eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/834 20170622 22.06.2017 Utgående brev Fellingsavgift på elg - 2017 Jon Inge Tollefsen m.fl.
2015/1392 20170622 22.06.2017 Utgående brev Melding om vedtak - Ny behandling - Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningslovens kapittel 19 - fradeling av skogshusvær - Hansbekkoia Gnr 164/1 - Søker: Statskog SF STATSKOG SF
2017/489 20170622 22.06.2017 Inngående brev Søknad om plass i barnehage *****
2016/1760 20170622 22.06.2017 Utgående brev Ferdigattest - nytt avløpsanlegg - 161/1/221 Elvdalsveien 796, Søre Elvdal - Bente Nymoen Selvik og Unni Nymoen Forselv Moen TEK ENGERDAL LIMITED
2017/489 20170622 22.06.2017 Inngående brev Takker JA til plass i Drevsjø barnehage Monica Bye Spånberg og Jonas Steigen Johnsgård
2017/827 20170622 22.06.2017 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - gnr 15/4/10 Kathrine Gamborg Andreassen
2017/591 20170622 22.06.2017 Utgående brev Vedtektsendring for IKA Opplandene 2017 - behandling i Engerdal kommune Marit Hosar
2017/922 20170622 22.06.2017 Inngående brev Tilsynsrapport - etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke Mattilsynet Hovedkontoret
2017/830 20170622 22.06.2017 Utgående brev Meling om vedtak: Motorferdsel i utmark § 6 - Steinar Solbakken Steinar Solbakken
2017/903 20170622 22.06.2017 Utgående brev Forespørsel om informasjon for kartlegging av brannøvingslokaliteter i kommunen - svarfrist 07.07.17 DMR Miljø og Geoteknikk AS
2017/77 20170622 22.06.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Ruth Andersen
2017/77 20170622 22.06.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Vibeke Knutsen
2017/896 20170622 22.06.2017 Utgående brev Registrering av konsesjonsforhold Gnr 14 Bnr 473 - Bente Drettvik og Morten Sundbakken Morten Sundbakken
2017/77 20170622 22.06.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Idun Hyllvang
2017/760 20170622 22.06.2017 Utgående brev Meling om vedtak: Motorferdsel i utmark § 6 - Jul Steinar Knutsen Jul Steinar Knutsen
2017/77 20170622 22.06.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Lajla S. Hanssen
2015/1394 20170622 22.06.2017 Utgående brev Melding om vedtak - Ny behandling - Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningslovens kapittel 19 - fradeling av skogshusvær - Brannstasjon Gnr 165/1 - Søker: Statskog SF STATSKOG SF
2017/778 20170622 22.06.2017 Utgående brev Meling om vedtak: Dispensasjon fra båndtvangbestemmelsen - Hedmark og Oppland Fuglehundklubb HEDMARK OG OPPLAND FUGLEHUNDKLUBB
2017/795 20170622 22.06.2017 Utgående brev Meling om vedtak: Fastsetting av elgkvote for Sylen 2017 Martin Waldal
2017/77 20170622 22.06.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Agneta Jakobsson
2017/77 20170622 22.06.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Malin Sandra Erika Jakobsson
2017/624 20170622 22.06.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad om utslippstillatelse - nytt gråvannsanlegg; slamavskiller (3 m3) m. infiltrasjon - 165/312 Svartodden 124, Sorken - Ingar Danielsen TEK ENGERDAL LIMITED
2017/470 20170622 22.06.2017 Utgående brev Meling om vedtak: Motorferdsel i utmark § 6 - Gudmund Hole - Klagebehandling Gudmund Hole
2017/761 20170622 22.06.2017 Utgående brev Meling om vedtak: konsesjon for erverv av landbrukseiendommen Myrnes gnr 165/183 - Søkere Siv Elise Fremming Karlsen og Kjell Johnny Karlsen Kjell Johnny Karlsen
2015/1394 20170622 22.06.2017 Utgående brev Melding om vedtak - Ny behandling - Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningslovens kapittel 19 - fradeling av skogshusvær - Sorksjøkoia Gnr 165/1 - Søker: Statskog SF STATSKOG SF
2015/1392 20170622 22.06.2017 Utgående brev Melding om vedtak - Ny behandling - Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningslovens kapittel 19 - fradeling av skogshusvær - Sveenkoia Gnr 164/1 - Søker: Statskog SF STATSKOG SF
2015/1392 20170622 22.06.2017 Utgående brev Melding om vedtak - Ny behandling - Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningslovens kapittel 19 - fradeling av skogshusvær - Kroketsjøkoia Gnr 164/1 - Søker: Statskog SF STATSKOG SF
2015/1392 20170622 22.06.2017 Utgående brev Melding om vedtak - Ny behandling - Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningslovens kapittel 19 - fradeling av skogshusvær - Tjønnoddkoia Gnr 164/1 - Søker: Statskog SF STATSKOG SF
2016/1336 20170622 22.06.2017 Utgående brev Underretning til 164/1 - STATSKOG SF STATSKOG SF
2016/1336 20170622 22.06.2017 Utgående brev Underretning til 170/1 - STATENS VEGVESEN REGION ØST Statens Vegvesen region øst v/ Harry Bjørnstad
2016/1336 20170622 22.06.2017 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev - gnr 164/54 Gunnar Elgaaen
2017/26 20170622 22.06.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Sunniva J. Langsjøvold
2017/26 20170622 22.06.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Sofie K. Nystuen
2017/77 20170622 22.06.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Emma S. Andersson
2017/53 20170622 22.06.2017 Utgående brev Melding om vedtak - godkjenning av søknad om dispensasjon - riving, flytting og gjenoppbygging av skogskoie (BRA 24 m2) - 14/190 Nordre Vollen, Engerdalssætra Jan Erik Nordgård
2017/77 20170622 22.06.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Marja Rensberg
2017/77 20170622 22.06.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Agneta Dahlbeck
2015/1392 20170622 22.06.2017 Utgående brev Melding om vedtak - Ny behandling - Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningslovens kapittel 19 - fradeling av skogshusvær - Brendthaugkoia Gnr 164/1 - Søker: Statskog SF STATSKOG SF
2015/1392 20170622 22.06.2017 Utgående brev Melding om vedtak - Ny behandling - Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningslovens kapittel 19 - fradeling av skogshusvær - Steinvika nord Gnr 164/1 - Søker: Statskog SF STATSKOG SF
2016/1297 20170622 22.06.2017 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift - gnr 14/477 og 14/478 Tore Dystvold m.fl.
2017/866 20170622 22.06.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - opprettelse av matrikkelenhet - grunneiendom fra gnr 15/20 - innløsing av festetomt 15/20/54 - Engerdal Østfjell Randi Sletmoen
2015/478 20170622 22.06.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Finn Vaagan
2017/26 20170622 22.06.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Alexander G. Byrne
2017/699 20170622 22.06.2017 Utgående brev Melding om mangler i søknad - nytt avløpsanlegg - 162/21 Buvika, Sømådalen - Inge Sæther SIGURD NØREN MASKIN & TRANSPORT AS
2017/26 20170622 22.06.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Bernt André Nergård
2017/280 20170622 22.06.2017 Utgående brev Oversendelse av melding til tinglysing - gnr 165/1/283 Kartverket Tinglysing
2017/26 20170622 22.06.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Diederik Van Oost
2017/26 20170622 22.06.2017 Utgående brev Arbeidsavtale - Hege Bergersen Hege Bergersen
2017/26 20170622 22.06.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Morten Aas Østlie
2016/1336 20170622 22.06.2017 Utgående brev Underretning til 164/1 - STATSKOG SF STATSKOG SF
2016/1336 20170622 22.06.2017 Utgående brev Underretning til 164/46 - RØSTEN PER ARNE Per Arne Røsten
2016/1336 20170622 22.06.2017 Utgående brev Underretning til 170/1 - STATENS VEGVESEN REGION ØST Statens Vegvesen region øst v/ Harry Bjørnstad
2017/26 20170622 22.06.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Elisabeth Åsell
2017/26 20170622 22.06.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Svein Ekeland
2016/1336 20170622 22.06.2017 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev - gnr 164/50 Gunnar Elgaaen
2017/894 20170621 21.06.2017 Utgående brev Anmodning om uttalelse til søknad om skjenkebevilling - Bakkfjøset i forbindelse med folkemusikkfestivalen "Heme dine" - 14. og 15. juli 2017 Lensmannen i Engerdal m.fl.
2017/892 20170621 21.06.2017 Utgående brev Vedlegg til anmodning om uttalelse til søknad om skjenkebevilling - Kvilten Paviljong - 01.07.2017 - Drevsjø Omegn Vel Engerdal kommune - Sosialtjensten m.fl.
2017/907 20170621 21.06.2017 Inngående brev Høringsbrev - Ny forskrift om gradering av pleiepenger Det kongelige Arbeids- og sosialdepartement
2017/909 20170621 21.06.2017 Inngående brev Søknad om tilbygg bolighus - utvidelse av veranda - gnr 165/1/235 - Engerdalsveien 3217 Odd Inge Knutsen
2017/910 20170621 21.06.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg driftsbygning - gnr 161/46 - Elvdalsveien 720 Andreas In-Albon
2017/911 20170621 21.06.2017 Inngående brev Klage på anbudskonkurranse HO-17-02: Skolebøker Wahl Libris
2017/917 20170621 21.06.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Vikar etter tilkalling - Inntil 100 % stilling - 7517 Assistent (1. års sykepleiestudent - Pleie- og omsorg - Institusjon - 01.06.2017 - 30.11.2017 Ida Maria Valdal
2017/919 20170621 21.06.2017 Inngående brev Tvangssalg av ***** ***** ***** eiendommen ***** ***** ***** ***** i Engerdal kommune *****
2017/832 20170621 21.06.2017 Inngående brev Søknad - ID 786 - Kontorassistent - 32 % vikariat *****
2017/905 20170621 21.06.2017 Inngående brev Søknad om oppføring av anneks - gnr14/149 - Engerdalsveien 1992 Anders Gunneng
2016/1712 20170621 21.06.2017 Inngående brev VALG 2017 - Bestilling av stemmesedler Hedmark Fylkeskommune Fylkesdirektøren
2017/892 20170621 21.06.2017 Utgående brev Anmodning om uttalelse til søknad om skjenkebevilling - Kvilten Paviljong - 01.07.2017 - Drevsjø Omegn Vel Lensmannen i Engerdal m.fl.
2017/908 20170621 21.06.2017 Inngående brev Registrering av behov i kommunen for tiltak for å utvikle tjenestene innen området psykisk helse og rusproblemer Fylkesmannen i Hedmark, Sosial- og helseavdelingen
2017/913 20170621 21.06.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - Riving av fritidsbolig - gnr 133/1/6 - Røneset Sør 1 Aase Mari Lien
2016/1525 20170621 21.06.2017 Inngående brev Refusjon av utgifter til skogplanting og planter 2017 Engerdal kommuneskoger KF
2017/915 20170621 21.06.2017 Inngående brev Søknad om skoleskyss mellom bosted og grunnskole grunnet farlig og svært trafikkert skolevei Vivian Vestad og Ronny Nesheim
2017/912 20170621 21.06.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - Fradeling gnr 164/1 - Tilleggsjord til gnr 164/57 Statskog SF
2017/938 20170621 21.06.2017 Inngående brev Invitasjon til Innovasjonscamp 20. september 2017 Trysil kommune
2016/903 20170621 21.06.2017 Inngående brev Tvangssalg av eiendommen ***** ***** ***** ***** ***** ***** i Engerdal kommune *****
2017/320 20170620 20.06.2017 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift - gnr 6/131 - Litlrøåsen Engerdal kommuneskoger KF m.fl.
2016/1490 20170620 20.06.2017 Utgående brev Innsending til Fylkesmannen - Regnskap Fjellheimen Leirskole 2016 FYLKESMANNEN I HEDMARK
2017/858 20170620 20.06.2017 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om fradeling - Boligtomt fra gnr 162/1 - Buvika STATSKOG SF
2017/277 20170620 20.06.2017 Utgående brev Oversendelse av melding til tinglysing - gnr 162/1/198 Kartverket Tinglysing
2017/349 20170620 20.06.2017 Utgående brev Søknad om bidrag til bygging av Fjellregionens Ridehall - svar fra Engerdal kommune Prosjektgruppen-Ridehall v/Tirill Beate Myklebust Langleite
2017/279 20170620 20.06.2017 Utgående brev Oversendelse av melding til tinglysing - gnr 164/1/90 Kartverket Tinglysing
2017/715 20170620 20.06.2017 Inngående brev Søknad om opptak i kulturskolen Nzar Hussein Ahmed
2017/903 20170620 20.06.2017 Inngående brev Forespørsel om informasjon for kartlegging av brannøvingslokaliteter i kommunen - svarfrist 07.07.17 DMR Miljø og Geoteknikk AS
2016/1336 20170620 20.06.2017 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - gnr 164/50 Gunnar Elgaaen
2017/901 20170620 20.06.2017 Inngående brev Informasjon om økt tilsagnsramme for Investeringstilskuddet Husbanken
2016/1508 20170620 20.06.2017 Inngående brev Postforkynning med mottakskvittering - 16-105129REN-JTYN Volbrenna Nord-Østerdal Jordskifterett
2017/734 20170620 20.06.2017 Inngående brev Uttalelse - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt gnr 14/4 Statens vegvesen
2016/1183 20170620 20.06.2017 Inngående brev Postforkynning med mottakskvittering - 16-150129REN-JTYN VOLBRENNA Nord-Østerdal Jordskifterett
2016/191 20170620 20.06.2017 Inngående brev Alle skoler kan tilby valgfag programmering fra høsten 2017 Utdanningsdirektoratet
2017/397 20170620 20.06.2017 Inngående brev Svar på søknad om utsetting av stolper i Drevsjøområdet - Stolpejakt 2017 Statskog SF
2017/738 20170620 20.06.2017 Inngående brev Medfinansiering - Utredning for å sikre et fortsatt levedyktig nasjonalparksenter i Elgå Stiftelsen INAF
2017/899 20170620 20.06.2017 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte til Operasjon Dagsverk 2017 Distrikskomiteen for Operasjon Dagsverk i Hedmark
2017/859 20170620 20.06.2017 Inngående brev Angående nabovarsel for fangstanlegg hjort gnr 164/20 og gnr 164/57 Statskog SF
2017/904 20170620 20.06.2017 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter - 01.01.2018 - 01.05.2021 Wenche Moen c/o Jøran Helene Haugen Krav
2016/1490 20170620 20.06.2017 Utgående brev Kommuneregnskapene for 2016 - innsending til Fylkesmannen - vedtak FYLKESMANNEN I HEDMARK
2017/896 20170620 20.06.2017 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - gnr 14/473 Bente Drettvik og Morten Sundbakken
2017/898 20170620 20.06.2017 Inngående brev Hjelp oss å finne frem til beste hjemleveringsløsningene – delta i konkurransen Gylne Måltidsøyeblikk 2017 Landbruks- og matdepartementet
2017/809 20170620 20.06.2017 Inngående brev Nominer årets barne- og ungdomskommune 2017 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
2017/900 20170620 20.06.2017 Inngående brev Offentlig høring av Vegdirektoratets forslag til forskrift for trafikklast på bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner i det offentlige vegnettet (trafikklastforskrift for bruer m.m.) Statens Vegvesen - Vegdirektoratet
2016/1702 20170620 20.06.2017 Inngående brev Dokumentasjon på utgifter og anmodning om utbetaling av tilskudd Drevsjø Stedsgruppe - Stigruppa v/Turid Drevsjømoen
2017/897 20170620 20.06.2017 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse - fritidsbolig - gnr 133/3 og gnr 133/17 - Røneset Sør 23 Rune Larsen
2017/892 20170620 20.06.2017 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Offentlig dansefest Kvilten Paviljong lørdag 1. juli 2017 Drevsjø Omegn Vel v/Sondre Østvang
2017/894 20170620 20.06.2017 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Folkemusikkfestivalen "Heme dine" 14. og 15. juli 2017 - Lillerøåsen - Bakkfjøset Jon Bakken
2017/895 20170620 20.06.2017 Inngående brev Angående nabovarsel for tiltak på gnr 165/1/167 Statskog SF
2017/489 20170620 20.06.2017 Inngående brev Takker JA til barnehageplass i Drevsjø barnehage fra og med 07.08.2017 Zadeh Somayeh Nabi
2016/296 20170620 20.06.2017 Utgående brev Oversendelse av signert kvittering for mottak av forkynning - GLØTVOLA NORDRE Nord-Østerdal Jordskifterett
2017/29 20170620 20.06.2017 Utgående brev Svar på henvendelse om støtte til gjennomføring av KorGalla 2017 fra alle kommuner i Hedmark og Oppland Samarbeidsutvalget for Kor i Innlandet
2016/1206 20170620 20.06.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Jan Aage Røtnes
Ingen tilgang 20170620 20.06.2017 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av fritidsbolig (BRA 77 m2) - 164/77/75 Hårråhaugen 8, Tjønnodden - Terje Rasch Terje Rasch
2017/838 20170620 20.06.2017 Utgående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterende grense - gnr 15/104 Roy Kenneth Hattrem
2017/49 20170620 20.06.2017 Utgående brev Søknad om tilskudd fra jordbruksfondet - Bygg til videreforedling av gårdens produkter Buviken Nordre v/Silje søndmør
2017/388 20170620 20.06.2017 Utgående brev Midlertidig svar - Vedtak om pålegg - Avvik i fulltekstpublisering av personopplysninger på internett - Engerdal kommune Datatilsynet
2017/256 20170620 20.06.2017 Utgående brev Vedtektsendring - Regionrådet for Sør-Østerdal Regionrådet for Sør-Østerdal
2017/831 20170620 20.06.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark § 5c - Tor Erik Næss Tor Erik Næss
2017/49 20170620 20.06.2017 Utgående brev Søknad om tilskudd fra jordbruksfondet - Etablering av veksthus Karin Danielsson
2017/49 20170620 20.06.2017 Utgående brev Søknad om tilskudd fra jordbruksfondet - Grøfting, Nydyrking Fanny Tollebeke
2017/764 20170620 20.06.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig (BRA 116 m2) - 14/459 Elgtråkket 16, Engerdal Østfjell - delområde 3, trinn 2 - Aud Elin og Rune Løvås SOLHEIMSHYTTA AS
2017/832 20170619 19.06.2017 Inngående brev Søknad - ID 786 - Kontorassistent - 32 % vikariat *****
2016/1583 20170619 19.06.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr 14/74/22 - Skarvlia 1 Engerdal Østfjell AS
2017/750 20170619 19.06.2017 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling - Ferieengasjement - Frivilligsentralen 2017 Amalie S. Kjeldstad
2017/144 20170619 19.06.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr 14/14/11 - Ørnholveien 9 Engerdal Østfjell AS
Ingen tilgang 20170619 19.06.2017 Inngående brev Bekreftelse på utførte arbeider i forbindelse med midlertidig brukstillatelse Terje Rasch
2017/33 20170619 19.06.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Anneli Jonsson
2016/859 20170619 19.06.2017 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev og bekreftet grunnbokutskrift - gnr 14-476 Asbjørn Skogrand m.fl.
2016/1011 20170619 19.06.2017 Utgående brev Underretning til gnr 161/1 - STATSKOG SF STATSKOG SF
2016/1011 20170619 19.06.2017 Utgående brev Underretning til gnr 172/3 - STATENS VEGVESEN REGION ØST Statens Vegvesen region øst
2016/1011 20170619 19.06.2017 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift gnr 161/161 Karin Rusten m.fl.
2016/859 20170619 19.06.2017 Utgående brev Underretning til gnr14/28 - STORGJELTEN KARI Kari Storgjelten m.fl.
2016/859 20170619 19.06.2017 Utgående brev Underretning til gnr14/253 - KITTILSEN HEGE og JØRN DAVID ADOLFSEN Hege Kittilsen m.fl.
2017/560 20170619 19.06.2017 Utgående brev Endring av eiendomsskatt for gnr 165/15/33 Svein Erik Bredesen m.fl.
2017/560 20170619 19.06.2017 Utgående brev Endring av eiendomsskatt for gnr 164/37 Arnfinn Haugen m.fl.
2017/750 20170619 19.06.2017 Utgående brev Tilbud om stilling - Ferieengasjement - Frivilligsentralen 2017 Amalie Stengrundet Kjeldstad
2017/774 20170619 19.06.2017 Utgående brev Svar på søknad om omdisponering - gnr 164/47 til fritidsbolig Inger O. Langsjøen
2017/784 20170619 19.06.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av "låvebru" (l x b = 7,5 x 1,8 m) til 2. etasje i produksjonsbygning for honning -165/187 Gamle Kopparleden 21, Lillebo - Marit Hjemgård Marit Synnøve Hjemgård
2016/652 20170619 19.06.2017 Utgående brev Ber om en tilbakemelding på fremtidig drift av toaletter Drevsjø rasteplass Statens vegevesen Region Øst
2017/705 20170619 19.06.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad om utslippstillatelse - ny gråvannsløsning; slamavskiller (3 m3) m. infiltrasjon - 161/1/156 Tyttebærstien 9, Ulvåberget - Mona Falldalen TEK ENGERDAL LIMITED
2017/750 20170616 16.06.2017 Utgående brev Forslag til innstilling - Ferieengasjement Frivilligsentralen - sommeren 2017 Fagforbundet v/Bjarne Granli m.fl.
2017/885 20170616 16.06.2017 Inngående brev Forskningsprosjekt knyttet til foreldreundersøkelsen i grunnskolen Institutt for samfunnsforskning
2017/886 20170616 16.06.2017 Inngående brev Høringsbrev - forslag til tilleggsregulering - forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming i driftsbygninger i landbruket og midlertidige bygninger Klima- og miljødepartementet
2017/887 20170616 16.06.2017 Inngående brev Nytt til skolestart 2017 - grunnskole og videregående opplæring Utdanningsdirektoratet
2017/527 20170616 16.06.2017 Inngående brev Økt godtgjøring for deltagelse i kommunale skadefellingslag Fylkesmannen i Hedmark
2017/750 20170616 16.06.2017 Inngående brev Svar - forslag til innstilling - Ferieengasjement Frivilligsentralen - sommeren 2017 Delta v/Mona Nergård
2017/750 20170616 16.06.2017 Inngående brev Svar - forslag til innstilling - Ferieengasjement Frivilligsentralen - sommeren 2017 Fagforbundet v/Bjarne Granli
2017/816 20170616 16.06.2017 Inngående brev Takker ja til tilbud om utvidelse av stilling May Pettersen
2017/592 20170616 16.06.2017 Inngående brev Utdanning for kontorfaglig ansatte i kommunale helse- og sosialfaglige tjenester for barn unge og deres familier Regionsenter for barn og unges psykiske helse Helseregion Øst og Sør
2017/452 20170615 15.06.2017 Inngående brev Takker ja til tilbud om sommerjobb Millad Hassani
2017/452 20170615 15.06.2017 Inngående brev Takker ja til tilbud om sommerjobb Lars Kristian Kvilten
2017/441 20170615 15.06.2017 Utgående brev Tilbud om stilling - Personalkonsulent 100 % fast - Støtte og utvikling Brynhild Nilsgård
2017/452 20170615 15.06.2017 Inngående brev Takker nei til tilbud om sommerjobb Malena Danielsen
2016/1671 20170615 15.06.2017 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev - nymåling av eksisterende grense pga tidligere feil innmåling - gnr 14-266 Svein Ove Nordsveen m.fl.
2017/855 20170615 15.06.2017 Utgående brev Registrert konsesjonsforhold Gnr 165 Bnr 3 - Tom Berg - Nielsen ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING
2017/569 20170615 15.06.2017 Inngående brev Takker ja til plass i skolefritidsordningen Merète Trangsrud
2017/569 20170615 15.06.2017 Inngående brev Takker ja til plass i skolefritidsordningen Merète Trangsrud
2017/883 20170615 15.06.2017 Inngående brev Høringsbrev - Forslag om å innføre plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid Det kongelige kunnskapsdepartement
2017/489 20170615 15.06.2017 Inngående brev Takker ja til plass i Drevsjø barnehage *****
2016/1671 20170615 15.06.2017 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev - nymåling av eksisterende grense pga tidligere feil innmåling - gnr 14/266 Morten Lågeide
2017/489 20170615 15.06.2017 Inngående brev Takker ja til plass i Drevsjø barnehage Bilen Omar Bashir og Sharmake Mohammed Abdi
2016/1671 20170615 15.06.2017 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev - nymåling av eksisterende grense pga tidligere feil innmåling - gnr 14/266 Tine Bøe Eriksen m.fl.
2016/1671 20170615 15.06.2017 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev - nymåling av eksisterende grense pga tidligere feil innmåling - gnr 14/266 Ernst Andreas Lochert m.fl.
2017/452 20170615 15.06.2017 Inngående brev Takker ja til tilbud om sommerjobb Truls Tollefsen
2017/452 20170615 15.06.2017 Inngående brev Takker ja til tilbud om sommerjobb Markus Myrheim
2017/452 20170615 15.06.2017 Inngående brev Takker ja til tilbud om sommerjobb Joon Fredrik Stolt
2017/312 20170615 15.06.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av grunneiendom ved innløsing av festetomt gnr 15/23/9 i Engerdal kommune Gerd Margrete Gjems
2017/312 20170615 15.06.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av grunneiendom ved innløsing av festetomt gnr 15/23/9 i Engerdal kommune Gine Rinnan
2017/312 20170615 15.06.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av grunneiendom ved innløsing av festetomt gnr 15/23/9 i Engerdal kommune Truls Erik Gustavsen
2017/312 20170615 15.06.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av grunneiendom ved innløsing av festetomt gnr 15/23/9 i Engerdal kommune Hallstein I Risbakken
2017/879 20170615 15.06.2017 Inngående brev Høringsbrev Innføring av forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner Det kongelige kunnskapsdepartement
2017/622 20170615 15.06.2017 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift - gnr 14/473, 14/474 og 14/475 Jan Erik Nordgård
2017/452 20170615 15.06.2017 Inngående brev Takker ja til tilbud om sommerjobb Fariba Tadjek
2016/1335 20170615 15.06.2017 Inngående brev Frist for søknad om tilskudd til leirskoleopplæring våren 2017 Fylkesmannen i Hedmark
2016/1671 20170615 15.06.2017 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev - nymåling av eksisterende grense pga tidligere feil innmåling - gnr 14/266 Anne Lise Dahl m.fl.
2017/312 20170615 15.06.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av grunneiendom ved innløsing av festetomt gnr 15/23/9 i Engerdal kommune Marie Judith Skeid
2017/749 20170615 15.06.2017 Utgående brev Korrigert arbeidsavtale for underskrift Mette Foss
2017/312 20170615 15.06.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av grunneiendom ved innløsing av festetomt gnr 15/23/9 i Engerdal kommune Ole Petter Andersen
2016/1451 20170615 15.06.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Klarlegging og eventuelt nymerking av eksisterende grense, gnr 48/7 i Engerdal kommune Jon Arne Arnseth
2016/1451 20170615 15.06.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Klarlegging og eventuelt nymerking av eksisterende grense, gnr 48/7 i Engerdal kommune Mona Kristiansen
2016/1451 20170615 15.06.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Klarlegging og eventuelt nymerking av eksisterende grense, gnr 48/7 i Engerdal kommune Hans T Aassved Hansen
2016/1451 20170615 15.06.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Klarlegging og eventuelt nymerking av eksisterende grense, gnr 48/7 i Engerdal kommune Kristin Slyngstad
2017/312 20170615 15.06.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av grunneiendom ved innløsing av festetomt gnr 15/23/9 i Engerdal kommune ENGERDAL KOMMUNESKOGER KF v/Per Olav Opgård
2017/649 20170615 15.06.2017 Utgående brev Til uttalelse - søknad om midlertidig dispensasjon for bruksendring fra fritidsbolig til bolig - 14/350 Orreveien 10, Engerdal Østfjell - Johannes Haukvik FYLKESMANNEN I HEDMARK m.fl.
2017/312 20170615 15.06.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av grunneiendom ved innløsing av festetomt gnr 15/23/9 i Engerdal kommune Elin A Heimdahl Halvorsen
2017/312 20170615 15.06.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av grunneiendom ved innløsing av festetomt gnr 15/23/9 i Engerdal kommune Rolv Dagfinn Halvorsen
2016/1702 20170615 15.06.2017 Utgående brev Svar på henvendelse vedrørende tilskudd fra fondet for allmennyttige formål 2017 - Femundselva historielag FEMUNDSELVA HISTORIELAG
2016/1671 20170615 15.06.2017 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev - nymåling av eksisterende grense pga tidligere feil innmåling - gnr 14/266 Aud Karen Hirsch Bangseid m.fl.
2017/882 20170615 15.06.2017 Inngående brev Søknad om flytting av seterhus fra Engerdalssetra til Hovden Ellen Fauske
2017/441 20170615 15.06.2017 Utgående brev Foreløpig svar på søknad - Personalkonsulent 100 % fast - Støtte og utvikling Elin Elg Trøen m.fl.
2017/62 20170615 15.06.2017 Inngående brev Refusjon av kommunale barnevernutgifter for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger - 2016 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir
2016/1671 20170615 15.06.2017 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev - nymåling av eksisterende grense pga tidligere feil innmåling - gnr 14/266 Anne-Lise Bogstad m.fl.
2017/452 20170615 15.06.2017 Inngående brev Takker ja til tilbud om sommerjobb Kajsa Tollefsen
2017/452 20170615 15.06.2017 Inngående brev Takker ja til tilbud om sommerjobb Daryosh Hassani
2017/312 20170615 15.06.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av grunneiendom ved innløsing av festetomt gnr 15/23/9 i Engerdal kommune Ulf Erik Gjems
2017/312 20170615 15.06.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av grunneiendom ved innløsing av festetomt gnr 15/23/9 i Engerdal kommune Margit Toline Pedersen
2017/312 20170615 15.06.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av grunneiendom ved innløsing av festetomt gnr 15/23/9 i Engerdal kommune Christer Rinnan Aafloen
2016/1584 20170615 15.06.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av matrikkelenhet/grunneiendom 165/78 i Engerdal kommune Grete Lillebo
2016/1584 20170615 15.06.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av matrikkelenhet/grunneiendom 165/78 i Engerdal kommune Snorre Lillebo
2016/1584 20170615 15.06.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av matrikkelenhet/grunneiendom 165/78 i Engerdal kommune Vidar Foss
2016/1584 20170615 15.06.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av matrikkelenhet/grunneiendom 165/78 i Engerdal kommune Per Magne Eriksson
2016/1584 20170615 15.06.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av matrikkelenhet/grunneiendom 165/78 i Engerdal kommune Statens Vegvesen region øst v/Harry Bjørnstad
2017/569 20170615 15.06.2017 Utgående brev Svar på innmelding til skolefritidsordningen Drevsjø aug 2017 Katrine Røsten
Ingen tilgang 20170615 15.06.2017 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av garasje (BYA 56 m2) - 164/12 Valdalsfjellet 588, Gutu - Jon Anders Mortensson Jon Anders Mortensson
2017/278 20170615 15.06.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av festegrunn for brygge og pakkhus fra gnr 163/1- Revlingen 163/1 i Engerdal kommune STATSKOG SF
2017/278 20170615 15.06.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av festegrunn for brygge og pakkhus fra gnr 163/1- Revlingen 163/1 i Engerdal kommune Olav Riseth
2017/278 20170615 15.06.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av festegrunn for brygge og pakkhus fra gnr 163/1- Revlingen 163/1 i Engerdal kommune AS FÆMUND
2017/560 20170615 15.06.2017 Utgående brev Eiendomsskatt for gnr15/300 Steinar Granberg m.fl.
2017/728 20170615 15.06.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - opprettelse av matrikkelenhet - grunneiendom fra gnr 15/4 - innløsing av festegrunn - Kløvstien 3 ENGERDAL KOMMUNESKOGER KF
2017/733 20170615 15.06.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - oppretting av matrikkelenhet - grunneiendom fra gnr 15/4 - innløsing av festegrunn - Kløvstien 15 ENGERDAL KOMMUNESKOGER KF
2017/877 20170614 14.06.2017 Inngående brev Interpellasjon - barnefattigdom Arbeiderpartiet
2017/869 20170614 14.06.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - utslippstillatelse - gnr 15/7 - Gløtveien 8 Tek Engerdal
2017/874 20170614 14.06.2017 Inngående brev Informasjon om opplæring i ”Norsk kultur og norske verdier” for asylsøkere - ny tilskuddsordning fra januar 2017 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2016/1486 20170614 14.06.2017 Inngående brev Utbetalingsanmodning av tilskudd - sluttutbetaling Destinasjon Femund Engerdal
2017/876 20170614 14.06.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig - 165/15/23 Femund Villmarksgrend Endre Yttertun
2016/631 20170614 14.06.2017 Inngående brev Rapportering på midler til økt lærerinnsats – kort svarfrist Utdanningsdirektoratet
2017/871 20170614 14.06.2017 Inngående brev Uttalelse vedrørende nabovarsel - tilbygg bolig - gnr 165/1/235 Statskog SF
2017/873 20170614 14.06.2017 Inngående brev Informasjon om Statskogmillionen - midler for å inspirere til bruk av norsk natur Statskog SF
2017/289 20170613 13.06.2017 Inngående brev Oversendelse av leiekontrakt for signering og retur NAV Hedmark
2017/750 20170613 13.06.2017 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Engasjement Frivilligsentralen sommeren 2017 Amalie Stengrundet Kjeldstad
2017/863 20170613 13.06.2017 Inngående brev Søknad om utvidelse av skjenkeareal Bryggeloftet AS
2017/865 20170613 13.06.2017 Inngående brev Garasje/uthus til bolig - gnr 14/197 Johnny Sletmoen
2017/866 20170613 13.06.2017 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - gnr 14/15 - Innløsning av festetomt med samme areal og grensemerker som før på gnr 15/20/54 Randi Sletmoen
2017/867 20170613 13.06.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Ferievikar - Inntil 100 % stilling - 7517 Assistent - Pleie- og omsorg - Institusjon og hjemmebasert omsorg (1. års sykepleiestudent) - 19.06.2017 - 20.08.2017 Ailin Maria Danielsen
2016/296 20170613 13.06.2017 Inngående brev Postforkynning med mottakskvittering - 15-198246RFA-JTYN GLØTVOLA NORDRE Nord-Østerdal Jordskifterett
2017/858 20170613 13.06.2017 Inngående brev Søknad om fradeling - Bolig - gnr 162/1 - Statskog SF - Nytt gnr Statskog SF
2017/859 20170613 13.06.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av håndteringsanlegg for oppdrettshjort - gnr 164/57 - Valdalsfjellet Martin Waldal jr.
2016/1614 20170613 13.06.2017 Inngående brev Uttalelse fra sosialavdelingen - skjenkebevilling Femund Brygge AS Arnstein Kjelstad
2016/1007 20170613 13.06.2017 Inngående brev Samarbeid mellom kommune og politi Innlandet Politidistrikt
2017/652 20170613 13.06.2017 Utgående brev Vedrørende svar på tilbud om 60% vaktmester Edvard Femundsenden
2017/652 20170613 13.06.2017 Utgående brev Svar på søknad - 60% Vaktmester Jon Helge Østmo m.fl.
2017/687 20170613 13.06.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad om utslippstillatelse - nytt avløpsanlegg; tett tank (4,5 m3) for svartvann og slamavskiller (3 m3) m. infiltrasjon for gråvann - 161/1/145 Moltestien 18, Ulvåberget - Kristin Høiberg Sæter ENGERDAL ANLEGG & TRANSPORT AS
2017/856 20170613 13.06.2017 Utgående brev Statstilskudd vår 2017 Fylkesmannen i Hedmark (fmhepost@fylkesmannen.no)
2017/695 20170613 13.06.2017 Inngående brev Uttalelse - Høring av søknad om driftskonsesjon for Ulvåmoen massetak - Fredheim Transport ANS - Engerdal kommune Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen
2016/1462 20170613 13.06.2017 Utgående brev Underretning om matrikkelføring - gnr 163/7 - Jonasvollen 530 Kjell Magne Svendsen
2016/1462 20170613 13.06.2017 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev gnr 163/7 - Jonasvollen 530 Sigurd Svendsen m.fl.
2016/1462 20170613 13.06.2017 Utgående brev Underretning om matrikkelføring - gnr 163/7 -Jonasvollen 530 STATSKOG SF
2016/1871 20170613 13.06.2017 Utgående brev Savner svar på tidligere sendt brev - montering fettutskiller Femundtunet Femundtunet v/Rolf Mobæk
2017/734 20170613 13.06.2017 Utgående brev Oversendelse for uttalelse - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - opprettelse av matrikkelenhet - grunneiendom til boligformål - gnr 14/4 i Engerdal kommune Statens Vegvesen region øst m.fl.
2017/77 20170613 13.06.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Ida Maria Valdal
2017/77 20170613 13.06.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Mari Midtlie
2017/452 20170613 13.06.2017 Inngående brev Takker ja til tilbud om sommerjobb Isabell Nilsson
2017/452 20170613 13.06.2017 Inngående brev Takker ja til tilbud om sommerjobb Nina Helen Lystad Myrvold
2017/77 20170613 13.06.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Hedvig O. Husfloen
2017/77 20170613 13.06.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Henning Rønes Joten
2016/1274 20170612 12.06.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av portal/infoskilt (5,0 x 2,5 m) for hytteområdene i Engerdal Østfjell - 14/45 v/ innkjøring til Østfjellet - Engerdal kommuneskoger KF SOLHEIMSHYTTA AS
2017/489 20170612 12.06.2017 Utgående brev Svar på søknad om plass i Drevsjø barnehage *****
2017/452 20170612 12.06.2017 Inngående brev Takker ja til tilbud om sommerjobb Kasper Sundet
2017/652 20170612 12.06.2017 Utgående brev Svar på søknad - Vaktmester Edvard Femundsenden
2017/652 20170612 12.06.2017 Utgående brev Foreløpig svar på søknad - Vaktmester Remigijus Lisauskas
2017/188 20170612 12.06.2017 Utgående brev Meling om vedtak: Klage på saksbehandlingsfeil om hogst i vernskog - Staupådalen og Kvemsjøåsen - Svahken Sjite Jan Axel Danielsen
2017/819 20170612 12.06.2017 Utgående brev Vedlikehold av kulturlandskap og biologisk mangfold i Engerdal Ellen Fauske m.fl.
2017/819 20170612 12.06.2017 Utgående brev Vedlikehold av kulturlandskap og biologisk mangfold i Engerdal Ellen Fauske m.fl.
2017/825 20170612 12.06.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad om utslippstillatelse - nytt avløpsanlegg; slamavskiller (121 m3) m. infiltrasjon samt nedsetting av fettutskiller (NS 3) - 165/1 Femundsenden, Drevsjø - Engerdal kommune SWECO NORGE AS
2017/489 20170612 12.06.2017 Utgående brev Svar på søknad om plass i barnehage *****
Versjon:5.2.00