eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/439 20190913 13.09.2019 Inngående brev Tilleggssøknad til punktutbedring bru Korphammerveien Per Sjølie
2019/1128 20190913 13.09.2019 Inngående brev Endringer gnr 36 bnr 212 Benveien 8 - Åmot kommune Torbjørn Berntsen
2019/1128 20190913 13.09.2019 Inngående brev Endringer gnr 36 bnr 569 Astrid Røhmen Langaas
2019/898 20190913 13.09.2019 Inngående brev Program for dagene med tilsyn - Åmot kommune / Ryslingmoen sykehjem - Bruk av somatisk helsehjelp med tvang FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/1090 20190913 13.09.2019 Utgående brev Begjæring om sletting av heftelse på gnr 8 bnr 87 i Åmot kommune STATENS KARTVERK
2019/1139 20190913 13.09.2019 Inngående brev Forslag til Åmotprisen 2019 *****
2019/1139 20190913 13.09.2019 Inngående brev Forslag til Åmotprisen 2019 *****
2019/510 20190913 13.09.2019 Inngående brev Eidsiva Energi AS - innkalling til eiermøte den 26. september 2019 EIDSIVA ENERGI AS
2019/653 20190913 13.09.2019 Utgående brev Bekreftelse på skjenking i Storsalen Kafé Sandbeck
Ingen tilgang 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd gnr 35 bnr 30 i Åmot Per Sjølie
Ingen tilgang 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd gnr 35 bnr 30 i Åmot Per Sjølie
Ingen tilgang 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd gnr 35 bnr 30 i Åmot Per Sjølie
2017/1184 20190913 13.09.2019 Utgående brev Tillatelse til endring i gitt tillatelse gnr 24 bnr 211 BL HOLMSETH PROSJEKTERING
2017/1184 20190913 13.09.2019 Utgående brev Klage på søknad / nabovarsel om utvidelse av hytte på tomten gnr 24 bnr 211 Eirik Hage Grøstad
2019/95 20190913 13.09.2019 Inngående brev Forespørsel - angående ***** ***** KREDINOR SA
2019/1128 20190912 12.09.2019 Inngående brev Eiendomsskatt endringer gnr 36 bnr 422 John Olav Jensen
2019/1128 20190912 12.09.2019 Inngående brev Eiendomsskatt - klage Harald Aarvig
2016/1681 20190912 12.09.2019 Inngående brev Ansvarsrett graver Lars B. Johansen
2017/1184 20190912 12.09.2019 Inngående brev Søknad om endring i gitt tillatelse gnr 24 bnr 211 BL HOLMSETH PROSJEKTERING
2017/1184 20190912 12.09.2019 Inngående brev Svar på - Klage på søknad / nabovarsel om utvidelse av hytte på tomten gnr 24 bnr 211 Britt Laila Holmseth
2017/1184 20190912 12.09.2019 Inngående brev Klage på søknad / nabovarsel om utvidelse av hytte på tomten gnr 24 bnr 211 Eirik Hage Grøstad
2019/1128 20190912 12.09.2019 Inngående brev Endringer på gnr 36 bnr 491 Gro Johnsen
2019/1128 20190912 12.09.2019 Inngående brev Endringer gnr 36 bnr 505 Merete Krybelsrud
2019/1145 20190912 12.09.2019 Utgående brev Oversender endring av medlemstid Kommunens Landspensjonskasse
2018/1049 20190912 12.09.2019 Utgående brev Oversendelse av tinglyste dokumenter på gnr 58 bnr 355-368, 370-381, 383-389, 393-396, 398, 400-404 og 406-408 i Åmot kommune FURUTANGEN AS
2019/1142 20190912 12.09.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - fritidseiendom - gnr 30 bnr 58 - Sandvik Tore Sandvik
2019/1144 20190912 12.09.2019 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse - bruksendring fra garasje / anneks - gnr 30 bnr 58 - Sandvik Tore Sandvik
2019/1143 20190912 12.09.2019 Inngående brev Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter - gnr 30 bnr 58 - Sandvik Tore Sandvik
2015/1382 20190912 12.09.2019 Inngående brev Referat fra dialogmøte - ***** ***** ***** ***** NAV Åmot
2019/1061 20190912 12.09.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak for oppføring av fritidsbolig på gnr 58 bnr 382 - Bredal FH GRUPPEN AS
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Utgående brev Overføring av skogfond etter deling av eiendom Fylkesmannen i Innlandet
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd gnr 29 bnr 2 i Åmot Erling Herland
2018/1064 20190912 12.09.2019 Inngående brev Faktura Coop Innlandet Coop Innlandet
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte - ***** ***** ***** NAV Åmot
2019/1020 20190912 12.09.2019 Utgående brev Tillatelse til oppsetting av garasje - gnr 9 bnr 232 - Østerås Embret Østerås
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Utgående brev Invitasjon til foreldremøte 01.10.19 - Birkebeineren barnehage Foresatte i Birkebeineren barnehage
2011/745 20190912 12.09.2019 Utgående brev Ferdigattest gnr 36 bnr 51 - Johansen BYGGTAKST ELVERUM AS m.fl.
2019/948 20190912 12.09.2019 Utgående brev Vedrørende tilbakemelding - forslag til revisjon av reguleringsplan - Enlia steinbrudd AS ARKITEKTBUA
2019/1136 20190912 12.09.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak - fradeling av tilleggsareal til boligeiendommen gnr 9 bnr 68 fra boligeiendommen gnr 9 bnr 53 Susann Nilsen Husfloen m.fl.
2018/481 20190911 11.09.2019 Inngående brev Etterspør svar på søknad - produksjonstilskudd jordbruk 2018 Reidar Nilsen
2019/1128 20190911 11.09.2019 Inngående brev Endring på gnr 36 bnr 319 og 320 Rolf Larsen
2019/224 20190911 11.09.2019 Inngående brev Innsyn vedrørende støyproblematikk Raskiftet vindkraftverk Snefrid E Reutz-Håkenstad
2019/1128 20190911 11.09.2019 Inngående brev Spørsmål om skjema for eiendomsskatt - gnr 36 bnr 263 Hanne Kristiansen
2019/1128 20190911 11.09.2019 Inngående brev Endringer på gnr 36 bnr 276 - eiendomsskatt Trude Cathrin Kristensen
Ingen tilgang 20190911 11.09.2019 Inngående brev Innkallelse til møte i Samarbeidsrådet 23.09.2019 - angående øvingslende 13.09 - 19.09.2019 Egil Håvard Wedul
2019/1007 20190911 11.09.2019 Inngående brev Oversendelse av NAF rapport - HB78493 - vurdering av unormal slitasje AUTO PLAN AS
2019/1128 20190911 11.09.2019 Inngående brev Endring på gnr 36 bnr 218 Furutangen - eiendomsskatt Linda Therese Opås
2019/1128 20190911 11.09.2019 Inngående brev Endring på gnr 36 bnr 261 Ove Torleif Svensli
2019/1128 20190911 11.09.2019 Inngående brev Endringer på gnr 36 bnr 481 Torleif Solsem
2019/1128 20190911 11.09.2019 Inngående brev Endring på gnr 36 bnr 193 Villy Meier Skumsnes
2019/1023 20190911 11.09.2019 Utgående brev Underretning om matrikkelføring på gnr 51 bnr 1 og gnr 53 bnr 36 Per Magnar Spidsberg m.fl.
2019/72 20190911 11.09.2019 Utgående brev Svar på søknad på stilling som barne- og ungdomsarbeider lærling Angela Bernts Øien
2019/211 20190911 11.09.2019 Utgående brev Svar på generell søknad om jobb i Åmot kommune Ove Andreas Grimsgaard
2019/211 20190911 11.09.2019 Utgående brev Svar på generell søknad om jobb i Åmot kommune Kjell Arne Steen
2019/1139 20190911 11.09.2019 Inngående brev Forslag til Åmotprisen 2019 *****
2016/1518 20190911 11.09.2019 Utgående brev Indeksregulering husleie 2019 - Berget aRena - Kølla Flyers - Innebandy Morten Walter Brenden
2018/1188 20190911 11.09.2019 Utgående brev ***** ***** ***** Martha Almes vei 2B ***** ***** ***** ***** *****
2016/1518 20190911 11.09.2019 Utgående brev Indeksregulering husleie 2019 - Berget aRena - Oldboys-Fotball Ragnar Bjørsland
2016/1518 20190911 11.09.2019 Utgående brev Indeksregulering for husleie 2019 - Berget aRena - Trening Flyktningetjenesten Flyktningetjenesten
2019/75 20190911 11.09.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 7 bnr 19, 24 og 29 MEGLERHUSET ØSTLANDET AS
2016/1518 20190911 11.09.2019 Inngående brev Oppsigelse av leie - Berget aRena - Flyktningetjenesten Flyktningetjenesten
2015/1320 20190911 11.09.2019 Utgående brev Indeksregulering av husleie 2019 - Lions Club Rena LIONS CLUB RENA
2019/75 20190911 11.09.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 58 bnr 369 ADVOKATFIRMAET JOHNSRUD & CO AS
2018/1256 20190911 11.09.2019 Utgående brev Indeksregulering husleie 2019 - ***** ***** ***** ***** *****
2017/1423 20190911 11.09.2019 Utgående brev Indeksregulering husleie 2019 - Rødsteigen 20 Huldreveien 1c Vibeke Kjendlie
2019/338 20190911 11.09.2019 Utgående brev Tillatelse til endring av gitt tillatelse på gnr 24 bnr 226 - Rena Byggsystem AS RENA BYGGSYSTEM AS
Ingen tilgang 20190911 11.09.2019 Utgående brev Referat fra møte 20. august 2019 *****
2019/869 20190911 11.09.2019 Utgående brev Svar på mottatt søknad - enhetsleder for tjenester i hjemmet Ingvild A Nordhagen Berg m.fl.
2019/837 20190911 11.09.2019 Utgående brev Særutskrift - Motorferdsel i utmark - Behandling av søknad om bruk av snøscooter og helikopter - Birken skifestival 2020 - 2022 BIRKEN AS
2019/216 20190911 11.09.2019 Inngående brev Virkesdatabase - VSOP - september 2019 - Liste klar for kontroll og godkjenning Fylkesmannen i Innlandet
2019/1093 20190911 11.09.2019 Utgående brev Særutskrift - Motorferdsel i utmark - Behandling av søknad om bruk av combitrack på barmark til hyttetomt på Skramstadsetra - Liberg Kristian Liberg
2019/1141 20190911 11.09.2019 Inngående brev Oppsigelse av deler av stillingen Kirsten Bergset
2019/75 20190911 11.09.2019 Utgående brev Konsesjonserklæring er ført i matrikkelen - gnr 35 bnr 215 Dag Hanstad
2019/1140 20190911 11.09.2019 Inngående brev Bekymringsmelding - husdyrhold og gjødselhåndtering - ***** ***** MATTILSYNET
2019/1137 20190910 10.09.2019 Inngående brev Innsynsbegjæring - bruk av midler til konsulenter og advokater fra 2015 - 2019 Utdanningsforbundet i Åmot
2019/1136 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilleggsareal - gnr 9 bnr 53 - Husfloen Susann Nilsen Husfloen m.fl.
2019/1020 20190910 10.09.2019 Utgående brev Dispensasjon fra § 3c i reguleringsplan - gnr 9 bnr 232 - Søndre Kirkeberget - Østerås Embret Østerås
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Utgående brev Partsbrev - Ytterligere forlengelse av midlertidig dispensasjon fra reguleringsbestemmelser for Rena leir punkt 1.2. Visuell profil på eksisterende midlertidige bygg - Forsvarsbygg - gnr 33 bnr 33 Forsvarsbygg
2019/948 20190910 10.09.2019 Inngående brev Tilbakemelding - forslag til revisjon av reguleringsplan - Enlia steinbrudd AS ARKITEKTBUA
2019/894 20190910 10.09.2019 Utgående brev Partsbrev - Dispensasjon fra § 1.6.4 i reguleringsplan for - Tallmoen utvidelse og endring - for bygging av tilbygg med for lav takvinkel - gnr 8 bnr 624 - Stein Erik Skaret Stein Erik Skaret
2019/918 20190910 10.09.2019 Utgående brev Svar vedrørende henvendelse - Rena Camping - Jeanette Enger Jeanette Enger
2019/1020 20190910 10.09.2019 Inngående brev Vedrørende søknad om tiltak - gnr 9 bnr 232 Embret Østerås
2019/980 20190910 10.09.2019 Utgående brev Partsbrev - Dispensasjon fra § 2.1.2 - § 2.1.4 og § 5.1 i reguleringsplan for Skramstadsætra hytteområde for bygging av tilbygg på eksisterende fritidsbolig - gnr 18 bnr 76 - Rune Gaustad Rune Gaustad
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad om endret stillingskode Anita Hansen
2019/894 20190910 10.09.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg på gnr 8 bnr 624 Stein Erik Skaret
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd gnr 33 bnr 33 i Åmot FORSVARSBYGG
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd gnr 33 bnr 33 i Åmot FORSVARSBYGG
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd gnr 33 bnr 33 i Åmot FORSVARSBYGG
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd gnr 33 bnr 33 i Åmot FORSVARSBYGG
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd gnr 40 bnr 2 i Åmot Arne Jens Michelsen
2019/1127 20190910 10.09.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd gnr 56 bnr 6 i Åmot Anne Pedersen
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Inngående brev Vedlegg til refusjonskrav skogfond - vedlikehold Gamle Vikveien Tollef Mykleby
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd gnr 33 bnr 33 i Åmot FORSVARSBYGG
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd gnr 33 bnr 33 i Åmot FORSVARSBYGG
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Inngående brev Vedrørende skogfond som skal tilbakeføres Tollef Mykleby
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd gnr 11 bnr 1 i Åmot Helge Rustad
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd gnr 33 bnr 33 i Åmot FORSVARSBYGG
2019/724 20190910 10.09.2019 Inngående brev Signerte dokumenter Carsstudio
2019/476 20190910 10.09.2019 Inngående brev Kartlegging av folkehelsekontakter i kommunen - Ung4reg HEDMARK FYLKESKOMMUNE
2015/779 20190910 10.09.2019 Utgående brev Refusjonskrav for elev fra ***** ***** - vår 2019 *****
2019/1036 20190910 10.09.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak for oppføring av fritidsbolig på gnr 58 bnr 405 - Eriksen FH GRUPPEN AS
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Inngående brev Vedrørende ferdigattest gnr 58 bnr 290 Svein Terje Lukashaugen
2019/1036 20190910 10.09.2019 Inngående brev Etterspør svar på - søknad om tillatelse for gnr 58 bnr 405 - Eriksen FH GRUPPEN AS
2019/1138 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til - avløpsanlegg - gnr 35 bnr 240 - Hulback ARILD LUND
2019/1060 20190910 10.09.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak for oppføring av fritidsbolig på gnr 58 bnr 322 - Wiggo Rønningen Maskin AS FH GRUPPEN AS
2019/510 20190910 10.09.2019 Inngående brev Eidsiva Energi AS - ekstraordinær generalforsamling 30. september 2019 EIDSIVA ENERGI AS
2019/1128 20190910 10.09.2019 Inngående brev Opplysninger - gnr 36 bnr 355 Arne Christian Thauland
2019/1136 20190910 10.09.2019 Inngående brev Krav om matrikulering - gnr 9 bnr 53 Susann Nilsen Husfloen m.fl.
2019/190 20190910 10.09.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling av parsell til transformatorstasjon fra gnr 33 bnr 33 i Åmot kommune Helge Nikolai Kilde
2019/190 20190910 10.09.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling av parsell til transformatorstasjon fra gnr 33 bnr 33 i Åmot kommune FORSVARSBYGG
2019/190 20190910 10.09.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling av parsell til transformatorstasjon fra gnr 33 bnr 33 i Åmot kommune SOLØR BIOENERGI INFRASTRUKTUR AS
2019/1128 20190910 10.09.2019 Inngående brev Korrigert informasjon om fritidseiendom - gnr 36 bnr 302 Jan Ivar Pedersen
2019/1128 20190910 10.09.2019 Inngående brev Registrering av eiendomsopplysninger i forbindelse med eiendomsskatt - Avtale 55397 - gnr 36 bnr 530 - Haukeveien 10 Laila Elin Håvik Hersvik
2019/469 20190910 10.09.2019 Utgående brev Bevillingsgebyr 2019 til nyetablerte bedrifter for kalenderåret INDIANE AS m.fl.
2019/469 20190910 10.09.2019 Inngående brev Omsetningsoppgaver Sorknes Golfklubb og Nye Rena Bowling Fredrik Brun Norstrøm
2019/469 20190910 10.09.2019 Inngående brev Bevillingsgebyr 2018 Osen Adventure
2019/469 20190910 10.09.2019 Inngående brev Omsetningsoppgave - Arena Bar Sara Adeldatter Tyldum
2019/1135 20190910 10.09.2019 Inngående brev Turnusplasser for fysioterapeuter i Innlandet 15.08.2020 til 15.08.2021 FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/56 20190909 09.09.2019 Inngående brev Generell jobbsøknad Julie Sandstad
Ingen tilgang 20190909 09.09.2019 Inngående brev Innkallelse til møte i Samarbeidsrådet 23.09.19 FORSVARSBYGG
2018/1377 20190909 09.09.2019 Inngående brev Anno museum AS - Dokumentasjonssenter med fellesmagasin ANNO MUSEUM AS
2016/638 20190909 09.09.2019 Inngående brev Kopi av brev - Planprogram - spørsmål om finansiering av planarbeid Regionfelt Østlandet FYLKESMANNEN I INNLANDET
2016/1778 20190909 09.09.2019 Inngående brev Kopi av brev - Foreløpig svar på klage - Jørn Hagebakken LANDBRUKSDIREKTORATET
2019/781 20190909 09.09.2019 Inngående brev Justert prosjektregnskap - SMIL - gnr 37 bnr 1 - Mykleby Tollef Mykleby
2019/1130 20190909 09.09.2019 Inngående brev Oljetank sertifikat - tanker som kun er renset - gnr 8 bnr 45 UNI-PROTECTION V/ FINN ÅGE RISENG
2019/89 20190909 09.09.2019 Inngående brev Hedmark Revisjon IKS - Innkalling møte i representantskapet tirsdag 24.9.19 HEDMARK REVISJON IKS
Ingen tilgang 20190909 09.09.2019 Inngående brev Godkjenning av skiltplan fv 2182 – opphøyd gangfelt STATENS VEGVESEN
2019/11 20190909 09.09.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra SYNLAB AS - Rena Vannverk 03.09.19 - 06.09.19 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS
2019/549 20190909 09.09.2019 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse - Miljøstasjon Rena Leir NORCONSULT AS
Ingen tilgang 20190909 09.09.2019 Inngående brev Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Åmot kommune NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI
2019/1007 20190909 09.09.2019 Inngående brev Oversendelse av NAF rapport - HB78302 - vurdering av unormal slitasje AUTO PLAN AS
2019/899 20190909 09.09.2019 Inngående brev Melding om vedtak - Åpning av jakt på hjort i Trysil TRYSIL KOMMUNE
Ingen tilgang 20190909 09.09.2019 Inngående brev Vedtak skogfond gnr 5 bnr 4 i Åmot Martin Johnsen
2018/59 20190909 09.09.2019 Inngående brev Regnskap Svea og anmodning om utbetaling av tilskudd Elisabeth Gjems
2019/724 20190909 09.09.2019 Utgående brev Kanselleres av rekvirent Bjørn Krantz m.fl.
Ingen tilgang 20190909 09.09.2019 Inngående brev Refusjonskrav skogfond - gnr 40 bnr 2 - Michelsen Arne Jens Michelsen
Ingen tilgang 20190909 09.09.2019 Utgående brev Varsel om kontroll i forbindelse med mottatt krav om utbetaling fra skogfond Elisabeth Gjems
2019/1052 20190909 09.09.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd gnr 14 bnr 9 i Åmot Sverre Thingstad
Ingen tilgang 20190909 09.09.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd gnr 35 bnr 1 i Åmot Bjørg Nurmi
Ingen tilgang 20190909 09.09.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd gnr 33 bnr 33 i Åmot FORSVARSBYGG
2019/1129 20190909 09.09.2019 Inngående brev Søknad om rammetillatelse - nybygg - bolig - gnr 52 bnr 2 - Holtet RENA HUS OG HYTTEBYGG AS
Ingen tilgang 20190909 09.09.2019 Inngående brev Invitasjon - møte om Kraftskatteutvalgets innstilling - 3. oktober 2019 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING
2019/1128 20190909 09.09.2019 Inngående brev Oppdaterte eiendomsopplysninger - gnr 36 bnr 399 Per Einar Strand
2019/1128 20190909 09.09.2019 Inngående brev Korrigert skjema Benveien 6 - gnr 36 bnr 211 Amund Haukerud
2019/1128 20190909 09.09.2019 Inngående brev Eiendomsopplysninger - oppdatert skjema - gnr 36 bnr 492 Winnie Wilhelmsen
2019/1128 20190909 09.09.2019 Inngående brev Vedrørende informasjonsskriv om eiendomsskatt Furutangen - gnr 58 bnr 219 Geir Hovden
2019/1128 20190909 09.09.2019 Inngående brev Korrigering - Eiendom gnr 36 bnr 450 Rolf Erik Nilsen
2019/1128 20190909 09.09.2019 Inngående brev Avtale nr 55276 - gnr 36 bnr 311 ARTUR BYGG OG EIENDOM AS
2019/1128 20190909 09.09.2019 Inngående brev Skigarder på Furutangen Rolf Erik Nilsen
2019/197 20190909 09.09.2019 Inngående brev Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Østre Skjæråsen fjelltak i Regionfelt Østlandet DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD
Ingen tilgang 20190909 09.09.2019 Utgående brev Innkalling til samtale og orientering om oversendt sak til fylkesmannen - ***** ***** *****
2019/1042 20190909 09.09.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak - nybygg fritidseiendom - gnr 24 bnr 134 - Andersen og Bakstad FH GRUPPEN AS
2019/27 20190909 09.09.2019 Inngående brev Høring - frist 09.12.2019 - forslag til endringer i sosialtjenesteloven om opplæring i norsk og vilkår for økonomisk sosialhjelp ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET
Ingen tilgang 20190906 06.09.2019 Inngående brev Etterspørs svar - støv og stein i Bjørkveien Kristin S Eriksfallet
Ingen tilgang 20190906 06.09.2019 Inngående brev Etterspør svar igjen - støv og stein i Bjørkveien Kristin S Eriksfallet
Ingen tilgang 20190906 06.09.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd gnr 19 bnr 4 i Åmot Mai Tone Dufseth
Ingen tilgang 20190906 06.09.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd gnr 41 bnr 4 i Åmot Elisabeth Gjems
2019/858 20190906 06.09.2019 Utgående brev Svar søknad om permisjon fra undervisning - ***** ***** *****
2019/1062 20190906 06.09.2019 Utgående brev Søknad om innsyn i sak nr 2019 / 1242 Helsetilsynet
2019/1126 20190905 05.09.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 58 bnr 384 FH GRUPPEN AS
Ingen tilgang 20190905 05.09.2019 Inngående brev Etterspør svar - Gatelys ute av drift ved fotgjengerovergang - krysset mellom Fv 606 og Kildeveien Karl Jonas Vandbakk
2019/1122 20190905 05.09.2019 Inngående brev Kopi av - Tilbud om investeringstilskudd - gjødselkum og solcelleanlegg - Gjems INNOVASJON NORGE
Ingen tilgang 20190905 05.09.2019 Inngående brev Kopi av brev - Dispensasjon - Motorferdsel barmark 2019 - 2022 - Hemmeldalen - uttransport felt elg Rondane- Dovre nasjonalparkstyre
2015/583 20190905 05.09.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - garasje - gnr 36 bnr 508 Dag Røberg
2019/926 20190905 05.09.2019 Inngående brev Kopi av e-post korrespondanse i forbindelse med tiltak på gnr 26 bnr 73 - Jegerstien 18 - utbedring og forlengelse av sidespor på tømmerterminalen Hovdmoen Terje Uthushagen
2019/1090 20190905 05.09.2019 Utgående brev Vedrørende forespørsel om sletting av heftelse - gnr 8 bnr 87 ADVOKATFIRMAET RUSTAD OG BORG AS
2019/1120 20190905 05.09.2019 Utgående brev Ferdigattest for oppføring av fritidsbolig på gnr 25 bnr 36 - Haagenrud Svein Erik Haagenrud
2019/1125 20190905 05.09.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 58 bnr 344 FH GRUPPEN AS
2019/510 20190905 05.09.2019 Inngående brev Eidsiva Energi AS - Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 26.09.2019 EIDSIVA ENERGI AS
Ingen tilgang 20190905 05.09.2019 Inngående brev Kopi av - Vedtak skogfond og tilskudd gnr 33 bnr 1 i Åmot Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190905 05.09.2019 Inngående brev Kopi av - Vedtak skogfond og tilskudd gnr 35 bnr 1 i Åmot Landbruksdirektoratet
2019/1127 20190905 05.09.2019 Inngående brev Refusjon av skogfond - gnr 56 bnr 6 - Anne og Ragnar Pedersen Anne Pedersen m.fl.
Ingen tilgang 20190905 05.09.2019 Inngående brev Kopi av - Vedtak skogfond og tilskudd gnr 39 bnr 12 i Åmot Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190905 05.09.2019 Inngående brev Kopi av - Vedtak skogfond og tilskudd gnr 15 bnr 1 i Åmot Landbruksdirektoratet
2019/1102 20190905 05.09.2019 Inngående brev Kopi av - Vedtak skogfond og tilskudd gnr 14 bnr 23 i Åmot Landbruksdirektoratet
2019/318 20190905 05.09.2019 Inngående brev Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer med oppdaterte resultater 12. september HELSEDIREKTORATET
2018/130 20190905 05.09.2019 Inngående brev Innsynsbegjæring - helsebemanningsutbetaling per resultatenhet pr leverandør foregående kalenderår KONSTALI HELSENOR AS
2019/27 20190905 05.09.2019 Inngående brev Dyre- og miljøfiendtlig viltforskrift i utakt med tiden DYRENES RETT
Ingen tilgang 20190905 05.09.2019 Inngående brev Avslag - krav om refusjon av sykepenger for arbeidstaker som er langvarig eller kronisk syk - ***** ***** ***** NAV Åmot
2019/493 20190905 05.09.2019 Utgående brev Vedrørende søknad om seksjonering - gnr 9 bnr 32 TD BYGGET AS
Ingen tilgang 20190905 05.09.2019 Utgående brev Innkalling til samtale vedrørende arbeidsutførelse - ***** ***** *****
2019/785 20190905 05.09.2019 Inngående brev Valg til Kommunesektorens organisasjon - organer i konstituerende møte KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
2016/1576 20190905 05.09.2019 Inngående brev Orientering om resolusjon vedtatt av studentene på Høgskolen i Innlandet studiested Rena STUDENTSAMFUNNET PÅ RENA m.fl.
2019/75 20190905 05.09.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 18 bnr 1 Siri Aslaksen Kolbjørnsen
2019/1120 20190904 04.09.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest for oppføring av fritidsbolig på gnr 26 bnr 36 - Haagenrud Svein Haagenrud
2019/1013 20190904 04.09.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av garasje på gnr 8 bnr 442 - Bergum Ståle Bergum
2019/937 20190904 04.09.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak for oppføring av adkomstvei til fritidsboliger på gnr 18 bnr 124 og 126 - Talmoen LØVLIEN MASKIN DA
2019/937 20190904 04.09.2019 Utgående brev Oversendelse av signert avtale for oppføring av adkomstvei til fritidsboliger på gnr 18 bnr 126 og 124 Randi Talmoen m.fl.
2019/937 20190904 04.09.2019 Inngående brev Signert av ordfører - Avtale for oppføring av vei - Fossum Amot Kommune
2019/75 20190904 04.09.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 35 bnr 215 Dag Hanstad
2017/1483 20190904 04.09.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse leieforhold - Huldreveien 22 A1 - Hagos Weldu Hagos Tesfamichael Weldu
2018/1334 20190904 04.09.2019 Utgående brev Vedrørende mottatt klage fra Østlendingen på innsyn FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/1128 20190904 04.09.2019 Inngående brev Opplysninger - gnr 36 bnr 509 Kjell Atle Amundsen
2018/834 20190904 04.09.2019 Inngående brev Klage på vedtak om endring av tjenester - ***** ***** ***** Pasient og brukerombudet i Hedmark og Oppland
Ingen tilgang 20190904 04.09.2019 Utgående brev Skifteattest *****
Ingen tilgang 20190904 04.09.2019 Inngående brev Dekning faktura 75483 Bjørg Nurmi Olav Petter Nergaard
Ingen tilgang 20190904 04.09.2019 Inngående brev Vedrørende skogfond - udekket skogfondsinvestering gnr 64 bnr 1 Asle Dalby Halvorsen
Ingen tilgang 20190904 04.09.2019 Inngående brev Kopi av - Vedtak skogfond - udekka investering - gnr 64 bnr 1 i Åmot Landbruksdirektoratet
2019/1117 20190904 04.09.2019 Inngående brev Tvangssalg av eiendommen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ADVOKATFIRMAET HARTZ & CO AS
2019/873 20190904 04.09.2019 Inngående brev Klage på vurdering / vedtak på søknad om startlån - ***** ***** ***** *****
2019/1118 20190904 04.09.2019 Inngående brev Søknad på startlån - ***** ***** ***** *****
2018/213 20190903 03.09.2019 Inngående brev Ny viltforskrift DYRENES RETT
2019/27 20190903 03.09.2019 Inngående brev Høring - frist 01.11.2019 - utkast til forskrift for tilskudd til kvensk språk og kvensk / norskfinsk kultur KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
Ingen tilgang 20190903 03.09.2019 Utgående brev Svar på uttalelse vedrørende skjenkebevilling - Den Grønne Leidang Astrid Bekken
Ingen tilgang 20190903 03.09.2019 Utgående brev Vedtak - skadefelling av hjortevilt på Hole gård Tormod Enok Skramstad
2019/785 20190903 03.09.2019 Inngående brev Valg av representant til nasjonalpark og verneområdestyrer MILJØDIREKTORATET
Ingen tilgang 20190903 03.09.2019 Inngående brev Refusjonskrav skogfond - gnr 35 bnr 1 Bjørg Sjølie Nurmi
2019/1102 20190903 03.09.2019 Inngående brev Refusjon skogfond - gnr 14 bnr 23 - Berit Bjørkholen Berit Bjørkholen
2019/1062 20190903 03.09.2019 Utgående brev Innkalling til samtale *****
2019/200 20190903 03.09.2019 Utgående brev Bestilling av kunngjøring - uke 36 Østlendingen
2019/493 20190903 03.09.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - gnr 9 bnr 32 TD BYGGET AS
2019/75 20190903 03.09.2019 Utgående brev Konsesjonserklæring er ført i matrikkelen - gnr 30 bnr 54 Line Brandal
2019/75 20190903 03.09.2019 Inngående brev Egenerklæring konsesjonsfrihet - gnr 24 bnr 205 MEGLEROPPGJØRET INNLANDET AS
2019/75 20190903 03.09.2019 Utgående brev Konsesjonserklæring er ført i matrikkelen - gnr 63 bnr 6 ADVOKATFIRMAET THALLAUG ANS
2019/75 20190903 03.09.2019 Utgående brev Konsesjonserklæring er ført i matrikkelen - gnr 30 bnr 58 og 66 AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS
2018/1256 20190903 03.09.2019 Utgående brev Varsel om ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/75 20190903 03.09.2019 Utgående brev Konsesjonserklæring er ført i matrikkelen- gnr 24 bnr 205 MEGLEROPPGJØRET INNLANDET AS
2019/95 20190903 03.09.2019 Inngående brev Svar på forespørsel om restgjeld - ***** ***** KREDINOR SA
Ingen tilgang 20190903 03.09.2019 Utgående brev Innkalling til samtale og orientering om oversendt sak til Fylkesmannen - ***** ***** *****
2019/868 20190903 03.09.2019 Utgående brev Søknad om midler til deltagelse under Birken for å markedsføre Åmot og Renadagene RENADAGENE
2019/1108 20190903 03.09.2019 Inngående brev Melding om yrkesskade - ***** ***** ***** Åmot ungdomsskole
2019/858 20190903 03.09.2019 Inngående brev Søknad om permisjon fra undervisning - ***** ***** *****
2017/670 20190903 03.09.2019 Inngående brev Endringsmelding - gnr 36 bnr 584 - Morken Petter Ulvevadet Morken
2019/493 20190903 03.09.2019 Inngående brev Søknad om seksjonering - gnr 9 bnr 32 TD BYGGET AS
Ingen tilgang 20190903 03.09.2019 Utgående brev Invitasjon til kontaktutvalg jordbruk - 19.09.19 Bjørn Thingstad m.fl.
2019/1106 20190903 03.09.2019 Inngående brev Prognose avlingssvikterstatning 2019 Lars Martin Hagen
2019/1106 20190903 03.09.2019 Utgående brev Estimert avlingssvikt prognose - 2019 FYLKESMANNEN I INNLANDET
2018/886 20190903 03.09.2019 Inngående brev Midler til nydyrking fra jordfondet Emil Kulusveen
2019/211 20190902 02.09.2019 Inngående brev Generell jobbsøknad Ove Andreas Grimsgaard
Ingen tilgang 20190902 02.09.2019 Inngående brev Behov for utbedring av kommunal veg - Rødsbrua - Rødsbrua Knut Simen Skaret
Ingen tilgang 20190902 02.09.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til oppskyting av fyrverkeri - Østre Æra Flyplass - 07.09.2019 ENGELSRUD NFI FYRVERKERI AS
2015/779 20190902 02.09.2019 Utgående brev Refusjonskrav for elever fra ***** ***** - vår 2019 *****
2015/779 20190902 02.09.2019 Utgående brev Refusjonskrav for gjesteelever fra ***** ***** - vår 2019 *****
2015/779 20190902 02.09.2019 Utgående brev Refusjonskrav for gjesteelev fra ***** ***** - vår 2019 *****
2015/779 20190902 02.09.2019 Utgående brev Refusjonskrav for elev fra ***** ***** - vår 2019 *****
2019/391 20190902 02.09.2019 Utgående brev Referat fra møte i Kontaktutvalg for skogbruk den 12. juni 2019 ÅMOT UTMARKSRÅD m.fl.
2019/391 20190902 02.09.2019 Utgående brev Innkalling til møte i Kontaktutvalg for skogbruk den 5. september 2019 ÅMOT UTMARKSRÅD m.fl.
2019/587 20190902 02.09.2019 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV - ***** ***** NAV Åmot
Ingen tilgang 20190902 02.09.2019 Inngående brev Innkalling og invitasjon til møte i vannregionutvalget i Glomma 16.09.2019 Østfold fylkeskommune
2011/2136 20190902 02.09.2019 Inngående brev Kopi av - Vedtak skogfond og tilskudd gnr 36 bnr 6 i Åmot Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190902 02.09.2019 Inngående brev Kopi av - Vedtak skogfond og tilskudd gnr 57 bnr 1 i Åmot Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190902 02.09.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gnr 19 bnr 4 i Åmot Mai Tone Dufseth
2019/724 20190902 02.09.2019 Inngående brev Kopi av e-post - Varsel / innkalling til oppmålingsforretning vedrørende gnr 71 bnr 9 i Åmot kommune Carsstudio - Juan Vicente Martín Redondo
Ingen tilgang 20190902 02.09.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gnr 33 bnr 33 i Åmot FORSVARSBYGG
Ingen tilgang 20190902 02.09.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gnr 33 bnr 33 i Åmot FORSVARSBYGG
2019/724 20190902 02.09.2019 Inngående brev Varsel / innkalling til oppmålingsforretning vedrørende gnr 71 bnr 9 - Klage til Fylkesmannen i Hedmark Bjørn Krantz
2019/781 20190902 02.09.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd - SMIL - restaurering av eksteriører og oppmaling av to fasader på hovedbygning - gnr 37 bnr 1 - Tollef Mykleby Tollef Mykleby
Ingen tilgang 20190902 02.09.2019 Inngående brev Kopi av - Vedtak skogfond og tilskudd gnr 35 bnr 9 i Åmot Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190902 02.09.2019 Inngående brev Kopi av - Vedtak skogfond og tilskudd 99999 / 3003 i Åmot Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190902 02.09.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gnr 33 bnr 33 i Åmot FORSVARSBYGG
Versjon:5.2.00