eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/800 20191011 11.10.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig (BRA 95 m2) - 14/519 Ingeniørsvingen 17, Engerdalsætra hytteområde - Femund Hytter AS FEMUND HYTTER AS
2019/1489 20191011 11.10.2019 Inngående brev Din uttalelse er bekreftet og vil bli behandlet av Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet
2019/120 20191011 11.10.2019 Inngående brev Tilleggstildeling skjønnsmidler omstillingsprosjekt 2019 FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/1366 20191011 11.10.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Kristian Bråtebæk
2018/592 20191011 11.10.2019 Utgående brev Engerdal Torg - Kafedriver ANNELANDET AS m.fl.
2018/1902 20191011 11.10.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Tilkallingsvikar - Inntil 100 % stilling - 7960 Lærer uten godkjent utdanning - Oppvekst - EBUS - 18.09.2019 - 19.06.2020 Kjell Erik Joten
2017/1047 20191011 11.10.2019 Utgående brev Referat fra møte angående tomtevalg Nordberget Arna Bækkedal m.fl.
2019/95 20191011 11.10.2019 Inngående brev HEDMARK REVISJON IKS - INNKALLING MØTE I STYRET TORSDAG 17.10.19 Hedmark Revisjon IKS
2019/1513 20191011 11.10.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Tilkallingsvikar - Inntil 100 % stilling - 7174 Sykepleier - Helse og Velferd - Institusjon - 08.10.2019 - 31.12.2019 Ingrid Kristina Molin
2019/1528 20191011 11.10.2019 Inngående brev Bruksendring - gnr 161/1/247 - Skogstua Leiv Erik Nymoe
2019/1529 20191011 11.10.2019 Inngående brev Melding om vedtak - Fordeling av spillemidler til arbeidet med Den kulturelle skolesekken i Hedmark 2019/2020 - Engerdal Hedmark fylkeskommune
2019/1526 20191011 11.10.2019 Inngående brev Hogstmelding - gnr 162/16 - Åsli Halvor Hansson
2019/1326 20191011 11.10.2019 Inngående brev Motorferdsel - Ådalskoiene Femundselva Historielag v/Reidar Åsgård
2019/1509 20191010 10.10.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Anne-Mette Sveen
2018/1030 20191010 10.10.2019 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev etter fullføring av matrikkelføring med utsatt oppmålingsforretning - gnr 14/501 ENGERDAL KOMMUNESKOGER KF m.fl.
2019/1521 20191010 10.10.2019 Inngående brev Brev om bemanningssituasjon Katrine Skogheim
2018/1030 20191010 10.10.2019 Utgående brev Underretning til gnr 14/516 Trine Langholen
2019/635 20191010 10.10.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Trine-Lise Bjørnebye
2019/385 20191010 10.10.2019 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev etter fullføring av matrikkelføring med utsatt oppmålingsforretning - gnr 14/510 Borghild S Martinsen m.fl.
2018/1883 20191010 10.10.2019 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev etter fullføring av matrikkelføring med utsatt oppmålingsforretning - gnr 14/507 Gerd Nuland m.fl.
2019/180 20191010 10.10.2019 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev etter fullføring av matrikkelføring med utsatt oppmålingsforretning - gnr 14/508 Kurt Arve Bøyum m.fl.
2019/1519 20191010 10.10.2019 Inngående brev Forbud mot fyring med fossil olje - påminnelse Fylkesmannen i Innlandet
2019/1367 20191010 10.10.2019 Utgående brev Henvendelse i forhold til sammenslåing av tinglyste eiendommer i jordskiftesak - 19-100327RFA-JTYN - gnr 14/55 Nord-Østerdal jordskifterett
2019/769 20191010 10.10.2019 Utgående brev Svar på henvendelse vedrørende feil i kart - gnr 14/55 - Hovden sæter Erling Søgård m.fl.
2019/1520 20191010 10.10.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - gnr 14/59 - Ingeniørsvingen 4 og Ingeniørsvingen 10 og Ingeniørsvingen 12 Femund Hytter Eiendom AS
2017/1047 20191010 10.10.2019 Inngående brev Referat fra møtet med Ordføreren 01.10.2019 Arna Bækkedal
2019/890 20191010 10.10.2019 Inngående brev Uttalelse fra medlemsmøte i Hytteeierforeningen Engerdal Østfjell Oddbjørn Flataker
2019/1242 20191010 10.10.2019 Inngående brev Vedrørende anmodning om høringsuttalelse fra Fylkesmannen Fylkesmannen i Innlandet
2019/180 20191010 10.10.2019 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev etter fullføring av matrikkelføring med utsatt oppmålingsforretning - gnr 14/509 Johnny Adsen m.fl.
2019/1513 20191010 10.10.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Ingrid Kristina Molin
2019/890 20191010 10.10.2019 Utgående brev Svar angående uttalelse fra medlemsmøte i Hytteeierforeningen Engerdal Østfjell Hytteeierforeninger Engerdal Østfjell
2018/1883 20191010 10.10.2019 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev etter fullføring av matrikkelføring med utsatt oppmålingsforretning - gnr 14/506 Christian Grafsrønningen m.fl.
2019/1516 20191010 10.10.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 14/35 - Tilbygg bolig - Engerdalsveien 1775 - Joachim Skogheim
2018/1846 20191010 10.10.2019 Utgående brev Referat fra Samarbeidsutvalget ved Engerdal barnehage 09.10.19 Nina Rønning m.fl.
2018/2067 20191010 10.10.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Tilkallingsvikar - Inntil 100 % stilling - 7076 Hjelpepleier - Helse og Velferd - Institusjon og forebyggende rehabilitering - 01.09.2019 - 29.02.2020 Ruth Andersen
2019/1525 20191010 10.10.2019 Inngående brev Bekymring vedrørende ***** ***** ***** ***** *****
2018/1030 20191010 10.10.2019 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev etter fullføring av matrikkelføring med utsatt oppmålingsforretning - gnr 14/500 Femund Hytter Eiendom AS m.fl.
2019/1366 20191010 10.10.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Tilkallingsvikar - Inntil 100 % stilling - 6572 Assistent - Oppvekst - Engerdal barnehage - 05.09.2019 - 31.07.2020 *****
2019/1393 20191010 10.10.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Tilkallingsvikar - Inntil 100 % stilling - 6572 Assistent - Oppvekst - Engerdal barnehage - 23.09.2019 - 31.07.2020 Mari Midtlie
2018/1978 20191010 10.10.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - 20 % stilling - 7960 Lærer ufaglært - Oppvekst - Voksenopplæringen - 07.10.2019 - 31.12.2019 Jorunn Sømåen
2019/680 20191009 09.10.2019 Inngående brev Kompensasjonsoppgave for merverdiavgift - 4. termin 2019 - revisors beretning Hedmark Revisjon IKS
2019/22 20191009 09.10.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av etablerertilskudd Gudmund Waldal
2019/1511 20191009 09.10.2019 Inngående brev Ny veileder - Snowboard- og freeskipark i alpinanlegg Kulturdepartementet
2019/277 20191009 09.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om dekning av utgifter til databriller Line M. Sandal
2019/203 20191009 09.10.2019 Inngående brev Tilskudd for våren 2019 - Opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge - Aldersgruppen 16-18 år - Kap 225 post 64 FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/800 20191009 09.10.2019 Inngående brev Snittegning Femund Hytter AS
2019/1273 20191009 09.10.2019 Inngående brev Kommuner i konkurranse om oppdrag for UDI NHO Service og Handel
2019/277 20191009 09.10.2019 Inngående brev Søknad om dekning av utgifter til databriller Line M. Sandal
2019/529 20191009 09.10.2019 Inngående brev Orientering om avgjørelse - 71901207 og 71806508 *****
2019/1368 20191009 09.10.2019 Utgående brev Svar på søknad - Bademester 20 % fast og badeassistent 10 % vikariat Asgeir Holmseth Snerten
2019/1506 20191009 09.10.2019 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for kjøring til isfiskevann - 15.10.2019 - 30.04.2022 for årene 2019 - 2022 Arnt Tommy Risbakken
2019/1321 20191009 09.10.2019 Inngående brev Forslag til kommunedelplan for klima og energi i Engerdal kommune - 2019-2028 Mattilsynet - Avdeling Glåmdal og Østerdal
2019/529 20191009 09.10.2019 Inngående brev Orientering om avgjørelse - 0434-00005183 *****
2019/529 20191009 09.10.2019 Inngående brev Orientering om avgjørelse - 0434 - 00005398 *****
2019/1475 20191009 09.10.2019 Inngående brev Svar vedrørende anslag på utbytte fra EEHAS Reidar Åsgård
2018/1922 20191008 08.10.2019 Utgående brev Spørsmål i forbindelse med utsettelse av klimasatsprosjektet Elsykkel låneordning for turister og innbyggere Miljødirektoratet
2019/1028 20191008 08.10.2019 Inngående brev Klage på avslag på søknad om autorisasjon som Besøkssenter Rovdyr Evenstad Miljødirektoratet
2019/574 20191008 08.10.2019 Inngående brev Styreprotokoll 16.9.19 - Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Midt-Hedmark Brann- og redningsvesen
2019/1472 20191008 08.10.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark § 5 c - Inge Åsvang Inge Åsvang
2019/1490 20191008 08.10.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark § 5c - Tina E. Thorvaldsen Boine Tina Thorvaldsen Boine
2019/1327 20191008 08.10.2019 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling - Fagansvarlig teknisk drift 100 % fast stilling - Plan Teknikk og Næring Ove Andreassen
2019/1494 20191008 08.10.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark § 5c - Lars Kristoffer Eggen Lars Kristoffer Eggen
2019/1505 20191008 08.10.2019 Inngående brev Utlysning- tilskudd til implementering av rammeplanen 2019. FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/48 20191008 08.10.2019 Inngående brev Vedtak om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Tilbakeføring av løe på Vestgårdsstranda Landbruksdirektoratet
2019/750 20191008 08.10.2019 Inngående brev Vedtak om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Istandsetting av gamle beiter og restaurering av Bergsetra Landbruksdirektoratet
2019/1288 20191008 08.10.2019 Inngående brev Lønnskrav - lokale forhandlinger kap. 3 fra NSF NSF v/Stine H. Spånberg
2019/1502 20191008 08.10.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Helen Birgitta Ekstrand
2019/1327 20191008 08.10.2019 Utgående brev Svar på søknad - Fagansvarlig Teknisk drift Engerdal kommune - 100 % fast stilling Rune Risbakken
2019/1327 20191008 08.10.2019 Utgående brev Svar på søknad - Fagansvarlig Teknisk drift Engerdal kommune - 100 % fast stilling Tom Berg-Nielsen
2019/663 20191008 08.10.2019 Inngående brev Vertskommunetilskudd for barnehageplass 3. kvartal 2019 Utlendingsdirektoratet
2019/1487 20191008 08.10.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Stefan Nymoen
2019/1174 20191008 08.10.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 2 grunneiendommer - gnr 3/94 3/94 i Engerdal kommune Kari Oppgård
2019/1174 20191008 08.10.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 2 grunneiendommer - gnr 3/94 3/94 i Engerdal kommune Marit Øvre
2019/1174 20191008 08.10.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 2 grunneiendommer - gnr 3/94 3/94 i Engerdal kommune Ole Opgård
2019/1174 20191008 08.10.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 2 grunneiendommer - gnr 3/94 3/94 i Engerdal kommune Engerdal Kommuneskoger Kf
2019/1174 20191008 08.10.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 2 grunneiendommer - gnr 3/94 3/94 i Engerdal kommune Ingunn Opgård
2019/1174 20191008 08.10.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 2 grunneiendommer - gnr 3/94 3/94 i Engerdal kommune Carl Einar Amundsen
2019/1174 20191008 08.10.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 2 grunneiendommer - gnr 3/94 3/94 i Engerdal kommune Bjørn Amundsen Dødsbo
2019/1364 20191008 08.10.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad om utslippstillatelse - nytt avløpsanlegg; tett tank (6 m3) for svartvann og slamavskiller (3 m3) m. infiltrasjon for gråvann - 165/309 Gjermundsvika 106, Sorken - Helge Bentzen TEK ENGERDAL LIMITED
2019/1311 20191008 08.10.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad om utslippstillatelse - nytt avløpsanlegg; tett tank (6 m3) for svartvann og slamavskiller (3 m3) m. infiltrasjon for gråvann - 165/1/203 Gjermundsvika 86, Sorken - Marianne Elden Honningsvåg TEK ENGERDAL LIMITED
2019/991 20191007 07.10.2019 Utgående brev Underretning til 4/24_NILSSON PER EGIL Per Egil Nilsson
2019/1497 20191007 07.10.2019 Inngående brev Melding om oppført uthus på Skjæret 10 - Engerdalssætra hytteområde - Hovden - gnr 14/481 Aud Rigmor og Arnfinn Haugen
2019/991 20191007 07.10.2019 Utgående brev Underretning til 4/6_OPGÅRD PER OLAV Per Olav Opgård
2019/991 20191007 07.10.2019 Utgående brev Underretning til 167/5_STATENS VEGVESEN REGION ØST STATENS VEGVESEN REGION ØST
2019/991 20191007 07.10.2019 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev etter klarlegging av eksisterende grense og grensejustering - gnr 4/24 Per Egil Nilsson
2019/611 20191007 07.10.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Tilkallingsvikar - Inntil 100 % stilling - 7210 Renholder - PLANTE/Støtte- og utvikling/Oppvekst - 06.09.2019 - 31.12.2019 Stefan Nymoen
2019/1288 20191007 07.10.2019 Inngående brev Samleskjema - Lokale forhandlinger 2019 - Kap. 5 - NITO NITO v/Sven Skaaret
2019/1496 20191007 07.10.2019 Inngående brev Forslag på medlemmer til det kommende eldrerådet for 2019 - 2023 Engerdal Pensjonistforening v/Arne Kristian Winge
2019/991 20191007 07.10.2019 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev etter klarlegging av eksisterende grense og grensejustering - gnr 4/14 Karstein Kjølvang
2019/1412 20191007 07.10.2019 Inngående brev Søknad - ID 905 - Sykepleier institusjon - 2 x 80 % fast *****
2019/1435 20191007 07.10.2019 Inngående brev Søknad - ID 906 - Pedagogisk leder - 2 x 100 % vikariat *****
2019/877 20191007 07.10.2019 Inngående brev Analyseresultater - 19.09.2019 - 04.10.2019 Synlab AB
2018/1792 20191007 07.10.2019 Inngående brev Vann og avløp i Engerdal Østfjell Tom Forberg
2019/1414 20191007 07.10.2019 Inngående brev Info + taushetserklæring Line Storsnes
2019/1494 20191007 07.10.2019 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter - Lars Kristoffer Eggen
2019/1495 20191007 07.10.2019 Inngående brev Marcusplass Johan Sundberg
2019/1495 20191007 07.10.2019 Inngående brev Kart over gammel ferdselsvei Marcusplass Johan Sundberg
2019/1288 20191007 07.10.2019 Inngående brev Kravskjema- Lokale lønnsforhandlinger kap.5 - 2019 - Naturviterne *****
2019/1288 20191007 07.10.2019 Inngående brev KRAV OM LØNNSTILLEG I LOKALE FORHANDLINGER - Legeforeningen *****
2019/877 20191007 07.10.2019 Inngående brev Analyseperiode - 19.09.2019 . 04.10.2019 Synlab AB
2019/1043 20191007 07.10.2019 Inngående brev Fordeling av ordinære skjønnsmidler for 2020 FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/1499 20191007 07.10.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - gnr 3/202 - Lisætra Greta og Geir Senderud
2019/633 20191007 07.10.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - 50 % stilling 01.07.2019-31.08.2019 og 40 % stilling 01.09.2019 - 31.10.2019 - 7451 Prosjektleder - Helse og Velferd - Prosjektarbeid - 01.07.2019 - 31.10.2019 Hege K. Bunes Finneid
2019/895 20191007 07.10.2019 Inngående brev Informasjon om overføring av skatteoppkreverfunksjonen Finansdepartementet
2018/1360 20191007 07.10.2019 Inngående brev Eiendomsskatt Telia Norge AS
2019/1475 20191004 04.10.2019 Inngående brev Anslag på utbytte fra EEHAS utbetalt etter GF våren 2020 Reidar Åsgård
2019/1448 20191004 04.10.2019 Utgående brev Refusjon for gjesteelev ***** ***** høsten 2019 *****
2019/1351 20191004 04.10.2019 Utgående brev Endring av eiendomsskatt for 165/1/208 Tor Morten Nees m.fl.
2019/542 20191004 04.10.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Tilkallingsvikar - Inntil 100 % stilling - 6572 Assistent - Helse og Velferd - 01.10.2019 - 31.03.2020 Annine Joten
2019/1493 20191004 04.10.2019 Inngående brev Budsjett for bruk av rentemidler fra skogfond i 2020 FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/1491 20191004 04.10.2019 Inngående brev Søknad om regionalt miljøtilskudd for Hedmark - 2019 Halvor Hansson
2019/1351 20191004 04.10.2019 Utgående brev Endring av eiendomsskatt for 164/77/39 Marius Dybwad m.fl.
2019/1351 20191004 04.10.2019 Utgående brev Endring av eiendomsskatt for 14/114 Berthe Nordgård
2018/1515 20191004 04.10.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 99999/3003 i Engerdal (0434) Landbruksdirektoratet
2019/1448 20191004 04.10.2019 Utgående brev Refusjonskrav til Trysil kommune for gjesteelev ***** ***** ***** høst 2019 *****
2019/877 20191004 04.10.2019 Inngående brev Midlertidig rapport - analyseresultat - 19.09.2019 Synlab AS
2019/1475 20191004 04.10.2019 Utgående brev Svar vedrørende anslag på utbytte fra EEHAS Reidar Åsgård
2019/1351 20191004 04.10.2019 Utgående brev Endring av eiendomsskatt for 15/111 Helge Sveinunggard
2019/461 20191004 04.10.2019 Inngående brev Budsjett og faktura IKA Opplandene 2020 Oppland fylkeskommune
2019/1351 20191004 04.10.2019 Utgående brev Eiendomsskatt for 14/455 Lene Cecilie Lillestu
2019/646 20191004 04.10.2019 Inngående brev Endring situasjonsplan - gnr 4/34 - utleiebolig Heggeriset Femund Bygg
2019/1490 20191004 04.10.2019 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter - 01.11.2019 - 30.04.2022 Tina E. Thorvaldsen Boine
2019/1482 20191004 04.10.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - Nybygg anneks og tilbygg fritidsbolig - gnr 14/74/28 - Skarvlia 4 - Engerdal Østfjell Svein Erik Korsnes
2019/1173 20191004 04.10.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 2 grunneiendommer fra gnr 4/3 i Engerdal kommune Per Olav Opgård
2019/1173 20191004 04.10.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 2 grunneiendommer fra gnr 4/3 i Engerdal kommune Tore Lillestu
2019/1173 20191004 04.10.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 2 grunneiendommer fra gnr 4/3 i Engerdal kommune Trond Dersyd
2017/49 20191003 03.10.2019 Inngående brev Søknad om utsettelse - platting for utefôring av ammeku - tilskudd jordbruksfond Jens Georg Waldal
2019/1046 20191003 03.10.2019 Inngående brev Forslag fra kraftskatteutvalget – Konsesjonskraftordningen foreslås avviklet Kommunekraft AS
2018/1515 20191003 03.10.2019 Inngående brev Refusjon Skogfond - Skogplanting Per Nysted
2019/72 20191003 03.10.2019 Inngående brev Oppsigelse av verv i forliksråd Thore Joten
2019/1486 20191003 03.10.2019 Inngående brev Søknad om midler til trafikksikkerhetstiltak i kommunen Statens vegvesen
2019/1484 20191003 03.10.2019 Inngående brev Ny selskapsavtale for Hedmark Revisjon IKS Hedmark Revisjon IKS
2019/1483 20191003 03.10.2019 Inngående brev Høringsbrev - Forskrift om prosjektstøtte til nasjonale minoriteter Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2019/1327 20191003 03.10.2019 Utgående brev Tilbud om stilling - Fagansvarlig teknisk drift 100 % fast stilling - Plan Teknikk og Næring Ove Andreassen
2019/1146 20191003 03.10.2019 Inngående brev Sametingets uttalelse etter befaring - Reguleringsplan Femundshytta, Engerdal kommune Samediggi/Sametinget
2018/1846 20191003 03.10.2019 Utgående brev Innkalling til samarbeidsmøte ved Engerdal barnehage 09.10.19 Bjørg Sletmoen m.fl.
2019/1242 20191003 03.10.2019 Inngående brev Uttalelse til søknad om punktutbedringer av eksisterende skogsbilveg - gnr/bnr 164/1 - Engerdal Hedmark fylkeskommune
2019/646 20191003 03.10.2019 Inngående brev Svar på nabovarsel etter flytting av garasje Engerdal Kommuneskoger KF
2019/1485 20191003 03.10.2019 Inngående brev Innovasjonsbarometeret 2020 KS
2019/542 20191003 03.10.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Annine Joten
2018/1332 20191003 03.10.2019 Inngående brev Sametingets uttalelse etter befaring - Nydyrking på gnr 164/1/91 - Engerdal kommune Samediggi/Sametinget
2018/1515 20191003 03.10.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 99999/3003 i Engerdal (0434) Landbruksdirektoratet
2018/1515 20191003 03.10.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 99999/3003 i Engerdal (0434) Landbruksdirektoratet
2019/1489 20191003 03.10.2019 Inngående brev Høringsbrev - forslag til endring i forskrift om tilskudd til private barnehager - frist 13.11.19 Utdanningsdirektoratet
2019/1288 20191003 03.10.2019 Inngående brev Lønnskrav - lokale forhandlinger kap. 3 fra FO FO v/Andi Cornelia Berndtsson
2019/1313 20191003 03.10.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av anneks (BRA 24 m2) - 14/339 Østfjellveien 343, Engerdal østfjell - delområde A-F - Trond Andersen ENGERDAL ØSTFJELL AS
2019/72 20191003 03.10.2019 Inngående brev Nye fjellstyrer Norges Fjellstyresamband
2018/1978 20191002 02.10.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Jorunn Sømåen
2019/1254 20191002 02.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om SFO-tilbud i høstferien 2019 Shaida Abdulla Azeez
2016/1287 20191002 02.10.2019 Utgående brev Søknad om stedsutviklingsmidler - Trafikksikkerhetstiltak Statens Vegvesen
2018/999 20191002 02.10.2019 Inngående brev Vedr. lang saksbehandling Statskog SF
2019/1245 20191002 02.10.2019 Utgående brev Oversendelse av tinglyst skjøte - Røsetra gnr 6/136 Kristin Bechholm og Kjell Odden
2018/1515 20191002 02.10.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 99999/3003 i Engerdal (0434) Landbruksdirektoratet
2019/203 20191002 02.10.2019 Inngående brev Tilskudd for våren 2019 - opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge - grunnskoleopplæring for asylsøkere i aldersgruppen 6-15 år Utdanningsdirektoratet
2019/1288 20191002 02.10.2019 Inngående brev Lønnskrav kpt. 3 - Fagforbundet *****
2019/554 20191002 02.10.2019 Inngående brev Analyseresultater - 19.09.19 - 30.09.19 Synlab AS
2019/1368 20191002 02.10.2019 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling som bademester - 20 % fast - svømmehallen på Ebus Stefan Nymoen
2019/1479 20191002 02.10.2019 Inngående brev Bekreftelse på anmeldt forhold Innlandet politidistrikt - Elverum politistasjon
2019/552 20191002 02.10.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Vikariat - 100 % stilling - 7451 Barnehagestyrer - Oppvekst - Engerdal barnehage - 01.10.2019 - 30.11.2019 Hans Andre Myhren
2019/1482 20191002 02.10.2019 Inngående brev Opplysninger gitt i nabovarsel og kvittering for nabovarsel - gnr 14/74/28 - Skarvlia 4 - Engerdal Østfjell Svein Erik Korsnes
2019/1254 20191002 02.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om SFO-tilbud i høstferien 2019 Kine Vestad
2019/49 20191002 02.10.2019 Inngående brev Vertskommunetilskudd 4. kvartal 2019 Utlendingsdirektoratet
2019/202 20191002 02.10.2019 Inngående brev Analyseresultater - 19.09.19 - 39.09.19 Synlab AS
2019/64 20191002 02.10.2019 Inngående brev Kjørebok - Motorferdsel i utmark - 2019 Gudmund Hole
2019/1340 20191002 02.10.2019 Utgående brev Invitasjon til intervju - virksomhetsleder institusjon 100 % fast stilling - Helse og velferd *****
2019/1340 20191002 02.10.2019 Utgående brev Invitasjon til intervju - virksomhetsleder institusjon 100 % fast stilling - Helse og velferd *****
2019/1360 20191001 01.10.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - utslippstillatelse - gnr 161/102 - Sundveien 650 Tek Engerdal
2019/372 20191001 01.10.2019 Inngående brev Informasjon om den nye kommuneloven - konstituerende møter i kommunestyre og fylkesting Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2019/1478 20191001 01.10.2019 Inngående brev Høring og offentlig ettersyn - kommunedelplan for klima og energi 2019 - 2030 - Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal kommune
2019/272 20191001 01.10.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Tilkallingsvikar - Inntil 100 % stilling - 7960 Lærer uten godkjent utdanning - Oppvekst - EBUS - 18.09.2019 - 19.06.2020 Tommy Skoglund
2019/8 20191001 01.10.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Tilkallingsvikar - Inntil 100 % stilling - 7076 Hjelpepleier - Helse og Velferd - Institusjon - 01.10.2019 - 31.03.2020 Sandra Åkerblad
2019/549 20191001 01.10.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr 14/512 - Ingeniørsvingen 19 Femund Hytter AS
2019/754 20191001 01.10.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr 14/59 - Ingeniørsvingen 24 - Femund Hytter AS
2017/1047 20191001 01.10.2019 Utgående brev Avtale - framføring av grøft Silje Helen Gjermunds m.fl.
2019/1368 20191001 01.10.2019 Utgående brev Tilbud om stilling som bademester - 20 % fast - svømmehallen på Ebus Stefan Nymoen
2018/1584 20191001 01.10.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr 14/510 - Ingeniørsvingen 8 - Femund Hytter AS
2019/1474 20191001 01.10.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Shaida Azeez
2019/95 20191001 01.10.2019 Inngående brev Oppfølging av sak om status på Innlandet fylkeskommunes valg av revisor i representantskapet 24.09.2019 - status for Hedmark Revisjon IKS Hedmark-Revisjon IKS
2019/1376 20191001 01.10.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark - §5 c - Tor Erik Edvang Tor Erik Edvang
2019/1472 20191001 01.10.2019 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 Inge Åsvang
2019/1368 20191001 01.10.2019 Inngående brev Svar på forslag til innstilling *****
2019/1368 20191001 01.10.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumenter før ansettelse Fagforbundet og Delta m.fl.
2019/512 20191001 01.10.2019 Inngående brev RAPPORTERING - FORBRUK FELLINGSFORSØK I 2019 FOR INTERKOMMUNALT FELLINGSLAG NORD-ØSTERDAL OG ENGERDAL Rådmannen.Landbruk og miljø
2019/552 20191001 01.10.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Hans Andrè Myhren
2018/1826 20191001 01.10.2019 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av garasje - 14/114 Engerdalsveien 2217, Engerdal - Berthe Nordgård AS ARKITEKTBUA
2019/1313 20191001 01.10.2019 Inngående brev Snittegning Engerdal Østfjell AS
2019/1471 20190930 30.09.2019 Inngående brev Boligstiftelsene - uttalelse til brev fra Stiftelsesforeningen KS
2017/1290 20190930 30.09.2019 Inngående brev Vedrørende søknad om rydding av skog i forbindelse med Stedsutvikling Drevsjø-Blokkodden Statskog -SF
2019/1469 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad bruks- og fasadeendring fra garasje til anneks - gnr 165/59 - Femundveien 755 Unni Brager
2019/1468 20190930 30.09.2019 Inngående brev Høringsbrev - forslag til endringer i forskrift om studieforbund og nettskoler Kunnskapsdepartementet
2019/381 20190930 30.09.2019 Inngående brev Kopi av epost til Narve Fredheim - Grunneiers tillatelse til grøfting - gnr 165/210 og gnr 165/233 Statskog SF
2019/347 20190930 30.09.2019 Inngående brev Påminnelse - Frist for rapportering om forbruk på fellingsforsøk i 2019 Fylkesmannen i Innlandet
2019/1420 20190930 30.09.2019 Inngående brev Kopi av epost til Engerdal Fjellstyre - Søknad om tillatelse til vedlikehold av snøskuterløypene - Engerdal Snøscooterforening Statskog SF
2019/1276 20190930 30.09.2019 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i voksenopplæringsloven og friskoleloven Kunnskapsdepartementet
2018/2091 20190930 30.09.2019 Inngående brev Engerdal kommune sin behandling av Fjellservice Engerdal AS Fjellservice Engerdal AS
2019/448 20190930 30.09.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Tilkallingsvikar - Inntil 40 % - 7174 Sykepleier på pensjonist lønn - Helse og Velferd - 01.08.2019 - 31.12.2019 Eva Hellan
2019/448 20190930 30.09.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Inntil 100 % stilling - 9451 Virksomhetsleder på pensjonist lønn - Helse og Velferd - Institusjon - 16.09.2019 - 31.12.2019 Eva Hellan
2018/2046 20190930 30.09.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Vikariat - Inntil 81 % stilling - 7076 Hjelpepleier - Helse og Velferd - Solgløtt - 01.10.2019 - 31.10.2019 Idun Hyllvang
2019/1245 20190930 30.09.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument Kartverket
2019/1368 20190930 30.09.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - bademester/badeassistent Asgeir Holmseth Snerten m.fl.
2019/1313 20190930 30.09.2019 Inngående brev Naboerklæring 14/140/30 Bjoern Engemobakken
2019/1467 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter - 01.12.2019 - 30.04.2020 Knut Brenna
2019/1424 20190930 30.09.2019 Utgående brev Opprop til Telenor - stopp nedleggelse av bebudet fasttelefon - oppretthold vedlikehold av telefonlinjene i Elgå - Elgådalen - Guttu - Valdalsfjellet Ristin M. Mortensson
2019/1435 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad - ID 906 - Pedagogisk leder - 2 x 100 % vikariat *****
2019/1424 20190930 30.09.2019 Inngående brev Opprop til Telenor - stopp nedleggelse av bebudet fasttelefon - oppretthold vedlikehold av telefonlinjene i Elgå - Elgådalen - Guttu - Valdalsfjellet (OPEN) Tommy Ottosen
2019/1470 20190930 30.09.2019 Utgående brev Kontroll av lekeplassutstyr høst 2019 *****
2015/721 20190930 30.09.2019 Inngående brev Tilsagn BB-15/02 til gjennomføring av ny sender - Granberget - Engerdal kommune omdisponering av midler Hedmark fylkeskommune
2018/1515 20190930 30.09.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 14/63 i Engerdal (0434) Landbruksdirektoratet
2019/1414 20190930 30.09.2019 Inngående brev Brev til nye kommunestyrerepresentanter - lokal ruspolitikk Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan
2017/1290 20190930 30.09.2019 Utgående brev Søknad om rydding av skog i forbindelse med Stedsutvikling Drevsjø-Blokkodden Statskog SF
2017/513 20190930 30.09.2019 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av garasje - 164/77/39 Blåbærlia 15, Tjønnodden - Eek Bygg AS EEK BYGG AS
2019/1340 20190930 30.09.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumenter før intervjuer - Virksomhetsleder Institusjon 100 % fast NSF v/Stine S. Husfloen m.fl.
2019/1448 20190930 30.09.2019 Utgående brev Refusjonskrav for gjesteelev høsten 2019 *****
2019/1243 20190930 30.09.2019 Inngående brev Tillegg til og utdypning av klage datert 18.09.19 Inger Åse Kjærnli
2019/1466 20190927 27.09.2019 Inngående brev Høringsbrev - Forslag til forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2018/1791 20190927 27.09.2019 Inngående brev Angående fjellstyrets vedtak i sak 43.19 - Avtale om snøskuterløyper på statsallmenningen Statskog SF
2019/1465 20190927 27.09.2019 Inngående brev Høringsbrev - Ny forskrift om miljø og helse i barnehager, skoler og skolefritidsordninger Helse- og omsorgsdepartementet
2019/1452 20190927 27.09.2019 Inngående brev Kopi av brev til Engerdal Fjellstyre - Grunneiers tillatelse til bruk av gamle søppelplasser som deponi for slakteavfall fra elgjakta 2019 Statskog SF
2019/95 20190927 27.09.2019 Inngående brev Vedtatt Årsbudsjett 2020 - og økonomiplan 2020-2023 - Hedmark Revisjon IKS Hedmark-Revisjon IKS
2019/611 20190927 27.09.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Stefan Nymoen
2018/1515 20190927 27.09.2019 Utgående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - GNR landbruksregisteret Ellen Fauske Bleness
2019/1288 20190927 27.09.2019 Inngående brev Lønnskrav kpt.3 - Utdanningsforbundet Utdanningsforbundet v/Torhild Morgestad
2019/606 20190927 27.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om støtte til bok om Østerdalen Forlaget Historie og Kultur
2019/1340 20190927 27.09.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - virksomhetsleder institusjon 100 % fast stilling Valerij Chalilov m.fl.
2018/1748 20190927 27.09.2019 Inngående brev Ekstraordinære driftsmidler - Drevsjø asylmottak Udi - Utlendingsdirektoratet
2019/890 20190927 27.09.2019 Inngående brev Kopi av epost til Engerdal Østfjell Hytteeierforening - kopi av innkalling til ekstraordinært årsmøte i Engerdal Utmarkslag Halvor Svenkerud
2019/890 20190927 27.09.2019 Inngående brev Kopi av epost til Halvor Svenkerud - vedrørende ekstraordinært årsmøte i Engerdal Utmarkslag Engerdal Østfjell Hytteeierforening v/ Oddbjørn Flataker
2019/1393 20190927 27.09.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Mari Midtlie
2019/1288 20190927 27.09.2019 Inngående brev Krav om lønnstillegg i lokale forhandlinger - kap. 3 og kap. 5 forhandlinger 2019 *****
2019/1328 20190927 27.09.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad om utslippstillatelse - nedsetting av tett tank (3 m3) for svartvann fra vakumtoalett - 3/168 Storkjølvegen 76, Jons hytteområde - Helge Andreassen BYGGEPLAN AS
2019/188 20190926 26.09.2019 Inngående brev Analyseresultater - 18.09.19 - 25.09.19 Synlab AS
2019/1464 20190926 26.09.2019 Inngående brev Referat med vedlegg fra møte i OSU 22.05.19 Sykehuset Innlandet HF, avd. for Samhandling og brukermedvirkning
2019/186 20190926 26.09.2019 Inngående brev Analyseresultater - 18.09.19 - 25.09.19 Synlab AS
2019/677 20190926 26.09.2019 Inngående brev Informasjon fra Landbruksdirektoratet Landbruksdirektoratet
2019/1093 20190926 26.09.2019 Inngående brev Kommentar til merknad - nabovarsel Brit Marit Zakrisson
2019/1459 20190926 26.09.2019 Inngående brev Tjønnodden hytteområde - gnr 164/77/101 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Bråthen, Sigrid Kristin og Widar Eek Bygg AS
2019/1271 20190926 26.09.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark § 5c - Leif Inge Kvilten Leif Inge Kvilten
2019/1254 20190926 26.09.2019 Inngående brev Søknad om SFO-tilbud i høstferien 2019 Kine Vestad og Ståle Sømåen
2016/973 20190926 26.09.2019 Inngående brev Anmodning om sluttutbetaling - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 2016 Sømåen Samdrift DA
2019/1462 20190926 26.09.2019 Inngående brev Kartlegging av personer i alderen 0-49 år med nedsatt funksjonsevne med vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven om langtidsplass - frist 03.10.19 Fylkesmannen i Innlandet
2019/1463 20190926 26.09.2019 Inngående brev Elevundersøkelsen 2019 åpner 01.10.19 Utdanningsdirektoratet
2018/1817 20190926 26.09.2019 Inngående brev Nasjonale prøver – husk fristen for skåring av åpne oppgaver Utdanningsdirektoratet
2019/1231 20190925 25.09.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad om utslippstillatelse - nytt avløpsanlegg; slamavskiller (4 m3) m. infiltrasjon - 3/73 Heggeriset vest 54 - Harald Rygh HARALD RYGH RÅDGIVENDE INGENIØR
2018/1792 20190925 25.09.2019 Inngående brev Overtakelsesprotokoll J-feltet og kopi fra styremøte EU 16.09.2019 Engerdal Utmarklag
2018/2067 20190925 25.09.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Ruth Andersen
2019/1254 20190925 25.09.2019 Inngående brev Søknad om SFO-tilbud i høstferien 2019 Shaida Azeez Abdulla
2019/1443 20190925 25.09.2019 Utgående brev Svar på undersøkelse - oppfølgingsnotat Finn Vaagan
2018/2046 20190925 25.09.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Idun Hyllvang
2019/1322 20190925 25.09.2019 Utgående brev Anbefaling om masseuttak og 60-sone gjennom Kvilten grend i Engerdal kommune Statens Vegvesen Region Øst
2019/1454 20190925 25.09.2019 Utgående brev Informasjon om seniorpolitisk tiltak Anna Omang
Versjon:5.2.00