eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/34 20190221 21.02.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til vegløse bosettinger Anne Lise Sylen
2019/34 20190221 21.02.2019 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til vegløs bosetting 2019 SVEIN BJARNE WALDAL
2019/34 20190221 21.02.2019 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til vegløse bosettinger 2019 Anne Lise Sylen
2017/736 20190221 21.02.2019 Inngående brev MELDING OM POLITISK VEDTAK - OFFENTLIG ETTERSYN OG HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER 2017-2028 - KULTURARV Rendalen kommune
2018/1605 20190221 21.02.2019 Utgående brev Bekreftelse på åpningstider Sømådalen barnehage v/Monica Bye Spånberg
2019/305 20190221 21.02.2019 Inngående brev Søknad - ID 874 - Helse og Velferd - ferievikarer sommer 2019 - institusjon *****
2019/346 20190221 21.02.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg fritidsbolig - Anneks - gnr 3/197 - Heggeriset Vest 152 Rune Skjærbekk
2019/299 20190221 21.02.2019 Inngående brev Søknad - ID 871 - Helse og Velferd - ferievikarer sommer 2019 - renhold *****
2018/1605 20190221 21.02.2019 Utgående brev Henvendelse til Sømådalen barnehage DA *****
2019/34 20190221 21.02.2019 Utgående brev Svar på søknad - Tilskudd til vegløs bosetting 2019 Eva Randi Ryvang
2018/1776 20190221 21.02.2019 Inngående brev Svar angående søknad om dispensasjon for oppføring av lavvo på gnr/bnr 164/1 v/Volsjøen - Engerdal kommune Hedmark fylkeskommune
2018/1522 20190221 21.02.2019 Inngående brev Svar angående søknad om dispensasjon for bygging av adkomstveg (ca. 190 m) til hytte - gbr/bnr 165/1/19 - Gjermundsvika 30 - Engerdal kommune - Søker: Bjørn Faugli Hedmark fylkeskommune
2019/305 20190221 21.02.2019 Inngående brev Søknad - ID 874 - Helse og Velferd - ferievikarer sommer 2019 - institusjon *****
2018/2084 20190221 21.02.2019 Utgående brev Oversendelse av bekreftet grunnbokutskrift og matrikkelbrev - gnr 15/370 - Åveien 6 ENGERDAL KOMMUNE
2019/50 20190221 21.02.2019 Inngående brev Oversendelse av bekreftet grunnbokutskrift og matrikkelbrev - gnr 15/370 - Åveien 6 Engerdal kommune
2018/1877 20190221 21.02.2019 Inngående brev Innsendte vedlegg - søknadsnummer 30059 Landbruksdirektoratet
2019/349 20190221 21.02.2019 Inngående brev Årsrapport 2018 Drevsjø asylmottak - HMS-Erklæring Drevsjø statlige asylsøkermottak
2018/1249 20190221 21.02.2019 Utgående brev Vedr. søknad om oppgradering av veg og framføring av strøm - 162/1/79 Tolgaveien 370, Langsjøen - Tor Fjeld STATSKOG SF
2019/35 20190221 21.02.2019 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til bosettinger med lang privat helårsvei - vedlikehold 2019 Tommy Berndtsson
2019/350 20190221 21.02.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 15/88 - Endring/Ombygging av anlegg - Inneklima - Kommunehuset Enger - Engerdalsveien 1794 Norconsult AS
2019/35 20190221 21.02.2019 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til bosettinger med lang privat helårsvei - vedlikehold 2019 Olav Riseth
2019/335 20190221 21.02.2019 Utgående brev Vedr. søknad om dispensasjon fra byggegrense i reguleringsplan for J-område i Engerdal østfjell - 15/285 Semingslia 26 Johan Lennart Persson
2018/1765 20190221 21.02.2019 Utgående brev Ettersending til refusjonskrav - bekreftelse på åpningstid *****
2018/1442 20190221 21.02.2019 Inngående brev Kvittering på innsendt høringssvar på Høring - NOU 2018:11 Ny fjellov Regjeringen v/ Landbruks- og matdepartementet
2015/983 20190221 21.02.2019 Inngående brev Tillatelse til midlertidig drift av Drevsjømoen massetak Statskog SF
2019/169 20190221 21.02.2019 Utgående brev Vedtak i Engerdal kommune - Besøkssenter Femundsmarka avd. Elgå Kirsten Thyrum m.fl. m.fl.
2019/89 20190221 21.02.2019 Inngående brev Tilskudd - Verdensarv - Røros bergstad og Circumferensen - Statsbudsjettet 2019 kap 1429 post 79 Riksantikvaren
2019/341 20190220 20.02.2019 Utgående brev Svar på søknad om omsorgspermisjon Siri Enger
2019/210 20190220 20.02.2019 Inngående brev Svar på anmodning om uttalelse - Skjenkebevilling - Nye Femundfestivalen - 26. og 27. juli 2019 Engerdal kommune - Sosialtjenesten
2016/1454 20190220 20.02.2019 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av tilbygg til fritidsbolig - 1/127 Litlrøåsvegen 1029, Litlrøåsen - Ove Andersen Ove Andersen
2019/262 20190220 20.02.2019 Inngående brev Søknad - ID 862 - Virksomhetsleder Forebyggende rehabilitering 100 % fast *****
2018/1522 20190220 20.02.2019 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon ifm bygging av adkomstveg gbnr. 165/1/19 - Engerdal kommune Fylkesmannen i Innlandet
2019/344 20190220 20.02.2019 Inngående brev Innvilget søknad om dispensasjon fra byggegrensebestemmelsene i vegloven - oppføring av uthus / lagerbygg - Fv 26 - HP 08/ km 9,572 - gnr. 133 bnr. 2 - Engerdal kommune Statens Vegvesen
2019/11 20190220 20.02.2019 Inngående brev Svar angående varsel om igangsetting av revidering av forskrift om snøscooterløyper i Engerdal kommune Hedmark fylkeskommune
2016/1366 20190220 20.02.2019 Inngående brev Angående nabovarsel for bruksendring fra hytte til bolig - gnr 161/1/145 - Moltestien 18 Statskog SF
2018/1985 20190220 20.02.2019 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfritak ved ervervelse av fast eiendom - gnr 15/249 BDO AS
2017/1460 20190220 20.02.2019 Inngående brev Høringsuttalelse reguleringsplan Hyllsjøen søndre Kjetil Furuberg
2019/345 20190220 20.02.2019 Inngående brev Melding om fødselspermisjon *****
2019/342 20190220 20.02.2019 Utgående brev Oversendelse av arbeidsbekreftelse Kvilten, Marius
2018/1826 20190220 20.02.2019 Utgående brev Ferdigattest - riving av gml. driftsbygning - 14/114 Engerdalsveien 2217, Engerdal - Berthe Nordgård AS ARKITEKTBUA
2018/1789 20190220 20.02.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av bolig og garasje (BRA 154 +74 = 228 m2) - 162/98 Buvika, Sømådalen - Gunnar Joten BYGGEPLAN AS
2018/1877 20190220 20.02.2019 Inngående brev Korrigeringsutbetaling 2018, omgang 1, 984115458 Landbruksdirektoratet
2018/1877 20190220 20.02.2019 Inngående brev Korrigeringsutbetaling 2018, omgang 1, 983049176 Landbruksdirektoratet
2018/1877 20190220 20.02.2019 Inngående brev Korrigeringsutbetaling 2018, omgang 1, 990325995 Landbruksdirektoratet
2018/1985 20190220 20.02.2019 Inngående brev Vedrørende egenerklæring om konsesjonsfrihet ... Oddbjørn Flataker
2018/927 20190220 20.02.2019 Utgående brev Høring - foreløpig forvaltningsrevisjonsrapport - samhandlingsreformen i Engerdal Hedmark-Revisjon IKS
2018/1789 20190220 20.02.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad om utslippstillatelse - nytt avløpsanlegg; slamsvaskiller (4 m3) m. infiltrasjon - 162/98 Buvika, Sømådalen - Gunnar Joten BYGGEPLAN AS
2018/1877 20190220 20.02.2019 Inngående brev Korrigeringsutbetaling 2018, omgang 1, 916681135 Landbruksdirektoratet
2018/1877 20190220 20.02.2019 Inngående brev Korrigeringsutbetaling 2018, omgang 1, 917823553 Landbruksdirektoratet
2018/1877 20190220 20.02.2019 Inngående brev Korrigeringsutbetaling 2018, omgang 1, 998934753 Landbruksdirektoratet
2018/1877 20190220 20.02.2019 Inngående brev Korrigeringsutbetaling 2018, omgang 1, 992666862 Landbruksdirektoratet
2018/1877 20190220 20.02.2019 Inngående brev Korrigeringsutbetaling 2018, omgang 1, 978636764 Landbruksdirektoratet
2017/1460 20190220 20.02.2019 Inngående brev Utbygging Hyllsjøen 2019 Søndre Hyllsjøen Hytteforening v/Einar Fjestad
2018/1642 20190220 20.02.2019 Utgående brev Høring og offentlig ettersyn av forslag til ny reguleringsplan for Lisætra FYLKESMANNEN I INNLANDET m.fl.
2019/232 20190220 20.02.2019 Inngående brev Ang kjøring/vei Furuodden. Gunnar Staale Sande
2019/341 20190219 19.02.2019 Inngående brev Søknad om omsorgspermisjon Siri Enger
2019/11 20190219 19.02.2019 Inngående brev Uttalelse - Igangsetting av revidering av forskrift om snøscooterløyper i Engerdal kommune Fylkesmannen i Innlandet
2019/336 20190219 19.02.2019 Inngående brev Høringsbrev - Trygge rammer for fosterhjem - NOU 2018:18 Barne- og likestillingsdepartementet
2018/1826 20190219 19.02.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr 14/114 Arkitektbua AS
2018/1877 20190219 19.02.2019 Inngående brev Ekstrautbetaling av tilskudd grunnet tørke - avviste/avslåtte søknader Landbruksdirektoratet
2019/232 20190219 19.02.2019 Utgående brev Midlertidig svar på søknad om motorferdsel i utmark - Åse og Gunnar Sande Gunnar Staale Sande
2018/1202 20190219 19.02.2019 Utgående brev Sluttbehandling avlingsskadeerstatning - trenger noen mer informasjon ØSTGÅRD V/TORE OMANG
2018/1249 20190219 19.02.2019 Inngående brev Vedrørende søknad om veg - Framføring av strøm - gnr 162/1/79 Statskog SF
2019/230 20190219 19.02.2019 Inngående brev Drevsjø stedsgruppes søknad til fondet for allmennyttig formål 2019 - trekker søknad Drevsjø stedsgruppe v/ Vegard Drevsjømoen
2019/332 20190219 19.02.2019 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for utkjøring av ved - 18.02.2019 - 30.04.2019 Jul Steinar Knutsen
2019/271 20190219 19.02.2019 Utgående brev Svar på søknad om justering av bomavgift - Engerdal Østfjell Engerdal Utmarkslag SA co/Vekstra Engerdal BA
2019/282 20190219 19.02.2019 Utgående brev Svar på søknad om 20% omsorgspermisjon for skoleåret 2019/2020 Nina Rønning
2019/303 20190219 19.02.2019 Inngående brev Søknad - ID 872 - Helse og Velferd - ferievikarer sommer 2019 - legesenter/laboratoriet *****
2019/297 20190219 19.02.2019 Inngående brev Søknad - ID 870 - Helse og Velferd - ferievikarer sommer 2019 - kjøkken *****
2016/938 20190219 19.02.2019 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av fritidsbolig og garasje - 6/108 Litlrøåsvegen 863, Litlrøåsen - Thorbjørn Lyseggen Thorbjørn Lyseggen
2019/74 20190219 19.02.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Motorferdsel i utmark § 6 - Jon og Margrete Tollefsen John Tollefsen
2019/340 20190219 19.02.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling i forbindelse med husfest i Heggeriset samfunnshus lørdag 23. mars 2019 - Heggeriset Vel v/Liv Kveen Heggeriset Vel c/o Liv Kveen
2019/317 20190219 19.02.2019 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av stilling Sofia Brustad-Johnsen
2019/334 20190219 19.02.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling som virksomhetsleder *****
2019/339 20190219 19.02.2019 Inngående brev Innkalling til felles møte i AU og rådmannsutvalget i Regionrådet for Sør-Østerdal - 28.02.2019 Hedmark Fylkeskommune
2019/340 20190219 19.02.2019 Inngående brev Svar på anmodning om uttalelse til søknad om skjenkebevilling - Heggeriset Vel - "Husfest" i Heggeriset samfunnshus 23. mars 2019 Engerdal kommune - Sosialtjenesten v/Arnstein Kjelstad
2019/273 20190219 19.02.2019 Inngående brev Søknad - ID 863 - Ergoterapeut 100 % fast *****
2019/273 20190219 19.02.2019 Inngående brev Søknad - ID 863 - Ergoterapeut 100 % fast *****
2019/340 20190219 19.02.2019 Utgående brev Anmodning om uttalelse til søknad om skjenkebevilling - Heggeriset Vel - "Husfest" i Heggeriset samfunnshus 23. mars 2019 Lensmannen i Engerdal c/o Trysil Lensmannskontor m.fl.
2018/2089 20190219 19.02.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Bekkevold, Ellen
2019/337 20190219 19.02.2019 Inngående brev Gjennomgang av distriktsindeks - innspill på utkast til rapport Asplan Viak
2018/1442 20190218 18.02.2019 Inngående brev Høringsuttalelse til forslaget om ny fjellov - Vedtatt av Landsstyret - 12.02. 2019 Utmarkskommunenes sammenslutning
2019/323 20190218 18.02.2019 Inngående brev Høringsbrev - ny forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket - Hedmark og Oppland Fylkesmannen i Innlandet
2019/325 20190218 18.02.2019 Inngående brev Endringer i valgforskriften Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2019/298 20190218 18.02.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark § 5c - Gunnar Hippe Gunnar Hippe
2019/124 20190218 18.02.2019 Inngående brev Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Engerdal kommune Skatteetaten
2019/117 20190218 18.02.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Oda Østvang
2019/11 20190218 18.02.2019 Inngående brev Uttalelse - Igangsetting av revidering av forskrift om snøscooterløyper i Engerdal kommune Engerdal Snøscooterforening
2018/1494 20190218 18.02.2019 Inngående brev Svar på nabovarsel Åge Skramstad
2018/1494 20190218 18.02.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon Åge Skramstad
2019/321 20190218 18.02.2019 Utgående brev Oversendelse av Arbeidsbekreftelse Strand, Gerd Unni
2019/322 20190218 18.02.2019 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter - 01.02.2019 - 31.05.2025 for årene 2019-2025 Thomas Skogly
2019/11 20190218 18.02.2019 Inngående brev Uttalelse - Igangsetting av revidering av forskrift om snøscooterløyper i Engerdal kommune Elgå Vel v/ Gun Helen Sorkmo
2016/1183 20190218 18.02.2019 Inngående brev Orientering om tinglysing Nord-Østerdal Jordskifterett
2016/1508 20190218 18.02.2019 Inngående brev Orientering om tinglysing Nord Østerdal Jordskifterett
2018/1094 20190218 18.02.2019 Utgående brev Engerdal kommune - Regnskap 2018 til Hedmark Revisjon IKS Hedmark Revisjon IKS
2018/2044 20190218 18.02.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Tilkallingsvikar - Inntil 100 % stilling - 7960 Lærer uten godkjent utdanning - Oppvekst - EBUS - 05.02.2019 - 20.06.2019 Marte Rønes
2019/329 20190218 18.02.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av eiendom mv. - gnr 3/132 Britt Håkansson
2019/330 20190218 18.02.2019 Inngående brev Søknad om deling og oppmåling - gnr 165/1/188 Statskog SF
2019/294 20190218 18.02.2019 Inngående brev Søknad - ID 867 - Fjellheimen leirskole - ferievikarer sommer 2019 - kjøkken *****
2018/1121 20190218 18.02.2019 Inngående brev Fradeling av bygninger på Tunvik - gnr 133/2 Ingerid Bjørke Larsen og Rune Larsen
2019/328 20190218 18.02.2019 Utgående brev Oversendelse av arbeidsbekreftelse Snerten, Gunhild
2018/2044 20190218 18.02.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Tilkallingsvikar - Inntil 100 % stilling - 7210/6572 Renholder/Assistent - Oppvekst - Fjellheimen leirskole - 01.02.2019 - 30.06.2019 Marte Rønes
2019/295 20190218 18.02.2019 Inngående brev Søknad - ID 868 - Fjellheimen leirskole - ferievikarer sommer 2019 - lærer *****
2019/326 20190218 18.02.2019 Inngående brev Invitasjon til å søke om deltakelse i forsøk med modulstrukturerte læreplaner i Forberedende voksenopplæring (FVO) Kompetanse Norge
2019/327 20190218 18.02.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - Nybygg anneks - gnr 165/282 - Sorken 4 Vidar Trøen
2019/333 20190218 18.02.2019 Inngående brev Tildeling av kommunale næringsfond 2019 Hedmark fylkeskommune
2019/179 20190218 18.02.2019 Utgående brev Referat fra BUTE-møte 14.02.2019 TRYSIL KOMMUNE v/barnevern og PPT m.fl.
2019/317 20190215 15.02.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling Sofia Brustad-Johnsen
2018/1877 20190215 15.02.2019 Inngående brev Ekstrautbetaling av tilskudd på grunn av tørke – motregning i produksjonstilskudd Landbruksdirektoratet
2019/318 20190215 15.02.2019 Inngående brev Tildeling av tolkemidler til dialogbasert foreldrekurs 2019 - frist 10.10.2019 Utlendingsdirektoratet - UDI
2019/320 20190215 15.02.2019 Inngående brev Forslag til kandidat til kulturprisen 2019 Jan Ekeland
2018/1963 20190215 15.02.2019 Utgående brev Retur underskrevet Samarbeidsavtale 2019 - 2023 - Sykehuset Innlandet Sykehuset-Innlandet
2019/316 20190215 15.02.2019 Inngående brev Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen Arbeids- og velferdsdirektoratet
2019/291 20190215 15.02.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om ledige stillinger i Engerdal kommune Mirjana Stanojevic
2018/1810 20190215 15.02.2019 Utgående brev Ferdigattest - nytt avløpsanlegg - 162/99 Kopparleden 4261, Sømådalen - Hans Olav Trøan AUGUST NORGE AS
2018/2006 20190215 15.02.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - gnr 58/1 Kartverket
2018/1765 20190215 15.02.2019 Utgående brev Refusjonskrav for barn fra Tolga i barnehage i Engerdal *****
2016/1200 20190215 15.02.2019 Inngående brev Referat fra møte i faggruppe spredt avløp i Elverum 01.02.2019 Fjøsne, Trine Frisli
2019/319 20190215 15.02.2019 Inngående brev Gjennomgang av regional stats inndeling - oppfølging av regionreformen Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2019/176 20190215 15.02.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Tilkallingsvikar - Inntil 100 % stilling - 6572 Kjøkkenassistent - Helse og Velferd - Kjøkkenet - 01.02.2019 - 30.06.2019 Ragnhild Lia Hovde
2016/1326 20190215 15.02.2019 Utgående brev Ferdigattest - fritidsbolig med tett tank for svartvann - 6/118 Slåttmyrvegen 4, Litlrøåsen - Hans Jørgen Sæteråsen Hans Jørgen Sæteråsen
2019/76 20190215 15.02.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak- ny adkomstveg (ca. 170 m) - 162/1/168 Gloføklia vest 15, Gloføklia - Ole Kristian Ruud ENGERDAL ANLEGG & TRANSPORT AS
2018/1832 20190215 15.02.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Tilkallingsvikar - 19,12 % stilling - 6572 Assistent - Oppvekst - EBUS - 07.11.2018 - 21.06.2019 Svein Ekeland
2019/155 20190215 15.02.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Tilkallingsvikar - Inntil 100 % stilling - 6572 Assistent - Helse og Velferd - Habilitering og avlastning - 01.02.2019 - 31.08.2019 Arne Lia Hovde
2018/1809 20190215 15.02.2019 Utgående brev Ferdigattest - nytt avløpsanlegg - 162/19 Kopparleden 4253 og 4255, Sømådalen - Per Inge Trøan Sømåen AUGUST NORGE AS
2019/290 20190215 15.02.2019 Utgående brev Varsel om vedtak - tildeling av adressenummer - Nålodden 419 - 421 og 423 Mai Elgåen m.fl.
2019/315 20190215 15.02.2019 Utgående brev Oversendelse av tjenestebevis Rita Tjeldnes
2019/267 20190215 15.02.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Vikariat - 100 % stilling - 7517 Prosjektleder/fagarbeider - Plan, næring og teknikk - bygg og anlegg - 25.02.2019 - 31.12.2019 Ove Andreassen
2019/266 20190215 15.02.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Vikariat - Inntil 30 % stilling - 7210 Renholder - Støtte- og utvikling - Asylmottaket - 04.02.2019 - 31.03.2019 Anne Line Botillen
2019/153 20190215 15.02.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Tilkallingsvikar - Inntil 100 % stilling - 6572 Assistent - Helse og Velferd - Habilitering og avlastning - 01.02.2019 - 30.08.2019 Sigurd Lia Hovde
2019/193 20190215 15.02.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Vikariat - 20 % stilling (har 80 % fast stilling - innehar 100 % stilling i gjeldende periode) - 7517 Fagarbeider/kokk - Helse og Velferd - Institusjon - Kjøkken - 04.02.2019 - 31.03.2019) Anne Lise Karlsen
2019/80 20190215 15.02.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - 18,75 % stilling - 7960 Lærer uten godkjent utdanning - Oppvekst - Voksenopplæringen - 16.02.2019 - 29.03.2019 Svein Ivar Myrvold
2019/281 20190215 15.02.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - 20 % stilling - Oppvekst - Ungdomsklubben - 01.03.2019 - 30.06.2019 Monica Nilsen
2019/32 20190215 15.02.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Tilkallingsvikar - Inntil 100 % stilling - Helse og Velferd - Institusjon - 01.01.2019 - 30.06.2019 Marlene E. Sivertsen
2016/1840 20190215 15.02.2019 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av utleiehytte og bygging av ny adkomstveg - 162/21 Buvika, Sømådalen - Inge Sæther Inge Sæther
2019/324 20190215 15.02.2019 Inngående brev Samarbeid om Hamar interkommunale krisesenter- Behov for nye lokaler Familie og levekår
2018/1605 20190215 15.02.2019 Utgående brev Svar på søknad om kommunalt driftstilskudd til privat barnehage i Sømådal - vår 2019 - barnehageåret 2019/2020 SØMÅDALEN BARNEHAGE DA
2019/165 20190215 15.02.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - nytt ildsted m. stålpipe - 165/337 Kopparleden 1006, Drevsjø - Arne Brådalen Arne Brådalen
2018/1765 20190215 15.02.2019 Utgående brev Varsel om refusjonskrav for barnehagebarn fra Tolga Reidun Joten, sektorleder m.fl.
2019/311 20190214 14.02.2019 Inngående brev Orientering - Stipendordning for lærere som underviser etter introduksjonsloven Kompetanse Norge
2019/309 20190214 14.02.2019 Inngående brev Høringsutkast til revidert KRS nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser Foreningen for god kommunal regnskapsskikk
2019/301 20190214 14.02.2019 Inngående brev Ny løsning for å administrere brukertilganger på KLPs Kundeside Kommunal Landspensjonskasse - KLP
2018/2091 20190214 14.02.2019 Utgående brev Svar på brev av 2.1.19 og 11.2.19 fra Engerdal Østfjell Hytteeierforening Engerdal Hytteeierforening v/Leif Jørstad
2019/298 20190214 14.02.2019 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter - 01.01.2019 - 31.12.2020 for årene 2019 og 2020 Gunnar Hippe
2018/1540 20190214 14.02.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - Tilbygg fritidsbolig - gnr 165/1/230 - Kopparleden 2045 Erik Borg
2018/1826 20190214 14.02.2019 Utgående brev Vedr. byggesaksgebyr for riving av gml. driftsbygning - 14/114 Engerdalsveien 2217 Bente Nordgård
2016/1366 20190214 14.02.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - Bruksendring fra fritidsbolig til bolig - gnr 161/1/145 - Moltestien 18 Kristin H. Sæther
2019/308 20190214 14.02.2019 Inngående brev Markering av frigjørings- og veterandagen 8.mai 2019 Veteraninspektør - Generalmajor Finn Kristian Hannestad
2019/80 20190214 14.02.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Myrvold, Sven Ivar
2019/171 20190214 14.02.2019 Inngående brev Svar på anmodning om uttalelse - Serveringsbevilling Mattilsynet
2019/310 20190214 14.02.2019 Inngående brev Søknad (avtale) om seniorpolitiske tiltak i Engerdal kommune Anne-Christine Johansson
2019/15 20190214 14.02.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Nergård, Gina
2018/2091 20190214 14.02.2019 Utgående brev Vedrørende svar angående ny grunneierorganisasjon Engerdal Utmarkslag SA m.fl.
2019/111 20190214 14.02.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Sæther, Asgeir
2019/281 20190214 14.02.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Nilsen, Monica
2019/111 20190214 14.02.2019 Utgående brev Korrigert arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Sæther, Asgeir
2018/2091 20190214 14.02.2019 Utgående brev Angående virksomhetsoverdragelse mellom Fjellservice Engerdal AS og Engerdal Utmarkslag SA Engerdal Fjellservice AS
2019/259 20190214 14.02.2019 Inngående brev Postforkynning med mottakskvittering - Jordskiftesak 17-197082RFA-JTYN - Hylleråsen Søberg Nord-Østerdal Jordskifterett
2018/700 20190213 13.02.2019 Inngående brev Kompensasjonsoppgave for merverdiavgift - 6. termin 2018 - revisors beretning Hedmark Revisjon IKS
2019/292 20190213 13.02.2019 Inngående brev Kompetanse- og innovasjonstilskudd inkludert tilskudd til rehabilitering/habiliteringsprosjekter Fylkesmannen i Innlandet, Helse- og omsorgsavdelingen
2019/48 20190213 13.02.2019 Utgående brev Søknad om spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Jo-Gaute Åsgård
2019/132 20190213 13.02.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av leiekontrakt - Østlia Sør 4 NAV Engerdal
2018/869 20190213 13.02.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, 916681135 Landbruksdirektoratet
2018/1306 20190213 13.02.2019 Utgående brev Oversendelse av bekreftet grunnbokutskrift og matrikkelbrev - gnr 132/1/1 HYLLERÅS SAMEIESKOG BA
2018/723 20190213 13.02.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - midlertidig bruksendring fra fritidsbolig til bolig - 165/335 Kopparleden 1002, Drevsjø - Andreas Hilton BYGGEPLAN AS
2019/95 20190213 13.02.2019 Inngående brev Innkalling til styremøte 14.02.19 Hedmark Revisjon IKS
2019/324 20190213 13.02.2019 Inngående brev Referat arbeidsmøte krisesenterlokaler 05.02.2019, ny lokaler Ingrid Carina Morland
2019/291 20190213 13.02.2019 Inngående brev Forespørsel om ledige stillinger i Engerdal kommune Mirjana Stanojevic
2019/11 20190213 13.02.2019 Inngående brev Varsel om igangsetting av revidering av forskrift om snøscooterløyper i Engerdal kommune Statens vegvesen
2019/300 20190213 13.02.2019 Inngående brev Melding om vedtak - Tilskudd Den kulturelle spaserstokken 2019 Hedmark fylkeskommune
2018/117 20190213 13.02.2019 Utgående brev Matrikkelført ny berørt eiendom - gnr 6/2 - Jordskiftesak 17-197082RFA-JTYN Hylleråsen Søberg Nord-Østerdal jordskifterett
2019/263 20190213 13.02.2019 Utgående brev Ettersendelse av vedlegg Innovasjon Norge
2018/1305 20190213 13.02.2019 Utgående brev Oversendelse av bekreftet grunnbokutskrift og matrikkelbrev - gnr 1/28/1 - Festegrunn for overføringskanal Røa - Hyllsjøen Elin Petershagen Åsbø m.fl.
2018/1967 20190212 12.02.2019 Inngående brev Vedrørende oppsigelse av stilling Bernt-Andre Nergård
2019/288 20190212 12.02.2019 Inngående brev Innkalling generalforsamling Risbakken Sag - 15.02.2019 Risbakken Sag AS v/ Odd Nymoen
2019/287 20190212 12.02.2019 Inngående brev Investerings- og bedriftsutviklings midler landbruk (IBU-midlene) i Hedmark og Oppland Innovasjon Norge
2019/196 20190212 12.02.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Anita Nymoen
2019/267 20190212 12.02.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Ove Andreassen
2018/1558 20190212 12.02.2019 Utgående brev Svar på søknad om dispensasjon - deling av tuntomt Engerdal kommuneskoger KF
2019/258 20190212 12.02.2019 Utgående brev Varsel om tildeling av veiadresse - Kopparleden 987 Vegard Drevsjømoen
2017/990 20190212 12.02.2019 Inngående brev Informasjon om henvisning til pakkeforløp for psykisk helse og rus Helsedirektoratet
2019/284 20190212 12.02.2019 Inngående brev Melding om fødselspermisjon/fars permisjon i forbindelse med fødsel *****
2019/285 20190212 12.02.2019 Inngående brev Revisjon av bo- og arbeidsmarkedsregioner – mulighet for innspill Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2019/286 20190212 12.02.2019 Inngående brev Informasjon om Pasient- og brukerombudets fokusområde - Psykisk helsearbeid i kommunene 2019 Pasient- og brukerombudet
2018/1639 20190212 12.02.2019 Utgående brev Orientering angående søknad om fradeling Lage Trangsrud
2018/1967 20190212 12.02.2019 Utgående brev Svar vedrørende oppsigelse av stilling Bernt-Andre Nergård
2019/289 20190212 12.02.2019 Inngående brev Sammenslåing av Hedmark og Oppland fylkeskommuner - Opplæringskontoret Opplæringskontoret Innlandet
2019/290 20190212 12.02.2019 Utgående brev Varsel om vedtak - tildeling av adressenummer - Hans Peters veg 5A og 5B Jonn Arne Sveen m.fl.
Ingen tilgang 20190212 12.02.2019 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 962084109 Landbruksdirektoratet
2019/289 20190212 12.02.2019 Utgående brev Høringsuttalelse vedr. sammenslåing av Hedmark og Oppland fylkeskommuner - Opplæringskontoret Opplæringskontoret Innlandet
2018/1319 20190212 12.02.2019 Utgående brev Svar på søknad om omsorgspermisjon Adriana Olsen
2018/1706 20190212 12.02.2019 Utgående brev Melding om vedtak - godkjenning av søknad om dispensasjon - oppføring av gapahuk - 14/190 Volbrenna, Engerdal - Volbrenna hytteforening Ole Erik Dammen
2019/277 20190212 12.02.2019 Utgående brev Svar på søknad om refusjon av utgifter til databriller Ingeborg Frank
2019/273 20190212 12.02.2019 Utgående brev Oversendelse av dokument før utlysning - ergoterapeut 100 % fast stilling - Helse og Velferd Stine Spånberg Husfloen m.fl.
2019/256 20190212 12.02.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark § 5e - Steinar Hugubakken Steinar Hugubakken
2019/206 20190212 12.02.2019 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av stilling Sissel K. Østvold
2017/1641 20190212 12.02.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument Kartverket
2018/1540 20190212 12.02.2019 Utgående brev Melding om vedtak - godkjenning av søknad om dispensasjon - oppføring av tilbygg til fritidsbolig - 165/1/230 Kopparleden 2045, Gløtberget - Erik Borg BYGGEPLAN AS
2019/279 20190212 12.02.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Anita M. Berget
2019/268 20190212 12.02.2019 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av stilling Ewa Halvarsson
2019/280 20190212 12.02.2019 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av undervisningsstilling ved EBUS Lise Nordli
2018/1202 20190212 12.02.2019 Utgående brev Avlingsskade - sluttutbetaling Silje Søndmør
2018/2091 20190211 11.02.2019 Inngående brev Ordførerens overstyring av Engerdal utmarkslag - etterlyser svar på brev iht Forvaltningsloven Engerdal Hytteeierforening v/Leif Jørstad
2019/112 20190211 11.02.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Motorferdsel i utmark § 6 - Båtstø Camping BÅTSTØ CAMPING Tove Elgåen
2018/2044 20190211 11.02.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Marte Rønes
2019/280 20190211 11.02.2019 Inngående brev Oppsigelse av undervisningsstilling ved EBUS Lise Nordli
2019/282 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad om 20% omsorgspermisjon for 2019/2020 Nina Rønning
2019/41 20190211 11.02.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Motorferdsel i utmark § 6 - Thore Joten Thore Joten
2019/94 20190211 11.02.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Motorferdsel i utmark § 6 - Dalarna Femund Forkjørerforening Sigurd Svendsen
2019/128 20190211 11.02.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Motorferdsel i utmark § 6 - Isteren Fiskelag v/Thore Joten SAMEIET ISTEREN FISKELAG
2019/64 20190211 11.02.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Motorferdsel i utmark § 6 - Gudmund Hole Gudmund Hole
2019/121 20190211 11.02.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Motorferdsel i utmark § 6 - Knut Eggen Knut Jarle Eggen
2019/82 20190211 11.02.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Motorferdsel i utmark § 6 - Femund Nasjonalparkhotell Mali Gunn Romestrand
2018/830 20190211 11.02.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Hogst i vernskog - Hyllsjøen - Svartåssætra Hanne Heggeriset
2018/1792 20190211 11.02.2019 Inngående brev Referat anbudsbefaring 06.02.2019 Aquapartner - Anders Budde
2019/171 20190211 11.02.2019 Inngående brev Krysset Restaurant kaffe bar- serveringsbevilling - UTTALELSE Innlandet Politidistrikt
2018/1373 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr 14/21 - Engerdal Østfjell Brenna 001 Engerdal Utmarkslag v/Finn Vaagan
2019/211 20190211 11.02.2019 Inngående brev Svar på anmodning om uttalelse - Skjenkebevilling - Elgå Vel - Påskequiz med dans - Elgå Samfunnshus 17. april 2019 Engerdal kommune - Sosialtjenesten
2019/11 20190211 11.02.2019 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark - befaring av ny snøscooterløype Engerdal kommune
2019/277 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad om refusjon av utgifter til databriller Ingeborg Frank
2019/11 20190211 11.02.2019 Inngående brev Til høring om ny snøskuterløype i Engerdal Naturvernforbundet i Hedmark v/Thomas Cottis
2019/11 20190211 11.02.2019 Utgående brev Svar på ønske om omlegging av trase til vestsiden av Engersjøen Engerdal Snøscooterforening v/Solvor Svendsen
2018/1985 20190211 11.02.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ODF Invest AS
2019/271 20190208 08.02.2019 Inngående brev Søknad om justering av bomavgift - Engerdal Østfjell Engerdal Utmarkslag SA
2019/194 20190208 08.02.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Tilkallingsvikar - Inntil 80 % stilling - 7963 Adjunkt m/tillegg - Oppvekst - EBUS - 16.01.2019 - 21.06.2019 Line Storsnes
2018/709 20190208 08.02.2019 Inngående brev Søknad om barnehageplass Mina Hashimi
2019/272 20190208 08.02.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Skoglund, Tommy
2019/180 20190208 08.02.2019 Utgående brev Oversendelse av bekreftet grunnbokutskrift og matrikkelbrev - gnr 14/508 - Ingeniørsvingen 3 og gnr 14/509 - Ingeniørsvingen 7 ENGERDAL KOMMUNESKOGER KF
2018/1908 20190208 08.02.2019 Inngående brev Referat fra samarbeidsmøte 30.1.19 Trysil kommune
2018/937 20190208 08.02.2019 Utgående brev Svar på søknad om fradeling av setervoll på Hovden - gnr 15/4 Gerd Sletmoen Kolstad
2019/144 20190208 08.02.2019 Utgående brev Korrigert arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Bryn, Marius
2019/71 20190208 08.02.2019 Inngående brev Universell utforming - Prosjektmidler til kartlegging og oppdatering i 2019 Hedmark fylkeskommune
2018/1202 20190208 08.02.2019 Inngående brev Utbetaling av erstatning etter avlingssvikt i vekstgruppe grovfôr til egne husdyr 2018 FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/34 20190208 08.02.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til vegløs bosetting Svein Bjarne Waldal
2019/266 20190208 08.02.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Anne Line Botillen
2019/11 20190208 08.02.2019 Inngående brev Uttalelse - Varsel om igangsetting av revidering av forskrift om snøscooterløyper - Engerdal kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/1284 20190208 08.02.2019 Inngående brev Innvilgelse av ekstratilskudd ved bosetting av person med alvorlige, kjente funksjonsnedsettelser og/eller adferdsvansker, tilskudd 2 - år 2 - sak nr. 17-10379 *****
2018/2044 20190208 08.02.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Rønes, Marte
2019/72 20190208 08.02.2019 Inngående brev Informasjon vedrørende nye rutiner for vandelsvurdering meddommere Finnmark politidistrikt
2019/139 20190208 08.02.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Motorferdsel i utmark § 6 - Sølen Løype og Fritidsservice AS SØLEN LØYPE OG FRITIDSSERVICE SA
2019/269 20190207 07.02.2019 Inngående brev Kunngjøring av tilskuddsordningen kommunalt rusarbeid 2019 Fylkesmannen i Innlandet
2019/138 20190207 07.02.2019 Inngående brev Kvittering nabovarsel - gnr 15/1 Ellen Fauske
2018/1442 20190207 07.02.2019 Inngående brev Høringsforslag - Ny fjellov - statsallmenningslovutvalget NOU 2018:11 - med ny presisering. Utmarkskommunenes sammenslutning
2018/1442 20190207 07.02.2019 Inngående brev Høringsforslag - Ny fjellov Utmarkskommunenes sammenslutning
2019/211 20190207 07.02.2019 Inngående brev Svar på anmodning om uttalelse - Skjenkebevilling - Elgå Vel - Påskequiz med dans - Elgå Samfunnshus - 17.04.2019 Innlandet politidisktrikt - Trysil lensmannskontor
2018/1776 20190207 07.02.2019 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon - oppføring av lavvo - gnr 164/1 - v/ Volsjøen Fylkesmannen i Innlandet
2019/261 20190207 07.02.2019 Inngående brev Høring - Forslag om opphevelse av omstillingsloven Nærings- og fiskeridepartementet
2019/258 20190207 07.02.2019 Inngående brev Tildeling av husnummer - fjøs - gnr 165/286/0 Vegard Drevsjømoen
2019/257 20190207 07.02.2019 Inngående brev Høring – Stoltenbergutvalgets rapport om kjønnsforskjeller i skolen Utdanningsdirektoratet
Versjon:5.2.00