eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/396 20180813 13.08.2018 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om tilskudd fra Næringsfond/Femundfond 2018 RELATOR AS
2018/1339 20180813 13.08.2018 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om tilskudd fra kommunens jordbruksfond 2018 WALDAL MARTIN JR
2018/1352 20180813 13.08.2018 Inngående brev Innsynsbegjæring - faktura Magnella Holding
2018/1039 20180813 13.08.2018 Utgående brev Vedrørende høring om utvisning av tilleggsjord og beite Engerdal Fjellstyre
Ingen tilgang 20180813 13.08.2018 Inngående brev Svar på søknad om etablering av veglys - fv217 - Sølenstua / Femundsundet Statens vegvesen
2018/337 20180813 13.08.2018 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Per Ola Søndmør
2018/519 20180813 13.08.2018 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Stefan Nymoen
2018/1154 20180813 13.08.2018 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Annika Holdbak
2018/383 20180813 13.08.2018 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Oda Østvang
Ingen tilgang 20180810 10.08.2018 Inngående brev Dekning av utgifter for alternativ mottaksplassering - utbetaling 2. tertial Utlendingsdirektoratet
Ingen tilgang 20180810 10.08.2018 Inngående brev Dekning av utgifter for alternativ mottaksplassering - utbetaling 2. tertial Utlendingsdirektoratet
2018/830 20180810 10.08.2018 Inngående brev Melding om hogst i vernskog - Tverrfjellsætra - gnr 3/7 Hanne Heggeriset
2017/1738 20180810 10.08.2018 Inngående brev Manglende utbedring av feil/mangler i henhold til vedtak Eidsiva Nett AS
2018/557 20180810 10.08.2018 Inngående brev Høring - søknad om utvidelse av konsesjon for hjorteoppdrett - gnr 164/57 Mattilsynet
2018/709 20180810 10.08.2018 Utgående brev Svar på søknad om plass i barnehage Ramiza M. Mohammad og Ahmad Diyaddin Hussein
2018/1336 20180810 10.08.2018 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Geir Otto Lien m.fl.
2015/1526 20180810 10.08.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr 15/3 Tek - Engerdal
2018/1349 20180810 10.08.2018 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - gnr 1/106 Miriam Aasli og Andrè Kristoffer Nordhagen
2018/1251 20180810 10.08.2018 Utgående brev Oversendelse av dokumenter - sykepleier 100 % vikariat - Helse og Velferd - institusjon NSF v/Julie Spånberg Husfloen m.fl.
2018/1343 20180810 10.08.2018 Utgående brev Svar på søknad om permisjon May Pettersen
2018/1348 20180810 10.08.2018 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Eva Elisabeth Bruun
2017/84 20180810 10.08.2018 Utgående brev Økologisk godkjenning/bekreftelse - utmark Røros F&B Group AS
2018/1098 20180810 10.08.2018 Utgående brev Oversendelse av dokumenter - sykepleier 100 % vikariat - Helse og Velferd - hjemmebasert omsorg NSF v/Julie Spånberg Husfloen m.fl.
2017/84 20180810 10.08.2018 Utgående brev Svar på forespørsel på bruk av sprøytemidler og kunstgjødsel i utmark siste 3 år RØROS F&B GROUP AS
2018/841 20180809 09.08.2018 Utgående brev Vedrørende tilskudd til forprosjektering av slakteri og foredlingsvirksomhet Martin Waldal
2018/1337 20180809 09.08.2018 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Lene Stensaas Rismyhr
2018/709 20180809 09.08.2018 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om barnehageplass Sawsen Mahmoud Adem
2018/1212 20180809 09.08.2018 Utgående brev Svar på søknad om 50 % fast stilling renholder EBUS Gina Nergård m.fl.
2018/1348 20180809 09.08.2018 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Eva Elisabeth Bruun
2018/1097 20180809 09.08.2018 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Ylva Kvilten
2018/334 20180809 09.08.2018 Inngående brev Tvangssalg av eiendommen - ***** ***** ***** ***** i Engerdal kommune - Saksøkt: ***** ***** ***** EiendomsMegler 1 Hedmark Eiendom AS
2018/1251 20180809 09.08.2018 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Sykepleier 100 % vikariat - Institusjon Line Rønes
2018/1329 20180809 09.08.2018 Utgående brev Tilbakemelding - forslag ang. sluttdato Engerdal Kommune - Kirsti G. Axelberg m.fl.
2018/1290 20180809 09.08.2018 Utgående brev Høringssvar - Utvisning av tilleggsjord Statskog SF m.fl.
2018/1213 20180809 09.08.2018 Utgående brev Svar på søknad - renholdere EBUS - vikariat Gina Nergård
2018/632 20180809 09.08.2018 Inngående brev Svar på forslag til planprogram og varsel om oppstart av planarbeid for Klima- og energiplan for Engerdal kommune Eidsiva Energi AS
2018/1347 20180809 09.08.2018 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Silje Knutsen
2017/552 20180809 09.08.2018 Utgående brev Svar på søknad økt foreldrebetaling SØMÅDALEN BARNEHAGE DA
2018/1329 20180809 09.08.2018 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling som organisasjons- og samfunnsutvikler Kirsti G. Axelberg
2017/1072 20180809 09.08.2018 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Karin Danielsson
2018/1344 20180809 09.08.2018 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av stilling - 50% undervisningsstilling EBUS - 01.08.2018 - 31.10.2018 Ann Kristin Røsten
2018/1345 20180809 09.08.2018 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Ann Kristin Røsten
2018/383 20180809 09.08.2018 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Oda Østvang
2018/786 20180809 09.08.2018 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark § 5c - Torill Merete Myhrvold Torill Merete Myhrvold
2018/998 20180809 09.08.2018 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Trude Nordsveen
2018/900 20180809 09.08.2018 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark § 5c - Per Arne Storsnes Per Arne Storsnes
2018/1214 20180809 09.08.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - 2-språklig miljøterapeut 80 % midlertidig - Oppvekst - Voksenopplæringen - 01.08.18-31.12.18 Ali Azadkhah
2018/709 20180809 09.08.2018 Inngående brev Søknad om plass i barnehage Ramiza M. Mohammad og Ahmad Diyaddin Hussein
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr 14/432 Femund Hytter AS
2018/767 20180809 09.08.2018 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark § 5c - Knut Henning Jerner Henning Knut Jerner
2018/334 20180809 09.08.2018 Inngående brev Tvangssalg av eiendommen - ***** ***** ***** ***** i Engerdal kommune - Saksøkt: ***** ***** ***** ***** ***** ***** EiendomsMegler 1 Hedmark Eiendom AS
2018/945 20180809 09.08.2018 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark § 5c - Monica Hyllvang Monica Hyllvang
2018/1098 20180809 09.08.2018 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Sykepleier 100 % vikariat - Hjemmebasert omsorg Line Rønes
2018/152 20180809 09.08.2018 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark § 5c - Oddvar Skogstad Oddvar Skogstad
2015/1617 20180809 09.08.2018 Inngående brev Innhenting av opplysninger om kontaktpersoner for nasjonal kartlegging - Demensplan 2020 Helsedirektoratet
2018/1297 20180809 09.08.2018 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark § 5c - Ivar Hirkjølen Ivar Hirkjølen
2017/84 20180809 09.08.2018 Inngående brev Økologisk godkjenning/bekreftelse - utmark Røros F&B Group AS
2018/1275 20180809 09.08.2018 Utgående brev Oversendelse av dokumenter - fysioterapeut 100 % vikariat - Helse og Velferd Fysioterapiforbundet v/June Lium m.fl.
2018/1213 20180808 08.08.2018 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling som renholder - vikar EBUS Silje Knutsen
2018/377 20180808 08.08.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig tilsetting - tilkallingsvikar - pleiemedarbeider inntil 100% - Helse og Velferd - institusjon - 01.08.18 - 31.12.18 Monia Celine Lillestu
2018/1342 20180808 08.08.2018 Inngående brev Høringsbrev - Avvikling av meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 Helse- og omsorgsdepartementet
2018/1213 20180808 08.08.2018 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som vikar renholder EBUS Gina Nergård m.fl.
2018/1212 20180808 08.08.2018 Utgående brev Melding om mottatt søknad Ann Kristin Røsten m.fl.
2018/886 20180808 08.08.2018 Inngående brev Forskrift om snøscooterløyper - klagesak kryssing av FV 26 ved Kvilten - forespørsel om status Hedmark fylkeskommune
2018/995 20180808 08.08.2018 Utgående brev Foreløpig svar - Handlingsplan for bærekraftig reiselivsutvikling i Femund Engerdal Mia Faldmo
2017/1712 20180808 08.08.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest Tek - Engerdal
2018/1343 20180808 08.08.2018 Inngående brev Søknad om permisjon May Pettersen
2018/1212 20180808 08.08.2018 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling - renholder - Engerdal barne- og ungdomsskole Ann Kristin Røsten
2018/1344 20180808 08.08.2018 Inngående brev Oppsigelse av stilling - 50% undervisningsstilling EBUS - 01.08.2018 - 31.10.2018 Ann Kristin Røsten
2018/1212 20180808 08.08.2018 Utgående brev Tilbud om stilling - ID 847 - 50% fast stilling som renholder EBUS Ann Kristin Røsten
2017/552 20180807 07.08.2018 Utgående brev Forespørsel om kjøp av pedagogisk veileder SØMÅDALEN BARNEHAGE DA
2018/709 20180807 07.08.2018 Utgående brev Angående bytte av bhg og trekker søknaden om bytte av barnehage Solvor Holden
2018/709 20180807 07.08.2018 Utgående brev Svar på søknad om bytte av barnehage Sawsen Mahmoud Adem
2018/1213 20180807 07.08.2018 Utgående brev Tilbud om stilling som renholder - vikar EBUS Silje Knutsen
2018/1207 20180807 07.08.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - kontormedarbeider 32 % - 16 % - vikariat - Oppvekst - Engerdal barne- og ungdomsskole - 32% - 13.08.2018 - 31.12.2018 - 16 % 01.01.2019 - 31.07.2019 Helene Danielsen
2018/1188 20180807 07.08.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - inntil 100% renholder - ferievikar - Oppvekst - Fjellheimen - 01.07.2018 - 01.08.2018 Aisha Ali Ahmadogai
2018/1340 20180807 07.08.2018 Inngående brev Oppsigelse av stilling som hjelpepleier Eva Marie Vangen
2018/1341 20180807 07.08.2018 Utgående brev Vedrørende husleie ***** ***** ***** ***** - 2015-2018 *****
2018/502 20180807 07.08.2018 Utgående brev Melding om vedtak: Klagesak - Motorferdsel i utmark § 6 - Gudmund Hole Gudmund Hole
2018/709 20180807 07.08.2018 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om plass i barnehage Carina Blestad
2018/725 20180807 07.08.2018 Utgående brev Bekreftelse på foreldrepermisjon Siri Enger
2018/1312 20180807 07.08.2018 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Per Ola Søndmør
2018/1227 20180807 07.08.2018 Utgående brev Melding om vedtak: Motorferdsel i utmark § 6 - Odd Harald Sundet Odd Harald Sundet
2018/1191 20180807 07.08.2018 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad jordbruksfondet 2018 Martin Waldal Jr
2018/1339 20180807 07.08.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd fra kommunens jordbruksfond Martin Waldal jr og Gudmund Waldal
2018/1193 20180807 07.08.2018 Utgående brev Svar på søknad om stilling Ronny Nesheim m.fl.
2017/552 20180806 06.08.2018 Utgående brev Påloggingsinformasjon - rapportering av resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager Sømådalen Barnehage
2017/1253 20180806 06.08.2018 Utgående brev Svar på forespørsel om ladestasjon El-bil - Engerdal barne- og ungdomsskole John Alexander Svensson
2017/1808 20180806 06.08.2018 Inngående brev Overføring av lærlingtilskudd 1. halvår 2018 Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark
2018/1335 20180806 06.08.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd fra kommunens jordbruksfond Tore Omang
2018/1337 20180806 06.08.2018 Inngående brev Søknad om permisjon Lene Stensaas Rismyhr
2018/1244 20180806 06.08.2018 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - lærer 100 % fast - Engerdal barne- og ungdomsskole Alejandro Pinto-Núñez m.fl.
2018/1029 20180806 06.08.2018 Utgående brev Svar på søknad - sykepleier 100 % fast - Hjemmebasert omsorg Line Rønes
2017/552 20180806 06.08.2018 Utgående brev Forespørsel om kjøp av pedagogisk veileder Sømådalen Barnehage Da
2018/1275 20180806 06.08.2018 Inngående brev Søknad - ID 854 - Fysioterapeut 100 % vikariat - Helse og Velferd *****
2018/1275 20180806 06.08.2018 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - fysioterapeut 100 % vikariat - Helse og Velferd Elin Valheim Innerdal m.fl.
2017/263 20180806 06.08.2018 Inngående brev Vedrørende Østveien (Mjølkeveien) Olaug Lillestu Lundby
2018/1336 20180806 06.08.2018 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Aud Margrethe og Geir Otto Lien
2017/552 20180806 06.08.2018 Utgående brev Søknad økt foreldrebetaling Sømådal barnehage DA
2018/1334 20180803 03.08.2018 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - gnr 165/1/281 Stein Kjelland Olsen
Ingen tilgang 20180803 03.08.2018 Utgående brev Nydyrking - gnr 162/16 - Hansson, Halvor Halvor Hansson
2018/1334 20180803 03.08.2018 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 165/1/281 i Engerdal kommune Stein Kjelland Olsen
2018/894 20180803 03.08.2018 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon - bygging av bru for skiløype gnr 1/12 og gnr 3/7 - Hylleråsen løypeforening - Engerdal kommune Fylkesmannen i Hedmark
2017/1253 20180802 02.08.2018 Inngående brev Forespørsel om ladestasjon El-bil - Engerdal barne- og ungdomsskole John Alexander Svensson
2018/1331 20180802 02.08.2018 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - gnr 15/366 Margareta Kant Beskow og Mats Beskow
2018/7 20180802 02.08.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - tilkallingsvikar vaskeri - inntil 60% - Helse og Velferd - 09.07.18 - 31.12.18 Marianne Odden
2017/1072 20180802 02.08.2018 Inngående brev Søknad om permisjon Karin Danielsson
2018/886 20180802 02.08.2018 Inngående brev Uttalelse - revidering av forskrift om snøscooterløyper i Engerdal kommune Statens vegvesen
2018/1331 20180802 02.08.2018 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 15/366 i Engerdal kommune Margareta Kant Beskow og Mats Beskow
2017/1093 20180802 02.08.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Sommerjobbordning for ungdom - aktivitør - Helse og Velferd - Institusjon - Uke 30 og uke 31 Isabell Myrvold Spånberg
Ingen tilgang 20180802 02.08.2018 Inngående brev Melding om gjennomført nydyrking - gnr 162/16 Halvor Hansson
2018/1329 20180801 01.08.2018 Inngående brev Oppsigelse av stilling som organisasjons- og samfunnsutvikler Kirsti G. Axelberg
2018/184 20180801 01.08.2018 Inngående brev Tilskudd allmennyttige formål 2018 - anmodning om delutbetaling Femundselva historielag
2018/1275 20180801 01.08.2018 Inngående brev Søknad - ID 854 - Fysioterapeut 100 % vikariat - Helse og Velferd *****
2018/632 20180801 01.08.2018 Inngående brev Svar på forslag til planprogram for revisjon klima- og energiplan for Engerdal kommune, 2019-2028 Fylkesmannen i Hedmark
2016/1453 20180801 01.08.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr 165/15/67 Arne-Jørgen Kildahl
2018/709 20180801 01.08.2018 Inngående brev Søknad om plass i barnehage Carina Blestad
2018/1108 20180801 01.08.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - miljøterapeut 90% fast - Helse og Velferd - Habilitering og avlastning Elin Kvilten
2018/537 20180801 01.08.2018 Inngående brev Søknad - lærlingeplass - barne- og ungdomsarbeider *****
2018/709 20180801 01.08.2018 Inngående brev Søknad om plass i barnehage Carina Blestad
2018/311 20180731 31.07.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - inntil 100% tilkallingsvikar - Helse og Velferd - habilitering avlastning - 01.08.18 - 31.01.19 Gina Nergård
2018/1265 20180731 31.07.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - lærer 47% - midlertidig stilling - Oppvekst - Engerdal barne- og ungdomsskole - 01.08.18 - 31.07.19 Line Storsnes
2018/481 20180731 31.07.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - hjelpepleier - inntil 70% tilkallingsvikar - Helse og Velferd - Forebyggende rehabilitering - 01.07.18 - 31.12.18 Ruth Andersen
2018/1264 20180731 31.07.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - lærer 100% - midlertidig stilling - Oppvekst - Engerdal barne- og ungdomsskole - 01.08.18 - 31.07.2018 John Alexander Svensson
2018/1210 20180731 31.07.2018 Inngående brev Korrigert underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Vikariat - 100 % stilling 01.08 - 21.11.2018 og 80 % stilling 22.11.2018 - 31.07.2019 - Oppvekst - EBUS Silje Skogheim Lillestu
2018/488 20180731 31.07.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - inntil 60% tilkallingsvikar renhold - Oppvekst - Drevsjø barnehage - 01.07.2018 - 31.01.2019 Matilda Mosshäll
2018/1261 20180731 31.07.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - lærer 100 % - midlertidig tilsetting - Oppvekst - Engerdal barne- og ungdomsskole - 01.08.18 - 31.07.19 Lise Kroken Kverneng
2018/1323 20180731 31.07.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - fradeling - gnr 15/363/2 - Skaftet 3 Engerdal kommuneskoger KF
2018/1029 20180731 31.07.2018 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling - sykepleier 100 % fast - Helse og Velferd - hjemmebasert omsorg Carina Blestad
2016/1376 20180731 31.07.2018 Inngående brev Angående gjenreising av Daniel Mortensson gamle vinterboplass - flytting av vanninntak for Kjerran - vigsling fjellalter Statskog SF
2018/1322 20180730 30.07.2018 Inngående brev Søknad om seniorpolitiske tiltak 2019 Gry Holden
2018/1321 20180730 30.07.2018 Inngående brev Nabovarsel - gnr 162/1/104 - Veslbuvika 10 Statskog SF
2018/1146 20180730 30.07.2018 Utgående brev Saksbehandlingsgebyr i forbindelse med søknad om konsesjon Anne Gripstad
2018/1121 20180730 30.07.2018 Utgående brev Saksbehandlingsgebyr i forbindelse med søknad om deling Rune Thorud Larsen
2017/1072 20180730 30.07.2018 Inngående brev Ang studiepermisjon Karin Danielsson
2018/1317 20180730 30.07.2018 Utgående brev Søknad om egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 164/77/88 Kjersti Skaug
2017/1788 20180730 30.07.2018 Inngående brev Vedrørende forpakting av eiendom i Engerdal - ønske om å få tilsendt papirer Birger Værke
2017/647 20180730 30.07.2018 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - gnr 165/1/140 - til 165/1 Statskog SF
2015/881 20180730 30.07.2018 Inngående brev Uttalelse - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Drevsjø nordre del - etablering av gangsti langs FV 218 Statskog SF
2018/1012 20180730 30.07.2018 Inngående brev Skadefellingstillatelse på ulv i deler av Engerdal kommune Fylkesmannen i Hedmark
2018/826 20180730 30.07.2018 Utgående brev Videre saksgang angående bebygde fritidseiendommer Mai Elgåen og Svein Ivar Norman
2018/1317 20180730 30.07.2018 Utgående brev Søknad egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 164/77 Stein Håkonsen
2018/1316 20180730 30.07.2018 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved verver av fast eiendom - gnr 15/367 Harald Juliussen
2018/1123 20180730 30.07.2018 Inngående brev Ettersendelse av dokumenter - Sak 18-061359RFA-JTYN Sundås Nord-Østerdal Jorskifterett
2017/1788 20180730 30.07.2018 Utgående brev Vedrørende forpaktning av eiendom i Engerdal Birger Værke
2018/1269 20180730 30.07.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg til eksisterende bryggerhus - gnr 165/282 Vidar Trøen
2016/1318 20180730 30.07.2018 Utgående brev Videre saksgang angående tomta Ellentorpet Kjell Magne Svendsen
2018/937 20180730 30.07.2018 Utgående brev Saksbehandlingsgebyr i forbindelse med søknad om deling Gerd Sletmoen Kolstad
2018/1317 20180730 30.07.2018 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - gnr 164/77/88 Kjersti Skaug
2018/1274 20180730 30.07.2018 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - dokumentnummer 2018/1056348/200 - tinglyst 23.07.2018 Statens kartverk Tinglysing
2018/223 20180730 30.07.2018 Inngående brev Innvilget søknad om utvidet bruk av avkjørsel - tømmestasjon for bobil ved Blokkodden Villmarksmuseum - FV 26 - gnr165/1 Statens vegvesen
2018/1321 20180730 30.07.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av anneks - gnr 162/1/104 - Veslbuvika 10 Ketil Engen
2018/1302 20180730 30.07.2018 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 6/134 i Engerdal kommune Finn Engeflaen m.fl.
2018/1319 20180730 30.07.2018 Inngående brev Søknad om permisjon Adriana Olsen
2018/1316 20180727 27.07.2018 Inngående brev Søknad egenerklæring om konsesjonsfrihet ved verver av fast eiendom - gnr 15/367 Harald Juliussen
2018/1317 20180727 27.07.2018 Inngående brev Søknad egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 164/77 Stein Håkonsen
2018/1012 20180727 27.07.2018 Inngående brev Fellingstillatelse på en ulv i deler av Engerdal kommune - utvidelse av området Nordås, Linda Hovde
2018/1315 20180727 27.07.2018 Inngående brev Søknad om ambulerende skjenkebevilling Liv Kveen
2018/1318 20180727 27.07.2018 Inngående brev Søknad egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 14/81 Odd Ingar Heggeriset
2018/1064 20180727 27.07.2018 Inngående brev Analyseresultater - 11.07.18 - 25.07.18 Alcontrol AS
2018/345 20180727 27.07.2018 Utgående brev Søknad - refusjon grunnskole for asylsøkere 16-18 år- våren 2018 Fylkesmannen i Hedmark v/ Anne Klafstad
2018/837 20180727 27.07.2018 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Oda Emilie Sorkmo
2018/1310 20180726 26.07.2018 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Margit Kristine Vesterheim
2018/394 20180726 26.07.2018 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Vibeke Knutsen
2018/1012 20180726 26.07.2018 Inngående brev Fellingstillatelse på en ulv i deler av Engerdal kommune Fylkesmannen i Hedmark
2018/383 20180726 26.07.2018 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Oda Østvang
2018/480 20180726 26.07.2018 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Isabell Bye
2018/377 20180726 26.07.2018 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Monia Celine Lillestu
2018/388 20180726 26.07.2018 Inngående brev Melding om vedtak - Søknad om tilskudd til kartlegging og verdsetting av friluftsområder 2018 Hedmark fylkeskommune
2018/1012 20180726 26.07.2018 Utgående brev Søknad om utvidet geografisk område for fellingstillatelse på ulv Engerdal Fylkesmannen i Hedmark
2018/1324 20180726 26.07.2018 Inngående brev Bekreftelse på mottatt søknad om ekstratilskudd ved bosetting av person med funksjonsnedsettelser eller adferdsvansker *****
2018/709 20180725 25.07.2018 Inngående brev Oppsigelse barnehageplass Drevsjø statlige Asylsøkermottak
2017/552 20180725 25.07.2018 Inngående brev Søknad økt foreldrebetaling Sømådal barnehage DA
2017/1299 20180725 25.07.2018 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av fritidsbolig (BRA 80 m2) - 14/447 Lykkestaven 8, Engerdalsætra hytteområde - Femund Hytter AS FEMUND HYTTER AS
2018/1037 20180725 25.07.2018 Utgående brev Ledig stilling - enhetsleder 100 % fast - Helse og velferd - Engerdal kommune Grete Tvenning
2018/894 20180725 25.07.2018 Utgående brev Til uttalelse - søknad om dispensasjon - bygging av bru for skiløype - 1/12 og 3/7 over Hylla sør for Hyllsjøen - Hylleråsen Løypeforening FYLKESMANNEN I HEDMARK m.fl.
2017/15 20180725 25.07.2018 Utgående brev Manglende tilbakemelding vedr. avløpsanlegget på din eiendom - 162/49 Kopparleden 2650, Isterfossen Olav O. Nesset
2018/1198 20180725 25.07.2018 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - midlertidig plassering av 4 jaktkoier - 165/1 v/ veiende vest for Brennoddsetra - Thor Haugen Thor Haugen
2017/1068 20180725 25.07.2018 Utgående brev Ferdigattest - tett tank (3 m3) for svartvann fra vakumtoalett - 1/84 Korpveien 14, Gammelsetra - Eirik Rist Hauger Eirik Rist Hauger
2017/337 20180725 25.07.2018 Utgående brev Ferdigattest - graving/legging av stikkledning for avløp (ca. 13 m) - 164/2 Femundveien 3582, Elgå - Torfinn Slettvoll Torfinn Slettvoll
2018/392 20180725 25.07.2018 Utgående brev Oversendelse av saksframlegg i saker som er behandlet etter jordloven og konsesjonsloven FYLKESMANNEN I HEDMARK
2018/1174 20180725 25.07.2018 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig m. uthus (BRA 138 + 20 = 158 m2) - 14/358 Rugdeveien 9, Engerdal Østfjell - delområde 3, trinn 1 - Birgitte Stiansen og Anders Kristiansen Terje Kristiansen
2018/1303 20180725 25.07.2018 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - gnr 14 bnr 163 i Engerdal kommune Eva-Lisa Margareta Svingen
2017/1298 20180725 25.07.2018 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av fritidsbolig (BRA 84 m2) - 14/480 Skjæret 2, Engerdalsætra hytteområde - Femund Hytter AS FEMUND HYTTER AS
2018/1291 20180725 25.07.2018 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 161/20 i Engerdal kommune MEGLERHUSET INNLANDET AS
2018/794 20180725 25.07.2018 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av fritidsbolig (BRA 93 m2) - 14/489 Skjæret 9, Engerdalsætra hytteområde - Femund Hytter AS - FEMUND HYTTER AS
2018/1359 20180725 25.07.2018 Utgående brev Forespørsel om varsling om forbud mot bruk av åpen ild Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS
2018/1037 20180725 25.07.2018 Inngående brev Takker ja til stilling Grete Tvenning
2018/332 20180725 25.07.2018 Inngående brev Analyseresultater - 11.07.18 - 23.07.18 Alcontrol AS
2018/390 20180725 25.07.2018 Inngående brev Analyserapport - 11.07.18 - 24.11.18 Alcontrol AS
2018/1314 20180725 25.07.2018 Inngående brev Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2018 Helsedirektortatet
2018/1312 20180725 25.07.2018 Inngående brev Søknad om permisjon Per Ola Søndmør
2018/1193 20180725 25.07.2018 Inngående brev Takker ja til stilling Per Ola Søndmør
2018/1201 20180725 25.07.2018 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Sunniva J. Langsjøvold
2016/1125 20180725 25.07.2018 Utgående brev Svar på søknad om gratis leie av svømmebasseng Lill Kristin Nymoen
2017/1817 20180725 25.07.2018 Utgående brev Svar på søknad om støtte til lag og foreninger Geir Schjølberg
2018/1274 20180724 24.07.2018 Utgående brev Bekreftelse på tinglysing av tidligere registrert - lovlig opprettet men ikke tinglyst festegrunn - gnr 164/1/65 Kartverket Tinglysing
2018/880 20180724 24.07.2018 Utgående brev Oversendelse av bekreftet grunnbokutskrift og matrikkelbrev – gnr 15/367 - Volskarvveien 20 ENGERDAL KOMMUNESKOGER KF m.fl.
2018/1269 20180724 24.07.2018 Utgående brev Svar vedr. søknad om å få bygge om eksisterende bryggerhus til anneks - 165/282 Sorken Nordre Vidar Trøen
2018/937 20180724 24.07.2018 Utgående brev Midlertidig svar angående fradeling av setervoll på Hovden Gerd Sletmoen Kolstad
2017/49 20180724 24.07.2018 Utgående brev Utbetaling av tilskudd til grøfting Karin Rusten
2018/823 20180724 24.07.2018 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Marielle S. Nordli
2018/1296 20180724 24.07.2018 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Sven Mattias Femundsenden
2018/1209 20180724 24.07.2018 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av tilbygg til fritidsbolig og delvis innkledning av terrasse (BRA 43 + 9 = 52 m2) - 15/357 Kløvstien 5, Engerdal Østfjell - delområde A-F - Kathrine E. G. Andreassen Innlandet Tegnekontor AS
2018/1217 20180724 24.07.2018 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av garasje (BYA 85 m2) - 165/1/250 Røstveien 7, Kvilten - Ingar Knutsen Ingar Knutsen
2018/282 20180724 24.07.2018 Utgående brev Oversendelse av bekreftet grunnbokutskrift og matrikkelbrev – gnr 15/368 Hallstein I Risbakken m.fl.
2016/1540 20180724 24.07.2018 Utgående brev Vedr. plassering av solcellepaneler - 165/15/27 Villmarksveien 170, Femund Villmarksgrend - Irene og Wolfgang Freudenreich STATSKOG SF
2016/1376 20180724 24.07.2018 Utgående brev Informasjon vedrørende gjenreising av Daniel Mortenssons gamle vinterboplass og flytting av vanninntak for Kjerran Statskog SF
Ingen tilgang 20180724 24.07.2018 Utgående brev Forespørsel om møte med Engerdal Fjellstyre og Engerdal Kommuneskoger vedr. tildeling av elgretter i Engerdal kommune Engerdal Kommuneskoger m.fl.
2018/1358 20180723 23.07.2018 Utgående brev Feil på mobilnett - Sømådalen Telenor
2017/1555 20180723 23.07.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr 162/1/140 - Stub, Morten Egil Krog
2017/1238 20180723 23.07.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr 162/1/161 - Falldalen, Terje Egil Krog
2018/1244 20180723 23.07.2018 Inngående brev Søknad - ID 849 - Lærer 100 % fast *****
2015/881 20180720 20.07.2018 Inngående brev Uttalelse FAU Drevsjø barnehage - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Drevsjø nordre del - etablering av gangsti langs FV 218 FAU Drevsjø Barnehage
2017/423 20180720 20.07.2018 Inngående brev Oppmåling av bua - gnr 162/1/31 - Langsjøveien 491, Sømådalen Eva Sigrid Bakke
2018/1309 20180720 20.07.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - Nytt avløpsanlegg - gnr 15/313 - Kjøllandbakken 12 Julius Ramberg
2018/1308 20180720 20.07.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - Nybygg anneks/bod - gnr 162/1/161 - Gloføklia Vest 21 Terje Falldalen
2017/423 20180720 20.07.2018 Inngående brev Hyttehems - gnr 162/1/31 - Langsjøveien 491, Sømådalen Eva Sigrid bakke
2018/1290 20180720 20.07.2018 Inngående brev Spørsmål om inngjerding Statskog SF
2018/1191 20180719 19.07.2018 Inngående brev Vedlegg til søknad - jordbruksfondet Martin Waldal
2018/1303 20180719 19.07.2018 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - gnr 14/163 Eva-Lisa Margareta Svingen
2018/1299 20180719 19.07.2018 Inngående brev Angående nabovarsel for tiltaket på gnr 164/1/37 Statskog SF
2018/1304 20180719 19.07.2018 Inngående brev Hylla kraftverk - Delings-/oppmålingssøknad for feste grunn langs Røa-kanalen - gnr 6/2 - Engerdal kommuneskoger KF Eidsiva Vannkraft AS
2018/1305 20180719 19.07.2018 Inngående brev Hylla kraftverk - Delings/oppmålingssøknad for festegrunn langs Røa-kanalen - gnr 1/28 - Elin og Rolf Åsbø Eidsiva Vannkraft AS
2018/1306 20180719 19.07.2018 Inngående brev Hylla kraftverk - Delings-/oppmålingssøknad for festegrunn langs Røa-kanalen - gnr 132/1 - Hyllerås Sameigeskog BA Eidsiva Vannkraft AS
2018/1307 20180719 19.07.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - Tilbygg anneks - gnr 15/334 - Hovdbekkdalen 7 Tove og Ivar Øborg
2017/1417 20180719 19.07.2018 Inngående brev Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen 2018 Skatteetaten
2015/881 20180719 19.07.2018 Inngående brev Anmodning om uttalelse - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Drevsjø nordre del - etablering av gangsti langs FV 218 - Engerdal kommune Fylkesmannen i Hedmark
2018/1302 20180718 18.07.2018 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - gnr 6/134 Finn Engeflaen
2018/1244 20180718 18.07.2018 Inngående brev Søknad - ID 849 - Lærer 100 % fast *****
2015/881 20180718 18.07.2018 Inngående brev Høring - Etablering av gangsti langs FV 218 Carina Axelsson
2018/1166 20180718 18.07.2018 Inngående brev Søknad om grunnopplæring for voksne Fatma Alhashidi
2018/1193 20180718 18.07.2018 Utgående brev Svar på søknad - ID 846 - Lærerstillinger EBUS Per Ola Søndmør
2016/1775 20180718 18.07.2018 Inngående brev Svar fra UDI - Midlertidig svar fra kommunen på justering av kapasitet i mottak - Drevsjø asylmottak Utlendingdirektoratet - Regionkontor Indre Østland
2018/223 20180718 18.07.2018 Inngående brev Vedrørende søknad om tillatelse til å anlegge tømmestasjon for bobil ved Blokkodden Statskog SF
2018/913 20180718 18.07.2018 Inngående brev Takker nei til stilling - sykepleier 50 % fast stilling - Helse og Velferd - institusjon Susanne Ingvarsson
2018/239 20180717 17.07.2018 Inngående brev Analyseresultater - 11.07.18 - 16.07.18 Synlab AS
2018/242 20180717 17.07.2018 Inngående brev Analyseresultater - 11.07.18 - 16.07.18 Synlab AS
2018/241 20180717 17.07.2018 Inngående brev Analyseresultater - 11.07.18 - 16.07.18 Synlab AS
2018/1301 20180717 17.07.2018 Inngående brev Søker om å få refundert ferie Julie Spånberg Husfloen
2017/1724 20180717 17.07.2018 Inngående brev Femund-/Trysilvassdraget fiskefond Reidar Åsgård
2018/1299 20180717 17.07.2018 Inngående brev Søknad om tiltak - gnr 164/1/37 - Valdalsfjellet 152 Gun Helen Sorkmo
2016/1775 20180717 17.07.2018 Utgående brev Justering av kapasitet i mottak - Drevsjø asylmottak Utlendingsdirektoratet
2018/1209 20180717 17.07.2018 Inngående brev Tilleggsopplysninger vedr. BRA Innlandet Tegnekontor AS
2018/1187 20180717 17.07.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Tilkallingsvikar- Inntil 100 % stilling - 6583 Pleiemedarbeider - Helse og Velferd - Bolig - 01.06.2018 - 30.11.2018 Julie K. Nystuen
2018/1251 20180717 17.07.2018 Inngående brev Søknad - ID 852 - Sykepleier 100 % vikariat - Institusjon *****
2017/1743 20180717 17.07.2018 Inngående brev Utbetaling av tilskudd til uttak av prøver fra fallvilt for å kartlegge skrantesjuke (CWD) 2018 Miljødirektoratet
2018/240 20180717 17.07.2018 Inngående brev Analyseresultater - 11.07.18 - 16.07.18 SYNLAB AS
2018/243 20180717 17.07.2018 Inngående brev Analyseresultater - 11.07.18 - 16.07.18 Synlab AS
2018/632 20180717 17.07.2018 Inngående brev Forslag til planprogram for Klima- og energiplan 2019-2028 for Engerdal kommune - offentlig ettersyn og varsel om oppstart av planarbeid Våler kommune
Versjon:5.2.00