eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20190913 13.09.2019 Inngående brev Ny viltforskrift åpner for misbruk Jenny Rolness
2019/809 20190913 13.09.2019 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale - renhold - Tesfamariam Mesfun Tesfatsion T Mesfun Tesfatsion
2019/783 20190913 13.09.2019 Inngående brev Dokumentasjon avløpstank på gnr 17 bnr 1030 ALT I BYGG KOPPANG AS
Ingen tilgang 20190913 13.09.2019 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 10 bnr 78 og 97 Stein Morten Velta m.fl.
Ingen tilgang 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad om utbetaling av skogfond og tilskudd gnr 8 bnr 1 - Jens Furuseth Naas-Bibow Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad om utbetaling av skogfond og tilskudd gnr 8 bnr 1 - Jens Furuseth Naas-Bibow Landbruksdirektoratet
2019/828 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad om rammetillatelse til oppføring av omsorgsboliger på gnr 19 bnr 1031, 1315 Granheimveien - Stor-Elvdal kommune, Koppang COMMON GROUND AS
2019/555 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til riving og gjenoppføring av hytte på gnr 14 bnr 412 Kjølseterveien 88 - Tom Georg Granqvist, Østerås Tom Georg Granquist
2019/783 20190913 13.09.2019 Inngående brev Reviderte dokumenter til søknad om oppføring av fritidsbolig på gnr 17 bnr 1030 Krokbekkveien 4 - Storelgen Eiendom AS STORELGEN EIENDOM AS
2019/783 20190913 13.09.2019 Inngående brev Revidert søknad om utslippstillatelse på gnr 17 bnr 1030 Krokbekkveien 4 - Storelgen Eiendom AS STORELGEN EIENDOM AS
Ingen tilgang 20190913 13.09.2019 Inngående brev Invitasjon til deltidsopplæring uke 42, ***** ***** ***** STATPED
Ingen tilgang 20190913 13.09.2019 Inngående brev Tillatelse til å sette opp fangstbås for jerv - lisensfellingsperioden 2019/2020 FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20190913 13.09.2019 Inngående brev Tilsvar vedrørende svar på permisjon - master i avansert klinisk sykepleie i kommunehelsetjenesten 2019 - 2021 Gunn Eli Rønningen
Ingen tilgang 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene Sollia Fjellstyre
2019/716 20190913 13.09.2019 Inngående brev Uttalelse fra Fylkesmannen i Innlandet - oppføring av tretopphytte gbnr 14/195 - Dispensasjonshøring FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20190913 13.09.2019 Inngående brev Anmodning om innsyn i fullstendig journaler, rapporter og epikriser for ***** ***** ***** ***** *****
2019/785 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad på prosjektstilling - gjennomføre forebyggende hjemmebesøk til innbyggere fra 75 år og eldre *****
2019/752 20190913 13.09.2019 Utgående brev Melding om mangler - søknad om tillatelse til innstallasjon av vakumtoalett til tett tank gnr 54 bnr 225 Atnsjølia 13 - Tor Dølvik, Asker Tor Dølvik
2019/363 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse 1 - oppføring av sentrumsbygg / hotell, bibliotek, kultursal, kontorer på gnr 19 bnr 1052 Storgata 107 - Friskhjem AS, Moelv Andersen og Fremming sivilarkitekter AS
2019/674 20190913 13.09.2019 Utgående brev Dispensasjon til oppføring av nytt uthus på gnr 16 bnr 34 Vinjeveien 2494 - Arne Øyen, Østre Gausdal Arne M Øyen
Ingen tilgang 20190913 13.09.2019 Inngående brev Utplassering Even Rotbakken Næss
2019/646 20190913 13.09.2019 Inngående brev Anmodning om hjelp til søke om koordinator - ***** ***** ***** ***** - oppfølging - Menighetens barnehage *****
Ingen tilgang 20190913 13.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon i forbindelse med master i avansert klinisk sykepleie i kommunehelsetjenesten 2019 - 2021 Gunn Eli Rønningen
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Inngående brev Underskrevet korrigert rammeavtale for perioden 01.09.19 - 29.02.20 - tilkallingsvikar helsefagarbeider - Hjemmebaserte tjenester Ida Ellevold
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss for skoleåret 2019/2020 Linda Margrethe Amundsen
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Inngående brev Trekker oppsigelse av leilighet i Myhreveien Mona Rønning Børresen
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Inngående brev Endringer av plasser i SFO på Koppang skole Arna Björg Arnadottir
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Utgående brev Bekreftelse på fortsatt leie av leilighet i Myhreveien Mona Rønning Børresen
2017/740 20190912 12.09.2019 Utgående brev Oversender kjøpekontrakt til signering Bente Sundet Hagen og Odd Hagen
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument Kartverket Tinglysing
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Utgående brev Informasjon om besvart innsynsbegjæring Helsenor
2015/441 20190912 12.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak - riving av Søkkunda vokterbolig på gnr 7 bnr 25 Rastaveien 111 - Bane Nor Eiendom AS, Oslo TEKNOBYGG AS
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Utgående brev Oversendelse av tinglyst dokument i sak 19/770 - gnr 17 bnr 411 Gunnar Myrvang m.fl.
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling fra gnr 12 bnr 11 Seljordet Anbjør Svenkerud
2018/748 20190912 12.09.2019 Inngående brev Signert avtale - leie av Mediateket på Koppang skole Østbø, Gro
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gnr 1 bnr 1 - Tallak Dieset Landbruksdirektoratet
2019/825 20190912 12.09.2019 Inngående brev Anmodning om samtykke til overskjøting av eiendom gnr 17 bnr 574 Kjetil Borgersrud
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om bytte av valgfag *****
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Inngående brev Rapport etter årskontroll sprinkleranlegg EXIGO VVS AS
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling fra gnr 12 bnr 6 m.fl Anbjør Svenkerud
2018/819 20190912 12.09.2019 Utgående brev Spørsmål om vedtak om spesialundervisning for ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Inngående brev Rapport etter årlig tilsyn av sprinkleranlegg EXIGO VVS AS
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Inngående brev Tvangssalg av eiendommen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 54 bnr 504, 505 og 506 ATNSJØ UTVIKLING AS
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Inngående brev Testperioden for Grunnskolens informasjonssystem (GSI) har åpnet Utdanningsdirektoratet
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss på grunn av funksjonshemming, skade eller sykdom *****
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Utgående brev Vedrørende bruk av Tresamoen crossbane på søndager Olav Follstad m.fl.
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gnr 1 bnr 1 - Tallak Dieset Landbruksdirektoratet
2017/283 20190912 12.09.2019 Inngående brev Rapport etter årlig tilsyn på sprinkleranlegg EXIGO VVS AS
2019/721 20190912 12.09.2019 Utgående brev Innvilget søknad om redusert foreldrebetaling og 20 t/u gratis kjernetid i Koppang barnehage *****
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Inngående brev Tvangssalg av eiendommen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Inngående brev Eidsiva Energi AS - innkalling til eiermøte den 26. september 2019 Eidsiva Energi AS
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Inngående brev Legeerklæring *****
2019/677 20190912 12.09.2019 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett - bygging av infiltrasjonsanlegg til fritidsbolig på gnr 54 bnr 300 Lyngstadveien 819 - Øyvind og Idun Dyresen, Ingeberg Arild Lund
2019/430 20190912 12.09.2019 Utgående brev Tillatelse til utslipp av svartvann fra fritidsbolig til tett tank på gnr 17 bnr 7 fnr 74 Fåfengveien 1 - Kjell Olav Teig, Stabekk Kjell Olav Teig
2019/132 20190912 12.09.2019 Inngående brev Etterlysning av svar før iverksetting av vedtak *****
2019/497 20190911 11.09.2019 Utgående brev Dispensasjon til oppføring av uthus til fritidsbolig på gnr 16 bnr 38 Vinjeveien 2479 - Geir Sandvei, Fjerdingby Geir Sandvei
2019/430 20190911 11.09.2019 Utgående brev Midlertidig dispensasjon til installasjon av vakuumtoalett og utslipp til tett tank på gnr 17 bnr 7 fnr 74 Fåfengveien 1 - Kjell Olav Teig, Stabekk Kjell Olav Teig
Ingen tilgang 20190911 11.09.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gnr 1 bnr 1 - Tallak Dieset Landbruksdirektoratet
2019/602 20190911 11.09.2019 Utgående brev Invitasjon til intervju vedrørende søknad på 42 % nattstilling - hjemmebaserte tjenester *****
2019/721 20190911 11.09.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling og 20 t/u gratis kjernetid i Koppang barnehage 2019 / 2020 *****
Ingen tilgang 20190911 11.09.2019 Inngående brev Søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 Andreas Rønningen
Ingen tilgang 20190911 11.09.2019 Inngående brev Søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 Mie Austad og Leif Harald Walle
Ingen tilgang 20190911 11.09.2019 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 17 bnr 882 MEGLERHUSET BEKKELØKKA AS
2019/809 20190911 11.09.2019 Utgående brev Oversender oppdragsavtale til signering Fino Tewelde Welday
2019/677 20190911 11.09.2019 Utgående brev Melding om mangler - søknad om tillatelse til bygging av avløpsanlegg til fritidsbolig på gnr 54 bnr 300 Lyngstadveien 819 - Øyvind og Idun Dyresen, Ingeberg ARILD LUND
Ingen tilgang 20190911 11.09.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling som aktivitør på Lugomstua Anita Hjelle
2019/821 20190911 11.09.2019 Inngående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking gnr 27 bnr 44 - Torbjørn Stenbakken STENBAKKEN TORBJØRN
2019/823 20190911 11.09.2019 Inngående brev Søknad om midler til utvikling av Norges Natur- og Økologigymnas AS NORGES NATUR- OG ØKOLOGIGYMNAS AS
Ingen tilgang 20190911 11.09.2019 Inngående brev Forespørsel om utestående kommunale avgifter gnr 17 bnr 761 Eiendomsmegler 1 Hedmark
2019/363 20190911 11.09.2019 Inngående brev Melding om endring av ansvarsrett- oppføring av sentrumsbygg / hotell, bibliotek, kultursal, kontorer på gnr 19 bnr 1052 Storgata 107 - Friskhjem AS, Moelv ANDERSSEN + FREMMING SIVILARKITEKTER MNAL AS
2019/809 20190911 11.09.2019 Utgående brev Oversender oppdragsavtale til signering Tesfamariam Mesfun Tesfatsion
2019/809 20190911 11.09.2019 Utgående brev Oversender oppdragsavtale til signering Senait Gebrehiwet Measho
2019/819 20190911 11.09.2019 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse på gnr 17 bnr 489 Raudfjellveien 16 - Camilla Furuholmen og Are Bäcklund, Oslo IVAR AUSTENG
2019/819 20190911 11.09.2019 Inngående brev Søknad om midlertidig dispensasjon til installasjon av vakumtoalett til tett tank gnr 17 bnr 489 Raudfjellveien 16 - Camilla Furuholmen og Are Bäcklund, Oslo Are Bäcklund
2019/809 20190911 11.09.2019 Utgående brev Oversender oppdragsavtale til signering Ghebreab G Yebio
2018/738 20190911 11.09.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gnr 17 bnr 626, Vinjeveien 1152 - Harald Fagerheim, Råholdt Harald Fagerheim
Ingen tilgang 20190911 11.09.2019 Inngående brev Svar angående søknad om deling av landbrukseiendommen Husvola gnr/bnr 12/77 m.fl. - Stor-Elvdal kommune Hedmark fylkeskommune
2019/676 20190911 11.09.2019 Utgående brev Melding om mangler - søknad om tillatelse til bygging av avløpsanlegg gnr 11 bnr 1, Eldådalsveien 1294 - Ellen Cath. Burchardt, Koppang Ellen Cathrine Burchardt
2019/721 20190911 11.09.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling og 20 t/u gratis kjernetid i Koppang barnehage 2019 / 2020 *****
Ingen tilgang 20190911 11.09.2019 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale støttekontakt for perioden 06.09.19 - 31.03.20 - Enhet tiltak for funksjonshemmede Vilde Brun
Ingen tilgang 20190911 11.09.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.09.19 - 31.08.20 - tilkallingsvikar assistent - Enhet tiltak for funksjonshemede Thea Ulvmoen Sand
2018/858 20190911 11.09.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - oppføring av ny hytte på gnr 54 bnr 470 Sonja og Edv. Barths vei 7 - tomt 42 - Stian Ekern, Biri Fhgruppen v/ Steinar Næstad Moe
Ingen tilgang 20190911 11.09.2019 Inngående brev Feilfakturert eiendomsskatt gnr 8 bnr 49 - med forslag til takst Eidsiva Nett AS
2019/385 20190911 11.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak - søknad om dispensasjon til oppføring av anneks til fritidsbolig på gnr 12 bnr 206 Gåla 20 - Lars Inge Tvenge, Kopang Lars Inge Tvenge
2019/808 20190911 11.09.2019 Inngående brev Bygging av ny veg Tekna SWECO NORGE AS
Ingen tilgang 20190911 11.09.2019 Inngående brev Melding om skifte av saksbehandler på PPT *****
2019/818 20190911 11.09.2019 Inngående brev Kopi av brev til Klima- og miljødepartetmentet - klage ulvekvote - Kiær Mykleby Kiær Mykleby
2019/822 20190911 11.09.2019 Inngående brev Høring - forslag til endringer i sosialtjenesteloven om opplæring i norsk og vilkår for økonomisk sosialhjelp ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET
2019/132 20190911 11.09.2019 Utgående brev Endringsmelding *****
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 15.08.19 - 31.01.20 - tilkallingsvikar helsefagarbeider - Hjemmebaserte tjenester Warunee Panchalee
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Inngående brev Purring på svar i tilsynssak FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 Veronika Bredin
2017/740 20190910 10.09.2019 Inngående brev Takker ja til tilbud om kjøp av tilleggstomt Bente Sundet Hagen og Odd Hagen
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Inngående brev Anmodning om innsyn i eventuell veteranplan Kommunal Rapport
2018/866 20190910 10.09.2019 Inngående brev Tilsagn om OU-midler - lederutviklingsvdag 11.06.2019 KS / Kommunesektorens organisasjon
2018/500 20190910 10.09.2019 Inngående brev Turnusplasser for fysioterapeuter i Innlandet 15.08.2020 til 15.08.2021 FYLKESMANNEN I HEDMARK
2019/132 20190910 10.09.2019 Utgående brev Svar angående saksgang endringsmelding *****
2019/808 20190910 10.09.2019 Inngående brev Kopi av brev til Sveco Norge - tillatelse til bygging av vei på gnr 19 bnr 1745 m/flere Tekna boligfelt – Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal kommune
2019/816 20190910 10.09.2019 Inngående brev Melding om oppføring av garasje på gnr 19 bnr 1435 Pannhustrøa 18 - Kent Ove Skjold, Koppang Kent Ove Skjold
2016/1239 20190910 10.09.2019 Inngående brev Interpellasjon - Oslo-modellen - fra Tor Einar Skogesal (Ap) Tor Einar Skogesal
2018/883 20190910 10.09.2019 Inngående brev Melding til matrikkelfører om eiendom som er ført ut av saken - jordskiftesak Stai-Tryaveien Nord-Østerdal jordskifterett
2018/866 20190910 10.09.2019 Inngående brev Tilsagn om OU-midler - oppfriskningssamling i 10-FAKTOR KS / Kommunesektorens organisasjon
2019/785 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad på prosjektstilling - gjennomføre forebyggende hjemmebesøk til innbyggere fra 75 år og eldre *****
2018/502 20190910 10.09.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 15.08.2019 - 31.07.2020 - Koppang barnehage Anne Kristin Buchholdt
2019/590 20190910 10.09.2019 Utgående brev Videresending av Mattilsynet sin tillatelse til planmessig fôring av ville hjortedyr for vinteren 2019/20 Mattilsynet m.fl.
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Utgående brev Oversendelse av underskrevet samarbeidsavtale skoleåret 2019 / 2020 - ***** ***** ***** STATPED
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om bytte av valgfag *****
2019/808 20190910 10.09.2019 Utgående brev Tillatelse til bygging av vei på gnr 19 bnr 1745 m/flere Tekna boligfelt – Stor-Elvdal kommune SWECO NORGE AS
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Inngående brev Endring av strømabonnement - Granheimveien 5 E, 2480 Koppang Eidsiva Energi AS
2019/697 20190910 10.09.2019 Utgående brev Rammetillatelse til bygging av nytt impregneringsanlegg på gn 19 bnr 808 Industriveien 133 - Moelven Østerdalsbruket AS BYGGMESTER ULVMOEN AS
2019/697 20190910 10.09.2019 Utgående brev Igangsettingstillatelse 1 - bygging av nytt impregneringsanlegg på gnr 19 bnr 808 Industriveien 133 - Moelven Østerdalsbruket AS BYGGMESTER ULVMOEN AS
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om bytte av valgfag *****
2019/772 20190910 10.09.2019 Utgående brev Oversender signert leieavtale Sverre Gustu
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Inngående brev Eidsiva Energi AS - ekstraordinær generalforsamling 30. september 2019 Eidsiva Energi AS
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Inngående brev Etterlysning av svar på innsynsbegjæring Helsenor
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Inngående brev Påminnelse om viktig melding fra Kommunalbanken - informasjon i forbindelse med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering Kommunalbanken AS
2018/1053 20190910 10.09.2019 Inngående brev Anno museum AS - Dokumentasjonssenter med fellesmagasin ANNO MUSEUM AS
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om underskuddsgaranti Mali Engh
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale fra 15.08.2019 - 80% fast stilling barnehagelærer Koppang barnehage Tonje Stensløkken Eriksen
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Inngående brev Informasjon til kommunene om Mattilsynets rolle i plansaker Mattilsynet avd. Glåmdalen og Østerdal
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad på tillkallingsvikar - Moratunet sykehjem Linn Hjelle
2015/1082 20190910 10.09.2019 Inngående brev Overtredelse av driftstid i Ulvberget Fjelltak FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Inngående brev RV3 Fjell - Opphus nord, skoglinja Statens vegvesen
2019/697 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad om rammetillatelse og igangsettingstillatelse - bygging av nytt impregneringsanlegg på gn 19 bnr 808 Industriveien 133 - Moelven Østerdalsbruket AS Moelven - Grønli, Anders m.fl.
2019/789 20190909 09.09.2019 Utgående brev Midlertidig svar om søknad på stilling som kjøkkenassistent - 24,08 % fast stilling - Moratunet sykehjem - sektor for institusjonstjenester *****
2019/789 20190909 09.09.2019 Utgående brev Midlertidig svar om søknad på stilling som kjøkkenassistent - 24,08 % fast stilling - Moratunet sykehjem - sektor for institusjonstjenester *****
Ingen tilgang 20190909 09.09.2019 Utgående brev Utlevering av naboliste gnr 17 bnr 582 Østerdalen Byggeservice AS
Ingen tilgang 20190908 08.09.2019 Inngående brev Delfinansiering for legging av ny fiberkabel på Atna i Stor-Elvdal kommune Trond Nordby
Ingen tilgang 20190908 08.09.2019 Inngående brev Vedrørende bruk av Tresamoen crossbane på søndager Olav Follstad
2015/1082 20190908 08.09.2019 Inngående brev Overtredelse av driftstid i Ulvberget Fjelltak Olav Follstad
Ingen tilgang 20190908 08.09.2019 Inngående brev Oversendelse av innkalling og sakspapirer til representantskapsmøte 24.09.19 - Hedmark Revisjon IKS HEDMARK REVISJON IKS
Ingen tilgang 20190907 07.09.2019 Inngående brev Vedtak skogfond (udekka investering) - gnr 8 bnr 1 - Jens Furuseth Naas-Bibow Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190907 07.09.2019 Inngående brev Vedtak skogfond (udekka investering) - gnr 8 bnr 8 - Jens Furuseth Naas-Bibow Landbruksdirektoratet
2019/372 20190906 06.09.2019 Utgående brev Svar på ønsket tilsendt dokumentasjon FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/590 20190906 06.09.2019 Inngående brev Tillatelse til planmessig fôring av ville hjortedyr og avslag på søknad om dispensasjon til utleggelse av saltslikkesteiner Mattilsynet
2019/755 20190906 06.09.2019 Utgående brev Svar på begjæring om innsyn i pasientjournal fra Moratunet sykehjem - pasientopplysninger - ***** ***** ADVOKAT JENS EIRIK JOHNSEN
2019/810 20190906 06.09.2019 Inngående brev Søknad om deling av grunneiendom gnr 4 bnr 32 Trude Nilsen Finstad
2019/556 20190906 06.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak - søknad om dispensasjon til oppføring av tilbygg til seterhus på gnr 6 bnr 15 Opphussæterveien 136 - Severin Myrbakken, Rena Severin Myrbakken
2018/883 20190906 06.09.2019 Utgående brev Sak 18-137828REN-JTYN Stai-Tryaveien, Stor-Elvdal kommunes syn på vurdering kommunal vs privat vei Nord-Østerdal jordskifterett
2018/883 20190906 06.09.2019 Inngående brev Spørsmål vedrørende sak 18-137828REN-JTYN Stai Tryaveien Nord-Østerdal jordskifterett
2019/291 20190906 06.09.2019 Inngående brev Referat fra oppstartmøte Båsrøsta boligområde Sweco Norge AS
Ingen tilgang 20190906 06.09.2019 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 03.09.2019 - 06.09.2019 ALCONTROL AS
Ingen tilgang 20190906 06.09.2019 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 03.09.2019 - 06.09.2019 ALCONTROL NORWAY AS
Ingen tilgang 20190906 06.09.2019 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 03.09.2019 - 06.09.2019 ALCONTROL NORWAY AS
2019/239 20190906 06.09.2019 Utgående brev Oversendelse av avgjørelse etter konsesjonsloven - Deres ref. 2019/4227 FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/764 20190906 06.09.2019 Utgående brev Oversender signert avtale Sindre Eik-Nes
Ingen tilgang 20190906 06.09.2019 Inngående brev Informasjon til kommunene om Mattilsynets rolle i plansaker Mattilsynet
2018/658 20190906 06.09.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - Bruk av traktor med henger i forbindelse med moseplukking - Sturla Elvsveen Sturla Elvsveen
2019/803 20190906 06.09.2019 Utgående brev Underretning om oppmåling på gnr 12 bnr 208 Anders Bruget
2018/883 20190906 06.09.2019 Inngående brev Innkalling til rettsmøte - sak - 18-137828REN-JTYN - Stai - Tryaveien Nord-Østerdal jordskifterett
Ingen tilgang 20190906 06.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om bytte av valgfag *****
Ingen tilgang 20190906 06.09.2019 Inngående brev Uttalelse fra Skatteetaten - serveringsbevilling - Rondane frilufts senter AS Skatteoppkreveren i Stor-Elvdal
Ingen tilgang 20190906 06.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om bytte av valgfag *****
2019/746 20190906 06.09.2019 Utgående brev Tillatelse til oppføring av overbygd terrasse til bolig på gnr 14 bnr 144 Gustugrenda 116 - Alf Amundsen, Koppang Alf Magne Amundsen
2018/436 20190906 06.09.2019 Utgående brev Svar angående søknad om permisjon Tor Einar Skogesal
2019/555 20190906 06.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak - søknad om dispensasjon til riving og gjenoppføring av hytte på gnr 14 bnr 412 Kjølseterveien 88 - Tom Georg Granqvist, Østerås Tom Georg Granquist m.fl.
2019/242 20190906 06.09.2019 Utgående brev Oversendelse av avgjørelse etter konsesjonsloven - Deres ref. 2019/4227 FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/560 20190906 06.09.2019 Utgående brev Oversendelse av avgjørelse etter jordloven - Deres ref. 2019/4227 FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20190906 06.09.2019 Utgående brev Oversendelse av avgjørelse etter jordloven - Deres ref. 4227 FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20190906 06.09.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 17 bnr 4 - Gunnar Myrvang Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190906 06.09.2019 Inngående brev Etterlysing av svar - oppgjør etter pappas bortgang ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190906 06.09.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr 6 bnr 54 - Kari Rochman Fagerlund Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190906 06.09.2019 Inngående brev Ekstra bevilgning - tilskudd til etablering av barnefamilier 2019 Husbanken
2019/801 20190906 06.09.2019 Utgående brev Underretning om oppmåling av gnr 12 bnr 247 Torkild Skau
Ingen tilgang 20190906 06.09.2019 Inngående brev Tilstandsanalyse og kostnadsoverslag - Nystu Trønnes BYGNINGSVERNHUSET AS
2019/793 20190906 06.09.2019 Utgående brev Oversendelse til ekstern uttalelse - søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gnr 27 bnr 31 m.fl. i Stor-Elvdal FYLKESMANNEN I INNLANDET m.fl.
Ingen tilgang 20190906 06.09.2019 Inngående brev Anmodning om utlevering av naboliste gnr 17 bnr 582 Østerdalen Byggeservice AS
Ingen tilgang 20190906 06.09.2019 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 03.09.2019 - 06.09.2019 ALCONTROL NORWAY AS
Ingen tilgang 20190906 06.09.2019 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 03.09.2019 - 06.09.2019 ALCONTROL NORWAY AS
Ingen tilgang 20190906 06.09.2019 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190906 06.09.2019 Inngående brev Tvangssalg av eiendommen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** i Stor-Elvdal kommune EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS
Ingen tilgang 20190906 06.09.2019 Inngående brev Oppgjør etter ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/805 20190906 06.09.2019 Utgående brev Informasjon til naboer - søknad om konsesjon på erverv av Kirkestuen gnr 47 bnr 5 m.fl. MATHIESEN-ATNA AS m.fl.
Ingen tilgang 20190906 06.09.2019 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190906 06.09.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen- gnr 10 bnr 49 i Stor-Elvdal Tamara Myklebust
Ingen tilgang 20190906 06.09.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 19 bnr 7 - Janne Mellum Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190906 06.09.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr 19 bnr 7 - Janne Mellum Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190906 06.09.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr 8 bnr 1 - Jens Furuseth Naas-Bibow Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190906 06.09.2019 Utgående brev Oversendelse av avgjørelse etter jordloven - Deres ref. 4227 FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20190906 06.09.2019 Inngående brev Ettersendelse av lønnsavregning - ***** ***** *****
2019/760 20190906 06.09.2019 Utgående brev Oversender signert leieavtale Bernt Stray Andreassen
2019/560 20190906 06.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak søknad om deling av landbrukseiendom – fradeling av to skogparseller fra gnr 46 bnr 1 m.fl. Berit Modalen
2018/658 20190905 05.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - Eirik Frøisland Messelt Eirik Frøisland Messelt
Ingen tilgang 20190905 05.09.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 13 bnr 2 - Pauline Birgitte Ulvig Kiær Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190905 05.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - Daniel Kristoffersen Daniel Kristoffersen
Ingen tilgang 20190905 05.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak - søknad om deling av landbrukseiendom - fradeling fra Seljordet gnr 12 bnr 11 Anbjør Svenkerud
Ingen tilgang 20190905 05.09.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 17 bnr 1 Stor-Elvdal kommune Landbruksdirektoratet
2018/658 20190905 05.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - Ole-Christian Linstad Ole-Christian Linstad
2019/789 20190905 05.09.2019 Inngående brev Søknad på stilling som kjøkkenassistent - 24,08 % fast stilling - Moratunet sykehjem - sektor for institusjonstjenester *****
2017/270 20190905 05.09.2019 Utgående brev Vedtak om fritak for Nasjonale prøver i engelsk og i lesing 5.trinn - ***** ***** ***** *****
2019/718 20190905 05.09.2019 Utgående brev Tillatelse til tilbygg til frtidisbolig på gnr 78 bnr 32 Rondeveien 595 - Kjell-Arne Eriksen, Harestua Kjell Arne Eriksen
Ingen tilgang 20190905 05.09.2019 Inngående brev Takker for innspill på lokalisering av ny base for luftambulanse på Koppang i Stor-Elvdal HELSE SØR-ØST RHF
2019/805 20190905 05.09.2019 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 46 og 47 bnr 20 og 5 Solfrid Nygård Levin
2019/786 20190905 05.09.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 03.09.2019 - 29.02.2020 - helsefagarbeider / tilkallingsvikar ved Hjemmebaserte tjenester Nahom Mehari Gebremichael
Ingen tilgang 20190905 05.09.2019 Inngående brev Søknad om utsatt skolestart *****
2019/363 20190905 05.09.2019 Inngående brev Orientering om riggplan AS BACKE
Ingen tilgang 20190905 05.09.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 30 bnr 1 - Pernille Tryli Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190905 05.09.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 19 bnr 340 - Bjørn Wilhelm Dymbe Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190905 05.09.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr 8 bnr 1 - Jens Furuseth Naas-Bibow Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190905 05.09.2019 Utgående brev Oversender skjøte til tinglysing - gnr 19 bnr 1743 Kartverket Tinglysing
2019/157 20190905 05.09.2019 Inngående brev Valg til KS' organer i konstituerende møte Ks - Astrid Tomter
Ingen tilgang 20190905 05.09.2019 Inngående brev Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer med oppdaterte resultater 12. september HELSEDIREKTORATET
Ingen tilgang 20190905 05.09.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt oppsigelse av stilling som biblioteksjef Eva Brit Nårstad
Ingen tilgang 20190905 05.09.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale som tilkallingsvikar, kultur og idrett Slavomir Janda
2018/658 20190905 05.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - Ole Sollien Ole Sollien
Ingen tilgang 20190905 05.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak - søknad om deling av landbrukseiendom - fradeling fra gnr 12 bnr 6 m.fl. Gammelstu Stai Anbjør Svenkerud
Ingen tilgang 20190905 05.09.2019 Inngående brev Søknad om kommunal bolig - ***** ***** *****
2019/804 20190905 05.09.2019 Inngående brev Høring - endring i forskrift om foreldrebetaling i barnehage - høringsfrist: 5. desember 2019 UTDANNINGSDIREKTORATET
Ingen tilgang 20190905 05.09.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale i perioden 06.09.2019 - 06.12.2019 ved Stor-Elvdal voksenopplæring Edith Horvat
2019/806 20190905 05.09.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.09.2019 - 29.02.2020 - turnuslege - legevakt i 100% stilling Sindre Eik-Nes
2019/242 20190905 05.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak - søknad om konsesjon på eiendommen Seljordet gnr 12 bnr 11 - Brøttum Almenning BRØTTUM ALMENNING
2019/239 20190905 05.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak - søknad om konsesjon på erverv av eiendommen Gammelstu Stai gnr 12 bnr 6 m.fl. - Brøttum Almenning BRØTTUM ALMENNING
Ingen tilgang 20190905 05.09.2019 Inngående brev Oppsigelse av helgestilling på Moratunet sykehjem Lill Anita Løkkesveen
Ingen tilgang 20190905 05.09.2019 Utgående brev Svar på deres etterlysning av svar på søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark Tor Anders Johansen
Ingen tilgang 20190905 05.09.2019 Utgående brev Innvilget søknad om skjenkebevilling i forbindelse med NM fluefiske den 07.09.2019 i Storstua - Stor-Elvdal hotell STOR-ELVDAL HOTELL AS, Arne Skogsrud
2019/651 20190905 05.09.2019 Inngående brev Kopi av brev til Danielsen Gravemaskindrift AS - tillatelse til kryssing/nærføring med tele/fiber - Fv. 219 - Atna i Stor-Elvdal kommune (Veglovens §§ 30, 32 og 57) Statens vegvesen
2018/658 20190905 05.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - Johnny Medvin Granlien Johnny Medvin Granlien
Ingen tilgang 20190905 05.09.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr 8 bnr 8 - Jens Furuseth Naas-Bibow Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190905 05.09.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr 8 bnr 1 - Jens Furuseth Naas-Bibow Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190905 05.09.2019 Inngående brev Eidsiva Energi AS - ekstraordinær generalforsamling 26. september 2019 EIDSIVA ENERGI AS
Ingen tilgang 20190905 05.09.2019 Inngående brev Forespørsel om jobb som naturveileder ved nye rovviltsenteret i Stor-Elvdal Geir Risa
2019/739 20190905 05.09.2019 Utgående brev Oversender signert leieavtale Jan Erik Ophus
Ingen tilgang 20190905 05.09.2019 Inngående brev Invitasjon til oppstartsmøte - ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190904 04.09.2019 Inngående brev Søknad om forlengelse av kontrakt til 01.07.2020 Politiet
Ingen tilgang 20190904 04.09.2019 Inngående brev Etterlysning av svar på søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark Tor Anders Johansen
Ingen tilgang 20190904 04.09.2019 Inngående brev Dyre- og miljøfiendtlig viltforskrift i utakt med tiden Dyrenes Rett
Ingen tilgang 20190904 04.09.2019 Utgående brev Tilstandsrapport for Nystu Trønnes Norsk Håndverk
Ingen tilgang 20190904 04.09.2019 Inngående brev Oversendelse av materiell til Innlandet fylkeskommune - kommunestyre- og fylkestingsvalget Fylkesvalgstyret i Innlandet
2019/797 20190904 04.09.2019 Inngående brev Melding om oppføring av lager til snøscooter og snow tube på gnr 19 bnr 7 - Tekna Park TEKNA PARK KOPPANG
Ingen tilgang 20190904 04.09.2019 Inngående brev Søknad om startlån - ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190904 04.09.2019 Inngående brev Krav om utbetaling av skogfond gnr 19 bnr 7 - Janne Mellum Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190904 04.09.2019 Inngående brev Krav om utbetaling av skogfond og tilskudd gnr 19 bnr 7 - Bjørns transport Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190904 04.09.2019 Inngående brev Ny vurdering av klagesak - utlån startlån - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190904 04.09.2019 Inngående brev Halvårsplan i fjernundervisning høst 2019 - ***** ***** ***** STATPED
Ingen tilgang 20190904 04.09.2019 Inngående brev Oversendelse av vedlegg til samarbeidsavtale skoleåret 2019 / 2020 - ***** ***** ***** STATPED
2018/755 20190904 04.09.2019 Inngående brev Søknad om fortsatt endring av renovasjonsavgift til fritidsabonnement gnr 30 bnr 1 Sigrunn Pernille Tryli
Ingen tilgang 20190904 04.09.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 18 bnr 2 og gnr 14 bnr 281 i Stor-Elvdal ADVOKAT PER ANDERS LØVSLETTEN AS
Ingen tilgang 20190904 04.09.2019 Inngående brev Søknad om startlån - ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190904 04.09.2019 Inngående brev Søknad om startlån - ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190904 04.09.2019 Inngående brev Søknad på startlån - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190904 04.09.2019 Inngående brev UJttalelse fra Innlandet politidistrikt - serveringsbevilling - Rondane frilufts senter AS Koppang lensmannskontor
Ingen tilgang 20190904 04.09.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 19 bnr 1743 i Stor-Elvdal kommune Bjørg Skogsrud
Ingen tilgang 20190904 04.09.2019 Utgående brev Innvilget søknad om fri skoleskyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skolevei for skoleåret 2019 / 2020 - ***** ***** Nuzhat Nisar
Ingen tilgang 20190904 04.09.2019 Utgående brev Svar på anmodning av innsynsbegjæring - uten ugrunnet opphold, i lokale avtaler vedrørende avlønning – ut over KS-HTA - av ansatte i kommunens helse- og omsorgstjeneste KONSTALI HELSENOR AS
2018/591 20190904 04.09.2019 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev etter ny oppmåling/flytting av gnr 12 bnr 181 Odd Engelhart Grundt m.fl.
2018/591 20190904 04.09.2019 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev etter ny oppmåling/flytting av gnr 12 bnr 182 Odd Engelhart Grundt m.fl.
2018/591 20190904 04.09.2019 Utgående brev Underretning om matrikkelføring på gnr 12 bnr 209 Trond Hauge m.fl.
Ingen tilgang 20190904 04.09.2019 Inngående brev Klage på avslag om bostøtte - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190904 04.09.2019 Inngående brev Kontoutskrift *****
Versjon:5.2.00