eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20190120 20.01.2019 Inngående brev Høring av revisjonsdokument for regulering av Savalen, Fundinmagasinet mv. og for delvis overføring av Glomma til Rendalen, Hedmark NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
Ingen tilgang 20190120 20.01.2019 Inngående brev Høringsinnspill til forslag om boligpolitisk plan for Stor-Elvdal kommune Hedmark fylkeskommune
2018/1087 20190120 20.01.2019 Inngående brev Uttalelse fra Hedmark fylkeskommune - oppføring av tilbygg til seterhus på gnr 14 bnr 160 Bjørsjøveien 118 - Morten Eriksen, Skjetten Hedmark fylkeskommune
2019/36 20190120 20.01.2019 Inngående brev Uttalelse fra Hedmark fylkeskommune - bygging av ny landbruksvei gnr 54 bnr 27 Ole Harald Kulstad, Stor-Elvdal Hedmark fylkeskommune
Ingen tilgang 20190118 18.01.2019 Inngående brev Protokoll fra styremøte den 17.01.2019 HEDMARK REVISJON IKS
Ingen tilgang 20190118 18.01.2019 Utgående brev Permisjon fra stilling Ann Kristin Bekkelund
2019/84 20190118 18.01.2019 Inngående brev Søknad om endring av renovasjonsgebyr på gnr 17 bnr 22 Øverengesmoen 150 Mona Øverengen
2018/883 20190118 18.01.2019 Utgående brev Kvittering for mottak av forkynning - jordskiftesak Stai - Tryaveien Nord-Østerdal jordskifterett
Ingen tilgang 20190118 18.01.2019 Utgående brev Arbeidsbekreftelse for Siv Anita Gundersen Siv Anita Gundersen
Ingen tilgang 20190118 18.01.2019 Utgående brev Informasjon om bruk av reservesjåfør på leiekjøringstillatelser i Stor-Elvdal kommune Inge Strand m.fl.
2018/964 20190118 18.01.2019 Utgående brev Melding om vedtak - søknad om riving og gjenoppføring av ny hytte på gnr 33 bnr 6, Storgrytdalen - Mathiesen Atna AS MATHIESEN-ATNA AS
Ingen tilgang 20190118 18.01.2019 Inngående brev Søknad om deling på gnr 17 bnr 7 fnr 47 - Cato Haugen MALMLAFT EIENDOM AS
Ingen tilgang 20190118 18.01.2019 Inngående brev Forespørsel om berostillelse og søknad om betalingsutsettelse - ***** ***** ***** ***** Stor-Elvdal kommune
Ingen tilgang 20190118 18.01.2019 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 10 bnr 317 Oliv Camilla Fremgaarden
Ingen tilgang 20190118 18.01.2019 Inngående brev Oversendelse av anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 13 bnr 69 AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS
Ingen tilgang 20190118 18.01.2019 Inngående brev Dokumentasjon av avløserutgifter for 2018 - Landbrukstjenester i Nord-Østerdal LANDBRUKSTJENESTER NORD ØSTERDAL SA
Ingen tilgang 20190118 18.01.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 08.01.2019 - 30.06.2019 - tilkallingsvikar / pleiemedhjelper ved Moratunet sykehjem Siri-Lill Lipalesa M Moen
Ingen tilgang 20190118 18.01.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 17.01.2019 - 30.06.2019 - assistent / tilkallingsvikar ved Enhet tiltak for funksjonshemmede Aurora Skogli
Ingen tilgang 20190118 18.01.2019 Inngående brev Søknad om midler fra Den kulturelle spaserstokken STOR-ELVDAL PENSJONISTFORENING
Ingen tilgang 20190118 18.01.2019 Inngående brev Anmodning om tilbakebetaling av dobbel Integreringstilskudd flyktninger RENDALEN KOMMUNE
Ingen tilgang 20190118 18.01.2019 Inngående brev Påminnelse - Kostra rapportering per 4. kvartal 2018 SSB
Ingen tilgang 20190118 18.01.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 13 bnr 69 i Stor-Elvdal Aktiv Eiendomsmegling AS Elverum
Ingen tilgang 20190118 18.01.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 14.01.2019 - 27.01.2019 - vaktmester / vikariat i 50% stilling ved Hjemmebaserte tjenester Vidar Bjøntegaard
Ingen tilgang 20190118 18.01.2019 Inngående brev Forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger HEDMARK FYLKESKOMMUNE
Ingen tilgang 20190118 18.01.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen- gnr 10 bnr 317 i Stor-Elvdal Oliv Camilla Fremgaarden
Ingen tilgang 20190118 18.01.2019 Utgående brev Permisjon fra stilling Kristin Pedersen Midtun
Ingen tilgang 20190118 18.01.2019 Inngående brev Søknad om løypekjøringstilskudd for 2019 - Mogrenda samfunnshus MOGRENDA SAMFUNNSHUS SA
2019/88 20190118 18.01.2019 Inngående brev Spørsmål vedrørende avgiftsgrunnlag for bolig på gnr 19 bnr 294 Jan Tore Myrbakken
2018/352 20190118 18.01.2019 Utgående brev Tjenestebevis Linda Børresen
Ingen tilgang 20190118 18.01.2019 Utgående brev Permisjon fra stilling Michael Gebrezgi Gide
Ingen tilgang 20190118 18.01.2019 Utgående brev Permisjon fra stilling Camilla Sandberg
2019/36 20190117 17.01.2019 Utgående brev Oversendelse til ekstern uttalelse - bygging av ny landbruksvei gnr 54 bnr 27 Ole Harald Kulstad, Stor-Elvdal Fylkesmannen i Hedmark m.fl.
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Utgående brev Tilbakemelding på spørsmål angående leie Oddveig Hagen
2019/60 20190117 17.01.2019 Inngående brev Søknad på sommerjobb i Benveien sommeren 2019 *****
2018/497 20190117 17.01.2019 Inngående brev Anmodning om uttalelse - frivillig vern av skog - forslag til opprettelse av Bjørnskarven naturreservat i Stor-Elvdal kommune FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Inngående brev Rollen delegert fullmakt i EVA Valgdirektoratet
2019/75 20190117 17.01.2019 Inngående brev Søknad om elevpermisjon 2301-310119 *****
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Utgående brev Utbetaling av skogfond gnr 10 bnr 55 VÅLER SVEIN ANDREAS
2016/1378 20190117 17.01.2019 Utgående brev Matrikkelenhet som skal utgå gnr 17 bnr 46 i Stor-Elvdal kommune STATENS KARTVERK
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Inngående brev Innvilgelse av forlenget uførepensjon - ***** ***** Statens pensjonskasse
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Inngående brev Refusjonskrav - legevakttjenester 2018 ÅMOT KOMMUNE
2016/624 20190117 17.01.2019 Utgående brev Ettersending av møteplan Gry Oda Ulvmoen Myrbakken
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Utgående brev Støtte til elgbeitetakst fra rentemidler 2018 - Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal kommune v/ rådgiver utmark
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Inngående brev Revisors oppgaver i tilknytning til den kommunale tilskuddsordningen særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester HELSEDIREKTORATET
2018/1022 20190117 17.01.2019 Inngående brev Purring på svar på forespørsel vedrørende eiendomsskatt og kommunale gebyrer HUSEIERNES LANDSFORBUND
2019/57 20190117 17.01.2019 Utgående brev Informasjon til naboer - søknad om konsesjon på erverv av 3 parseller av gnr 13 bnr 5 samt gnr 14 bnr 34 Pauline B U Kiær m.fl.
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Inngående brev Lønnsinnberetning forsikringer 2019 - satser Gjensidige
2019/60 20190117 17.01.2019 Inngående brev Søknad på sommerjobb ved Sektor for samfunnsutvikling sommeren 2019 *****
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Utgående brev Tillatelse til hogst i vernskog gnr 54 bnr 9 - Ole Anton Brænd Glommen skog v/ Ole Sollien
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Utgående brev Tillatelse til hogst i vernskog gnr 36 bnr 1 - Bjørn Brænd Glommen skog v/ Ole Sollien
2017/289 20190117 17.01.2019 Inngående brev Avslutning av sak - brevkontroll - personvernombud i offentlig sektor DATATILSYNET
2019/60 20190117 17.01.2019 Inngående brev Søknad på sommerjobb ved kjøkkenet på Moratunet sommeren 2019 *****
2019/60 20190117 17.01.2019 Inngående brev Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune sommeren 2019 *****
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Inngående brev Oppsigelse av leieavtale i Eventyrveien 22 Furtuna Sereke Habte
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Utgående brev Budsjett for bruk av rentemidler av skogfond i 2019 FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Inngående brev Anmodning om opplysninger om restanser - ***** ***** ADVOKATFIRMAET JOHNSRUD & CO AS
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Utgående brev Innvilget søknad om fortsatt skolegang i Åmot i stedet for Stor-Elvdal *****
2018/883 20190117 17.01.2019 Inngående brev Postforkynning med mottakskvittering - 18-137828REN-JTYN - STAI-TRYAVEIEN Nord-Østerdal jordskifterett
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Inngående brev Oversendelse av spesialistuttalelse om behov for hjelpemidler - ***** ***** Signo skole og kompetansesenter
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Inngående brev Forespørsel om jobb i Stor-Elvdal kommune Arnt Morten Dolen
Ingen tilgang 20190117 17.01.2019 Inngående brev Kinobesøk i 2018 - rapportering til Gramo GRAMO
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 913005511 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 970300597 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av SMIL - midler 2018 - Ingvald Landet - gnr 13 bnr 4 - bytte eksisterende gjerde, ødelagt av snøbrøyting LANDET GÅRD
2018/110 20190116 16.01.2019 Utgående brev Svar på søknad om reduksjon av kommunale avgifter på gnr 17 bnr 318 Odd Narve Øyen
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969147424 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Utbetaling av tilskudd for 2. halvår 2018 HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Stor-Elvdal kommune Statusrapport 2018 fra Hedmark Revisjon IKS Hedmark-Revisjon
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Tilskudd til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/66 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom / skogareal gnr 3 bnr 28 - Severin Myrbakken Severin Myrbakken
2019/48 20190116 16.01.2019 Utgående brev Oversender leieavtale til underskrift *****
2019/58 20190116 16.01.2019 Inngående brev Høring - Lov og forskrift - tekniske standarder til ladepunkter og fyllestasjoner for alternative drivstoff - høringsfrist: 28. februar 2019 Samferdselsdepartementet
2018/883 20190116 16.01.2019 Inngående brev Jordskiftesak 18-137828REN-JTYN - STAI-TRYAVEIEN Nord-Østerdal jordskifterett
2017/726 20190116 16.01.2019 Utgående brev Svar på søknad om endring til fritidsabonnement på renovasjon - gnr 3 bnr 21 Elena Mihalescu
2019/8 20190116 16.01.2019 Utgående brev Støtteerklæring til Norges Natur- og Økologigymnas AS Kristin Evensen Gangås
2019/54 20190116 16.01.2019 Utgående brev Informasjon til naboer - søknad om konsesjon på erverv av gnr 19 bnr 759 i Stor-Elvdal ELISABETH HOVDE/PÅL SEPPELÆ, LILLESTU GÅRD m.fl.
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 920189997 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 989106503 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 970569111 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 981403878 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969929597 Landbruksdirektoratet
2018/126 20190116 16.01.2019 Inngående brev Rapportering til Kulturdepartementet om eventuelt etablerte og nedlagte frivilligsentraler i den enkelte kommune i tidsrommet fra 1. juni 2018 til 1. juni 2019 Kulturdepartementet
2016/1290 20190116 16.01.2019 Inngående brev Klage på behandling ved Stor-Elvdal legekontor *****
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Oversendelse av halvårsplan for fjernundervisning - ***** ***** ***** STATPED
2016/875 20190116 16.01.2019 Inngående brev Bekreftelse på vurdering av behov for byggesak - ny planovergang på Bjørånes MULTICONSULT ASA
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Melding om ny sekretær for Sølnkletten Villreinområde Asgeir Murvold
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Årsrapportering kommunalt avløp 2018 - oversendelse av mal for rapportering - frist: 15.03.2019 FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Invitasjon til delitidsopplæring uke 5 2019 - ***** ***** ***** STATPED
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 979145551 Landbruksdirektoratet
2019/64 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om deling av grunneiendom gnr 1 bnr 2 - gnr 2 bnr 3, 7, 57 - gnr 3 bnr 11 og 78 - Roger Granlien Roger Granlien
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Ekstrautbetaling av tilskudd på grunn av tørke – omgjøring og tilbakebetaling Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969244969 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 982790840 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 897794012 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969148498 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 997898834 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 989201565 Landbruksdirektoratet
2016/652 20190116 16.01.2019 Utgående brev Foreløpig svar - Henvendelse om bistand - fornyelse av nytt veidekke på fylkesvei 636 - OSS Grendeutvalg OSS Grendeutvalg
2016/940 20190116 16.01.2019 Utgående brev Oversendelse av Mattilsynets dispensasjon til elgfôring i Stor-Elvdal 2019 BANE NOR SF
2018/1013 20190115 15.01.2019 Utgående brev Svar på melding om bygging av gjerde på gnr 17 bnr 9 - Syrgjerdina 1 - Frank Gabrielsen Frank Arne Gabrielsen
2019/56 20190115 15.01.2019 Inngående brev Søknad om reduksjon av renovasjonsavgiften for 2019 - gnr 19 bnr 806 Dagfinn
Ingen tilgang 20190115 15.01.2019 Inngående brev Uttalelse til forslag til bolig politisk plan fra eldrerådet Eldrerådet
Ingen tilgang 20190115 15.01.2019 Inngående brev Spørreundersøkelse om kommunenes oppfølging av badevannskvalitet for friluftsbad FOLKEHELSEINSTITUTTET
2017/84 20190115 15.01.2019 Inngående brev Årsrapportering for Klaro minirenseanlegg 2018 KLARO RENSEANLEGG NORGE AS
Ingen tilgang 20190115 15.01.2019 Inngående brev Refusjon for kommunens utgifter til jegerprøven 2018 MILJØDIREKTORATET
2019/33 20190115 15.01.2019 Utgående brev Retting av feil i matrikkelen på gnr 13 bnr 55 og 86 Sigmund Arne Rønningen m.fl.
2018/883 20190115 15.01.2019 Inngående brev Innkalling til rettsmøte den 12.03.2019 - Jordskiftesak 18-137828REN-JTYN - STAI-TRYAVEIEN Nord-Østerdal jordskifterett
2019/50 20190115 15.01.2019 Inngående brev Søknad om reduksjon av renovasjon på gnr 11 bnr 8 Connie Hellestø
Ingen tilgang 20190115 15.01.2019 Inngående brev Oppgave over alkoholholdige varer perioden 01.01.2018 - 31.12.2018 - Moratunet Moratunet sykehjem
2018/1027 20190115 15.01.2019 Utgående brev Utvidet skadeomfang Bjørn Åsen AS
Ingen tilgang 20190115 15.01.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling i forbindelse med Vimaridas 10 års jubileumskonsert i Storstua den 26. januar 2019 Marit Anita Rath Vestad
Ingen tilgang 20190115 15.01.2019 Inngående brev Utkast til høringsuttalelse - NOUR 2018 - ny fjellov UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING
Ingen tilgang 20190115 15.01.2019 Inngående brev Innkalling til styremøte Hedmark revisjon den 17.01.2019 Hedmark Revisjon
2018/1083 20190115 15.01.2019 Inngående brev Søknad om økt stillingsstørrelse ved Stor-Elvdal ungdomsskole Jochen Schuster
Ingen tilgang 20190115 15.01.2019 Inngående brev Analyseresultater - analyseperioden 08.01.2019 - 11.01.2019 ALCONTROL NORWAY AS
2019/52 20190115 15.01.2019 Inngående brev Varsel om løyve til felling av tiur og orrhaner Torstein Storaas
2019/53 20190115 15.01.2019 Inngående brev Kvittering for levert søknad om tilskudd til beitetakst 2019 MILJØDIREKTORATET
2018/567 20190115 15.01.2019 Inngående brev Vedrørende melding til PPT *****
2016/940 20190115 15.01.2019 Inngående brev Svar på søknad om tilskudd til forebyggende tiltak mot viltpåkjørsler på vei og jernbane i Stor-Elvdal kommune BANE NOR SF
2019/54 20190115 15.01.2019 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 19 bnr 759 NORDSTU KOPPANG BRUK AS
Ingen tilgang 20190115 15.01.2019 Inngående brev Oppfølgingsplan ved sykmelding - ***** ***** ***** ***** NAV
2019/57 20190115 15.01.2019 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 14 bnr 34 og gnr 13 bnr 5 ØSTENSEN ØSTEN
Ingen tilgang 20190115 15.01.2019 Utgående brev Svarbrev legevikariat 01.03.19 - 31.08.19 Karolina Katarzyna Plociennik
2017/4 20190114 14.01.2019 Inngående brev Melding om endring av forsikring - eiendom KLP:00211000557 Klp - ServiceSalg
Ingen tilgang 20190114 14.01.2019 Inngående brev Innlandet Politidistrikt søker etter lokaler til lensmannskontoret på Koppang og Rena Politiets fellestjenester
Ingen tilgang 20190114 14.01.2019 Inngående brev Forslag om nedbetaling av lån - ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190114 14.01.2019 Inngående brev Uttalelse til dispensasjon fra rekkefølgekrav om etablering av ny adkomst til Tekna park sendt fra Statens vegvesen STATENS VEGVESEN
Ingen tilgang 20190114 14.01.2019 Inngående brev Ettersendelse av manglende dokumentasjon til søknad om løypekjøringstilskudd 2019 - Bjørkebollen Turforening BJØRKEBOLLEN TURFORENING
2017/1102 20190114 14.01.2019 Inngående brev Innkalling til møte med PPT den 11. mars 2019 *****
2018/819 20190114 14.01.2019 Inngående brev Innkalling til møte med PPT den 11. mars 2019 *****
Ingen tilgang 20190114 14.01.2019 Inngående brev Forespørsel om jobb ved Moratunet sykehjem Kjersti Grøndalen
Ingen tilgang 20190114 14.01.2019 Inngående brev Undersøkelse om egenmeldt sykefravær 4. kvartal 2018 STATISTISK SENTRALBYRÅ
2018/1078 20190114 14.01.2019 Inngående brev Tilbud på fryserom ved Moratunet Sykehjem *****
2019/17 20190114 14.01.2019 Utgående brev Oversender signert leieavtale *****
2017/582 20190114 14.01.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.01.2019 - 31.12.2019 - assistent kjøkken ved Sektor institusjonstjenester Linda Dalbakk
2018/1085 20190114 14.01.2019 Inngående brev Kjøpekontrakt og oppgjørsskjema - kjøp av leilighet i Gimleveien 10 B BERG OG SANDBOE AS
2019/47 20190114 14.01.2019 Inngående brev Forslag om endring av minsteareal for elg 2019 Helge Krogh
Ingen tilgang 20190114 14.01.2019 Inngående brev Søknad om fritak fra undervisning - ***** ***** ***** *****
2016/1285 20190114 14.01.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 21.01.2019 - 30.04.2019 - assistent kjøkken ved Sektor institusjonstjenester Ann-Beathe Brænd
2018/1034 20190114 14.01.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.11.2018 - 30.06.2019 - lærer / vikariat ved Koppang skole og SFO Marte Leane Bleken Klemetsdal
Ingen tilgang 20190114 14.01.2019 Utgående brev Oversendelse av søknad om erstatning for nedforingskostnader mv. som følge av radioaktivitet - Atnelien hamnelag SA i Stor-Elvdal FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20190114 14.01.2019 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for tilsynsfører i fosterhjem - ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190114 14.01.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - oppføring av fritidsbolig, anneks og bygging av avløpsanlegg på gnr 17 bnr 967 Østre Geitryggen 64 - Christian Gran, Brumunddal Christian Gran
2015/1214 20190114 14.01.2019 Inngående brev Ønske om et samarbeid med saksbehandlere som jobber med servering- og skjenkebevillinger i kommunen Rvohrr - Curuk, Mustafa
2018/788 20190114 14.01.2019 Utgående brev Rammetillatelse til flytting av bygninger på gnr 27 bnr 1 Atneosveien 22 - Mathiesen Atna AS, Atna MATHIESEN-ATNA AS
2019/5 20190114 14.01.2019 Utgående brev Tillatelse til oppføring av driftsbygning i landbruket på gnr 54 bnr 27, Gammelveien 131 - Ole Harald Kulstad, Sollia Ole Harald Kulstad
Ingen tilgang 20190114 14.01.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkel - gnr 17 bnr 290 i Stor-Elvdal HELGE HJETLAND
2018/1087 20190111 11.01.2019 Utgående brev Oversendelse til ekstern høring - søknad om oppføring av tilbygg til seterhus på gnr 14 bnr 160 Bjørsjøveien 118 - Morten Eriksen, Skjetten HEDMARK FYLKESKOMMUNE m.fl.
Ingen tilgang 20190111 11.01.2019 Utgående brev Søknader om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2019 HEDMARK FYLKESKOMMUNE
2017/4 20190111 11.01.2019 Utgående brev Melding om endring av forsikring - eiendom KLP SKADEFORSIKRING AS
Ingen tilgang 20190111 11.01.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon fra pliktig undervisning i grunnskogen i perioden ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190111 11.01.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling ved Stor-Elvdal ungdomsskole Sigmund Fjære
Ingen tilgang 20190111 11.01.2019 Inngående brev Anmodning om oversendelse dokumenter - ***** ***** Tynset kommune
2018/748 20190111 11.01.2019 Inngående brev Forespørsel om leie av gymsal ved Koppang skole Heidi Strand Berntsen
Ingen tilgang 20190111 11.01.2019 Inngående brev Arbeidsavtale for perioden 01.01.19 - 31.12.19 - tilkallingsvikar saksbehandler - NAV Stein Kjølhamar
Ingen tilgang 20190111 11.01.2019 Inngående brev Trekker søknad om dispensasjon til oppdyrking av areal regulert til industri gnr 17 bnr 201 Bjørn Helge Evensen
Ingen tilgang 20190111 11.01.2019 Inngående brev Opphør av alternativ mottaksplass - ***** ***** ***** UTLENDINGSDIREKTORATET
Ingen tilgang 20190111 11.01.2019 Utgående brev Forklaring til deres sak 18-01842, søknad om ekstratilskudd ved bosetting av personer med alvorlige kjente funksjonsnedsettelser og/eller atferdsvansker Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Ingen tilgang 20190111 11.01.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkel - gnr 12 bnr 197 i Stor-Elvdal Odd Bjørgeengen m.fl.
Ingen tilgang 20190111 11.01.2019 Utgående brev Svar på søknad om elevpermisjon for perioden 25.2. - 12.3.2019 *****
Ingen tilgang 20190111 11.01.2019 Utgående brev Innvilget søknad om skjenkebevilling til et privat selskap den 17.01.2019 - Kjøkkenveien 3 DA KJØKKENVEIEN 3 DA
2018/1022 20190111 11.01.2019 Inngående brev Etterlyser svar på forespørsel vedrørende eiendomsskatt og kommunale gebyrer HUSEIERNES LANDSFORBUND
2018/748 20190111 11.01.2019 Utgående brev Oversender avtale til signering - leie av gymsal til 30.04.2019 Heidi Strand Berntsen
Ingen tilgang 20190111 11.01.2019 Utgående brev Produksjonstilskudd i jordbruket - vedtak om avkorting - ***** ***** ***** *****
2019/42 20190110 10.01.2019 Inngående brev Søknad om reduksjon av kommunale avgifter gnr 19 bnr 831 Martin og Hilda Olsen
Ingen tilgang 20190110 10.01.2019 Inngående brev Søknad om elevpermisjon for perioden 25.2. - 12.3.2019 *****
Ingen tilgang 20190110 10.01.2019 Inngående brev Søknad om utvidet permisjon fra stilling i Koppang barnehage Katinka Vestad
2017/529 20190110 10.01.2019 Utgående brev Tjenestebevis Lilian Wanja Omsted
Ingen tilgang 20190110 10.01.2019 Utgående brev Oppmåling av tilleggsareal gnr 17 bnr 539 Gråsjøen hyttefelt KF Stor-Elvdal kommuneskoger m.fl.
2019/43 20190110 10.01.2019 Inngående brev Søknad om reduksjon av kommunale avgifter gnr 4 bnr 144 Ingrid Sandberg
Ingen tilgang 20190110 10.01.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.01.19 - 30.06.19 - tilkallingsvikar hjelpepleier - sektor institusjonstjenester Åse Larsen
Ingen tilgang 20190110 10.01.2019 Inngående brev Bekreftelse på endring av anlegg - Ole Evenstads vei 2 - målepunktid: 21438609 EIDSIVA NETT AS
Ingen tilgang 20190110 10.01.2019 Inngående brev Bekreftelse på endring av anlegg - fra umålt til målt for Atna - målepunktid: 21438418 EIDSIVA NETT AS
2017/982 20190110 10.01.2019 Inngående brev Kommunale eiendomsgebyrer på eiendommen fnr 17 bnr 316 Gerd Kjellfrid Huset
2018/1055 20190110 10.01.2019 Utgående brev Rammetillatelse til oppføring av fritidsbolig på gnr 54 bnr 175 Megrunnslia - Kristian Andvord, Oslo HILLE-STRANDSKOGEN ARKITEKTER AS
Ingen tilgang 20190110 10.01.2019 Utgående brev Innkalling til møte i Eldrerådet tirsdag den 15.01.2019 Halvor Berger m.fl.
Ingen tilgang 20190110 10.01.2019 Inngående brev Forslag til frivillig endring av gjeldsordning etter gjeldsordningsloven - ***** ***** ***** Namsfogden i Hedmarken
2018/1027 20190110 10.01.2019 Inngående brev Dekning av skade i Atndalen 10 - gamle Atna skole KLP SKADEFORSIKRING AS
Ingen tilgang 20190110 10.01.2019 Utgående brev Innlevering av listeforslag til kommunestyrevalget 2019 Sosialistisk Venstreparti v/ Stein Wølner Bie m.fl.
Ingen tilgang 20190110 10.01.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 08.01.19 - 30.06.19 - tilkallingsvikar pleiemedhjelper - sektor institusjonstjenester Siri-Lill Lipalesa M Moen
Ingen tilgang 20190110 10.01.2019 Utgående brev Tjenestebevis Tina Fjellmo
Ingen tilgang 20190109 09.01.2019 Inngående brev Innvilget søknad om fritak fra arbeidsgiverperioden for sykepenger til en arbeidstaker som lider av en langvarig eller kronisk sykdom NAV Stor-Elvdal
Ingen tilgang 20190109 09.01.2019 Inngående brev Søknad om leie av kommunal bolig - ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190109 09.01.2019 Inngående brev Forespørsel om jobb som lege på Moratuent sykehjem i Stor-Elvdal kommune Karolina Katarzyna Plociennik
Ingen tilgang 20190109 09.01.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 20% fast stilling som logoped Stor-Elvdal kommune - 80% fast stilling som spesialpedagogisk lærer fra 01.01.2019 - Koppang skole Kristin Løkås
Ingen tilgang 20190109 09.01.2019 Utgående brev Innvilget søknad om fritak fra undervisning i perioden 23.01.2019 - 31.01.2019 - ***** ***** ***** *****
2019/36 20190109 09.01.2019 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksvei på gnr 54 bnr 27- Ole Harald Kulstad, Sollia OLE HARALD KULSTAD
Ingen tilgang 20190109 09.01.2019 Inngående brev Melding om hogst i vernskog gnr 54 bnr 9 - Ole Anton Brænd Glommen skog v/ Ole Sollien
2018/819 20190109 09.01.2019 Inngående brev Referat fra ansvarsgruppemøte 27.11.18 *****
Ingen tilgang 20190109 09.01.2019 Inngående brev Melding om hogst i vernskog gnr 36 bnr 1 - Bjørn Brænd Glommen skog v/ Ole Sollien
Ingen tilgang 20190109 09.01.2019 Inngående brev Søknad om 20 % omsorgspermisjon *****
Ingen tilgang 20190109 09.01.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond gnr 10 bnr 55 VÅLER SVEIN ANDREAS
2015/531 20190109 09.01.2019 Inngående brev Avslutning av tilsyn - tilsyn med arkivet i Stor-Elvdal kommune - Statsarkivet ARKIVVERKET
Ingen tilgang 20190109 09.01.2019 Inngående brev Delvis oppsigelse av stilling ved Koppang skole Arna Björg Arnadottir
Ingen tilgang 20190109 09.01.2019 Inngående brev Endring av strømabonnement Granheimveien 13A Eidsivaenergi - Eidsiva Kundeservice
Ingen tilgang 20190109 09.01.2019 Inngående brev Søknad om løypekjøringstilskudd for 2019 - Myklebysetra vel Berit Glesaaen Nyberg
Ingen tilgang 20190109 09.01.2019 Inngående brev SMIL - og dreneringssaker er nå overført fra Saturn til Agros FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20190109 09.01.2019 Utgående brev Innvendig vedlikehold, forespørsel om nytt gulvbelegg Den lille påtår v/May E. Svendby
2018/1035 20190109 09.01.2019 Inngående brev Taushetserklæring HEIBERG REGNSKAP OG RÅDGIVNING
2018/1085 20190109 09.01.2019 Utgående brev Tilbud om kjøp av bolig Berg og Sandboe AS
Ingen tilgang 20190109 09.01.2019 Inngående brev Søknad om løypekjøringstilskudd for 2019 - Nordre Koppangkjølen velforening Marit Bråten Myrberget
Ingen tilgang 20190109 09.01.2019 Inngående brev Avslag på uførepensjon *****
Ingen tilgang 20190109 09.01.2019 Inngående brev Statsbudsjettet for 2019 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner NTL KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
Ingen tilgang 20190109 09.01.2019 Inngående brev Forespørsel om antall lærlinger Stor-Elvdal kommune vil ta inn i år 2019 Hedmark - Lillehovde, Merethe
2016/1370 20190109 09.01.2019 Utgående brev Invitasjon Inger Helene Berget
Ingen tilgang 20190109 09.01.2019 Inngående brev Søknad om leie av kommunal bolig - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190109 09.01.2019 Inngående brev Innkalling til samarbeidsmøte den 05.02.2019 - ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Inngående brev Ny versjon av rundskriv og brukerveiledning for tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. Landbruksdirektoratet
2018/567 20190108 08.01.2019 Inngående brev Vedrørende mottatt melding til PPT *****
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 17 bnr 290 HELGE HJETLAND
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Inngående brev Den kulturelle skolesekken - årsrapportering for 2018 - veiledninger Kulturtanken
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Inngående brev Kopi av brev til ***** ***** ***** - foreleggelse av begjæring om tvangssalg Nord-Østerdal tingrett
2018/527 20190108 08.01.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd sommerjobb for elever i Stor-Elvdal 2018 XL Bygg Koppang
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Inngående brev Søknad om differensiert kloakkavgift på gnr 17 bnr 384 ARNE OLSBAKK TRANSPORT AS
2018/1023 20190108 08.01.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.12.18 - 31.05.19 - tilkallingsvikar kokk - sektor institusjonstjenester Moratunet kjøkken Christian Svein Sehm
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Inngående brev Søknad om løypekjøringstilskudd for 2019 - Gåla velforening Gåla Velforening
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Inngående brev Søknad om løypekjøringstilskudd for 2019 - Tekna park Koppang TEKNA PARK KOPPANG
2018/541 20190108 08.01.2019 Inngående brev Endring av strømabonnement - Storelvdalsveien 4747B - fra 01.01.2019 Eidsiva Kundeservice
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Inngående brev Søknad om permisjon fra pliktig undervisning i grunnskogen i perioden ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Utgående brev Arbeidsbekreftelse Amund Stenvoll
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 12 bnr 197 Berit og Odd Bjørgeengen
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Inngående brev Velkommen til et nytt valgår! VALGDIREKTORATET
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Inngående brev Søknad om løypekjøringstilskudd for 2019 - Gråsjøen velforening Gråsjøen velforening
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Inngående brev Kostra rapportering per 4. kvartal 2018 - åpent for rapportering Statistisk Sentralbyrå
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Inngående brev Søknad om fritak fra undervisning i perioden 23.01.2019 - 31.01.2019 - ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Inngående brev Søknad om løypekjøringstilskudd for 2019 - Atna idrettslag ATNA IDRETTSLAG
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Inngående brev EVA Admin - opplysninger om sertifikat til valgansvarlig Valgdirektoratet sertifikatautoritet
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Inngående brev Søknad om løypekjøringstilskudd for 2019 - Opphus fritidsklubb OPPHUS FRITIDSKLUBB
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Inngående brev Søknad om løypekjøringstilskudd for 2019 - Vinjeveien / lauvåsen Løypemaskin SA Vinjeveien/Lauvåsen Løypemaskin SA
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Inngående brev Søknad om permisjon uten lønn i et år fra stilling som sekretær ved Sektor for samfunnsutvikling Gunn Mellemmoen Øyen
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Utgående brev Svar på søknad om differensiert kloakkavgift på gnr 17 bnr 384 ARNE OLSBAKK TRANSPORT AS
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.01.19 - 30.06.19 - tilkallingsvikar pleiemedhjelper - sektor institusjonstjenester De Paula Bomfim Monica
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Utgående brev Svar på henvendelse om lydanlegg i Storstua ved Kommunestyremøter Jan Erik H Lingjerde
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Inngående brev Takker ja til barnehageplass ved Koppang barnehage Kristian Buchholdt og Tonje Christine Øien
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for perioden 07.01.2019 - 31.03.2019 - en dag pr. uke - tilkallingsvikar / lege ved kommunelegekontoret Hanne Maartmann
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Inngående brev Kopi av brev til ***** ***** ***** - innkalling til samarbeidsmøte Stor-Elvdal kommune
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Inngående brev Søknad om løypekjøringstilskudd for 2019 - Trønnes Vel TRØNNES VEL
2018/730 20190108 08.01.2019 Inngående brev Signert avtale - Stor-Elvdal husflidslag Stor-Elvdal husflidslag
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel - ***** ***** ***** *****
2018/1042 20190108 08.01.2019 Utgående brev Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, bygging av avløpsanlegg samt bruksendring av eksisterende hytte til anneks på gnr 19 bnr 1737 Madsskardveien 20 - Per Amlie, Skien SIGVARTSEN DESIGN AS
2018/1087 20190108 08.01.2019 Inngående brev Redegjørelse - oppføring av tilbygg til seterhus på gnr 14 bnr 160 Bjørsjøveien 118 - Morten Eriksen, Skjetten Morten Eriksen
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale - fallvilt - John Olav Sundli John Olav Sundli
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale - fallvilt - Arne Skaret Arne Skaret
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale - fallvilt - Thore Lie Thore Lie
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Inngående brev Høring av planendringssøknad - aggregat 1 som erstatning for omløpsventil ved Rendalen kraftverk - NVEs referanse: 201835104-3 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Inngående brev Søknad om løypekjøringstilskudd for 2019 - Strand / Opphus skiløyper Strand - Opphus skiløyper
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Utgående brev Oppsigelse av stilling som kommunelege Arif Iqbal
2018/348 20190108 08.01.2019 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 24.09.18 vedr. ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Utgående brev Påminnelse om samarbeidsmøte vedr. ***** ***** ***** 14.01.2019 *****
Ingen tilgang 20190108 08.01.2019 Utgående brev Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra 07.01.2019 Nesarahmad Noori
Versjon:5.2.00