eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/1198 20190819 19.08.2019 Inngående brev Kopi av brev til Statskog SF - Nabovarsel angående fradeling - gnr 163/4 - Ellentorpet Kjell Magne Svendsen
2019/381 20190819 19.08.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - utskifting av drivstofftanker - gnr 165/210 - Kopparleden 782 Ibentek - Ingolf Brudeli
2019/608 20190819 19.08.2019 Inngående brev Utbetaling av tilskudd til norskopplæring og samfunnskunnskap for voksne innvandrere - persontilskudd - 2.kvartal 2019 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2019/608 20190819 19.08.2019 Inngående brev Utbetalingsbrev norsktilskudd til asylsøkere i mottak - 2.kvartal 2019 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2019/608 20190819 19.08.2019 Inngående brev Utbetaling av tilskudd til opplæring i norsk kultur og norske verdier - 2.kvartal 2019 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2019/381 20190819 19.08.2019 Inngående brev Situasjonsplan for tiltak - gnr 165/210 Ibentek - Ingolf Brudeli
2019/1244 20190819 19.08.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - fradeling gnr 3/84 - Svartåssetra Knut Eggen
2019/381 20190819 19.08.2019 Inngående brev Svar på mottatt nabovarsel angående utskifting av eldre drivstofftanker - gnr 165/210 Statskog SF
2017/1572 20190819 19.08.2019 Inngående brev Nytt kommunenummer fra 01.01.2020 ved fylkessammenslåing Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2019/1108 20190819 19.08.2019 Utgående brev Situasjonen i Engerdal Østfjell Engerdal Utmarkslag SA v/Finn Vaagan
2019/1108 20190819 19.08.2019 Inngående brev Situasjonen i Engerdal Østfjell Østby Aarskog Advokatfirma
2019/1108 20190819 19.08.2019 Inngående brev Underretning om vedtak - utestengelse fra Engerdal utmarkslag Dyre Østby Advokat med møterett for Høyesterett
2019/763 20190819 19.08.2019 Utgående brev Svar på anmodning om oversendelse av dokumenter i klagesak FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/1245 20190819 19.08.2019 Inngående brev Kjøpekontrakt for fast eiendom - gnr 6/136 - Røsetra Kristin Bechholm og Kjell Odden
2019/1247 20190819 19.08.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - gnr 6/136 - Røsetra Kristin Bechholm og Kjell Odden
2019/1108 20190819 19.08.2019 Inngående brev Situasjonen i Engerdal Østfjell Engerdal Utmarkslag SA v/FInn Vaagan
2019/1241 20190819 19.08.2019 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter - 01.11.2019 - 01.05.2022 for årene 2020-2021-2022 Ann Heidi Bigseth
2019/1242 20190819 19.08.2019 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksvei og søknad om tilskudd til vegbygging - Snuplasser Hansbekkveien Statskog SF
2019/1243 20190819 19.08.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - Tilbygg fritidsbolig - Oppføring av anneks - gnr 14/23/10 - Vinterveien 54 Ole Edvard Kristiansen
2019/195 20190819 19.08.2019 Utgående brev Svar på sikring av veganlegg ved Nordberget 9 - Heggeriset Svein Frydenlund
2019/1210 20190819 19.08.2019 Utgående brev Kjøring barnehagebarn barnehageåret 2019/2020 Engerdal Taxi
2019/1211 20190819 19.08.2019 Utgående brev Søknad om permisjon for skoleåret 2019/2020 Helene Danielsen
2019/1088 20190819 19.08.2019 Inngående brev Kartutsnitt med underskrift Engerdal Kommuneskoger KF
2019/1129 20190819 19.08.2019 Utgående brev Korrigert arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Sondre Svingen
2019/984 20190819 19.08.2019 Utgående brev Tilbud om stilling - virksomhetsleder 100 % fast - Helse og velferd - institusjon Nina Nyhammer Hansen
2019/1127 20190816 16.08.2019 Inngående brev Underskrevet - Korrigert arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - 23,2 % stilling - 7960 Lærer uten godkjent utdanning - Oppvekst - EBUS - 01.08.2019 - 31.07.2020 Dag Østvang
2019/1183 20190816 16.08.2019 Inngående brev Vedr. henvendelse til Arbeidstilsynet Henning Søndmør
2019/1130 20190816 16.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - 100 % stilling - 7961 Lærer - Oppvekst - EBUS - 01.08.2019 - 31.07.2020 Thea Emilia Axelsson
2019/1130 20190816 16.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - 100 % stilling - 7962 Adjunkt - Oppvekst - EBUS - 01.08.2019 - 31.07.2020 Thea Emilia Axelsson
2019/917 20190816 16.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Konstituering - 100 % stilling - 9440 Enhetsleder - Helse og Velferd - 01.08.2019 - 30.09.2019 Andi Cornelia Berndtsson
2019/1006 20190816 16.08.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 11 matrikkelenheter - fra gnr 3/24 - Lisætra ENGERDAL KOMMUNESKOGER KF
2019/763 20190816 16.08.2019 Utgående brev Foreløpig svar på anmodning om dokumenter i innsynssak - Olav Bakken FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/984 20190816 16.08.2019 Inngående brev Takker nei til tilbud om stilling - virksomhetsleder 100 % fast - Helse og velferd - Institusjon Erik Olsson
2019/1237 20190816 16.08.2019 Inngående brev Forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) Kunnskapsdepartementet
2019/1108 20190816 16.08.2019 Inngående brev Anmodning om svar på tidligere tilsendt brev og e-post av 14.08.2019 vedrørende brev fra styret i Engerdal Utmarkslag SA Dyre Østby Advokat med møterett for Høyesterett
2019/1146 20190816 16.08.2019 Inngående brev NVEs generelle innspill ved varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for Femundshytta - Engerdal kommune, Hedmark NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2018/1792 20190816 16.08.2019 Inngående brev Samtykke fra grunneiere Østfjellet Grunneierlag - Engerdal Østfjell
2019/1233 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknad om seniorpolitiske tiltak 2020 Sven Skaaret
2017/1196 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Gnr. 15 Bnr. 111 ByggPlan AS
2019/1235 20190816 16.08.2019 Inngående brev Høringsbrev - endring i forskrift om dokumentasjon av byggevarer og byggevareforordningen Direktoratet for byggkvalitet
2019/31 20190816 16.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Tilkallingsvikar - Inntil 100 % stilling - 7174 Sykepleier - Helse og velferd - Institusjon - 15.07.2019 - 08.09.2019 Erik Olsson
2019/1199 20190816 16.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Spes.ped. behov - 7,46 % stilling - Innehar 81.54 % fast stilling = Totalt 89 % stilling - 7517 Assistent - Oppvekst - EBUS - 01.08.2019 - 30.09.2019 Jon Helge Østmo
2019/1135 20190816 16.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Tilkallingsvikar - Inntil 100 % stilling - 6572 Assistent - Oppvekst - Engerdal barnehage - 05.08.2019 - 31.07.2020 Maren Holdbak
2019/1239 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Tilleggsareal til gnr 15/122 og gnr 15/132 Engerdal kommune v/Plan, næring og teknikk
2019/1234 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Pizzapub og levende musikk - Fredag 20. september 2019 - Engerdal samfunnshus Engerdalsdagene
2019/928 20190816 16.08.2019 Utgående brev Melding om mangler i søknad - oppføring av fritidsbolig og garasje - 164/77/101 Blåbærlia 8, Tjønnodden EEK BYGG AS
2019/1131 20190816 16.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Inntil 100 % stilling - 7962 Adjunkt - Oppvekst - EBUS - 01.08.2019 - 31.07.2020 Tina Wernerson Kroken
2019/175 20190816 16.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Vikariat - Inntil 60 % stilling - 7210 Renholder - PLANTE - Enger m.m. - 22.07.2019 - 26.07.2019 Remigijus Lisauskas
2019/611 20190816 16.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Vikariat - Inntil 100 % stilling - 7210 Renholder - Plante - Enger m.m. - 05.08.2019 - 11.08.2019 Stefan Nymoen
2018/1989 20190816 16.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Tilkallingsvikar - Inntil 100 % stilling - 6572 Assistent - Helse og Velferd - Habilitering/avlastning - 26.08.2019 - 31.01.2020 Julie K. Nystuen
2017/876 20190816 16.08.2019 Inngående brev Bekreftelse vedr. nedlagt tank for svartvann ENDRE YTTERTUN
2018/1975 20190816 16.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Tilkallingsvikar - Inntil 100 % stilling - 6572 Assistent - Helse og velferd - Habilitering/avlastning - 01.07.2019 - 31.12.2019 Jan Ole Johnsgård
2019/1236 20190816 16.08.2019 Inngående brev Ny utlysning - psykologer i kommunen Fylkesmannen i Innlandet
2019/1228 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknad om Seniortiltak - 2020 Gro Svendsen
2018/1094 20190816 16.08.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling Skatteverket
2019/1240 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - gnr 15/107 - Tilleggsareal til gnr 15/104 Engerdal kommune v/Plan, næring og teknikk
2019/1230 20190815 15.08.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - gnr 14/59 - Ingeniørsvingen 11, 15 og 20 - Engerdalsætra hytteområde/Hovden Femund Hytter Eiendom AS
2019/1231 20190815 15.08.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - Utslippstillatelse - gnr 3/73 - Heggeriset Vest 54 Harald Rygh
2019/91 20190815 15.08.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av kommunalt tilskudd for perioden 01.07.2019 - 31.12.2019 Tepas Kompetanse AS
2019/984 20190815 15.08.2019 Utgående brev Tilbud om stilling - virksomhetsleder 100 % fast - Helse og velferd - Institusjon Erik Olsson
2019/1232 20190815 15.08.2019 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter - 01.01.2020 - 01.05.2025 for årene 2020 - 2025 Id Per Johan Magnus Sjöden
2019/773 20190815 15.08.2019 Inngående brev Spørsmål og kommentarer - ansettelse samfunns- og organisasjonsutvikler Asgeir Sæther
2019/1125 20190815 15.08.2019 Utgående brev Svar på spørsmål om fortrinnsrett - ny ansettelse Bernt-Andre Nergård
2019/277 20190815 15.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om dekning av utgifter til databriller Gry Holden
2018/1332 20190815 15.08.2019 Inngående brev Høring - Nydyrking - Gbnr 164/1/91 Fylkesmannen i Innlandet
2019/766 20190815 15.08.2019 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev – gnr 161/1/252 FEMUNDSELVA HISTORIELAG
2019/1108 20190815 15.08.2019 Inngående brev Brev fra styret i Engerdal Utmarkslag SA Dyre Østby Advokat med møterett for Høyesterett
2019/1229 20190815 15.08.2019 Inngående brev Søknad om bruk av ATV for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter - 20.08.2019 - 2020 Ole Geir Myrvold
2019/766 20190815 15.08.2019 Utgående brev Oversendelse av bekreftet grunnbokutskrift og matrikkelbrev - gnr 161/1/252 Ådalskoiene STATSKOG SF
2019/1125 20190815 15.08.2019 Inngående brev Spørsmål om fortrinnsrett Bernt-Andre Nergård
2019/1125 20190815 15.08.2019 Inngående brev Argumenter for fortrinnsrett Bernt-Andre Nergård
2019/290 20190815 15.08.2019 Utgående brev Varsel om vedtak - tildeling av adressenummer STATSKOG SF
2019/1174 20190815 15.08.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - opprettelse av 2 matrikkelenheter - grunneiendommer for fritidsbebyggelse fra gnr 3/94 - BFF 18 og BFF 20 - reguleringsplan for Lisætra Carl Einar Amundsen
2019/984 20190815 15.08.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad - virksomhetsleder 100 % fast - Helse og velferd - institusjon Astrid Avtjern m.fl.
2019/1226 20190814 14.08.2019 Inngående brev Søknad om seniorpolitiske tiltak for 2020 Torhild Morgestad
2017/876 20190814 14.08.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr 165/15/23 - Villmarksveien 172 - ENDRE YTTERTUN
2019/743 20190814 14.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Vikariat - Ferievikar - Inntil 100 % stilling - 6582 Pleiemedhjelper - Helse og velferd - Forebyggende rehabilitering - 07.06.2019 - 18.08.2019 Pernille Kveen
2019/57 20190814 14.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Vikariat - 32 % stilling - 7196 Kontormedarbeider - Oppvekst - EBUS - 12.08.2019 - 30.06.2020 Helene Danielsen
2019/195 20190814 14.08.2019 Inngående brev Sikring av veganlegg ved Nordberget 9 - Heggeriset Svein Frydenlund
2019/1227 20190814 14.08.2019 Inngående brev Benytte kantina i Enger som spiseplass for Postens ansatte Posten - Trysil Distribusjonsenhet
2019/422 20190814 14.08.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse tiltak - opprettelse av matrikkelenhet - grunneiendom til boligformål fra gnr 162/11 - Johnsgård Jan Ole Johnsgård
2019/1173 20190814 14.08.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - opprettelse av 2 matrikkelenheter - grunneiendommer for fritidsbebyggelse fra gnr 4/3 - BFF 28 og BFF 29 - reguleringsplan for Lisætra Per Olav Opgård
2019/1228 20190814 14.08.2019 Inngående brev Søknad om overføring av ferie Gro Svendsen
2015/721 20190813 13.08.2019 Inngående brev Tilsagn BB-15/02 til gjennomføring av ny sender - Granberget - Engerdal kommune omdisponering av midler Hedmark fylkeskommune
2019/1116 20190813 13.08.2019 Inngående brev Situasjonskart og tegninger Sveen, Terje
2019/1125 20190813 13.08.2019 Utgående brev Invitasjon til intervju - Ungdomsrådssekretær 20% fast - Ungdomsklubbarbeider 20% fast *****
2019/1125 20190813 13.08.2019 Utgående brev Invitasjon til intervju - Ungdomsrådssekretær 20% fast - Ungdomsklubbarbeider 20% fast *****
2019/1220 20190813 13.08.2019 Inngående brev Kommunebrevet - Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen i 2020 NAV - Arbeids- og velferdsdirektoratet
2019/1208 20190813 13.08.2019 Inngående brev Tilskudd til veterinærvakt - orientering om endring Fylkesmannen i Innlandet
2019/188 20190813 13.08.2019 Inngående brev Analyseresultater - 07.08.2019 - 12.08.2019 Synlab
2019/186 20190813 13.08.2019 Inngående brev Analyseresultater - 07.08.2019 - 12.08.2019 Synlab
2019/185 20190813 13.08.2019 Inngående brev Analyseresultater - 07.08.2019 - 12.08.2019 Synlab
2019/187 20190813 13.08.2019 Inngående brev Analyseresultater - 07.08.2019 - 12.08.2019 Synlab
2019/80 20190813 13.08.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Sven Ivar Myrvold
2019/532 20190813 13.08.2019 Utgående brev Stemmestyrer kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Einar Ingulf Østlie m.fl.
2019/1189 20190813 13.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon for skoleåret 2019/2020 Liv Randi Pettersen
2019/1051 20190813 13.08.2019 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av stilling som turnuslege Sindre Eik-Nes
2019/1125 20190813 13.08.2019 Utgående brev Melding om mottatt søknad på stillingene Ungdomsklubbarbeider/Ungdomsrådssekretær Bernt-Andre Nergård m.fl.
2019/705 20190813 13.08.2019 Inngående brev Forslag til endringer i barnehageloven Kunnskapsdepartementet
2019/189 20190813 13.08.2019 Inngående brev Analyseresultater - 07.08.2019 - 12.08.2019 Synlab
2019/862 20190813 13.08.2019 Inngående brev Endring i ansvarsforholdgnr gnr 3/87 BL Holmseth Prosjektering
2019/646 20190813 13.08.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad om utslippstillatelse - nytt avløpsanlegg; slamavskiller (6,5 m3) m. infiltrasjon - 4/30 Nordberget, Heggeriset - Engerdal kommune FEMUND BYGG AS
2019/1217 20190812 12.08.2019 Inngående brev Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 11.08.2019 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2019/832 20190812 12.08.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark § 5b - Lill Nymoen Lill Kristin Nymoen
2019/763 20190812 12.08.2019 Inngående brev Anmodning om dokumenter i innsynssak FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/381 20190812 12.08.2019 Inngående brev Svar på mottatt nabovarsel ang. utskifting av eldre drivstofftanker ved Fredheim Transport - gnr. 165 bnr. 210 i Engerdal kommune Statens vegvesen - Region Øst
2019/646 20190812 12.08.2019 Inngående brev Nabovarsel Nordberget. Femund Bygg As
2019/1216 20190812 12.08.2019 Inngående brev Søknad om tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg fritidsbolig - gnr 6/72 - Ulvevegen 11 - Gammelsetra Tom Dahl
2019/123 20190812 12.08.2019 Inngående brev Kvittering nabovarsel fra 165/15/23 og 165/15/33 Irene Freudenreich
2019/773 20190812 12.08.2019 Utgående brev Svar på prosess - ansettelse samfunns- og organisasjonsutvikler Asgeir Sæther
2019/400 20190812 12.08.2019 Inngående brev Klage på eiendomsskatt Erling Søgård
2019/1218 20190812 12.08.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 14/21 - Engerdal Østfjell Engerdal Utmarkslag SA v/Finn Vaagan
2019/1214 20190812 12.08.2019 Inngående brev Kvittering for nabovarsel Eugenie Brakalsvålet
2019/1208 20190809 09.08.2019 Inngående brev Administrasjonstilskudd til veterinærvakt - orientering om endring Fylkesmannen i Innlandet
2019/763 20190809 09.08.2019 Inngående brev Anmodning om oversendelse av dokumenter i klagesak FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/773 20190809 09.08.2019 Utgående brev Midlertidig tilbakemelding vedr. prosess ansettelse samfunns- og organisasjonsutvikler - Innsynsbegjæring Asgeir Sæther
2019/1214 20190809 09.08.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - Utslippstillatelse - gnr 161/1/11/ - Moltestien 16 Engerdal Anlegg og Transport AS
2019/934 20190809 09.08.2019 Utgående brev Svar på søknad parkeringskort for forflytningshemmet *****
2019/1204 20190809 09.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmet *****
2019/1213 20190809 09.08.2019 Inngående brev Bruksrettvirke på Statsallmenningen i Engerdal og i Holøy-Øversjødal Bruksrettallmenning (Sømådal) - Melding om drift i vernskog Sigbjørn Martinsen
2019/374 20190809 09.08.2019 Inngående brev Vedrørende skoleskyss skoleåret 2019/2020 Gry Hege S. og Sven Roger Zakrisson
2019/1131 20190809 09.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - 100 % stilling - 7961 Lærer - Oppvekst - EBUS - 01.08.2019 - 31.07.2020 Tina Wernerson Kroken
2018/2062 20190809 09.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Tilkallingsvikar - Inntil 100 % stilling - 6583 Pleiemedarbeider - Helse og velferd - Forebyggende rehabilitering - 01.07.2019 - 31.12.2019 Linnea Spånberg Nordli
2019/1129 20190809 09.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Fast tilsetting - 100 % stilling - 7961 Lærer - Oppvekst - EBUS - 01.08.2019 - Sondre Svingen
2018/2081 20190809 09.08.2019 Utgående brev Oversendelse av bekreftet grunnbokutskrift og matrikkelbrev – gnr 133/19 Ruth Stengrundet
2018/2081 20190809 09.08.2019 Utgående brev Oversendelse av kartutsnitt og koordinatliste - gnr 133/19 og gnr 6/140 Gunnar Sandbakk
2019/1211 20190809 09.08.2019 Inngående brev Søknad om permisjon for skoleåret 2019/2020 Helene Danielsen
2019/1212 20190809 09.08.2019 Inngående brev Høringsbrev - skyssreglement Hedmark Trafikk
2019/880 20190809 09.08.2019 Utgående brev Korrigert vedtak - Skjenkebevilling - Anna i ødemarka - 8. - 11. august 2019 Kopparleden Teaterlag v/Hilde Drevsjømoen
2015/731 20190809 09.08.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr 15/23/8 - Kløvstien 4 Øivind Midtlie
2019/1213 20190809 09.08.2019 Inngående brev Oppgave over utvist virke til bruksrett/rotkjøp på Statsallmenningen i Engerdal 2018/2019 Sigbjørn Martinsen
2019/60 20190809 09.08.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Silje Skogheim Lillestu
2019/1035 20190809 09.08.2019 Inngående brev Svar ang. søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til fritidsbolig (BRA 17 m2) på gnr/bnr 3/86 Lisætervegen 455, ved Hyllsjøen - Engerdal kommune - Søker: Grete Myrvang Hedmark fylkeskommune
2019/818 20190809 09.08.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - Gnr 161/1/1 - Tyttebærstien 26 Engerdal Anlegg og Transport AS
2019/1215 20190809 09.08.2019 Inngående brev Oversendelse av tilleggsavtale om returrådgiver 3. tertial 2019 - Drevsjø asylsøkermottak Utlendingsdirektoratet
2019/1205 20190808 08.08.2019 Utgående brev Innrapportering av Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager 2018 Sømådalen barnehage DA
2019/780 20190808 08.08.2019 Utgående brev Oversendelse av bekreftet grunnbokutskrift og matrikkelbrev – gnr 6/140 Engerdal kommuneskoger KF
2019/1159 20190808 08.08.2019 Inngående brev Engerdal kommune - Godkjenning av plan for nydyrking på gnr/bnr 161/53 Hedmark fylkeskommune
2018/1421 20190808 08.08.2019 Utgående brev Svar på tilsynsrapport med forhåndsvarsel om vedtak etter tilsyn av Mattilsynet 2018 Mattilsynet
2019/1188 20190808 08.08.2019 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring om bemanningsnorm i barnehage barnehage.no
2019/1204 20190808 08.08.2019 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2019/1206 20190808 08.08.2019 Inngående brev Høringsbrev - nye læreplaner Vg1 - yrkesfag - frist 01.11.19 Utdanningsdirektoratet
2019/537 20190808 08.08.2019 Inngående brev Samisk Råd - Møte 18. og 19. september 2019 Trøndelag Fylkeskommune
2019/1060 20190807 07.08.2019 Utgående brev Skolefritidsordningen i Engerdal Kommune Linda Nathalie Foss
2019/1060 20190807 07.08.2019 Utgående brev Spørsmål vedrørende barnehageruta og skolefritidsordningen - 2019/2020 Heidi Snerten
2019/1187 20190807 07.08.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark §5c - Thorbjørn Lyseggen Thorbjørn Lyseggen
2019/1203 20190807 07.08.2019 Inngående brev Søknad om seniorpolitiske tiltak 2020 Sindre Hermansen
2019/1200 20190807 07.08.2019 Utgående brev Søknad om tilretteleggingsmidler barnehagelærerstudier 2019/2020 Fylkesmannen i Hedmark v/Kai Arne Lien
2019/1035 20190807 07.08.2019 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon for tilbygg til fritidsbolig - gbnr 3/86 - Engerdal kommune FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/1060 20190807 07.08.2019 Inngående brev Skolefritidsordningen i Engerdal Kommune Linda Nathalie Foss
2019/1200 20190807 07.08.2019 Inngående brev KFL fagdag med skolering for nytilsatte i barnehage + ABLU-tilretteleggingsmidler Kai Arne Lien
2019/1194 20190807 07.08.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad: Motorferdsel i utmark § 5c - Knut Gjermund Rismyhr Knut Gjermund Rismyhr
2019/1190 20190807 07.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - kommunelege-/fastlege 100 % - fast stilling - Helse og velferd - Engerdal legesenter Ida Bjørnstad Sheriff
2019/1036 20190807 07.08.2019 Utgående brev Anmodning om politiattest Don N L Thorbjørnsen
2019/1201 20190807 07.08.2019 Inngående brev Søknad om seniorpolitiske tiltak 2020 Kristina Dahlstrøm
2019/1200 20190807 07.08.2019 Inngående brev ABLU-midler Kai Arne Lien
2019/873 20190807 07.08.2019 Inngående brev Kopi av brev til Alvdal kommune - Forlenget fellingstillatelse på ulv i deler av Nord-Østerdal Fylkesmannen i Innlandet
2019/120 20190807 07.08.2019 Inngående brev Svar på søknad om tilleggsmidler - omstillingsprosjekt Engerdal kommune Fylkesmannen i Innlandet
2019/1195 20190806 06.08.2019 Inngående brev Byggemelding - Uthus - gnr 6/76 - Svarttjønnveien 28 Roy Kåre Appelgren
2019/1145 20190806 06.08.2019 Inngående brev NVEs innspill til varsel om igangsetting av fredning etter kulturminneloven - Femundshytta og omkringliggende kulturlandskap GBnr 163/2, 163/4 m.fl. - Engerdal kommune, Hedmark Norges vassdrags- og energidirektorat - NVE
2019/1198 20190806 06.08.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Oppretting/endring av matrikkelsenhet - gnr 163/4 - Rygård Kjell Svendsen
2019/1131 20190806 06.08.2019 Utgående brev Korrigert arbeidsavtale til godkjenning Tina Wernerson Kroken
2019/1127 20190806 06.08.2019 Utgående brev Korrigert arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Dag Østvang
2019/1120 20190806 06.08.2019 Utgående brev Korrigert arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Per Ola Søndmør
2019/1130 20190806 06.08.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Thea Emilia Axelsson
2019/494 20190806 06.08.2019 Utgående brev Barnehageplass Julie Spånberg Husfloen
2019/1194 20190806 06.08.2019 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter - 01.11.2019 - 30.04.2022 for årene 2019-2022 Knut Gjermund Rismyhr
2019/1175 20190806 06.08.2019 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring Jo Gaute Åsgård
2019/917 20190806 06.08.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Andi C. Berndtsson
2019/773 20190806 06.08.2019 Inngående brev Vedr. prosess ansettelse samfunns- og organisasjonsutvikler - Innsynsbegjæring - Purring Asgeir Sæther
2019/1060 20190806 06.08.2019 Inngående brev Skolefritidsordningen i Engerdal Kommune Linda Nathalie Foss
2019/1196 20190806 06.08.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Oppretting/endring av matrikkelenhet - gnr 65/81 - Kopparleden 249 Lage Trangsrud
2019/1197 20190806 06.08.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - Oppretting/endring av matrikkelenhet - gnr 15/363/10 - Skaftet 1 Engerdal kommuneskoger KF
2019/494 20190806 06.08.2019 Inngående brev Barnehageplass Julie Spånberg Husfloen
2019/1199 20190806 06.08.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Jon Helge Østmo
2019/57 20190806 06.08.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Helene Danielsen
2019/63 20190806 06.08.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Silje Knutsen
2019/1186 20190805 05.08.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - Nybygg fritidsbolig - gnr 14/59 - Ingeniørsvingen 11 - Engerdalsætra hytteområde - Hovden Femund Hytter AS
2019/175 20190805 05.08.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Remigijus Lisauskas
2019/516 20190805 05.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Tilkallingsvikar - Inntil 100 % stilling - 6572 Kjøkkenassistent - 9998 pensjonistlønn - Helse og Velferd - Kjøkkenet - 28.06.2019 - 31.12.2019 Toril S. Vesterheim
2019/1188 20190805 05.08.2019 Inngående brev Innsynsbegjæring barnehage.no
2019/611 20190805 05.08.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Stefan Nymoen
2019/1193 20190805 05.08.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg fritidsbolig - gnr 3/138 - Tverrfjellsætervegen 150 Bjørg-Edith Enger
2019/1187 20190805 05.08.2019 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter - 15.11.2019 for årene 2019-2020-2021-2022 Thorbjørn Lyseggen
2019/160 20190805 05.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Vikariat - 100 % stilling - 6572 Assistent - Helse og Velferd - Habilitering/avlastning - 15.08.2019 - 14.02.2020 Kaja Othilie Røsten
2018/1817 20190805 05.08.2019 Inngående brev Nasjonale prøver 2019 – påmeldingen er åpen Utdanningsdirektoratet
2018/1817 20190805 05.08.2019 Inngående brev Læringsstøttende og karakterstøttende prøver – påmelding og gjennomføring Utdanningsdirektoratet
2019/1175 20190805 05.08.2019 Utgående brev Foreløpig svar på spørsmål angående oppsigelse av rådmannsstilling Jo-Gaute Åsgård
2019/1189 20190805 05.08.2019 Inngående brev Søknad om permisjon for skoleåret 2019/2020 Liv Randi Pettersen
2019/867 20190805 05.08.2019 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling som lege Ida Bjørnstad Sheriff
2018/937 20190805 05.08.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - Oppretting av matrikkelenhet - grunneiendom fra gnr 15/4 - tilleggsareal til fritidseiendom gnr 15/180 - Hovden seter Svein Ove Nordsveen m.fl.
2018/1332 20190802 02.08.2019 Inngående brev Sametingets befaringsvarsel - Nydyrking på gbnr 164/1/91, Engerdal kommune Samediggi/Sametinget
2019/1159 20190802 02.08.2019 Inngående brev Sametingets uttalelse - Nydyrking på gbnr 161/53, Engerdal kommune Samediggi/Sametinget
2015/983 20190802 02.08.2019 Utgående brev Tillatelse til midlertidig drift av Drevsjømoen massetak Per Joar Kvilten m.fl.
2019/13 20190802 02.08.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Rose-Marie Jakobsson
2019/1125 20190802 02.08.2019 Inngående brev Søknad - ID 900 - Ungdomsrådssekretær 20% fast - Ungdomsklubbarbeider 20% fast *****
2019/1162 20190802 02.08.2019 Utgående brev Drift av massetak i Jotholla Statskog SF m.fl.
2019/1163 20190802 02.08.2019 Utgående brev Drift av massetak ved Østveien/Kvilten Statskog SF m.fl.
2019/1164 20190802 02.08.2019 Utgående brev Drift av massetak ved Bredåsveien/Lillebo Statskog SF m.fl.
2019/1159 20190801 01.08.2019 Inngående brev Svar - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking på gnr/bnr 161/53 - Engerdal kommune - uttalelse Hedmark fylkeskommune
2019/1185 20190801 01.08.2019 Inngående brev Høring fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2019/277 20190801 01.08.2019 Inngående brev Søknad om dekning av utgifter til databriller Gry Holden
2019/1183 20190801 01.08.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - Ett-trinns søknadsbehandling - materiallager - gnr 162/1/193 - Sømåen Tradisjonshandverk as Sømåen Tradisjonshandverk AS
2019/1175 20190731 31.07.2019 Inngående brev Spørsmål ang oppsigelse av rådmannsstilling Jo Gaute Åsgård
2019/1173 20190731 31.07.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - oppretting av matrikkelenhet gnr 4/3 - Lisetra Per Olav Opgård
2019/1190 20190731 31.07.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Ida Karoline Bjørnstad
2019/1174 20190731 31.07.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - oppretting av matrikkelenhet 3/94 - Lisetervegen 283 Carl Einar Amundsen
2018/1792 20190731 31.07.2019 Utgående brev Kommunal overtakelse av VA-anlegg Engerdal østfjell - oversendelse kommunestyrets vedtak Morten Kokkim
2019/1127 20190730 30.07.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Dag Østvang
2019/624 20190730 30.07.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Sissel K. Østvold
2019/400 20190730 30.07.2019 Utgående brev Foreløpig svar på klage på eiendomsskatt Erling Søgård
2019/1170 20190730 30.07.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Nikolai Joten Langsjøvold
2019/400 20190730 30.07.2019 Utgående brev Foreløpig svar på klage på vedtaket - For mye innbetalt eiendomsskatt Jan Hendrik Schaaphok
2019/766 20190729 29.07.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av festegrunn under gnr 161/1 - Ådalskoiene 161/1 i Engerdal kommune Statskog Sf
2019/766 20190729 29.07.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av festegrunn under gnr 161/1 - Ådalskoiene 161/1 i Engerdal kommune Femundselva Historielag
2019/1169 20190729 29.07.2019 Inngående brev Søknad om seniorpolitisk tiltak 2020 Gry Holden
2019/1168 20190726 26.07.2019 Inngående brev Mangler egenkontrollskjema - kryssing av fv. 26 med VA-ledninger og fiber - gnr 165/1 - Blokkodden Statens vegvesen
2019/1125 20190726 26.07.2019 Inngående brev Søknad - ID 900 - Ungdomsrådssekretær 20% fast - Ungdomsklubbarbeider 20% fast *****
2019/1120 20190726 26.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Lærer/Adjunkt 40% stilling - Oppvekst - Engerdal barne- og ungdomsskole - 01.08.2019 - 31.07.2020 Per Ola Søndmør
2018/1661 20190726 26.07.2019 Inngående brev Hovden seter - landskapsvernområde Erling Søgård
2019/1049 20190725 25.07.2019 Utgående brev Svar ang. boligbygging på eller i nærheten av nedlagte deponier/avfallsfyllinger DMR Miljø og Geoteknikk AS
2019/780 20190725 25.07.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av grunneiendom fra gnr 6/2 6/2 i Engerdal kommune Ruth Stengrundet
2019/780 20190725 25.07.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av grunneiendom fra gnr 6/2 6/2 i Engerdal kommune Gunnar Sandbakk
2019/1006 20190725 25.07.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - opprettelse av 11 matrikkelenheter - grunneiendommer fra gnr 3/24 - BFF 1-11 iht Reguleringsplan for Lisætra ENGERDAL KOMMUNESKOGER KF
2018/2081 20190725 25.07.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av grunneiendom fra gnr 133/8 133/8 i Engerdal kommune Ruth Stengrundet
2018/2081 20190725 25.07.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av grunneiendom fra gnr 133/8 133/8 i Engerdal kommune ENGERDAL KOMMUNESKOGER KF
2018/2081 20190725 25.07.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av grunneiendom fra gnr 133/8 133/8 i Engerdal kommune Gunnar Sandbakk
2019/780 20190725 25.07.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av grunneiendom fra gnr 6/2 6/2 i Engerdal kommune ENGERDAL KOMMUNESKOGER KF
2019/156 20190725 25.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig tilsetting - assistent - inntil 100% tilkallingsvikar - Helse og Velferd - Habilitering og Avlastning - 01.09.2019 - 29.02.2020 Hans Petter Sletmoen
2019/378 20190725 25.07.2019 Utgående brev Salg av tilleggsareal i Østlia sør Ilona Pliadiene
2019/378 20190725 25.07.2019 Inngående brev Bekreftelse kjøp av tilleggsareal i Østlia sør Ilona Pliadiene
2018/287 20190724 24.07.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr 15/100 Jonny Stensåsen
2019/873 20190724 24.07.2019 Inngående brev Kopi av brev til Alvdal kommune - Fellingstillatelse på to jerv i deler av Tolga, Os og Engerdal kommune - Sålekinna beitelag Fylkesmannen i Innlandet
2019/1165 20190724 24.07.2019 Inngående brev Statlig støtte til nærbutikken i Elgå Merkur-programmet
2019/32 20190724 24.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Inntil 100 % tilkallingsvikar - Ferievikar - Helse og Velferd - Institusjon - Forebyggende rehabilitering - 15.07.2019 - 14.01.2020 Marlene E. Sivertsen
2019/614 20190724 24.07.2019 Inngående brev Underskrevet korrigert arbeidsavtale - Fast stilling - Ergoterapeut 100 % stilling - Helse og Velferd - Forebyggende rehabilitering Aino Maria Melin
2019/809 20190724 24.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Inntil 100 % tilkallingsvikar - Kjøkkenassistent - Helse og Velferd - Institusjon - 01.07.2019 - 31.12.2019 Nina Helen Lystad Myrvold
2019/26 20190724 24.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til arrangement 2019- Sjekkpunkt Drevsjø Sjekkpunkt Drevsjø v/ Lise Kverneng
2019/26 20190724 24.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til arrangement 2019- Engerdalsdagene Lene Cecilie Lillestu
2019/26 20190724 24.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til arrangement 2019- Kopparleden teaterlag KOpparleden teaterlag v/ Hilde Drevsjømoen
2019/172 20190724 24.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Pleiemedarbeider - Tilkallingsvikar inntil 100 % - Helse og Velferd - Institusjon - 01.07.2019 - 31.12.2019 Efrem Habte
2019/1167 20190724 24.07.2019 Inngående brev Søknad om seniorpolitiske tiltak 2020 Anne Grete Stubsveen
2018/2058 20190724 24.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Pleiemedarbeider - Inntil 100% tilkallingsvikar - Helse og Velferd - Institusjon - 05.08.2019 - 31.12.2019 Hilde Ingelsrudøien
2019/734 20190724 24.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Pleiemedarbeider - Inntil 100% tilkallingsvikar - Helse og Velferd - Institusjon - 05.08.2019 - 15.09.2019 Vilde Solbakken
2019/26 20190724 24.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til arrangement 2019- Heme dine Sigrid Stubsveen
2019/446 20190724 24.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Hjelpepleier - Inntil 100% tilkallingsvikar - Helse og Velferd - Forebyggende rehabilitering Sonja Spånberg
2019/936 20190724 24.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Kjøkkenassistent - Inntil 100% tilkallingsvikar - Helse og Velferd - Institusjon - 01.06.2019 - 30.11.2019 Fanny Tollebeke
2019/26 20190724 24.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til arrangement 2019- Femundfestivalen Gun Helen Sorkmo
2019/26 20190724 24.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til arrangement 2019- Sømådalopplevelser Sømådalsopplevelser SA v/ Geir Erik Knutsen
2019/731 20190724 24.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Ferievikar - Assistent inntil 100% - Helse og Velferd - Habilitering og avlastning - 08.07.2019 - 18.18.2019 Emma S. Andersson
Versjon:5.2.00