eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/1825 20191213 13.12.2019 Inngående brev Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen Utdanningsdirektoratet
2019/1820 20191213 13.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 163/25 Lise Svendsen m.fl.
2019/1824 20191213 13.12.2019 Inngående brev Satser for kommunal egenbetaling for barnevernstiltak - 2020 Barne- og familiedepartementet
2019/1811 20191213 13.12.2019 Utgående brev Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - gnr 14/36 AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS
2018/1191 20191213 13.12.2019 Utgående brev Sluttutbetaling av tilskudd - jordbruksfondet 2018 Martin Waldal
2019/1813 20191213 13.12.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark § 5c - Jo Ivar Løvseth Jo Ivar Løvseth
2017/742 20191213 13.12.2019 Utgående brev Sluttutbetaling av investeringstilskudd - Martin jr.Waldal Martin Waldal m.fl.
2019/1803 20191213 13.12.2019 Utgående brev Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - gnr 14/74/47 Olav Arne og Sissel Kværneng
2019/1453 20191213 13.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd fra kommunens jordbruksfond 2019 - nydyrking Hotell Dagros Samdrift DA v/ Emil Husfloen
2019/1639 20191213 13.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Motorferdsel i utmark § 6 - Jon Inge Tollefsen Jon Inge Tollefsen
2017/1211 20191213 13.12.2019 Inngående brev Utbetalingsanmodning Sverre Skoglund
2019/1814 20191213 13.12.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - lønnskrav Åse Kjølvang
2019/1438 20191213 13.12.2019 Utgående brev Svar på søknad - kommunal støtte til voksenopplæring skoleåret 2018/19 Innlandet Musikkråd
2019/1786 20191213 13.12.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Terje Vestad
2019/1758 20191213 13.12.2019 Inngående brev Søknad - ID 910 - Driftsoperatør vann og avløp - 60 % fast *****
2019/1758 20191213 13.12.2019 Inngående brev Søknad - ID 910 - Driftsoperatør vann og avløp - 60 % fast *****
2019/1383 20191213 13.12.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Tord Mikael Andersson
2019/1826 20191213 13.12.2019 Inngående brev Endring i barneloven § 35 om felles foreldreansvar fra 01.01.20 Helsedirektoratet
2019/1612 20191212 12.12.2019 Inngående brev Vedrørende avhending av statlig boligmasse ved Drevsjø statlige asylsøkermottak UDI - Utlendingsdirektoratet
2019/851 20191212 12.12.2019 Inngående brev Kopi av brev til Elgå Reinbeitedistrikt - Utbetaling av tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader Fylkesmannen i Innlandet
2019/1822 20191212 12.12.2019 Inngående brev Søknad om permisjon - fungere som ordfører Line Storsnes
2019/1821 20191212 12.12.2019 Inngående brev Ny satsing - automatisk arkivering Arkivverket
2019/1667 20191212 12.12.2019 Inngående brev Kopi av brev til Sør-Odal, GIVAS IKS, Åsnes, Våler, Tolga, Alvdal - Varsel om innføring av sekundærrensekrav for avløpsanlegg Fylkesmannen i Innlandet
2019/1820 20191212 12.12.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - gnr 163/25 Lise Svendsen
2019/1244 20191212 12.12.2019 Inngående brev Svar ang. søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - opprettelse av matrikkelenhet - grunneiendom for fritidsbebyggelse i LNFR-område - gnr/bnr 3/84 - Engerdal kommune - Søker: Jonny Åsheim Hedmark fylkeskommune
2018/1292 20191212 12.12.2019 Utgående brev Underretning om matrikkelføring - saksnr : 2018/1292 - grensejustering mellom gnr 164/23 og 164/79 Tor Røsten m.fl.
2019/1410 20191212 12.12.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - gnr 165/1/223 SStatens kartverk tinglysing
2019/1410 20191212 12.12.2019 Utgående brev Oversendelse av tinglyst dokument og bekreftet grunnbokutskrift i forbindelse med tinglysing av gnr 165/1/223 Bjarne Granli m.fl.
2019/1820 20191212 12.12.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Lise Svendsen
2019/1724 20191212 12.12.2019 Utgående brev Vedtak om særskilt språkopplæring-grunnskole for minoritetsspråklige elever *****
2019/1724 20191212 12.12.2019 Utgående brev Vedtak om særskilt språkopplæring-grunnskole for minoritetsspråklige elever *****
2019/1724 20191212 12.12.2019 Utgående brev Vedtak om særskilt språkopplæring-grunnskole for minoritetsspråklige elever *****
2019/1724 20191212 12.12.2019 Utgående brev Vedtak om særskilt språkopplæring-grunnskole for minoritetsspråklige elever *****
2019/1724 20191212 12.12.2019 Utgående brev Vedtak om særskilt språkopplæring-grunnskole for minoritetsspråklige elever *****
2019/1724 20191212 12.12.2019 Utgående brev Vedtak om særskilt språkopplæring-grunnskole for minoritetsspråklige elever *****
2019/1724 20191212 12.12.2019 Utgående brev Vedtak om særskilt språkopplæring-grunnskole for minoritetsspråklige elever *****
2019/1724 20191212 12.12.2019 Utgående brev Vedtak om særskilt språkopplæring-grunnskole for minoritetsspråklige elever *****
2019/1724 20191212 12.12.2019 Utgående brev Vedtak om særskilt språkopplæring-grunnskole for minoritetsspråklige elever *****
2019/1724 20191212 12.12.2019 Utgående brev Vedtak om særskilt språkopplæring- grunnskole for minoritetsspråklige elever *****
2019/1724 20191212 12.12.2019 Utgående brev Vedtak om særskilt språkopplæring-grunnskole for minoritetsspråklige elever *****
2019/1724 20191212 12.12.2019 Utgående brev Vedtak om særskilt språkopplæring-grunnskole for minoritetsspråklige elever *****
2019/1724 20191212 12.12.2019 Utgående brev Vedtak om særskilt språkopplæring-grunnskole for minoritetsspråklige elever *****
2019/1724 20191212 12.12.2019 Utgående brev Vedtak om særskilt språkopplæring-grunnskole for minoritetsspråklige elever *****
2019/1724 20191212 12.12.2019 Utgående brev Vedtak om særskilt språkopplæring-grunnskole for minoritetsspråklige elever *****
2019/1724 20191212 12.12.2019 Utgående brev Vedtak om særskilt språkopplæring-grunnskole for minoritetsspråklige elever *****
2019/1724 20191212 12.12.2019 Utgående brev Vedtak om særskilt språkopplæring-grunnskole for minoritetsspråklige elever *****
2019/1724 20191212 12.12.2019 Utgående brev Vedtak om særskilt språkopplæring-grunnskole for minoritetsspråklige elever *****
2019/1724 20191212 12.12.2019 Utgående brev Vedtak om særskilt språkopplæring-grunnskole for minoritetsspråklige elever *****
2019/1724 20191212 12.12.2019 Utgående brev Særskilt språkopplæring-grunnskole for minoritetsspråklige elever *****
2019/1724 20191212 12.12.2019 Utgående brev Vedtak om særskilt språkopplæring-grunnskole for minoritetsspråklige elever *****
2019/1724 20191212 12.12.2019 Utgående brev Vedtak om særskilt språkopplæring-grunnskole for minoritetsspråklige elever *****
2019/1724 20191212 12.12.2019 Utgående brev Vedtak om særskilt språkopplæring-grunnskole for minoritetsspråklige elever *****
2019/1724 20191212 12.12.2019 Utgående brev Vedtak om særskilt språkopplæring-grunnskole for minoritetsspråklige elever *****
2019/1724 20191212 12.12.2019 Utgående brev Vedtak om særskilt språkopplæring-grunnskole for minoritetsspråklige elever *****
2019/1675 20191212 12.12.2019 Utgående brev Eiendom utgår - gnr 165/1/159 Statskog SF
2019/89 20191212 12.12.2019 Utgående brev Utbetalingsanmodning Riksantikvaren
2019/1719 20191212 12.12.2019 Utgående brev Svar på spørsmål i forbindelse med oversendt klagesak - innsyn søkerliste rådmannstilling Fylkesmannen i Innlandet
2016/147 20191212 12.12.2019 Inngående brev Svar - Søknad om tilskudd til tilrettelegging - Daniel Mortenssons boplass - kulturminner Hedmark fylkeskommune
2018/1792 20191212 12.12.2019 Utgående brev Svar på brev av 25.11.2019 Oddbjørn Flataker
2019/1811 20191212 12.12.2019 Utgående brev Mangler i egenerklæring - gnr 14/36 Aktiv Eiendomsmegling Elverum AS m.fl.
2019/1779 20191212 12.12.2019 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om bruk av snøscooter for kjøring i utmarksnæring for fastboende BÅTSTØ CAMPING Tove Elgåen
2019/1733 20191212 12.12.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark § 5c - Hans Flobak Hans Flobak
2017/49 20191212 12.12.2019 Utgående brev Vedrørende feilinnbetaling til jordbruksfond Karin Erika Danielsson
2018/1515 20191212 12.12.2019 Utgående brev Vedrørende refusjonskrav fra skogfondskonto Ola Nygård
2019/579 20191212 12.12.2019 Inngående brev Oppdatering av miljømål og tiltak i forbindelse med revidering av de regionale planene for vannforvaltning Hedmark fylkeskommune
2019/1809 20191212 12.12.2019 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter John Heggeriset
2019/1774 20191212 12.12.2019 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter Jul Steinar Knutsen
2019/1771 20191212 12.12.2019 Utgående brev Parkeringsplasser i forbindelse med snøscootertraseene på statsallmenningen i Engerdal - 2019/2020 Statskog
2019/1771 20191212 12.12.2019 Inngående brev Gjennomkjøring av snøscooterløypene før åpning Engerdal snøscooterforening
2019/1808 20191212 12.12.2019 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte Dennis Roger Nordahl
2019/1743 20191212 12.12.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark § 5c - Eldar Sandnes Eldar Sandnes
2019/1777 20191212 12.12.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark § 5e - Kjetil Svingen Kjetil Svingen
2019/1775 20191212 12.12.2019 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene - jaktprøve april 2020 HEDMARK OG OPPLAND FUGLEHUNDKLUBB
2018/1515 20191212 12.12.2019 Inngående brev Refusjon fra skogfondskonto - Ola Nygård Ola Nygård
2019/1764 20191212 12.12.2019 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om bruk av snøscooter for kjøring i utmarksnæring for fastboende Knut Østmo
2019/1799 20191212 12.12.2019 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om tilførselsløype til snøscooterløype Ove Brenodden
2019/1745 20191212 12.12.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark § 5c - Ingvald Arvid Håberget Ingvald Arvid Håberget
2019/1807 20191212 12.12.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark § 5c - Knut Bjørnar Pedersen Knut Bjørnar Pedersen
2019/677 20191212 12.12.2019 Inngående brev Oppfølging av søknader om produksjonstilskudd 2019 Fylkesmannen i Innlandet
2019/1783 20191212 12.12.2019 Utgående brev Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - 14/451 Jan Hjermstad
2018/1515 20191212 12.12.2019 Utgående brev Avslag på refusjon fra skogfond Johnny Sletmoen m.fl.
2019/1428 20191212 12.12.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig (BRA 114 m2) - 14/518 Ingeniørsvingen 20, Engerdalsætra hytteområde - Femund Hytter AS FEMUND HYTTER AS
2018/1792 20191212 12.12.2019 Utgående brev Svar på ditt brev datert 01.11.2019 vedr. tilsendt faktura for vann og avløp i Engerdal østfjell ADVOKAT FINN TRUDVANG
2018/1843 20191212 12.12.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr 14/12 Femund Bygg AS
2018/1843 20191212 12.12.2019 Inngående brev Ajourført gjennomføringsplan Femund Bygg AS
2019/1545 20191212 12.12.2019 Inngående brev Vedrørende varsel om oppstart av detaljregulering - reguleringsplan for Engerdal sentrum Eidsiva Nett AS
2018/1760 20191212 12.12.2019 Utgående brev Parkeringskort for forflytningshemmet ***** ***** *****
2019/1698 20191212 12.12.2019 Utgående brev Kommunale avgifter - gnr 165/73 - Sponberg, Freddy Freddy Sponberg
2019/802 20191212 12.12.2019 Inngående brev Søknad om å bli programkommune i Folkehelseprogrammet Ung4Reg 2020 Hedmark fylkeskommune
2019/1502 20191212 12.12.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Helén Ekstrand
2019/1393 20191212 12.12.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Mari Midtlie
2019/1818 20191212 12.12.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Kristin Opgård
2019/1709 20191212 12.12.2019 Utgående brev Skjenkebevilling - 3. juledagsfest - Offentlig dansefest - Samfunnshuset Fjellvang, Drevsjø - 27. desember 2019 Drevsjø Omegn Vel v/Edvard Femundsenden
2019/1789 20191212 12.12.2019 Utgående brev Gebyrfastsettelse for salgs- og skjenkebevillinger 2019 Heggeriset Handel AS m.fl.
2019/38 20191212 12.12.2019 Utgående brev Påkobling kommunalt vann og avløp for fritidsbolig - gnr 14/429 Per Tore Sorknes
2019/1771 20191212 12.12.2019 Utgående brev Svar på henvendelse - Engerdal kommune skal før åpning utføre gjennomkjøring Engerdal snøscooterforening
2017/263 20191212 12.12.2019 Inngående brev VA -Engerdal Unni Hagen Odd Magnar Opgård
2019/1771 20191212 12.12.2019 Utgående brev Melding om åpning av snøscooterløyper sesongen 2019 -2020 Engerdal Fjellstyre m.fl.
2019/1623 20191212 12.12.2019 Utgående brev Foreløpig svar forhandling om ny festekontrakt for Bjørnåsmoen og Sølenstua Flyplass STATSKOG SF
2018/1792 20191212 12.12.2019 Utgående brev Engerdal kommune - Faktura VA-avgifter - Foreløpig svar Sturle Lyberg Sturle Lyberg
2018/1792 20191212 12.12.2019 Utgående brev Svar på ditt brev datert 06.11.2019 Sture Lyberg
2019/1814 20191212 12.12.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Åse Kjølvang
2019/1629 20191212 12.12.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Frida Lien
2019/1719 20191211 11.12.2019 Inngående brev Spørsmål i forbindelse med oversendt klagesak - innsyn søkerliste rådmannstilling Fylkesmannen i Innlandet
Ingen tilgang 20191211 11.12.2019 Inngående brev Revisjonsrapport interim 2019 - Engerdal kommune Hedmark-Revisjon IKS
2019/680 20191211 11.12.2019 Inngående brev Kompensasjonsoppgave for merverdigavgift - 5. termin 2019 - revisors beretning Hedmark-Revisjon IKS
2019/1815 20191211 11.12.2019 Inngående brev Høringsbrev - endringer i folkehøyskoleloven - utfasing av tilskudd til kortkurs - frist 22.01.2020 Kunnskapsdepartementet
2018/1001 20191211 11.12.2019 Inngående brev Utkast til høring - Energi og klimaplan for Våler kommune Våler kommune
2019/485 20191211 11.12.2019 Inngående brev 4. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for år 2019 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2019/1146 20191211 11.12.2019 Utgående brev Dekning av utgifter - arkeologisk befaring Femundshytten Hedmark Fylkeskommune
2019/13 20191211 11.12.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Rose-Marie Jakobsson
2019/446 20191211 11.12.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Engasjement - Vakant helgestilling - 17,14 % stilling - 9998 Hjelpepleier på pensjonistlønn - Helse og Velferd - Forebyggende rehabilitering - 16.12.2019 - 15.06.2020 Sonja Spånberg
2019/155 20191211 11.12.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Arne Lia Hovde
2018/2046 20191211 11.12.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Idun Hyllvang
2019/1765 20191211 11.12.2019 Inngående brev Underskrevet korrigert arbeidsavtale - Fast tilsetting - Stillingsvern - 12,9 % stilling (Kommer i tillegg til allerede faste stillinger) - 6583 Pleiemedarbeider - Helse og Velferd - 01.12.2019 Anna Omang
2019/30 20191211 11.12.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Mona Lindell
2019/1008 20191211 11.12.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Tilkallingsvikar - Inntil 70 % stilling - 6583 Pleiemedarbeider - Helse og Velferd - Forebyggende rehabilitering - 01.01.2020 - 30.06.2020 Linda Sundal
2019/1008 20191211 11.12.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Tilkallingsvikar - Inntil 70 % stilling - 6583 Pleiemedarbeider - Helse og Velferd - Institusjon - 28.11.2019 - 30.05.2020 Linda Sundal
2019/124 20191211 11.12.2019 Utgående brev Verksemdplan 2019 Skatteetaten
2019/172 20191211 11.12.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Efrem Habte Mekonen
2019/677 20191211 11.12.2019 Utgående brev Dokumentkontroll og vurdering om grunnvilkår for produksjonstilskudd 2019 Egil Kolbu
2019/677 20191211 11.12.2019 Utgående brev Dokumentkontroll og vurdering om grunnvilkår for produksjonstilskudd 2019 Ola Dagfinn Gløtvold
2019/677 20191211 11.12.2019 Utgående brev Dokumentkontroll og vurdering om grunnvilkår for produksjonstilskudd 2019 Ole Andre Storsnes
2019/1610 20191211 11.12.2019 Inngående brev Krav om etterbetaling av overtidstillegg - i forbindelse med vaktordning Plasstillitsvalgt på Drevsjø statlige mottak Marit Synneøve Engerbakk Moren
2019/1521 20191211 11.12.2019 Utgående brev Foreløpig svar på brev om bemanningssituasjon Katrine Skogheim
2019/1136 20191211 11.12.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Tilkallingsvikar - Inntil 100 % stilling - 6572 Barnehageassistent - Oppvekst - Drevsjø barnehage - 01.01.2020 - 30.06.2020 Jøran Helene H. Krav
2019/1817 20191211 11.12.2019 Inngående brev Konsesjonsavgifter til kommuner 2019 Norges vassdrags- og energidirektorat - NVE
2019/108 20191211 11.12.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Prosjekt økonomi og omstilling - Inntil 100 % stilling - 9998 Prosjektleder på pensjonistlønn - Rådmannens stab - 01.12.2019 - 31.01.2020 Thore Joten
2019/1645 20191211 11.12.2019 Inngående brev Forsikringsavtale VS Entreprenør AS VS Entreprenør AS
2019/1239 20191211 11.12.2019 Utgående brev Skjøte for tinglysing - 15/375 i Engerdal kommune Kartverlet Tinglysing
2019/1819 20191211 11.12.2019 Inngående brev VARSEL OM OPPSTART OM MULIG SNØSCOOTERLED FRA ÅKRESTRØMMEN - ENGERDAL KOMMUNEGRENSE RENDALEN KOMMUNE Plan/næring/drift
2018/1515 20191211 11.12.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd - Dag Rønning LANDBRUKSDIREKTORATET
2019/1733 20191210 10.12.2019 Inngående brev Kjørebok 2016 - 2019 Hans Flobak
2019/1813 20191210 10.12.2019 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av ved og vedlikeholdsmidler Jo Ivar Løvseth
2019/1589 20191210 10.12.2019 Inngående brev Melding om hogst i vernskog - gnr 15/17 Glommen Mjøsen Skog
2019/1812 20191210 10.12.2019 Inngående brev Søknad ombygging av eksisterende driftsveg - gnr 15/14 Glommen Mjøsen Skog
2018/1743 20191210 10.12.2019 Inngående brev Melding om hogst i vernskog - gnr 15/14 Glommen-Mjøsen Skog
2017/49 20191210 10.12.2019 Inngående brev Feil innbetaling jordbruksfond - ber om at det blir tilbakebetalt Karin Danielsson
2019/1730 20191210 10.12.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark § 5c - Odd Ingar Heggeriset Odd Ingar Heggeriset
2019/1729 20191210 10.12.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark § 5c -Eva Birgit Edvang Graff Eva Birgit Edvang Graff
2019/1734 20191210 10.12.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark § 5b - Eimund Åsvang Eimund Åsvang
2019/1803 20191210 10.12.2019 Utgående brev Mangler - innlevert egenerklæring Olav Arne Kværneng
2018/1515 20191210 10.12.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om tilskudd og refusjon fra skogfond STATSKOG SF
2019/1482 20191210 10.12.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av tilbygg til fritidsbolig (BRA 30 m2) og anneks (BRA 26 m2) - 14/74/28 Skarvlia 4, Engerdal østfjell - delområde H3 - Svein Erik Korsnes ENGERDAL ØSTFJELL AS
2018/1491 20191210 10.12.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig (BRA 113 m2) - 14/74/49 Østfjellveien 569, Engerdal østfjell - delområde H3 - Engerdal Østfjell AS ENGERDAL ØSTFJELL AS
2018/999 20191210 10.12.2019 Inngående brev Svar ang. søknad om dispensasjon for oppføring av utedo/vedbod - BYA 10 m2 - GNR/BNR 161/1 - fritidsfeste 434/57/1 - Veundåsen - Engerdal kommune - Søker: Odd Ingar Heggeriset Hedmark fylkeskommune
2018/1491 20191210 10.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak - opphevelse av vedtak om avslag på søknad om oppføring av fritidsbolig - 14/74/47 Østfjellveien 569, Engerdal østfjell - delområde H3 ENGERDAL ØSTFJELL AS
2018/1515 20191210 10.12.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 15/23 i Engerdal (0434) Landbruksdirektoratet
2019/1811 20191210 10.12.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - gnr 14/36 Aktiv Eiendomsmegling Elverum AS
2019/1720 20191210 10.12.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark § 5b - Per Jan Sjøvold Per Jan Sjøvold
2019/917 20191210 10.12.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Konstituering - 100 % stilling - 9440 Enhetsleder - Helse og Velferd - 01.01.2020 - 31.03.2020 Andi C. Berndtsson
2019/1080 20191210 10.12.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Konstituering - 100 % stilling - 9440 Enhetsleder - Oppvekst - 01.01.2020 - 31.03.2020 Wenche K. Holdbak
2019/1683 20191210 10.12.2019 Inngående brev Høringuttalelse til budsjett 2020 - Engerdal Ungdomsråd Engerdal Ungdomsråd
Ingen tilgang 20191210 10.12.2019 Utgående brev Tilbud lån 2019 Kommunalbanken m.fl.
2019/1545 20191210 10.12.2019 Inngående brev Engerdal kommune - Detaljreguleringsplan - Femundshytta gnr/bnr 163/2 mfl. og 163/1 - fredningssak Hedmark fylkeskommune
2019/1351 20191210 10.12.2019 Utgående brev Eiendomsskatt for 14/451 Arne Hjermstad
2019/1810 20191210 10.12.2019 Inngående brev Uttalelse i forbindelse med bruk av tekniske løsninger/ selvbetjente kasser ved salg av alkoholdig drikk i butikk Helsedirektoratet
2019/1676 20191210 10.12.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting i henhold til varighet på vedtak - 100 % stilling - 7174 Sykepleier/BPA-assistent - Helse og Velferd - Habilitering og Avlastning - 10.11.2019 - 31.10.2020 Astrid Avtjern
2019/1597 20191210 10.12.2019 Utgående brev Svar på søknad - helsefagarbeider/hjelpepleier - midlertidige helgestillinger - Helse og velferd Thea Nesheim Bekk m.fl.
2019/635 20191210 10.12.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Vikariat - 60 % stilling - 7066 Fysioterapeut på pensjonistlønn - Helse og Velferd - 01.01.2020 - 30.04.2020 Trine-Lise Bjørnebye
2017/1460 20191210 10.12.2019 Utgående brev Ber om mer utfyllende planer reguleringsplan Hyllsjøen Sør Britt Laila Holmseth
2018/376 20191209 09.12.2019 Inngående brev Ny frist for oppfylle kravene i lærernormen Utdanningsdirektoratet
2019/95 20191209 09.12.2019 Inngående brev Innkalling til styremøte 13.12.2019 Hedmark-Revisjon IKS
2019/1761 20191209 09.12.2019 Inngående brev Etterspør dokumentasjon/korrespondanse vedrørende forsinkelse av fiber Asgeir Sæther
2019/1727 20191209 09.12.2019 Inngående brev Tillatelse til kryssing av veg med VA-ledning - Fv 26 Statens vegvesen
2019/72 20191209 09.12.2019 Inngående brev Informasjon om prosess rundt valg av styret i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Midt-Hedmark Brann- og redningsvesen
2019/1273 20191209 09.12.2019 Inngående brev Informasjon til samarbeidspartnere- forvaltning av rammeavtaler mottaksdrift Utlendingsdirektoratet - UDI
2019/1709 20191209 09.12.2019 Inngående brev Svar på anmodning om uttalelse til søknad om skjenkebevilling - 3.juledagsfest - Offentlig dansefest - Fjellvang, Drevsjø Politiet i Innlandet, Trysil Lensmannskontor
2019/1787 20191209 09.12.2019 Inngående brev Etterspør svar på spørsmål til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 - vedlikehold av vei Olav Bakken
2019/1683 20191209 09.12.2019 Inngående brev Høringsuttalelse budsjett 2020 - Engerdal Taxi Engerdal Taxi v/ Joar Dammen
2019/1787 20191209 09.12.2019 Utgående brev Svar på etterspørsel av svar på spørsmål til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 - vedlikehold av vei Olav Bakken
2019/1675 20191209 09.12.2019 Inngående brev Ber om at 434/165/1/159 settes utgått i matrikkelen Statskog SF
2019/1801 20191209 09.12.2019 Inngående brev REFUSJON AV KOSTNADER KNYTTET TIL BARN FRA ANDRE KOMMUNER I PRIVATE BARNEHAGER - 2016 - 2019 Opplæring og oppvekst
2019/1800 20191209 09.12.2019 Inngående brev Melding om utbetaling av tilskudd – Leirskoleopplæring Utdanningsdirektoratet
2019/608 20191209 09.12.2019 Inngående brev Innhenting av årsverk og antall deltakere i norskopplæringen 2019 Fylkesmannen i Innlandet
2016/147 20191209 09.12.2019 Inngående brev Melding om vedtak - Tilskudd - Informasjon/formidling Daniel Mortenssons boplass - Engerdal kommune Hedmark fylkeskommune
2019/1645 20191209 09.12.2019 Inngående brev Referat fra kontraktsmøte nr. 1 - 06.11.2019 ArealTek AS
2019/1645 20191209 09.12.2019 Inngående brev Referat fra kontraktsmøte nr. 2 - 04.12.2019 ArealTek AS
2019/1428 20191209 09.12.2019 Inngående brev Svar på brev av 26.11.2019 Femund Hytter AS
2019/1752 20191209 09.12.2019 Utgående brev Foreløpig svar - dispensasjon til å benytte snøscooterløypenettet før åpningstiden, gjelder kjøreopplæring Anne-Lises trafikkskole m.fl.
2019/1807 20191209 09.12.2019 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter - 01.12.2019 - 30.04.2022 for årene 2019 - 2020 - 2021 - 2022 Knut Bjørnar Pedersen
2019/221 20191209 09.12.2019 Utgående brev Delutbetaling av tilskudd - Viltfond 2019 - Høgskolen i Innlandet HØGSKOLEN I INNLANDET
2019/1783 20191209 09.12.2019 Utgående brev Vedrørende innsendt egenerklæring Jan Hjermestad
2019/1749 20191209 09.12.2019 Utgående brev Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - gnr 15/375 Ilona Pliadiene
2019/1760 20191209 09.12.2019 Utgående brev Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - gnr 3/213 Kari Persson
2019/1721 20191209 09.12.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark § 5b - Åge Danielsen Åge Danielsen
2019/1808 20191209 09.12.2019 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter - 01.09.2019 - 01.05.2020 for årene 2019 - 2023 Dennis Roger Nordahl
2019/1809 20191209 09.12.2019 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter 01.01.2020 - 31.12.2021 for årene 2020 - 2021 John Heggeriset
2019/1803 20191209 09.12.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - gnr 14/74/47 Sissel Berg Kverneng og Olav Arne Kverneng
2019/1806 20191209 09.12.2019 Utgående brev Svar vedrørende praksisplasser til jordmor studenter OsloMet
2019/1707 20191209 09.12.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Reidun Monica Olsen
2019/117 20191209 09.12.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Oda Østvang
2019/1597 20191209 09.12.2019 Utgående brev Tilbud om stilling - helsefagarbeider/hjelpepleier - midlertidig helgestilling - Helse og velferd Linda Sundal
2019/1604 20191209 09.12.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumenter før intervjuer - helsekoordinator 100 % fast stilling - Drevsjø asylmottak *****
2019/115 20191209 09.12.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Magnhild Søndmør
2019/1761 20191209 09.12.2019 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring - status fiber Asgeir Sæther
2019/1677 20191209 09.12.2019 Utgående brev Referat avklaringsmøte vedrørende detaljregulering Øregga massetak Helge Bakke m.fl.
2019/1754 20191209 09.12.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Tilkallingsvikar - Inntil 100 % stilling - 6572 Vaktmesterassistent - Plan, næring og teknikk - 01.12.2019 - 29.02.2019 Daniel Femundsenden
2019/1618 20191209 09.12.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Katrine Skogheim
2019/1597 20191209 09.12.2019 Inngående brev Takker midlertidig ja til tilbud om stilling - helsefagarbeider/hjelpepleier - midlertidig helgestilling - Helse og velferd Linda Sundal
2019/1545 20191209 09.12.2019 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart - Reguleringsplan for Engerdal sentrum - Engerdal FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/1406 20191209 09.12.2019 Utgående brev Avtale om refusjon skoleassistent - ***** ***** Trysil videregående skole
2019/1802 20191209 09.12.2019 Inngående brev Søknad om foreldrepermisjon Per Ola Søndmør
2019/581 20191206 06.12.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Engasjement vakant helgestilling - 16,67 % stilling - 7076 Hjelpepleier - Helse og Velferd - Forebyggende rehabilitering - 16.12.2019 - 15.06.2020 Maria Sandström
2019/1597 20191206 06.12.2019 Inngående brev Takker ja til tilbud om større stilling - helsefagarbeider/hjelpepleier - midlertidig helgestilling - Helse og velferd Efrem Habte
2019/1799 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad om tilførselsløype til snøscooterløype Ove Brennodden
2019/1771 20191206 06.12.2019 Utgående brev Utkast ny avtale - avtale om tilrettelegging om merking av snøscooterløype ..statsallmenning ENGERDAL FJELLSTYRE m.fl.
2018/1515 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd og skogfond Statskog Engerdal kommune - dokumentasjon Statskog SF
2019/1159 20191205 05.12.2019 Inngående brev Søknad om avkjørsel fra Fv 217 Hp01/m 8061 til nydyrket areal - fradelt fra gnr 161/1 Statens vegvesen
2019/221 20191205 05.12.2019 Inngående brev Rapport fra jerveprosjektgruppen Høgskolen i Innlandet
2019/11 20191205 05.12.2019 Inngående brev Grunneiers tillatelse til fylling av ujevnheter i deler av snøscooterløypetraseen Statskog SF
2019/1796 20191205 05.12.2019 Inngående brev Høringsbrev av forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag Klima- og miljødepartementet
2019/1643 20191205 05.12.2019 Inngående brev Erklæring ansvarsrett UTF VS Entreprenør AS
2019/1645 20191205 05.12.2019 Inngående brev Byggherrens SHA-plan ArealTek AS
2019/359 20191205 05.12.2019 Inngående brev Nasjonalparkkommunestatus - oppfølging etter kommunevalget 2019 post@npkl.no
2018/1666 20191205 05.12.2019 Inngående brev Utforming av nye forskrifter i kommunene og fylkeskommunene Kommunal og moderniseringsdepartementet
2018/1947 20191205 05.12.2019 Utgående brev Melding om vedtak deltagelse i uthusprosjektet Uthusprosjektet
2019/1793 20191205 05.12.2019 Inngående brev Innkalling til fellesmøte for nye kontrollutvalg i Sør-Østerdal - 15.01.20 Hedmark Revisjon IKS
2019/1060 20191205 05.12.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om sommerferieavviklingen i kommunens barnehager FAU - Drevsjø barnhage v/ leder Mari Øverstad m.fl.
2019/1787 20191205 05.12.2019 Utgående brev Svar vedrørende spørsmål til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 - vedlikehold av vei Olav Bakken
2018/1748 20191205 05.12.2019 Inngående brev Svar på søknad om ekstraordinært driftstilskudd sendt fra Utlendingsdirektoratet Utlendingsdirektoratet
2019/1797 20191205 05.12.2019 Inngående brev Kontroll av Drevsjø asylmottak 2019 - lukking av pålegg Utlendingsdirektoratet
2019/1797 20191205 05.12.2019 Inngående brev Rapport fra kontroll av Drevsjø asylmottak - kontraktsoppfølging av driftsavtalen - 2019 Utlendingsdirektoratet
2019/1797 20191205 05.12.2019 Inngående brev Rapport fra kontroll av Drevsjø asylmottak - kontraktsoppfølging av driftsavtalen - 2019 Utlendingsdirektoratet
2019/1773 20191205 05.12.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Christoffer Helgerud
2019/1139 20191205 05.12.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Else K. Eriksen
2019/1474 20191205 05.12.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Shaida A. Azeez
2019/1773 20191205 05.12.2019 Utgående brev Anmodning om politiattest Christoffer Helgerud
2019/1597 20191205 05.12.2019 Utgående brev Tilbud om stilling - helsefagarbeider/hjelpepleier - midlertidig helgestilling - Helse og velferd Efrem Habte
2019/895 20191205 05.12.2019 Utgående brev Svar på rapport 1-2019 fra stedlig kontroll av skatteopkreverkontoret Skatteetaten
2019/1789 20191205 05.12.2019 Inngående brev Informasjon om nye gebyrsatser i alkoholforskriften § 6-2 for 2020 Helsedirektoratet
2019/581 20191205 05.12.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Maria Sandström
2019/1625 20191205 05.12.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Engasjement - Ferievikar - 100 % stilling - Lege - Engerdal Helsesenter - 13.01.2020 - 25.01.2020 Klaus Henning Bunsen
2018/1975 20191205 05.12.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Jan Ole Johnsgård
2019/446 20191205 05.12.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Sonja Spånberg
2019/1795 20191205 05.12.2019 Inngående brev Regionalt planforum for Innlandet fylke - møteplan Innlandet fylkeskommune
2019/1785 20191205 05.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2019/175 20191205 05.12.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Tilkallingsvikar - Inntil 60 % stilling - 6572 Renholdsassistent - PLANTE - 20.11.2019 - 29.02.2020 Remigijus Lisauskas
2019/1798 20191205 05.12.2019 Inngående brev Søknad om overføring av ferie Amalie S. Kjeldstad
2019/1716 20191205 05.12.2019 Inngående brev Takker ja til tilbud om 80 % fast sykepleierstilling - institusjon Erik Olsson
2019/1790 20191205 05.12.2019 Inngående brev Forespørsel om leie av kommunal bolig Heggeriset Linda Opgård Rønning
2019/1158 20191205 05.12.2019 Inngående brev Fjerning av linje til frakoblet anlegg i Skoleveien 15 - Engerdal Eidsiva Nett AS
2019/1780 20191205 05.12.2019 Inngående brev Godkjent - Tilsynsrapport nr. 960638 - Ladestasjon Engerdal sentrum Eidsiva Nett AS
2019/1792 20191205 05.12.2019 Inngående brev Godkjent - Tilsynsrapport 960641 - Motorvarmekontakter nord for kirken - Engerdal kommune Eidsiva Nett AS
2019/664 20191205 05.12.2019 Inngående brev Ny TT-ordning for Innlandet fylkeskommune - informasjon til kommunene og anmodning om bistand Hedmark fylkeskommune
2019/1701 20191205 05.12.2019 Inngående brev Pandemiplanlegging - et verktøy for kommune og helseforetak Westrum, Bente
2019/1158 20191205 05.12.2019 Inngående brev Tilsynsrapport nr. 960356 - Godkjent - Vannpumpeanlegg - Skoleveien 15 Eidsiva Nett AS
2019/1791 20191205 05.12.2019 Inngående brev Varsel om vedtak - Tilsynsrapport nr. 960642 - Kabel under hovedtavle Eidsiva Nett AS
2019/1794 20191205 05.12.2019 Inngående brev Høring av rapporten fra ekspertutvalget om farlig avfall Klima- og miljødepartementet
2019/1787 20191204 04.12.2019 Inngående brev Spørsmål til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 - vedlikehold av vei Olav Bakken
Versjon:5.2.00