eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/1378 20171013 13.10.2017 Inngående brev Søknad - ID 796 - Miljøarbeider 100 % fast - Drevsjø asylmottak *****
2017/1378 20171013 13.10.2017 Inngående brev Søknad - ID 796 - Miljøarbeider 100 % fast - Drevsjø asylmottak *****
2017/1378 20171013 13.10.2017 Inngående brev Søknad - ID 796 - Miljøarbeider 100 % fast - Drevsjø asylmottak *****
2016/1706 20171013 13.10.2017 Inngående brev Søknad om benyttelse av fritidsabonnement for renovasjon. Per Ivar Vestues
2017/1488 20171013 13.10.2017 Inngående brev Søknad - ID 799 - Bibliotekar *****
2016/1889 20171013 13.10.2017 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd jfr. saks nr. PS 17/66 av 14.09.2017 Engerdalsdagene
2017/1506 20171013 13.10.2017 Inngående brev Forslag til bevarings- og kassasjonsplan for IKA-Opplandene - Høring Ika Opplandene
2017/1278 20171012 12.10.2017 Inngående brev Uttalelse - bygging av traktorvei - Tverrfjell-Lien - Engerdal kommune Hedmark fylkeskommune
2017/1378 20171012 12.10.2017 Inngående brev Søknad - ID 796 - Miljøarbeider 100 % fast - Drevsjø asylmottak *****
2017/1378 20171012 12.10.2017 Inngående brev Søknad - ID 796 - Miljøarbeider 100 % fast - Drevsjø asylmottak *****
2017/1378 20171012 12.10.2017 Inngående brev Søknad - ID 796 - Miljøarbeider 100 % fast - Drevsjø asylmottak *****
2017/104 20171012 12.10.2017 Inngående brev Analyseresultater perioden 20.09.17 - 06.10.17- Engerdalsetra vannverk Alcontrol AS
2017/102 20171012 12.10.2017 Inngående brev Analyseresultater perioden 20.09.17 - 06.10.17 - Hylleråsen vannverk Allcontrol AS
2017/1352 20171012 12.10.2017 Inngående brev Søknad - ID 795 - Kokk 100 % vikariat - Fjellheimen leirskole *****
2017/1504 20171012 12.10.2017 Inngående brev Krav om matrikulering av eksisterende uregistrert festegrunn - Tomt nr. 44 Volbrenna - Matrikkelloven § 13 jfr. matrikkelforskriften § 31 Karl Olav Bogevold
2015/171 20171012 12.10.2017 Inngående brev Tilskudd våren 2017 - opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge - kap. 0225 post 64 Fylkesmannen i Hedmark
2017/103 20171012 12.10.2017 Inngående brev Analyseresultater perioden 20.09.17 - 06.10.17 - Volbrenna vannverk Alcontrol AS
2017/106 20171012 12.10.2017 Inngående brev Analyseresultat perioden 20.09.17 - 06.10.17 - Sølen vannverk Alcontrol AS
2017/105 20171012 12.10.2017 Inngående brev Analyserapport perioden 20.09.17 - 06.10.17 - Engerdal vannverk Alcontrol AS
2017/1352 20171012 12.10.2017 Inngående brev Søknad ledig stillingen som kokk *****
2017/444 20171012 12.10.2017 Inngående brev Lønnskrav - Jan Ekeland *****
2017/1505 20171012 12.10.2017 Inngående brev Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - Tiltak etter pbl § 20-1m - 3/2 Per Olav Opgård
2017/560 20171012 12.10.2017 Utgående brev Eiendomsskatt for 165/333 Sheila Angela B Johansen m.fl.
2017/1488 20171012 12.10.2017 Inngående brev Søknad - ID 799 - Bibliotekar *****
2016/1525 20171012 12.10.2017 Inngående brev Skogplanting 2017 - Eget arbeid Engerdal Kommuneskoger KF
2017/560 20171012 12.10.2017 Utgående brev Eiendomsskatt for 14/418 Inger Johanne Mortensrud m.fl.
2016/1602 20171012 12.10.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Grunneiendom med utsatt oppmåling gnr14/464 i Engerdal kommune Anne Lise Kvilaas
2016/1602 20171012 12.10.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Grunneiendom med utsatt oppmåling gnr 14/464 i Engerdal kommune Mats Langstrand
2017/560 20171012 12.10.2017 Utgående brev Endring av eiendomsskatt 14/14/11 Patrick Andreassen m.fl.
2016/1602 20171012 12.10.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Grunneiendom med utsatt oppmåling gnr 14/464 i Engerdal kommune Bente Jorunn Dretvik
2015/988 20171012 12.10.2017 Utgående brev Videreformidling av tilleggsopplysninger i saken *****
2017/560 20171012 12.10.2017 Utgående brev Endring av eiendomsskatt for 14/40 Jan Hendrik Schaaphok m.fl.
2017/1462 20171012 12.10.2017 Utgående brev Godkjenning av hogst i vernskog - Bruksrettvirke - Statskog v/Sigbjørn Martinsen Sigbjørn Martinsen
2017/560 20171012 12.10.2017 Utgående brev Endring av eiendomsskatt for 1/124 HYLLERÅSEN AS
2016/1602 20171012 12.10.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Grunneiendom med utsatt oppmåling gnr14/464 i Engerdal kommune Morten Sundbakken
2016/1602 20171012 12.10.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Grunneiendom med utsatt oppmåling gnr 14/464 i Engerdal kommune Jan Erik Nordgård
2016/1602 20171012 12.10.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Grunneiendom med utsatt oppmåling gnr14/465 i Engerdal kommune Jan Erik Nordgård
2016/1602 20171012 12.10.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Grunneiendom med utsatt oppmåling gnr 14/465 i Engerdal kommune Marianne Jørgensen
2016/1602 20171012 12.10.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Grunneiendom med utsatt oppmåling gnr 14/465 i Engerdal kommune Svein Ole Skogan
2016/1602 20171012 12.10.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Grunneiendom med utsatt oppmåling gnr 14/465 i Engerdal kommune Marte Elise S Olafsbye
2017/560 20171012 12.10.2017 Utgående brev Endring av eiendomsskatt for 14/74/22 Ole Ingvoldstad m.fl.
2017/1378 20171012 12.10.2017 Inngående brev Søknad - ID 796 - Miljøarbeider 100 % fast - Drevsjø asylmottak *****
2017/1489 20171012 12.10.2017 Utgående brev Registrert konsesjonsforhold gnr162 bnr22 - gnr165bnr168/278/279 Hågen Bentzen
2017/560 20171012 12.10.2017 Utgående brev Endring av eiendomsskatt for 161/113 Egil Sundet
2017/1378 20171011 11.10.2017 Inngående brev Søknad - ID 796 - Miljøarbeider 100 % fast - Drevsjø asylmottak *****
2017/489 20171011 11.10.2017 Inngående brev Søknad om plass i barnehage *****
2017/1497 20171011 11.10.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - Riving av våningshus - gnr 165/298 - Risbakken 44 Per Jan Sjøvold
2017/1496 20171011 11.10.2017 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - gnr 165/55 - Katrine Kleiven
2017/1484 20171011 11.10.2017 Inngående brev Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2015 og 2016 med sosiale tjenester i NAV Statens helsetilsyn - Helsetilsynet
2017/1502 20171011 11.10.2017 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter - 01.11.2017 - 30.04.2020 Dagfinn Lillestu
2015/514 20171011 11.10.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr 3/156 - Storkjølvegen 40 Sundtvetens Håndverkssnekkeri v/Stig Sundtveten
2017/1503 20171011 11.10.2017 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for kjøring til isfiskevann - 01.11.2017 - 30.04.2020 Mary Lillestu
2017/1378 20171011 11.10.2017 Inngående brev Søknad - ID 796 - Miljøarbeider 100 % fast - Drevsjø asylmottak *****
2017/1434 20171010 10.10.2017 Utgående brev Registrering av konsesjonsforhold gnr 15/357 - Kathrine Gamborg Andreassen Kathrine Elisabeth Gamborg Andreassen
2017/1501 20171010 10.10.2017 Inngående brev Vedtak om samtykke + gebyr Arbeidstilsynet
2017/1491 20171010 10.10.2017 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter - 01.11.2017 - 30.04.2018 John Kvilten
2017/1492 20171010 10.10.2017 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for kjøring til isfiskevann - 01.11.2017 - 30.04.2019 Per Jan Sjøvold
2017/1378 20171010 10.10.2017 Inngående brev Søknad - ID 796 - Miljøarbeider 100 % fast - Drevsjø asylmottak *****
2017/1471 20171010 10.10.2017 Inngående brev Nasjonal transportplan 2018-2029 - Handlingsprogram - utsatt frist Hedmark fylkeskommune
2017/1476 20171010 10.10.2017 Utgående brev Oversendelse av registrert konsesjonsforhold Gnr 15/358 Kristine Wifladt Andersen
2016/234 20171010 10.10.2017 Utgående brev Underretning om matrikkelføring av jordskiftesak - 15-198085RFA-JTYN Buviken vestre STATSKOG SF m.fl.
2017/1485 20171010 10.10.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg sanitæranlegg - gnr 164/32 - Båtstø Camping - Båtstøa 12 Tove Elgåen
2017/1490 20171010 10.10.2017 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - gnr 165/168, gnr 165/278 og gnr 165/279 Hågen Bentzen
2017/1102 20171010 10.10.2017 Inngående brev Søknad om leie av Engerdalshallen skoleåret 2017/2018 - Senior herrer - mandager fra kl. 18:00 til kl. 19:30 ENGERDAL SPORTSKLUBB c/o Roald Andersen
2017/1378 20171010 10.10.2017 Inngående brev Søknad - ID 796 - Miljøarbeider 100 % fast - Drevsjø asylmottak *****
2017/1494 20171010 10.10.2017 Inngående brev Folkehelsestrategi - oppsummering fra dialogmøte 03.10.17 Folkehelse
2017/1489 20171010 10.10.2017 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - gnr 162/22 Hågen Bentzen
Ingen tilgang 20171010 10.10.2017 Utgående brev Underretning til 14/74/12_LANGFLOEN TERJE Terje Langfloen
Ingen tilgang 20171010 10.10.2017 Utgående brev Underretning til 14/74/14_LANGFLOEN TERJE Terje Langfloen
Ingen tilgang 20171010 10.10.2017 Utgående brev Underretning til 14/74/23_LANGFLOEN TERJE Terje Langfloen
Ingen tilgang 20171010 10.10.2017 Utgående brev Underretning til 14/74/24_LANGFLOEN TERJE Terje Langfloen
Ingen tilgang 20171010 10.10.2017 Utgående brev Underretning til 14/83_LYNNE KAROLINE ELISABETH Karoline Elisabeth Lynne
Ingen tilgang 20171010 10.10.2017 Utgående brev Underretning til 14/83_LYNNE LARS EVEN Lars Even Lynne
Ingen tilgang 20171010 10.10.2017 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev - gnr 14/74/12 og 14/83/48 - Midttoppen Lise Mari D Lyberg m.fl.
Ingen tilgang 20171010 10.10.2017 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev - gnr 14/264 - Midttoppen Finn Trudvang
2017/1365 20171010 10.10.2017 Utgående brev Oversendelse av registrert konsesjonsforhold Gnr 15/356 ENGERDAL KOMMUNESKOGER KF
2016/234 20171010 10.10.2017 Utgående brev Melding om matrikkelføring av avsluttet jordskiftesak - 15-198085RFA-JTYN Buviken Vestre Nord-Østerdal Jordskifterett
2017/1233 20171010 10.10.2017 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev - gnr 15/169 - Østlia Sør Ilona Pliadiene
Ingen tilgang 20171010 10.10.2017 Utgående brev Underretning til 14/74_LANGFLOEN TERJE Terje Langfloen
2017/1474 20171010 10.10.2017 Utgående brev Oversendelse av registrert konsesjonsforhold Gnr 14/485 FEMUND HYTTER AS
2017/1475 20171010 10.10.2017 Utgående brev Oversendelse av registrert konsesjonsforhold Gnr 14/481 FEMUND HYTTER AS
2017/1310 20171010 10.10.2017 Utgående brev Oversendelse av dokumenter før intervjuer - daglig leder for Frivilligsentralen Bjarne Granli m.fl.
2017/1487 20171010 10.10.2017 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - Garasje til fritidsbolig - gnr 14/462 Johnny Bjørke
2017/1233 20171010 10.10.2017 Utgående brev Underretning til 15/132_MOREN ROAR Roar Moren
2017/1233 20171010 10.10.2017 Utgående brev Underretning til 15/170_MOREN MARIT S ENGERBAKK Marit S Engerbakk Moren
2017/1233 20171010 10.10.2017 Utgående brev Underretning til 15/170_MOREN ROAR Roar Moren
2017/1412 20171010 10.10.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Klarlegging av eksisterende grense gnr 14/204 i Engerdal kommune Marit Liheim
2017/1412 20171010 10.10.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Klarlegging av eksisterende grense gnr 14/204 i Engerdal kommune Karsten Omang
2017/1310 20171010 10.10.2017 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - daglig leder for Frivilligsentralen Asgeir Sæther m.fl.
2017/1233 20171010 10.10.2017 Utgående brev Underretning til 15/2_NÆSHEIM OLA Ola Næsheim
2017/1233 20171010 10.10.2017 Utgående brev Underretning til 15/132_MOREN MARIT S ENGERBAKK Marit S Engerbakk Moren
2017/1159 20171010 10.10.2017 Utgående brev Underretning til 15/20/68_NORDBY AAGE Aage Nordby
2017/1159 20171010 10.10.2017 Utgående brev Underretning til 15/20/68_NORDBY TONE MARIE Tone Marie Nordby
2017/1159 20171010 10.10.2017 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev og bekreftet grunnbokutskrift - gnr 15/359 - Øvre Knulmyrvei Randi Sletmoen
2015/988 20171009 09.10.2017 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avløsertilskudd og dokumentasjon på utbetaling av lønn og skatt *****
2017/1430 20171009 09.10.2017 Inngående brev Forespørsel om logopedtilbud i nærliggende kommuner Åmot kommune
2017/1479 20171009 09.10.2017 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for oppkjøring av skiløyper i Søre Elvdal - 2017 - 2020 Kåre Johnny Øien
2017/1352 20171009 09.10.2017 Inngående brev Søknad - ID 795 - Kokk 100 % vikariat - Fjellheimen leirskole *****
2017/1414 20171009 09.10.2017 Inngående brev Søknad - ID 797 - Stallassistent 15 % fast - Fjellheimen Leirskole *****
2017/1478 20171009 09.10.2017 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter - 2017 - 2020 Kåre Johnny Øien
2017/1480 20171009 09.10.2017 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter - 2017 - 2020 Katarina Ryvang
2017/1481 20171009 09.10.2017 Inngående brev Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid i Engerdal kommune 2018 Sekretariat for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal
2017/1366 20171009 09.10.2017 Inngående brev Varsel om oppmålingsforretning - gnr 15/7/64 - Gløtveien 3 Engerdal kommune v/Plan, næring og teknikk
2017/1368 20171009 09.10.2017 Inngående brev Varsel om oppmålingsforretning - gnr 15/7/66 - Gløtveien 8 Engerdal kommune v/Plan, næring og teknikk
2017/599 20171006 06.10.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr 14/474 - Olabrenna - Femund Hytter AS
2017/1475 20171006 06.10.2017 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - gnr 14/481 - Aud Rigmor og Arnfinn Haugen
2017/1473 20171006 06.10.2017 Inngående brev Høringsdokument - Forslag til endring i byggteknisk forskrift (TEK17) om energikrav til bygninger med laftede yttervegger Direktoratet for byggkvalitet
2017/1378 20171006 06.10.2017 Inngående brev Søknad - Ledig stilling - miljøarbeider 100 % fast - Drevsjø statlige asylsøkermottak *****
2017/1476 20171006 06.10.2017 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - gnr 15/358 Kristine Andersen Wifladt
2017/623 20171006 06.10.2017 Utgående brev Ferdigattest - nytt avløpsanlegg - 165/313 - Svartodden 122, Sorken - Ole Martin Kveseth TEK ENGERDAL LIMITED
2017/213 20171006 06.10.2017 Inngående brev Tildelingsbrev - Tilskudd til bredbåndsutbygging 2017 - Sømådalen Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
2017/213 20171006 06.10.2017 Inngående brev Tildelingsbrev - Tilskudd til bredbåndsutbygging 2017 - Drevsjø S Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
2017/1474 20171006 06.10.2017 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - gnr 14/485 Svein Erik Søgård og Rowena Reyes-Søgård
2017/1495 20171006 06.10.2017 Inngående brev Tillatelse til riving av målebu i Røa-kanalen - Hylla kraftverk - Engerdal kommune - Eidsiva Vannkraft AS Norges vassdrags- og energidirektorat
2017/560 20171005 05.10.2017 Utgående brev Endring av eiendomsskatt for 14/350 Johannes Haukvik
2017/198 20171005 05.10.2017 Inngående brev Plan for drenering Fanny Tollebeke
2017/836 20171005 05.10.2017 Utgående brev Underretning til 15/50_BERG OLAUG NÆSHEIM Olaug Næsheim Berg
2017/836 20171005 05.10.2017 Utgående brev Underretning til 15/50_FLEISCHER SYNNØVE Synnøve Fleischer
2017/836 20171005 05.10.2017 Utgående brev Underretning til 15/4/3_HOELSTAD ELISABETH M M Elisabeth Margrethe Myhre Hoelstad
2017/836 20171005 05.10.2017 Utgående brev Underretning til 15/4/3_HOELSTAD JENS Jens Hoelstad
2017/836 20171005 05.10.2017 Utgående brev Underretning til 15/4/9_KNEPPE IDA SMEDSBERG Ida Smedsberg Kneppe
2017/836 20171005 05.10.2017 Utgående brev Underretning til 15/4/9_KNEPPE PER KRISTIAN Per Kristian Kneppe
2016/234 20171005 05.10.2017 Inngående brev Melding avslutta jordskiftesak - gnr 162/1 og 162/1/13 - tinglysingsutdrag - Buviken Vestre - Nord-Østerdal Jordskifterett
2017/1303 20171005 05.10.2017 Inngående brev Svar ang. forslag til mindre endring av reguleringsplan for Engerdalssætra hytteområde - Engerdal kommune Hedmark fylkeskommune
2017/1466 20171005 05.10.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - Nybygg bolig og garasje - gnr 14/455 - Lene Cecilie Lillestu
2017/29 20171005 05.10.2017 Inngående brev Søknad om tilskudd - UBARKET 2018 - Musikkglede for barn og unge Stiftelsen Tømmerstock
2016/1348 20171005 05.10.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr 162/1/87 - Veslebuvika Anderssen + Fremming AS
2017/1226 20171005 05.10.2017 Utgående brev Invitasjon til intervju - sekretær 70 % - Støtte og utvikling *****
2017/1465 20171005 05.10.2017 Inngående brev Høringsbrev - Forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven Det kongelige Klima- og miljøverndepartement
2017/560 20171005 05.10.2017 Utgående brev Endring av eiendomsskatt for 15/296 Nina Synnøve Tvedte Benth m.fl.
Ingen tilgang 20171005 05.10.2017 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av fritidsbolig (BRA 71 m2) - 163/27 Jonasvollen 546, Jonasvollen - Rolf André Langen RØROS BYGG AS
2017/836 20171005 05.10.2017 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev og bekreftet grunnbokutskrift - gnr 15/358 - Kløvstien 11 Engerdal kommuneskoger KF (etter fullmakt) m.fl.
2017/1464 20171005 05.10.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - rehabilitering av eksisterende anlegg - gnr 165/81 Tek Engerdal
2016/1687 20171005 05.10.2017 Inngående brev Referat fra møte om kunstgressbane Fotballgruppa v/Arne Lund
2017/1469 20171005 05.10.2017 Inngående brev Kopi av brev til Norges geologiske undersøkelse av 02.10.2017 - Femundsmarka og Gutulia nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra lov om minste flyhøyde over verneområder - Norges geologiske undersøkelse Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/1238 20171005 05.10.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad om utslippstillatelse - nytt avløpsanlegg; tett tank (6 m3) for svartvann og slamavskiller (3 m3) m. infiltrasjon for gråvann - 162/1/161 Gloføklia vest 21, Gloføklia - Terje Falldalen TEK ENGERDAL LIMITED
2017/560 20171005 05.10.2017 Utgående brev Eiendomsskatt for gnr14/301 Hanne Elisabeth Myhre
2017/1373 20171005 05.10.2017 Utgående brev Svar på spørsmål vedr. takvinkel Ingolf Lund
2017/1249 20171004 04.10.2017 Utgående brev Svar på søknad om stipend Diederik Van Oost
2017/1190 20171004 04.10.2017 Utgående brev Svar på søknad om konsesjon - gnr 165/187 Marit Synnøve Hjemgård
2017/641 20171004 04.10.2017 Utgående brev TV-aksjonen 2017 - Unicef Astrid Johnsgård m.fl.
2017/560 20171004 04.10.2017 Utgående brev Endring av eiendomsskatt for 14/434 Hans Petter Aanby m.fl.
2017/1420 20171004 04.10.2017 Inngående brev Søknad - ID 798 - Pedagogisk leder 100 % fast *****
2017/1424 20171004 04.10.2017 Utgående brev Registrert konsesjonsforhold Gnr 14/140/26 - Ingunn og Bård Svarstad Bård Karsten Svarstad
2017/1344 20171004 04.10.2017 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev etter grensejustering - gnr 14/458 - Lykkestaven 16 Thorbjørn Haugen
2017/1369 20171004 04.10.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av grunneiendom fra gnr 15/7 i Engerdal kommune ENGERDAL KOMMUNESKOGER KF
2017/1369 20171004 04.10.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av grunneiendom fra gnr 15/7 i Engerdal kommune Jan Erik Nordgård
2017/1369 20171004 04.10.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av grunneiendom fra gnr 15/7 i Engerdal kommune Dag Hedin
2017/1462 20171004 04.10.2017 Inngående brev Bruksrettvirke på Statsallmenningen - Melding om drift i vernskog Sigbjørn Martinsen
2017/752 20171004 04.10.2017 Inngående brev Melding om vedtak: Forskrift om snøskuterløyper i Trysil kommune - endelig behandling Trysil kommune
2017/1463 20171004 04.10.2017 Inngående brev Oppgave over utvist virke til bruksrett/rotsalg på Statsallmenningen i Engerdal 2016 Sigbjørn Martinsen
2016/1508 20171004 04.10.2017 Inngående brev Melding om avgjørelse - Sak 16-105129REN-JTYN Volbrenna Nord-Østerdal Jordskifterett
2016/1183 20171004 04.10.2017 Inngående brev Melding om avgjørelse - Sak 16-105129REN-JTYN Volbrenna Nord-Østerdal Jordskifterett
2016/1508 20171004 04.10.2017 Utgående brev Jordskiftesak - sak 16-105129REN-JTYN -Volbrenna - gnr 15/7 Nord-Østerdal Jordskifterett
2017/1394 20171004 04.10.2017 Utgående brev Vedrørende søknad om dispensasjon - opprettelse av punktfeste - Styggdalssetra STATSKOG SF
2017/1446 20171004 04.10.2017 Utgående brev Registrert konsesjonsforhold Gnr 14/86 - Jan Ekeland Jan Ekeland
2017/1448 20171004 04.10.2017 Utgående brev Registrering av konsesjonsforhold - Gnr 162 Bnr 31/37/45 Hans Berg
2017/198 20171004 04.10.2017 Utgående brev Dreneringstilskudd - behov for mer informasjon Fanny Tollebeke
2017/1442 20171004 04.10.2017 Utgående brev Registrering av konsesjonsforhold Gnr 15/352 - Kirsti Halseth Kirsti Halseth
2017/49 20171004 04.10.2017 Utgående brev Til registrerte eiere av gårdsbruk/småbruk i Engerdal kommune Kåre Einar Berg
2017/1435 20171004 04.10.2017 Utgående brev Søknad om tidligpensjon for jordbrukere FYLKESMANNEN I HEDMARK
2017/77 20171004 04.10.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Sandra Åkerblad
2017/49 20171004 04.10.2017 Utgående brev Til registrerte eiere av gårdsbruk/småbruk i Engerdal kommune May Tone Myrvold
2017/1444 20171004 04.10.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark § 5c - Lars Kristoffer Eggen Lars Kristoffer Eggen
2017/49 20171004 04.10.2017 Utgående brev Til registrerte eiere av gårdsbruk/småbruk i Engerdal kommune Alf Nilsen
2017/1458 20171004 04.10.2017 Inngående brev Søknad om tilskudd Tradisjonsbåten Femund AS
2017/49 20171004 04.10.2017 Utgående brev Til registrerte eiere av gårdsbruk/småbruk i Engerdal kommune Per Magne Eriksson
2017/1214 20171004 04.10.2017 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev og bekreftet grunnbokutskrift - gnr 1/134 - Gammelsetra Øistein Andersen
2017/49 20171004 04.10.2017 Utgående brev Til registrerte eiere av gårdsbruk/småbruk i Engerdal kommune Kay Børge Torset
2016/975 20171004 04.10.2017 Utgående brev Dreneringstilskudd - sluttutbetaling Fylkesmannen i Hedmark
2017/49 20171004 04.10.2017 Utgående brev Til registrerte eiere av gårdsbruk/småbruk i Engerdal kommune Kari Turid Brenodden
2017/49 20171004 04.10.2017 Utgående brev Til registrerte eiere av gårdsbruk/småbruk i Engerdal kommune Kjell Johnny Karlsen
2017/49 20171004 04.10.2017 Utgående brev Til registrerte eiere av gårdsbruk/småbruk i Engerdal kommune Kåre Olav Elgaaen
2017/49 20171004 04.10.2017 Utgående brev Til registrerte eiere av gårdsbruk/småbruk i Engerdal kommune Sigurd Eggen
2017/49 20171004 04.10.2017 Utgående brev Til registrerte eiere av gårdsbruk/småbruk i Engerdal kommune Elias Buviken
2017/77 20171004 04.10.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Fanny Tollebeke
2017/49 20171004 04.10.2017 Utgående brev Til registrerte eiere av gårdsbruk/småbruk i Engerdal kommune Johan Sverre Langsjøen
2017/49 20171004 04.10.2017 Utgående brev Til registrerte eiere av gårdsbruk/småbruk i Engerdal kommune Anne-Britt Langsjøen
2017/641 20171004 04.10.2017 Utgående brev TV-aksjonen 2017 - Unicef Anne Lise Sylen m.fl.
2017/1367 20171004 04.10.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av grunneiendom fra gnr 15/7 i Engerdal kommune ENGERDAL KOMMUNESKOGER KF
2017/1367 20171004 04.10.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av grunneiendom fra gnr 15/7 i Engerdal kommune Dag Hedin
2017/560 20171004 04.10.2017 Utgående brev Eiendomsskatt for 14/462 Johnny Milnor Bjørke
Ingen tilgang 20171004 04.10.2017 Inngående brev Fullmakt oppmålingsforretning Jo Gaute Åsgård og Berit Dønheim
2017/1343 20171004 04.10.2017 Utgående brev Svar på melding om bygning som er unntatt søknadsplikt - oppføring av uthus (BRA 8 m2) - 14/140/37 Vinterveien 42, Engerdal Østfjell, delområde A-F Sigmund Falch
2017/1344 20171004 04.10.2017 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev etter grensejustering - gnr 14/453 - Lykkestaven 18 Heidi Engen Fjeldstad
2017/1404 20171004 04.10.2017 Utgående brev Registrering av konsesjonsforhold gnr 15/355 - Karl Asbjørn og Unni Karlsen Karl Asbjørn Karlsen
2017/49 20171004 04.10.2017 Utgående brev Til registrerte eiere av gårdsbruk/småbruk i Engerdal kommune Bjørn Magnar Østmo
2017/77 20171004 04.10.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Inger Jakobsen
2017/49 20171004 04.10.2017 Utgående brev Til registrerte eiere av gårdsbruk/småbruk i Engerdal kommune Knut Magne Fredheim
2017/1214 20171004 04.10.2017 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev etter grensejustering - gnr 1/59 - Gammelsetra Øistein Andersen m.fl.
2017/49 20171004 04.10.2017 Utgående brev Til registrerte eiere av gårdsbruk/småbruk i Engerdal kommune Tormund Kalen Elgåen
2017/1247 20171004 04.10.2017 Utgående brev Landbruksfaglig uttalelse vedrørende ny utvisning av seter på statsallmenningen i Engerdal - gnr 161/46 ENGERDAL FJELLSTYRE
2017/1374 20171004 04.10.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark § 5b - Eimund Åsvang Eimund Åsvang
2017/1295 20171004 04.10.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig (BRA 84 m2) - 14/482 Skjæret 12, Engerdalsætra hytteområde - Femund Hytter AS FEMUND HYTTER AS
2017/77 20171004 04.10.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Remigijus Lisauskas
2017/77 20171004 04.10.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Trine-Lise Bjørnebye
2017/444 20171003 03.10.2017 Inngående brev Lønnskrav - tariffoppgjøret 2017 - mellomoppgjør - Kravskjema NSF kap.3 og 4 NSF v/Julie Spånberg Husfloen
2017/221 20171003 03.10.2017 Inngående brev Rapport 2 etter kontorkontroll av skatteoppkreverfunksjonen for Engerdal kommune 2017 Skatt Øst Oslo
2017/444 20171003 03.10.2017 Inngående brev Lønnskrav - tariffoppgjøret 2017 - mellomoppgjør *****
2017/624 20171003 03.10.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr 165/312 Tek-Engerdal
2017/1448 20171003 03.10.2017 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - gnr 162/31, gnr 162/37 og gnr 162/45 Tone Svarthaug
2016/1775 20171003 03.10.2017 Inngående brev Klagerett på vedtak om assistert retur Utlendingdirektoratet, Region Indre Østland
2017/444 20171003 03.10.2017 Inngående brev Lønnskrav - tariffoppgjøret 2017 - mellomoppgjør - Fagforbundets krav i kap 3 og 4 Fagforbundet v/Bjarne Granli
2017/1451 20171003 03.10.2017 Inngående brev Informasjonsbrev til kommunene om matsvinn Det kongelige Klima- og miljøverndepartement
2017/444 20171003 03.10.2017 Inngående brev Lønnskrav - tariffoppgjøret 2017 - mellomoppgjør *****
2017/1378 20171003 03.10.2017 Inngående brev Søknad - ID 796 - Miljøarbeider 100 % fast - Drevsjø asylmottak *****
2017/1446 20171003 03.10.2017 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - gnr 14/86 Jan Ekeland
2017/1448 20171003 03.10.2017 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - gnr 162/31, gnr 162/37 og gnr 162/45 Hans Berg
2017/1448 20171003 03.10.2017 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - gnr 162/31, gnr 162/37 og gnr 162/45 Magne Berg
2017/1448 20171003 03.10.2017 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - gnr 162/31, gnr 162/37 og gnr 162/45 Siv Berg
2017/1393 20171003 03.10.2017 Inngående brev Purring på svar - søknad driftstilskudd privat barnehage Sømådalen Barnehage DA
2017/444 20171003 03.10.2017 Inngående brev Lønnskrav - tariffoppgjøret 2017 - mellomoppgjør *****
2017/946 20171003 03.10.2017 Inngående brev Informasjon om bosetting av flyktninger 2018 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2017/1414 20171003 03.10.2017 Inngående brev Søknad - ID 797 - Stallassistent 15 % fast - Fjellheimen Leirskole *****
2017/1427 20171003 03.10.2017 Inngående brev Søknad om regionalt miljøtilskudd i Hedmark - 2017 Ole Jonny Kolbu
2016/1508 20171003 03.10.2017 Inngående brev Registrering i matrikkelen - gnr 15/62 Nord-Østerdal Jordskifterett
2017/1455 20171003 03.10.2017 Inngående brev Høringsdokument - statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene Det kongelige Klima- og miljøverndepartement
2017/444 20171003 03.10.2017 Inngående brev Lønnskrav - tariffoppgjøret 2017 - mellomoppgjør *****
2017/1453 20171003 03.10.2017 Inngående brev Kvittering for innmelding av farlig stoff Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
2017/444 20171003 03.10.2017 Inngående brev Lønnskrav - tariffoppgjøret 2017 - mellomoppgjør - Utdanningsforbundet - krav i kap 3 og 4 Utdanningsforbundet v/Torhild Morgestad
2017/1454 20171003 03.10.2017 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom i henhold til konsesjonsloven - gnr 14/482 Engerdal Kommuneskoger KF
2017/444 20171003 03.10.2017 Inngående brev Lønnskrav - tariffoppgjøret 2017 - mellomoppgjør - Kravskjema Naturviterne kap. 5 Naturviterne v/Katrine Kleiven
2017/444 20171003 03.10.2017 Inngående brev Lønnskrav - tariffoppgjøret 2017 - mellomoppgjør - Lønnskrav NITO 2017 NITO v/Sven Skaaret
2017/444 20171003 03.10.2017 Inngående brev Lønnskrav - tariffoppgjøret 2017 - mellomoppgjør - Kravskjema Naturviterne kap. 3 Naturviterne v/Katrine Kleiven
2017/444 20171003 03.10.2017 Inngående brev Lønnskrav - tariffoppgjøret 2017 - mellomoppgjør *****
2017/1378 20171003 03.10.2017 Inngående brev Søknad - ID 796 - Miljøarbeider 100 % fast - Drevsjø asylmottak *****
2017/1016 20171003 03.10.2017 Inngående brev Spørsmål i forbindelse med egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr165/15/23 Statskog SF
Ingen tilgang 20171003 03.10.2017 Utgående brev Svar på søknad om dekning av utgifter til databriller Kaja Bentzen Olsson
2017/77 20171002 02.10.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Undis Breen
2017/77 20171002 02.10.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Synne Louise Berger
2017/1277 20171002 02.10.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av tilbygg til fritidsbolig (BRA 5 m2) - 162/1/142 Gloføklia øst 19, Gloføklia - Trond Bjønness Trond Bjønness
2016/1282 20171002 02.10.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad om utslippstillatelse - nedsetting av tett tank ( 3 m3) for svartvann fra Aqua Green toalett - 6/109 Litlrøåsvegen 856, Litlrøåsen - Ingvald A. Håberget Ingvald Arvid Håberget
2017/1226 20171002 02.10.2017 Inngående brev Trekker søknaden - sekretær 70 % vikariat - Støtte og utvikling *****
2017/77 20171002 02.10.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Agneta Jakobsson
2017/77 20171002 02.10.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Fatma Alhashidi
Ingen tilgang 20171002 02.10.2017 Utgående brev Gjelder utbetaling av tilskudd fra fondet for allmennyttige formål/fellesgoder - Isbane på Drevsjø vedtak i 2013 Per Ola Soendmør
2015/198 20171002 02.10.2017 Utgående brev Varsel om tilbaketrekking av tilskudd fra Femundfondet - Engerdal sankerlag innkjøp av Radiobjeller Ole Andre Storsnes
Ingen tilgang 20171002 02.10.2017 Utgående brev Sluttutbetaling av tilskudd fra næringsfondet - Videre utvikling av Rørosmat SA RØROSMAT SA
2017/1378 20171002 02.10.2017 Inngående brev Søknad - ID 796 - Miljøarbeider 100 % fast - Drevsjø asylmottak *****
2017/1378 20171002 02.10.2017 Inngående brev Søknad - ID 796 - Miljøarbeider 100 % fast - Drevsjø asylmottak *****
2017/1414 20171002 02.10.2017 Inngående brev Søknad - ID 797 - Stallassistent 15 % fast - Fjellheimen Leirskole *****
2017/1420 20171002 02.10.2017 Inngående brev Søknad - ID 798 - Pedagogisk leder 100 % fast *****
2017/1444 20171002 02.10.2017 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter - 01.10.2017 - 01.05.2020 Lars Kristoffer Eggen
2017/1445 20171002 02.10.2017 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter - 01.11.2017 - 01.05.2020 Carl Morten Boine
2017/1310 20171002 02.10.2017 Inngående brev Søknad - ID 794 - Daglig leder - Frivilligsentralen *****
2017/1310 20171002 02.10.2017 Inngående brev Søknad - ID 794 - Daglig leder - Frivilligsentralen *****
2017/1310 20171002 02.10.2017 Inngående brev Søknad - ID 794 - Daglig leder - Frivilligsentralen *****
2017/1310 20171002 02.10.2017 Inngående brev Søknad - ID 794 - Daglig leder - Frivilligsentralen *****
2017/1310 20171002 02.10.2017 Inngående brev Søknad - ID 794 - Daglig leder - Frivilligsentralen *****
2017/1310 20171002 02.10.2017 Inngående brev Søknad - ID 794 - Daglig leder - Frivilligsentralen *****
Versjon:5.2.00