eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 520 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/1018 20200402 02.04.2020 Utgående brev Bekreftelse på avtalte vakter som kinomaskinist Peter Kronborg AMOT_PROD
2020/244 20200402 02.04.2020 Inngående brev Informasjon fra Rondane sør villreinutvalg INNLANDET FYLKESKOMMUNE AMOT_PROD
2020/582 20200402 02.04.2020 Inngående brev Kopi av brev - Revisors beretning vedrørende momskompensasjon 1. termin 2020 HEDMARK REVISJON IKS AMOT_PROD
2020/1001 20200402 02.04.2020 Inngående brev Melding om bygging eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - koie ombygges til badstu - gbnr. 3/1 Per Walmsnæss AMOT_PROD
2020/15 20200402 02.04.2020 Utgående brev Svar bestilling eInnsyn - eiendomsskatt Arild Furuseth AMOT_PROD
2020/727 20200402 02.04.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg - kjøpekontrakt ***** AMOT_PROD
2020/958 20200402 02.04.2020 Utgående brev Vedtaksbrev skogfond - gbnr. 41/66 Ivar Melvold AMOT_PROD
2020/958 20200402 02.04.2020 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 41/66 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/25 20200402 02.04.2020 Inngående brev Utsatt høringsfrist - forslag til alternativ regulering av pasientforløp i spesialisthelsetjenesten - ny frist 01.06.2020 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET AMOT_PROD
2020/15 20200402 02.04.2020 Inngående brev Klage eiendomsskatt Djupdalsbrottet 10 - gbnr. 18/88 Håkon Meinich Lundenes AMOT_PROD
2020/15 20200402 02.04.2020 Utgående brev Svar på henvendelse vedrørende eiendomsskatt Digeråsveien 758 Jan Leif Bodd AMOT_PROD
2020/415 20200402 02.04.2020 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 54/11 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/15 20200402 02.04.2020 Inngående brev Klage på utskrevet eiendomsskatt - gbnr. 9/244 Willy Olsen AMOT_PROD
2020/15 20200402 02.04.2020 Inngående brev Klage på utskrevet eiendomsskatt - gbnr. 18/148 Ragnhild Glosli AMOT_PROD
2020/1002 20200402 02.04.2020 Inngående brev Innkalling til ordinært representantskapsmøte i SØIR IKS - 28.04.2020 SØR-ØSTERDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP AMOT_PROD
2020/15 20200402 02.04.2020 Utgående brev Svar på henvendelse vedrørende skattetakst gbnr. 25/40 Pål Bjørdal AMOT_PROD
2020/918 20200402 02.04.2020 Inngående brev Etterspør svar på søknad om startlån ***** AMOT_PROD
2020/563 20200402 02.04.2020 Inngående brev Akseptert tilbud om startlån ***** AMOT_PROD
2020/603 20200402 02.04.2020 Inngående brev Klage på vedtak om startlån ***** AMOT_PROD
2020/1003 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av garasje på gbnr. 10/28 Eivind Markussen AMOT_PROD
2020/15 20200402 02.04.2020 Utgående brev Svar på henvendelse vedrørende skattetakst gbnr. 24/128 Cecilie Hovde AMOT_PROD
2020/15 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad om fritak for eiendomsskatt for idretten - Åmot idrettsråd ÅMOT IDRETTSRÅD AMOT_PROD
2020/716 20200402 02.04.2020 Inngående brev Referat ( utkast ) ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 10.04.2020 SYKEHUSET INNLANDET HF AMOT_PROD
2020/799 20200402 02.04.2020 Utgående brev Særutskrift - Behandling av søknad om fradeling - gbnr. 38/26 Marthe Berit Røed AMOT_PROD
2020/15 20200402 02.04.2020 Utgående brev Svar på henvendelse vedrørende beregning eiendomsskatt og verdigrunnlag gbnr. 24/110 Hege Harbitz AMOT_PROD
2020/15 20200402 02.04.2020 Inngående brev Eiendomsskatt Øvre Hemmeliveien 24 Tor Huse AMOT_PROD
2020/866 20200402 02.04.2020 Utgående brev Søknad om deling av landbrukseiendom - gbnr. 29/5, 7 og 13 og 35/19 og 35/57 - Hans Peter Kilde HANS PETER KILDE AMOT_PROD
2020/271 20200402 02.04.2020 Inngående brev Refusjonskrav skogfond - Osfallveien Sør - gbnr. 33/1 Olaf Ilsaas AMOT_PROD
2020/297 20200402 02.04.2020 Utgående brev Tilskudd fra det kommunale viltfond 2020 HØGSKOLEN I INNLANDET m.fl. AMOT_PROD
2020/500 20200402 02.04.2020 Utgående brev Motorferdsel i utmark - Behandling av søknad om tillatelse til motorisert ferdsel i Digeråsen Wolfroad - tre treff i 2020 TRI-EVENT AS AMOT_PROD
2020/733 20200402 02.04.2020 Utgående brev Fradeling av landbrukseiendom - gbnr. 29/6, 28/17 og 29/38 - Finn Roger Andersen Finn Roger Andersen AMOT_PROD
2020/267 20200402 02.04.2020 Utgående brev Søknad om deling av landbrukseiendom gbnr. 52/3 - Per Nils Øverby Per Nils Øverby m.fl. AMOT_PROD
2020/345 20200402 02.04.2020 Utgående brev Konsesjon på erverv av fast eiendom gbnr. 31/24 - Kamilla Floden Kamilla Floden AMOT_PROD
2020/435 20200402 02.04.2020 Utgående brev Konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr. 31/24 - Tollef Mykleby Tollef Mykleby AMOT_PROD
2020/1004 20200402 02.04.2020 Inngående brev Avgjørelse i tilsynssak - pasient - ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I INNLANDET AMOT_PROD
2020/741 20200402 02.04.2020 Utgående brev Ledig stilling - kinomaskinist - midlertidig svar ***** AMOT_PROD
2020/271 20200402 02.04.2020 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 33/1 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/9 20200402 02.04.2020 Inngående brev Etterspør - Ønsket innsyn Ine nesset AMOT_PROD
2020/15 20200402 02.04.2020 Inngående brev Klage på eiendomsskatt Kjølleveien 22 Raymond Lishaugen AMOT_PROD
2020/534 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad for sommerjobb 2020 ***** AMOT_PROD
2020/958 20200402 02.04.2020 Inngående brev Tilleggsopplysninger refusjonskrav skogfond - gbnr. 41/66 - Melvold Olav Petter Nergaard AMOT_PROD
2020/56 20200402 02.04.2020 Utgående brev Konsesjonserklæringen er ført i matrikkelen- gbnr. 17/46 og 73 Hilde Meistad Holte m.fl. AMOT_PROD
2020/999 20200402 02.04.2020 Inngående brev Forelegging av tiltak - 22 kV linje og transformatorkiosk - Slemdalen ELVIA AS AMOT_PROD
2020/733 20200402 02.04.2020 Utgående brev Fradeling av landbrukseiendom - gbnr. 29/6, 28/17 og 29/38 - melding om vedtak Finn Roger Andersen AMOT_PROD
2020/636 20200402 02.04.2020 Inngående brev Ønsker å sette søknaden på startlån på vent ***** AMOT_PROD
2020/727 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søker har akseptert tilbud ***** AMOT_PROD
2020/998 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2020/997 20200401 01.04.2020 Inngående brev Frivillig vern av skog - melding om oppstart av verneprosesser etter naurmangfoldloven - frist for innspill 05.05.2020 FYLKESMANNEN I INNLANDET AMOT_PROD
2020/980 20200401 01.04.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - tilkallingsvikar assistent - 31.03.2020 - 31.05.2020 Sætervangh Caroline T AMOT_PROD
2020/780 20200401 01.04.2020 Inngående brev Informasjon om datainnsamling i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid SINTEF AS AMOT_PROD
2020/15 20200401 01.04.2020 Inngående brev Klage på eiendomsskatt - gbnr. 14/17/13 Arild Magne Hagen AMOT_PROD
2020/25 20200401 01.04.2020 Inngående brev Høring - frist 15.05.2020 - Rusreform - fra straff til hjelp - forlenget høringsfrist HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET AMOT_PROD
2020/980 20200401 01.04.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - tilkallingsvikar assistent - 31.03.2020 - 31.05.2020 Caroline Tollefsen Sætervang AMOT_PROD
2020/625 20200401 01.04.2020 Inngående brev Tillatelse til fysisk tiltak i vassdrag - Fylkesvei 215 Osvoll bru Innlandet fylkeskommune AMOT_PROD
2020/876 20200401 01.04.2020 Inngående brev Tillatelse til fysisk tiltak i vassdrag - Tiltak i Prestsjøen og Rødstjernet Innlandet fylkeskommune AMOT_PROD
2020/625 20200401 01.04.2020 Inngående brev Høring - Åmot - reguleringsplan - fylkesvei 215 Osvoll bru FYLKESMANNEN I INNLANDET AMOT_PROD
2020/15 20200401 01.04.2020 Inngående brev Klage på utskrevet eiendomsskatt - gbnr. 36/535 Kenneth Johnsen Libach AMOT_PROD
2020/931 20200401 01.04.2020 Inngående brev Bekreftelse fra arbeidsgiver ***** AMOT_PROD
2020/931 20200401 01.04.2020 Inngående brev Angående skoleplass - ***** ***** ***** AMOT_PROD
2020/839 20200401 01.04.2020 Inngående brev Informasjonsskriv nr.5 til kommunene fra Fylkesmannen FYLKESMANNEN I INNLANDET AMOT_PROD
2020/23 20200401 01.04.2020 Inngående brev Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 2021-2024 INNLANDET POLITIDISTRIKT AMOT_PROD
2020/15 20200401 01.04.2020 Inngående brev Klage på eiendomsskatt - gbnr. 14/17/21 Leif Ekornhol AMOT_PROD
2020/25 20200401 01.04.2020 Inngående brev Høring - frist 30.06.2020 - kompetanse i barnevernet - varsling til fornærmede og etterlatte og regulering av bruk av sakkyndige i barnevernet BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET AMOT_PROD
2020/981 20200401 01.04.2020 Utgående brev Beregning av lønnsansiennitet Liv Toril Nergård AMOT_PROD
2020/15 20200401 01.04.2020 Inngående brev Klage på utskrevet eiendomsskatt - gbnr. 50/31 Anne Indsetviken AMOT_PROD
2020/15 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad om fritak på utskrevet eiendomsskatt - gbnr. 74/7 OSEN SKYTTERLAG AMOT_PROD
2020/15 20200401 01.04.2020 Inngående brev Klage på utskrevet eiendomsskatt Anne Rickertsen AMOT_PROD
2020/15 20200401 01.04.2020 Inngående brev Klage på eiendomsskatt - gbnr. 36/227 Bjørn Johnsen AMOT_PROD
2020/56 20200401 01.04.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonfrihet - gbnr. 17/46 og 73 Hilde Meistad Holte m.fl. AMOT_PROD
2020/986 20200401 01.04.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling som sosialkurator - vikariat Marianne Melby Bakken AMOT_PROD
2020/910 20200401 01.04.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - midlertidig 100 % stilling - arbeidsleder Deset-tunet - 20.03.2020 - 31.05.2020 Luella Skogsholm Doorman AMOT_PROD
2020/916 20200401 01.04.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - vikar hjelpepleier - Ryslingmoen natturnus Hanne Johnsen Fanavoll AMOT_PROD
2020/301 20200401 01.04.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - midlertidig 63 % stilling - assistent - tjeneste i hjemmet - 01.04.2020 - 31.05.2020 Helén Sjøløkken AMOT_PROD
2020/929 20200401 01.04.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - midlertidig tilkallingsvikar - assistent Karroa - 24.03.2020 - 31.05.2020 Jens Alexander Skaret AMOT_PROD
2020/839 20200401 01.04.2020 Inngående brev Transport av Koronaprøver i påsken - ny rettet utgave SYKEHUSET INNLANDET HF AMOT_PROD
2020/15 20200401 01.04.2020 Inngående brev Klage på utskrevet eiendomsskatt - gbnr. 39/37 Bjørg Paula Finbråten AMOT_PROD
2020/982 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - montering av skilt på gbnr. 9/160 - oppdatert søknad AJ BYGGKONSULT AS AMOT_PROD
2020/839 20200401 01.04.2020 Inngående brev Retningslinjer for ordinær pasienttransport av personer med mistenkt og eller bekreftet koronasmittet HELSEDIREKTORATET AMOT_PROD
2020/839 20200401 01.04.2020 Inngående brev Midlertidig forskrift om tilpasning i lovgivningen om opplæring i mottak, introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap som følge av utbrudd av Covid-10 INNLANDET FYLKESKOMMUNE AMOT_PROD
2020/9 20200401 01.04.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring - vann og avløps fakturaer Ine Beate Nesset AMOT_PROD
2020/883 20200401 01.04.2020 Inngående brev Utsettelse av svarfrist for deltakelse i pilotprosjekt for å styrke samfunnsutviklerrollen Innlandet fylkeskommune AMOT_PROD
2020/842 20200401 01.04.2020 Inngående brev Tilbakemelding vedrørende matrikkelføring av sak 19-070494REN-JHAM - Melhagen skog HEDMARK OG SØR-ØSTERDAL JORDSKIFTERETT AMOT_PROD
2020/839 20200401 01.04.2020 Inngående brev Utlevering og innmeldingsrutine smittevernutstyr FYLKESMANNEN I INNLANDET AMOT_PROD
2020/15 20200401 01.04.2020 Inngående brev Svar vedrørende klage eiendomsskatt - gbnr. 36/513 Atle Gran m.fl. AMOT_PROD
2020/754 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad om ny telledato og beregning av tilskudd for Åmot Montessoribarnehage SA ÅMOT MONTESSORIBARNEHAGE SA AMOT_PROD
2020/931 20200401 01.04.2020 Utgående brev Skoleplass til ***** ***** ***** AMOT_PROD
2020/931 20200401 01.04.2020 Utgående brev Angående skoleplass ***** AMOT_PROD
2020/839 20200401 01.04.2020 Inngående brev Transport av Koronaprøver i påsken SYKEHUSET INNLANDET HF AMOT_PROD
2020/15 20200401 01.04.2020 Inngående brev Klage på eiendomsskatt - gbnr. 43/34 Einar M Barmoen Simensen AMOT_PROD
2020/813 20200401 01.04.2020 Inngående brev Oppdatert søknad om VVA-anlegg på Furutangen Hyttetun - gbnr. 34/100 - Furutangen Utvikling AS FURUTANGEN UTVIKLING AS AMOT_PROD
2020/991 20200401 01.04.2020 Inngående brev Støymålinger ved Raskiftet vindkraftverk Magnus Axelsson AMOT_PROD
2020/15 20200401 01.04.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn - eiendomsskatt Arild Furuseth AMOT_PROD
2020/839 20200401 01.04.2020 Inngående brev Covid-19 - Innkalling til møte med kommunene fredag 03.04.2020 FYLKESMANNEN I INNLANDET AMOT_PROD
2020/994 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn - tilbygg til fritidsbolig - gbnr. 24/126 RENA HUS OG HYTTEBYGG AS AMOT_PROD
2020/995 20200401 01.04.2020 Inngående brev Tilleggsopplysninger til søknad om startlån ***** AMOT_PROD
2020/313 20200401 01.04.2020 Utgående brev Svar på utlevering på dokumenter STIFTELSEN RETTFERD FOR TAPERNE AMOT_PROD
2020/15 20200401 01.04.2020 Inngående brev Eiendomsskatt gbnr. 18/102 - Hestgjetarveien 346 Lars Per Sterud AMOT_PROD
2020/15 20200401 01.04.2020 Inngående brev Kommunal Eiendomsavgifter - Eiendomsskatt Per Einar Strand AMOT_PROD
2020/996 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn - nytt avløpsrenseanlegg - gbnr. 30/58 BYGGEPLAN AS AMOT_PROD
2020/15 20200401 01.04.2020 Inngående brev Misfornøyd med svar i forbindelse med klage på eiendomsskatten Stig Utnes AMOT_PROD
2020/929 20200401 01.04.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - tilkallingsvikar assistent Karroa - 24.03.2020 - 31.05.2020 Jens Alexander Skaret AMOT_PROD
2020/916 20200401 01.04.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - vikar etter tilkalling Hanne Johnsen Fanavoll AMOT_PROD
2020/301 20200401 01.04.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale 63% stilling assistent - tjenester i hjemmet - 01.04.2020 - 31.05.2020 Helen Sjøløkken AMOT_PROD
2020/963 20200331 31.03.2020 Inngående brev Autorisasjonskurs for plantevernmidler i koronatider Fylkesmannen i Innlandet AMOT_PROD
2020/944 20200331 31.03.2020 Inngående brev Midlertidig kontrakt med godkjent bedriftshelsetjeneste SALUTIS HMS AS AMOT_PROD
2020/836 20200331 31.03.2020 Inngående brev Kopi av brev - Halasbukjølen naturreservat - Avslag til bruk av snøskuter FYLKESMANNEN I INNLANDET AMOT_PROD
2020/922 20200331 31.03.2020 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 36/167 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/839 20200331 31.03.2020 Utgående brev Preseisering angående servering i forhold til Covid-19 ØSTERDALEN HOTELL m.fl. AMOT_PROD
2020/9 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svar vedrørende begjæring om tvangsfullbyrdelse - Fabrikkveien hybelutleie AS - anmodning om berostillelse AURLIEN VORDAHL & CO ADVOKATFIRMA AS m.fl. AMOT_PROD
2020/119 20200331 31.03.2020 Inngående brev NVE sin høringsuttalelse til offentlig ettersyn av reguleringsplanen for Furutangen aktivitetsområde FYLKESMANNEN I INNLANDET AMOT_PROD
2020/938 20200331 31.03.2020 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon - oppføring av brygge for Osensjøen båtforening på gbnr. 73/37 i Åmot FYLKESMANNEN I INNLANDET AMOT_PROD
2020/982 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad om ett trinns søknadsbehandling - verkstedbygg - reklameskilt – gbnr. 9/160 - Gausdal Landhandleri AS AJ BYGGKONSULT AS AMOT_PROD
2020/839 20200331 31.03.2020 Inngående brev Slik sikrer dagligvarebransjen en trygg påskehandel NORGESGRUPPEN ASA AMOT_PROD
2020/15 20200331 31.03.2020 Inngående brev Klage på utskrevet eiendomsskatt - Olebuveien 93 - gbnr. 58/241 Bjørn Martin Olsen AMOT_PROD
2020/625 20200331 31.03.2020 Inngående brev Reguleringsplan - Fylkesvei 215 - Osvoll Bru TRURA AS AMOT_PROD
2020/15 20200331 31.03.2020 Inngående brev Klage eiendomsskatt - gbnr.15/42 Ingrid Melby AMOT_PROD
2020/922 20200331 31.03.2020 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd gbnr. 36/167 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/15 20200331 31.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Klage på eiendomsskatt gbnr. 75/2 - Foreløpig svar Wiggo Foss AMOT_PROD
2020/366 20200331 31.03.2020 Inngående brev Vedtak - Aktivitetsplikten brutt - Håndhevingsordningen - Åmot ungdomsskole FYLKESMANNEN I INNLANDET AMOT_PROD
2020/414 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 35/52 Eirik Anders Nygaard AMOT_PROD
2020/25 20200331 31.03.2020 Inngående brev Høring - frist 29.06.2020 - Rammevilkår for private tjenesteytere i barnevernet BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET AMOT_PROD
2020/625 20200331 31.03.2020 Inngående brev Kopi av brev - Svar - reguleringsplan for fylkesvei 215 Osvoll bru i Åmot kommune EIDSIVA ENERGI AS AMOT_PROD
2020/15 20200331 31.03.2020 Inngående brev Klage på utskrevet eiendomsskatt - gbnr. 23/3 Ole Gustav Narud AMOT_PROD
2020/15 20200331 31.03.2020 Inngående brev Klage på eiendomsskattetaksten - gbnr. 14/88 Silje Helene Meum AMOT_PROD
2020/975 20200331 31.03.2020 Utgående brev Beregning av lønnsansiennitet Christina Hangård AMOT_PROD
2020/969 20200331 31.03.2020 Inngående brev Bestilling av dokumenter ***** ***** ***** Innlandet fylkeskommune AMOT_PROD
2020/943 20200331 31.03.2020 Utgående brev Vedrørende beregning av ansiennitet Hans Michael Johansson AMOT_PROD
2020/969 20200331 31.03.2020 Inngående brev Barnevernsdokumentasjon Innlandet fylkesarkiv AMOT_PROD
2020/140 20200331 31.03.2020 Inngående brev Hedmark Revisjon IKS - innkalling styremøte 03.04.2020 HEDMARK REVISJON IKS AMOT_PROD
2020/625 20200331 31.03.2020 Inngående brev Reguleringsplan - Fylkesvei 215 Osvoll Bru Ragnar Saanum AMOT_PROD
2020/842 20200331 31.03.2020 Utgående brev Underretning om matrikkelføring på avsluttet jordskiftesak i sak 19-070494REN-JHAM - Melhagen skog HEDMARK OG SØR-ØSTERDAL JORDSKIFTERETT m.fl. AMOT_PROD
2020/414 20200331 31.03.2020 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 35/52 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/962 20200331 31.03.2020 Inngående brev Angående innsendt søknad om ferdigattest Alunsjøveien 62 - gbnr. 58/109 HEDMARK EIENDOMSINVEST AS AMOT_PROD
2020/839 20200331 31.03.2020 Inngående brev Kartlegging mulige sengeplasser - frist torsdag 2. april Beredskap Åmot Kommune AMOT_PROD
2020/15 20200331 31.03.2020 Inngående brev Klage på utskrevet eiendomsskatt - gbnr. 15/73 Hallvard Pentzen AMOT_PROD
2020/15 20200331 31.03.2020 Inngående brev Eiendomsskatt - Hestgjeterveien 332 Tom Andre Brubak AMOT_PROD
2020/15 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svar på henvendelse vedrørende skattetakst hytteeiendom - gbnr. 24/104 Svein Ragnar Aarvik AMOT_PROD
2020/977 20200331 31.03.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale tilkallingsvikar assistent - Tjenester i hjemmet - 15.03.2020 - 31.05.2020 Gunn Elisabeth Engemoen AMOT_PROD
2020/931 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svar - behov for skoleplass - ***** ***** ***** AMOT_PROD
2020/924 20200331 31.03.2020 Inngående brev Informasjon om prosjekt med kartlegging av tapsårsaker - eksempel fra Fron vestside Fylkesmannen i Innlandet AMOT_PROD
2020/924 20200331 31.03.2020 Inngående brev Invitasjon til møte om mulig tapsavklaringsprosjekt - Vestre Åmot beitelag Fylkesmannen i Innlandet AMOT_PROD
2020/449 20200331 31.03.2020 Inngående brev Refusjonskrav skogfond - gbnr. 48/1 Helge Meldieseth AMOT_PROD
2020/449 20200331 31.03.2020 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 48/1 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/63 20200331 31.03.2020 Inngående brev Kopi av brev - behandling av klage fra Bjørnstad Gård Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/974 20200330 30.03.2020 Inngående brev KOSTRA - rapportering regnskap per 1. kvartal 2020 - frist 20.04.2020 STATISTISK SENTRALBYRÅ AMOT_PROD
2020/9 20200330 30.03.2020 Inngående brev Ber om oversendelse av dokumenter knyttet til behandlingen av klagesak - tilknytningsavgift for Fabrikkveien Hybelutleie AS FYLKESMANNEN I INNLANDET AMOT_PROD
2020/968 20200330 30.03.2020 Utgående brev Oversender arbeidsavtale til signering Celine Norstad AMOT_PROD
2020/697 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svar på tilbakemelding midlertidig tilsetting 75% stilling som sykepleier Malin Sofie Nerberg AMOT_PROD
2020/966 20200330 30.03.2020 Utgående brev Oversender arbeidsavtale til signering Katrine Nergård AMOT_PROD
2020/9 20200330 30.03.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn i sak 2020/9 A/S Østlendingen AMOT_PROD
2020/956 20200330 30.03.2020 Utgående brev Oversender arbeidsavtale til signering Erlend Gleditsch AMOT_PROD
2020/15 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svar på tilbakemelding på foreløpig svar på klage på takst gbnr. 17/60 Dagfinn Hommerstad AMOT_PROD
2020/839 20200330 30.03.2020 Inngående brev Handlehjelp til sårbare grupper og personer i karantene - isolasjon NORGESGRUPPEN ASA AMOT_PROD
2020/15 20200330 30.03.2020 Inngående brev Klage på utskrevet eiendomsskatt - gbnr. 36/494 Berit Granrud Trøen AMOT_PROD
2020/964 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad om oppføring av ny fritidsbolig på gbnr. 25/147 HOLMSETH OG SAGEN AS AMOT_PROD
2020/943 20200330 30.03.2020 Utgående brev Beregning av lønnsansiennitet Hans Michael Johansson AMOT_PROD
2020/520 20200330 30.03.2020 Inngående brev Refusjonskrav skogfond - Søndre Raufjellsameiet Tim Knackstedt AMOT_PROD
2020/15 20200330 30.03.2020 Utgående brev Klage eiendomsskatt - gbnr. 35/548 - Foreløpig svar Håvard Killi Hansen AMOT_PROD
2020/965 20200330 30.03.2020 Utgående brev Beregning av lønnsansiennitet Linda Børresen AMOT_PROD
2020/716 20200330 30.03.2020 Inngående brev Referat ( utkast ) ekstraordinært OSU-møte Koronavirus - 27.03.2020 SYKEHUSET INNLANDET HF AMOT_PROD
2020/25 20200330 30.03.2020 Inngående brev Høring - frist 30.03.2020 - forslag til midlertidig forskrift om byggverk for innkvartering av asylsøkere som følge av Covid-19 JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET AMOT_PROD
2020/15 20200330 30.03.2020 Inngående brev Eiendomsskatt - ny eier EIDSIVA BREDBÅND AS AMOT_PROD
2020/966 20200330 30.03.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Katrine Nergård AMOT_PROD
2020/915 20200330 30.03.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - fritidsbolig - gbnr. 58/366 FH GRUPPEN AS AMOT_PROD
2020/839 20200330 30.03.2020 Inngående brev Opprettholdelse av samfunnsfunksjoner innen avløp og avfallshåndtering FYLKESMANNEN I INNLANDET AMOT_PROD
2020/569 20200330 30.03.2020 Inngående brev Etterspør tilbakemelding på e-post sendt 04.03.2020 SØR-ØSTERDAL TINGRETT AMOT_PROD
2020/839 20200330 30.03.2020 Inngående brev Orientering om midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET AMOT_PROD
2020/9 20200330 30.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding - kopi på faktura - innsyn Ine Beate Nesset AMOT_PROD
2020/338 20200330 30.03.2020 Utgående brev Ferdigattest gbnr. 9/160 Mjøsplan As AMOT_PROD
2020/839 20200330 30.03.2020 Inngående brev Etterspør svar fra kommunen på tidligere forespørsel vedrørende kartlegging av situasjonen i primærhelsetjenesten FYLKESMANNEN I INNLANDET AMOT_PROD
2020/15 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svar på henvendelse vedrørende eiendomsskatt - gbnr. 36/220 Stig Allan Utnes AMOT_PROD
2020/969 20200330 30.03.2020 Utgående brev Bestilling av dokumenter INNLANDET FYLKESKOMMUNE AMOT_PROD
2020/970 20200330 30.03.2020 Utgående brev Bestilling av dokumenter INNLANDET FYLKESKOMMUNE AMOT_PROD
2020/971 20200330 30.03.2020 Utgående brev Bestilling av dokumenter INNLANDET FYLKESKOMMUNE AMOT_PROD
2020/15 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svar på henvendelse vedrørende eiendomsskatt - gbnr. 36/513 - Mattisveien 25 Atle Gran AMOT_PROD
2020/839 20200330 30.03.2020 Inngående brev Veiledning om rettsgrunnlag for bruk av tvang med mere - smittevern - COVID-19 HELSEDIREKTORATET AMOT_PROD
2020/9 20200330 30.03.2020 Utgående brev Kopi av faktura FABRIKKVEIEN HYBELUTLEIE PÅ RENA AS AMOT_PROD
2020/25 20200330 30.03.2020 Inngående brev Høring - om vurdering og eksamen - ny utvidet frist - 21.04.2020 UTDANNINGSDIREKTORATET AMOT_PROD
2020/9 20200330 30.03.2020 Inngående brev Svar på mottatt kopi på faktura Ine Beate Nesset AMOT_PROD
2020/976 20200330 30.03.2020 Utgående brev Oppsigelse av 20 % stilling Malin Tykriset Svendsberget AMOT_PROD
2020/940 20200330 30.03.2020 Inngående brev Plastikk i landbruk Wenche Elisabeth Kjærnes Hanssen AMOT_PROD
2020/776 20200330 30.03.2020 Inngående brev Svar vedrørende søknad om bruksendring på gbnr. 54/114 - Rasch Dag Morten Rasch AMOT_PROD
2020/119 20200330 30.03.2020 Inngående brev Uttalelse til 1. gangs høring - reguleringsplan - Furutangen aktivitetsområde - Åmot kommune FYLKESMANNEN I INNLANDET AMOT_PROD
2020/9 20200330 30.03.2020 Utgående brev Fabrikkveien Hybelutleie på Rena AS - gbnr. 9/162 -Anmodning om innsyn DELOITTE ADVOKATFIRMA AS AMOT_PROD
2020/9 20200330 30.03.2020 Utgående brev Fabrikkveien Hybelutleie på Rena AS - gbnr. 9/162 - Vurdering av mottatt begjæring om omgjøring av vedtak AURLIEN VORDAHL & CO ADVOKATFIRMA AS m.fl. AMOT_PROD
2020/839 20200330 30.03.2020 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 2 - uke 13 - Koronavirus / Coronavirus - landbruks- og miljøforvaltningen FYLKESMANNEN I INNLANDET AMOT_PROD
2020/366 20200330 30.03.2020 Inngående brev Foreløpig melding i forvaltningssak jf. fvl. § 11a FYLKESMANNEN I INNLANDET AMOT_PROD
2020/839 20200330 30.03.2020 Inngående brev Arbeidsgivere bør så langt som mulig skjerme ansatte i helse- og omsorgstjenesten som er gravide eller i risikogrupper HELSEDIREKTORATET AMOT_PROD
2020/15 20200330 30.03.2020 Inngående brev Ønske om detaljert grunnlag takst og skatt - gbnr. 9/4/2 - Brugata 16 Marianne Haglund AMOT_PROD
2020/15 20200330 30.03.2020 Inngående brev Klage på utskrevet eiendomsskatt - fritidsbolig - gbnr. 48/29 Tor-Arne Moe AMOT_PROD
2020/839 20200330 30.03.2020 Inngående brev Kartlegging og rapportering av mulige nye sengeplasser - frist 02.04.2020 - klokken 12:00 HELSEDIREKTORATET AMOT_PROD
2020/23 20200330 30.03.2020 Inngående brev Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 INNLANDET FYLKESKOMMUNE AMOT_PROD
2020/631 20200330 30.03.2020 Inngående brev Omsetning alkoholholdig drikke 2019 - Kiwi Rena KIWI MINIDRIFT AS AMOT_PROD
2020/839 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innrapportering av dødsfall og dødsårsaker til Folkehelseinstituttet i forbindelse med COVID-19-pandemien FOLKEHELSEINSTITUTTET AMOT_PROD
2020/839 20200330 30.03.2020 Inngående brev Revidert rutine for fordeling av smittevernutstyr HELSEDIREKTORATET AMOT_PROD
2020/839 20200330 30.03.2020 Inngående brev Veiledning om rettsgrunnlag for bruk av tvang med mere - smittevern - COVID-19 HELSEDIREKTORATET AMOT_PROD
2020/955 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av gjødselkum - gbnr. 41/4 - French og Gjems Elisabeth Gjems AMOT_PROD
2020/955 20200330 30.03.2020 Inngående brev Svar vedrørende mangler i søknad om oppføring av gjødselkum - gbnr. 41/4 - French og Gjems Elisabeth Gjems AMOT_PROD
2020/957 20200330 30.03.2020 Inngående brev Utlysning tilskudd plan for friluftslivets ferdselsårer 2020 INNLANDET FYLKESKOMMUNE AMOT_PROD
2020/15 20200330 30.03.2020 Inngående brev Klage på utskrevet eiendomsskatt - gbnr. 52/11 Torbjørn Sørlie AMOT_PROD
2020/959 20200330 30.03.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til underskrift - midlertidig ansettelse - brannkonstabel Helena Johnsen AMOT_PROD
2020/958 20200330 30.03.2020 Inngående brev Refusjon av skogfond - gbnr. 41/66 Ivar Melvold AMOT_PROD
2020/967 20200330 30.03.2020 Utgående brev Bekreftelse på arbeidsforhold John Henrik Ellefsæter AMOT_PROD
2020/853 20200330 30.03.2020 Utgående brev Underretning om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - gbnr. 30/31 og 30/80 Anne Berit Granum AMOT_PROD
2020/961 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av skigard - gbnr. 24/193 Atle Egon Kjihl AMOT_PROD
2020/961 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - veileder fritidsbebyggelse i forbindelse med tiltak på - gbnr. 24/193 Atle Egon Kjihl AMOT_PROD
2020/962 20200330 30.03.2020 Inngående brev Vedrørende innsendt søknad om ferdigattest Kvennhusveien 2 - gbnr. 58/109 HEDMARK HYTTEBYGG AS AMOT_PROD
2020/15 20200330 30.03.2020 Inngående brev Klage eiendomsskatt - gbnr. 36/95 Sissel Ulseth Hellum AMOT_PROD
2020/839 20200330 30.03.2020 Inngående brev Veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET AMOT_PROD
2020/9 20200330 30.03.2020 Inngående brev Kopi på faktura - innsyn Ine Beate Nesset AMOT_PROD
2020/776 20200327 27.03.2020 Utgående brev Svar vedrørende søknad om bruksendring på gbnr. 54/114 - Rasch Dag Morten Rasch AMOT_PROD
2020/953 20200327 27.03.2020 Inngående brev Kopi av brev - midlertidig nedsatt aksellast 6 tonn på fylkesveg 2158 Osensjøen vest i Trysil og Åmot kommune Statens vegvesen AMOT_PROD
2020/764 20200327 27.03.2020 Inngående brev Orientering om Trysil kommunes prioriteringer av tildelte midler til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) for 2020 Trysil kommune AMOT_PROD
2020/951 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om startlån - ***** ***** ***** AMOT_PROD
2020/931 20200327 27.03.2020 Inngående brev Bekreftelse fra arbeidsgiver - ***** ***** ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2020/15 20200327 27.03.2020 Inngående brev Klage på eiendomsskatt - gbnr. 5/1 Berit Nordbye AMOT_PROD
2020/839 20200327 27.03.2020 Inngående brev Innhold i kommende situasjonsrapport - frist mandag 30.03.2020 kl. 1200 Beredskap Åmot Kommune AMOT_PROD
2020/839 20200327 27.03.2020 Inngående brev Infoskriv nr 4. til kommunene Beredskap Åmot Kommune AMOT_PROD
2020/948 20200327 27.03.2020 Inngående brev Utlysning av tilskudd - barnevernfaglig videreutdanning - 2020 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET AMOT_PROD
2020/949 20200327 27.03.2020 Inngående brev Åmot slambehandling - Julussmoen - tilbakemelding på virksomhetens rapport FYLKESMANNEN I INNLANDET AMOT_PROD
2020/950 20200327 27.03.2020 Inngående brev Helsedirektoratet ber kommunene kartlegge mulige nye sengeplasser HELSEDIREKTORATET AMOT_PROD
2020/952 20200327 27.03.2020 Inngående brev Påkobling til digital søknad om økonomisk sosialhjelp NAV Prosjekt digisos AMOT_PROD
2020/646 20200327 27.03.2020 Utgående brev Vedrørende søknad om tillatelse til tiltak for graving av vanningsdam på gbnr. 72/1 - Bekkevold Ole Bekkevold AMOT_PROD
2020/952 20200327 27.03.2020 Utgående brev Signert avtale - vilkår for påkobling til løsning for digital søknad om sosialhjelp - Digisos KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON AMOT_PROD
2020/520 20200327 27.03.2020 Utgående brev Svar angående refusjonskrav skogfond - Søndre Raufjellsameiet Tim Knackstedt AMOT_PROD
2020/952 20200327 27.03.2020 Utgående brev Signert databehandleravtale mellom Åmot kommune og KS - kommunesektorenes organisasjon Digisos NAV AMOT_PROD
2020/928 20200327 27.03.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om kjøring i utmark med elgtrekk til hytte gbnr. 12/77 Einar Gjems AMOT_PROD
2020/15 20200327 27.03.2020 Inngående brev Klage på eiendomsskatt - gbnr. 9/33 Jan Kristian Hagen AMOT_PROD
2020/945 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om kommunalt VO-tilskudd - Rena Janitsjarkorps og Rena skolekorps NORGES MUSIKKORPS FORBUND INNLANDET AMOT_PROD
2020/15 20200327 27.03.2020 Inngående brev Klage på utskrevet eiendomsskatt - gbnr. 38/16 Brynhild Skoglund AMOT_PROD
2020/625 20200327 27.03.2020 Inngående brev Kopi av brev - innspill i forbindelse med høring - reguleringsplan for fylkesvei 215 Osvoll bru Martin Stenseth AMOT_PROD
2020/601 20200327 27.03.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak for oppføring av tilbygg til bolig på gbnr. 55/34 Ole Alexander Olsen AMOT_PROD
2020/15 20200327 27.03.2020 Inngående brev Klage på utskrevet eiendomsskatt - seter som ikke blir benyttet som fritidsbolig Anne Grethe Aa Bjørkholen AMOT_PROD
2020/338 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest gbnr. 9/160 Mjøsplan As AMOT_PROD
2020/327 20200327 27.03.2020 Inngående brev Revisjonsrapport ressurskrevende tjenester 2019 HEDMARK REVISJON IKS AMOT_PROD
2020/327 20200327 27.03.2020 Utgående brev Innrapportering refusjon ressurskrevende tjenester Altinn Helsedirektoratet AMOT_PROD
2020/942 20200327 27.03.2020 Inngående brev Kopi av brev - vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd - Anne Dieset - 999315437 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/942 20200327 27.03.2020 Inngående brev Kopi av brev - vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd - Rørlegger Morten Jensen - 981077555 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/942 20200327 27.03.2020 Inngående brev Kopi av brev - vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd - Ole Morten Nyberg - 977342163 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/942 20200327 27.03.2020 Inngående brev Kopi av brev - vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd - Moen Gård Bente Stensrud - 971643498 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/942 20200327 27.03.2020 Inngående brev Kopi av brev - vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd - Olav Sjølie - 969147750 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/942 20200327 27.03.2020 Inngående brev Kopi av brev - vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd - Åge Vidar Eriksen - 970562605 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/942 20200327 27.03.2020 Inngående brev Kopi av brev - vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd - Tormod Enok Skramstad - 965001107 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/942 20200327 27.03.2020 Inngående brev Kopi av brev - vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd - Erling Herland - 987773243 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/942 20200327 27.03.2020 Inngående brev Kopi av brev - vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd - Emil Kulusveen - 914411084 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/15 20200327 27.03.2020 Inngående brev Etterspør grunnlag takst og skatt gbnr. 3/21 Nina Torstensson AMOT_PROD
2020/908 20200327 27.03.2020 Inngående brev Opphold på campingvogn ***** AMOT_PROD
2020/942 20200327 27.03.2020 Inngående brev Kopi av brev - vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd Vestre Åmot Beitelag SA - 986196765 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/931 20200327 27.03.2020 Inngående brev Behov for skoletilbud - ***** ***** ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2020/942 20200327 27.03.2020 Inngående brev Kopi av brev - vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd - Søndre Lilleengen - 994941690 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/839 20200327 27.03.2020 Inngående brev Hjemmeundervisning INNLANDET FYLKESKOMMUNE AMOT_PROD
2020/942 20200327 27.03.2020 Inngående brev Kopi av brev - vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd - Elisabeth Gjems - 987625767 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/327 20200327 27.03.2020 Inngående brev Kopi av brev - Revisjonsuttalelse ressurskrevende tjenester HEDMARK REVISJON IKS AMOT_PROD
2020/839 20200327 27.03.2020 Inngående brev Kan statlige myndigheter nekte kommunene å treffe egne smitteverntiltak etter smittevernloven? LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR AMOT_PROD
2020/931 20200327 27.03.2020 Inngående brev Behov for barnehagetilbud - ***** ***** ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2020/931 20200327 27.03.2020 Utgående brev Svar - behov for skoletilbud - ***** ***** ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2020/931 20200327 27.03.2020 Inngående brev Bekreftelse fra arbeidsgiver - ***** ***** ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2020/942 20200327 27.03.2020 Inngående brev Kopi av brev - vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd - Anders Holte - 998478464 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/942 20200327 27.03.2020 Inngående brev Kopi av brev - vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd - Tone Westerheim - 918364811 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/942 20200327 27.03.2020 Inngående brev Kopi av brev - vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd - Helge Meldieseth - 997238680 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/942 20200327 27.03.2020 Inngående brev Kopi av brev - vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd - Alme Gudmund - 970466002 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/942 20200327 27.03.2020 Inngående brev Kopi av brev - vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd - Skramstadseter Beitelag - 911988135 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/931 20200327 27.03.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad ***** AMOT_PROD
2020/839 20200326 26.03.2020 Inngående brev Innmeldingsløsning for smittevernutstyr og litt relevant informasjon FYLKESMANNEN I INNLANDET AMOT_PROD
2020/25 20200326 26.03.2020 Inngående brev Utsatt høringsfrist for nye læreplaner på studieforberedende - Vg2 og Vg3 - ny frist 15.04.2020 UTDANNINGSDIREKTORATET AMOT_PROD
2020/937 20200326 26.03.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til 17-mai feiring 2020 17. mai komiteen på Deset AMOT_PROD
2020/938 20200326 26.03.2020 Inngående brev Søknad om oppføring av brygge - gbnr. 73/37 OSENSJØEN BÅTFORENING AMOT_PROD
2020/939 20200326 26.03.2020 Utgående brev Tjenestebevis Kristin Haugan AMOT_PROD
2020/938 20200326 26.03.2020 Inngående brev Vedlegg til byggesøknad - gbnr. 73/37 OSENSJØEN BÅTFORENING AMOT_PROD
2020/935 20200326 26.03.2020 Utgående brev Oversendelse av søknad om utvidet arbeidstid inntil 14 timer pr vakt - dette i forbindelse med Koronavirussituasjonen i Norge NSF Norsk sykepleierforbund AMOT_PROD
2020/444 20200326 26.03.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - midlertidig 75 % stilling sykepleier - Tjenester i hjemmet - 01.04.2020 - 30.06.2021 Kaja Filtvedt AMOT_PROD
2020/938 20200326 26.03.2020 Utgående brev Høring - oppføring av brygge på gbnr. 73/37 FYLKESMANNEN I INNLANDET m.fl. AMOT_PROD
2020/917 20200326 26.03.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - midlertidig - vikar etter tilkalling - fagarbeider Christina Hangård AMOT_PROD
2020/15 20200326 26.03.2020 Utgående brev Svar på henvendelse vedrørende eiendomsskatt - gbnr. 58/337 Ingrid Bjørnstad AMOT_PROD
2020/839 20200326 26.03.2020 Inngående brev Informasjon fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet til kommunene FYLKESMANNEN I INNLANDET AMOT_PROD
2020/879 20200326 26.03.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - midlertidig - tilkallingsvikar assistent Karroa bofellesskap - 16.03.2020 - 31.05.2020 Sunniva Wik Amundsen AMOT_PROD
2020/764 20200326 26.03.2020 Inngående brev Kopi av brev - Orientering om Elverum kommunes prioriteringer av tildelte midler til nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) for 2020 Elverum Kommune AMOT_PROD
2020/839 20200326 26.03.2020 Inngående brev Tilbud til barn og unge som trenger det mest UTDANNINGSDIREKTORATET AMOT_PROD
2020/15 20200326 26.03.2020 Inngående brev Klage på eiendomsskatt - gbnr. 7/3 Tim Knackstedt AMOT_PROD
2020/15 20200326 26.03.2020 Inngående brev Klage på eiendomsskatt - gbnr. 7/24 Azmi Ben Souda AMOT_PROD
2020/15 20200326 26.03.2020 Utgående brev Svar på henvendelse vedrørende utskriving av eiendomsskatt i Åmot kommune - forholdet til eiendomsskatteloven § 13 ADVOKATFIRMAET ØKLAND & CO DA AMOT_PROD
2020/935 20200326 26.03.2020 Utgående brev Oversendelse av søknad om utvidet arbeidstid inntil 14 timer pr vakt - dette i forbindelse med Koronavirus-situasjonen i Norge Kompetansesenteret for Østlandet, fagforbundet AMOT_PROD
2020/839 20200326 26.03.2020 Inngående brev Informasjon fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til kommuner om korona Integrerings- og mangfoldsdirektoratet AMOT_PROD
2020/780 20200326 26.03.2020 Inngående brev Kopi av brev - Revisjonsuttalelse - psykisk utviklingshemming - telling 01.01.2020 HEDMARK REVISJON IKS AMOT_PROD
2020/931 20200326 26.03.2020 Inngående brev Søknad om skoleplass - ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2020/15 20200326 26.03.2020 Inngående brev Klage på utskrevet eiendomsskatt - gbnr. 24/19 Anne Grethe Aa Bjørkholen AMOT_PROD
2020/15 20200326 26.03.2020 Inngående brev Etterlyser svar på henvendelse angående øking av eiendomsskatt - Birkebeinervn 1 Tormod Tollefsen AMOT_PROD
2020/15 20200326 26.03.2020 Inngående brev Klage eiendomsskatt - gbnr. 63/7 Ole Kristian Holmen AMOT_PROD
2020/15 20200326 26.03.2020 Inngående brev Klage på eiendomskatten - Osdalsveien 1889 Oddbjørn Øien AMOT_PROD
2020/780 20200326 26.03.2020 Inngående brev Revisjonsuttalelse psykisk utviklingshemming - telling 01.01.2020 HEDMARK REVISJON IKS AMOT_PROD
2020/932 20200326 26.03.2020 Inngående brev Signert - samarbeidsavtale mellom Åmot kommune og Birken AS - 2020 BIRKEN AS AMOT_PROD
2020/56 20200326 26.03.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 32/61 Pål Kristian Rødsdalen AMOT_PROD
2020/534 20200326 26.03.2020 Inngående brev Søknad på sommerjobb helse og velferd 2020 ***** AMOT_PROD
2020/400 20200326 26.03.2020 Inngående brev Ønske om avklaring angående borgelig vielse ***** AMOT_PROD
2020/933 20200326 26.03.2020 Inngående brev Oppsigelse av stiling Silje Nord-Baade AMOT_PROD
2020/933 20200326 26.03.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt oppsigelse Silje Louise Nord-Baade AMOT_PROD
2020/941 20200326 26.03.2020 Inngående brev Avklaring om skogfond for skogeiere som ikke er MVA-pliktige og endret praksis når det gjelder skattefordel av skogfond for denne gruppen FYLKESMANNEN I INNLANDET AMOT_PROD
2020/940 20200326 26.03.2020 Utgående brev Svar - Plastikk i landbruk Wenche Hanssen AMOT_PROD
2020/15 20200326 26.03.2020 Utgående brev Klage på utskrevet eiendomsskatt - gbnr. 35/176 - Foreløpig svar Terje Warvik AMOT_PROD
2020/15 20200326 26.03.2020 Inngående brev Angående melding om takst og skatt - gbnr. 43/68 Anne Rickertsen AMOT_PROD
2020/56 20200326 26.03.2020 Utgående brev Konsesjonserklæringen er ført i matrikkelen - gbnr. 32/61 Pål Kristian Rødsdalen AMOT_PROD
2020/204 20200326 26.03.2020 Utgående brev Kontrollert og godkjent liste NMSK tilskudd - med kommentarer Fylkesmannen i Innlandet AMOT_PROD
2020/917 20200326 26.03.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - vikar etter tilkalling Christina Hangård AMOT_PROD
2020/444 20200326 26.03.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale 75% stilling sykepleier - Tjenester i hjemmet - 01.04.2020 - 30.06.2021 Kaja Filtvedt AMOT_PROD
2020/764 20200326 26.03.2020 Utgående brev Orientering om Åmot kommunes prioriteringer av tildelte midler til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) for 2020 FYLKESMANNEN I INNLANDET AMOT_PROD
2020/171 20200325 25.03.2020 Utgående brev Vedtak om brudd på forskrift om nydyrking Wenche L Gjermundshaug AMOT_PROD
2020/854 20200325 25.03.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - tilbygg enebolig - gbnr. 44/61 RENA HUS OG HYTTEBYGG AS AMOT_PROD
2020/15 20200325 25.03.2020 Inngående brev Klage på eiendomsskatt - gbnr. 18/59 Liv Marit Norstrøm Haugen AMOT_PROD
2020/341 20200325 25.03.2020 Inngående brev Generell jobbsøknad - helse Yohannes A Gebreanenya AMOT_PROD
2020/15 20200325 25.03.2020 Inngående brev Klage på eiendomsskatt - gbnr. 18/55 Liv Marit Norstrøm Haugen AMOT_PROD
2020/15 20200325 25.03.2020 Inngående brev Klage på utskrevet eiendomsskatt - gbnr. 36/186 Arne Olav Nyberg AMOT_PROD
2020/15 20200325 25.03.2020 Inngående brev Klage på utskrevet eiendomsskatt - gbnr. 77/3 Erik Stener AMOT_PROD
2020/15 20200325 25.03.2020 Inngående brev Utskrevet eiendomsskatt - gbnr. 26/203 Tron Eidsvåg AMOT_PROD
2020/839 20200325 25.03.2020 Inngående brev Organisering i kommunen for håndtering av koronasituasjonen - samt forslag til bergningsmodell for kommuner versjon 1 Beredskap Åmot Kommune AMOT_PROD
2020/818 20200325 25.03.2020 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale - tjenester i hjemmet avdeling Rena - 01.04.2020 - 30.06.2021 Line Brandal AMOT_PROD
2020/900 20200325 25.03.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt oppsigelse av stilling som BPA Tina Nygård AMOT_PROD
2020/204 20200325 25.03.2020 Inngående brev NMSK tilskudd - liste for kontroll og godkjenning Fylkesmannen i Innlandet AMOT_PROD
2020/930 20200325 25.03.2020 Utgående brev Tilkallingsvikar Trollhaugen barnehage 2020 Andrea Bergset Silkoset AMOT_PROD
2020/839 20200325 25.03.2020 Inngående brev Problemstilling for brannvakter i permittert hovedstilling - Svar fra NAV Beredskap Åmot Kommune AMOT_PROD
2020/839 20200325 25.03.2020 Inngående brev Referat ( utkast ) ekstraordinært OSU-møte Koronavirus - 25.03.2020 SYKEHUSET INNLANDET AMOT_PROD
2020/697 20200325 25.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Tilbudsbrev - midlertidig tilsetting 75% stilling sykepleier ***** AMOT_PROD
2020/839 20200325 25.03.2020 Inngående brev Flyktning / introkontakter i Innlandet - Informasjon om koronavirus på flere språk INNLANDET FYLKESKOMMUNE AMOT_PROD
2020/15 20200325 25.03.2020 Inngående brev Klage på eiendomsskatt - Skavern skog - gbnr. 58/31 - Bergeslottet OPPLYSNINGSVESENETS FOND AMOT_PROD
2020/15 20200325 25.03.2020 Inngående brev Klage på eiendomsskatt - Skavern skog - gbnr. 58/2 - Fuglsandveien 522 OPPLYSNINGSVESENETS FOND AMOT_PROD
2020/839 20200325 25.03.2020 Inngående brev Oversikt over droppunkt for smittevernutstyr - frist 25.03.2020 Beredskap Åmot Kommune AMOT_PROD
2020/839 20200325 25.03.2020 Inngående brev Ordning for fordeling av smittevernutstyr - rutinebeskrivelse Beredskap Åmot Kommune AMOT_PROD
2020/15 20200325 25.03.2020 Inngående brev Klage på fastsettelse av eiendomsskatt gbnr. 43/24 Dag Eirik Strømstad AMOT_PROD
2020/908 20200325 25.03.2020 Inngående brev Tillatelse til dagstur til hytta for å sjekke ***** AMOT_PROD
2020/839 20200325 25.03.2020 Inngående brev Infoskriv nr 3 til kommunene Beredskap Åmot Kommune AMOT_PROD
2020/839 20200325 25.03.2020 Inngående brev Rundskriv om forskrift om karantene med videre ved ankomst til Norge HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET AMOT_PROD
2020/928 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad om kjøring i utmark - elgtrekk - gbnr. 12/77 Einar Gjems AMOT_PROD
2020/200 20200325 25.03.2020 Inngående brev Forslag til veinavn Furutangen FURUTANGEN AS AMOT_PROD
2020/15 20200324 24.03.2020 Utgående brev Klage på eiendomsskatt - gbnr. 15/57 - Foreløpig svar NORSK FOLKEHJELP RENA AMOT_PROD
2020/73 20200324 24.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Tilbud om lærlingplass i helsearbeiderfaget ***** AMOT_PROD
2020/15 20200324 24.03.2020 Inngående brev Feil i matrikkelen gbnr. 41/133 Lena Rustad Wilisoo AMOT_PROD
2020/15 20200324 24.03.2020 Inngående brev Klage på eiendomsskatt gbnr. 36/211 Amund Haukerud AMOT_PROD
2020/15 20200324 24.03.2020 Inngående brev Eiendomsskatt - gbnr. 25/100 Bjørn Østenby m.fl. AMOT_PROD
2020/839 20200324 24.03.2020 Inngående brev Brev til kommunene fra NHO, LO og Innlandet fylkeskommune NHO m.fl. AMOT_PROD
2020/73 20200324 24.03.2020 Inngående brev Takker ja til lærlingplass i helsefagarbeiderfaget Katrine Nergård AMOT_PROD
2020/839 20200324 24.03.2020 Inngående brev Vedrørende offentlig annonsering MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING m.fl. AMOT_PROD
2020/625 20200324 24.03.2020 Inngående brev Kopi av brev - NVEs uttalelse - offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for Fv 215 Osvoll bru NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) AMOT_PROD
2020/70 20200324 24.03.2020 Inngående brev Nytt rundskriv - spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL - tildeling av midler 2020 FYLKESMANNEN I INNLANDET AMOT_PROD
2020/534 20200324 24.03.2020 Inngående brev Søknad om sommerjobb ***** AMOT_PROD
2020/813 20200324 24.03.2020 Utgående brev Vedrørende søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av VVA-anlegg på gbnr. 36/100 - Furutangen Hyttetun - Furutangen Utvikling AS TOR IVAR GULLORD AMOT_PROD
2020/911 20200324 24.03.2020 Utgående brev Underskrevet avtale - oppmålingsforretning - Åmot kommune Statens vegvesen AMOT_PROD
2020/15 20200324 24.03.2020 Inngående brev Utskriving av eiendomsskatt i Åmot kommune - forholdet til eiendomsskatteloven § 13 ADVOKATFIRMAET ØKLAND & CO DA AMOT_PROD
2020/15 20200324 24.03.2020 Inngående brev Klage på utskrevet eiendomsskatt - gbnr. 22/1 Johan Agnar Horndalen AMOT_PROD
2020/885 20200324 24.03.2020 Inngående brev Klage på avslag på startlån ***** AMOT_PROD
2020/15 20200324 24.03.2020 Inngående brev Klage på utskrevet eiendomsskatt - gbnr. 58/154 Bente Liverud m.fl. AMOT_PROD
2020/15 20200324 24.03.2020 Inngående brev Klage på utskrevet eiendomsskatt - gbnr. 58/120 Ole Kristian Hellebakken AMOT_PROD
2020/15 20200324 24.03.2020 Inngående brev Klage på eiendomsskatt - gbnr. 36/392 Bjørn Svenningsen AMOT_PROD
2020/555 20200324 24.03.2020 Inngående brev Utsettelse av tilsynsaksjon - avfallsanlegg grunnet covid-19 utbruddet DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) AMOT_PROD
2020/920 20200324 24.03.2020 Utgående brev Opplysninger om skogfond - gbnr. 86/11 Langeland Landbrukstakst og Rådgivning AS AMOT_PROD
2020/280 20200324 24.03.2020 Utgående brev Søknad om utvidet frist for å lukke avvik etter tilsyn i 2019 Arbeidstilsynet AMOT_PROD
2020/15 20200324 24.03.2020 Inngående brev Klage på eiendomsskatt - gbnr. 52/16 Ole Petter Øverby AMOT_PROD
2020/9 20200324 24.03.2020 Inngående brev Korrigert versjon - omgjøringsbegjæring - Fabrikkveien hybelutleie AS DELOITTE ADVOKATFIRMA AS AMOT_PROD
2020/922 20200324 24.03.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 36/167 Ingeborg Anita Mykleby AMOT_PROD
2020/922 20200324 24.03.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 36/167 Ingeborg Anita Mykleby AMOT_PROD
2020/15 20200324 24.03.2020 Utgående brev Svar på spørsmål vedrørende skattetakst hytteeiendom Svein Ragnar Aarvik AMOT_PROD
2020/550 20200324 24.03.2020 Inngående brev Utsettelse ved behov - tilsyn med arkivholdet ARKIVVERKET AMOT_PROD
2020/926 20200324 24.03.2020 Inngående brev Varsel om oppstart av planarbeid - Forslag til planstrategi og planprogram til offentlig ettersyn Trysil kommune AMOT_PROD
2020/815 20200324 24.03.2020 Inngående brev Kopi av brev - Innvilget søknad om skolegang i Åmot ***** AMOT_PROD
2020/878 20200324 24.03.2020 Utgående brev Vedrørende ferdigattest - gbnr. 24/134 - riktig postnummer FH GRUPPEN AS AMOT_PROD
2020/814 20200324 24.03.2020 Inngående brev Kopi av brev - Innvilget søknad om skolegang i Åmot ***** AMOT_PROD
2020/843 20200324 24.03.2020 Utgående brev Ferdigattest - gbnr. 25/141 CK NOR BYGG AS AMOT_PROD
2020/359 20200324 24.03.2020 Inngående brev Foreløpig rapport til uttalelse - Budsjettering, økonomistyring og oppfølging av tilskudd og refusjoner HEDMARK REVISJON IKS AMOT_PROD
2020/345 20200324 24.03.2020 Utgående brev Utsettelse av behandling - søknad om konsesjon på eiendommen gbnr. 31/24 Kamilla Floden AMOT_PROD
2020/733 20200324 24.03.2020 Utgående brev Utsettelse av behandling - fradeling av landbrukseiendom Finn Roger Andersen AMOT_PROD
2020/839 20200324 24.03.2020 Inngående brev Nasjonal ordning for fordeling av smittevernutstyr til kommuner i samarbeid med helseforetak – oversendelse av rutinebeskrivelse HELSEDIREKTORATET AMOT_PROD
2020/297 20200324 24.03.2020 Utgående brev Utsettelse av behandling - søknad om midler fra det kommunale viltfond HØGSKOLEN I INNLANDET m.fl. AMOT_PROD
2020/866 20200324 24.03.2020 Utgående brev Behandling av søknad om fradeling av landbrukseiendom gbnr. 29/5 med flere HANS PETER KILDE AMOT_PROD
2020/839 20200324 24.03.2020 Inngående brev Primærhelsetjenester i kommunen FYLKESMANNEN I INNLANDET AMOT_PROD
2020/9 20200324 24.03.2020 Inngående brev Vedrørende begjæring om tvangsfullbyrdelse - Fabrikkveien hybelutleie AS - anmodning om berostillelse DELOITTE ADVOKATFIRMA AS AMOT_PROD
2020/927 20200324 24.03.2020 Inngående brev Spørsmål vedrørende trafikksikkerhetsplan INNLANDET FYLKESKOMMUNE AMOT_PROD
2020/714 20200324 24.03.2020 Utgående brev Anmodning om uttalelse iht. PBL § 19 - dispensasjon fra § 5 i kommuneplanens arealdel - gbnr. 36/69 - Åmot kommune INNLANDET FYLKESKOMMUNE m.fl. AMOT_PROD
2020/913 20200324 24.03.2020 Utgående brev Ferdigattest gbnr. 24/227 RENA BYGGSYSTEM AS AMOT_PROD
2020/15 20200323 23.03.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt - gbnr. 37/15 Berit Helen Eid AMOT_PROD
2020/15 20200323 23.03.2020 Utgående brev Svar på henvendelse vedrørende eiendomskatt - gbnr. 36/535 Kenneth Johnsen Libach AMOT_PROD
2020/15 20200323 23.03.2020 Utgående brev Svar på henvendelse vedrørende beregning av eiendomskatt av fritidsbolig - gbnr. 35/188 Bård-Tore Brovold AMOT_PROD
2020/15 20200323 23.03.2020 Utgående brev Svar på henvendelse vedrørende eiendomsskatt - gbnr. 8/264 Tormod Tollefsen AMOT_PROD
2020/15 20200323 23.03.2020 Inngående brev Klage - endring av eiendomskatt gbnr. 58/231 Geir Ove Mannsverk AMOT_PROD
2020/714 20200323 23.03.2020 Inngående brev Svar - frakt av utstyr til anleggsområde TECHNOGARDEN ENGINEERING RESOURCES AS AMOT_PROD
2020/15 20200323 23.03.2020 Inngående brev Eiendomsskatt på hytta Tim Gabrielsen AMOT_PROD
2020/15 20200323 23.03.2020 Inngående brev Feil i skattetakst Jørn Brath AMOT_PROD
2020/854 20200323 23.03.2020 Inngående brev Oversendelse av arealoversikt gbnr. 44/61 RENA HUS OG HYTTEBYGG AS AMOT_PROD
2020/697 20200323 23.03.2020 Inngående brev Takker ja til stilling - sykepleier 75 % - vikariat ***** AMOT_PROD
2020/839 20200323 23.03.2020 Inngående brev Kommunens ansvar for veterinærdekning og beredskapsplanlegging FYLKESMANNEN I INNLANDET AMOT_PROD
2020/15 20200323 23.03.2020 Inngående brev Skattetakst hytteeiendom Anne Cathrine Amdahl AMOT_PROD
2020/350 20200323 23.03.2020 Inngående brev Signert - midlertidig arbeidsavtale - 01.04.2020 - 31.05.2020 Rune Bjørgmo AMOT_PROD
2020/15 20200323 23.03.2020 Inngående brev Klage på melding om takst og skatt på fritidsbolig på Furutangen i Osen Jørn Steinar Øveraas AMOT_PROD
2020/15 20200323 23.03.2020 Inngående brev Klage eiendomsskatt - gbnr. 79/4 Brita Skaveren Småvik AMOT_PROD
2020/15 20200323 23.03.2020 Utgående brev Svar på henvendelse vedrørende eiendomsskatt - gbnr. 43/43 Steinar Svendsberget AMOT_PROD
2020/230 20200323 23.03.2020 Inngående brev Signert - midlertidig arbeidsavtale - 100% assistent Dokumentsenteret - 01.04.2020 - 30.04.2020 Aud Kari Kringler AMOT_PROD
2020/843 20200323 23.03.2020 Inngående brev Gjennomføringsplan - gbnr. 25/141 CK NOR BYGG AS AMOT_PROD
2020/15 20200323 23.03.2020 Inngående brev Eiendomsskatt gbnr. 101/97 - Vamma kraftverk Svein Alec Jakobsen AMOT_PROD
2020/920 20200323 23.03.2020 Inngående brev Forespørsel om opplysninger skogfond - gbnr. 86/11 Langeland Landbrukstakst og Rådgivning AS AMOT_PROD
2020/15 20200323 23.03.2020 Inngående brev Klage på eiendomsskattetakst - gbnr. 24/136 Steinar Audun Wiik AMOT_PROD
2020/352 20200323 23.03.2020 Inngående brev Påminnelse - Signering av samarbeidsavtale om praksistudier mellom NTNU - fakultet for medisin og helsevitenskap og kommunene NTNU FAKULTET FOR MEDISIN OG HELSEVITENSKAP AMOT_PROD
2020/500 20200323 23.03.2020 Utgående brev Orientering om utsatt behandling av søknad - Wolfroad Tri_Event AS v/ Roger Brekke AMOT_PROD
2020/854 20200323 23.03.2020 Utgående brev Søknad om tillatelse i ett trinn - tilbygg enebolig - gbnr. 44/61 RENA HUS OG HYTTEBYGG AS AMOT_PROD
2020/882 20200323 23.03.2020 Utgående brev Ferdigattest - adkomstvei - gbnr. 58/26 WIGGO RØNNINGEN MASKIN AS AMOT_PROD
2020/918 20200323 23.03.2020 Inngående brev Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2020/73 20200323 23.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Tilbud om lærlingplass i helsearbeiderfaget ***** AMOT_PROD
2020/25 20200323 23.03.2020 Inngående brev Høring - kort frist 23.03.2020 - prioritering av helsehjelp under Covid-19 krisen HELSEDIREKTORATET AMOT_PROD
2020/15 20200323 23.03.2020 Inngående brev Klage eiendomsskatt - gbnr. 64/4 Chris Pedersen AMOT_PROD
2020/15 20200323 23.03.2020 Inngående brev Etterspør svar på klage på eiendomsskatt Line Hammer AMOT_PROD
2020/839 20200323 23.03.2020 Inngående brev Avklaring vedrørende Korona HITRA KOMMUNE AMOT_PROD
2020/608 20200323 23.03.2020 Inngående brev Supplerende dokumentasjon vedrørende avløpsanlegg - gbnr. 63/6 FH GRUPPEN AS AMOT_PROD
2020/15 20200323 23.03.2020 Inngående brev Klage eiendomsskatt - gbnr. 58/294 John Søberg AMOT_PROD
2020/15 20200323 23.03.2020 Inngående brev Etterspør svar på grunnlagt takst og skatt - gbnr. 3/21 Nina Torstensson AMOT_PROD
2020/15 20200323 23.03.2020 Inngående brev Klage eiendomsskatt gbnr. 18/52 Mia Merete Markeng AMOT_PROD
2020/839 20200323 23.03.2020 Inngående brev Ny rutine for innrapportering av smittevernutstyr Beredskap Åmot Kommune AMOT_PROD
2020/839 20200323 23.03.2020 Inngående brev Informasjon fra BUFDIR Beredskap Åmot Kommune AMOT_PROD
2020/839 20200323 23.03.2020 Inngående brev Informasjon fra BUFDIR - svar fra sektor oppvekst Beredskap Åmot Kommune AMOT_PROD
2020/921 20200323 23.03.2020 Inngående brev Utlysning av midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever 2020 FYLKESMANNEN I INNLANDET AMOT_PROD
2020/839 20200323 23.03.2020 Inngående brev Helsedirektoratet ber fylkesmennene sikre at kommunene ivaretar sitt sørge for ansvar for at befolkningen tilbys nødvendige allmennlegetjenester HELSEDIREKTORATET AMOT_PROD
2020/15 20200323 23.03.2020 Inngående brev Vedrørende klage på feil eiendomsskatt i Åmot kommune Lars Eigil Borgeteien AMOT_PROD
2020/15 20200323 23.03.2020 Inngående brev Klage på eiendomsskatt for Arnestadveien 1 Kjetil Johnsen AMOT_PROD
2020/15 20200323 23.03.2020 Inngående brev Fastsettelse av eiendomsskatt for gbnr. 25/113 Johan Ellingsen AMOT_PROD
2020/15 20200323 23.03.2020 Inngående brev Eiendomsskatt og manglende underlag og informasjon - gbnr. 58/165 Asle Ivar Johnsen AMOT_PROD
2020/839 20200323 23.03.2020 Inngående brev Informasjon fra Åmot kommune Marianne Tesaker AMOT_PROD
2020/15 20200323 23.03.2020 Inngående brev Klage eiendomsskatt Øystein Johansen AMOT_PROD
2020/15 20200323 23.03.2020 Inngående brev Klage på utskrevet eiendomsskatt - gbnr. 36/298 Jan Marius Melandsø AMOT_PROD
2020/839 20200323 23.03.2020 Inngående brev Korona beredskapsplan - Landbrukstjenester Øst LANDBRUKSTJENESTER ØST SA AMOT_PROD
2020/15 20200323 23.03.2020 Inngående brev Klage på eiendomsskatt Mattisveien 6 - Furutangen Lars Robert Straumsheim AMOT_PROD
2020/15 20200323 23.03.2020 Inngående brev Klage på utskrevet eiendomsskatt gbnr. 31/6 Gudmund Alme AMOT_PROD
2020/15 20200323 23.03.2020 Utgående brev Klage på eiendomsskatt gbnr. 75/ 2 - Foreløpig svar Wiggo Foss AMOT_PROD
2020/15 20200323 23.03.2020 Inngående brev Klage på utskrevet eiendomsskatt gbnr. 41/53 Gudmund Alme AMOT_PROD
2020/15 20200323 23.03.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt hytte i Osen Sissel Marianne Aurland AMOT_PROD
2020/15 20200323 23.03.2020 Inngående brev Klage på eiendomsskatt - gbnr. 36/263 Hanne Moxnes Kristiansen AMOT_PROD
2020/15 20200323 23.03.2020 Utgående brev Klage på eiendomsskatt - gbnr. 36/95 - Foreløpig svar Sissel Ulseth Hellum AMOT_PROD
2020/15 20200323 23.03.2020 Utgående brev Klage på eiendomsskatt - gbnr. 58/167 - Foreløpig svar Line Hammer AMOT_PROD
2020/815 20200323 23.03.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om skoleplass i Åmot ***** AMOT_PROD
2020/814 20200323 23.03.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om skoleplass i Åmot ***** AMOT_PROD
2020/350 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - Konsulent eiendomsskatteprosjektet - 01.04.2020 - 31.05.2020 Rune Bjørgmo AMOT_PROD
2020/257 20200320 20.03.2020 Inngående brev Årsrapport 2019 for typegodkjent minirenseanlegg - leverandør Biovac BIOVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AS AMOT_PROD
2020/698 20200320 20.03.2020 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale 100% stilling pleiemedarbeider Ryslingmoen sykehjem - 16.03.2020 - 16.08.2020 Emma Fuglerud AMOT_PROD
2020/839 20200320 20.03.2020 Inngående brev Deltakelse i ordningene i introduksjonsloven INNLANDET FYLKESKOMMUNE AMOT_PROD
2020/825 20200320 20.03.2020 Utgående brev Oppdragsbekreftelse underskrevet COWI AS AVD KONGSBERG AMOT_PROD
2020/903 20200320 20.03.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - tilkallingsvikar helsefagarbeider Tjenester i hjemmet - 18.03.2020 - 31.05.2020 Karine Pernille Lunde AMOT_PROD
2020/15 20200320 20.03.2020 Utgående brev Svar på henvendelse med ønske om ny verdivurdering på gbnr. 71/7 - Osdalsveien 414 Kari Tangen AMOT_PROD
2020/271 20200320 20.03.2020 Utgående brev Behandling av søknad om frigivelse av skogfond - gbnr. 33/1 - Ilsaas Olaf Polivka Ilsaas AMOT_PROD
2020/911 20200320 20.03.2020 Inngående brev Forslag til avtale - oppmålingsforretning - Innlandet Statens vegvesen AMOT_PROD
2020/15 20200320 20.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på klage på eiendomsskatt - gbnr. 12/77 - Foreløpig svar Ingrid Gjems AMOT_PROD
2020/839 20200320 20.03.2020 Inngående brev Oppdatering av covid-19 FOLKEHELSEINSTITUTTET AMOT_PROD
2020/152 20200320 20.03.2020 Utgående brev Foreløpig svar på åpen søknad på sommerjobb 2020 Alfred Tandstad AMOT_PROD
2020/608 20200320 20.03.2020 Utgående brev Vedrørende utslippstillatelse for avløpsvann for Vika hyttefelt- gbnr. 63/6 FH GRUPPEN AS AMOT_PROD
2020/15 20200320 20.03.2020 Inngående brev Klage på eiendomsskatt - gbnr. 45/9/13 Kari Wiklem AMOT_PROD
2020/839 20200320 20.03.2020 Inngående brev Presisering til situasjonsrapport med frist kl. 12.00 Beredskap Åmot Kommune AMOT_PROD
2020/839 20200320 20.03.2020 Inngående brev Morgenrapport fra NHO Innlandet - Vi må holde hjulene i gang NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NHO INNLANDET AMOT_PROD
2020/839 20200320 20.03.2020 Inngående brev Informasjonsskriv til lokal landbruksforvaltning - Koronavirus / Coronavirus - landbruks- og miljøforvaltningen FYLKESMANNEN I INNLANDET AMOT_PROD
2020/716 20200320 20.03.2020 Inngående brev Referat ( utkast ) ekstraordinært OSU-møte Koronavirus - 18.03.2020 SYKEHUSET INNLANDET HF AMOT_PROD
2020/631 20200320 20.03.2020 Inngående brev Vedrørende dato for behandling av bevillinger til ny bevillingsperiode 2020 - 2024 Ringnes AS AMOT_PROD
2020/64 20200320 20.03.2020 Inngående brev Kompetanse- og innovasjonstilskuddet - utsatt frist for rapportering for 2019 - og søknad for 2020 FYLKESMANNEN I INNLANDET AMOT_PROD
2020/912 20200320 20.03.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling som enhetsleder - Åmot ungdomsskole Ellen Søfting Svarstad AMOT_PROD
2020/912 20200320 20.03.2020 Inngående brev Oppsigelse Ellen Svarstad AMOT_PROD
2020/913 20200320 20.03.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest gbnr. 24/227 RENA HUS OG HYTTEBYGG AS AMOT_PROD
2020/839 20200320 20.03.2020 Inngående brev Informasjon til kommuneoverleger - oppdatert tekst og SMS til turister HELSEDIREKTORATET AMOT_PROD
2020/839 20200320 20.03.2020 Inngående brev Brev om kommunale vedtak - frist 20.03.2020 - kl. 10:00 FYLKESMANNEN I INNLANDET AMOT_PROD
2020/839 20200320 20.03.2020 Inngående brev Avklaring vedrørende restriksjon på innreise utover de nasjonale retningslinjer - tilreisende fra utlandet VS ENTREPRENØR BYGG OG ANLEGG AS AMOT_PROD
2020/856 20200320 20.03.2020 Inngående brev Tilleggsinformasjon til søknad om startlån ***** AMOT_PROD
2020/914 20200320 20.03.2020 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven - gbnr. 28/3, 28/13, 28/30, 28/68, 28/69, 28/70 og 29/61 Jahn Pedersen AMOT_PROD
2020/15 20200320 20.03.2020 Inngående brev Klage på eiendomsskatt Ole Erik Dufseth AMOT_PROD
2020/856 20200320 20.03.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om startlån ***** AMOT_PROD
2020/15 20200320 20.03.2020 Inngående brev Klage eiendomsskatt - gbnr. 36/399 - Fuglåsveien 133 Per Einar Strand AMOT_PROD
2020/697 20200320 20.03.2020 Inngående brev Takker ja til tilbud om vikariat i 100% stilling som sykepleier med oppstart 01.04.2020 Line Brandal AMOT_PROD
2020/15 20200320 20.03.2020 Inngående brev Klage på eiendomsskatt gbnr. 36/263 Hanne Kristiansen AMOT_PROD
2020/43 20200320 20.03.2020 Inngående brev Analyseresultater - Osneset Renseanlegg i perioden 03.03.2020 - 19.03.2020 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS AMOT_PROD
2020/878 20200320 20.03.2020 Inngående brev Vedrørende ferdigattest - gbnr. 24/134 - feil postnummer FH GRUPPEN AS AMOT_PROD
2020/915 20200320 20.03.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknadsbehandling for gbnr. 58/366 - oppføring av fritidseiendom FH GRUPPEN AS AMOT_PROD
2020/15 20200320 20.03.2020 Inngående brev Klage på eiendomsskatt - gbnr. 58/122 Per Viggo Kristiansen AMOT_PROD
2020/839 20200320 20.03.2020 Inngående brev Vedrørende skjønnsmidler - koronautgifter til kommunene FYLKESMANNEN I INNLANDET AMOT_PROD
2020/839 20200320 20.03.2020 Inngående brev Status - informasjon og råd til brann- og redningsvesenene og 110-sentralene DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) AMOT_PROD
2020/839 20200320 20.03.2020 Inngående brev Oppdaterte kjøreregler fra Fylkesmannen i Innlandet FYLKESMANNEN I INNLANDET AMOT_PROD
2020/15 20200320 20.03.2020 Inngående brev Eiendomsskatt gbnr. 25/107 Bjørn Stensrud AMOT_PROD
2020/824 20200320 20.03.2020 Utgående brev Kafe Sandbeck - Ny driver - ny frist ***** AMOT_PROD
2020/415 20200320 20.03.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 54/11 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/271 20200320 20.03.2020 Inngående brev Bekrefter å være inneforstått med søknad om frigivelse av skogfond - gbnr. 33/1 Anne Caroline Ilsaas AMOT_PROD
2020/912 20200320 20.03.2020 Utgående brev Bekreftelse på at oppsigelse er mottatt Ellen Svarstad AMOT_PROD
2020/839 20200320 20.03.2020 Inngående brev Referat ekstraordinært OSU-møte Koronavirus, 20.03.2020 SYKEHUSET INNLANDET HF AMOT_PROD
2020/271 20200320 20.03.2020 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 33/1 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/15 20200320 20.03.2020 Inngående brev Nye opplysninger om hjemmelshaver - gbnr. 26/88 Johan Stemmen AMOT_PROD
2020/15 20200320 20.03.2020 Inngående brev Eiendomsskatt hytte - gbnr. 18/85 Monja Andreassen AMOT_PROD
2020/903 20200320 20.03.2020 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale - tilkallingsvikar helsefagarbeider - Tjenester i hjemmet - 18.03.2020 - 31.05.2020 Karine Pernille Lunde AMOT_PROD
2020/907 20200320 20.03.2020 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale 100 % stilling pleiemedarbeider Ryslingmoen sykehjem - 23.03.2020 - 16.08.2020 Maiken Persen AMOT_PROD
2020/839 20200320 20.03.2020 Inngående brev Smittevern i butikk NORGESGRUPPEN ASA AMOT_PROD
2020/836 20200319 19.03.2020 Utgående brev Motorferdsel i utmark - Behandling av søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - Buen Arnt-Steinar Buen AMOT_PROD
2020/697 20200319 19.03.2020 Utgående brev Tilbudsbrev - midlertidig tilsetting 75% stilling sykepleier ***** AMOT_PROD
2020/697 20200319 19.03.2020 Utgående brev Tilbudsbrev - midlertidig tilsetting 75% stilling sykepleier ***** AMOT_PROD
2020/563 20200319 19.03.2020 Inngående brev Innvilget finansiering - startlån ***** AMOT_PROD
2020/905 20200319 19.03.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket - avslag ***** AMOT_PROD
2020/15 20200319 19.03.2020 Inngående brev Klage på eiendomsskatt Osveien 705 - gbnr. 34/25 Helge Jellestad AMOT_PROD
2020/696 20200319 19.03.2020 Utgående brev Orientering om utsettelse av tilsetting brukerstyrt personlig assistent Tanja Bancic m.fl. AMOT_PROD
2020/608 20200319 19.03.2020 Inngående brev Supplerende dokumentasjon - gbnr. 63/6 FH GRUPPEN AS AMOT_PROD
2020/906 20200319 19.03.2020 Inngående brev Ber om skogfondstatistikk for gbnr. 14/20 i Åmot Severin Myrbakken AMOT_PROD
2020/906 20200319 19.03.2020 Utgående brev Skogfondstatistikk gbnr. 14/20 i Åmot Severin Myrbakken AMOT_PROD
2020/650 20200319 19.03.2020 Utgående brev Vedrørende søknad om tillatelse etter jernbaneloven § 10 - Hovdmoen Terminal AS UTHUSHAGEN PLAN AS AMOT_PROD
2020/862 20200319 19.03.2020 Utgående brev Ferdigattest - gbnr. 58/350 FH GRUPPEN AS AMOT_PROD
2020/56 20200319 19.03.2020 Utgående brev Konsesjonserklæringen er ført i matrikkelen - gbnr. 25/54 Giacinto Demuru AMOT_PROD
2020/878 20200319 19.03.2020 Utgående brev Ferdigattest - gbnr. 24/134 FH GRUPPEN AS AMOT_PROD
Ingen tilgang 20200331 31.03.2020 Utgående brev Innkalling til oppfølgingssamtale sykefravær 03.01.20 - ***** ***** ***** AMOT_HIST-04-19
Ingen tilgang 20200331 31.03.2020 Utgående brev Innkalling til oppfølgingssamtale 16.12.19 ***** ***** ang. sykefravær og oppstart jobb. ***** AMOT_HIST-04-19
Ingen tilgang 20200330 30.03.2020 Utgående brev Søknad om permisjon ***** AMOT_HIST-04-19
Ingen tilgang 20200324 24.03.2020 Utgående brev Vedrørende Nybygg - fritidsbolig - gnr 24 bnr 170 - tomt 15 - Malmlaft Eiendom Osen tegnekontor AS AMOT_HIST-04-19
Ingen tilgang 20200324 24.03.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av tilbygg - gnr 73 bnr 21 - Joker Osen OSNESSET EIENDOM AS AMOT_HIST-04-19
Ingen tilgang 20200320 20.03.2020 Inngående brev Ettersending - Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 58 bnr 371 FH GRUPPEN AS AMOT_HIST-04-19
Ingen tilgang 20200320 20.03.2020 Utgående brev Svar på søknad på lærlingplass som helsefagarbeider Elisabeth Blomseth AMOT_HIST-04-19
Ingen tilgang 20200320 20.03.2020 Utgående brev Redegjørelse for endring i budsjett 2018 Sekretariat for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal AMOT_HIST-04-19
Ingen tilgang 20200320 20.03.2020 Utgående brev Oversender arbeidsavtale med underskrift Emilie Søberg AMOT_HIST-04-19
Ingen tilgang 20200319 19.03.2020 Utgående brev Rekvisisjon påfyll Innlandskortet for voksen med beløp 1140,- for ***** ***** ***** ***** AMOT_HIST-04-19
Ingen tilgang 20200318 18.03.2020 Utgående brev Bussrekvisisjon på REISEPENGER 1370,- for ***** ***** ***** Trønderbilene A/S AMOT_HIST-04-19
Ingen tilgang 20200318 18.03.2020 Utgående brev Svar- Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen SKATTEETATEN AMOT_HIST-04-19
Ingen tilgang 20200318 18.03.2020 Utgående brev Fullmakt formue og gjeldsforhold - ***** ***** ***** ***** AMOT_HIST-04-19
Ingen tilgang 20200318 18.03.2020 Utgående brev Utgår Roger Tykriset Svendsberget AMOT_HIST-04-19
Ingen tilgang 20200318 18.03.2020 Utgående brev Beregning av lønnsansiennitet Berit Furuheim Nergård AMOT_HIST-04-19
Ingen tilgang 20200318 18.03.2020 Utgående brev Innkalling til samtale 16.12.19 om arbeidsutførelse - ***** ***** ***** AMOT_HIST-04-19
Ingen tilgang 20200318 18.03.2020 Utgående brev Beregning av lønnsansiennitet Hanne Wictoria Granseth AMOT_HIST-04-19
Ingen tilgang 20200318 18.03.2020 Utgående brev Justert krav om refusjon frikjøp SÅTE kommunal IT-kontakt 2018 ***** AMOT_HIST-04-19
Ingen tilgang 20200318 18.03.2020 Utgående brev Beregning av lønnsansiennitet ***** AMOT_HIST-04-19
Ingen tilgang 20200318 18.03.2020 Utgående brev Beregning av lønnsansiennitet Martine Stensberg-Adak AMOT_HIST-04-19