eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/493 20200928 28.09.2020 Inngående brev Tillatelse - elgjegere Valdal elgjaktlag kan delta på skadefellingsforsøk på ulv - Elgå reinbeitedistrikt Fylkesmannen i Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/493 20200928 28.09.2020 Inngående brev Tillatelse - elgjegere i Storbekken elgjaktlag kan delta på skadefellingsforsøk på ulv - Elgå reinbeitedistrikt Fylkesmannen i Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/576 20200928 28.09.2020 Inngående brev Analyseresultater - 16.09.2020 - 25.09.2020 Synlab AS ENGERDAL_PROD
2020/2371 20200928 28.09.2020 Inngående brev Anbefaling om å registrere kontaktopplysninger på serveringssteder - smittesporing covid-19 Helsedirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/2372 20200928 28.09.2020 Inngående brev Bygg på festetomt gbnr 165/1/278 - Drevsjø Barnehage Statskog ENGERDAL_PROD
2020/2373 20200928 28.09.2020 Inngående brev Tilbud rekkegarasje Agarasje ENGERDAL_PROD
2020/2375 20200928 28.09.2020 Inngående brev Spørsmål innen kultursektoren Steinar Sæther ENGERDAL_PROD
2020/2375 20200928 28.09.2020 Utgående brev Spørsmål innen kultursektoren Steinar Sæther ENGERDAL_PROD
2020/2376 20200928 28.09.2020 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter til transport av baggasje/utstyr mellom bilvei og hytte/seter Wenche Axelsson Moen ENGERDAL_PROD
2020/2377 20200928 28.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak i ett trinn - nybygg fritidsbolig - gbnr 14/59 - Mårfella 16 FEMUND HYTTER AS ENGERDAL_PROD
2020/2378 20200928 28.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak i ett trinn - nybygg fritidsbolig - gbnr 14/59 - Mårfella 3 FEMUND HYTTER AS ENGERDAL_PROD
2020/2379 20200928 28.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - nybygg fritidsbolig - gbnr 14/59 - Mårfella 11 FEMUND HYTTER AS ENGERDAL_PROD
2020/2380 20200928 28.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak i ett trinn - nybygg fritidsbolig - gbnr 14/56 - Mårfella 6 FEMUND HYTTER AS ENGERDAL_PROD
2020/2381 20200928 28.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak i ett trinn - nybygg fritidsbolig - gbnr 14/59 - Mårfella 14 FEMUND HYTTER AS ENGERDAL_PROD
2020/2382 20200928 28.09.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Idun Hyllvang ENGERDAL_PROD
2020/2369 20200928 28.09.2020 Inngående brev Kopi av epost til Engerdal Fjellstyre og Innlandet Fylkeskommune - ønsker uttaltelse iht. seterforskriftens § 15 - søknad om riving av deler av seterstue Hovdroa - oppføring av ny del Statskog SF ENGERDAL_PROD
2020/2370 20200928 28.09.2020 Inngående brev GSI 2020/2021 - kulturskole - endringer i skjema Norsk Kulturskoleråd ENGERDAL_PROD
2020/2252 20200928 28.09.2020 Utgående brev Melding om registrering i matrikkelen Kirsten Vik ENGERDAL_PROD
2020/1939 20200928 28.09.2020 Utgående brev Godkjenning av hogst i vernskog - uttak av bruksrettsvirke/rotkjøp på Statsallmenningen i Engerdal - Statskog STATSKOG SF ENGERDAL_PROD
2020/1993 20200928 28.09.2020 Utgående brev Anmodning om tilleggsopplysninger - nybygg fritidsbolig - gbnr 14/532 - Elgtråkket 16 SOLHEIMSHYTTA AS ENGERDAL_PROD
2020/2002 20200928 28.09.2020 Inngående brev Oppdaterte smittevernveiledere Utdanningsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/797 20200928 28.09.2020 Utgående brev Flyttemelding ***** ENGERDAL_PROD
2020/856 20200928 28.09.2020 Utgående brev Flyttemelding ***** ENGERDAL_PROD
2020/1133 20200928 28.09.2020 Utgående brev Svar på søknad kommunale voksenoppæringsmidler - 2019/2020 Innlandet musikkråd ENGERDAL_PROD
2020/2269 20200925 25.09.2020 Inngående brev Mottak av styringsinformasjon og rapporter fra Skatteetaten - tidligforsendelse av rapporter 02.10.2020 Skatteetaten ENGERDAL_PROD
2020/493 20200925 25.09.2020 Inngående brev Kopi av brev til Foreningen våre rovdyr - avgjørelse av klage - vedtak om tillatelse til skadefellingsforsøk på en ulv i deler av Engerdal kommune av 16. juli 2020 Miljødirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/493 20200925 25.09.2020 Inngående brev Kopi av brev til Alvdal kommune - forlenget virketid skadefellingstillatelse på ulv i deler av Engerdal kommune Fylkesmannen i Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/1939 20200925 25.09.2020 Inngående brev Vedrørende samtale om hogstmelding / forhåndsvarsel før uttak av bruksrettsvirke Statskog SF ENGERDAL_PROD
2020/2362 20200925 25.09.2020 Inngående brev Beregningsgrunnlaget for tilskudd til tros- og livssynssamfunn Human-Etisk Forbund ENGERDAL_PROD
2020/2361 20200925 25.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Stine Spånberg Husfloen ENGERDAL_PROD
2020/2363 20200925 25.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak i ett trinn - nybygg fritidsbolig - gbnr 14/540 - Mårfella 13 FEMUND HYTTER AS ENGERDAL_PROD
2020/2364 20200925 25.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak i ett trinn - nybygg fritidsbolig - gbnr 14/59 - Mårfella 9 FEMUND HYTTER AS ENGERDAL_PROD
2020/2366 20200925 25.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Susanne Marie Kristin Ingvarsson ENGERDAL_PROD
2020/2367 20200925 25.09.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Grete Myrvang ENGERDAL_PROD
2020/2368 20200925 25.09.2020 Inngående brev Anmodning om lovlighetskontroll - vedtak søknad om fritak politiske verv - Jan Aage Røtnes Per Olav Opgård m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/2369 20200925 25.09.2020 Inngående brev Kopi av epost til Byggeplan - angående nabovarsel for tiltak på Nysæterveien 416 - seterstue i Hovdroa - Jan Lillestu Statskog SF ENGERDAL_PROD
2020/2360 20200925 25.09.2020 Inngående brev Informasjon SYSVAK - oppdatering - forskriftsendringer Folkehelseinstituttet ENGERDAL_PROD
2020/2269 20200925 25.09.2020 Inngående brev Mottak av rapporter og styringsinformasjon fra Skatteetaten - gjeldende fra 1. november 2020 Skatteetaten ENGERDAL_PROD
2020/2258 20200925 25.09.2020 Utgående brev Vedrørende søknad om bruk av lassbærer Femundselva Historielag ENGERDAL_PROD
2020/2256 20200925 25.09.2020 Utgående brev Klage - kjøring med gravemaskin - privat eiendom Arne Kørner Haugen ENGERDAL_PROD
2020/2265 20200925 25.09.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Helse og habilitering - 15.09.2020 - 14.03.2021 Andreas Husdal Gløtvold ENGERDAL_PROD
2020/2148 20200925 25.09.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider 19,25 % - Helse og oppvekst - institusjon - 14.09.2020 - 13.03.2021 Marielle Spånberg Nordli ENGERDAL_PROD
2020/2162 20200925 25.09.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Drevsjø barnehage - 05.09.20-28.02.21 Morten Østmo ENGERDAL_PROD
2020/2188 20200925 25.09.2020 Inngående brev Kopi av epost til Statskog SF - svar angående etablering av vann og avløp - Drevsjø Gjenvinningsstasjon FIAS ENGERDAL_PROD
2020/2220 20200925 25.09.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - assistent 93,33 % - Drevsjø barnehage - 01.10.20-30.11.20 Frida Birgitta Lien ENGERDAL_PROD
2020/852 20200925 25.09.2020 Inngående brev Klage på enkeltvedtak ***** ENGERDAL_PROD
2020/966 20200925 25.09.2020 Inngående brev Forvaltningsrevisjon i SÅTE IKT - uttalelse fra rådmennene i deltagerkommunene - frist 16.10.2020 Revisjon Øst IKS ENGERDAL_PROD
2020/1130 20200925 25.09.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - assistent 93,33 % - Drevsjø barnehage - 01.10.20-30.11.20 Liv Østmo ENGERDAL_PROD
2020/1260 20200925 25.09.2020 Inngående brev Innsending av egenmelding med kart Jon Inge Tollefsen ENGERDAL_PROD
2020/1495 20200925 25.09.2020 Utgående brev Oversendelse av tinglyst dokument i sak 20/1495 - gbnr 15/2 Ola Næsheim m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/1495 20200925 25.09.2020 Utgående brev Oversendelse av tinglyst dokument i sak 20/1495 - gbnr 15/2 Ola Næsheim m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/2273 20200924 24.09.2020 Inngående brev Svar på anmodning om uttalelse til søknad om skjenkebevilling - Framnes - lørdag 17.10.2020 Innlandet politidistrikt, Trysil lensmannskontor ENGERDAL_PROD
2020/1249 20200924 24.09.2020 Inngående brev Kommunale smitteverntiltak - Involvering av næringsliv Næringslivets Hovedorganisasjon Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/1116 20200924 24.09.2020 Inngående brev Angående kommunale avgifter - etterlyser svar Stefan Nymoen ENGERDAL_PROD
2020/1457 20200924 24.09.2020 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av ny pipe - gbnr 4/3 Gamle Hyllsjøvegen 15, Lisætra Per Olav Opgård ENGERDAL_PROD
2020/1058 20200924 24.09.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Forebyggende rehabilitering - 25.09.2020 - 24.03.2021 Helèn B. Ekstrand ENGERDAL_PROD
2020/852 20200924 24.09.2020 Utgående brev Svar på klage på enkeltvedtak ***** ENGERDAL_PROD
2020/901 20200924 24.09.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fagleder Kulturskolen 20 % - Engerdal barne- og ungdomsskole - Kulturskolen - 10.08.2020 - 31.12.2020 Else Myhr ENGERDAL_PROD
2020/405 20200924 24.09.2020 Utgående brev Opplysninger vedrørende gangveg Drevsjø sentrum Anne Hilde Rønes ENGERDAL_PROD
2020/61 20200924 24.09.2020 Utgående brev Søknad om fritak fra politiske verv - Jan Aage Røtnes Jan Aage Røtnes m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/61 20200924 24.09.2020 Inngående brev Bekreftelse på mottatt brev - søknad om fritak fra politiske verv - Jan Aage Røtnes Jon Inge Tollefsen ENGERDAL_PROD
2020/2275 20200924 24.09.2020 Utgående brev Sluttutbetaling av tilskudd - jordbruksfond 2019 Tore Omang ENGERDAL_PROD
2020/2276 20200924 24.09.2020 Inngående brev Angående plassering av båthus - lav vannstand Femund - ønsker bistand Arne Elgaaen ENGERDAL_PROD
2020/2277 20200924 24.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak i ett trinn - bygging av VA-anlegg - byggetrinn 2 Norconsult ENGERDAL_PROD
2020/2278 20200924 24.09.2020 Inngående brev Kartleggeing - videoinnhold på offentlig nettsider Digitaliseringsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/2279 20200924 24.09.2020 Inngående brev Melding om fødselspermisjon/fars permisjon i forbindelse med fødsel Sondre Kristiansen Svingen ENGERDAL_PROD
2020/2241 20200924 24.09.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Helse/habilitering - 15.09.2020 - 14.03.2021 Jonas Steigen Johnsgård ENGERDAL_PROD
2020/2226 20200924 24.09.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - assistent 4 % - Engerdal barne- og ungdomsskole Jon Helge Østmo ENGERDAL_PROD
2020/2152 20200924 24.09.2020 Inngående brev Kopi av brev til Rune Risbakken - uttalelse vedrørende utbedring av seterstue - gbnr 161/1 Innlandet Fylkeskommune ENGERDAL_PROD
2020/1965 20200924 24.09.2020 Utgående brev Femundløpet 2021 - Covid-19 tiltak Femundløpet v/Jon Anders Kokkvoll ENGERDAL_PROD
2020/1902 20200924 24.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - garasje - gbnr 14/190 Engerdalsætra hytteområde FEMUND HYTTER AS ENGERDAL_PROD
2020/2185 20200923 23.09.2020 Inngående brev Svar angående tilkobling til kommunal vannledning m.m - gbnr 14/254 Arne Kørner Haugen ENGERDAL_PROD
2020/1986 20200923 23.09.2020 Inngående brev Uravstemning tariffrevisjon 2020 - frist 16.10.2020 KS Forhandling ENGERDAL_PROD
2020/497 20200923 23.09.2020 Inngående brev Analyseresultater - 16.09.2020 - 22.09.2020 Synlab AS ENGERDAL_PROD
2020/498 20200923 23.09.2020 Inngående brev Analyseresultater - 16.09.2020 - 22.09.2020 Synlab AS ENGERDAL_PROD
2020/501 20200923 23.09.2020 Inngående brev Analyseresultater - 16.09.2020 - 22.09.2020 Synlab AS ENGERDAL_PROD
2020/499 20200923 23.09.2020 Inngående brev Analyseresultater - 16.09.2020 - 22.09.2020 Synlab AS ENGERDAL_PROD
2020/502 20200923 23.09.2020 Inngående brev Analyseresultater 16.09.2020 - 22.09.2020 Synlab AS ENGERDAL_PROD
2020/505 20200923 23.09.2020 Inngående brev Analyseresultater - 16.09.2020 - 22.09.2020 Synlab AS ENGERDAL_PROD
2020/503 20200923 23.09.2020 Inngående brev Analyseresultater - 16.09.2020 - 22.09.2020 Synlab AS ENGERDAL_PROD
2020/2269 20200923 23.09.2020 Inngående brev Mottak av styringsinformasjon og rapporter fra Skatteetaten - tidligforsendelse av rapporter 25.09.2020 Skatteetaten ENGERDAL_PROD
2020/2247 20200923 23.09.2020 Inngående brev Kopi av epost til Rygh Entreprenør AS - svar på nabovarsel - utslippstillatelse - gbnr 164/1/28 - Valdalsfjellet 308 Statskog SF ENGERDAL_PROD
2020/2167 20200923 23.09.2020 Inngående brev Kopi av epost til Geir Engen - angående nabovarsel for Moltestien 32 - Ulvåberget - gbnr 161/1/148 Statskog SF ENGERDAL_PROD
2020/1802 20200923 23.09.2020 Inngående brev Høring - forslag til midlertidig endring i valgforskriften - adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag Kommunal- og moderniseringsdepartementet ENGERDAL_PROD
2020/2268 20200923 23.09.2020 Inngående brev Forespørsel om plassering av garasje - gbnr 14/513 Femund Hytter AS ENGERDAL_PROD
2020/2268 20200923 23.09.2020 Utgående brev Grunneiers tillatelse til plassering av garasje - gbnr 14/513 Femund Hytter AS ENGERDAL_PROD
2020/2274 20200923 23.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Aktiv Eiendomsmegling Elverum ENGERDAL_PROD
2020/2270 20200923 23.09.2020 Inngående brev Høring - endringer i forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning - leger og tannleger - økning timetall til veiledning - leger under spesialisering allmennmedisin Helse- og omsorgsdepartementet ENGERDAL_PROD
2020/2271 20200923 23.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - Nybygg fritidsbolig - gbnr 14/537 - Mårfella 21 - Engerdalssætra hytteområde FEMUND HYTTER AS ENGERDAL_PROD
2020/2272 20200923 23.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - Nybygg fritidsbolig - gbnr 14/542 - Mårfella 23 - Engerdalssætra hytteområde FEMUND HYTTER AS ENGERDAL_PROD
2020/2273 20200923 23.09.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Plateslippkonsert - Lokalet Framnes - Lørdag 17. oktober 2020 Sigrid Stubsveen ENGERDAL_PROD
2020/2273 20200923 23.09.2020 Utgående brev Anmodning om uttalelse til søknad om skjenkebevilling - Framnes - Lørdag 17.10.2020 INNLANDET POLITIDISTRIKT m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/2129 20200923 23.09.2020 Inngående brev Grunneiersamtykke - gbnr 14/59 og gbnr15/7 - Etablering av vann- og avløpsanlegg Engerdal kommuneskoger KF ENGERDAL_PROD
2020/2195 20200923 23.09.2020 Utgående brev Endring av avkjørsel til privat veg - gbnr 15/311 - volskarvveien 10 Sten-Ove Claesson ENGERDAL_PROD
2020/2207 20200923 23.09.2020 Inngående brev Søknad om utvidelse og oppmåling av boligtomt - gbnr 165 /1 /133 - Moalia STATSKOG SF ENGERDAL_PROD
2020/2059 20200923 23.09.2020 Utgående brev Svar til Arbeidstilsynet - oppfølging av tidligere tilsyn ved Drevsjø statlig mottak for asylsøkere ARBEIDSTILSYNET ENGERDAL_PROD
2020/2094 20200923 23.09.2020 Inngående brev Påminnelse - Risiko- og vesentlighetsvurderinger for eierskapskontroll - ønskes tilsendt så fort som mulig Revisjon Øst IKS ENGERDAL_PROD
2020/1939 20200923 23.09.2020 Utgående brev Godkjenning av hogst i vernskog - rotsalg til Femundselva Historielag - Statskog STATSKOG SF ENGERDAL_PROD
2020/1902 20200923 23.09.2020 Inngående brev Situasjonskart og tegninger Femund Hytter ENGERDAL_PROD
2020/1689 20200923 23.09.2020 Inngående brev Fakturering av influensavaksine 2020/2021 Folkehelseinstituttet ENGERDAL_PROD
2020/1454 20200923 23.09.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 14/536 - Mårfella 17 - Femund Hytter AS ENGERDAL_PROD
2020/1255 20200923 23.09.2020 Inngående brev 3. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for 2020 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET ENGERDAL_PROD
2020/377 20200923 23.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - Tilkobling til kommunal avløpsledning - gbnr 165/243 Finn Arild Østmo ENGERDAL_PROD
2020/852 20200923 23.09.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2020/803 20200923 23.09.2020 Utgående brev Innhenting av opplysninger Interkommunalt samarbeid Trysil og Engerdal ENGERDAL_PROD
2020/73 20200923 23.09.2020 Utgående brev Rapport på bruk av midler - Tilleggsavtale til aktivitetspakke for barn og unge på Drevsjø asylmottak - sommeren 2020 UDI ENGERDAL_PROD
2020/103 20200923 23.09.2020 Inngående brev Søknad om fritidsabonnement renovasjon Grasbekkvegen 212 Vebjørg Kveen ENGERDAL_PROD
2020/103 20200923 23.09.2020 Utgående brev Endring av renovasjonsabonnement til miniabonnement - gbnr 165/55 Katrine Kleiven ENGERDAL_PROD
2020/943 20200922 22.09.2020 Inngående brev Vedrørende invitasjon til dialog om ny sykehusstruktur i Innlandet Helse Sør Øst ENGERDAL_PROD
2020/886 20200922 22.09.2020 Utgående brev Midlertidig bruksendring opphører Edgar Depowski ENGERDAL_PROD
2020/847 20200922 22.09.2020 Utgående brev Korrigert brev nasjonale prøver ***** ENGERDAL_PROD
2020/364 20200922 22.09.2020 Utgående brev Referat fra ansvarsgruppemøte ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2020/1374 20200922 22.09.2020 Utgående brev Tilskudd på kr. 100.000 fra Femundfondet til Destinasjon Femund Engerdal DESTINASJON FEMUND ENGERDAL AS ENGERDAL_PROD
2020/1117 20200922 22.09.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Astrid Holøien ENGERDAL_PROD
2020/1460 20200922 22.09.2020 Inngående brev Takker ja til tilbud om stillingsvern Mona Lindell ENGERDAL_PROD
2020/1688 20200922 22.09.2020 Inngående brev Bekreftelse på mottak av brev - varsel oppmålingsforretning - grensejustering - gbnr 1/2 og 1/22 Caquet Inger Solberg ENGERDAL_PROD
2020/2063 20200922 22.09.2020 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - Oppretting av 8 matrikkelenheter - grunneiendommer fra gbnr 14/59 - område HT! og 2 i Engerdalssætra hytteområde ENGERDAL KOMMUNESKOGER KF ENGERDAL_PROD
2020/2063 20200922 22.09.2020 Utgående brev Godkjenning av søknad om matrikulering med utsatt oppmålingsforretning - Oppretting av 2 matrikkelenheter - grunneiendommer fra gnr 14/59 - Engerdalssætra hytteområde ENGERDAL KOMMUNESKOGER KF ENGERDAL_PROD
2020/2219 20200922 22.09.2020 Utgående brev Kjøp av tomt gbnr 165/48 Roar Stensbye m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/2266 20200922 22.09.2020 Inngående brev Spillemidler til Den kulturelle skolesekken (DKS) i Innlandet Innlandet Fylkeskommune ENGERDAL_PROD
2020/2264 20200922 22.09.2020 Inngående brev Søknad om bruk av scooter til transport av baggasje/utstyr mellom bilvei og hytte/seter Lars Buflod ENGERDAL_PROD
2020/2265 20200922 22.09.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Andreas Husdal Gløtvold ENGERDAL_PROD
2020/463 20200921 21.09.2020 Inngående brev Nasjonale prøver - påminnelse om frist - 25.09.2020 Fylkesmannen i Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/2236 20200921 21.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding på mottatt henvisning PPT Trysil og Engerdal ENGERDAL_PROD
2020/72 20200921 21.09.2020 Inngående brev Informasjon om stipendordning for lærer som underviser voksne innvandrere i norsk under introduksjonsloven Kompetansenorge ENGERDAL_PROD
2020/2259 20200921 21.09.2020 Inngående brev Kopi av brev til Statskog SF - søknad om oppføring av allmentilgjengelig bu - Skjerbekktjønna Remi Bårdli ENGERDAL_PROD
2020/601 20200921 21.09.2020 Inngående brev Årsbudsjett 2021 - økonomiplan 2021-2024 - Revisjon Øst IKS Revisjon Øst IKS ENGERDAL_PROD
2020/364 20200921 21.09.2020 Inngående brev Melding om ny saksbehandler PPT Trysil og Engerdal ENGERDAL_PROD
2020/2261 20200921 21.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Knut Brenna ENGERDAL_PROD
2020/2261 20200921 21.09.2020 Utgående brev Melding om registrering i matrikkelen Knut Brenna ENGERDAL_PROD
2020/2253 20200921 21.09.2020 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett - montering lagerhall Rubb AS ENGERDAL_PROD
2020/2256 20200921 21.09.2020 Inngående brev Klage - kjøring med gravemaskin - privat eiendom Arne Kørner Haugen ENGERDAL_PROD
2020/2257 20200921 21.09.2020 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for kjøring til isfiskevann - 01.12.2020 - 30.04.2025 Remi Bårdli ENGERDAL_PROD
2020/2258 20200921 21.09.2020 Inngående brev Søknad om bruk av lassbærer - 01.10.2020 - 31.10.2020 Femundselva historielag v/Reidar Åsgård ENGERDAL_PROD
2020/2235 20200921 21.09.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Engerdal barnehage - 16.09.20-31.03.21 Signe Storsnes ENGERDAL_PROD
2020/2231 20200921 21.09.2020 Utgående brev Melding om registrering i matrikkelen Gjertrud Eid m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/2217 20200921 21.09.2020 Inngående brev Fylkeskommunale vassdragsmidler 2020 - Søknadsfrist 30.10.20 Innlandet Fylkeskommune ENGERDAL_PROD
2020/2123 20200921 21.09.2020 Inngående brev Svar angående søknad om dispensasjon - gapahuk og utedo i LNFR-område - gbnr 15/16 - Lerådalen Innlandet Fylkeskommune ENGERDAL_PROD
2020/2124 20200921 21.09.2020 Inngående brev Søknad - ID 46 - Sykepleiere inntil 100 % - vikariater ved institusjon ***** ENGERDAL_PROD
2020/1886 20200921 21.09.2020 Inngående brev Takker nei til tilbud om stilling - arbeidsleder 50 % fast - habilitering og avlastning Susanne Ingvarsson ENGERDAL_PROD
2020/1886 20200921 21.09.2020 Utgående brev Tilbud om stilling - arbeidsleder 50 % fast - Habilitering og avlastning Susanne Ingvarsson ENGERDAL_PROD
2020/1939 20200921 21.09.2020 Inngående brev Kartgrunnlag - Femundselva Historielag Femundselva Historielag ENGERDAL_PROD
2020/1175 20200918 18.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding etter kontorkontroll - høst 2020 Skatteetaten ENGERDAL_PROD
2020/837 20200918 18.09.2020 Inngående brev Referat fra OSU-møte - 03.09.2020 Sykehuset-Innlandet - Overordnet samarbeidsutvalg ENGERDAL_PROD
2020/2002 20200918 18.09.2020 Inngående brev Opplæring til elever som ikke kan møte på skolen Utdanningsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/169 20200918 18.09.2020 Inngående brev Åpent informasjonsmøte Øregga masseuttak - 21.09.2020 Svein Ove Nordsveen ENGERDAL_PROD
2020/2248 20200918 18.09.2020 Inngående brev Informasjon om Landbrukstelling 2020 Statistisk sentralbyrå ENGERDAL_PROD
2020/2251 20200918 18.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet JONNY HOLEN ENGERDAL_PROD
2020/2252 20200918 18.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Kirsten Vik ENGERDAL_PROD
2020/2253 20200918 18.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak i ett-trinn - oppføring av strøsand-lager - gbnr 165/1 PER JOAR KVILTEN ENGERDAL_PROD
2020/1991 20200918 18.09.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 3/19 i Engerdal (3425) Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/1939 20200918 18.09.2020 Utgående brev Vedrørende samtale om hogstmelding / forhåndsvarsel før uttak av bruksrettsvirke Sigbjørn Martinsen m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/2190 20200918 18.09.2020 Utgående brev Tillatelse til fjerning av beverdemning - hindre skade ved oversvømmelse av vei øst for Sundsetra STATSKOG SF ENGERDAL_PROD
2020/2066 20200918 18.09.2020 Utgående brev Midlertidig svar på søknad om omdisponering av seterrett Hallvard Nymoen ENGERDAL_PROD
2020/183 20200918 18.09.2020 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev etter fullføring av matrikkelføring med utsatt oppmålingsforretning - gbnr 15/370 ENGERDAL ELEKTRO AS ENGERDAL_PROD
2020/251 20200918 18.09.2020 Inngående brev Etterspørsel etter fremdriftsplan Steinar Sæther ENGERDAL_PROD
2020/251 20200918 18.09.2020 Utgående brev Svar på etterspørsel etter fremdriftsplan Steinar Sæther ENGERDAL_PROD
2020/49 20200918 18.09.2020 Utgående brev Svar på status snøscooterløype Sømådalen og Elgå Femundløpet v/Jon Anders Kokkvoll ENGERDAL_PROD
2020/562 20200918 18.09.2020 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehagen ***** ENGERDAL_PROD
2020/658 20200918 18.09.2020 Inngående brev Bekreftelse på mottatt godkjenning av midlertidig bruksendring fra fritidsbolig til bolig Ingun Solli ENGERDAL_PROD
2020/405 20200918 18.09.2020 Utgående brev Svar på opplysninger vedrørende gangveg Drevsjø sentrum Anne Hilde Rønes ENGERDAL_PROD
2020/1599 20200918 18.09.2020 Utgående brev Rapportering til Fylkesmannen for økonomiske konsekvenser Covid-19 FYLKESMANNEN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/1688 20200918 18.09.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Grensejustering i Engerdal kommune Engerdal Kommune, Vegavd. ENGERDAL_PROD
2020/1688 20200918 18.09.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Grensejustering i Engerdal kommune Åsbø Elin Petershagen ENGERDAL_PROD
2020/1688 20200918 18.09.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Grensejustering i Engerdal kommune Åsbø Rolf ENGERDAL_PROD
2020/1688 20200918 18.09.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Grensejustering i Engerdal kommune Andersen Øistein ENGERDAL_PROD
2020/1688 20200918 18.09.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Grensejustering i Engerdal kommune Caquet Inger Solberg ENGERDAL_PROD
2020/1688 20200918 18.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding - varsel oppmålingsforretning - Grensejusteringellom 1/2 og 1/22 Rolf Åsbø ENGERDAL_PROD
2020/493 20200917 17.09.2020 Inngående brev Kopi av brev til Alvdal kommune - forlenget virketid skadefellingstillatelse på ulv i deler av Engerdal kommune Fylkesmannen i Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/1133 20200917 17.09.2020 Inngående brev Søknad kommunale voksenoppæringsmidler - 2019/2020 Innlandet musikkråd ENGERDAL_PROD
2020/2002 20200917 17.09.2020 Inngående brev Skolers deltakelse på Operasjon Dagsverk 2020 og smittevern Hovedkomiteen for Operasjon Dagsverk ENGERDAL_PROD
2020/609 20200917 17.09.2020 Inngående brev Faktura oversendes Fylkesmannen Innlandet Per Halvorsen ENGERDAL_PROD
2020/2247 20200917 17.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak i ett-trinn - utslippstillatelse - gbnr 164/1/28 Rygh Entreprenør AS ENGERDAL_PROD
2020/2231 20200917 17.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Gjertrud Eid ENGERDAL_PROD
2020/1986 20200917 17.09.2020 Inngående brev Melding om forhandler - lønnsforhandlinger Skolelederforbundet Innlandet fylkeslag ENGERDAL_PROD
2020/2246 20200917 17.09.2020 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksvei - ombygging/punktutbedring av eksisterende traktor veg - gbnr 4/1 Glommen Mjøsen Skog ENGERDAL_PROD
2020/95 20200917 17.09.2020 Inngående brev Justert arbeidsvarslingsplan - Fv 217 Elvbrua Statens Vegvesen ENGERDAL_PROD
2020/601 20200917 17.09.2020 Inngående brev Revisjon Øst IKS - protokoll fra styremøte 16.09.2020 Revisjon Øst IKS ENGERDAL_PROD
2020/514 20200917 17.09.2020 Inngående brev Tilleggsavtale - utarbeidelse av grunnervervstegninger for gang- og sykkelveg Engerdal sentrum - til underskrift Feste NordØst as ENGERDAL_PROD
2020/764 20200917 17.09.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Malin Erdal Kjørum ENGERDAL_PROD
2020/1058 20200917 17.09.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Helen Birgitta Ekstrand ENGERDAL_PROD
2020/1016 20200917 17.09.2020 Inngående brev UDI - årsregnskapet 2019 - revisjonsberetning Revisjon Øst IKS ENGERDAL_PROD
2020/2245 20200917 17.09.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 3/87 Kjetil Svingen ENGERDAL_PROD
2020/2235 20200917 17.09.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Signe Storsnes ENGERDAL_PROD
2020/2242 20200917 17.09.2020 Utgående brev Begjæring om innsyn - innkjøp av smittevernutstyr under corona-krisen VG v/Camilla Fredstad Huuse ENGERDAL_PROD
2020/2068 20200917 17.09.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenter før intervjuer/innstilling - lærer 100 % vikariat - EBUS Utdanningsforbundet ENGERDAL_PROD
2020/2068 20200917 17.09.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Lærer 100 % vikariat - Engerdal barne- og ungdomsskole Silje Skogheim Lillestu m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/2037 20200917 17.09.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak i ett-trinn - nybygg anneks - gbnr 164/12 - Valdalsfjellet 588 Elin Fjellheim ENGERDAL_PROD
2020/2072 20200917 17.09.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Axel Christoffer Vasli ENGERDAL_PROD
2020/2191 20200917 17.09.2020 Inngående brev Søknad - ID 48 - Tilkallingsvikarer Helse og velferd ***** ENGERDAL_PROD
2020/2242 20200916 16.09.2020 Inngående brev Begjæring om innsyn - innkjøp av smittevernutstyr under corona-krisen VG v/Camilla Fredstad Huuse ENGERDAL_PROD
2020/2240 20200916 16.09.2020 Inngående brev Melding om fødselspermisjon ***** ENGERDAL_PROD
2020/2163 20200916 16.09.2020 Inngående brev Melding om hogst i vernskog - gbnr 4/1 Glommen Mjøsen Skog ENGERDAL_PROD
2020/1965 20200916 16.09.2020 Inngående brev Informasjon - Bilcrossløp Drevsjø Motorstadion - 19.09.2020 Eirik Skogli ENGERDAL_PROD
2020/1965 20200916 16.09.2020 Inngående brev Femundløpet 2021 - Covid-19 tiltak Femundløpet v/Jon Anders Kokkvoll ENGERDAL_PROD
2020/2149 20200916 16.09.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider 13,38 % - Helse og oppvekst - institusjon - 07.09.2020 - 06.03.2021 Thea Nesheim Bekk ENGERDAL_PROD
2020/2131 20200916 16.09.2020 Inngående brev Søknad - ID 47 - Hjelpepleier/helsefagarbeider helgestillinger - Institusjon ***** ENGERDAL_PROD
2020/2146 20200916 16.09.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - hjelpepleier 24,9 % - Helse og oppvekst - institusjon - 07.09.2020 - 06.03.2021 Rose-Marie Jakobsson ENGERDAL_PROD
2020/2144 20200916 16.09.2020 Inngående brev Salg av eiendom - gbnr 14/140/20 - Vinterveien 45 DNB EIENDOM AS avd. Hamar ENGERDAL_PROD
2020/2236 20200916 16.09.2020 Utgående brev Meldeskjema systemsak TRYSIL KOMMUNE, PPT v/Tanja K Andersen ENGERDAL_PROD
2020/2237 20200916 16.09.2020 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter til transport av baggasje/utstyr mellom bilvei og hytte/seter - 01.01.2021 - 01.05.2023 Torill og Egil Krog ENGERDAL_PROD
2020/2238 20200916 16.09.2020 Inngående brev Tilskudd til skoleturer for ungdom - besøk minnesteder - andre verdenskrig - frist 01.10.2020 Utdanningsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/2222 20200916 16.09.2020 Utgående brev Plassering av ladestasjon Engerdal sentrum DEN NORSKE KIRKE I HAMAR ENGERDAL_PROD
2020/2040 20200916 16.09.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale -støttekontakt 4 t/u - 15.08.2020 - 14.08.2021 Berit G. Holmseth ENGERDAL_PROD
2020/2068 20200916 16.09.2020 Inngående brev Søknad - ID 45 - Lærer 100 % vikariat - Engerdal barne- og ungdomsskole ***** ENGERDAL_PROD
2020/2241 20200916 16.09.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Jonas Steigen Johnsgård ENGERDAL_PROD
2020/2243 20200916 16.09.2020 Inngående brev Søknad om frikjøp for å utføre organisasjonsarbeid - hovedtillitsvalgt Fagforbundet Engerdal v/ Line Merete Sandal ENGERDAL_PROD
2020/2244 20200916 16.09.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Eldar Embretsson ENGERDAL_PROD
2020/1004 20200916 16.09.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - tilkallingsvikar - tekniske tjenester - 01.09.2020 - 31.12.2020 Remigijus Lisauskas ENGERDAL_PROD
2020/516 20200916 16.09.2020 Inngående brev Forvaltningsplan for verdensarven Røros Bergstad og Circumferensen - oversendelse av plan Røros kommune ENGERDAL_PROD
2020/512 20200916 16.09.2020 Utgående brev Svar på ønske om leie av kommunal bolig Jan I Paulsen ENGERDAL_PROD
2020/512 20200916 16.09.2020 Utgående brev Svar på ønske om leie av utleiebolig Jon Foss ENGERDAL_PROD
2020/263 20200916 16.09.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Drevsjø barnehage - 05.09.2020 - 28.02.2021 Anne Line Botillen ENGERDAL_PROD
2020/364 20200916 16.09.2020 Utgående brev Referat fra ansvarsgruppemøte 15.09.20 vedr. ***** ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2020/184 20200916 16.09.2020 Utgående brev Underretning til gbnr 162/11 - JOHNSGÅRD JAN OLE JOHNSGÅRD JAN OLE ENGERDAL_PROD
2020/184 20200916 16.09.2020 Utgående brev Underretning til gbnr 162/43 - Sømådalsopplevelser SA SØMÅDALSOPPLEVELSER SA ENGERDAL_PROD
2020/184 20200916 16.09.2020 Utgående brev Underretning til gbnr 162/61 - BYE ISABELL ANDREASSEN BYE ISABELL ANDREASSEN ENGERDAL_PROD
2020/184 20200916 16.09.2020 Utgående brev Underretning til gbnr 162/61 - EGGEN SIGURD EGGEN SIGURD ENGERDAL_PROD
2020/150 20200916 16.09.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Helse og velferd - Institusjon - 01.07.2020 - 31.12.2020 Isabell Andreassen Bye ENGERDAL_PROD
2020/1533 20200916 16.09.2020 Utgående brev Sak på høring - Dispensasjon fra formål LNFR i kommuneplanen FYLKESMANNEN I INNLANDET m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/1723 20200916 16.09.2020 Inngående brev Innkalling til styringsgruppemøte 9 - prosjekt mer effektiv skadefelling - styrket beitenæring Alvdal og Tynset kommune ENGERDAL_PROD
2020/1844 20200916 16.09.2020 Utgående brev Svar på uttalelse til høring- reguleringsplan Engerdal sentrum Hytteeiere i Engerdalsveien ENGERDAL_PROD
2020/2016 20200915 15.09.2020 Inngående brev Purring: Hvor mye koster det å gjennomføre eksamen og prøver? Utdanningsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/779 20200915 15.09.2020 Inngående brev Kølbrennardagan i Os 2020 Os Kommune ENGERDAL_PROD
2020/2229 20200915 15.09.2020 Inngående brev Saksbehandlingsrundskriv regionale miljøtilskudd i jordbruker Innlandet 2020 Fylkesmannen i Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/2227 20200915 15.09.2020 Inngående brev Reguleringsbestemmelser for Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak (detaljregulering, jfr. øl § 12-3) PlanID: 2014 0100 Jørn Y. Sørum ENGERDAL_PROD
2020/1689 20200915 15.09.2020 Inngående brev Influensavaksine sesongen 2020/2021 Fylkesmannen i Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/1077 20200915 15.09.2020 Inngående brev Krav om økt lønn grunnet gjennomført videreutdanning Utdanningsforbundet ENGERDAL_PROD
2020/188 20200915 15.09.2020 Utgående brev Arbeidsavtale for godkjenning og underskrift Jorunn Sømåen ENGERDAL_PROD
2020/198 20200915 15.09.2020 Inngående brev Høring av søknad om driftskonsesjon for Drevsjømoen massetak Direktoratet for mineralforvaltning ENGERDAL_PROD
2020/198 20200915 15.09.2020 Inngående brev Kopi av brev til Direktoratet for mineralforvaltning - uttalelse til søknad om driftskonsesjon for Drevsjømoen massetak NVE ENGERDAL_PROD
2020/1657 20200915 15.09.2020 Inngående brev Innsamling av data til GSI åpner 21. september Utdanningsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/1130 20200915 15.09.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Liv Østmo ENGERDAL_PROD
2020/2228 20200915 15.09.2020 Utgående brev Søknad om støtte til innkjøp av førstehjelpsdukke DREVSJØ SANITETSFORENING ENGERDAL_PROD
2020/2231 20200915 15.09.2020 Inngående brev Erklæring om konsesjonsfrihet Gjertrud Eid ENGERDAL_PROD
2020/2224 20200915 15.09.2020 Utgående brev Vedrørende forespørsel om tilbygg til fritidsbolig - gbnr 15/250 - Bessfarveien 2 Edgar Bakke ENGERDAL_PROD
2020/2225 20200915 15.09.2020 Utgående brev Infobrev - årsregnskap BASIL SØMÅDALEN BARNEHAGE DA ENGERDAL_PROD
2020/2226 20200915 15.09.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Jon Helge Østmo ENGERDAL_PROD
2020/2232 20200915 15.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 165/182 - Kopparleden 1554 Eiendomsmegler1 Elverum ENGERDAL_PROD
2020/2232 20200915 15.09.2020 Utgående brev Melding om registrering i matrikkelen Laila K Bjørnslett ENGERDAL_PROD
2020/2233 20200915 15.09.2020 Inngående brev Femundsmarka nasjonalpark 50 år - invitasjon til oppstartmøte FYLKESMANNEN I TRØNDELAG ENGERDAL_PROD
2020/2220 20200915 15.09.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Frida Birgitta Lien ENGERDAL_PROD
2020/2221 20200915 15.09.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Gina Nergård ENGERDAL_PROD
2020/2068 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad - ID 45 - Lærer 100 % vikariat - Engerdal barne- og ungdomsskole ***** ENGERDAL_PROD
2020/2068 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad - ID 45 - Lærer 100 % vikariat - Engerdal barne- og ungdomsskole ***** ENGERDAL_PROD
2020/2219 20200914 14.09.2020 Inngående brev Ønsker å kjøpe tomt - gbnr 165/48 Roar og Dagny Kristin Ommang Stensby ENGERDAL_PROD
2020/2216 20200914 14.09.2020 Inngående brev Melding om innsetting av port - gbnr 161/39 Elverum Blikkenslagerverksted AS V/Per Ivar Uthus ENGERDAL_PROD
2020/493 20200914 14.09.2020 Inngående brev Kopi av brev til Elgå Reinbeitedistrikt - tillatelse til skadefellingsforsøk på en ulv i deler av Engerdal kommune Fylkesmannen i Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/1776 20200914 14.09.2020 Inngående brev Nabovarsel - gbnr 3/94 Carl Einar Amundsen ENGERDAL_PROD
2020/1776 20200914 14.09.2020 Inngående brev Svar på nabovarsel - gbnr 3/94 Carl Einar Amundsen ENGERDAL_PROD
2020/1460 20200914 14.09.2020 Utgående brev Svar på krav om fast stilling - tilbud om stillingsvern Mona Lindell ENGERDAL_PROD
2020/1460 20200914 14.09.2020 Utgående brev Svar på krav om fast stilling Fagforbundet Engerdal v/ Line Merete Sandal ENGERDAL_PROD
2020/408 20200914 14.09.2020 Inngående brev Opphør av klientforhold Mef - Erik Handeland Selmer ENGERDAL_PROD
2020/1077 20200914 14.09.2020 Inngående brev Krav om økt lønn grunnet gjennomført videreutdanning Anne-Marie Barbro Myrvold ENGERDAL_PROD
2020/943 20200914 14.09.2020 Inngående brev Invitasjon til dialog om ny sykehusstruktur i Innlandet Helse Sør-Øst RHF ENGERDAL_PROD
2020/1015 20200914 14.09.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gbnr 133/1 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/361 20200914 14.09.2020 Inngående brev Innkalling til ansvarsgruppemøte/ IP møte - 22.09.2020 Interkommunalt samarbeid Trysil og Engerdal ENGERDAL_PROD
2020/47 20200914 14.09.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest BYGGEPLAN AS ENGERDAL_PROD
2020/7 20200914 14.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - forandring av solcelleanlegg - gbnr 165/15/27 Wolfgang Freudenreich ENGERDAL_PROD
2020/16 20200914 14.09.2020 Utgående brev Vedrørende ferdigattest og innflytting i boliger Monica Hyllvang ENGERDAL_PROD
2020/2218 20200914 14.09.2020 Inngående brev Krav om tilbakebetaling av tilskudd - saksnummer 11470773 - Engerdal Helsesenter HUSBANKEN ENGERDAL_PROD
2020/2213 20200914 14.09.2020 Utgående brev Melding om registrering i matrikkelen Laila Pettersen ENGERDAL_PROD
2020/2234 20200914 14.09.2020 Inngående brev Informasjon om beredskapsarbeid hos Fylkesmannen i Innlandet høsten 2020 FYLKESMANNEN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/2187 20200914 14.09.2020 Inngående brev Mottatt nabovarsel - Vestroa 1, Femund villmarksgrend Statskog ENGERDAL_PROD
2020/2178 20200914 14.09.2020 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om bruk av snøscooter for kjøring til isfiskevann Mats Anders Karlsen ENGERDAL_PROD
2020/2136 20200914 14.09.2020 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark etter §5c Jan Nykvist ENGERDAL_PROD
2020/2131 20200914 14.09.2020 Inngående brev Søknad - ID 47 - Hjelpepleier/helsefagarbeider helgestillinger - Institusjon ***** ENGERDAL_PROD
2020/2176 20200914 14.09.2020 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om bruk av snøscooter for kjøring til isfiskevann Alf Nilsen ENGERDAL_PROD
2020/2068 20200914 14.09.2020 Inngående brev Søknad - ID 45 - Lærer 100 % vikariat - Engerdal barne- og ungdomsskole ***** ENGERDAL_PROD
2020/1980 20200914 14.09.2020 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om bruk av snøscooter for kjøring til isfiskevann Roy Magne Hanssen ENGERDAL_PROD
2020/1952 20200914 14.09.2020 Utgående brev Vedrørende din søknad om motorferdsel i utmark Dan Eklund ENGERDAL_PROD
2020/1932 20200914 14.09.2020 Inngående brev Svar på spørsmål om plassering av campingvogn ved hytte - feil i Engerdal kommune sin uttalelse Anita Eriksen ENGERDAL_PROD
2020/1886 20200914 14.09.2020 Utgående brev Korrigert tilbud om stilling - arbeidsleder 50 % fast - Habilitering og avlastning Susanne Ingvarsson ENGERDAL_PROD
2020/2215 20200912 12.09.2020 Inngående brev Høringsbrev - arkivutredning "Med hjerte for samfunnsdokumentasjon" Innlandet Fylkeskommune ENGERDAL_PROD
2020/2213 20200911 11.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Hans Erik Pettersen ENGERDAL_PROD
2020/2002 20200911 11.09.2020 Inngående brev Oppdatert smittevernveileder - barnehage Utdanningsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/2211 20200911 11.09.2020 Inngående brev Invitasjon til å delta i konkurranse – Sirkulære løsninger for håndtering av brukt kunstgress Innlandet fylkeskommune ENGERDAL_PROD
2020/1027 20200911 11.09.2020 Inngående brev Tilskudd til miljøtiltak i skog Fylkesmannen i Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/2203 20200911 11.09.2020 Inngående brev Avsluttet tilsynssak - Volskarvveien 10 Elvia as ENGERDAL_PROD
2020/2204 20200911 11.09.2020 Inngående brev Informasjon - skoler invitert til evalueringen av det nye læreplanverket UIO - Universitetet i Oslo ENGERDAL_PROD
2020/2201 20200911 11.09.2020 Utgående brev Melding om registrering i matrikkelen Hilde Tove Menøy ENGERDAL_PROD
2020/2202 20200911 11.09.2020 Inngående brev Prosesskriv med prosessvarsel - tilskudd trossamfunn Oslo Tingrett ENGERDAL_PROD
2020/2208 20200911 11.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Steinar Jenssen ENGERDAL_PROD
2020/2208 20200911 11.09.2020 Utgående brev Melding om registrering i matrikkelen Steinar Jenssen ENGERDAL_PROD
2020/2209 20200911 11.09.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Geir Magne Skogly ENGERDAL_PROD
2020/2210 20200911 11.09.2020 Inngående brev Vi ønsker et sted vi kan skru og mekke Halvor Storgjelten Omang m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/2194 20200911 11.09.2020 Inngående brev Forespørsel om jordmorbemanning i Engerdal Trysil Kommune v/Marit Sandvik ENGERDAL_PROD
2020/2198 20200911 11.09.2020 Utgående brev Svar på begjæring om innsyn - ansatte i stillinger - advokatfullmektiger, advokater og kommune advokater - Engerdal kommune Gisle Stødle ENGERDAL_PROD
2020/2212 20200911 11.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av spikertelt og overbygg vogn nr 2 - Drevsjø Camping Rune Kvernes ENGERDAL_PROD
2020/2205 20200911 11.09.2020 Utgående brev Til uttalelse - søknad om dispensasjon - gapahuk og utedo i LNFR-område - gbnr 15/253 - Volskaftet FYLKESMANNEN I INNLANDET m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/2207 20200911 11.09.2020 Inngående brev Nabovarsel - gbnr 165/1/133 STATSKOG SF ENGERDAL_PROD
2020/2167 20200911 11.09.2020 Inngående brev Angående nabovarsel for Moltestien 32, Ulvåberget - gbnr 161/1/148 Geir Engen ENGERDAL_PROD
2020/2123 20200911 11.09.2020 Utgående brev Til uttalelse - søknad om dispensasjon - gapahuk og utedo i LNFR-område - gbnr 15/16 - Lerådalen FYLKESMANNEN I INNLANDET m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/2002 20200911 11.09.2020 Inngående brev Oppdaterte smittevernveiledere - skole Utdanningsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/2004 20200911 11.09.2020 Inngående brev Spesifisering av traseer for utkjøring av stolper etc. Engerdal Snøscooterforening ENGERDAL_PROD
2020/2017 20200911 11.09.2020 Inngående brev Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) – delutbetaling av tilskudd til prosjektet Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/1928 20200911 11.09.2020 Inngående brev Korrespondanse med hytteeier Kyrre Holm Johannessen ENGERDAL_PROD
2020/1928 20200911 11.09.2020 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg fritidsbolig - gbnr 3/190 - Lisætervegen 319 v/ Hyllsjøen Kyrre Holm Johannessen ENGERDAL_PROD
2020/1020 20200911 11.09.2020 Inngående brev Godkjenning av søknad om matrikulering med utsatt oppmålingsforretning - oppretting av 3 matrikkelenheter - grunneiendommer fra gbnr 14/59 - Mårfella 13, 15 og 23 ENGERDAL KOMMUNE ENGERDAL_PROD
2020/815 20200911 11.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om økonomisk støtte til Vinterpride Lillehammer 2021 Lillehammer Pride v/ Kjell-Gunnar Nilsen ENGERDAL_PROD
2020/45 20200911 11.09.2020 Inngående brev Innsendt skjema: Endringsmelding, Feil dimensjon på vannledning i G-feltet V3 Smartdok ENGERDAL_PROD
2020/45 20200911 11.09.2020 Inngående brev Innsendt skjema: Endringsmelding, Feil dimensjon på vannledning i G-feltet V4 Smartdok ENGERDAL_PROD
2020/45 20200911 11.09.2020 Inngående brev Innsendt skjema: Endringsmelding, Feil dimensjon på vannledning V6 Smartdok ENGERDAL_PROD
2020/45 20200911 11.09.2020 Inngående brev Innsendt skjema: Endringsmelding, Feil dimensjon på vannledning V7 Smartdok ENGERDAL_PROD
2020/45 20200911 11.09.2020 Inngående brev Innsendt skjema: Endringsmelding, Feil dimensjon på vannledning V9 Smartdok ENGERDAL_PROD
2020/45 20200911 11.09.2020 Inngående brev Innsendt skjema: Endringsmelding, Feil dimensjon på vannledning V10 Smartdok ENGERDAL_PROD
2020/45 20200911 11.09.2020 Inngående brev Innsendt skjema: Endringsmelding, Feil dimensjon på vannledning V12 Smartdok ENGERDAL_PROD
2020/1572 20200911 11.09.2020 Utgående brev Engerdal kommunes representant til styret for Stiftelsen Glomdalsmuseet Anno museum ENGERDAL_PROD
2020/1316 20200911 11.09.2020 Inngående brev Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer med oppdaterte resultater 17.09.20 Helsedirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/1320 20200911 11.09.2020 Utgående brev Vedrørende ditt spørsmål om tillatelse til å kjøre inn på snøskuterløyper i forbindelse med isfiske Tormund Kalen Elgåen ENGERDAL_PROD
2020/1773 20200911 11.09.2020 Inngående brev Oppdatert veileder for overføring av skatteoppkreverfunksjon Innlandet Fylkeskommune ENGERDAL_PROD
2020/2198 20200910 10.09.2020 Inngående brev Begjæring om innsyn - ansatte i stillinger - advokatfullmektiger, advokater og kommune advokater - Engerdal kommune Gisle Stødle ENGERDAL_PROD
2020/2196 20200910 10.09.2020 Inngående brev Rapportering til Kulturdepartementet om eventuelt etablerte og nedlagte frivilligsentraler i den enkelte kommune i tidsrommet fra 1. juni 2018 til 1. juni 2020 Kulturdepartementet ENGERDAL_PROD
2020/2190 20200910 10.09.2020 Inngående brev Søknad om fjerning av beverdemning øst for Sundsetra Statskog ENGERDAL_PROD
2020/2188 20200910 10.09.2020 Inngående brev Kopi av brev fra Statskog - Etablering av vann og avløp på Drevsjø Gjenvinningsstasjon Statskog ENGERDAL_PROD
2020/1018 20200910 10.09.2020 Inngående brev Statsrådens svar på et skriftlig spørsmål fra Stortinget som gjelder barnehageplass til barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner Fylkesmannen ENGERDAL_PROD
2020/972 20200910 10.09.2020 Utgående brev Melding om mangler i søknad - anneks - gbnr 1/128 Jervevegen 6, Gammelsetra Fredrik Hagen ENGERDAL_PROD
2020/1004 20200910 10.09.2020 Utgående brev Korrigert arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Remigijus Lisauskas ENGERDAL_PROD
2020/1032 20200910 10.09.2020 Inngående brev Statstilskudd for 2020, kap. 0227 post 63 - Statstilskudd til Fjellheimen leirskole, 2. termin 2020 FYLKESMANNEN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/792 20200910 10.09.2020 Inngående brev Tilskuddssats for skogbruksplaner i Trysil og Engerdal kommuner Fylkesmannen i Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/739 20200910 10.09.2020 Inngående brev Kopi av brev fra Barneverntjenesten ***** ***** ***** ***** av 08.09.20 - Tilbakemelding til melder Barneverntjenesten i Trysil og Engerdal ENGERDAL_PROD
2020/740 20200910 10.09.2020 Inngående brev Kopi av brev fra Barneverntjenesten til ***** ***** ***** av 08.09.20 - Tilbakemelding til melder Barneverntjenesten i Trysil og Engerdal ENGERDAL_PROD
2020/345 20200910 10.09.2020 Inngående brev Svar på tilbakemelding vedrørende krav om etterbetaling av lønn - vaktordning Marit S Engerbakk Moren ENGERDAL_PROD
2020/1860 20200910 10.09.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale - omsorgslønn - 01.07.20-31.12.20 ***** ENGERDAL_PROD
2020/1819 20200910 10.09.2020 Utgående brev Referat BUTE-møte 03.09.20 Lisa Stølvei Wærp (politi) m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/2193 20200910 10.09.2020 Inngående brev Oversikt over elever og saksbehandler - PPT - skoleåret 2020/2021 PPT Trysil og Engerdal ENGERDAL_PROD
2020/2189 20200910 10.09.2020 Inngående brev Vegnettsplan for Innlandet - innspill fra kommunene vedr. byggegrenser for D-veger - frist 12.10.20 Innlandet Fylkeskommune ENGERDAL_PROD
2020/2199 20200910 10.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - oppretting/endring av matrikkelenhet - gnr 15/331 - Vanglia 6 Laila Synøve Nyhus m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/2201 20200910 10.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Hilde Tove Menøy m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/2195 20200910 10.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - endring av avkjøring / parkeingsplass - gbnr 15/311 Sten-Ove Claesson ENGERDAL_PROD
2020/2123 20200910 10.09.2020 Inngående brev Svar på grunneiers tillatelse Engerdal Snøscooterforening ENGERDAL_PROD
2020/2004 20200910 10.09.2020 Utgående brev Ønsker kart over strekningene - utkjøring av stolper etc. Engerdal Snøscooterforening ENGERDAL_PROD
2020/2004 20200910 10.09.2020 Utgående brev Engerdal snøscooter forening - motorferdsel i utmark etter § 6 Engerdal Snøscooter Forening ENGERDAL_PROD
2020/1621 20200909 09.09.2020 Inngående brev Kontaktperson for barnehageåret 2020/2021 ***** ENGERDAL_PROD
2020/622 20200909 09.09.2020 Inngående brev Kontaktperson for barnehageåret 2020/2021 ***** ENGERDAL_PROD
2020/2180 20200909 09.09.2020 Inngående brev Høring - Forslag til endring av retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442) Miljødirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/2175 20200909 09.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Ferdigattest - fritidsbolig - gbnr 162/1/146 Gloføklia øst 9 Per Kristian Greve ENGERDAL_PROD
2020/2185 20200909 09.09.2020 Utgående brev Tilkobling til kommunal vannledning m.m. - gbnr 14/254 Skolestadgrenda 8, Engerdal Arne Kørner Haugen ENGERDAL_PROD
2020/2186 20200909 09.09.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest FEMUND HYTTER AS ENGERDAL_PROD
2020/2197 20200909 09.09.2020 Inngående brev Sambandstest i Nødnett - høst 2020 Fylkesmannen i Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/2205 20200909 09.09.2020 Inngående brev Svar på grunneiers tillatelse Engerdal Snøscooterforening ENGERDAL_PROD
2020/2133 20200909 09.09.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak i ett-trinn - rivning av låve - gbnr 165/208 BID 154848010 Marianne Lund ENGERDAL_PROD
2020/2145 20200909 09.09.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Forebyggende rehabilitering - 06.09.20-06.03.21 Rose-Marie Jakobsson ENGERDAL_PROD
2020/2162 20200909 09.09.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Morten Østmo ENGERDAL_PROD
2020/2151 20200909 09.09.2020 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev etter flytting av festepunkt - gbnr 164/77/33 og 164/77/60 - Tjønnodden hyttefelt FEMUND EIENDOM AS ENGERDAL_PROD
2020/2103 20200909 09.09.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Helse/habilitering - 01.09.20-28.02.21 Lars Daniel Nordgård ENGERDAL_PROD
2020/586 20200909 09.09.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest FEMUND HYTTER AS ENGERDAL_PROD
2020/571 20200909 09.09.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest FEMUND HYTTER AS ENGERDAL_PROD
2020/901 20200909 09.09.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Else Myhr ENGERDAL_PROD
2020/943 20200909 09.09.2020 Inngående brev Bekreftelse på mottatt uttalelse fra Engerdal kommune vedrørende lokalisering av et akuttsykehus i tillegg til Mjøssykehuset og Tynset sykehus Sykehuset Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/1077 20200909 09.09.2020 Inngående brev Krav om økt lønn grunnet gjennomført videreutdanning Hilde Lystad Myrvold ENGERDAL_PROD
2020/1090 20200909 09.09.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest FEMUND HYTTER AS ENGERDAL_PROD
2020/1091 20200909 09.09.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest FEMUND HYTTER AS ENGERDAL_PROD
2020/364 20200909 09.09.2020 Utgående brev Innkalling til ansvarsgruppemøte ***** ***** ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2020/263 20200909 09.09.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Anne Line Botillen ENGERDAL_PROD
2020/279 20200909 09.09.2020 Utgående brev Protokoll fondsstyremøte - Femund-/Trysilvassdragets fiskefond 01.09.20 Jon Inge Tollefsen m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/1457 20200909 09.09.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Per Olav Opgård ENGERDAL_PROD
2020/1406 20200909 09.09.2020 Inngående brev Etterlyser svar på spørsmål angående finansiering av bredbåndsutbygging Per Olav Opgård ENGERDAL_PROD
2020/49 20200908 08.09.2020 Inngående brev Oppdatert trafikksikkerhetsvurdering - ny snøscooterløype Innlandet Fylkeskommune ENGERDAL_PROD
2020/2174 20200908 08.09.2020 Inngående brev Høring - Bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten Helse- og omsorgsdepartementet ENGERDAL_PROD
2020/2173 20200908 08.09.2020 Inngående brev Høring - Forslag om godkjenningsmodell for fritt brukervalg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Helse- og omsorgsdepartementet ENGERDAL_PROD
2020/2167 20200908 08.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak i ett-trinn - utslippstillatelse - gbnr 161/1/148 Rygh Entreprenør AS ENGERDAL_PROD
2020/49 20200908 08.09.2020 Inngående brev Ønsker oppdatering status snøscooterløype Sømådalen og Elgå Femundløpet v/Jon Anders Kokkvoll ENGERDAL_PROD
2020/49 20200908 08.09.2020 Inngående brev Trafikksikkerhetsvurdering - ny snøscooterløype Innlandet Fylkeskommune ENGERDAL_PROD
2020/2002 20200908 08.09.2020 Inngående brev Endringer i råd om når man må være hjemme ved sykdom - elever Utdanningsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/2002 20200908 08.09.2020 Inngående brev Endringer i råd om når man må være hjemme ved sykdom - barnehagebarn Utdanningsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/2165 20200908 08.09.2020 Inngående brev Utlysning ny tilskuddsordning - kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus Fylkesmannen i Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/2166 20200908 08.09.2020 Inngående brev Kunstverk av Gjermund Eggen Galleri T v/Tunet Elverum AS ENGERDAL_PROD
2020/2170 20200908 08.09.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - sletting av heftelse - ***** ***** STATENS KARTVERK ENGERDAL_PROD
2020/2171 20200908 08.09.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - sletting av heftelse - ***** ***** - tinglyst erklæring STATENS KARTVERK ENGERDAL_PROD
2020/2171 20200908 08.09.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - sletting av heftelse - ***** ***** ***** tinglyst erklæring STATENS KARTVERK ENGERDAL_PROD
2020/2172 20200908 08.09.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - sletting av heftelse - ***** ***** - tinglyst erklæring STATENS KARTVERK ENGERDAL_PROD
2020/2176 20200908 08.09.2020 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for kjøring til isfiskevann - 01.11.20-30.04.21 Alf Nilsen ENGERDAL_PROD
2020/2177 20200908 08.09.2020 Inngående brev Søknad om bruk av samme trase til Femundløpet som 2020 Femundløpet AS v/ Jon Anders Kokkvoll ENGERDAL_PROD
2020/2178 20200908 08.09.2020 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for kjøring til isfiskevann - 05.09.2020 - 31.05.2023 Mats Anders Karlsen ENGERDAL_PROD
2020/2160 20200908 08.09.2020 Inngående brev Endring Terrasse Per Ivar Uthus ENGERDAL_PROD
2020/2161 20200908 08.09.2020 Utgående brev Melding om registrering i matrikkelen SØMÅDALSOPPLEVELSER SA ENGERDAL_PROD
2020/2175 20200908 08.09.2020 Inngående brev Ferdigmelding KÅRE OLAV ELGAAEN ENGERDAL_PROD
2020/2175 20200908 08.09.2020 Utgående brev Ferdigattest - fritidsbolig - gbnr 162/1/146 Gloføklia øst 9 KÅRE OLAV ELGAAEN ENGERDAL_PROD
2020/2120 20200908 08.09.2020 Utgående brev Varsel om åpning av gjeldsforhandling - ***** ***** NAMSFOGDEN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/2121 20200908 08.09.2020 Utgående brev Drømmestipendet 2021 - ønsker kontaktperson i kommunen Norsk Kulturskoleråd ENGERDAL_PROD
2020/45 20200908 08.09.2020 Inngående brev Referat fra byggemøte 02.09.2020 Arealtek ENGERDAL_PROD
2020/15 20200908 08.09.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - avløpsanlegget Rygh Entreprenør ENGERDAL_PROD
2020/854 20200908 08.09.2020 Utgående brev Nasjonale prøver ***** ENGERDAL_PROD
2020/846 20200908 08.09.2020 Utgående brev Nasjonale prøver ***** ENGERDAL_PROD
2020/847 20200908 08.09.2020 Utgående brev Nasjonale prøver ***** ENGERDAL_PROD
2020/809 20200908 08.09.2020 Utgående brev Nasjonale prøver ***** ENGERDAL_PROD
2020/850 20200908 08.09.2020 Utgående brev Nasjonale prøver ***** ENGERDAL_PROD
2020/852 20200908 08.09.2020 Utgående brev Nasjonale prøver ***** ENGERDAL_PROD
2020/717 20200908 08.09.2020 Utgående brev Nasjonale prøver ***** ENGERDAL_PROD
2020/397 20200908 08.09.2020 Utgående brev Informasjon om fremdrift- Innløsning av festetomt gbnr 15/363/19- Kartveien 13 Volbrenna Karl Olav Bogevold ENGERDAL_PROD
2020/1271 20200908 08.09.2020 Utgående brev Nasjonale prøver ***** ENGERDAL_PROD
2020/1373 20200908 08.09.2020 Utgående brev Godkjenning av søknad om utslippstillatelse - ny infiltrasjon - gbnr 165/61 Kopparleden 1546, Femundsenden Rygh Entreprenør AS ENGERDAL_PROD
2020/1660 20200908 08.09.2020 Utgående brev Godkjenning av hogst i vernskog - gbnr 1/7 Dag Rønning ENGERDAL_PROD
2020/103 20200907 07.09.2020 Inngående brev Endring av renovasjonsabonnement - Vestveien 597 Ivar Jeremiassen ENGERDAL_PROD
2020/2157 20200907 07.09.2020 Inngående brev Rapport interregprosjektet - "Två länder - én elv" Länsstyrelsen Värmland ENGERDAL_PROD
2020/2155 20200907 07.09.2020 Inngående brev Elevundersøkelsen 2020 - gjennomføringsperiode 01.10.2020 - 31.12.2020 Utdanningsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/2154 20200907 07.09.2020 Inngående brev Oppfordring om sikring av tilfluktsrom og tilsvarende anlegg mot uvedkommende Dirketoratet for samfunssikkerhet og beredskap ENGERDAL_PROD
2020/2153 20200907 07.09.2020 Inngående brev Ønsker innsyn i helsehjelp til papirløse migranter Legeforeningen ENGERDAL_PROD
2020/2152 20200907 07.09.2020 Inngående brev Kopi av brev til kulturmyndighet - uttalelse til utbedring/rehabilitering seterhus - Sundsætra - gbnr 161/1 Rune Risbakken ENGERDAL_PROD
2020/1886 20200907 07.09.2020 Inngående brev Takker foreløpig ja til tilbud om stilling - arbeidsleder 50 % fast stilling Susanne Ingvarsson ENGERDAL_PROD
2020/32 20200907 07.09.2020 Inngående brev Manglende utbedring av feil/mangler utbedring i henhold til vedtak - ***** ***** Elsikkerhet Norge AS ENGERDAL_PROD
2020/190 20200907 07.09.2020 Inngående brev Bekreftelse på oppmålingsforretning - gbnr 132/1 Hanne Heggeriset ENGERDAL_PROD
2020/408 20200907 07.09.2020 Inngående brev Kopi av brev til Per Hagen - VA-sanering sentrum, Engerdal kommune - Aquaconsult ENGERDAL_PROD
2020/660 20200907 07.09.2020 Utgående brev Kontantstøtterapportering august 2020 NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN ENGERDAL_PROD
2020/675 20200907 07.09.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Fjellheimen leirskole - 01.09.2020 - 31.12.2020 Liv Østmo ENGERDAL_PROD
2020/1495 20200907 07.09.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling tillegg 15/2 i Engerdal kommune Næsheim Ola ENGERDAL_PROD
2020/1495 20200907 07.09.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling tillegg 15/2 i Engerdal kommune Pliadiene Ilona ENGERDAL_PROD
2020/1495 20200907 07.09.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling tillegg 15/2 i Engerdal kommune Liv Johanne Næsheim ENGERDAL_PROD
2020/1495 20200907 07.09.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling tillegg 15/2 i Engerdal kommune Hattrem Roy Kenneth ENGERDAL_PROD
2020/1495 20200907 07.09.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling tillegg 15/2 i Engerdal kommune Næsheim Ola ENGERDAL_PROD
2020/1495 20200907 07.09.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling tillegg 15/2 i Engerdal kommune Næsheim Svein Magnus ENGERDAL_PROD
2020/1495 20200907 07.09.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling tillegg 15/2 i Engerdal kommune Moren Marit S Engerbakk ENGERDAL_PROD
2020/1495 20200907 07.09.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling tillegg 15/2 i Engerdal kommune Moren Roar ENGERDAL_PROD
2020/1495 20200907 07.09.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling tillegg 15/2 i Engerdal kommune Liv Johanne Næsheim ENGERDAL_PROD
2020/1651 20200907 07.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om utbetalt lønn i stedet for uttak av ferie 2020 Arnstein Kjelstad ENGERDAL_PROD
2020/1924 20200907 07.09.2020 Inngående brev H-ROS i Engerdal kommune -Avtale med Beredskapslosen Jan-Erik Gullheim ENGERDAL_PROD
2020/2001 20200907 07.09.2020 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling - assistent/fagarbeider 4 % fast - Engerdal barne- og ungdomsskole Jon Helge Østmo ENGERDAL_PROD
2020/2001 20200907 07.09.2020 Utgående brev Tilbud om stilling - assistent/fagarbeider 4 % fast - Engerdal barne- og ungdomsskole Jon Helge Østmo ENGERDAL_PROD
2020/1991 20200907 07.09.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd for å opprettholde hogsaktivitet i skogbruket 2020 - utbetaling fra skogfond Trond Dersyd ENGERDAL_PROD
2020/2005 20200907 07.09.2020 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - nybygg fritidsbolig - gbnr 14/539 Mårfella 5 Engerdalssetra hytteområde FEMUND HYTTER AS ENGERDAL_PROD
2020/2151 20200907 07.09.2020 Inngående brev Søknad om flytting av festepunkt for to tomter - Tjønnodden hyttefelt Espen EEK for Femund Eiendom AS og Tjønnodden Hytter AS ENGERDAL_PROD
2020/2161 20200907 07.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjon SØMÅDALSOPPLEVELSER SA ENGERDAL_PROD
2020/2156 20200907 07.09.2020 Inngående brev Endringer i alkoholloven fra 01.09.2020 Helsedirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/2158 20200907 07.09.2020 Inngående brev GSI-kontakter i Innlandet Fylkesmannen i Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/2159 20200907 07.09.2020 Inngående brev Søknad om konsesjon Hafslund E-CO Vannkarft Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/2131 20200907 07.09.2020 Inngående brev Søknad - ID 47 - Hjelpepleier/helsefagarbeider helgestillinger - Institusjon ***** ENGERDAL_PROD
2020/2126 20200907 07.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om dispensasjon - oppføring av gapahuk - Lerådalen og Volskaftet ENGERDAL SNØSCOOTER FORENING ENGERDAL_PROD
2020/2127 20200907 07.09.2020 Inngående brev Ønsker uttalelse i forbindelse med utbedring/rehabilitering - seterhus - Sundsætra Rune Risbakken ENGERDAL_PROD
2020/2181 20200907 07.09.2020 Inngående brev Høring av planstrategi for Rendalen kommune 2020-2024 Rendalen kommune - Plan/næring/drift ENGERDAL_PROD
2020/2182 20200907 07.09.2020 Inngående brev Melding om politisk vedtak - Etablering av felles forliksråd for Nord-Østerdal, Engerdal og Stor-Elvdal Alvdal kommune ENGERDAL_PROD
2020/2183 20200907 07.09.2020 Inngående brev Avtale om forlengelse av linje 896 på mandager Innlandet Fylkeskommune ENGERDAL_PROD
2020/2184 20200907 07.09.2020 Inngående brev Tilskuddsordning for etablering av ladestasjoner for elbiler Innlandet Fylkeskommune ENGERDAL_PROD
2020/2063 20200907 07.09.2020 Inngående brev Mårfella område HT1 og HT2 Femund Hytter ENGERDAL_PROD
2020/2063 20200907 07.09.2020 Utgående brev Godkjenning av søknad om matrikulering med utsatt oppmålingsforretning - Oppretting av 3 matrikkelenheter - grunneiendommer fra gnr 14/59 - Mårfella 13-15-23 - Engerdalssætra hytteområde ENGERDAL KOMMUNESKOGER KF ENGERDAL_PROD
2020/2063 20200907 07.09.2020 Inngående brev Deling av tuntomter - gbnr 14/59 - Engerdalssætra Hytteområde ENGERDAL KOMMUNESKOGER KF ENGERDAL_PROD
2020/2029 20200907 07.09.2020 Inngående brev Vedlikehold Baggroa Park og Kirkeparken Finn Vaagan ENGERDAL_PROD
2020/2029 20200907 07.09.2020 Utgående brev Svar vedrørende vedlikehold Baggroa Park og Kirkeparken Finn Vaagan ENGERDAL_PROD
2020/2032 20200907 07.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om tilbakeføring av ferie Mona Nergård ENGERDAL_PROD
2020/405 20200904 04.09.2020 Inngående brev Gangsti på Drevsjø - Etterlyser tilbakemelding vedrørende oppgjør for trær, kart og avtaleinngåelse, samt matrikulering Statskog ENGERDAL_PROD
2020/768 20200904 04.09.2020 Inngående brev Kompensasjonsoppgave for merverdiavgift - 3. termin 2020 - revisors beretning Revisjon Øst - IKS ENGERDAL_PROD
2020/1481 20200904 04.09.2020 Inngående brev Revisjonsuttalelse - ytelser etter reglement for økonomisk hjelp for personer som bor i statlige mottak - refusjonskrav juli 2020 Revisjon Øst IKS ENGERDAL_PROD
2020/2142 20200904 04.09.2020 Inngående brev Oppfølging av TISK-strategien og finansiering Helse- og omsorgsdepartementet ENGERDAL_PROD
2020/2141 20200904 04.09.2020 Inngående brev Høring - forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. - større adgang til informasjonsdeling Justis- og beredskapsdepartementet ENGERDAL_PROD
2020/2140 20200904 04.09.2020 Inngående brev Drikkevannsstudien – forespørsel om rutineanalyser for rentvann Folkehelseinstituttet ENGERDAL_PROD
2020/646 20200904 04.09.2020 Inngående brev Tre nye KULA-landskap (Kulturhistoriske landskap ev nasjonal interesse), og utvidelse av "Fiskevollandskapet" Innlandet Fylkeskommune ENGERDAL_PROD
2020/2139 20200904 04.09.2020 Inngående brev Kjørebok Tor Erik Næss ENGERDAL_PROD
2020/2143 20200904 04.09.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - grensejustering gbnr 165/100 Statskog ENGERDAL_PROD
2020/2137 20200904 04.09.2020 Inngående brev Søknad om leie Engerdalshallen - Skigruppa Skigruppa under engerdal sportsklub ENGERDAL_PROD
2020/2135 20200904 04.09.2020 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter til transport av baggasje/utstyr mellom bilvei og hytte/seter - 01.01.2021 - 30.04.2021 Per Herberg ENGERDAL_PROD
2020/2136 20200904 04.09.2020 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter til transport av baggasje/utstyr mellom bilvei og hytte/seter Jan Nykvist ENGERDAL_PROD
2020/2145 20200904 04.09.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Rose-Marie Jakobsson ENGERDAL_PROD
2020/2146 20200904 04.09.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Rose-Marie Jakobsson ENGERDAL_PROD
2020/2148 20200904 04.09.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Marielle Spånberg Nordli ENGERDAL_PROD
2020/2149 20200904 04.09.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Thea Nesheim Bekk ENGERDAL_PROD
2020/2150 20200904 04.09.2020 Inngående brev Tilbaketrekking av tilsagn om tilskudd til biogass i Engerdal Miljødirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/2205 20200904 04.09.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon - oppføring av gapahuk - Volskaftet ENGERDAL SNØSCOOTER FORENING ENGERDAL_PROD
2020/2120 20200904 04.09.2020 Inngående brev Varsel om åpning av gjeldsforhandling - ***** ***** NAMSFOGDEN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/2120 20200904 04.09.2020 Inngående brev Gjeldsforhandling etter gjeldsordningsloven NAMSFOGDEN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/2120 20200904 04.09.2020 Inngående brev Gjeldsforhandling etter gjeldsordningsloven NAMSFOGDEN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/2120 20200904 04.09.2020 Inngående brev Gjeldsforhandling etter gjeldsordningsloven NAMSFOGDEN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/2007 20200904 04.09.2020 Utgående brev Godkjennelse av søknad om utslippstillatelse - ny infiltrasjon - gbnr 14/100 Vestveien 42, Engerdalssætra Tek - Engerdal ENGERDAL_PROD
2020/1927 20200904 04.09.2020 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - uteforingsplass for storfe - gbnr 165/102 Risbakken 64, Risbakken Tore Omang ENGERDAL_PROD
2020/573 20200904 04.09.2020 Inngående brev Tilsyn - vedtak om pålegg Arbeidstilsynet ENGERDAL_PROD
2020/431 20200904 04.09.2020 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - Oppretting av 2 matrikkelenheter - grunneiendommer til fritidsformål fra gbnr 1/1 - område BF 109 og 110 - iht. reguleringsplan for Gammelsætra GJERMUND EGGEN DØDSBO v/Adv. Helge Hartz ENGERDAL_PROD
2020/465 20200904 04.09.2020 Inngående brev Purring: Lærerspesialistutdanning 2019-2020 – Bekreft deltakelse Utdanningsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/467 20200904 04.09.2020 Utgående brev Svar på henvendelse om tilrettelegging for barnefamilier - SFO-tilbud Berit Dønheim ENGERDAL_PROD
2020/803 20200904 04.09.2020 Inngående brev Innhenting av opplysninger Interkommunalt samarbeid Trysil og Engerdal ENGERDAL_PROD
2020/852 20200904 04.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2020/903 20200904 04.09.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Renholder 40% - Drevsjø asylmottak - 01.09.2020 - 31.12.2020 Laila Ennarhache Turkay ENGERDAL_PROD
2020/190 20200904 04.09.2020 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev etter fullføring av matrikkelføring med utsatt oppmålingsforretning - gbnr 132/1/1 HYLLERÅS SAMEIESKOG BA m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/218 20200904 04.09.2020 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter til transport av baggasje/utstyr mellom bilvei og hytte/seter - 01.01.2021 - 30.04.2021 Ingvild Herberg ENGERDAL_PROD
2020/345 20200904 04.09.2020 Utgående brev Tilbakemelding vedrørende krav om etterbetaling av lønn - vaktordning Marit Synnøve Engerbakk Moren ENGERDAL_PROD
2020/1399 20200904 04.09.2020 Utgående brev Svar vedrørende - ønsker å være med på taksering gbnr - 162/1/176 Terje Næss ENGERDAL_PROD
2020/1157 20200904 04.09.2020 Inngående brev Miljødirektoratets tilråding om vern av skog - september 2020 Miljødirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/1827 20200904 04.09.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Engerdal barne- og ungdomsskole - 25.08.2020 - 18.06.2021 Timmi Andreas Danielsen ENGERDAL_PROD
2020/1801 20200903 03.09.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Barne- og ungdomsarbeider 100 % - Drevsjø barnehage - 01.09.2020 - 31.12.2020 Ellen Bekkevold ENGERDAL_PROD
2020/1160 20200903 03.09.2020 Utgående brev Oversendelse av tinglyst melding til tinglysing og matrikkelbrev – festegrunn - gbnr 6/139/1 STORKJØLEN JORDSAMEIE ENGERDAL_PROD
2020/1182 20200903 03.09.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - assistent 100 % - Helse og velferd - 01.09.2020 - 30.09.2020 Sunniva Joten Langsjøvold ENGERDAL_PROD
2020/1183 20200903 03.09.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - assistent 80,28 % - helse og velferd - 01.09.2020 - 30.09.2020 Susanne Ingvarsson ENGERDAL_PROD
2020/1599 20200903 03.09.2020 Inngående brev Rapportering til Fylkesmannen for økonomiske konsekvenser Covid-19 FYLKESMANNEN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/190 20200903 03.09.2020 Utgående brev Underretning til gbnr 3/7 - etter oppmålingsforretning over gbnr 132/1/1 HEGGERISET HANNE ENGERDAL_PROD
2020/188 20200903 03.09.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - lærer 80% - Engerdal barne- og ungdomsskole - 01.08.2020 - 31.07.2020 Jorunn Sømåen ENGERDAL_PROD
2020/186 20200903 03.09.2020 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev etter fullføring av matrikkelføring med utsatt oppmålingsforretning - gbnr 1/28/1 Rolf Åsbø m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/36 20200903 03.09.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Kirsten Eidem Bakken ENGERDAL_PROD
2020/93 20200903 03.09.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - tilkallingsvikar - forebyggende rehabilitering - 27.08.2020 - 26.02.2021 Hilde E Løvlund Vestling ENGERDAL_PROD
2020/74 20200903 03.09.2020 Inngående brev Endring av beregnet merverdiavgift knyttet til skoleskyss Innlandet Fylkeskommune ENGERDAL_PROD
2020/923 20200903 03.09.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Helse og velferd, habilitering og helse - 01.09.2020 - 28.02.2021 Hans Petter Sletmoen ENGERDAL_PROD
2020/839 20200903 03.09.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vaktmester 40 % - tekniske tjenester - 01.09.2020 - 31.12.2020 Edvard Femundsenden ENGERDAL_PROD
2020/1015 20200903 03.09.2020 Inngående brev Refusjon fra skogfond ENGERDAL KOMMUNESKOGER KF ENGERDAL_PROD
2020/420 20200903 03.09.2020 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg til fritidsbolig - gbnr 133/10 Røsætervegen 707, Marikroken Erik Lund ENGERDAL_PROD
2020/386 20200903 03.09.2020 Utgående brev Svar på deres henvendelse om klage på vedtak i styret for Engerdal kommuneskoger KF Per Olav Opgård ENGERDAL_PROD
2020/1951 20200903 03.09.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Fjellheimen leirskole - 01.09.2020 - 31.12.2020 Marit Jakobsen ENGERDAL_PROD
2020/1950 20200903 03.09.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Fjellheimen leirskole - 02.07.2020 - 31.12.2020 Linn Emilie Sundet ENGERDAL_PROD
2020/2003 20200903 03.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om bygging av vei - gbnr 3/190 Kyrre Holm T Johannessen ENGERDAL_PROD
2020/2001 20200903 03.09.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenter for gjennomgang Fagforbundet ENGERDAL_PROD
2020/1870 20200903 03.09.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Engerdal barnehage - 19.08.2020 - 19.02.2021 Monia Celine Lillestu ENGERDAL_PROD
2020/2120 20200903 03.09.2020 Utgående brev Svar ang. varsel om åpning av gjeldsforhandling NAMSFOGDEN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/2120 20200903 03.09.2020 Utgående brev Varsel om åpning av gjeldsforhandling NAMSFOGDEN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/2120 20200903 03.09.2020 Utgående brev Svar ang varsel om åpning av gjeldsforhandling NAMSFOGDEN I INNLANDET ENGERDAL_PROD