eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Alle medlemmer
Alle medlemmer listet med navn, representerer, rolle og kontaktinformasjon
Ole Gustav Narud Formannskapet Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Leder ole.gustav.narud@amot.kommune.no Ikke registrert 975 72 603
Ole Bakmann Formannskapet Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Nestleder ole.bakmann@amot.kommune.no Ikke registrert 476 31 816
Anne Ch. Lunde Stenseth Formannskapet Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Medlem als@amot.kommune.no Ikke registrert 408 73 738
Vivi Nysveen Formannskapet Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Medlem vnysveen@gmail.com Ikke registrert 958 29 072
Frank Buen Formannskapet Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Medlem frank_buen@hotmail.com Ikke registrert 942 09 214
Espen André Kristiansen Formannskapet Arbeiderparti (AP) Medlem espen@sonh.no Ikke registrert 469 64 656
Tove Brenna Holmen Formannskapet Arbeiderparti (AP) Medlem tove.brennaholmen@amot.kommune.no Ikke registrert 995 26 552
Åse Forbord Formannskapet Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Varamedlem aforbord@hotmail.no Ikke registrert 934 62 945
Gry B. E. Nyberg Formannskapet Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Varamedlem gry-nybe@online.no Ikke registrert 970 61 146
Torbjørn Skavern Formannskapet Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Varamedlem lstu-s@online.no Ikke registrert 415 51 190
Ingrid Sløgedal Formannskapet Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Varamedlem ingslo@online.no Ikke registrert 974 31 838
Silje Østerås Formannskapet Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Varamedlem s_oesteraas@hotmail.com Ikke registrert 912 40 104
Laila Fuglerud Formannskapet Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Varamedlem lailafuglerud@hotmail.com Ikke registrert 970 27 829
Arve Lund Formannskapet Arbeiderparti (AP) Varamedlem arve66@online.no Ikke registrert 419 04 747
Ingebjørg Dybvik Formannskapet Arbeiderparti (AP) Varamedlem ingebjorgdybvik@yahoo.no Ikke registrert 98864204
Nils Kvilvang Formannskapet Arbeiderparti (AP) Varamedlem nils@kvilvang.no Ikke registrert 404 08 796
Ingrid Sløgedal Hovedutvalg for helse og omsorg Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Leder ingslo@online.no Ikke registrert 974 31 838
Einar Gjems Hovedutvalg for helse og omsorg Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Nestleder egjems@online.no Ikke registrert 995 16 810
Anita Skårestuen Hovedutvalg for helse og omsorg Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Medlem anitsk@live.no Ikke registrert 901 38 266
Hanne Mette Rusten Hovedutvalg for helse og omsorg Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Medlem hmrus@online.no Ikke registrert 406 32 793
Willy Olsen Hovedutvalg for helse og omsorg Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Medlem w-ol2@online.no Ikke registrert 907 38 216
Arve Lund Hovedutvalg for helse og omsorg Arbeiderparti (AP) Medlem arve66@online.no Ikke registrert 419 04 747
Tove Brenna Holmen Hovedutvalg for helse og omsorg Arbeiderparti (AP) Medlem tove.brennaholmen@amot.kommune.no Ikke registrert 995 26 552
Maren K. Skavern Hovedutvalg for helse og omsorg Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Varamedlem sbo-sk@online.no Ikke registrert 404 63 867
Kjell Wilhelmsen Hovedutvalg for helse og omsorg Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Varamedlem kj-wilh2@online.no Ikke registrert 922 06 783
Laila Fuglerud Hovedutvalg for helse og omsorg Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Varamedlem lailafuglerud@hotmail.com Ikke registrert 970 27 829
Harry Øien Hovedutvalg for helse og omsorg Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Varamedlem harryoei@online.no Ikke registrert 920 16 298
Åse Kari Larsen Hovedutvalg for helse og omsorg Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Varamedlem ase.kari.a.larsen@nav.no Ikke registrert 986 33 028
Anne Ch. Lunde Stenseth Hovedutvalg for helse og omsorg Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Varamedlem als@amot.kommune.no Ikke registrert 408 73 738
Henning Westerheim Hovedutvalg for helse og omsorg Arbeiderparti (AP) Varamedlem henning.westerheim@outlook.com Ikke registrert 976 68 208
Kari Røed Hovedutvalg for helse og omsorg Arbeiderparti (AP) Varamedlem kari.roed@gmail.com Ikke registrert 954 26 673
Akram Mahy Eddin Hovedutvalg for helse og omsorg Arbeiderparti (AP) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert 941 06 415
Gry B. E. Nyberg Hovedutvalg for oppvekst og kultur Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Leder gry-nybe@online.no Ikke registrert 970 61 146
Kjell Wilhelmsen Hovedutvalg for oppvekst og kultur Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Nestleder kj-wilh2@online.no Ikke registrert 922 06 783
Steffan Hartz Repshus Hovedutvalg for oppvekst og kultur Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Medlem sterep@gmail.com Ikke registrert 958 21 099
Anita Skårestuen Hovedutvalg for oppvekst og kultur Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Medlem anitsk@live.no Ikke registrert 901 38 266
Nina Elisabeth Forårsveen Hovedutvalg for oppvekst og kultur Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Medlem ninaelisabeths@hotmail.com Ikke registrert 912 48 124
Nils Kvilvang Hovedutvalg for oppvekst og kultur Fellesliste AP/H (AP/H) Medlem nils@kvilvang.no Ikke registrert 404 08 796
Mette Emilsen Kruse Hovedutvalg for oppvekst og kultur Fellesliste AP/H (AP/H) Medlem mette@nesvangen.no Ikke registrert 404 02 066
Thomas Meyer French Hovedutvalg for oppvekst og kultur Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Varamedlem thomascf@online.no Ikke registrert 991 08 616
Maren K. Skavern Hovedutvalg for oppvekst og kultur Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Varamedlem sbo-sk@online.no Ikke registrert 404 63 867
Ingrid Sløgedal Hovedutvalg for oppvekst og kultur Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Varamedlem ingslo@online.no Ikke registrert 974 31 838
Lars Otto Sørhus Hovedutvalg for oppvekst og kultur Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Varamedlem larssorh@online.no Ikke registrert 959 68 695
Ole Bakmann Hovedutvalg for oppvekst og kultur Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Varamedlem ole.bakmann@amot.kommune.no Ikke registrert 476 31 816
Åse Kari Larsen Hovedutvalg for oppvekst og kultur Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Varamedlem ase.kari.a.larsen@nav.no Ikke registrert 986 33 028
Anniken Bergan-Skar Hovedutvalg for oppvekst og kultur Fellesliste AP/H (AP/H) Varamedlem abs@amot.kommune.no Ikke registrert 900 95 878
Yngve B. Sekkelsten Hovedutvalg for oppvekst og kultur Fellesliste AP/H (AP/H) Varamedlem yse@amot.kommune.no Ikke registrert 901 34 082
Sofia Brun Hovedutvalg for oppvekst og kultur Fellesliste AP/H (AP/H) Varamedlem ring_sofia@hotmail.com Ikke registrert 993 80 177
Olav Berge Hovedutvalg for oppvekst og kultur Fellesliste AP/H (AP/H) Varamedlem olav.berge@hihm.no Ikke registrert 900 18 637
Torbjørn Skavern Hovedutvalg kommunalteknikk og arealplanlegging Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Leder lstu-s@online.no Ikke registrert 415 51 190
Åse Forbord Hovedutvalg kommunalteknikk og arealplanlegging Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Nestleder aforbord@hotmail.no Ikke registrert 934 62 945
Laila Fuglerud Hovedutvalg kommunalteknikk og arealplanlegging Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Medlem lailafuglerud@hotmail.com Ikke registrert 970 27 829
Frank Buen Hovedutvalg kommunalteknikk og arealplanlegging Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Medlem frank_buen@hotmail.com Ikke registrert 942 09 214
Willy Olsen Hovedutvalg kommunalteknikk og arealplanlegging Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Medlem w-ol2@online.no Ikke registrert 907 38 216
Ingebjørg Dybvik Hovedutvalg kommunalteknikk og arealplanlegging Arbeiderparti (AP) Medlem ingebjorgdybvik@yahoo.no Ikke registrert 98864204
Knut Lundberg Hovedutvalg kommunalteknikk og arealplanlegging Uavhengig (U) Medlem knut.lundberg@hihm.no Ikke registrert 905 55 752
Inge Bekkelund Hovedutvalg kommunalteknikk og arealplanlegging Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Varamedlem inge@osterdalsdata.no Ikke registrert 928 33 887
Elisabeth Gjems Hovedutvalg kommunalteknikk og arealplanlegging Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Varamedlem elisabeth@ottershagen.no Ikke registrert 976 76 033
Harry Øien Hovedutvalg kommunalteknikk og arealplanlegging Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Varamedlem harryoei@online.no Ikke registrert 920 16 298
Halvor Dahle Meland Hovedutvalg kommunalteknikk og arealplanlegging Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Varamedlem halvor.dahle.meland@gmail.com Ikke registrert 951 16 225
Elin Svenkerud Rønningen Hovedutvalg kommunalteknikk og arealplanlegging Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Varamedlem bear_hart63@hotmail.com Ikke registrert 995 45 642
Knut Erik Nesset Hovedutvalg kommunalteknikk og arealplanlegging Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Varamedlem knut.erik.nesset@gmail.com Ikke registrert 970 36 998
Ragnhild Dæhlin Emilsen Hovedutvalg kommunalteknikk og arealplanlegging Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Varamedlem ka-emil@svorka.net Ikke registrert 975 68 109
Daniela Lundesgaard Hovedutvalg kommunalteknikk og arealplanlegging Arbeiderparti (AP) Varamedlem daniela.lundesgaard@hihm.no Ikke registrert 922 23 557
Terje Simensen Hovedutvalg kommunalteknikk og arealplanlegging Arbeiderparti (AP) Varamedlem terje.simensen57@gmail.com Ikke registrert 954 30 244
Heidi Elise Hildrum Hovedutvalg kommunalteknikk og arealplanlegging Arbeiderparti (AP) Varamedlem heidi.hildrum@online.no Ikke registrert 951 78 094
Aslak Sørensen Hovedutvalg kommunalteknikk og arealplanlegging Arbeiderparti (AP) Varamedlem aslakms@online.no Ikke registrert 900 51 797
Silje Østerås Hovedutvalget for landbruk og utmark Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Leder s_oesteraas@hotmail.com Ikke registrert 912 40 104
Halvor Dahle Meland Hovedutvalget for landbruk og utmark Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Nestleder halvor.dahle.meland@gmail.com Ikke registrert 951 16 225
Ragnhild Dæhlin Emilsen Hovedutvalget for landbruk og utmark Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Medlem ka-emil@svorka.net Ikke registrert 975 68 109
Inge Bekkelund Hovedutvalget for landbruk og utmark Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Medlem inge@osterdalsdata.no Ikke registrert 928 33 887
Knut Løvlien Hovedutvalget for landbruk og utmark Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Medlem knutn28@hotmail.com Ikke registrert 906 05 061
Ole Erik Hørstad Hovedutvalget for landbruk og utmark Fellesliste AP/H (AP/H) Medlem hoerstad@online.no Ikke registrert 952 82 270
Ingebjørg Dybvik Hovedutvalget for landbruk og utmark Fellesliste AP/H (AP/H) Medlem ingebjorgdybvik@yahoo.no Ikke registrert 98864204
Frank Westgård Hovedutvalget for landbruk og utmark Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Varamedlem sifwestgard@gmail.com Ikke registrert 994 76 975
Ole Morten Nyberg Hovedutvalget for landbruk og utmark Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Varamedlem mo-nybe@online.no Ikke registrert 995 46 504
May Irene Brenne Hovedutvalget for landbruk og utmark Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Varamedlem maybrenne@yahoo.no Ikke registrert 970 73 280
Erik Kulusveen Hovedutvalget for landbruk og utmark Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Varamedlem erik.kulusveen@online.no Ikke registrert 480 64 740
Torbjørn Skavern Hovedutvalget for landbruk og utmark Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Varamedlem lstu-s@online.no Ikke registrert 415 51 190
Olav Petter Nergaard Hovedutvalget for landbruk og utmark Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Varamedlem op@glommen.skog.no Ikke registrert 482 14 855
Åse Kari Larsen Hovedutvalget for landbruk og utmark Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Varamedlem ase.kari.a.larsen@nav.no Ikke registrert 986 33 028
Ingrid Sløgedal Hovedutvalget for landbruk og utmark Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Varamedlem ingslo@online.no Ikke registrert 974 31 838
Trond Solheim Hovedutvalget for landbruk og utmark Fellesliste AP/H (AP/H) Varamedlem trond.solheim@orkla.no Ikke registrert 959 88 300
Turid Strand Lundberg Hovedutvalget for landbruk og utmark Fellesliste AP/H (AP/H) Varamedlem turstr2@online.no Ikke registrert 926 30 749
Henning Westerheim Hovedutvalget for landbruk og utmark Fellesliste AP/H (AP/H) Varamedlem henning.westerheim@outlook.com Ikke registrert 976 68 208
Tove Brenna Holmen Hovedutvalget for landbruk og utmark Fellesliste AP/H (AP/H) Varamedlem tove.brennaholmen@amot.kommune.no Ikke registrert 995 26 552
Ingebjørg Dybvik Kommunestyret Arbeiderparti (AP) Medlem ingebjorgdybvik@yahoo.no Ikke registrert 98864204
Silje Østerås Kommunestyret Sosialistisk Venstreparti (SV) Medlem s_oesteraas@hotmail.com Ikke registrert 912 40 104
Tove Brenna Holmen Kommunestyret Arbeiderparti (AP) Medlem tove.brennaholmen@amot.kommune.no Ikke registrert 995 26 552
Gry Bente E. Nyberg Kommunestyret Senterparti (SP) Medlem gry-nybe@online.no Ikke registrert 970 61 146
Nils Kvilvang Kommunestyret Arbeiderparti (AP) Medlem nils@kvilvang.no Ikke registrert 404 08 796
Anne Ch. Lunde Stenseth Kommunestyret Senterparti (SP) Medlem als@amot.kommune.no Ikke registrert 408 73 738
Ole Bakmann Kommunestyret Senterparti (SP) Nestleder ole.bakmann@amot.kommune.no Ikke registrert 476 31 816
Sissel Frang Rustad Kommunestyret Høyre (H) Medlem sissel.rustad@gmail.com Ikke registrert 906 27 169
Ole Gustav Narud Kommunestyret Senterparti (SP) Leder ole.gustav.narud@amot.kommune.no Ikke registrert 975 72 603
Torbjørn Skavern Kommunestyret Senterparti (SP) Medlem lstu-s@online.no Ikke registrert 415 51 190
Frank Buen Kommunestyret Fremskrittspartiet (FRP) Medlem frank_buen@hotmail.com Ikke registrert 942 09 214
Åse Forbord Kommunestyret Senterparti (SP) Medlem aforbord@hotmail.no Ikke registrert 934 62 945
Espen André Kristiansen Kommunestyret Arbeiderparti (AP) Medlem espen@sonh.no Ikke registrert 469 64 656
Vivi Nysveen Kommunestyret Sosialistisk Venstreparti (SV) Medlem vnysveen@gmail.com Ikke registrert 958 29 072
Ingrid Sløgedal Kommunestyret Senterparti (SP) Medlem ingslo@online.no Ikke registrert 974 31 838
Arve Lund Kommunestyret Arbeiderparti (AP) Medlem arve66@online.no Ikke registrert 419 04 747
Laila Fuglerud Kommunestyret Senterparti (SP) Medlem lailafuglerud@hotmail.com Ikke registrert 970 27 829
Halvor Dahle Meland Kommunestyret Senterparti (SP) Medlem halvor.dahle.meland@gmail.com Ikke registrert 951 16 225
Ole Erik Hørstad Kommunestyret Høyre (H) Medlem hoerstad@online.no Ikke registrert 952 82 270
Nina Elisabeth Forårsveen Kommunestyret Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem ninaelisabeths@hotmail.com Ikke registrert 912 48 124
Daniela Lundesgaard Kommunestyret Arbeiderparti (AP) Varamedlem daniela.lundesgaard@hihm.no Ikke registrert 922 23 557
Willy Olsen Kommunestyret Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem w-ol2@online.no Ikke registrert 907 38 216
Einar Gjems Kommunestyret Senterparti (SP) Varamedlem egjems@online.no Ikke registrert 995 16 810
Eivind Hjelle Kommunestyret Høyre (H) Varamedlem eivindhj@gmail.com Ikke registrert 908 25 389
Knut Lundberg Kommunestyret Uavhengig (U) Varamedlem knut.lundberg@hihm.no Ikke registrert 905 55 752
Sigurd Koch Kommunestyret Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem sigurdkoch44@hotmail.com Ikke registrert 482 78 925
Tore Mathisen Kommunestyret Høyre (H) Varamedlem tore@bobleplast.com Ikke registrert 952 10 306
Øivind Brenna Kommunestyret Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem Oivind@brennabil.no Ikke registrert 402 23 184
Inge Bekkelund Kommunestyret Senterparti (SP) Varamedlem inge@osterdalsdata.no Ikke registrert 928 33 887
Britt Marie Farestveit Kommunestyret Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem Britt.Farestveit@nav.no Ikke registrert 416 56 207
Henning Westerheim Kommunestyret Arbeiderparti (AP) Varamedlem henning.westerheim@outlook.com Ikke registrert 976 68 208
Liv Sand Kommunestyret Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem liv54@online.no Ikke registrert 986 14 848
Kjell Wilhelmsen Kommunestyret Senterparti (SP) Varamedlem kj-wilh2@online.no Ikke registrert 922 06 783
Peter Ingar Mæhlen Kommunestyret Høyre (H) Varamedlem pimahlen@hotmail.com Ikke registrert 480 51 056
Mette Emilsen Kruse Kommunestyret Arbeiderparti (AP) Varamedlem mette@nesvangen.no Ikke registrert 404 02 066
Morten Kolbjørnsen Kommunestyret Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem mortenkol@hotmail.no Ikke registrert 990 96 242
Kari Røed Kommunestyret Arbeiderparti (AP) Varamedlem kari.roed@gmail.com Ikke registrert 954 26 673
Nina M. Hagebakken Kommunestyret Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem nmhagebakken@outlook.com Ikke registrert 984 10 067
Inge Prestegaard Kommunestyret Høyre (H) Varamedlem inge_prestegard@hotmail.com Ikke registrert 934 62 945
Olav Petter Nergaard Kommunestyret Senterparti (SP) Varamedlem op@glommen.skog.no Ikke registrert 482 14 855
Odd Knutsen Bjørke Kommunestyret Høyre (H) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Steffan Hartz Repshus Kommunestyret Senterparti (SP) Varamedlem sterep@gmail.com Ikke registrert 958 21 099
Yngve B. Sekkelsten Kommunestyret Arbeiderparti (AP) Varamedlem yse@amot.kommune.no Ikke registrert 901 34 082
Elin Roti Kommunestyret Arbeiderparti (AP) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert 996 07 730
Harry Øien Kommunestyret Senterparti (SP) Varamedlem harryoei@online.no Ikke registrert 920 16 298
Knut Erik Nesset Kommunestyret Senterparti (SP) Varamedlem knut.erik.nesset@gmail.com Ikke registrert 970 36 998
Elin Svenkerud Rønningen Kommunestyret Senterparti (SP) Varamedlem bear_hart63@hotmail.com Ikke registrert 995 45 642
Ingrid Mørstad Kommunestyret Senterparti (SP) Varamedlem i_morstad@hotmail.com Ikke registrert 915 65 245
Knut Løvlien Kommunestyret Senterparti (SP) Varamedlem knutn28@hotmail.com Ikke registrert 906 05 061
Maren K. Skavern Kommunestyret Senterparti (SP) Varamedlem sbo-sk@online.no Ikke registrert 404 63 867
Sissel Frang Rustad Kontrollutvalget Fellesliste AP/H (AP/H) Leder sissel.rustad@gmail.com Ikke registrert 906 27 169
Hans Petter Wahl Adolfsen Kontrollutvalget Fellesliste AP/H (AP/H) Nestleder hp@wahlsenteret.no Ikke registrert 415 02 737
Olaf Ilsaas Kontrollutvalget Fellesliste AP/H (AP/H) Medlem olaf@rena.no Ikke registrert 911 00 384
Mona Strand Kontrollutvalget Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Medlem mona.strand@osir.hihm.no Ikke registrert 472 80 156
Sigurd Koch Kontrollutvalget Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Medlem sigurdkoch44@hotmail.com Ikke registrert 482 78 925
Hege Nilsen Kontrollutvalget Fellesliste AP/H (AP/H) Varamedlem avamda@hotmail.com Ikke registrert 943 12 244
Henning Westerheim Kontrollutvalget Fellesliste AP/H (AP/H) Varamedlem henning.westerheim@outlook.com Ikke registrert 976 68 208
Kirsti Marit Mykleby Kontrollutvalget Fellesliste AP/H (AP/H) Varamedlem kirstimarit@gmail.com Ikke registrert 905 43 513
Tore Mathisen Kontrollutvalget Fellesliste AP/H (AP/H) Varamedlem tore@bobleplast.com Ikke registrert 952 10 306
Helene Dambuen Kontrollutvalget Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Varamedlem skjadamb@frisurf.no Ikke registrert 957 43 924
Egil Klevgård Kontrollutvalget Fellesliste SP/SV/FRP (SP/SV/FRP) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert 468 42 213
Versjon:5.2.00