eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/356 20200219 19.02.2020 Utgående brev Utbetalingsanmodning - Skavern hjort INNOVASJON NORGE AMOT_PROD
2020/665 20200219 19.02.2020 Utgående brev Berget aRena - Reklamasjon i henhold til  NS 8407 punkt 42.2.2 MARTIN M BAKKEN AS AMOT_PROD
2020/123 20200219 19.02.2020 Utgående brev Byggesaker i Regionfelt Østlandet - møte Åmot kommune og Forsvarsbygg 04.12.2019 - avklaring av forventet godkjenningstidspunkt FORSVARSBYGG AMOT_PROD
2020/667 20200219 19.02.2020 Inngående brev Protokoll med vedlegg fra felles møte i AU og rådmannsutvalget i Regionrådet for Sør-Østerdal 13.02.2020 REGIONRÅDET FOR SØR-ØSTERDAL AMOT_PROD
2020/668 20200219 19.02.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring - ordførere, rådmann og eventuell varaordførers lønn - godtgjørelse per 01.01.2020 MEDIEHUSET NETTAVISEN AS AMOT_PROD
2020/668 20200219 19.02.2020 Inngående brev Etterlyser svar på innsynsbegjæring - årslønn rådmann, ordfører og varaordfører MEDIEHUSET NETTAVISEN AS AMOT_PROD
2020/316 20200219 19.02.2020 Inngående brev Klage på Åmot kommunes avvisning av tidligere klage vedrørende skogsgrøfting på gbnr. 43/1 NATURVERNFORBUNDET I HEDMARK AMOT_PROD
2020/532 20200219 19.02.2020 Inngående brev Søknad - intern utlysning - arbeidsleder Deset-tunet ***** AMOT_PROD
2020/532 20200219 19.02.2020 Inngående brev Søknad - intern utlysning - arbeidsleder Deset-tunet ***** AMOT_PROD
2020/140 20200219 19.02.2020 Inngående brev Hedmark Revisjon IKS - protokoll fra møte i representantskapet 18.02.2020 HEDMARK REVISJON IKS AMOT_PROD
2020/106 20200219 19.02.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring - Åmot ungdomsskole - bekymring Jan Bjørnar Rødsdalen AMOT_PROD
2020/9 20200219 19.02.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Svar på Epost fra Fabrikkveien Hybelutleie AS datert 05.02.2020 og 12.02.2020 INE BEATE NESSET AMOT_PROD
2020/534 20200219 19.02.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - sommerjobb - Helse og velferd 2020 Ernst-Arve Amundsen AMOT_PROD
2020/534 20200219 19.02.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - sommerjobb - helse og velferd 2020 Aina Larsen AMOT_PROD
2020/534 20200219 19.02.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - sommerjobb - helse og velferd 2020 Anita Claudia Lindgård AMOT_PROD
2020/673 20200219 19.02.2020 Inngående brev Overføring av regnskapssammendrag - tilskudd - landbruksveg - Vikkjølveien E7 FYLKESMANNEN I INNLANDET AMOT_PROD
2020/534 20200219 19.02.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - sommerjobb - helse og velferd 2020 Sondre Frimannslund Høie m.fl. AMOT_PROD
2020/534 20200219 19.02.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Sommerjobb - helse og velferd 2020 Ermias Weldemeriam Yohans AMOT_PROD
2020/359 20200219 19.02.2020 Inngående brev Revisjonskriterier til uttalelse - forvaltningsrevisjonsprosjektet - Budsjettering, økonomistyring og oppfølging av tilskudd og refusjoner HEDMARK REVISJON IKS AMOT_PROD
2020/113 20200219 19.02.2020 Inngående brev Signert avtale om fallvilt Per Langdalen AMOT_PROD
2020/63 20200219 19.02.2020 Utgående brev Behandling av klage - produksjonstilskudd i jordbruket og regionalt miljøtilskudd - søknadsomgang 2018 Per Walmsnæss AMOT_PROD
2020/283 20200218 18.02.2020 Utgående brev Liste over deltakere fra Åmot kommune i forbindelse med tilsyn - kommunal beredskap og helseberedskap 2020 FYLKESMANNEN I INNLANDET AMOT_PROD
2020/207 20200218 18.02.2020 Utgående brev Vedrørende søkerliste til stillingen som Enhetsleder for teknisk drift Knut Blix m.fl. AMOT_PROD
2020/657 20200218 18.02.2020 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale - Skyssveien barnehage - 29.02.2020 - 19.06.2020 Anne Marie Hoel Nordli AMOT_PROD
2020/645 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad om omgjøring til båt plass ved Osa - Bekkevold Ole Bekkevold AMOT_PROD
2020/646 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av vanningsdam på gbnr. 72/1 - Bekkevold Ole Bekkevold AMOT_PROD
2020/56 20200218 18.02.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 55/18 med flere EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS AVD ELVERUM AMOT_PROD
2020/651 20200218 18.02.2020 Inngående brev Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Åmot kommune SKATTEETATEN AMOT_PROD
2020/663 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd - ***** ***** ***** AMOT_PROD
2020/650 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - forlengelse av sidespor på Hovdmoen Terminal - gbnr. 26/73 UTHUSHAGEN PLAN AS AMOT_PROD
2020/376 20200218 18.02.2020 Inngående brev Kvittering for innmelding av farlig stoff - Gausdal Landhandleri AS avdeling Byggevarehus DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) AMOT_PROD
2020/559 20200218 18.02.2020 Inngående brev Overføring av anleggskonsesjoner fra Eidsiva Vannkraft AS i forbindelse med virksomhetsoverdragelse - E-CO Energi AS NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) AMOT_PROD
2020/479 20200218 18.02.2020 Utgående brev Ferdigattest - gbnr. 24/228 RENA BYGGSYSTEM AS AMOT_PROD
2020/661 20200218 18.02.2020 Inngående brev Oversendelse av underskrevet samarbeidavtale FACT Sør-Østerdal fra Trysil kommune Trysil kommune AMOT_PROD
2020/662 20200218 18.02.2020 Inngående brev Kopi av brev - svar - motorferdsel i utmark - oppkjøring av skiløype Storåsen Hyttefelt RENDALEN KOMMUNE AMOT_PROD
2020/652 20200218 18.02.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring - reisetid grunnskoleelever 2019 - 2020 og nedleggelse av skoler 2009 - 2019 NORSK RIKSKRINGKASTING AS AMOT_PROD
2020/56 20200218 18.02.2020 Utgående brev Konsesjonserklæringen er ført i matrikkelen   gbnr. 17/8/7 Didrik Bråthen Marthinsen AMOT_PROD
2020/56 20200218 18.02.2020 Utgående brev Konsesjonserklæringen er ført i matrikkelen   gbnr 55/18 med flere EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS AVD ELVERUM AMOT_PROD
2020/549 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad - Ruskonsulent vikariat ***** AMOT_PROD
2020/207 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad - 100 % fast stilling som Enhetsleder for teknisk drift ***** AMOT_PROD
2020/73 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad - Lærlingplass i helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget ***** AMOT_PROD
2020/291 20200218 18.02.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - Skyssveien barnehage - 01.03.2020 - 31.03.2020 Kristine E Aleksandersen AMOT_PROD
2020/381 20200218 18.02.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel på gbnr. 8/428 - Blikstad Irene Blikstad AMOT_PROD
2020/534 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad - Sommervikarer helse og velferd ***** AMOT_PROD
2020/534 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad - Sommervikarer helse og velferd ***** AMOT_PROD
2020/534 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad - Sommervikarer helse og velferd ***** AMOT_PROD
2020/650 20200218 18.02.2020 Inngående brev Oversendelse av kvittering for nabovarsel på epost UTHUSHAGEN PLAN AS AMOT_PROD
2020/630 20200218 18.02.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - vikar etter tilkalling - Skyssveien barnehage - 01.02.2020 - 31.12.2020 Emilie Skårestuen Fossum AMOT_PROD
2020/654 20200218 18.02.2020 Inngående brev Kopi av brev - Elgregion Mjøsa Glomma - Fellingsavgifter for elg og hjort 2019 LØTEN KOMMUNE AMOT_PROD
2020/655 20200218 18.02.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte - 28.02.2020 NAV Åmot AMOT_PROD
2020/653 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad om fradeling og oppmåling av festetomt i forbindelse med innløsning - gbnr. 9/1/60 OPPLYSNINGSVESENETS FOND AMOT_PROD
2020/530 20200218 18.02.2020 Utgående brev Ferdigattest for gbnr. 58/346 FH GRUPPEN AS AMOT_PROD
2020/123 20200218 18.02.2020 Inngående brev Byggesaker i Regionfelt Østlandet - møte Åmot kommune og Forsvarsbygg 04.12.2019 - avklaring av forventet godkjenningstidspunkt FORSVARSBYGG AMOT_PROD
2020/531 20200218 18.02.2020 Utgående brev Ferdigattest for gbnr. 58/342 FH GRUPPEN AS AMOT_PROD
2020/81 20200218 18.02.2020 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtaler 39,08% stilling - 01.02.2020-30.04.2020 Maria Hørsandlien AMOT_PROD
2020/659 20200218 18.02.2020 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale - Lønn - 01.01.2020 - 01.03.2020 Trine Østby AMOT_PROD
2020/571 20200218 18.02.2020 Utgående brev Ferdigattest - gbnr. 24/207 HOLMSETH OG SAGEN AS AMOT_PROD
2020/403 20200217 17.02.2020 Inngående brev Gjennomføringsplan - gbnr. 25/135 HOLMSETH OG SAGEN AS AMOT_PROD
2020/436 20200217 17.02.2020 Inngående brev Supplerende dokumentasjon - gbnr. 58/403 FH GRUPPEN AS AMOT_PROD
2020/207 20200217 17.02.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om stilling som enhetsleder for teknisk drift i Åmot kommune Pål Stormoen m.fl. AMOT_PROD
2020/400 20200217 17.02.2020 Inngående brev Etterspør svar - borgerlig vigsel ***** AMOT_PROD
2020/457 20200217 17.02.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - nybygg fritidsbolig - gbnr. 58/369 FH GRUPPEN AS AMOT_PROD
2020/641 20200217 17.02.2020 Utgående brev Tjenestebevis Sonja Marie Haagensen AMOT_PROD
2020/622 20200217 17.02.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale vikar etter tilkalling Hjemmetjenesten Rena Marie Louise Sollien Skøien AMOT_PROD
2020/416 20200217 17.02.2020 Inngående brev Fortrinn høyere fast stilling - Jan Egil Pedersen Jan Egil Pedersen AMOT_PROD
2020/621 20200217 17.02.2020 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale dagsenteret Sonja Marie Haagensen AMOT_PROD
2020/291 20200217 17.02.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - Skyssveien barnehage - 01.03.2020 - 31.03.2020 Kristine E Aleksandersen AMOT_PROD
2020/629 20200217 17.02.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtaler vikar etter tilkalling Ryslingmoen natt Cecelie Sætre AMOT_PROD
2020/436 20200217 17.02.2020 Utgående brev Spørsmål etter mottakskontroll - gbnr. 58/403 FH GRUPPEN AS AMOT_PROD
2020/416 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om fortrinnsrett - Malin Svendsberget Malin Tykriset Svendsberget AMOT_PROD
2020/355 20200217 17.02.2020 Inngående brev E-post korrespondanse vedrørende avtale om møte - gbnr. 54/114 Dag Morten Rasch AMOT_PROD
2020/36 20200217 17.02.2020 Utgående brev Tilbudsbrev - assistent - tjenester i hjemme avdeling Osen ***** AMOT_PROD
2020/631 20200217 17.02.2020 Inngående brev Omsetning alkoholholdige drikker 2019 - Joker Osen OSEN HANDEL AS AMOT_PROD
2020/632 20200217 17.02.2020 Inngående brev Refusjonskrav skogfond - gbnr. 35/3 Geir Arne Rønningen AMOT_PROD
2020/56 20200217 17.02.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 17/8/7 Didrik Bråthen Marthinsen AMOT_PROD
2020/56 20200217 17.02.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 24/218 Britt Fjærestrand-Børke AMOT_PROD
2020/106 20200217 17.02.2020 Utgående brev Svar på henvendelse - melding fra foresatte 10. trinn ***** AMOT_PROD
2020/534 20200217 17.02.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - sommervikarer helse og velferd 2020 Camilla Tollefsen Sætervang m.fl. AMOT_PROD
2020/38 20200217 17.02.2020 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 28/1 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/537 20200217 17.02.2020 Inngående brev Tilbakemelding på forespørsel på skifteattest SØR-ØSTERDAL TINGRETT AMOT_PROD
2020/36 20200217 17.02.2020 Inngående brev Takker ja til stilling som assistent - tjenester i hjemme avdeling Osen Grete Lislelid AMOT_PROD
2020/643 20200217 17.02.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - assistent - tjenester i hjemmet avdeling Osen Grete Lislelid AMOT_PROD
2020/292 20200217 17.02.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte - 10.02.2020 NAV Åmot AMOT_PROD
2020/635 20200217 17.02.2020 Inngående brev Bekreftelse på anmeldt forhold - skadeverk på eller i bygning - Åmot ungdomsskole - 30.01.2020 INNLANDET POLITIDISTRIKT AMOT_PROD
2020/635 20200217 17.02.2020 Inngående brev Underretning til klager i forbindelse med anmeldt forhold - skadeverk på eller i bygning - Åmot ungdomsskole - 30.01.2020 INNLANDET POLITIDISTRIKT AMOT_PROD
2020/550 20200217 17.02.2020 Inngående brev Svar på spørsmål om utsatt tidsfrist ARKIVVERKET AMOT_PROD
2020/534 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om sommerjobb sommeren 2020 ***** AMOT_PROD
2020/640 20200217 17.02.2020 Inngående brev Refusjonskrav skogfond - gbnr. 36/137 Erik Hartz AMOT_PROD
2020/88 20200217 17.02.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - Prosjektmedarbeider HR & Lønn - 22.02.2020 - 30.04.2020 Petter Nyborg AMOT_PROD
2020/534 20200217 17.02.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad sommerjobb helse og velferd 2020 ***** AMOT_PROD
2020/405 20200217 17.02.2020 Utgående brev Tillatelse til bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel på gbnr. 41/175 Tom Roger Johansen AMOT_PROD
2020/640 20200217 17.02.2020 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 36/137 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/626 20200217 17.02.2020 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale Deset-tunet Liv Berit Haglund AMOT_PROD
2020/628 20200217 17.02.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale vikar etter tilkalling Karroa Glenn-Andre Berger AMOT_PROD
2020/366 20200217 17.02.2020 Utgående brev Supplerende informasjon til Fylkesmannen Fylkesmannen i Innlandet AMOT_PROD
2020/399 20200217 17.02.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om fradeling av skogteiger - gbnr. 28/9, 31/40 og 41/246 Olaf Polivka Ilsaas AMOT_PROD
2020/630 20200217 17.02.2020 Utgående brev Vikar etter tilkalling Emilie Skårestuen Fossum AMOT_PROD
2020/125 20200217 17.02.2020 Inngående brev Invitasjon til planleggingsmøte av beredskapsøvelse i Stor-Elvdal og Engerdal kommune 2020 FYLKESMANNEN I INNLANDET AMOT_PROD
2020/38 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 28/1 Sverre Holm AMOT_PROD
2020/225 20200217 17.02.2020 Inngående brev Innkalling og saksliste til Samarbeidsråd møte 24.02.2020 FORSVARSBYGG AMOT_PROD
2020/25 20200217 17.02.2020 Inngående brev Høring - frist 27.03.2020 - Endringer i forskrift om grossistvirksomhet med legemidler - legemidler omfattet av beredskapsplikt HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET AMOT_PROD
2020/381 20200217 17.02.2020 Inngående brev Nabovarsel - gbnr. 8/428 Irene Blikstad AMOT_PROD
2020/140 20200217 17.02.2020 Inngående brev Hedmark Revisjon IKS - protokoll fra styremøte fredag 14.02.2020 HEDMARK REVISJON IKS AMOT_PROD
2020/636 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om startlån - ***** ***** ***** AMOT_PROD
2020/36 20200217 17.02.2020 Utgående brev Tilbudsbrev - assistent tjenester i hjemme avdeling Osen ***** AMOT_PROD
2020/123 20200217 17.02.2020 Inngående brev Oversendelse av erklæring om ansvarsrett for oppføring av vei i Regionfeltet Østlandet - Forsvarsbygg WIGGO RØNNINGEN MASKIN AS AMOT_PROD
2020/123 20200217 17.02.2020 Utgående brev Oversendelse av erklæring om ansvarsrett for oppføring av vei i Regionfeltet Østlandet - Forsvarsbygg WIGGO RØNNINGEN MASKIN AS AMOT_PROD
2020/481 20200217 17.02.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Rena skole - perioden 29.01.2020 - 19.06.2020 Frida Svarva Hørstad AMOT_PROD
2020/230 20200217 17.02.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 100% assistent Dokumentsenteret - 16.02.2020 - 31.03.2020 Aud Kari Kringler AMOT_PROD
2020/604 20200217 17.02.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling - refusjon - fastlønnsordning fysioterapeut HELFO AMOT_PROD
2020/619 20200217 17.02.2020 Utgående brev Oppfølgingsplan sykefravær 07.02.2020 NAV Åmot AMOT_PROD
2020/590 20200217 17.02.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - 100 % fast stilling som barnevernskonsulent Karina Sødahl Bakken AMOT_PROD
2020/36 20200217 17.02.2020 Inngående brev Takker ja til stilling som assistent - tjenester i hjemme avdeling Osen Ole Jonny Lislelid AMOT_PROD
2020/106 20200217 17.02.2020 Inngående brev Melding fra foresatt 10. trinn - bekymring rundt barnas hverdag ***** AMOT_PROD
2020/106 20200217 17.02.2020 Inngående brev Svar - Bekymring rundt barnas hverdag ***** AMOT_PROD
2020/550 20200214 14.02.2020 Utgående brev Svar på tilsynsrapport og pålegg om utbedring - arkivtilsyn 2019 ARKIVVERKET AMOT_PROD
2020/415 20200214 14.02.2020 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr.  54/11 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/182 20200214 14.02.2020 Utgående brev Vedtak - søknad om bygging av landbruksvei gnr. 41/4 FYLKESMANNEN I INNLANDET m.fl. AMOT_PROD
2020/605 20200214 14.02.2020 Inngående brev Innstilling fra Deset Grendeutvalg  om videre behandling i formannskapet - omgjøring av bundne midler til bostøtte og bevilgning av støtte DESET GRENDEUTVALG AMOT_PROD
2020/43 20200214 14.02.2020 Inngående brev Analyseresultat - Rena Renseanlegg perioden 04.02.2020 - 13.02.2020 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS AMOT_PROD
2020/43 20200214 14.02.2020 Inngående brev Årsstatistikker kommunale vv i Åmot 2019 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS AMOT_PROD
2020/283 20200214 14.02.2020 Utgående brev Innsending av dokumentasjon i forbindelse med tilsyn - kommunal beredskap og helseberedskap 2020 FYLKESMANNEN I INNLANDET AMOT_PROD
2020/608 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad om ett trinns søknadsbehandling - nybygg fritidsbolig - gbnr 63/6 FH GRUPPEN AS AMOT_PROD
2020/606 20200214 14.02.2020 Utgående brev Tjenestebevis Gunhild Sunita Flaa AMOT_PROD
2020/609 20200214 14.02.2020 Inngående brev Regnskap for 2019 - Nordre Raufjellsameiet NORDRE RAUFJELLSAMEIET AMOT_PROD
2020/609 20200214 14.02.2020 Inngående brev Informasjon til selvangivelse - Nordre Raufjellsameiet NORDRE RAUFJELLSAMEIET AMOT_PROD
2020/132 20200214 14.02.2020 Inngående brev Kopi av brev - avslått vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 35/30 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/610 20200214 14.02.2020 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale saksbehandler Ryslingmoen 2. etg Ingrida Kavaliauskiene AMOT_PROD
2020/611 20200214 14.02.2020 Inngående brev Nasjonalt kartleggingsprogram av skrantesyke hos elg / hjort / rådyr og villrein i 2020 - informasjonsskriv STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA AMOT_PROD
2020/381 20200214 14.02.2020 Utgående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - gbnr. 8/428 Irene Blikstad AMOT_PROD
2020/579 20200214 14.02.2020 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 5/3 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/264 20200214 14.02.2020 Utgående brev Svar på Innsynsbegjæring Einar Gjems AMOT_PROD
2020/612 20200214 14.02.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale vikar etter tilkalling Ryslingmoen natt Berit Elisabeth Sjöberg AMOT_PROD
2020/614 20200214 14.02.2020 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale Deset-tunet Elin Svenkerud Rønningen AMOT_PROD
2020/618 20200214 14.02.2020 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale Deset-tunet Anita Skårestuen AMOT_PROD
2020/627 20200214 14.02.2020 Inngående brev Innkalling til representantskapsmøte 26.03.2020 - IKA Opplandene INNLANDET FYLKESKOMMUNE AMOT_PROD
2020/51 20200214 14.02.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om stilling som økonomisjef i Åmot kommune Ingunn Berger Pedersen m.fl. AMOT_PROD
2020/159 20200214 14.02.2020 Inngående brev Kopi av e-post - Vedrørende erstatning ved klimabetinget avlingssvikt i vekstgruppe korn i 2019 FYLKESMANNEN I INNLANDET AMOT_PROD
2020/33 20200214 14.02.2020 Utgående brev Vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 5/4 Martin Johnsen AMOT_PROD
2020/529 20200214 14.02.2020 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr.  36/6 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/529 20200214 14.02.2020 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 36/6 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/579 20200214 14.02.2020 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 5/3 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/579 20200214 14.02.2020 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 5/3 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/579 20200214 14.02.2020 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 5/3 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/570 20200214 14.02.2020 Utgående brev Naboliste på gbnr. 36/69 TECHNOGARDEN ENGINEERING RESOURCES AS AMOT_PROD
2020/434 20200214 14.02.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - nybygg fritidsbolig - gbnr. 58/368 FH GRUPPEN AS AMOT_PROD
2020/579 20200214 14.02.2020 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 5/3 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/579 20200214 14.02.2020 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr.  5/3 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/579 20200214 14.02.2020 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 5/3 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/579 20200214 14.02.2020 Inngående brev Kopi av brev - avslått vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 5/3 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/21 20200214 14.02.2020 Utgående brev Svar angående strøing og brøyting - Åmot kommune Andreas Vik Sørensen AMOT_PROD
2020/65 20200214 14.02.2020 Inngående brev E-post korrespondanse vedrørende søknad om ferdigattest på gbnr. 8/408 VÅLER BYGG AS AMOT_PROD
2020/206 20200214 14.02.2020 Inngående brev Tilbud på kartlegging av kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag SKRED AS AMOT_PROD
2020/65 20200214 14.02.2020 Utgående brev E-post korrespondanse vedrørende søknad om ferdigattest på gbnr. 8/408 VÅLER BYGG AS AMOT_PROD
2020/616 20200214 14.02.2020 Utgående brev Erklæring om rettighet i fast eiendom Knut Larsen m.fl. AMOT_PROD
2020/625 20200214 14.02.2020 Inngående brev Høring - frist 31.03.2020 - reguleringsplan for fylkesvei 215 Osvoll bru INNLANDET FYLKESKOMMUNE AMOT_PROD
2020/56 20200214 14.02.2020 Utgående brev Konsesjonserklæringen er ført i matrikkelen gbnr. 24/187 MEGLEROPPGJØRET INNLANDET AS AMOT_PROD
2020/386 20200214 14.02.2020 Utgående brev Svar på bestilling av oppmålingsforretning for eiendom - gbnr. 71/1 Bente Stensrud AMOT_PROD
2020/534 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad - Sommervikarer helse og velferd ***** AMOT_PROD
2020/207 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad - 100 % fast stilling som Enhetsleder for teknisk drift ***** AMOT_PROD
2020/207 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad - 100 % fast stilling som Enhetsleder for teknisk drift ***** AMOT_PROD
2020/534 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad - Sommervikarer helse og velferd ***** AMOT_PROD
2020/534 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad - Sommervikarer helse og velferd ***** AMOT_PROD
2020/520 20200214 14.02.2020 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr.  99999/3003 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/178 20200214 14.02.2020 Utgående brev Høringsuttalelse - kommunedelplan for dobbeltspor gjennom Hamar HAMAR KOMMUNE AMOT_PROD
2020/56 20200214 14.02.2020 Utgående brev Konsesjonserklæring er ført i matrikkelen gbnr. 24/225 AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS AMOT_PROD
2020/575 20200214 14.02.2020 Utgående brev Utarbeidelse av byggesøknad - nybygg - uthus / garasje - gbnr. 44/9 RØROS TAKST AS AMOT_PROD
2020/579 20200214 14.02.2020 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 5/3 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/25 20200214 14.02.2020 Inngående brev Høring – frist 15.05.2020 - Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge - del 2 HELSEDIREKTORATET AMOT_PROD
2020/416 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad om overføring - Mina Rødsbakken Mina Rødsbakken AMOT_PROD
2020/624 20200214 14.02.2020 Inngående brev Tilgang til bruk av grendevei - Valmen Anne Caroline Ilsaas m.fl. AMOT_PROD
2020/416 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad om overføring - Ingrid Velve Ingrid Velve AMOT_PROD
2020/56 20200214 14.02.2020 Utgående brev Konsesjonserklæringen er ført i matrikkelen - gbnr. 18/15 Siv Stubsveen AMOT_PROD
2020/520 20200214 14.02.2020 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr.  99999/3003 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/566 20200214 14.02.2020 Inngående brev Ny veileder om tilstandsrapportering om barnevern til kommunestyret BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET AMOT_PROD
2020/43 20200213 13.02.2020 Inngående brev Analyseresultat - Osneset Renseanlegg perioden 04.02.2020 - 12.02.2020 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS AMOT_PROD
2020/532 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad - intern utlysning - arbeidsleder Deset-tunet ***** AMOT_PROD
2020/549 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad - Ruskonsulent vikariat ***** AMOT_PROD
2020/582 20200213 13.02.2020 Inngående brev Kopi av brev - Revisors beretning momskompensasjon 6. termin 2020 HEDMARK REVISJON IKS AMOT_PROD
2020/534 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad - Sommervikarer helse og velferd ***** AMOT_PROD
2020/56 20200213 13.02.2020 Inngående brev Egenerklæring konsesjonsfrihet - gbnr. 24/187 MEGLEROPPGJØRET INNLANDET AS AMOT_PROD
2020/206 20200213 13.02.2020 Inngående brev Tilbud kartlegging av kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag MULTICONSULT ASA AMOT_PROD
2020/206 20200213 13.02.2020 Inngående brev Tilbud - kartlegging av kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag ASPLAN VIAK AS AMOT_PROD
2020/56 20200213 13.02.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 18/15 Siv Stubsveen AMOT_PROD
2020/603 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad om startlån ***** AMOT_PROD
2020/597 20200213 13.02.2020 Inngående brev Korrespondanse vedrørende dokumentasjon på eksisterende bolig på gbnr. 32/84 Glenn-Andre Berger AMOT_PROD
2020/597 20200213 13.02.2020 Inngående brev Oversendelse av dokumenter vedrørende eksisterende bolig på gbnr. 32/84 Glenn-Andre Berger AMOT_PROD
2020/601 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad om tiltak uten ansvarsrett - tilbygg til bolig på gbnr. 55/34 Ole Alexander Olsen AMOT_PROD
2020/123 20200213 13.02.2020 Utgående brev Vedrørende tillatelse til tiltak for oppføring av vei i Regionfeltet Østlandet - gbnr. 36/187 og gbnr. 39/133 RØNNINGEN WIGGO MASKIN AMOT_PROD
2020/595 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad om ledsagerbevis ***** AMOT_PROD
2020/598 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad om startlån ***** AMOT_PROD
2020/592 20200213 13.02.2020 Utgående brev Indeksregulering husleie 2020 Signy skaverns vei 2 H0105 ***** AMOT_PROD
2020/593 20200213 13.02.2020 Utgående brev Indeksregulering husleie 2020 Signy Skaverns vei 2 H0106 ***** AMOT_PROD
2020/594 20200213 13.02.2020 Utgående brev Indeksregulering husleie 2020 Sjøgata 33 H0105 ***** AMOT_PROD
2020/43 20200213 13.02.2020 Inngående brev Analyseresultat - Rena Renseanlegg perioden 04.02.2020 - 11.02.2020 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS AMOT_PROD
2020/161 20200213 13.02.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale vikar etter tilkalling Ryslingmoen 2. etg Martine Stensberg-Adak AMOT_PROD
2020/162 20200213 13.02.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale vikar etter tilkalling Hjemmetjenesten Rena Sondre Bråthen AMOT_PROD
2020/165 20200213 13.02.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale vikar etter tilkalling Ryslingmoen 2. etg Joanna Kowalska AMOT_PROD
2020/167 20200213 13.02.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale vikar etter tilkalling Hjemmetjenesten Rena Barbro Jonassen AMOT_PROD
2020/169 20200213 13.02.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale vikar etter tilkalling Hjemmetjenesten Rena Ingunn Roskifte AMOT_PROD
2020/173 20200213 13.02.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale vikar etter tilkalling Karroa Christer André Møller AMOT_PROD
2020/161 20200213 13.02.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale vikar etter tilkalling Karroa Martine Stensberg-Adak AMOT_PROD
2020/175 20200213 13.02.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale vikar etter tilkalling Karroa Mariann Andersen AMOT_PROD
2020/177 20200213 13.02.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale vikar etter tilkalling Karroa Caroline Ventzel AMOT_PROD
2020/311 20200213 13.02.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale vikar etter tilkalling Ryslingmoen 3. etg Tesfamariam Araia Weldeab AMOT_PROD
2020/428 20200213 13.02.2020 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale Ryslingmoen 3. etg Oddny Helene Skaret AMOT_PROD
2020/429 20200213 13.02.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale vikar etter tilkalling Deset-tunet Laura Camelo AMOT_PROD
2020/437 20200213 13.02.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale vikar etter tilkalling Ryslingmoen 2. etg Trine Gjerstad AMOT_PROD
2020/431 20200213 13.02.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale vikar etter tilkalling Ryslingmoen 3. etg Bernadette Barrios Hansen AMOT_PROD
2020/443 20200213 13.02.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale vikar etter tilkalling Hjemmetjenesten Rena Anne-Mette Risberget AMOT_PROD
2020/444 20200213 13.02.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale vikar etter tilkalling Hjemmetjenesten Rena Kaja Fildtvedt AMOT_PROD
2020/445 20200213 13.02.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale vikar etter tilkalling Ryslingmoen natt Niklas Jose Bertelsen Drege AMOT_PROD
2020/439 20200213 13.02.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale vikar etter tilkalling Deset-tunet Christine Fjeldstad Beck-Larsen AMOT_PROD
2020/440 20200213 13.02.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale vikar etter tilkalling Ryslingmoen 2. etg Jørdis Bårdsen AMOT_PROD
2020/335 20200212 12.02.2020 Inngående brev Takker ja til stilling som politisk sekretær Anniken Bergan-Skar AMOT_PROD
2020/570 20200212 12.02.2020 Inngående brev Oversendelse av utfylt skjema - nabolister TECHNOGARDEN ENGINEERING RESOURCES AS AMOT_PROD
2020/206 20200212 12.02.2020 Inngående brev Tilbud på kartlegging av kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag NORCONSULT AS AVD HAMAR AMOT_PROD
2020/110 20200212 12.02.2020 Inngående brev Tilskudd til tiltak i beiteområder - Skramstadseterbeitelag FYLKESMANNEN I INNLANDET AMOT_PROD
2020/570 20200212 12.02.2020 Inngående brev Utfylt skjema - naboliste TECHNOGARDEN ENGINEERING RESOURCES AS AMOT_PROD
2020/375 20200212 12.02.2020 Inngående brev Bestilling av dokumenter - ***** ***** ***** AMOT_PROD
2020/56 20200212 12.02.2020 Utgående brev Konsesjonserklæringen er ført i matrikkelen gbnr. 9/249 GAUS RENA AS AMOT_PROD
2020/28 20200212 12.02.2020 Inngående brev Virkesdata 2020-2 - Liste klar for kontroll og godkjenning FYLKESMANNEN I INNLANDET AMOT_PROD
2020/342 20200212 12.02.2020 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring REDAKSJONSKLUBBEN I ØSTLENDINGEN AMOT_PROD
2020/589 20200212 12.02.2020 Utgående brev Tjenestebevis Maren Buen AMOT_PROD
2020/56 20200212 12.02.2020 Utgående brev Konsesjonserklæringen er ført i matrikkelen - gbnr. 49/80 EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS AMOT_PROD
2020/56 20200212 12.02.2020 Utgående brev Konsesjonserklæringen er ført i matrikkelen - gbnr. 44/61 MEGLERHUSET ØSTLANDET AS AMOT_PROD
2020/260 20200212 12.02.2020 Utgående brev Vedrørende søknad om løypemidler - Fram Idrettslag - registrert Brønnøysundregistrene FRAM IDRETTSLAG AMOT_PROD
2020/384 20200212 12.02.2020 Inngående brev Kopi av brev - avgjørelse i rettighetsklage - ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I INNLANDET AMOT_PROD
2020/580 20200212 12.02.2020 Utgående brev Tjenestebevis Luella Skogsholm Doorman AMOT_PROD
2020/557 20200212 12.02.2020 Utgående brev Omgjøring fritidsbolig til helårsbolig Synøve Karlsen AMOT_PROD
2020/465 20200212 12.02.2020 Inngående brev Partnerskapsavtale mellom Innlandet fylkeskommune og kommunene i Innlandet - Sluttbehandling og signering Innlandet fylkeskommune AMOT_PROD
2020/588 20200212 12.02.2020 Inngående brev Kommuner med praksis om firedagers uke for småskoletrinnet i Innlandet - ber om oversikt FYLKESMANNEN I INNLANDET AMOT_PROD
2020/56 20200212 12.02.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 24/225 AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS AMOT_PROD
2020/230 20200212 12.02.2020 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale - 100% assistent Dokumentsenteret - 15.01.2020 - 15.02.2020 Aud Kari Kringler AMOT_PROD
2020/567 20200212 12.02.2020 Utgående brev Referat fra Ressursgruppemøte i SFO - 29.01.2020 Siw Cathrin Storhaug Thingstad m.fl. AMOT_PROD
2020/119 20200212 12.02.2020 Utgående brev Svar - ønsker informasjon om hva dette vil si for tomta - Furutangen aktivitetsområde Nuran Moen AMOT_PROD
2020/574 20200212 12.02.2020 Utgående brev Indeksregulering Husleie 2019 - Martha Almesvei 2c ***** AMOT_PROD
2020/523 20200212 12.02.2020 Utgående brev Avslag på søknad om parkeringstillatelse ***** AMOT_PROD
2020/570 20200212 12.02.2020 Utgående brev Naboliste - kommuneplan / reguleringsplan - situasjonskart - Osdalen - gbnr. 36/69 TECHNOGARDEN ENGINEERING RESOURCES AS AMOT_PROD
2020/51 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad på stilling som økonomisjef 100 % fast - Åmot ***** AMOT_PROD
2020/260 20200212 12.02.2020 Utgående brev Tildeling løypemidler 2020 - Åmot kommune FRAM IDRETTSLAG m.fl. AMOT_PROD
2020/451 20200212 12.02.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - midlertidig ansettelse - 01.02.2020 - 30.04.2020 Tove Bjørsland AMOT_PROD
2020/500 20200212 12.02.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om tillatelse til motorisert ferdsel i Digeråsen Wolfroad - tre treff i 2020 TRI-EVENT AS AMOT_PROD
2020/24 20200212 12.02.2020 Utgående brev Innrapportering av data for kommunalt døgntilbud for øyeblikkelig hjelp for 2019 - frist 07.02.2020 HELSEDIREKTORATET AMOT_PROD
2020/397 20200211 11.02.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - nybygg fritidsbolig - gbnr. 24/200 HOLMSETH OG SAGEN AS AMOT_PROD
2020/92 20200211 11.02.2020 Utgående brev Adrenalin Festival - Rena - ønsker samarbeid Adrenalin Rena AMOT_PROD
2020/510 20200211 11.02.2020 Utgående brev Tjenestebevis Stine Sofie Oftedal AMOT_PROD
2020/503 20200211 11.02.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak for oppføring av garasje på gbnr. 35/200  - Forsvarsbygg TELEMARK TAKRESTAURERING Olav Øyen AMOT_PROD
2020/153 20200211 11.02.2020 Utgående brev Fastsatt planprogram for reguleringsplan for Birkenåsen Dag Henning Rinden m.fl. AMOT_PROD
2020/503 20200211 11.02.2020 Inngående brev Korrespondanse vedrørende søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av garasje / hall på Regionfelt Østlandet - gbnr. 35/200 - Forsvarsbygg TELEMARK TAKRESTAURERING Olav Øyen AMOT_PROD
2020/171 20200211 11.02.2020 Utgående brev Oversendelse av søknad om nydyrking - gbnr. 79/1 FYLKESMANNEN I INNLANDET m.fl. AMOT_PROD
2020/174 20200211 11.02.2020 Utgående brev Underretning om matrikkelføring på gbnr. 43/67, 43/120 og 99/2 STATENS VEGVESEN m.fl. AMOT_PROD
2020/255 20200211 11.02.2020 Utgående brev Svar endret møtetidspunkt for dialogmøte - 20.02.2020 passer ikke NAV ÅMOT AMOT_PROD
2020/363 20200211 11.02.2020 Utgående brev Svar - Endring av stilling Trine Tønder Landmark AMOT_PROD
2020/486 20200211 11.02.2020 Utgående brev Beregning av lønnsansiennitet Maria Hørsandlien AMOT_PROD
2020/415 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 54/11 Olav Petter Nergaard AMOT_PROD
2020/529 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr.  36/6 Anne Dieset AMOT_PROD
2020/529 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 36/6 Anne Dieset AMOT_PROD
2020/529 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr.  36/6 Anne Dieset AMOT_PROD
2020/14 20200211 11.02.2020 Utgående brev Partsbrev - Dispensasjon fra reguleringsplan for Regionfelt Østlandet - Storbilgarasje - gbnr. 35/200 - Forsvarsbygg FORSVARSBYGG AMOT_PROD
2020/95 20200211 11.02.2020 Utgående brev Partsbrev - Dispensasjon fra §§ 5 og 6.1 i kommuneplanen for bygging av bolighus i 100 m sonen langs Glomma - gbnr. 43/65 Jan Kristian Hagen m.fl. AMOT_PROD
2020/561 20200211 11.02.2020 Inngående brev Feil identitet på bygning - gbnr. 65/1 Asle Dalby Halvorsen AMOT_PROD
2020/579 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 5/3 Jo Petter Grindstad AMOT_PROD
2020/579 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 5/3 Jo Petter Grindstad AMOT_PROD
2020/579 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr.  5/3 Jo Petter Grindstad AMOT_PROD
2020/579 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr.  5/3 Jo Petter Grindstad AMOT_PROD
2020/579 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr.  5/3 Jo Petter Grindstad AMOT_PROD
2020/579 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 5/3 Jo Petter Grindstad AMOT_PROD
2020/579 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 5/3 Jo Petter Grindstad AMOT_PROD
2020/579 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 5/3 Jo Petter Grindstad AMOT_PROD
2020/579 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr.  5/3 Jo Petter Grindstad AMOT_PROD
2020/413 20200211 11.02.2020 Utgående brev Korrespondanse vedrørende utsettelse av frist - Tilsyn med kvalifikasjoner - Rena Byggsystem AS RENA BYGGSYSTEM AS AMOT_PROD
2020/413 20200211 11.02.2020 Inngående brev Kopi av sjekkliste søknad og innmålingsprotokoll RENA BYGGSYSTEM AS AMOT_PROD
2020/206 20200211 11.02.2020 Utgående brev Svar på tilbud på kartlegging av kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag i Åmot kommune NORCONSULT AS AVD HAMAR AMOT_PROD
2020/403 20200211 11.02.2020 Utgående brev Mangler i søknad - nybygg fritidsbolig - gbnr. 25/135 HOLMSETH OG SAGEN AS AMOT_PROD
2020/406 20200211 11.02.2020 Utgående brev Brukere i Miljøvedtaksregisteret - Åmot kommune Fylkesmannen i Innlandet AMOT_PROD
2020/56 20200211 11.02.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 55/18 med flere EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS AMOT_PROD
2020/206 20200211 11.02.2020 Inngående brev Tilbudsgrunnlag - kartlegging av kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag ASPLAN VIAK AS AMOT_PROD
2020/575 20200211 11.02.2020 Inngående brev Utarbeidelse av byggesøknad - nybygg - uthus / garasje - gbnr. 44/9 RØROS TAKST AS AMOT_PROD
2020/56 20200211 11.02.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 49/80 EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS AMOT_PROD
2020/576 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad om permisjon fra politiske verv Espen André Kristiansen AMOT_PROD
2020/577 20200211 11.02.2020 Inngående brev Avklaring av konsekvenser knyttet til Åmot kommunes opphør av ansvar for vedlikehold og brøyting av kommunal vei på RØD vestside Knut Simen Skaret AMOT_PROD
2020/572 20200211 11.02.2020 Utgående brev Indeksregulering Husleie 2020 - Trudvanggata 22 leilighet 1 Turid M Bryhnisveen AMOT_PROD
2020/264 20200211 11.02.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring Einar Gjems AMOT_PROD
2020/56 20200211 11.02.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 9/249 GAUS RENA AS AMOT_PROD
2020/573 20200211 11.02.2020 Utgående brev Indeksregulering Husleie 2020 - Rødsteiegen 21 Huldreveien 1B Anne-Grethe Vangen AMOT_PROD
2020/140 20200211 11.02.2020 Inngående brev Hedmark Revisjon IKS - innkalling styremøte 14.02.2020 HEDMARK REVISJON IKS AMOT_PROD
2020/568 20200211 11.02.2020 Utgående brev Tjenestebevis Helse og velferd 2006 - 2020 Roger T Svendsberget AMOT_PROD
2020/132 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr.  35/30 Per Sjølie AMOT_PROD
2020/132 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr.  35/30 Per Sjølie AMOT_PROD
2020/430 20200211 11.02.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - nybygg fritidsbolig - gbnr. 58/367 FH GRUPPEN AS AMOT_PROD
2020/549 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad - Ruskonsulent vikariat ***** AMOT_PROD
2020/584 20200211 11.02.2020 Inngående brev Valg av meddommere ved Eidsivating lagmannsrett for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 EIDSIVATING LAGMANNSRETT AMOT_PROD
2020/534 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad - Sommervikarer helse og velferd ***** AMOT_PROD
2020/56 20200211 11.02.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 44/61 MEGLERHUSET ØSTLANDET AS AMOT_PROD
2020/534 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad - Sommervikarer helse og velferd ***** AMOT_PROD
2020/534 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad - Sommervikarer helse og velferd ***** AMOT_PROD
2020/534 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad - Sommervikarer helse og velferd ***** AMOT_PROD
2020/534 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad - Sommervikarer helse og velferd ***** AMOT_PROD
2020/534 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad - Sommervikarer helse og velferd ***** AMOT_PROD
2020/527 20200211 11.02.2020 Inngående brev Signert - midlertidig arbeidsavtale - vikar etter tilkalling - Deset-tunet - 05.02.2020 - 31.05.2020 Linda Børresen AMOT_PROD
2020/534 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad - Sommervikarer helse og velferd ***** AMOT_PROD
2020/534 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad - Sommervikarer helse og velferd ***** AMOT_PROD
2020/534 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad - Sommervikarer helse og velferd ***** AMOT_PROD
2020/585 20200211 11.02.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte - 02.03.2020 NAV ÅMOT AMOT_PROD
2020/581 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til ett trinn - nybygg - garasje / uthus - gbnr. 24/107 RENA HUS OG HYTTEBYGG AS AMOT_PROD
2020/570 20200211 11.02.2020 Inngående brev Naboliste - kommuneplan / reguleringsplan - situasjonskart - Osdalen - gbnr. 36/69 TECHNOGARDEN ENGINEERING RESOURCES AS AMOT_PROD
2020/561 20200211 11.02.2020 Utgående brev Feilretting - bygningstype - gbnr. 65/1 Krisoffer Låg AMOT_PROD
2020/571 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr. 24/207 HOLMSETH OG SAGEN AS AMOT_PROD
2020/147 20200211 11.02.2020 Utgående brev Innsyn i dokumenter - Barnevern ***** AMOT_PROD
2020/413 20200211 11.02.2020 Utgående brev Tilsynsrapport - Rena Byggsystem AS RENA BYGGSYSTEM AS AMOT_PROD
2020/319 20200211 11.02.2020 Utgående brev Oppfølging etter rapport fra tilsyn med tvungen helsehjelp til pasienter som ikke har samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelp ved Ryslingmoen sykehjem FYLKESMANNEN I INNLANDET BREHEIMEN NASJONALPARK AMOT_PROD
2020/326 20200211 11.02.2020 Utgående brev Tjenestebevis 2019 Ingvild A Nordhagen Berg AMOT_PROD
2020/482 20200211 11.02.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar - Åmot kommune - 20.01.2020 - 31.07.2020 Lena Øien Mellemstuen AMOT_PROD
2020/537 20200211 11.02.2020 Utgående brev Skifteattest SØR-ØSTERDAL TINGRETT AMOT_PROD
2020/267 20200211 11.02.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om fradeling av gbnr. 52/3 Per Nils Øverby AMOT_PROD
2020/116 20200211 11.02.2020 Utgående brev Behandling av søknad om tilskudd fra skog- og utmarksfondet - vegvedlikehold - Ulvådalsvegen Olaf Polivka Ilsaas AMOT_PROD
2020/539 20200211 11.02.2020 Utgående brev Oversendelse av undertegnet egenerklæring levering av legemidler Alliance Healthcare AMOT_PROD
2020/366 20200211 11.02.2020 Utgående brev Svar på innhenting av opplysninger - ***** ***** FYLKESMANNEN I INNLANDET AMOT_PROD
2020/61 20200211 11.02.2020 Utgående brev Konsesjon - gbnr. 5/2, gbnr. 5/46 og gbnr. 4/57 Sigurd Berger AMOT_PROD
2020/56 20200211 11.02.2020 Utgående brev Konsesjonserklæringen er ført i matrikkelen gbnr. 58/411 Dag Midttun AMOT_PROD
2020/36 20200211 11.02.2020 Utgående brev Søknad på stilling som sykepleier - helsefagarbeider og assistenter - Tjenester i hjemme avdeling Osen Mie-Malen S Skybakmoen m.fl. AMOT_PROD
2020/401 20200211 11.02.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - nybygg fritidsbolig - gbnr. 25/148 HOLMSETH OG SAGEN AS AMOT_PROD
2020/56 20200211 11.02.2020 Utgående brev Konsesjonserklæringen er ført i matrikkelen - gbnr. 18/15 Mona Stubsveen Bråten AMOT_PROD
2020/288 20200211 11.02.2020 Utgående brev Skademelding av 20.01.2020 ***** AMOT_PROD
2020/313 20200210 10.02.2020 Utgående brev Forespørsel om utlevering av dokumenter INNLANDET FYLKESKOMMUNE AMOT_PROD
2020/424 20200210 10.02.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om utbetaling fra skogfond - gbnr. 43/42 Ivar Søgård AMOT_PROD
2020/416 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad - utvidet fast stilling Stig Bakken AMOT_PROD
2020/497 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 41/4 Elisabeth Gjems AMOT_PROD
2020/226 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr.  29/2 Erling Herland AMOT_PROD
2020/38 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 28/1 Sverre Holm AMOT_PROD
2020/433 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 52/11 Torbjørn Sørlie AMOT_PROD
2020/33 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd -  gbnr. 5/4 Martin Johnsen AMOT_PROD
2020/132 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 35/30 Per Sjølie AMOT_PROD
2020/132 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 35/30 Per Sjølie AMOT_PROD
2020/226 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr.  29/2 Erling Herland AMOT_PROD
2020/132 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr.  35/30 Per Sjølie AMOT_PROD
2020/132 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 35/30 Per Sjølie AMOT_PROD
2020/132 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 35/30 Per Sjølie AMOT_PROD
2020/132 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 35/30 Per Sjølie AMOT_PROD
2020/132 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 35/30 Per Sjølie AMOT_PROD
2020/127 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 42/28 Nils Ingar Mæhlen AMOT_PROD
2020/127 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr.  42/28 Nils Ingar Mæhlen AMOT_PROD
2020/127 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr.  42/28 Nils Ingar Mæhlen AMOT_PROD
2020/559 20200210 10.02.2020 Inngående brev Overføring av område- og anleggskonsesjoner fra Eidsiva Nett AS til Elvia AS ( tidligere Hafslund Nett AS ) i forbindelse med fusjon NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) AMOT_PROD
2020/565 20200210 10.02.2020 Inngående brev Ny metode for fremstilling av arkivuttrekk fra Noark- og Koark-systemer er godkjent Arkivverket AMOT_PROD
2020/51 20200210 10.02.2020 Inngående brev Trekker søknad - økonomisjef 100 % ***** AMOT_PROD
2020/132 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 35/30 Per Sjølie AMOT_PROD
2020/132 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 35/30 Per Sjølie AMOT_PROD
2020/569 20200210 10.02.2020 Inngående brev Underretning om testament SØR-ØSTERDAL TINGRETT AMOT_PROD
2020/355 20200210 10.02.2020 Inngående brev Tilbakemelding på -  ber om redegjørelse på tilbygg over byggegrense mot vassdrag - gbnr. 54/114 Dag Morten Rasch AMOT_PROD
2020/355 20200210 10.02.2020 Inngående brev Angående gbnr. 54/ 114 Dag Morten Rasch AMOT_PROD
2020/452 20200210 10.02.2020 Inngående brev ***** ***** informasjon om produksjon ***** AMOT_PROD
2020/562 20200210 10.02.2020 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr.  51/5 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/562 20200210 10.02.2020 Inngående brev Refusjonskrav skogfond - gbnr. 51/5 Inger Lise Hartz AMOT_PROD
2020/341 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad på jobb - helse Silje Sollien AMOT_PROD
2020/56 20200210 10.02.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 18/15 Siv Stubsveen AMOT_PROD
2020/555 20200210 10.02.2020 Inngående brev Utvelgelse av avfallsanlegg for tilsyn - tilsynsaksjon 2020 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) AMOT_PROD
2020/25 20200210 10.02.2020 Inngående brev Høring - frist 07.05.2020 - av forslag til lovendringer – enkelte unntak fra taushetsplikten og utvidelse av varslingsplikten til Statens undersøkelseskommisjon HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET AMOT_PROD
2020/556 20200210 10.02.2020 Inngående brev Status veglister for kommunale veger april 2020 STATENS VEGVESEN AMOT_PROD
2020/43 20200210 10.02.2020 Inngående brev Analyseresultater - Rena Vannverk perioden 04.02.2020 - 07.02.2020 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS AMOT_PROD
2020/43 20200210 10.02.2020 Inngående brev Analyseresultater - Søndre Deset Vannverk perioden 04.02.2020 - 07.02.2020 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS AMOT_PROD
2020/43 20200210 10.02.2020 Inngående brev Analyseresultater - Velta Vannverk perioden 04.02.2020 - 07.02.2020 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS AMOT_PROD
2020/43 20200210 10.02.2020 Inngående brev Analyseresultater - Haugedalen Vannverk perioden 04.02.2020 - 07.02.2020 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS AMOT_PROD
2020/43 20200210 10.02.2020 Inngående brev Analyseresultater - Nordre Deset Vannverk perioden 04.2.2020 - 07.02.2020 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS AMOT_PROD
2020/342 20200210 10.02.2020 Inngående brev Ønsker innsynsbegjæring ØSTLENDINGEN AS AMOT_PROD
2020/424 20200210 10.02.2020 Inngående brev Eventuelt utbetaling fra skogfond - gbnr. 43/42 Ivar Søgård AMOT_PROD
2020/25 20200210 10.02.2020 Inngående brev Høring - frist - 22.03.2020 - endring i forskrift om utøvelse av jakt felling og fangst - bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin MILJØDIREKTORATET AMOT_PROD
2020/557 20200210 10.02.2020 Inngående brev Omgjøring fritidsbolig til helårsbolig Synøve Karlsen AMOT_PROD
2020/32 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr.  37/1 Tollef Mykleby AMOT_PROD
2020/125 20200210 10.02.2020 Inngående brev Tilbakemelding på rapportering - status for kommunens smittevernplanverk FYLKESMANNEN I INNLANDET AMOT_PROD
2020/313 20200210 10.02.2020 Inngående brev Forespørsel om utlevering av dokumenter ***** AMOT_PROD
2020/529 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr.  36/6 Anne Dieset AMOT_PROD
2020/529 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr.  36/6 Anne Dieset AMOT_PROD
2020/341 20200210 10.02.2020 Utgående brev Søknad på jobb - helse Ann-Kristin Moe AMOT_PROD
2020/341 20200210 10.02.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad sommerjobb ved Karroa Bernhard M P Sekkelsten AMOT_PROD
2020/559 20200210 10.02.2020 Inngående brev Kopi av brev - Overføring av område- og anleggskonsesjoner fra Eidsiva Nett AS til Elvia AS ( tidligere Hafslund Nett AS ) i forbindelse med fusjon NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) AMOT_PROD
2020/563 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad om startlån - ***** ***** ***** AMOT_PROD
2020/388 20200210 10.02.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - gbnr. 3/1 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/546 20200207 07.02.2020 Inngående brev Signert - arbeidsavtale - midlertidig ansettelse - 01.01.2020 - 31.07.2020 Thomas Øian Mårud AMOT_PROD
2020/547 20200207 07.02.2020 Inngående brev Signert - arbeidsavtale - lærer uten godkjent utdanning -  tilkallingsvikar - 01.01.2020 - 31.07.2020 Marit Takvannsbukt AMOT_PROD
2020/547 20200207 07.02.2020 Inngående brev Signert - arbeidsavtale - assistent - tilkallingsvikar - 01.01.2020 - 31.07.2020 Marit Takvannsbukt AMOT_PROD
2020/548 20200207 07.02.2020 Inngående brev Signert  - lærer - arbeidsavtale midlertidig ansettelse - 01.01.2020 - 31.07.2020 Andrine Bjørkholen AMOT_PROD
2020/552 20200207 07.02.2020 Inngående brev Signert - arbeidsavtale - assistent - midlertidig tilsetting - 01.01.2020 - 31.07.2020 Berit Furuheim Nergård AMOT_PROD
2020/548 20200207 07.02.2020 Inngående brev Signert - tilsvarende fagarbeider - arbeidsavtale  midlertidig ansettelse - 01.01.2020 - 31.07.2020 Andrine Bjørkholen AMOT_PROD
2020/551 20200207 07.02.2020 Inngående brev Signert - arbeidsavtale - assistent - midlertidig ansettelse - 01.01.2020 - 31.07.2020 Thea Østad Karenersen AMOT_PROD
2020/206 20200207 07.02.2020 Inngående brev Tilbud på kartlegging av kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag i Åmot kommune NORCONSULT AS AVD HAMAR AMOT_PROD
2020/299 20200207 07.02.2020 Inngående brev Informasjon om avholdt konferanse 19.01.2020 LOKALSAMFUNNSFORENINGEN AMOT_PROD
2020/337 20200207 07.02.2020 Inngående brev Signert - arbeidsavtale - tilkallingsvikar - 01.01.2020 - 31.07.2020 Gintare Rimkute AMOT_PROD
2020/533 20200207 07.02.2020 Inngående brev Signert - arbeidsavtale - tilkallingsvikar - 01.01.2020 - 31.07.2020 Anette Brinch Jakobsen AMOT_PROD
2020/544 20200207 07.02.2020 Inngående brev Refusjon av kommunens utgifter til jegerprøven for 2019 MILJØDIREKTORATET AMOT_PROD
2020/554 20200207 07.02.2020 Inngående brev Signert - arbeidsavtale - sekretær / fagarbeider - midlertidig tilsetting - 01.01.2020 - 30.06.2020 Shahnaz E Tveikra AMOT_PROD
2020/638 20200207 07.02.2020 Inngående brev Tolkinga av Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket i saker som er oversendt fra Mattilsynet FYLKESMANNEN I INNLANDET AMOT_PROD
2020/332 20200207 07.02.2020 Inngående brev Rutiner for elever i Ullensaker kommune som er bosatt i andre kommuner skoleåret 2020 -2021 Ullensaker kommune AMOT_PROD
2020/40 20200207 07.02.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr. 43/67 Mona Strand AMOT_PROD
2020/15 20200207 07.02.2020 Inngående brev Etterspør svar - eiendomsskatt - Furutangen Solveig Lillehagen Hansen AMOT_PROD
2020/25 20200207 07.02.2020 Inngående brev Høring - frist 30.04.2020 - av elfenbenslav som prioritert art med økologisk funksjonsområde og olivinskog og åpen grunnlendt kalkmark som utvalgt naturtype KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET AMOT_PROD
2020/119 20200206 06.02.2020 Inngående brev Ønsker informasjon om hva dette vil si for tomta - Furutangen aktivitetsområde Nuran Moen AMOT_PROD
2020/280 20200206 06.02.2020 Utgående brev Tilsyn Åmot kommune - Hjemmetjenesten Arbeidstilsynet AMOT_PROD
2020/280 20200206 06.02.2020 Utgående brev Dokumentasjon kursdeltakelse fra Salutis Arbeidstilsynet AMOT_PROD
2020/145 20200206 06.02.2020 Utgående brev Ferdigattest - gbnr. 24/223 RENA BYGGSYSTEM AS AMOT_PROD
2020/277 20200206 06.02.2020 Utgående brev Beregning av lønnsansiennitet Taran Sandsengen Darell AMOT_PROD
2020/297 20200206 06.02.2020 Inngående brev Søknad om fiskefondsmidler ÅMOT ELVELAG SA AMOT_PROD
2020/297 20200206 06.02.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om fiskefondsmidler ÅMOT ELVELAG SA AMOT_PROD
2020/416 20200206 06.02.2020 Inngående brev Søknad om 20 % permisjon Marianne Andersen AMOT_PROD
2020/541 20200206 06.02.2020 Inngående brev Kopi av brev -  Osøra – Åmot kommune - Gravetillatelse - Gammel rideveg til osen Innlandet fylkeskommune AMOT_PROD
2020/237 20200206 06.02.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Rena Grill AS RENA GRILL AS AMOT_PROD
2020/416 20200206 06.02.2020 Inngående brev Søknad fortrinn - økning av fast stilling og overflytting Bjørg Tykriset AMOT_PROD
2020/536 20200206 06.02.2020 Utgående brev Ny beregning av lønnsansiennitet Elise Fremstad AMOT_PROD
2020/56 20200206 06.02.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 18/15 Mona Stubsveen Bråten AMOT_PROD
2020/236 20200206 06.02.2020 Inngående brev Etterspør svar angående budsjett for 2020 og Åmot kommunens organisasjon Fremskrittspartiet i Åmot AMOT_PROD
2020/543 20200206 06.02.2020 Inngående brev Tilskudd til kompetanseheving og innovasjon 2020 FYLKESMANNEN I INNLANDET AMOT_PROD
2020/376 20200206 06.02.2020 Inngående brev Opplysninger om oljetank - Berit O. F. Sjølie UNI-PROTECTION V/ FINN ÅGE RISENG AMOT_PROD
2020/243 20200206 06.02.2020 Inngående brev Påminnelse - kvalitetssikring av KOSTRA rapportering STATISTISK SENTRALBYRÅ AMOT_PROD
2020/243 20200206 06.02.2020 Inngående brev Påminnelse - kvalitetssikring av KOSTRA rapportering STATISTISK SENTRALBYRÅ AMOT_PROD
2020/535 20200206 06.02.2020 Inngående brev Refusjonskrav skogfond - gbnr. 28/3 Mette Ragnhild Klevsgård AMOT_PROD
2020/404 20200206 06.02.2020 Utgående brev Ferdigattest - gbnr. 17/19 Per Fleischmann AMOT_PROD
2020/535 20200206 06.02.2020 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 28/3 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/529 20200206 06.02.2020 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 36/6 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/529 20200206 06.02.2020 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 36/6 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/355 20200206 06.02.2020 Inngående brev Tilbakemelding om informasjon om bygg - gbnr. 54/114 Roar Bogsveen AMOT_PROD
2020/25 20200206 06.02.2020 Inngående brev Høring - frist 09.03.2020 - Nasjonale faglige råd for tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand HELSEDIREKTORATET AMOT_PROD
2020/530 20200206 06.02.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest for gbnr. 58/346 FH GRUPPEN AS AMOT_PROD
2020/400 20200206 06.02.2020 Inngående brev Etterspør svar - borgerlig vigsel ***** AMOT_PROD
2020/531 20200206 06.02.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest for gbnr. 58/342 FH GRUPPEN AS AMOT_PROD
2020/119 20200206 06.02.2020 Utgående brev Detaljreguleringsplan Furutangen aktivitetsområde - 1. gangs behandling - offentlig ettersyn INNLANDET FYLKESKOMMUNE m.fl. AMOT_PROD
2020/228 20200206 06.02.2020 Utgående brev Ferdigattest for avløpsanlegg i Region Østlandet - Forsvarsbygg - gbnr. 33/33 JOHN GALTEN AS AMOT_PROD
2020/155 20200206 06.02.2020 Utgående brev Søknad om ferdigattest - gbnr. 58/340 FH GRUPPEN AS AMOT_PROD
2020/155 20200206 06.02.2020 Utgående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse gbnr. 58/340 Heidi Nordsveen AMOT_PROD
2020/159 20200206 06.02.2020 Utgående brev Oversendelse av dispensasjonssøknad - Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon FYLKESMANNEN I INNLANDET AMOT_PROD
2020/335 20200206 06.02.2020 Utgående brev Innkalling til samtale vedrørende ledig stilling Anniken Bergan-Skar AMOT_PROD
2020/278 20200206 06.02.2020 Utgående brev Innkalling til samtale vedrørende ledig stilling Karina Sødahl Bakken AMOT_PROD
2020/335 20200206 06.02.2020 Utgående brev Tilbud om stilling som politisk sekretær Anniken Bergan-Skar AMOT_PROD
2020/291 20200206 06.02.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - Skyssveien barnehage - 01.02.2020 - 29.02.2020 Kristine E Aleksandersen AMOT_PROD
2020/219 20200206 06.02.2020 Utgående brev Svar på innnsynsbegjæring Jan Bjørnar Rødsdalen AMOT_PROD
2020/230 20200206 06.02.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 100% assistent Dokumentsenteret - 15.01.2020 - 15.02.2020 Aud Kari Kringler AMOT_PROD
2020/202 20200206 06.02.2020 Utgående brev Krav om refusjon lønnsutgifter i forbindelse med organisasjonsarbeid 13.01.2020 - ***** ***** FAGFORBUNDET ÅMOT AVD 256 AMOT_PROD
2020/206 20200206 06.02.2020 Utgående brev Innhenting av anbud på kartlegging av kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag i Åmot kommune ASPLAN VIAK AS m.fl. AMOT_PROD
2020/176 20200206 06.02.2020 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale Hjemmetjenesten Osen Kari R Faller Skaret AMOT_PROD
2020/345 20200206 06.02.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om konsesjon på eiendommen gbnr. 31/24 i Åmot kommune Kamilla Floden AMOT_PROD
2020/427 20200206 06.02.2020 Utgående brev Ferdigattest for gbnr. 58/392 FH GRUPPEN AS AMOT_PROD
2020/132 20200206 06.02.2020 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 35/30 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/132 20200206 06.02.2020 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd gbnr. 35/30 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/529 20200206 06.02.2020 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 36/6 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/119 20200206 06.02.2020 Utgående brev Detaljreguleringsplan Furutangen aktivitetsområde - 1. gangs behandling - offentlig ettersyn John Georg Moen m.fl. AMOT_PROD
2020/297 20200206 06.02.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om tilskudd fra viltfondet i Åmot kommune ÅMOT UTMARKSRÅD AMOT_PROD
2020/297 20200206 06.02.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om tilskudd fra viltfondet i Åmot kommune - Høgskolen i Innlandet HØGSKOLEN I INNLANDET AMOT_PROD
2020/330 20200206 06.02.2020 Utgående brev Ferdigattest - gbnr. 9/298 PLAN1 AS AMOT_PROD
2020/361 20200206 06.02.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om fradeling av gbnr. 33/43 i Åmot kommune DINGSTAD ANNE-CATHRINE AMOT_PROD
2020/507 20200206 06.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon - ***** ***** ***** AMOT_PROD
2020/70 20200206 06.02.2020 Utgående brev Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL - Vedtatte tiltaksstrategier og retningslinjer 2020 - 2023 - Åmot Kommune FYLKESMANNEN I INNLANDET AMOT_PROD
2020/248 20200206 06.02.2020 Utgående brev Innvilget søknad om parkeringstillatelse ***** AMOT_PROD
2020/501 20200206 06.02.2020 Inngående brev Signert husleiekontrakt ***** AMOT_PROD
2020/507 20200206 06.02.2020 Inngående brev Søknad om permisjon - ***** ***** ***** AMOT_PROD
2020/393 20200206 06.02.2020 Utgående brev Innvilget søknad om parkeringstillatelse ***** AMOT_PROD
2020/422 20200206 06.02.2020 Utgående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** AMOT_PROD
2020/15 20200206 06.02.2020 Utgående brev Avtale om konsulentbistand ESKATT AS AMOT_PROD
2020/290 20200206 06.02.2020 Utgående brev Søknad om parkeringstillatelse ***** AMOT_PROD
2020/355 20200206 06.02.2020 Utgående brev Informasjon om bygg - gbnr. 54/114 Roar Bogsveen AMOT_PROD
2020/435 20200206 06.02.2020 Utgående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr. 31/24 Tollef Mykleby AMOT_PROD
2020/525 20200206 06.02.2020 Utgående brev Tjenestebevis 2017 - 2019 Tove Elisabeth Rønningen AMOT_PROD
2020/355 20200206 06.02.2020 Utgående brev Ber om redegjørelse på tilbygg over byggegrense mot vassdrag - Rasch - gbnr. 54/114 Dag Morten Rasch AMOT_PROD
2020/488 20200206 06.02.2020 Utgående brev Beregning av lønnsansiennitet Marte Brenna AMOT_PROD
2020/70 20200206 06.02.2020 Utgående brev Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL - tildeling av midler 2020 - Åmot kommune Fylkesmannen i Innlandet AMOT_PROD
2020/485 20200206 06.02.2020 Utgående brev Beregning av lønnsansiennitet Robin Nystuen AMOT_PROD
2020/501 20200206 06.02.2020 Utgående brev Husleiekontrakt ***** AMOT_PROD
2020/419 20200206 06.02.2020 Utgående brev Ferdigattest i forbindelse med tiltak på gbnr. 9/145 STANNAH AS AMOT_PROD
2020/454 20200206 06.02.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale vikar etter tilkalling Hjemmetjenesten Rena Lasse Christian Kolstad AMOT_PROD
2020/455 20200206 06.02.2020 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale Deset-tunet Hege Habberstad AMOT_PROD
2020/499 20200205 05.02.2020 Utgående brev Bekreftelse på endringer av registreringsnumre på snøscootere Erik Karlstad AMOT_PROD
2020/499 20200205 05.02.2020 Inngående brev Endring av registreringsnumre på snøscootere Erik Karlstad AMOT_PROD
2020/495 20200205 05.02.2020 Inngående brev Refusjonskrav skogfond - gbnr. 30/1 Finn Roger Andersen AMOT_PROD
2020/109 20200205 05.02.2020 Inngående brev Slaktedata lam - Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal Kommune AMOT_PROD
2020/493 20200205 05.02.2020 Inngående brev Faktura - fornying av abonnement - Norsk Skogbruk Norsk skogbruk AMOT_PROD
2020/495 20200205 05.02.2020 Inngående brev Kopi av brev - godkjent  vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 30/1 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/226 20200205 05.02.2020 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr.  29/2 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/497 20200205 05.02.2020 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr.  41/4 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/73 20200205 05.02.2020 Inngående brev Søknad om lærlingplass ***** AMOT_PROD
2020/56 20200205 05.02.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 58/411 Dag Midttun AMOT_PROD
2020/260 20200205 05.02.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til løypekjøring - Løypeutvalget i Åmot Vestfjell Løypeutvalget i Åmot Vestfjell AMOT_PROD
2020/207 20200205 05.02.2020 Inngående brev Søknad på jobb som enhetsleder teknisk drift - 100 % fast ansettelse - Samfunnsutvikling ***** AMOT_PROD
2020/522 20200205 05.02.2020 Utgående brev Vikar ved tilkalling Ryslingmoen 3. etg 04.02.2020 - 31.05 2020 Anne Simonsen Øxnevad AMOT_PROD
2020/36 20200205 05.02.2020 Inngående brev Søknad på stilling som sykepleier - helsefagarbeider og assistenter - Tjenester i hjemme avdeling Osen ***** AMOT_PROD
2020/523 20200205 05.02.2020 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** AMOT_PROD
2020/183 20200205 05.02.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - vikar ved tilkalling Deset-tune - 01.02.2020 - 31.05.2020 Alexander Beraki Belay AMOT_PROD
2020/521 20200205 05.02.2020 Inngående brev Møteinnkalling prosjekt - Hamar Krisesenter - 26.02.2020 HAMAR KOMMUNE AMOT_PROD
2020/309 20200205 05.02.2020 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 36/23 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/309 20200205 05.02.2020 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 36/23 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/260 20200205 05.02.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til løypekjøring - Furutangen Hyttevelforening FURUTANGEN HYTTEVELFORENING AMOT_PROD
2020/38 20200205 05.02.2020 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 28/1 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/517 20200205 05.02.2020 Inngående brev Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere - herunder grunntilskudd INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET AMOT_PROD
2020/520 20200205 05.02.2020 Inngående brev Godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 99999/3003 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/524 20200205 05.02.2020 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** AMOT_PROD
2020/309 20200205 05.02.2020 Inngående brev Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur - gbnr. 36/23 Trond Rensvoll AMOT_PROD
2020/309 20200205 05.02.2020 Inngående brev Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur - gbnr. 36/23 Trond Rensvoll AMOT_PROD
2020/132 20200205 05.02.2020 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 35/30 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/74 20200205 05.02.2020 Inngående brev Lønnsanvisning - 100% Åmot helsestasjon Ragnhild E Eliassen AMOT_PROD
2020/183 20200205 05.02.2020 Utgående brev Vikar ved tilkalling Deset-tunet - 01.02.2020 - 31.05.2020 Alexander Beraki Belay AMOT_PROD
2020/215 20200205 05.02.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - besiktiger eiendomsskatteprosjektet - 01.02.2020 - 29.02.2020 Terje Bjørgmo AMOT_PROD
2020/246 20200205 05.02.2020 Utgående brev Vikar etter tilkalling 01.02.2020 - 31.05.2020 Benedicte K Holm AMOT_PROD