eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/1299 20171211 11.12.2017 Utgående brev Vedtak om ileggelse av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr - oppføring av fritidsbolig uten byggetillatelse - 14/447 Lykkestaven 8, Engerdalsætra hytteområde - Femund Hytter AS FEMUND HYTTER AS
2017/1298 20171211 11.12.2017 Utgående brev Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr - påbegynt bygging og feil plassering av fritidsbolig uten byggetillatelse - 14/480 Skjæret 2, Engerdalsætra hytteområde - Femund Hytter AS FEMUND HYTTER AS
2015/1392 20171211 11.12.2017 Utgående brev Vedrørende gebyr Ole Opseth
2017/1760 20171211 11.12.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark § 5c - Hallvard Nymoen Hallvard Kolbein Nymoen
2017/1759 20171211 11.12.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark § 5c - Per Olav Opgård Per Olav Opgård
2017/1721 20171211 11.12.2017 Utgående brev Anmodning uttalelse og oversendelse søknad - Etablering av enkel driftsveg i forbindelse med skogsdrift HEDMARK FYLKESKOMMUNE m.fl.
2017/1790 20171211 11.12.2017 Inngående brev Oversending av retningslinjer for IBU-midlene i Hedmark og Oppland for 2018 Innovasjon Norge
2017/1794 20171211 11.12.2017 Inngående brev Interpellasjon: Nei til suverenitetsavståelse til EUs energibyrå ACER Erling Hyllvang, Samlingslista
2017/1726 20171211 11.12.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn - Tilbygg industrihall - gnr 14/192 - Femund Hytter AS Femund Hytter AS
2017/1125 20171211 11.12.2017 Utgående brev Svar på Turnustjeneste for fysioterapeuter i Hedmark for turnusåret 15.08.2018 - 15.08.2019 Elisabeth Hagen
2017/1796 20171211 11.12.2017 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - gnr 14/480 Monika Isvik-Strømberg
2017/1797 20171211 11.12.2017 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - gnr 14/489 Glenn Røed
2017/1710 20171211 11.12.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark § 5c - Lage Trangsrud Lage Trangsrud
2015/1392 20171211 11.12.2017 Utgående brev Gebyrer Skogshusvær Ole Opseth m.fl.
2017/1661 20171211 11.12.2017 Utgående brev Anmodning om uttalelse og oversendelse søknader - Punktutbedringer av snuplasser - Østveien ved Kvilten og vei til Ånestjern FYLKESMANNEN I HEDMARK m.fl.
2016/1336 20171211 11.12.2017 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev - gnr 164/43 Gunnar Elgaaen
2017/1671 20171211 11.12.2017 Utgående brev Anmodning om uttalelse og oversendelse søknad - punktutbedringer av eksisterende traktorvei FYLKESMANNEN I HEDMARK m.fl.
2017/1725 20171211 11.12.2017 Utgående brev Godkjenning av hogst i vernskog - Halvor Hansson Halvor Hansson
2017/423 20171211 11.12.2017 Utgående brev Svar på forespørsel om endring av inngangsparti til fritidsbolig - 162/1/31 Langsjøveien 491, Sømådalen Eva Sigrid Bakke
2017/1719 20171211 11.12.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark § 5c - Arnt Kjølvang Arnt Kjølvang
2017/1759 20171211 11.12.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark § 5e - Per Olav Opgård Per Olav Opgård
2016/293 20171208 08.12.2017 Inngående brev Påminnelse - tildelt turnuslege - perioden 01.03.18 - 31.08.18 Sykehus Innlandet HF
2017/1755 20171208 08.12.2017 Inngående brev Høringssvar- Budsjett - Økonomiplan - 2018 Utdanningsforbundet
2017/1778 20171208 08.12.2017 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for kjøring til isfiskevann - 20.12.207 - 30.04.2018 Stian Ruud Knutsen
2017/1783 20171208 08.12.2017 Inngående brev Invitasjon til deltagelse - skoleomfattende - tiltaksmodellen PALS Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
2017/1776 20171208 08.12.2017 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter - 01.01.2018 og for årene 2018 - 2019 - 2020 Ole Geir Myrvold
2017/1782 20171208 08.12.2017 Inngående brev Kopi av brev fra helsedirektoratet - Distribusjon av jodtabletter til landets kommuner Fylkesmannen i Hedmark
2017/489 20171208 08.12.2017 Inngående brev Takker JA til tilbudt barnehageplass fra og med 01.12.2017 i Drevsjø barnehage Monica Bye Sopånberg og Jonas Steigen Johnsgård
2017/1784 20171208 08.12.2017 Inngående brev Informasjon om tilgang til løsningen - Tobakkssalgs- og Bevillingsregister Helsedirektoratet
2017/223 20171208 08.12.2017 Inngående brev Innkalling til styremøte - 14.12.17 Hedmark Revisjon IKS
2017/1785 20171208 08.12.2017 Inngående brev Spørsmål vedrørende bemanning og SFO FAU v/ Drevsjø barnehage
2015/938 20171208 08.12.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr 165/113 Rolf Mobæk
2017/1779 20171208 08.12.2017 Inngående brev Tilskuddordningen - Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet (tidligere Aktivitet for seniorer og eldre) for 2018 er kunngjort Helsedirektoratet
2017/1753 20171208 08.12.2017 Utgående brev Kopi av brev fra Fjellheimen Leirskole til Fylkesmannen i Hedmark av 17.11.2017 - Søknad om redusert krav til besøkende på Fjellheimen Leirskole Fylkesmannen i Hedmark
2017/1780 20171208 08.12.2017 Inngående brev Høringsbrev - forslag om endringer i stedsnavnloven Kulturdepartementet
2017/1781 20171208 08.12.2017 Inngående brev Vedrørende bruk av lærlingeklausuler i offentlige anbud Nelfo - en landsforening i NHO
2016/1706 20171208 08.12.2017 Inngående brev Søknad om fritidsabonnement - gnr 164/37 - Risvegen 9 og 13 Arnfinn Haugen
2017/489 20171208 08.12.2017 Inngående brev Takker JA til tilbudt barnehageplass fra og med 01.12.2017 i Drevsjø barnehage Monica Bye Sopånberg og Jonas Steigen Johnsgård
2017/1788 20171208 08.12.2017 Inngående brev Ønske om forpakting av eiendommer i Engerdal kommune Birger Værke
2017/1789 20171208 08.12.2017 Inngående brev Ny planforskrift - oppstartfasen ved privat detaljregulering etter plan- og bygningsloven Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2017/1774 20171207 07.12.2017 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for leiekjøring - 01.01.2018 - 30.04.2020 Øyvind Rismyhr
2017/1774 20171207 07.12.2017 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter - 08.12.2017 - 30.04.2020 Øyvind Rismyhr
2017/1684 20171207 07.12.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark § 5c - Anne Hilde og Kai Olav Rønes Anne Hilde Rønes
2017/1771 20171207 07.12.2017 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for kjøring utmarksnæring for fastboende fra og med 25.12.2017 og 3 år framover Arne og Mona Lund
2017/1772 20171207 07.12.2017 Inngående brev Søknad om logopedtjeneste *****
2017/1773 20171207 07.12.2017 Inngående brev Søknad om logopedtjenester *****
2017/1771 20171207 07.12.2017 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter fra og med 25.12.2017 og for 3 år framover Arne Lund
2016/928 20171207 07.12.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr 6/24 - Hemtjønnvegen 21 - Lillerøåsen Øyvind Rismyhr
2017/946 20171207 07.12.2017 Inngående brev Vedr. 17-09824-2 - Bosetting av flyktninger Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2017/1679 20171207 07.12.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark § 5d - Engerdal Kommuneskoger KF ENGERDAL KOMMUNESKOGER KF
2017/1383 20171207 07.12.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad om utslippstillatelse - nedsetting av tett tank (6 m3) for svartvann - 165/15/67 Vestroa 1, Femund Villmarksgrend - Øystein Kildahl TEK ENGERDAL LIMITED
2017/560 20171207 07.12.2017 Utgående brev Endring av eiendomsskatt for 165/203 Berit Gløtvold
2017/1312 20171207 07.12.2017 Inngående brev Underretning til klager - Forholdet er henlagt Innlandet Politidistrikt
2017/1683 20171207 07.12.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark § 5e - Arnt Tommy Risbakken Arnt Tommy Risbakken
2017/1102 20171207 07.12.2017 Utgående brev Svar halleie - Drevsjø statlige asylmottak Drevsjø statlige mottak for asylsøkere
2017/1680 20171207 07.12.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark § 5e - Magnar Danielsen Magnar Danielsen
2017/1677 20171207 07.12.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark § 5c - Kjell Morten Kvilten Kjell Morten Kvilten
2017/1698 20171207 07.12.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark § 5e - Per Herberg Per Herberg
2017/1697 20171207 07.12.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark § 5e - Roy Magne Hanssen Roy Magne Hanssen
2017/560 20171207 07.12.2017 Utgående brev Endring av eiendomsskatt for 165/223 DREVSJØ UTLEIEBYGG AS
2017/1678 20171207 07.12.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark § 5e - Egil Eindride Edvang Egil Eindride Edvang
2017/1700 20171207 07.12.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark § 5c - Torill og Egil Krog Torill Krog
2017/1761 20171206 06.12.2017 Inngående brev Søknad om tilskudd og bygging av landbruksvei - gnr 165/1 - midlertidig avkjøring Risbakken Statskog SF
2017/1638 20171206 06.12.2017 Inngående brev Frist for innspill til NiN-kartlegging 11.12.2017 Fylkesmannen i Hedmark, miljøveravdelingen
Ingen tilgang 20171206 06.12.2017 Inngående brev Utmeldelse referansegruppen - interregprosjektet Fortum Sverige AB
2017/1766 20171206 06.12.2017 Inngående brev Eidsiva Energi AS - innspill fra aksjonærene til styrevalg i 2018 Eidsiva Engergi AS
2017/1717 20171206 06.12.2017 Utgående brev Oversendelse av registrert konsesjonsforhold Anna Omang
2016/1845 20171206 06.12.2017 Inngående brev Melding om betaling fra Utdanningsdirektoratet – videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift - høst Utdanningsdirektoratet
2017/1366 20171206 06.12.2017 Utgående brev Oversendelse av tinglyst skjøte - Gnr 15/360 og gnr 15/361 Dag Hedin
2017/1532 20171206 06.12.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - ombygging og bruksendring fra uthus til anneks (BRA 10 m2) - 15/20/69 Øvre Knulmyrvei 17, Engerdal Østfjell - delområde A-F - Hilmar Rune Skår Hilmar Rune Skår
2016/519 20171206 06.12.2017 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev og bekreftet grunnbokutskrift - Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - gnr 14/100 Jan Arvid Danielsen
2017/1251 20171206 06.12.2017 Utgående brev Anmodning om uttalelse - tilleggsbevilling - tilvirkning av øl klasse I og II og skjenking - Anne på landet cafè & galleri Lensmannen i Engerdal m.fl.
2017/1768 20171206 06.12.2017 Inngående brev Fylkesstatistikk for Hedmark 2017 Hedmark fylkeskommune
2017/1209 20171206 06.12.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr 15/345 - Østfjellveien 387 Tek Engerdal
2017/1752 20171206 06.12.2017 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter - 26.12.2017 - 25.12.2020 for årene 2018 - 2019 - 2020 JONN ARNE SVEEN
2017/1762 20171206 06.12.2017 Inngående brev Søknad om bruk av scooter i forbindelse med hytteutleie Kjell Magne Svendsen
2017/1763 20171206 06.12.2017 Inngående brev Informasjon om ny veileder - oppfølging av personer med store og sammensatte behov Helsedirektoratet
2017/953 20171206 06.12.2017 Inngående brev Røakanalen - Retur av signert eksemplar av inngått avtale Eidsiva Vannkraft AS
2017/913 20171206 06.12.2017 Utgående brev Ferdigattest - riving av fritidsbolig p.g.a. flomskade - 133/1/6 Røneset Sør 1, Røa - Geir Otto Lien BR. ANDERSEN BYGG AS
2017/1711 20171206 06.12.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark § 5c - Gjermund A. Eggen Gjermund Eggen
2017/1378 20171206 06.12.2017 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling - miljøarbeider 100 % fast - Drevsjø statlige asylsøkermottak Adriana Olsen
2017/1770 20171206 06.12.2017 Inngående brev Handlingsprogram 2018-2021 - Regional plan for vannforvaltning for vannregion Glomma og de norske delene av vannregion Västerhavet Østfold fylkeskommune
2017/1542 20171205 05.12.2017 Utgående brev Melding om vedtak: Motorferdsel i utmark § 6 - Birgit og Albertine Ranheim Birgit Ranheim
2017/1478 20171205 05.12.2017 Utgående brev Melding om vedtak: Motorferdsel i utmark § 6 - Kåre Johnny Øien Kåre Johnny Øien
2017/1733 20171205 05.12.2017 Utgående brev Oversendelse av registrert konsesjonsforhold av gnr 15/96 - Anne og Lise Gjersrud Ringstad ADVOKAT FRITZ JONNY MO
2017/1759 20171205 05.12.2017 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter og transport av ved - 01.12.2017 - 01.05.2020 for årene 2018 - 2019 - 2020 Per Olav Opgård
2017/1532 20171205 05.12.2017 Inngående brev Samtykke til bruksendring - gnr 15/20/69 Randi Sletmoen
2017/1760 20171205 05.12.2017 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter - 29.11.2017 - 01.05.2020 - for årene 2018 - 2019 - 2020 Hallvard Nymoen
2017/1481 20171205 05.12.2017 Inngående brev Innsending av kommunesbudsjettene for 2018 til Fylkesmannen Fylkesmannen i Hedmark, Kommunalavdelingen
2017/1669 20171205 05.12.2017 Inngående brev Kopi av brev fra Fylkesmannen i Hedmark til Engerdal kommuneskoger KF av 01.12.2017 - Melding om hogst i vernskog i Kvitvordlia - Engerdal kommuneskoger KF Fylkesmannen i Hedmark, Landbruksavdelingen
2017/1701 20171205 05.12.2017 Inngående brev Svar på anmodning om uttalelse til skjenkebevilling - Samfunnshuset Skogtun - Revy og 4. dags julefest - 28. desember 2017 Engerdal kommune - Sosialtjenesten
Ingen tilgang 20171205 05.12.2017 Utgående brev Varsel om tildeling av adressenummer - Sylen Bjørn Ivar Drevsjø m.fl.
2017/282 20171205 05.12.2017 Utgående brev Rapport - Stimuleringstilskudd til veterinærtjenester i 2017 i Engerdal kommune FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20171205 05.12.2017 Utgående brev Innkalling til møte i Stedsnavnutvalget - områdeadressering i Engerdal Anders Haugen m.fl.
2017/1682 20171205 05.12.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark § 5b - Ingar Danielsen Ingar Danielsen
2017/1407 20171205 05.12.2017 Utgående brev Melding om vedtak: Motorferdsel i utmark § 6 - Hege Fougner Trøen Hege Fougner Trøen
2017/1674 20171205 05.12.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark § 5e - Steinar Solbakken Steinar Solbakken
2017/1674 20171205 05.12.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark § 5b - Steinar Solbakken Steinar Solbakken
2017/1751 20171205 05.12.2017 Utgående brev Anmodning om uttalelse til skjenkebevilling - Drevsjø Omegn Vel - Tradisjonell 3. juledagsfest - 27. desember 2017 - Samfunnshuset Fjellvang - Drevsjø Lensmannen i Engerdal m.fl.
2017/98 20171205 05.12.2017 Utgående brev Vedtak om utbetaling av tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. FYLKESMANNEN I HEDMARK
2017/1631 20171205 05.12.2017 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven av 28. november 2003 nr. 98 - gnr 162/96 Elias Buviken
2017/282 20171205 05.12.2017 Utgående brev Utbetaling av stimuleringstilskudd 2017 - Veterinærvakt - Drevsjø Veterinærkontor ANN CATHRIN MONSSEN
2017/1310 20171205 05.12.2017 Utgående brev Svar på søknad - daglig leder Frivilligsentralen Asgeir Sæther m.fl.
2017/1675 20171205 05.12.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark § 5b - Bertil Knutsen Bertil Knutsen
2017/1755 20171205 05.12.2017 Inngående brev Høringssvar - Budsjett - Økonomiplan - 2018 Engerdal demensforening
2017/1667 20171204 04.12.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - opprettelse av matrikkelenhet - grunneiendom fra gnr 15/4 - innløsing av festegrunn - Kløvstien 9 Gerd Sletmoen Kolstad m.fl.
2017/1518 20171204 04.12.2017 Utgående brev Kommunalt tilskudd til trossamfunn Ringsaker islamiske kultursenter
2017/1518 20171204 04.12.2017 Utgående brev Kommunalt tilskudd til trossamfunn Svenska kyrkan i Norge v/ Per Anders Sandgren
2017/1518 20171204 04.12.2017 Utgående brev Kommunalt tilskudd til trossamfunn Østby misjonsmenighet
2017/26 20171204 04.12.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Svein Ekeland
2017/1518 20171204 04.12.2017 Utgående brev Kommunalt tilskudd til trossamfunn Oslo katolske bispedømme
2017/26 20171204 04.12.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Morten Aas Østlie
2017/26 20171204 04.12.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Diederik Van Oost
2017/489 20171204 04.12.2017 Utgående brev Svar på søknad om utvidelse plass i Drevsjø barnehage *****
2017/489 20171204 04.12.2017 Utgående brev Svar på søknad om utvidelse av plass i Drevsjø barnehage *****
2017/560 20171204 04.12.2017 Utgående brev Endring av eiendomsskatt for 14/83/44 Randi Oddveig Bakken m.fl.
2017/26 20171204 04.12.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Aino Melin
2017/26 20171204 04.12.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Bernt André Nergård
Ingen tilgang 20171204 04.12.2017 Utgående brev Varsel om omadressering - Lisætervegen Odd Ragnar Gjermunds m.fl.
2017/560 20171204 04.12.2017 Utgående brev Endring av eiendomsskatt for 6/125 Åge Bakken
2017/1518 20171204 04.12.2017 Utgående brev Kommunalt tilskudd til trossamfunn St.Rufael Eritreisk ortodokse tewahdo kirke Hamar c/o Kidane Estifanos Eyassu Wergela
2017/1732 20171204 04.12.2017 Utgående brev Svar på begjæring om innsyn Advokatbladet
2017/1518 20171204 04.12.2017 Utgående brev Kommunalt tilskudd til trossamfunn Fatema senter c/o Hosein Behsodi
2017/1689 20171204 04.12.2017 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev og bekreftet grunnbokutskrift - gnr 14/488 og 14/489 - Skjæret Jan Erik Nordgård
2017/427 20171204 04.12.2017 Inngående brev 4. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for år 2017 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Ingen tilgang 20171204 04.12.2017 Inngående brev Oversendelse av avtale om alternativ mottaksplass - 2 eksemplarer UDI - Utlendingsdirektoratet
2017/818 20171204 04.12.2017 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - - Femund Friluft Femund Friluft
2017/1757 20171204 04.12.2017 Inngående brev Markering av frigjørings- og veterandagen 8. mai 2018 Forsvarsdepartementet
2016/1834 20171204 04.12.2017 Inngående brev Konsesjonsavgifter til kommuner 2017 - Spesifikasjoner over konsesjonsavgift til kommunen for året 2017 Norges vassdrags- og energidirektorat
2015/214 20171204 04.12.2017 Utgående brev Snøscooterløyper - søknad om kryssing av FV 26 ved Kvilten Statens Vegvesen Region Øst
2017/1758 20171204 04.12.2017 Inngående brev Regulering av festeavgift/leie 2017 - gnr 164/1/79 - Elgå rensepark Statskog SF
2017/1758 20171204 04.12.2017 Inngående brev Regulering av festeavgift/leie 2017 - gnr 164/1/80 - Elgå Hovedpumpestasjon Statskog SF
2017/1518 20171204 04.12.2017 Utgående brev Kommunalt tilskudd til trossamfunn Human etisk forbund
2017/1618 20171204 04.12.2017 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev etter retting - gnr 162/72 Gunnar Elgaaen
2017/1518 20171204 04.12.2017 Utgående brev Kommunalt tilskudd til trossamfunn Syvendedags adventistkirken - Den Norske union
2017/1539 20171204 04.12.2017 Utgående brev Ønsker tilbakemelding - søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. *****
2017/1750 20171201 01.12.2017 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - gnr 15/20/2 - Uthus/Garasje - Blåbæråsen 3 Klaus Ove Lillebæk
2017/1749 20171201 01.12.2017 Inngående brev Eiendomsskatt - endringene i statsbudsjettet 2018 - konsekvenser for kommunene LVK
2017/998 20171201 01.12.2017 Inngående brev Plassering av ny hytte - gnr 133/1/6 Geir Otto Lien
2015/657 20171201 01.12.2017 Inngående brev Statnett II dommen - felles prosjekt LVK
2017/1753 20171201 01.12.2017 Inngående brev Kopi av brev fra Fylkesmannen i Hedmark til Utdanningsdirektoratet av 28.11.2017 - Fjellheimen Leirskole - Søknad om varig endring av resultatkrav til 850 elever/ledsagere Fylkesmannen i Hedmark, Oppvekst- og utdanningsavdelingen
2017/1754 20171201 01.12.2017 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter - 07.12.2017 - 30.04.2020 Stefan Johnsson
2017/1366 20171201 01.12.2017 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - Dokumentnr.: 2017/1333982/200 - Tinglyst 29.11.2017 Kartverket
2017/1368 20171201 01.12.2017 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - Dokumentnr.: 2017/1334013/200 - Tinglyst 29.11.2017 Kartverket
2017/1014 20171201 01.12.2017 Inngående brev Avslutning av sak etter gjeldsordningsloven Namsfogden i Trondheim
2017/1751 20171201 01.12.2017 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - 3.dag julefest med dans og pub - Fjellvang Drevsjø Drevsjø og Omegn Vel
2017/1323 20171201 01.12.2017 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - Kokhus - gnr 162/14 - Kopparleden 5271 Silje Søndmør
2017/389 20171201 01.12.2017 Inngående brev Leiekontrakt - Elgå Skole - 2018 Samisk Høgskole
2017/1753 20171201 01.12.2017 Inngående brev Kopi av brev fra Fylkesmannen i Hedmark til Utdanningsdirektoratet av 28.11.2017 - Fjellheimen Leirskole - Søknad om endret resultatkrav 2018 og 2019 Fylkesmannen i Hedmark, Oppvekst- og utdanningsavdelingen
2017/102 20171130 30.11.2017 Inngående brev Analyseresultater - Analyseperiode - 22.11.2017 - 30.11.2017 ALcontrol Hamar
2017/106 20171130 30.11.2017 Inngående brev Analyseresultater - Analyseperiode - 22.11.2017 - 30.11.2017 ALcontrol Hamar
2017/104 20171130 30.11.2017 Inngående brev Analyseresultater - Analyseperiode - 22.11.2017 - 30.11.2017 ALcontrol Hamar
2017/105 20171130 30.11.2017 Inngående brev Analyseresultater - Analyseperiode - 22.11.2017 - 30.11.2017 ALcontrol Hamar
2017/282 20171130 30.11.2017 Inngående brev Oversikt stimuleringstilskudd - Veterinærvakt - Drevsjø Veterinærkontor Drevsjø Veterinærkontor
2016/1721 20171130 30.11.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr 14/453 - Lykkestaven 18 Femund Hytter AS
2016/1827 20171130 30.11.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr 14/457 - Lykkestaven 21 Femund Hytter AS
2017/1481 20171130 30.11.2017 Inngående brev Informasjon om nye gebyrsatser i alkoholforskriften § 6-2 Helsedirektoratet
2015/214 20171130 30.11.2017 Inngående brev Avslag på søknad om ny kryssing med snøskuterløype på FV 26 ved Kvilten i Engerdal kommune sendt fra Statens vegvesen Statens vegvesen - Region Øst
2017/103 20171130 30.11.2017 Inngående brev Analyseresultater - Analyseperiode - 22.11.2017 - 30.11.2017 ALcontrol Hamar
2016/874 20171130 30.11.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr 14/448 - Lykkestaven 7 Femund Hytter AS
2017/68 20171130 30.11.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr 14/456 - Lykkestaven 4 Femund Hytter AS
2017/1036 20171130 30.11.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr 14/475 - Skjæret 18 Femund Hytter AS
2017/1039 20171130 30.11.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr 14/481 - Skjæret 10 Femund Hytter AS
2016/1804 20171130 30.11.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr 14/454 - Lykkestaven 20 Femund Hytter AS
2017/559 20171130 30.11.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr 14/463 - Lykkestaven 25 Femund Hytter AS
2017/563 20171130 30.11.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr 14/464 - Skjæret 1 Femund Hytter AS
2017/602 20171130 30.11.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr 14/473 - Skjæret 3 Femund Hytter AS
2016/876 20171130 30.11.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr 14/452 - Lykkestaven 3 Femund Hytter AS
2017/596 20171130 30.11.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr 14/465 - Skjæret 16 Femund Hytter AS
2017/193 20171130 30.11.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr 14/458 - Lykkestaven 16 Femund Hytter AS
2017/1330 20171130 30.11.2017 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd Hedmark og Oppland musikkråd
2017/1748 20171130 30.11.2017 Inngående brev Overtredelsesgebyr for visse overtredelser av motorferdselloven ved bruk av snøscooter - orientering om ny hjemmel for Statens naturoppsyn (SNO Miljødirektoratet
2017/1013 20171129 29.11.2017 Inngående brev Referat fra dialogmøte 14.11.2017 Smiso Elverum
2017/1742 20171129 29.11.2017 Inngående brev KOROs støtteordning for kommunale og fylkeskommunale kunstprosjekter (KOM) lyser ut midler med søknadsfrist 1. februar 2018. Kunst i offentlige rom
2017/593 20171129 29.11.2017 Inngående brev Samarbeidsavtale om interkommunal 110-sentral i innlandet Hamar kommune - Juridisk avdeling
2017/1744 20171129 29.11.2017 Inngående brev Årskontroll personløftere - rapport - 2017 Hedmark Rehabservice AS
2017/1745 20171129 29.11.2017 Inngående brev Forespørsel om riving av tidligere stall og oppføring av anneks - gnr 6/8 - Litlrøåsvegen 931 Aslak Eide Bø og Kristine Bø
2017/1738 20171129 29.11.2017 Inngående brev Varsel om vedtak - Tilsynsrapport nr. 935373 - Frist for utbedring/retting 25. februar 2018 Eidsiva Nett AS
2017/1739 20171129 29.11.2017 Inngående brev Varsel om vedtak - Tilsynsrapport nr. 935380 - Frist for utbedring/retting 25. februar 2018 Eidsiva Nett AS
2017/1740 20171129 29.11.2017 Inngående brev Varsel om vedtak - Tilsynsrapport nr. 935381 - Frist for utbedring/retting 25. februar 2018 Eidsiva Nett AS
2017/1649 20171129 29.11.2017 Utgående brev Invitasjon til intervju - enhetsleder 100 % fast - Helse og velferd *****
2017/1650 20171129 29.11.2017 Utgående brev Invitasjon til intervju - virksomhetsleder 100 % fast - Helse og velferd *****
Ingen tilgang 20171129 29.11.2017 Utgående brev Svar på spørsmål vedr. anneks m.m. - 161/1/209 Furuegga 11, Snerta hyttefelt Svein Kråkenes
2017/1368 20171129 29.11.2017 Utgående brev Oversendelse av skjøter for tinglysning etter retting av mangler - Gnr 15/360 og gnr 15/361 Statens Kartverk
2017/1649 20171129 29.11.2017 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Enhetsleder Helse og velferd Kristin Opgård
2017/1650 20171129 29.11.2017 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Virksomhetsleder Helse og velferd Kristin Opgård m.fl.
2017/1102 20171129 29.11.2017 Utgående brev Svar halleie- Engerdal BHG v/FAU Linda Nathalie Foss
2017/1488 20171129 29.11.2017 Inngående brev Trekker søknaden - bibliotekar 100 % fast stilling - Drevsjø bibliotek *****
2017/1743 20171129 29.11.2017 Inngående brev Orientering om tilskudd til uttak av prøver - fallvilt - kartlegging av skrantesjuke Postmottak Miljødirektoratet
2017/1419 20171129 29.11.2017 Inngående brev Resultat nasjonale prøver - 5. trinn Utdanningsdirektoratet
2017/1102 20171129 29.11.2017 Utgående brev Avtale halleie Sverre Skoglund
2017/593 20171128 28.11.2017 Utgående brev Ny samarbeidsavtale om interkommunal 110-sentral i innlandet Hamar kommune
2016/1917 20171128 28.11.2017 Utgående brev Invitasjon til å delta i finansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter Kommunesektorens organisasjon KS
2017/1733 20171128 28.11.2017 Inngående brev Ad oversendelse av egenerklæringer om konsesjonsfrihet - gnr 15/96 Advokat Fritz Jonny Mo
2017/1734 20171128 28.11.2017 Inngående brev Ett-trinns søknadsbehandling - Oppretting/endring av matrikkelenhet - gnr 15/23/7 - Nedre Knulmyrveien 7 Hallstein Risbakken v/Engerdal Kommuneskoger KF
2017/1534 20171128 28.11.2017 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning - Tradisjonell 2. juledagsfest med Rakfisklag og offentlig dansefest - Heggeriset samfunnshus - 26. desember 2017 HEGGERISET VEL v/Siri Enger
2017/1532 20171128 28.11.2017 Utgående brev Vedr. søknad om bruksendring av uthus til anneks (BRA 10 m2) - 15/20/69 Øvre Knulmyrvei 17, Engerdal Østfjell - delområde A-F Hilmar Rune Skår
2017/1718 20171128 28.11.2017 Utgående brev Svar på henvendelse ang lærlingeplass - Kontorfaget Anna Christina Valdal
2017/1588 20171128 28.11.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - montering av stålpipe - 15/94 Skoleveien 11, Engerdalssætra - Sami Metin Türkay RUNE'S BYGG & HYTTESERVICE AS
2016/669 20171128 28.11.2017 Utgående brev Vedrørende søknad om økonomisk støtte - Skateboarding Across Norway - Evensen Pictures Daniel Evensen
2017/972 20171128 28.11.2017 Inngående brev Oppløsning av Labpartner IKS Labpartner
2017/1427 20171128 28.11.2017 Utgående brev Vedrørende deres søknad om regionalt miljøtilskudd i Hedmark, RMP - 2017 Arne Lund
2017/1730 20171128 28.11.2017 Inngående brev Oppfølging av kommunenes arbeid med aktivitetsplikten for unger under 30 år - Sosialtjenesteloven § 20 A Fylkesmannen i Hedmark, Sosial- og helseavdelingen
2017/1731 20171128 28.11.2017 Inngående brev Endring i regler for bostedsregistrering av beboere på sykehjem Skatteetaten
2017/1736 20171128 28.11.2017 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - gnr 14/482 Thomas Dahl og Christine Noreng Dahl
2017/513 20171128 28.11.2017 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av fritidsbolig (BRA 108 m2) - 164/77/39 Blåbærlia 17, Tjønnodden - Eek Bygg AS EEK BYGG AS
2017/1712 20171128 28.11.2017 Utgående brev Vedr. felles avløpsanlegg for eiendommene deres - 14/256 og 15/94 Skoleveien 9 og 11, Engerdalssætra Ingar Annar Hansen m.fl.
2017/1732 20171128 28.11.2017 Inngående brev Purring på begjæring om innsyn Advokatbladet
2016/1144 20171128 28.11.2017 Utgående brev Kirkens Nødhjelp - Ekstraordinært Kirkens Nødhjelp
2016/123 20171128 28.11.2017 Utgående brev Svar på søknad om støtte til "Tømmerstock" Stiftelsen Tømmerstock
2016/123 20171128 28.11.2017 Utgående brev Svar på søknad om støtte til Krafttak mot kreft Kreftforeningen
2017/1723 20171127 27.11.2017 Inngående brev Informasjon om midlertidig begrensninger i bruken av digital aktivitetsplan - særlig knyttet til kvalifiseringsprogrammet NAV - Arbeids- og velferdsdirektoratet
2017/1729 20171127 27.11.2017 Inngående brev Møteinnkalling - trafikk til og fra Trysil Trysil kommune
2017/1720 20171127 27.11.2017 Inngående brev Kommunenes plikt til forsvarlig akuttberedskap og anledning til bruk av private aktører i barnevernet Fylkesmannen i Hedmark, Sosial- og helseavdelingen
2017/1725 20171127 27.11.2017 Inngående brev Melding om hogst i vernskog - gnr 162/16 Halvor Hansson
2017/1721 20171127 27.11.2017 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksvei - gnr 1/8 - Tone Fladhagen
2017/1718 20171127 27.11.2017 Inngående brev E-post korrespondanse ang lærlingeplass - Kontorfaget Anna Valdal
2017/1719 20171127 27.11.2017 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter fra og med 01.12.2017 og for årene 2018 - 2019 - 2020 Arnt Kjølvang
2017/1218 20171127 27.11.2017 Inngående brev Tilsynsrapport nr. 932169 - Pumpestasjon Grubbveien - Drevsjø - Avvik må rettes innen 23.12.2017 Eidsiva Nett AS
2017/98 20171127 27.11.2017 Inngående brev Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. *****
2017/1217 20171127 27.11.2017 Inngående brev Vedtak - Tilsynsrapport nr. 932170 - Påvist feil og mangler ved pumpestasjon i Hylleråsen - Avvik må rettes innen 23.12.2017 Eidsiva Nett AS
2017/1488 20171127 27.11.2017 Inngående brev Trekker søknaden - bibliotekar 100 % fast stilling *****
2017/1714 20171124 24.11.2017 Inngående brev Informasjon om skilting av skiløyper vinteren 2018 - 2019 Hylleråsen Løypeforening
2017/1715 20171124 24.11.2017 Inngående brev Tilskudd til redusering av klimagassutslipp - økt kunnskap om klimatilpasning Miljødirektoratet
2017/1701 20171124 24.11.2017 Inngående brev Uttalelse til skjenkebevilling - Samfunnshuset Skogtun - Revy og 4. dags julefest - 28. desember 2017 Lensmannen i Engerdal
2017/489 20171124 24.11.2017 Inngående brev Søknad om plass i barnehage *****
2017/1710 20171124 24.11.2017 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter for årene 2018 - 2020 Lage Trangsrud
2017/1717 20171124 24.11.2017 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv - gnr 14/487 Anna Omang
2017/489 20171124 24.11.2017 Inngående brev Søknad om plass i barnehage *****
2017/1755 20171124 24.11.2017 Inngående brev Høringssvar - Budsjett - Økonomiplan - 2018 Lars Ole Vesterheim
Ingen tilgang 20171124 24.11.2017 Inngående brev MELDING OM POLITISK VEDTAK - GODKJENNING AV SAMARBEIDSAVTALE OM ETABLERING OG DRIFT AV VERDENSARVSENTERET FOR RØROS BERGSTAD OG Tolga kommune
2017/1711 20171124 24.11.2017 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter - 20.11.2017 - 01.05.2022 Gjermund A. Eggen
2017/1713 20171124 24.11.2017 Inngående brev Veiledning - innsending IPLOS-data 2017 Helsedirektoratet
2017/654 20171124 24.11.2017 Inngående brev Vedrørende omorganisering og bemanning Engerdal Sykehjem Fagforbundet og NSF
2017/1709 20171124 24.11.2017 Inngående brev Høringsbrev - halv parkering nullutslippskjøretøy kommunale parkeringsplasser - sektoravgift tilsyn parkeringsvirksomheter Samferdselsdepartementet
2017/1481 20171124 24.11.2017 Inngående brev Driftsramme og gebyrregulativ for 2018 Midt- Hedmark brann og redningsvesen IKS
2017/1501 20171123 23.11.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av tilbygg til restaurant-/kafébygning (BRA 23 m2) - 161/1/69 Sundveien 1011, Sølenstua - Nye Sølenstua Camp & Hytter NYE SØLENSTUA CAMP & HYTTER Ann-Mari Hagen
2017/1378 20171123 23.11.2017 Utgående brev Tilbud om stilling - miljøarbeider 100 % fast - Drevsjø statlige asylsøkermottak Adriana Olsen
2017/1104 20171123 23.11.2017 Inngående brev Søknad om refusjon av utgifter for lang reisevei til barnehagen Mari Øverstad og John Halvor H. Waldal
2017/1378 20171123 23.11.2017 Utgående brev Foreløpig svar på søknad - miljøarbeider 100 % fast - Drevsjø statlige asylsøkermottak Ahmed Alzain Ahmed Hussein m.fl.
2016/847 20171123 23.11.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - riving av gml. stall (ca. 20 m2) - 164/25 Movollen, Elgådalen - Gunvor Marie Elgaaen Gunvor Marie Elgaaen
2017/560 20171123 23.11.2017 Utgående brev Endring av eiendomsskatt for 14/74/21 Berit Bjørlo
2017/1297 20171123 23.11.2017 Utgående brev Svar på søknad om oppføring av lavvo - 164/1 v/ Volsjøen FEMUND FRILUFT AS
2016/1691 20171123 23.11.2017 Utgående brev Oversendelse av signert kvittering for mottak av forkynning - RØTEIGEN Nord-Østerdal jordskifterett
2017/560 20171123 23.11.2017 Utgående brev Eiendomsskatt for 14/474 Lars Jørgen Halbakken m.fl.
2017/560 20171123 23.11.2017 Utgående brev Endring av eiendomsskatt for 3/156 Christine U O Sundtveten m.fl.
2017/1163 20171122 22.11.2017 Utgående brev Svar på søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven - gnr 14/1, 14/108, 14/61, 15/9 og 15/15 Ove Ernstsen Nymoen
2017/1510 20171122 22.11.2017 Utgående brev Svar på forespørsel om kjøp av tilleggsareal - Gnr 14/434 Tove og Hans Petter Aanby
2017/868 20171122 22.11.2017 Utgående brev Melding om kontroll av søknad om produksjonstilskudd for 2017 HOTELL DAGROS SAMDRIFT DA
2017/1672 20171122 22.11.2017 Utgående brev Regulering av husleie Drevsjø Ambulansestasjon 2018 SYKEHUSET INNLANDET HF
Versjon:5.2.00