Kjemsjøveien - 81/4 Stor-Elvdal STATENS VEGVESEN REGION ØST LILLEHAMMER KONTORSTED STORELVDAL_PROD
2020/176 20200114 14.01.2020 Inngående brev Melding om postalt tilsyn - krav om opplysninger Direktoratet for Arbeidstilsynet STORELVDAL_PROD
2020/185 20200114 14.01.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale fram til30.06.2020 Aurora Skogli STORELVDAL_PROD
2020/186 20200114 14.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 20.07.2018 - 31.08.2020 Siv-Irene Konstad Orr STORELVDAL_PROD
2020/187 20200114 14.01.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for perioden 01.01.2020 - 30.06.2020 - støttekontakt - enhet tiltak for funksjonshemmede ***** STORELVDAL_PROD
2020/167 20200114 14.01.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling ved Moratunet sykehjem, korttidsavdeling Hjørdis Marie Hansen STORELVDAL_PROD
2020/188 20200114 14.01.2020 Utgående brev Grensejustering mellom Gbnr 19/163 og 19/896 Torstein O Storaas m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/176 20200114 14.01.2020 Inngående brev Anmodning om innsynsbegjæring  - Ordførere og rådmenns lønn - Nettavisen Nettavisen STORELVDAL_PROD
2020/177 20200114 14.01.2020 Utgående brev Tjenestebevis Ragne Lie Norsted STORELVDAL_PROD
2020/176 20200114 14.01.2020 Utgående brev Svar på anmodning om innsynsbegjæring - Ordførere og rådmenns lønn - Nettavisen Nettavisen STORELVDAL_PROD
2020/69 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/12 20200114 14.01.2020 Inngående brev Anmodning om underskrift . egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 19/1582 BERG OG SANDBOE AS STORELVDAL_PROD
2020/179 20200114 14.01.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for perioden 01.01.2020 - 31.12.2020 ***** STORELVDAL_PROD
2020/12 20200114 14.01.2020 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 19/1751 STOR-ELVDAL KOMMUNE STORELVDAL_PROD
2020/181 20200114 14.01.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Koppang STORELVDAL_PROD
2020/7 20200114 14.01.2020 Inngående brev Tvangssalg av eiendommen ***** ***** ***** ***** ***** ***** i Stor-Elvdal kommune, saksøkt: ***** ***** ***** EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS STORELVDAL_PROD
2020/7 20200114 14.01.2020 Inngående brev Tvangssalg av eiendommen ***** ***** ***** ***** i Stor-Elvdal kommune, saksøkt: ***** ***** ***** ***** ***** EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS STORELVDAL_PROD
2020/182 20200114 14.01.2020 Utgående brev Orientering om arbeidsforhold Christian Svein Sehm STORELVDAL_PROD
2020/12 20200114 14.01.2020 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 19/1751 i Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune v/Bjørg Skogsrud STORELVDAL_PROD
2020/160 20200113 13.01.2020 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler til anlegg Lottstift - noreply@lottstift.no STORELVDAL_PROD
2020/158 20200113 13.01.2020 Inngående brev Beitebruksplan for Ringebu 2019-2027 - melding om vedtak Sor-Fron Kommune - Sperstad, Ragnhild STORELVDAL_PROD
2020/159 20200113 13.01.2020 Inngående brev Vedrørende søknad om dispensasjon til avløp til tett tank Henry Dahl Johansen STORELVDAL_PROD
2020/43 20200113 13.01.2020 Utgående brev Tjenestebevis Kirsti Haug Selnes STORELVDAL_PROD
2020/164 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad om fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål ***** STORELVDAL_PROD
2020/165 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad om fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål ***** STORELVDAL_PROD
2020/166 20200113 13.01.2020 Inngående brev Forespørsel på jobb i Stor-Elvdal kommune ***** STORELVDAL_PROD
2020/167 20200113 13.01.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling ved Moratunet sykehjem, korttidsavdeling Hjørdis Marie Hansen STORELVDAL_PROD
2020/172 20200113 13.01.2020 Inngående brev Forelegging av høyspentanlegg i Sollia i Stor-Elvdal kommune Eidsiva Nett AS STORELVDAL_PROD
2020/173 20200113 13.01.2020 Inngående brev Analyseresutater - analyseperiode 08.01.2020 - 13.01.2020  Koppang vannverk ALCONTROL NORWAY AS STORELVDAL_PROD
2020/150 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad om barnehageplass i Stor-Elvdal kommune Ragnhild Vedum STORELVDAL_PROD
2020/131 20200113 13.01.2020 Inngående brev Høring - forenklingsforslag og justering i folketrygdlovens bestemmelser om sykepenger og stønad ved barns sykdom - høringsfrist: 08. april 2020 ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET STORELVDAL_PROD
2020/151 20200113 13.01.2020 Inngående brev Oversendelse av vitnemål og CV - ansettelse av biblioteksjef i 100 % fast stilling i enhet kultur og idrett ***** STORELVDAL_PROD
2020/174 20200113 13.01.2020 Inngående brev NAV ønsker tilbakemelding på riktig kontaktperson Nav - (PK) NAV Familie- og pensjonsytelser Kontantstøtte STORELVDAL_PROD
2020/142 20200113 13.01.2020 Saksframlegg/innstilling Anettelses protokoll STORELVDAL_PROD
2020/153 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad om løypekjøringstilskudd 2020 - Stor-Elvdal skiklubb STOR-ELVDAL SKIKLUBB STORELVDAL_PROD
2020/150 20200113 13.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om barnehageplass i Stor-Elvdal kommune ***** STORELVDAL_PROD
2020/154 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad om  ferdigattest - riving av vaktbolig på gbnr 4/83 Atnaveien - Bane Nor Eiendom SF Trym - Robert Simpson STORELVDAL_PROD
2020/156 20200113 13.01.2020 Inngående brev Kunngjøring av tilskudd. Tilbud til barn og unge med behov for langvarige/sammensatt oppfølging FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/155 20200113 13.01.2020 Utgående brev Innkallelse til møte i Råd for likestilling av funksjonhemmede 22.01.2020 Christina Svendby m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/157 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse - resterende arbeid for Storgata 107, 2480 Koppang ref:2019/363-6235/2019 Anderssen og Fremming AS - Johan Røn STORELVDAL_PROD
2020/160 20200113 13.01.2020 Inngående brev Kvittering på innsendt søknad om tilskudd til Storstua Idrettshall ved Storstua Lotteri-og stiftelsestilsynet STORELVDAL_PROD
2020/127 20200110 10.01.2020 Inngående brev Åpen søknad om jobb Icloud - Liis Lensment STORELVDAL_PROD
2020/127 20200110 10.01.2020 Utgående brev Svar på åpen søknad om jobb Liis Lensment STORELVDAL_PROD
2020/137 20200110 10.01.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt melding om registreringsnummer på ny snøscooter knyttet til eksisterende tillatelse til leiekjøring - John Olafsen Fredrik Brun STORELVDAL_PROD
2020/143 20200110 10.01.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale - Sundli, John Olav - Fallviltarbeid 2020 John Olav Sundli STORELVDAL_PROD
2020/144 20200110 10.01.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale - Lie, Thore - Fallviltarbeid 2020 Thore Lie STORELVDAL_PROD
2020/145 20200110 10.01.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale - Skaret, Arne - Fallviltarbeid 2020 Arne Skaret STORELVDAL_PROD
2020/175 20200110 10.01.2020 Inngående brev Melding om saksbehandlingstid - deling gbnr. 46/1 i Stor-Elvdal kommune FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/71 20200110 10.01.2020 Utgående brev Vedrørende mottatt melding til PPT ***** STORELVDAL_PROD
2020/147 20200110 10.01.2020 Inngående brev Søknad om permisjon fra pliktig undervisning i grunnskolen ***** STORELVDAL_PROD
2020/147 20200110 10.01.2020 Utgående brev Innvilget søknad om permisjon fra pliktig undervisning i grunnskolen ***** STORELVDAL_PROD
2020/139 20200110 10.01.2020 Inngående brev Svar etter inntaksteam PPT ***** STORELVDAL_PROD
2020/135 20200110 10.01.2020 Utgående brev Tjenestebevis Linda Vik Nomerstad STORELVDAL_PROD
2020/210 20200110 10.01.2020 Inngående brev Etablering av slambehandlingsanlegg i Trysil Trysil kommune STORELVDAL_PROD
2020/168 20200110 10.01.2020 Inngående brev SVAR - REFUSJON FOR DELTAKELSE I POLITISKE MØTER HØSTEN 2019 Rådmannen.Servicekontoret STORELVDAL_PROD
2020/70 20200110 10.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Søknad om redusert / reduksjon i foreldrebetaling i barnehagene i Stor-Elvdal kommune 2020 ***** STORELVDAL_PROD
2020/106 20200110 10.01.2020 Utgående brev Oversender skjøte til tinglysing gnr 19 bnr 1751 STATENS KARTVERK STORELVDAL_PROD
2020/141 20200110 10.01.2020 Inngående brev Oppsigelse av SFO-plass Maren Buen STORELVDAL_PROD
2020/141 20200110 10.01.2020 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av SFO-plass Maren Buen STORELVDAL_PROD
2020/140 20200110 10.01.2020 Utgående brev Melding om elgpåkjørsler i Stor-Elvdal kommune STATENS VEGVESEN m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/129 20200110 10.01.2020 Utgående brev Endring av adressenummer på gbnr 19/922 i Stor-Elvdal kommune - varsel om vedtak GJØBI EIENDOM AS STORELVDAL_PROD
2020/98 20200110 10.01.2020 Inngående brev Tilskudd til tiltak i beiteområder - retningslinjer for forvaltning av ordningen Fylkesmannen - Stubsjøen, Jorunn STORELVDAL_PROD
2020/102 20200110 10.01.2020 Utgående brev Sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gbnr 19/163 og 451 Torstein O Storaas STORELVDAL_PROD
2020/103 20200110 10.01.2020 Utgående brev Innkalling til ansvarsgruppemøte for ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/62 20200110 10.01.2020 Utgående brev Manglende dokumentasjon for behandling av avfall TRONFJELL MASKIN AS STORELVDAL_PROD
2020/133 20200109 09.01.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale besøkshjem for perioden 01.01.2020 - 01.07.2020 ***** STORELVDAL_PROD
2020/134 20200109 09.01.2020 Inngående brev Kjørebok - Torunn Messelt Torunn Simengård Messelt STORELVDAL_PROD
2020/123 20200109 09.01.2020 Inngående brev Påminnelse fra Hedmark Revisjon IKS - Oversendelse av sak til kommunestyret - ny selskapsavtale fra 1.1.2020. Hedmark-Revisjon - Morten Alm Birkelid STORELVDAL_PROD
2020/124 20200109 09.01.2020 Inngående brev Statlig støtte til nærbutikk i Stor-Elvdal kommune Kompetansesenteret for distriktsutvikling - Per Kjetil Jørgensen STORELVDAL_PROD
2020/125 20200109 09.01.2020 Inngående brev Delegering av forvaltningsmyndighet for områder vernet ved kongelig resolusjon 20. desember 2019 MILJØDIREKTORATET STORELVDAL_PROD
2020/98 20200109 09.01.2020 Inngående brev Informasjonsbrev - Overføring av oppgaver på landbruksområdet fra Fylkesmannen til kommunene LANDBRUKSDIREKTORATET STORELVDAL_PROD
2020/131 20200109 09.01.2020 Inngående brev Høring - forenklingsforslag og justering i folketrygdlovens bestemmelser om sykepenger og stønad ved barns sykdom - høringsfrist: 08. april 2020 ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET STORELVDAL_PROD
2020/120 20200108 08.01.2020 Inngående brev Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til villreinnemndene 2020 – 2023 i region nord Miljodir - Kari Bjørneraas STORELVDAL_PROD
2020/120 20200108 08.01.2020 Inngående brev Medlemmer til Rondane Dovre nasjonalparkstyre Fylkesmannen - Stensby, Trond STORELVDAL_PROD
2020/117 20200108 08.01.2020 Inngående brev Uravstemning Hovedavtalen 01.01.2020 - 31.12.2021 Ks - Sissel Haugen Daldosso STORELVDAL_PROD
2020/116 20200108 08.01.2020 Inngående brev Graving ifm Telia basestasjon Sundfloveien 8 HDM270 Oneco - Tollefsen Bjarne Berg STORELVDAL_PROD
2020/12 20200108 08.01.2020 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 17/98 i Stor-Elvdal Øyvind Holtet Ristøl STORELVDAL_PROD
2020/102 20200108 08.01.2020 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gbnr 19/163 og 451 Torstein O Storaas STORELVDAL_PROD
2020/118 20200108 08.01.2020 Inngående brev Statsbudsjettet for 2020 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Kmd Dep - Rønning Hege STORELVDAL_PROD
2020/119 20200108 08.01.2020 Inngående brev Kompetanse- og innovasjonstilskudd - BPA 2020 Ro - Felles Postmottak STORELVDAL_PROD
2020/121 20200108 08.01.2020 Inngående brev Styreprotokoll 9. desember 2019 - Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Mhbr - Lena Lundby STORELVDAL_PROD
2020/97 20200108 08.01.2020 Utgående brev Signert oppdragsavtale EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS AVD HAMAR STORELVDAL_PROD
2020/110 20200108 08.01.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til å kjøre snøscooter i Eldåa naturreservat FORSTKANDIDAT MYRBAKKEN AS STORELVDAL_PROD
2020/86 20200108 08.01.2020 Inngående brev Søknad om lærling innen kontorfag 2020 ***** STORELVDAL_PROD
2020/122 20200108 08.01.2020 Inngående brev Informasjon om rapportering av vannverksdata for året 2019, og informasjon om at vi i 2020 vil fører tilsyn med distribusjonssystem. Mattilsynet STORELVDAL_PROD
2020/108 20200108 08.01.2020 Utgående brev Svar på henvendelse om lokaliteter og minimumsstandard på NAV-kontoret Verneombud NAV v/Karen Salbu STORELVDAL_PROD
2020/111 20200108 08.01.2020 Inngående brev Søknad om oppføring av tilbygg til driftsbygning gbnr 9/123, Hans Kristian Eggum Hans Kristian Eggum STORELVDAL_PROD
2020/113 20200108 08.01.2020 Inngående brev Melding om  bygging unntatt søknadsplikt - o ppføring av uthus på gbnr 13/56 - Kirsten Sørhus Live - Ove Skogen STORELVDAL_PROD
2020/114 20200108 08.01.2020 Inngående brev Melding om bygging unntatt søknadsplikt - oppføring av tak over inngangsparti på gbnr 19/1123 - Morten Gustu Live - Ove Skogen STORELVDAL_PROD
2020/115 20200108 08.01.2020 Inngående brev Søknad om  ferdigattest - oppføring av pipe i fritidsbolig på gbnr 17/6/34 Kletten 99 - Johan Birger Hervold, Valset Live - Ove Skogen STORELVDAL_PROD
2020/107 20200108 08.01.2020 Inngående brev Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for utvidelse av Bjøråneset grustak i Stor-Elvdal kommune. Tiltakshaver: Mobilgrus AS. Direktoratet for mineralforvaltning STORELVDAL_PROD
2020/104 20200108 08.01.2020 Utgående brev Bekreftelse på elevplass ved Koppang skole ***** STORELVDAL_PROD
2020/105 20200108 08.01.2020 Utgående brev Bekreftelse på elevplass ved Stor-Elvdal ungdomsskole ***** STORELVDAL_PROD
2020/22 20200108 08.01.2020 Utgående brev Kontantstøtterapportering for barnehagene i Stor-Elvdal kommune desember 2019 NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN STORELVDAL_PROD
2020/77 20200107 07.01.2020 Inngående brev Søknad om rammetillatelse nye omsorgsboliger Granheimveien gbnr 19/1031 Commonground - Christoph von Mach STORELVDAL_PROD
2020/78 20200107 07.01.2020 Inngående brev Eiendomsskatt - klage Terje Andreas Hoffstad STORELVDAL_PROD
2020/80 20200107 07.01.2020 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 11.12.2019 – 30.12.2019 ALCONTROL NORWAY AS STORELVDAL_PROD
2020/81 20200107 07.01.2020 Inngående brev Analyseresultater - analyseperioden 11.12.2019 - 30.12.2019 ALCONTROL NORWAY AS STORELVDAL_PROD
2020/83 20200107 07.01.2020 Inngående brev AS Vinmonopolet - søknad om fornyelse av fast salgsbevilling for alkoholholdige drikker for perioden 01.07.2020 - 30.06.2024 As Vinmonopolet STORELVDAL_PROD
2020/82 20200107 07.01.2020 Inngående brev Ergoterapeut-sammenfatning, SSE ***** STORELVDAL_PROD
2020/84 20200107 07.01.2020 Inngående brev Svar på kommentar til vedtak angående mulighetsstudie Tekna Boligfelt. Jan Erik H Lingjerde STORELVDAL_PROD
2020/85 20200107 07.01.2020 Utgående brev Orientering om arbeidsforhold, Moratunet Sykehjem ***** STORELVDAL_PROD
2020/86 20200107 07.01.2020 Inngående brev Søknad på lærlingeplass innen helsefagarbeider - Stor-Elvdal kommune ***** STORELVDAL_PROD
2020/87 20200107 07.01.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - oppføring av tilbygg til seterhus på gbnr 14/160 Bjørsjøveien 118 - Morten Eriksen, Skjetten Morten Eriksen STORELVDAL_PROD
2020/18 20200107 07.01.2020 Inngående brev Mangler til søknad om ferdigattest - oppføring av enebolig og garasje på gbnr 19/48 Hedalm-Anebyhus - Inger Karin Grasbakken STORELVDAL_PROD
2020/88 20200107 07.01.2020 Inngående brev Søknad om permisjon fra pliktig undervisning i grunnskolen ***** STORELVDAL_PROD
2020/72 20200107 07.01.2020 Inngående brev Merknad til planarbeid Paa Kopang- fritidsboliger øst for Tekna Sven Sletten STORELVDAL_PROD
2020/88 20200107 07.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon fra pliktig undervisning i grunnskolen ***** STORELVDAL_PROD
2020/89 20200107 07.01.2020 Inngående brev Rapportingsfrist for tilskudd til tidlig innsats gjennom økt lærerinnsats, 17. januar 2020 Utdanningsdirektoratet (ikke svar) STORELVDAL_PROD
2020/90 20200107 07.01.2020 Inngående brev Tilskudd til kommunalt rusarbeid for 2020 FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/91 20200107 07.01.2020 Inngående brev Utmelding Trønnes Westgård UO, Elisabeth og Dagfinn Nybakk Riseth Dagfinn Nybakk STORELVDAL_PROD
2020/92 20200107 07.01.2020 Inngående brev Klage på saksbehanding ved NAV / sosial ***** STORELVDAL_PROD
2020/93 20200107 07.01.2020 Inngående brev Klage på vedtak - søknad om oppføring av hytte - Megrunnslia hyttefelt gbnr 54/258 - Jo Øvergaard, Sollia BJERVE OLAV ARKITEKT MNAL STORELVDAL_PROD
2020/94 20200107 07.01.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale fra og med 31.08.2020 - hjemmebaserte tjenester Camilla Sandberg STORELVDAL_PROD
2020/12 20200107 07.01.2020 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 17/98 Øyvind Holtet Ristøl STORELVDAL_PROD
2020/99 20200107 07.01.2020 Inngående brev Spesielle miljøtiltak i jordbruket - omfordeling av midler i Hedmark 2019 FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/47 20200106 06.01.2020 Inngående brev Innhenting av opplysninger ***** STORELVDAL_PROD
2020/13 20200106 06.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding på innsendt skademelding KLP SKADEFORSIKRING AS STORELVDAL_PROD
2020/59 20200106 06.01.2020 Inngående brev Søknad om jobb på Moratunet sykehjem ***** STORELVDAL_PROD
2020/59 20200106 06.01.2020 Inngående brev Forespørsel om jobb i Stor-Elvdal kommune ***** STORELVDAL_PROD
2020/27 20200106 06.01.2020 Utgående brev Informasjon til naboer - søknad om konsesjon på erverv av gbnr 54/14 og 46 i Stor-Elvdal Terje Andreas Hoffstad m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/63 20200106 06.01.2020 Inngående brev Melding om vedtak - Dispensasjon fra båndtvangbestemmelsene i deler av Ringebu kommune - fellingslaget for store rovdyr i Stor-Elvdal MIDT-GUDBRANDSDAL LANDBRUKSKONTOR STORELVDAL_PROD
2020/39 20200106 06.01.2020 Utgående brev Informasjon til naboer - søknad om konsesjon på erverv av gnbr 54/72 og 53 og gbnr 23/13 Jo Øvergaard STORELVDAL_PROD
2020/67 20200106 06.01.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale fram til 30.06.2020 - sektor for institusjonstjenester Live Kulsvehagen STORELVDAL_PROD
2020/68 20200106 06.01.2020 Inngående brev Møteinnkalling ansvarsgruppemøte ***** STORELVDAL_PROD
2020/70 20200106 06.01.2020 Inngående brev Søknad om redusert / reduksjon i foreldrebetaling i barnehagene i Stor-Elvdal kommune 2020 ***** STORELVDAL_PROD
2020/42 20200106 06.01.2020 Inngående brev Fornyelse av forsikringsavtale KLP SKADEFORSIKRING AS STORELVDAL_PROD
2020/4 20200106 06.01.2020 Inngående brev Vedrørende melding til PPT ***** STORELVDAL_PROD
2020/68 20200106 06.01.2020 Inngående brev Underveisvurdering for elever med rett til spesialundervisning etter opplæringsloven ***** STORELVDAL_PROD
2020/71 20200106 06.01.2020 Inngående brev Vedrørende mottatt melding til PPT ***** STORELVDAL_PROD
2020/64 20200106 06.01.2020 Inngående brev Etersendelse av klage i tilsynssak overfor Stor-Elvdal kommune - helse- og omsorgstjenesten - pasient: ***** ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/72 20200106 06.01.2020 Inngående brev Kopi av brev til Areal+ AS - merknader til varsel om oppstart for detaljreguleringsplan PAA:Koppang STATENS VEGVESEN STORELVDAL_PROD
2020/73 20200106 06.01.2020 Inngående brev Kopi av brev til Feste Nordøst AS - merknader til varsel om oppstart av reguleringsplan - Tekna boligområde STATENS VEGVESEN STORELVDAL_PROD
2020/74 20200106 06.01.2020 Inngående brev Kopi av brev til Advokatfirmaet Johnsrud & Co AS - foreløpig svar - klage på avslag om deling av gbnr 12/6 med fler FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/75 20200106 06.01.2020 Inngående brev Kopi av brev til Nordstu Koppang bruk AS - erstatning ved klimabetinget avlingssvikt vekstgruppe korn i 2019 FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/76 20200106 06.01.2020 Inngående brev Beregning av konsesjonskraftpris for 2020 OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET STORELVDAL_PROD
2020/27 20200106 06.01.2020 Utgående brev Informasjonsbrev til naboer- korrigert frist for tilbakemelding MATHIESEN-ATNA AS m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/64 20200106 06.01.2020 Inngående brev Åpning av tilsynssak - Stor-Elvdal kommune, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/65 20200106 06.01.2020 Inngående brev Oppsigelse av arbeidsforhold i Stor-Elvdal kommune Morten Strand STORELVDAL_PROD
2020/66 20200106 06.01.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale fram til 30.06.2020 - hjemmebaserte tjenester Kjersti Granlien STORELVDAL_PROD
2020/13 20200103 03.01.2020 Inngående brev Bekreftelse på mottatt skademelding. skadenr. 357660 - HF 27336 KLP SKADEFORSIKRING AS STORELVDAL_PROD
2020/16 20200103 03.01.2020 Inngående brev Oppsigelse av plass Gunn Eli Rønningen STORELVDAL_PROD
2020/18 20200103 03.01.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - oppføring av enebolig og garasje på gbnr 19/48 - Grete Marit Knudsen, Atna HEDALM ANEBYHUS AS STORELVDAL_PROD
2020/19 20200103 03.01.2020 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til midlertidig lønnstilskudd NAV INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/12 20200103 03.01.2020 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 54/29, 34, 46, 77 og 78 i Stor-Elvdal Kjersti Wulvik Nordvik STORELVDAL_PROD
2020/21 20200103 03.01.2020 Inngående brev Oppgradering av kraftledning mellom Sollia og Eggen med avgreininger - varsel til berørte grunneiere Eidisva Nett STORELVDAL_PROD
2020/24 20200103 03.01.2020 Inngående brev Vognkort - kjennemerke JB 7820 - 1190 Gaupen STATENS VEGVESEN STORELVDAL_PROD
2020/23 20200103 03.01.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom ***** ***** ***** ***** ***** - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/25 20200103 03.01.2020 Inngående brev Innhenting av opplysninger ***** STORELVDAL_PROD
2020/26 20200103 03.01.2020 Inngående brev Takstøkning skoleskyss fra 01.02.2020 HEDMARK TRAFIKK FKF STORELVDAL_PROD
2020/27 20200103 03.01.2020 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gbnr 50/14 og 46 - Roy Brænd Roy Brænd STORELVDAL_PROD
2020/28 20200103 03.01.2020 Inngående brev Pålegg om rapportering med hjemmel i jordloven § 3 - Stor-Elvdal kommune FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/29 20200103 03.01.2020 Inngående brev Tilgang til Innovasjon Norges kommuneportal for håndtering av landbrukssøknader INNOVASJON NORGE STORELVDAL_PROD
2020/16 20200103 03.01.2020 Utgående brev Oppsigelse av plass Gunn Eli Rønningen STORELVDAL_PROD
2020/36 20200103 03.01.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale fram t-il 30.06.2020 - Sektor for institusjonstjenester Kirsti Haug Selnes STORELVDAL_PROD
2020/39 20200103 03.01.2020 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gbnr 54/72, 53 og 23/13 Ole Anton Brænd STORELVDAL_PROD
2020/42 20200103 03.01.2020 Inngående brev Fornyelse av forsikringsavtale KLP SKADEFORSIKRING AS STORELVDAL_PROD
2020/42 20200103 03.01.2020 Inngående brev Fornyelse av forsikringsavtale KLP SKADEFORSIKRING AS STORELVDAL_PROD
2020/7 20200102 02.01.2020 Inngående brev Tvangssalg av eiendommen ***** ***** ***** ***** i stor-Elvdal kommune EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS STORELVDAL_PROD
2020/12 20200102 02.01.2020 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 19 bnr 630 i Stor-Elvdal Jon Arne Eggen STORELVDAL_PROD
2020/4 20200102 02.01.2020 Utgående brev Innkalling til samarbeidsmøte ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/12 20200102 02.01.2020 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 13 bnr 188 i Stor-Elvdal Per Lingjerde STORELVDAL_PROD
2020/12 20200102 02.01.2020 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 19 bnr 926 i Stor-Elvdal Oddvar Jarle Smedbakken STORELVDAL_PROD
2020/15 20200102 02.01.2020 Inngående brev Vurdering etter fjernundervisning, høsten 2019, ***** ***** Mellemstuen ***** STORELVDAL_PROD
2020/15 20200102 02.01.2020 Inngående brev Invitasjon til deltidsopplæring uke 4 2020, ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
Ingen tilgang 20191223 23.12.2019 Utgående brev Lønnssamtale - Ann Kristin Sandberg ***** STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191223 23.12.2019 Saksframlegg/innstilling Hedmark Revisjon IKS - sammenslåing med Innlandet Revisjon IKS til Revisjon Innlandet IKS med virkning fra 01.01.2020 - ny selskapsavtale STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191220 20.12.2019 Utgående brev Ferdigattest - tilbygg til driftsbygning i landbruket på gnr 54 bnr 27 Gammelveien 131 - Ole Harald Kulstad, Sollia Ole Harald Kulstad STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191220 20.12.2019 Saksframlegg/innstilling Behandling av søknader om tilskudd fra spillemidlene 2020 STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191220 20.12.2019 Utgående brev Advarsel ***** STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191220 20.12.2019 Utgående brev Forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger HEDMARK FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191220 20.12.2019 Saksframlegg/innstilling Fradrag for boutgifter ved langtidsopphold sykehjem STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191220 20.12.2019 Saksframlegg/innstilling Avklaring - igangsetting av arbeid med revidert planprogram for Rv. 3 Fjell-Opphus nord - Vestre linje (Skoglinja) STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191220 20.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak - igangsetting av arbeid med revidering av planprogram for Rv.3 Fjell-Opphus nord - Vestre linje (skoglinja) STATENS VEGVESEN STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191220 20.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på arbeidsforhold Milica Aladzic STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191220 20.12.2019 Inngående brev Opgaver som tilhører "sams vegadminstrasjon" overføres fra Statens vegvesen til fylkeskommunen fra 01.01.2020 NYE INNLANDET FYLKESKOMMUNE FRA 01012020 STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191220 20.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på arbeidsforhold Milos Aladzic STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191220 20.12.2019 Saksframlegg/innstilling Videreføring og utskriving av kommunal eiendomsskatt i 2020 for Stor-Elvdal kommune STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191220 20.12.2019 Utgående brev Svar på interpellasjon fra Sosialistisk venstreparti - barnetrygd Ane Eriksen Hamilton STORELVDAL_HIST-04-19
2016/1290 20191220 20.12.2019 Utgående brev Klage på pasientjournal ***** STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191220 20.12.2019 Saksframlegg/innstilling Lokaler til Politiet på Koppang STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191220 20.12.2019 Saksframlegg/innstilling Rebudsjettering av investeringsbudsjettet 2019 for Stor-Elvdal kommune STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191220 20.12.2019 Saksframlegg/innstilling Årsbudsjett 2020 - med revidert investeringsplan 2019-2022 for KF Stor-Elvdal kommuneskoger STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191220 20.12.2019 Utgående brev Opphør arbeidsavtale ***** STORELVDAL_HIST-04-19
2018/139 20191220 20.12.2019 Saksframlegg/innstilling Endring av stilling fra kommuneplanlegger til enhetsleder forvaltning STORELVDAL_HIST-04-19
2018/139 20191220 20.12.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - enhetsleder forvaltning - fra 01.01.2020 Camilla Anderson STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191220 20.12.2019 Saksframlegg/innstilling Retningslinjer for psykososiale tiltak ved kriser og katastrofer STORELVDAL_HIST-04-19
2019/84 20191220 20.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om reduserte renovasjonsgebyr på gnr 17 bnr 22 Øverengesmoen 150 Mona Øverengen STORELVDAL_HIST-04-19
2019/145 20191220 20.12.2019 Utgående brev Salg av forretnings eiendom på Koppang Eiendomsmegler 1 Hedmark Eiendom AS STORELVDAL_HIST-04-19
2019/157 20191220 20.12.2019 Saksframlegg/innstilling Supplerende valg av styrer, råd og utvalg for perioden 01.11.2019 - 31.10.2023 STORELVDAL_HIST-04-19
2019/393 20191220 20.12.2019 Utgående brev Svar på arbeidsoppgaver ved Midt-Østerdal Landbrukssenter AS ***** STORELVDAL_HIST-04-19
2019/475 20191220 20.12.2019 Saksframlegg/innstilling Tilstandsrapport 2 for barnehage og grunnskole 2018/2019 STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191220 20.12.2019 Saksframlegg/innstilling Plan for helsemessig og sosial beredskap i Stor-Elvdal kommune STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191220 20.12.2019 Saksframlegg/innstilling Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 for Stor-Elvdal kommune STORELVDAL_HIST-04-19
2019/945 20191220 20.12.2019 Saksframlegg/innstilling Sammenslåing av Sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal med Glåmdal sekretariat IKS STORELVDAL_HIST-04-19
2019/966 20191220 20.12.2019 Saksframlegg/innstilling Forutsigbarhetsvedtak om bruk av utbyggingsavtaler - høring STORELVDAL_HIST-04-19
2019/983 20191220 20.12.2019 Utgående brev Tilbakemelding på forespørsel om opplysninger om ***** ***** Barneverntjenesten i Stor-Elvdal kommune STORELVDAL_HIST-04-19
2019/1016 20191220 20.12.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar som assistent 15.11.19 - 31.07.20 - Koppang barnehage Einy Sunniva Brænd STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191220 20.12.2019 Saksframlegg/innstilling Høringsuttalelse fra Stor-Elvdal kommune - Nou 2019:16 - Skattlegging av vannkraftverk STORELVDAL_HIST-04-19
2019/1066 20191220 20.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om tilkoblingstillatelse til kommunal vann- og avløpsledning Grete Marit Knudsen STORELVDAL_HIST-04-19
2019/1070 20191220 20.12.2019 Utgående brev Oversendelse til ekstern høring - søknad om dispensasjon for installasjon av vannklosett med avløp til tett tank på gnr 17 bnr 932, 1114, 1185, 1186, 1187, 1188 og 1140, C49, D60, D64 og D69 – Henry Dahl Johansen, Nannestad FYLKESMANNEN I INNLANDET m.fl. STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191219 19.12.2019 Inngående brev Referat med vedlegg fra GSU møte 13.12.19 Sykehuset-Innlandet - Astrid Skotte STORELVDAL_HIST-04-19
2018/324 20191219 19.12.2019 Inngående brev Informasjon vedr. kommune- og regionreformen 1.1.2020 Fylkesmannen - Odlo, Bente STORELVDAL_HIST-04-19
2018/658 20191219 19.12.2019 Inngående brev Melding om nytt reg. nr. JN 2350 - disposisjon motorferdsel i utmark. Thore Lie STORELVDAL_HIST-04-19
2019/14 20191219 19.12.2019 Inngående brev Spillemiddelsøknad gjeldende 18444 Storstua Idrettshall - fylkeskommunens ref:19/562 Lottstift - noreply@lottstift.no STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191219 19.12.2019 Utgående brev Innvilget søknad om skjenkebevilling i forbindelse med påmeldingsfest 3. dag jul ved Mykleby samfunnshus Mykleby Samfunnshus SA STORELVDAL_HIST-04-19
2019/132 20191219 19.12.2019 Utgående brev Invitasjon til pårørendesamtale ***** STORELVDAL_HIST-04-19
2019/157 20191219 19.12.2019 Utgående brev Svar på anmodning om oversikt over medlemmer i forliksrådet Advokatsenteret STORELVDAL_HIST-04-19
2019/157 20191219 19.12.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om navn på medlemmer i kommunalt råd 2019-2023 Nhf - Jorun Granberg STORELVDAL_HIST-04-19
2019/707 20191219 19.12.2019 Inngående brev Signert overtakelsesprotokoll GJERMUNDSHAUG ANLEGG AS STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191219 19.12.2019 Utgående brev Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole Knut-Arne Mellemmoen STORELVDAL_HIST-04-19
2019/266 20191219 19.12.2019 Utgående brev Ferdigbefaring tak på kommunehuset Myrvang Østerdalen Byggeservice as STORELVDAL_HIST-04-19
2018/658 20191219 19.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt melding om registreringsnummer på ny snøscooter knyttet til eksisterende tillatelse til motorferdsel i utmark - Fampen villreinområde Thore Lie STORELVDAL_HIST-04-19
2018/542 20191219 19.12.2019 Utgående brev Refusjon for deltakelse i politiske møter høsten 2019 - Linda Otnes Henriksen HEDMARK FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_HIST-04-19
2018/542 20191219 19.12.2019 Utgående brev Refusjon for deltakelse i politiske møter høsten 2019 - Vegard Mømb og Inger Karin Trøen RENDALEN KOMMUNE STORELVDAL_HIST-04-19
2018/542 20191219 19.12.2019 Utgående brev Refusjon for deltakelse i politiske møter høsten 2019 - Helen Schjelderup ALVDAL KOMMUNE STORELVDAL_HIST-04-19
2018/56 20191219 19.12.2019 Utgående brev Tilsvar - manglende husvask ved fraflytting av bolig ***** STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191219 19.12.2019 Utgående brev Refusjon for tillitsvalgt Mari Kværnes ved Stor-Elvdal ungdomsskole høsten 2019 Utdanningsforbundet i Stor-Elvdal kommune STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191219 19.12.2019 Inngående brev Rapport - kommunetilsyn - kommunen som forurensningsmyndighet for saker etter kap. 13 Fylkesmannen - Aas, Nina Marie STORELVDAL_HIST-04-19
2019/978 20191219 19.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til opprusting av Gustuliaveien - Ståle V. Vestad Ståle Viktor Vestad STORELVDAL_HIST-04-19
2019/978 20191219 19.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til opprusting av Gustuliveien - Gabriele og Harst H. Luckhoff Gabriele og Horst Luckhoff STORELVDAL_HIST-04-19
2019/972 20191219 19.12.2019 Inngående brev Brev fra Finansdepartementet - Informasjon om Stortingets beslutning Dss Dep - Distribusjonsoppdrag STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191218 18.12.2019 Inngående brev Kopi av brev til Høgskolen i Innlandet - avgjørelse av klage over vedtak om avslag på søknad om autorisasjon som Besøkssenter Rovdyr Kld Dep - Jan Erik Torfinn Larsen STORELVDAL_HIST-04-19
2020/44 20191218 18.12.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 11/5 i Stor-Elvdal (0430) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/45 20191218 18.12.2019 Inngående brev Informasjon vedrørende Fylkesnemnda i Innlandet Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker STORELVDAL_PROD
2020/45 20191218 18.12.2019 Inngående brev Orientering om ny organisering og oppgavedeling på integreringsfeltet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet STORELVDAL_PROD
2019/707 20191218 18.12.2019 Inngående brev Samsvarserklæring for elektroarbeider GJERMUNDSHAUG ANLEGG AS STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191218 18.12.2019 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse - vei på gnr 19 bnr 1745 m/flere Tekna boligfelt - Stor-Elvdal kommune SWECO NORGE AS STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191218 18.12.2019 Inngående brev Takker ja til barnehageplass i menighetens barnehage Trude Vestad Toften STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191218 18.12.2019 Inngående brev Oppsigelse av barnehageplass Mohammed Adam Sharif STORELVDAL_HIST-04-19
2019/157 20191218 18.12.2019 Utgående brev Oppnevning av Stor-Elvdal kommunes eldreråd for perioden 01.11.2019 - 31.10.2023. Ole Christian Halse m.fl. STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191218 18.12.2019 Inngående brev Søknad om plass i SFO ved Koppang skole Knut-Arne Mellemmoen STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191218 18.12.2019 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte vedrørende ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191218 18.12.2019 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett - tilbygg til fritidsbolig på gnr 17 bnr 401 Gråsjøveien 837 - Kari Eline og Øyvind Berg, Hamar Olav Andreassen STORELVDAL_HIST-04-19
2019/145 20191218 18.12.2019 Utgående brev Oversender takst Ole Arne Hagen STORELVDAL_HIST-04-19
2018/972 20191218 18.12.2019 Saksframlegg/innstilling Prosjekt SÅTE IKT - omformulering av formål og problemstillinger STORELVDAL_HIST-04-19
2018/1022 20191218 18.12.2019 Utgående brev Varsel om taksering for Eiendomsskatt - 2020 Toril Helen Eng m.fl. STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191218 18.12.2019 Utgående brev Oppgjør av lånopptak - KF kommuenskoger Haakon Akre STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191218 18.12.2019 Utgående brev Svar på etterspørsel om navnesak - Vuluvolden, Brænd, Svendstu med flere i Stor-Elvdal kommune Ola O. Brænd STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191218 18.12.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale fram til 30.06.2019 - pleiemedhjelper – sektor institusjonstjenester. Maren Emilie Joten STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191218 18.12.2019 Utgående brev Ferdigattest - utslipp av sanitært avløpsvann fra fritidsbolig på gnr 17 bnr 522 - Per Eirik Skulstad, Kirkenær Per Eirik Skulstad STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191218 18.12.2019 Utgående brev Referat fra sakkyndig råd vedrørende ***** ***** ***** STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191218 18.12.2019 Utgående brev Referat for samarbeidsmøte for ***** ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191218 18.12.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling som lektor ved Koppang skole Ingvild Hustad Myrvang STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191218 18.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av stilling som lektor ved Koppang skole Ingvild Hustad Myrvang STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191218 18.12.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - tilbygg til driftsbygning i landbruket på gnr 54 bnr 27 Gammelveien 131 - Ole Harald Kulstad, Sollia Ole Harald Kulstad STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191218 18.12.2019 Utgående brev Spørsmål fra FAU om svømmebasenget i Stor-Elvdal og opplegg rundt svømmeundervisningen ved grunnskolen Eva Rotbakken STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191218 18.12.2019 Utgående brev Støtte fra rentemidler til finansiering av ungskogpleieprosjekt 2019 Stor-Elvdal kommune v/ kontaktutvalg for skogbruk STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191218 18.12.2019 Utgående brev Støtte til elgbeitetakst fra rentemiddelfondet Stor-Elvdal kommune v/ rådgiver utmark STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191218 18.12.2019 Utgående brev Referat fra sakkyndig råd for ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191218 18.12.2019 Saksframlegg/innstilling Vurdering av oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighet STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191218 18.12.2019 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte i Sollia skole og barnehage 3.desember 2019 Anne Lene Wang m.fl. STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191218 18.12.2019 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av driftsbygning i landbruket på gnr 23 bnr 12 Gammelveien 131 - Ole Harald Kulstad, Sollia Ole Harald Kulstad STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191218 18.12.2019 Inngående brev Oppstartsvarsel Tekna boligområde Koppang Eidsivaenergi - IkkeSvar360@eidsivaenergi.no STORELVDAL_HIST-04-19
2019/1070 20191217 17.12.2019 Inngående brev Vedrørende søknad om dispensasjon fra bestemmelse 2e) i reguleringsplanen for Tryvang Øst 17.7.1992 Blockwatne - Johansen, Henry Dahl STORELVDAL_HIST-04-19
2019/1017 20191217 17.12.2019 Utgående brev Foreløpig svar -videre saksgang - søknad om oppføring av hytte på gnr 14 bnr 396 Atndalen 1305 - Bjørn Arild Pettersen, Løten BJØRN ÅSEN AS STORELVDAL_HIST-04-19
2019/1008 20191217 17.12.2019 Inngående brev Ettersendelse av søknad til stilling som kommuneoverlege/kommunelege, Stor-Elvdal kommune ***** STORELVDAL_HIST-04-19
2019/1028 20191217 17.12.2019 Utgående brev Referat fra møte 05.12.2019 angående ***** ***** STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191217 17.12.2019 Inngående brev Fornyet sakkyndig vurdering ***** STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191217 17.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på arbeidsforhold Milos Aladzic STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191217 17.12.2019 Inngående brev Informasjonsbrev vedrørende opphør av sams vegadministrasjon i fremtidige fylkeskommune Innlandet og Viken. Statens vegvesen STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191217 17.12.2019 Utgående brev Tjenestebevis Mari Mellemstuen STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191217 17.12.2019 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte vedrørende ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191217 17.12.2019 Utgående brev Oversending av papirer angående flytting for ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191217 17.12.2019 Inngående brev Lokaliteter og minimumsstandard på NAV kontoret Verneombud Nav Stor-Elvdal STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191217 17.12.2019 Inngående brev Samsvarserklæring - utslipp av sanitært avløpsvann fra fritidsbolig på gnr 17 bnr 522 - Per Eirik Skulstad, Kirkenær Per Gunnar Rønningen STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191217 17.12.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling som helsefagarbeider 30% - Hjemmebaserte tjenester Michael Gebrezgi Gide STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191217 17.12.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling som helsefagarbeider 30% - Hjemmebaserte tjenester Michael Gebrezgi Gide STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191217 17.12.2019 Inngående brev Åpning av tilsynssak - Stor-Elvdal kommune - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191217 17.12.2019 Inngående brev Rapportering av tredjepartsopplysninger for inntektsåret 2019 - pass og stell av barn SKATTEETATEN STORELVDAL_HIST-04-19
2017/12 20191217 17.12.2019 Utgående brev Regulering av leie fra 01.01.2020 - Oppstillingsplass for PG stasjon - Stor-Elvdal kommune STATENS KARTVERK STORELVDAL_HIST-04-19
2017/12 20191217 17.12.2019 Utgående brev Regulering av husleie fra 01.01.2020 - Vevstua Enigheten Vevstua enigheten STORELVDAL_HIST-04-19
2017/12 20191217 17.12.2019 Utgående brev Regulering av husleie fra 01.03.2020 - lokaler NAV PARAT NAV ØKONOMITENESTE STORELVDAL_HIST-04-19
2017/12 20191217 17.12.2019 Utgående brev Regulering av husleie fra 01.01.2020 - lokaler Ambulansestasjon SYKEHUSET INNLANDET HF STORELVDAL_HIST-04-19
2017/12 20191217 17.12.2019 Utgående brev Regulering av husleie fra 01.01.2020 - lokaler til kommunskogen STOR-ELVDAL KOMMUNESKOGER KF STORELVDAL_HIST-04-19
2019/5 20191217 17.12.2019 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av driftsbygning i landbruket på gnr 54 bnr 27, Gammelveien 131 - Ole Harald Kulstad, Sollia Ole Harald Kulstad STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191217 17.12.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, gnr 2 bnr 8 - Ole Narve Opsahl Landbruksdirektoratet STORELVDAL_HIST-04-19
2019/697 20191217 17.12.2019 Utgående brev Igangsettingstillatelse 2 - bygging av nytt impregneringsanlegg på gn 19 bnr 808 Industriveien 133 - Moelven Østerdalsbruket AS BYGGMESTER ULVMOEN AS STORELVDAL_HIST-04-19
2019/602 20191217 17.12.2019 Saksframlegg/innstilling Protokoll- ansettelse helsefagarbeider 42% stilling natt - Hjemmebaserte tjenester STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191216 16.12.2019 Inngående brev Fiberutbygging for Eidsiva Bredbånd - Telia basestasjon Oneco - Bjarne Berg Tollefsen STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191216 16.12.2019 Inngående brev Uttalelse fra FAU v/Koppang skole Liagard - Ingar Bø STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191216 16.12.2019 Inngående brev Uttalelse fra Kontrollutvalget - budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 Stor-Elvdal kommune Kontrollutvalget STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191216 16.12.2019 Inngående brev Høringsuttalelse fra Stor-Elvdal ungdomsråd - budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 Stor-Elvdal kommune Ungdomsrådet STORELVDAL_HIST-04-19
2019/697 20191216 16.12.2019 Inngående brev Ettersendelse av manglende dokumentasjon - søknad om igangsettingstillatelse - bygging av nytt impregneringsanlegg på gn 19 bnr 808 Industriveien 133 - Moelven Østerdalsbruket AS BYGGKONSULENT ULVMOEN AS STORELVDAL_HIST-04-19
2019/602 20191216 16.12.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om stilling som helsefagarbeider, 42 % nattstilling - hjemmebaserte tjenester ***** STORELVDAL_HIST-04-19
2019/602 20191216 16.12.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om stilling som helsefagarbeider, 42 % nattstilling - hjemmebaserte tjenester ***** STORELVDAL_HIST-04-19
2019/602 20191216 16.12.2019 Utgående brev Invitasjon til intervju vedrørende søknad på 42 % nattstilling - hjemmebaserte tjenester ***** STORELVDAL_HIST-04-19
2019/602 20191216 16.12.2019 Utgående brev Invitasjon til intervju vedrørende 42 % nattstilling - hjemmebaserte tjenester ***** STORELVDAL_HIST-04-19
2019/602 20191216 16.12.2019 Utgående brev invitasjon til intervju vedrørende 42 % nattstilling - hjemmebaserte tjenester ***** STORELVDAL_HIST-04-19
2019/602 20191216 16.12.2019 Utgående brev Svar på søknad på stilling som helsefagarbeider, 42 % nattstilling - hjemmebaserte tjenester ***** STORELVDAL_HIST-04-19
2019/602 20191216 16.12.2019 Utgående brev Svar på søknad på stilling som helsefagarbeider, 42 % nattstilling - hjemmebaserte tjenester ***** STORELVDAL_HIST-04-19
2019/602 20191216 16.12.2019 Utgående brev Svar på søknad på stilling som helsefagarbeider, 42 % nattstilling - hjemmebaserte tjenester ***** STORELVDAL_HIST-04-19
2019/602 20191216 16.12.2019 Utgående brev Svar på søknad på stilling som helsefagarbeider, 42 % nattstilling - hjemmebaserte tjenester ***** STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191216 16.12.2019 Inngående brev Refusjonskrav elev i grunnskolen høsten 2019 - ***** ***** ***** ***** FOLLDAL KOMMUNE STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191216 16.12.2019 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse - Tekna boligfelt SWECO NORGE AS STORELVDAL_HIST-04-19
2019/787 20191216 16.12.2019 Utgående brev Svar på anmodning om annulering av vedtak PS 19/52 - kommunestyrets bevilgning til parkeringsplasser rundt Kommunehuset - leieavtale Stein Wølner Bie STORELVDAL_HIST-04-19
2019/482 20191216 16.12.2019 Utgående brev Svar på oversendelse av klage for behandling FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191216 16.12.2019 Inngående brev Arbeidsvarslingsplan nr. 1052030/19 - Midlertidig varsling i påvente av rekkverksmontering - nytt kryss Fv 30xMoravegen på Koppang i Stor-Elvdal kommune, Hedmark Statens vegvesen Region Øst STORELVDAL_HIST-04-19
2019/291 20191216 16.12.2019 Inngående brev Referat fra byggemøte nr. 5 - Båsrøsta boligområde Sweco Norge AS STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191216 16.12.2019 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode11.12.2019 - 16.12.2019 - Koppang vannverk ALCONTROL NORWAY AS STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191216 16.12.2019 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet for erverv av del av gnr 54 bnr 29 m.fl. - orientering om saksbehandlingstid Kjersti Wulvik Nordvik STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191216 16.12.2019 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet for erverv av gnr 19 bnr 926 i Stor-Elvdal - orientering om saksbehandlingstid Oddvar Jarle Smedbakken STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191216 16.12.2019 Inngående brev Melding om avholdt utleggsforretning Politistasjonen i Elverum STORELVDAL_HIST-04-19
2017/842 20191216 16.12.2019 Inngående brev Refusjonskrav elev i grunnskolen høsten 2019 - ***** ***** ***** FOLLDAL KOMMUNE STORELVDAL_HIST-04-19
2017/555 20191216 16.12.2019 Inngående brev Melding om fagpersoner ***** STORELVDAL_HIST-04-19
2018/667 20191216 16.12.2019 Inngående brev Markedsføring av øst-vest forbindelse Rendalen og Stor-Elvdal - Tilsagn om tilskudd inntil kr. 2.000.000,- Hedmark fylkeskommune STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191216 16.12.2019 Inngående brev Newtonrom på Koppang - Tilsagn om tilskudd inntil kr. 500.000,- Hedmark fylkeskommune STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191216 16.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på status for trygghetsalarmer Stor Elvdal Kommune Telenor Norge AS STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191216 16.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon i 35% stilling i Hjemmebaserte tjenester Inger Lise Holen STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191216 16.12.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling i Stor-Elvdal kommune Kari Vestby Birkebekk STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191216 16.12.2019 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning for ***** ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191216 16.12.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av 30% stilling som hjelpepleier ved Hjemmebaserte tjenester Anne Siri Stensløkken STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191216 16.12.2019 Utgående brev Oppsigelse av BPA tiltaket Ambio Helse AS STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191216 16.12.2019 Inngående brev Refusjonskrav høsten 2019 - ***** ***** ***** ***** FOLLDAL KOMMUNE STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191216 16.12.2019 Utgående brev Oppsigelse av leilighet i Granheimveien 5 C Gunn Jølstadengen STORELVDAL_HIST-04-19
2016/485 20191216 16.12.2019 Inngående brev Kopi av brev fra Fylkesmannen i innlandet - varsel om innføring av sekundærrensekrav for avløpsanlegg (kap. 14) i Hedmark FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_HIST-04-19
2016/1168 20191216 16.12.2019 Inngående brev Melding om fagperson ***** STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191216 16.12.2019 Inngående brev Refusjonskrav høsten 2019 - ***** ***** ***** FOLLDAL KOMMUNE STORELVDAL_HIST-04-19
2016/624 20191216 16.12.2019 Utgående brev Uttalelse fra FAU til kommunestyret vedrørende basseng tilbudet kommunen Boas Lindberg m.fl. STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191216 16.12.2019 Inngående brev Kopi av brev til FIAS - komposteringsanleggene på Torpet og Kjemsjøhøgda - forlengelse av midlertidige tillatelser - FIAS AS Fylkesmannen STORELVDAL_HIST-04-19
2015/58 20191216 16.12.2019 Inngående brev Refusjonskrav elev i grunnskolen høsten 2019 - ***** ***** ***** FOLLDAL KOMMUNE STORELVDAL_HIST-04-19
2019/1072 20191216 16.12.2019 Utgående brev Vikar som ordfører 16.09. - 30.10.19 Linda Otnes Henriksen STORELVDAL_HIST-04-19
2019/1070 20191216 16.12.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon - installasjon av vannklosett med avløp til tett tank på gnr 17 bnr 932, 1114, 1185, 1186, 1187, 1188 og 1140, C49, D60, D64 og D69 – Henry Dahl Johansen, Nannestad Blockwatne - Johansen, Henry Dahl STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191216 16.12.2019 Inngående brev Paienthendelse - bildediagnostikk radiologisk eskjon - Stor-Elvdal kommune SYKEHUSET INNLANDET HF STORELVDAL_HIST-04-19
2019/1066 20191216 16.12.2019 Inngående brev Søknad om tilkoblingstillatelse til kommunal vann- og avløpsledning Grete Marit Knudsen STORELVDAL_HIST-04-19
2019/987 20191216 16.12.2019 Utgående brev Rammetillatelse til oppføring av fritidsbolig på gnr 54 bnr 485 Blåfjellia 14 - Finn Ivar Marum, Oslo SIV ARK MNAL H KROHG STABELL ARKITEKTKONTOR STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191216 16.12.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad på stilling som biblioteksjef i 100 % fast stilling i enhet kultur og idrett ***** STORELVDAL_HIST-04-19
2015/90 20191215 15.12.2019 Inngående brev Høring - Stor-Elvdal - driftskonsesjon Bjøråneset grustak Fylkesmannen - Gangås, Gaute STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191215 15.12.2019 Inngående brev Protokoll fra styremøte 13.12.2019 - Hedmark revisjon IKS Hedmark-Revisjon - Morten Alm Birkelid STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191215 15.12.2019 Inngående brev Oppsigelse av leilighet i Granheimveien 5 C Gunn Jølstadengen STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191215 15.12.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 974232669 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191215 15.12.2019 Inngående brev Kopi av brev fra Hedmark fylkeskommune - Antikvarisk dokumentasjon av sefrak-bygg Kiær Mykleby STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191215 15.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 869246492 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191215 15.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970300597 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191215 15.12.2019 Inngående brev Rapportering for kjøring med snøscooter sesongen 2018/2019 Ove Skogen STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191213 13.12.2019 Inngående brev Referat fra OSU-møtene 30.10.19(godkjent) og 29.11.19 (ikke godkjent) Sykehuset-Innlandet - Marthe Flugstad STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191213 13.12.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.08.19 - 30.06.20 - tilkallingsvikar som lærer uten godkjent utdanning og assistent ved Sollia skole Ola Olesøn Brænd STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191213 13.12.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 961272432 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191213 13.12.2019 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 961272432 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_HIST-04-19
2015/90 20191213 13.12.2019 Inngående brev Kopi av brev til direktoratet for mineralforvaltning - merknader til høring av søknad om driftskonsesjon for utvidelse av Bjøråneset grustak i Stor-Elvdal kommune Statens vegvesen STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191213 13.12.2019 Inngående brev Satser for kommunal egenbetaling for barnevernstiltak - 2020 BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET STORELVDAL_HIST-04-19
2018/606 20191213 13.12.2019 Inngående brev Brannteknisk grunnlag for Sollia-ysteriet SA Stein Vaaler STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191213 13.12.2019 Inngående brev Ettersendelse av manglende dokumentasjon - søknad om ferdigattest - installasjon av vannbesparende toalett og utslipp til tett tank på gnr 12 bnr 123 Gåla 55 - Kjersti Risberg Haugland, Slependen Kjersti Risberg Haugland STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191213 13.12.2019 Utgående brev Ferdigattest - installasjon av vannbesparende toalett med utslipp til tett tank på gnr 12 bnr 123 Gåla 55 - Kjersti Risberg Haugland, Slependen Kjersti Risberg Haugland STORELVDAL_HIST-04-19
2018/243 20191213 13.12.2019 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale- støttekontakt - Enhet tiltak for funksjonshemmede Juuli Johanna Vänni STORELVDAL_HIST-04-19
2017/104 20191213 13.12.2019 Utgående brev Arbeidsbekreftelse Britt K Ringstad STORELVDAL_HIST-04-19
2017/104 20191213 13.12.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling som sosionom - NAV Stor-Elvdal Britt K Ringstad STORELVDAL_HIST-04-19
2017/12 20191213 13.12.2019 Utgående brev Regulering av husleie fra 01.01.2020 - Lokaler fysioterapi Moratunet FYSIOTERAPEUT BRYNDIS V/BRYNDIS OLAFSDOTTIR STORELVDAL_HIST-04-19
2017/12 20191213 13.12.2019 Utgående brev Regulering av husleie fra 01.01.2020 - Lokaler Fysioterapi Moratunet BUCHHOLDT FYSIOTERAPI STORELVDAL_HIST-04-19
Ingen tilgang 20191213 13.12.2019 Inngående brev Transport av kontrakter, rettigheter og plikter - Tannhelsetjenesten Oppland fylkeskommune STORELVDAL_HIST-04-19
2019/335 20191213 13.12.2019 Utgående brev Endring av tillatelse - ny ansvarsrett - oppføring av enebolig og garasje på gnr 19 bnr 48 - Grete Marit Knudsen, Atna HEDALM ANEBYHUS AS STORELVDAL_HIST-04-19
2019/335 20191213 13.12.2019 Utgående brev Endring av tillatelse - ny ansvarsrett- oppføring av enebolig og garasje på gnr 19 bnr 48 - Grete Marit Knudsen, Atna Hedalm Andebyhus AS m.fl. STORELVDAL_HIST-04-19