eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/220 20190521 21.05.2019 Inngående brev Søknad på stilling som rektor og dramalærer i inntil 100 % stilling i kulturskolen *****
2018/1063 20190521 21.05.2019 Inngående brev Melding om forhandlingsutvalg til lokale lønnsforhandlinger 2019 - Skolelederforbundet Skolelederforbundet
Ingen tilgang 20190521 21.05.2019 Utgående brev Innvilget søknad om plasser i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 Arna Björg Arnadottir
Ingen tilgang 20190521 21.05.2019 Utgående brev Stemmesedler - Korrektur for Stor-Elvdal (3423), version 1 Andvord Grafisk valgteam
2015/441 20190521 21.05.2019 Inngående brev Svar - foreløpig svar - videre saksgang - søknad om riving av Søkkunda vokterbolig på gnr/bnr 7/25 - Rastaveien 111 - 2015/441 - Bane Nor Eiendom AS, Oslo Hedmark fylkeskommune
Ingen tilgang 20190521 21.05.2019 Utgående brev Oversendelse av bestillingsskjema stemmesedler - 3423 Stor-Elvdal Andvord
Ingen tilgang 20190521 21.05.2019 Inngående brev Brev om saksbehandlere og oppstarsmøte - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190521 21.05.2019 Utgående brev Innvilget søknad om plasser i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 Tone Halvorsen og Ole Eriksen
Ingen tilgang 20190521 21.05.2019 Utgående brev Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 Gry Oda Ulvmoen Myrbakken og Jan Tore Myrbakken
Ingen tilgang 20190521 21.05.2019 Utgående brev Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 Hege Løkken Søberg
Ingen tilgang 20190521 21.05.2019 Inngående brev Søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 Maren Buen og Per Ivar Snerten
Ingen tilgang 20190521 21.05.2019 Inngående brev Søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 Maren Buen og Per Ivar Snerten
Ingen tilgang 20190521 21.05.2019 Utgående brev Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 Siv Irene Olafsen og Fredrik Brun
Ingen tilgang 20190521 21.05.2019 Inngående brev Søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 Ane Eriksen og Stephen George Hamilton
2019/154 20190521 21.05.2019 Utgående brev Oversendelse av bekreftet grunnbokutskrift for gnr 19 bnr 138 og 1740 Kenneth Undhjem
Ingen tilgang 20190521 21.05.2019 Inngående brev Søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 Lill Anita Løkkesveen og Odd Treseng
Ingen tilgang 20190521 21.05.2019 Utgående brev Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 Anders og Anne Ø. Øvergaard
Ingen tilgang 20190521 21.05.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss for skoleåret 2019 / 2020 Maren Buen og Per Ivar Snerten
Ingen tilgang 20190521 21.05.2019 Inngående brev Søknad om leie av kommunal bolig - ***** ***** *****
2018/386 20190521 21.05.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.05.2019 - 31.12.2019 - pleiemedhjelper / tilkallingsvikar ved Moratunet sykehjem Guro Nytrøen Solvang
Ingen tilgang 20190521 21.05.2019 Inngående brev Endring av grunnlag for kommunale avgifter knyttet til vann/avløp verksted - Moelven Østserdalsbruket MOELVEN ØSTERDALSBRUKET AS
Ingen tilgang 20190521 21.05.2019 Utgående brev Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 Marita Grøtan Heggstad og Adam Bielek
2017/1107 20190521 21.05.2019 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse - riving og oppføring av ny hytte på gnr 54 bnr 300 - Lyngstadveien 819 - Idun Dyresen, Ingeberg IVERSEN ROAR A ARKITEKT
Ingen tilgang 20190521 21.05.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss for skoleåret 2019 / 2020 Gunn Eli Rønningen og Erlend Sandberg
Ingen tilgang 20190521 21.05.2019 Inngående brev Søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 Gunn Eli Rønningen og Erlend Sandberg
2016/390 20190521 21.05.2019 Inngående brev Melding om skade - ***** ***** ***** ***** ***** ***** NAV skanning
Ingen tilgang 20190521 21.05.2019 Utgående brev Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 Maren Buen og Per Ivar Snerten
Ingen tilgang 20190521 21.05.2019 Utgående brev Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 Lill Anita Løkkesveen og Odd Treseng
2019/320 20190521 21.05.2019 Utgående brev Samtale i forbindelse med spørsmål om intern plassering *****
Ingen tilgang 20190521 21.05.2019 Inngående brev Ny påminnelse på søknad om adressetilleggsnavn - gnr 42 bnr 2 Slåbumoen - Stor-Elvdal kommune Berit Kristine Østby
Ingen tilgang 20190521 21.05.2019 Utgående brev Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 Pauline B U Kiær og Bjørn Vegard Øiungen
Ingen tilgang 20190521 21.05.2019 Utgående brev Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 Pauline B U Kiær og Bjørn Vegard Øiungen
Ingen tilgang 20190521 21.05.2019 Inngående brev Søknad om fritak for vurdering med karakter og eksamen *****
Ingen tilgang 20190521 21.05.2019 Utgående brev Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 Maren Buen og Per Ivar Snerten
Ingen tilgang 20190521 21.05.2019 Utgående brev Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 Ane Eriksen og Stephen George Hamilton
Ingen tilgang 20190521 21.05.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 17.06.2019 - 31.08.2019 - sykepleier / vikariater ved Hjemmebaserte tjenester Hilde Moe
2019/473 20190521 21.05.2019 Inngående brev Høring av forslag til endring i pasientskadeloven og ny forskrift om menerstatning ved pasientskadesaker - høringsfrist: 2. september 2019 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2018/636 20190521 21.05.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling ved Stor-Elvdal ungdomsskole *****
Ingen tilgang 20190521 21.05.2019 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjon gnr 19 bnr 1052 FRISKHJEM AS
2017/318 20190521 21.05.2019 Inngående brev Orientering om tinglysing - jordskiftesak 17-033636REN-JTYN - Friland Nord-Østerdal Jordskifterett
2018/560 20190521 21.05.2019 Inngående brev Melding om fagperson - ***** ***** ***** Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole
2018/40 20190521 21.05.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.05.2019 - 30.04.2020 - pleiemedhjelper i 21,6% stilling ved Moratunet sykehjem Steffen Kløften
Ingen tilgang 20190521 21.05.2019 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjon gnr 19 bnr 838 MATHIESEN-ATNA AS
2018/352 20190521 21.05.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 17.06.2019 - 31.00.1920 - pleiemedhjelper / tilkallingsvikar ved Hjemmebaserte tjenester Linda Børresen
Ingen tilgang 20190521 21.05.2019 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjon gnr 19 bnr 1739 Grete Marit Knudsen
Ingen tilgang 20190521 21.05.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 17.06.2019 - 31.08.2019 - helsefagarbeider / vikariat i 95% stilling ved Hjemmebaserte tjenester Ann Kristin Bekkelund
2018/751 20190521 21.05.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Oppmålingsforretning gnr 19 bnr 120 i Stor-Elvdal kommune Byrne Louis
2018/751 20190521 21.05.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Oppmålingsforretning gnr 19 bnr 120 i Stor-Elvdal kommune Solvor Lien
Ingen tilgang 20190521 21.05.2019 Inngående brev Ny påminnelse: IS-24/8 rapportering 2019 - psykisk helse og rusarbeid SINTEF
Ingen tilgang 20190521 21.05.2019 Inngående brev Svar på søknad om utsatt frist for å søke tilskudd, år 3 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
2018/751 20190521 21.05.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Oppmålingsforretning gnr 19 bnr 120 i Stor-Elvdal kommune Byrne Johanna Maria
2018/751 20190521 21.05.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Oppmålingsforretning gnr 19 bnr 120 i Stor-Elvdal kommune Liis Lensment
2019/469 20190521 21.05.2019 Inngående brev Søknad om rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr 19 bnr 72 Torill Berntsen
2019/471 20190521 21.05.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 11.05.2019 - 31.08.2019 - sommervikar / pleiemedhjelper ved Hjemmebaserte tjenester Johanne Evenstuen
2019/472 20190521 21.05.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 17.05.2019 - 31.08.2019 - sommervikar / pleiemedhjelper ved Hjemmebaserte tjenester Ingrid Evenstuen
Ingen tilgang 20190521 21.05.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 17.06.2019 - 31.01.2020 - pleiemedhjelper / tilkallingsvikar ved Hjemmebaserte tjenester Camilla Sandberg
2018/253 20190521 21.05.2019 Inngående brev Spørsmål til flyktningtjenesten i kommunen - vertskommunemodell Birkenes Kommune - Tone Røinesdal
2018/751 20190521 21.05.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Oppmålingsforretning gnr 19 bnr 120 i Stor-Elvdal kommune Gunnar Austeng
2019/470 20190521 21.05.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 17.06.2019 - 31.08.2019 - sommervikar / pleiemedhjelper - Hjemmebaserte tjenester Iqra Nuur Farah
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Inngående brev Tolkningsuttalelse – Innholdet i bistandsplikten, barnevernloven § 2-3 annet ledd bokstav a Bufetat
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Inngående brev Stemmesedler - Korrektur for Stor-Elvdal (3423), version 1 Andvord Grafisk valgteam
2019/220 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad på stilling som rektor og dramalærer i inntil 100 % stilling i kulturskolen *****
2019/320 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad på stilling som miljøterapeut i 83 % fast stilling i enhet Tiltak for funksjonshemmede *****
2019/320 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad på stilling som miljøterapeut i 83 % fast stilling i enhet Tiltak for funksjonshemmede *****
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad om plasser i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 Tone Halvorsen og Ole Eriksen
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 Marita Grøtan Heggstad og Adam Bielek
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 Hege Løkken Søberg
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 Siv Irene Olafsen og Fredrik Brun
2018/438 20190520 20.05.2019 Inngående brev Tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarenaer for 2019 KULTURDEPARTEMENTET
2019/320 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad på stilling som miljøterapeut i 83 % fast stilling i enhet Tiltak for funksjonshemmede *****
2019/385 20190520 20.05.2019 Inngående brev Uttalelse fra Hedmark Fylkeskommune - oppføring av anneks til fritidsbolig på gnr 12 bnr 206 Gåla 20 - Lars Inge Tvenge, Kopang Hedmark fylkeskommune
2019/454 20190520 20.05.2019 Utgående brev Informasjon til naboer - søknad om konsesjon på erverv av landbrukseiendommen Westad gnr 14 bnr 113 m.fl. Elisabeth og Dagfinn Nybakk Riseth m.fl.
2019/464 20190520 20.05.2019 Inngående brev Grunneiers tillatelse - bygging av adkomstvei til fritidsbolig på gnr 54 bnr 332 Nedre Kvernbekken 44 - Anne Ragnhild og Halvor Rolvsjord, Oppdal Jo Øvergaard
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 Gry Oda Ulvmoen Myrbakken og Jan Tore Myrbakken
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad om plasser i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 Pauline B U Kiær og Bjørn Vegard Øiungen
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Inngående brev Spørsmål rundt dansetilbudet i kulturskolen *****
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad om godkjenning av bestandsplanområde, vald samt bestandsplaner for elg og hjort 2019 - 2023 STOR-ELVDAL GRUNNEIERFORENING
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 Anders og Anne Ø. Øvergaard
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Utgående brev Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 Mari Sesseng
2019/414 20190520 20.05.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 19.08.2019 - 18.08.2021 Lærling i helsefagarbeiderfag Lisa Hornsletten
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Utgående brev Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 Arunya og Alf Morten Møller
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Utgående brev Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 Mari Sesseng
2019/57 20190520 20.05.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 13 bnr 185, 186 og 187 samt gnr 14 bnr 34 i Stor-Elvdal Solveig og Østen Østensen
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Inngående brev Tvangssalg av eiendommen gnr ***** ***** ***** i Stor-Elvdal kommune - saksøkt: ***** ***** ***** EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Utgående brev Svar på spørsmål rundt dansetilbudet i kulturskolen *****
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Inngående brev E-postkorrespondanse om skoletransporten til og fra Sollia skole for ordinære reisende fra skolestart 2019/20 Hedmark trafikk
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 Pauline B U Kiær og Bjørn Vegard Øiungen
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.04.2019 - 14.08.2019 assistent / tilkallingsvikar ved Koppang barnehage Wenche Henriksen
2016/624 20190520 20.05.2019 Utgående brev Innkallelse av vara RLF 28. mai Rønnaug F. Andreassen
2019/379 20190520 20.05.2019 Inngående brev Nabovarsel - deling og oppmålingsforretning - eiendommen gnr 54 bnr 72 og gnr 50 bnr 46 - Ulf og Jorun Helgesen ADVOKATFIRMAET THALLAUG ANS
2019/246 20190520 20.05.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 9 bnr 38 i Stor-Elvdal Roger Reiersen
2019/154 20190520 20.05.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - bekreftet grunnboksutskrift gnr 19 bnr 112 med flere STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Utgående brev Oversendelse av underskrevet rammeavtale fra Stor-Elvdal kommune UNINETT AS
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Inngående brev E-postkorrespondanse mellom Stein Bie og ordfører - vedlikehold og drift - Nystu Trønnes / Stor-Elvdal museum Stein Wølner Bie
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Utgående brev Foreløpig svar på henvendelse vedrørende folkebadet ved Stor-Elvdal ungdomsskole Ingeborg Mellgren-Mathiesen
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Inngående brev Oppnevning av settefylkesmann - klage etter plan- og bygningsloven - oppføring av tilbygg, flytting av bod / teknisk rom og rehabilitering av uthus på gnr 17 bnr 380, Vinjeveien - Linn-Therese N. og Kenneth Knashaug, Elverum KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Utgående brev Oversendelse av underskrevne kornoppgaver 3 - Knut Kristiansen og Sverre Myrvang, Stor-Elvdal FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Utgående brev Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 Gunn-Elisabeth Gundersen
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Utgående brev Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 Weronica Kvammen
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Utgående brev Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 Stein Helge og Mona Haugen Hagen
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Inngående brev Varsel om inntreden i tidligere besluttet tvangssalg av eiendommen gnr ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS
2017/583 20190520 20.05.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - matrikkelenheten gnr 3 bnr 47 Kartverket Tinglysingen v/Kristin Ødegaard
2019/59 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad på lærlingplass helsefagarbeider høsten 2019 *****
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Utgående brev Svar på anmodning om pedagogisk rapport og analyse - ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Utgående brev Anmodning om hiuttak av jerv i grenseområdet Ringebu - Stor-Elvdal MILJØDIREKTORATET
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Inngående brev Uttalelse fra Hedmark Fylkeskommune - utslippstillatelse på gnr 17 bnr 755 Tryvang - Unni Larsen, Kolbotn Hedmark fylkeskommune
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad om plasser i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 Arna Björg Arnadottir
Ingen tilgang 20190519 19.05.2019 Inngående brev Etterlysning av svar på søknad om adressetilleggsnavn - gnr 42 bnr 2 Slåbumoen - Stor-Elvdal kommune Berit og Eivind Østby
Ingen tilgang 20190519 19.05.2019 Inngående brev Tidlig jaktstart og skadefelling av grågås Dyrenes Rett
Ingen tilgang 20190519 19.05.2019 Inngående brev Rapportering for kjøring med snøscooter sesongen 2018/2019 Jan-Erik Andersen
Ingen tilgang 20190519 19.05.2019 Inngående brev Anmodning om hiuttak av jerv i grenseområdet Ringebu / Stor-Elvdal RINGEBU KOMMUNE
2018/32 20190519 19.05.2019 Utgående brev Bekreftelse på avslutning av skolegang ved Stor-Elvdal voksenopplæring *****
2019/328 20190519 19.05.2019 Utgående brev Svar på søknad som vikar ved Stor-Elvdal voksenopplæring i perioden 01.08.19 - 31.07.20 *****
2019/320 20190519 19.05.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om intern omplassering - ***** ***** *****
2018/297 20190516 16.05.2019 Inngående brev Svar - Aasum tjernet - Fossum Sorgendal - utbedring av tjernet - gnr54 bnr 110 - Stor-Elvdal kommune Hedmark fylkeskommune
Ingen tilgang 20190516 16.05.2019 Utgående brev Klage på eiendomsskatt på fritidsbolig gnr 17 bnr 1122, Hemåsen 56 John Edvard Henriksen
2018/956 20190516 16.05.2019 Utgående brev Underretning til gnr 13 bnr 7 - Austad, Terje Terje Austad
Ingen tilgang 20190516 16.05.2019 Inngående brev Vaksinasjon av voksne mot meslinger og difteri, stivkrampe, kikhoste, polio Folkehelseinstituttet
2018/956 20190516 16.05.2019 Utgående brev Underretning til gnr 13 bnr 14 - Østensen, Østen Østen Østensen
Ingen tilgang 20190516 16.05.2019 Inngående brev Innkalling til styremøte den 24.05.2019 - Hedmark revisjon IKS Hedmark-Revisjon
2017/582 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tjenestebevis Linda Dalbakk
2019/439 20190516 16.05.2019 Utgående brev Registrering av sak 19-057784REN-JTYN i matrikkelen Nord-Østerdal Jordskiferett
Ingen tilgang 20190516 16.05.2019 Inngående brev Rapportering for kjøring med snøscooter sesongen 2018/2019 Anna Skjæret
Ingen tilgang 20190516 16.05.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.05.2019 - 31.12.2019 tilkallingsvikar/pleiemedhjelper - sektor institusjonstjenester Radomir Lukic
Ingen tilgang 20190516 16.05.2019 Inngående brev Liste for kontroll før utbetaling av tilskudd for 1. halvår 2019 - foreløpig beregnet tilskudd HEDMARK FYLKESKOMMUNE
Ingen tilgang 20190516 16.05.2019 Utgående brev Ferdigattest - tilbygg til bolig på gnr 3 bnr 60 tomt 19 - Bjørn Eidnes, Steinvik Ylva Eidnes m.fl.
2019/19 20190516 16.05.2019 Utgående brev Oversendelse av pedagogisk rapport og samtykkeskjema før behandling i inntaksteam PPT *****
2018/641 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - oppføring av garasje på gnr 19 bnr 1317 Nebyveien 16 - Tore Gorostuen, Koppang Tore Gorostuen
Ingen tilgang 20190516 16.05.2019 Inngående brev Sykepenger - melding om vedtak - ***** ***** ***** *****
2019/154 20190516 16.05.2019 Utgående brev Oversendelse av tinglyst dokument i sak 19/154 - gnr 19 bnr 138 Kenneth Undhjem
Ingen tilgang 20190516 16.05.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - panterett i fast eiendom gnr ***** ***** ***** Statens Kartverk
Ingen tilgang 20190516 16.05.2019 Inngående brev Utbytte for 2018 - Eidsiva enegi AS Eidsiva Energi AS
2019/41 20190516 16.05.2019 Inngående brev Underskrevet Hospiteringsavtale for perioden 22.05.2019 - 01.09.2019 - Stor-Elvdal legekontor Karolina K Plociennik
2019/460 20190516 16.05.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 03.06.2019 - 18.08.2019 - pleiemedhjelper - Hjemmebaserte tjenester Sina Helseth Granheim
2019/263 20190516 16.05.2019 Utgående brev Inngått avtale angående etablering av Kompetansebroen Innlandet 2019 Sykehuset Innlandet
2019/417 20190516 16.05.2019 Utgående brev Oversendelse av søknad om dispensasjon fra byggegrense - riving av deler av driftsbygning på gnr 11 bnr 3 Storelvdalsveien 3248 - Torunn Messelt, Koppang STATENS VEGVESEN
Ingen tilgang 20190516 16.05.2019 Inngående brev Dokumentasjon til søknad om erstatning for avlingssvikt 2018 - kornoppgave - Sverre Myrvang SVERRE MYRVANG
Ingen tilgang 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad om SMIL - midler 2019 - Per Anders Westgaard - inngjerding av beitearealer Per Anders Westgaard
Ingen tilgang 20190516 16.05.2019 Utgående brev Oversender oppfølgingsplan - ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190516 16.05.2019 Inngående brev Underskrevet midlertidig arbeidsavtale - 24.04.2019 - 30.06.2019 - vikar ved fravær teknisk vakt Thor Arne Haug
2019/395 20190516 16.05.2019 Utgående brev Foreløpig svar - videre saksgang - søknad om oppføring av hytte - Megrunnslia hyttefelt gnr 54 bnr 258, Jo Øvergaard, Sollia BJERVE OLAV ARKITEKT MNAL
2019/320 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad på stilling som miljøterapeut i 83 % fast stilling i enhet Tiltak for funksjonshemmede *****
Ingen tilgang 20190516 16.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om grunnskoleopplæring for voksne skoleåret 2019 / 2020 *****
Ingen tilgang 20190516 16.05.2019 Utgående brev Innvilget søknad om et ekstra år i grunnskolen - ***** ***** *****
2019/320 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad på stilling som miljøterapeut i 83 % fast stilling i enhet Tiltak for funksjonshemmede *****
2019/372 20190516 16.05.2019 Inngående brev Åpning av tilsynssak overfor Stor-Elvdal kommune-pasient ***** ***** FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/454 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av eiendommen gnr 14 bnr 113 med flere og gnr 47 bnr 2 Storelvdalsveien 6349 - Stian Engen Giæver og Malin Kristoffersen Giæver, Koppang Stian Engen Giæver og Malin Kristoffersen Giæver
2018/567 20190516 16.05.2019 Utgående brev Innkalling til møte vedrørende ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190516 16.05.2019 Utgående brev Bekreftelse på stønader fra NAV Stor-Elvdal *****
Ingen tilgang 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tilbakemelding på henvendelse vedrørende overdragelse av hytte i Vinjeveien gnr 17 bnr 757 Laila Oddny Kjeverud
2019/461 20190516 16.05.2019 Inngående brev Rapport fra tilsyn 01.03.2019 - revisjon - vannverkene - teknisk drift Stor-Elvdal kommune Mattilsynet
Ingen tilgang 20190515 15.05.2019 Utgående brev Underretning til gnr 9 bnr 55 - Roger Reiersen Roger Reiersen
Ingen tilgang 20190515 15.05.2019 Utgående brev Oversender avtale til underskrift Marthea Baarstad
Ingen tilgang 20190515 15.05.2019 Utgående brev Oversendelse til ekstern uttalelse - søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gnr 11 bnr 2 m.fl. i Stor-Elvdal FYLKESMANNEN I INNLANDET m.fl.
2019/379 20190515 15.05.2019 Utgående brev Oversendelse til ekstern uttalelse - søknad om deling av landbrukseiendommen Elgvad gnr 54 bnr 72 m.fl. i Stor-Elvdal FYLKESMANNEN I INNLANDET m.fl.
2019/447 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad om oppføring av tilbygg til hytte på gnr 17 bnr 1177 Lauvåsen - Magnus Ensrud, Elverum ØSTERDALEN BYGGESERVICE AS
2019/448 20190515 15.05.2019 Inngående brev Høring - endring av bestemmelser i forskrift til opplæringsloven om krav til kompetanse for lærere i grunnopplæringen - høringsfrist: 28. juni 2019 UTDANNINGSDIREKTORATET
2019/50 20190515 15.05.2019 Inngående brev Oppsigelse av renovasjon - avgiftsgrunnlag kommunale avgifter gnr 9 bnr 16 Connie Hellestø
2019/268 20190515 15.05.2019 Inngående brev Høringsuttalelse fra Villreinenmnda for Rondane og Sølnkletten - dispensasjon for oppføring av uthus, gnr 10 bnr 15 Villreinenmnda for Rondane og Sølnkletten
2019/449 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad om oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gnr 19 bnr 1161 Koppangsveien 127 - Morten Elvsveen og Hanne Marie Linnerud, Moelv Morten Elvsveen m.fl.
2019/436 20190515 15.05.2019 Utgående brev Oversender avtale til underskrift Stian Opsahl
2019/371 20190515 15.05.2019 Utgående brev Tillatelse til oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gnr 17 bnr 4 fnr 37 Kollen 46 - Knut Sveen, Hamar Knut Sveen
2019/320 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad på stilling som miljøterapeut i 83 % fast stilling i enhet Tiltak for funksjonshemmede *****
2019/415 20190515 15.05.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Hege Rødsåsen, lærling i helsefagarbeiderfaget 19.08.2019 - 18.08.2021 Hege Rødsåsen
Ingen tilgang 20190515 15.05.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 17.06.2019 - 31.08.2019 - assistent / sommervikar ved Enhet tiltak for funksjonshemmede Thea Ulvmoen Sand
2019/385 20190515 15.05.2019 Inngående brev Høringsuttale fra Villreinenmnda for Rondane og Sølnkletten - Dispensasjon for oppføring av anneks gnr 12 bnr 206 Villreinenmnda for Rondane og Sølnkletten
Ingen tilgang 20190515 15.05.2019 Inngående brev Avslag på søknad om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader - Mykleby Beitelag SA - Stor-Elvdal kommune FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20190515 15.05.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.05.2019 - 17.06.2019 - miljøarbeider ved Enhet tiltak for funksjonshemmede Celina Meiners
Ingen tilgang 20190515 15.05.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 18.06.2019 -31.12.2019 assistent / tilkallingsvikar ved Enhet tiltak for funksjonshemmede Miriam K Vingebakken
Ingen tilgang 20190515 15.05.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 17.06.2019 - 31.08.2019 - helsefagarbeider / sommervikar ved Enhet tiltak for funksjonshemmede Vigdis Johanne Moe
2019/350 20190515 15.05.2019 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for perioden 01.04.2019 - 31.03.2020 Nina Bergestad Nordseth
Ingen tilgang 20190515 15.05.2019 Inngående brev Høring - forslag til endringer i bioteknologiloven - høringsfrist: 02. september 2019 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
Ingen tilgang 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad om startlån - ***** ***** *****
2019/132 20190515 15.05.2019 Utgående brev Tilbud om pårørende samtale i Benveien *****
2018/1009 20190515 15.05.2019 Utgående brev Oversendelse av vigselsbok av 27.april 2019 SKATT ØST
2019/434 20190515 15.05.2019 Utgående brev Oversender avtale til underskrift Haaken Westgård-Hagen
Ingen tilgang 20190515 15.05.2019 Inngående brev Grunnskoleopplæring for voksne skoleåret 2019 / 2020 *****
2019/248 20190515 15.05.2019 Inngående brev Stipend til lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter introduksjonsloven - korrigert utbetaling KOMPETANSE NORGE
Ingen tilgang 20190515 15.05.2019 Inngående brev Kopi av brev til Miljødirktoratet - anmodning om hiuttak av jerv i grenseområdet Ringebu/Stor-Elvdal SØR-FRON KOMMUNE
2015/423 20190515 15.05.2019 Inngående brev Ny søknad om riving av våningshus på gnr 10 bnr 7 Storelvdalsveien 2377, Kiær Mykleby, Koppang KIÆR MYKLEBY Anders Kiær
2019/351 20190515 15.05.2019 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for perioden 01.04.2019 - 31.03.2020 Bente Eidi Båheim
2019/453 20190515 15.05.2019 Inngående brev Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning Stor-Elvdal kommune
Ingen tilgang 20190515 15.05.2019 Utgående brev Oversendelse av tinglyst dokument i sak 19/247 - gnr 9 bnr 38 Annette Hansen
Ingen tilgang 20190515 15.05.2019 Utgående brev Underretning til gnr 83 bnr 15 - Statens vegvesen, region øst STATENS VEGVESEN REGION ØST
2017/318 20190515 15.05.2019 Inngående brev Oversendelse av melding om rettskraftig/tinglyst jordskiftesak og krav om matrikkelføring Nord-Østerdal jordskifterett
2018/956 20190515 15.05.2019 Utgående brev Oversendelse av tinglyst dokument i sak 18/956 - gnr 13 bnr 55 Christian Svein Sehm m.fl.
Ingen tilgang 20190514 14.05.2019 Inngående brev Rapportering for kjøring med snøscooter sesongen 2018/2019 Egil Kåre Skyrud
2019/445 20190514 14.05.2019 Inngående brev Innvilget tilskudd - Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier - Tekna Park utstyrssentral NTL BUFDIR OG BUFETAT
Ingen tilgang 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 Arunya og Alf Morten Møller
Ingen tilgang 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad om et ekstra år i grunnskolen - ***** ***** *****
2019/441 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad om oppføring av tilbygg til hytte på gnr 54 bnr 225 Atnasjølia - Tor Dølvik, Asker Tor Dølvik
2016/498 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad om utsettelse av arbeidsfrist - SMIL-tilskudd Anbjør Svenkerud
Ingen tilgang 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad om SMIL - midler 2019 - Mie Austad - Gjerde rundt dyrket mark til skjerming og beitebruk AUSTAD SKOG AS
2019/444 20190514 14.05.2019 Utgående brev Oversender signert leieavtale - Skogfaret 11A Locus Eiendom AS
2019/446 20190514 14.05.2019 Inngående brev Kopi av brev til Østlendingen - innrykk av annonse om grunnbokshjemmel - tinglysingsloven §38 A - gnr 13 bnr 13 Kartverket
Ingen tilgang 20190514 14.05.2019 Utgående brev Oversendelse av utfylt skjema - åpningstider forhåndsstemmelokaler på valglokaler.no post@valg.no
Ingen tilgang 20190514 14.05.2019 Utgående brev Oversendelse til behandling i settekommune - søknad om SMIL-midler 2019 - Mie Austad ÅMOT KOMMUNE
Ingen tilgang 20190514 14.05.2019 Utgående brev Uttak korrektur 0430 Stor-Elvdal Andvord
Ingen tilgang 20190514 14.05.2019 Utgående brev Ferdigattest - bygging av avløpsanlegg til fritidsbolig på gnr 43 bnr 3 - Finn Urdal, Oslo NORCONSULT AS
Ingen tilgang 20190514 14.05.2019 Inngående brev Bekreftelse på mottatt bestilling av informasjonsbrosjyrer til kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019 Andvord
2019/417 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra byggegrense - riving av deler av driftsbygning på gnr 11 bnr 3 Storelvdalsveien 3248 - Torunn Messelt, Koppang TORUNN SIMENGÅRD MESSELT
Ingen tilgang 20190514 14.05.2019 Utgående brev Oversender signert avtale om kjøp av areal Janne Mellum
Ingen tilgang 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking gnr 11 bnr 2 - Eirik Frøisland Messelt Eirik Frøisland Messelt
Ingen tilgang 20190514 14.05.2019 Inngående brev Europeisk mobilitetsuke og bilfri dag 16. - 22. september 2019 SAMFERDSELSDEPARTEMENTET
Ingen tilgang 20190514 14.05.2019 Inngående brev Etablering av nettverk for kommunepsykologer FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/418 20190514 14.05.2019 Inngående brev Uttalelse fra Hedmark fylkeskommune - bygging av traktorveier i Frøsålia - gnr/bnr 19/7 - Stor-Elvdal kommune - uttalelse - søker: Janne Mellum Hedmark fylkeskommune
Ingen tilgang 20190514 14.05.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - panterett i fast eiendom gnr ***** ***** ***** Statens Kartverk
Ingen tilgang 20190514 14.05.2019 Utgående brev Tillatelse til økning av bomavgift på Veianlegg Kjemsjøen - Storfløtingen Torunn Simengård Messelt
Ingen tilgang 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 Stein Helge og Mona Haugen Hagen
Ingen tilgang 20190514 14.05.2019 Inngående brev Trekker søknad om kommunal bolig i Sundfloveien *****
Ingen tilgang 20190514 14.05.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.06.2019 - 08.07.2019 - lege i legevakt - kommunelegekontoret Lara Elizabeth Lind
2019/445 20190514 14.05.2019 Inngående brev Avslag - Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier - Storelgens ferieklubb og fritidsaktiviteter i Stor-Elvdal NTL BUFDIR OG BUFETAT
2016/497 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad om utsettelse av arbeidsfrist - SMIL-tilskudd Anbjør Svenkerud
Ingen tilgang 20190513 13.05.2019 Inngående brev Søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 Mari Sesseng
2019/59 20190513 13.05.2019 Inngående brev Søknad på lærlingplass - helsefagarbeider *****
Ingen tilgang 20190513 13.05.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark - kjøring med bil og tilhenger en tur sommeren 2019 - frakt av ved og materialer - søndre Messeltsæterveien - Tor Anders Johansen, Oslo Tor Anders Johansen
2016/868 20190513 13.05.2019 Inngående brev Questback kvittering - ventelistetall 1. tertial 2019 Questback - QuestBack
Ingen tilgang 20190513 13.05.2019 Inngående brev Etterkontroll på HB80016 utført av Koppang Auto AS KOPPANG AUTO AS
2019/280 20190513 13.05.2019 Utgående brev Foreløpig svar - videre saksgang - installasjon av vakuumtoalett og utslipp til tett tank på gnr 17 bnr 7 fnr 106, Fåfengveien 43 - Håvard og Iris Storås, Elverum Håvard og Iris Storås
2017/164 20190513 13.05.2019 Inngående brev Søknadsskjema - Program for folkehelsearbeid i kommunene 2019 Hedmark fylkeskommune
2018/220 20190513 13.05.2019 Inngående brev Søknad om reduksjon i kommunale avgifter gnr 72 bnr 1 Ståle Gundersen
Ingen tilgang 20190513 13.05.2019 Inngående brev Kopi av brev til FIAS - melding om vedtak revisjon av kommunedelplan for avfall og miljø 2019 – 2025 HOLTÅLEN KOMMUNE
Ingen tilgang 20190513 13.05.2019 Inngående brev Søknad om leie av idrettshall i Storstua 2019/2020 - Kaupang møbler AS KAUPANG MØBLER AS
Ingen tilgang 20190513 13.05.2019 Inngående brev Ønsker om utvidede åpningstider ved folkebadet i Stor-Elvdal Stor-Elvdal Høyre v/ Ingeborg S M Mathiesen
Ingen tilgang 20190513 13.05.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss for skoleåret 2019 / 2020 Mari Sesseng Audun Strand
Ingen tilgang 20190513 13.05.2019 Inngående brev Søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 Gunn-Elisabeth Gundersen
2019/440 20190513 13.05.2019 Inngående brev Søknad om reduksjon av kommunale avgifter på gnr 17 bnr 440 Bjørn Alf Buchholdt
2019/220 20190513 13.05.2019 Inngående brev Søknad på stilling som rektor og dramalærer i inntil 100 % stilling i kulturskolen *****
2019/442 20190513 13.05.2019 Inngående brev Brev angående oppnevning av medlemmer til kommunale råd 2019-2023 Nhf - Safo Innlandet
Ingen tilgang 20190513 13.05.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss til elever skoleåret 2019 / 2020 Gunn-Elisabeth Gundersen
Ingen tilgang 20190513 13.05.2019 Inngående brev Søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 Mari Sesseng
Ingen tilgang 20190513 13.05.2019 Inngående brev Søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 Weronica Kvammen
2019/394 20190513 13.05.2019 Utgående brev Svar på spørsmål til rådmannen om utvidelse av kommunikasjons- og aktivitetstilbud på (nåværende) Granheim Stein Wølner Bie
Ingen tilgang 20190513 13.05.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt oppsigelse av barnehageplass ved Koppang barnehage Mona og Stein Helge Hagen
Ingen tilgang 20190513 13.05.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt oppsigelse av barnehageplass Gunn-Elisabeth Gundersen
Ingen tilgang 20190513 13.05.2019 Utgående brev Pedagogisk rapport ***** ***** ***** *****
2019/354 20190513 13.05.2019 Inngående brev Ønske om sommerjobb 2019 Rikhard Trønnes Ruud
Ingen tilgang 20190510 10.05.2019 Inngående brev Åpningstider forhåndsstemmelokaler på valglokaler.no post@valg.no
2019/328 20190510 10.05.2019 Utgående brev Svar på søknad på vikariat ved Stor-Elvdal voksenopplæring i perioden 01.08.19 - 31.07.20 *****
2019/154 20190510 10.05.2019 Utgående brev Underretning til gnr 19 bnr 226 - Bjørn Harald Mæhlum Bjørn Harald Mæhlum
2019/154 20190510 10.05.2019 Utgående brev Underretning til gnr 19 bnr 333 - Per Arne Martinsen Per Arne Martinsen
Ingen tilgang 20190510 10.05.2019 Inngående brev Rapportering for kjøring med snøscooter sesongen 2018/2019 Stein Inge Bergseth
Ingen tilgang 20190510 10.05.2019 Inngående brev Tvangssalg av eiendommen ***** ***** ***** ***** i Stor-Elvdal kommune - Saksøkt: ***** ***** ***** ***** EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS
2019/438 20190510 10.05.2019 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV *****
2019/189 20190510 10.05.2019 Utgående brev Svar på søknad på stilling som helsefagarbeider/hjelpepleier i 75 % fast stilling i enheten Tilrettelagt avdeling for personer med demenssykdom *****
Ingen tilgang 20190510 10.05.2019 Inngående brev Vedtak - søknad om dispensasjon fra søknadsfristen for etterregistrering av avløserutgifter - Stor-Elvdal kommune - Brynjar Tangen FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20190510 10.05.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader - Odd Grundt FYLKESMANNEN I INNLANDET
2018/999 20190510 10.05.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - bygging av nytt avløpsanlegg til våningshus på gnr 11 bnr 3 Storeldalsveien 3248 – Torunn Messelt, Koppang Torunn Simengård Messelt
Ingen tilgang 20190510 10.05.2019 Inngående brev Signert arbeidsavtale for perioden 01.05.19 - 28.06.2019- lege i legevakt - Stor-Elvdal kommunelegekontor Lara Elizabeth Lind
2019/439 20190510 10.05.2019 Inngående brev Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen Nord-Østerdal Jordskiferett
Versjon:5.2.00