eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 09 08 20210908 08.09.2021 12.00 Engerdal Samfunnshus Engerdal Samfunnshus Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS782021 PS 78/2021 Rapport - Engerdal mot 2025 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ENGERDAL_PROD
0 PS792021 PS 79/2021 Tilstandsrapport Barneverntjenesten i Trysil og Engerdal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ENGERDAL_PROD
0 PS802021 PS 80/2021 Innspill til oppstartarbeidet med vern av skog i Engerdal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ENGERDAL_PROD
0 PS812021 PS 81/2021 Næringsfondet - endring av vedtekter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ENGERDAL_PROD
0 PS822021 PS 82/2021 Femundfondet - endring av vedtekter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ENGERDAL_PROD
0 PS832021 PS 83/2021 Revidert selskapsavtale - Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ENGERDAL_PROD
0 PS842021 PS 84/2021 Endret organisering av vannforvaltningsarbeidet i arealene som omfatter vannområde Glomma og Grensevassdragene - overføring av ansvar for drift av vannområdene til kommunene Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ENGERDAL_PROD
0 PS852021 PS 85/2021 Avklaring av mandat og rolle for arbeidsgruppa - motorisert fricamping Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ENGERDAL_PROD
0 PS862021 PS 86/2021 Kjell Erik Joten - Søknad om forlengelse av fritak politisk verv Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ENGERDAL_PROD
0 PS872021 PS 87/2021 Tone Embretsson - søknad fritak politiske verv Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ENGERDAL_PROD
0 PS882021 PS 88/2021 Grete A. Steigen - søknad om fritak politiske verv Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ENGERDAL_PROD
0 PS892021 PS 89/2021 Fjellheimen - 16 seter minibuss Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ENGERDAL_PROD
0 PS902021 PS 90/2021 Ny reguleringsplan for Hyllsjøen hytteområde I-II-III - 2. gangs behandling/sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ENGERDAL_PROD
0 PS912021 PS 91/2021 Barnehagerute 2021/2022 og feriestengning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ENGERDAL_PROD
0 FO12021 FO 1/2021 Svar på interpellasjon - Engerdal kommune skal ha en nullvisjon om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge! Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ENGERDAL_PROD