eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20191206 06.12.2019 Inngående brev Til medlemmene i Søndre Kjølen Grunneierlag ÅMOT UTMARKSRÅD
2019/1451 20191206 06.12.2019 Inngående brev Budsjettforslag Åmot FRP
2019/1128 20191206 06.12.2019 Inngående brev Endringer gnr 24 gnr 129 Jan Ronny Birkeland
2019/56 20191206 06.12.2019 Inngående brev Generell jobbsøknad Yohannes A Gebreanenya
2019/1128 20191206 06.12.2019 Inngående brev Endringer gnr 25 bnr 87 Agnieszka Patrycja Eigner
2019/1128 20191206 06.12.2019 Inngående brev Endringer - gnr 26 bnr 92 MERKANTILBYGG AS
2019/1128 20191206 06.12.2019 Inngående brev Endringer gnr 24 bnr 114 Ulf Nymoen
2019/1128 20191206 06.12.2019 Inngående brev Endringer gnr 39 bnr 81 Ken-Roger Berge
2019/1128 20191206 06.12.2019 Inngående brev Endringer gnr 26 bnr 110 Ivar Erik Røgeberg
2019/11 20191206 06.12.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra SYNLAB AS - drikkevann - Osdalsveien 42 - 19.11.19 - 29.11.19 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS
Ingen tilgang 20191206 06.12.2019 Inngående brev Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Arne Thingstad
2019/1179 20191206 06.12.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppbevaring og wc rom - gnr 49 bnr 66 - Eig Tore Erling Eig
2019/27 20191206 06.12.2019 Inngående brev Høring - frist 29.02.2020 - forslag til endringer i sameloven og utkast til veiler for kommune og fylkeskommuner KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2019/27 20191206 06.12.2019 Inngående brev Høring - frist 15.01.2020 - forslag til endring i folketrygdloven kapitler 5 og 22 og forslag til forskrift om direkte oppgjør m.m. HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2019/1468 20191206 06.12.2019 Inngående brev Orientering om tilsyn og øvelser innen samfunnssikkerhet og beredskap i 2020 FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/845 20191206 06.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage *****
2018/691 20191206 06.12.2019 Utgående brev Endring av stedfortreder - Norsk Direktesalg AS Rena Lensmannskontor
2018/1089 20191206 06.12.2019 Utgående brev Søknad om endring av styrer og stedfortreder - Punktet Kafe Bar AS Åmot Lensmannskontor
2017/9 20191206 06.12.2019 Utgående brev Skademelding av 04.12.2019 - ***** ***** *****
2019/75 20191206 06.12.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 8 gnr 701 Morten Norberg Lindstad
Ingen tilgang 20191206 06.12.2019 Inngående brev Gatelys - Tømmerveien uten gatebelysning og dårlig belysning i Haralosen Simen Haugen
2019/1447 20191206 06.12.2019 Utgående brev Vedrørende søknad om dispensasjon fra 100 metersbeltet langs Glomma samt LNF-formål - gnr 43 bnr 65 Jan Kristian Hagen
2019/75 20191206 06.12.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 58 bnr 366 ADVOKATFIRMAET JOHNSRUD & CO AS
2019/391 20191206 06.12.2019 Utgående brev Referat fra møte i Kontaktutvalg for skogbruk den 5. september 2019 Glommen Skog avd Sør Østerdal m.fl.
2019/1409 20191206 06.12.2019 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring i varsel om søksmål mot Åmot kommune - barnevernet Østlendingen
2019/75 20191206 06.12.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 81 bnr 3 og gnr 82 bnr 2 / 9 / 10 / 11 ADVOKAT STEIN ÅGE MARTINSEN AS
2016/1346 20191206 06.12.2019 Inngående brev Innvitasjon til å tegne aksjer i datterskelskap av Åmot Utmarksråd ÅMOT UTMARKSRÅD
2019/1451 20191206 06.12.2019 Inngående brev Innspill fra Den norske jordmorforening til budsjett 2020 Åmot kommune DEN NORSKE JORDMORFORENINGEN I FINNMARK
2019/1310 20191206 06.12.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak for oppføring av garasje på bnr 58 bnr 315 - Bratsberg Odd Harald Bratsberg
2019/75 20191206 06.12.2019 Utgående brev Konsesjonserklæring er ført i matrikkelen - gnr 8 gnr 701 Morten Norberg Lindstad
2019/224 20191206 06.12.2019 Inngående brev Kopi av epost - Ljudpåverkan vid nedising av vindkraftverk Jens Fredriksson
2019/1303 20191206 06.12.2019 Utgående brev Påminnelse vedrørende søknad om dispensasjon for oppføring av sidebygning - gnr 54 bnr 92 - Hansen Knut Arne Hansen
2019/75 20191206 06.12.2019 Utgående brev Konsesjonserklæring er ført i matrikkelen - gnr 58 bnr 383 ADVOKATFIRMAET JOHNSRUD & CO AS
2019/75 20191206 06.12.2019 Utgående brev Konsesjonserklæring er ført i matrikkelen - gnr 58 bnr 366 ADVOKATFIRMAET JOHNSRUD & CO AS
2011/2136 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gnr 36 bnr 6 Anne Dieset
2011/2136 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gnr 36 bnr 6 Anne Dieset
2011/2136 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gnr 36 bnr 6 Anne Dieset
Ingen tilgang 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gnr 35 bnr 112 Mette Lund Moen
2019/1504 20191206 06.12.2019 Inngående brev Vi ber kommunene sende inn geotekniske rapporter til NADAG og melde inn faresoner for kvikkleire til nasjonal database for kvikkleiresoner NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2011/2136 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gnr 36 bnr 6 Anne Dieset
2018/1260 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gnr 38 bnr 3 STATSKOG SF
2019/1504 20191206 06.12.2019 Inngående brev Veiledning til kommuner og andre dataeiere om innsending av geotekniske rapporter og grunnundersøkelser til NADAG NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2011/2136 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gnr 36 bnr 6 Anne Dieset
2011/2136 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gnr 36 bnr 6 Anne Dieset
2011/2136 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gnr 36 bnr 6 Anne Dieset
2019/1128 20191205 05.12.2019 Inngående brev Endringer gnr 26 bnr 95 Nils Sveinhaug
2019/1503 20191205 05.12.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr 15 bnr 83 Øystein Hovda
2019/75 20191205 05.12.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 58 bnr 383 ADVOKATFIRMAET JOHNSRUD & CO AS
2019/75 20191205 05.12.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 58 bnr 366 ADVOKATFIRMAET JOHNSRUD & CO AS
2019/1138 20191205 05.12.2019 Inngående brev Svar vedrørende søknad om utslippstillatelse for etablering av avløpsanlegg på gnr 35 bnr 240 - Hulback ARILD LUND
2018/309 20191205 05.12.2019 Inngående brev Rapportering på ventetider - tredje innrapportering HELSEDIREKTORATET
2017/287 20191205 05.12.2019 Inngående brev Mørkt i Tømmerveien og deler av Nyveien og brøyting Hanne Furuheim
2019/1451 20191205 05.12.2019 Inngående brev Innspill til forslag i budsjett fra FAU ved Osen oppvekstsenter Foreldre og FAU ved Osen oppvekstsenter
2019/1271 20191205 05.12.2019 Inngående brev Søknad om støtte til aktiviteter som fremmer skogfokus ØSTERDALEN FESTIVALFORENING
2019/1179 20191205 05.12.2019 Utgående brev Partsbrev - Dispensasjon fra § 6.1 i kommuneplanens arealdel for bygging av sidebygning på 26 m2 - gnr 49 bnr 66 - Tore Eig Tore Erling Eig
2019/845 20191205 05.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage *****
2019/1297 20191205 05.12.2019 Utgående brev Innstilling til vikariat fysioterapeut ved Rena Fysikalske Institutt Siri Nilsgård
2019/1306 20191205 05.12.2019 Inngående brev Oversendelse av ansvarserklæringer og oppdatert gjennomføringsplan NORCONSULT AS
2019/1502 20191205 05.12.2019 Inngående brev Partnerskapsavtale mellom Innlandet fylkeskommune og kommunene i Innlandet - videre prosess sendt fra Fellesnemnda Hedmark og Oppland Innlandet fylkeskommune
2019/1297 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vikariat fysioterapeut ved Rena Fysikalske Institutt - 100% driftsavtale Hanne Sætre
2019/1376 20191205 05.12.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak for oppføring av redskapshus på gnr 5 bnr 4 - Johnsen Martin Johnsen
2019/1306 20191205 05.12.2019 Utgående brev Partsbrev - Dispensasjon for oppføring av strøsandlager i Regionfelt Østlandet - gnr 39 bnr 133 NORCONSULT AS
2016/878 20191205 05.12.2019 Inngående brev Vedlegg til refusjonskrav skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Åge Vidar Eriksen
2019/1498 20191205 05.12.2019 Inngående brev Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Frank Westgård
2019/1465 20191205 05.12.2019 Utgående brev Oppsigelse av stilling som fagarbeider - Trollhaugen barnehage Eldbjørg Thingstad
2019/1358 20191205 05.12.2019 Inngående brev Nabovarsel til søknad om dispensasjon - gnr 9 bnr 42 RENA HUS OG HYTTEBYGG AS
Ingen tilgang 20191205 05.12.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gnr 28 bnr 1 Sverre Holm
2019/1306 20191205 05.12.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak for oppføring av strøsandlager på gnr 39 bnr 133 - Forsvarsbygg NORCONSULT AS
2019/1408 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vedrørende søknad om bruksendring fra sanitær bygg til leilighet på gnr 36 bnr 468 - Furutangen AS RENA HUS OG HYTTEBYGG AS
2019/1380 20191205 05.12.2019 Utgående brev Ledsagerbevis oversendes etter søknad - ***** ***** ***** *****
2011/1598 20191205 05.12.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gnr 35 bnr 52 Eirik Anders Nygaard
2011/1598 20191205 05.12.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gnr 25 bnr 52 Eirik Anders Nygaard
2011/1598 20191205 05.12.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gnr 35 bnr 52 Eirik Anders Nygaard
2011/1598 20191205 05.12.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gnr 35 bnr 52 Eirik Anders Nygaard
2011/1598 20191205 05.12.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gnr 35 bnr 52 Eirik Anders Nygaard
2019/1310 20191205 05.12.2019 Utgående brev Partsbrev - Dispensasjon fra § 1.1 i reguleringsplan for Sandvik hytteområde for bygging av sidebygning på 48 m2 - gnr 58 bnr 315 - Odd Bratsberg Odd Harald Bratsberg
2019/1138 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vedrørende søknad om utslippstillatelse for etablering av avløpsanlegg på gnr 35 bnr 240 - Hulback ARILD LUND
2016/638 20191205 05.12.2019 Inngående brev Oversendelse av plandokumenter - planforslag - Regionfelt Østlandet FORSVARSBYGG
2019/27 20191205 05.12.2019 Inngående brev Høring - frist 15.02.2020 - endring i yrkesfaglig tilbud som gjelder fra 2020 Utdanningsdirektoratet
2016/189 20191205 05.12.2019 Utgående brev Oversendelse av regnskapssammendrag - Hellmovegen - Nils Ingar Mæhlen Nils Ingar Mæhlen m.fl.
2019/1444 20191205 05.12.2019 Utgående brev Midlertidig utslippstillatelse for etablering av avløpsanlegg og tillatelse til tiltak for oppføring av sanitærbygg på gnr 35 bnr 200 - Forsvarsbygg JOHN GALTEN AS
2019/483 20191205 05.12.2019 Inngående brev Avtale til signering om drift av kompetansebroen Innlandet 2020 SYKEHUSET INNLANDET HF
Ingen tilgang 20191205 05.12.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gnr 29 bnr 2 Erling Herland
Ingen tilgang 20191205 05.12.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gnr 33 bnr 33 FORSVARSBYGG
Ingen tilgang 20191205 05.12.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gnr 33 bnr 33 FORSVARSBYGG
Ingen tilgang 20191204 04.12.2019 Inngående brev Kopi - Vedtak skogfond og tilskudd - gnr 37 bnr 1 Landbruksdirektoratet
2019/1067 20191203 03.12.2019 Utgående brev Referat fra møte 7.august Elverum kommune, PPT/Åge Engebregtsen
2019/1358 20191203 03.12.2019 Utgående brev Påminnelse vedrørende søknad om dispensasjon fra plankrav - gnr 9 bnr 42 RENA HUS OG HYTTEBYGG AS
2019/1487 20191203 03.12.2019 Utgående brev Refusjonskrav for barn i private barnehager i Åmot kommune 2019 STOR-ELVDAL KOMMUNE
2019/75 20191203 03.12.2019 Utgående brev Konsesjonserklæring er ført i matrikkelen- gnr 73 bnr 47 Hanne Lie Storsul Vikan m.fl.
2019/37 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling for en bestem anledning - Øltime i Bygg Ormen Lange - 28.11.2019 FORSVARET
2019/75 20191203 03.12.2019 Utgående brev Konsesjonserklæring er ført i matrikkelen - gnr 14 bnr 92 Kaja Filtvedt m.fl.
2019/845 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage *****
2019/1409 20191203 03.12.2019 Inngående brev Manglende lønn og svikt hos Åmot Kommune ADVOKATFIRMAET RUSTAD OG BORG AS
2017/724 20191203 03.12.2019 Utgående brev Tillatelse til endring i gitt tillatelse - gnr 24 bnr 189 HOLMSETH OG SAGEN AS
2019/37 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning - Militær Leder Brief - 02.12.2019 FORSVARET
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Inngående brev Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Jahn Kiønig
2019/75 20191203 03.12.2019 Utgående brev Konsesjonserklæring er ført i matrikkelen - gnr 15 bnr 2 EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS
2019/493 20191203 03.12.2019 Utgående brev Melding til tinglysing på gnr 9 bnr 32 i Åmot kommune Kartverket Tinglysing
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Utgående brev Ferdigattest - gnr 18 bnr 150 Ragnhild Glosli
2019/493 20191203 03.12.2019 Inngående brev Omarbeidet søknad om seksjonering - gnr 9 bnr 32 TD BYGGET AS
2017/770 20191203 03.12.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak - fritidsbolig - gnr 24 bnr 190 HOLMSETH OG SAGEN AS
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Inngående brev Refusjonskrav skogfond Olaf Ilsaas
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Inngående brev Anmodning om innbetaling Rødsvegens forlengelse MELGÅRDEN Tollef Mykleby
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Inngående brev Kopi av vedtak - skogfond og tilskudd - gnr 28 bnr 1 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Inngående brev Kopi av vedtak - skogfond og tilskudd - gnr 42 bnr 28 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Inngående brev Kopi av vedtak - skogfond og tilskudd - gnr 18 bnr 19 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Inngående brev Kopi av vedtak - skogfond og tilskudd - gnr 29 bnr 5 Landbruksdirektoratet
2018/1396 20191203 03.12.2019 Utgående brev Ferdigattest - gnr 58 bnr 353 FH GRUPPEN AS
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Inngående brev Refusjonskrav skogfond Asle Dalby Halvorsen
2017/1451 20191203 03.12.2019 Inngående brev Nye oversikter i årsregnskapet - KOSTRA-arter FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Inngående brev Refusjonskrav skogfond Sven Erik Sjølie
2011/1598 20191203 03.12.2019 Inngående brev Refusjonskrav skogfond - nyanlegg veg Eirik Anders Nygaard
2019/75 20191203 03.12.2019 Utgående brev Konsesjonserklæring er ført i matrikkelen- gnr 36 bnr 86 / 117 - Åmot Montessoriskole SA ÅMOT MONTESSORISKOLE SA
2019/75 20191203 03.12.2019 Utgående brev Konsesjonserklæring er ført i matrikkelen - gnr 36 bnr 86 / 117 - Åmot Montessoribarnehage AS ÅMOT MONTESSORIBARNEHAGE SA
2019/1381 20191203 03.12.2019 Utgående brev Motorferdsel i utmark - Behandling av søknad om motorferdsel i utmark - snøscooter - transport av baggasje / utstyr - Dambua Åmot Vestfjell - Bjørkholen Jan Bjørkholen
2019/95 20191203 03.12.2019 Utgående brev Forespørsel - ***** ***** KREDINOR SA
2019/1376 20191203 03.12.2019 Inngående brev Komplettering av søknad om tillatelse til tiltak - Johnsen Martin Johnsen
2019/292 20191203 03.12.2019 Utgående brev Behandling av søknad om avbøtende tiltaksmidler Blambekkveien Tollef Mykleby
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Inngående brev Kopi av vedtak - skogfond og tilskudd - gnr 54 bnr 53 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Inngående brev Kopi av vedtak - skogfond og tilskudd - gnr 29 bnr 2 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Inngående brev Kopi av vedtak - skogfond og tilskudd - gnr 28 bnr 3 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Inngående brev Kopi av vedtak - skogfond og tilskudd gnr 9 bnr 1 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Inngående brev Kopi av vedtak - skogfond og tilskudd - gnr 33 bnr 33 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Inngående brev Kopi av vedtak - skogfond og tilskudd - gnr 33 bnr 33 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Inngående brev Kopi av vedtak - skogfond og tilskudd - gnr 35 bnr 1 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Inngående brev Kopi av vedtak - skogfond og tilskudd 99999 / 3003 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Inngående brev Kopi av vedtak - skogfond og tilskudd - gnr 33 bnr 1 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Inngående brev Kopi av brev - tilskudd til implementering av rammeplanen i barnehage 2019 FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/1409 20191203 03.12.2019 Utgående brev Svar på manglende lønn og svikt hos Åmot kommune ADVOKATFIRMAET RUSTAD
2019/1409 20191203 03.12.2019 Inngående brev Tilbakemelding på svar på manglende lønn og svikt hos Åmot kommune ADVOKATFIRMAET RUSTAD OG BORG AS
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Inngående brev Refusjonskrav skogfond Helge Meldeseth
2019/1472 20191203 03.12.2019 Inngående brev Kopi av vedtak - skogfond og tilskudd - gnr 18 bnr 17 Landbruksdirektoratet
2019/1493 20191203 03.12.2019 Inngående brev Avgjørelse i tilsynssak - brudd på helselovgivningen - ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Inngående brev Kopi av vedtak - skogfond og tilskudd - gnr 30 bnr 1 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Utgående brev Motorferdsel i utmark - behandling av søknad om kjøring med egen snøscooter til Stensjøen - Engen Lars Engen
2019/1358 20191203 03.12.2019 Inngående brev Vedrørende søknad om dispensasjon fra plankrav - gnr 9 bnr 42 RENA HUS OG HYTTEBYGG AS
2019/37 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning - Brosteinball - 04.07.2020 FRISØR SIDSEL ØVERBY
2019/1376 20191203 03.12.2019 Utgående brev Vedrørende nabovarsel i forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak - Johnsen Martin Johnsen
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Utgående brev Referat - Møte 08.11.19 Marianne Karset Bergersen
2015/779 20191203 03.12.2019 Utgående brev Svar på brev angående søknad om refusjonsgaranti - ***** ***** *****
2019/1358 20191203 03.12.2019 Utgående brev Vedrørende nabovarsling av dispensasjonssøknad - gnr 9 bnr 42 RENA HUS OG HYTTEBYGG AS
2017/724 20191203 03.12.2019 Utgående brev Tilbaketrekking av ferdigattest - fritidsbolig gnr 24 bnr 189 HOLMSETH OG SAGEN AS
2019/1402 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om legatmidler - ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Inngående brev Kopi av vedtak - skogfond og tilskudd - gnr 55 bnr 42 Landbruksdirektoratet
2019/965 20191203 03.12.2019 Utgående brev Svar på søknad på stilling som Barnevernleder i Åmot kommune Bjørn Sjøli
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Utgående brev Tjenestebevis Sergio Gustavo Altamirano
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Inngående brev Kopi av vedtak - skogfond og tilskudd - gnr 23 bnr 3 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Inngående brev Kopi av vedtak - skogfond og tilskudd - gnr 51 bnr 5 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Inngående brev Kopi av vedtak - skogfond og tilskudd - gnr 11 bnr 1 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Inngående brev Kopi av vedtaksbrev - skogfond og tilskudd - gnr 15 bnr 1 LANDBRUKSDIREKTORATET
2019/98 20191202 02.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - 885253512 - DAMBUEN JOHNNY DAMBUEN JOHNNY
2019/98 20191202 02.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - 997730283 - FRANK WESTGÅRD FRANK WESTGÅRD
2019/98 20191202 02.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - 914411084 - EMIL KULUSVEEN EMIL KULUSVEEN
2019/98 20191202 02.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - 976590147 - SVERRE HOLM SVERRE HOLM
2019/98 20191202 02.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - 970466002 - ALME GUDMUND ALME GUDMUND
2019/98 20191202 02.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - 977342163 -OLE MORTEN NYBERG OLE MORTEN NYBERG
2019/98 20191202 02.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - 918364811 - TONE WESTERHEIM TONE WESTERHEIM
2019/98 20191202 02.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - 880263412 -ABG V/TOR ERIK RØDSDALEN ABG V/TOR ERIK RØDSDALEN
2019/98 20191202 02.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - 971643498 - MOEN GÅRD BENTE STENSRUD MOEN GÅRD BENTE STENSRUD
2019/1362 20191202 02.12.2019 Inngående brev Kvittering - Søknad om regionalt miljøtilskudd fra 999315437 - ANNE DIESET ANNE DIESET
2019/98 20191202 02.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - 969244667 - NILSEN REIDAR NILSEN REIDAR
2019/98 20191202 02.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - 971653493 - THINGSTAD BJØRN THINGSTAD BJØRN
2019/98 20191202 02.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - 969540649 - FJELLSTAD TOLLEF FJELLSTAD TOLLEF
2019/98 20191202 02.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - 977284899 - MORTEN HARALD ØSTBY MORTEN HARALD ØSTBY
2019/98 20191202 02.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - 969103753 - ARNFINN RØNNINGEN ARNFINN RØNNINGEN
2019/98 20191202 02.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - 997238680 - HELGE MELDIESETH HELGE MELDIESETH
2019/98 20191202 02.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - 914338050 - AMUNDSTAD GÅRD INGEBORG KRISTIANSEN AMUNDSTAD GÅRD INGEBORG KRISTIANSEN
2019/98 20191202 02.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - 914145317 - JØRAN ØYLIEN NYBERGET JØRAN ØYLIEN NYBERGET
2019/98 20191202 02.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - 998749824 - HORNDALEN MASKIN HORNDALEN MASKIN
2019/1362 20191202 02.12.2019 Inngående brev Kvittering - Søknad om regionalt miljøtilskudd fra 970466002 - ALME GUDMUND ALME GUDMUND
2019/1362 20191202 02.12.2019 Inngående brev Kvittering - Søknad om regionalt miljøtilskudd fra 912756149 - NILS INGAR MÆHLEN NILS INGAR MÆHLEN
2019/98 20191202 02.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - 992483067 - KNUT LØVLIEN KNUT LØVLIEN
2019/98 20191202 02.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 - 965001107 - TORMOD ENOK SKRAMSTAD TORMOD ENOK SKRAMSTAD
2019/1362 20191202 02.12.2019 Inngående brev Kvittering - Søknad om regionalt miljøtilskudd fra 977342163 - OLE MORTEN NYBERG OLE MORTEN NYBERG
2019/1362 20191202 02.12.2019 Inngående brev Kvittering - Søknad om regionalt miljøtilskudd fra 998478464 - ANDERS HOLTE ANDERS HOLTE
2011/1598 20191202 02.12.2019 Inngående brev Kopi av vedtak skogfond og tilskudd - gnr 35 bnr 52 Landbruksdirektoratet
2011/1598 20191202 02.12.2019 Inngående brev Kopi av vedtak skogfond og tilskudd - gnr 35 bnr 52 Landbruksdirektoratet
2019/75 20191202 02.12.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 14 bnr 92 Kaja Filtvedt m.fl.
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Inngående brev Refusjonskrav skogfond Søgaard Dag Søgaard
2011/2136 20191202 02.12.2019 Inngående brev Kopi - Vedtak skogfond og tilskudd - gnr 36 bnr 6 Landbruksdirektoratet
2011/2136 20191202 02.12.2019 Inngående brev Kopi - Vedtak skogfond og tilskudd - gnr 36 bnr 6 Landbruksdirektoratet
2011/2136 20191202 02.12.2019 Inngående brev Kopi - Vedtak skogfond og tilskudd - gnr 36 bnr 6 Landbruksdirektoratet
2011/2136 20191202 02.12.2019 Inngående brev Kopi - Vedtak skogfond og tilskudd - gnr 36 bnr 6 Landbruksdirektoratet
2019/1362 20191202 02.12.2019 Inngående brev Kvittering - Søknad om regionalt miljøtilskudd fra 918364811 - TONE WESTERHEIM TONE WESTERHEIM
2019/1362 20191202 02.12.2019 Inngående brev Kvittering - Søknad om regionalt miljøtilskudd fra 997238680 - HELGE MELDIESETH HELGE MELDIESETH
2019/1362 20191202 02.12.2019 Inngående brev Kvittering - Søknad om regionalt miljøtilskudd fra 969147750 - OLAV SJØLIE OLAV SJØLIE
2019/1362 20191202 02.12.2019 Inngående brev Kvittering - Søknad om regionalt miljøtilskudd fra 971643498 - MOEN GÅRD BENTE STENSRUD MOEN GÅRD BENTE STENSRUD
2019/1362 20191202 02.12.2019 Inngående brev Kvittering - Søknad om regionalt miljøtilskudd fra 981077555 - RØRLEGGER MORTEN JENSEN RØRLEGGER MORTEN JENSEN
2019/1362 20191202 02.12.2019 Inngående brev Kvittering - Søknad om tilskudd til organisert beitebruk fra 911988135 - SKRAMSTADSETER BEITELAG SKRAMSTADSETER BEITELAG
2019/1362 20191202 02.12.2019 Inngående brev Kvittering - Søknad om regionalt miljøtilskudd fra 970562605 - ÅGE VIDAR ERIKSEN ÅGE VIDAR ERIKSEN
2019/1362 20191202 02.12.2019 Inngående brev Kvittering - Søknad om regionalt miljøtilskudd fra 965001107 - TORMOD ENOK SKRAMSTAD TORMOD ENOK SKRAMSTAD
2019/1362 20191202 02.12.2019 Inngående brev Kvittering - Søknad om regionalt miljøtilskudd fra 914411084 - EMIL KULUSVEEN EMIL KULUSVEEN
2019/1362 20191202 02.12.2019 Inngående brev Kvittering - Søknad om regionalt miljøtilskudd fra 987773243 - ERLING HERLAND ERLING HERLAND
2019/1362 20191202 02.12.2019 Inngående brev Kvittering - Søknad om regionalt miljøtilskudd fra 994941690 - SØNDRE LILLEENGEN/ ANDERS SANDER SØNDRE LILLEENGEN/ ANDERS SANDER
2019/1362 20191202 02.12.2019 Inngående brev Kvittering - Søknad om regionalt miljøtilskudd fra 975847896 - BJØRNSTAD GÅRD Per Walmsnæss BJØRNSTAD GÅRD Per Walmsnæss
2019/1362 20191202 02.12.2019 Inngående brev Kvittering - Søknad om regionalt miljøtilskudd fra 987625767 - ELISABETH GJEMS ELISABETH GJEMS
2019/1362 20191202 02.12.2019 Inngående brev Kvittering - Søknad om tilskudd til organisert beitebruk fra 986196765 - VESTRE ÅMOT BEITELAG SA VESTRE ÅMOT BEITELAG SA
2011/1598 20191202 02.12.2019 Inngående brev Kopi av vedtak skogfond udekka investering - gnr 35 bnr 52 Landbruksdirektoratet
2011/1598 20191202 02.12.2019 Inngående brev Kopi av vedtak skogfond og tilskudd - gnr 35 bnr 52 Landbruksdirektoratet
2011/1598 20191202 02.12.2019 Inngående brev Kopi av vedtak skogfond og tilskudd - gnr 35 bnr 52 Landbruksdirektoratet
2011/1598 20191202 02.12.2019 Inngående brev Kopi av vedtak skogfond og tilskudd - gnr 35 bnr 52 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Inngående brev Kopi - Vedtak skogfond og tilskudd gnr 37 bnr 1 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Inngående brev Kopi - Vedtak skogfond og tilskudd - gnr 35 bnr 30 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Inngående brev Kopi - Vedtak skogfond og tilskudd gnr 37 bnr 1 Landbruksdirektoratet
2019/75 20191202 02.12.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 81 bnr 3 og gnr 82 / 2 / 9 / 10 / 11 ADVOKAT STEIN ÅGE MARTINSEN AS
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gnr 15 bnr 1 Anders Grønli
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gnr 35 bnr 30 Per Sjølie
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gnr 37 bnr 1 Tollef Mykelby
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gnr 37 bnr 1 Tollef Mykleby
2019/1128 20191202 02.12.2019 Inngående brev Endringer gnr 39 bnr 124 Brynhild Frisli
2019/75 20191202 02.12.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 73 bnr 47 Hanne Lie Storsul Vikan m.fl.
2019/75 20191202 02.12.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 15 bnr 2 EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Inngående brev Innvilget søknad om dispensasjon fra byggegrense - FV 2188 STATENS VEGVESEN
2019/1128 20191202 02.12.2019 Inngående brev Endringer gnr 39 bnr 60 Knut Westad Johansen
2019/1407 20191129 29.11.2019 Utgående brev Utslippstillatelse og tillatelse til tiltak for oppforing av tilbygg samt bruksendring fra fritidsbolig til bolig på gnr 89 bnr 9 - Boland Ann Karin Boland
2015/779 20191129 29.11.2019 Utgående brev Refusjonskrav for elever fra ***** ***** *****
2015/779 20191129 29.11.2019 Utgående brev Refusjonskrav for elever fra ***** ***** *****
2015/779 20191129 29.11.2019 Utgående brev Refusjonskrav for elever fra ***** ***** *****
Ingen tilgang 20191129 29.11.2019 Utgående brev Vedrørende tiltak - riving av brannskadde bygninger - gnr 19 bnr 19 - Tormod Enok Skramstad NORSK SANERINGSSERVICE AS
2019/1376 20191129 29.11.2019 Utgående brev Vedrørende søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av redskapshus på gnr 5 bnr 4 - Johnsen Martin Johnsen
2019/75 20191129 29.11.2019 Utgående brev Konsesjonserklæring er ført i matrikkelen - gnr 24 bnr 207 MEGLEROPPGJØRET INNLANDET AS
Ingen tilgang 20191129 29.11.2019 Inngående brev Utbetaling skogfond og søknad om tilskudd for planting Blikkberget skog Hans J Bugge
Ingen tilgang 20191129 29.11.2019 Inngående brev Krav om refusjon fra skogfondskonto Tollef Mykleby
2019/75 20191129 29.11.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 36 bnr 86 / 117 - Åmot Montessoriskole SA ÅMOT MONTESSORISKOLE SA
2019/75 20191129 29.11.2019 Utgående brev Konsesjonserklæring er ført i matrikkelen - gnr 36 bnr 373 Stig Müller
2019/75 20191129 29.11.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 36 bnr 86 / 117 - Åmot Montessoribarnehage AS ÅMOT MONTESSORIBARNEHAGE SA
2019/75 20191129 29.11.2019 Utgående brev Konsesjonserklæring er ført i matrikkelen - gnr 24 bnr 190 MEGLEROPPGJØRET INNLANDET AS
Ingen tilgang 20191129 29.11.2019 Utgående brev Motorferdsel i utmark - Behandling av søknad om dispensasjon motorferdsel - Hartz Tore Hartz
Ingen tilgang 20191128 28.11.2019 Inngående brev Refusjonskrav skogfond Olaf Polivka Ilsaas
2018/125 20191128 28.11.2019 Utgående brev Behandling av søknad om tilskudd til vegvedlikehold - Almehølvegen Olaf Polivka Ilsaas
2019/275 20191128 28.11.2019 Inngående brev Innkalling til fellesmøte i AU og rådmannsutvalget 5. desember 2019 Regionrådet for Sør-Østerdal
Ingen tilgang 20191128 28.11.2019 Utgående brev Anmodning om overføring av skogfond - Ilsaas Fylkesmannen i Innlandet
Ingen tilgang 20191128 28.11.2019 Inngående brev Refusjonskrav skogfond Finn Roger Andersen
2018/125 20191128 28.11.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd til vegvedlikehold - Grasbergsvegen Olaf Ilsaas
2018/125 20191128 28.11.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd - Almehølvegen Olaf Ilsaas
Ingen tilgang 20191128 28.11.2019 Utgående brev Behandling av søknad om overføring av skogfond fra konto 0429-0770 i Åmot til 0427-1860 i Elverum Olaf Polivka Ilsaas
2019/292 20191128 28.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til vegvedlikehold - Ulvådalsvegen Olaf Ilsaas
2018/125 20191128 28.11.2019 Utgående brev Behandling av søknad om tilskudd til vegvedlikehold - Grasbergsvegen Olaf Polivka Ilsaas
2019/1436 20191128 28.11.2019 Utgående brev Tilskudd registrerte trossamfunn - 2019 Åmot kirkelige fellesråd
2019/1444 20191128 28.11.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak for etablering av avløpsanlegg JOHN GALTEN AS
2019/950 20191127 27.11.2019 Inngående brev Tilsagn om tilleggsbevilgning til prosjekt - tilstandsregistrering av bruer på skogsbilvegnettet i Sør-Østerdal FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20191127 27.11.2019 Inngående brev Klage på vedtak om ikke å følge opp grøfting - gnr 43 bnr 1 NORGES NATURVERNFORBUND
Ingen tilgang 20191127 27.11.2019 Inngående brev Overføring av skogfond Elverum kommune
Ingen tilgang 20191127 27.11.2019 Utgående brev Rekvisisjon på REISEPENGER 1370,- for ***** ***** ***** Trønderbilene A/S
2019/1247 20191127 27.11.2019 Utgående brev svar på søknad - stillinger i Karroa Bofellesskap Anita Claudia Lindgård m.fl.
2019/1472 20191127 27.11.2019 Inngående brev Refusjonskrav skogfond - Botten Lars Botten
2019/212 20191127 27.11.2019 Inngående brev Spørsmål om budsjett 2020 ÅMOT HØYRE m.fl.
2019/75 20191127 27.11.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 24 bnr 190 MEGLEROPPGJØRET INNLANDET AS
2019/75 20191127 27.11.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 24 bnr 207 MEGLEROPPGJØRET INNLANDET AS
Versjon:5.2.00