eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/1119 20170816 16.08.2017 Utgående brev Registrering av konsesjonsforhold - Evald Bundgaard Iversen og Thora Bundgaard Sørensen ADVOKAT JONNY HOLEN AS
2017/489 20170816 16.08.2017 Inngående brev Søknad om plass i barnehage *****
2017/915 20170816 16.08.2017 Utgående brev Svar på søknad om skoleskyss mellom bosted og skole grunnet farlig vei - skoleåret 2017/2018 Tore Omang
Ingen tilgang 20170816 16.08.2017 Utgående brev Vedr. søknad om ferdigattest - manglende ventilasjon - 14/40 Engerdalsveien 1786, Engerdal - Jan Hendrik Schaaphok AS ARKITEKTBUA
2017/1155 20170816 16.08.2017 Utgående brev Registrering av konsesjonsforhold - Vegard Drevsjømoen Vegard Drevsjømoen
2017/489 20170816 16.08.2017 Utgående brev Svar på søknad om utvidelse av plass i Engerdal barnehage august 2017 *****
2017/1121 20170816 16.08.2017 Inngående brev Søknad - ID 791 - Assistent i bolig *****
2017/1121 20170816 16.08.2017 Inngående brev Søknad - ID 791 - Assistent i bolig *****
Ingen tilgang 20170816 16.08.2017 Utgående brev Svar på søknad om støtte til databrille Ann Mari Husdal
2017/1089 20170816 16.08.2017 Inngående brev Uttalelse - nabovarsel for uthus m/hundegård - gnr 162/1/151 - Gloføklia Vest 18 Statskog SF
2017/1079 20170816 16.08.2017 Utgående brev Oversendelse av dokumenter før intervjuer - kjøkkensjef Fjellheimen Leirskole Fagforbundet m.fl.
2016/1775 20170816 16.08.2017 Inngående brev Feil i informasjonsskriv på kurmanji om familieinnvandring - VIKTIG Utlendingdirektoratet, Region Indre Østland
2017/1155 20170816 16.08.2017 Inngående brev Søknad om konsesjonsfrihet - gnr 165/268 og 165/287 Vegard Drevsjømoen
2017/641 20170816 16.08.2017 Utgående brev TV-aksjonen - Oppnevning av medlemmer til årets kommunekomite - Innkalling regionmøter Drevsjø Sanitetsforening v/ Solvor Svendsen m.fl.
2017/1071 20170816 16.08.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - riving av eksisterende garasje og uthus, oppføring av ny garasje/uthus (BRA 42 m2) - 15/82 Engerdalsveien 1586, Engerdal - Olaug Lillestu Lundby Olaug Lillestu Lundby
2017/915 20170816 16.08.2017 Utgående brev Innvilget søknad om skoleskyss mellom bosted og grunnskole grunnet farlig og svært trafikkert skolevei Vivian Vestad
2017/915 20170816 16.08.2017 Utgående brev Innvilget søknad om skoleskyss pga farlig vei 2017-2018 Gunn Vesterheim
2017/915 20170816 16.08.2017 Utgående brev Svar på søknad om skoleskyss mellom bosted og skole 2017-2018 Annbjørg Nesheim
2017/1121 20170816 16.08.2017 Inngående brev Søknad - ID 791 - Assistent i bolig *****
2017/1150 20170816 16.08.2017 Utgående brev Anmodning om uttalelse - skjenkebevilling Fjellvang - jubileumsfest - 19.08.2017 Lensmannen i Engerdal m.fl.
2017/1149 20170815 15.08.2017 Inngående brev Høringsbrev - Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser Det kongelige helse- og omsorgsdepartement
2017/29 20170815 15.08.2017 Inngående brev Søknad om tilskudd - arbeid for mennesker som er i krise Kirkens SOS
2017/162 20170815 15.08.2017 Inngående brev Anmodning om utbetaling av SMIL-midler - 2017 Tore Omang
2017/1142 20170815 15.08.2017 Inngående brev Melding om tiltak - oppføring av anneks - gnr 1/45 - Lillerøåsen - Litlrøåsvegen 999 Gjermund Eggen
2017/1148 20170815 15.08.2017 Inngående brev Uttalelse til melding om bygning som er unntatt søknadsplikt - gnr 165/1/272 - oppføring av kildesorteringshus Statskog SF
2017/1150 20170815 15.08.2017 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling enkeltanledning - Jubileumsfest Fjellvang 19.08.2017 Fjellvang v/Sondre Østvang
2017/1144 20170815 15.08.2017 Inngående brev Anmodning om endring i kommunens kartmateriale Odd Gisle Heggeriset
2017/49 20170815 15.08.2017 Inngående brev Søknad om tilskudd fra jordbruksfondet Jens Georg Waldal
2017/36 20170814 14.08.2017 Inngående brev KOROs støtteordning for kommunale og fylkeskommunale kunstprosjekter (KOM) lyser ut midler - søknadsfrist 01.10.17 KORO - Kunst i offentlige rom
Ingen tilgang 20170814 14.08.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr 14/40 - bruksendring/ombygging Arkitektbua AS
2017/527 20170814 14.08.2017 Inngående brev Forlengelse av virketid for skadefellingstillatelse på brunbjørn i deler av Rendalen, Alvdal, Tynset, Tolga og Engerdal kommuner Fylkesmannen i Hedmark, Landbruksavdelingen
2017/641 20170814 14.08.2017 Inngående brev Ny innkalling - Regionmøter - TV-aksjonen 2017 Tore Topp
2017/1118 20170814 14.08.2017 Utgående brev Registrert konsesjonsforhold - Trond Gunnar Frydenlund Trond Gunnar Frydenlund
2017/507 20170814 14.08.2017 Inngående brev Påminnelse om bestilling av sesonginfluensavaksine 2017/2018 til anbefalte målgrupper Folkehelseinstituttet
2017/1079 20170814 14.08.2017 Inngående brev Søknad - ID 790 - Kjøkkensjef Fjellheimen - 2. gangs utlysning *****
2017/641 20170814 14.08.2017 Inngående brev TV-aksjonen2017 - oppfordring til bidrag TV-aksjonen NRK i Hedmark
2017/1000 20170811 11.08.2017 Utgående brev Invitasjon til intervju - Personalkonsulent *****
2017/1134 20170811 11.08.2017 Inngående brev Søknad på stilling som skogsarbeider/fagarbeider *****
2017/585 20170811 11.08.2017 Utgående brev Svar på søknad om seniortiltak Torhild Morgestad
2017/585 20170811 11.08.2017 Utgående brev Svar på søknad om seniorpolitiske tiltak - 2017 Klaus Henning Bunsen
2017/585 20170811 11.08.2017 Utgående brev Svar på søknad om seniorpolitiske tiltak -2018 Svanhild Munkeby Joten
2017/1121 20170811 11.08.2017 Inngående brev Søknad - ID 791 - Assistent i bolig *****
2017/1121 20170811 11.08.2017 Inngående brev Søknad - ID 791 - Assistent i bolig *****
2017/832 20170811 11.08.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Helene Danielsen
2017/1079 20170811 11.08.2017 Inngående brev Søknad - ID 790 - Kjøkkensjef Fjellheimen - 2. gangs utlysning *****
2017/585 20170811 11.08.2017 Utgående brev Svar på søknad om seniorpolitiske tiltak - 2018 Paula Danielsen
2017/585 20170811 11.08.2017 Utgående brev Svar på søknad om seniortiltak Solvor Holden
2017/489 20170811 11.08.2017 Inngående brev Oppsigelse av plass i Engerdal barnehage Adem Sawsen Mahmoud og Anwer Y. Hag Mahmoud
2017/489 20170811 11.08.2017 Inngående brev Oppsigelse av plass i Engerdal barnehage Sharipha Nantambi
2017/569 20170811 11.08.2017 Inngående brev Takker ja til plass i skolefritidsordningen Linda Nathalie Foss
2017/1128 20170811 11.08.2017 Inngående brev Søknad om konsesjonsfrihet - gnr 15/83 Linn Ryen
2017/1128 20170811 11.08.2017 Utgående brev Registrert konsesjonsforhold - Linn Ryen Linn Ryen
2017/585 20170811 11.08.2017 Utgående brev Svar på søknad om seniorpolitiske tiltak 2018 Gry Holden
2017/585 20170811 11.08.2017 Utgående brev Svar på søknad om seniorpolitiske tiltak Eva Marie Vangen
2017/585 20170811 11.08.2017 Utgående brev Svar på søknad om seniortiltak Sindre Hermansen
2017/585 20170811 11.08.2017 Utgående brev Svar på søknad om seniortiltak Arnstein Kjelstad
2017/1129 20170811 11.08.2017 Inngående brev Høringsbrev - Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt - frist 30.11.17 Barne- og likestillingsdepartementet
2017/585 20170811 11.08.2017 Utgående brev Svar på søknad om seniorpolitisk tiltak - 2018 Wenche Ohlsson
2017/968 20170811 11.08.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Dag Østvang
2017/585 20170811 11.08.2017 Utgående brev Svar på søknad om seniorpolitiske tiltak 2018 Mona Gresli
2017/1000 20170811 11.08.2017 Utgående brev Invitasjon til intervju - Personalkonsulent *****
2017/1000 20170811 11.08.2017 Utgående brev Invitasjon til intervju - Personalkonsulent *****
2017/1000 20170811 11.08.2017 Utgående brev Invitasjon til intervju - Personalkonsulent *****
2017/1000 20170811 11.08.2017 Utgående brev Invitasjon til intervju - Personalkonsulent *****
2017/1000 20170811 11.08.2017 Utgående brev Invitasjon til intervju - Personalkonsulent *****
2017/1000 20170811 11.08.2017 Utgående brev Invitasjon til intervju - Personalkonsulent *****
2017/157 20170811 11.08.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Linn Femundshytten Berndtsson
2017/585 20170811 11.08.2017 Utgående brev Svar på søknad om seniortiltak Maud Tolvtin
2017/585 20170811 11.08.2017 Utgående brev Svar på søknad om seniorpolisk tiltak Sven Skaaret
2017/585 20170811 11.08.2017 Utgående brev Svar på søknad om seniortiltak Gerd Waldal
2017/635 20170810 10.08.2017 Utgående brev Redegjøring til Kontrollutvalgets rapport "Undersøkelse av etiske retningslinjer og varslingsrutiner i Engerdal kommune" Kontrollutvalget for Sør-Østerdal v/Kristin Moe
2017/77 20170810 10.08.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Merete Westgård
2017/1076 20170810 10.08.2017 Utgående brev Svar på søknad om utbedringstilskudd *****
2017/77 20170810 10.08.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Carina Larsson
2017/838 20170810 10.08.2017 Inngående brev Klage på oppmåling av eksisterende grense av tomt - gnr 15/122 Ilona Pliadiene
2016/1679 20170810 10.08.2017 Utgående brev Bemanningssituasjonen ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/915 20170810 10.08.2017 Inngående brev Søknad om skoleskyss mellom bosted og skole grunnet farlig vei - skoleåret 2017/2018 Tore Omang og Kari Storgjelten
2017/838 20170810 10.08.2017 Inngående brev Klage på oppmåling av grense - gnr 15/122 og 15/104 Ilona Pliadiene
2017/49 20170810 10.08.2017 Inngående brev Søknad om tilskudd fra jordbruksfondet Aspnes Hjort
2017/77 20170810 10.08.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Jorunn Sømåen
2016/1775 20170810 10.08.2017 Inngående brev Nytt krav om egen inntekt ved søknad om permanent oppholdstillatelse / endringer i returprogrammet til Etiopia / opplysninger ved bruk av fullmakt / oppdatert infoskriv på KURMANJI Utlendingsdirektoratet
2017/26 20170810 10.08.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Carina Larsson
2017/1125 20170810 10.08.2017 Inngående brev Turnustjeneste for fysioterapeuter i Hedmark for turnusåret 15.08.18-15.08.2019 Fylkesmannen i Hedmark
2017/1119 20170810 10.08.2017 Inngående brev Søknad om konsesjonsfrihet - gnr 15/351 - Thora Bundgård Iversen Thora Bundgård Iversen
2017/1124 20170810 10.08.2017 Inngående brev Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene - utbetalingsbrev Helsedirektoratet
2017/77 20170810 10.08.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Sunniva J. Langsjøvold
2017/1058 20170810 10.08.2017 Utgående brev Godkjenning av hogst i vernskog - Dag Rønning Dag Rønning
2017/183 20170810 10.08.2017 Inngående brev Søknad om stipend for skoleåret 2017/2018 - videreutdanning innenfor rus, psykiatri og avhengighet Lene Cecilie Lillestu
2017/1118 20170809 09.08.2017 Inngående brev Søknad om konsesjonsfrihet - gnr 14/77 Trond Gunnar Frydenlund
2017/1119 20170809 09.08.2017 Inngående brev Søknad om konsesjonsfrihet - gnr 15/351 Evald Bundgård Iversen
2017/569 20170809 09.08.2017 Inngående brev Takker ja til plass i skolefritidsordningen Hege Løland
2016/1679 20170809 09.08.2017 Inngående brev Bemanningssituasjonen ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/569 20170808 08.08.2017 Utgående brev Svar på innmelding til skolefritidsordningen - SFO Engerdal barnehage skoleåret 2017-2018 Linda Nathalie Foss
2017/1115 20170808 08.08.2017 Inngående brev Søknad til investeringstilskudd - etablering av snøscooterløyper Engerdal Snøscooterforening v/Kristian Hanssen
2017/49 20170808 08.08.2017 Inngående brev Anmodning om delutbetaling av tilskudd Fanny Tollebeke
2017/133 20170808 08.08.2017 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Amalie S. Kjeldstad m.fl.
2017/1000 20170808 08.08.2017 Utgående brev Oversendelse av dokumenter før intervjuer Bjarne Granli m.fl.
2017/480 20170808 08.08.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Eva Hellan
2017/1111 20170808 08.08.2017 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark i forbindelse med oppmerking Femundselva historielag v/Reidar Åsgård
2015/214 20170808 08.08.2017 Utgående brev Vedrørende klagebehandling på forskrift om snøskuterleder i Engerdal kommune Fylkesmannen i Hedmark
2017/133 20170808 08.08.2017 Utgående brev Anmodning om politiattest Amalie Stengrundet Kjeldstad
2017/74 20170808 08.08.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Stine Spånberg Husfloen
2017/1090 20170808 08.08.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark § 5b - Roy Magne Hanssen Roy Magne Hanssen
2017/1079 20170807 07.08.2017 Inngående brev Søknad - ID 790 - Kjøkkensjef Fjellheimen - 2. gangs utlysning *****
2017/1079 20170807 07.08.2017 Inngående brev Søknad - ID 790 - Kjøkkensjef Fjellheimen - 2. gangs utlysning *****
2017/1079 20170807 07.08.2017 Inngående brev Søknad - Kjøkkensjef Fjellheimen - 2. gangs utlysning *****
2017/968 20170807 07.08.2017 Utgående brev Svar på søknad - 100% Årsvikariat Engerdal barne- og ungdomsskole Dag Østvang
2016/1462 20170807 07.08.2017 Utgående brev Vedr. retting av grense mellom gnr 163/1 og gnr 163/6 - Jonasvollen Statskog SF
2017/982 20170807 07.08.2017 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om deling av grunneiendom Kjell Magne Nygård
2015/1243 20170807 07.08.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fullføring av utsatt oppmålingsforretning for gnr 14/ 450 i Engerdal kommune Alexander og Ann Kristin Christiansen
2015/1243 20170807 07.08.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fullføring av utsatt oppmålingsforretning for gnr 14/450 i Engerdal kommune Jan Erik Nordgård
2017/393 20170807 07.08.2017 Utgående brev Vedrørende oppfølgning av akuttmedisinforskriften i Engerdal Kommune Fylkesmannen i Hedmark
2017/982 20170807 07.08.2017 Utgående brev Deling av eiendom Gnr 14 Bnr 82 - Engerdal kommune inhabil i saken - søker Kjell Magne Nygård FYLKESMANNEN I HEDMARK
2016/1488 20170807 07.08.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fullføring av utsatt oppmålingsforretning gnr 14/452 og 14/460 i Engerdal kommune John Arne Rosenlund Og Mona Groth
2015/1244 20170807 07.08.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fullføring av utsatt oppmålingsforretning for gnr 14/448 og 14/446 i Engerdal kommune Stian Bjerke Flodstrøm og Merete Flodstrøm
2017/677 20170807 07.08.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Hege Bergersen
2017/282 20170807 07.08.2017 Utgående brev Informasjon om stimuleringstilskudd veterinærtjenester 2017 ANN CATHRIN MONSSEN
2016/1488 20170807 07.08.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fullføring av utsatt oppmålingsforretning gnr 14/452 og 14/460 i Engerdal kommune Jan Erik Nordgård
2016/1488 20170807 07.08.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fullføring av utsatt oppmålingsforretning gnr 14/452 og 14/460 i Engerdal kommune Ivar Og Inger-lise Storvold
2016/1488 20170807 07.08.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fullføring av utsatt oppmålingsforretning gnr 14/452 og 14/460 i Engerdal kommune Stian Bjerke Flodstrøm Og Merete Flodstrøm
2015/1243 20170807 07.08.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fullføring av utsatt oppmålingsforretning for gnr 14/450 i Engerdal kommune Jørn og Hanne Wang-Lillemoen
2017/1110 20170807 07.08.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av skigard - Lykkestaven 19 - Hovden hyttefelt Hans Petter Aanby
2017/1079 20170807 07.08.2017 Inngående brev Søknad - Kjøkkensjef Fjellheimen - 2. gangs utlysning *****
2016/1276 20170807 07.08.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fullføring av utsatt oppmålingsforretning for gnr 14/447, 14/456 og 14/462 i Engerdal kommune Lena Maria Larsson
2016/1276 20170807 07.08.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fullføring av utsatt oppmålingsforretning for gnr 14/447, 14/456 og 14/462 i Engerdal kommune Ove Ingmar Vennerstrand
2016/1276 20170807 07.08.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fullføring av utsatt oppmålingsforretning for gnr 14/447, 14/456 og 14/462 i Engerdal kommune Øyvin Harald Bustad og Solveig Pedersen Bustad
2016/1276 20170807 07.08.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fullføring av utsatt oppmålingsforretning for gnr 14/447, 14/456 og 14/462 i Engerdal kommune Jan-Erik og Mona Nordli
2016/1276 20170807 07.08.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fullføring av utsatt oppmålingsforretning for gnr 14/447, 14/456 og 14/462 i Engerdal kommune Frode og Rita Stenerud
2017/1051 20170807 07.08.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark § 5e - Tormund Kalen Elgåen Tormund Kalen Elgåen
2017/832 20170807 07.08.2017 Utgående brev Svar på søknad - Kontorassistent - 32 % vikariat Helene Karin Maria Danielsen m.fl.
2017/677 20170807 07.08.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Elisabeth Nilsen
2016/989 20170807 07.08.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fullføring av utsatt oppmålingsforretning for gnr 14/453, 14/454 og 14/458 i Engerdal kommune Jan Erik Nordgård
2016/989 20170807 07.08.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fullføring av utsatt oppmålingsforretning for gnr 14/453, 14/454 og 14/458 i Engerdal kommune Hans Næss
2016/989 20170807 07.08.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fullføring av utsatt oppmålingsforretning for gnr 14/453, 14/454 og 14/458 i Engerdal kommune Anders Nerli og Anne Ringstad-Nerli
2015/214 20170807 07.08.2017 Utgående brev AVTALE OM ETABLERING AV SNØSCOOTERLØYPE Gjermund Gjermunds
2015/214 20170807 07.08.2017 Utgående brev AVTALE OM ETABLERING AV SNØSCOOTERLØYPE Ove Andersen
2015/214 20170807 07.08.2017 Utgående brev AVTALE OM ETABLERING AV SNØSCOOTERLØYPE Jan Erik Nordgård
2015/214 20170807 07.08.2017 Utgående brev AVTALE OM ETABLERING AV SNØSCOOTERLØYPE Odd Nymoen
2015/214 20170807 07.08.2017 Utgående brev AVTALE OM ETABLERING AV SNØSCOOTERLØYPE Geir Steinar Stubsveen
2015/214 20170807 07.08.2017 Utgående brev AVTALE OM ETABLERING AV SNØSCOOTERLØYPE ENGERDAL KOMMUNESKOGER KF
2015/214 20170807 07.08.2017 Utgående brev AVTALE OM ETABLERING AV SNØSCOOTERLØYPE Edith Sjøvold
2015/214 20170807 07.08.2017 Utgående brev AVTALE OM ETABLERING AV SNØSCOOTERLØYPE FREDHEIM TRANSPORT ANS
2017/604 20170807 07.08.2017 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift - gnr 15/351 - Vestveien 453 Thora Bundgård Iversen m.fl.
2015/214 20170807 07.08.2017 Utgående brev AVTALE OM ETABLLERING AV SNØSCOOTERLØYPE Bjørn Søgård
2015/214 20170807 07.08.2017 Utgående brev AVTALE OM ETABLERING AV SNØSCOOTERLØYPE Tom Nordsveen
2017/1037 20170807 07.08.2017 Utgående brev Samhandlingsforløpet på barnevernsområdet Eva Holmseth
2016/541 20170807 07.08.2017 Utgående brev Avvisning av klage på avslag på søknad om nausttomt ved Ormutua Sigmund Langsjøen
Ingen tilgang 20170807 07.08.2017 Utgående brev Varsel om tildeling av adresse - Kreklingveien STATSKOG SF m.fl.
2016/989 20170807 07.08.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fullføring av utsatt oppmålingsforretning for gnr 14/453, 14/454 og 14/458 i Engerdal kommune Thorbjørn Haugen
2016/989 20170807 07.08.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fullføring av utsatt oppmålingsforretning for gnr 14/453, 14/454 og 14/458 i Engerdal kommune Heidi Engen Fjeldstad
2016/1276 20170807 07.08.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fullføring av utsatt oppmålingsforretning for gnr 14/447, 14/456 og 14/462 i Engerdal kommune Jan Erik Nordgård
2016/1276 20170807 07.08.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fullføring av utsatt oppmålingsforretning for gnr 14/447, 14/456 og 14/462 i Engerdal kommune Johnny Milnor Bjørke
2017/1075 20170807 07.08.2017 Utgående brev Hogst i vernskog - Vanglia - SB Skog SB SKOG AS
2017/278 20170807 07.08.2017 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev og tinglyst melding til tinglysing - gnr 163/1/21 - Revlingen STATSKOG SF
2017/1057 20170807 07.08.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - oppretting av matrikkelenhet - grunneiendom fra gnr 6/2 - Ulvevegen 4 ENGERDAL KOMMUNESKOGER KF
Ingen tilgang 20170807 07.08.2017 Utgående brev Varsel om omadressering - Strandbakken Rolf Martin og Oddrun Jonassen m.fl.
2017/480 20170807 07.08.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Silje Knutsen
2017/651 20170807 07.08.2017 Utgående brev Orientering om tilsetting i stilling som kjøkkensjef ved Fjellheimen Leirskole Kristin Hanssen m.fl.
2017/1051 20170807 07.08.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark § 5b - Tormund Kalen Elgåen Tormund Kalen Elgåen
2017/214 20170807 07.08.2017 Utgående brev Arbeidsavtale May Pettersen
2015/1244 20170807 07.08.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fullføring av utsatt oppmålingsforretning for gnr 14/448 og 14/446 i Engerdal kommune ENGERDAL KOMMUNESKOGER KF
2015/1244 20170807 07.08.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fullføring av utsatt oppmålingsforretning for gnr 14/448 og 14/446 i Engerdal kommune John Arne Rosenlund Og Mona Groth
2015/1244 20170807 07.08.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fullføring av utsatt oppmålingsforretning for gnr 14/448 og 14/446 i Engerdal kommune John Kristian Og Gerd Skogholt
2015/1244 20170807 07.08.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fullføring av utsatt oppmålingsforretning for gnr 14/448 og 14/446 i Engerdal kommune Jan Erik Nordgård
2015/1244 20170807 07.08.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fullføring av utsatt oppmålingsforretning for gnr 14/448 og 14/446 i Engerdal kommune Frode Lauvås og Anke Meta Neukamm
2017/749 20170807 07.08.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Anna Christina Valdal
2015/214 20170807 07.08.2017 Utgående brev AVTALE OM ETABLERING AV SNØSCOOTERLØYPE John Magne Myrstad
2015/214 20170807 07.08.2017 Utgående brev AVTALE OM ETABLERING AV SNØSCOOTERLØYPE Brit Marit Zakrisson
2017/912 20170807 07.08.2017 Utgående brev Oversendelse av melding til tinglysing - gnr 164/1/91 Kartverket Tinglysing
2017/26 20170807 07.08.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Stine Spånberg Husfloen
2017/26 20170807 07.08.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Jessica E. Karlsen
2015/214 20170807 07.08.2017 Utgående brev AVTALE OM ETABLERING AV SNØSCOOTERLØYPE HYLLERÅS SAMEIESKOG BA
2017/1092 20170807 07.08.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Kjell Erik Joten
2015/214 20170807 07.08.2017 Utgående brev AVTALE OM ETABLERING AV SNØSCOOTERLØYPE Geir Egil Gjermunds
2017/26 20170807 07.08.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Stefan Nymoen
2017/1073 20170804 04.08.2017 Utgående brev Svar på søknad om utvidelse av skjenkeområdet - Nye Sølenstua Camp & Hytter - Samfunnshuset Tune - 2. september 2017 NYE SØLENSTUA CAMP & HYTTER Ann-Mari Hagen
2015/1394 20170804 04.08.2017 Inngående brev Klage på vedtak - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling Sorksjøkoia - Sveen koia - Steinvika nor Fylkesmannen i Sør- Trøndelag
2017/1104 20170804 04.08.2017 Inngående brev Søknad om refusjon av utgifter - lang reisevei til barnehage Sigurd Eggen og Isabella Bye
2017/837 20170804 04.08.2017 Inngående brev Uttalelse til dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel fra fv. 16 - gnr 161/1 - fradeling av grunneiendom til boligformål Statens vegvesen Region øst
2017/1077 20170804 04.08.2017 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Sømådalsopplevelser 18. og 19. august 2017 - Johnsgård Turistsenter - Sømådal Sømådalsopplevelser
2017/1077 20170803 03.08.2017 Inngående brev Svar på anmodning om uttalelse til søknad om skjenkebevilling - Sømådalsopplevelser - 18. og 19. august 2017 - Brygga på Johnsgård Turistsenter Engerdal kommune - Sosialtjenesten
2017/1026 20170803 03.08.2017 Inngående brev Forlengelse av virketid og utvidelse av fellingsområde for skadefellingstillatelse på brunbjørn i deler av Rendalen, Alvdal, Tynset, Tolga og Engerdal kommuner Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen
2017/1084 20170803 03.08.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Ann Kristin Røsten
2017/296 20170803 03.08.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Fatma Alhashidi
2015/926 20170803 03.08.2017 Inngående brev Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(23) Hedmark fylkeskommune
2015/926 20170803 03.08.2017 Inngående brev Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2018-2021 Fylkestingets vedtak Hedmark fylkeskommune
2017/1102 20170803 03.08.2017 Inngående brev Søknad om leie av Engerdalshallen - Trening - Engerdal Sportsklubb - Skigruppa Engerdal Sportsklubb, Skigruppa
2017/77 20170803 03.08.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Hans Petter Sletmoen
2017/77 20170803 03.08.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Elin Kvilten
2017/77 20170803 03.08.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Gina Nergård
2017/77 20170803 03.08.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Eivind Lagmannsveen
2017/77 20170803 03.08.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Monica Nilsen
2017/77 20170803 03.08.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Kent Flathagen
2017/77 20170803 03.08.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Pernille Kveen
2017/1073 20170803 03.08.2017 Inngående brev Svar på anmodning om uttalelse til søknad om utvidelse av skjenkeområdet - Nye Sølenstua Camp og Hytter - 2. september 2017 Engerdal kommune - Sosialtjenesten
2017/296 20170803 03.08.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Jorunn Sømåen
2017/157 20170803 03.08.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Jon Helge Østmo
2017/858 20170802 02.08.2017 Inngående brev Merknader til søknad om dispensasjon - gnr 162/1 - fradeling og oppmåling av boligtomt Buvika Fylkesmannen i Hedmark
2017/837 20170802 02.08.2017 Inngående brev Merknader til søknad om dispensasjon - gnr 162/1 - fradeling av boligtomt Fylkesmannen i Hedmark
2017/956 20170802 02.08.2017 Utgående brev Svar på søknad - Lærerstillinger - Engerdal barne- og ungdomsskole Stephanie Kuiper m.fl.
2017/814 20170802 02.08.2017 Inngående brev Merknader til søknad om dispensasjon - gnr 161/1 - oppføring av gapahuk Fylkesmannen i Hedmark
2017/956 20170802 02.08.2017 Utgående brev Svar på søknad - Lærerstillinger - Engerdal barne- og ungdomsskole Gun Helen Sorkmo
2017/569 20170802 02.08.2017 Inngående brev Innmelding til skolefritidsordningen - SFO Linda Nathalie Foss
2017/956 20170802 02.08.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Gun Helen Sorkmo
2017/159 20170801 01.08.2017 Inngående brev Rapport etter Femundfestivalen - 28.07.2017 Politiet Trysil/Engerdal
2017/669 20170801 01.08.2017 Inngående brev Kopi av brev fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag til Johan Gjessing av 27.07.2017 - Tilsagn om tilskudd til konfliktforebyggende tiltak - reindrift/jordbruk - Kjerran Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2016/1864 20170801 01.08.2017 Inngående brev Overføring av lærlingtilskudd for 1. halvår 2017 Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark
2017/1000 20170801 01.08.2017 Inngående brev Søknad - ID 789 - Personalkonsulent *****
2017/1000 20170801 01.08.2017 Inngående brev Søknad - ID 789 - Personalkonsulent *****
2017/1000 20170801 01.08.2017 Inngående brev Søknad - ID 789 - Personalkonsulent *****
2017/1090 20170801 01.08.2017 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for kjøring til isfiskevann - 01.10.2017 - 01.05.2020 Roy Magne Hanssen
Ingen tilgang 20170731 31.07.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr 162/1/151 - Gloføklia Vest 18 Åge Skramstad
2017/1089 20170731 31.07.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Oppføring av uthus m/hundegård - gnr 162/1/151 - Gloføklia Vest 18 Åge Skramstad
2017/1000 20170731 31.07.2017 Inngående brev Søknad - ID 789 - Personalkonsulent *****
2016/1128 20170731 31.07.2017 Inngående brev Saldo/utbetalingskort - Sluttutbetaling - Tilskudd til drenering Fylkesmannen i Hedmark, Landbruksavdelingen
2017/103 20170731 31.07.2017 Inngående brev Analyseresultater - perioden 26.07.17 - 31.07.17 ALcontrol Hamar
2017/106 20170731 31.07.2017 Inngående brev Analyseresultater - perioden 26.07.17 - 31.07.17 ALcontrol Hamar
2017/641 20170731 31.07.2017 Inngående brev Innkalling til regionmøter - TV-aksjonen 2017 TV-aksjonen 2017 v/Fylkesleder
2017/59 20170731 31.07.2017 Utgående brev Leie av lokaler og grunn til parkering i forbindelse med Engerdalsdagene 2017 Engerdalsdagene
2017/102 20170731 31.07.2017 Inngående brev Analyseresultater - perioden 26.07.17 - 31.07.17 ALcontrol Hamar
2017/104 20170731 31.07.2017 Inngående brev Analyseresultater - perioden 26.07.17 - 31.07.17 ALcontrol Hamar
2017/915 20170731 31.07.2017 Inngående brev Søknad om skoleskyss mellom bosted og skole Annbjørg Nesheim
2017/105 20170731 31.07.2017 Inngående brev Analyseresultater - perioden 26.07.17 - 31.07.17 ALcontrol Hamar
2016/257 20170731 31.07.2017 Utgående brev Svar på søknad om leie av lokaler og anlegg til arrangement - Engerdalsdagene 2016 ENGERDALSDAGENE
2017/1000 20170731 31.07.2017 Inngående brev Søknad - ID 789 - Personalkonsulent *****
2017/49 20170731 31.07.2017 Inngående brev Søknad om tilskudd til grøfting - gnr 161/44 Karin Rusten
2017/1000 20170731 31.07.2017 Inngående brev Søknad - ID 789 - Personalkonsulent *****
2017/1026 20170728 28.07.2017 Inngående brev Utvidelse av skadefellingstillatelse på ulv i deler av Rendalen, Engerdal, Tolga og Tynset kommuner Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen
2017/77 20170728 28.07.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Anna Omang
2017/77 20170728 28.07.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Yvonne Halvarsson
2017/77 20170728 28.07.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Nina Helen L. Myrvold
2017/77 20170728 28.07.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Silje Knutsen
2017/77 20170728 28.07.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Sandra Åkerblad
2017/1077 20170727 27.07.2017 Inngående brev Uttalelse Sømådalsopplevelser Lensmannen i Engerdal
2017/1079 20170727 27.07.2017 Inngående brev Søknad - ID 790 - Kjøkkensjef Fjellheimen - 2. gangs utlysning *****
2015/1392 20170727 27.07.2017 Inngående brev Melding om vedtak - dispensasjon fradeling av 8 skoghusvær Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2015/1394 20170727 27.07.2017 Inngående brev Melding om vedtak - dispensasjon fradeling av 8 skoghusvær Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Ingen tilgang 20170727 27.07.2017 Inngående brev Reguleringsplan for Volbrenna hytteområde, Engerdal kommune - Endring av reguleringsbestemmelsene - Høring Plan1 AS
2017/1073 20170727 27.07.2017 Inngående brev Uttalelse til utvidelse av skjenkeområdet - Nye Sølenstua Camp og hytter Lensmannen i Engerdal
2017/1079 20170727 27.07.2017 Inngående brev Søknad - ID 790 - Kjøkkensjef Fjellheimen - 2. gangs utlysning *****
2017/814 20170727 27.07.2017 Inngående brev Svar ang. søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av gapahuk - gamle veikrysset mellom Månaveien og Elvsæterveien (gnr/bnr 161/1) - Engerdal kommune Hedmark fylkeskommune
2016/541 20170727 27.07.2017 Inngående brev Klage på avslag fra Engerdal fjellstyre av 12.07.2017 og Statskog SF av 06.07.2017 på søknad om nausttomt ved Ormutua Sigmund Langsjøen - Langsjøen Elektro AS
2017/837 20170727 27.07.2017 Inngående brev Svar ang. søknad om dispensasjon for kommuneplanens arealdel - opprettelse av matrikkelenhet - grunneiendom til boligformål fra gnr/bnr 162/1 - Sømådalen - Engerdal kommune Hedmark fylkeskommune
2017/858 20170727 27.07.2017 Inngående brev Svar ang. søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - opprettelse av matrikkelenhet - grunneiendom til boligformål - gnr/bnr 162/1 - Engerdal kommune Hedmark fylkeskommune
2017/1026 20170727 27.07.2017 Inngående brev Forlengelse av skadefellingstillatelse på brunbjørn i deler av Rendalen, Tynset, Tolga og Engerdal kommuner Fylkesmannen i Hedmark
2016/1452 20170727 27.07.2017 Inngående brev Referat og presentasjoner fra møte om de regionale planene for vannforvaltning Hedmark fylkeskommune
2017/288 20170726 26.07.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Mads Istre
2017/1083 20170726 26.07.2017 Inngående brev Forsikring - aktiviteter i regi av frivillighetssentralen Gjensidige Forsikring ASA
2017/1079 20170726 26.07.2017 Inngående brev Søknad - ID 790 - Kjøkkensjef Fjellheimen - 2. gangs utlysning *****
2017/1079 20170726 26.07.2017 Inngående brev Søknad - ID 790 - Kjøkkensjef Fjellheimen - 2. gangs utlysning *****
Versjon:5.2.00