eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/1885 20200709 09.07.2020 Inngående brev Begjæring om innsyn i sanering avløpsledning i Brennaveien, Drevsjø Ola Næsheim ENGERDAL_PROD
2020/1399 20200709 09.07.2020 Inngående brev Ønsker å være med på taksering - gbnr 164/77/81/0 Christer Petersson ENGERDAL_PROD
2020/1110 20200709 09.07.2020 Inngående brev Grunneiers tillatelse til klopping av sti til Daniel Mortenssons boplass Statskog SF ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200709 09.07.2020 Inngående brev Smittevernveileder for produksjon av frukt, bær. grønnsaker og potet Fylkesmannen - FMIN Beredskap ENGERDAL_PROD
2020/1880 20200709 09.07.2020 Inngående brev Kopi av epost til Tove Elgåen - grunneiers godkjenning til utbedring og endring av brygge ved Nordre Båtstø Statskog SF ENGERDAL_PROD
2020/1489 20200709 09.07.2020 Utgående brev Bekreftelse på arbeid Grete Victoria Tvenning ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200709 09.07.2020 Inngående brev Ang. grensen Sverige-Norge (Sylen) - båttrafikk MS Syløra Storsätra Fjellhotell v/Maria Halvarsson ENGERDAL_PROD
2020/488 20200709 09.07.2020 Inngående brev Kopi av epost til Fjellheimen Leriskole - Grunneiers godkjenning til akebakke og aktivitetsplass Statskog SF ENGERDAL_PROD
2020/1748 20200709 09.07.2020 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - anneks - gbnr 3/20 Røsætervollen 9, Røsætra Arne Nerhagen ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200709 09.07.2020 Inngående brev Smittevern i serverings- og restaurantbransjen - covid-19 - tilsyn Fylkesmannen i Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/1454 20200709 09.07.2020 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - fritidsbolig - gbnr 14/536 Mårfella 17, Engerdalsætra hytteområde FEMUND HYTTER AS ENGERDAL_PROD
2020/77 20200709 09.07.2020 Inngående brev Kopi av epost til Femundløpet - grunneiers tillatelse til brenning av halm - Statskog SF ENGERDAL_PROD
2020/532 20200709 09.07.2020 Inngående brev Vertskommunetilskudd for barnehageplass 2. kvartal 2020 Udi - Utlendingsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/49 20200709 09.07.2020 Inngående brev Ber om utvidet høringsfrist Engerdal Fjellstyre ENGERDAL_PROD
2020/117 20200708 08.07.2020 Inngående brev Viktig informasjon til kommuner som har leger i spesialisering - endret funksjonalitet i kompetanseportalen Helsedirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/421 20200708 08.07.2020 Inngående brev Vedrørende vedtak i sak om motorisert fricamping Arnfinn Ståle Nystuen ENGERDAL_PROD
2020/73 20200708 08.07.2020 Inngående brev Behandling av flyttesøknader og flytting mellom mottak Udi ENGERDAL_PROD
2020/95 20200708 08.07.2020 Inngående brev Arbeidsvarslingsplan - Fv 217 Elvbrua - utskiftning av bru Statens Vegvesen ENGERDAL_PROD
2020/1869 20200708 08.07.2020 Inngående brev Høring – forslag til lov om informasjonstilgang mv. for Koronakommisjonen - frist 15.07.2020 Justis- og beredskapsepartementet ENGERDAL_PROD
2020/106 20200708 08.07.2020 Utgående brev Nytt foreløpig svar på søknad om nedsettelse av eiendomsskatt - gbnr 165/232 Otto Hagen ENGERDAL_PROD
2020/1873 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg hytte - utslippstillatelse ByggePlan ENGERDAL_PROD
2020/1092 20200708 08.07.2020 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - fritidsbolig - gbnr 14/534 - Mårfella 31 - Engerdalsætra hytteområde FEMUND HYTTER AS ENGERDAL_PROD
2020/283 20200708 08.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - 48 % stilling - 6572 Assistent - Oppvekst - Engerdal barnehage - 03.08.2020-30.09.2020 Mari Midtlie ENGERDAL_PROD
2020/171 20200708 08.07.2020 Utgående brev Avslutning av sak - opprettelse av grunneiendom - Ellentorpet - nytt gbnr 163/28 Hege Semmen Tandberg m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/943 20200708 08.07.2020 Inngående brev Akuttsykehus for Innlandet må ligge i Elverum Våler kommune ENGERDAL_PROD
2020/73 20200708 08.07.2020 Utgående brev Underskrevet tilleggsavtale til underskrift - aktivitetspakke for barn og unge på Drevsjø asylmottak - sommeren 2020 Udi - Utlendingsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/1747 20200708 08.07.2020 Utgående brev Søknad om tildeling av tolkemidler - dialogbasert foreldrekurs 2020 UDI ENGERDAL_PROD
2020/1876 20200708 08.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Ivar Jeremiassen ENGERDAL_PROD
2020/1845 20200708 08.07.2020 Inngående brev Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for Drevsjøen Elvia AS ENGERDAL_PROD
2020/1260 20200708 08.07.2020 Inngående brev Egenmeldingsskjema for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt Johnny Sletmoen ENGERDAL_PROD
2020/171 20200708 08.07.2020 Utgående brev Oversendelse av bekreftet grunnbokutskrift og matrikkelbrev – gnr 163/28 Kjell Magne Svendsen ENGERDAL_PROD
2020/1815 20200708 08.07.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om kompetansehevende midler Synne Guro Haugseng ENGERDAL_PROD
2020/1834 20200708 08.07.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om kompetansehevende midler Line Rønes ENGERDAL_PROD
2020/1639 20200708 08.07.2020 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - fritidsbolig og garasje - gbnr 14/530 Harratråkket 6, Engerdal østfjell SOLHEIMSHYTTA AS ENGERDAL_PROD
2020/527 20200707 07.07.2020 Inngående brev KOSTRA - rapportering regnskap per 2. kvartal 2020 SSB ENGERDAL_PROD
2020/493 20200707 07.07.2020 Inngående brev Kopi av brev til Alvdal kommune - tillatelse til skadefellingsforsøk på ulv i deler av Engerdal kommune Fylkesmannen i Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/1865 20200707 07.07.2020 Inngående brev Rasteplass - toaletter langs veien fra Trysil - Drevsjø Karin Dahlmann ENGERDAL_PROD
2020/1864 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - utslipp av sanitært avløpsvann - nytt utslipp Rygh Entreprenør AS ENGERDAL_PROD
2020/493 20200707 07.07.2020 Inngående brev Kopi av brev til Tolga kommune - tillatelse til skadefelling av en bjørn i deler av Tolga, Tynset, Os, Rendalen og Engerdal kommuner Fylkesmannen i Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/1863 20200707 07.07.2020 Inngående brev Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av forslag til ny reguleringsplan for Hyllsjøen sør Elvia AS ENGERDAL_PROD
2020/1722 20200707 07.07.2020 Inngående brev Forslag på kandidat til tiltaksprisen 2020 - ***** ***** ***** ***** Aase Sundet ENGERDAL_PROD
2020/171 20200707 07.07.2020 Inngående brev Bekreftelse oppmåling 17.6.2020 - gbnr 163/4 Statskog SF ENGERDAL_PROD
2020/1450 20200707 07.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på svar på søknad om oppgradering av badestranda i Engerdal sentrum Engerdal stedsgruppe c/o Tor Erik Skramstad ENGERDAL_PROD
2020/1455 20200707 07.07.2020 Inngående brev Tegninger redskapsskjul og veranda - gbnr 165/296 Anne Hilde Rønes ENGERDAL_PROD
2020/901 20200707 07.07.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Else Myhr ENGERDAL_PROD
2020/1793 20200707 07.07.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Per Arne Joten ENGERDAL_PROD
2020/1866 20200707 07.07.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Thea Emilia Axelsson ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200707 07.07.2020 Utgående brev Ang. grensen Sverige-Norge (Sylen) Inger Sylen ENGERDAL_PROD
2020/1867 20200707 07.07.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Per Ola Søndmør ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200707 07.07.2020 Utgående brev Ang. grensen Sverige-Norge (Sylen) - MS Syløra Maria Halvarsson m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/188 20200707 07.07.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Jorunn Sømåen ENGERDAL_PROD
2020/320 20200707 07.07.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Reidun Monica Olsen ENGERDAL_PROD
2020/157 20200707 07.07.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Marlene Elise Sivertsen ENGERDAL_PROD
2020/1860 20200707 07.07.2020 Utgående brev Oppdragsavtale til godkjenning og underskrift ***** ENGERDAL_PROD
2020/1862 20200707 07.07.2020 Inngående brev Serviceavtale Engerdal Egil Sundet ENGERDAL_PROD
2020/1817 20200707 07.07.2020 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av stilling Kjell Erik Joten ENGERDAL_PROD
2020/615 20200707 07.07.2020 Inngående brev Kopi av brev fra Fylkesmannen i Innlandet til Høgskolen i Innlandet av 02.07.2020 - Regional kompetanseutvikling i barnehagesektoren i Innlandet- utbetaling av tilskudd FYLKESMANNEN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/210 20200707 07.07.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Ola Engerbakk ENGERDAL_PROD
2020/1591 20200707 07.07.2020 Utgående brev Svar vedrørende bekreftelse på utdannelse Elin Therese Solberg ENGERDAL_PROD
2020/940 20200707 07.07.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Elin Therese Solberg ENGERDAL_PROD
2020/1868 20200707 07.07.2020 Inngående brev Skisse endring av terrasse Per Ivar Uthus ENGERDAL_PROD
2020/171 20200707 07.07.2020 Utgående brev Underretning til gbnr 163/1 - STATSKOG SF STATSKOG SF ENGERDAL_PROD
2020/1639 20200707 07.07.2020 Inngående brev Oppdatert informasjon om mål - Haratråkket 6 Solheimshytta as ENGERDAL_PROD
2020/1478 20200707 07.07.2020 Utgående brev Etterspør svar på tidligere henvendelse - feil i renovasjonsabonnement fritidsbolig Idar Jørgensen ENGERDAL_PROD
2020/1463 20200707 07.07.2020 Inngående brev Spørreundersøkelse - opptrappingsplan habilitering og rehabilitering KPMG AS ENGERDAL_PROD
2020/1722 20200707 07.07.2020 Inngående brev Forslag på kandidat til kommunens tiltakspris 2020 - ***** ***** Ann Margit Hjemstad ENGERDAL_PROD
2020/624 20200707 07.07.2020 Utgående brev Reguleringsplan Drevsjøen - reservasjon av tomt Rune P Sandbæk ENGERDAL_PROD
2020/1774 20200707 07.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Tilkallingsvikar - Oppvekst - Drevsjø barnehage - 01.08.2020 - 31.01.2021 Else Kristine Eriksen ENGERDAL_PROD
2020/1828 20200707 07.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Tilkallingsvikar - Oppvekst - Engerdal barnehage - 22.06.2020 - 22.12.2020 Hanna-Maria Holdbak ENGERDAL_PROD
2020/212 20200707 07.07.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Dag Østvang ENGERDAL_PROD
2020/1632 20200707 07.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Inntil 100 % stilling 7174 - Sykepleier - Ferievikar - Helse og Velferd - Forebyggende rehabilitering - 15.06.2020 - 23.08.2020 Jeanett Aasvang Knutsen ENGERDAL_PROD
2020/212 20200707 07.07.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Dag Østvang ENGERDAL_PROD
2020/1729 20200707 07.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Fast tilsetting - 59 % stilling - 7174 Sykepleier - Helse og Velferd - Forebyggende rehabilitering - 15.06.2020 Diederik A G Van Oost ENGERDAL_PROD
2020/1112 20200707 07.07.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om mottatt faktura Truls Gustavsen ENGERDAL_PROD
2020/1835 20200707 07.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Monica Nilsen ENGERDAL_PROD
2020/206 20200707 07.07.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Silje Skogheim Lillestu ENGERDAL_PROD
2020/1655 20200707 07.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding fra Fagforbundet - renholder 40 % vikariat - Drevsjø asylmottak Fagforbundet ENGERDAL_PROD
2020/1848 20200707 07.07.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Lise Merethe Brenna ENGERDAL_PROD
2020/1849 20200707 07.07.2020 Utgående brev Oppdragsavtale til godkjenning og underskrift Ståle Sømåen ENGERDAL_PROD
2020/1100 20200707 07.07.2020 Inngående brev Tilskuddsbrev for 2020 – tiltak rettet mot sårbare barn og unge, Engerdal kommune UTDANNINGSDIREKTORATET ENGERDAL_PROD
2020/1793 20200707 07.07.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Per Arne Joten ENGERDAL_PROD
2020/16 20200706 06.07.2020 Inngående brev Kopi av epost til Femund Bygg - svar på nabovarsel Per Ivar Vestues ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200706 06.07.2020 Inngående brev Informasjon til turister og andre innreisende Fylkesmannen i Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/199 20200706 06.07.2020 Inngående brev Ønsker å få tilsendt VA-rammeplan tilknyttet høring reguleringsplan Hyllsjøen sør Kjetil og Mona Furuberg ENGERDAL_PROD
2020/417 20200706 06.07.2020 Inngående brev Prosjektering - støttemur ved Nordberget 9 Svein Frydenlund ENGERDAL_PROD
2020/1689 20200706 06.07.2020 Inngående brev Vaksinering mot sesonginfluensa høsten 2020 Fylkesmannen i Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/1861 20200706 06.07.2020 Inngående brev Tillatelse til utlegging av åte til brunbjørn i Engerdal kommune- Interkommunalt skadefellingslag i Nord-Østerdal og Engerdal Fylkesmannen i Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/1859 20200706 06.07.2020 Inngående brev Interne arbeidsrutiner - ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2020/493 20200706 06.07.2020 Inngående brev Kopi av brev til Miljødirektoratet - tilsvar på vedtak om avslag på søknad om ekstraordinært uttak av jerv i Svahken sijte - region 5 - ønsker redegjørelse om uttaket av jervehi i Svahken sitje Svahken Sjite ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200706 06.07.2020 Inngående brev Ang. grensen Sverige - Norge (Sylen) Inger Marie Sylen ENGERDAL_PROD
2020/624 20200706 06.07.2020 Inngående brev Reguleringsplan Drevsjøen - reservasjon av tomt Rune P Sandbæk ENGERDAL_PROD
2020/1856 20200706 06.07.2020 Inngående brev Høring - forslag om endring av lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger Kommunal- og moderniseringsdepartementet ENGERDAL_PROD
2020/1833 20200706 06.07.2020 Inngående brev Ønsker å leie leilighet - Storbergveien 7 Olga Kirilova ENGERDAL_PROD
2020/1598 20200706 06.07.2020 Inngående brev Kopi av epost til Alvsbyhus - svar på nabovarsel Statskog SF ENGERDAL_PROD
2020/1591 20200706 06.07.2020 Inngående brev Takker ja til tilbud om undervisningsstilling - Engerdal barne- og ungdomsskole - skoleåret 2020/2021 Elin Therese Solberg ENGERDAL_PROD
2020/1308 20200706 06.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - barne- og ungdomsarbeider 100% - Engerdal barnehage - 01.08.2020 - 31.07.2021 Amalie S Kjeldstad ENGERDAL_PROD
2020/1216 20200706 06.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - assistent spes. ped 7,46% - Engerdal barne- og ungdomsskole - 01.08.2020 - 31.07.2021 Jon Helge Østmo ENGERDAL_PROD
2020/1779 20200706 06.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Drevsjø barnehage - 01.08.2020 - 31.01.2021 Jøran Helene Haugen Krav ENGERDAL_PROD
2020/1752 20200706 06.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - assistent kjøkken/oppvask 56% - Helse og velferd, institusjon Inga Zvidrina ENGERDAL_PROD
2020/1688 20200706 06.07.2020 Utgående brev Foreløpig svar - Rekvisisjon oppmålingsforretning - grensejustering og retting av matrikkelkart - mellom gbnr 1/2 og 1/22 Rolf Åsbø m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/1708 20200706 06.07.2020 Utgående brev Svar på klage ***** ENGERDAL_PROD
2020/1833 20200706 06.07.2020 Utgående brev Ønsker å leie leilighet - Storbergveien 7 Olga Kirilova ENGERDAL_PROD
2020/1854 20200706 06.07.2020 Utgående brev Oversendelse av support avtale til underskrift Decon-X International AS ENGERDAL_PROD
2020/1645 20200706 06.07.2020 Utgående brev Bekreftelse på tinglysing av tidligere registrert - lovlig opprettet men ikke tinglyst festegrunn - gbnr 161/1/157 STATENS KARTVERK TINGLYSING ENGERDAL_PROD
2020/1579 20200706 06.07.2020 Utgående brev Invitasjon til felles dialogmøte tilknyttet Engerdal Østfjell 20. august 2020 Femund Hytter AS m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/1824 20200706 06.07.2020 Utgående brev Ferdigattest - fritidsbolig, garasje og avløpsanlegg - gbnr 6/112 Litlrøåsvegen 848, Litlrøåsen PLAN1 AS ENGERDAL_PROD
2020/1833 20200706 06.07.2020 Utgående brev Oppsigelse av leieforhold - Storbergveien 7 Stine Spånberg Husfloen ENGERDAL_PROD
2020/1858 20200706 06.07.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Oda Østvang ENGERDAL_PROD
2020/1779 20200706 06.07.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Jøran Helene Haugen Krav ENGERDAL_PROD
2020/1800 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad - ID 43 - Ergoterapeut 100 % vikariat ***** ENGERDAL_PROD
2020/7 20200706 06.07.2020 Utgående brev Godkjenning av søknad om montering av solcellepaneler på fritidsbolig - gbnr 165/15/27 Villmarksveien 170, Femund Villmarksgrend Wolfgang Freudenreich ENGERDAL_PROD
2020/1607 20200706 06.07.2020 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - fritidsbolig - gbnr 3/203 - Lisætra ENGERDAL KOMMUNESKOGER KF ENGERDAL_PROD
2020/1688 20200706 06.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på foreløpig svar - Rekvisisjon oppmålingsforretning - grensejustering og retting av matrikkelkart - mellom gbnr 1/2 og 1/22 Rolf Åsbø ENGERDAL_PROD
2020/1821 20200706 06.07.2020 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av stilling Vidar Birk ENGERDAL_PROD
2020/1718 20200706 06.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på melding om registrering i matrikkelen Bente Katherina Mico ENGERDAL_PROD
2020/624 20200706 06.07.2020 Utgående brev Høring og offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for Drevsjøen FYLKESMANNEN I INNLANDET m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/1604 20200706 06.07.2020 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - fritidsbolig og garasje - gbnr 164/77/60 Kreklingveien 3, Tjønnodden EEK BYGG AS ENGERDAL_PROD
2020/104 20200706 06.07.2020 Utgående brev Melding om forsinket levering av årsmelding 2019 HEDMARK REVISJON IKS ENGERDAL_PROD
2020/1260 20200703 03.07.2020 Inngående brev Egenmeldingsskjema for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt Mette Eggen ENGERDAL_PROD
2020/351 20200703 03.07.2020 Inngående brev Forespørsel om samarbeid - Fritidserklæringen og fritidskortet - Allemed Allemed ENGERDAL_PROD
2020/131 20200703 03.07.2020 Inngående brev Representantskapsprotokoll - 09.06.2020 - Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS ENGERDAL_PROD
2020/1847 20200703 03.07.2020 Inngående brev Kopi av brev til besøkssenter nasjonalpark - grunneiers tillatelse til oppsetting av stolper - Elgå Statskog SF ENGERDAL_PROD
2020/1034 20200703 03.07.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Arne Brådalen ENGERDAL_PROD
2020/1206 20200703 03.07.2020 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling - pleiemedarbeider 17,37 % midlertidig - institusjon avd. Solgløtt Catarina Olsson ENGERDAL_PROD
2020/1846 20200703 03.07.2020 Inngående brev Avlingsskade Halvor Hansson ENGERDAL_PROD
2020/1844 20200703 03.07.2020 Inngående brev Uttalelse til høring- reguleringsplan Engerdal sentrum Odd Ingar Heggeriset ENGERDAL_PROD
2020/1610 20200703 03.07.2020 Inngående brev Høring reguleringsplan Engerdal sentrum - søknad om reguleringsendring Odd Ingar Heggeriset ENGERDAL_PROD
2020/771 20200703 03.07.2020 Inngående brev Tilskudd - opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge - vår 2020 UTDANNINGSDIREKTORATET ENGERDAL_PROD
2020/1749 20200703 03.07.2020 Utgående brev Nytt svar på søknad om fritak for eiendomsskatt - 165/1/286 - Skihytta Våleberget Engerdal Sportsklubb v/ Hanne Martinsson ENGERDAL_PROD
2020/49 20200703 03.07.2020 Utgående brev Forskrift om snøscooterløyper - nytt forslag til høring DESTINASJON FEMUND ENGERDAL AS m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/1855 20200703 03.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet - innkledning av overbygd veranda Kolbjørn Grøndalen ENGERDAL_PROD
2020/70 20200703 03.07.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Kristian Bråtebæk ENGERDAL_PROD
2020/1831 20200703 03.07.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Kathleen Kennes ENGERDAL_PROD
2020/1474 20200703 03.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - turnuslege 100 % - Helse og Velferd - 01.09.2020 - 28.02.2020 Ingrid Isaksen ENGERDAL_PROD
2020/1782 20200703 03.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - barnehagefalig rådgiver 40% - Helse og Oppvekst Wenche Kjølvang Holdbak ENGERDAL_PROD
2020/35 20200703 03.07.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Mari Midtlie ENGERDAL_PROD
2020/188 20200703 03.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - spesialpedagog 20 % - Drevsjø barnehage - 01.08.2020-30.09.2020 Jorunn Sømåen ENGERDAL_PROD
2020/1567 20200703 03.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pedagogisk leder 100 % - Engerdal barnehage Sandra M O Persson ENGERDAL_PROD
2020/1085 20200703 03.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - assistent 32 % - Engerdal barnehage - 03.08.2020 - 30.09.2020 Oda Østvang ENGERDAL_PROD
2020/1770 20200703 03.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - spes.ped assistent 93,33 % - Drevsjø barnehage - 01.08.2020 - 30.09.2020 Gina Nergård ENGERDAL_PROD
2020/1260 20200703 03.07.2020 Inngående brev Egenmeldingsskjema for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt SINDRE SVINGEN ENGERDAL_PROD
2020/1740 20200703 03.07.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Kjell Sverre Veine ENGERDAL_PROD
2020/1850 20200703 03.07.2020 Utgående brev Oversendelse av tjenestebevis Karl Ove Skaanes ENGERDAL_PROD
2020/262 20200703 03.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Fjellheimen leirskole - 01.07.2020 - 31.12.2020 Ragnar Omang ENGERDAL_PROD
2020/370 20200703 03.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Forebyggende rehabilitering - 01.07.2020 - 31.12.2020 Undis Breen ENGERDAL_PROD
2020/1756 20200703 03.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - personalkonsulent inntil 100 % engasjement - Støtte og utvikling - 01.07.20-31.12.20 Britt May Stengrundet ENGERDAL_PROD
2020/1759 20200703 03.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Drevsjø barnehage - 01.07.20-31.12.20 Frida Birgitta Lien ENGERDAL_PROD
2020/1750 20200703 03.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - aktivitør inntil 100 % - Drevsjø asylmottak - 22.06.20-31.08.20 Sigrid Stubsveen ENGERDAL_PROD
2020/1852 20200703 03.07.2020 Inngående brev Kvalitetssikring av kriteriedata for kommuner 2021 Kommunal- og moderniseringsdepartementet ENGERDAL_PROD
2020/1586 20200703 03.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - assistent inntil 100 % - Habilitering og avlastning - 22.06.20-09.08.20 Emma Stormo Andersson ENGERDAL_PROD
2020/1853 20200703 03.07.2020 Inngående brev Kartlegging av smittevern i hjemmetjenestene i kommunene i forbindelse med korona - covid-19 Helsetilsynet ENGERDAL_PROD
2020/294 20200703 03.07.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Elin Fjellheim ENGERDAL_PROD
2020/1799 20200703 03.07.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift May Pettersen ENGERDAL_PROD
2020/1801 20200703 03.07.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Ellen Bekkevold ENGERDAL_PROD
2020/1803 20200703 03.07.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Ellen Bekkevold ENGERDAL_PROD
2020/1130 20200703 03.07.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Liv Østmo ENGERDAL_PROD
2020/1820 20200703 03.07.2020 Utgående brev Oppdragsavtale til godkjenning og underskrift Sigrid Stubsveen ENGERDAL_PROD
2020/1820 20200703 03.07.2020 Utgående brev Oppdragsavtale til godkjenning og underskrift Sigrid Stubsveen ENGERDAL_PROD
2020/1822 20200703 03.07.2020 Utgående brev Oppdragsavtale til godkjenning og underskrift Nils Ole Rønes Joten ENGERDAL_PROD
2020/1826 20200703 03.07.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Mali F-S Tronshaug ENGERDAL_PROD
2020/1827 20200703 03.07.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Timmi Andreas Danielsen ENGERDAL_PROD
2020/1570 20200703 03.07.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Kristin Kjølvang ENGERDAL_PROD
2020/1828 20200703 03.07.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Hanna-Maria Holdbak ENGERDAL_PROD
2020/1762 20200703 03.07.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Toril Storsnes ENGERDAL_PROD
2020/1837 20200702 02.07.2020 Inngående brev Spørsmål angående oppføring av garasje - Snerta hyttefelt Lars Grønning ENGERDAL_PROD
2020/117 20200702 02.07.2020 Inngående brev Aktivitetsplan LIS1 i Innlandet - 01.09.2020 til 01.03.2021 Fylkesmannen i Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/1836 20200702 02.07.2020 Inngående brev Regulering av vannscooter og fritidsfartøy - ny havne- og farvannslov Norsk Friluftsliv ENGERDAL_PROD
2020/1300 20200702 02.07.2020 Inngående brev Nasjonalparkkommuner på nettportalen - link på kommunens hjemmeside Norges nasjonalparkkommuner ENGERDAL_PROD
2020/1100 20200702 02.07.2020 Inngående brev Oppfordring til samarbeid om sårbare barn og unge i forbindelse med covid-19 - corona Regjeringen ENGERDAL_PROD
2020/385 20200702 02.07.2020 Inngående brev Vertskommunetilskudd 3. kvartal 2020 Udi - Utlendingsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200702 02.07.2020 Inngående brev Informasjon om tilgang på rekonvalesentplasma for bruk ved behandling av covid-19 Helsedirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/609 20200702 02.07.2020 Inngående brev Vedrørende faktura Per Halvorsen ENGERDAL_PROD
2020/171 20200702 02.07.2020 Inngående brev Bekreftelse og godkjenning av oppmålingsforretning - gbnr 163/4 Kjell Magne Svendsen ENGERDAL_PROD
2020/1832 20200702 02.07.2020 Inngående brev Egenkontrollrapport for Svukuriset Turisthytte (3425.0043.01) - privat avløpsanlegg Miljødirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/1164 20200702 02.07.2020 Inngående brev Nye rutiner for rapportering på koronasmitte og karantene UDI ENGERDAL_PROD
2020/1825 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad om et mindre tilbygg til hytte - dispensasjon fra verneforskriftene Reidun Joten ENGERDAL_PROD
2020/1591 20200702 02.07.2020 Inngående brev Takker ja til tilbud om undervisningsstilling - Engerdal barne- og ungdomsskole - skoleåret 2020/2021 Dag Østvang ENGERDAL_PROD
2020/1591 20200702 02.07.2020 Inngående brev Takker ja til tilbud om undervisningsstilling - Engerdal barne- og ungdomsskole - skoleåret 2020/2021 Silje Skogheim Lillestu ENGERDAL_PROD
2020/15 20200702 02.07.2020 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - anneks og restaurering av båtnaust - gbnr 161/91 Sundveien 948, Sølenstua Tom Erik Olstad ENGERDAL_PROD
2020/1821 20200702 02.07.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling Vidar Birk ENGERDAL_PROD
2020/1452 20200702 02.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om forlenget omsorgspermisjon Ylva Sponberg ENGERDAL_PROD
2020/1668 20200702 02.07.2020 Utgående brev Valdalen Gård- skjenkebevilling 2020-24 WALDAL MARTIN JR ENGERDAL_PROD
2020/49 20200702 02.07.2020 Inngående brev Snøskuterløyper - vurdering av endret trase Sweco ENGERDAL_PROD
2020/1047 20200702 02.07.2020 Utgående brev Nytt foreløpig svar på klage på eiendomsskattetakst på gbnr 15/363/22 Kjell Strand ENGERDAL_PROD
2020/15 20200702 02.07.2020 Inngående brev Signert Byggesøknad og personlig ansvarsrett Innlandetfylke - Olstad, Tom Erik ENGERDAL_PROD
2020/1492 20200702 02.07.2020 Utgående brev Vedrørende ***** ***** ENGERDAL_PROD
2020/1381 20200702 02.07.2020 Utgående brev Vedrørende ***** ***** ENGERDAL_PROD
2020/609 20200702 02.07.2020 Utgående brev Svar på ditt brev datert 23.06.2020. Tore Dystvold m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/1841 20200702 02.07.2020 Inngående brev Tilskudd til deltakeravgift på Folkehelsekonferansen 2020 Innlandet Fylkeskommune ENGERDAL_PROD
2020/1062 20200702 02.07.2020 Inngående brev Tildeling av ekstraordinært kommunalt næringsfond 2020 Innlandet Fylkeskommune ENGERDAL_PROD
2020/1380 20200702 02.07.2020 Inngående brev Anmodning om sluttutbetaling av tilskudd-jordbruksfond 2018 FJELLHJORT AS ENGERDAL_PROD
2020/1380 20200702 02.07.2020 Utgående brev Sluttutbetaling av tilskudd - jordbruksfond 2018 FJELLHJORT AS ENGERDAL_PROD
2020/1669 20200702 02.07.2020 Utgående brev Sølen Alpinsenter - skjenkebevilling 2020-24 SELSKAPET MÅJO DA ENGERDAL_PROD
2020/1816 20200702 02.07.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Hedda Bjørkholen ENGERDAL_PROD
2020/1380 20200702 02.07.2020 Utgående brev Sluttutbetaling av tilskudd - 2018/110249 Inovasjon norge ENGERDAL_PROD
2020/585 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest FEMUND HYTTER AS ENGERDAL_PROD
2020/1824 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest PLAN1 AS ENGERDAL_PROD
2020/1655 20200702 02.07.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenter før ansettelse - renholder 40 % vikariat - Drevsjø asylmottak Fagforbundet m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/1468 20200702 02.07.2020 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg våningshus - gbnr 165/167 Femundveien 646, Sorken Ella Vestad ENGERDAL_PROD
2020/1833 20200702 02.07.2020 Inngående brev Oppsigelse av leieforhold - Storbergveien 7 Stine Spånberg Husfloen ENGERDAL_PROD
2020/1834 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad om kompetansehevende midler Line Rønes ENGERDAL_PROD
2020/73 20200702 02.07.2020 Inngående brev Tilleggsavtale til underskrift - aktivitetspakke for barn og unge på Drevsjø asylmottak - sommeren 2020 Udi - Utlendingsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/609 20200702 02.07.2020 Inngående brev Angående kommunal overtakelse av VA-anlegget i Engerdal østfjell - opprettholder saken Per Halvorsen ENGERDAL_PROD
2020/1835 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad om permisjon Monica Nilsen ENGERDAL_PROD
2020/1112 20200702 02.07.2020 Inngående brev Spørsmål om mottatt faktura Truls Gustavsen ENGERDAL_PROD
2020/1117 20200702 02.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - tilkallingsvikar - helse/habilitering - 01.04.2020 - 30.09.2020 Astrid Holøien ENGERDAL_PROD
2020/1622 20200702 02.07.2020 Inngående brev Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning Odd Nymoen ENGERDAL_PROD
2020/247 20200702 02.07.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale - omsorgslønn - 01.07.2020-31.12.2020 ***** ENGERDAL_PROD
2020/1678 20200702 02.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - ferievikar 2020 - Plan og Teknikk Hassan Tadjek ENGERDAL_PROD
2020/1676 20200702 02.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vaktmesterassistent - Plan og Teknikk - sommerjobbordning for ungdom Henrik Faldmo Gjermunds ENGERDAL_PROD
2020/1839 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett-trinn - riving og oppføring av ny garasje BR. ANDERSEN BYGG AS ENGERDAL_PROD
2020/1655 20200701 01.07.2020 Inngående brev Søknad - ID 42 - Renholder 40 % vikariat - Drevsjø Asylmottak ***** ENGERDAL_PROD
2020/1655 20200701 01.07.2020 Inngående brev Søknad - ID 42 - Renholder 40 % vikariat - Drevsjø Asylmottak ***** ENGERDAL_PROD
2020/1655 20200701 01.07.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - renholder 40 % vikariat - Drevsjø statlige asylsøkermottak Laila Ennarhache m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/1840 20200701 01.07.2020 Inngående brev Kopi av brev til Stiftelsen Sørlandet Krisesenter - tolkningsuttalelse - krisesenterloven § 2 femte ledd Bufetat ENGERDAL_PROD
2020/1636 20200701 01.07.2020 Utgående brev Ferdigattest - fritidsbolig og garasje - gbnr 14/493 Elgtråkket 17, Engerdal østfjell SOLHEIMSHYTTA AS ENGERDAL_PROD
2020/306 20200701 01.07.2020 Utgående brev Oppfølging etter tilsyn- Engerdal kommune, hjemmetjenesten FYLKESMANNEN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/103 20200701 01.07.2020 Utgående brev Endring av avfallsabonnement - gbnr 161/131 - Sundveien 717 morten odden ENGERDAL_PROD
2020/103 20200701 01.07.2020 Utgående brev Endring av avfallsabonnement - gbnr 161/73 - Sundveien 719 Nina Rønning og Rune Risbakken ENGERDAL_PROD
2020/103 20200701 01.07.2020 Utgående brev Endring av renovasjonsabonnement Inger Oddrun Langsjøen ENGERDAL_PROD
2020/1632 20200701 01.07.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Jeanett Aasvang Knutsen ENGERDAL_PROD
2020/103 20200701 01.07.2020 Utgående brev Søknad om endring av renovasjonsabonnement Margrete og John Tollefsen ENGERDAL_PROD
2020/103 20200701 01.07.2020 Utgående brev Endring av renovasjonsabonnement - Østlia Nord 16 Kåre Chatrick Østlie ENGERDAL_PROD
2020/1622 20200701 01.07.2020 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - Oppretting av matrikkelenhet - grunneiendom til boligformål fra gbnr 14/8 - område B9 i reguleringsplan for Engerdal sentrum Odd Nymoen ENGERDAL_PROD
2020/1814 20200701 01.07.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Femundsåsen Beitelag AL ENGERDAL_PROD
2020/1591 20200701 01.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding fra UDF - undervisningsstilling EBUS 2. gangs utlysning Fagforbundet ENGERDAL_PROD
2020/1592 20200701 01.07.2020 Utgående brev Ferdigattest - fritidsbolig - gbnr 14/525 Ingeniørsvingen 24, Engerdalsætra hytteområde FEMUND HYTTER AS ENGERDAL_PROD
2020/55 20200701 01.07.2020 Utgående brev Underretning etter oppmålingsforretning 02.06.2020 - berørt eiendom gbnr 165/1 STATSKOG SF ENGERDAL_PROD
2020/55 20200701 01.07.2020 Utgående brev Underretning etter oppmålingsforretning 02.06.2020 - berørt eiendom gbnr 165/90 Per M Bohjort Grøndalen ENGERDAL_PROD
2020/1591 20200701 01.07.2020 Utgående brev Tilbud om undervisningsstilling ved Engerdal barne- og ungdomsskole for skoleåret 2020/2021 Elin Therese Solberg ENGERDAL_PROD
2020/1815 20200701 01.07.2020 Inngående brev Søknad om kompetansehevende midler Synne Guro Haugseng ENGERDAL_PROD
2020/306 20200701 01.07.2020 Utgående brev Svar på oppfølging etter tilsyn Fylkesmannen i Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/55 20200701 01.07.2020 Utgående brev Oversendelse av bekreftet grunnbokutskrift og matrikkelbrev – gbnr 165/352 Brit Marit Zakrisson ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200701 01.07.2020 Inngående brev Anbefalingene om LAR under Covid-19 Helsedirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/1816 20200701 01.07.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling Hedda Bjørkholen ENGERDAL_PROD
2020/1817 20200701 01.07.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling Kjell Erik Joten ENGERDAL_PROD
2020/430 20200701 01.07.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd - jordbruksfond Hotell Dagros Samdrift DA v/ Emil Husfloen ENGERDAL_PROD
2020/1818 20200701 01.07.2020 Inngående brev Vedrørende Engerdal kommuneskoger - vannavgift Volbrenna - anmodning om å bringe saken inn for kommunestyret, jfr kommuneloven § 9-16 Karl Olav Bogevold ENGERDAL_PROD
2020/1591 20200701 01.07.2020 Utgående brev Tilbud om undervisningsstilling ved Engerdal barne- og ungdomsskole for skoleåret 2020/2021 Silje Skogheim Lillestu ENGERDAL_PROD
2020/1591 20200701 01.07.2020 Utgående brev Tilbud om undervisningsstilling ved Engerdal barne- og ungdomsskole for skoleåret 2020/2021 Dag Østvang ENGERDAL_PROD
2020/1811 20200630 30.06.2020 Inngående brev Høring av forslag til regelverksendringer - bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt Kunnskapsdepartementet ENGERDAL_PROD
2020/113 20200630 30.06.2020 Inngående brev Rapport Fløterfestivalen 2020 Østerdalen Festivalforening v/Espen Brekke ENGERDAL_PROD
2020/1452 20200630 30.06.2020 Inngående brev Søknad om forlenget omsorgspermisjon Ylva Sponberg ENGERDAL_PROD
2020/1805 20200630 30.06.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gjennomføringsplan Tek - Engerdal ENGERDAL_PROD
2020/1798 20200630 30.06.2020 Inngående brev Ønsker tilbakemelding - investeringer i bygningsmassen - økonomiplan inneværende periode Tredriverne i Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/285 20200630 30.06.2020 Inngående brev Refusjonskrav for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester - utbetalingsbrev Helsedirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/837 20200630 30.06.2020 Inngående brev Referat fra OSU - 12.06.2020 Sykehuset Innlandet - Overordnet samarbeidsutvalg ENGERDAL_PROD
2020/1797 20200630 30.06.2020 Inngående brev Søknad om endring av renovasjonsabonnement til fritidsabonnement Astrid Nilsen ENGERDAL_PROD
2020/1796 20200630 30.06.2020 Inngående brev Melding om skifte av kledning og etterisolering Frank Bakken ENGERDAL_PROD
2020/1603 20200630 30.06.2020 Utgående brev Avtale om å utføre oppmålingsforretninger på vegne av kommuner i samsvar med matrikkellova - signert av Engerdal kommune Innlandet fylkeskommune ENGERDAL_PROD
2020/45 20200630 30.06.2020 Inngående brev Innsendt skjema: RUH, Av gravet 63mm vannledning ... Smartdok - SmartDok ENGERDAL_PROD
2020/1802 20200630 30.06.2020 Inngående brev Høring - forslag til endringer i valgloven, valgforskriften og forskrift om valg til Sametinget Kommunal- og moderniseringsdepartementet ENGERDAL_PROD
2020/1261 20200630 30.06.2020 Utgående brev Svar på søknad - byggesaksbehandler 100 % fast stilling - Plan og teknikk Ina Koller m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/1313 20200630 30.06.2020 Utgående brev Svar på søknad - virksomhetsleder 100 % fast stilling - Plan og teknikk Roar Moren m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/1656 20200630 30.06.2020 Inngående brev Årsmøteprotokoll 2020 - nye vedtekter for Norges nasjonalparkkommuner Norges nasjonalparkkommuner ENGERDAL_PROD
2020/1804 20200630 30.06.2020 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg til bygning som er unntatt søknadsplikt - uthus - søknad om ferdigattest Erik Gundersen ENGERDAL_PROD
2020/1808 20200630 30.06.2020 Utgående brev Oversendelse for tinglysing - gbnr 165/1/263 STATENS KARTVERK ENGERDAL_PROD
2020/784 20200630 30.06.2020 Inngående brev Tilskudd næringsfond 2019 - rapport markedsføringstiltak FEMUND FRILUFT AS ENGERDAL_PROD
2020/784 20200630 30.06.2020 Utgående brev Tilskudd næringsfond 2019 - rapport markedsføringstiltak FEMUND FRILUFT AS ENGERDAL_PROD
2020/63 20200630 30.06.2020 Inngående brev Kopi av brev til Tynset Lensmannskontor - melding om vedtak - felles forliksråd Nord-ØSterdal, Engerdal og Stor-Elvdal Os kommune ENGERDAL_PROD
2020/1070 20200630 30.06.2020 Inngående brev Godkjenning av tariffavtale - mellom Fagforbundet og Engerdal kommune - til underskrift Fagforbundet - kompetansesenteret i Innlandet og Viken ENGERDAL_PROD
2020/106 20200630 30.06.2020 Inngående brev Søknad om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt ***** ENGERDAL_PROD
2020/1797 20200630 30.06.2020 Utgående brev Søknad om endring av renovasjonsabonnement til fritidsabonnement Astrid Nilsen ENGERDAL_PROD
2020/103 20200630 30.06.2020 Utgående brev Søknad om endring av renovasjonsabonnement til miniabonnement - Sundveien 705 Robert Haugseth ENGERDAL_PROD
2020/1809 20200630 30.06.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av støtte til bokprosjekt Røros Museum- og historielag ENGERDAL_PROD
2020/1812 20200630 30.06.2020 Inngående brev Høring - forslag til endringer i forskrift 27.04.1998 nr 455 - rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek Helse- og Omsorgsdepartementet ENGERDAL_PROD
2020/1810 20200630 30.06.2020 Inngående brev Høring - forslag til endringer i apotekloven § 6-6 Helse- og omsorgsdepartementet ENGERDAL_PROD
2020/421 20200629 29.06.2020 Inngående brev Klage på kommunestyrets vedtak - ps 36/2020 - Motorisert fricamping - avklaring og godkjenning av tiltak for sommeren 2020 Engerdal Fjellstyre ENGERDAL_PROD
2020/1792 20200629 29.06.2020 Inngående brev Forespørsel om ny innfallsport Femundsmarka - Elgå Fumundsmarka og Gutulia nasjonalparker v/ Nasjonalparkforvalter ENGERDAL_PROD
2020/1790 20200629 29.06.2020 Inngående brev Karakterstøttende- og læringsstøttende prøver utgår fra august 2020 Utdanningsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/421 20200629 29.06.2020 Inngående brev Vedrørende vedtak i sak om motorisert fricamping Magnar Brennhagen ENGERDAL_PROD
2020/1591 20200629 29.06.2020 Inngående brev Søknad - ID 41 - Undervisningsstillinger Engerdal barne- og ungdomsskole - 2. gangs utlysning ***** ENGERDAL_PROD
2020/110 20200629 29.06.2020 Utgående brev Oversendelse av bekreftet grunnboksutskrift og matrikkelbrev - gbnr 3/215 og gbnr 3/84 Jonny Åsheim ENGERDAL_PROD
2020/1795 20200629 29.06.2020 Inngående brev Underretning til klager INNLANDET POLITIDISTRIKT ENGERDAL_PROD
2020/110 20200629 29.06.2020 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift - gbnr 3/215 Alvhild Åsheim Holmseth ENGERDAL_PROD
2020/1567 20200629 29.06.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Sandra M O Persson ENGERDAL_PROD
2020/1308 20200629 29.06.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Amalie S Kjeldstad ENGERDAL_PROD
2020/104 20200629 29.06.2020 Inngående brev Uttalelse - etterlevelseskontroll 2019 Hedmark Revisjon IKS ENGERDAL_PROD
2020/110 20200629 29.06.2020 Utgående brev Underretning etter oppmålingsforretning avholdt 26.06.2020 - gbnr 3/84 - Svartåssætra Hanne Heggeriset ENGERDAL_PROD
2020/1177 20200629 29.06.2020 Inngående brev Takker ja til tilbud om undervisningsstilling - Engerdal barne- og ungdomsskole for skoleåret 2020/2021 Per Ola Søndmør ENGERDAL_PROD
2020/1591 20200629 29.06.2020 Inngående brev Søknad - ID 41 - Undervisningsstillinger Engerdal barne- og ungdomsskole - 2. gangs utlysning ***** ENGERDAL_PROD
2020/1591 20200629 29.06.2020 Inngående brev Søknad - ID 41 - Undervisningsstillinger Engerdal barne- og ungdomsskole - 2. gangs utlysning ***** ENGERDAL_PROD
2020/104 20200629 29.06.2020 Utgående brev Kommuneregnskap 2019 - innsending til Fylkesmannen FYLKESMANNEN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/421 20200629 29.06.2020 Utgående brev Svar på brev - Motorisert fricamping, ber om avklaring og godkjenning av tiltak for sommeren 2020 ENGERDAL FJELLSTYRE ENGERDAL_PROD
2020/104 20200629 29.06.2020 Utgående brev Regnskap Fjellheimen Leirskole 2019 - oversendelse til Fylkesmannen i Innlandet FYLKESMANNEN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/560 20200629 29.06.2020 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - gapahuk - gbnr 165/1 Fjordingsodden, Vurrusjøen Statskog SF V/Ivar Rustad ENGERDAL_PROD
2020/492 20200629 29.06.2020 Inngående brev Klage på vedtak om helse- og omsorgstjenester - omgjøring av eget vedtak FYLKESMANNEN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/1823 20200629 29.06.2020 Inngående brev Invitasjon til å delta på læringsløft for å øke barn og unges deltakelse Bufetat ENGERDAL_PROD
2020/262 20200629 29.06.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Ragnar Omang ENGERDAL_PROD
2020/1730 20200629 29.06.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Stefan Nymoen ENGERDAL_PROD
2020/1735 20200629 29.06.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Emil André Nymoen ENGERDAL_PROD
2020/1759 20200629 29.06.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Frida Birgitta Lien ENGERDAL_PROD
2020/1729 20200629 29.06.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Van Oost Diederik Albert Gilbert ENGERDAL_PROD
2020/1752 20200629 29.06.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Inga Zvidrina ENGERDAL_PROD
2020/1335 20200629 29.06.2020 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg og ombygging fritidsbolig - gbnr 3/215 Svartåsen seter, Heggeriset Alvhild Åsheim Holmseth ENGERDAL_PROD
2020/1750 20200629 29.06.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Sigrid Stubsveen ENGERDAL_PROD
2020/1756 20200629 29.06.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Britt May Stengrundet ENGERDAL_PROD
2020/1216 20200629 29.06.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Jon Helge Østmo ENGERDAL_PROD
2020/609 20200629 29.06.2020 Utgående brev Kommunal overtakelse av VA-anlegget i Engerdal østfjell Per Halvorsen ENGERDAL_PROD
2020/1770 20200629 29.06.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Gina Nergård ENGERDAL_PROD
2020/1775 20200629 29.06.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Magnhild Søndmør ENGERDAL_PROD
2020/1085 20200629 29.06.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Oda Østvang ENGERDAL_PROD
2020/283 20200629 29.06.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Mari Midtlie ENGERDAL_PROD
2020/1774 20200629 29.06.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Else Kristine Eriksen ENGERDAL_PROD
2020/1779 20200629 29.06.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Jøran Helene Haugen Krav ENGERDAL_PROD
2020/1780 20200629 29.06.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Per Jørgen Høye ENGERDAL_PROD
2020/1781 20200629 29.06.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Ingeborg Frank ENGERDAL_PROD
2020/1782 20200629 29.06.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Wenche Kjølvang Holdbak ENGERDAL_PROD
2020/188 20200629 29.06.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Jorunn Sømåen ENGERDAL_PROD
2020/1400 20200629 29.06.2020 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - ombygging bolighus - gbnr 161/1/79 Haugland Kafé, Sølenstua Geir Steinar Stubsveen ENGERDAL_PROD
2020/47 20200629 29.06.2020 Inngående brev Tiltak Vinterveien 54, Engerdal Byggepartner v/Kjetil Skogheim ENGERDAL_PROD
2020/63 20200629 29.06.2020 Utgående brev Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 Innlandet fylkeskommune ENGERDAL_PROD
2020/1685 20200629 29.06.2020 Utgående brev Deponering av slakteavfall fra elgjakta 2020 og fremover ENGERDAL GRUNNEIERFORENING FOR JAKT OG FISKE m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/1789 20200626 26.06.2020 Inngående brev Høring - forslag til ny lov om nasjonale prosedyrer i saker om offentlig støtte Nærings- og fiskeridepartementet ENGERDAL_PROD
2020/1787 20200626 26.06.2020 Inngående brev Høring - forslag til forskrift til integreringsloven Kunnskapsdepartementet ENGERDAL_PROD
2020/1788 20200626 26.06.2020 Inngående brev Oppsetting av levegg Per Kristian Kneppe ENGERDAL_PROD
2020/1399 20200626 26.06.2020 Inngående brev Ønsker å være med på taksering gbnr - 162/1/176 Terje Næss ENGERDAL_PROD
2020/915 20200626 26.06.2020 Inngående brev Ønske om forhåndsbehandling i Formannskapet - kommende planforslag fra Lisætervegen fram til hytte mellom Hyllsjøen og Litlhyllsjøen, Holmseth og Sagen as v/Britt Laila Holmseth ENGERDAL_PROD
2020/1250 20200626 26.06.2020 Inngående brev Oversendelse av revidert selskapsavtale for 2020 til underskrift - Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Midt- Hedmark brann og redningsvesen IKS ENGERDAL_PROD
2020/1748 20200626 26.06.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak i ett-trinn - nybygg anneks Arne Nerhagen ENGERDAL_PROD
2020/1601 20200626 26.06.2020 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark etter §5c Marie Ryvang ENGERDAL_PROD
2020/1599 20200626 26.06.2020 Inngående brev Kommuneproposisjonen 2021 - revidert nasjonalbudsjett 2020 og koronatiltak fase 3 Kommunal- og moderniseringsdepartementet ENGERDAL_PROD
2020/1456 20200626 26.06.2020 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - fritidsbolig - gbnr 14/535 Mårfella 1 - Engerdalsætra hytteområde FEMUND HYTTER AS ENGERDAL_PROD
2020/908 20200626 26.06.2020 Utgående brev Svar på klage på avslag søknad fremskutt skolestart ***** ENGERDAL_PROD
2020/886 20200626 26.06.2020 Inngående brev Rapport - måling av radon Edgar Depowski ENGERDAL_PROD
2020/1776 20200626 26.06.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak i ett-trinn - ny adkomstvei - graving av ny tomt Rygh Entreprenær as ENGERDAL_PROD
2020/1602 20200626 26.06.2020 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om bruk av snøscooter for kjøring til isfiskevann John Kvilten ENGERDAL_PROD
2020/1320 20200626 26.06.2020 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om bruk av snøscooter for kjøring til isfiskevann Tormund Kalen Elgåen ENGERDAL_PROD
2020/1494 20200626 26.06.2020 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om bruk av snøscooter for kjøring til isfiskevann Odd Inge Knutsen ENGERDAL_PROD
2020/1418 20200626 26.06.2020 Utgående brev Vedrørende din søknad om motorferdsel til hytte Alf Åhren ENGERDAL_PROD
2020/1762 20200626 26.06.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - virkosomhetsleder - Interne tjenester Toril Storsnes ENGERDAL_PROD
2020/770 20200626 26.06.2020 Inngående brev Innkalling til Representantskapsmøte i IKA Opplandene - 26.08.2020 Innlandet Fylkeskommune ENGERDAL_PROD
2020/1320 20200626 26.06.2020 Inngående brev Angående foreløpig svar - søknad om bruk av snøscooter for kjøring til isfiskevannp Tormund Kalen Elgåen ENGERDAL_PROD
2020/1772 20200626 26.06.2020 Utgående brev Vedrørende gbnr 15/30, Engerdalsveien 1784 Gro Kvilvang Søgård ENGERDAL_PROD
2020/908 20200625 25.06.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering jfr opplæringsloven - søknad om fremskutt skolestart PPT Trysil og Engerdal ENGERDAL_PROD
2020/1778 20200625 25.06.2020 Inngående brev Endringer i friluftsloven Miljødirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200625 25.06.2020 Inngående brev Opphevelse av midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter Kommunal- og moderniseringsdepartementet ENGERDAL_PROD
2020/527 20200625 25.06.2020 Inngående brev KOSTRA - prøverapportering regnskap per 2. kvartal 2020 SSB ENGERDAL_PROD
2020/1651 20200625 25.06.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av arbeidsforhold Arnstein Kjelstad ENGERDAL_PROD
2020/45 20200625 25.06.2020 Inngående brev Innsendt skjema: Endringsmelding, drensgrøft fra myra, avskjæring Smartdok ENGERDAL_PROD
2020/45 20200625 25.06.2020 Inngående brev Innsendt skjema: Endringsmelding, skjøting av ledning til var Smartdok ENGERDAL_PROD
2020/335 20200625 25.06.2020 Inngående brev Møteinnkalling skole-hjem ***** ENGERDAL_PROD
2020/1655 20200625 25.06.2020 Inngående brev Søknad - ID 42 - Renholder 40 % vikariat - Drevsjø Asylmottak ***** ENGERDAL_PROD
2020/1580 20200625 25.06.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Helse og Velferd - Institusjon - 15.06.2020 - 14.12.2020 Jonas Solbakken ENGERDAL_PROD
2020/1759 20200625 25.06.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - tilkallingsvikar renhold - Helse og Velferd - 22.06.2020 - 30.08.2020 Frida Birgitta Lien ENGERDAL_PROD
2020/1644 20200625 25.06.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - ferievikar/tilkallingsvikar 2020 - Fjellheimen Leirskole - 29.06.2020 - 31.08.2020 Marit Jakobsen ENGERDAL_PROD
2020/1670 20200625 25.06.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Drevsjø barnehage - sommerjobbordning for ungdom Mathilde Skogheim ENGERDAL_PROD
2020/1588 20200625 25.06.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - ferievikar - renhold 2020 - Helse og Velferd - Institusjon Hanne Siri Lystad Myrvold ENGERDAL_PROD
2020/1674 20200625 25.06.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - renholder - Engerdal barne- og ungdomsskole - sommerjobbordning for ungdom Anna Margrete Kvilten ENGERDAL_PROD
2020/1730 20200625 25.06.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Plan og teknikk/Oppvekst - 17.06.2020 - 31.12.2020 Stefan Nymoen ENGERDAL_PROD
2020/1671 20200625 25.06.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - renholder - Engerdal barne- og ungdomsskole - sommerjobbordning for ungdom Madelen Kvilten ENGERDAL_PROD
2020/1675 20200625 25.06.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vaktmesterassistent - Plan og teknikk - sommerjobbordning for ungdom Ole-Einar Ingelsrudøyen ENGERDAL_PROD
2020/1569 20200625 25.06.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - ferievikar 2020 - Helse og Velferd - Institusjon Vilde Solbakken ENGERDAL_PROD
2020/1630 20200625 25.06.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - ferievikar 2020 - Helse og Velferd - forebyggende rehabilitering Vanja Gauteplass ENGERDAL_PROD
2020/1574 20200625 25.06.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - ferievikar 2020 - Helse og Velferd - Institusjon Ida V Hagen Jensvoll ENGERDAL_PROD
2020/1686 20200625 25.06.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Helse og Velferd - forebyggende rehabilitering - 15.06.2020 - 14.12.2020 Trine Sorkmo ENGERDAL_PROD
2020/15 20200625 25.06.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak i ett-trinn - nytt avløpsanlegg Rygh Entreprenør as ENGERDAL_PROD
2020/1786 20200625 25.06.2020 Inngående brev Søknad om ledsagerbevis ***** ENGERDAL_PROD
2020/1783 20200625 25.06.2020 Inngående brev Søknad om tilkobling og abonnement til offentlig vann-/avløpsanlegg ENGERDAL ØSTFJELL AS ENGERDAL_PROD
2020/1784 20200625 25.06.2020 Inngående brev Søknad om tilkopling og abonnement til offentlig vann-/avløpsanlegg ENGERDAL ØSTFJELL AS ENGERDAL_PROD
2020/1410 20200625 25.06.2020 Inngående brev Kopi av epost til Statskog SF - angående nabovarsel for tiltak på gbnr 162/1/148, Gloføklia Vest 22 Arild Lindberget ENGERDAL_PROD
2020/560 20200625 25.06.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av gapahuk - Vurrusjøen Statskog SF V/Ivar Rustad ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200625 25.06.2020 Inngående brev Informasjon om endringer i midlertidig lov om tilpasninger i Introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/915 20200625 25.06.2020 Inngående brev Epost dialog mellom forslagstiller og Engerdal kommune. Britt Laila Holmseth ENGERDAL_PROD
2020/624 20200625 25.06.2020 Inngående brev Plandokumenter til 1. gangs behandling og offentlig ettersyn. Plan ID 20200300 - boliger ved Drevsjøen Petter Hermansen ENGERDAL_PROD
2020/995 20200625 25.06.2020 Utgående brev Høringsuttalelse fra Engerdal kommune vedrørende Innlandsstrategien INNLANDET FYLKESKOMMUNE ENGERDAL_PROD
2020/1335 20200625 25.06.2020 Inngående brev 200624 Revidert fasade og plan 1 Alvhild Åsheim Holmseth ENGERDAL_PROD
2020/1399 20200624 24.06.2020 Inngående brev Ønsker å være med på taksering - gbnr 165/303 Chris Brostrøm ENGERDAL_PROD
2020/1767 20200624 24.06.2020 Inngående brev Høring – forskrift til ny arvelov mv. og forslag om tidsfrist for hvor lenge en landbrukseiendom kan bli værende i et dødsbo Justis- og beredskapsdepartementet ENGERDAL_PROD
2020/730 20200624 24.06.2020 Inngående brev Tilbakemelding på mottatt henvisning PPT Trysil og Engerdal ENGERDAL_PROD
2020/1829 20200624 24.06.2020 Inngående brev Søknad om barnehageplass Geir Aasen ENGERDAL_PROD
2020/1764 20200624 24.06.2020 Inngående brev Nasjonal faglig retningslinje for helsetjenestetilbud til personer med kjønnsinkongruens Helsedirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/1261 20200624 24.06.2020 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling - byggesaksbehandler Chris Brostrøm ENGERDAL_PROD
2020/187 20200624 24.06.2020 Utgående brev Innkalling til oppfølgingssamtale sykefravær ***** ENGERDAL_PROD
2020/624 20200624 24.06.2020 Inngående brev Planbeskrivelse reguleringsplan for boliger ved Drevsjøen Feste Nordøst as ENGERDAL_PROD
2020/624 20200624 24.06.2020 Inngående brev Reguleringsbestemmelser - boliger ved Drevsjøen Feste ENGERDAL_PROD
2020/624 20200624 24.06.2020 Inngående brev Plankart - boliger ved Drevsjøen Feste ENGERDAL_PROD
2020/1773 20200624 24.06.2020 Inngående brev Overføring av skatteoppkreving til staten - arkivansvar Innlandet Fylkeskommune ENGERDAL_PROD
2020/42 20200624 24.06.2020 Utgående brev Oversendelse av bekreftet grunnboksutskrift og matrikkelbrev - gbnr 162/105 Inge Sæther ENGERDAL_PROD
2020/609 20200624 24.06.2020 Inngående brev Vedrørende faktura Per Halvorsen ENGERDAL_PROD
2020/45 20200624 24.06.2020 Inngående brev Innsendt skjema: Endringsmelding, stoppekran ved SK36 Smartdok ENGERDAL_PROD
2020/1367 20200624 24.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om dekking av utgifter vedrørende barnehagelærerutdanning Sandra M O Persson ENGERDAL_PROD
2020/1771 20200624 24.06.2020 Inngående brev Kopi av brev til Ivar Nustad - godkjenning av søknad om flytting av avkjørsel - FV 2210 - gbnr 165/1 Innlandet Fylkeskommune ENGERDAL_PROD
2020/1743 20200624 24.06.2020 Inngående brev Reviderte rutiner for utveksling informasjon mellom Mattilsynet og landbruksforvaltningen - saker om dyrevelferd Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/843 20200624 24.06.2020 Utgående brev Utbetalingsanmodning - Stimuleringstilskudd 2020 Ida Kristin Talaasen m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/1766 20200624 24.06.2020 Inngående brev Søknad om kompetansehevende midler / stipend Monia Celine Lillestu ENGERDAL_PROD
2020/1634 20200624 24.06.2020 Utgående brev Svar på henvendelse vedlikehold stien til Stenlekehusa Knut Eggen ENGERDAL_PROD
2020/1634 20200624 24.06.2020 Utgående brev Svar på henvendelse vedr kulturminne - Stenlekehusa Skjæråsen - behov for vedlikehold Aase Sundet ENGERDAL_PROD
2020/609 20200624 24.06.2020 Inngående brev Vann Engerdal Østfjell 21.06.2020 Tore Dystvold ENGERDAL_PROD
2020/1769 20200624 24.06.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Rygh Entreprenør as ENGERDAL_PROD
2020/370 20200624 24.06.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Undis Breen ENGERDAL_PROD
2020/1091 20200624 24.06.2020 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - fritidsbolig - gbnr 14/527 Mårfella 27, Engerdalsætra hytteområde FEMUND HYTTER AS ENGERDAL_PROD
2020/1763 20200624 24.06.2020 Utgående brev Svar på henvisning til logoped ***** ENGERDAL_PROD
2020/189 20200624 24.06.2020 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev etter fullføring av matrikkelføring med utsatt oppmålingsforretning - gbnr 6/1/17 ENGERDAL KOMMUNESKOGER KF m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/1379 20200624 24.06.2020 Utgående brev Overføring til 100 % stilling innen Oppvekst Berit Gunvor Holmseth ENGERDAL_PROD
2020/1771 20200624 24.06.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg fritidsbolig Ivar Nustad ENGERDAL_PROD
2020/17 20200624 24.06.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Jorunn Sømåen m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/1763 20200624 24.06.2020 Utgående brev Henvisning til logoped Kristin Løkås ENGERDAL_PROD
2020/1759 20200624 24.06.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Frida Birgitta Lien ENGERDAL_PROD
2020/1495 20200624 24.06.2020 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - opprettelse av matrikkelenhet fra grunneiendom GID 15/2- tilleggsareal til GID 15/122 og 15/132 Ola Næsheim ENGERDAL_PROD
2020/1096 20200624 24.06.2020 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av stilling Sven Skaaret ENGERDAL_PROD
2020/1292 20200624 24.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om studiepermisjon Karin Erika Danielsson ENGERDAL_PROD
2020/1230 20200624 24.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon ***** ENGERDAL_PROD
2020/106 20200623 23.06.2020 Inngående brev Eiendomsskatt og taksering 2020 Tom og Anne Egeberg ENGERDAL_PROD
2020/1177 20200623 23.06.2020 Inngående brev Ønsker ikke at søknaden skal være med til 2. gangs utlysning ***** ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200623 23.06.2020 Inngående brev Stenging av midlertidig digital kanal for brukere av sosiale tjenester - NAV-kontoret NAV ENGERDAL_PROD
2020/986 20200623 23.06.2020 Inngående brev Tilskudd til tiltak i beiteområder - rapportering bruk av midler Fylkesmannen i Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/1758 20200623 23.06.2020 Inngående brev Begjæring om Innsyn i regnskapstall barnehage Fagbladet ENGERDAL_PROD
2020/1754 20200623 23.06.2020 Inngående brev Orientering om at NOKUT er ny godkjenningsmyndighet for lærere, styrere og pedagogiske ledere med yrkeskvalifikasjoner fra utlandet NOKUT ENGERDAL_PROD
2020/1186 20200623 23.06.2020 Inngående brev Signert protokoll fra generalforsamling - FIAS - 17.06.2020 Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap as ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200623 23.06.2020 Inngående brev Oppdatert informasjon til kommuneoverlegen / smittevernlege - covid - 19 Folkehelseinstituttet ENGERDAL_PROD
2020/1316 20200623 23.06.2020 Inngående brev Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer - 25. 06.2020 Helsedirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/1753 20200623 23.06.2020 Inngående brev Innkalling til ordinær generalforsamling - Sør-Østerdal Næringshage AS - 30.06.2020 Sør-Østerdal Næringshage ENGERDAL_PROD
2020/1260 20200623 23.06.2020 Utgående brev Påminnelse - foryngelsesplikt etter hogst i 2016 Ove Ernstsen Nymoen ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200623 23.06.2020 Utgående brev Søknad MS Syløra Lars Ericson ENGERDAL_PROD
2020/1503 20200623 23.06.2020 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg fritidsbolig, bruksendring av uthus til anneks - gbnr 3/187 Hyllsjøvegen 223, Hyllsjøen Jan Martin Rønes ENGERDAL_PROD
2020/1310 20200623 23.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Robert Djurhuus Wasa ENGERDAL_PROD
2020/1591 20200623 23.06.2020 Inngående brev Søknad - ID 41 - Undervisningsstillinger Engerdal barne- og ungdomsskole - 2. gangs utlysning ***** ENGERDAL_PROD
2020/908 20200623 23.06.2020 Utgående brev Klage på vedtak på avslag om fremskutt skolestart Tanja Køien Andersen m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/1260 20200623 23.06.2020 Utgående brev Foryngelsesplikt etter hogst - egenmelding for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt 2020 Johnny Sletmoen ENGERDAL_PROD
2020/1598 20200623 23.06.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak i ett-trinn - oppføring av garasje Gry Hege S Zakrisson m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/1260 20200623 23.06.2020 Utgående brev Foryngelsesplikt etter hogst - egenmelding for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt 2020 Bjørn Søgård ENGERDAL_PROD
2020/1260 20200623 23.06.2020 Utgående brev Foryngelsesplikt etter hogst - egenmelding for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt 2020 Sindre Svingen ENGERDAL_PROD
2020/128 20200623 23.06.2020 Inngående brev Tilskuddsordning psykisk helse og rus - lavterskel - og aktivitetstilbud - frist 29.06.2020 Fylkesmannen i Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/1757 20200623 23.06.2020 Inngående brev Ferdigmelding Arve Bekkeli ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200623 23.06.2020 Utgående brev Søknad bruk av båt ved Grøvelsjøn Sjøstugan Grøvelsjøen ENGERDAL_PROD
2020/1260 20200623 23.06.2020 Utgående brev Påminnelse - foryngelsesplikt etter hogst i 2016 Anita Ness ENGERDAL_PROD
2020/1260 20200623 23.06.2020 Utgående brev Foryngelsesplikt etter hogst - egenmelding for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt 2020 Ove Ernstsen Nymoen ENGERDAL_PROD
2020/178 20200623 23.06.2020 Utgående brev Underretning til 165/63_SOLLI ELLA INGELSRUDØYEN Ella ingelsrudøyen Solli ENGERDAL_PROD
2020/178 20200623 23.06.2020 Utgående brev Underretning til 165/63_SOLLI TERJE Terje Solli ENGERDAL_PROD
2020/178 20200623 23.06.2020 Utgående brev Underretning til 165/251_TROOS NANCY HELENE TROOS NANCY HELENE ENGERDAL_PROD
2020/178 20200623 23.06.2020 Utgående brev Underretning til 169/1_INNLANDET FYLKESKOMMUNE INNLANDET FYLKESKOMMUNE ENGERDAL_PROD
2020/178 20200623 23.06.2020 Utgående brev Underretning til 169/1_STATENS VEGVESEN REGION ØST STATENS VEGVESEN REGION ØST ENGERDAL_PROD
2020/1696 20200623 23.06.2020 Utgående brev Tvangssalg av eiendom - ***** ***** ***** ***** ***** - sak 19-185691 ADVOKATFIRMAET KJELL M. ØYMO AS ENGERDAL_PROD
2020/1399 20200623 23.06.2020 Inngående brev Ønsker å være med på taksering - gbnr 165/17/27/0 Wolfgang Freudenreich ENGERDAL_PROD
2020/1760 20200623 23.06.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning etter opplæringsloven PPT Trysil og Engerdal ENGERDAL_PROD
2020/1260 20200623 23.06.2020 Utgående brev Foryngelsesplikt etter hogst - egenmelding for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt 2020 Gjermund Eggens dødsbo v/Anne Dagmar Eggen ENGERDAL_PROD
2020/42 20200623 23.06.2020 Utgående brev Underretning til 162/1/190_STATSKOG SF STATSKOG SF ENGERDAL_PROD
2020/1761 20200623 23.06.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet - innkledning av overbygd veranda Jørn Strømberg ENGERDAL_PROD
2020/178 20200623 23.06.2020 Utgående brev Oversendelse av bekreftet grunnbokutskrift og matrikkelbrev - gbnr 165/351 Lage Trangsrud ENGERDAL_PROD
2020/421 20200623 23.06.2020 Inngående brev Kopi av epost til arbeidsgruppe fricamping v/ Reidar Åsgård - motorisert fricamping - svar på henvendelse vedrørende avklaring og godkjenning av tiltak for sommeren 2020 Statskog SF ENGERDAL_PROD
2020/1400 20200623 23.06.2020 Inngående brev Tegninger Geir Steinar Stubsveen ENGERDAL_PROD
2020/1295 20200623 23.06.2020 Utgående brev Peder Røsten eftf. v/Per Arne Røsten - salgsbevilling PEDER RØSTENS EFTF Per Arne Røsten ENGERDAL_PROD
2020/99 20200623 23.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon May Pettersen ENGERDAL_PROD
2020/915 20200623 23.06.2020 Inngående brev Venter på svar i forbindelse ved bygging av veg - gbnr 3/24 Roger Axelsson ENGERDAL_PROD
2020/915 20200623 23.06.2020 Inngående brev Brukt NaVida som hjelpemiddel til å legge inn trasé til Gammelhytta. Roger Axelsson ENGERDAL_PROD
2020/15 20200623 23.06.2020 Inngående brev Tilleggsopplysninger til søknad om dispensasjon - oppføring av anneks og garasje - Sundveien 948 - gbnr 161/91 Tom Erik Olstad ENGERDAL_PROD
2020/1260 20200623 23.06.2020 Utgående brev Foryngelsesplikt etter hogst - egenmelding for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt 2020 Jon Inge Tollefsen ENGERDAL_PROD
2020/1206 20200623 23.06.2020 Utgående brev Tilbud om stilling - pleiemedarbeider 17,37 % midlertidig - Institusjon avd. Solgløtt Catarina Olsson ENGERDAL_PROD
2020/1444 20200622 22.06.2020 Inngående brev Aksjeutvidelse Anno museum AS - Vedtak i Generalforsamling - 27.05.2020 Anno Museum v/Hilde Sormbroen ENGERDAL_PROD
2020/1746 20200622 22.06.2020 Inngående brev Orientering om endringer i bioteknologiloven Helse- og omsorgsdepartementet ENGERDAL_PROD
2020/1177 20200622 22.06.2020 Inngående brev Ønsker at søknaden skal være med til 2. gangs utlysning ***** ENGERDAL_PROD
2020/1177 20200622 22.06.2020 Inngående brev Ønsker at søknaden skal være med til 2. gangs utlysning ***** ENGERDAL_PROD
2020/1177 20200622 22.06.2020 Inngående brev Ønsker at søknaden skal være med til 2. gangs utlysning ***** ENGERDAL_PROD
2020/1177 20200622 22.06.2020 Inngående brev Takker ja til tilbud om undervisningsstilling - Engerdal barne- og ungdomsskole - skoleåret 2020/2021 Jorunn Sømåen ENGERDAL_PROD
2020/1261 20200622 22.06.2020 Inngående brev Takker nei til tilbud om stilling - byggesaksbehandler Martin Kongsdal ENGERDAL_PROD
2020/1313 20200622 22.06.2020 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling - virksomhetsleder 100 % fast stilling - Plan og teknikk Martin Kongsdal ENGERDAL_PROD
2020/1028 20200622 22.06.2020 Inngående brev Undersøkelse om ledige stillinger 2. kvartal 2020 Statistisk sentralbyrå ENGERDAL_PROD
2020/1175 20200622 22.06.2020 Inngående brev Skatteoppkreveren - forelda krav Skatteetaten ENGERDAL_PROD
2020/348 20200622 22.06.2020 Utgående brev Innspill til handlingsprogram for fylkesveger i Innlandet 2022 - 2025 INNLANDET FYLKESKOMMUNE ENGERDAL_PROD
2020/113 20200622 22.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om økonomisk støtte til å øke skogbrannberedskapen – rentemidler skogfond 2020 MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ENGERDAL_PROD
2020/113 20200622 22.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om bidrag fra kommunale rentemidler 2020 SKOGSELSKAPET I HEDMARK ENGERDAL_PROD
2020/113 20200622 22.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om bidrag fra kommunale rentemidler 2020 HEDMARK SKOGOPPSYNSLAG ENGERDAL_PROD
2020/1540 20200622 22.06.2020 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark etter §5c Roger Fredheim ENGERDAL_PROD
2020/1261 20200622 22.06.2020 Utgående brev Tilbud om stilling - byggesaksbehandler 100 % fast - Plan og teknikk Chris Brostrøm ENGERDAL_PROD
2020/1745 20200622 22.06.2020 Inngående brev Tilbudsbrev - Elektronisk stoffkartotek - Netpower kvalitet Netpower Kvalitet ENGERDAL_PROD
2020/113 20200622 22.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om bidrag fra kommunale rentemidler 2020 ØSTERDALEN FESTIVALFORENING ENGERDAL_PROD
2020/199 20200622 22.06.2020 Inngående brev Varsel om arkeologisk registrering for ny reguleringsplan for Hyllsjøen sør hytteområde - Engerdal kommune Innlandet Fylkeskommune ENGERDAL_PROD
2020/1366 20200622 22.06.2020 Inngående brev Uttalelse til tiltak - oppføring av terrasse - Engerdalsveien 1789 Innlandet Fylkeskommune ENGERDAL_PROD
2020/45 20200622 22.06.2020 Inngående brev Referat fra byggemøte 10.06.20 Arealtek v/Ingvald A. Håberget ENGERDAL_PROD
2020/1747 20200622 22.06.2020 Inngående brev Tildeling av tolkemidler - dialogbasert foreldrekurs 2020 - frist 17.07.2020 UDI ENGERDAL_PROD
2020/103 20200622 22.06.2020 Inngående brev Påminnelse om tidligere innsendt søknad om endring av renovasjonsabonnement - Sundveien 705 Robert Haugseth ENGERDAL_PROD
2020/1400 20200622 22.06.2020 Inngående brev Uttalelse vedrørende endring av SEFRAK-registrert bygning - gbnr 161/1/79, Engerdal kommune Innlandet Fylkeskommune ENGERDAL_PROD
2020/1177 20200619 19.06.2020 Inngående brev Orientering fra UDF - tilsetting EBUS ***** ENGERDAL_PROD
2020/1478 20200619 19.06.2020 Inngående brev Etterspør svar på tidligere henvendelse - feil i renovasjonsabonnement fritidsbolig Idar Jørgensen ENGERDAL_PROD
2020/347 20200619 19.06.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning etter opplæringsloven PPT Trysil og Engerdal ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200619 19.06.2020 Inngående brev Tilbud i barnehager og SFO gjennom sommeren Fylkesmannen i Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/1722 20200619 19.06.2020 Inngående brev Forslag på kandidat til tiltaksprisen 2020 - ***** ***** Trond Øvergård ENGERDAL_PROD
2020/1721 20200619 19.06.2020 Inngående brev Folkeregisteret blir tilgjengelig fra Fiks-plattformen Fiks fokeregister - KS ENGERDAL_PROD
2020/1720 20200619 19.06.2020 Inngående brev Bekreftelse på fullført studie Jorunn Sømåen ENGERDAL_PROD
2020/1491 20200619 19.06.2020 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling - barne- og ungdomsarbeider 100 % midlertidig - Engerdal barnehage Amalie S. Kjeldstad ENGERDAL_PROD
2020/1718 20200619 19.06.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Solheimshytta ENGERDAL_PROD
2020/1313 20200619 19.06.2020 Utgående brev Orientering om ansettelse - virksomhetsleder 100 % fast stilling - Plan og teknikk Roar Moren m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/1719 20200619 19.06.2020 Inngående brev Kopi av brev til alle landets brann- og redningsvesen - utvidet hjemmel til kommunene - nedlegge forbud mot å gjøre opp ild Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ENGERDAL_PROD
2020/1541 20200619 19.06.2020 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark etter §5c Joar Gimse Stampen ENGERDAL_PROD
2020/1372 20200619 19.06.2020 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark etter §5d ARNE LUND ENGERDAL_PROD
2020/1863 20200619 19.06.2020 Inngående brev Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av forslag til ny reguleringsplan for Hyllsjøen sør Mattilsynet ENGERDAL_PROD
2020/1370 20200619 19.06.2020 Utgående brev Informasjon om timeliste Mathilde Skogheim m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/1025 20200619 19.06.2020 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 10 - uke 25 - koronavirus - landbruksforvaltning FYLKESMANNEN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/1728 20200619 19.06.2020 Inngående brev Kopi av brev til NJFF Hedmark - Fisketillatelse for NJFF Hedmark v/ Marius Hassve i gamle Hedmark fylke - Innlandet fylke - 2020 Innlandet Fylkeskommune ENGERDAL_PROD
2020/63 20200619 19.06.2020 Inngående brev Vandelsvurdering av meddommere - Engerdal kommune Finnmark politidistrikt ENGERDAL_PROD
2020/1491 20200619 19.06.2020 Utgående brev Orientering om ansettelse - barne- og ungdomsarbeider 100 % midlertidig - Engerdal barnehage Mari Midtlie m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/1062 20200619 19.06.2020 Inngående brev Invitasjon til kurs i forbindelse med ekstraordinær tildeling av kommunale næringsfond Innlandet Fylkeskommune ENGERDAL_PROD
2020/1283 20200619 19.06.2020 Utgående brev Coop Marked Engerdal - salgsbevilling 2020-2024 COOP INNLANDET SA ENGERDAL_PROD
2020/1718 20200619 19.06.2020 Utgående brev Melding om registrering i matrikkelen Bente Katherina Mico ENGERDAL_PROD
2020/1643 20200619 19.06.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - inntil 100% ferievikar kjøkkenassistent - Fjellheimen leirskole - 06.07.2020 - 24.07.2020 Emil Standal Clementz ENGERDAL_PROD
2020/1731 20200619 19.06.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinn søknadsbehandling - pipemontering Sverre Nes ENGERDAL_PROD
2020/1284 20200619 19.06.2020 Utgående brev Heggeriset Handel - salgsbevilling 2020-24 HEGGERISET HANDEL AS ENGERDAL_PROD
2020/1285 20200619 19.06.2020 Utgående brev Gløtvold Handel AS - salgsbevilling 2020-24 GLØTVOLD HANDEL AS ENGERDAL_PROD
2020/15 20200619 19.06.2020 Utgående brev Anmodning om tilleggsopplysninger - anneks, restaurering av båthus og nytt avløpsanlegg - gbnr 161/91 Sundveien 948, Sølenstua Tom Erik Olstad ENGERDAL_PROD