eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/61 20200219 19.02.2020 Utgående brev Forslag på representant til styret i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ENGERDAL_PROD
2020/691 20200219 19.02.2020 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark etter §5c Jørn Strandvik ENGERDAL_PROD
2020/643 20200219 19.02.2020 Inngående brev Vedrørende din søknad om motorferdsel - §5b Gudmund Waldal ENGERDAL_PROD
2020/113 20200219 19.02.2020 Utgående brev vedtaksbrev-HYLLERÅS SAMEIESKOG BA HYLLERÅS SAMEIESKOG BA ENGERDAL_PROD
2020/696 20200219 19.02.2020 Utgående brev Angående refusjon til Sømådalen private familiebarnehage Sømådalen Barnehage DA ENGERDAL_PROD
2020/346 20200219 19.02.2020 Inngående brev Den genetisk viktige ulven har forlatt Rendalen østfjell Miljødirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/49 20200219 19.02.2020 Inngående brev Konsekvensutredning med endring forsidebilde Sweco - Jahren, Sigrun J. ENGERDAL_PROD
2020/49 20200219 19.02.2020 Inngående brev Innspill høring revidering av forskrift Engerdal snøskuterforening Engerdal Snøscooterforening ENGERDAL_PROD
2020/665 20200219 19.02.2020 Inngående brev Kjørebok. Roald Andersen ENGERDAL_PROD
2020/665 20200219 19.02.2020 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark etter §5c Roald Andersen ENGERDAL_PROD
2020/164 20200219 19.02.2020 Inngående brev Nettverkssøknad Prosjektleder Energi og klima Sør-Østerdal ENGERDAL_PROD
2020/106 20200219 19.02.2020 Utgående brev Eiendomsskatt på gbnr 15/23 Hallstein I Risbakken ENGERDAL_PROD
2020/766 20200219 19.02.2020 Utgående brev Ettersendt rapport vedrørende gjenoppbygging av Daniel Mortenssons boplass SAMEDIGGI / SAMETINGET ENGERDAL_PROD
2020/776 20200219 19.02.2020 Utgående brev Svar på begjæring om innsyn - reisetid grunnskoleelever NRK v/ Fredrik Kampevoll ENGERDAL_PROD
2020/45 20200219 19.02.2020 Inngående brev Referat fra byggemøte 12.02.2020. Arealtek ENGERDAL_PROD
2020/789 20200219 19.02.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Midlertidig bruksendring fra fritidsbolig til bolig Åge A. Olsen ENGERDAL_PROD
2020/61 20200219 19.02.2020 Inngående brev Valg av særskilt utvalg av jordskiftemeddommere NORD-ØSTERDAL JORDSKIFTERETT ENGERDAL_PROD
2020/793 20200219 19.02.2020 Inngående brev Søknad om bruk av snøscootere - vinteraktivitetsdag for konfirmantene søndag 29. mars 2020 Sognepresten i Engerdal - Svein-Olav Angard Hovde ENGERDAL_PROD
2020/794 20200219 19.02.2020 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for kjøring til isfiskevann - 2020-2024 Rolf Ness ENGERDAL_PROD
2020/493 20200218 18.02.2020 Inngående brev Beslutning om forsøk på ekstraordinær felling av jerv - deler av region 5 Miljødirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/95 20200218 18.02.2020 Inngående brev Konsekvenser stenging av Elvbrua Sølenstua Camp og Hytter ENGERDAL_PROD
2020/778 20200218 18.02.2020 Inngående brev Høringsbrev - endring i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst - bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin Miljødirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/421 20200218 18.02.2020 Inngående brev Ønsker redegjørelse for bruk av prosjektmidler - fricamping Engerdal Fjellstyre og Statskog SF ENGERDAL_PROD
2020/776 20200218 18.02.2020 Inngående brev Begjæring om innsyn - reisetid grunnskoleelever NRK v/ Fredrik Kampevoll ENGERDAL_PROD
2020/774 20200218 18.02.2020 Inngående brev Private drikkevannsprøver - følgeskjema Synlab AS ENGERDAL_PROD
2020/106 20200218 18.02.2020 Inngående brev Vedrørende endring av eiendomsskatt - mål påbygg - gbnr 162/1/138 Else Marie Moberg ENGERDAL_PROD
2020/770 20200218 18.02.2020 Inngående brev Innkalling til representantskapsmøte 26.03.2020 Innlandet fylkesarkiv / IKA Opplandene ENGERDAL_PROD
2020/775 20200218 18.02.2020 Inngående brev Kontrollrapport 2019 - skatteoppkreverfunksjonen Skatteetaten ENGERDAL_PROD
2020/61 20200218 18.02.2020 Inngående brev Valg av meddommere for perioden 01.01.2021 til og med 31.12.2024 NORD-ØSTERDAL TINGRETT ENGERDAL_PROD
2020/601 20200218 18.02.2020 Inngående brev Hedmark Revisjon IKS - protokoll styremøte 14.02.2020 Hedmark Revisjon IKS ENGERDAL_PROD
2020/338 20200218 18.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Engerdal kommune - 01.01.2020 - 19.06.2020 Ann Kristin Røsten ENGERDAL_PROD
2020/365 20200218 18.02.2020 Inngående brev Foreldresamtale - 03.03.2020 PPT Trysil og Engerdal ENGERDAL_PROD
2020/380 20200218 18.02.2020 Inngående brev Foreldresamtale - 03.03.2020 PPT Trysil og Engerdal ENGERDAL_PROD
2020/771 20200218 18.02.2020 Inngående brev Tilskudd - opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge Utdanningsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/772 20200218 18.02.2020 Inngående brev Høringsbrev - Endringer i forskrift om grossistvirksomhet med legemidler - legemidler omfattet av beredskapsplikt Helse- og omsorgsdepartementet ENGERDAL_PROD
2020/773 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad om permisjon - kulturskola Line Storsnes ENGERDAL_PROD
2020/672 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad - ID 14 - Ferievikar institusjon - sommer 2020 - Helse og velferd ***** ENGERDAL_PROD
2020/584 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad - ID 7 - Brukerstyrt personlig assistent 100 % vikariat ***** ENGERDAL_PROD
2020/584 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad - ID 7 - Brukerstyrt personlig assistent 100 % vikariat ***** ENGERDAL_PROD
2020/627 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad - ID 8 - Lærlingeplass Helsefagarbeider - 2020 ***** ENGERDAL_PROD
2020/779 20200218 18.02.2020 Inngående brev Svar på invitasjon til Kongehuset - ikke mulighet til å møte Det kongelige hoff ENGERDAL_PROD
2020/672 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad - ID 14 - Ferievikar institusjon - sommer 2020 - Helse og velferd ***** ENGERDAL_PROD
2020/690 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad - ID 12 - Ferievikar lærer 100 % - sommer 2020 - Fjellheimen leirskole ***** ENGERDAL_PROD
2020/672 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad - ID 14 - Ferievikar institusjon - sommer 2020 - Helse og velferd ***** ENGERDAL_PROD
2020/38 20200217 17.02.2020 Inngående brev Oversendelse av dokumentasjon til søknad om serveringsbevilling Pavlov Hassan ENGERDAL_PROD
2020/763 20200217 17.02.2020 Inngående brev Høring – Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge - frist 15.05.2020 Helsedirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/614 20200217 17.02.2020 Inngående brev Møteprotokoll - 11.02.2020 Engerdal Fjellstyre ENGERDAL_PROD
2020/641 20200217 17.02.2020 Inngående brev Kopi av levert søknad - refusjon av kommunens utgifter til jegerprøven 2019 Miljødirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/80 20200217 17.02.2020 Inngående brev Kopi av epost til Snerta Hytteeierforening v/ Helge Karlsen - høring - reguleringsendring Snerta Hyttefelt Statskog SF ENGERDAL_PROD
2020/278 20200217 17.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Engerdal samfunnshus - 29.02.2020 Engerdal samfunnshus og Velforening ENGERDAL_PROD
2020/203 20200217 17.02.2020 Inngående brev SVAR - MOTORFERDSEL I UTMARK § 6 - SKJÆRBEKKDALEN - MUNKBETSETRA 12/1 GUDMUND HOLE Plan/næring/drift ENGERDAL_PROD
2020/623 20200217 17.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Fjellvang - 14.03.2020 Drevsjø Omegn Vel ENGERDAL_PROD
2020/235 20200217 17.02.2020 Utgående brev Feil dato i vedtak - tillatelse til motorferdsel i utmark etter §6 FEMUND BRYGGE AS ENGERDAL_PROD
2020/77 20200217 17.02.2020 Utgående brev Søknad om brenning av halm - Femundløpet Statskog SF m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/765 20200217 17.02.2020 Inngående brev Tilbakemelding - midlertidig godkjenning av barnehageavdeling Drevsjø Trysil kommune ENGERDAL_PROD
2020/295 20200217 17.02.2020 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark etter §5b Terje Husdal ENGERDAL_PROD
2020/644 20200217 17.02.2020 Utgående brev Melding om mangler i søknad om motorferdsel Jan Lillestu ENGERDAL_PROD
2020/636 20200217 17.02.2020 Utgående brev Vedrørende din søknad om motorferdsel Silje Søndmør ENGERDAL_PROD
2020/689 20200217 17.02.2020 Utgående brev Kjøp/salg av bygningsmassen ved Drevsjø Statlige Mottak for Asylsøkere - Innsyn i vurderinger UDI Indre Østland ENGERDAL_PROD
2020/95 20200217 17.02.2020 Utgående brev Svar angående stenging av Elvbrua Line Sundet ENGERDAL_PROD
2020/688 20200217 17.02.2020 Utgående brev Engerdal kommune - Regnskap 2019 til Hedmark Revisjon IKS HEDMARK REVISJON IKS ENGERDAL_PROD
2020/6 20200217 17.02.2020 Utgående brev Svar på mail av 7.februar 2020 ***** ENGERDAL_PROD
2020/457 20200217 17.02.2020 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark etter §5c Per Magne Eriksson ENGERDAL_PROD
2020/356 20200217 17.02.2020 Utgående brev Rapportering kompetansetilskudd 2019 Fylkesmannen i Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/237 20200217 17.02.2020 Utgående brev Invitasjon til intervju - kommunalsjef Helse og oppvekst ***** ENGERDAL_PROD
2020/237 20200217 17.02.2020 Utgående brev Invitasjon til intervju - kommunalsjef Helse og oppvekst ***** ENGERDAL_PROD
2020/238 20200217 17.02.2020 Utgående brev Invitasjon til intervju - kommunalsjef Plan/Næring/Teknikk og Støtte/Utvikling ***** ENGERDAL_PROD
2020/238 20200217 17.02.2020 Utgående brev Invitasjon til intervju - kommunalsjef Plan/Næring/Teknikk og Støtte/Utvikling ***** ENGERDAL_PROD
2020/238 20200217 17.02.2020 Utgående brev Invitasjon til intervju - kommunalsjef Plan/Næring/Teknikk og Støtte/Utvikling ***** ENGERDAL_PROD
2020/760 20200217 17.02.2020 Inngående brev Invitasjon til planleggingsmøte av beredskapsøvelse i Stor-Elvdal og Engerdal kommune 2020 FYLKESMANNEN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/61 20200217 17.02.2020 Utgående brev Representant til utvalget for SMIL/NMSK Per Olav Opgård ENGERDAL_PROD
2020/616 20200214 14.02.2020 Inngående brev Den nasjonale rektorutdanningen - 2020-2021 Utdanningsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/696 20200214 14.02.2020 Inngående brev Angående refusjon til Sømådalen private familiebarnehage Sømådalen Barnehage DA ENGERDAL_PROD
2020/113 20200214 14.02.2020 Inngående brev Utbetaling fra skogfondkonto Hyllerås sameieskog v/Dag Rønning ENGERDAL_PROD
2020/113 20200214 14.02.2020 Inngående brev Utbetaling fra skogfondkonto Dag Rønning ENGERDAL_PROD
2020/694 20200214 14.02.2020 Inngående brev Ny veileder om tilstandsrapportering om barnevern til kommunestyret Bufdir ENGERDAL_PROD
2020/278 20200214 14.02.2020 Inngående brev Svar på anmodning om uttalelse til søknad om skjenkebevilling - Engerdal samfunnshus - 29.02.2020 Engerdal Kommune - Sosialtjenesten ENGERDAL_PROD
2020/623 20200214 14.02.2020 Inngående brev Svar på anmodning om uttalelse til søknad om skjenkebevilling - Fjellvang - 14.03.2020 Engerdal Kommune - Sosialtjenesten ENGERDAL_PROD
2020/26 20200214 14.02.2020 Inngående brev Kommentar til søknad om tomt ved Vurrusjøen Fjeld Skytterlag v/ Vegard Drevsjømoen ENGERDAL_PROD
2020/659 20200214 14.02.2020 Inngående brev Svar på anmodning om uttalelse til søknad om skjenkebevilling - Heggeriset samfunnshus - 15.02.2020 Engerdal Kommune - Sosialtjenesten ENGERDAL_PROD
2020/687 20200214 14.02.2020 Inngående brev Kopi av brev til Skatteetaten Kristiansund N - Revisjonsuttalelse vedrørende mva kompensasjon - 6.termin 2019 Hedmark Revisjon IKS ENGERDAL_PROD
2020/691 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter - 2020-2024 Jørn Strandvik ENGERDAL_PROD
2020/693 20200214 14.02.2020 Inngående brev Melding om fødselspermisjon ***** ENGERDAL_PROD
2020/61 20200214 14.02.2020 Utgående brev Endringsvalg - kontrollutvalg 2020-2023 Kristin Moe m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/677 20200214 14.02.2020 Utgående brev Melding om registrering i matrikkelen Thomas Elvedal ENGERDAL_PROD
2020/684 20200214 14.02.2020 Utgående brev Melding om registrering i matrikkelen Stian Berget Øien ENGERDAL_PROD
2020/659 20200214 14.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Heggeriset samfunnshus - Lørdag 15.02.2020 Heggeriset Vel c/o Liv Kveen ENGERDAL_PROD
2020/695 20200214 14.02.2020 Inngående brev Nasjonalt kartleggingsprogram av skrantesjuke hos elg, hjort, rådyr og villrein i 2020 NINA - Norsk institutt for naturforskning ENGERDAL_PROD
2020/297 20200214 14.02.2020 Saksframlegg/innstilling Tekniske tjenester - driftsoperatør vann og avløp - 60 % fast stilling - Glenn Åhrén ENGERDAL_PROD
2020/297 20200213 13.02.2020 Utgående brev Orientering om ansettelse - driftsoperatør 60 % fast stilling - tekniske tjenester Daniel Femundsenden m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/45 20200213 13.02.2020 Inngående brev Innsendt skjema: Sikker jobb analyse, Sprengning Smartdok - SmartDok ENGERDAL_PROD
2020/45 20200213 13.02.2020 Inngående brev Innsendt skjema: Vernerunde, vernerunde 1 Smartdok - SmartDok ENGERDAL_PROD
2020/635 20200213 13.02.2020 Utgående brev Ferdigattest - lagerbygning - 162/14 Kopparleden 5271, Sømådalen Silje Søndmør ENGERDAL_PROD
2020/584 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad - Brukerstyrt personlig assistent 100 % vikariat ***** ENGERDAL_PROD
2020/391 20200213 13.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Engerdal barnehage - 16.01.20-31.07.20 Bente Sæther ENGERDAL_PROD
2020/338 20200213 13.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - tilkallingsvikar - EBUS - 01.01.20-19.06.20 Ann Kristin Røsten ENGERDAL_PROD
2020/684 20200213 13.02.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS ENGERDAL_PROD
2020/683 20200213 13.02.2020 Inngående brev Vedrørende søknad om ferdigattest BYGGEPARTNER AS ENGERDAL_PROD
2020/588 20200213 13.02.2020 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark etter §5b May Tone Myrvold ENGERDAL_PROD
2020/667 20200212 12.02.2020 Inngående brev Mottatt skademelding KLP Skadeforsikring - Oppgjørsavdelingen Motor ENGERDAL_PROD
2020/100 20200212 12.02.2020 Inngående brev Alkoholomsetning 2019 Nærbutikken Elgå ENGERDAL_PROD
2020/664 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad om fornying av langrennstrase Galten gård v/Per Roar Aarnes ENGERDAL_PROD
2020/677 20200212 12.02.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Thomas Elvedal ENGERDAL_PROD
2020/340 20200212 12.02.2020 Utgående brev Evaluert IOP for skoleåret 2019/20 for elev overført fra Engerdal kommune til ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2020/395 20200212 12.02.2020 Utgående brev Årsrapport for skoleåret 2019/20 for elev overført fra Engerdal kommune til ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2020/673 20200212 12.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Tilkallingsvikar - Engerdal kommune - 01.01.2020 - 30.06.2020 Maria Sandström ENGERDAL_PROD
2020/135 20200212 12.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Inntil 100 % stilling - 7174 Sykepleier - Helse og Velferd - Legesenter - 06.01.2020 - 05.02.2020 Ida Maria Valdal ENGERDAL_PROD
2020/103 20200212 12.02.2020 Inngående brev Angående ny renovasjonsordning Vigdis og Steinar Hugubakken ENGERDAL_PROD
2020/680 20200212 12.02.2020 Inngående brev Informasjon om overføring av Siemens kontrakter Siemens AS ENGERDAL_PROD
2020/678 20200212 12.02.2020 Inngående brev MELDING OM POLITISK VEDTAK VEDRØRENDE TILDELING AV ENERETT TIL FJELLREGIONEN INTERKOMMUNALE AVFALSSELSKAP AS FOR INNSAMLING OG BEHANDLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL Rendalen kommune ENGERDAL_PROD
2020/681 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad om permisjon Vigdis Elvheim ENGERDAL_PROD
2020/291 20200212 12.02.2020 Inngående brev Manglende utbedring av jordfeil i henhold til vedtak Eidsiva Nett AS ENGERDAL_PROD
2020/457 20200212 12.02.2020 Inngående brev Vedlegg til søknad om motorferdsel i utmark Per Magne Eriksson ENGERDAL_PROD
2020/520 20200212 12.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Engerdal kommune - 01.02.2020 - 15.07.2020 Amalie B Gillerholtmoen ENGERDAL_PROD
2020/665 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter - Roald Andersen ENGERDAL_PROD
2020/666 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av byggevarer, utstyr og arbeidere til Lillerøåsen - 2020 Femund Bygg AS ENGERDAL_PROD
2020/659 20200212 12.02.2020 Inngående brev Svar på søknad om skjenkebevilling enkeltanledning - Heggeriset samfunnshus 15.02.20 Politiet ENGERDAL_PROD
2020/199 20200212 12.02.2020 Inngående brev Hyllsjøen sør hytteområde I-III Tilbakemelding plankart Engerdal Kommune ENGERDAL_PROD
2020/668 20200212 12.02.2020 Inngående brev Orientering om utbetaling av forsikring GJENSIDIGE FORSIKRING ASA ENGERDAL_PROD
2020/370 20200212 12.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Tilkallingsvikar - Engerdal kommune - 01.02.2020 - 31.07.2020 Undis Breen ENGERDAL_PROD
2020/316 20200212 12.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - 40 % stilling 01.11.2019 - 31.12.2019 g 30 % stilling 01.01.2020 - 29.02.2020 - 7451 Prosjektleder - Helse og Velferd - 01.11.2019 - 29.02.2020 Hege Katrine B Finneid ENGERDAL_PROD
2020/344 20200212 12.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - 100 % stilling - 7174 Helsekoordinator (sykepleier) - Drevsjø statlige asylsøkermottak Eva Irene Hellan ENGERDAL_PROD
2020/283 20200212 12.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - 60 % stilling - 6572 Assistent - Engerdal barnehage - 25.01.2020 - 31.03.2020 Mari Midtlie ENGERDAL_PROD
2020/450 20200212 12.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - 28 % stilling - 7960 Lærer uten godkjent utdanning - Oppvekst - Voksenopplæringen - 24.02.2020 - 03.04.2020 Sven Ivar Myrvold ENGERDAL_PROD
2020/320 20200212 12.02.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - 100 % stilling - 7637 Pedagogisk leder - Oppvekst - Drevsjø barnehage - 01.01.2020 - 20.11.2020 Reidun Monica Olsen ENGERDAL_PROD
2020/199 20200212 12.02.2020 Inngående brev Hyllsjøen sør hytteområde I-III Plankart Mjosplan - Lisbeth Tuven ENGERDAL_PROD
2020/14 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad om bruksendring av garasje til anneks - 165/59, Femundveien 755, Sorken Yvonne Brager ENGERDAL_PROD
2020/648 20200212 12.02.2020 Inngående brev Barn bosatt i asylmottak og barnehageplass Utdanningsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/658 20200211 11.02.2020 Utgående brev Søknad om bruksendring av fritidsbolig til bolig - 14/491 Harratråkket 4, Engerdal østfjell Bent Vidar Larsen ENGERDAL_PROD
2020/353 20200211 11.02.2020 Utgående brev Svar angående flytting av seterstue gbnr 14/86 Jan Ekeland ENGERDAL_PROD
2020/606 20200211 11.02.2020 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark etter §5b Jonny Johnsen ENGERDAL_PROD
2020/679 20200211 11.02.2020 Inngående brev Partnerskapsavtale mellom Innlandet fylkeskommune og kommunene i Innlandet - Sluttbehandling og signering Innlandet fylkeskommune ENGERDAL_PROD
2020/584 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad - ID 7 - Brukerstyrt personlig assistent 100 % vikariat ***** ENGERDAL_PROD
2020/237 20200211 11.02.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenter for gjennomgang Terje Vestad m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/40 20200211 11.02.2020 Utgående brev Nyvalg av ordfører for perioden 2020-2023 Line Storsnes ENGERDAL_PROD
2020/40 20200211 11.02.2020 Utgående brev Nyvalg av varaordfører for perioden 2020-2023 Terje Langfloen ENGERDAL_PROD
2020/318 20200211 11.02.2020 Utgående brev Bekymringsmelding ***** ***** ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2020/226 20200211 11.02.2020 Utgående brev Invitasjon til samtale - rådgiver Oppvekst ***** ENGERDAL_PROD
2020/226 20200211 11.02.2020 Utgående brev Invitasjon til samtale - rådgiver Oppvekst ***** ENGERDAL_PROD
2020/660 20200211 11.02.2020 Utgående brev Kontantstøtterapportering februar 2020 NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN ENGERDAL_PROD
2020/40 20200211 11.02.2020 Utgående brev Suppleringsvalg formannskap 2020 - 2023 Terje Langfloen ENGERDAL_PROD
2020/38 20200211 11.02.2020 Utgående brev Søknad om serveringsbevilling - etterlyser dokumentasjon BELLA BARI AS ENGERDAL_PROD
2020/61 20200211 11.02.2020 Utgående brev Endringsvalg til KS organer - 2020-2023 - 3425 Engerdal kommune KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON ENGERDAL_PROD
2020/238 20200211 11.02.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenter for gjennomgang El & It m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/661 20200211 11.02.2020 Inngående brev Mat-Helse-Miljø-Alliansen søker om tilskudd/bidrag til gjennomføring av årets forbrukerdag onsdag 19. mars 2020 på Røros MHM Alliansen v/Reidun Roland ENGERDAL_PROD
2020/570 20200211 11.02.2020 Utgående brev Invitasjon til intervju - virksomhetsleder Utvikling ***** ENGERDAL_PROD
2020/570 20200211 11.02.2020 Utgående brev Invitasjon til intervju - virksomhetsleder Utvikling ***** ENGERDAL_PROD
2020/371 20200211 11.02.2020 Utgående brev Epikrise BUP vedr. ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2020/111 20200211 11.02.2020 Utgående brev Tildeling av ressurs til spesialpedagogiske tiltak for skoleåret 2019/20 ***** ENGERDAL_PROD
2020/123 20200211 11.02.2020 Utgående brev Tildeling av ressurs til spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven §19 a ***** ENGERDAL_PROD
2020/100 20200210 10.02.2020 Inngående brev Alkoholomsetning 2019 Sølenstua Camping ENGERDAL_PROD
2020/278 20200210 10.02.2020 Inngående brev Svar på anmodning om uttalelse til søknad om skjenkebevilling - Engerdal samfunnshus - 29.02.2020 Innlandet politidistrikt - Trysil lensmannskontor ENGERDAL_PROD
2020/16 20200210 10.02.2020 Inngående brev Kopi av brev til Arne Bækkedal og Per Ivar Vestues - foreløpig svar - klage på endring av gitt tillatelse for oppføring av tomannsbolig og garasje Fylkesmannen i Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/622 20200210 10.02.2020 Inngående brev Tilbakemelding på mottatt henvisning ***** ENGERDAL_PROD
2020/26 20200210 10.02.2020 Inngående brev Argumenter for at det gis dispensasjon for bygging av bolig - gbnr 165/1 Linda Camilla Zakrisson og Preben Løvli ENGERDAL_PROD
2020/649 20200210 10.02.2020 Inngående brev 71°nord - spørreskjema Nordisk Film Tv v/ Svanhild Hagen ENGERDAL_PROD
2020/100 20200210 10.02.2020 Inngående brev Alkoholomsetning 2019 Coop Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/647 20200210 10.02.2020 Inngående brev Informasjon til eierkommuner Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS - økonomisk utvikling og tilskudd for eierkommunene Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS ENGERDAL_PROD
2020/646 20200210 10.02.2020 Inngående brev Nytt informasjons- og innspillsmøte - kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse – KULA Innlandet fylkeskommune v/ Øystein Lia ENGERDAL_PROD
2020/106 20200210 10.02.2020 Utgående brev Eiendomsskatt for gbnr 14/517 Lene Fiskebekk m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/106 20200210 10.02.2020 Utgående brev Eiendomsskatt for gbnr 14/514 Brynjar Asle Bygdås m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/106 20200210 10.02.2020 Utgående brev Eiendomsskatt for gbnr 14/513 Lage Trangsrud ENGERDAL_PROD
2020/562 20200210 10.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling i barnehagen ***** ENGERDAL_PROD
2020/560 20200210 10.02.2020 Utgående brev Til uttalelse - søknad om dispensasjon - gapahuk i LNFR-område - 165/1 v/ Fjordingsodden, Vurrusjøen FYLKESMANNEN I INNLANDET m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/297 20200210 10.02.2020 Utgående brev Intervjuer - driftsoperatør vann og avløp - mailkorrespondanse ***** ENGERDAL_PROD
2020/297 20200210 10.02.2020 Inngående brev Intervjuer - driftsoperatør vann og avløp - mailkorrespondanse Trysil Kommune ENGERDAL_PROD
2020/6 20200210 10.02.2020 Inngående brev Etterlyser svar - ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2020/422 20200210 10.02.2020 Inngående brev Høring av forslag til lovendringer – enkelte unntak fra taushetsplikten og utvidelse av varslingsplikten til Statens undersøkelseskommisjon Helse- og omsorgsdepartementet ENGERDAL_PROD
2020/297 20200210 10.02.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentasjon - ansettelse driftsoperatør vann og avløp - 60 % fast stilling - Engerdal kommune Trysil kommune ENGERDAL_PROD
2020/642 20200210 10.02.2020 Utgående brev Oversendelse av tjenestebevis John Alexander Svensson ENGERDAL_PROD
2020/283 20200210 10.02.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Mari Midtlie ENGERDAL_PROD
2020/338 20200210 10.02.2020 Utgående brev Korrigert arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Ann Kristin Røsten ENGERDAL_PROD
2020/237 20200210 10.02.2020 Utgående brev Forespørsel om deltakelse i ansettelsesprosessen - kommunalsjef Helse og oppvekst Delta m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/238 20200210 10.02.2020 Utgående brev Forespørsel om deltakelse i ansettelsesprosessen - kommunalsjef Plan/teknikk/næring og Støtte/utvikling Delta m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/226 20200210 10.02.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad Ingeborg Frank m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/15 20200210 10.02.2020 Inngående brev Svar ang. søknad om dispensasjon - oppføring av anneks og restaurering av båthus - gbnr 161/91 - Sundveien 948 - Ulvåberget - Engerdal kommune - Søker: Tom Erik Olstad Innlandet fylkeskommune ENGERDAL_PROD
2020/653 20200210 10.02.2020 Inngående brev Orientering om arbeidet med etablering av ny musikkmodell for Innlandet Innlandet fylkeskommune ENGERDAL_PROD
2020/654 20200210 10.02.2020 Inngående brev Overføring av område- og anleggskonsesjoner fra Eidsiva Nett AS til Elvia AS (tidligere Hafslund Nett AS) i forbindelse med fusjon Grete Johnsen ENGERDAL_PROD
2020/575 20200210 10.02.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - virksomhetsleder Interne tjenester Hilde Lystad Myrvold m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/536 20200210 10.02.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - lærer 100 % midlertidig ansettelse - Engerdal barne- og ungdomsskole Silje Skogheim Lillestu m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/492 20200210 10.02.2020 Inngående brev Klage på vedtak om helse- og omsorgstjenester - ***** ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/656 20200210 10.02.2020 Inngående brev Ny metode for fremstilling av arkivuttrekk fra Noark- og Koark-systemer er godkjent Arkivverket ENGERDAL_PROD
2020/651 20200210 10.02.2020 Inngående brev Kopi av brev fra Fylkesmannen i Innlandet til Galten Gård Gjertrud Elvsæter Eggen av 10.02.2020 - Galtsjøen naturreservat - Tillatelse til bruk av snøskuter over Galtsjøen FYLKESMANNEN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/651 20200210 10.02.2020 Inngående brev Kopi av brev fra Fylkesmannen i Innlandet til Galten Gård v/Gjertrud Elvsæter Eggen av 10.02.2020 - Galtsjøen naturreservat - Tillatelse til bruk av snøskuter over Galtsjøen FYLKESMANNEN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/650 20200210 10.02.2020 Inngående brev Status veglister for kommunale veger april 2020 Statens Vegvesen ENGERDAL_PROD
2020/230 20200210 10.02.2020 Inngående brev Kopi av epost til Rådhuset Vingelen og nasjonalparkforvalter Kirsten Thyrum - ønsker utvidet frist på uttalelse til besøksstrategiplan - samarbeidsavtale besøkssenter Femundsmarka Jon Anders Mortensson ENGERDAL_PROD
2020/230 20200210 10.02.2020 Inngående brev Kopi av brev til Jon Anders Mortensson - svar vedrørende ny frist besøksstrategiplan og justering av tekst Fylkesmannen i Trønelag v/ nasjonalparkforvalter ENGERDAL_PROD
2020/601 20200210 10.02.2020 Inngående brev Hedmark Revisjon IKS - Innkalling til styremøte 14.02.2020 Hedmark Revisjon IKS ENGERDAL_PROD
2020/623 20200210 10.02.2020 Inngående brev Svar på anmodning om uttalelse til søknad om skjenkebevilling - Fjellvang - 14.03.2020 Innlandet politidistrikt - Trysil lensmannskontor ENGERDAL_PROD
2020/340 20200210 10.02.2020 Utgående brev Flyttemelding ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2020/395 20200210 10.02.2020 Utgående brev Flyttemelding ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2020/238 20200210 10.02.2020 Inngående brev Fagforbundet ønsker å være med i tilsettingsprosessen Fagforbundet ENGERDAL_PROD
2020/237 20200210 10.02.2020 Inngående brev Fagforbundet ønsker å være med i tilsettingsprosessen Fagforbundet ENGERDAL_PROD
2020/106 20200210 10.02.2020 Utgående brev Endring av eiendomsskatt for gbnr 14/83/18 Harold Johan Johansen m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/237 20200210 10.02.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - kommunalsjef Helse og oppvekst Per Arne Joten m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/238 20200210 10.02.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - kommunalsjef Plan/næring/teknikk og Støtte/utvikling Per Arne Joten m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/570 20200210 10.02.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - virksomhetsleder for Utviklingsenheten Bjarne Granli m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/655 20200210 10.02.2020 Utgående brev Flyttemelding ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2020/659 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Heggeriset samfunnshus 15.02.2020 Heggeriset Vel ENGERDAL_PROD
2020/659 20200210 10.02.2020 Utgående brev Anmodning om uttalelse til søknad om skjenkebevilling - Heggeriset samfunnshus - Lørdag 15. februar 2020 Lensmannen i Engerdal c/o Trysil Lensmannskontor m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/516 20200210 10.02.2020 Inngående brev Forvaltningsplan for verdensarven Røros Bergstad og Cirkumferensen - utsettelse av høringsfrist - 03.04.2019 Røros kommune ENGERDAL_PROD
2020/309 20200210 10.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** ENGERDAL_PROD
2020/238 20200207 07.02.2020 Inngående brev Trekker søknaden ***** ENGERDAL_PROD
2020/237 20200207 07.02.2020 Inngående brev Trekker søknaden ***** ENGERDAL_PROD
2020/278 20200207 07.02.2020 Utgående brev Anmodning om uttalelse til søknad om skjenkebevilling - Engerdal samfunnshus - Lørdag 29. februar 2020 Lensmannen i Engerdal m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/623 20200207 07.02.2020 Utgående brev Søknad om skjenkebevilling - Drevsjø Omegn Vel - Samfunnshuset Fjellvang, Drevsjø - 14. mars 2020 Lensmannen i Engerdal m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/177 20200207 07.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om refusjon for lang vei til barnehagen Isabell Bye ENGERDAL_PROD
2020/24 20200207 07.02.2020 Inngående brev Annonsering avis - oppstart regulering Feste - Petter Hermansen ENGERDAL_PROD
2020/24 20200207 07.02.2020 Inngående brev Varsel om oppstart av planarbeid - Drevsjø, Engerdal kommune Feste - Petter Hermansen ENGERDAL_PROD
2020/433 20200207 07.02.2020 Inngående brev Vedrørende din søknad om motorferdsel - Gutulia Henning Søndmør ENGERDAL_PROD
2020/5 20200207 07.02.2020 Utgående brev Avslag av søknad om dispensasjon fra krav om utarbeidelse av reguleringsplan - utbedring av eksisterende traktorveg (ca. 550 m) og framføring av strøm - 162/1/79 Tolgaveien 370, Langsjøen Tor Øivind Fjeld ENGERDAL_PROD
2020/26 20200207 07.02.2020 Utgående brev Midlertidig svar - søknad om tillatelse til tiltak - opprettelse av matrikkelenhet til boligformål fra gbnr 165/1 ved Vurrusjøen Preben Audun Løvli m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/106 20200207 07.02.2020 Utgående brev Svar på tilbakemelding på Endring av eiendomsskatt for gbnr 15/314 Ole Erik Dammen ENGERDAL_PROD
2020/238 20200207 07.02.2020 Utgående brev Spørsmål rundt ønske om at navn skal skjermes fra offentlig søkerliste ***** ENGERDAL_PROD
2020/643 20200207 07.02.2020 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for kjøring til isfiskevann Gudmund Waldal ENGERDAL_PROD
2020/644 20200207 07.02.2020 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter - 2020 - 2022 Jan Lillestu ENGERDAL_PROD
2020/334 20200207 07.02.2020 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - anneks til bolighus (BRA 40 m2) - gnbr 162/86 Kopparleden 4870, Sømådalen FEMUND BYGG AS ENGERDAL_PROD
2020/556 20200207 07.02.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til vegløse bosettinger Anne Lise Sylen ENGERDAL_PROD
2020/61 20200207 07.02.2020 Inngående brev Valg av meddommere ved Eidsivating Lagmannsrett for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2024 EIDSIVATING LAGMANNSRETT ENGERDAL_PROD
2020/49 20200207 07.02.2020 Inngående brev Konsekvensutredning av snøskuterløyper i Engerdal - rapport med vedlegg Sweco - Jahren, Sigrun J. ENGERDAL_PROD
2020/49 20200207 07.02.2020 Inngående brev Forskriftsendring med tilhørende kart Sweco - Jahren, Sigrun J. ENGERDAL_PROD
2020/11 20200207 07.02.2020 Utgående brev Godkjenning av søknad om dispensasjon - oppføring av vedbod/utedo (10 m2) - 161/1 (434/57/1) Veundåsen - Odd Ingar Heggeriset Odd Ingar Heggeriset ENGERDAL_PROD
2020/16 20200207 07.02.2020 Utgående brev Behandling av avslag av klage på vedtak - oppføring av tomannsbolig og garasje - Gbnr 4/34 Nordberget 16 og 18 Heggeriset - Engerdal kommune FYLKESMANNEN I INNLANDET HOVEDKONTOR ENGERDAL_PROD
2020/632 20200207 07.02.2020 Utgående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Jordbruksfond 2017 ASPNES HJORT GUDMUND WALDAL ENGERDAL_PROD
2020/371 20200207 07.02.2020 Utgående brev Flyttemelding vedr. ***** ***** VANG KOMMUNE SKULE- OG KULTURETATEN, Vang barne- og u.skole ENGERDAL_PROD
2020/6 20200207 07.02.2020 Utgående brev Oversendelse av lønnsopplysninger KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON ENGERDAL_PROD
2020/237 20200207 07.02.2020 Utgående brev Spørsmål rundt ønske om at navn skal skjermes fra offentlig søkerliste ***** ENGERDAL_PROD
2020/630 20200207 07.02.2020 Utgående brev Svar på etterspørsel av dokumenter på elev fra Engerdal barne- og ungdomsskole Elverum Kommune ENGERDAL_PROD
2020/331 20200207 07.02.2020 Utgående brev Underskrevet samarbeidsavtale med Engerdal kommune og NTNU MH-fakultetet våren 2020 NTNU ENGERDAL_PROD
2020/24 20200207 07.02.2020 Inngående brev Utkast til planprogram og skisse boliger ved Drevsjøen Feste - Petter Hermansen ENGERDAL_PROD
2020/622 20200207 07.02.2020 Inngående brev Poliklinisk notat (edi), Avdeling for habilitering, Habiliteringspoliklinikk Furnes, datert 16.01.20 ***** ENGERDAL_PROD
2020/45 20200207 07.02.2020 Inngående brev Revidert fremdriftsplan Vse - Bjørn Magnar Vik ENGERDAL_PROD
2020/641 20200206 06.02.2020 Inngående brev Refusjon av kommunens utgifter til jegerprøven for 2019 Miljødirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/639 20200206 06.02.2020 Inngående brev Høringsbrev - forslag om elfenbenslav som prioritert art med økologisk funksjonsområde - forskrift om utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven Klima- og miljødepartementet ENGERDAL_PROD
2020/609 20200206 06.02.2020 Inngående brev Svar på brev av 04.02.2020 - kommunal overtakelse av VA-anlegget i Østfjellet - avtalebrudd Per Halvorsen ENGERDAL_PROD
2020/633 20200206 06.02.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling Tina Wenerson Kroken ENGERDAL_PROD
2020/629 20200206 06.02.2020 Inngående brev Godkjenn elevdata ved frittstående grunnskoler (GSI) Utdanningsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/575 20200206 06.02.2020 Inngående brev Søknad på stilling - virksomhetsleder - interne tjenester ***** ENGERDAL_PROD
2020/627 20200206 06.02.2020 Inngående brev Søknad - lærlingeplass - barne- og ungdomsarbeider ***** ENGERDAL_PROD
2020/238 20200206 06.02.2020 Inngående brev Søknad på stilling - kommunalsjef Plan/Teknikk/Næring og Støtte/Utvikling ***** ENGERDAL_PROD
2020/237 20200206 06.02.2020 Inngående brev Søknad - kommunalsjef Helse og Oppvekst ***** ENGERDAL_PROD
2020/237 20200206 06.02.2020 Inngående brev Søknad - kommunalsjef Helse og Oppvekst ***** ENGERDAL_PROD
2020/630 20200206 06.02.2020 Inngående brev Etterspør dokumenter på elev fra Engerdal barne- og ungdomsskole Elverum Kommune ENGERDAL_PROD
2020/628 20200206 06.02.2020 Inngående brev Høring - Härjedalens kommuns forslag til ny oversiktsplan Härjedalens kommun v/ Malin Bernhardsson ENGERDAL_PROD
2020/536 20200206 06.02.2020 Inngående brev Søknad - ID 6 - Lærer inntil 100 % midlertidig ***** ENGERDAL_PROD
2020/530 20200206 06.02.2020 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om motorferdsel Kåre Kvilten ENGERDAL_PROD
2020/456 20200206 06.02.2020 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark etter §5e Ole Geir Myrvold ENGERDAL_PROD
2020/237 20200206 06.02.2020 Inngående brev Søknad - kommunalsjef Helse og Oppvekst ***** ENGERDAL_PROD
2020/457 20200206 06.02.2020 Utgående brev Melding om mangler i søknad om motorferdsel Per Magne Eriksson ENGERDAL_PROD
2020/106 20200206 06.02.2020 Utgående brev Eiendomsskatt for gbnr 14/515 Bjørnar Løvstad m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/106 20200206 06.02.2020 Utgående brev Endring av eiendomsskatt for gbnr 165/113 Gjertrud Elvseter Eggen m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/225 20200206 06.02.2020 Utgående brev Presisering - administrativt vedtak 2020/33 i forbindelse med tillatelse til motorferdsel i utmark etter §5b John Heggeriset ENGERDAL_PROD
2020/386 20200206 06.02.2020 Inngående brev Vannavgift Volbrenna vannverk - Faktura med referanse 2730 - manglende hjemmelsgrunnlag Karl Olav Bogevold ENGERDAL_PROD
2020/397 20200206 06.02.2020 Inngående brev Revidert kjøpekontrakt knyttet til innløsning av festegrunn gbnr 15/363/19 - Kartveien 13 Volbrenna Karl Olav Bogevold ENGERDAL_PROD
2020/584 20200206 06.02.2020 Inngående brev Søknad - ID 7 - Brukerstyrt personlig assistent 100 % vikariat ***** ENGERDAL_PROD
2020/623 20200206 06.02.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Fjellvang Drevsjø - 14. mars 2020 Drevsjø Omegn Vel ENGERDAL_PROD
2020/634 20200206 06.02.2020 Inngående brev Tolking av forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket i saker som er oversendt fra mattilsynet FYLKESMANNEN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/636 20200206 06.02.2020 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter - 2020 -2021 Silje Søndmør ENGERDAL_PROD
2020/635 20200206 06.02.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Silje Søndmør ENGERDAL_PROD
2020/649 20200206 06.02.2020 Utgående brev Engerdal kommune ønsker besøk av 71°nord i 2020! Nordisk film-tv ENGERDAL_PROD
2020/13 20200206 06.02.2020 Utgående brev Avslag på søknad om dispensasjon fra gjeldende planbestemmelser m.h.t. takvinkel - oppføring av fritidsbolig - 6/111 Litlrøåsvegen 846, Litlrøåsen - Håkon Hammer Håkon Hammer ENGERDAL_PROD
2020/589 20200206 06.02.2020 Utgående brev Begjæring om innsyn - kommuners arbeid mot selvmord VG v/ Kari Spets ENGERDAL_PROD
2020/592 20200206 06.02.2020 Utgående brev Ferdigattest - tilbygg fritidsbolig - gbnr 14/74/8 Skarvlia 10, Engerdal østfjell - delområde H3 Ellen og Rolf Nyborg ENGERDAL_PROD
2020/333 20200206 06.02.2020 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark etter §5b Edith Sjøvold ENGERDAL_PROD
2020/618 20200205 05.02.2020 Inngående brev Tilskudd til kompetanseheving og innovasjon 2020 Fylkesmannen i Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/38 20200205 05.02.2020 Inngående brev Svar på anmodning om uttalelse - Serveringsbevilling for Bella Bari AS Mattilsynet ENGERDAL_PROD
2020/618 20200205 05.02.2020 Inngående brev Opplæringstilskudd - kompetanseheving/innovasjon fra Fylkesmannen Ro ENGERDAL_PROD
2020/238 20200205 05.02.2020 Inngående brev Søknad på stilling - kommunalsjef Plan/Teknikk/Næring og Støtte/Utvikling ***** ENGERDAL_PROD
2020/614 20200205 05.02.2020 Inngående brev Møteinnkalling - 11.02.2020 Engerdal Fjellstyre ENGERDAL_PROD
2020/575 20200205 05.02.2020 Inngående brev Søknad på stilling - virksomhetsleder - Interne tjenester ***** ENGERDAL_PROD
2020/439 20200205 05.02.2020 Inngående brev Vedtak om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv LANDBRUKSDIREKTORATET ENGERDAL_PROD
2020/441 20200205 05.02.2020 Inngående brev Vedtak om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. LANDBRUKSDIREKTORATET ENGERDAL_PROD
2020/310 20200205 05.02.2020 Utgående brev Anmodning om tilleggsopplysninger - tilbygg til fritidsbolig - gbnr 162/1/156 Gloføklia vest 25 Martin Strand ENGERDAL_PROD
2020/249 20200205 05.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om konsesjon på erverv av Myrvang gbnr 161/84 Ola Engerbakk ENGERDAL_PROD
2020/511 20200205 05.02.2020 Utgående brev Melding om registrering i matrikkelen Mariann Holten ENGERDAL_PROD
2020/295 20200205 05.02.2020 Utgående brev Vedrørende søknad om motorferdsel etter §5b Terje Husdal ENGERDAL_PROD
2020/615 20200205 05.02.2020 Inngående brev Videreutdanning for barnehagelærere og styrere 2020 - informasjon til barnehageeiere Utdanningsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/616 20200205 05.02.2020 Inngående brev Videreutdanning for lærere og skoleledere 2020 - informasjon til skoleeiere Utdanningsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/617 20200205 05.02.2020 Inngående brev Søknad om støtte til fakkeltog - forsatt sykehus i Elverum sykehus Fortsatt sykehus i Elevrum v/Anne-Britt Myrvold ENGERDAL_PROD
2020/249 20200205 05.02.2020 Utgående brev Melding om registrering i matrikkelen Ola Engerbakk ENGERDAL_PROD
2020/18 20200205 05.02.2020 Inngående brev Oppmåling av m2  -  Tyttebærstien 12 Terje Sveen ENGERDAL_PROD
2020/24 20200205 05.02.2020 Utgående brev Svar på utkast til planprogram - boliger ved Drevsjøen Petter Hermansen ENGERDAL_PROD
2020/426 20200205 05.02.2020 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark etter §5e Gunnar Hellan ENGERDAL_PROD
2020/590 20200205 05.02.2020 Utgående brev Ferdigattest - tilbygg fritidsbolig (BRA 26 m2) - gbnr 14/83/18 Østfjellveien 490, Enngerdal østfjell - delområde H2 Harold Johan Johansen ENGERDAL_PROD
2020/226 20200205 05.02.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenter før intervjuer - rådgiver Oppvekst Thore Joten m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/281 20200205 05.02.2020 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark etter §5b Leif Inge Kvilten ENGERDAL_PROD
2020/536 20200205 05.02.2020 Inngående brev Søknad - ID 6 - Lærer inntil 100 % midlertidig ***** ENGERDAL_PROD
2020/286 20200205 05.02.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om bruk av 4-hjuling med belter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter Hans Jørgen Sæteråsen ENGERDAL_PROD
2020/568 20200205 05.02.2020 Utgående brev Ferdigattest - fritidsbolig - gbnr 14/517 Ingeniørsvingen 15, Engerdalsætra hytteområde FEMUND HYTTER AS ENGERDAL_PROD
2020/569 20200205 05.02.2020 Utgående brev Ferdigattest - fritidsbolig - gbnr 14/515 Ingeniørsvingen 26, Engerdalsætra hytteområde FEMUND HYTTER AS ENGERDAL_PROD
2020/619 20200205 05.02.2020 Inngående brev Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 03.02.20 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ENGERDAL_PROD
2020/620 20200205 05.02.2020 Inngående brev Høring - Nasjonale faglige råd for tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand Helsedirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/622 20200205 05.02.2020 Utgående brev Poliklinisk notat -  avdeling for habilitering - Habiliteringspoliklinikk Furnes - datert 16.01.20 TRYSIL KOMMUNE ENGERDAL_PROD
2020/582 20200205 05.02.2020 Utgående brev Ferdigattest - fritidsbolig - gbnr 14/514 Ingeniørsvingen 23, Engerdalsætra hytteområde Femund Hytter AS ENGERDAL_PROD
2020/625 20200205 05.02.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykavl, 970970932 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/626 20200205 05.02.2020 Inngående brev Søknad om fradeling på eiendommen gbnr 14/4 - Storøya 9 Karsten Omang ENGERDAL_PROD
2020/237 20200205 05.02.2020 Inngående brev Søknad - kommunalsjef  Helse og Oppvekst ***** ENGERDAL_PROD
2020/238 20200205 05.02.2020 Inngående brev Søknad på stilling - kommunalsjef Plan/Teknikk/Næring og Støtte/Utvikling ***** ENGERDAL_PROD
2020/106 20200205 05.02.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Endring av eiendomsskatt for gbnr 15/314 Ole Erik Dammen ENGERDAL_PROD
2020/493 20200204 04.02.2020 Inngående brev Kopi av brev til Elgå Reinbeitedistrikt/ Svahken Sitje - avgjørelse klagesak 05.11.2019 - opprettholdelse av vedtak i forbindelse med skadefelling av ulv i deler av Engerdal Miljødirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/604 20200204 04.02.2020 Inngående brev Søknad om fortsatt fritidsabonnement - renovasjon Annika Stormoen ENGERDAL_PROD
2020/346 20200204 04.02.2020 Inngående brev Angående genetisk viktig ulv på vandring - Elgå-ulven Miljødirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/106 20200204 04.02.2020 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av nye- og endrede eiendommer for eiendomsskatt 2020 ENGERDAL_PROD
2020/224 20200204 04.02.2020 Inngående brev Angående snøscootertillatelse - presisering av kjørerute Tove Elgåen ENGERDAL_PROD
2020/258 20200204 04.02.2020 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark etter §5c Ole Opseth ENGERDAL_PROD
2020/575 20200204 04.02.2020 Inngående brev Søknad på stilling - virksomhetsleder - interne tjenester ***** ENGERDAL_PROD
2020/45 20200204 04.02.2020 Inngående brev Engerdal Østfjell - referat fra byggemøte 30.01.2020 Arealtek v/Ingvald A. Håberget ENGERDAL_PROD
2020/258 20200204 04.02.2020 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark etter §5d Ole Opseth ENGERDAL_PROD
2020/606 20200204 04.02.2020 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for kjøring til isfiskevann - 2020 Jonny Johnsen ENGERDAL_PROD
2020/605 20200204 04.02.2020 Utgående brev Innkalling til samtale vedrørende omstillingsprosess/omorganisering ***** ENGERDAL_PROD
2020/607 20200204 04.02.2020 Utgående brev Innkalling til samtale vedrørende omstillingsprosess/omorganisering ***** ENGERDAL_PROD
2020/334 20200204 04.02.2020 Inngående brev Ettersendelse - ansvarsrett og gjennomføringsplan Femund Bygg ENGERDAL_PROD
2020/584 20200204 04.02.2020 Inngående brev Søknad - ID 7 - Brukerstyrt personlig assistent 100 % vikariat ***** ENGERDAL_PROD
2020/511 20200204 04.02.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Mariann Holten ENGERDAL_PROD
2020/235 20200204 04.02.2020 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark etter §6 FEMUND BRYGGE AS ENGERDAL_PROD
2020/556 20200204 04.02.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til vegløs bosetting Svein Bjarne Waldal ENGERDAL_PROD
2020/608 20200204 04.02.2020 Inngående brev Søknad om lån og tilskudd til kjøp av bolig ***** ENGERDAL_PROD
2020/609 20200204 04.02.2020 Inngående brev Svar vedrørende kommunal overtakelse av VA-anlegget i Engerdal østfjell Per Halvorsen ENGERDAL_PROD
2020/609 20200204 04.02.2020 Utgående brev Svar på din e-post av 12.01.2020 i forbindelse med kommunal overtakelse av VA-anlegget i Engerdal østfjell Per Halvorsen ENGERDAL_PROD
2020/611 20200204 04.02.2020 Inngående brev Frakobling av systemmelding tilknyttet Alarmsentral Brann Innlandet - Fjellheimen Leirskole ALARMSENTRAL BRANN INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/612 20200204 04.02.2020 Utgående brev Innkalling til samtale vedrørende omstillingsprosess/omorganisering ***** ENGERDAL_PROD
2020/613 20200204 04.02.2020 Utgående brev Innkalling til samtale vedrørende omstillingsprosess/omorganisering ***** ENGERDAL_PROD
2020/106 20200204 04.02.2020 Utgående brev Eiendomsskatt for gbnr 15/239 Stein Wasa ENGERDAL_PROD
2020/106 20200204 04.02.2020 Utgående brev Endring av eiendomsskatt for gbnr 165/349 Ingar Knutsen ENGERDAL_PROD
2020/611 20200204 04.02.2020 Inngående brev Frakobling av systemmelding tilknyttet Alarmsentral Brann Innlandet - Drevsjø statlige asylsøkermottak ALARMSENTRAL BRANN INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/536 20200204 04.02.2020 Inngående brev Søknad - ID 6 - Lærer inntil 100 % midlertidig ***** ENGERDAL_PROD
2020/61 20200204 04.02.2020 Saksframlegg/innstilling Endringsvalg til KS organer - 2020-2023 ENGERDAL_PROD
2020/61 20200204 04.02.2020 Saksframlegg/innstilling Endringsvalg - valg til regionrådet for Sør-Østerdal ENGERDAL_PROD
2020/61 20200204 04.02.2020 Saksframlegg/innstilling Suppleringsvalg - styrer, råd og utvalg 2020-23 ENGERDAL_PROD
2020/61 20200204 04.02.2020 Saksframlegg/innstilling Endringsvalg - kontrollutvalg 2020-2023 ENGERDAL_PROD
2020/61 20200204 04.02.2020 Saksframlegg/innstilling Forslag på representant til styret i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS ENGERDAL_PROD
2020/40 20200204 04.02.2020 Saksframlegg/innstilling Nyvalg av ordfører for perioden 2020-2023 ENGERDAL_PROD
2020/40 20200204 04.02.2020 Saksframlegg/innstilling Nyvalg av varaordfører for perioden 2020-2023 ENGERDAL_PROD
2020/103 20200203 03.02.2020 Inngående brev Størrelse på avfallsbeholdere - gbnr 165/7 - Vollveien 3 Ove Jordmoen ENGERDAL_PROD
2020/557 20200203 03.02.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til privat vei Arne Elgaaen ENGERDAL_PROD
2020/601 20200203 03.02.2020 Inngående brev Hedmark Revisjon IKS - innkalling til møte i representantskapet 18.02.2020 Hedmark-Revisjon IKS ENGERDAL_PROD
2020/414 20200203 03.02.2020 Inngående brev Utsatt frist høring - Norsk kulturskoleråd - politisk plattform Kulturskolerådet ENGERDAL_PROD
2020/51 20200203 03.02.2020 Inngående brev Kvisleflået og Hovdlia NR - avslag - transport med snøskuter til Blakksjøen og Hognsjøen utenfor naturreservatet FYLKESMANNEN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/649 20200203 03.02.2020 Inngående brev Vil din kommune ha besøk av 71°nord i 2020? Nordisk Film Tv v/Eirik Hamre ENGERDAL_PROD
2020/421 20200203 03.02.2020 Utgående brev Referat fra oppstartmøte 30.01.2020 - oppheving av forskrift om plasseringstid i forbindelse med motorisert fricamping Odd Magnar Opgård m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/408 20200203 03.02.2020 Inngående brev Kopi av innsendt skjema - endringsmelding - Grunnforhold trasse E - VA Engerdal Bjørn Magnar Vik ENGERDAL_PROD
2020/603 20200203 03.02.2020 Inngående brev Kopi av brev fra Fylkesmannen i Innlandet til Dagfinn Lillestu - Kvisleflået og Hovdlia NR - dispensasjon- transport av bagasje og utstyr med snøskuter - Hovdroa seter FYLKESMANNEN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/106 20200203 03.02.2020 Utgående brev Endring av eiendomsskatt for gbnr 15/356 Barbro Ingela M Nilsson ENGERDAL_PROD
2020/110 20200203 03.02.2020 Utgående brev Godkjenning av søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - opprettelse av matrikkelenhet for eksisterende bebyggelse fra gbnr 3/84 - Svartåssætra Jonny Åsheim ENGERDAL_PROD
2020/595 20200203 03.02.2020 Inngående brev Utlysning tilskudd til etablering og utvikling av frisklivs-, lærings- og mestringstilbud 2020 Innlandet Fylkeskommune ENGERDAL_PROD
2020/82 20200203 03.02.2020 Utgående brev Purring manglende tilsvar - klage på innsyn - vedrørende dokumentasjon/korrespondanse om forsinkelse av fiber Asgeir Sæther ENGERDAL_PROD
2020/106 20200203 03.02.2020 Utgående brev Endring av eiendomsskatt for gbnr 14/481 Arnfinn Haugen m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/106 20200203 03.02.2020 Utgående brev Endring av eiendomsskatt for gbnr 15/314 Hilde Britt Tvedte Dammen m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/163 20200203 03.02.2020 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark §6 ANNE-LISES TRAFIKKSKOLE ANNE-LISE LYSGÅRD ENGERDAL_PROD
2020/225 20200203 03.02.2020 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark etter §6 John Heggeriset ENGERDAL_PROD
2020/162 20200203 03.02.2020 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark etter §6 Dennis Roger Nordahl ENGERDAL_PROD
2020/224 20200203 03.02.2020 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark etter §6 BÅTSTØ CAMPING Tove Elgåen ENGERDAL_PROD
2020/215 20200203 03.02.2020 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark etter §6 John Kvilten ENGERDAL_PROD
2020/203 20200203 03.02.2020 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark etter §6 Gudmund Hole ENGERDAL_PROD
2020/240 20200203 03.02.2020 Inngående brev Kvittering hjorteviltseminar 2019 Engerdal Fjellstyre ENGERDAL_PROD
2020/147 20200203 03.02.2020 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark etter §6 DNT ENGERDAL OG TRYSIL ENGERDAL_PROD
2020/298 20200203 03.02.2020 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark etter §6 Terje Husdal ENGERDAL_PROD
2020/55 20200203 03.02.2020 Utgående brev Godkjenning av søknad   om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - opprettelse av matrikkelenhet - grunneiendom til boligformål fra gbnr 165/327 - Kopparleden 885 - Drevsjø Sven Roger Zakrisson m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/204 20200203 03.02.2020 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel etter §6 Erling Hyllvang ENGERDAL_PROD
2020/366 20200203 03.02.2020 Inngående brev Referat fra samarbeidsmøte 28.01.20 vedr. ***** ***** BUP, Tynset ENGERDAL_PROD
2020/223 20200203 03.02.2020 Utgående brev Avslag på søknad om motorferdsel i utmark etter §6 Ove Brenodden ENGERDAL_PROD
2020/106 20200203 03.02.2020 Utgående brev Endring av eiendomsskatt for gbnr 165/1/167 Geir Magne Skogly ENGERDAL_PROD
2020/214 20200203 03.02.2020 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel etter §6 Jul Steinar Knutsen ENGERDAL_PROD
2020/219 20200203 03.02.2020 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark etter §6 Jon Helge Østmo ENGERDAL_PROD
2020/220 20200203 03.02.2020 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark etter §6 Margrete Lovise Tollefsen ENGERDAL_PROD
2020/106 20200203 03.02.2020 Utgående brev Endring av eiendomsskatt for gbnr 165/1/276 Fredrik Lambert Leynen m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/450 20200203 03.02.2020 Utgående brev Korrigert arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Sven Ivar Myrvold ENGERDAL_PROD
2020/567 20200203 03.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon - helse og velferd Inger Marie Nordberg ENGERDAL_PROD
2020/520 20200203 03.02.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Amalie B Gillerholtmoen ENGERDAL_PROD
2020/520 20200203 03.02.2020 Utgående brev Anmodning om politiattest Amalie B Gillerholtmoen ENGERDAL_PROD
2020/450 20200203 03.02.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Sven Ivar Myrvold ENGERDAL_PROD
2020/300 20200203 03.02.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling John Alexander Svensson ENGERDAL_PROD
2020/471 20200203 03.02.2020 Utgående brev Oversendelse av tjenestebevis Inger Lise Knutsen ENGERDAL_PROD
2020/78 20200203 03.02.2020 Utgående brev Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL - Vedtatte tiltaksstrategier 2020 – 2023 Engerdal kommune FYLKESMANNEN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/445 20200203 03.02.2020 Utgående brev Godkjenning av søknad - bygging av landbruksvei - punktutbedring traktorvei - gbnr 14/51 MARIUS LUNDBY ENGERDAL_PROD
2020/106 20200202 02.02.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Endring av eiendomsskatt for gbnr 14/459 Aud Elin Engeskaug Løvås ENGERDAL_PROD
2020/63 20200131 31.01.2020 Inngående brev Oversendelse av eksempelfiler for innrapportering av meddommere Domstol administrasjonen ENGERDAL_PROD
2020/515 20200131 31.01.2020 Inngående brev Velg kraftleverandør - målernummer 7359992904505151 - Nordberget 14 Eidsiva Nett AS ENGERDAL_PROD
2020/515 20200131 31.01.2020 Inngående brev Velg kraftleverandør - målernummer 7359992904504604 - Nordberget 16 Eidsiva Nett AS ENGERDAL_PROD
2020/510 20200131 31.01.2020 Inngående brev Velg kraftleverandør - målernummer 7359992892555213 - Engerdalsveien 1789 Eidsiva Nett AS ENGERDAL_PROD
2020/64 20200131 31.01.2020 Inngående brev Rettelse i høring NOU 2019: 24 Helse- og omsorgsdepartementet ENGERDAL_PROD
2020/578 20200131 31.01.2020 Inngående brev Analyseresultater - 23.01.2020 - 29.01.2020 Synlab AS ENGERDAL_PROD
2020/576 20200131 31.01.2020 Inngående brev Analyseresultater - 23.01.2020 - 29.01.2020 Synlab AS ENGERDAL_PROD
2020/574 20200131 31.01.2020 Inngående brev Endring av organisasjonsnummer i SvarUt/SvarInn - post fra Landbruksdirektoratet Fylkesmannen i Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/113 20200131 31.01.2020 Inngående brev Tilskudd til gjødsling og tettere planting 2020 Fylkesmannen i Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/571 20200131 31.01.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ettrinn - nybygg fritidsbolig - gbnr 14/521 FEMUND HYTTER AS ENGERDAL_PROD
2020/95 20200131 31.01.2020 Inngående brev Kopi av brev til nødetatene - forhåndsvarsling - stenging av elvbrua 17.04.2020 - 01.07.2020 Innlandet fylkeskommune ENGERDAL_PROD
2020/579 20200131 31.01.2020 Inngående brev Kopi av epost til Circle K - ønsker avklaring angående Circle K / Statoil sine lokaler i Engerdal samfunnshus Tor Erik Skramstad ENGERDAL_PROD
2020/580 20200131 31.01.2020 Inngående brev Tilskudd til å styrke skolebibliotekenes arbeid med lesestimulering Utdanningsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/472 20200131 31.01.2020 Inngående brev Sentralt gitt eksamen 2020 - påmelding av kandidater, bestilling av materiell og forslag til fagpersoner FYLKESMANNEN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/493 20200131 31.01.2020 Inngående brev Kopi av brev til Rendalen renselskap - avslag på søknad om felling av ulv Rendalen Østfjell Miljødirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/582 20200131 31.01.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 14/514 - Ingeniørsvingen 23 - Femund Hytter AS ENGERDAL_PROD
2020/106 20200131 31.01.2020 Utgående brev Endring av eiendomsskatt for gbnr 162/1/138 Else Marie Moberg ENGERDAL_PROD
2020/585 20200131 31.01.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak i ett trinn - Nybygg fritidsbolig - gbnr 14/59 Femund Hytter AS ENGERDAL_PROD
2020/583 20200131 31.01.2020 Inngående brev Høringsbrev - NOU 2019:23 - ny oppløringslov Kunnskapsdepartementet ENGERDAL_PROD
2020/106 20200131 31.01.2020 Utgående brev Endring av eiendomsskatt for gbnr 162/1/151 Åge Skramstad ENGERDAL_PROD
2020/594 20200131 31.01.2020 Inngående brev Informasjon om tilsynskalender, samordning tilsyn og egenkontroll FYLKESMANNEN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/106 20200131 31.01.2020 Utgående brev Endring av eiendomsskatt for gbnr 14/74/8 Ellen Elisabeth Hemstad m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/106 20200131 31.01.2020 Utgående brev Endring av eiendomsskatt for gbnr 14/459 Rune Løvås m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/592 20200131 31.01.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Ellen og Rolf Nyborg ENGERDAL_PROD
2020/250 20200131 31.01.2020 Inngående brev Fordeling av sikrede midler etter gjeldsordningsloven NAMSFOGDEN I HEDMARKEN ENGERDAL_PROD
2020/250 20200131 31.01.2020 Inngående brev Fordeling av sikrede midler etter gjeldsordningsloven NAMSFOGDEN I HEDMARKEN ENGERDAL_PROD
2020/250 20200131 31.01.2020 Inngående brev Fordeling av sikrede midler etter gjeldsordningsloven NAMSFOGDEN I HEDMARKEN ENGERDAL_PROD
2020/570 20200131 31.01.2020 Inngående brev Søknad på stilling - virksomhetsleder for Utvikling ***** ENGERDAL_PROD
2020/589 20200131 31.01.2020 Inngående brev Begjæring om innsyn - kommuners arbeid mot selvmord VG v/ Kari Spets ENGERDAL_PROD
2020/238 20200131 31.01.2020 Inngående brev Søknad på stilling - kommunalsjef - Plan/teknikk/næring og Støtte/utvikling ***** ENGERDAL_PROD
2020/588 20200131 31.01.2020 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for kjøring til isfiskevann - 2020 - 2023 May Tone Myrvold ENGERDAL_PROD
2020/590 20200131 31.01.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Harold Johan Johansen ENGERDAL_PROD
2020/591 20200131 31.01.2020 Inngående brev Skjemaet for den årlige rapporteringen av avfallsanlegg er åpen - Bjørnåsmoen slamanlegg Miljødirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/226 20200131 31.01.2020 Inngående brev Søknad på stilling - rådgiver Oppvekst ***** ENGERDAL_PROD
2020/573 20200131 31.01.2020 Inngående brev Melding om postalt tilsyn - krav om opplysninger - Kommunale bygg og ledningsnett oppført før 1985 Direktoratet for Arbeidstilsynet ENGERDAL_PROD
2020/360 20200131 31.01.2020 Inngående brev Samtykke til at skolen ber om ny sakkyndig vurdering fra PPT ***** ENGERDAL_PROD
2020/15 20200131 31.01.2020 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon for oppføring av anneks og restaurering av båthus - gbnr 161/91 - Engerdal kommune FYLKESMANNEN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/53 20200131 31.01.2020 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark etter §5c Ørjan Bue ENGERDAL_PROD
2020/566 20200130 30.01.2020 Inngående brev Ferdigattest - fritidsbolig (BRA 50m2) - gbnr 3/202 - Lisætra Engerdal Kommune ENGERDAL_PROD
2020/226 20200130 30.01.2020 Inngående brev Søknad på stilling - rådgiver - Oppvekst ***** ENGERDAL_PROD
2020/562 20200130 30.01.2020 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehagen ***** ENGERDAL_PROD
2020/561 20200130 30.01.2020 Inngående brev Varsel om oppgave i Bufdirs søknadsportal - sluttrapportering av tilskudd Barne-, ungdoms- og famliedirektoratet - Bufdir ENGERDAL_PROD
2020/360 20200130 30.01.2020 Utgående brev Engerdal barne- og ungdomsskole ber om ny sakkyndig vurdering TRYSIL KOMMUNE ENGERDAL_PROD
2020/560 20200130 30.01.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon for oppsetting av gapahuk ved Vurrusjøen STATSKOG SF ENGERDAL_PROD
2020/533 20200130 30.01.2020 Utgående brev Melding om registrering i matrikkelen Trude Nordsveen ENGERDAL_PROD
2020/450 20200130 30.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - 20 % stilling - 7960 Lærer uten godkj. utd. - Oppvekst - Voksenopplæringen - 24.02.2020 - 03.04.2020 Sven Ivar Myrvold ENGERDAL_PROD
2020/525 20200130 30.01.2020 Utgående brev Ferdigattest - fritidsbolig (BRA 50 m2) - gbnr 3/202 - Lisætra ENGERDAL KOMMUNESKOGER KF ENGERDAL_PROD
2020/383 20200130 30.01.2020 Utgående brev Oversendelse av tinglyst skjøte - Gbnr 6/113 Finn Engeflaen ENGERDAL_PROD
2020/386 20200130 30.01.2020 Utgående brev Svar på brev - manglende hjemmelsgrunnlag - vannavgift Volbrenna vannverk Karl Olav Bogevold ENGERDAL_PROD
2020/529 20200130 30.01.2020 Utgående brev Midlertidig svar ang. søknad om tillatelse til bygging av veg Ted Roger Axelsson ENGERDAL_PROD
2020/177 20200130 30.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om refusjon for lang vei til barnehagen Isabell Andreassen Bye ENGERDAL_PROD
2020/36 20200130 30.01.2020 Utgående brev Godkjenning av søknad om utslippstillatelse - tett tank (3 m3) for svartvann - gnbr 162/1/149 Gloføklia vest 6, Gloføklia Kirsten Eidem Bakken ENGERDAL_PROD
2020/461 20200130 30.01.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om mulig bruksendring - gbnr 1/31 - Hylleråsvegen 10 Anne Kristine Jarulf ENGERDAL_PROD
2020/556 20200130 30.01.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til vegløs bosetting Eva og Kjell Ryvang ENGERDAL_PROD
2020/557 20200130 30.01.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til privat vei Olav Riseth ENGERDAL_PROD
2020/339 20200130 30.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - 100 % stilling - 7637 Pedagogisk leder - Oppvekst - Drevsjø barnehage - 09.03.2020 - 18.01.2021 Kari Engvoll ENGERDAL_PROD
2020/292 20200130 30.01.2020 Utgående brev Oversendelse for uttalelse/samtykke - opprettelse av matrikkelenhet fra eiendom - gbnr 14/127 - part i jordskiftesak - 19-1032RFA-JTYN MIDTØYA NORD-ØSTERDAL JORDSKIFTERETT ENGERDAL_PROD
2020/569 20200130 30.01.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 14/515 FEMUND HYTTER AS ENGERDAL_PROD
2020/570 20200130 30.01.2020 Inngående brev Søknad på stilling - virksomhetsleder for utvikling ***** ENGERDAL_PROD
2020/565 20200130 30.01.2020 Utgående brev Tilkobling til kommunal avløpsledning - 165/1/156 Engerdalsveien 3504, Drevsjø Ronald Enersen ENGERDAL_PROD
2020/567 20200130 30.01.2020 Inngående brev Søknad om permisjon - helse og velferd Marie Nordberg ENGERDAL_PROD
2020/568 20200130 30.01.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 14/517 FEMUND HYTTER AS ENGERDAL_PROD
2020/548 20200129 29.01.2020 Inngående brev Vedrørende regning på vann - hytte i Engerdal østfjell Anne Marit Olsen ENGERDAL_PROD
2020/762 20200129 29.01.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av støtte - Femundløpet 2020 Femundløpet v/Jon Anders Kokkvoll ENGERDAL_PROD
2020/530 20200129 29.01.2020 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter - 2020 Kåre Kvilten ENGERDAL_PROD
2020/533 20200129 29.01.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Trude Nordsveen ENGERDAL_PROD
2020/549 20200129 29.01.2020 Inngående brev Vedrørende matrikkelrapport MAT 0011 - Matrikkelbrev 14/55 Erling Kåre Ingard Søgård ENGERDAL_PROD
2020/343 20200129 29.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - inntil 100 % stilling prosjektleder - oppvekst - Rådmannens stab - 01.02.2020 - 31.03.2020 Thore Joten ENGERDAL_PROD
2020/262 20200129 29.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Fjellheimen - 01.01.2020 - 30.06.2020 Ragnar Omang ENGERDAL_PROD
2020/240 20200129 29.01.2020 Utgående brev Sluttutbetaling av tilskudd - kommunale viltfondsmidler 2019 Hilde Lystad Myrvold ENGERDAL_PROD
2020/527 20200128 28.01.2020 Inngående brev Oversendelse av hjelpeskjema KOSTRA landbruk for rapporteringsåret 2020 Fylkesmannen i Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/505 20200128 28.01.2020 Inngående brev Analyseresultater - 22.01.20-27.01.20 Synlab AS ENGERDAL_PROD
2020/503 20200128 28.01.2020 Inngående brev Analyseresultater - 22.01.20-27.01.20 Synlab AS ENGERDAL_PROD
2020/502 20200128 28.01.2020 Inngående brev Analyseresultater - 22.01.20-27.01.20 Synlab AS ENGERDAL_PROD
2020/501 20200128 28.01.2020 Inngående brev Analyseresultater - 22.01.20-27.01.20 Synlab AS ENGERDAL_PROD
2020/499 20200128 28.01.2020 Inngående brev Analyseresultater - 22.01.20-27.01.20 Synlab AS ENGERDAL_PROD
2020/498 20200128 28.01.2020 Inngående brev Analyseresultater - 22.01.20-27.01.20 Synlab AS ENGERDAL_PROD
2020/498 20200128 28.01.2020 Inngående brev Analyseresultater - 22.01.20-27.01.20 Synlab AS ENGERDAL_PROD
2020/497 20200128 28.01.2020 Inngående brev Analyseresultater - 23.01.20-28.01.20 Synlab AS ENGERDAL_PROD
2020/491 20200128 28.01.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til bedriftsutvikling - Familien Frilufts Favorittplass Johnsgård Turistsenter AS ENGERDAL_PROD
2020/486 20200128 28.01.2020 Inngående brev Registreringsplikt av enkeltvedtak i Miljøvedtaksregisteret Miljødirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/485 20200128 28.01.2020 Inngående brev ROBEK - Nye regler om statlig kontroll med kommuner med økonomisk ubalanse Kommunal- og moderniseringsdepartement ENGERDAL_PROD
2020/369 20200128 28.01.2020 Inngående brev Samtykke til at skolen ber om ny sakkyndig vurdering ***** ENGERDAL_PROD
2020/111 20200128 28.01.2020 Inngående brev Søknad om tilleggsressurser til spesialpedagogiske tiltak for skoleåret 2019/2020 ***** ENGERDAL_PROD
2020/369 20200128 28.01.2020 Utgående brev Anmodning om ny sakkyndig vurdering TRYSIL KOMMUNE, PP-tjenesten ENGERDAL_PROD
2020/488 20200128 28.01.2020 Inngående brev Kopi av brev til Fjellheimen Leirskole - grunneiers tillatelse til akebakke etc. i nedlagt grustak ved Sølenstua Statskog SF ENGERDAL_PROD
2020/493 20200128 28.01.2020 Inngående brev Kopi av brev til Miljødirektoratet - søknad om uttak av ulv Rendal Østfjell Rendalen Renselskap v/ Jo Inge Haugseth ENGERDAL_PROD
2020/6 20200128 28.01.2020 Utgående brev Ettersending av dokumenter vedrørende ***** ***** ***** KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON ENGERDAL_PROD
2020/473 20200128 28.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Jorunn Sømåen ENGERDAL_PROD
2020/442 20200128 28.01.2020 Utgående brev Godkjenning av melding om hogst i vernskog - gnr 15/14 Marius Lundby ENGERDAL_PROD
2020/525 20200128 28.01.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 3/202 - Lisetra ENGERDAL KOMMUNESKOGER KF ENGERDAL_PROD
2020/468 20200128 28.01.2020 Utgående brev Utbetalingsanmodning - Stimuleringstilskudd 2018 Ida Kristin Talaasen m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/300 20200128 28.01.2020 Inngående brev Etterspør svar på forespørsel om feriepenger og stipend John Alexander Svensson ENGERDAL_PROD
2020/468 20200128 28.01.2020 Utgående brev Rapportering på bruk av midler - Stimuleringstilskudd til veterinærtjenester 2019 FYLKESMANNEN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/87 20200128 28.01.2020 Utgående brev Svar på tilleggsspørsmål angående bruksareal (BRA) Peter Simon ENGERDAL_PROD
2020/107 20200128 28.01.2020 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark etter §5b Grete Søberg ENGERDAL_PROD
2020/226 20200128 28.01.2020 Inngående brev Søknad på stilling - rådgiver - Oppvekst ***** ENGERDAL_PROD
2020/202 20200128 28.01.2020 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev og bekreftet grunnbok etter sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - gbnr 15/180 og 15/371 - gbnr 15/180 består Gerd Sletmoen Kolstad ENGERDAL_PROD
2020/529 20200128 28.01.2020 Inngående brev Søknad om bygging av vei - gbnr 3/24 - Hyllsjøen Roger Axelsson ENGERDAL_PROD
2020/526 20200128 28.01.2020 Inngående brev Innkalling til saksforberedende rettsmøte - Sak 19-100327RFA-JTYN MIDTØYA NORD-ØSTERDAL JORDSKIFTERETT ENGERDAL_PROD
2020/319 20200128 28.01.2020 Inngående brev Melding om tilbygg unntatt søknadsplikt Else Kveen ENGERDAL_PROD
2020/87 20200127 27.01.2020 Inngående brev Tilleggsspørsmål angående bruttoareal - forespørsel om riving og oppføring av ny hytte gbnr 165/1/165 Peter Simon ENGERDAL_PROD
2020/461 20200127 27.01.2020 Inngående brev Forespørsel om mulig bruksendring - gbnr 1/31 - Hylleråsvegen 10 Anne Kristine Jarulf ENGERDAL_PROD
2020/279 20200127 27.01.2020 Inngående brev Protokoll fra møte i Femund-/Trysilvassdraget fiskefond - 23.01.2020 Trysil Kommune ENGERDAL_PROD
2020/456 20200127 27.01.2020 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av ved - 2020 - 2021 Ole Geir Myrvold ENGERDAL_PROD
2020/457 20200127 27.01.2020 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter - 2020 - 2021 Per Magne Eriksson ENGERDAL_PROD
2020/413 20200127 27.01.2020 Utgående brev Svar på begjæring om innsyn - kommunens helsebemanningsutbetalinger Helsenor ENGERDAL_PROD
2020/226 20200127 27.01.2020 Inngående brev Søknad på stilling - rådgiver - Oppvekst ***** ENGERDAL_PROD
2020/100 20200127 27.01.2020 Inngående brev Alkoholomsetning 2019 Annelandet as ENGERDAL_PROD
2020/205 20200127 27.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - 30 % stilling - 6863 Sekretær - Støtte- og utvikling - Kultur - 01.01.2020 - 31.12.2020 Ellen K Bernts Grønland ENGERDAL_PROD
2020/82 20200127 27.01.2020 Inngående brev Purring manglende tilsvar - klage på innsyn - vedrørende dokumentasjon/korrespondanse om forsinkelse av fiber Asgeir Sæther ENGERDAL_PROD
2020/335 20200127 27.01.2020 Utgående brev Svar på klage på halvårsvurdering ***** ENGERDAL_PROD
2020/6 20200127 27.01.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenter vedrørende ***** ***** ***** KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON v/ Cecilie Sæther ENGERDAL_PROD
2020/106 20200127 27.01.2020 Utgående brev Eiendomsskatt for gbnr 14/497 Arild Nordsveen m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/106 20200127 27.01.2020 Utgående brev Eiendomsskatt for gbnr 14/358 Anders Kristiansen m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/77 20200127 27.01.2020 Inngående brev Søknad om brenning av halm - Femundløpet Femundløpet Sjekkpunkt Drevsjø v/ Roald Andersen ENGERDAL_PROD
2020/451 20200127 27.01.2020 Inngående brev Telenor som høringspart på areal-/ reguleringsplaner Telenor ENGERDAL_PROD
2020/454 20200127 27.01.2020 Inngående brev Høringsutkast til KRS nr. 14 – Konsolidert årsregnskap Foreningen for god kommunal regnskapsskikk ENGERDAL_PROD
2020/173 20200127 27.01.2020 Inngående brev Anbefaling til videregående skole Interkommunalt samarbeid Trysil og Engerdal ENGERDAL_PROD
2020/106 20200127 27.01.2020 Utgående brev Endring av eiendomsskatt for gbnr 15/357 Kathrine E G Andreassen ENGERDAL_PROD
2020/106 20200127 27.01.2020 Utgående brev Endring av eiendomsskatt for gbnr 14/74/13 Olav Grafsrønningen m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/482 20200127 27.01.2020 Inngående brev Lån, tilskudd og nye verktøy fra Husbanken i 2020 Husbanken ENGERDAL_PROD
2020/315 20200127 27.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - 40 % stilling - 6559 Konsulent - Plan, næring og teknikk - 01.02.2020 - 30.04.2020 Monica Nilsen ENGERDAL_PROD
2020/460 20200127 27.01.2020 Inngående brev Spørsmål vedrørende ny skjenke-/serveringsbevilling Johnsgård Turistsenter ENGERDAL_PROD