eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/639 20180319 19.03.2018 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Lena Kristiansen
2017/354 20180319 19.03.2018 Utgående brev Fjellheimen Leirskole - oversendelse av budsjett og regnskap for 2017 til revisjon HEDMARK REVISJON IKS
2018/140 20180319 19.03.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Inntil 50 % stilling - 6572 Assistent - Helse- og velferd - Habilitering/avlastning - 01.03.2018 - 31.07.2018 Monica Nilsen
2018/598 20180319 19.03.2018 Inngående brev Søknad - ID 825 - Medlem rovviltfellingslaget *****
2018/309 20180319 19.03.2018 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Linn F Berndtsson
2018/664 20180319 19.03.2018 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter - 01.01.2018 - 01.05.2020 - for årene 2018 - 2020 Jan Nordseth
2016/241 20180319 19.03.2018 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev og bekreftet grunnbokutskrift - gnr 162/1/251 - Garasje ved Femundsundet STATSKOG SF
2018/501 20180319 19.03.2018 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev og bekreftet grunnbokutskrift - gnr 14/490 - Elgtråkket 1 Anita Ness
2018/662 20180319 19.03.2018 Inngående brev Søknad om oppføring av tribuner på Heggeriset stadion Engerdal Sportsklubb - Fotballgruppa v/Svein Ove Nordsveen
2018/409 20180319 19.03.2018 Inngående brev Bostøtte - Retur av søknad - Manuell behandling termin 02/18 Husbanken
2018/649 20180319 19.03.2018 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. gnr.14 bnr.490 Christian og Robert Westby m.fl.
2018/565 20180319 19.03.2018 Inngående brev Nybygg fritidsbolig - gnr 14/???? - Olabrenna 6 - Hovden - Engerdalssætra hytteområde Femund Hytter AS
2018/663 20180319 19.03.2018 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter - 18.03.2018 - 01.05.2020 for årene 2018 - 2020 Knut Vestues
2018/422 20180319 19.03.2018 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. *****
2018/592 20180319 19.03.2018 Utgående brev Vedrørende sentrumsprosjektet i Engerdal Ole Martin Sponberg
2018/365 20180319 19.03.2018 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av garasje (BYA 57 m2) - 165/320 Kvilten nord 6, Kvilten - Hilde L. og Sven Ivar Myrvold Sven Ivar Myrvold
2016/984 20180319 19.03.2018 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av tilbygg til fritidsbolig (BRA 13 m2) - 162/1/7 Veslbuvika 25, Veslbuvika - Reidun Joten og Magnar Often Magnar Often
2018/405 20180319 19.03.2018 Utgående brev Godkjenning av søknad om tiltak uten ansvarsrett - oppføring av lavvo (BYA 20 m2) og tilbygg (scene) til grillhytte (BYA 21 m2) - 162/1/38 Langsjøveien, - Johnsgård Turistsenter AS JOHNSGÅRD TURISTSENTER AS
2015/1392 20180319 19.03.2018 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev og bekreftet grunnbokutskrift - gnr 164/1/92 - 164/1/93 - 164/1/94 - 164/1/95 - 164/1/96 og 165/1/287 - Sveenkoia - Hansbekk-koia - Brenthaugkoia - Tjønnoddkoia - Kroketsjøkoia og Steinvika nord STATSKOG SF
2016/984 20180319 19.03.2018 Utgående brev Melding om vedtak - godkjenning av søknad om dispensasjon - oppføring av tilbygg til fritidsbolig - 162/1/7 Veslbuvika 25, Storbuvika - Reidun Joten og Magnar Often Magnar Often
2018/648 20180319 19.03.2018 Utgående brev Varsel om vedtak - tildeling av adressenummer - gnr 14/490 Anita Ness
2018/625 20180319 19.03.2018 Utgående brev Anmodning om uttalelse - serveringsbevilling Haugland Kafe v/Anne Grete Stubsveen Lensmannen i Engerdal m.fl.
2018/605 20180318 18.03.2018 Inngående brev Representantskapsmøte i IKA Opplandene 21.03.2018 - siste saksdokumenter Oppland fylkeskommune
2017/1471 20180316 16.03.2018 Inngående brev Nasjonal transportplan 2018-2029 - vedrørende handlingsprogram for jernbanesektoren Hedmark fylkeskommune
2016/1508 20180316 16.03.2018 Inngående brev Forslag til jordskifteavgjørelse - sak 16-105129REN-JTYN Volbrenna Nord-Østerdal Jorskifterett
2018/659 20180316 16.03.2018 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - gnr 6/112 Knut og Bodil Joten Andersen
2018/303 20180316 16.03.2018 Inngående brev Kartlegging av kommuner i Hedmark som ønsker å delta i prøveordning med å overta ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten fra fylkeskommunen FYLKESMANNEN I HEDMARK
2018/653 20180316 16.03.2018 Inngående brev Varsel om tilsyn - hjemmetjenester - ernæring og legemiddelhåndtering FYLKESMANNEN I HEDMARK
2018/53 20180316 16.03.2018 Inngående brev Søknad om fornyelse av fritidsabonnement - gnr 164/25 Gunvor Marie Elgaaen
2018/654 20180316 16.03.2018 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter Harald Sanaker
2018/353 20180315 15.03.2018 Utgående brev Melding om vedtak: Motorferdsel i utmark § 6 - Knut Brenna Knut Brenna
2018/416 20180315 15.03.2018 Utgående brev Melding om vedtak: Motorferdsel i utmark - Beboere på Brennodden v/Eldar Embretsson Eldar Embretsson
2018/550 20180315 15.03.2018 Utgående brev Melding om vedtak: Motorferdsel i utmark § 6 - Elgå Idrettslag v/Ola Engerbakk Ola Engerbakk
2017/1741 20180315 15.03.2018 Inngående brev Omsetningstall alkohol Kjell Magne Haugen
2018/649 20180315 15.03.2018 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - gnr 14/490 Christian og Robert Westby
2018/582 20180315 15.03.2018 Utgående brev Melding om vedtak: Motorferdsel i utmark § 6 - Engerdal Snøscooterforening Engerdal Snøscooterforening
2018/572 20180315 15.03.2018 Utgående brev Melding om vedtak: Motorferdsel i utmark § 6 - Ståle Sømåen Ståle Sømåen
2018/643 20180315 15.03.2018 Inngående brev Søknad bruk av snøscooter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter 20.03.18 - 30.04.18 Knut Eggen
2015/1394 20180315 15.03.2018 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev og bekreftet grunnbokutskrift - gnr 165/1/284 - 165/1/285 - 165/1/286 - Sorksjøkoia - Dambua - Brannstasjon på Vålåberget STATSKOG SF
2016/1183 20180315 15.03.2018 Utgående brev Søknad om ny/utvidet avkjørselstillatelse fra Fv. 653 Vestveien Statens vegvesen Region øst
2015/1388 20180315 15.03.2018 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev og bekreftet grunnbokutskrift - gnr - 161/1/249 - 161/1/250 - Nymokoia og Vesterøykoia STATSKOG SF
2018/650 20180315 15.03.2018 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - gnr 14/398 Solheim Hyttegrend
2018/488 20180315 15.03.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - renholder 26,7 % / tilkallingsvikar - Oppvekst - Drevsjø barnehage - 01.03.18-15.03.18 og 16.03.18-30.06.18 Matilda Moshäll
2018/53 20180315 15.03.2018 Inngående brev Forespørsel ang redusering av kommunale avgifter - gnr 161/11 Johnny Snerten
2018/140 20180315 15.03.2018 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Monica Nilsen
2017/507 20180315 15.03.2018 Inngående brev Ikke lenger generell anbefaling om BCG vaksine til helsepersonell og studenter i helsefag Folkehelseinstituttet
2017/552 20180315 15.03.2018 Utgående brev Søknad om godkjenning av barnehage Sømådalen Private Barnehage DA
2018/403 20180315 15.03.2018 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Synne Louise Berger
2017/1753 20180315 15.03.2018 Inngående brev Statstilskudd for 2018 - Kap. 0227 post 63 - Fjellheimen Leirskole FYLKESMANNEN I HEDMARK
2017/489 20180315 15.03.2018 Inngående brev Søknad om plass i barnehage Heidi Snerten
2018/644 20180315 15.03.2018 Inngående brev Tilskudd til en nasjonal pilot for oppfølgingsteam i kommunene Helsedirektoratet
2018/647 20180315 15.03.2018 Inngående brev Årsmelding - Årsregnskap - Revisors beretning - Særutskrift 2017 - Engerdal kirkelige fellesråd Engerdal kirkelige fellesråd
2018/634 20180314 14.03.2018 Inngående brev Høringsbrev NOU 2018:4 havne -og farvannsloven Samferdselsdepartementet
2018/629 20180314 14.03.2018 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom i henhold til konsesjonsloven - gnr 162/20 Geir Magnar Haugen
2018/633 20180314 14.03.2018 Inngående brev Forespørsel om oppføring av utedo/vedbu Husbrukskoia - påbygg Røåstjønnbua - ny bu Rødalen - gnr 1/12 Dag Rønning
2017/489 20180314 14.03.2018 Inngående brev Takker ja til tilbudt barnehageplass Heidi Snerten
2018/631 20180314 14.03.2018 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - gnr 1/134 Reidun og Jon Vie
2018/318 20180314 14.03.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - assistent inntil 100 % - tilkallingsvikar - Oppvekst - Drevsjø barnehage - 15.01.18-30.06.18 Hanna O. Kidula
2018/489 20180314 14.03.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - renholder 50 % - Støtte og utvikling - asylmottaket - 01.03.18-15.03.18 Heidi Snerten
2018/468 20180314 14.03.2018 Utgående brev Melding om mottatt søknad ferievikar vaskeri - Helse og Velferd Vanja Lillestu m.fl.
2018/464 20180314 14.03.2018 Utgående brev Melding om mottatt søknad ferievikar hjemmebasert - Helse og Velferd Engerdal kommune Abdulah Najeeb m.fl.
2018/462 20180314 14.03.2018 Utgående brev Melding om mottatt søknad ferievikar Institusjon Engerdal kommune Vilde Solbakken m.fl.
2017/552 20180314 14.03.2018 Utgående brev Oversendelse av tilsynsrapport Monica Bye Spånberg
2018/26 20180314 14.03.2018 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Elisabeth Nilsen
2018/466 20180314 14.03.2018 Utgående brev Melding om mottatt søknad ferievikar kjøkken - Helse og Velferd Lill Kristin Nymoen m.fl.
2018/546 20180314 14.03.2018 Utgående brev Melding om vedtak: Motorferdsel i utmark § 6 - Sølen Løype og Fritidsservice SØLEN LØYPE OG FRITIDSSERVICE SA
2018/151 20180314 14.03.2018 Utgående brev Årsrapportering kommunalt avløp 2017 - Frist for innsending 15.03.2018 Fylkesmannen i Hedmark
2018/625 20180313 13.03.2018 Inngående brev Søknad om serveringsbevilling - Haugland Kafe Anne G Fredheim Stubsveen
2018/626 20180313 13.03.2018 Inngående brev Ønske om oppussing av leilighet - Storbergveien 5 Fatemeh Arabzadeh
2015/1365 20180313 13.03.2018 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev og bekreftet grunnbokutskrift gnr 162/1/199 - Bu ved Elvålsvollen STATSKOG SF
2018/623 20180313 13.03.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - oppretting av matrikkelenhet - gnr 15/7/87 - Skaftet 14 Engerdal kommuneskoger KF
2018/462 20180313 13.03.2018 Inngående brev Søknad på stilling - Helse og Velferd - ferievikarer 2018 - Institusjon *****
2018/609 20180313 13.03.2018 Utgående brev Kvittering egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - gnr 14/358 Birgitte Stiansen m.fl.
2018/287 20180313 13.03.2018 Utgående brev Avslag på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av tilbygg til fritidsbolig - 15/100 Vestveien 412, Volbrenna - Jonny Stensåsen Jonny Stensåsen
2018/388 20180313 13.03.2018 Utgående brev Til Høring: Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Engerdal kommune HEDMARK FYLKESKOMMUNE m.fl.
2018/465 20180313 13.03.2018 Utgående brev Melding om mottatt søknad laboratoriet Helse og Velferd Silje Lerbak m.fl.
2018/576 20180313 13.03.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - kokk 100 % fast - Oppvekst - Fjellheimen Leirskole Ronja Juhl Sørensen
Ingen tilgang 20180313 13.03.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr 6/7 - Engerdalsveien 193 Femund Hytter AS
2018/624 20180313 13.03.2018 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - garasje til fritidsbolig - gnr 14/488 - Skjæret 7 Kay Jonny Østvold
2018/598 20180313 13.03.2018 Inngående brev Søknad - ID 825 - Medlem rovviltfellingslaget *****
2017/738 20180313 13.03.2018 Inngående brev Besøkssenter for Femundsmarka nasjonalpark - reautorisasjon og videre drift - vedtak gjort i Nasjonalparkstyret 09.03.18 Nasjonalparkforvalter for Femundsmarka og Gutulia
2018/462 20180313 13.03.2018 Inngående brev Søknad på stilling - Helse og Velferd - ferievikarer 2018 - Institusjon *****
2018/592 20180313 13.03.2018 Inngående brev Vedrørende sentrumsprosjektet i Engerdal Ole Martin Sponberg
2017/162 20180313 13.03.2018 Utgående brev Sluttutbetaling av SMIL tilskudd 2017 FYLKESMANNEN I HEDMARK
2017/162 20180313 13.03.2018 Utgående brev Sluttutbetaling av tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 2017 Tore Omang
2018/440 20180313 13.03.2018 Utgående brev Melding om mottatt søknad - ferievikar lærer - Fjellheimen Leirskole - 2018 An-Magritt Nergaard Todnem m.fl.
2018/407 20180313 13.03.2018 Utgående brev Oppdrag til Utredningskomiteen angående kommunens oppfølging av ungdom Lage Trangsrud m.fl.
2018/438 20180313 13.03.2018 Utgående brev Melding om mottatt søknad - ferievikar renhold - Fjellheimen Leirskole - 2018 Heidi Snerten m.fl.
2018/439 20180313 13.03.2018 Utgående brev Melding om mottatt søknad - ferievikar kjøkken - Fjellheimen Leirskole - 2018 Ionut Ajudeanu m.fl.
2018/489 20180313 13.03.2018 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Heidi Snerten
2018/568 20180313 13.03.2018 Utgående brev Kvittering egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr. 3 bnr 172 Advokat Jostein Morønning
2018/180 20180313 13.03.2018 Utgående brev Svar på søknad om dekning av utgifter til databriller Terje Vestad
2018/554 20180313 13.03.2018 Utgående brev Kvittering egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - gnr 14/472 Thomas Tollefsen
2018/405 20180313 13.03.2018 Utgående brev Referat fra møte 09.01.2018 med Johnsgård Turistsenter AS Johnsgård Turistsenter
2018/553 20180312 12.03.2018 Utgående brev Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder FYLKESMANNEN I HEDMARK
2018/617 20180312 12.03.2018 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Bernr Andrè Nergård
2017/1603 20180312 12.03.2018 Inngående brev Tilskuddsbrev for ordningen: Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2018 - kap 765 post 60 - Engerdal kommune Fylkesmannen i Hedmark, Sosial- og helseavdelingen
2018/396 20180312 12.03.2018 Inngående brev Søknad om støtte til utvidelse av sanitæranlegg på Båtstø camping Båtstø Camping v/ Tove Elgåen
2018/411 20180312 12.03.2018 Inngående brev Kartleggingsprøver våren 2018 Utdanningsdirektoratet
2018/610 20180312 12.03.2018 Inngående brev Søknad - ID 826 - Returrådgiver - Asylmottaket *****
2018/351 20180312 12.03.2018 Utgående brev Søknad om timer til opplæring i samisk skoleåret 2018/2019 i kommuner utenom Nord Norge Fylkesmannen i Finnmark, Oppvekst- og utdanningsavdelingen
2018/553 20180312 12.03.2018 Utgående brev Vedrørende deres søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder - 2018 Tore Omang
2018/618 20180312 12.03.2018 Inngående brev Høring - Lærertetthetsnorm i grunnskolen Utdanningsdirektoratet
2018/469 20180312 12.03.2018 Utgående brev Melding om mottatt søknad ferievikar renholder - Helse og Velferd Ida Villemo Hagen Jensvoll m.fl.
2018/620 20180312 12.03.2018 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling enkeltanledning Grete og Odd Sømåen
2018/544 20180312 12.03.2018 Inngående brev Søknad - ID 824 - Enhetsleder Helse og Velferd *****
2017/868 20180312 12.03.2018 Utgående brev Vedrørende deres uttalelse *****
2017/1741 20180312 12.03.2018 Inngående brev Omsetningstall alkohol - Coop Innlandet Coop Innlandet
2018/448 20180312 12.03.2018 Inngående brev Svar på anmodning om uttalelse til søknad om skjenkebevilling - Elgå Vel v/Katrine Røsten - Aftenbasar med påskequiz og dans - Onsdag 28. mars 2018 Lensmannen i Engerdal
2018/577 20180312 12.03.2018 Inngående brev Søknad om bruksendring fra fritidsbolig til bolig - gnr 162/21 - Buvika 14 Mats Spånberg
2018/53 20180312 12.03.2018 Inngående brev Søknad om fritak/redusering av kommunale avgifter - gnr 165/94 - Futveien 13 og 15 Kjell Borge Drevsjømoen
2018/620 20180312 12.03.2018 Utgående brev Anmodning om uttalelse til søknad om skjenkebevilling - Sevendals Minneløp - Samfunnshuset Skogtun - 20. og 21. april 2018 Lensmannen i Engerdal c/o Trysil Lensmannskontor m.fl.
2018/169 20180309 09.03.2018 Utgående brev Ovendelse av arbeidsbekreftelse Karine Lia Hovde
2017/562 20180309 09.03.2018 Utgående brev Angående eiendomsskatt for gnr 133/16 Erik O. Gjelten
2018/570 20180309 09.03.2018 Utgående brev Svar påmelding om fødselspermisjon *****
2017/1858 20180309 09.03.2018 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling Laijla Eggen
2018/501 20180309 09.03.2018 Utgående brev Godkjenning av søknad om matrikulering med utsatt oppmålingsforretning - oppretting av grunneiendom fra gnr 14/398 - Elgtråkket - Solheim Hyttegrend SOLHEIM HYTTEGREND AS m.fl.
Ingen tilgang 20180309 09.03.2018 Utgående brev Vedr. faktura purring ferdigattest - oppføring av garasje - 165/15/55 Fabbrotjønnveien 11, Femund Villmarksgrend Per Dahl
2018/455 20180309 09.03.2018 Utgående brev Melding om mangler etter mottakskontroll - oppføring av bolig og garasje - 162/99 Kopparleden 4261, Sømådalen WALDAL JENS GEORG
2018/346 20180309 09.03.2018 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark § 5c - Liv Maurud Liv Maurud
2018/558 20180309 09.03.2018 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark § 5c - Hylleråsen Fiskeforening HYLLERÅSEN FISKEFORENING
2018/192 20180309 09.03.2018 Utgående brev Svar på søknad på stilling som pedagogisk leder i Drevsjø barnehage Jelena Djordjevic
2018/488 20180309 09.03.2018 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Mathilda Moshäll
2017/868 20180309 09.03.2018 Utgående brev Svar på vurdering av vanlig jordbruksproduksjon Andreas In Albon
2018/402 20180309 09.03.2018 Utgående brev Rekvisisjon oppmålingsforretning - matrikulering av eksisterende uregistrert festegrunn - Volbrenna hytteområde -tomt nr. 21 Bjørn Thode
2018/489 20180309 09.03.2018 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Heidi Snerten
2017/489 20180309 09.03.2018 Utgående brev Svar på søknad om plass i barnehage fra april 2018 Silje Knutsen
Ingen tilgang 20180309 09.03.2018 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av tilbygg til driftsbygning (BYA 143 m2) - 14/48 Engerdalsveien 1639, Engerdal - Ole-Jonny Kolbu Ole Jonny Kolbu
2018/497 20180309 09.03.2018 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Kristin Opgård
2017/1555 20180309 09.03.2018 Utgående brev Godkjenning av søknad om utslippstillatelse - nytt avløpsanlegg; tett tank (4 m3) for svartvann og slamavskiller (3 m3) m. infiltrasjon for gråvann - 162/1/140 Gloføklia øst 10, Gloføklia - Morten Stub TEK ENGERDAL LIMITED
2017/489 20180309 09.03.2018 Utgående brev Svar på søknad om utvidelse av barnehageplass Heidi Snerten
2017/868 20180309 09.03.2018 Utgående brev Vurdering av vanlig jordbruksproduksjon *****
2017/1294 20180309 09.03.2018 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig (BRA 84 m2) - 14/??? Skjæret 6, Engerdalsætra hytteområde - Femund Hytter AS FEMUND HYTTER AS
2018/100 20180309 09.03.2018 Inngående brev Sykepenger - ***** ***** NAV Hamar
2018/406 20180309 09.03.2018 Utgående brev Varsel om retting av matrikkelen - 2 teiger hvor matrikkelnr. mangler overføres til gnr 3/180 Mia Catrin Faldmo m.fl.
2017/738 20180309 09.03.2018 Inngående brev Besøkssenter for Femundsmarka nasjonalpark - reautorisasjon og videre drift Stiftelsen Informasjonssenter for Femundsmarka nasjonalpark (INAF)
2018/604 20180309 09.03.2018 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Jorunn Sømåen
2017/1535 20180309 09.03.2018 Utgående brev Innkalling til BUTE-møte med saksliste Eva Holmseth m.fl.
2018/613 20180309 09.03.2018 Inngående brev Søknad om transport med bil fra parkeringsplass Skjærbekkdalen til Munkbettsetra - 1. juni - 15. oktober 2018 Jon Arne Hole
2017/354 20180309 09.03.2018 Inngående brev Kommuneregnskapene for 2017 - Innsending til Fylkesmannen - Vedtak om inndekking av evt. regnskapsmessig underskudd Fylkesmannen i Hedmark, Kommunalavdelingen
2018/571 20180309 09.03.2018 Utgående brev Innkalling til samtale *****
2018/402 20180309 09.03.2018 Utgående brev Henvendelse vedrørende grunneiers samtykke til matrikulering av eksisterende uregistrert festegrunn - Volbrenna hytteområde - tomt nr 21 Postmottak Engerdal
2017/1741 20180308 08.03.2018 Inngående brev Omsetningsoppgave fra Deolitte AS vedrørende salg av alkoholholdig drikke 2017 Gløtvold Handel AS - Joker Drevsjø
2018/603 20180308 08.03.2018 Inngående brev Forslag til endringer i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Landbruks- og matdepartementet
2017/453 20180308 08.03.2018 Inngående brev Leirskoleopphold - Knattholmen Kystleirskole Sandefjord Kommune
2017/1152 20180308 08.03.2018 Inngående brev Høringsuttalelse - Kommuneplan - Samfunnsdelen ENGERDAL ARBEIDERPARTI
2017/1152 20180308 08.03.2018 Inngående brev Høringsuttalelse - Kommuneplan - Samfunnsdelen Samlingslista
2018/455 20180308 08.03.2018 Inngående brev Etterspurt dokumentasjon etter melding om mangler etter mottakskontroll Hans Olav Trøan
2018/352 20180308 08.03.2018 Inngående brev Søknad om startlån *****
2017/1856 20180308 08.03.2018 Inngående brev Takker ja til stilling som fagansvarlig koordinerende enhet Habilitering og Avlastning Hege Bergersen
2017/1741 20180308 08.03.2018 Inngående brev Omsetningstall - salg av alkohol 2017 Heggeriset Handel AS
2018/352 20180308 08.03.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til tilpasning *****
2018/605 20180308 08.03.2018 Inngående brev Sakspapirer til Representantskapsmøtet IKA Opplandene 21.03.18 Oppland Fylkeskommune
2017/1856 20180308 08.03.2018 Utgående brev Svar på klage i tilsettingssak ***** ***** ***** *****
2017/1152 20180308 08.03.2018 Inngående brev Høringsuttalelse - Kommuneplan - Samfunnsdelen Sigrid Stubsveen
2018/609 20180308 08.03.2018 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - gnr 14/358 Birgitte Stiansen og Anders Kristiansen
2018/606 20180308 08.03.2018 Inngående brev Informasjon og skjema - melding om overnatting til 110- sentralen Midt- Hedmark brann og redningsvesen IKS
2017/1772 20180308 08.03.2018 Utgående brev Svar på søknad om logopedtjeneste *****
2018/600 20180308 08.03.2018 Inngående brev Oppdatering av adressebasen - Opplæring og utdanning i Norge Pedlex as
2018/181 20180308 08.03.2018 Inngående brev Vedr. 18-00039-14 - Tildeling - Engerdal kommune - verdensarven Røros bergstad og Circumferensen Riksantikvaren
Ingen tilgang 20180308 08.03.2018 Inngående brev Vedr. 18-00039-10 - Verdensarv Røros bergstad og Circumferensen - Statsbudsjettet 2018 kap 1429 post 79 - tilskudd og utbetaling Riksantikvaren
2018/599 20180308 08.03.2018 Inngående brev Forhåndsbestilling av sesonginfluensavaksine - 2018/2019 Folkehelseinstituttet
2018/181 20180308 08.03.2018 Utgående brev Søknad tilskudd reguleringsplan Femundshytten Tore Lahn
2017/1152 20180307 07.03.2018 Inngående brev Høringsuttalelse - Kommuneplan - Samfunnsdelen Engerdal ungdomsråd
2018/462 20180307 07.03.2018 Inngående brev Søknad - ID 816 - Helse og Velferd - ferievikarer 2018 - Institusjon *****
2018/462 20180307 07.03.2018 Inngående brev Søknad - ID 816 - Helse og Velferd - ferievikarer 2018 - Institusjon *****
2017/1741 20180307 07.03.2018 Inngående brev Omsetningstall alkohol - Femundtunet Femundtunet v/Rolf Mobæk
2018/402 20180307 07.03.2018 Inngående brev Krav om matrikulering av eksisterende uregistrert festegrunn - Tomt nr. 21 - Volbrenna Hytteområde Bjørn Thode
2018/462 20180307 07.03.2018 Inngående brev Søknad - ID 816 - Helse og Velferd - ferievikarer 2018 - Institusjon *****
2018/408 20180307 07.03.2018 Inngående brev Revisjonsuttalelse vedrørende antall personer med psykisk utviklingshemming Hedmark Revisjon IKS
2018/464 20180307 07.03.2018 Inngående brev Søknad - ID 817 - Helse og Velferd - ferievikarer 2018 - Hjemmebasert *****
2018/464 20180307 07.03.2018 Inngående brev Søknad - ID 817 - Helse og Velferd - ferievikarer 2018 - Hjemmebasert *****
Ingen tilgang 20180307 07.03.2018 Utgående brev Ferdigattest - ombygging/utvidelse av garasje (BYA 51 m2) - 165/295 Hyttveien 77, Drevsjø - Engerdal kommune Engerdal kommune
2017/1152 20180307 07.03.2018 Inngående brev Ang. bruk av logo "Merket for bærekraftig reisemål" i samfunnsplanen Destinasjon Femund Engerdal v/MIa Faldmo
2017/1481 20180307 07.03.2018 Inngående brev Utbetalingsanmodning - tilskudd 2018 Destinasjon Femund Engerdal
2018/466 20180307 07.03.2018 Inngående brev Søknad på stilling som sommervikar - Helse- og Velferd - Kjøkken *****
2017/1741 20180307 07.03.2018 Inngående brev Omsetningstall alkohol - Valdalen Gård Valdalen Gård
2017/1741 20180307 07.03.2018 Inngående brev Omsetningstall alkohol - Femund Brygge AS Ståle Sømåen
2018/466 20180307 07.03.2018 Inngående brev Søknad - ID 819 - Helse og Velferd - ferievikarer 2018 - Kjøkken *****
Ingen tilgang 20180307 07.03.2018 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av tilbygg til driftsbygning (BYA 32 m2) - 165/158 Kopparleden 994, Drevsjø - Hallstein Risbakken Hallstein I Risbakken
2017/1609 20180307 07.03.2018 Inngående brev Ungdomstrinn i utvikling- rapportering fra skoleeiere - pulje 4 - manglende rapportering Fylkesmannen Fylkesmannen i Hedmark
2017/1152 20180307 07.03.2018 Inngående brev Høringssvar - Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2029 - Engerdal kommune Hedmark fylkeskommune
2017/1400 20180307 07.03.2018 Inngående brev Refusjon fra skogfond Engerdal kommuneskoger KF
2015/424 20180307 07.03.2018 Utgående brev Oversendelse av revisjonsuttalelse - Innovasjonstilskudd 2017 Fylkesmannen i Hedmark
2017/124 20180307 07.03.2018 Inngående brev Rapportering om blomstring, frø- og konglesetting og organisering av konglesanking Landbruks- og matdepartementet
2018/396 20180307 07.03.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til innkjøp av utstyr og maskiner Ikke Bare Rør AS
2017/1609 20180307 07.03.2018 Utgående brev Svar - Rapportering etter pulje 4 - Ungdomstrinn i utvikling - skjema for skoleeiere Fylkesmannen i Hedmark
2017/1152 20180307 07.03.2018 Inngående brev Høringsuttalelse - Kommuneplan - Samfunnsdelen Fylkesmannen i Hedmark
2017/1152 20180307 07.03.2018 Inngående brev Høringsuttalelse - Kommuneplan - Samfunnsdelen Statskog SF
2018/564 20180306 06.03.2018 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Inger Helen Nymoen
2017/1400 20180306 06.03.2018 Inngående brev Refusjon skogfond Dag Rønning
2018/440 20180306 06.03.2018 Inngående brev Søknad - ID 815 - Fjellheimen - ferievikarer 2018 - lærer *****
2018/466 20180306 06.03.2018 Inngående brev Søknad - ID 819 - Helse og Velferd - ferievikarer 2018 - Kjøkken *****
2017/1741 20180306 06.03.2018 Inngående brev Mottatt omsetningstall for skjenking av alkohol for 2017 pr. telefon: 282 l for gruppe 2 og 8,6 l for gruppe 3 Femund Fjellstue ANS
2018/462 20180306 06.03.2018 Inngående brev Søknad - ID 816 - Helse og Velferd - ferievikarer 2018 - Institusjon *****
2018/464 20180306 06.03.2018 Inngående brev Søknad - ID 817 - Helse og Velferd - ferievikarer 2018 - Hjemmebasert *****
2018/466 20180306 06.03.2018 Inngående brev Søknad - ID 819 - Helse og Velferd - ferievikarer 2018 - Kjøkken *****
2018/466 20180306 06.03.2018 Inngående brev Søknad - ID 819 - Helse og Velferd - ferievikarer 2018 - Kjøkken *****
2018/577 20180306 06.03.2018 Inngående brev Kopi av brev fra Mats Spånberg til Pleie- og omsorg v/Kristin Opgård Kristin Opgård
2018/594 20180306 06.03.2018 Inngående brev Søknad om å få tildelt kontorplass Fagforbundet
2018/180 20180306 06.03.2018 Inngående brev Søknad om dekning av utgifter til databriller Terje Vestad
2018/593 20180306 06.03.2018 Inngående brev Årsmelding 2017 fra Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland Pasient- og brukerombudet
2018/402 20180306 06.03.2018 Inngående brev Angående krav om matrikulering av eksisterende uregistrert festegrunn - tom nr. 21 - Volbrenna hytteområde Bjørn Thode
2018/527 20180306 06.03.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Tilkallingsvikar - Inntil 100 % stilling - 7517 Barne- og ungdomsarbeider - Oppvekst - Drevsjø barnehage - 01.03.2018 - 30.06.2018 *****
2018/595 20180306 06.03.2018 Inngående brev Oppdatert tegning i forhold til barnehagelokaler Monica Bye Spånberg
2018/592 20180306 06.03.2018 Inngående brev Forespørsel vedrørende Engerdal Torg Steinar Sæther
2016/242 20180306 06.03.2018 Inngående brev Salgsmelding fullført - BD 78396 Statens Vegvesen
2018/592 20180306 06.03.2018 Utgående brev Svar på forespørsel vedrørende Engerdal Torg Steinar Sæther
2018/564 20180306 06.03.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Fast tilsetting - 75 % stilling - 6675 Miljøterapeut - Helse- og Velferd - Habilitering og Avlastning - 01.03.2018 *****
2018/346 20180306 06.03.2018 Inngående brev Klage på avslag - søknad om motorferdsel i utmark Berthe Vesterlund
2018/590 20180306 06.03.2018 Inngående brev Oppdatering av organisasjon og kontaktinformasjon i eiendomsavdelingene Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS
2016/1657 20180306 06.03.2018 Inngående brev Klage på vedtak om avslag vedrørende tidligpensjon i jordbruket *****
2018/220 20180306 06.03.2018 Inngående brev Verksemdplan 2018 - Skatteoppkrevjaren for Engerdal kommune Skatteoppkreveren i Engerdal
2018/386 20180306 06.03.2018 Inngående brev Kompetanseheving for lærere og ledere i barnehager og skoler Kommunesektorens Organisasjon KS
2018/588 20180306 06.03.2018 Inngående brev Høring - revidering av læreplan for Vg3 reindriftsfaget Utdanningsdirektoratet
2017/21 20180306 06.03.2018 Inngående brev Purring på kommunalt tilskudd for 2.halvår 2017 - 30.06.2017 - 31.12.2017 Tepas Personal AS
2018/438 20180306 06.03.2018 Inngående brev Søknad - ID 813 - Fjellheimen - ferievikarer 2018 - renholder *****
2018/462 20180306 06.03.2018 Inngående brev Søknad - ID 816 - Helse og Velferd - ferievikarer 2018 - Institusjon *****
2018/469 20180306 06.03.2018 Inngående brev Søknad - ID 821 - Helse og Velferd - ferievikarer 2018 - Renhold *****
2018/580 20180305 05.03.2018 Inngående brev Høringsbrev - Pakkeforløp gravide og rusmidler Helsedirektoratet
2017/489 20180305 05.03.2018 Inngående brev Søknad om plass i barnehage Silje Knutsen
2018/582 20180305 05.03.2018 Inngående brev Søknad om bruk av ATV og tråkkemaskin for preparering av skuterleder i følge kart - sesongen 2018 - 2019 Engerdal Snøscooter Forening
2018/438 20180305 05.03.2018 Inngående brev Søknad - ID 813 - Fjellheimen - ferievikarer 2018 - renholder *****
2017/1856 20180305 05.03.2018 Utgående brev Foreløpig svar på søknad - Fagansvarlig koordinerende enhet 100% fast - Helse og velferd - Habilitering og Avlastning Monica Andersen m.fl.
2018/453 20180305 05.03.2018 Utgående brev Foreløpig svar på ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Engerdal ***** ***** ***** *****
2017/1858 20180305 05.03.2018 Utgående brev Foreløpig svar på søknad - Miljøterapeut 100 % fast stilling - Helse og Velferd - Habilitering og Avlastning Lajla Solvang Hanssen m.fl.
2017/1858 20180305 05.03.2018 Utgående brev Tilbud om stilling - Miljøterapeut 100 % fast stilling - Helse og Velferd - Avlastning og Habilitering Lajla Eggen
2017/354 20180305 05.03.2018 Utgående brev Oversendelse av RF1022 for 2017 til Hedmark Revisjon IKS HEDMARK REVISJON IKS
2018/464 20180305 05.03.2018 Inngående brev Søknad - ID 817 - Helse og Velferd - ferievikarer 2018 - Hjemmebasert *****
2018/352 20180305 05.03.2018 Utgående brev Svar på søknad om startlån - refinansiering *****
2018/464 20180305 05.03.2018 Inngående brev Søknad - ID 817 - Helse og Velferd - ferievikarer 2018 - Hjemmebasert *****
2018/464 20180305 05.03.2018 Inngående brev Søknad - ID 817 - Helse og Velferd - ferievikarer 2018 - Hjemmebasert *****
2018/574 20180305 05.03.2018 Utgående brev Vedr. søknad om bruksendring fra fritidsbolig til bolig - 14/488 Skjæret 7, Engerdalsætra hytteområde Kay Jonny Østvold
2018/440 20180305 05.03.2018 Inngående brev Søknad - ID 815 - Fjellheimen - ferievikarer 2018 - lærer *****
2018/440 20180305 05.03.2018 Inngående brev Søknad - ID 815 - Fjellheimen - ferievikarer 2018 - lærer *****
2018/462 20180305 05.03.2018 Inngående brev Søknad - ID 816 - Helse og Velferd - ferievikarer 2018 - Institusjon *****
2018/462 20180305 05.03.2018 Inngående brev Søknad - ID 816 - Helse og Velferd - ferievikarer 2018 - Institusjon *****
2018/462 20180305 05.03.2018 Inngående brev Søknad - ID 816 - Helse og Velferd - ferievikarer 2018 - Institusjon *****
2018/462 20180305 05.03.2018 Inngående brev Søknad - ID 816 - Helse og Velferd - ferievikarer 2018 - Institusjon *****
2018/462 20180305 05.03.2018 Inngående brev Søknad - ID 816 - Helse og Velferd - ferievikarer 2018 - Institusjon *****
2018/464 20180305 05.03.2018 Inngående brev Søknad - ID 817 - Helse og Velferd - ferievikarer 2018 - Hjemmebasert *****
2018/466 20180305 05.03.2018 Inngående brev Søknad - ID 819 - Helse og Velferd - ferievikarer 2018 - Kjøkken *****
2018/468 20180305 05.03.2018 Inngående brev Søknad - ID 820 - Helse og Velferd - ferievikarer 2018 - Vaskeri *****
2018/468 20180305 05.03.2018 Inngående brev Søknad - ID 820 - Helse og Velferd - ferievikarer 2018 - Vaskeri *****
2018/469 20180305 05.03.2018 Inngående brev Søknad - ID 821 - Helse og Velferd - ferievikarer 2018 - Renhold *****
2017/1856 20180305 05.03.2018 Utgående brev Tilbud om stilling - Fagansvarlig i koordinerende enhet - 100 % fast stilling - Helse og Velferd - Habilitering og Avlatning Hege Bergersen
2018/39 20180305 05.03.2018 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling Vera Lumkjær Nordhagen
2018/583 20180305 05.03.2018 Inngående brev Norges nasjonalparkkommuner og -landsbyer - årsmøtesak - valg 2018 Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer
2018/439 20180305 05.03.2018 Inngående brev Søknad - ID 814 - Fjellheimen - ferievikarer 2018 - kjøkken *****
2018/439 20180305 05.03.2018 Inngående brev Søknad - ID 814 - Fjellheimen - ferievikarer 2018 - kjøkken *****
Versjon:5.2.00