eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/567 20170428 28.04.2017 Utgående brev Røosen Erlend Trones
2017/567 20170428 28.04.2017 Utgående brev Røosen Erlend Trones
Ingen tilgang 20170428 28.04.2017 Utgående brev Ferdigattest - riving av eksisterende uthus og oppføring av tilbygg til fritidsbolig (BRA 37 m2) - 48/7 Sylen 1, Jon Arne Arnseth Jon Arne Arnseth
2015/795 20170428 28.04.2017 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av tilbygg til utleiehytte (BRA 33 m2) - 164/37 Risveien 13, Elgå - Arnfinn Haugen Arnfinn Haugen
2015/1392 20170428 28.04.2017 Utgående brev kopi av purringsbrev til Svahken Sijte Halvor Hansson
2016/117 20170428 28.04.2017 Inngående brev Innvilgelse av tilskudd - psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Fylkesmannen i Hedmark
2017/611 20170428 28.04.2017 Inngående brev Søknad om tilskudd til ystehus/kokhus og kjølhus - gnr 162/14 Litjåvollen seter Silje Søndmør
2017/611 20170428 28.04.2017 Inngående brev Søknad om tilskudd til opprustning av seter - gnr 162/14 - Litjåvollen seter Silje Søndmør
2017/613 20170428 28.04.2017 Inngående brev Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer med oppdaterte resultater 04.05.17 Helsedirektoratet
Ingen tilgang 20170428 28.04.2017 Inngående brev Krav i henhold til gitt tillatelse til tiltak Arkitektbua AS
2017/53 20170428 28.04.2017 Inngående brev Merknader til søknad om dispensasjon for riving og flytting av skogskoie - gnr 14/190 Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen
2017/606 20170428 28.04.2017 Inngående brev Tilsynsrapport - Drevsjø Statlige asylmottak 25.04.17 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS
2017/405 20170428 28.04.2017 Utgående brev Melding om mottatt søknad - undervisningsstillinger ved Engerdal barne- og ungdomsskole - skoleåret 2017/2018 Carina Axelsson m.fl.
2017/532 20170428 28.04.2017 Utgående brev Melding om mottatt søknad - konsulent 100 % fast - Støtte og utvikling Ellen Kathrine Bernts Grønland m.fl.
2017/560 20170428 28.04.2017 Utgående brev Eiendomsskatt for 14/460 Inger-Lise Ålesve Storvold m.fl.
2017/441 20170428 28.04.2017 Inngående brev Trekker søknad *****
2016/993 20170428 28.04.2017 Utgående brev Svar: Melding om avslutta jordskiftesak 15-200875RFA-JTYN Nord-Østerdal Jordskifterett
2017/26 20170428 28.04.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Anna Omang
2016/1513 20170428 28.04.2017 Utgående brev Midlertidig svar - klage på vedtak om eiendomsskatt på Djupdalen massetak - gnr 510/11/0/0 Per Joar Kvilten
Ingen tilgang 20170428 28.04.2017 Utgående brev Endring av tidspunkt på møte i stedsnavnutvalget Thore Joten m.fl.
2017/532 20170428 28.04.2017 Utgående brev Oversendelse av dokumenter for prekvalifisering - konsulent 100 % fast - Støtte og utvikling Fagforbundet v/Bjørne Granli m.fl.
2017/467 20170428 28.04.2017 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Rektor i kulturskolen Vidar Birk m.fl.
2017/424 20170428 28.04.2017 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Rektor Øystein Eidhamar m.fl.
2017/33 20170428 28.04.2017 Utgående brev Vedr. Søknad på stilling som Miljøterapeut Vegar Borgen m.fl.
2017/607 20170428 28.04.2017 Inngående brev Tilsynsrapport - Engerdal helsesenter og sykehjem 25.04.17 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS
2017/452 20170428 28.04.2017 Inngående brev Søknad - ID 777 - Sommerjobbordning for ungdom 15-17 år *****
2017/452 20170428 28.04.2017 Inngående brev Søknad - ID 777 - Sommerjobbordning for ungdom 15-17 år *****
2017/205 20170428 28.04.2017 Inngående brev Tilskudd til foreldrestøttende tiltak i kommunene 2017 - utsatt behandling av søknad/offentliggjøring av vedtak Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
2017/405 20170428 28.04.2017 Utgående brev Oversendelse av dokumenter før møte i ansettelsesutvalget 02.05.17 Utdanningsforbundet v/Torhild Morgestad
2017/560 20170428 28.04.2017 Utgående brev Endring av eiendomsskatt for 14/74/35 Helle U Wilberg Jørgensen m.fl.
2017/525 20170428 28.04.2017 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Logoped 20 % fast Evie Kjellaas Bryn
2017/601 20170427 27.04.2017 Inngående brev Kvittering for nabovarsel Femund Hytter AS
2017/603 20170427 27.04.2017 Inngående brev Tilbygg garasje - gnr 3/37 - Heggeriset Vest Tommy Olsson
Ingen tilgang 20170427 27.04.2017 Inngående brev Dekning av utgifter for alternativ mottaksplassering Utlendingsdirektoratet
2017/595 20170427 27.04.2017 Inngående brev Krav om tilbakebetaling av uriktig utbetale kommunale tilskudd til Den katolske kirke KS Advokatene
2017/590 20170427 27.04.2017 Inngående brev Informasjon til sensorene ved eksamen 2017 Fylkesmannen i Hedmark,
2017/564 20170427 27.04.2017 Inngående brev Svar på anmodning om uttalelse - Søknad om skjenkebevilling - Fjellvang Drevsjø - 29.04.2017 Engerdal kommune - Sosialtjenesten
Ingen tilgang 20170427 27.04.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - Elvdal basestasjon TKS AS
2017/592 20170427 27.04.2017 Inngående brev Ny utdanning for kontorfaglig ansatte - kommunale helse- og sosialfaglige tjenester for barn - unge og deres familier RBUP Øst og Sør
2017/564 20170427 27.04.2017 Utgående brev Skjenkebevilling - Fjellvang Drevsjø - 29. april 2017 - Drevsjø Omegn Vel v/Sondre Østvang Drevsjø Omegn Vel v/Jon Trygve Simensen
2016/1702 20170427 27.04.2017 Inngående brev Anmodning om informasjon om saksbehandlingsprosessen - Elgå Vel Katrine Røsten
2017/585 20170427 27.04.2017 Inngående brev Søknad om seniorpolitiske tiltak 2018 Gry Holden
2017/591 20170427 27.04.2017 Inngående brev Vedtektsendring for IKA Opplandene - 2017 Oppland Fylkeskommune
2016/993 20170427 27.04.2017 Inngående brev Melding om avslutta jordskiftesak Nord-Østerdal Jordskifterett
2017/189 20170427 27.04.2017 Inngående brev Klage på saksbehandlingsfeil om hogst i vernskog - Kvemsjøåsen Svahken Sjite v/ Jan Axel Danielsen
2017/188 20170427 27.04.2017 Inngående brev Klage på saksbehandlingsfeil om hogst i vernskog - Staupådalen Svahken Sjite v/Jan Axel Danielsen
2017/599 20170427 27.04.2017 Inngående brev Kvittering for nabovarsel Femund Hytter AS
2016/387 20170427 27.04.2017 Inngående brev Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge - utbetaling for høsten 2016 Fylkesmannen i Hedmark
2016/1928 20170427 27.04.2017 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd fra Østlandet Motorservice AS til oppgradering av næringslokaler - Næringsfondet 2017 Østlandet motorservice A/S
2017/602 20170427 27.04.2017 Inngående brev Nybygg av fritidsbolig - gnr 14/464 - Olabrenna - Engerdalssætra hytteområde Femund Hytter AS
2017/604 20170427 27.04.2017 Inngående brev Søknad om tiltak - Oppretting/endring av matrikkelenhet - gnr 15/7/71 - Vestveien 453 Engerdal kommuneskoger KF
2017/263 20170427 27.04.2017 Utgående brev Invitasjon til å delta på informasjonsmøte VA-utbygging Engerdal Sentrum Stig Robert Aspelund m.fl.
2016/300 20170427 27.04.2017 Utgående brev Svar på søknad om barnehageplass fra 2.mai 2017 Adem Sawsen Mahmoud og Hag Mahmoud Anwer
2016/1928 20170427 27.04.2017 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd fra Næringsfondet 2017 til utvikling / restaurering av pakkhus og brygge i Femundsenden - Femund Brygge AS FEMUND BRYGGE AS
2017/488 20170427 27.04.2017 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev etter retting - gnr 14/183 Aud Odrun Nordgård
Ingen tilgang 20170427 27.04.2017 Utgående brev Innkalling til møte - Stedsnavnutvalget Joachim Skogheim m.fl.
2016/300 20170427 27.04.2017 Utgående brev Svar på søknad om barnehageplass fra 2.mai 2017 Gule Al-Abbas og Ibrahim Nobar Abdullah
2016/1898 20170427 27.04.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad 2017 om tilskudd til vedlikehold av veier til bosettinger med lang helårsåpen privat vei i Engerdal kommune Tommy Berndtsson
2017/117 20170427 27.04.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad 2017 om tilskudd til vegløse bosettinger i Engerdal kommune Svein Bjarne Waldal
2017/555 20170427 27.04.2017 Utgående brev Bekreftelse på konsesjonsforhold registrert i Matrikkelen - Rolf Erik Eggen, Gnr 164 Bnr 19, 45 og 52 Advokatfirmaet Jonassen AS
2017/26 20170427 27.04.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Morten Aas Østlie
2017/26 20170427 27.04.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Kent Flathagen
2017/478 20170427 27.04.2017 Utgående brev Bekreftelse på konsesjonsforhold registrert i Matrikkelen - Gnr 161 Bnr 155 i Engerdal Advokat Jens Bj. Grønland
2017/263 20170427 27.04.2017 Utgående brev Søknad om å legge ny vannledning under Engeråa - Engerdal Sentrum NVE - Region Øst
2017/276 20170427 27.04.2017 Utgående brev Bekreftelse på konsesjonsforhold registrert i Matrikkelen - Lisbeth Hanstad Lundby og Jonny Lundby, Gnr 161 Bnr 1 Fnr 94 Advokatfirmaet Consensus ANS
2017/524 20170427 27.04.2017 Utgående brev Bekreftelse på konsesjonsforhold registrert i Matrikkelen - Katrine Mygland og Marius Dybwad, Gnr 164 Bnr 77 Fnr 39 Eek Eiendom AS
2017/263 20170427 27.04.2017 Utgående brev Søknad om å bore vannledning under FV 26 - Engerdal Sentrum Staten Vegvesen Region Øst
2017/26 20170427 27.04.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Svein Ekeland
2017/117 20170427 27.04.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad 2017 om tilskudd til vegløse bosettinger i Engerdal kommune Anne Lise Sylen
2016/479 20170427 27.04.2017 Utgående brev Svar på søknad vedr kommunalt VO-tilskudd 2016 Norges Musikkorps Forbund Hedmark og Oppland
2017/523 20170427 27.04.2017 Utgående brev Vedr. søknad om oppføring av fritidsbolig m. anneks - 6/110 Litlrøåsvegen 852, Litlrøåsen - Line Wælgaard og Leif Lindberg FEMUND BYGG AS
Ingen tilgang 20170426 26.04.2017 Utgående brev Ferdigattest - ombygging og forlengelse (14 m) av eksisterende mast - 164/1 v/ Litlknallen, Elgådalen - Site Service AS Site Service AS
2017/26 20170426 26.04.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Hege Bergersen
2017/117 20170426 26.04.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad 2017 om tilskudd til vegløse bosettinger i Engerdal kommune Eva Randi Ryvang
2016/1898 20170426 26.04.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad 2017 om tilskudd til vedlikehold av veier til bosettinger med lang helårsåpen privat vei i Engerdal kommune - Svein I.Norman Svein Ivar Norman
2017/560 20170426 26.04.2017 Utgående brev Endring av eiendomsskatt for 6/1/13 Tor Erik Næss
2016/292 20170426 26.04.2017 Utgående brev Matrikkelført - Avsluttet sak 15-200313RFA-JTYN Strømmen Nord-Østerdal Jordskifterett
2016/292 20170426 26.04.2017 Utgående brev Underretting om matrikkelføring av jordskiftesak - 15-200313REN-JTYN Strømmen Marit Synnøve Hjemgård m.fl.
2016/292 20170426 26.04.2017 Utgående brev Underretting om matrikkelføring av jordskiftesak - 15-200313REN-JTYN Strømmen Vidar Foss
2017/560 20170426 26.04.2017 Utgående brev Eiendomsskatt for 6/114 Kristian Bergman Johansen m.fl.
2017/560 20170426 26.04.2017 Utgående brev Eiendomsskatt 6/106 Toril Bakken m.fl.
2016/1348 20170426 26.04.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad om igangsettingstillatelse - gjenoppføring av fritidsbolig etter brann (BRA 119 m2) - 162/1/87 Veslbuvika 1, Sømådalen - Torveig Kleppo og Jan Inge Grøndalen Anderssen + Fremming AS
2017/560 20170426 26.04.2017 Utgående brev Endring av eiendomsskatt for 6/22 Rolf Mobæk
2017/421 20170426 26.04.2017 Utgående brev Vedtekter Femundfondet Hedmark Revisjon IKS
Ingen tilgang 20170426 26.04.2017 Utgående brev Ferdigattest - nytt avløpsanlegg - 165/1/238 Sundveien 1881, Isterfossen - Statene v/vegsjef Hedmark Statens Vegvesen
Ingen tilgang 20170426 26.04.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av trelavvo, HC-toalett, gapahuk og opparbeidelse av nye stier m.m. - 165/1 Blokkodden villmarksmuseum - Engerdal kommune Blokkodden vilmarksumseum
2017/560 20170426 26.04.2017 Utgående brev Endring av eiendomsskatt for 14/50 Remigijus Lisauskas m.fl.
2017/157 20170426 26.04.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Stefan Nymoen
2017/560 20170426 26.04.2017 Utgående brev Endring av eiendomsskatt for 3/28 Laila Kveen m.fl.
2017/560 20170426 26.04.2017 Utgående brev Endring av eiendomsskatt for 165/1/252 Kjell Asbjørn Standal m.fl.
2016/1898 20170426 26.04.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad om tilskudd til vedlikehold av veier til bosettinger med lang helårsåpen privat vei i Engerdal kommune 2017 - Olav Riseth Olav Riseth
2017/560 20170426 26.04.2017 Utgående brev Endring av eiendomsskatt for 1/90 Ivar Kåre Nielsen
2017/564 20170426 26.04.2017 Inngående brev Svar på anmodning om uttalelse til søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning - Fjellvang Drevsjø - 29042017 Lensmannen i Engerdal
2016/1381 20170426 26.04.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Øivind Bjørnstad Imsdalen
2016/1381 20170426 26.04.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Eivind Lagmannsveen
2017/589 20170426 26.04.2017 Inngående brev Informasjon om statstilskudd vår 2017 Fylkesmannen i Finnmark, Oppvekst- og utdanningsavdelingen
2016/862 20170426 26.04.2017 Inngående brev Søknad om seniorpolitiske tiltak - 2017 Klaus Henning Bunsen
2017/588 20170426 26.04.2017 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - gnr 6/111 - Lillerøåsen Håkon Hammer
2016/1928 20170426 26.04.2017 Inngående brev Søknad om støtte fra Næringsfondet/Femundfondet Engerdalsdagene
2017/77 20170426 26.04.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Monica Nilsen
2017/77 20170426 26.04.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Anita Marie Berget
2017/77 20170426 26.04.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Inger Kristina Olsson
2017/593 20170425 25.04.2017 Inngående brev INNLANDET 110-REGION - INFORMASJON OM FREMDRIFT (3) Hamar kommune
2017/567 20170425 25.04.2017 Inngående brev Ønsker bekreftelse på stedsnavn - Røosen Kartverket
Ingen tilgang 20170425 25.04.2017 Inngående brev Avslag på søknad om tilskudd til Transport for eldre til aktiviteter i Engerdal kommune Helsedirektoratet
2017/181 20170425 25.04.2017 Inngående brev Anmodning om utbetaling av innvilget tilskudd - deltakelse i hjorteviltseminar Engerdal Fjellstyre
2017/293 20170425 25.04.2017 Inngående brev Utvidet jakttid på bever - Rendalen kommune - vedtatt forskrift Rendalen kommune
2017/285 20170425 25.04.2017 Inngående brev Innspill til rapporten "En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemidelformidling" - Anmodning om innspil FFO Hedmkark - Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
2017/190 20170425 25.04.2017 Inngående brev Avklaringer på vedtaket om hogstmeldinger i Engerdal - utsettelse av klagefrist - Bjørnåsmoan - Staupsådalen - Risbakken - Kvemsjøåsen Statskog region Sør-Norge
2017/379 20170425 25.04.2017 Inngående brev Takker JA til tilbudt SFO-plass fra august 2017 Vivian Vestad og Ronny Nesheim
2017/464 20170425 25.04.2017 Inngående brev Risiko- og mulighetsanalyse av eventuelt endret foretakstilhørighet - Kongsvinger sykehus Helse Sør-Øst RFH
2017/584 20170425 25.04.2017 Inngående brev Oppdatering av adressebasen "Opplæring og utdanning i Norge" Pedlex as
2015/262 20170425 25.04.2017 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2017 Knut Henning Jerner
2015/1494 20170424 24.04.2017 Inngående brev Presentasjon av overføringsflyktninger til bosetting i kommunen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2017/393 20170424 24.04.2017 Inngående brev Innvilget tilskudd til oppfølging av akuttmedisinforskriften Helsedirektoratet
2017/583 20170424 24.04.2017 Inngående brev Samtykke på skjøte - Signering og retur Advokat Stein Åge Martinsen
2017/529 20170424 24.04.2017 Inngående brev Oversendelse av manuskart Forsvaret - Hærens Operasjonsstøtteavdeling
2016/1620 20170424 24.04.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - Utslippstillatelse - gnr 161/1/246 - Sundveien 956 TEK Engerdal Ltd.v/Egil Krog
2017/532 20170424 24.04.2017 Inngående brev Søknad - ID 775 - Konsulent 100 % fast *****
2016/1850 20170424 24.04.2017 Inngående brev Anmodning om å oppnevne kommunale skadefellingslag 2017 - 2018 Fylkesmannen i Hedmark
2017/582 20170424 24.04.2017 Inngående brev Høringsnotat - endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften Helse- og omsorgsdepartementet
2017/581 20170424 24.04.2017 Inngående brev Kartlegging og rapportering om bruk av ferdighetsprøve/kartleggingsøvelser i svømming skoleåret 2016/2017 Fylkesmannen i Hedmark
2017/532 20170424 24.04.2017 Inngående brev Søknad - ID 775 - Konsulent 100 % fast *****
2017/532 20170424 24.04.2017 Inngående brev Søknad - ID 775 - Konsulent 100 % fast *****
2017/532 20170424 24.04.2017 Inngående brev Søknad - ID 775 - Konsulent 100 % fast *****
Ingen tilgang 20170424 24.04.2017 Inngående brev Feil plassering av nausttomta i matrikkelkartet - gnr 164/1/88 Statskog SF
2017/393 20170424 24.04.2017 Inngående brev Foreløpig svar - oppfølging av akuttmedisinforskriften Helsedirektoratet
2017/532 20170424 24.04.2017 Inngående brev Søknad - ID 775 - Konsulent 100 % fast *****
2016/30 20170421 21.04.2017 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2017 Bjørn Østby
2017/452 20170421 21.04.2017 Utgående brev Oversendelse av forslag til utlysningstekst - sommerjobbordning for ungdom 15-17 år - 2017 Fagforbundet v/Bjarne Granli m.fl.
2016/1706 20170421 21.04.2017 Inngående brev Bestilling av dunk til restavfall - Engerdalsveien 135 Monica Hyllvang
2017/6 20170421 21.04.2017 Inngående brev Viktig informasjon fra Husbanken Husbanken
2017/579 20170421 21.04.2017 Inngående brev Søk midler til ekstern skolevurdering Utdanningsdirektoratet
Ingen tilgang 20170421 21.04.2017 Utgående brev Ferdigattest - gjenoppføring av gårdssag etter brann (BYA 264 m2) - 163/16 Jonasvollen - Kjell Magne Svendsen Kjell Magne Svendsen
2017/532 20170421 21.04.2017 Inngående brev Søknad - ID 775 - Konsulent 100 % fast *****
2017/467 20170421 21.04.2017 Inngående brev Søknad - ID 772 - Rektor i kulturskolen *****
2017/441 20170421 21.04.2017 Inngående brev Søknad - ID 771 - Personalkonsulent *****
2017/441 20170421 21.04.2017 Inngående brev Søknad - ID 771 - Personalkonsulent *****
2016/1490 20170421 21.04.2017 Utgående brev Fullstendighetserklæring 2016 - signert Frank Müller
2017/328 20170421 21.04.2017 Inngående brev Offentlig høring - høringssvar Ole Opseth og Synne Guro Haugseng m.fl.
2015/1634 20170421 21.04.2017 Utgående brev Referat fra forberedende møte med RIVA *****
Ingen tilgang 20170421 21.04.2017 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av tilbygg til fritidsbolig (BRA 43 m2) - 164/1/54 Fjellgutua 125, Fjellgutusjøen - Einar Rønnes Einar Rønnes
2016/1719 20170421 21.04.2017 Inngående brev Kvalitetssikring av KOSTRA-rapporteringen - purring for skjema med frist 16.02.17 - Engerdal kommune Statistisk sentralbyrå
2017/256 20170421 21.04.2017 Inngående brev Innkalling til møte i Regionrådet for Sør-Østerdal 27.04.17 Fylkesdirektøren
2016/30 20170421 21.04.2017 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2017 Ketil Engen
2017/424 20170421 21.04.2017 Inngående brev Søknad - ID 770 - Rektor *****
2017/278 20170420 20.04.2017 Utgående brev Svar vedr - Oversendelse for uttalelse - Søknad om fradeling/matrikulering av brygger og pakkhus ved Revlingen fra gnr 163/1 - AS Fæmund Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia
2017/564 20170420 20.04.2017 Utgående brev Anmodning om uttalelse - Søknad om skjenkebevilling - Fjellvang Drevsjø - 29.04.2017 Lensmannen i Engerdal m.fl.
2017/24 20170420 20.04.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Mona Gresli
2016/1620 20170420 20.04.2017 Utgående brev Melding om vedtak - godkjenning av søknad om dispensasjon - oppføring av tilbygg til fritidsbolig samt nytt avløpsanlegg - 161/1/246 Sundveien 956, Sølenstua Stein Stormoen
Ingen tilgang 20170420 20.04.2017 Utgående brev Melding om vedtak - godkjenning av søknad om midlertidig dispensasjon - bruksendring fra fritidsbolig til bolig - 165/15/61 Fabbrotjønnveien 10, Femund Villmarksgrend Curt Husfloen
2017/74 20170420 20.04.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for underskrift Silje Knutsen
2017/74 20170420 20.04.2017 Utgående brev Anmodning om politiattest Silje Knutsen
2017/424 20170420 20.04.2017 Inngående brev Søknad - ID 770 - Rektor *****
2017/421 20170420 20.04.2017 Utgående brev Oversendelse av vedtekter for Femundsfondet og næringsfondet og delegasjonsreglement for Engerdal kommune Hedmark Revisjon IKS
2017/405 20170420 20.04.2017 Inngående brev Søknad - ID 769 - Lærerstillinger - Engerdal barne- og ungdomsskole *****
2017/532 20170420 20.04.2017 Inngående brev Søknad - ID 775 - Konsulent 100 % fast *****
2017/568 20170420 20.04.2017 Inngående brev Interpellasjon til kommunestyret 20.04.17 - MOT tilbake på sakskartet Jo-Gaute Åsgård
2017/532 20170420 20.04.2017 Inngående brev Søknad - ID 775 - Konsulent 100 % fast *****
2017/576 20170420 20.04.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg driftsbygning Johan Gjessing
2017/572 20170420 20.04.2017 Inngående brev Åpenhetsrapport 2016 Hedmark Revisjon IKS
2017/573 20170420 20.04.2017 Inngående brev Kompensasjonsoppgave for merverdiavgift - 1. termin 2017 - revisors beretning Hedmark Revisjon IKS
2017/575 20170420 20.04.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak og utslippssøknad - gnr 14/59 Engerdalssætra Norconsult AS
2017/472 20170420 20.04.2017 Utgående brev Svar - Engerdal kommune - nominert som en av ti kommuner til prisen " Norges musikkommune 2017 " Norsk Musikkråd
2016/300 20170420 20.04.2017 Inngående brev Søknad om barnehageplass Adem Sawsen Mahmoud og Hag Mahmoud Anwer
2016/1928 20170420 20.04.2017 Inngående brev Søknad om tilskudd til etablering av egen bedrift Kristin Hanssen
2016/1486 20170420 20.04.2017 Inngående brev Utbetalingsanmodning - tilskudd 2017 Destinasjon Femund Engerdal
2017/574 20170420 20.04.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av tilbygg fritidsbolig - gnr 14/74/21 - Nordskarven 31 Berit Bjørlo
2016/522 20170420 20.04.2017 Inngående brev Utlysning av midler 2017 - Støtte til videreutdanning i barnevernfaglig veiledning Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
2016/300 20170420 20.04.2017 Inngående brev Søknad om barnehageplass Gule Al-Abbas og Ibrahim Nobar Abdullah
2017/441 20170420 20.04.2017 Inngående brev Søknad - ID 771 - Personalkonsulent *****
2016/1831 20170420 20.04.2017 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2017 Lage Trangsrud
Ingen tilgang 20170420 20.04.2017 Utgående brev Underretting om oppmåling av eksisterende eiendommer - gnr 48/9, 48/19 og 48/22 - Sylen Olle og Hjördis Eklund
2017/552 20170420 20.04.2017 Utgående brev Barnehageønske Othilie Jo m.fl.
2017/405 20170420 20.04.2017 Inngående brev Søknad - ID 769 - Lærerstillinger - Engerdal barne- og ungdomsskole *****
2017/441 20170420 20.04.2017 Inngående brev Søknad - ID 771 - Personalkonsulent *****
2017/441 20170420 20.04.2017 Inngående brev Søknad - ID 771 - Personalkonsulent *****
2017/467 20170420 20.04.2017 Inngående brev Søknad - ID 772 - Rektor i kulturskolen *****
2017/532 20170420 20.04.2017 Inngående brev Søknad - ID 775 - Konsulent 100 % fast *****
2017/393 20170420 20.04.2017 Inngående brev Melding om mottatt brev Helsedirektoratet
2017/156 20170420 20.04.2017 Utgående brev Klagen gis ikke oppsettende virkning ADVOKATFIRMAET JOHNSRUD & CO AS
2017/512 20170420 20.04.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av tilbygg til fritidsbolig (BRA 10 m2) - 14/74/32 Østfjellveien 591, Engerdal Østfjell - delområde H3 - Asbjørn Larsen Asbjørn Bernhard Larsen
2017/508 20170420 20.04.2017 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - riving og gjenoppføring av uthus etter brann (BRA 84 m2) - 164/2 Femundveien 3582, Elgå - Torfinn Slettvoll ØSTERDALEN BYGGESERVICE AS
Ingen tilgang 20170420 20.04.2017 Utgående brev Underretting om oppmåling av eksisterende eiendommer - gnr 48/9, 48/19 og 48/22 - Sylen Eva Gullingsrud og Magne Gullingsrud m.fl.
2017/572 20170420 20.04.2017 Inngående brev Årsregnskap og årsberetning 2016 Hedmark Revisjon IKS
2017/29 20170420 20.04.2017 Inngående brev Søknad om støtte til aktivitet Lymfekreftforeningen
2017/370 20170419 19.04.2017 Inngående brev Tilbakemelding på varselmeldt søknad av 05.04.2017 Karin Danielsson
2017/564 20170419 19.04.2017 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Fjellvang Drevsjø - Revy med påfølgende fest - 29.04.2017 DREVSJØ OMEGN VEL
2016/292 20170419 19.04.2017 Inngående brev Orientering om tinglysing Nord-Østerdal Jordskifterett
2017/542 20170419 19.04.2017 Utgående brev Svar - Skjenkebevilling - Sevendals Minneløp - Skogtun Sømådalen - 21. og 22. april 2017 Grete og Odd Sømåen
2017/525 20170419 19.04.2017 Inngående brev Søknad - ID 774 - Logoped 20 % fast *****
2017/565 20170419 19.04.2017 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport til isfiskevann - 10.04.2017 - 31.12.2017 Gøril Bjørgan Haugen
2017/229 20170419 19.04.2017 Inngående brev Takker JA til tilbud om sommerjobb ved hjemmebaserte tjenester sommeren 2017 Kristine Nordsveen
2017/370 20170419 19.04.2017 Inngående brev Tilbakemelding på brev datert 5. april 2017 Ole Jonny Kolbu
2017/338 20170419 19.04.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan A-F område i Engerdal Østfjell - Opprette en ekstra tomt - gnr 14/15 Engerdal Østfjell AS
2017/136 20170419 19.04.2017 Inngående brev Bjørnåsmoen slambehandling - Engerdal kommune - Egenrapportering av 2016-data for slambehandlingsanlegg - Tilbakemelding på virksomhetens rapport Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen
2017/231 20170419 19.04.2017 Inngående brev Takker JA til tilbud om ferievikar ved kjøkkenet på Engerdal sykehjem sommeren 2017 Åse-Britt Østmo
2017/441 20170419 19.04.2017 Inngående brev Søknad - ID 771 - Personalkonsulent *****
2017/86 20170418 18.04.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - gnr 1/13 - Engerdalsveien 395 - Hylleråsen Åse Nordhaug og Hans Erik Ransted
2017/569 20170418 18.04.2017 Inngående brev Innmelding til SFO *****
2017/563 20170418 18.04.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - Nybygg fritidsbolig - gnr 14/464 - Olabrenna Femund Hytter AS
2017/489 20170418 18.04.2017 Inngående brev Søknad om plass i barnehage *****
2017/441 20170418 18.04.2017 Inngående brev Søknad - ID 771 - Personalkonsulent *****
2017/532 20170418 18.04.2017 Inngående brev Søknad - ID 775 - Konsulent 100 % fast *****
2017/532 20170418 18.04.2017 Inngående brev Søknad - ID 775 - Konsulent 100 % fast *****
2017/405 20170418 18.04.2017 Inngående brev Søknad - ID 769 - Lærerstillinger - Engerdal barne- og ungdomsskole *****
2017/370 20170418 18.04.2017 Inngående brev Tilbakemelding/Your Letter Simon-Andreas In Albon
2017/206 20170418 18.04.2017 Inngående brev Innkalling til generalforsamling 04.05.17 - Eidsiva Energi AS Eidsiva Energi AS
2016/1513 20170418 18.04.2017 Inngående brev Klage på vedtak om eiendomsskatt på Djupdalen massetak - gnr 510/11/0/0 Per Joar Kvilten
2015/307 20170418 18.04.2017 Inngående brev Videreutdanning for ansatte og ledere i PPT - resultat av søknadsbehandlingen Utdanningsdirektoratet
2017/467 20170418 18.04.2017 Inngående brev Søknad - ID 772 - Rektor i kulturskolen *****
2017/467 20170418 18.04.2017 Inngående brev Søknad - ID 772 - Rektor i kulturskolen *****
2017/532 20170418 18.04.2017 Inngående brev Søknad - ID 775 - Konsulent 100 % fast *****
2017/393 20170418 18.04.2017 Inngående brev Ikke godkjent søknad om tilskudd til oppfølging av akuttmedisinforskriften Helsedirektoratet
2017/559 20170418 18.04.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 14/463 - Lykkestaven 25 Femund Hytter AS
2017/405 20170418 18.04.2017 Inngående brev Søknad - ID 769 - Lærerstillinger - Engerdal barne- og ungdomsskole *****
2017/441 20170418 18.04.2017 Inngående brev Søknad - ID 771 - Personalkonsulent *****
2017/532 20170418 18.04.2017 Inngående brev Søknad på stilling som konsulent *****
2017/556 20170412 12.04.2017 Inngående brev Søknad om bruk av båt med utenbords motor for transport av bagasje/utstyr mellom sjøen og hytte/seter - Gutulisetra - 14.06.2017-16.06.2017 Thore Joten
2017/122 20170412 12.04.2017 Inngående brev Takker nei til tilbud om lærlingeplass - helsefagarbeider Nina Lillestu
2017/441 20170412 12.04.2017 Inngående brev Søknad - ID 771 - Personalkonsulent *****
2017/553 20170412 12.04.2017 Inngående brev Kopi av søknad om kjøring med landbrukstraktor til Munkbetsetra Sæming Hole jr.
2017/553 20170412 12.04.2017 Inngående brev Søknad om barmarkskjøring sommeren 2017 Rendalen Fjellstyre
2017/392 20170412 12.04.2017 Inngående brev Sjenkebevilling og nye vakter - fest Foreningen Framnes 12.04.17 Tor Erik Skramstad
2017/555 20170412 12.04.2017 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - gnr 164/16, 164/45 og 164/52 Advokatfirmaet Jonassen AS
2017/557 20170412 12.04.2017 Inngående brev Søknad om ledsagerbevis *****
2016/1336 20170412 12.04.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Klarlegging av eksisterende grenser, gnr 164/50 i Engerdal kommune Statens Vegvesen region øst
2016/1336 20170412 12.04.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Klarlegging av eksisterende grenser, gnr 164/50 i Engerdal kommune STATSKOG SF
2016/1336 20170412 12.04.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Klarlegging av eksisterende grenser, gnr 164/50 i Engerdal kommune Per Arne Røsten
2015/1394 20170412 12.04.2017 Inngående brev Klage fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag - bruksendring fra skogshusvær til fritidsbebyggelse - gnr 165/1 og gnr 163/1 Fylkesmannen i Hedmark
2016/1336 20170412 12.04.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Klarlegging av eksiterende grenser, gnr 164/50 164/50 i Engerdal kommune Gunnar Elgaaen
2017/447 20170411 11.04.2017 Utgående brev Melding om vedtak - tilskudd til avløsning ved sykdom *****
2017/393 20170411 11.04.2017 Inngående brev Oppfølging av akuttmedisinforskriften Fylkesmannen i Hedmark
Ingen tilgang 20170411 11.04.2017 Inngående brev Endringer i kommunestrukturen - proposisjon til stortinget - Proposisjon 96 S Det Kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartement
2017/447 20170411 11.04.2017 Utgående brev Melding om vedtak - tilskudd til avløsning ved sykdom *****
2017/549 20170411 11.04.2017 Inngående brev Endringer i ekteskapsloven og bostøtteloven m.m - oppgaveoverføring til kommunene - og lov om overføring av ansvar for kollektivtransport - Proposisjon 96 S Det Kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartement
2017/550 20170411 11.04.2017 Inngående brev Informasjon - tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner - invitasjon til å søke om midler for 2018 Satens Vegvesen
2017/551 20170411 11.04.2017 Inngående brev Informasjon - ordninger helgeavlastning - særavtale Fagforbundet
2017/552 20170411 11.04.2017 Inngående brev Ønske om barnehagetilbud i Sømådalen fra høsten 2018 Othilie Jo
2017/276 20170411 11.04.2017 Inngående brev Anmodning om bekreftelse på konsesjonsfrihet - gnr 161/1/94 Advokatfirmaet Consensus ANS
2016/1131 20170410 10.04.2017 Utgående brev Svar på søknad om konsesjon på erverv av eiendommen Nymoen søndre Gnr 161 Bnr 44 Karin Rusten
2017/542 20170410 10.04.2017 Inngående brev Uttalelse - skjenkebevilling Sevendals minneløp, Sømådal 21.04 - 22.04.2017 Sosialtjenesten v/Arnstein Kjelstad
2017/542 20170410 10.04.2017 Inngående brev Uttalelse - skjenkebevilling Sevendals minneløp, Sømådal 21.04 - 22.04.2017 , ref. 2017/542 Lensmannen i Engerdal
2017/190 20170410 10.04.2017 Utgående brev Meling om vedtak: Hogst i vernskog - Bjørnåsmoan - Statskog SF STATSKOG SF
2017/192 20170410 10.04.2017 Utgående brev Melding om vedtak: Hogst i vernskog - Risbakken - Statskog SF STATSKOG SF
2017/323 20170410 10.04.2017 Utgående brev Meling om vedtak: Motorferdsel i utmark § 6 - Knut Eggen Knut Jarle Eggen
2015/1634 20170410 10.04.2017 Utgående brev Avløpsanlegg Engerdal Østfjell - invitasjon til informasjonsmøte og befaring AQUAPARTNER AS m.fl.
2017/188 20170410 10.04.2017 Utgående brev Melding om vedtak: Hogst i vernskog - Staupådalen - Statskog SF STATSKOG SF
2017/189 20170410 10.04.2017 Utgående brev Melding om vedtak: Hogst i vernskog - Kvemsjøåsen - Statskog SF STATSKOG SF
2017/532 20170410 10.04.2017 Inngående brev Søknad - ID 775 - Konsulent 100 % fast *****
Versjon:5.2.00