eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/659 20190417 17.04.2019 Utgående brev Svar på spørsmål i anledning tvangssalg av eiendommen - ***** ***** i Engerdal kommune - Saksøkt: ***** ***** *****
2018/2110 20190417 17.04.2019 Inngående brev Svar - Status integreringsarbeid og integreringsråd - Engerdal kommune Hedmark fylkeskommune
2015/1219 20190417 17.04.2019 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse - gnr 14/428 Kjell Espen Narmo
2018/2057 20190417 17.04.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Susanne Ingvarsson
2019/691 20190417 17.04.2019 Inngående brev Søknad om permisjon / redusert arbeidstid Marena Eng Borgen
2019/693 20190417 17.04.2019 Inngående brev Dekning av utgifter for alternativ mottaksplassering - utbetaling for 1. tertial 2019 Utlendingsdirektoratet
2019/406 20190417 17.04.2019 Inngående brev Høringsinnspill - ny forskrift om råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom Hedmark fylkes flerkulturelle råd
2019/362 20190417 17.04.2019 Inngående brev Eidsiva Energi AS - innkalling til generalforsamling 09.05.19 Eidsiva Energi AS
2019/584 20190417 17.04.2019 Inngående brev Søknad - ID 881 - Undervisningsstillinger EBUS 2019-2020 *****
2019/689 20190417 17.04.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Marielle Spånberg Nordli
2019/630 20190416 16.04.2019 Inngående brev Vedrørende utvidelse aksjekapital Risbakken Sag v/ Odd Nymoen
2019/680 20190416 16.04.2019 Inngående brev Kompensasjonsoppgave for merverdiavgift - 1.termin 2019 - revisors beretning Hedmark-Revisjon IKS
2019/318 20190416 16.04.2019 Inngående brev Begrensinger i tildeling av tolkemidler - dialogbasert foreldrekurs Utlendingsdirektoratet - UDI
2019/684 20190416 16.04.2019 Inngående brev HOT § 10-2 - Bistandsteam Sykehus Innlandet HF - Avdeling for TSB
2018/789 20190416 16.04.2019 Inngående brev Tilbakemelding på plan for retting av lovbrudd - tilsyn økonomisk stønad Fylkesmannen i Innlandet
2019/683 20190416 16.04.2019 Inngående brev Regulering av festeavgift 2019 - gnr 165/1/144 - Bjørnåsmoen Statskog SF
2019/683 20190416 16.04.2019 Inngående brev Regulering av festeavgift 2019 - gnr 165/117/4 - Skrivegardsjordet 3 Statskog SF
2018/1094 20190416 16.04.2019 Inngående brev Revisjonsberetning for Engerdal kommune 2018 - foreløpig Hedmark-Revisjon IKS
2019/683 20190416 16.04.2019 Inngående brev Regulering av festeavgift 2019 - gnr 161/1/166 - Sølenstua Flyplass Statskog SF
2019/683 20190416 16.04.2019 Inngående brev Regulering av festeavgift 2019 - gnr 165/117/5 - Skrivegardsjordet 1 - Grubbveien 7 Statskog SF
2019/686 20190416 16.04.2019 Inngående brev Kopi av brev fra Glommen Skog SA til Fylkesmannen i Innlandet av 12.04.2019 - Tilbud om frivillig vern av skog - Lekjenndalen Glommen Skog SA
2019/685 20190416 16.04.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Ronny Nesheim
2019/687 20190416 16.04.2019 Inngående brev Søknad om fritak for boplikt Jan Sigurd Jensvoll
2019/584 20190416 16.04.2019 Inngående brev Søknad - ID 881 - Undervisningsstillinger EBUS 2019-2020 *****
2019/581 20190416 16.04.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Maria Sandström
2019/522 20190415 15.04.2019 Inngående brev Trysil kommunes prioriteringer av tildelte midler til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) for 2019 Trysil kommune
2019/677 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 988162191 Landbruksdirektoratet
2019/677 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 984115458 Landbruksdirektoratet
2019/677 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970970932 Landbruksdirektoratet
2019/677 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 990325995 Landbruksdirektoratet
2019/677 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 983049176 Landbruksdirektoratet
2019/677 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 990247447 Landbruksdirektoratet
2019/677 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 978636764 Landbruksdirektoratet
2019/677 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 995015277 Landbruksdirektoratet
2019/677 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 869890162 Landbruksdirektoratet
2019/677 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 994482947 Landbruksdirektoratet
2019/677 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 998934753 Landbruksdirektoratet
2019/677 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969507269 Landbruksdirektoratet
2019/677 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969281384 Landbruksdirektoratet
2019/594 20190415 15.04.2019 Inngående brev Ny høringsfrist Olje- og energidepartementet
2019/677 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 917399034 Landbruksdirektoratet
2019/677 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 992666862 Landbruksdirektoratet
2019/677 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969928051 Landbruksdirektoratet
2019/677 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 918810242 Landbruksdirektoratet
2019/677 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970210679 Landbruksdirektoratet
2019/677 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 987886188 Landbruksdirektoratet
2019/677 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 962084109 Landbruksdirektoratet
2019/677 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 890218342 Landbruksdirektoratet
2019/677 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970500227 Landbruksdirektoratet
2019/677 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 915704182 Landbruksdirektoratet
2018/1919 20190415 15.04.2019 Inngående brev Høring - Forslag til endinger i spesialistforskriften og forskrift om trygderefusjon for leger m.v. Helse- og omsorgsdepartementet
2019/515 20190415 15.04.2019 Inngående brev Svar på anmodning om uttalelse til søknad om skjenkebevilling - Engerdalsdagene 2019 Engerdal kommune - Sosialtjenesten
2019/556 20190415 15.04.2019 Utgående brev Svar - Skjenkebevilling - Sevendals Minneløp - Samfunnshuset Skogtun- Sømådalen - 26. og 27. april 2019 Grete og Odd Sømåen
2019/677 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969357291 Landbruksdirektoratet
2019/677 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 912995933 Landbruksdirektoratet
2019/677 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969104849 Landbruksdirektoratet
2019/677 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 884760372 Landbruksdirektoratet
2019/677 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 917045070 Landbruksdirektoratet
2019/677 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969971100 Landbruksdirektoratet
2019/677 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 916681135 Landbruksdirektoratet
2019/609 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad - ID 884 - Assistent 50 % vikariat *****
2017/1684 20190415 15.04.2019 Inngående brev Bytte av snøskuter - Nytt registreringsnummer ES-6143 Kai Olav Rønes
2019/678 20190415 15.04.2019 Inngående brev Eiendom 162/1/147/0, Gloføklia Øst 5 - utvidelse av huset med egen badstue Roland Lass
2019/679 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - Nybygg garasje - gnr 14/459 - Elgtråkket 16 Aud Elin og Rune Løvås
2018/1501 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr 14/491 - Haretråkket 4 - Ingunn Solli og Bent Vidar Larsen
2019/556 20190415 15.04.2019 Inngående brev Svar på anmodning om uttalelse til søknad om skjenkebevilling - Sevendals Minneløp - Samfunnshuset Skogtun Sømådalen Engerdal kommune - Sosialtjenesten
2019/306 20190412 12.04.2019 Inngående brev Takker nei til tilbud om stilling - Helse og Velferd - ferievikarer sommer 2019 - hjemmebasert omsorg Vibeke Knutsen
2019/347 20190412 12.04.2019 Inngående brev Anmodning om å oppnevne kommunale rovviltfellingslag og informasjon om gjennomføring av fellingsforsøk på store rovdyr Fylkesmannen i Innlandet
2018/1094 20190412 12.04.2019 Inngående brev Fullstendighetserklæring 2018 Hedmark-Revisjon IKS
2019/305 20190412 12.04.2019 Inngående brev Takker nei til tilbud om stilling - Helse og Velferd - ferievikarer sommer 2019 - institusjon Vibeke Knutsen
2019/673 20190412 12.04.2019 Inngående brev Bruk av laser - Skadefelling Dyrenes rett
2019/617 20190412 12.04.2019 Inngående brev Oppsigelse deler av lærerstilling Ola Engerbakk
2019/262 20190412 12.04.2019 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling - virksomhetsleder forebyggende rehabilitering Kine Vestad
2018/1685 20190412 12.04.2019 Inngående brev Tilleggsinformasjon - søknad om å sette opp badestamp - Veslbuvika 8 - 434/162/1/192 Arne Sandbakken
2019/570 20190412 12.04.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad om matrikulering med utsatt oppmålingsforretning - Oppretting av 3 matrikkelenheter - grunneiendommer fra gnr 14/59 - Engerdalssætra hytteområde ENGERDAL KOMMUNESKOGER KF
2019/374 20190412 12.04.2019 Utgående brev Svar på søknad om skoleskyss - skoleåret 2019/2020 Linn Ryen
2019/570 20190412 12.04.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - opprettelse av matrikkelenheter - 3 grunneiendommer til fritidsbebyggelse fra gnr 14/59- Ingeniørsvingen 21 - 23 og 26 - område HT 3 i Engerdalsætra hytteområde ENGERDAL KOMMUNESKOGER KF
2019/670 20190412 12.04.2019 Inngående brev Får de etterlatte etter dine ansatte utbetalt gruppelivserstatning? Kommunal Landspensjonskasse - Gjensidig forsikringsselskap
2019/552 20190412 12.04.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Tilkallingsvikar - 40 % stilling - 6709 Barnehagelærer - Oppvekst - Engerdal barnehage - 27.03.2019 - 12.07.2019 Hans André Myhren
2019/160 20190412 12.04.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Tilkallingsvikar - Inntil 100 % stilling - 6572 Assistent - Helse og Velferd - Bolig - 01.02.2019 - 31.08.2019 Kaja Othilie Røsten
2019/374 20190412 12.04.2019 Utgående brev Svar på søknad om skoleskyss - skoleåret 2019/2020 Linn Ryen
2019/669 20190412 12.04.2019 Utgående brev Oversendelse av arbeidsbekreftelse Inga Hild Lykka
2019/506 20190412 12.04.2019 Inngående brev Avgjørelse i tilsynssak - Engerdal kommune FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/266 20190412 12.04.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Tilkallingsvikar - Inntil 70 % stilling - 7210 Renholder - Oppvekst - Drevsjø barnehage - 01.04.2019 - 30.06.2019 Anne Line Botillen
2019/540 20190412 12.04.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Tilkallingsvikar - Inntil 100 % stilling - 6583 Pleiemedarbeider - Helse og Velferd - Forebyggende rehabilitering - 01.04.219 - 30.06.2019 Malin K. Støa
2019/5 20190412 12.04.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Inntil 50 % stilling - 7960 Lærer uten godkjent utdanning - Oppvekst - Fjellheimen leirskole - 01.01.219 - 21.12.2019 Anders Lillebo
2018/1094 20190412 12.04.2019 Utgående brev Fullstendighetserklæring 2018 - signert Hedmark-Revisjon IKS
2019/111 20190412 12.04.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Sæther, Asgeir
2019/266 20190412 12.04.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Vikariat - Inntil 30 % stilling - 7210 Renholder - Støtte og utvikling - Asylmottaket - 01.04.2019 - 30.06.2019 Anne Line Botillen
2019/108 20190412 12.04.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Prosjekt økonomi og omstilling - Inntil 100 % stilling - Rådmannens stab - 23.04.2019 - 30.06.2019 - Innvilges hjemmekontor - Kjøring dekkes etter gjeldende satser Thore Joten
2019/448 20190412 12.04.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Inntil 100 % stilling - 9451 Virksomhetsleder - Helse og Velferd - 08.04.219 - 31.08.2019 Eva Hellan
2019/661 20190412 12.04.2019 Inngående brev Høring - anbefaling om måling av vekt og lengde/høyde i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Helsedirektoratet
2019/662 20190412 12.04.2019 Inngående brev Innkalling til årsmøte - Opplæringskontoret Innlandet (OKINN) 25.04.19 Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark
2019/663 20190412 12.04.2019 Inngående brev Vertskommunetilskudd for barnehageplasser 1. kvartal 2019 Utlendingsdirektoratet
2019/584 20190412 12.04.2019 Inngående brev Søknad - ID 881 - Undervisningsstillinger EBUS 2019-2020 *****
2019/581 20190412 12.04.2019 Inngående brev Underskrevet korrigert arbeidsavtale - hjelpepleier inntil 100 % - tilkallingsvikar - Helse og velferd - institusjon - mangler dato Maria Sandström
2019/581 20190412 12.04.2019 Utgående brev Korrigert arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Maria Sandström
2019/560 20190412 12.04.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Motorferdsel i utmark §6 - Knut Eggen Knut Jarle Eggen
2019/31 20190412 12.04.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - sykepleier inntil 100 % - tilkallingsvikar - Helse og velferd - institusjon - 01.04.19-31.05.19 Erik Olsson
2019/653 20190412 12.04.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift VAldal, Ida Maria
2019/640 20190412 12.04.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Motorferdsel i utmark § 6 - Knut Erik Eriksen Knut Erik Eriksen
2019/569 20190412 12.04.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Motorferdsel i utmark § 6 - John Heggeriset John Heggeriset
2019/472 20190412 12.04.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Motorferdsel i utmark § 6 - Ola Engerbakk Ola Engerbakk
2019/545 20190412 12.04.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Motorferdsel i utmark § 6 - Tom Erik Olstad Tom Erik Olstad
2019/672 20190412 12.04.2019 Inngående brev Høring - Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge Helsedirektoratet
2019/671 20190412 12.04.2019 Inngående brev Tomt for utleieboliger i Elgå - Kontraktstilbud Statskog SF
2019/676 20190412 12.04.2019 Inngående brev Forespørsel vedrørende søknad - Restaurering Ådalskoiene Femundselva Historielag v/ Reidar Åsgård
2019/304 20190412 12.04.2019 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling - Helse og Velferd - ferievikarer sommer 2019 - barnebolig/avlastning Aisha Ahmadagai
2019/30 20190412 12.04.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Lindell, Mona
2019/525 20190412 12.04.2019 Utgående brev Bekreftelse vedrørende din stilling Jan Ekeland
2018/1897 20190412 12.04.2019 Utgående brev Regulering av husleiesats for kommunale bygg 2019 DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS)
2017/781 20190412 12.04.2019 Inngående brev Oppsigelse av brøytekontrakt - Gamle riksvei 218 Lillebo og minnebauta Fredheim Transport
2018/2046 20190412 12.04.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Vikariat - 81 % stilling - 7076 Hjelpepleier - Helse og Velferd - Institusjon - 01.04.2019 - 30.09.2019 Idun Hyllvang
Ingen tilgang 20190412 12.04.2019 Utgående brev Tilskudd - Utbetalingsanmodning 1-2019 Mia Faldmo
2019/674 20190412 12.04.2019 Inngående brev Bilfrie soner ved skolene Hedmark trafikksikkerhetsutvalg - Statens Vegvesen
2019/305 20190411 11.04.2019 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling - Helse og Velferd - ferievikarer sommer 2019 - institusjon Vilde Solbakken
2019/304 20190411 11.04.2019 Inngående brev Takker nei til tilbud om stilling - Helse og Velferd - ferievikarer sommer 2019 - barnebolig/avlastning Jørgen Fattnes Husfloen
2019/648 20190411 11.04.2019 Inngående brev Tilsyn foretak med sentral godkjenning - Rapportering fra kommunene Direktoratet for byggkvalitet
2019/305 20190411 11.04.2019 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling - Helse og Velferd - ferievikarer sommer 2019 - institusjon Hilde Ingelsrudøyen
2019/299 20190411 11.04.2019 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling - Helse og Velferd - ferievikarer sommer 2019 - renhold Ida Villemo Hagen Jensvoll
2019/304 20190411 11.04.2019 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling - Helse og Velferd - ferievikarer sommer 2019 - barnebolig/avlastning Arne Lia Hovde
2019/506 20190411 11.04.2019 Utgående brev Svar på tilsynssak - Engerdal kommune - sykepleiefaglig kompetanse FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/650 20190411 11.04.2019 Inngående brev Rapportering på ventetider - 1.tertial - frist 15.04.19 Helsedirektoratet
2019/649 20190411 11.04.2019 Inngående brev Oppføring av garasje - gnr 14/499 - Skjæret 5 Britt og Vidar Jansen
2019/9 20190411 11.04.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Odden, Marianne
2019/532 20190411 11.04.2019 Inngående brev Ønsker gjenvalg - stemmestyre Sømådalen krets Henning Søndmør
2019/603 20190411 11.04.2019 Inngående brev Svar på fremtidige planer for bredbåndsutbygging 2019 Svorka AS
2019/533 20190411 11.04.2019 Inngående brev Intensjonsbrev - Deltakelse i FOU-prosjekt "Endringer i utmarksbeitings i Nord-Østerdalen med omegn - Årsaker og virkninger Tolga Kommune
2019/651 20190411 11.04.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Rønning, Anzhelika
2018/987 20190411 11.04.2019 Utgående brev Svar på innmelding til SFO - EBUS Ahmad Shirepour
2019/660 20190411 11.04.2019 Inngående brev Kopi av brev fra Glommen Skog SA til Fylkesmannen i Innlandet av 09.04.2019 - Tilbud om frivillig vern av skog - Sagbekkskåra i Engerdal kommune Glommen Skog SA
2019/324 20190411 11.04.2019 Inngående brev Oversikt over samarbeidskommunenes økonomiske andel i forprosjekt - Hamar interkommunale krisesenter Gerd Samuelsen
2018/888 20190411 11.04.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra fristen for etterregistrering av avløserutgifter for 2018 *****
2019/664 20190411 11.04.2019 Inngående brev Høring - Felles TT-ordning for Innlandet fylkeskommune Hedmark fylkeskommune
2019/304 20190411 11.04.2019 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling - Helse og Velferd - ferievikarer sommer 2019 - barnebolig/avlastning Karine Lia Hovde
2019/633 20190411 11.04.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Finneid, Hege K.B.
2019/303 20190411 11.04.2019 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling - Helse og Velferd - ferievikarer sommer 2019 - legesenter/laboratoriet Ida Maria Valdal
2019/296 20190411 11.04.2019 Utgående brev Svar på søknad - Helse og Velferd - ferievikarer sommer 2019 - vaskeri Shaida Azeez Abdulla
2019/541 20190411 11.04.2019 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av stilling Enhetsleder Oppvekst Elin Petershagen Åsbø
2019/219 20190411 11.04.2019 Utgående brev Spørsmål vedrørende listeforslag fra Samlingslista - Senterpartiet og uavhengigen Ellen Fauske Bleness m.fl.
2019/303 20190411 11.04.2019 Utgående brev Svar på søknad - Helse og Velferd - ferievikarer sommer 2019 - legesenter/laboratoriet Pernille Kveen
2019/525 20190411 11.04.2019 Inngående brev Trekker oppsigelse av stilling Jan Ekeland
2019/559 20190411 11.04.2019 Utgående brev Høring barnehagerute 2019/2020 SU Engerdal barnehage Nina Rønning m.fl.
2019/262 20190411 11.04.2019 Utgående brev Tilbud om stilling som virksomhetsleder Forebyggende rehabilitering Engerdal kommune Kine Vestad
2019/642 20190411 11.04.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Clemetntz, Emil Standal
2019/638 20190411 11.04.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark § 5c - Magne Gullingsrud Magne Gullingsrud
2019/171 20190411 11.04.2019 Utgående brev Mangler i søknad om serveringsbevilling - Krysset Restaurant og kaffebar Medo Kongsvinger AS
2019/327 20190411 11.04.2019 Utgående brev Vedr. søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av anneks - 165/282 Sorken 4 Vidar Trøen
2019/559 20190411 11.04.2019 Utgående brev Utsending av forslag til barnehagerute 2019/2020 Elin Petershagen Åsbø
2019/219 20190411 11.04.2019 Utgående brev Spørsmål vedrørende listeforslag Engerdal Høyre Svein Ekeland m.fl.
2019/219 20190411 11.04.2019 Utgående brev Spørsmål vedrørende listeforslag - Engerdal Arbeiderparti Jo-Gaute Åsgård m.fl.
2019/616 20190411 11.04.2019 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av stilling Ali Azadkhah
2019/222 20190411 11.04.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumenter før intervjuer - lærlingeplass helsefagarbeider - 2019 Fagforbundet v/Bjarne Granli m.fl.
2019/654 20190411 11.04.2019 Inngående brev Invitasjon til samarbeidsmøte for Ringsaker interkommunale barnevernvakt Ringsaker kommune
2019/49 20190411 11.04.2019 Inngående brev Vertskommunetilskudd 2. kvartal 2019 Utlendingsdirektoratet
2019/532 20190411 11.04.2019 Inngående brev Frasigelse av verv - stemmestyre Sølen krets Kirsten Nilsen Nordsveen
2019/659 20190411 11.04.2019 Inngående brev Tvangssalg av eiendommen - ***** ***** i Engerdal kommune - Saksøkt: ***** ***** *****
2019/517 20190411 11.04.2019 Utgående brev Svar på søknader om redusert foreldrebetaling - barnehage/SFO Engerdal kommune - Sosialtjenesten
2015/1028 20190410 10.04.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Helge Næss Rustad
2019/635 20190410 10.04.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Trine-Lise Bjørnebye
2019/87 20190410 10.04.2019 Inngående brev Søk om EPSA 2019 - utvidet frist til 05.05.19 Difi
2019/294 20190410 10.04.2019 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling - Fjellheimen leirskole - ferievikarer sommer 2019 - kjøkken Emil Standal Clementz
2018/927 20190410 10.04.2019 Inngående brev Oppstart overordnet analyse - Engerdal kommune Hedmark Revisjon IKS
2019/559 20190410 10.04.2019 Inngående brev Høring barnehagerute 2019/2020 Bjørg Sletmoen
2019/559 20190410 10.04.2019 Inngående brev Vedtatt barnehagerute 2019/2020 Wenche Kjølvang Holdbak
2018/1631 20190410 10.04.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad om utslippstillatelse - rehabilitering av avløpsanlegg; tett tank (6m3) for svartvann og slamavskiller (3 m3) m. infiltrasjon for gråvann - 162/1/125 Gloføklia øst 1, Gloføklia - Tor Olav Ruud TEK ENGERDAL LIMITED
2019/641 20190410 10.04.2019 Inngående brev Påminnelse om bestilling av influensavaksine 2019/2020 innen 01.05.19 Folkehelseinstituttet
2019/532 20190410 10.04.2019 Inngående brev Frasigelse av verv - stemmestyre Sølen krets Anne Grete Stubsveen
2018/2041 20190410 10.04.2019 Inngående brev Organisering av opplæring av egne lærlinger i Innlandet Fylkeskommune Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark
2019/559 20190410 10.04.2019 Inngående brev FAU Drevsjø barnehage tilb.meld på bhg.rute Berit Sorkmo
2019/374 20190410 10.04.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss - skoleåret 2019/2020 Linn Ryen
2018/1489 20190410 10.04.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr 165/113 - Gardsveien 6 - Per Roar Aarnes
2019/532 20190410 10.04.2019 Inngående brev Ønsker gjenvalg - stemmestyre Drevsjø krets Jan Erik Sorkmo
2019/171 20190410 10.04.2019 Inngående brev Svar på anmodning om uttalelse - serveringsbevilling Krysset Kaffebar - Medo Kongsvinger AS, sak 2019/171 Mattilsynet
2019/645 20190410 10.04.2019 Inngående brev Svar på nabovarsel Per Ivar Vestues
2019/636 20190410 10.04.2019 Inngående brev Viser til nabovarsel for bygging av utleieboliger i Eggaveien - Elgå Statskog
2019/198 20190410 10.04.2019 Inngående brev Forbered dine elever til eksamen våren 2019 Utdanningsdirektoratet
2019/646 20190410 10.04.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - Nybygg av utleieboliger og garasjer - gnr 4/34 - Nordberget Heggeriset Engerdal kommune
2019/647 20190410 10.04.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - Nybygg utleieboliger og garasjer - gnr 162/103 - Kopparleden - Sømådalen Engerdal kommune
2019/629 20190410 10.04.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Reidun Kveen
2019/374 20190410 10.04.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss - skoleåret 2019/2020 Linn Ryen
2019/637 20190410 10.04.2019 Inngående brev Høringsbrev - forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven - frist 07.06.19 Kunnskapsdepartementet
2019/638 20190410 10.04.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - transport av bagasje og utstyr mellom bilvei og hytte Magne Gullingsrud
2019/639 20190410 10.04.2019 Inngående brev Høringsbrev - Gjennomføring av ny forordning om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivningen i alkohol- og tobakksskadeloven Helse- og omsorgsdepartementet
2019/636 20190410 10.04.2019 Inngående brev Svar på nabovarsel Turid Elgåen Teigen og Kåre Birger Teigen
2015/1028 20190410 10.04.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Helge Næss Rustad
2019/599 20190410 10.04.2019 Utgående brev Folkehelseprogrammet UNG4REGHedmark - Invitasjon til møte 11. april - fylkestingsalen Hedmark fylkeskommune Hedmark fylkeskommune
2019/636 20190410 10.04.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - nybygg utleieboliger og garasjer - gnr 164/1 - Egga Elgå Engerdal kommune
2019/483 20190410 10.04.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - bygging av bru for skiløype over Hylla (l x b = 10,5 x 5,5 m) - 132/1 og 3/7 sør for Hyllsjøen HYLLERÅSEN LØYPEFORENING
2019/532 20190410 10.04.2019 Inngående brev Frasigelse av verv - Elgå krets Ann Kristin Røsten
2018/2057 20190410 10.04.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Susanne Ingvarsson
2019/297 20190409 09.04.2019 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling - Helse og Velferd - ferievikarer sommer 2019 - kjøkken Lill Kristin Nymoen
2019/305 20190409 09.04.2019 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling - Helse og Velferd - ferievikarer sommer 2019 - institusjon Marlene Elise Sivertsen
2019/11 20190409 09.04.2019 Inngående brev Ønsker tilsendt høringsinnspill - revidering av forskrift om snøscooterøyper Engerdal-Fjellstyre
2019/304 20190409 09.04.2019 Inngående brev Takker nei til tilbud om stiling - Helse og Velferd - ferievikarer sommer 2019 - barnebolig/avlastning Kristin Kjølvang
2019/612 20190409 09.04.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Thorfinnsson, Markus Brekke
2018/1822 20190409 09.04.2019 Inngående brev Databehandleravtale med Fylkesarkivet i Oppland med IKA Opplandene for underskrift og retur Fylkesarkivet - Oppland fylkeskommune
2019/607 20190409 09.04.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark § 5c - Helge Næss Rustad Helge Næss Rustad
2019/598 20190409 09.04.2019 Utgående brev Svar på søknad om bruk av snøscooter for transport av verktøy og materialer - Harriet Reiestad Harriet Reiestad
2019/526 20190409 09.04.2019 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av stilling Adriana Olsen
2018/1815 20190409 09.04.2019 Utgående brev Kjørejournal 2018 - 2019 - Fjellheimen Leirskole Fylkesmannen i Hedmark
2019/632 20190409 09.04.2019 Inngående brev Søknad om omdisponering av tomt nr. 81 - Gammelsetra - gnr 6/2 Engerdal kommuneskoger KF
2019/522 20190409 09.04.2019 Inngående brev Orientering om Elverum kommunes prioriteringer av tildelte midler til nærings - og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) for 2019 Elverum Kommune
2018/999 20190409 09.04.2019 Inngående brev Kopi av svar fra Statskog Statskog SF
2019/327 20190409 09.04.2019 Inngående brev Notat landbruksfaglig vurdering Kari Storgjelten
2019/296 20190409 09.04.2019 Inngående brev Takker JA til tilbudt stilling som ferievikar - Vaskeriet - Helse og velferd Marianne Odden
2019/613 20190409 09.04.2019 Utgående brev INTENSJONSBREV - DELTAKELSE I FOU-PROSJEKT "ENDRINGER I UTMARKSBEITINGA I NORD-ØSTERDAL MED OMEGN - ÅRSAKER OG VIRKNINGER NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI
2019/613 20190409 09.04.2019 Utgående brev Underskrevet intensjonsbrev - vedlegg til NIBIOS prosjektsøknad NIBIO
2019/625 20190409 09.04.2019 Inngående brev Utbetaling av tilskudd - Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet Miljødirektoratet
2018/827 20190409 09.04.2019 Inngående brev Søknad om 20 % omsorgspermisjon for barnehageåret 2019/2020 Katrine Skogheim
2019/552 20190409 09.04.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - 60 % stilling - 6709 Barnehagelærer - Oppvekst - Engerdal barnehage - 27.03.2019 - 12.07.2019 Hans André Myhren
2019/402 20190409 09.04.2019 Inngående brev Kopi av brev fra Hedmark Revisjon IKS til Helsedirektoratet av 09.04.19 - Revisjonsuttalelse - rapportering av antall personer med psykisk utviklingshemming i Engerdal kommmune pr. 01.01.2019 Hedmark-Revisjon
2019/165 20190409 09.04.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr 165/337 Arne Brådalen
2019/630 20190409 09.04.2019 Inngående brev Forespørsel om økning av aksjekapital Risbakken Sag v/Odd Nymoen
2019/528 20190409 09.04.2019 Inngående brev Unntak fra diaglogmøte 2 i regi av NAV NAV Engerdal
2019/584 20190409 09.04.2019 Inngående brev Søknad - ID 881 - Undervisningsstillinger EBUS 2019-2020 *****
2019/295 20190409 09.04.2019 Utgående brev Fjellheimen leirskole - ferievikarer sommer 2019 - lærer Kristin Kjølvang m.fl.
2019/617 20190409 09.04.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon - skoleåret 2019/2020 Ola Engerbakk
2019/614 20190409 09.04.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Melin, Aino
2019/273 20190409 09.04.2019 Utgående brev Svar på søknad Ergoterapeut Engerdal kommune Anne Mette Grandaunet m.fl.
2019/624 20190409 09.04.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Østvold, Sissel K.
2019/294 20190409 09.04.2019 Inngående brev Takker nei til tilbud om ferievikariat som kjøkkenassistent ved Fjellheimen leirskole - sommer 2019 Richard Odden
2019/621 20190409 09.04.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Kjell Erik Joten
2019/625 20190409 09.04.2019 Inngående brev Kvittering for levert søknad Miljødirektoratet
2019/532 20190409 09.04.2019 Inngående brev Frasigelse av verv - stemmestyre Sømådalen krets Grete Arnesdatter Steigen
2018/1815 20190409 09.04.2019 Utgående brev Kjørejournal 2018-2019 - Fjellheimen Leirskole Fylkesmannen i Hedmark
2018/2044 20190409 09.04.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Rønes, Marte
2019/294 20190409 09.04.2019 Utgående brev Svar på søknad - Fjellheimen leirskole - ferievikarer sommer 2019 - kjøkken Emil Standal Clementz
2018/1688 20190409 09.04.2019 Utgående brev Svar på undersøkelse Engerdal Torg - oppfølgingsspørsmål Hedmark Revisjon IKS
2019/561 20190409 09.04.2019 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av stilling June Lium
2019/293 20190409 09.04.2019 Utgående brev Svar på søknad - Fjellheimen leirskole - ferievikarer sommer 2019 - renholder Jørgen Fattnes Husfloen
2019/108 20190409 09.04.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Joten, Thore
2019/448 20190409 09.04.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Hellan, Eva Irene
2019/611 20190409 09.04.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Nymoen, Stefan
2019/8 20190409 09.04.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Åkerblad, Sandra
2019/552 20190409 09.04.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Myhren Hans Andrè
2017/1047 20190409 09.04.2019 Utgående brev Tilkobling av Heggeriset vannverk Tommy Olsson
2019/515 20190408 08.04.2019 Inngående brev Svar på anmodning om uttalelse til søknad om skjenkebevilling - Engerdalsdagene 2019 Innlandet Politidistrikt, Trysil Lensmannskontor
2019/529 20190408 08.04.2019 Inngående brev Rentebetjening av boliggjeld i gjeldsforhandlingsperioden etter gjeldsordningsloven *****
2019/198 20190408 08.04.2019 Inngående brev Oppdatert informasjon om sluttvurdering i grunnskolen / klage på standpunkt Fylkesmannen i Innlandet
2018/197 20190408 08.04.2019 Utgående brev Oversendelse av arbeidsbekreftelse Lena Kristiansen
Ingen tilgang 20190408 08.04.2019 Inngående brev Viktig informasjon til medlemmene i Opplæringskontoret Innlandet Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark
2018/1688 20190408 08.04.2019 Inngående brev Undersøkelse Engerdal Torg - oppfølgingsspørsmål Hedmark Revisjon IKS
Ingen tilgang 20190408 08.04.2019 Inngående brev Makulering av fakturaer med personopplysninger Politidirektoratet
2019/305 20190408 08.04.2019 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling - Ferievikar Institusjon - Helse og Velferd -2019 Efrem Habte
2019/617 20190408 08.04.2019 Inngående brev Søknad om permisjon - skoleåret 2019/2020 Ola Engerbakk
Ingen tilgang 20190408 08.04.2019 Inngående brev Ønske om forhåndsuttalelse om massetak/grustak i Djupdalen Marius Lundby
Ingen tilgang 20190408 08.04.2019 Inngående brev Klage på for mye innbetalt i abonnement for vann og avløp 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 Jan Hendrik Schaaphok
Ingen tilgang 20190408 08.04.2019 Inngående brev Kostra - rapportering 1. kvartal 2019 - åpent for rapportering Statistisk sentralbyrå
2019/566 20190408 08.04.2019 Inngående brev Høring og offentlig ettersyn - kulturminneplan Rendalen kommune - utsatt frist til 08.05.19 Rendalen kommune
Versjon:5.2.00