eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/277 20170320 20.03.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - opprettelse av matrikkelenhet/festegrunn - fradeling av brygger og pakkhus i Buvika fra gnr 162/1 - AS Fæmund STATSKOG SF
2017/280 20170320 20.03.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - opprettelse av matrikkelenhet/festegrunn - fradeling av areal til næringsformål ved Femundsenden fra gnr 165/1 - Femund Brygge AS STATSKOG SF
2017/279 20170320 20.03.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - opprettelse av matrikkelenhet/festegrunn - fradeling av brygge ved Elgå fra gnr 164/1 - AS Fæmund STATSKOG SF
Ingen tilgang 20170320 20.03.2017 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av tilbygg til bolighus (BYA 63 m2) - 164/1/31 Valdalsfjellet 276, Gutu - Ann-Kristin Mortensson SØMÅEN TRADISJONSHANDVERK AS
2016/1513 20170320 20.03.2017 Utgående brev Midlertidig svar - klage på eiendomsskatt - gnr 1/124 HYLLERÅSEN AS
2017/419 20170320 20.03.2017 Inngående brev Høringsbrev om endringer i rettighetsforskriften - om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barnevernsinstitusjoner Det Kongelige Barne- og Likestillingsdepartementet
2017/421 20170320 20.03.2017 Inngående brev Anmodning om oversendelse av vedtekter for Femundsfondet og næringsfondet og delegasjonsreglement for Engerdal kommune Hedmark Revisjon IKS
2017/414 20170320 20.03.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark § 5c - Per Magne Eriksson Per Magne Eriksson
2017/340 20170320 20.03.2017 Utgående brev Svar oppdatering av vegliste 2017 for kommunale veger i Hedmark fylke - Engerdal kommune Statens vegvesen, Region øst
2017/313 20170320 20.03.2017 Inngående brev Angående varsel om tilbygg i tilknytning til hytte i Femund Villmarksgrend - gnr 165/15/12 Statskog SF
2017/423 20170320 20.03.2017 Inngående brev Riving/gjenoppbygging av fritidsbolig - gnr 162/1/31 Eva og Erik O. Bakke
2017/304 20170320 20.03.2017 Utgående brev Høring barnehagerute 2017-2018 Berit Sorkmo
2017/366 20170320 20.03.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av anneks (BRA 14 m2) - 162/1/148 Gloføklia vest 22, Gloføklia - Arild Lindberget Arild Lindberget
2017/281 20170320 20.03.2017 Utgående brev Melding om hogst i vernskog - Skogeier Rolf Åsbø SB SKOG AS v/Anders Bredalen Foss
2015/1299 20170320 20.03.2017 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av fritidsbolig m. uthus (BRA 88 + 30 = 118 m2) - 6/114 Slåttmyrvegen 3, Litlrøåsen vest hytteområde - Kristian Bergman Johansen Brødrene Andersen Bygg AS
2017/290 20170320 20.03.2017 Utgående brev Svar på forespørsel om muligheter for oppføring av hytte - 3/199 Gjermundskvea, Heggeriset Hege G Fæmundshytten
2016/869 20170320 20.03.2017 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. *****
Ingen tilgang 20170320 20.03.2017 Utgående brev Manglende søknad om ferdigattest - oppføring av garasje (BYA 56 m2) - 164/12 Valdalsfjellet 588, Gutu Jon Anders Mortensson
2017/138 20170320 20.03.2017 Utgående brev Oversendelse signert databehandleravtale - Engerdal kommune Integrerings- og mangfoldsdirektoratet m.fl.
Ingen tilgang 20170320 20.03.2017 Utgående brev Vedr. søknad om ombygging og bruksendring - 14/40 Engerdalsveien 1786, Engerdal - Jan Hendrik Schaaphok AS ARKITEKTBUA
2017/156 20170320 20.03.2017 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad om oppretting av matrikkelenhet - fradeling av hyttetomt - gnr 14/140 - Vinterveien - Engerdal Østfjell ENGERDAL KOMMUNESKOGER KF
2017/415 20170320 20.03.2017 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte Lillehov, Geir M
2016/1775 20170320 20.03.2017 Inngående brev Kompetansehevingsplanen for mottaksansatte 2017 Utlendingdirektoratet, Region Indre Østland
2017/168 20170320 20.03.2017 Inngående brev Innvilget tilskudd - innvandrertiltak - utviklingsmidler - prosjekt " Ut i arbeid " Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2017/355 20170320 20.03.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark § 5b - Stian Ruud Knutsen Stian Ruud Knutsen
2017/416 20170320 20.03.2017 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - "Afterbasar"- Sosialt samvær med quiz, dans og musikk - Elgå samfunnshus onsdag 12. april 2017 Elgå Vel v/Katrine Røsten
2017/398 20170320 20.03.2017 Utgående brev Melding om mangler etter mottakskontroll - oppføring av fritidsbolig - 14/418 Harratråkket 1, Engerdal Østfjell SOLHEIMSHYTTA AS
2016/1513 20170320 20.03.2017 Inngående brev Søknad om fritak for eiendomsskatt Engerdal Samfunnshus og Velforening v/Bente Sæther
2017/425 20170320 20.03.2017 Inngående brev Anmodning om bekreftelse på tilskuddsbeløp - senter mot incest og seksuelle overgrep ( SMISO ) SMISO Elverum
2017/304 20170320 20.03.2017 Inngående brev Høring - forslag barnehagerute 2017-2018 - Drevsjø barnehage Drevsjø barnehage
2016/1101 20170320 20.03.2017 Utgående brev Svar på eiendomsskatt 2017 - gnr 137/1 Sørtusetra - Avtale nr. 50590 - Feil adressat Statskog SF
2016/446 20170320 20.03.2017 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av tilbygg til driftsbygning (BYA 450 m2) - 165/90 Kopparleden 889, Drevsjø - Per Grøndalen Per Martin Bohjort Grøndalen
Ingen tilgang 20170320 20.03.2017 Utgående brev Manglende søknad om ferdigattest - oppføring av tilbygg til fritidsbolig (BRA 20 m2) - 6/64 Svarttjønnvegen 21, Gammelsetra Kjetil Hansen Grani
Ingen tilgang 20170320 20.03.2017 Utgående brev Manglende søknad om ferdigattest - oppføring av fritidsbolig m. uthus - 6/106 Litlrøåsvegen 871, Litlrøåsen - Torill og Kjell Bakken Osen Tegnekontor AS
2017/164 20170320 20.03.2017 Utgående brev Bekreftelse av egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - GID 1/15 og 6/1/3 i Engerdal og GID 67/49 i Trysil Ingrid Busk
2017/375 20170320 20.03.2017 Utgående brev Oversendelse av erklæring - sletting av heftelse Kartverket Tinglysing
Ingen tilgang 20170320 20.03.2017 Utgående brev Ferdigattest - nedsetting av tett tank (6 m3) for svartvann - 14/333 Vinterveien 51, Engerdal Østfjell - delområde A-F - Gerd Enger og Finn Syverstad ENGERDAL ØSTFJELL AS
2017/308 20170320 20.03.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av tilbygg til bolig; overbygd inngangsparti og vinterhage (BRA 9 + 28 = 37 m2) - 14/195 Engerdalsveien 1746, Engerdal - Stein Håvard Nymoen Stein Håvard Nymoen
2017/375 20170320 20.03.2017 Utgående brev Kopi av oversendt slettebegjæring - gnr 165/313 - Svartodden 122 DNB Eiendom - Hedmark Fritid
2017/397 20170320 20.03.2017 Utgående brev Søknad om tilskudd - Stolpejakt 2017 Hedmark O-Krets v/ Gunn Torill Ryen
2017/337 20170320 20.03.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - legging av avløpsledning fra hytte til eksisterende stikkledning (ca. 13 m) - 164/2 Femundveien 3582, Elgå - Torfinn Slettvoll Torfinn Slettvoll
2017/278 20170320 20.03.2017 Utgående brev Oversendelse for uttalelse - Søknad om fradeling/matrikulering av brygger og pakkhus ved Revlingen fra gnr 163/1 - AS Fæmund Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia
2017/313 20170320 20.03.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av tilbygg til fritidsbolig (BRA 40 m2) - 165/15/12 Villmarksveien 113, Femund Villmarksgrend - Erling Silihagen Erling Silihagen
2017/380 20170320 20.03.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark § 5c - Helge Magnar Strandvik Helge Magnar Strandvik
2015/502 20170320 20.03.2017 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av tilbygg til fritidsbolig (BYA 34 m2) - 6/1/13 Stornesvegen 11, Litlrøåsen - Tor Erik Næss Tor Erik Næss
Ingen tilgang 20170320 20.03.2017 Utgående brev Svar på mottatt revidert vedlegg F-01 til byggesøknaden m.m. - 14/40 Engerdalsveien 1786, Engerdal AS ARKITEKTBUA
2017/404 20170320 20.03.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark §5c - Tor Rønning Tor Rønning
2017/339 20170320 20.03.2017 Utgående brev Svar på søknad om økonomisk støtte til fagsamling i Elverum KVINNER I SKOGBRUKET
2016/259 20170320 20.03.2017 Utgående brev Underretting om matrikkelføring av jordskiftesak - 15-199683RFA-JTYN Myrstad STATSKOG SF m.fl.
Ingen tilgang 20170320 20.03.2017 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av tilbygg til fritidsbolig (BRA 20 m2) - 6/64 Svarttjønnvegen 21, Gammelsetra - Kjetil Hansen Grani Kjetil Hansen Grani
2016/259 20170320 20.03.2017 Utgående brev Matrikkelført - Avsluttet sak 15-199683RFA-JTYN Myrstad Olsson, Jan Roger
2016/1221 20170320 20.03.2017 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av tilbygg til fritidsbolig (BRA 44 m2) samt nytt avløpsanlegg - 161/1/130 Tyttebærstien 13, Ulvåberget - Karin og Ingar Heien FEMUND BYGG AS
2017/278 20170320 20.03.2017 Utgående brev Orientering om oversendelse for uttalelse - Vedr søknad om fradeling/matrikulering av brygge og pakkhus ved Revlingen fra gnr 163/1 STATSKOG SF
2016/1540 20170320 20.03.2017 Utgående brev Svar på forslag til løsning vedr. 2 rigger med solcellepaneler - 165/15/27 Villmarksveien 170, Femund Villmarksgrend Irene og Wolfgang Freudenreich
2017/370 20170320 20.03.2017 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra søknadsfrist om produksjonstilskudd i jordbruket pr 20.01.2017 *****
2015/454 20170320 20.03.2017 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av gjeterhytte (BYA 21 m2) - 163/1 v/Øvre Revlingsjøen, Svukuriset - Lars Ivar Danielsen Lars Ivar Danielsen
2016/955 20170320 20.03.2017 Utgående brev Vedrørende deres anmodning om utbetaling av bevilget beløp - SMIL midler 2016 Engerdal Sankarlag c/o VEKSTRA ENGERDAL SA
2017/416 20170320 20.03.2017 Utgående brev Anmodning om uttalelsen til søknad om skjenkebevilling - Elgå Samfunnshus - Onsdag 12. april 2017 Lensmannen i Engerdal m.fl.
2017/418 20170320 20.03.2017 Inngående brev Informasjon om HM Dronning Sonjas skolepris 2017 Fylkesmannen i Hedmark
2017/420 20170320 20.03.2017 Inngående brev Anmodning om å få tilsendt kommunens retningslinjer / regelverk knyttet til mediekontakt og bruk av sosiale media Hedmark Revisjon IKS
2017/392 20170320 20.03.2017 Inngående brev Svar på anmodning om uttalelse til søknad om om skjenkebevilling - 12.04.2017 - Framnes Lensmannen i Engerdal
2017/416 20170320 20.03.2017 Inngående brev Svar på anmodning om uttalelse til søknad om skjenkebevilling - Elgå Samfunnshus - 12.04.2017 Engerdal kommune - Sosialtjenesten
2017/405 20170317 17.03.2017 Inngående brev Søknad - ID 769 - Lærerstillinger - Engerdal barne- og ungdomsskole *****
2017/332 20170317 17.03.2017 Inngående brev Svar på anmodning om uttalelse til søknad om skjenkebevillinger 3., 4. og 5. august 2017 i forbindelse med Engerdalsdagene 2017 Engerdal kommune - Sosialtjenesten
2017/414 20170317 17.03.2017 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter - 2017 - 2018 Per Magne Eriksson
2016/144 20170317 17.03.2017 Inngående brev Overføring av lærlingtilskudd for 2. halvår 2016 Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark
2017/411 20170317 17.03.2017 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av ved - 17.03.2017 - 01.05.2017 Tore Omang
2016/1706 20170317 17.03.2017 Utgående brev Svar på søknad om fritidsabonnement for renovasjon - gnr 165/46 - Moatoppen 5 Inger Nymoen
2017/412 20170317 17.03.2017 Utgående brev Organisering av Statsallmenningene Statsallmeninningsutvalget
2016/909 20170316 16.03.2017 Inngående brev Søknad om opptak i kulturskolen Shafiqa Tadjek
2016/909 20170316 16.03.2017 Inngående brev Søknad om opptak i kulturskolen Shafiqa Tadjek
2017/410 20170316 16.03.2017 Inngående brev Anmodning om klesgodtgjør for ansatte ved barneboligen Miljøterapeut ved barneboligen Hege Bergersen
2017/392 20170316 16.03.2017 Inngående brev Svar på anmodning om uttalelse til søknad om skjenkebevilling - Framnes - 12.04.2017 Engerdal kommune - Sosialtjenesten
2017/169 20170316 16.03.2017 Inngående brev Høring av idèfaserapport - fremtidig sykehusstruktur i Innlandet Elverum kommune
2015/454 20170316 16.03.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr 163/1 - Øvre Revlingsjøen - Svukuriset Lars Ivar Danielsen
Ingen tilgang 20170316 16.03.2017 Inngående brev Revidert vedlegg - beskrivelse av byggets nåværende og framtidig tilstand - tekniske krav Arkitektbua AS
2016/300 20170316 16.03.2017 Inngående brev Søknad om barnehageplass *****
2016/1221 20170316 16.03.2017 Inngående brev Ny søknad om ferdigattest - gnr 161/1/130 - Tyttebærstien 13 - Ulvåberget Femund Bygg AS
2017/213 20170316 16.03.2017 Inngående brev Svar på forespørsel om framtidige planer for utbygging av bredbånd *****
2017/408 20170316 16.03.2017 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 14/138 - Solheimveien 13 DNB Eiendom AS
Ingen tilgang 20170316 16.03.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr 6/64 - Gammelsetra Femund Bygg AS
2017/407 20170316 16.03.2017 Inngående brev Informasjon om tilskuddsordningen - "Systematisk identifikasjon og oppfølgning av utsatte barn" Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir
2016/1513 20170316 16.03.2017 Inngående brev Gnr 15/178 i Engerdal - Eiendomsskatt 2017 Tone Bergly og Kåre Fossum
Ingen tilgang 20170316 16.03.2017 Inngående brev Ønske om avklaring før utbygging av de siste 40 tomtene - Planprogram for Tjønnodden byggetrinn 2 Femund Eiendom AS
2017/406 20170316 16.03.2017 Inngående brev Årsmelding 2016 - Engerdal kirkelige fellesråd Gry Holden
2017/200 20170316 16.03.2017 Utgående brev Melding om vedtak: Hogst i vernskog - Skogeier Tore Lillestu SB SKOG AS v/Anders Bredalen Foss
2017/158 20170316 16.03.2017 Utgående brev Melding om vedtak: Motorferdsel i utmark § 6 - Femund jakt og fuglehundskole v/ Knut Østmo Knut Østmo
2017/226 20170316 16.03.2017 Utgående brev Melding om vedtak: Motorferdsel i utmark § 6 - Bjørn Brenna Bjørn Brenna
2017/320 20170316 16.03.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - opprettelse av matrikkelenhet - grunneiendom fra gnr 6/2 - innløsing av festegrunn gnr 6/2/2 - Litlrøåsen ENGERDAL KOMMUNESKOGER KF
2017/312 20170316 16.03.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - opprettelse av matrikkelenhet - grunneiendom fra gnr 15/23 - innløsing av festegrunn gnr 15/23/9 - Nedre Knulmyrvei 6 Hallstein I Risbakken
2017/398 20170315 15.03.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn - Nybygg fritidsbolig - gnr 14/418 - Haretråkket 1 Solheimshytta AS
2017/392 20170315 15.03.2017 Utgående brev Anmodning om uttalelse til søknad om skjenkebevilling - Framnes - 12.04.2017 Arnstein Kjelstad m.fl.
2017/390 20170315 15.03.2017 Inngående brev Bestilling til kommunene - Kartlegging av vold og trusler mot helsepersonell og medpasienter Helsedirektoratet
2017/392 20170315 15.03.2017 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Offentlig fest 12.04.2017 - Framnes FORENINGEN FRAMNES
2017/393 20170315 15.03.2017 Inngående brev Informasjonsbrev III til kommunene - oppfølging av akuttmedisinforskriften Helsedirektoratet
2017/332 20170315 15.03.2017 Inngående brev Svar på anmodning om uttalelse til søknad om skjenkebevilling enkeltanledning - Engerdalsdagene 03.08.2017 - 05.08.2017 Lensmannen i Engerdal
2016/1689 20170315 15.03.2017 Utgående brev 2. gangs purring - omsetningstall - salg av alkoholholdig drikke 2016 GLØTVOLD HANDEL AS
2016/356 20170315 15.03.2017 Inngående brev Anmodning om gjennomgang av reglement og retningslinjer med sikte på bedre åpenhet og innsyn i offentlig virksomhet Det Kongelige Justis- og beredskapsdepartement
2017/394 20170315 15.03.2017 Inngående brev Høringsnotat – forslag til endringer i Riksarkivarens forskrift Arkivverket
2016/1513 20170315 15.03.2017 Inngående brev Spørsmål vedrørende grunnlag for takst og skatt Jan Ørjan Sæther
2017/395 20170315 15.03.2017 Inngående brev Informasjon til jordmor / lege i primærhelsetjenesten som følger pasienter i ambulanse Sykehuset Innlandet HF
2016/1706 20170315 15.03.2017 Inngående brev Søknad om fritidsabonnement for renovasjon - gnr 165/46 - Moatoppen 5 Inger Nymoen
2017/404 20170315 15.03.2017 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter - 01.11.2016 - 01.05.2017 - For årene 2017 - 2027 Tor Rønning
2017/389 20170314 14.03.2017 Inngående brev Leiekontrakt Elgå skole 2017 Samisk Høgskole
2017/377 20170314 14.03.2017 Inngående brev Avslag på søknad om tilskudd over Kompetansepluss arbeid Kompetanse Norge
2017/385 20170314 14.03.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til transport med snøscooter av konfirmanter og foreldre til friluftsgudstjeneste og pilketur på Krokutsjøen 2. april 2017 - Søknaden gjelder totalt for 5 snøscootere Soknepresten i Engerdal - Svein-Olav Angard Hovde
Ingen tilgang 20170314 14.03.2017 Utgående brev Manglende søknad om ferdigattest - oppføring av tilbygg til bolighus (BYA 63 m2) - 164/1/31 Valdalsfjellet 276, Gutu - Ann-Kristin Mortensson Sømåen Tradisjonshandverk AS
2017/381 20170314 14.03.2017 Inngående brev Spørsmål vedrørende brønnboring ved Storkjølvegen sør for Hyllsjøen Tore Hugnes
2017/388 20170314 14.03.2017 Inngående brev Varsel om vedtak - avvik i fulltekstpubliseringsløsning på nett *****
2017/379 20170314 14.03.2017 Inngående brev Innmelding til skolefritidsordningen SFO fra august 2017 Vivian Vestad
2017/380 20170314 14.03.2017 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter - 2017 - 2021 Helge Magnar Strandvik
2015/425 20170314 14.03.2017 Inngående brev DNKs ansvar og funksjoner for nødnett overført til DSB fra 01.03.2017 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
2017/383 20170314 14.03.2017 Inngående brev Høringsbrev - tap av retten til å praktisere for trygdens regning og utstede legeerklæringer Det kongelige Arbeids- og sosialdepartement
2017/26 20170314 14.03.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Bjarne Bentzen
2016/1007 20170313 13.03.2017 Inngående brev Innhenting av synspunkter vedrørende klage fra Våler, Grue og Åsnes kommuner - politireformen Politidierktoratet
2017/377 20170313 13.03.2017 Inngående brev Avslag på søknad om tilskudd over Kompetansepluss arbeid Kompetanse Norge
2017/122 20170313 13.03.2017 Inngående brev Søknad om lærlingeplass - helsefagarbeider *****
2016/1525 20170313 13.03.2017 Inngående brev Hedmarksskogbruket i tall 2016 Fylkesmannen i Hedmark, Landbruksavdelingen
2017/374 20170313 13.03.2017 Inngående brev Høringsdokument - Rammeplan og forslag til nytt styringssystem for helse og sosialfagutdanning Det kongelige kunnskapsdepartement
2017/375 20170313 13.03.2017 Inngående brev Tinglyst pengeheftelse - Fritidsbolig Svartodden 122 DNB Eiendom - Hedmark Fritid
2017/376 20170313 13.03.2017 Inngående brev Høringsbrev - generell del av lærerplanverket Det kongelige kunnskapsdepartement
2017/353 20170313 13.03.2017 Inngående brev Uttalelse fra Lensmann i Engerdal - Bakkfjøset - søknad om skjenkebevilling enkeltanledning 13.04.2017 Lensmannen i Engerdal
2015/502 20170313 13.03.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest gnr 6/1/13 - Stornesvegen 11 Tor Erik Næss
2017/372 20170312 12.03.2017 Inngående brev Årsrapport 2016 Cathrine Hellwege
Ingen tilgang 20170310 10.03.2017 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av tilbygg til utleiehytte (BRA 40 m2) - 164/14/0/2 Valdalsfjellet 305, Gutu - Anne Hoem og Mona M. Nyhuus Anne Mortensson Hoem
2016/1282 20170310 10.03.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad midlertidig brukstillatelse - oppføring av anneks (BRA 15 m2) - 6/109 Litlrøåsvegen 856, Litlrøåsen - Ingvald A. Håberget Ingvald Arvid Håberget
2016/1007 20170310 10.03.2017 Utgående brev Klage på beslutning om ny tjenestestruktur i Politidistrikt Innlandet fra Engerdal kommune Politidirektoratet
Ingen tilgang 20170310 10.03.2017 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av tilbygg til fritidsbolig samt uthus - 1/90 Svarttjønnvegen 11, Gammelsetra - Ivar Nielsen Ivar Kåre Nielsen
2017/77 20170310 10.03.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Karine Lia Hovde
2017/369 20170310 10.03.2017 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter - 2017 - 2020 Øistein Andersen
2017/354 20170310 10.03.2017 Inngående brev Kommuneregnskapene for 2016 - innsending til Fylkesmannen - vedtak om inndekking av evt. regnskapsmessig underskudd Fylkesmannen i Hedmark, Kommunalavdelingen
2017/353 20170310 10.03.2017 Inngående brev Svar på anmodning om uttalelse til søknad om skjenkebevilling - Bakkfjøset - Lillerøåsen - 13.04.2017 Engerdal kommune - Solsialtjenesten
2017/370 20170310 10.03.2017 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - Egil Kolbu Egil Kolbu
Ingen tilgang 20170310 10.03.2017 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av tilbygg til fritidsbolig (BRA 18 m2) - 6/21 Hans Peters veg 1, Litlrøåsen - Anne Andersen d. bo Øistein Andersen
2017/229 20170310 10.03.2017 Inngående brev Søknad om sommerjobb 2017 i hjemmesykepleien i Engerdal *****
Ingen tilgang 20170310 10.03.2017 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av tilbygg (garasje) til fritidsbolig (BRA 37 m2) - 6/22 Hans Peters veg 7, Litlrøåsen - Rolf Mobæk Rolf Mobæk
2017/56 20170310 10.03.2017 Utgående brev Midlertidig svar på søknad om plass i barnehage *****
2017/56 20170310 10.03.2017 Utgående brev Midlertidig svar på søknad om plass i barnehage *****
2017/56 20170310 10.03.2017 Utgående brev Midlertidig svar på søknad om plass i barnehage *****
Ingen tilgang 20170310 10.03.2017 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av fritidsbolig m. anneks (BRA 67 + 27 = 94 m2) - 165/15/33 Villmarksveien 164, Femund Villmarksgrend - Svein Erik Bredesen Svein Erik Bredesen
2017/56 20170310 10.03.2017 Utgående brev Midlertidig svar på søknad om plass i barnehage *****
2017/304 20170310 10.03.2017 Utgående brev Svar fra SU Engerdal foreldre - Høring barnehagerute 2017-2018 'Linda Nathalie Foss'
2017/56 20170310 10.03.2017 Utgående brev Midlertidig svar på søknad om plass i barnehage *****
2016/300 20170310 10.03.2017 Utgående brev Informasjon om videre barnehageplass i Drevsjø barnehage *****
2016/1861 20170310 10.03.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad om produksjonstilskudd pr. 20.08.2016 - Arne Lund ARNE LUND
2017/24 20170310 10.03.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Edvard Femundsenden
2017/355 20170309 09.03.2017 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport til isfiskevann - 10.04.2017 - 16.04.2017 Stian Ruud Knutsen
2017/301 20170309 09.03.2017 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - gnr 14/420 Mona Rødin Lund og Ingolf Lund
Ingen tilgang 20170309 09.03.2017 Inngående brev Krav om deling av tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere - Per capitatilskudd År 1 - 2013 Øvre Eiker Kommune - Voksenopplæringen
2017/357 20170309 09.03.2017 Inngående brev Revisjonsuttalelse - økonomisk hjelp til personer som bor i statlige mottak - januar 2017 Hedmark Revisjon IKS
2017/138 20170309 09.03.2017 Inngående brev Purring -signering av databehandleravtale og oversikt med kommuneadministrative brukere Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2015/346 20170309 09.03.2017 Utgående brev Utbetalingsanmodning - "Plan- og utviklingsarbeid i kommunene - småkommuneprogrammet" Hedmark Fylkeskommune
2017/365 20170309 09.03.2017 Inngående brev Utlysning av midler til forsøksordning for forenkling av utmarksforvaltningen og verdiskapning i fjellområdene ( Fjellsatsinga ) Det Kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartement
2017/367 20170309 09.03.2017 Inngående brev Retningslinjer - føring av vitnemål og kompetansebevis Utdanningsdirektoratet
2017/358 20170309 09.03.2017 Inngående brev Samarbeidsmøte - Miljørettet helsevern i Sør-Østerdal - årsregnskap 2016 - budsjett 2017 - møteinnkalling 17.03.17 Miljørettet helsevern i Sør-Østerdal
2016/1007 20170309 09.03.2017 Inngående brev Innhenting av synspunkter vedrørende klage fra Engerdal kommune - politireformen Politidirektoratet
2017/304 20170309 09.03.2017 Inngående brev Høring - forslag barnehagerute 2017-2018 - FAU FAU
2017/352 20170308 08.03.2017 Inngående brev Søknad om å utføre graving i skiløype og sti Sømådalen Løypeservice v/Pål Åge Joten
2017/308 20170308 08.03.2017 Inngående brev Kopi av brev fra Statens Vegvesen til Stein Håvard Nymoen - Mottatt nabovarsel ang. tilbygg - gnr. 14 bnr. 195 i Engerdal kommune Statens vegvesen Region Øst
2016/300 20170308 08.03.2017 Inngående brev Takker JA til tilbud om barnehageplass Ahmad Al Alia
2017/351 20170308 08.03.2017 Inngående brev Statstilskudd til Fjellheimen leirskole 1. termin 2017 - Kap. 0227 post 62 Fylkesmannen i Hedmark, Oppvekst- og utdanningsavdelingen
2016/1221 20170308 08.03.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr 161/1/130 - Tyttebærstien 13 - Ulvåberget Femund Bygg AS
2017/353 20170308 08.03.2017 Utgående brev Anmodning om uttalelse til søknad om skjenkebevilling - Bakkfjøset - Lillerøåsen - 13.04.2017 Lensmannen i Engerdal m.fl.
2017/349 20170308 08.03.2017 Inngående brev Håper på bred støtte og håper at hver kommune kan bidra med kr. 50.000,- til bygging av Fjellregionens Ridehall Prosjektgruppen-Ridehall v/Tirill Beate Myklebust Langleite
2016/1101 20170308 08.03.2017 Inngående brev Eiendomsskatt 2017 - gnr 137/1 Sørtusetra - Avtale nr. 50590 - Feil adressat Statskog SF
2017/350 20170308 08.03.2017 Inngående brev Godkjenning av byggeplan for skogsbilvegprosjekter Fylkesmannen i Hedmark, Landbruksavdelingen
2017/348 20170308 08.03.2017 Inngående brev Kreftforeningen utfordrer alle kommunene til å bidra med 1 krone per innbygger til krafttak mot kreft Kreftforeningen
2017/353 20170308 08.03.2017 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Bakkfjøset Lillerøåsen - Skjærtorsdag 13. 04.2017 - Sosialkveld med levende musikk - Arrangert for 6. gang Jon Bakken
2017/184 20170307 07.03.2017 Inngående brev Svar på tilbud om 50 % stilling - årsengasjement som returrådgiver ved Drevsjø asylmottak Rune Risbakken
2017/345 20170307 07.03.2017 Inngående brev Høringsbrev - endringer i kart- og planforskriften - oppstartfasen i planarbeidet - frist 06.06.17 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2017/77 20170307 07.03.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Gunhild Snerten
Ingen tilgang 20170307 07.03.2017 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av tilbygg til våningshus (BYA 16 m2) og redskapshus (BYA 53 m2) - 161/54 Sundveien 581, Femundsundet - Tom Nordsveen Tom Nordsveen
2017/344 20170307 07.03.2017 Inngående brev Søknad om bruk av bil for transport av bagasje/utstyr/person mellom bilveg og hytte/seter - Skærbekkdalen - Munkbet - Rendalen - juni - oktober 2017 Jon Arne Hole
2017/338 20170307 07.03.2017 Utgående brev Vedr. Søknad om tilleggstomt på A-F området i Engerdal Østfjell ENGERDAL ØSTFJELL AS
2017/332 20170307 07.03.2017 Inngående brev Skjenkekart og bilde - vedlegg til søknad om skjenkebevillinger under Engerdalsdagene 2017 Engerdalsdagene
2017/332 20170307 07.03.2017 Utgående brev Vedlegg til vår henvendelse av 06.03.2017 - Anmodning om uttalelse til skjenkebevillinger under Engerdalsdagene 2017 Arnstein Kjelstad m.fl.
2017/77 20170307 07.03.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Seija Pålsson
2016/1525 20170307 07.03.2017 Inngående brev Refusjon fra skogfond Engerdal kommuneskoger KF
2017/77 20170307 07.03.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Camilla Zakrisson
2017/77 20170307 07.03.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Morgan Knutsen
2017/77 20170307 07.03.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Jeanett Aasvang Knutsen
2017/77 20170307 07.03.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Sandra Åkerblad
2017/77 20170307 07.03.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Maja Solbakken
2017/77 20170307 07.03.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Mona Lindell
2017/77 20170307 07.03.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Trine-Lise Bjørnebye
2015/102 20170306 06.03.2017 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av tilbygg til industribygning (BYA 192 m2) - 162/1/193 Langsjøveien 100, Sømådalen - Sømåen Tradisjonshandverk AS Norconsult AS
2017/340 20170306 06.03.2017 Inngående brev Oppdatering av vegliste 2017 for kommunale veger i Hedmark fylke Statens vegvesen, Region øst
2017/342 20170306 06.03.2017 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter - 17.3.2017 - 17.03.2020 Dennis Roger Nordahl
Ingen tilgang 20170306 06.03.2017 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av tilbygg til fritidsbolig (BRA 27 m2) - 1/132 Litlrøåsvegen 1001, Litlrøåsen - Elin Nordenstam Elin Nordenstam
2016/558 20170306 06.03.2017 Utgående brev Søknad om forlengelse av barnehageplass ihht RS2010-187 4 h - Regionkontor Indre-Østland UTLENDINGSDIREKTORATET
Ingen tilgang 20170306 06.03.2017 Utgående brev Svar på søknad om midlertidig brukstillatelse - oppføring av fritidsbolig - 161/1/209 Furuegga 11, Snerta hyttefelt Svein Kråkenes
2015/102 20170306 06.03.2017 Utgående brev Ferdigattest - nytt avløpsanlegg - 162/1/193 Langsjøveien 100, Sømådalen - Sømåen Tradisjonshandverk AS Norconsult AS
Ingen tilgang 20170306 06.03.2017 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av tilbygg til våningshus (BYA 25 m2) - 3/28 Heggeriset vest 68, Heggeriset - Jorunn Kristine Kveen Jorunn Kristine Kveen
Ingen tilgang 20170306 06.03.2017 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av tilbygg (garasje) til våningshus (BYA 40 m2) - 161/37 Granveien 8, Granberget - Frank Foss Frank Foss
Ingen tilgang 20170306 06.03.2017 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av overbygg over fórsentral (BYA 40 m2) - 161/36 Granveien 6, Granberget - Frank Foss Frank Foss
2017/341 20170306 06.03.2017 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter - 17.03.2017 - 04.03.2017 Vanja Aasheim
2017/213 20170306 06.03.2017 Inngående brev Svar på forespørsel om framtidige planer for bredbåndsutbygging i Engerdal *****
2016/1889 20170306 06.03.2017 Inngående brev Utbetalingsanmodning - støtte Femundløpet 2017 Femundløpet AS
2017/21 20170306 06.03.2017 Inngående brev Anmodning om utbetaling av kommunalt tilskudd for perioden 01.01.2017 - 30.06.2017 Tepas Personal AS
2017/341 20170306 06.03.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark § 5c - Vanja Aasheim Vanja Aasheim
2017/332 20170306 06.03.2017 Utgående brev Anmodning om uttalelse til søknad om skjenkebevillinger 3., 4. og 5. august 2017 i forbindelse med Engerdalsdagene 2017 Lensmannen i Engerdal m.fl.
2017/122 20170303 03.03.2017 Utgående brev Lærlingeplass - helsefagarbeider - 2017 Marte Søgård
2017/195 20170303 03.03.2017 Utgående brev Skjenkebevilling - "Husfest" fest for andelseierne i Heggeriset samfunnshus lørdag 4. mars 2017 Heggeriset samfunnshus v/Jonny Lillestu
2017/332 20170303 03.03.2017 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Fredag 4. august 2017 Engerdalsdagene
2017/332 20170303 03.03.2017 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Lørdag 5. august 2017 Engerdalsdagene
2017/333 20170303 03.03.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - konstituert enhetsleder 100 % - Helse - 01.03.17-31.08.17 Hege Katrine Bunes Finneid
2017/62 20170303 03.03.2017 Inngående brev Orientering om endring i finansiering av bosetting av enslige mindreårige flyktninger Bufetat
2017/334 20170303 03.03.2017 Utgående brev Rapportering på bruk av barnehageplass 1. kvartal 2017 Utlendingsdirektoratet
2017/167 20170303 03.03.2017 Inngående brev Videreutdanning 2017 - behandling av søknader Utdanningsdirektoratet
2016/1610 20170303 03.03.2017 Utgående brev Svar på kontroll av mottak 2017 - Refusjonskrav UTLENDINGSDIREKTORATET
2017/338 20170303 03.03.2017 Inngående brev Søknad om tilleggstomt på A-F området i Engerdal Østfjell Engerdal Østfjell AS
Ingen tilgang 20170303 03.03.2017 Inngående brev Bruk av TV, film og musikk i undervisning Norwaco
2017/339 20170303 03.03.2017 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte til fagsamling i Elverum Kvinner i Skogbruket
2017/332 20170303 03.03.2017 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Torsdag 3. august 2017 Engerdalsdagene
2016/300 20170303 03.03.2017 Inngående brev Informasjon om videre barnehageplass i Drevsjø barnehage *****
2017/195 20170303 03.03.2017 Inngående brev Uttalelse til skjenkebevilling - Heggeriset samfunnshus lørdag 4. mars 2017 Lensmannen i Engerdal
2017/335 20170303 03.03.2017 Inngående brev Kommunebrevet 2017 Arbeids- og velferdsdirektoratet
2017/184 20170303 03.03.2017 Utgående brev Svar på søknad - 50% returrådgiverstilling Rune Risbakken
2016/1775 20170303 03.03.2017 Inngående brev Oversendelse av avtale om returrådgiver - Drevsjø asylmottak Utlendingsdirektoratet
2016/1282 20170303 03.03.2017 Inngående brev Søknad midlertidig brukstillatelse av anneks - gnr 6/109 Ingvald A. Håberget
2017/13 20170303 03.03.2017 Utgående brev Svar på søknad - Driftsoperatør vann- og avløp Lasse Granberg m.fl.
Ingen tilgang 20170303 03.03.2017 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av anneks (BRA 16 m2) - 165/15/37 Femundgropa 6, Femund Villmarksgrend - Terje uthus Terje Uthus
Ingen tilgang 20170303 03.03.2017 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av tilbygg til fritidsbolig (BRA 29 m2) - 14/291 Midttoppen 2, Engerdal Østfjell - delområde H3 - Tore Dystvold Tore Dystvold
2016/479 20170303 03.03.2017 Inngående brev Etterlysning - kommunal støtte til voksenopplæring Hedmark og Oppland musikkråd
2017/336 20170303 03.03.2017 Inngående brev Innkalling til aksjonærmøte i Tepas Personal AS Tepas AS
2017/337 20170303 03.03.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - Legging av avløpsledning fra utleiehytte - gnr 164/2 - Femundveien 3582, Elgå - Slettvoll, Torfinn Torfinn Slettvoll
2016/1513 20170303 03.03.2017 Inngående brev Klage på eiendomsskatt - gnr 1/124 Hylleråsen AS v/Rune Larsen
2017/122 20170303 03.03.2017 Inngående brev Søknad om lærlingeplass - helsefagarbeider *****
2017/205 20170303 03.03.2017 Utgående brev Søknad om foreldrestøttende tiltak Bufdir
2016/1101 20170303 03.03.2017 Inngående brev Eiendomsskatt - Østfjellveien 387 Jan-Ola Larsen
2016/497 20170302 02.03.2017 Utgående brev Midlertidig svar på henvendelse om sluttutbetaling fra Femundfondet 2016 - Båtstø camping BÅTSTØ CAMPING Tove Elgåen
2017/77 20170302 02.03.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Merete Westgård
2017/98 20170302 02.03.2017 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. *****
2017/228 20170302 02.03.2017 Inngående brev Søknad - ID 757 - Pleie- og omsorg - ferievikariat vaskeri - sommeren 2017 *****
2016/990 20170302 02.03.2017 Utgående brev Anmeldelse av ikke meldt viltpåkjørsel Lensmannen i Engerdal
2016/541 20170302 02.03.2017 Utgående brev Vedr. søknad om oppføring av naust - 162/1 v/ Ormuttua Sigmund Langsjøen
2016/147 20170302 02.03.2017 Utgående brev Invitasjon til åpningen av Daniel Mortenson sin vinterboplass i Engerdal kommune og markeringen av 100-årsjubileet for det store samemøtet i Trondheim - 2.juni, 2017 Statsråd Linda Hofstad Helleland
Ingen tilgang 20170302 02.03.2017 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av tilbygg til bolighus (BYA 12 m2) - 15/82 Engerdalsveien 1586, Engerdal - Olaug Lillestu Lundby Olaug Lillestu Lundby
2016/1893 20170302 02.03.2017 Utgående brev Melding om vedtak - videreføring av interkommunal samarbeidsavtale - veterinærvakten ELVERUM KOMMUNE
2016/83 20170302 02.03.2017 Utgående brev Sluttutbetaling av tilskudd fra fondet for allmennyttig formål 2016 - ny gapahuk - Nye Setra syforening Gunn Vesterheim
2016/63 20170302 02.03.2017 Utgående brev Uttalelse - serveringsbevilling Sølen Alpinsenter Lensmannen i Engerdal m.fl.
2016/1365 20170302 02.03.2017 Utgående brev Melding om endelig vedtak - fylkesmannens avslag på klage vedr. oppføring av fritidsbolig - 14/74/47 Østfjellveien 569, Engerdal Østfjell Arild Lund
2017/173 20170302 02.03.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark § 5b - Gudmund Waldal Gudmund Waldal
Ingen tilgang 20170302 02.03.2017 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av "eventyrhus" (BYA ca. 25 m2) - 165/1 Blokkodden Villmarksmuseum - Engerdal kommune Engerdal kommune
2017/230 20170302 02.03.2017 Inngående brev Søknad - ID 759 - Pleie- og omsorg - ferievikariat institusjon - sommeren 2017 *****
2017/231 20170302 02.03.2017 Inngående brev Søknad - ID 760 - Pleie- og omsorg - ferievikariat kjøkken - sommeren 2017 *****
2017/231 20170302 02.03.2017 Inngående brev Søknad - ID 760 - Pleie- og omsorg - ferievikariat kjøkken - sommeren 2017 *****
2017/318 20170302 02.03.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark § 5c - Ingvald Arvid Håberget Ingvald Arvid Håberget
2017/77 20170302 02.03.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Kristin Døhl
2017/230 20170302 02.03.2017 Inngående brev Søknad - ID 759 - Pleie- og omsorg - ferievikariat institusjon - sommeren 2017 *****
Versjon:5.2.00