eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/2842 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad om ekstra tilskudd fra ekstra næringsfond 2020 Destinasjon Femund Engerdal ENGERDAL_PROD
2020/2840 20201125 25.11.2020 Inngående brev Veileder til selvkostforskriften Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement ENGERDAL_PROD
2020/2004 20201125 25.11.2020 Inngående brev Særutskrift av sak 66.20 - Engerdal Fjellstyre - Grunneiers samtykke til motorferdsel i utmark - Engerdal snøscooterforening Engerdal-Fjellstyre ENGERDAL_PROD
2020/1616 20201125 25.11.2020 Inngående brev Særutskrift av sak 64.20 Engerdal Fjellstyre - Grunneiers samtykke til motorferdsel i utmark - Tufsingdalen kjørelag Engerdal-Fjellstyre ENGERDAL_PROD
2020/103 20201125 25.11.2020 Inngående brev Endring av renovasjonsabonnement. Roald Andersen ENGERDAL_PROD
2020/1776 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 3/94 - Lisætervegen 283 Rygh Entreprenør AS ENGERDAL_PROD
2020/2841 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorisert ferdsel i utmark Lage Trangsrud ENGERDAL_PROD
2020/2843 20201125 25.11.2020 Inngående brev Krav om matrikulering herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 1/2 - Gammelsætra Øistein Andersen ENGERDAL_PROD
2020/73 20201125 25.11.2020 Inngående brev Drevsjø mottak - Forlengelse av tilleggsavtale Udi - Utlendingsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/2125 20201125 25.11.2020 Inngående brev Melding om vedtak - Råd om oppstart av reguleringsplan Tangen ENGERDAL KOMMUNE ENGERDAL_PROD
2020/2050 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - Nybygg fritidsbolig - gbnr 14/74/26 - Østfjellveien 63 ENGERDAL ØSTFJELL AS ENGERDAL_PROD
2020/2845 20201125 25.11.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - gbnr 14/545 Svein Yngvar og Unni Stormoen ENGERDAL_PROD
2020/2819 20201125 25.11.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Inntil 10 % stilling - 6559 Konsulent - Plan/teknikk - 20.11.2020-31.12.2020 Anne-Marie Barbro Myrvold ENGERDAL_PROD
2020/2571 20201125 25.11.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Tilkallingsvikar - Helse- og oppvekst - Engerdal barnehage - 23.10.2020-30.04.2021 Line Myrvold ENGERDAL_PROD
2020/188 20201125 25.11.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - 20 % stilling - 7517 Fagarbeider/Spesialpedagog - Helse- og oppvekst - Drevsjø barnehage - 01.12.2020-31.01.2021 Jorunn Sømåen ENGERDAL_PROD
2020/24 20201125 25.11.2020 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - Oppretting av 4 matrikkelenheter - grunneiendommer til boligformål fra gbnr 165/1 - område BFS1-BFS4 iht - detaljregulering - Boligområde Drevsjøen STATSKOG SF ENGERDAL_PROD
2020/2143 20201125 25.11.2020 Utgående brev Underretning til gbnr 165/184 - FREDHEIM HENRY NARVE FREDHEIM HENRY NARVE ENGERDAL_PROD
2020/2143 20201125 25.11.2020 Utgående brev Underretning til gbnr 165/184 - FREDHEIM KNUT MAGNE FREDHEIM KNUT MAGNE ENGERDAL_PROD
2020/2143 20201125 25.11.2020 Utgående brev Underretning til gbnr 165/287 - DREVSJØMOEN VEGARD DREVSJØMOEN VEGARD ENGERDAL_PROD
2020/2143 20201125 25.11.2020 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev etter grensejustering mellom - gbnr 165/1 og gbnr 165/100 Ann Christin J Nordvålen m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/2059 20201125 25.11.2020 Inngående brev Tilsynsrapport med varsel om pålegg Arbeidstilsynet ENGERDAL_PROD
2020/2059 20201125 25.11.2020 Inngående brev Tilsynsrapport med varsel om pålegg Arbeidstilsynet ENGERDAL_PROD
2020/2839 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn - garasje - gbnr 15/64 - Engerdalsveien 1781 Nina Brekke ENGERDAL_PROD
2020/2833 20201124 24.11.2020 Inngående brev Kopi av brev fra Fylkesmannen i Innlandet til Alvdal kommune av 23.11.2020 - Tillatelse til bruk av snøskuter/ATV med belter - Kvisleflået og Hovdlia naturreservat FYLKESMANNEN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/2828 20201124 24.11.2020 Utgående brev Bekreftelse på melding om fødselspermisjon/fars permisjon i forbindelse med fødsel Linda Camilla Zakrisson ENGERDAL_PROD
2020/2834 20201124 24.11.2020 Inngående brev Søknad om bruk av snøskuter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter - 01.01.2021-30.04.2024 Birgit Ranheim ENGERDAL_PROD
2020/1248 20201124 24.11.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Marianne Odden ENGERDAL_PROD
2020/2821 20201124 24.11.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg fritidsbolig - gbnr 165/1/19 - Gjermundsvika 30 Bjørn Faugli ENGERDAL_PROD
2020/1183 20201124 24.11.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vikariat - 80,28 % stilling - 6572 Assistent - Helse og oppvekst - Habilitering bolig - 01.12.2020-28.02.2021 Susanne M K Ingvarsson ENGERDAL_PROD
2020/1182 20201124 24.11.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vikariat - 100 % stilling - 6572 Assistent - Helse og oppvekst - habilitering bolig - 01.12.2020-28.02.2021 Sunniva Joten Langsjøvold ENGERDAL_PROD
2020/2836 20201124 24.11.2020 Inngående brev Vannverkseier skal oppdatere opplysninger om drikkevannsbassengene Mattilsynet ENGERDAL_PROD
2020/1365 20201124 24.11.2020 Inngående brev Svar - Høring - Kommunal Hjorteviltplan 2020-2024 Engerdal kommune Innlandet Fylkeskommune ENGERDAL_PROD
2020/2835 20201124 24.11.2020 Inngående brev Søknad om bruk av snøskuter for utkjøring/transport av ved Arne Elgaaen ENGERDAL_PROD
2020/283 20201124 24.11.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - 48 % stilling - Helse og oppvekst - Engerdal barnehage - 01.12.2020-31.01.2021 Mari Midtlie ENGERDAL_PROD
2020/315 20201124 24.11.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - 80 % stilling - 6559 Konsulent - Plan/teknikk - 01.01.2021-28.02.2021 Monica Nilsen ENGERDAL_PROD
2020/988 20201124 24.11.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Tilkallingsvikar - Helse og oppvekst - Drevsjø barnehage - 10.10.2020-06.04.2021 Lill Kristin Nymoen ENGERDAL_PROD
2020/2818 20201124 24.11.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - 10 % stilling - 6559 Konsulent - Plan/teknikk 23.11.2020-31.12.2020 Line Merete Sandal ENGERDAL_PROD
2020/2091 20201123 23.11.2020 Inngående brev Endringer i valgforskriften Kommunal - og moderniseringsdepartementet ENGERDAL_PROD
2020/113 20201123 23.11.2020 Inngående brev Ber om utsatt frist - utbetalingsanmodning Midt - Hedmark brann og redningsvesen ENGERDAL_PROD
2020/609 20201123 23.11.2020 Inngående brev Vedrørende kum - beliggende mellom Ørnholveien 4 og 6 Tom Forberg ENGERDAL_PROD
2020/2369 20201123 23.11.2020 Inngående brev Oversendelse av tilleggsopplysninger - søknad vedrørende rivning/oppføring av ny del på seterstue - gbnr 165/1 - Nysæterveien 416 Byggeplan ENGERDAL_PROD
2020/2822 20201123 23.11.2020 Inngående brev Høring - tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak Justis- og beredskapsdepartementet ENGERDAL_PROD
2020/2820 20201123 23.11.2020 Inngående brev Forslag medlemmer - styret i Trygg Trafikk 2021-2023 Trygg Trafikk ENGERDAL_PROD
2020/2823 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter - 01.12.2020-01.05.2023 Linda Marie Dammen ENGERDAL_PROD
2020/2824 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter - 01.01.2021-01.05.2023 Svein Ove Nordsveen ENGERDAL_PROD
2020/2569 20201123 23.11.2020 Inngående brev Alternative fiskevann - motorferdsel i utmark Trine Mette Myrvold Kvilten ENGERDAL_PROD
2020/2748 20201123 23.11.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - riving av eksisterende hytte samt oppføring av ny fritidsbolig - gbnr 162/81 - Kopparleden 5419 Jens Georg Waldal ENGERDAL_PROD
2020/1638 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad om refusjon av utgifter til databriller Ingeborg Frank ENGERDAL_PROD
2020/2249 20201123 23.11.2020 Inngående brev Takker ja til stilling som lege i Engerdal kommune Maud Nyhuus ENGERDAL_PROD
2020/766 20201123 23.11.2020 Utgående brev Utbetalingsanmodning tilskudd til gjenreising av Daniel Mortenssons boplass ENGERDAL FJELLSTYRE ENGERDAL_PROD
2020/2587 20201123 23.11.2020 Inngående brev Svar vedrørende busstransport Trønderbilene ENGERDAL_PROD
2020/2826 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad om matrikulering med utsatt oppmålingsforretning - Engerdalssætra hytteområde - Hovden - Mårfella 3 og Mårfella 11 FEMUND HYTTER EIENDOM AS ENGERDAL_PROD
2020/1720 20201123 23.11.2020 Inngående brev Utbetalingsbrev høsten 2020 - Utdanningsstipend - PPUPPU-Y 2018 - andre utbetaling UTDANNINGSDIREKTORATET ENGERDAL_PROD
2020/2662 20201123 23.11.2020 Inngående brev Kvisleflået og Hovdlia naturreservat - Tillatelse til bruk av snøskuter for transport av ved, materialer og utstyr til Luvhøsetra FYLKESMANNEN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/2827 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til utbedring av bad ***** ENGERDAL_PROD
2020/1130 20201123 23.11.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - 93,33 % stilling - Helse og oppvekst - Drevsjø barnehage - 01.12.2020-31.01.2021 Liv Østmo ENGERDAL_PROD
2020/1638 20201123 23.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om refusjon av utgifter til databriller Ingeborg Frank ENGERDAL_PROD
2020/2828 20201123 23.11.2020 Inngående brev Melding om fødselspermisjon/fars permisjon i forbindelse med fødsel ***** ENGERDAL_PROD
2020/2470 20201123 23.11.2020 Inngående brev SVAR - MOTORFERDSEL I UTMARK § 5 C - MUNKBETSETRA - 11/16 KÅRE JOHNNY ØIEN Plan/næring/drift ENGERDAL_PROD
2020/2830 20201123 23.11.2020 Inngående brev Særutskrift fra Engerdal Fjellstyre sak 71.20 - evaluering av snøscooterløyper i Engerdal kommune Engerdal Fjellstyre ENGERDAL_PROD
2020/386 20201123 23.11.2020 Inngående brev Tilsvar - Forliksklage Karl Olav Bogevold ENGERDAL_PROD
2020/2810 20201123 23.11.2020 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark etter §5b ENGERDAL FJELLSTYRE ENGERDAL_PROD
2020/2745 20201123 23.11.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - driftsbygning i landbruket, kombinasjonsbygg garasje/uthus - gbnr 165/286 - Kopparleden 978 Vegard Drevsjømoen ENGERDAL_PROD
2020/2821 20201123 23.11.2020 Inngående brev Kopi av brev til Bjørn Faugli - svar på nabovarsel - gbnr 165/1/19 - Gjermundsvika 30 Statskog SF ENGERDAL_PROD
2020/2615 20201123 23.11.2020 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020 Skatteetaten ENGERDAL_PROD
2020/2615 20201123 23.11.2020 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020 Skatteetaten ENGERDAL_PROD
2020/2615 20201123 23.11.2020 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020 Skatteetaten ENGERDAL_PROD
2020/2818 20201123 23.11.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Line Merete Sandal ENGERDAL_PROD
2020/2819 20201123 23.11.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Anne-Marie Barbro Myrvold ENGERDAL_PROD
2020/2812 20201120 20.11.2020 Inngående brev Kommentar til kommunal skiltplan Destinasjon Femund Engerdal ENGERDAL_PROD
2020/2809 20201120 20.11.2020 Inngående brev Kjørebok 2020 Steinar Solbakken ENGERDAL_PROD
2020/1018 20201120 20.11.2020 Inngående brev Oppfølging og ivaretakelse av barn og unge under pandemien Helse- og Omsorgsdepartementet ENGERDAL_PROD
2020/2807 20201120 20.11.2020 Inngående brev Informasjon om kommunens forbruk av tjenester - barnevern Bufetat ENGERDAL_PROD
2020/436 20201120 20.11.2020 Inngående brev Saksfremlegg Nibio beiteprosjekt Alvdal Kommune ENGERDAL_PROD
2020/493 20201120 20.11.2020 Inngående brev Kopi av brev til Svahken Sitje - tillatelse til skadefellingsforsøk på en ulv i deler av Engerdal kommune Fylkesmannen i Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/578 20201120 20.11.2020 Inngående brev Analyseresultater - 11.11.2020 - 19.11.2020 Synlab AS ENGERDAL_PROD
2020/1478 20201120 20.11.2020 Inngående brev Angående kreditering - renovasjonsabonnement fritidsbolig Idar Jørgensen ENGERDAL_PROD
2020/1494 20201120 20.11.2020 Inngående brev Alternative fiskevann Odd Inge Knutsen ENGERDAL_PROD
2020/2479 20201120 20.11.2020 Inngående brev Særutskrift - Budsjett 2021 - Økonomiplan 2021 - 2024 - Konsek Øst IKS Glåmdalen sekretariat IKS ENGERDAL_PROD
2020/2805 20201120 20.11.2020 Inngående brev Informasjon om utstedelse av politiattester Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester ENGERDAL_PROD
2020/2806 20201120 20.11.2020 Inngående brev Kopi av brev til Hafslund Eco vannkraft innlandet as - svar på søknad om midlertidig utvidet bruk av avkjørsel - fv. 26 - nedlegging av Hundsjøen og senkning av HRV i Hyllsjøene - Hylla kraftverk Innlandet Fylkeskommune ENGERDAL_PROD
2020/2589 20201120 20.11.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om tilskudd fra ekstra næringsfond 2020 - støtte til tap av driftsinntekter og utgifter ved pålagt Covid-19 nedstenging Selskapet MÅJO Da ENGERDAL_PROD
2020/2560 20201120 20.11.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om tilskudd fra ekstra næringsfond 2020 - forlagsdrift/bokutgivelser Tommy Skoglund ENGERDAL_PROD
2020/2697 20201120 20.11.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om tilskudd ekstra næringsfond - bedriftsutvikling JOHNSGÅRD TURISTSENTER AS ENGERDAL_PROD
2020/431 20201120 20.11.2020 Utgående brev Underretning til gbnr 1/3 - resultat av oppmålingsforretning 28.10.2020 TOLLEFSEN JON INGE ENGERDAL_PROD
2020/431 20201120 20.11.2020 Utgående brev Oversendelse av tinglyst melding til tinglysing - bekreftet grunnbokutskrift og matrikkelbrev - gbnr 1/135 og gbnr 1/136 i Engerdal kommune ADVOKATFIRMAET HARTZ & CO AS ENGERDAL_PROD
2020/2646 20201120 20.11.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om tilskudd fra ekstra næringsfond - oppstart av bedrift Snerten Transport AS ENGERDAL_PROD
2020/2631 20201120 20.11.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om tilskudd fra ekstra næringsfond 2020 - støtte til innredningskostnader, flytting og jobbskaping i håndlaget sjokolade- og iskremproduksjon Stéphanie Allard ENGERDAL_PROD
2020/2628 20201120 20.11.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om tilskudd fra Femundfond og Næringsfond - oppføring av lager og butikklokaler Drevsjø SØMÅEN AS ENGERDAL_PROD
2020/2627 20201120 20.11.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om tilskudd fra ekstra næringsfond 2020 - digital markedsføring - synliggjøring av næring ØSTLANDET MOTORSERVICE AS AVD DREVSJØ ENGERDAL_PROD
2020/2626 20201120 20.11.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om tilskudd fra Femundfond og Næringsfond - covid 19 smitteverntiltak FEMUNDSMARKA VILT & MOBILSLAKT AS ENGERDAL_PROD
2020/2427 20201120 20.11.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om tilskudd fra ekstra næringsfond 2020 - videreforedlingsbedrift Beapma AS ENGERDAL_PROD
2020/581 20201120 20.11.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Karl Ove Skaanes ENGERDAL_PROD
2020/2792 20201120 20.11.2020 Utgående brev Oppdragsavtale til godkjenning og underskrift ***** ENGERDAL_PROD
2020/1602 20201120 20.11.2020 Utgående brev Ønsker tilbakemelding - andre fiskevann for kjøring etter § 5 b) John Kvilten ENGERDAL_PROD
2020/24 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppretting av matrikkelenhet - gbnr 165/1 Statskog SF ENGERDAL_PROD
2020/254 20201120 20.11.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 969357291 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/1598 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - garasje Sven Roger Zakrisson ENGERDAL_PROD
2020/1018 20201120 20.11.2020 Inngående brev Politiets oppfølging - anmeldelser brudd smittevernsbestemmelser - herunder kommunale smittevernsforskrifter Innlandet politidistrikt ENGERDAL_PROD
2020/1494 20201120 20.11.2020 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark etter §5b Odd Inge Knutsen ENGERDAL_PROD
2020/2808 20201120 20.11.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Aktiv Eiendomsmegling Elverum v/Marius Norum ENGERDAL_PROD
2020/1638 20201120 20.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om refusjon ved kjøp av databriller Lise Nordli Risbakken ENGERDAL_PROD
2020/2811 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn - tilbygg fritidsbolig - gbnr 6/17 - Hemtjønnvegen 9 WALLENTIN AS ENGERDAL_PROD
2020/2369 20201120 20.11.2020 Utgående brev Anmodning om tilleggsopplysning til søknad vedrørende rivning/oppføring av ny del på seterstue - gbnr 165/1 - Nysæterveien 416 BYGGEPLAN AS ENGERDAL_PROD
2020/1844 20201120 20.11.2020 Utgående brev Vedrørende høring av reguleringsplan for Engerdal Sentrum INNLANDET FYLKESKOMMUNE m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/2798 20201120 20.11.2020 Utgående brev Bekrefter mottatt melding om fødselspermisjon/fars permisjon i forbindelse med fødsel ***** ENGERDAL_PROD
2020/2815 20201120 20.11.2020 Utgående brev Lokale lønnsforhandlinger 2020 Roar Moren ENGERDAL_PROD
2020/2816 20201120 20.11.2020 Utgående brev Lokale lønnsforhandlinger 2020 Sven Skaaret ENGERDAL_PROD
2020/2817 20201120 20.11.2020 Utgående brev Lokale lønnsforhandlinger 2020 Seija Pålsson ENGERDAL_PROD
2020/1018 20201120 20.11.2020 Utgående brev Rapportering Covid-19 november til Fylkesmannen FYLKESMANNEN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/821 20201120 20.11.2020 Utgående brev Særskilte lønnsforhandlinger 2020 Mihaela Edstrøm ENGERDAL_PROD
2020/918 20201120 20.11.2020 Inngående brev Ettersendelse av virkesdata og kart Glommen Mjøsen skog ENGERDAL_PROD
2020/2810 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter til kjøring til isfiskevann - 20.11.2020 - 23.11.2023 Steinar Solbakken ENGERDAL_PROD
2020/56 20201120 20.11.2020 Utgående brev Særskilte lønnsforhandlinger 2020 Jo-Gaute Åsgård ENGERDAL_PROD
2020/2813 20201120 20.11.2020 Utgående brev Lokale lønnsforhandlinger 2020 Ilona Pliadiene ENGERDAL_PROD
2020/2814 20201120 20.11.2020 Utgående brev Lokale lønnsforhandlinger 2020 Katrine Kleiven ENGERDAL_PROD
2020/2812 20201120 20.11.2020 Inngående brev Angående kommunal skiltplan Statskog SF ENGERDAL_PROD
2020/1825 20201120 20.11.2020 Utgående brev Til uttalelse - søknad om dispensasjon - oppføring av tilbygg til fritidsbolig- 162/1/7 Veslbuvika 25, Storbuvika (Engerdal) - Reidun Joten og Magnar Often FYLKESMANNEN I INNLANDET m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/2510 20201120 20.11.2020 Utgående brev Infoskriv til utbyggere av hytter/hus i Engerdal kommune FEMUND HYTTER AS m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/1845 20201119 19.11.2020 Inngående brev Angående sluttbehandling av reguleringsplan for Drevsjøen - kommentar til risiko- og sårbarhetsanalysen Statskog SF ENGERDAL_PROD
2020/2803 20201119 19.11.2020 Inngående brev Ungdommens distriktspanel ber om tilbakemelding - framtidas distriktpolitikk Distriktssenteret ENGERDAL_PROD
2020/837 20201119 19.11.2020 Inngående brev Referat fra ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 18.11.2020 Sykehuset-Innlandet - Overordnet samarbeidsutvalg ENGERDAL_PROD
2020/837 20201119 19.11.2020 Inngående brev Referat fra ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 18.11.2020 Sykehuset - Innlandet - Overordnet samarbeidsutvalg ENGERDAL_PROD
2020/2795 20201119 19.11.2020 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter - 01.12.2020 - 01.05.2023 Anne Hilde og Kai Olav Rønes ENGERDAL_PROD
2020/576 20201119 19.11.2020 Inngående brev Analyseresultater - 11.11.2020 - 18.11.2020 Synlab AS ENGERDAL_PROD
2020/2554 20201119 19.11.2020 Inngående brev Søknad om bidrag skogbrukets rentemidler - undervisningsprogram - lære med skogen Skogselskapet i Hedmark ENGERDAL_PROD
2020/113 20201119 19.11.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - aktivitesrapport Skogselskapet i Hedmark ENGERDAL_PROD
2020/73 20201119 19.11.2020 Inngående brev Ønsker tilbakemelding på manuelle utbetalinger fra 01.11.2020 Udi - Utlendingsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/379 20201119 19.11.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Klara Prytz Lien ENGERDAL_PROD
2020/2525 20201119 19.11.2020 Utgående brev Melding om vedtak - råd om oppstart av reguleringsplan Tangen FESTE NORDØST AS m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/2796 20201119 19.11.2020 Inngående brev Rapport etter branntilsyn - Fjellheimen Leirskole - 2020 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen ENGERDAL_PROD
2020/2794 20201119 19.11.2020 Inngående brev Oversendelse av flyttemelding ***** ENGERDAL_PROD
2020/1533 20201119 19.11.2020 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjon fra formål LNFR Ståle Sømåen ENGERDAL_PROD
2020/1915 20201119 19.11.2020 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjon fra formål LNFR for tilbygg til seterstue Hallstein I Risbakken m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/925 20201119 19.11.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Omar Prytz Lien ENGERDAL_PROD
2020/2569 20201119 19.11.2020 Utgående brev Andre fiskevann - motorferdsel i utmark etter § 5 b) Trine Mette Myrvold Kvilten ENGERDAL_PROD
2020/1320 20201119 19.11.2020 Utgående brev Ønsker tilbakemelding - andre fiskevann for kjøring etter § 5 b) Tormund Kalen Elgåen ENGERDAL_PROD
2020/1296 20201119 19.11.2020 Inngående brev Svar på søknad om tilskudd samisk opplæring - utenfor samisk forvaltningsområde FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK ENGERDAL_PROD
2020/1182 20201119 19.11.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Sunniva Joten Langsjøvold ENGERDAL_PROD
2020/2793 20201119 19.11.2020 Inngående brev Oversendelse av flyttemelding ***** ENGERDAL_PROD
2020/1494 20201119 19.11.2020 Utgående brev Ønsker tilbakemelding - andre fiskevann for kjøring etter § 5 b) Odd Inge Knutsen ENGERDAL_PROD
2020/2269 20201119 19.11.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 11/2020, sendt 18.11.2020 Skatteetaten ENGERDAL_PROD
2020/366 20201119 19.11.2020 Inngående brev Referat fra ansvarsgruppemøte 06.11.2020 Interkommunalt samarbeid Trysil og Engerdal ENGERDAL_PROD
2020/2367 20201119 19.11.2020 Utgående brev Ferdigattest - tilbygg fritidsbolig - gbnr 3/86 Lisætervegen 455 v/ Hyllsjøen Grete Myrvang ENGERDAL_PROD
2020/1980 20201119 19.11.2020 Utgående brev Status - søknad om motorferdsel i utmark Roy Magne Hanssen ENGERDAL_PROD
2020/2007 20201119 19.11.2020 Utgående brev Ferdigattest - ny infiltrasjon - gbnr 14/100 Vestveien 42, Engerdalssætra TEK Engerdal ENGERDAL_PROD
2020/2751 20201119 19.11.2020 Utgående brev Vedrørende søknad om tillatelse til tiltak - nybygg garasje - gbnr 14/273 - Tiurvegen 6 SOLHEIMSHYTTA AS ENGERDAL_PROD
2020/2479 20201119 19.11.2020 Inngående brev Møteprotokoll representantskapet Konsek Øst IKS - 18.11.2020 Glåmdalen sekretæriat IKS ENGERDAL_PROD
2020/809 20201119 19.11.2020 Inngående brev Tilbakemelding til melder Interkommunalt samarbeid Trysil og Engerdal ENGERDAL_PROD
2020/742 20201119 19.11.2020 Inngående brev Tilbakemelding til melder Interkommunalt samarbeid Trysil og Engerdal ENGERDAL_PROD
2020/2050 20201119 19.11.2020 Inngående brev Endring av byggesøknad - gbnr 14/74/26 - Østfjellveien 63 ENGERDAL ØSTFJELL AS ENGERDAL_PROD
2020/865 20201119 19.11.2020 Inngående brev Tilbakemelding til melder Interkommunalt samarbeid Trysil og Engerdal ENGERDAL_PROD
2020/1638 20201119 19.11.2020 Inngående brev Søknad om refusjon ved kjøp av databriller Lise Nordli Risbakken ENGERDAL_PROD
2020/2798 20201119 19.11.2020 Inngående brev Melding om fødselspermisjon/fars permisjon i forbindelse med fødsel ***** ENGERDAL_PROD
2020/2800 20201119 19.11.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Jan Ole Johnsgård ENGERDAL_PROD
2020/2801 20201119 19.11.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Jonas Steigen Johnsgård ENGERDAL_PROD
2020/2802 20201119 19.11.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Monica Bye Spånberg ENGERDAL_PROD
2020/1533 20201119 19.11.2020 Inngående brev Naboliste og gjenpart nabovarsel - gbnr 165/347 - Solumveien 6 Ståle Sømåen ENGERDAL_PROD
2020/1622 20201119 19.11.2020 Utgående brev Underretning etter oppmålingsforretning 31.08.2020 - gbnr 14/65 JENSVOLL LIV HILDEGUNN ENGERDAL_PROD
2020/1622 20201119 19.11.2020 Utgående brev Underretning etter oppmålingsforretning 31.08.2020 - gbnr 14/526 HUSFLOEN JULIE SPÅNBERG ENGERDAL_PROD
2020/1622 20201119 19.11.2020 Utgående brev Underretning etter oppmålingsforretning 31.08.2020 - gbnr 14/526 LILLESTU JØRN ANDRE ENGERDAL_PROD
2020/431 20201119 19.11.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK ENGERDAL_PROD
2020/1829 20201119 19.11.2020 Inngående brev Søknad om barnehageplass Hanaa Jassem Alfaraj og Ahmad Alkhatab ENGERDAL_PROD
2020/1475 20201119 19.11.2020 Inngående brev Oversendelse av signert selskapsavtale for Kontrollutvalgssekretariat Øst IKS GLÅMDAL SEKRETARIAT IKS ENGERDAL_PROD
2020/1622 20201119 19.11.2020 Utgående brev Oversendelse av bekreftet grunnbokutskrift og matrikkelbrev - gbnr 14/543 - Østlia nord 26 Stine Spånberg Husfloen m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/2756 20201119 19.11.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om tilskudd fra ekstra næringsfond 2020 - økonomisk aktivitet ANNELANDET AS ENGERDAL_PROD
2020/2073 20201119 19.11.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om tilskudd fra ekstra næringsfond 2020 - seterturisme og lokalmat ARNE LUND ENGERDAL_PROD
2020/918 20201119 19.11.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til drift med taubane, hest o.a. - gbnr 1/7 Dag Rønning ENGERDAL_PROD
2020/918 20201119 19.11.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning tilskudd til drift for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020 - gbnr 1/7 Dag Rønning ENGERDAL_PROD
2020/2804 20201119 19.11.2020 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for vedutkjøring - 01.12.2020 - 01.05.2021 Morten Østmo ENGERDAL_PROD
2020/1844 20201119 19.11.2020 Inngående brev Uttalelse til høring - reguleringsplan Engerdal sentrum Ole Martin Sponberg ENGERDAL_PROD
2020/2645 20201119 19.11.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak i ett-trinn - ny slamavskiller, pumpekum og infiltrasjonsanlegg - godkjent utslippstillatelse - gbnr 14/2 - Engerdalsveien 1949 RYGH ENTREPRENØR AS ENGERDAL_PROD
2020/2759 20201118 18.11.2020 Utgående brev Vannlekkasje - Gløtveien 2 - gbnr 15/363/21 kari aanderaa m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/2786 20201118 18.11.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Inga Zvidrina ENGERDAL_PROD
2020/1726 20201118 18.11.2020 Utgående brev Tilbakemelding - vedlikeholdskontroll av skogsbilveger 2020 FYLKESMANNEN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/1018 20201118 18.11.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om informasjon vedrørende tiltak i kommuner i Innlandet VG ENGERDAL_PROD
2020/2596 20201118 18.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om endring av renovasjon til fritidsabonnement Kari Huru ENGERDAL_PROD
2020/199 20201118 18.11.2020 Utgående brev Vedrørende innsigelse til planforslag - Hyllsjøen sør hytteområde FYLKESMANNEN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/2783 20201118 18.11.2020 Utgående brev Foreløpig svar - motorferdsel i utmark Tove Elgåen og Bjørn Arvid Foss ENGERDAL_PROD
2020/761 20201118 18.11.2020 Inngående brev Henvendelse til kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Innlandet Innlandet Fylkeskommune ENGERDAL_PROD
2020/283 20201118 18.11.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Mari Midtlie ENGERDAL_PROD
2020/2788 20201118 18.11.2020 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - tilbygg bod - gbnr 6/77 Øyvind Vestli ENGERDAL_PROD
2020/2789 20201118 18.11.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 162/21 Inge Sæther ENGERDAL_PROD
2020/2790 20201118 18.11.2020 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling SFO ***** ENGERDAL_PROD
2020/1085 20201118 18.11.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Oda Østvang ENGERDAL_PROD
2020/562 20201118 18.11.2020 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling barnehage ***** ENGERDAL_PROD
2020/1980 20201118 18.11.2020 Inngående brev Alternative fiskevann Roy Magne Hanssen ENGERDAL_PROD
2020/2503 20201118 18.11.2020 Utgående brev Utkjøring av båt og kano fra Femundsmarka - forklaring av løype Svein Habberstad ENGERDAL_PROD
2020/2543 20201118 18.11.2020 Inngående brev Vedrørende søknad om motorferdsel i utmark Tom Erik Olstad ENGERDAL_PROD
2020/1657 20201118 18.11.2020 Inngående brev Rapportering Basil barnehage - status pr 15.12.2020 Utdanningsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/2723 20201118 18.11.2020 Inngående brev Utlysing av tilskuddsordning – styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten 2021 - 2023 Helsedirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/2782 20201118 18.11.2020 Utgående brev Vedrørende din søknad om motorferdsel i utmark Sven Roger Zakrisson ENGERDAL_PROD
2020/1886 20201118 18.11.2020 Inngående brev Aksepterer tilbud Marja Rensberg ENGERDAL_PROD
2020/1932 20201118 18.11.2020 Utgående brev Plassering av campingvogn ved fritidsbolig KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET ENGERDAL_PROD
2020/2791 20201118 18.11.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg og overbygg terrasse - gbnr 15/337 Erik Reiersen ENGERDAL_PROD
2020/1183 20201118 18.11.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Susanne Marie Kristin Ingvarsson ENGERDAL_PROD
2020/2177 20201117 17.11.2020 Inngående brev Bekreftelse på trase for Femundløpet 2020 Femundløpet ENGERDAL_PROD
2020/92 20201117 17.11.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling - tilskudd 2020 Destinasjon Femund Engerdal ENGERDAL_PROD
2020/828 20201117 17.11.2020 Inngående brev Innkalling til møte i Regionrådet for Sør-Østerdal - 19.11.2020 Innlandet fylkeskommune ENGERDAL_PROD
2020/497 20201117 17.11.2020 Inngående brev Analyseresultater 11.11.2020 - 16.11.2020 Synlab AS ENGERDAL_PROD
2020/2539 20201117 17.11.2020 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 4 om koronavaksinasjonsprogrammet - elektronisk registrering i Sysvak Folkehelseinstituttet ENGERDAL_PROD
2020/2785 20201117 17.11.2020 Inngående brev Avvikling av stiftelsen Turnéorganisasjonen Turneorganisasjonen ENGERDAL_PROD
2020/498 20201117 17.11.2020 Inngående brev Analyseresultater - 11.11.2020 - 16.11.2020 Synlab AS ENGERDAL_PROD
2020/499 20201117 17.11.2020 Inngående brev Analyseresultater - 11.11.2020 - 16.11.2020 Synlab AS ENGERDAL_PROD
2020/501 20201117 17.11.2020 Inngående brev Analyseresultater - 11.11.2020 - 16.11.2020 Synlab AS ENGERDAL_PROD
2020/502 20201117 17.11.2020 Inngående brev Analyseresultater - 11.11.2020 - 16.11.2020 Synlab AS ENGERDAL_PROD
2020/503 20201117 17.11.2020 Inngående brev Analyseresultater - 11.11.2020 - 16.11.2020 Synlab AS ENGERDAL_PROD
2020/2159 20201117 17.11.2020 Utgående brev Konsesjon gbnr 6/139 HAFSLUND ECO VANNKRAFT INNLANDET AS ENGERDAL_PROD
2020/2775 20201117 17.11.2020 Utgående brev Angående tinglysning - gbnr 14/428 Bård-Tore Brovold ENGERDAL_PROD
2020/2781 20201117 17.11.2020 Inngående brev Oppstartsmelding rullering forvaltningsplan FYLKESMANNEN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/2773 20201117 17.11.2020 Inngående brev Feil i vedlegg i tidligere tilsendt epost - kartlegging av bostedsløse 2020 Oslomet ENGERDAL_PROD
2020/2673 20201117 17.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon/oppsigelse Kristin Opgård ENGERDAL_PROD
2020/2769 20201117 17.11.2020 Utgående brev Regulering av festeavgift/leie 2021 - gbnr 165/1/274 - minnesmerke med parkering - Lillebo Statskog SF ENGERDAL_PROD
2020/2782 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for kjøring til isfiskevann - 01.12.2020-01.05.2021 Sven Roger Zakrisson ENGERDAL_PROD
2020/2783 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for kjøring i utmarksnæring for fastboende - 15.12.2020-01.04.2024 Tove Elgåen og Bjørn Arvid Foss ENGERDAL_PROD
2020/2784 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for utkjøring av klopper mellom Litlrøåsen og Røhøa - 01.12.2020-31.01.2021 Litlrøåsen Vel v/Willy Kvilten ENGERDAL_PROD
2020/505 20201117 17.11.2020 Inngående brev Analyseresultater - 11.11.2020 - 16.11.2020 Synlab AS ENGERDAL_PROD
2020/2503 20201117 17.11.2020 Inngående brev Utkjøring av båt og kano fra Femundsmarka - forklaring av løype Svein Habberstad ENGERDAL_PROD
2020/1965 20201117 17.11.2020 Inngående brev Svar på henvendelse om karantenehotell FYLKESMANNEN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/1030 20201117 17.11.2020 Utgående brev Tilbakemelding - Modulvogntog på kommunale veger tillatt for 24 m tømmertransport Statens Vegvesen ENGERDAL_PROD
2020/103 20201117 17.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om endring av renovasjonsabonnement til miniabonnement - gbnr 165/100 - Solumveien 9 Ann Jensen Nordvålen ENGERDAL_PROD
2020/2120 20201117 17.11.2020 Utgående brev Svar på Kommunale avgifter - gjeldsorning Namsfogden i Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/2137 20201117 17.11.2020 Inngående brev Spørsmål om for mye betalt leie av Engerdalshallen Engerdal Innebandy v/Bjørnar Johnsen ENGERDAL_PROD
2020/2665 20201117 17.11.2020 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Dag Frode og Helene Gribsrød ENGERDAL_PROD
2020/2666 20201117 17.11.2020 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Kjell Erik Joten ENGERDAL_PROD
2020/2767 20201117 17.11.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gbnr 15/14 i Engerdal Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/2767 20201117 17.11.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (avslått) - gbnr 15/14 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/2767 20201117 17.11.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gbnr 15/14 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/2736 20201117 17.11.2020 Inngående brev Høring - Forslag om endringer i SYSVAK-registerforskriften - frist 24.11.2020 Helse- og omsorgsdepartementet ENGERDAL_PROD
2020/1980 20201117 17.11.2020 Inngående brev Etterspør svar på innsendt søknad om motorferdsel i utmark Roy Magne Hanssen ENGERDAL_PROD
2020/2177 20201117 17.11.2020 Inngående brev Tilbakemelding på søknad om bruk av samme trase til Femundløpet som 2020 Femundløpet AS v/ Jon Anders Kokkvoll ENGERDAL_PROD
2020/2764 20201117 17.11.2020 Inngående brev Informasjonspost om varsling av skred og flom NVE ENGERDAL_PROD
2020/2473 20201117 17.11.2020 Utgående brev Omdisponering av jordbruksareal Chris Brostrøm ENGERDAL_PROD
2020/2569 20201116 16.11.2020 Inngående brev Forespørsel om alternative sjøer Trine Mette Myrvold Kvilten ENGERDAL_PROD
2020/2774 20201116 16.11.2020 Inngående brev Melding om endring - ønske om utbedring av trasè - skiløype - Hyllsjørunden HYLLERÅSEN LØYPEFORENING ENGERDAL_PROD
2020/1844 20201116 16.11.2020 Inngående brev Uttalelse til høring - reguleringsplan Engerdal sentrum Sofia Brustad-Johnsen og Joachim Skogheim ENGERDAL_PROD
2020/1030 20201116 16.11.2020 Inngående brev Modulvogntog på kommunale veger tillatt for 24 m tømmertransport - informasjon om svarskjema Statens Vegvesen ENGERDAL_PROD
2020/1365 20201116 16.11.2020 Inngående brev Særutskrift sak 82.20 - uttalelse Kommunal Hjorteviltplan 2020 - 2024 Engerdal Fjellstyre ENGERDAL_PROD
2020/49 20201116 16.11.2020 Inngående brev Særutskrift sak 81.20- uttalelse til søknad om bygging av bru - scooterløyper Engerdal Fjellstyre ENGERDAL_PROD
2020/2766 20201116 16.11.2020 Inngående brev Invitasjon til nasjonal brukerundersøkelse for deltakere i introduksjonsprogram Imdi Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/1018 20201116 16.11.2020 Inngående brev Forespørsel om informasjon vedrørende covid-19 tiltak - kommuner i Innlandet VG ENGERDAL_PROD
2020/614 20201116 16.11.2020 Inngående brev Møteprotokoll - 10.11. 2020 Engerdal Fjellstyre ENGERDAL_PROD
2020/2768 20201116 16.11.2020 Inngående brev Høring - oppnevning av en særskilt klagenemnd for klager over Koronakommisjonens avgjørelser i innsynssaker - frist 16.11.2020 Justis- og beredskapsdepartementet ENGERDAL_PROD
2020/2780 20201116 16.11.2020 Inngående brev Innhenting av opplysninger Interkommunalt samarbeid Trysil og Engerdal ENGERDAL_PROD
2020/2257 20201116 16.11.2020 Utgående brev Vedrørende søknad om motorferdsel i utmark Remi Aleksander Bårdli ENGERDAL_PROD
2020/2249 20201116 16.11.2020 Utgående brev Tilbud om stilling - kommunelege/fastlege 100 % fast - legetjenesten Maud Nyhuus ENGERDAL_PROD
2020/2249 20201116 16.11.2020 Utgående brev Orientering om ansettelse - kommunelege/fastlege 100 % fast - legetjenesten Per Thomas Karlsson ENGERDAL_PROD
2020/2769 20201116 16.11.2020 Inngående brev Regulering av festeavgift/leie 2021 - gbnr 165/117/1 - Skrivegardsjordet 5 Statskog SF ENGERDAL_PROD
2020/2769 20201116 16.11.2020 Inngående brev Regulering av festeavgift/leie 2021 - gbnr 165/1/274 - minnesmerke med parkering - Lillebo Statskog SF ENGERDAL_PROD
2020/907 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970596674, 3425-14/ 48 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/907 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969244098, 3425-161/ 110 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/907 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 915704182, 3425-161/ 105 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/907 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 918810242, 3425-165/ 168 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/907 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970210679, 3425-165/ 80 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/907 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970970932, 3425-6/ 14 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/907 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 983049176, 3425-1/ 3 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/907 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 912995933, 3425-164/ 16 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/907 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 984106114, 3425-165/ 142 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/907 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969928051, 3425-165/ 78 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/907 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969281384, 3425-162/ 11 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/907 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969971100, 3425-162/ 28 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/907 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 988162191, 3425-161/ 25 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/907 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969357291, 3425-162/ 16 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/907 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 869890162, 3425-165/ 77 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/907 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 917399034, 3425-165/ 102 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/907 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 917045070, 3425-162/ 18 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/907 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969104849, 3425-161/ 72 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/907 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969507269, 3425-162/ 13 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/907 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 994482947, 3425-165/ 88 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/907 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 987886188, 3425-3/ 27 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/907 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970500227, 3425-164/ 20 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/907 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 992666862, 3425-164/ 40 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/907 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 998934753, 3425-165/ 286 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/907 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 890218342, 3425-161/ 132 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/907 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 916681135, 3425-165/ 90 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/907 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 990247447, 3425-161/ 41 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/907 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 995015277, 3425-1/ 23 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/907 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 962084109, 3425-161/ 36 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/907 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 978636764, 3425-165/ 171 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/907 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 917507171, 3425-15/ 52 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/907 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 884760372, 3425-163/ 6 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/907 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 990325995, 3425-162/ 19 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/2767 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr 15/14 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/2767 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr 15/14 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/2767 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr 15/14 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/2468 20201116 16.11.2020 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark etter §5c Dennis Roger Nordahl ENGERDAL_PROD
2020/2543 20201116 16.11.2020 Utgående brev Vedrørende din søknad om motorferdsel i utmark Tom Erik Olstad ENGERDAL_PROD
2020/2569 20201116 16.11.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om motorferdsel i utmark Trine Mette Myrvoll Kvilten ENGERDAL_PROD
2020/2600 20201116 16.11.2020 Utgående brev Anmodning om tilleggsopplysning til søknaden - gbnr 14/250 - Øvre Østlia 1 BYGGEPLAN AS ENGERDAL_PROD
2020/1840 20201116 16.11.2020 Inngående brev Kopi av brev fra Bufetat/Bufdir til Indre Østfold krisesenter av 13.11.2020 - Tolkningsuttalelse – Krisesentrenes adgang til å ha bestemmelser om oppholdets lengde, krisesenterloven § 2 andre ledd Bufetat ENGERDAL_PROD
2020/2773 20201116 16.11.2020 Inngående brev Kartlegging av bostedsløse 2020 Oslomet ENGERDAL_PROD
2020/1063 20201116 16.11.2020 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev og bekreftet grunnbokutskrift - gbnr 14/546 - Harratråkket 5 Anita Ness ENGERDAL_PROD
2020/2772 20201116 16.11.2020 Inngående brev Kommunens lønnspolitikk - kompetansekrav for lærere Utdanningsforbundet Engerdal ENGERDAL_PROD
2020/2634 20201116 16.11.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak i ett-trinn - bytte eksisterende avløpstank til ny tett tank - gbnr 15/155 - Engerdalsveien 1378 Engerdal Anlegg & Transport AS ENGERDAL_PROD
2020/2575 20201116 16.11.2020 Utgående brev Oversendelse av bekreftet grunnbokutskrift og matrikkelbrev - gbnr 14/547 - utbyggingsområde for deler av trinn 2 i Engerdalssætra hyttområde Jan Erik Nordgård ENGERDAL_PROD
2020/2775 20201116 16.11.2020 Inngående brev Angående tinglysning - gbnr 14/428 Bård-Tore Brovold ENGERDAL_PROD
2020/2776 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement - gbnr 165/352 - Moalia 8 ÄLVSBYHUS NORGE AS ENGERDAL_PROD
2020/2777 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter Ellen Rustad ENGERDAL_PROD
2020/2778 20201116 16.11.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet SOLHEIMSHYTTA AS ENGERDAL_PROD
2020/2503 20201116 16.11.2020 Inngående brev Etterspør svar på søknad om motorferdsel - fjerning av gamle båter fra Femundsmarka Svein Habberstad ENGERDAL_PROD
2020/2776 20201116 16.11.2020 Utgående brev Godkjenning av søknad om sanitærabonnement og tilknytning til kommunalt avløpsanlegg- gbnr 165/352 - Moalia 8 ÄLVSBYHUS NORGE AS ENGERDAL_PROD
2020/1886 20201116 16.11.2020 Utgående brev Svar på tilbakemelding på tilbud om stilling - arbeidsleder 50 % fast stilling Marja Rensberg ENGERDAL_PROD
2020/2503 20201116 16.11.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om motorferdsel i utmark Svein Habberstad ENGERDAL_PROD
2020/2779 20201116 16.11.2020 Inngående brev Nybygg garasje/uthus til fritidsbolig - gbnr 15/363/12 - Skaftet 2 Per Karsten Vangli ENGERDAL_PROD
2020/2167 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 161/1/148 - Moltestien 32 RYGH ENTREPRENØR AS ENGERDAL_PROD
2020/2247 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - Avløpsanlegg - gbnr 164/1/28 - Valdalsfjellet 308 RYGH ENTREPRENØR AS ENGERDAL_PROD
2020/1015 20201116 16.11.2020 Inngående brev Bruk av skogfond ENGERDAL KOMMUNESKOGER KF ENGERDAL_PROD
2020/1794 20201116 16.11.2020 Inngående brev Underskrevet korrigert arbeidsavtale - 20 % fast stilling og 20 % midlertidig tilsetting - 7961 programrådgiver og 7961 lærer - Helse og oppvekst - Voksenopplæringen - 01.10.2020 - 31.07.2020 Berit Gunvor Holmseth ENGERDAL_PROD
2020/1018 20201116 16.11.2020 Inngående brev Tilskuddsbrev særskilt utbetaling COVID-19 - Utvidet programtid Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/2603 20201113 13.11.2020 Inngående brev Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - utlysning for 2021 Bufdir ENGERDAL_PROD
2020/2717 20201113 13.11.2020 Inngående brev Utbetaling fra skogfondskonto - gbnr 14/2 Ola Nygård ENGERDAL_PROD
2020/131 20201113 13.11.2020 Inngående brev Forslag til vedtak sak 18/20 - møte 16.11.2020 Midt - Hedmark brann- og redningsvesen ENGERDAL_PROD
2020/2002 20201113 13.11.2020 Inngående brev Konsekvenser av smitteverntiltak i barnehager og skoler - anbefalinger og rapport Utdanningsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/1018 20201113 13.11.2020 Inngående brev Frivillige organisasjoner - informasjonstiltak om korona - innvandrerbefolkningen Imdi - Integrering- og mangfoldsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/2762 20201113 13.11.2020 Inngående brev Angående midler returrådgiver 2021 UDI ENGERDAL_PROD
2020/431 20201113 13.11.2020 Utgående brev Oversendelse av melding til tinglysing - gbnr 1/135 og 1/136 i Engerdal kommune STATENS KARTVERK ENGERDAL_PROD
2020/2746 20201113 13.11.2020 Utgående brev Vedrørende din søknad om motorferdsel i utmark Torunn Halvarsson ENGERDAL_PROD
2020/2747 20201113 13.11.2020 Utgående brev Vedrørende din søknad om motorferdsel i utmark Betty H. Midtskogen ENGERDAL_PROD
2020/1171 20201113 13.11.2020 Utgående brev Bekreftelse på driftstilskudd - 2021 SMISO Elverum Smiso Elverum ENGERDAL_PROD
2020/2624 20201113 13.11.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Drevsjø barnehage - 01.11.20-30.04.21 Truls Tollefsen ENGERDAL_PROD
2020/2664 20201113 13.11.2020 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark etter §5e Ole Geir Myrvold ENGERDAL_PROD
2020/2695 20201113 13.11.2020 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark etter §5c Knut Andersen ENGERDAL_PROD
2020/61 20201113 13.11.2020 Inngående brev Søknad om permisjon - politiske verv Maren Sørjoten Drevsjømoen ENGERDAL_PROD
2020/1825 20201113 13.11.2020 Inngående brev Tegninger tilbygg gbnr 162/1/7 - Storbuvika Reidun Joten ENGERDAL_PROD
2020/2527 20201113 13.11.2020 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark etter §5c Rune Omang ENGERDAL_PROD
2020/2764 20201113 13.11.2020 Inngående brev Ny rettleder for skredfareutgreiing for skred i bratt terreng NVE ENGERDAL_PROD
2020/2617 20201113 13.11.2020 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark etter §5c Gjermund A. Eggen ENGERDAL_PROD
2020/1722 20201113 13.11.2020 Utgående brev Tildeling av tiltakspris 2020 Thomas Elvedal ENGERDAL_PROD
2020/1844 20201113 13.11.2020 Utgående brev Uttalelse til høring - reguleringsplan Engerdal sentrum Circle K Norge AS ENGERDAL_PROD
2020/1819 20201113 13.11.2020 Utgående brev Referat BUTE-møte 12.11.20 Lise N Risbakken m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/2752 20201113 13.11.2020 Utgående brev Svar på begjæring om innsyn - liste over ansatte - planarbeid, arealplanlegging, byggesak NRK ENGERDAL_PROD
2020/1996 20201113 13.11.2020 Inngående brev Faktura - planting av felt avvirket i 2017 Sbskog ENGERDAL_PROD
2020/1988 20201113 13.11.2020 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark etter §5c Tore Danielsson ENGERDAL_PROD
2020/106 20201113 13.11.2020 Utgående brev Gbnr 15/370 - Eiendom som ikke har fått utskrevet eiendomsskatt i 2020 ENGERDAL ELEKTRO AS ENGERDAL_PROD
2020/837 20201112 12.11.2020 Inngående brev Referat ekstraordinært OSU-møte Koronavirus - 11.11.2020 Sykehuset-Innlandet - Overordnet samarbeidsutvalg ENGERDAL_PROD
2020/2761 20201112 12.11.2020 Inngående brev Oversikt over behovet tiltaksmidler i statlig sikrede friluftslivsområder - 2021-2025. Innlandet Fylkeskommune ENGERDAL_PROD
2020/2760 20201112 12.11.2020 Inngående brev Spørreundersøkelse - hønsehauk og hekkelokaliteter Fylkesmannen i Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/2757 20201112 12.11.2020 Inngående brev Ønske om kjøp av areal Femund Hytter Eiendom as ENGERDAL_PROD
2020/2505 20201112 12.11.2020 Inngående brev Takker for pris - bekreftelse på oppmøte utdeling Monica Bye Spånberg og Jonas Johnsgård ENGERDAL_PROD
2020/2755 20201112 12.11.2020 Inngående brev Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2021 Fylkesmannen i Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/1621 20201112 12.11.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven PPT Trysil og Engerdal ENGERDAL_PROD
2020/2753 20201112 12.11.2020 Inngående brev Informasjon om nye gebyrsatser i alkoholforskriften § 6-2 Helsedirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/2752 20201112 12.11.2020 Inngående brev Begjæring om innsyn - liste over ansatte - planarbeid, arealplanlegging, byggesak NRK ENGERDAL_PROD
2020/2756 20201112 12.11.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd fra ekstra næringsfond 2020 - økonomisk aktivitet ANNELANDET AS ENGERDAL_PROD
2020/63 20201112 12.11.2020 Inngående brev Innberetning av valg av forliksrådsmedlemmer 2021-2024 - påminnelse FYLKESMANNEN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/1886 20201112 12.11.2020 Inngående brev Tilbakemelding på tilbud om stilling - arbeidsleder 50 % fast stilling Marja Rensberg ENGERDAL_PROD
2020/1996 20201112 12.11.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gbnr 15/40 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/2362 20201112 12.11.2020 Utgående brev Kommunalt tilskudd til tros- og livsynssamfunn ØSTBY MISJONSMENIGHET ENGERDAL_PROD
2020/2362 20201112 12.11.2020 Utgående brev Kommunalt tilskudd til tros- og livssynsamfunn HUMAN ETISK FORBUND ENGERDAL_PROD
2020/2362 20201112 12.11.2020 Utgående brev Kommunalt tilskudd til tros- og livssynsamfunn IMAM BEDIUZZEMAN CAMII ENGERDAL_PROD
2020/2362 20201112 12.11.2020 Utgående brev Kommunalt tilskudd til tros- og livssynssamfunn KURDISTAN TROSSAMFUNN ENGERDAL_PROD
2020/2362 20201112 12.11.2020 Utgående brev Kommunalt tilskudd til tros- og livssynssamfunn OSLO KATOLSKE BISPEDØMME ENGERDAL_PROD
2020/2362 20201112 12.11.2020 Utgående brev Kommunalt tilskudd til tros- og livssynsamfunn RINGSAKER ISLAMISKE KULTURSENTER ENGERDAL_PROD
2020/2362 20201112 12.11.2020 Utgående brev Kommunalt tilskudd til tros- og livssynsamfunn SVENSKA KYRKAN I NORGE ENGERDAL_PROD
2020/2362 20201112 12.11.2020 Utgående brev Kommunalt tilskudd til tros- og livssynssamfunn SYVENDEDAGS ADVENTISTKIRKEN - DEN NORSKE UNION ENGERDAL_PROD
2020/586 20201112 12.11.2020 Utgående brev Ferdigattest - fritidsbolig - gbnr 14/524 Ingeniørsvingen 9, Engerdalsætra hytteområde FEMUND HYTTER AS ENGERDAL_PROD
2020/1091 20201112 12.11.2020 Utgående brev Ferdigattest - fritidsbolig - gbnr 14/527 Mårfella 27, Engerdalsætra hytteområde FEMUND HYTTER AS ENGERDAL_PROD
2020/2209 20201112 12.11.2020 Utgående brev Ferdigattest - tilbygg fritidsbolig - gbnr 165/1/167 Femundveien 122, Dalsvika Geir Magne Skogly ENGERDAL_PROD
2020/47 20201112 12.11.2020 Utgående brev Ferdigattest - anneks - gbnr 14/23/10 Vinterveien 54, Engerdal østfjell BYGGEPLAN AS ENGERDAL_PROD
2020/2245 20201112 12.11.2020 Utgående brev Ferdigattest - tilbygg fritidsbolig - gbnr 3/87 Lisætervegen 453 v/ Hyllsjøen Kjetil Svingen ENGERDAL_PROD
2020/2681 20201112 12.11.2020 Inngående brev Angående innsendt skjema om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - gjelder gbnr 165/199 og 165/206 Mari Berndtsson ENGERDAL_PROD
2020/1171 20201112 12.11.2020 Inngående brev Ønsker bekreftelse på driftstilskudd - 2021 SMISO Elverum - Serviceerklæring SMISO 2020 Smiso Elverum ENGERDAL_PROD
2020/2763 20201112 12.11.2020 Inngående brev Bidrag til finansiering av vannområde Glomma og Grensevassdragene i 2020 Innlandet Fylkeskommune ENGERDAL_PROD
2020/417 20201111 11.11.2020 Inngående brev Utfyllende informasjon angående utrast mur - Nordberget - Heggeriset Svein Frydenlund ENGERDAL_PROD
2020/103 20201111 11.11.2020 Inngående brev Endring av renovasjonsabonnement til miniabonnement - gbnr 165/100 - Solumveien 9 Ann Jensen Nordvålen ENGERDAL_PROD
2020/1930 20201111 11.11.2020 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark etter §5c Olle Eklund ENGERDAL_PROD
2020/2745 20201111 11.11.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - nybygg garasje/uthus - gbnr 165/286 Vegard Drevsjømoen ENGERDAL_PROD
2020/2746 20201111 11.11.2020 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter - 01.01.2021-30.04.2023 Torunn Halvarsson ENGERDAL_PROD
2020/2747 20201111 11.11.2020 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter - 01.01.2021-30.04.2024 Betty H. Midtskogen ENGERDAL_PROD
2020/2748 20201111 11.11.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - nybygg fritidsbolig - gbnr 162/81 - Kopparleden 5419 Paul Glamo ENGERDAL_PROD
2020/513 20201111 11.11.2020 Utgående brev Rapportering og utbetalingsanmodning verdensarvformidling RIKSANTIKVAREN ENGERDAL_PROD
2020/1952 20201111 11.11.2020 Utgående brev Vedrørende din søknad om motorferdsel i utmark Dan Eklund ENGERDAL_PROD
2020/2495 20201111 11.11.2020 Utgående brev Søknad om økonomisk støtte til å øke skogbrannberedskapen i Engerdal Statskog SF ENGERDAL_PROD
2020/2177 20201111 11.11.2020 Utgående brev Søknad om bruk av samme trase til Femundløpet som 2020 Femundløpet AS v/ Jon Anders Kokkvoll ENGERDAL_PROD
2020/2369 20201111 11.11.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak i ett trinn - riving/endring av seterbygning - gbnr 165/1 - Nysæterveien 416 BYGGEPLAN AS ENGERDAL_PROD
2020/2750 20201111 11.11.2020 Utgående brev Anmodning om politiattest Jon Bjarne Tellum ENGERDAL_PROD
2020/2751 20201111 11.11.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - nybygg garasje - gbnr 14/273 - Tiurvegen 6 Avtar Singh Jasser ENGERDAL_PROD
2020/660 20201111 11.11.2020 Utgående brev Kontantstøtterapportering oktober 2020 NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN ENGERDAL_PROD
2020/1371 20201111 11.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om tilleggsressurser til spesialpedagogiske tiltak skoleåret 2020/2021 ***** ENGERDAL_PROD
2020/26 20201111 11.11.2020 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - opprettelse av matrikkelenhet - grunneiendom til boligformål fra gbnr 165/1 - Kopparleden Statskog SF m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/1470 20201111 11.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om tilleggsressurser til spesialpedagogiske tiltak skoleåret 2020/2021 ***** ENGERDAL_PROD
2020/2563 20201111 11.11.2020 Inngående brev Ber om innspill til tiltak som innebefatter bekjempelse av fremmede arter i 2021 FYLKESMANNEN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/1760 20201111 11.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om tilleggressurser til spesialpedagogiske tiltak 2020/2021 ***** ENGERDAL_PROD
2020/2185 20201111 11.11.2020 Utgående brev Vedr. vann/avløp til din eiendom - gbnr 14/254 Skolestadgrenda 8, Engerdal Arne Kørner Haugen ENGERDAL_PROD
2020/372 20201111 11.11.2020 Utgående brev Tildeling av ressurs til spesialpedagogiske tiltak for året 2020-2021 ***** ENGERDAL_PROD
2020/1965 20201110 10.11.2020 Inngående brev Informasjon om eksamen - høst 2020 Utdanningsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/463 20201110 10.11.2020 Inngående brev Resultatene fra nasjonale prøver høsten 2020 er publisert Utdanningsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/493 20201110 10.11.2020 Inngående brev Kopi av brev til Alvdal kommune - forlengelse av tillatelse til skadefellingsforsøk på en ulv i deler av Engerdal kommune - 09.11.2020 - 16.11.2020 Fylkesmannen i Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/2555 20201110 10.11.2020 Inngående brev Stedlig kontroll - søknader 2020 - produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd Fylkesmannen i Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/2636 20201110 10.11.2020 Utgående brev Svar på henvendelse vedrørende Kulturminner - registrering Femundselva Historielag ENGERDAL_PROD
2020/2634 20201110 10.11.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak i ett-trinn - bytte eksisterende avløpskum Engerdal Anlegg & Transport AS ENGERDAL_PROD
2020/2695 20201110 10.11.2020 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter-15.11.2020-30.04.2023 Knut Andersen ENGERDAL_PROD
2020/562 20201110 10.11.2020 Utgående brev Svar på klage på vedtak - redusert foreldrebetaling barnehage ***** ENGERDAL_PROD
2020/1130 20201110 10.11.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Liv Østmo ENGERDAL_PROD
2020/2220 20201110 10.11.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Frida Birgitta Lien ENGERDAL_PROD
2020/1886 20201110 10.11.2020 Utgående brev Vedrørende tilbud om stilling - arbeidsleder 50 % fast stilling Marja Rensberg ENGERDAL_PROD
2020/2575 20201110 10.11.2020 Utgående brev Godkjenning av søknad om matrikulering med utsatt oppmålingsforretning - Oppretting av 1 matrikkelenhet - grunneiendom fra gbnr 14/190 - Utbyggingsområde for deler av trinn 2 i Engerdalssætra hytteområde Jan Erik Nordgård ENGERDAL_PROD
2020/2127 20201110 10.11.2020 Utgående brev Uttalelse i forbindelse med utbedring/rehabilitering - seterhus - Sundsætra Rune Risbakken ENGERDAL_PROD
2020/2575 20201110 10.11.2020 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - Oppretting av matrikkelenhet - grunneiendom fra gbnr 14/190 - byggeområde for fritidsbebyggelse -tilknyttet trinn 2 i Engerdalssætra hytteområde Jan Erik Nordgård ENGERDAL_PROD
2020/2697 20201110 10.11.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd ekstra næringsfond - bedriftsutvikling JOHNSGÅRD TURISTSENTER AS ENGERDAL_PROD
2020/2527 20201110 10.11.2020 Inngående brev Oversendelse av kart som viser kjøretrase Rune Omang ENGERDAL_PROD
2020/1018 20201110 10.11.2020 Inngående brev Anslag merutgifter Covid-19 per november FYLKESMANNEN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/49 20201110 10.11.2020 Utgående brev Viser til deres klage på vedtatt forskrift om snøskuterløyper i Engerdal kommune Åse og Ragnar Vik m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/49 20201110 10.11.2020 Utgående brev Viser til klage på vedtatt forskrift om snøskuterløyper i Engerdal kommune Foreningen Fjellfanten v/Torgal Sætre ENGERDAL_PROD
2020/49 20201110 10.11.2020 Utgående brev Viser til klage på vedtatt forskrift om snøskuterløyper i Engerdal kommune Rendalen Renselskap v/Jo Inge Haugseth ENGERDAL_PROD
2020/49 20201110 10.11.2020 Utgående brev Viser til klage på vedtatt forskrift om snøskuterløyper i Engerdal kommune Line Sundet ENGERDAL_PROD
2020/49 20201110 10.11.2020 Utgående brev Viser til klage på vedtatt forskrift om snøskuterløyper i Engerdal kommune Morten Sandbakken og Aina Søbak ENGERDAL_PROD
2020/49 20201110 10.11.2020 Utgående brev Viser til klage på vedtatt forskrift om snøskuterløyper i Engerdal kommune Samulesens villmark & utredninger v/Jan-Rune Samuelsen ENGERDAL_PROD
2020/49 20201110 10.11.2020 Utgående brev Viser til klage på vedtatt forskrift om snøskuterløyper i Engerdal kommune Naturvernforbudnet i Hedmark v/Ole Midthun ENGERDAL_PROD
2020/49 20201110 10.11.2020 Utgående brev Viser til klage på vedtatt forskrift om snøskuterløyper i Engerdal kommune Norsk Ornitologisk Forening v/ Leder ENGERDAL_PROD
2020/2362 20201110 10.11.2020 Utgående brev Svar på spørsmål vedr beregningsgrunnlaget for tilskudd til tros- og livssynssamfunn Human-Etisk Forbund ENGERDAL_PROD
2020/573 20201110 10.11.2020 Inngående brev Tilsyn - oppfyllelse av vedtak Arbeidstilsynet ENGERDAL_PROD
2020/188 20201110 10.11.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Jorunn Sømåen ENGERDAL_PROD
2020/2687 20201109 09.11.2020 Inngående brev Høringsbrev - NOU 2020: 10 Straffelovrådets utredning nr. 2 - inndragning av utbytte fra gjengkriminalitet Justis- og beredskapsdepartementet ENGERDAL_PROD
2020/2748 20201109 09.11.2020 Inngående brev Kopi av epost til Skogheim Håndlaft v/ Jens Georg Waldal - svar på nabovarsel Statskog SF ENGERDAL_PROD
2020/2002 20201109 09.11.2020 Inngående brev Tiltaksnivå videregående skole må være i tråd med smittesituasjonen i kommunen Helsedirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/2681 20201109 09.11.2020 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Mari Elisabeth Berndtsson ENGERDAL_PROD
2020/498 20201109 09.11.2020 Inngående brev Analyseresultater - 14.10. 2020 - 06.11.2020 Synlab AS ENGERDAL_PROD
2020/505 20201109 09.11.2020 Inngående brev Analyseresultater - 14.10. 2020 - 06.11.2020 Synlab AS ENGERDAL_PROD
2020/501 20201109 09.11.2020 Inngående brev Analyseresultater - 14.10. 2020 - 06.11.2020 Synlab AS ENGERDAL_PROD
2020/502 20201109 09.11.2020 Inngående brev Analyseresultater - 14.10.2020 - 06.11.2020 Synlab AS ENGERDAL_PROD
2020/1965 20201109 09.11.2020 Inngående brev Innrapportering av kommunale smittesporingsdata Beredt - nye tiltak covid 19 - info til kommunelegene Folkehelseinstituttet ENGERDAL_PROD
2020/2664 20201109 09.11.2020 Inngående brev Rotsalg/hogsttillatelse for ved og tømmer fra Statskog SF - Utvisning nr. 32-20 Ole Geir Myrvold ENGERDAL_PROD
2020/2002 20201109 09.11.2020 Inngående brev Presisering tiltaksnivå - videregående skole Utdanningsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/2667 20201109 09.11.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gbnr 14/20 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/1063 20201109 09.11.2020 Utgående brev Godkjenning av søknad om matrikulering med utsatt oppmålingsforretning - Oppretting av matrikkelenhet - grunneiendom fra gnr 14/398 - Harratråkket 5 - Delområde 3 trinn 2 i Engerdal Østfjell Anita Ness ENGERDAL_PROD
2020/2505 20201109 09.11.2020 Utgående brev Tildeling av Tilgjengelighetspris 2020 JOHNSGÅRD TURISTSENTER AS ENGERDAL_PROD
2020/2682 20201109 09.11.2020 Inngående brev Kopi av brev til NJFF Hedmark - Fisketillatelse i gamle Hedmark fylke - Innlandet fylke - 2021 Innlandet Fylkeskommune ENGERDAL_PROD
2020/2120 20201109 09.11.2020 Inngående brev Forslag til frivillig gjeldsordning etter gjeldsordningsloven - 00005398 NAMSFOGDEN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/2120 20201109 09.11.2020 Inngående brev Forslag til frivillig gjeldsordning etter gjeldsordningsloven - 00005183 NAMSFOGDEN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/1399 20201109 09.11.2020 Utgående brev Korreksjon av posisjon - eiendom ved Rønsjøen Arne Helgheim Braathen ENGERDAL_PROD
2020/1844 20201109 09.11.2020 Utgående brev Vedrørende innspill til reguleringsplan for Engerdal sentrum - Engerdalstunet Elina Berrum m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/2679 20201109 09.11.2020 Utgående brev Investeringstilskudd - anmodning om sluttutbetaling Innovasjon Norge v/Mari Pandum ENGERDAL_PROD
2020/2670 20201109 09.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - tilførselsløype for snøscooter ved Bjerta Ivar Støen ENGERDAL_PROD
2020/2135 20201109 09.11.2020 Utgående brev Vedrørende din tillatelse til kjøring med snøscooter - hyttedispensasjon Per Herberg ENGERDAL_PROD
2020/218 20201109 09.11.2020 Utgående brev Vedrørende din tillatelse til kjøring med snøscooter - hyttedispensasjon Ingvild Herberg ENGERDAL_PROD
2020/2591 20201109 09.11.2020 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling - konsulent 10 % - økonomi/lønn Anne Marie Myrvold ENGERDAL_PROD
2020/2269 20201109 09.11.2020 Inngående brev Månedsbrev oktober - skatteregnskap Skatteetaten ENGERDAL_PROD
2020/1772 20201109 09.11.2020 Utgående brev Forhåndsvarsel om pålegg om sikring og istandsetting - Forhåndsvarsel om ileggelse av tvangsmulkt Gro Kvilvang Søgård ENGERDAL_PROD
2020/2120 20201109 09.11.2020 Inngående brev Forslag til frivillig gjeldsordning etter gjeldsordningsloven - 51286 NAMSFOGDEN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/1399 20201109 09.11.2020 Utgående brev Vedrørende retaksering av eiendom - informasjon om eiendom Erik Cerven ENGERDAL_PROD
2020/1211 20201109 09.11.2020 Utgående brev Nordisk skjema for vurdering av elevers utvikling og atferd vedr. ***** ***** ***** TRYSIL KOMMUNE PPT v/Tove Vestli ENGERDAL_PROD
2020/1274 20201109 09.11.2020 Utgående brev Nordisk skjema for vurdering av elevers utvikling og atferd vedr. ***** ***** ***** TRYSIL KOMMUNE PPT v/Tove Vestli ENGERDAL_PROD
2020/2598 20201109 09.11.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Tilkallingsvikar - Helse og oppvekst - Institusjon - 05.11.2020-30.04.2021 Ronja Lenita V Jensvoll ENGERDAL_PROD
2020/1413 20201109 09.11.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Tilkallingsvikar - Helse og oppvekst - Helse/habilitering - 15.11.2020-14.05.2021 Eivind Lagmannsveen ENGERDAL_PROD
2020/206 20201109 09.11.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - 15,3 % stilling - 7960 lærer uten godkjent utdanning/svømmelærer - Helse og oppvekst - Engerdal barne- og ungdomsskole - 19.10.2020-31.01.2021 Silje Skogheim Lillestu ENGERDAL_PROD
2020/2638 20201109 09.11.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - 100 % stilling - 7174 Sykepleier - Helse og Oppvekst - Helse og habilitering - 01.11.2020 - 30.09.2021 Astrid Avtjern ENGERDAL_PROD
2020/2364 20201109 09.11.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak i ett trinn - nybygg fritidsbolig - gbnr 14/59 - Mårfella 9 FEMUND HYTTER AS ENGERDAL_PROD
2020/2188 20201109 09.11.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak i ett-trinn - graving og legging av avløpsledning til kommunal hovedledning - gbnr 165/1/13, 165/1 - Kopparleden 1067 KNUT HANSSEN MASKIN AS ENGERDAL_PROD
2020/2249 20201107 07.11.2020 Inngående brev Tilbakemelding på videre prosess i tilsettingssaken - kommunelege/fastlege - 100 % fast stilling ***** ENGERDAL_PROD
2020/2671 20201106 06.11.2020 Inngående brev Rapportering av årsregnskap til KOSTRA for regnskapsåret 2021 Kommunal- og moderniseringsdepartementet ENGERDAL_PROD
2020/2591 20201106 06.11.2020 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling - konsulent 10 % - økonomi/lønn Line Merete Sandal ENGERDAL_PROD
2020/2670 20201106 06.11.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - tilførselsløype for snøscooter ved Bjerta Ivar Støen ENGERDAL_PROD
2020/2002 20201106 06.11.2020 Inngående brev Oppdatert informasjon om smitteverntiltak for skoler Utdanningsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/2669 20201106 06.11.2020 Utgående brev Lokale lønnsforhandlinger 2020 Andi Cornelia Berndtsson ENGERDAL_PROD
2020/2591 20201106 06.11.2020 Utgående brev Tilbud om stilling - konsulent 10 % vikariat - økonomi/lønn Anne-Marie Barbro Myrvold m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/2594 20201106 06.11.2020 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Rustad Eiendomsmegling ENGERDAL_PROD
2020/2629 20201106 06.11.2020 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Advokat Jostein Morønning ENGERDAL_PROD
2020/2633 20201106 06.11.2020 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Katarina Ryvang ENGERDAL_PROD
2020/1794 20201106 06.11.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Berit Gunvor Holmseth ENGERDAL_PROD
2020/2660 20201106 06.11.2020 Utgående brev Søknad om tilskudd til utredning innlemmelse av forvaltningsområde for samisk språk INNLANDET FYLKESKOMMUNE ENGERDAL_PROD
2020/2661 20201106 06.11.2020 Utgående brev Lokale lønnsforhandlinger 2020 Ralf Edstrøm ENGERDAL_PROD
2020/2662 20201106 06.11.2020 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter - 04.11.20-30.04.2022 Knut Brenna ENGERDAL_PROD
2020/2663 20201106 06.11.2020 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for kjøring til isfiskevann-01.01.2021-31.12.2023 Kjell Egil Fladen ENGERDAL_PROD
2020/2664 20201106 06.11.2020 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av ved - 01.01.2021-31.12.2021 Ole Geir Myrvold ENGERDAL_PROD
2020/2665 20201106 06.11.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Dag Frode og Helene Gribsrød ENGERDAL_PROD
2020/2666 20201106 06.11.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - gbnr 14/542 - Mårfella 23 Kjell Erik Joten ENGERDAL_PROD
2020/2667 20201106 06.11.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd skogfond - gbnr 14/190 Synne Guro Haugseng ENGERDAL_PROD
2020/2135 20201106 06.11.2020 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark etter § 6 Per Herberg ENGERDAL_PROD
2020/1955 20201106 06.11.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vikariat - Inntil 100 % stilling - 6541 Vaktmester - Plan- og teknikk - 01.11.2020-31.12.2020 Daniel Femundsenden ENGERDAL_PROD
2020/1183 20201106 06.11.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - 19,72 % stilling - 9451 Leder - Helse og oppvekst - Habilitering og avlastning - 01.11.2020-01.03.2021 Susanne M K Ingvarsson ENGERDAL_PROD
2020/2561 20201106 06.11.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vikariat - 100 % stilling - 7174 Sykepleier - Helse og oppvekst - Institusjon - 25.11.2020-22.08.2021 Mari Øverstad ENGERDAL_PROD
2020/218 20201106 06.11.2020 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark etter § 6 ENGERDAL FJELLSTYRE ENGERDAL_PROD
2020/279 20201106 06.11.2020 Inngående brev Femund-/Trysilvassdragets fiskefond - bekreftelse på tegning Landkreditt Forvaltning AS ENGERDAL_PROD
2020/2191 20201106 06.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om - helsefagarbeider tilkallingsvikar - Helse og velferd Marianne Odden ENGERDAL_PROD
2020/2668 20201106 06.11.2020 Inngående brev Søknad om permisjon Linn Aasgård ENGERDAL_PROD
2020/2123 20201106 06.11.2020 Utgående brev Godkjenning av søknad om dispensasjon - oppføring av gapahuk og utedo - 15/16 Lerådalen ENGERDAL SNØSCOOTER FORENING ENGERDAL_PROD
2020/1018 20201106 06.11.2020 Inngående brev Koronasituasjonen - anbefalinger funksjonshemmede, kronisk syke og deres pårørende FFO - Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon ENGERDAL_PROD
2020/2205 20201106 06.11.2020 Utgående brev Godkjenning av søknad om dispensasjon - oppføring av gapahuk og utedo - 15/253 Volskaftet ENGERDAL SNØSCOOTER FORENING ENGERDAL_PROD
2020/1844 20201106 06.11.2020 Inngående brev Uttalelse til høring - reguleringsplan Engerdal sentrum Circle K Norge AS ENGERDAL_PROD
2020/113 20201106 06.11.2020 Utgående brev Varsel om inndragning av tilskuddsmidler gitt i 2020 - skogfondets rentemidler HEDMARK SKOGOPPSYNSLAG m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/2527 20201106 06.11.2020 Utgående brev Vedrørende søknad om motorferdsel i utmark - trenger kart som viser kjøretrase Rune Omang ENGERDAL_PROD
2020/2668 20201106 06.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Linn Aasgård ENGERDAL_PROD
2020/1018 20201106 06.11.2020 Inngående brev Rundskriv - kommunale smitteverntiltak Helse- og omsorgsdepartementet ENGERDAL_PROD
2020/2672 20201106 06.11.2020 Utgående brev Lokale lønnsforhandlinger 2020 Berit Sorkmo ENGERDAL_PROD
2020/2634 20201106 06.11.2020 Inngående brev Situasjonskart gbnr 15/155 Engerdal Anlegg & Transport AS ENGERDAL_PROD
2020/2673 20201106 06.11.2020 Inngående brev Søknad om permisjon Carina Larsson ENGERDAL_PROD
2020/2675 20201106 06.11.2020 Utgående brev Lokale lønnsforhandlinger 2020 Ingeborg Frank ENGERDAL_PROD
2020/2676 20201106 06.11.2020 Utgående brev Lokale lønnsforhandlinger 2020 Wenche Kjølvang Holdbak ENGERDAL_PROD
2020/2677 20201106 06.11.2020 Utgående brev Lokale lønnsforhandlinger 2020 Lise Nordli Risbakken ENGERDAL_PROD
2020/2678 20201106 06.11.2020 Utgående brev Lokale lønnsforhandlinger 2020 Anne Lønne ENGERDAL_PROD
2020/131 20201106 06.11.2020 Inngående brev Ettersendelse av sakspapirer til representantskapsmøte - 16.11.2020 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen ENGERDAL_PROD
2020/624 20201106 06.11.2020 Utgående brev Melding om vedtak - sluttbehandling av reguleringsplan for Drevsjøen INNLANDET FYLKESKOMMUNE m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/2623 20201106 06.11.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Elin Kvilten ENGERDAL_PROD
2020/2624 20201106 06.11.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Truls Tollefsen ENGERDAL_PROD
2020/2644 20201105 05.11.2020 Inngående brev Høringsbrev - forslag til endring av plan- og bygningsloven - hjemmel for forskrift om parsellinndeling av campingplasser Kommunal- og moderniseringsdepartementet ENGERDAL_PROD
2020/2643 20201105 05.11.2020 Inngående brev Informasjon om forskningsprosjekt - lokalpolitikernes arbeidsvilkår og lokaldemokratiet Kommunal- og moderniseringsdepartementet ENGERDAL_PROD
2020/2642 20201105 05.11.2020 Inngående brev Nabovarsel - gbnr 6/17 - Hemtjønnvegen 9 WALLENTIN AS ENGERDAL_PROD
2020/92 20201105 05.11.2020 Inngående brev Lånetilbud 2020 KLP Banken AS ENGERDAL_PROD
2020/2639 20201105 05.11.2020 Inngående brev Stortingsmelding - En innovativ offentlig sektor - innovasjon og nytenkning Kommunal - og moderniseringsdepartementet ENGERDAL_PROD