eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/675 20190717 17.07.2019 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksvei på gnr 12 bnr 1 - Odd Grundt GRUNDT ODD
2019/664 20190717 17.07.2019 Inngående brev Søknad på stilling som kjøkkenassistent - 10 % fast stilling, sektor for institusjonstjenester - Moratunet sykehjem *****
2019/601 20190717 17.07.2019 Inngående brev Søknad på stilling som barnevernkonsulent i 100 % fast stilling *****
2018/857 20190716 16.07.2019 Inngående brev Kundebytte - Skogfaret 11B, 2480 KOPPANG Eidsivanett - Eidsiva Kundeservice Nett
Ingen tilgang 20190716 16.07.2019 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjon gnr 9 bnr 111 Eiendomsmegler MNEF
Ingen tilgang 20190716 16.07.2019 Utgående brev Forespørsel - korrigering på eiendomsskatt gnr 33 bnr 64 - Tangsida 91 Magne Brenås
Ingen tilgang 20190716 16.07.2019 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 10.07.2019 - 15.07.2019 ALCONTROL NORWAY AS
Ingen tilgang 20190716 16.07.2019 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 10.07.2019 - 15.07.2019 ALCONTROL NORWAY AS
Ingen tilgang 20190716 16.07.2019 Utgående brev Anmodning om forklaring på beregningsgrunnlag eiendomsskatt - gnr 19 bnr 642 Lotte Eline Beisvåg
2019/356 20190716 16.07.2019 Utgående brev Rammetillatelse til oppføring av anneks på gnr 54 bnr 391 Knut Hamsuns vei 2 - Olav Bjerve, Oslo Olav Bjerve m.fl.
Ingen tilgang 20190716 16.07.2019 Utgående brev Plassering av Mammografibuss Kreftregisteret
2019/674 20190716 16.07.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon til oppføring av nytt uthus på gnr 16 bnr 34 Vinjeveien 2494 - Arne Øyen, Østre Gausdal Arne M Øyen
2018/964 20190716 16.07.2019 Utgående brev Tillatelse til riving av hytte og anneks på gnr 33 bnr 6, Storgrytdalen - Mathiesen Atna AS ARR ARKITEKTER AS
2018/964 20190716 16.07.2019 Utgående brev Tillatelse til oppføring av fritidsbolig gnr 33 bnr 6 Storgrytdalen - Mathiesen-Atna AS ARR ARKITEKTER AS
2019/671 20190716 16.07.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til installasjon av vakuum toalett til tett tank på gnr 17 bnr 424 Skarvbrua 7 - bjørn Olav og Tove Engh, Hamar Bjørn Olav Engh
Ingen tilgang 20190716 16.07.2019 Utgående brev Anmodning om nettleiebestilling for "Garo ladepunkt for elbil" anleggsid 819174492 001 i Storgata 103, KOPPANG Eidsivanett - Nettservice
Ingen tilgang 20190716 16.07.2019 Utgående brev Innvilget skjenkebevilling i forbindelse med Kaupanger mart'n i perioden 18.07.2019 til og med 20.07.2019 ved avgrenset område i telt på parkeringsplassen og på Påtår'n PÅTÅR'N - MAY ELISABETH SVENDBY
Ingen tilgang 20190716 16.07.2019 Utgående brev Innvilget skjenkebevilling i forbindelse med middag på Tiur'n Kro under Kaupanger mart'n den 20.07.2019 May Elisabeth Svendby
Ingen tilgang 20190716 16.07.2019 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 10.07.2019 - 15.07.2019 ALCONTROL NORWAY AS
Ingen tilgang 20190716 16.07.2019 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 19.06.2019 - 16.07.2019 Alcontrol
Ingen tilgang 20190716 16.07.2019 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 10.07.2019 - 15.07.2019 ALCONTROL NORWAY AS
2019/671 20190716 16.07.2019 Inngående brev Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra fritidsbolig på gnr 17 bnr 424 Skarvbrua 7 - bjørn Olav og Tove Engh, Hamar Tove Linderud Engh
Ingen tilgang 20190716 16.07.2019 Utgående brev Klage på eiendomsskatt Stor-Elvdal kommune Simen Kolstad
2019/601 20190715 15.07.2019 Inngående brev Søknad på stilling som barnevernkonsulent i 100 % fast stilling *****
Ingen tilgang 20190715 15.07.2019 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse - oppføring av rekkehus på gnr 19 bnr 1713 Vannstasjonsteigen - Håkan Stengrundet, Trysil Boligbyggern - Håkan Stengrundet
2016/221 20190715 15.07.2019 Inngående brev Underskrevet korrigert rammeavtale for perioden 01.07.19 - 31.12.19 tilkallingsvikar vernepleier - sektor institusjonstjenester Hjørdis Marie Hansen
Ingen tilgang 20190715 15.07.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling i forbindelse med Kaupanger mart'n i perioden 18.07.2019 til og med 20.07.2019 ved avgrenset område i telt på parkeringsplassen og på Påtår'n PÅTÅR'N - MAY ELISABETH SVENDBY
Ingen tilgang 20190715 15.07.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling i forbindelse med middag til korps og Tyske gjester under Kaupanger mart'n den 20.072.2019 på Tiurn kro May Elisabeth Svendby
Ingen tilgang 20190715 15.07.2019 Utgående brev Bekreftelse på praksisplass for ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190715 15.07.2019 Inngående brev Beholder iPad mot vederlag - kommunestyreperioden 2015 - 2019 Anne Ragnhild Lie
2019/611 20190715 15.07.2019 Utgående brev Tillatelse til riving av bolig på gnr 16 bnr 16 Koppangveien 5 - Stor-Elvdal kommune - Koppang STOR-ELVDAL KOMMUNE
2019/556 20190715 15.07.2019 Inngående brev Uttalelse fra Fylkesmannen i Innlandet - søknad om dispensasjon til oppføring av tilbygg til seterhus på gnr/bnr 6/15 Opphussæterveien 136 - Stor-Elvdal kommune - søker: Severin Myrbakken FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20190715 15.07.2019 Inngående brev Søknad om permisjon eventuelt oppsigelse - regnskapskontrollør ved arbeidsgiverkontrollen, Stab og støtte Britt Kari Bolstad
2018/857 20190712 12.07.2019 Inngående brev Kundebytte - Skogfaret 11B, 2480 KOPPANG Eidsivanett - Eidsiva Kundeservice Nett
2019/48 20190712 12.07.2019 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av leie kommunal bolig Wenche Granlien
2019/606 20190712 12.07.2019 Utgående brev Tillatelse til oppføring av tilbygg til bolig på gnr 12 bnr 238 Helgestugutua 52 - Ola Berntsen - Vang på Hedmarken Ola Berntsen
Ingen tilgang 20190712 12.07.2019 Inngående brev Skadefellingstillatelse på bjørn i deler av Stor-Elvdal, Ringebu og Øyer kommuner FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20190712 12.07.2019 Inngående brev Anmodning om nettleiebestilling for "Garo ladepunkt for elbil" anleggsid 819174492 001 i Storgata 103, KOPPANG Eidsivanett - Nettservice
2018/443 20190712 12.07.2019 Inngående brev Ferdig innkjøring til Koppang fra Rv3 Ingeborg S M Mathiesen
2019/664 20190712 12.07.2019 Utgående brev Søknad på stilling som kjøkkenassistent - 10 % fast stilling, sektor for institusjonstjenester - Moratunet sykehjem *****
2019/664 20190712 12.07.2019 Utgående brev Søknad på stilling som kjøkkenassistent - 10 % fast stilling, sektor for institusjonstjenester - Moratunet sykehjem *****
2018/748 20190712 12.07.2019 Utgående brev Oversender leieavtale til underskrift Marieke Gonlag-Schrijvers
2019/555 20190712 12.07.2019 Inngående brev Uttalelse fra Fylkesmannen i Innlandetk - riving og gjenoppføring av hytte på gnr 14 bnr 412 Kjølseterveien 88 - Tom Georg Granqvist, Østerås FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20190712 12.07.2019 Inngående brev Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190712 12.07.2019 Utgående brev Erklæring - regnskapsavleggelsen 2018 for beboer- og pasientregnskap ved Moratunet sykehjem HEDMARK REVISJON IKS
Ingen tilgang 20190712 12.07.2019 Utgående brev Aksept av vilkår - tilskudd til masterutdanning i avansert klinisk sykepleie Helsedirektoratet
2019/356 20190712 12.07.2019 Inngående brev Oversendelse av manglende dokumentasjon - søknad om oppføring av anneks på gnr 54 bnr 391 Knut Hamsuns vei 2 - Olav Bjerve, Oslo Olav Bjerve
Ingen tilgang 20190712 12.07.2019 Utgående brev Tilbud om leie av kommunal bolig - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190712 12.07.2019 Utgående brev Tilbakemelding på søknad om kommunal bolig *****
Ingen tilgang 20190712 12.07.2019 Inngående brev Fristen for EU-kontroll nærmer seg for YA-65870 STATENS VEGVESEN
2019/664 20190712 12.07.2019 Inngående brev Søknad på stilling som kjøkkenassistent - 10 % fast stilling, sektor for institusjonstjenester - Moratunet sykehjem *****
2019/664 20190712 12.07.2019 Inngående brev Søknad på stilling som kjøkkenassistent - 10 % fast stilling, sektor for institusjonstjenester - Moratunet sykehjem *****
2019/48 20190712 12.07.2019 Inngående brev Oppsigelse av leie kommunal bolig Bjørn Granlien
2018/857 20190712 12.07.2019 Utgående brev Kundebytte - Skogfaret 11B, 2480 KOPPANG - referanse 2104569 Eidsivanett - Eidsiva Kundeservice Nett
2018/505 20190712 12.07.2019 Utgående brev Foreløpig svar på henvendelse angående parkeringsplass med innkjøring Kjemsjøen NORDSTU KOPPANG BRUK AS
Ingen tilgang 20190712 12.07.2019 Inngående brev Uttalelse fra fylkesmannen i Innlandet - utslippstillatelse på gnr 17 bnr 755 Tryvang - Unni Larsen, Kolbotn FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20190712 12.07.2019 Inngående brev Søknad om startlån - ***** ***** *****
2019/356 20190712 12.07.2019 Inngående brev Oversendelse av manglende dokumentasjon - søknad om oppføring av anneks på gnr 54 bnr 391 Knut Hamsuns vei 2 - Olav Bjerve, Oslo Olav Bjerve
2019/385 20190712 12.07.2019 Inngående brev Uttalelse fra Fylkesmannen i Innlandet - oppføring av anneks til fritidsbolig på gnr 12 bnr 206 Gåla 20 - Lars Inge Tvenge, Kopang FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/497 20190712 12.07.2019 Inngående brev Uttalelse fra Fylkesmannen i Innlandet - søknad om dispensasjon til oppføring av uthus til fritidsbolig på gnr 16 bnr 38 Vinjeveien 2479 - Geir Sandvei, Fjerdingby FYLKESMANNEN I INNLANDET
2016/795 20190712 12.07.2019 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av anneks til fritidsbolig på gnr 19 bnr 1251 Atnaveien 2413 - Eilif Pedersen, Våler Eilif Oddmar Pedersen
2018/582 20190712 12.07.2019 Utgående brev Ferdigattest - innbygging av svalgang og tilbygg til inngangsparti på gnr 17 bnr 657 Vinjeveien 1204 - Erland Juliussen, Elverum Erland Juliussen
2018/599 20190712 12.07.2019 Utgående brev Tilsagn om tilskudd til gjennomføring av opprydningsprosjekt Jennyke Kartawidjaja
2018/658 20190712 12.07.2019 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark - bekreftelse på adgang til å benytte andre sjåfører Torunn Simengård Messelt
Ingen tilgang 20190712 12.07.2019 Utgående brev Tilbud om leie av kommunal bolig *****
Ingen tilgang 20190712 12.07.2019 Utgående brev Melding om endret boligverdi i Øvre Båsrøstvei 184 - Gnr 19 bnr 502 Ole Heggelund
2019/59 20190712 12.07.2019 Utgående brev Svar på søknad på lærlingplass - høsten 2019 *****
Ingen tilgang 20190712 12.07.2019 Utgående brev Innsending av kommuneregnskap 2018 til Fylkesmannen i Innlandet FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/363 20190712 12.07.2019 Utgående brev Rammetillatelse til oppføring av sentrumsbygg / hotell, bibliotek, kultursal, kontorer på gnr 19 bnr 1052 Storgata 107 - Friskhjem AS, Moelv ANDERSSEN + FREMMING SIVILARKITEKTER MNAL AS
Ingen tilgang 20190712 12.07.2019 Utgående brev Arbeidsbekreftelse Bjørnar Skjæret Bjørnar Skjæret
Ingen tilgang 20190711 11.07.2019 Inngående brev Kartlegging av praksis knyttet til Forpaktingsloven FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/574 20190711 11.07.2019 Utgående brev Oversendelse av tinglyst dokument i sak 19/754 - gnr 10 bnr 15 og 261 - Kiær Mykleby KIÆR MYKLEBY Anders Kiær m.fl.
2019/574 20190711 11.07.2019 Utgående brev Underretning om matrikkelføring på gnr 10 bnr 15-261 Per Erling Daae m.fl.
Ingen tilgang 20190711 11.07.2019 Utgående brev Tilbakemelding på søknad om leie av kommunal bolig *****
Ingen tilgang 20190711 11.07.2019 Utgående brev Oversendelse av tilsagn på startlån Lindorff AS
Ingen tilgang 20190711 11.07.2019 Utgående brev Overføring av tilskudd 2019 - KF kommuneskogen Stor-Elvdal kommuneskoger KF
Ingen tilgang 20190711 11.07.2019 Utgående brev Oppsigelse av 10% stilling ved kjøkkenet på Moratunet sykehjem May-Sissel Brodahl
Ingen tilgang 20190711 11.07.2019 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 961272432 Landbruksdirektoratet
2016/560 20190711 11.07.2019 Inngående brev Underskrevet korrigert arbeidsavtale - 75% fast helsefagarbeiderstilling - Sektor institusjonstjenester Milos Aladzic
2019/119 20190711 11.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 24.06.19 - 18.08.19 pleiemedhjelper - sektor institusjonstjenester Mikael Magnus Steinsrud
Ingen tilgang 20190711 11.07.2019 Inngående brev Takker ja til kommunal bolig *****
2019/663 20190711 11.07.2019 Inngående brev Høring - forslag om endringer i forskrift til opplæringsloven om realkompetansevurdering av voksne i grunnskolen og videregående opplæring - høringsfrist: 10. oktober2019 Utdanningsdirektoratet
2019/657 20190711 11.07.2019 Utgående brev Tillatelse til oppføring av anneks til fritidsbolig på gnr 17 bnr 1164 Hemåsen 60 - Tom Kroken, Elverum Tom Kroken
2018/987 20190711 11.07.2019 Inngående brev Tilbakemelding på ny kontaktperson etter konkurs i Trysil byggsystem Trysilmail - Roar Nordsveen
Ingen tilgang 20190711 11.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.09.2019 - 29.02.20 - turnuslege i 100% stilling ved kommunelegekontoret Sindre Eik-Nes
Ingen tilgang 20190711 11.07.2019 Inngående brev Utlegging av Sametingets valgmanntall Sametinget
Ingen tilgang 20190711 11.07.2019 Utgående brev Tilbakemelding på søknad om leie av kommunal bolig *****
Ingen tilgang 20190711 11.07.2019 Utgående brev Tilbakemelding på søknad om kommunal bolig *****
Ingen tilgang 20190711 11.07.2019 Utgående brev Klage på eiendomsskatt 2019 - Statskog Statskog
Ingen tilgang 20190711 11.07.2019 Utgående brev Klage på takst for eiendomsskatt gnr 14 bnr 246 - Kjølsæterveien 246, Atna Eystein Olav Fossum
Ingen tilgang 20190711 11.07.2019 Utgående brev Anmodning om ny takst - eiendomsskatt på gnr 12 bnr 28 Bjønne Owren
2019/552 20190710 10.07.2019 Inngående brev Miljøfaglig vurdering av landbruksveg - Gbnr 1/1 - Stor-Elvdal kommune FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20190710 10.07.2019 Utgående brev Tilbakemelding på søknad om kommunal bolig *****
2017/586 20190710 10.07.2019 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for perioden 01.07.2019 - 31.07.2019 Heidi Strand Berntsen
2017/586 20190710 10.07.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 20.06.2019 - 31.12.2019 - miljøarbeider / tilkallingsvikar ved Enhet tiltak for funksjonshemmede Heidi Strand Berntsen
2018/450 20190710 10.07.2019 Inngående brev Svar på søknad om forkorting av læretiden som helsefagarbeider Hedmark fylkeskommune
2019/637 20190710 10.07.2019 Utgående brev Oversendelse til ekstern uttalelse - søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til fritidsbolig og garasje på gnr 3 bnr 54 Stenvikveien 51 - Marit Laura Hansen, Harstad STATENS VEGVESEN
2018/365 20190710 10.07.2019 Utgående brev Tilbakemelding på forespørsel om kjøp av tilleggstomt til gnr 19 bnr 1564 Irene Berger
2018/582 20190710 10.07.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - innbygging av svalgang og tilbygg til inngangsparti på gnr 17 bnr 657 Vinjeveien 1204 - Erland Juliussen, Elverum Erland Juliussen
Ingen tilgang 20190710 10.07.2019 Utgående brev Utlevering naboliste - gnr 17 bnr 1026 Byggmester Ulvmoen AS
Ingen tilgang 20190710 10.07.2019 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - Lauvåsen hytteeierforening LAUVÅSEN HYTTEEIERFORENING
Ingen tilgang 20190710 10.07.2019 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - Skogen Bygg og Vedlikehold AS SKOGEN BYGG OG VEDLIKEHOLD AS
2018/658 20190710 10.07.2019 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - Torunn Simengård Messelt Torunn Simengård Messelt
2019/657 20190710 10.07.2019 Inngående brev Oversendelse av manglende dokumenter - oppføring av anneks til fritidsbolig på gnr 17 bnr 1164 Hemåsen 60, Tom Kroken, Elverum Tom Kroken
2019/657 20190710 10.07.2019 Inngående brev Kvittering for mottatt nabovarsel - oppføring av anneks til fritidsbolig på gnr 17 bnr 1164 Hemåsen 60 - Tom Kroken, Elverum Tom Kroken
2019/660 20190710 10.07.2019 Inngående brev Oversendelse av søknad om konsesjon på erverv av eiendommen gnr 12 bnr 92 og 71 Gåla 49 - Aksel Bernhoft, Drammen KOPPANG-LANDBRUK OG NÆRINGSMEGLING AS
Ingen tilgang 20190710 10.07.2019 Inngående brev Oppsigelse av 10% stilling ved kjøkkenet på Moratunet sykehjem May-Sissel Brodahl
2019/661 20190710 10.07.2019 Inngående brev Uttalelse til søknad om oppføring av ny fritidsbolig - gnr 41 bnr 8 i Stor-Elvdal kommune STATENS VEGVESEN
Ingen tilgang 20190710 10.07.2019 Utgående brev Foreløpig svar på klage på dispensasjon for tilbygg - gnr 17/bnr 380, Vinjeveien Villreinnemnda Rondane og Sølnkletten m.fl.
Ingen tilgang 20190710 10.07.2019 Utgående brev Tilbud om kjøp av tilleggstomt i forbindelse med omregulering av Båsrøsta boligområde Arne Kjell Dyrstad
Ingen tilgang 20190710 10.07.2019 Inngående brev Beholder iPad mot vederlag - kommunestyreperioden 2015 - 2019 Even Moen
Ingen tilgang 20190709 09.07.2019 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 05.07.2019 - 09.07.2019 ALCONTROL AS
2019/481 20190709 09.07.2019 Inngående brev NVE's innspill ved varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for Mykleby fjelltak - Stor Elvdal kommune, Hedmark NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
Ingen tilgang 20190709 09.07.2019 Inngående brev Beholder iPad mot vederlag - kommunestyreperioden 2015 - 2019 Odd Sæming Negård
2019/657 20190709 09.07.2019 Inngående brev Søknad om oppføring av anneks til fritidsbolig på gnr 17 bnr 1164 Hemåsen 60 - Tom Kroken, Elverum Tom Kroken
2019/139 20190709 09.07.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.07.19 - 30.08.19 - tilkallingsvikar pleiemedhjelper - Sektor institusjonstjenester Caroline E H Schuster
Ingen tilgang 20190709 09.07.2019 Utgående brev Melding om vedtak - fastsatt planprogram for kommuneplanens arealdel 2019-2040 ALVDAL KOMMUNE m.fl.
2019/655 20190709 09.07.2019 Inngående brev Søknad om oppføring av hytte på gnr 54 bnr 463 Sollia - Roar Kjær, Hernmes Roar Kjær
Ingen tilgang 20190709 09.07.2019 Inngående brev Beholder iPad mot vederlag - kommunestyreperioden 2015 - 2019 Jan Erik H Lingjerde
2019/655 20190709 09.07.2019 Inngående brev Oversendelse av signerte dokumenter i forbindelse med søknad om oppføring av hytte på gnr 54 bnr 463 Sollia - Roar Kjær, Hernmes Roar Kjær
2016/795 20190709 09.07.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - oppføring av anneks til fritidsbolig på gnr 19 bnr 1251 Atnaveien 2413 - Eilif Pedersen, Våler Eilif Pedersen
Ingen tilgang 20190709 09.07.2019 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra møtet i Særskilt klagenemnd 09.07.2019 Egil Rønning m.fl.
Ingen tilgang 20190709 09.07.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.07.19 - 31.12.19 - tilkallingsvikar assistent kjøkken - Sektor institusjonstjenester Sigrid Finneid
2016/478 20190709 09.07.2019 Inngående brev Underskrevet korrigert arbeidsavtale - 80,5% fast helsefagarbeiderstilling - Sektor institusjonstjenester Milica Aladzic
2019/550 20190709 09.07.2019 Utgående brev Tillatelse til riving av hytte på gnr 4 bnr 158 Strandsæterveien - Gunvor H. Prytz, Rena Gunvor Helene Prytz
Ingen tilgang 20190709 09.07.2019 Inngående brev Beholder iPad mot vederlag - kommunestyreperioden 2015 - 2019 Stein Wølner Bie
Ingen tilgang 20190709 09.07.2019 Utgående brev Oppsigelse av stilling som assistent ved kjøkkenet på Moratunet Rønnaug B Hornseth
2019/648 20190709 09.07.2019 Utgående brev Søknad på stilling som institusjonskokk, 100 % fast stilling - sektor for institusjonstjenester *****
Ingen tilgang 20190709 09.07.2019 Inngående brev Gratulasjoner til Midt-Østerdal videregående skole med Miljøfyrtårn-sertifisering Stiftelsen Miljøfyrtårn
Ingen tilgang 20190709 09.07.2019 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190709 09.07.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.08.19 - 31.07.20 - tilkallingsvikar pleiemedhjelper - Sektor institusjonstjenester Ketil Øien
2019/633 20190709 09.07.2019 Inngående brev Søknad på stilling som barnehagelærer / barne- og ungdomsarbeider i 2 x 40 % faste stillinger i Sollia barnehage *****
2018/748 20190708 08.07.2019 Inngående brev Fornying leieavtale Mediateket - Øvelse Mikaelskoret Marieke Gonlag-Schrijvers
2018/748 20190708 08.07.2019 Inngående brev Leie av mediateket høst 2019 Stor-Elvdal Kommune - Kari Schulstad Wasa
Ingen tilgang 20190708 08.07.2019 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse – ombygginger på eksisterende bolig på gnr 19 bnr 123 Urmakerveien 2, Koppang - Sigrun Hafsten og Tor Einar Skogesal, Sollia Tor Einar Skogesal
2019/648 20190708 08.07.2019 Inngående brev Søknad på stilling som institusjonskokk, 100 % fast stilling - sektor for institusjonstjenester *****
Ingen tilgang 20190708 08.07.2019 Inngående brev Søknad om kommunal bolig - Bjørn Egil Ludvigsen *****
2019/651 20190708 08.07.2019 Inngående brev Søknad om graving av grøfter til fiberrør langs Atneosveien, Kroksæterveien, Pynten, Framtunveien og Glopheimveien - Eidsiva fiberinvest AS Danielsen Gravemaskindrift AS
2017/842 20190708 08.07.2019 Inngående brev Refusjonskrav elev i grunnskolen våren 2019 - ***** ***** ***** FOLLDAL KOMMUNE
Ingen tilgang 20190708 08.07.2019 Utgående brev Svar på klage på eksamenskarakter i norsk sidemål *****
Ingen tilgang 20190708 08.07.2019 Inngående brev Mammografibussen i Stor-Elvdal kommune 04.11.2019 - 14.11.2019 Mammografiprogrammet
Ingen tilgang 20190708 08.07.2019 Inngående brev Endringer i valgforskriften - forsendelse av forhåndsstemmer KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
Ingen tilgang 20190708 08.07.2019 Inngående brev Kvalitetssikring av kriteriedata for kommuner 2020 NTL KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
Ingen tilgang 20190708 08.07.2019 Inngående brev Etterlyser svar på klage på dispensasjon for tilbygg - gnr 17/bnr 380, Vinjeveien Villreinnemnda Rondane og Sølnkletten
2018/582 20190708 08.07.2019 Utgående brev Melding om mangler - søknad om ferdigattest - innbygging av svalgang og tilbygg til inngangsparti på gnr 17 bnr 657 Vinjeveien 1204 - Erland Juliussen, Elverum Erland Juliussen
Ingen tilgang 20190708 08.07.2019 Inngående brev Forskrift om forsøk med elektronisk utsendelse av valgkort KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
Ingen tilgang 20190708 08.07.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling som barne- og ungdomsarbeider - Koppang barnehage Katinka Vestad
2018/436 20190708 08.07.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling som enhetsleder eiendom - Sektor for samfunnsutvikling Tor Einar Skogesal
2018/440 20190708 08.07.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 18.06.19 - 17.06.20 - tilkallingsvikar sykepleier - Enhet tiltak for funksjonshemmede Elisabeth Holberg
Ingen tilgang 20190708 08.07.2019 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV *****
Ingen tilgang 20190708 08.07.2019 Inngående brev Korrigert skogfondleverandør - Furuseth Gård GLOMMEN SKOG SA
Ingen tilgang 20190708 08.07.2019 Inngående brev Krav om refusjon fra Stor-Elvdal kommune vedrørende permisjon fra stilling grunnet lovpålagte verv - ***** ***** Midt-Østerdal videregående skole
2015/58 20190708 08.07.2019 Inngående brev Refusjonskrav elev i grunnskolen våren 2019 - ***** ***** ***** FOLLDAL KOMMUNE
Ingen tilgang 20190708 08.07.2019 Inngående brev Refusjonskrav våren 2019 - ***** ***** ***** ***** FOLLDAL KOMMUNE
Ingen tilgang 20190708 08.07.2019 Inngående brev Refusjonskrav elev i grunnskolen våren 2019 - ***** ***** ***** ***** FOLLDAL KOMMUNE
2018/964 20190708 08.07.2019 Inngående brev Søknad om riving av hytte og anneks på gnr 33 bnr 6, Storgrytdalen - Mathiesen Atna AS ARR ARKITEKTER AS
Ingen tilgang 20190708 08.07.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling som assistent ved kjøkkenet på Moratunet Rønnaug B Hornseth
Ingen tilgang 20190708 08.07.2019 Inngående brev Underskrevet korrigert rammeavtale for perioden 01.07.19 - 31.12.19 - tilkallingsvikar sykepleiestudent - Moratunet Sykehjem Live Kulsvehagen
Ingen tilgang 20190708 08.07.2019 Utgående brev Innlevering av iPad - kommunestyreperioden 2015 - 2019 Per Sigurd Westgaard m.fl.
Ingen tilgang 20190708 08.07.2019 Inngående brev Utbetaling av tilskudd for 1. halvår 2019 HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP
Ingen tilgang 20190708 08.07.2019 Inngående brev Etterlysning av krav i skadesak - bil med registreringsnummer HF27336 Klp - KLP Skadeforsikring - Oppgjørsavdelingen Motor
2019/418 20190708 08.07.2019 Utgående brev Tillatelse til bygging av traktorveier i Frøsålia - gnr 19 bnr 7 - Janne Mellum, Koppang Janne Mellum
Ingen tilgang 20190705 05.07.2019 Inngående brev Innvilgelse av tilskudd 2 år 5 - ***** ***** *****
2019/291 20190705 05.07.2019 Utgående brev Oversender signert tilbud om ny nettilknytning i Båsrøsta Eidsiva Nett AS
Ingen tilgang 20190705 05.07.2019 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtalen for perioden 20.06.2019 - 01.09.2019 *****
Ingen tilgang 20190705 05.07.2019 Utgående brev Svar på anmodning om ny vurdering om svikt i hjelpeapparat, - billighetserstatning - oppreisning - tidligere henvendelse avvist i 2015 *****
2019/646 20190705 05.07.2019 Inngående brev Søknad om behov for støtte til spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven *****
Ingen tilgang 20190705 05.07.2019 Utgående brev Oversendelse av underskrevet tilleggsavtale for sterk autentisering i Feide UNINETT AS
2019/643 20190705 05.07.2019 Inngående brev Søknad om oppføring av pipe i fritidsbolig på gnr 17 bnr 6 fnr 34 Kletten 99 - Johan Birger Hervold, Vanse SKOGEN BYGG OG VEDLIKEHOLD AS
Ingen tilgang 20190705 05.07.2019 Inngående brev Avslag på søknad om tilskuddsmidler til foreldrestøttende tiltak Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Ingen tilgang 20190705 05.07.2019 Utgående brev Velkommen som LIS 1 lege i Stor-Elvdal kommune *****
2019/653 20190705 05.07.2019 Inngående brev Svar - Vern av skog på Statskog SFs grunn - forslag om opprettelse/utvidelse av 9 naturreservater i Hedmark Hedmark fylkeskommune
Ingen tilgang 20190705 05.07.2019 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av uthus på gnr 14 bnr 424 - Tryliveien 1506 - Knut Arvid Larsen Knut Arvid Larsen
2019/546 20190705 05.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 19.08.19 - 18.08.2021 - lærling i helsefagarbeiderfaget Linn Røvik
Ingen tilgang 20190705 05.07.2019 Inngående brev Forsendelse av forhåndsstemmer - Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019 Valgdirektoratet
Ingen tilgang 20190705 05.07.2019 Utgående brev Sletting av pantobligasjon gnr 17 bnr 33 ***** ***** ***** ***** Statens Kartverk
Ingen tilgang 20190705 05.07.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 17 bnr 786, 787 og 942 i Stor-Elvdal TRYDAMMEN VELFORENING
2016/478 20190705 05.07.2019 Inngående brev Ny underskrevet korrigert arbeidsavtale med ny lønn etter videreutdanning fra 01.07.2019 Milica Aladzic
Ingen tilgang 20190705 05.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 50% fast stilling Helsefagarbeider fra 19.08.2019 - sektor institusjonstjenester Christina Stuen
2019/601 20190705 05.07.2019 Inngående brev Søknad på stilling som barnevernkonsulent i 100 % fast stilling *****
2019/248 20190705 05.07.2019 Utgående brev Utbetaling av stipend - stipendordning for lærere som underviser etter introduksjonsloven Endre Skau m.fl.
2019/379 20190705 05.07.2019 Utgående brev Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling fra gnr 54 bnr 72 - opprettelse av ny grunneiendom ADVOKATFIRMAET THALLAUG ANS
2019/379 20190705 05.07.2019 Utgående brev Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling fra gnr 50 bnr 46 - opprettelse av ny grunneiendom ADVOKATFIRMAET THALLAUG ANS
Ingen tilgang 20190705 05.07.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling som kokk ved Moratunet sykehjem Odd Arild Martinsen
2019/633 20190705 05.07.2019 Inngående brev Søknad på stilling som barnehagelærer / barne- og ungdomsarbeider i 40 % fast stillingr i Sollia barnehage *****
2016/560 20190705 05.07.2019 Inngående brev Underskrevet korrigert arbeidsavtale med ny lønn etter videreutdanning fra 01.07.2019 Milos Aladzic
2018/819 20190705 05.07.2019 Inngående brev Sakkyndig vurdering *****
Ingen tilgang 20190705 05.07.2019 Utgående brev Attest - Siv Anita Gundersen Siv Anita Gundersen
Ingen tilgang 20190705 05.07.2019 Utgående brev Innvilget ressurs til spesialpedagogiske tiltak og garanti for refusjon- ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190704 04.07.2019 Utgående brev Melding om oppsigelse av barnehageplass *****
Ingen tilgang 20190704 04.07.2019 Utgående brev Informasjon vedrørende inngåelse av ny avtale CREDICARE AS
2019/600 20190704 04.07.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - gnr 19 bnr 776 i Stor-Elvdal kommune Stor-elvdal Kommune
2019/600 20190704 04.07.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - gnr 19 bnr 776 i Stor-Elvdal kommune Gjøbi Eiendom As
2019/640 20190704 04.07.2019 Inngående brev Høring - Tilgjengeliggjøring av helsedata (endringer i helseregisterloven mm) - høringsfrist: 04. november 2019 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2019/8 20190704 04.07.2019 Inngående brev Anmodning om overtagelse av inventar og utstyr etter nedleggelse av Midt-Østerdal videregående skole HEDMARK FYLKESKOMMUNE
2019/600 20190704 04.07.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - gnr 19 bnr 776 i Stor-Elvdal kommune Leik Pardas Gundersen
2019/600 20190704 04.07.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - gnr 19 bnr 776 i Stor-Elvdal kommune Arben Danhoxha
2018/582 20190704 04.07.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - innbygging av svalgang og tilbygg til inngangsparti på gnr 17 bnr 657 Vinjeveien 1204 - Erland Juliussen, Elverum Erland Juliussen
Ingen tilgang 20190704 04.07.2019 Inngående brev Forskrift om tilrettelagt transportordning (TT-ordning) for forflytningshemmede i Innlandet fylkeskommune - Melding om vedtak fra Fellesnemnda for Innlandet Hedmark fylkeskommune
Ingen tilgang 20190704 04.07.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling som kokk ved Moratunet sykehjem Odd Arild Martinsen
2019/314 20190704 04.07.2019 Utgående brev Tillatelse til oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gnr 12 bnr 247 Gåla 89 - Torkild Skau, Stange Torkild Skau
2019/379 20190704 04.07.2019 Utgående brev Oversendelse av avgjørelser etter jordloven FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/379 20190704 04.07.2019 Utgående brev Tillatelse etter jordloven til deling av landbrukseiendommen Elgevad - gnr 54 bnr 72 m.fl. ADVOKATFIRMAET THALLAUG ANS
Ingen tilgang 20190704 04.07.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2040 ALVDAL KOMMUNE m.fl.
2019/379 20190704 04.07.2019 Utgående brev Tillatelse etter jordloven til omdisponering av dyrket jord og deling - landbrukseiendommen Mostun gnr 50 bnr 46 m.fl. ADVOKATFIRMAET THALLAUG ANS
Ingen tilgang 20190704 04.07.2019 Inngående brev Invitasjon til kommunene om å søke status som nasjonalparkkommune – ny og revidert versjon MILJØDIREKTORATET
Ingen tilgang 20190704 04.07.2019 Inngående brev Takker ja til leie av bolig i Skogfaret 11D *****
Ingen tilgang 20190704 04.07.2019 Inngående brev Ny vurdering om svikt i hjelpeapparat, - billighetserstatning - oppreisning - tidligere henvendelse avvist i 2015 *****
2018/1085 20190704 04.07.2019 Inngående brev Prisoverslag på terasse Mistrabygg as
Ingen tilgang 20190704 04.07.2019 Inngående brev Oppdaterte avtalevilkår CREDICARE AS
Ingen tilgang 20190704 04.07.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Boligpolitisk plan Eldrerådet m.fl.
Ingen tilgang 20190704 04.07.2019 Inngående brev Avslutningsbrev *****
2018/1039 20190704 04.07.2019 Utgående brev Dispensasjon for oppføring av sambandshytte og mast på gnr 30 og bnr 1 - Eidsiva nett EIDSIVA NETT AS
Ingen tilgang 20190704 04.07.2019 Inngående brev Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene - utbetaling 2019 HELSEDIREKTORATET
Ingen tilgang 20190704 04.07.2019 Utgående brev Oversendelse av slettet panteobligasjon gnr 19 bnr 1096 - ***** ***** ***** ***** Ali Abdulkarem Abduhusain Alwakeel
2018/99 20190704 04.07.2019 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev på eiendommer i sak 18/99 - gnr 17 bnr 167 m.fl. STOR-ELVDAL KOMMUNE
2018/763 20190704 04.07.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling og 20 t/u gratis kjernetid i barnehagene i Stor-Elvdal 2019 / 2020 *****
2018/99 20190704 04.07.2019 Utgående brev Sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Stor-Elvdal kommune
Ingen tilgang 20190704 04.07.2019 Inngående brev Klage på avslag om skadefellingstillatelse på jerv - Storfjellet beitelag - Stor-Elvdal kommune Storfjellet Beitelag SA
Ingen tilgang 20190704 04.07.2019 Utgående brev Melding om endring av lønn *****
2018/99 20190704 04.07.2019 Utgående brev Underretning om matrikkelføring i sak 18/99 gnr 14 bnr 380 Asmund Amundlien
2019/639 20190704 04.07.2019 Inngående brev Høring - forbud mot bruk av mineralolje til byggevarme - høringsfrist: 04. oktober 2019 KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET
2019/554 20190704 04.07.2019 Utgående brev Dispensasjon for oppføring av sambandsmast for telekommunikasjon på gnr 13 bnr 64, 94 og 113, Atndalen 1408 - Eidsiva Nett AS EIDSIVA NETT AS
Ingen tilgang 20190703 03.07.2019 Inngående brev Innsynsbegjering - Dagbladet Dagbladet
Ingen tilgang 20190703 03.07.2019 Utgående brev Refusjon for bortkomne eiendeler *****
Ingen tilgang 20190703 03.07.2019 Inngående brev Vedrørende søknad om garanti for refusjon for spesialpedagogiske behov - ***** ***** ***** ***** *****
2018/1085 20190703 03.07.2019 Utgående brev Tilbud om terrasse Mistrabygg as
Ingen tilgang 20190703 03.07.2019 Inngående brev Refusjonskrav for elever våren 2019 fra Stor-Elvdal kommune| våren 2019 ÅMOT KOMMUNE
2019/556 20190703 03.07.2019 Inngående brev Uttalelse fra Hedmark fylkeskommune - søknad om dispensasjon til oppføring av tilbygg til seterhus på gnr/bnr 6/15 Opphussæterveien 136 - Stor-Elvdal kommune - søker: Severin Myrbakken Hedmark fylkeskommune
2018/99 20190703 03.07.2019 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Stor-Elvdal kommune
2018/99 20190703 03.07.2019 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Stor-Elvdal kommune
2018/99 20190703 03.07.2019 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Stor-Elvdal kommune
2018/599 20190703 03.07.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til gjennomføring av opprydningsprosjekt Jennyke Kartawidjaja
2019/637 20190703 03.07.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra byggegrense for oppføring av tilbygg til fritidsbolig og garasje på gnr 3 bnr 54 Stenvikveien 51 - Marit Laura Hansen, Harstad STIAN IUELL
Ingen tilgang 20190703 03.07.2019 Inngående brev Informasjon om ***** ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190703 03.07.2019 Inngående brev Søknad om kommunal bolig - ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190703 03.07.2019 Inngående brev Høring - forslag til gjennomføring av EU-regelverk med nye krav til universell utforming av nettsteder og mobilapplikasjoner i norsk rett - høringsfrist 15. september 2019 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
Ingen tilgang 20190703 03.07.2019 Inngående brev Bekreftelse på lese- og skrivevansker - dysleksi *****
2019/598 20190703 03.07.2019 Utgående brev Foreløpig svar - omklassifisering av en parsell av fv. 632 Statens vegvesen
Ingen tilgang 20190703 03.07.2019 Inngående brev Skadefellingstillatelse på brunbjørn i deler av Stor-Elvdal, Ringebu og Øyer kommuner Fylkesmannen i innlandet
Ingen tilgang 20190703 03.07.2019 Inngående brev Behandling av stemmegivninger fra velgere med adressesperre kode 6 eller kode 7 i Folkeregisteret - Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Valgdirektoratet
2019/481 20190703 03.07.2019 Inngående brev Varsel om regulering - Mykleby Fjelltak - Stor-Elvdal kommune AREALTEK AS
2019/19 20190703 03.07.2019 Inngående brev Melding om saksbehanlder *****
Ingen tilgang 20190703 03.07.2019 Utgående brev Vedrørende trening i helger på Tresamoen crossbane i Stor-Elvdal STOR ELVDAL CROSS
2019/634 20190703 03.07.2019 Utgående brev Tilbud om læreplass i institusjonskokkfaget Marius André Jensen
Ingen tilgang 20190703 03.07.2019 Utgående brev Forespørsel om restgjeld - ***** ***** KREDINOR SA
Ingen tilgang 20190703 03.07.2019 Utgående brev Svar på anmodning om innsyn i reglement for folkevalgte Journalist i avisen Fædrelandsvennen
2019/636 20190703 03.07.2019 Inngående brev Fylkesmannen ber om at kommunene tar i bruk oversendelsesbrev i klagesaker FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20190703 03.07.2019 Utgående brev Forespørsel om restgjeld - ***** ***** KREDINOR SA
Ingen tilgang 20190703 03.07.2019 Inngående brev Parkeringstillatelse for forflytningshemmede Norpark - Norges Parkeringsforening
Versjon:5.2.00