eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/1161 20200402 02.04.2020 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling - kjøkkenassistent Fjellheimen Leirskole Monica Nilsen ENGERDAL_PROD
2020/1157 20200402 02.04.2020 Inngående brev Frivillig vern av skog - melding om oppstart av verneprosesser Fylkesmannen i Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/493 20200402 02.04.2020 Inngående brev Uttak av jerv i Svahken sijte Svahken Sjite ENGERDAL_PROD
2020/837 20200402 02.04.2020 Inngående brev Referat (utkast) ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 01.04.20 Sykehuset Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/1156 20200402 02.04.2020 Inngående brev Høring - forslag til alternativ regulering av pasientforløp i spesialisthelsetjenesten - utsatt høringsfrist Helse- og omsorgsdepartementet ENGERDAL_PROD
2020/672 20200402 02.04.2020 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling - ferievikar institusjon Tuva Joten Søndmør ENGERDAL_PROD
2020/106 20200402 02.04.2020 Utgående brev Nytt svar på - spørsmål til mottatte skjemaer Statskog SF ENGERDAL_PROD
2020/1152 20200402 02.04.2020 Utgående brev Melding om registrering i matrikkelen Kari Sæther ENGERDAL_PROD
2020/1155 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for kjøring til isfiskevann - 2020 Bjørn Lien ENGERDAL_PROD
2020/1128 20200402 02.04.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - 40 % stilling - 6559 Eiendomsskattekonsulent - Plan, næring og teknikk Liv Bentzen ENGERDAL_PROD
2020/1119 20200402 02.04.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Tilkallingsvikar - Forebyggende enhet og Institusjon - 26.03.2020 - 25.08.2020 Irja Lucie Danielsen ENGERDAL_PROD
2020/1138 20200402 02.04.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Tilkallingsvikar - Forebyggende rehabilitering - 27.03.2020 - 26.09.2020 Mari Kristin Svendsen ENGERDAL_PROD
2020/575 20200402 02.04.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad - virksomhetsleder 100 % fast stilling - Interne tjenester Hilde Lystad Myrvold m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/1155 20200402 02.04.2020 Utgående brev Melding om mangler i søknad om motorferdsel Bjørn Lien ENGERDAL_PROD
2020/974 20200402 02.04.2020 Inngående brev Svar på høring - revidering av forskrift om snøscooterløyper i Engerdal Aina Søbak ENGERDAL_PROD
2020/672 20200402 02.04.2020 Utgående brev Tilbud om stilling - ferievikar sommer 2020 - Helse og velferd - Barnebolig Kristin Kjølvang ENGERDAL_PROD
2020/106 20200402 02.04.2020 Utgående brev Ny endring av eiendomsskatt for gbnr 162/1/138 Else Marie Moberg m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/1155 20200402 02.04.2020 Inngående brev Melding om mangler i søknad om motorferdsel Björn Lien ENGERDAL_PROD
2020/1155 20200402 02.04.2020 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark etter §5b Bjørn Lien m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/1095 20200402 02.04.2020 Inngående brev Hogst avventes GLOMMEN-MJOSEN - Øyvind Sørlie ENGERDAL_PROD
2020/1054 20200402 02.04.2020 Inngående brev Vedtak om avregistrering av kjøretøy med kjennemerke VT 6884 STATENS VEGVESEN ENGERDAL_PROD
2020/1160 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - Oppretting/endring av matrikkelenhet - gbnr 6/139 Storkjølen Jordsameie v/Per Olav Opgård ENGERDAL_PROD
2020/138 20200402 02.04.2020 Utgående brev Etablering av snøscooterled til Engerdal kommunegrense - forespørsel om mulig etablering av trase til Snerta Rendalen kommune ENGERDAL_PROD
2020/1046 20200402 02.04.2020 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Runnomforum 2020 - Lokalet Framnes - Lørdag 18. april 2020 Runnomforum 2020 v/Sigrid Stubsveen ENGERDAL_PROD
2020/960 20200402 02.04.2020 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Elgå samfunnshus 8. april 2020 Elgå Vel v/Katrine Røsten ENGERDAL_PROD
2020/987 20200402 02.04.2020 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Konsert - Haugland Kafé - 8. april 2020 HAUGLAND v/Anne Grete Stubsveen ENGERDAL_PROD
2020/575 20200402 02.04.2020 Utgående brev Tilbud om stilling - virksomhetsleder 100 % fast ansettelse - Interne tjenester Toril Storsnes ENGERDAL_PROD
2020/542 20200402 02.04.2020 Inngående brev Innhenting av opplysninger Interkommunalt samarbeid Trysil og Engerdal ENGERDAL_PROD
2020/742 20200402 02.04.2020 Inngående brev Innhenting av opplysninger Interkommunalt samarbeid Trysil og Engerdal ENGERDAL_PROD
2020/809 20200402 02.04.2020 Inngående brev Innhenting av opplysninger Interkommunalt samarbeid Trysil og Engerdal ENGERDAL_PROD
2020/865 20200402 02.04.2020 Inngående brev Innhenting av opplysninger Interkommunalt samarbeid Trysil og Engerdal ENGERDAL_PROD
2020/989 20200402 02.04.2020 Inngående brev Foreløpig svar på søknad om motorferdsel Håkan Fredheim ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200402 02.04.2020 Inngående brev Tiltakspakke fra Stortinget Maskinetreprenørenes Forbund v/Leiv Peter Blakstad ENGERDAL_PROD
2020/71 20200402 02.04.2020 Inngående brev Forlenget høringsfrist for NOU 2019:26 til 15. mai 2020 Helse- og omsorgdepartementet ENGERDAL_PROD
2020/421 20200402 02.04.2020 Utgående brev Redegjørelse for bruk av prosjektmidler - fricamping ENGERDAL FJELLSTYRE ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200401 01.04.2020 Inngående brev Retningslinje for ordinær pasienttransport med mistenkt og bekreftet koronasmitte (Covid 19) Helsedirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/1151 20200401 01.04.2020 Inngående brev Tilskudd til digitale læremidler Utdanningsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/324 20200401 01.04.2020 Inngående brev Revisjonsuttalelse psykisk utviklingshemming - telling 01.01.2020 Hedmark Revisjon IKS ENGERDAL_PROD
2020/63 20200401 01.04.2020 Inngående brev Vedrørende valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 2021-2024 Innlandet politidistrikt ENGERDAL_PROD
2020/103 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad om miniabonnement - gbnr 14/137 - Engerdalsveien 2031 Olav Sande ENGERDAL_PROD
2020/672 20200401 01.04.2020 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling - institusjon Mona Lindell ENGERDAL_PROD
2020/1047 20200401 01.04.2020 Inngående brev Vedrørende svarbrev på fritak om eiendomsskatt - ønsker økonomisk støtte til næringslivet grunnet korona viruset Femund Fjellstue v/ Tone Eriksen ENGERDAL_PROD
2020/1131 20200401 01.04.2020 Utgående brev Kartlegging sengeplasser Fylkesmannen i Innlandet - beredskap ENGERDAL_PROD
2020/1101 20200401 01.04.2020 Utgående brev Ferdigattest - fritidsbolig - gbnr 14/519 Ingeniørsvingen 17, Engerdalsætra hytteområde Femund Hytter AS ENGERDAL_PROD
2020/1148 20200401 01.04.2020 Inngående brev Kopi av brev fra Innlandet fylkeskommune til NMBU v/ Atle Rustadbakken av 30.03.2020 - Fisketillatelse i Mjøsa, Randsfjorden, Engeren, Sølensjøen og Femunden, Innlandet fylke, 2020-2021 Innlandet fylkeskommune ENGERDAL_PROD
2020/188 20200401 01.04.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Jorunn Sømåen ENGERDAL_PROD
2020/672 20200401 01.04.2020 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling - ferievikar renhold Hanne Siri Lystad Myrvold ENGERDAL_PROD
2020/1149 20200401 01.04.2020 Inngående brev Egenerklæringer om konsesjonsfrihet Bente Rismoen Sjaatil og Tom Sjaatil ENGERDAL_PROD
2020/584 20200401 01.04.2020 Utgående brev Svar på søknad - Brukerstyrt personlig assistent - Bolig Sømådalen Ola Engerbakk m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/1150 20200401 01.04.2020 Utgående brev Melding om registrering i matrikkelen Kari Hornsletten ENGERDAL_PROD
2020/1152 20200401 01.04.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Kari Sæther ENGERDAL_PROD
2020/1153 20200401 01.04.2020 Inngående brev Påkobling av avløp fra gbnr 165/210 til kommunalt avløpsnett Fredheim Transport ANS ENGERDAL_PROD
2020/13 20200401 01.04.2020 Inngående brev Ajourført gjennomføringsplan og underskrevet søknad om ansvarsrett Byggeplan v/André Lianger ENGERDAL_PROD
2020/1149 20200401 01.04.2020 Utgående brev Melding om registrering i matrikkelen Bente Rismoen Sjaatil ENGERDAL_PROD
2020/1150 20200401 01.04.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Kari Hornsletten ENGERDAL_PROD
2020/92 20200401 01.04.2020 Utgående brev Innsending av regnskap 2019 samt budsjett 2020 for Fjellheimen Leirskole FYLKESMANNEN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/672 20200401 01.04.2020 Utgående brev Svar på søknad - ferievikarer sommer 2020 - Helse og velferd Bernt-Andre Nergård m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/1134 20200401 01.04.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Linn Emilie Sundet ENGERDAL_PROD
2020/571 20200401 01.04.2020 Inngående brev Utregning bruksareal (BRA) Femundhytter ENGERDAL_PROD
2020/1127 20200401 01.04.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Emil Standal Clementz ENGERDAL_PROD
2020/974 20200331 31.03.2020 Inngående brev Svar på høring - revidering av forskrift om snøskuterløyper i Engerdal kommune Statskog SF ENGERDAL_PROD
2020/672 20200331 31.03.2020 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling - ferievikar vaskeriet Marianne Odden ENGERDAL_PROD
2020/622 20200331 31.03.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogiske hjelp etter barnehageloven PPT Trysil og Engerdal ENGERDAL_PROD
2020/131 20200331 31.03.2020 Inngående brev Styreprotokoll 16.3.2020 - Midt- Hedmark brann- og redningsvesen IKS Midt- Hedmark brann- og redningsvesen IKS ENGERDAL_PROD
2020/601 20200331 31.03.2020 Inngående brev Hedmark Revisjon IKS - innkalling til styremøte 03.04.2020 Hedmark Revisjon IKS ENGERDAL_PROD
2020/672 20200331 31.03.2020 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling - ferievikar institusjon og hjemmetjenesten Linda Sundal ENGERDAL_PROD
2020/1145 20200331 31.03.2020 Inngående brev 20/1243 Høring - kompetanse i barnevernet, varsling til fornærmede og etterlatte, og regulering av bruk av sakkyndige i barnevernet Barne- og familiedepartementet ENGERDAL_PROD
2020/672 20200331 31.03.2020 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling - ferievikar hjemmetjenesten Linnea S. Nordli ENGERDAL_PROD
2020/1144 20200331 31.03.2020 Inngående brev Høring - rammevilkår for private tjenesteytere i barnevernet Barne- og familiedepartementet ENGERDAL_PROD
2020/527 20200331 31.03.2020 Inngående brev KOSTRA - prøverapportering regnskap per 1. kvartal 2020 SSB ENGERDAL_PROD
2020/1143 20200331 31.03.2020 Inngående brev Nedsettelse av arbeidsgruppe - Stortingsmelding 15 - Leve hele livet Eldrerådet i Engerdal v/ Liv Johanne Næsheim ENGERDAL_PROD
2020/672 20200331 31.03.2020 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling - ferievikar barnebolig Arne Lia Hovde ENGERDAL_PROD
2020/6 20200331 31.03.2020 Utgående brev Oversendelse ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2020/131 20200331 31.03.2020 Inngående brev Innkalling og sakspapirer til representantskapsmøte - 27.04.2020 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen ENGERDAL_PROD
2020/1033 20200331 31.03.2020 Utgående brev Melding om vedtak skoleskyss Annbjørg Nesheim ENGERDAL_PROD
2020/660 20200331 31.03.2020 Utgående brev Kontantstøtterapportering mars 2020 NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN ENGERDAL_PROD
2020/1128 20200331 31.03.2020 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling Liv Bentzen ENGERDAL_PROD
2020/672 20200331 31.03.2020 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling - ferievikar institusjon Åse Kjølvang ENGERDAL_PROD
2020/672 20200331 31.03.2020 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling - ferievikar barnebolig Emma Stormo Andersson ENGERDAL_PROD
2020/974 20200331 31.03.2020 Inngående brev Svar på høring - revidering av forskrift om snøscooterløyper i Engerdal kommune Statens vegvesen ENGERDAL_PROD
2020/891 20200331 31.03.2020 Utgående brev Dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsen - Femund jakt og fugelhundskole FEMUND JAKT OG FUGLEHUNDSKOLE KNUT ØSTMO ENGERDAL_PROD
2020/935 20200331 31.03.2020 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark etter §6 ENGERDAL FJELLSTYRE ENGERDAL_PROD
2020/793 20200331 31.03.2020 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark etter § 6 Svein Olav Angard Hovde ENGERDAL_PROD
2020/1020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Godkjenning av søknad om matrikulering med utsatt oppmålingsforretning - 2 matrikkelenheter fra gbnr 14/59 - Mårfella 25 og 31 Engerdal kommune ENGERDAL_PROD
2020/99 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad om permisjon May Pettersen ENGERDAL_PROD
2020/1035 20200331 31.03.2020 Utgående brev Midlertidig svar på søknad om fradeling -Gbnr 2/1/0 -Rødalen - Marit A. og Jan Søgård Jan Søgård m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/1133 20200331 31.03.2020 Utgående brev Søknad om kommunalt VO-tilskudd 2019 NORGES MUSIKKORPS FORBUND INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/26 20200331 31.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på f.sak 57/2020 - vedrørende avslag på søknad om dispensasjon for boligbygging ved Vurrusjøen Camilla Zakrisson og Preben Løvli ENGERDAL_PROD
2020/609 20200331 31.03.2020 Inngående brev Vann og avløpsavgift - ikke i henhold til kontrakt Per Halvorsen ENGERDAL_PROD
2020/1147 20200331 31.03.2020 Utgående brev Utvikling av Sør samisk kulturformidling i Engerdal ELGÅ REINBEITEDISTRIKT ENGERDAL_PROD
2020/1076 20200331 31.03.2020 Utgående brev Ferdigattest - fritidsbolig - gbnr 14/516 Ingeniørsvingen 11, Engerdalsætra hytteområde Femund Hytter AS ENGERDAL_PROD
2020/672 20200331 31.03.2020 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling - ferievikar institusjon og hjemmetjenesten Efrem Habte Mekonen ENGERDAL_PROD
2020/424 20200331 31.03.2020 Utgående brev Godkjenning av deling av parsell på inntil 1 daa fra landbrukseiendommen Buvika 14 Gnr 162 Bnr 21 Inge Sæther ENGERDAL_PROD
2020/239 20200330 30.03.2020 Inngående brev Utvidet frist for høring om vurdering og eksamen - ny frist 21.04.2020 Utdanningsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200330 30.03.2020 Inngående brev Orientering om midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen - under utbruddet av covid-19 Helse- og omsorgsdepartementet ENGERDAL_PROD
2020/1136 20200330 30.03.2020 Inngående brev Høringsbrev - forslag til midlertidig forskrift om byggverk for innkvartering av asylsøkere som følge av Covid-09 - frist 22.03.2020 Justis- og beredskapsdepartementet ENGERDAL_PROD
2020/493 20200330 30.03.2020 Inngående brev Kopi av epost til Miljødirektoratet - ekstraordinært uttak av jerv, og andre rovdyr i Femundsmarka Svahken Sjite ENGERDAL_PROD
2020/974 20200330 30.03.2020 Inngående brev Uttalelse til høring - revidering av forskrift om snøscooterløyper i Engerdal kommune Svahken Sjite ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200330 30.03.2020 Inngående brev Veiledning om rettsgrunnlag for bruk av tvang mm - smittevern - COVID-19 Helsedirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200330 30.03.2020 Inngående brev Revidert rutine for fordeling av smittevernutstyr Helsedirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innrapportering av dødsfall og dødsårsaker til Folkehelseinstituttet - COVID-19-pandemien Folkehelseinstituttet ENGERDAL_PROD
2020/672 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om ferievikariat - Helse og velferd - Nilstrøa ***** ENGERDAL_PROD
2020/63 20200330 30.03.2020 Inngående brev Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 Innlandet fylkeskommune ENGERDAL_PROD
2020/614 20200330 30.03.2020 Inngående brev Møteinnkalling - 03.04.2020 Engerdal Fjellstyre ENGERDAL_PROD
2020/1112 20200330 30.03.2020 Inngående brev Vedrørende pris for leie av vannmåler Marianne Borge ENGERDAL_PROD
2020/1025 20200330 30.03.2020 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 2 - uke 13 - Koronavirus / Coronavirus - landbruks- og miljøforvaltningen FYLKESMANNEN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/584 20200330 30.03.2020 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling - brukerstyrt personlig assistent Sunniva Joten Langsjøvold ENGERDAL_PROD
2020/1135 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Femundhytter ENGERDAL_PROD
2020/1137 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om alminnelig serveringsbevilling - 2020-2023 JOHNSGÅRD TURISTSENTER AS ENGERDAL_PROD
2020/672 20200330 30.03.2020 Utgående brev Tilbud om stilling - ferievikar sommer 2020 - Helse og velferd - Kjøkkenet Lill Kristin Nymoen ENGERDAL_PROD
2020/672 20200330 30.03.2020 Utgående brev Tilbud om stilling - ferievikar sommer 2020 - Helse og velferd - Renhold Hanne Siri Lystad Myrvold m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/672 20200330 30.03.2020 Utgående brev Tilbud om stilling - ferievikar sommer 2020 - Helse og velferd - Vaskeri Marianne Odden ENGERDAL_PROD
2020/6 20200330 30.03.2020 Inngående brev Godkjenning ***** ***** ENGERDAL_PROD
2020/1071 20200330 30.03.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Tilkallingsvikar - Forebyggende rehabilitering - 23.03.2020 - 22.09.2020 Pernille Kveen ENGERDAL_PROD
2020/672 20200330 30.03.2020 Utgående brev Tilbud om stilling - ferievikar sommer 2020 - Helse og velferd - Legetjenesten Ida Maria Valdal m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/26 20200330 30.03.2020 Utgående brev Oversendelse for uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - opprettelse av eiendom til boligformål - gbnr 165/1 FYLKESMANNEN I INNLANDET m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/974 20200330 30.03.2020 Inngående brev Høring - Revidering av forskrift om snøscooterløyper i Engerdal kommune Mattilsynet ENGERDAL_PROD
2020/672 20200330 30.03.2020 Utgående brev Tilbud om stilling - ferievikar sommer 2020 – Helse og Velferd - hjemmetjenesten Ida V Hagen Jensvoll m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200330 30.03.2020 Inngående brev Opprettholdelse av samfunnsfunksjoner innen avløp og avfallshåndtering FYLKESMANNEN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/1112 20200330 30.03.2020 Inngående brev Leieavgift vannmåler Marianne Borge ENGERDAL_PROD
2020/672 20200330 30.03.2020 Utgående brev Tilbud om stilling - ferievikar sommer 2020 - Helse og velferd - Institusjon Vilde Solbakken m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/979 20200330 30.03.2020 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - riving og oppføring av ny garasje - gbnr 161/24 Sundveien 727, Femundsundet Hein Olav Trettebergstuen ENGERDAL_PROD
2020/672 20200330 30.03.2020 Utgående brev Tilbud om stilling - ferievikar sommer 2020 - Helse og velferd - Institusjon og hjemmetjenesten Efrem Habte Mekonen m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/837 20200330 30.03.2020 Inngående brev Referat (utkast) ekstraordinært OSU-møte Koronavirus - 27.03.2020 Sykehuset Innlandet - Overordnet samarbeidstvalg ENGERDAL_PROD
2020/672 20200330 30.03.2020 Utgående brev Tilbud om stilling - ferievikar sommer 2020 - Helse og velferd - Barnebolig Sigurd Lia Hovde m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/988 20200330 30.03.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Tilkallingsvikar - Oppvekst - Fjellheimen leirskole - 16.03.2020 - 31.12.2020 Lill Kristin Nymoen ENGERDAL_PROD
2020/988 20200330 30.03.2020 Inngående brev Underskrevet KORRIGERT arbeidsavtale - Tilkallingsvikar - Oppvekst - Fjellheimen leirskole - 16.03.2020 - 31.12.2020 Lill Kristin Nymoen ENGERDAL_PROD
2020/1083 20200330 30.03.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vikariat - 100 % stilling - 7451 Barnehagestyrer - Oppvekst - Engerdal barnehage - 01.04.2020 - 31.05.2020 Katrine Skogheim ENGERDAL_PROD
2020/675 20200330 30.03.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Tilkallingsvikar - Oppvekst - Fjellheimen leirskole - 02.03.2020 - 31.08.2020 Liv Østmo ENGERDAL_PROD
2020/1085 20200330 30.03.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vikariat - 80 % stilling - Oppvekst - Engerdal barnehage - 01.04.2020 - 31.05.2020 Oda Østvang ENGERDAL_PROD
2020/1141 20200330 30.03.2020 Inngående brev Utlysning tilskudd plan for friluftslivets ferdselsårer 2020 INNLANDET FYLKESKOMMUNE ENGERDAL_PROD
2020/203 20200330 30.03.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark § 6 - Skjærbekkdalen - Munkbetsetra RENDALEN FJELLSTYRE ENGERDAL_PROD
2020/283 20200330 30.03.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Tilkallingsvikar - Oppvekst - Engerdal barnehage - 01.04.2020 - 31.05.2020 Mari Midtlie ENGERDAL_PROD
2020/1130 20200330 30.03.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Liv Østmo ENGERDAL_PROD
2020/1034 20200330 30.03.2020 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - innkledning av veranda til fritidsbolig - gbnr 165/337 Kopparleden 1006, Drevsjø Arne Brådalen ENGERDAL_PROD
2020/1128 20200330 30.03.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Liv Bentzen ENGERDAL_PROD
2020/510 20200327 27.03.2020 Inngående brev Bekreftelse på endring av anlegg - målepunkt ID 20396351 Eidsiva Nett AS ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200327 27.03.2020 Inngående brev Tiltak for skjerming av helsepersonell som er gravide eller i risikogrupper Helsedirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/1131 20200327 27.03.2020 Inngående brev Kartlegging av nye sengeplasser i kommunale institusjoner i forbindelse med korona - covid 19 Helsedirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/886 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - bruksendring fra fritidsbolig til bolig Edgar Depowski ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200327 27.03.2020 Inngående brev Hastetiltak for å øke tilgjengeligheten til sosiale tjenester i NAV-kontoret Nav ENGERDAL_PROD
2020/100 20200327 27.03.2020 Inngående brev Alkoholomsetning 2019 Femundmat AS ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200327 27.03.2020 Inngående brev Krav til tilrettelagt avdeling - oppdatert informasjon UDI ENGERDAL_PROD
2020/1122 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om forlengelse av fritidsabonnement Kjell Helge Rønning ENGERDAL_PROD
2020/1099 20200327 27.03.2020 Utgående brev Melding om registrering i matrikkelen Marianne J Brostrøm ENGERDAL_PROD
2020/1063 20200327 27.03.2020 Utgående brev Oversendelse av bekreftet grunnbok og matrikkelbrev - gbnr 14/529 - 14/530 - 14/531 og 14/532 Anita Ness ENGERDAL_PROD
2020/581 20200327 27.03.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - 100 % stilling - Lege - Engerdal legesenter - 02.03.2020 - 16.03.2020 Karl Ove Skaanes ENGERDAL_PROD
2020/310 20200327 27.03.2020 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg fritidsbolig - gbnr 162/1/156 Gloføklia vest 25, Gloføklia Martin Strand ENGERDAL_PROD
2020/1121 20200327 27.03.2020 Utgående brev Søknad om midlertidig bruksendring av fritidsbolig til bolig - gbnr 14/346 Orreveien 6, Engerdal østfjell Kristin Løvestad ENGERDAL_PROD
2020/1125 20200327 27.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding til melder Barneverntjenesten Trysil og Engerdal ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200327 27.03.2020 Utgående brev Informasjon om koronavirus på flere språk Innlandet fylkeskommune ENGERDAL_PROD
2020/1124 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 969507269 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/1124 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 983049176 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/1124 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 962084109 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/1124 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 916681135 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/1124 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 998934753 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/1124 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 869890162 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/1124 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 918810242 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/1124 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 917399034 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/1124 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 915704182 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/1124 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 969357291 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/1124 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 969928051 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/1124 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 988162191 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/1124 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 978636764 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/1124 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 990325995 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/1124 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 884760372 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/1124 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 890218342 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/1124 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 992666862 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/1124 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 985838852 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/991 20200327 27.03.2020 Utgående brev Skjenkebevilling 2020 - Femundmat AS FEMUNDMAT AS ENGERDAL_PROD
2020/224 20200327 27.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding angående dispensasjon - bruk av snøskuter til isfiske - motorferdsel i utmark FYLKESMANNEN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/584 20200327 27.03.2020 Utgående brev Tilbud om stilling - Brukerstyrt personlig assistent 100 % vikariat - bolig Sømådalen Sunniva Joten Langsjøvold ENGERDAL_PROD
2020/888 20200327 27.03.2020 Inngående brev Angående spørsmål om eierskap til gapahuk ved Lomtjønna Statskog - Anne Hilde Rønes ENGERDAL_PROD
2020/584 20200327 27.03.2020 Utgående brev Tilbud om stilling - assistent 77 % vikariat - bolig Sømådalen Susanne Ingvarsson ENGERDAL_PROD
2020/432 20200327 27.03.2020 Utgående brev Godkjenning av søknad om nydyrking - gbnr 164/57 - Waldal, Martin Jr. WALDAL MARTIN JR ENGERDAL_PROD
2020/1129 20200327 27.03.2020 Inngående brev Midlertidig nedsatt aksellast 6 tonn på fylkesveg 2176 Sennsjøvegen i Trysil kommune og Engerdal kommune Statens vegvesen ENGERDAL_PROD
2020/766 20200327 27.03.2020 Inngående brev Daniel Mortsensens vinterboplass - Melding om sluttutbetaling Samediggi/Sametinget ENGERDAL_PROD
2020/1126 20200327 27.03.2020 Inngående brev Dekningsstatistikk for arnevaksinasjonsprogrammet 2019 Folkehelseinstituttet ENGERDAL_PROD
2020/1027 20200327 27.03.2020 Inngående brev Kopi av brev til Fylkesmannen i Innlandet - Orientering om Trysil kommunes prioriteringer av tildelte midler til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) for 2020 Trysil kommune ENGERDAL_PROD
2020/584 20200327 27.03.2020 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling - brukerstyrt personlig assistent Susanne Ingvarsson ENGERDAL_PROD
2020/979 20200327 27.03.2020 Inngående brev Kopi av brev til Hein O. Trettebergstuen - svar på nabovarsel Innlandet fylkeskommune, samferdsel - Trafikk og miiljø ENGERDAL_PROD
2020/1059 20200327 27.03.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - 100 % stilling - 9440 Kommunalsjef - Helse og velferd - 01.04.2020-31.05.2020 Andi Cornelia Berndtsson ENGERDAL_PROD
2020/1058 20200327 27.03.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Tilkallingsvikar - Forebyggende rehabilitering - 25.03.2020 - 24.09.2020 Helén B. Ekstrand ENGERDAL_PROD
2020/194 20200327 27.03.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - 100 % stilling - 9451 Leder - Utvikling Bjarne Granli ENGERDAL_PROD
2020/1067 20200327 27.03.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Tilkallingsvikar - Institusjon og forebyggende rehabilitering - 16.03.2020 - 15.09.2020 Nina Lillestu ENGERDAL_PROD
2020/1133 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om kommunalt VO-tilskudd 2019 NORGES MUSIKKORPS FORBUND INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/103 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om miniabonnement - gbnr 14/49 og gbnr 14/216 Åshild Gløtvold ENGERDAL_PROD
2020/1066 20200327 27.03.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Tilkallingsvikar - Legetjenesten - 16.03.2020 - 15.09.2020 Maja Solbakken ENGERDAL_PROD
2020/1132 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 165/332 - Kopparleden 118 Aud Foss Persson og Sune Persson ENGERDAL_PROD
2020/1120 20200326 26.03.2020 Inngående brev Utsatt høringsfrist for nye læreplaner på studieforberedende - Vg2 og Vg3 - frist 15.04.2020 Utdanningsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/1120 20200326 26.03.2020 Inngående brev Skisser til nye læreplaner på studieforberedende – Vg2 og Vg3 - frist for innspill 27.03.2020 Utdanningsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200326 26.03.2020 Inngående brev Vedrørende bygg-, anleggs- og eiendomsnærigen under koronaepedemien Byggenæringens Landsforening ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200326 26.03.2020 Inngående brev Informasjon fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet - koronaepedemien Fylkesmannen i Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/1116 20200326 26.03.2020 Inngående brev Redusering av kommunale avgifter Stefan Nymoen ENGERDAL_PROD
2020/285 20200326 26.03.2020 Inngående brev Revisjonsrapport særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester Hedmark Revisjon IKS ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200326 26.03.2020 Inngående brev Ikke fritak - differensiert beborrettet arbeid UDI ENGERDAL_PROD
2020/578 20200326 26.03.2020 Inngående brev Analyseresultater - 18.03.2020 - 25.03.2020 Synlab as ENGERDAL_PROD
2020/576 20200326 26.03.2020 Inngående brev Analyseresultater - 18.03.2020 - 25.03.2020 Synlab as ENGERDAL_PROD
2020/103 20200326 26.03.2020 Inngående brev Endring av renovasjonsabonnement til miniabonnement - gbnr 14/217 Kjell Finneid ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200326 26.03.2020 Inngående brev Informasjon fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til kommuner - korona Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/1113 20200326 26.03.2020 Inngående brev Ønsker å motta høringer på planstrategi, planprogram og klima- og energiplan Glommen Mjøsen ENGERDAL_PROD
2020/496 20200326 26.03.2020 Inngående brev Midler til utstyr - programmering - frist 15.05.2020 Utdanningsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/310 20200326 26.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på anmodning om tilleggsopplysninger - tilbygg til fritidsbolig - gbnr 162/1/156 -Gloføklia vest 25 Martin Strand ENGERDAL_PROD
2020/1027 20200326 26.03.2020 Inngående brev Kopi av brev til Fylkesmannen i Innlandet - Orientering om Elverum kommunes prioriteringer av tildelte midler til nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) for 2020 Elverum Kommune ENGERDAL_PROD
2020/69 20200326 26.03.2020 Inngående brev Steds- og lokalsamfunnsutvikling i Engerdal kommune - utbetaling Innlandet fylkeskommune ENGERDAL_PROD
2020/964 20200326 26.03.2020 Utgående brev Invitasjon til intervju - kommunalsjef Helse og oppvekst ***** ENGERDAL_PROD
2020/964 20200326 26.03.2020 Utgående brev Invitasjon til intervju - kommunalsjef Helse og oppvekst ***** ENGERDAL_PROD
2020/963 20200326 26.03.2020 Utgående brev Invitasjon til intervju - kommunalsjef Plan/teknikk/næring og Støtte/utvikling ***** ENGERDAL_PROD
2020/963 20200326 26.03.2020 Utgående brev Invitasjon til intervju - kommunalsjef Plan/næring/teknikk og Støtte/utvikling ***** ENGERDAL_PROD
2020/963 20200326 26.03.2020 Utgående brev Invitasjon til intervju - kommunalsjef Plan/næring/teknikk og Støtte/utvikling ***** ENGERDAL_PROD
2020/1047 20200326 26.03.2020 Utgående brev Foreløpig svar på klage på eiendomsskattetakst for eiendom gbnr 15/363/22/0 Kjell Strand ENGERDAL_PROD
2020/324 20200326 26.03.2020 Inngående brev Revisjonsuttalelse psykisk utviklingshemming - rapportering av antall - 01.01.2020 Hedmark Revisjon IKS ENGERDAL_PROD
2020/493 20200326 26.03.2020 Inngående brev Beslutning om uttak av yngling av jerv i Engerdal kommune Miljødirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/472 20200325 25.03.2020 Inngående brev Alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst Utdanningsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/310 20200325 25.03.2020 Inngående brev Angående nabovarsel for tiltak på hytte i Gloføklia - gbnr 162/1/156 Statskog SF ENGERDAL_PROD
2020/1107 20200325 25.03.2020 Inngående brev Forespørsel om trafikksikkerhetsplan og trafikksikkerhet Innlandet fylkeskommune ENGERDAL_PROD
2020/1047 20200325 25.03.2020 Inngående brev Endring fra fritidsbolig til seterbygning - gbnr 165/102 Tore Omang ENGERDAL_PROD
2020/1106 20200325 25.03.2020 Inngående brev Kopi av epost til Destinasjon Femund Engerdal - svar på henvendelse vedrørende topptur Båthusberget Statskog SF ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200325 25.03.2020 Inngående brev Informasjon om koronavirus på flere språk Innlandet fylkeskommune ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200325 25.03.2020 Inngående brev Tilbud om barnehage-/skole fordi du har en samfunnskritisk funksjon UDI ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200325 25.03.2020 Inngående brev Rutinebeskrivelse - nasjonal ordning for fordeling av smittevernutstyr til kommuner i samarbeid med helseforetak Helsedirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/1105 20200325 25.03.2020 Inngående brev Rapport - nødvendige helsetjenester i kommunen - frist 26.03.2020 Fylkesmannen i Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad om fritak fra vedtak om tiltak for å stoppe spredning av Covid-19 - innreise/utreise fra kommunen Miljødirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/766 20200325 25.03.2020 Utgående brev Utfyllende opplysninger Daniel Mortenssons boplass SAMEDIGGI / SAMETINGET ENGERDAL_PROD
2020/1032 20200325 25.03.2020 Inngående brev Statstilskudd for 2020, kap. 0227 post 63 - Statstilskudd til Fjellheimen leirskole FYLKESMANNEN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/1103 20200325 25.03.2020 Utgående brev Avslag på søknad - tilsyn av hytte - mars/april 2020 Jo Ivar Løvseth ENGERDAL_PROD
2020/1094 20200325 25.03.2020 Utgående brev Godkjenning av søknad om matrikulering med utsatt oppmålingsforretning - 2 matrikkelenheter fra gbnr 14/59 - Mårfella 25 og 31 ENGERDAL KOMMUNESKOGER KF ENGERDAL_PROD
2020/837 20200325 25.03.2020 Inngående brev Referat (utkast) ekstraordinært OSU-møte Koronavirus - 25.03.2020 Sykehuset-Innlandet - Overordnet samarbeidsutvalg ENGERDAL_PROD
2020/898 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest AF gruppen - Roy Hopland ENGERDAL_PROD
2020/1103 20200325 25.03.2020 Utgående brev Vedrørende tilsyn med hytte Jo Ivar Løvseth ENGERDAL_PROD
2020/1076 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 14/516 - Ingeniørsvingen 11 - Femund Hytter AS ENGERDAL_PROD
2020/1101 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad om ferdigatteset - gbnr 14/519 - Ingeniørsvingen 17 Femund Hytter AS ENGERDAL_PROD
2020/1108 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 14/518 - Ingeniørsvingen 20 - Femund Hytter AS ENGERDAL_PROD
2020/1103 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til motorferdsel - Tilsyn av hytte i Grøtådalen Femundsmarka Statskog - Anne Hilde Rønes ENGERDAL_PROD
2020/1109 20200325 25.03.2020 Utgående brev Forslag til barnehagerute 2020/2021 Berit Sorkmo m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/1109 20200325 25.03.2020 Inngående brev Barnehageruta Engerdal Kommune - Berit Sorkmo ENGERDAL_PROD
2020/1109 20200325 25.03.2020 Utgående brev Høring - barnehagerute 2020/2021 - SU Engerdal barnehage Line Storsnes m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/1105 20200325 25.03.2020 Utgående brev Rapport - nødvendige helsetjenester i kommunen - frist 26.03.2020 Fylkesmannen i Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/322 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad om barnehageplass Maisa og Dirar Quali ENGERDAL_PROD
2020/1047 20200325 25.03.2020 Utgående brev Fritak fra eiendomsskatt FEMUND FJELLSTUE ANS ENGERDAL_PROD
2020/1110 20200325 25.03.2020 Utgående brev Søknad om tillatelse til klopping STATSKOG DREVSJØ ENGERDAL_PROD
2020/1111 20200325 25.03.2020 Inngående brev Avklaring om skogfond for skogeiere som ikke er MVA-pliktige - endret praksis når det gjelder skattefordel av skogfond for denne gruppen Fylkesmannen i Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/607 20200325 25.03.2020 Utgående brev Endringsoppsigelse av stilling som konsulent ***** ENGERDAL_PROD
2020/605 20200325 25.03.2020 Utgående brev Oppsigelse i 40% stilling som følge av nedbemanning ***** ENGERDAL_PROD
2020/1097 20200325 25.03.2020 Utgående brev Melding om mangler i søknad om motorferdsel John Nygård ENGERDAL_PROD
2020/1052 20200325 25.03.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Glenn Åhrén ENGERDAL_PROD
2020/1100 20200324 24.03.2020 Inngående brev Rapportering av tiltak - utsatte barn og unge - frist 24.03.2020 Fylkesmannen i Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/641 20200324 24.03.2020 Inngående brev Utbetaling av utgifter til jegerprøven 2019 Miljødirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200324 24.03.2020 Inngående brev Trepartssamarbeid - NHO, LO og Innlandet fylkeskommune - støtte til bedrifter og arbeidstakere i denne perioden - covid - 19 Innlandet fylkeskommune ENGERDAL_PROD
2020/502 20200324 24.03.2020 Inngående brev Analyseresultater - 18.03.2020 - 23.03.2020 Synlab as ENGERDAL_PROD
2020/498 20200324 24.03.2020 Inngående brev Analyseresultater - 18.03.2020 - 23.03.2020 Synlab as ENGERDAL_PROD
2020/501 20200324 24.03.2020 Inngående brev Analyseresultater - 18.03.2020 - 23.03.2020 Synab as ENGERDAL_PROD
2020/503 20200324 24.03.2020 Inngående brev Analyseresultater - 18.03.2020 - 23.03.2020 Synlab as ENGERDAL_PROD
2020/505 20200324 24.03.2020 Inngående brev Analyseresultater - 18.03.2020 - 23.03.2020 Synlab AS ENGERDAL_PROD
2020/499 20200324 24.03.2020 Inngående brev Analyseresultater - 18.03.2020 - 23.03.2020 Synlab AS ENGERDAL_PROD
2020/498 20200324 24.03.2020 Inngående brev Analyseresultater - 18.03.2020 - 23.03.2020 Synlab as ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200324 24.03.2020 Inngående brev Oppdatert informasjon fra Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester - prioriterer kritiske samfunnsfunksjoner Finnmark politidistrikt ENGERDAL_PROD
2020/1095 20200324 24.03.2020 Inngående brev Melding om hogst i vernskog - gbnr 14/14 Glommen Mjøsen Skog ENGERDAL_PROD
2020/672 20200324 24.03.2020 Inngående brev Søknad om ferievikariat - Helse og velferd ***** ENGERDAL_PROD
2020/1096 20200324 24.03.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling som byggesaksbehandler Sven Skaaret ENGERDAL_PROD
2020/55 20200324 24.03.2020 Inngående brev Følgebrev til søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Brit Marit Zakrisson ENGERDAL_PROD
2020/1097 20200324 24.03.2020 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for kjøring til isfiskevann - 2020 John Nygård ENGERDAL_PROD
2020/1099 20200324 24.03.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Advokat Jostein Morønning ENGERDAL_PROD
2020/1100 20200324 24.03.2020 Utgående brev Svar på rapportering av tiltak fra Engerdal kommune - sak 2020/3759 Fylkesmannen i Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/988 20200324 24.03.2020 Utgående brev Korrigert arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Lill Kristin Nymoen ENGERDAL_PROD
2020/310 20200324 24.03.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - kle inn overbygd veranda på fritidsbolig Anne Sandbu og Martin Strand ENGERDAL_PROD
2020/974 20200324 24.03.2020 Inngående brev Uttalelse til høring - revidering av forskrift om snøscooterløyper i Engerdal kommune Samediggi/Sametinget ENGERDAL_PROD
2020/819 20200324 24.03.2020 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon for oppføring av gapahuk - gbnr 165/1 - Engerdal FYLKESMANNEN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/1025 20200324 24.03.2020 Inngående brev Nytt rundskriv - spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL - tildeling av midler 2020 FYLKESMANNEN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/1103 20200324 24.03.2020 Inngående brev Søknad om endret trase for kjøring med snøscooter - tilsyn av hytte - mars/april 2020 Jo Ivar Løvseth ENGERDAL_PROD
2020/1102 20200324 24.03.2020 Inngående brev Søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2023 FEMUNDTUNET ENGERDAL_PROD
2020/979 20200324 24.03.2020 Inngående brev SEFRAK-registrert garasje - gbnr 161/ 24 - Sundveien 727 - Femundsundet Innlandet fylkeskommune ENGERDAL_PROD
2020/1104 20200324 24.03.2020 Inngående brev Varsel om oppstart av planarbeid - forslag til planstrategi og planprogram til offentlig ettersyn Trysil kommune ENGERDAL_PROD
2020/690 20200324 24.03.2020 Utgående brev Svar på søknad - ferievikar lærer - sommer 2020 - Fjellheimen leirskole Bernt-Andre Nergård m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200323 23.03.2020 Inngående brev Kommunens ansvar for veterinærdekning og beredskapsplanlegging Fylkesmannen i Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/1094 20200323 23.03.2020 Inngående brev Søknad om matrikulering med utsatt oppmålingsforretning - gbnr 14/59 - Mårfella 25 og 31 Femund Hytter Eiendom AS ENGERDAL_PROD
2020/104 20200323 23.03.2020 Inngående brev Årsregnskap og årsmedling 2019 - Engerdal kirkelige fellesråd Engerdal kirkelige fellesråd ENGERDAL_PROD
2020/1093 20200323 23.03.2020 Inngående brev Tilskudd til bemanningsnorm i barnehager 2020 Utdanningsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200323 23.03.2020 Inngående brev Vedrørende opprettelse av nye institusjoner for pasienter Fylkesmannen i Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/886 20200323 23.03.2020 Inngående brev Angående nabovarsel for bruksendring fra hytte til bolig - gbnr 164/77/30 - Strandbakken 7 Statskog SF ENGERDAL_PROD
2020/1089 20200323 23.03.2020 Inngående brev Påkobling til digital søknad om økonomisk sosialhjelp - kommuner som ikke er påkoblet NAV ENGERDAL_PROD
2020/1087 20200323 23.03.2020 Inngående brev Kopi av epost til Kartverket - dispensasjon fra verneforskriften i Femundsmarka nasjonalpark - bruk av helikopter til grensemerking Nasjonalparkforvalter Kirsten Thyrum ENGERDAL_PROD
2020/106 20200323 23.03.2020 Inngående brev Ønsker svar på tidligere innsendt brev med spørsmål om eiendomsskatteskjema Statskog SF ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200323 23.03.2020 Inngående brev Fylkesmennene ansvarlig for at befolkningen tilbys nødvendige allmennlegetjenester Helsedirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/38 20200323 23.03.2020 Inngående brev Oversendelse av dokumentasjon - søknad serveringsbevilling Pavlov Hassan ENGERDAL_PROD
2020/1088 20200323 23.03.2020 Inngående brev Utlysning av midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever 2020 FYLKESMANNEN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/169 20200323 23.03.2020 Inngående brev Kopi av brev til Feste Nordøst - svar på varsel om oppstart reguleringsplan for Øregga massetak NVE ENGERDAL_PROD
2020/624 20200323 23.03.2020 Inngående brev Kopi av brev til Feste Nordøst - svar på varsel om oppstart reguleringsplan for boliger ved Drevsjøen FYLKESMANNEN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/104 20200323 23.03.2020 Inngående brev Innsyn i redegjørelse til Skattedirektoratet SKATTEETATEN ENGERDAL_PROD
2020/1025 20200323 23.03.2020 Inngående brev Informasjonsskriv til lokal landbruksforvaltning - Koronavirus / Coronavirus - landbruks- og miljøforvaltningen FYLKESMANNEN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/963 20200323 23.03.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenter - kommunalsjef 100 % fast ansettelse - PLANTE og STU - 2. gangs utlysning Fagforbundet m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/964 20200323 23.03.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenter - kommunalsjef 100 % fast ansettelse - Helse og oppvekst - 2. gangs utlysning Utdanningsforbundet m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/932 20200323 23.03.2020 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg bolig - gbnr 1/49 - Hylleråsvegen 23, Hylleråsen Egil H Hyllvang ENGERDAL_PROD
2020/624 20200323 23.03.2020 Inngående brev Kopi av brev til Feste Nordøst - svar på varsel om oppstart reguleringsplan for boliger ved Drevsjøen Innlandet fylkeskommune ENGERDAL_PROD
2020/104 20200323 23.03.2020 Inngående brev Varsel og vedtak om tvangsmulkt for tredjepartsopplysninger - Skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter 2019 SKATTEETATEN ENGERDAL_PROD
2020/993 20200323 23.03.2020 Utgående brev Godkjenning serveringsbevilling Femundmat AS FEMUNDMAT AS ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200323 23.03.2020 Inngående brev Fredagsrapport NHO Innlandet - må holde hjulene i gang NHO v/ Jon Kristiansen ENGERDAL_PROD
2020/1090 20200323 23.03.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak i ett trinn - Nybygg fritidsbolig - Mårfella 25 - FEMUND HYTTER AS ENGERDAL_PROD
2020/1091 20200323 23.03.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak i ett trinn - nybygg fritidsbolig - Mårfella 27 FEMUND HYTTER AS ENGERDAL_PROD
2020/1092 20200323 23.03.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak i ett trinn - Nybygg fritidsbolig - Mårfella 31 - FEMUND HYTTER AS ENGERDAL_PROD
2020/963 20200323 23.03.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - kommunalsjef 100 % fast stilling - Plan/næring/teknikk og Støtte/utvikling - 2. gangs utlysning Per Arne Joten m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/830 20200323 23.03.2020 Utgående brev Avslag på søknad om driftstilskudd til organisasjonen kvinner i skogbruket 2020-2021 KVINNER I SKOGBRUKET ENGERDAL_PROD
2020/964 20200323 23.03.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - kommunalsjef 100 % fast stilling - Helse og Oppvekst - 2. gangs utlysning Hilde Jorun Widerberg m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/1020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Oversendelse av bekreftet grunnboksutskrift og matrikkelbrev - gbnr 14/527 - Mårfella 27 og gbnr 14/528 - Mårfella 29 ENGERDAL KOMMUNE ENGERDAL_PROD
2020/194 20200323 23.03.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Bjarne Granli ENGERDAL_PROD
2020/690 20200322 22.03.2020 Inngående brev Svar på tilbud om stilling - ferievikariat som lærer - sommer 2020 - Fjellheimen leirskole Markus B Thorfinnsson ENGERDAL_PROD
2020/1086 20200320 20.03.2020 Inngående brev Kort høringsrunde - prioritering av helsehjelp under Covid-19 krisen - frist 23.03.20 kl. 11.00 Helsedirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/76 20200320 20.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding angående søknad om nytt hundeløp - Gloføken 2020 Jon Anders Kokkvoll ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200320 20.03.2020 Inngående brev Smittevern i butikk Norgesgruppen ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200320 20.03.2020 Inngående brev Deltakelse i ordningene i introduksjonsloven Innlandet fylkeskommune ENGERDAL_PROD
2020/100 20200320 20.03.2020 Inngående brev Alkoholomsetning 2019 Galten Gård v/Per Roar Aarnes ENGERDAL_PROD
2020/100 20200320 20.03.2020 Inngående brev Alkoholomsetning 2019 Galten Gård v/Per Roar Aarnes ENGERDAL_PROD
2020/837 20200320 20.03.2020 Inngående brev Referat (utkast) ekstraordinært OSU-møte Koronavirus - 20.03.2020 Sykehuset-Innlandet - overordnet samarbeidsutvalg ENGERDAL_PROD
2020/1080 20200320 20.03.2020 Inngående brev Skjønnsmidler til kommunene - koronautgifter Fylkesmannen i Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/1048 20200320 20.03.2020 Inngående brev Ønsker reduksjon i kommunale avgifter og eiendomsskatt grunnet forbud mot opphold på hytte Marianne Borge ENGERDAL_PROD
2020/1079 20200320 20.03.2020 Inngående brev Vertskommunetilskudd for barnehageplass 1. kvartal 2020 Udi - Utlendingsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200320 20.03.2020 Inngående brev Informasjon til entreprenører og tiltakshavere vedrørende koronautbruddet Innlandet Fylkeskommune ENGERDAL_PROD
2020/1077 20200320 20.03.2020 Inngående brev Krav om økt lønn grunnet gjennomført videreutdanning - justert krav Fagforbudnet v/ Bjarne Granli ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200320 20.03.2020 Inngående brev Innhenting av vedtak om karantene- og innreise samt andre vedtak rettet mot kritisk infrastruktur - Frist 20.mars kl. 10:00 HASTER Fylkesmannen i Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/618 20200320 20.03.2020 Inngående brev Kompetanse- og innovasjonstilskuddet - utsatt frist for rapportering for 2019 - og søknad for 2020 Fylkesmannen i Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200320 20.03.2020 Inngående brev Råd og hjelp til eierkommuner ifm - "Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven i forbindelse med korona-pandemien" Midt- Hedmark brann- og redningsvesen IKS ENGERDAL_PROD
2020/762 20200320 20.03.2020 Inngående brev Etterlyser utbetaling av støtte - Femundløpet 2020 Femundløpet v/Jon Anders Kokkvoll ENGERDAL_PROD
2020/1068 20200320 20.03.2020 Inngående brev Dato for behandling av bevillinger til ny bevillingsperiode 2020-2024. Ringnes as ENGERDAL_PROD
2020/104 20200320 20.03.2020 Inngående brev Kopi av brev til Fylkesmannen i Innlandet - revisjonsuttalelse for regnskap Fjellheimen leirskole 2019 Hedmark-Revisjon IKS ENGERDAL_PROD
2020/837 20200320 20.03.2020 Inngående brev Referat (utkast) ekstraordinært OSU-møte Koronavirus - 18.03.2020 Sykehuset-Innlandet - Overordnet samarbeidsutvalg ENGERDAL_PROD
2020/1046 20200320 20.03.2020 Inngående brev Svar på anmodning om uttalese til søknad om skjenkebevilling Engerdal Kommune v/ Sosialtjenesten ENGERDAL_PROD
2020/591 20200320 20.03.2020 Inngående brev Bjørnåsmoen slambehandling - egenkontrollrapport 2019 - tilbakemelding på rapport Fylkesmannen i Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/991 20200320 20.03.2020 Inngående brev Oppdatert kart til søknad om alminnelig skjenkebevilling Femundmat AS ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200320 20.03.2020 Inngående brev Oppdatering om covid-19 Folkehelseinstituttet ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200320 20.03.2020 Utgående brev Svar på henvendelse - Utleiebuer og Korona Katrine Røsten ENGERDAL_PROD
2020/925 20200320 20.03.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Tilkallingsvikar - Habilitering/avlastning - 01.03.2020 - 31.08.2020 Omar Prytz Lien ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200320 20.03.2020 Inngående brev Informasjon til kommuneoverleger - tekst til sms og hjemmeside Helsedirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/206 20200320 20.03.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - 58,6 % stilling - 7960 Lærer uten godkjent utdanning - Oppvekst - EBUS - 24.02.2020 - 19.06.2020 Silje Skogheim Lillestu ENGERDAL_PROD
2020/38 20200320 20.03.2020 Utgående brev Anmodning om utdypende opplysninger BELLA BARI AS ENGERDAL_PROD
2020/1045 20200320 20.03.2020 Inngående brev Kvittering på innsendt søknad Sparebankstiftelsen ENGERDAL_PROD
2020/672 20200320 20.03.2020 Inngående brev Åpen søknad om ferievikariat - Helse og velferd ***** ENGERDAL_PROD
2020/940 20200320 20.03.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - 58,23 % stilling 7960 Lærer uten godkjent utdanning - Oppvekst - EBUS - 30.03.2020 - 19.06.2020 Elin Therese Solberg ENGERDAL_PROD
2020/949 20200320 20.03.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - 100 % stilling - 9440 Kommunalsjef - Støtte- og utvikling - 01.04.2020 - 31.05.2020 Toril Storsnes ENGERDAL_PROD
2020/1078 20200320 20.03.2020 Inngående brev Kopi av epost til Miljødirektoratet - Femundsmarka nasjonalpark - klagesak gjennomføring av ultralangløp Xreid Norway 2020 Nasjonalparkforvalter Kirsten Thyrum ENGERDAL_PROD
2020/1083 20200320 20.03.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Katrine Skogheim ENGERDAL_PROD
2020/104 20200320 20.03.2020 Utgående brev Innsyn i redegjørelse til Skattedirektoratet SKATTEETATEN ENGERDAL_PROD
2020/1085 20200320 20.03.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Oda Østvang ENGERDAL_PROD
2020/283 20200320 20.03.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Mari Midtlie ENGERDAL_PROD
2020/993 20200319 19.03.2020 Inngående brev Uttalelse serveringsbevilling Femundmat AS Mattilsynet ENGERDAL_PROD
2020/991 20200319 19.03.2020 Inngående brev Uttalelse - søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020 Engerdal Kommune - Arnstein Kjelstad ENGERDAL_PROD
2020/963 20200319 19.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på søknad på stilling som kommunalsjef Plan/Teknikk/Næring og Støtte/Utvikling ***** ENGERDAL_PROD
2020/964 20200319 19.03.2020 Inngående brev Søknad - ID 22 - Kommunalsjef - Helse og oppvekst - 2. gangs utlysning ***** ENGERDAL_PROD
2020/1072 20200319 19.03.2020 Inngående brev Huseiernes kommuneundersøkelse 2020 Huseierne - Kristin Gyldenskog ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200319 19.03.2020 Inngående brev Apotekpersonell er å anse som ansatte i helsetjenesten - testes for korona Helsedirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/504 20200319 19.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om utsatt arbeidsfrist - allmennyttige formål BRYGGELOFTET AS ENGERDAL_PROD
2020/279 20200319 19.03.2020 Inngående brev Representanter fra Trysil Elvelag SA TRYSIL ELVELAG SA ENGERDAL_PROD
2020/1073 20200319 19.03.2020 Inngående brev Rapport Heme dine 2019 Heme dine v/ Sigrid Stubsveen ENGERDAL_PROD
2020/783 20200319 19.03.2020 Utgående brev Svar på tilbud om skogsdrifter i 2020 - Engerdal kommuneskoger KF VARLI AS ENGERDAL_PROD
2020/561 20200319 19.03.2020 Inngående brev Kopi av brev til Bufdir - revisjonsuttalelse på tilskudd til inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019 Hedmark Revisjon IKS ENGERDAL_PROD
2020/964 20200319 19.03.2020 Utgående brev Svar på spørsmål rundt ønske om at navn skal skjermes fra offentlig søkerliste ***** ENGERDAL_PROD
2020/963 20200319 19.03.2020 Utgående brev Svar på spørsmål rundt ønske om at navn skal skjermes fra offentlig søkerliste ***** ENGERDAL_PROD
2020/964 20200319 19.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på søknad på stilling som kommunalsjef Helse og oppvekst ***** ENGERDAL_PROD
2020/385 20200319 19.03.2020 Inngående brev Vertskommunetilskudd 2 kvartal 2020 - Drevsjø asylmottak sendt fra Utlendingsdirektoratet Udi - Utlendingsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/1064 20200319 19.03.2020 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark etter §5e Arne Næsheim ENGERDAL_PROD
2020/1074 20200319 19.03.2020 Inngående brev Refusjon fra skogfond ENGERDAL KOMMUNE ENGERDAL_PROD
2020/1048 20200319 19.03.2020 Inngående brev Redusering eiendomsskatt og kommunale avgifter - gbnr 14/434 Hans-Petter og Tove Aanby ENGERDAL_PROD
2020/169 20200319 19.03.2020 Inngående brev Varsling oppstart Øregga massetak Feste - Helge Bakke ENGERDAL_PROD
2020/45 20200319 19.03.2020 Utgående brev Vedr. Engerdal kommunes overtakelse av VA-anlegget i Engerdal østfjell ENGERDAL UTMARKSLAG SA ENGERDAL_PROD
2020/17 20200319 19.03.2020 Utgående brev Vedr. uavhengig kontroll av lufttetthet i bolighus - gbnr 162/99 - Kopparleden 4261, Sømådalen Hans Olav Trøan ENGERDAL_PROD
2020/1068 20200319 19.03.2020 Utgående brev Salgs- og skjenkebevilling - perioden 2020-2023 FEMUND BRYGGE AS m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/1063 20200319 19.03.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - oppretting av 32 matrikkelenheter - grunneiendommer fra gbnr 14/398 Svein Ove Nordsveen ENGERDAL_PROD
2020/1063 20200319 19.03.2020 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - oppretting av matrikkelenheter fra gbnr 14/398 - 32 grunneiendommer Anita Ness ENGERDAL_PROD
2020/1063 20200319 19.03.2020 Utgående brev Godkjenning av søknad om matrikulering med utsatt oppmålingsforretning - Oppretting av 4 matrikkelenheter - grunneiendommer fra gnr 14/398 Anita Ness ENGERDAL_PROD
2020/1037 20200319 19.03.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Anna Erika Jonsson ENGERDAL_PROD
2020/949 20200319 19.03.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Toril Storsnes ENGERDAL_PROD
2020/1059 20200319 19.03.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Andi Cornelia Berndtsson ENGERDAL_PROD
2020/1061 20200319 19.03.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Wenche Kjølvang Holdbak ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200318 18.03.2020 Inngående brev Revidert brev om opprettholdelse av varetransport og vei-infrastruktur Helsedirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/1069 20200318 18.03.2020 Inngående brev Kopi av epost til Morten Gundersen - grunneiers tillatelse til grøfting i tilknytning til boligtomt på Drevsjø - gbnr 165/1/168 Statskog SF ENGERDAL_PROD
2020/1046 20200318 18.03.2020 Inngående brev Svar på anmodning om uttalelse til søknad om skjenkebevilling Politiet i Innlandet, Trysil lensmannskontor ENGERDAL_PROD
2020/101 20200318 18.03.2020 Inngående brev Utsatt frist for sluttrapportering for Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av lavinntektsfamilier Bufdir ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200318 18.03.2020 Inngående brev Koronaviruset - beredskap for kommunens bostøttearbeid Husbanken ENGERDAL_PROD
2020/1064 20200318 18.03.2020 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter til uttak av ved - 2020 - 2021 Arne Næsheim ENGERDAL_PROD
2020/13 20200318 18.03.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - nybygg fritidsbolig - revidert tegning med endret takvinkel Byggeplan ENGERDAL_PROD
2020/1060 20200318 18.03.2020 Inngående brev Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven i forbindelse med korona-pandemien Kommunal- og moderniseringsdepartementet ENGERDAL_PROD
2020/1009 20200318 18.03.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gbnr 14/63 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/1009 20200318 18.03.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gbnr 14/63 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/1049 20200318 18.03.2020 Utgående brev Invitasjon til deltakelse i pilotarbeid - styrke samfunnsutviklerrollen INNLANDET FYLKESKOMMUNE ENGERDAL_PROD
2020/100 20200318 18.03.2020 Utgående brev PURRING 1 - Gebyrfastsettelse for salg-/skjenking av alkoholholdig drikke for 2019 Gløtvold Handel AS - Joker Drevsjø m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/624 20200318 18.03.2020 Inngående brev Vedr. 20-37120-2 - Innspill ved varsel om oppstart av planarbeid - Reguleringsplan for boliger ved Drevsjø i Engerdal kommune Statens vegvesen ENGERDAL_PROD
2020/1061 20200318 18.03.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - 100 % stilling - 9440 Kommunalsjef - Oppvekst 01.04.2020 -31.05.2020 Wenche Kjølvang Holdbak ENGERDAL_PROD
2020/1062 20200318 18.03.2020 Inngående brev Tildeling av kommunale næringsfond 2020 Innlandet fylkeskommune ENGERDAL_PROD
2020/5 20200317 17.03.2020 Inngående brev Kopi av epost - angående søknad om dispensasjon vei og strøm til hytte ved Langsjøen - gbnr 162/1/79 Statskog SF ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200317 17.03.2020 Inngående brev Forespørsel om utleiebuer i forbindelse med korona virus Katrine Røsten ENGERDAL_PROD
2020/1051 20200317 17.03.2020 Inngående brev Excel-vedlegg for registrering - anlegg som tar imot jord- og steinmasser som ikke er forurenset Fylkesmannen i Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/1055 20200317 17.03.2020 Inngående brev Informasjon om sykdomsavløsning og landbruksvikar - corona Fylkesmannen i Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/624 20200317 17.03.2020 Inngående brev Kopi av epost til Feste NordØst - svar på varsel om oppstart av planarbeid - Drevsjøen Statskog SF ENGERDAL_PROD
2020/783 20200317 17.03.2020 Inngående brev Tilbud skogsdrifter 2020 ***** ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200317 17.03.2020 Inngående brev Opprettholdelse av varetransport/ vei-infrastruktur i forbindelse med covid 19 Helsedirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/76 20200317 17.03.2020 Inngående brev Kopi av epost til Femundløpet - angående søknad om nytt hundeløp - Gloføken 2020 - løpet avlyst Statskog SF ENGERDAL_PROD
2020/1044 20200317 17.03.2020 Utgående brev Oversendelse av tjenestebevis Bernt-Andre Nergård ENGERDAL_PROD
2020/1048 20200317 17.03.2020 Inngående brev Forespørsel om fratrekk kommunale avgifter grunnet forbud mot opphold på hytte Terje Litzheim ENGERDAL_PROD
2020/1046 20200317 17.03.2020 Utgående brev Anmodning om uttalelse - søknad om skjenkebevilling - Runnomforum 2020 - Dansefest 18. april 2020 - Framnes i Engerdal Engerdal kommune v/Sosialtjenesten m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/110 20200317 17.03.2020 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - oppretting av matrikkelenhet - grunneiendom til fritidsformål fra gbnr - 3/84 - Svartåssætra Jonny Åsheim ENGERDAL_PROD
2020/1049 20200317 17.03.2020 Inngående brev Invitasjon til deltakelse i pilotarbeid - styrke samfunnsutviklerrollen INNLANDET FYLKESKOMMUNE ENGERDAL_PROD
2020/963 20200317 17.03.2020 Inngående brev Søknad - ID 21 - Kommunalfsjef - Plan/næring/teknikk og Støtte/utvikling - 2. gangs utlysning ***** ENGERDAL_PROD
2020/1050 20200317 17.03.2020 Utgående brev Oversendelse av tjenestebevis Marielle Spånberg Nordli ENGERDAL_PROD
2020/1051 20200317 17.03.2020 Inngående brev Ber om informasjon om anlegg som tar imot jord- og steinmasser som ikke er forurensa FYLKESMANNEN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/45 20200317 17.03.2020 Inngående brev Innsendt skjema: HMS, Helse Miljø Sikkerhet - SJA, trase B Smartdok ENGERDAL_PROD
2020/1053 20200317 17.03.2020 Utgående brev Korrespondanse vedr. utvidelse av jakt / fiskebu i Rødalen (Jonsbua) Roger Axelsson ENGERDAL_PROD
2020/1053 20200317 17.03.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon - utvidelse av bu Rødalen - gbnr 3/7 Ted Roger Axelsson ENGERDAL_PROD
2020/45 20200317 17.03.2020 Inngående brev Referat fra byggemøte 11.03.2020 Arealtek - Ingvald A. Håberget ENGERDAL_PROD
2020/1024 20200317 17.03.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Sigrid Stubsveen ENGERDAL_PROD
2020/964 20200317 17.03.2020 Inngående brev Søknad - ID 22 - Kommunalsjef - Helse og oppvekst- 2. gangs utlysning ***** ENGERDAL_PROD
2020/964 20200317 17.03.2020 Inngående brev Søknad - ID 22 - Kommunalsjef - Helse og oppvekst- 2. gangs utlysning ***** ENGERDAL_PROD
2020/964 20200317 17.03.2020 Inngående brev Søknad - ID 22 - Kommunalsjef - Helse og oppvekst- 2. gangs utlysning ***** ENGERDAL_PROD
2020/963 20200317 17.03.2020 Inngående brev Søknad - ID 21 - Kommunalsjef - Plan/næring/teknikk og Støtte/utvikling - 2. gangs utlysning ***** ENGERDAL_PROD
2020/963 20200317 17.03.2020 Inngående brev Søknad - ID 21 - Kommunalsjef - Plan/næring/teknikk og Støtte/utvikling - 2. gangs utlysning ***** ENGERDAL_PROD
2020/963 20200317 17.03.2020 Inngående brev Søknad - ID 21 - Kommunalsjef - Plan/næring/teknikk og Støtte/utvikling - 2. gangs utlysning ***** ENGERDAL_PROD
2020/907 20200317 17.03.2020 Inngående brev Informasjon om dispensasjon søknadsfrist produksjonstilskudd og koronavirus Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/106 20200317 17.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusering av eiendomsskatt Optimisten Otto Hagen ENGERDAL_PROD
2020/924 20200316 16.03.2020 Inngående brev Kopi av epost til Wenche EEK - bekreftelse på mottatt nabovarsel - mindre endringer i Reguleringsplan for Tjønnodden Statskog SF ENGERDAL_PROD
2020/886 20200316 16.03.2020 Inngående brev Svar på nabovarsel - Strandbakken 7 Edgar Depowski ENGERDAL_PROD
2020/1039 20200316 16.03.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til opphold i hyttefelt - boligeiendom - Nordskarven 6 Morten Sørensen ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200316 16.03.2020 Inngående brev Adgangskontroll og besøksstans i landets helseinstitusjoner Helsedirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/886 20200316 16.03.2020 Inngående brev Svar på nabovarsel - Strandbakken 7 Edgar Depowski ENGERDAL_PROD
2020/886 20200316 16.03.2020 Inngående brev Kopi av sendt nabovarsel - Strandbakken 7 Edgar Depowski ENGERDAL_PROD
2020/886 20200316 16.03.2020 Inngående brev Kopi av sendt nabovarsel - Strandbakken 7 Edgar Depowski ENGERDAL_PROD
2020/886 20200316 16.03.2020 Inngående brev Kopi av sendt nabovarsel - Strandbakken 7 Edgar Depowski ENGERDAL_PROD
2020/1038 20200316 16.03.2020 Inngående brev Fagbrukertjeneste for lokal luftkvalitet er nå tilgjengelig for kommuner Miljødirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/1036 20200316 16.03.2020 Inngående brev Kopi av brev til Innlandet fylkeskommune - tilskudd til klimavennlige Innlandskommuner Miljødirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200316 16.03.2020 Inngående brev Helsedirektoratets anbefalinger - ivaretakelse av personer med rus- og psykiske lidelser i kommunen under koronavirus Fylkesmannen i Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200316 16.03.2020 Inngående brev Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd - offentlig og privat spesialhelsetjeneste Helsedirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200316 16.03.2020 Inngående brev Barnepass til ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner - Sivilforsvaret Fylkesmannen i Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200316 16.03.2020 Inngående brev Ny forskrift om karantene mv. etter reiser utenfor Norden. Fylkesmannen i Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/886 20200316 16.03.2020 Inngående brev Kopi av sendt nabovarsel - Strandbakken 7 Edgar Depowski ENGERDAL_PROD
2020/886 20200316 16.03.2020 Inngående brev Søknad om særskilt tillatelse til opphold på hytte - Strandbakken 7 Edgar Depowski ENGERDAL_PROD
2020/1039 20200316 16.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til opphold i hyttefelt - boligeiendom - Nordskarven 6 Morten Sørensen ENGERDAL_PROD
2020/930 20200316 16.03.2020 Utgående brev Oversendelse av bekreftet grunnbokutskrift og matrikkelbrev - gbnr 14/527 - Mårfella 27 og gbnr 14/528 - Mårfella 29 ENGERDAL KOMMUNESKOGER KF ENGERDAL_PROD
2020/1007 20200316 16.03.2020 Inngående brev Søknad om endring fra miniabonnement til vanlig abonnement Anita Nymoen ENGERDAL_PROD
2020/906 20200316 16.03.2020 Inngående brev Utsatt søknadsfrist - tilskuddsordningen ktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet - 2020 Helsedirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/690 20200316 16.03.2020 Utgående brev Tilbud om ferievikariat som lærer - sommer 2020 - Fjellheimen leirskole Markus B Thorfinnsson ENGERDAL_PROD
2020/1046 20200316 16.03.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Dansefest Runnomforum 2020 - Lokalet Framnes - Lørdag 18. april 2020 Sigrid Stubsveen ENGERDAL_PROD
2020/963 20200316 16.03.2020 Inngående brev Søknad - ID 21 - Kommunalfsjef - Plan/næring/teknikk og Støtte/utvikling - 2. gangs utlysning ***** ENGERDAL_PROD
2020/964 20200316 16.03.2020 Inngående brev Søknad - ID 22 - Kommunalsjef - Helse og oppvekst - 2. gangs utlysning ***** ENGERDAL_PROD
2020/1040 20200316 16.03.2020 Inngående brev Registrering av endring i Foretaksregisteret Brønnøysundregistrene ENGERDAL_PROD
2020/1047 20200316 16.03.2020 Inngående brev Fritak fra eiendomsskatt FEMUND FJELLSTUE ANS ENGERDAL_PROD
2020/1047 20200316 16.03.2020 Inngående brev Klage på eiendomsskattetakst for eiendom 15/363/22/0 - Engerdal kommune Kjell Strand ENGERDAL_PROD
2020/993 20200316 16.03.2020 Inngående brev Svar på anmodning om uttalelse til søknad om serveringsbevilling - Femundmat AS Mattilsynet ENGERDAL_PROD
2020/237 20200313 13.03.2020 Inngående brev Ønsker å opprettholde søknaden ***** ENGERDAL_PROD
2020/837 20200313 13.03.2020 Inngående brev Referat (utkast) ekstraordinært OSU-møte Koronavirus - 13.03.2020 Sykehuset Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/886 20200313 13.03.2020 Inngående brev Søknad om midlertidig bruksendring av fritidsbolig til bolig - gbnr 164/77/30 Edgar Depowski ENGERDAL_PROD
2020/615 20200313 13.03.2020 Inngående brev Videreutdanning 2020 – utsatt frist for behandling av søknader Utdanningsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/80 20200313 13.03.2020 Inngående brev Ingen innsigelser - endring av reguleringsbestemmelser - Snerta Hyttefelt Snerta Hytteeierforening ENGERDAL_PROD
2020/1031 20200313 13.03.2020 Inngående brev Søknad om endring av renovasjonsabonnement til miniabonnement Anne Gripstad ENGERDAL_PROD
2020/1030 20200313 13.03.2020 Inngående brev Høringsbrev - modulvogntog på veger som er tillatt for 24 m tømmervogntog Statens vegvesen ENGERDAL_PROD
2020/908 20200313 13.03.2020 Inngående brev Tilbakmelding vedørende forespørsel om sakkyndig vurdering - tidlig skolestart PPT Trysil og Engerdal ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200313 13.03.2020 Inngående brev Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer §4-1 - møteforbud og stenging av virksomhet Fylkesmannen i Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200313 13.03.2020 Inngående brev Informasjon til mottak i forbindelse med koronavirus UDI - Regionkontor Indre Østland ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200313 13.03.2020 Inngående brev Vedtak om stenging av skoler og barnehager Helsedirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/348 20200313 13.03.2020 Inngående brev Handlingsprogram for fylkesveger i Innlandet 2022 - 2025 - innspill fra kommunene Innlandet fylkeskommune ENGERDAL_PROD
2020/374 20200313 13.03.2020 Inngående brev Foreldresamtale - 01.04.2020 ***** ENGERDAL_PROD
2020/380 20200313 13.03.2020 Inngående brev Foreldresamtale - 01.04.2020 ***** ENGERDAL_PROD
2020/929 20200313 13.03.2020 Utgående brev Midlertidig svar vedrørende klage om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Rune Hauglund ENGERDAL_PROD
2020/1027 20200313 13.03.2020 Inngående brev Kopi av brev til Fylkesmannen i Innlandet - Orientering om Åmot kommunes prioriteringer av tildelte midler til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) for 2020 Åmot kommune ENGERDAL_PROD
2020/1006 20200313 13.03.2020 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark etter §5c ENGERDAL FJELLSTYRE ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200313 13.03.2020 Inngående brev Koordinering av innkjøp og fordeling av personlig smittevernutstyr Helsedirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200313 13.03.2020 Inngående brev Vedrørende tilbud til barn med foreldre i samfunnskritiske funksjoner DSS - Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon ENGERDAL_PROD
2020/627 20200313 13.03.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenter - lærlingeplass 2020 - Helsefagarbeider ***** ENGERDAL_PROD
2020/38 20200313 13.03.2020 Utgående brev Avslag søknad om serveringsbevilling Bella Bari AS BELLA BARI AS ENGERDAL_PROD
2020/672 20200313 13.03.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenter - ferievikarer Helse og velferd Andi Cornelia Berndtsson m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/1005 20200313 13.03.2020 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark etter §5c Erik Audunn Cerwen ENGERDAL_PROD
2020/616 20200313 13.03.2020 Inngående brev Videreutdanning 2020 – utsatt frist for behandling av søknader Utdanningsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/1042 20200313 13.03.2020 Inngående brev Kopi av brev til Miljødirektoratet - sluttrapport for forprosjekt - biogass i Fjellregionen Alvdal og Tynset kommune ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200313 13.03.2020 Inngående brev Informasjon om midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19 Kommunal- og moderniseringsdepartementet ENGERDAL_PROD
2020/73 20200313 13.03.2020 Inngående brev Midlertidige rutiner for ekstraordinært driftstilskudd Udi - Utlendingsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/1015 20200313 13.03.2020 Utgående brev Refusjon fra skogfond ENGERDAL KOMMUNESKOGER KF ENGERDAL_PROD
2020/1015 20200313 13.03.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gbnr 133/1 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/1033 20200313 13.03.2020 Inngående brev Søknad om skoleskyss - skoleåret 2020/2021 Annbjørg Nesheim ENGERDAL_PROD
2020/1034 20200313 13.03.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - bruksendring - kle inn veranda - gbnr 165/337 Arne Brådalen ENGERDAL_PROD
2020/939 20200313 13.03.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - assistent 71,2% - Engerdal barne- og ungdomsskole - 24.02.2020 - 19.06.2020 Bjarne Bentzen ENGERDAL_PROD
2020/308 20200313 13.03.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - tilkallingsvikar renholder - PLANTE - 15.03.2020 - 15.09.2020 Anzhelika Rønning ENGERDAL_PROD
2020/1035 20200313 13.03.2020 Inngående brev Søknad om fradeling - gbnr 2/1/0 - formål: dele setereiendom fra gården Marit Aanesen Søgård og Jan Søgård ENGERDAL_PROD
2020/1004 20200313 13.03.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - tilkallingsvikar renholder - PLANTE - 01.03.2020 - 31.08.2020 Remigijus Lisauskas ENGERDAL_PROD
2020/838 20200313 13.03.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale - støttekontakt - 01.01.2020 - 30.06.2020 Geir Steinar Stubsveen ENGERDAL_PROD
2020/912 20200313 13.03.2020 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - riving av båthus (BYA ca. 30 m2) - gbnr 165/1 Langmyrvika, Sorken Joar Flobak ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200313 13.03.2020 Inngående brev Forespørsel om økt renhold som følge av Covid-19 DSS - Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200312 12.03.2020 Inngående brev Felles kjøreregler i forbindelse med Koronautbruddet Fylkesmannen i Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/672 20200312 12.03.2020 Inngående brev Vedr. søknad om ferievikariat ***** ENGERDAL_PROD
2020/1026 20200312 12.03.2020 Inngående brev Informasjon om årets jordleieundersøkelse Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/672 20200312 12.03.2020 Inngående brev Søknad om sommerjobb lab/legesenter ***** ENGERDAL_PROD
2020/912 20200312 12.03.2020 Inngående brev Angående riving av naust ved Sorken - gbnr 165/1 Statskog SF ENGERDAL_PROD
2020/784 20200312 12.03.2020 Inngående brev Purring på svar - søknad om tilskudd fra næringsfond Annelandet AS v/ Anne Kristine Jarulf ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200312 12.03.2020 Inngående brev Felles kjøreregler i forbindelse med koronautbruddet Fylkesmannen i Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200312 12.03.2020 Inngående brev Bistand fra frivillig sektor og sørg for gode hygienetiltak på kollektivtransport Helsedirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/624 20200312 12.03.2020 Inngående brev Kopi av brev til Feste Nordøst - svar på varsel om oppstart reguleringsplan for boliger ved Drevsjøen NVE ENGERDAL_PROD
2020/1025 20200312 12.03.2020 Inngående brev Informasjon om nydyrkingssaker som sendes på høring til Fylkesmannen i Innlandet FYLKESMANNEN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/279 20200312 12.03.2020 Utgående brev Femund-/Trysilvassdragets fiskefond – informasjon til fondsstyret Jon Inge Tollefsen m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/1021 20200312 12.03.2020 Utgående brev Melding om registrering i matrikkelen Julie Spånberg Husfloen ENGERDAL_PROD
2020/1021 20200312 12.03.2020 Utgående brev Melding om registrering i matrikkelen Jørn Andre Lillestu ENGERDAL_PROD
2020/182 20200312 12.03.2020 Utgående brev Innkalling til samarbeidsmøte ***** ***** ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2020/997 20200312 12.03.2020 Utgående brev Innlevering av kjørebok Jon Arne Hole ENGERDAL_PROD
2020/74 20200312 12.03.2020 Inngående brev Skoleskyss - ny modell for beregning av skoleskysstakster i innlandet fylkeskommune - høring Innlandet fylkeskommune ENGERDAL_PROD
2020/560 20200312 12.03.2020 Inngående brev Svar ang. søknad om dispensasjon - gapahuk i LNFR-område - gbnr 165/1 - Fjordingsodden, Vurrusjøen Innlandet fylkeskommune ENGERDAL_PROD
2020/138 20200312 12.03.2020 Inngående brev Etablering av snøscooterled til Engerdal kommunegrense - forespørsel om mulig etablering av trase til Snerta Rendalen kommune ENGERDAL_PROD