eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2016/1287 20190617 17.06.2019 Inngående brev Ønsker vedrørende sykkelvei Engerdal sentrum - sendt til Statens Vegvesen Engerdal samfunnshus og vel
2019/763 20190617 17.06.2019 Inngående brev Kopi av epost til Olav Bakken - Endelig svar på anke - begjæring om innsyn - Engerdal kommune Abakus
2019/792 20190617 17.06.2019 Inngående brev Kommentar til svar vedrørende befaring snøbrøyting Olav Bakken
2019/823 20190617 17.06.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Motorferdsel i utmark § 6 - Anne Westgård Anmarkrud Anne Westgård Anmarkrud
2019/856 20190617 17.06.2019 Utgående brev Melding om vedtak - godkjenning av søknad om dispensasjon fra avstandsbestemmelsene vedr. oppføring av uthus (ca. 10 m2) - 15/228 Østfjellveien 368, Engerdal østfjell - delområde A-F Jon Olav Gjervan
2019/128 20190617 17.06.2019 Inngående brev Kjørebok - Motorferdsel i utmark - 2019 Sameiet Istern Fiskelag v/Thore Joten
2019/985 20190617 17.06.2019 Inngående brev Søknad om justering av bomavgift - Tverrfjellsetervegen Tverrfjellsetervegen v/ Gjermund Gjermunds
2019/896 20190617 17.06.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Motorferdsel i utmark § 6 - NIVA NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING
2019/881 20190617 17.06.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Motorferdsel i utmark § 6 - Dagfinn Lillestu Dagfinn Lillestu
2019/388 20190617 17.06.2019 Utgående brev Melding om vedtak - godkjenning av søknad om dispensasjon for oppføring av gapahuk (10 m2) - 132/1 v/ Røåstjønna, Hylleråsen Gammelsætra Hytteforening v/Anstein Sandberg
2019/173 20190617 17.06.2019 Inngående brev Endringer i vilkår for og behandling av søknader om tilskudd til idrettsanlegg i kommunene Kulturdepartementet
2019/989 20190617 17.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale som sensor for muntlig eksamen ved Engerdal barne- og ungdomsskole 14.06.2019 Tine G. Sagmoen
2019/990 20190617 17.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale som sensor for muntlig eksamen ved Engerdal barne- og ungdomsskole 14.06.2019 Elisabeth Sørdal
2019/844 20190617 17.06.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Motorferdsel i utmark § 6 - Engerdal Utmarkslag v/Finn Vaagan Finn Vaagan
2019/899 20190617 17.06.2019 Utgående brev Godkjenning av bestandsplan og tildeling av kvotefri jakt på rådyr - Viltstellområde III ENGERDAL FJELLSTYRE
2019/861 20190617 17.06.2019 Inngående brev Søknad - ID 893 - Enhetsleder 100 % fast - Plan, næring og teknikk *****
2018/914 20190617 17.06.2019 Utgående brev Svar på søknad om dispensasjon - Femund brygge BYGGEPLAN AS
2019/784 20190617 17.06.2019 Utgående brev Fastsetting av elgkvote Sylen - 2019 Thore Joten
2019/883 20190617 17.06.2019 Utgående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - gnr 14/59 - Ingeniørsvingen 23 og Ingeniørsvingen 26 FEMUND HYTTER EIENDOM AS
2019/388 20190617 17.06.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av gapahuk (BYA 10 m2) - 132/1 v/ Røåstjønna - Gammelsætra Hytteforening Gammelsætra Hytteforening v/ Anstein Sandberg
2019/968 20190617 17.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Fast tilsetting - 100 % stilling - 7066 Fysioterapeut - Helse og Velferd - Forebyggende rehabilitering - 01.08.2019 - Preben Løvli
2019/620 20190617 17.06.2019 Utgående brev Endelig svar på betalte vann og avløpavgifter Gnr 14/40 Jan Hendrik Schaaphok
2018/1071 20190617 17.06.2019 Inngående brev Søknad om ferdig attest - gnr 14/492 - Haretråkket 9 Solheimhytta AS
2019/986 20190617 17.06.2019 Inngående brev Høringsbrev - Endringer i alkoholloven - Vinmonopolets åpningstid og salg og skjenking i samme lokale i tilknytning til bryggeri - frist 13.09.2019 Helse- og omsorgsdepartementet
2019/988 20190617 17.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale som sensor for muntlig eksamen ved Engerdal barne- og ungdomsskole 14.06.2019 Lisa Råtrø
2019/880 20190617 17.06.2019 Inngående brev Svar på anmodning om uttalelse til søknad om skjenkebevilling - Teaterforestilling "Anna i ødemarka" - 8. - 11. august 2019 - Kopparleden Teaterlag Engerdal kommune - Sosialtjenesten
2019/773 20190617 17.06.2019 Inngående brev Ønsker begrunnelse vedrørende intervju *****
2019/570 20190617 17.06.2019 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev etter fullføring av matrikkelføring med utsatt oppmålingsforretning - gnr 14/513 ENGERDAL KOMMUNESKOGER KF
2019/883 20190617 17.06.2019 Utgående brev Oversendelse av bekreftet grunnbokutskrift og matrikkelbrev - gnr 14/514 og 14/515 - Ingeniørsvingen 23 og 26 ENGERDAL KOMMUNESKOGER KF
2019/785 20190617 17.06.2019 Utgående brev Fellingsavgift for elg 2019 ENGERDAL FJELLSTYRE m.fl.
2019/232 20190617 17.06.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Motorferdsel i utmark § 6 - Åse og Gunnar Sande Gunnar Staale Sande
2019/619 20190617 17.06.2019 Utgående brev Reguleringsplan for massetak i Djupdalen - politisk forhåndsvurdering Marius Lundby
2019/583 20190616 16.06.2019 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon - Oppføring av fiskebu, gbnr 1/12 i Rødalen - Engerdal FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/584 20190614 14.06.2019 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling - lærer 100 % midlertidig stilling Mari Anne Berg
2019/792 20190614 14.06.2019 Utgående brev Etterlyser svar på spørsmål vedrørende befaring Olav Bakken
2019/369 20190614 14.06.2019 Inngående brev Takker nei til tilbud om sommerjobb - 2019 Hedda Eriksen
2019/969 20190614 14.06.2019 Inngående brev Søknad om ledsagerbevis *****
2019/934 20190614 14.06.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2019/917 20190614 14.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Konstituering - 100 % stilling enhetsleder - Helse og Velferd - 27.05.2019 - 31.07.2019 Andi Cornelia Berndtsson
2019/812 20190614 14.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Ferievikar - Inntil 100 % stilling - 7711 Renholder - Helse og Velferd - Uke 28 og 32 - kan bli aktuelt med uke 30 og eventuelt ekstra Ida Villemo Jensvoll Hagen
2019/886 20190614 14.06.2019 Inngående brev Tildeling av enerett på restavfallet til SESAM Ressurs AS 2. gangs behandling Holtålen kommune
2019/668 20190614 14.06.2019 Utgående brev Svar på søknad Fysioterapeut 100 % fast Engerdal kommune Torunn Skammestein Aarebru
2019/668 20190614 14.06.2019 Utgående brev Svar på søknad Fysioterapeut 100 % fast Engerdal kommune Hanna Flatås Wibe
2018/1714 20190614 14.06.2019 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av fritidsbolig - 14/511 Ingeniørsvingen 14, Engerdalsætra hytteområde - Femund Hytter AS FEMUND HYTTER AS
2019/774 20190614 14.06.2019 Utgående brev Svar på søknad om fradeling på eiendommen Myre på Drevsjø - gnr 165/327 Brit Marit Zakrisson
2019/972 20190614 14.06.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - Tilbygg fritidsbolig - gnr 6/97 - Åbakken 7 - Lillerøåsen Oddvar Skogstad
2019/973 20190614 14.06.2019 Inngående brev Melding om fødselspermisjon/fars permisjon i forbindelse med fødsel *****
2019/821 20190614 14.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Ferievikar sommer 2019 - Inntil 100 % stilling - 6583 Pleiemedarbeider - Helse og Velferd - 10.06.2019 - 05.08.2019 Ronja Lenita Jensvoll
2018/1650 20190614 14.06.2019 Inngående brev Riving av del av skitrekk/alpinanlegg i Engerdal Østfjell Advokatfirmaet Consensus ANS v/Advokat Odd Henning Svalheim
2018/789 20190614 14.06.2019 Inngående brev Avslutning av tilsyn med tjenesten økonomisk stønad i Engerdal kommune Fylkesmannen i Innlandet
2019/668 20190614 14.06.2019 Utgående brev Svar på søknad Fysioterapeut 100 % fast - Engerdal kommune Maren Hansen Rakstad
2019/668 20190614 14.06.2019 Utgående brev Svar på søknad Fysioterapeut 100 % fast Engerdal kommune Nina Viktoria Bielawski
2019/668 20190614 14.06.2019 Utgående brev Svar på søknad fysioterapeut fast 100 % stilling Engerdal kommune Farhan Mohsin
2019/369 20190614 14.06.2019 Inngående brev Takker ja til tilbud om sommerjobb - 2019 Jakob Tollefsen
2019/971 20190614 14.06.2019 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven av 28. november 2003 nr. 98 - gnr 164/1/11 Jan Sigurd Jensvoll
2019/870 20190614 14.06.2019 Utgående brev Uttalelse til søknad om konsesjon om andeler i gnr 6 bnr 132 og andel i jordsameie gnr 6 bnr 133 i Engerdal kommune Trysil kommune
2019/982 20190614 14.06.2019 Inngående brev Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter - gnr 161/1/106 - Moltestien 9 Trond B. Gundersen
2019/790 20190613 13.06.2019 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling - Barne- og ungdomsarbeider - Engerdal barnehage Bernt-Andrè Nergård
2019/394 20190613 13.06.2019 Inngående brev Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer med oppdaterte resultater 20.06.2019 Helsedirektoratet
2019/668 20190613 13.06.2019 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling - Fysioterapeut Preben Løvli
2019/339 20190613 13.06.2019 Inngående brev Innkalling til felles møte i AU og rådmannsutvalget - Regionrådet for Sør-Østerdal - 20. 06.2019 Hedmark Fylkeskommune
2019/966 20190613 13.06.2019 Inngående brev Søknad om oppføring skilt ved kommunal veg - Hylleråsvegen Annelandet AS
2019/797 20190613 13.06.2019 Inngående brev Kopi av brev til Veflen Entreprenør - Tillatelse til kryssing og nærføring - Fv 26 - Engerdalsveien med Tele/fiber - Hylleråsen - Heggeriset Statens Vegvesen
2019/797 20190613 13.06.2019 Inngående brev Kopi av brev til Veflen Entreprenør - Tillatelse til nærføring med tele-/fiberkabel og nedsetting av fordelerskap - Fv. 218 - Lillebo Statens Vegvesen
2019/668 20190613 13.06.2019 Inngående brev Takker nei til tilbud om stilling fysioterapeut Engerdal kommune Hildegunn Håkenrud
2019/792 20190613 13.06.2019 Inngående brev Etterlyser svar på spørsmål vedrørende befaring Olav Bakken
2019/773 20190613 13.06.2019 Utgående brev Innkalling til intervju tirsdag 18.06.19 - Organisasjons- og samfunnsutvikler 100 % fast stilling - Jan Aage Røtnes *****
2019/967 20190613 13.06.2019 Inngående brev Ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. Kommunal og moderniseringsdepartementet
2019/833 20190613 13.06.2019 Inngående brev Svar på melding om mangler etter mottakskontroll - oppføring av anneks (stabbur) - gnr 15/314 Kartveien 5, Volbrenna hytteområde Ole Erik Dammen
2018/1792 20190613 13.06.2019 Utgående brev Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse m.m. Engerdal Utmarkslag m.fl.
2018/1857 20190613 13.06.2019 Utgående brev Ferdigattest - nytt avløpsanlegg - gnr 3/197 Heggeriset vest 152, Heggeriset - Rune Skjærbekk TEK ENGERDAL LIMITED
2019/668 20190613 13.06.2019 Utgående brev Tilbud om stilling Fysioterapeut Engerdal kommune Preben Løvli
2019/964 20190613 13.06.2019 Utgående brev Søknad/Refusjonskrav - grunnskole for asylsøkere 16-18 år - vår 2019 Fylkesmannen i Innlandet
2019/968 20190613 13.06.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Løvli, Preben
2019/773 20190613 13.06.2019 Utgående brev Innkalling til intervju tirsdag 18.06.19 - Organisasjons- og samfunnsutvikler 100 % fast stilling - Ove Andreasen *****
2019/789 20190613 13.06.2019 Utgående brev Svar på søknad pedagogisk leder Engerdal kommune Hans Andre Myhren
2019/636 20190613 13.06.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av tomannsbolig og garasje (BRA 182 + 44 = 226 m2) - gnr 164/1 Egga 1 og 3, Elgå - Engerdal kommune FEMUND BYGG AS
2019/964 20190613 13.06.2019 Utgående brev Søknad/Refusjonskrav - grunnskole for asylsøkere 16-18 år - Høst 2018 Fylkesmannen i Innlandet
2019/910 20190613 13.06.2019 Inngående brev Svar på anmodning om uttalelse - endring av stedfortreder skjenkebevilling Femund Brygge Innlandet politidistrikt, Trysil lensmannskontor
2019/789 20190613 13.06.2019 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling - pedagogisk leder 80 % - Engerdal barnehage Sandra Persson
2019/862 20190613 13.06.2019 Utgående brev Til uttalelse - søknad om dispensasjon - oppføring av tilbygg til fritidsbolig (BRA 45 m2) - gnr 3/87 Lisætervegen 453, v/ Hyllsjøen - Kjetil Svingen FYLKESMANNEN I INNLANDET m.fl.
2018/2011 20190613 13.06.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Aspaas, Anna
2019/558 20190613 13.06.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Hovde, Arna Lia
2019/17 20190613 13.06.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Andreassen, Isabell Bye
2019/822 20190613 13.06.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad om utslippstillatelse - rehabilitering av avløpsanlegg; slamavskiller (4 m3) m. infiltrasjon - gnr 15/14 Engerdalsveien 1608, Engerdal - Marius Lundby TEK ENGERDAL LIMITED
2019/954 20190613 13.06.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Rismyhr, Stina Stensaas
2019/797 20190613 13.06.2019 Utgående brev Svar på søknad om graving i vei - legging av fiberkabel - skiltplaner - Buvika - Langsjøveien Veflen Entreprenør AS
2019/957 20190613 13.06.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Rismyhr, Sander Stensaas
2019/789 20190613 13.06.2019 Utgående brev Vurdering av kandidat til stilling Pedagogisk leder 80 % stilling Engerdal barnehage *****
2017/1848 20190612 12.06.2019 Inngående brev Ettersendelse regnskap for 2018 Engerdalsdagene
2019/680 20190612 12.06.2019 Inngående brev Kompensasjonsoppgave for merverdiavgift - 2.termin 2019 - revisors beretning Hedmark-Revisjon IKS
2019/718 20190612 12.06.2019 Inngående brev Høringsuttalelse - Forslag om oppheving av forskrift om plasseringstid i forbindelse med motorisert fricamping - Engerdal Fjellstyre Engerdal Fjellstyre
2019/955 20190612 12.06.2019 Inngående brev Ang søknad til Idrettsrådet - etterspør ny leder Yngres avd v/ Hege Bergersen
2019/398 20190612 12.06.2019 Inngående brev Vedrørende ansiennitet John Alexander Svensson
2019/574 20190612 12.06.2019 Inngående brev Innkalling og sakspapirer til styremøte 17.06.2019 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS
2019/873 20190612 12.06.2019 Inngående brev Kopi av brev til Alvdal kommune - Utvidet fellingskvote - Fellingstillatelse på ulv i deler av Rendalen, Engerdal, Tolga og Tynset kommuner Fylkesmannen i Innlandet
2019/789 20190612 12.06.2019 Utgående brev Tilbud om stilling - ped.leder 80 % midlertidig stilling Engerdal barnehage i perioden 01.08.19 - 31.07.20 Sandra Margareta Olivia Persson
2019/584 20190612 12.06.2019 Utgående brev Bekreftelse på trukket søknad - undervisningsstilling EBUS Lise Krokan Kverneng
2019/636 20190612 12.06.2019 Inngående brev Vanntilkobling tomannsbolig Elgå Ove Andreassen
2019/953 20190612 12.06.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg fritidsbolig - gnr 15/209 - Bessfarveien 3 - Brustad Hyttefelt Jørn Bjørklund
2019/898 20190612 12.06.2019 Inngående brev Søknad - ID 896 - Spesialpedagog/lærer 20 % engasjement *****
2019/763 20190612 12.06.2019 Inngående brev Kopi av epost til Olav Bakken - Svar på anke - begjæring om innsyn Abakus
2019/797 20190612 12.06.2019 Inngående brev Kopi av brev til Veflen Entreprenør - Tillatelse til nærføring med tele/fiber og nedsetting av fordelerskap - Fv. 26 og fv. 218 - Drevsjø Statens Vegvesen
2019/797 20190612 12.06.2019 Inngående brev Kopi av brev til Veflen Entreprenør - Tillatelse til kryssing og nærføring - Fv. 26 og Fv. 28 med tele / fiber - Langsjøen - Sømådalen Statens Vegvesen
2019/956 20190612 12.06.2019 Inngående brev Søknad om permisjon til bachelorutdanning - sykepleier for skoleåret 2019/2020 Diederik Van Oost
2018/1893 20190612 12.06.2019 Inngående brev Høringsbrev - forslag til kvalitetskriterier i ny forskrift om lån fra Husbanken Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2018/1522 20190612 12.06.2019 Utgående brev Melding om vedtak - godkjenning av søknad om dispensasjon for bygging av ny adkomstveg (ca. 190 m) - 165/1/19 Gjermundsvika 30, Sorken Bjørn Faugli
2019/897 20190612 12.06.2019 Inngående brev Søknad - ID 895 - Lærer 38,75 % vikariat *****
2017/781 20190612 12.06.2019 Inngående brev Oppsigelse av brøytekontrakt - Høybergveien Odd Øivind Nymoen
2019/15 20190612 12.06.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Nergård, Gina
2018/2089 20190612 12.06.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Bekkevold, Ellen
2019/743 20190612 12.06.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Kveen, Pernille
2018/914 20190611 11.06.2019 Inngående brev Svar vedrørende søknad om dispensasjon fra byggegrense langs vassdrag - Femund Brygge - gnr 165/1/283 Statens Vegvesen
2019/584 20190611 11.06.2019 Inngående brev Trekker søknad - undervisningsstilling EBUS Lise Krokan Kverneng
2019/369 20190611 11.06.2019 Inngående brev Takker ja til tilbud om sommerjobb - 2019 Sander Rismyhr
2019/933 20190611 11.06.2019 Inngående brev Oppsigelse av vaktordningen Marit Synnøve Engerbakk Moren
2018/2060 20190611 11.06.2019 Utgående brev Sak - kontrollutvalget PS 19/15 Finn Vaagan
2019/934 20190611 11.06.2019 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2019/935 20190611 11.06.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til etablering av et folkehelsebibliotek i Norge Helserådet
2019/937 20190611 11.06.2019 Inngående brev Informasjon om ny varslingsplikt om alvorlige hendelser for alle helse- og omsorgstjenester i kommunen Helsetilsynet
2019/936 20190611 11.06.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Fanny Tollebeke
2018/2066 20190611 11.06.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Undis Breen
2019/369 20190611 11.06.2019 Inngående brev Takker ja til tilbud om sommerjobb - 2019 Jonas Lillestu
Ingen tilgang 20190611 11.06.2019 Inngående brev Innvilgelse av tilskudd 2 år 5 *****
2019/943 20190611 11.06.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Eva Marie Vangen
2018/2056 20190611 11.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Hjelpepleier inntil 100% - Ferie-/tilkallingsvikar - Helse og Velferd - Institusjon - 01.07.2019 - 30.09.2019 Carina Elsa Larsson
2019/816 20190611 11.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Kjøkkenassistent inntil 100% - Ferievikar- Helse og Velferd - Kjøkken - 01.07.2019 - 21.07.2019 Kajsa Tollefsen
2019/32 20190611 11.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Pleiemedarbeider inntil 100% - Ferievikar - Helse og Velferd - Institusjon - 15.07.2019 - 18.08.2019 Marlene Elise Sivertsen
2019/369 20190611 11.06.2019 Inngående brev Takker ja til tilbud om sommerjobb - 2019 Ole-Einar Ingelsrudøyen
2019/369 20190611 11.06.2019 Inngående brev Takker ja til tilbud om sommerjobb - 2019 Stina Rismyhr
2019/945 20190611 11.06.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - Tilbygg fritidsbolig - gnr 133/13 - Røneset Sør 5 Jonny Hans Nilssen
2019/941 20190611 11.06.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring - gnr 15/1 og gnr 15/3 Ellen Fauske Bleness
2019/36 20190611 11.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Fagarbeider kokk/kjøkken inntil 100% - Ferie-/tilkallingsvikar - Helse og Velferd - Kjøkken - 01.07.2019 - 30.09.2019 Lill Kristin Nymoen
2019/583 20190611 11.06.2019 Inngående brev Svar angående søknad om dispensasjon for oppføring av fiskebu (48 m2) - gnr/bnr 1/12 - Rødalen - Hylleråsen - Engerdal kommune Hedmark fylkeskommune
2019/735 20190611 11.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Pleiemedarbeider inntil 100% - Ferievikar - Helse og Velferd - Forebyggende rehabilitering - 24.06.2019 - 04.08.2019 Hilde Ingelsrudøyen
2018/2064 20190611 11.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Hjelpepleier inntil 60% - Ferie-/tilkallingsvikar - Helse og Velferd - Institusjon - 01.07.2019 - 30.09.2019 Maud Tolvtin
2018/2094 20190611 11.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vaktmester 60% - Vikariat - Helse og Velferd - Institusjon - 01.07.2019 - 30.09.2019 John H. Holmseth Waldal
2019/30 20190611 11.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Hjelpepleier inntil 100% - Ferie-/tilkallingsvikar - Helse og Velferd - Institusjon - 01.07.2019 - 30.09.2019 Mona Lindell
2017/2 20190611 11.06.2019 Inngående brev Kjørebok - Motorferdsel i utmark - 2017 - 2018 - 2019 Jonas Fahlström
2019/369 20190611 11.06.2019 Inngående brev Takker ja til tilbud om sommerjobb - 2019 Joakim Johnsen
2017/1047 20190611 11.06.2019 Utgående brev Kostnadsoverslag på tilknytning av 2-mannsbolig - Utleiebolig Elgå Eidsiva Nett AS
2019/922 20190611 11.06.2019 Utgående brev Etterspør eiendeler i forbindelse med flytting *****
2019/768 20190611 11.06.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig (BRA 120 m2) - 14/59 Ingeniørsvingen 22, Engerdalsætra hytteområde - Femund Hytter AS FEMUND HYTTER AS
2019/792 20190611 11.06.2019 Utgående brev Svar på purring - Kommunens klagebehandling, rådmannens svar utbes Olav Bakken
2018/415 20190611 11.06.2019 Inngående brev Kjørebok 2018/2019 Bjørn Søgård
2019/932 20190607 07.06.2019 Inngående brev Invitasjon til å foreslå kandidater til nytt foreldreutvalg for barnehage (FUB) og nytt Foreldreutvalg for grunnopplæringen (FUG) Kunnskapsdepartementet
2019/931 20190607 07.06.2019 Inngående brev Høring - Forslag til avtale - sykehustjeneste LIS allmennmedisin - mellom Sykehus Innlandet HS - kommuner i sykehusområdet - frist 26.08.2019 Sykehuset-Innlandet HF
2018/1922 20190607 07.06.2019 Inngående brev Tildeling av tilskudd - El-sykkel låneordning for turister og innbyggere Miljødirektoratet
2019/792 20190607 07.06.2019 Inngående brev Purring - Kommunens klagebehandling, rådmannens svar utbes Olav Bakken
2017/318 20190607 07.06.2019 Inngående brev Kjørebok - 2017/2018 og 2018/2019 Ingvald A. Håberget
2019/359 20190607 07.06.2019 Inngående brev Norges nasjonalparkkommuner - Årsmøteprotokoll 2019 Norges Nasjonalparkkommuner
2019/928 20190607 07.06.2019 Inngående brev Kopi av epost til Wenche EEk - Eek Eindom As - Svar på nabovarsel gnr 164/77/101 - Blåbærlia 8 - Tjønnodden Statskog SF
2019/790 20190607 07.06.2019 Utgående brev Tilbud om stilling - Barne- og ungdomsarbeider 60 % midlertidig stilling Bernt-Andre Nergård
2019/861 20190607 07.06.2019 Inngående brev Søknad - ID 893 - Enhetsleder 100 % fast - Plan, næring og teknikk *****
2019/773 20190607 07.06.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad Organisasjons- og samfunnsutvikler Engerdal kommune Asgeir Sæther m.fl.
2019/668 20190607 07.06.2019 Utgående brev Tilbud om stilling fysioterapeut Engerdal kommune Hildegunn Håkenrud
2019/912 20190607 07.06.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykavl, 995015277 Landbruksdirektoratet
2019/840 20190607 07.06.2019 Utgående brev Foreløpig svar på tidligere innsendt søknad - Studiepermisjon/stipend Gunhild Snerten
2019/200 20190607 07.06.2019 Inngående brev Utbetalingsbrev våren 2019 - Videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift Utdanningsdirektoratet
2019/718 20190607 07.06.2019 Inngående brev Høringsuttalelse - Forslag om oppheving av forskrift om plasseringstid i forbindelse med motorisert fricamping - Statskog SF Statskog SF
2019/927 20190607 07.06.2019 Inngående brev Høringsbrev - endringer i rovviltforvaltningen Klima- og miljødepartementet
2019/930 20190607 07.06.2019 Utgående brev Rapportering barnehageplass 2.kvartal 2019 UDI
2019/763 20190607 07.06.2019 Inngående brev Kopi av epost til Olav Bakken - svar på anke - Begjæring om innsyn - Engerdal kommune Abakus
2019/927 20190607 07.06.2019 Inngående brev Endring i høring - forslag om endringer i rovviltforvaltningen Klima- og miljødepartementet
2019/790 20190606 06.06.2019 Inngående brev Trekker søknad barne- og ungdomsarbeider hvis tilbud om annen stilling Sandra Persson
2019/873 20190606 06.06.2019 Inngående brev Kopi av brev til Alvdal kommune - Fellingstillatelse på en ulv i deler av Rendalen, Engerdal, Tynset og Tolga kommuner Fylkesmannen i Innlandet
2019/797 20190606 06.06.2019 Inngående brev Søknad om graving i vei - legging av fiberkabel - skiltplaner - Hylleråsen - Heggeriset Veflen Entreprenør AS
2019/918 20190606 06.06.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - Nybygg fritidsbolig - Riving av eksisterende bygg - gnr 163/7 - Jonasvollen Norconsult AS avd OS
2019/369 20190606 06.06.2019 Inngående brev Takker ja til tilbud om sommerjobb - 2019 Petter Midtlie
2019/584 20190606 06.06.2019 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling - lærer 100 % midlertidig stilling John Alexander Svensson
2019/902 20190606 06.06.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Hedvig O. Husfloen
2019/919 20190606 06.06.2019 Utgående brev Bekreftelse - Eier av landbrukseiendom 165/286 i Engerdal kommune Vegard Drevsjømoen
2019/773 20190606 06.06.2019 Inngående brev Søknad - ID 889 - Organisasjons- og samfunnsutvikler 100 % fast *****
2019/919 20190606 06.06.2019 Inngående brev Autorisasjon for kjøp av kunstgjødlsel Vegard Drevsjømoen
2019/920 20190606 06.06.2019 Inngående brev Innføring av WebSak i NAV Innlandet - Databehandleravtale til underskrift Nav Innlandet
2018/650 20190606 06.06.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gnr 14/491 i Engerdal kommune Tore Morten Haugan
2018/650 20190606 06.06.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gnr 14/491 i Engerdal kommune Anita Ness
2019/833 20190606 06.06.2019 Utgående brev Melding om mangler etter mottakskontroll - oppføring av anneks (stabbur) - 15/314 Kartveien 5, Volbrenna hytteområde Ole Erik Dammen
2019/330 20190606 06.06.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - Innløsing av festegrunn - gnr 165/1/188 i Engerdal kommune Geir Auden Gløtvold
2019/378 20190606 06.06.2019 Utgående brev Angående salg av tilleggsareal i Østlia sør Ilona Pliadiene
2019/789 20190606 06.06.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad Pedagogisk leder 80 % midlertidig stilling Engerdal barnehage Sandra Margareta Olivia Persson m.fl.
2019/790 20190606 06.06.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad Barne- og ungdomsarbeider 60 % stilling Engerdal barnehage Bernt-Andre Nergård m.fl.
2019/770 20190606 06.06.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - Opprettelse av festegrunn under gnr 164/1 - Egga 1 og 3 under gnr 164/1 164/1 i Engerdal kommune Engerdal Kommune
2019/369 20190606 06.06.2019 Utgående brev Tilbud om sommerjobb - 2019 Stina Stensaas Rismyhr
2019/748 20190606 06.06.2019 Inngående brev Tilbakemelding fra oppsittere i Brennaveien Kristoffer Myrvold
2018/650 20190606 06.06.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gnr 14/491 i Engerdal kommune Ingun Solli
2018/650 20190606 06.06.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gnr 14/491 i Engerdal kommune Geir Bakkestuen
2019/330 20190606 06.06.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - Innløsing av festegrunn - gnr 165/1/188 i Engerdal kommune Kari Johanne Femundsenden
2019/330 20190606 06.06.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - Innløsing av festegrunn - gnr 165/1/188 i Engerdal kommune STATSKOG SF
2019/770 20190606 06.06.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - Opprettelse av festegrunn under gnr 164/1 - Egga 1 og 3 under gnr 164/1 164/1 i Engerdal kommune STATSKOG SF
2019/620 20190606 06.06.2019 Utgående brev Foreløpig svar på klage av abonnement for vann og avløp Jan Hendrik Schaaphok
2019/917 20190606 06.06.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Berndtsson, Andi C.
2019/369 20190606 06.06.2019 Inngående brev Takker ja til tilbud om sommerjobb - 2019 Vegard Østvang
2019/369 20190606 06.06.2019 Utgående brev Tilbud om sommerjobb - 2019 Sander Stensaas Rismyhr
2019/748 20190606 06.06.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av tilbygg (garasje) til bolighus (BRA 53 m2) - 165/1/173 Brennaveien 14, Drevsjø - Ole Kristoffer Myrvold Ole Kristoffer Myrvold
2019/797 20190606 06.06.2019 Utgående brev Svar på søknad om graving i vei - legging av fiberkabel - skiltplaner - Lillebo Veflen Entreprenør AS m.fl.
2018/914 20190606 06.06.2019 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon - Oppføring av rorbuer m.v. - gnr 165/1/283 Fylkesmannen i Innlandet
2019/797 20190606 06.06.2019 Utgående brev Svar på søknad om graving i vei - legging av fiberkabel - skiltplaner - Hylleråsen - Heggeriset Veflen Entreprenør AS
2019/921 20190606 06.06.2019 Inngående brev Kopi av brev til Aajege - Samisk språk- og kompetansesenter - Avvikling tilskuddet til Samisk språk og kompetansesenter Aajege på Røros Hedmark Fylkeskommune
2017/1047 20190606 06.06.2019 Utgående brev Signert avtale- installasjon/nettleieavtale for anleggsnummer 819174688 001 - Kopparleden 4690 Eidsiva Nett AS
2017/1047 20190606 06.06.2019 Utgående brev Signert avtale - utskilt anlegg/nettleieavtale for anleggsnummer 819174688 002 - Kopparleden 4692 Eidsiva Nett AS
2019/768 20190606 06.06.2019 Inngående brev Bruksareal Femund Hytter AS
2019/864 20190606 06.06.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Skogheim, Tonje
2018/650 20190606 06.06.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gnr 14/491 i Engerdal kommune Bent Vidar Larsen
2018/650 20190606 06.06.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gnr 14/491 i Engerdal kommune Siv Anita Bjørtomt
2016/1363 20190606 06.06.2019 Inngående brev Kjørebok 2016 - 2019 Britt og Willy Kvilten
2019/922 20190606 06.06.2019 Inngående brev Etterspør eiendeler i forbindelse med flytting *****
2019/790 20190606 06.06.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumenter for vurdering stilling/vurdering intervju stilling Bjarne Granli m.fl.
2019/923 20190606 06.06.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - Bruksendring anneks - gnr 6/97 - Åbakkvegen 7, Litlrøåsen Oddvar Skogstad
2019/757 20190606 06.06.2019 Inngående brev Bruksareal - Ingeniørsvingen 22 og 26 Femund Hytter AS
2019/757 20190606 06.06.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig (BRA 89 m2) - 14/59 Ingeniørsvingen 26, Engerdalsætra Hytteområde - Femund Hytter AS FEMUND HYTTER AS
2019/533 20190605 05.06.2019 Inngående brev Situasjonskart Jan Erik Svandal
2018/1714 20190605 05.06.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr 14/59 - Ingeniørsvingen 14 - Femund Hytter AS
2019/718 20190605 05.06.2019 Inngående brev Høring - Forslag om oppheving av forskrift om plasseringstid i forbindelse med motorisert fricamping (campingvogner/bobiler og tilsvarende) langs Femund, Isterfossen og Femundselva, Engerdal kommune, Hedmark Båtstø camping v/Ttove Elgåen
2019/376 20190605 05.06.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd fra Femundfondet og næringsfondet *****
2019/533 20190605 05.06.2019 Inngående brev Sjekkliste - veiledning Jan Erik Svandal
2016/540 20190605 05.06.2019 Inngående brev Kjørebok - Motorferdsel i utmark - 2017 - 2018 - 2019 Jo Ivar Løvseth
2019/369 20190605 05.06.2019 Inngående brev Takker ja til tilbud om sommerjobb - 2019 Hassan Tadjek
2016/1769 20190605 05.06.2019 Inngående brev Kjørebok - Motorferdsel i utmark - 2019 Lars Ivar Eide
2019/584 20190605 05.06.2019 Utgående brev Tilbud om stilling - lærer 100 % midlertidig stilling - Engerdal kommune skoleåret 19/20 Mari Anne Berg
2019/914 20190605 05.06.2019 Inngående brev Nabovarsel - gnr 162/1/193 Statskog SF - Drevsjø
2019/378 20190605 05.06.2019 Inngående brev Søknad om kjøp av gnr 15/108 Ilona Pliadiene
2018/650 20190605 05.06.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gnr 14/493 i Engerdal kommune Anita Ness
2019/908 20190605 05.06.2019 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte/seter - 01.11.2019 - 30.04.2021 Knut Henning Jerner
2019/584 20190605 05.06.2019 Utgående brev Tilbud om stilling - Lærer 100 % midlertidig stilling - Engerdal kommune skoleåret 19/20 John Alexander Svensson
2019/533 20190605 05.06.2019 Inngående brev Søknad om bruksendring Jan Erik Svandal
2019/910 20190605 05.06.2019 Utgående brev Anmodning om uttalelse - endring av stedfortreder skjenkebevilling Femund Brygge Innlandet politidistrikt
2019/913 20190605 05.06.2019 Inngående brev Engerdal kommunes KULTURMINNE - STENLEKEHUSA I SKJÆRÅSEN Aase Sundet
2019/671 20190605 05.06.2019 Inngående brev Varsel om oppmålingsforretning - Opprettelse av festegrunn under gnr 164/1 - Egga 1 og 3 Engerdal kommune v/Plan, næring og teknikk
2019/911 20190605 05.06.2019 Inngående brev Søknad om fradeling etter jordloven § 12 - gnr 161/85 Anne Grete og Geir Stubsveen
2019/369 20190605 05.06.2019 Inngående brev Takker ja til tilbud om sommerjobb - 2019 Ayoub Nzar
2019/910 20190605 05.06.2019 Inngående brev Søknad om godkjenning ny stedfortreder skjenkebevilling Ståle Sømåen
2016/1492 20190605 05.06.2019 Inngående brev NVEs tilbakemelding ved offentlig ettersyn - Forslag til ny reguleringsplan for Gammelsætra hytteområde NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2017/1047 20190604 04.06.2019 Inngående brev Kostnadsoverslag på tilknytning av 2-mannsbolig - Utleiebolig Elgå Eidsiva Nett AS
2017/1577 20190604 04.06.2019 Inngående brev Kjørebok - Motorferdsel i utmark - 2018/2019 Odd Ingar Heggeriset
2019/584 20190604 04.06.2019 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling - lærer 40 % midlertidig stilling Per Ola Søndmør
2019/773 20190604 04.06.2019 Inngående brev Søknad - ID 889 - Organisasjons- og samfunnsutvikler 100 % fast *****
2019/867 20190604 04.06.2019 Inngående brev Søknad - ID 894 - Kommunelege/fastlege *****
2018/1332 20190604 04.06.2019 Inngående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Martin Waldal Jr.
2019/906 20190604 04.06.2019 Inngående brev Høring - Ny forvaltningslov - Frist 02.12.2019 Justis - og beredskapsdepartementet
2019/849 20190604 04.06.2019 Utgående brev Vedr. bruksendring fra fritidsbolig til bolig - gnr 14/491 - Harratråkket 4, Engerdal østfjell Bent Vidar Larsen
2018/1687 20190604 04.06.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av matrikkelenhet med utsatt oppmålingsforretning Ingeniørsvingen 14/59 i Engerdal kommune Bjørn Solum
2018/1687 20190604 04.06.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av matrikkelenhet med utsatt oppmålingsforretnig Ingeniørsvingen 14/59 i Engerdal kommune Morten Andersen
2018/1687 20190604 04.06.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av matrikkelenhet med utsatt oppmålingsforretnig Ingeniørsvingen 14/59 i Engerdal kommune Inger-Marie Evensen
2016/1774 20190604 04.06.2019 Inngående brev Kjørebok - Motorferdsel i utmark - 2019 Rolf Ness
2017/48 20190604 04.06.2019 Inngående brev Kjørebok - Motorferdsel i utmark - 2017 - 2018 - 2019 Ann Heidi Bigseth
2019/529 20190604 04.06.2019 Inngående brev Forslag til frivillig gjeldsordning etter gjeldsordningsloven Namsfogden i Hedmarken
2018/501 20190604 04.06.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gnr 14/490 i Engerdal kommune Anita Ness
2018/501 20190604 04.06.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gnr 14/490 i Engerdal kommune Christin Westby
2018/1687 20190604 04.06.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av matrikkelenhet med utsatt oppmålingsforretnig Ingeniørsvingen 14/59 i Engerdal kommune FEMUND HYTTER EIENDOM AS
Versjon:5.2.00