eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/89 20191011 11.10.2019 Inngående brev Hedmark Revisjon IKS - Innkalling til styremøte 17.10.2019 HEDMARK REVISJON IKS
2019/1277 20191011 11.10.2019 Inngående brev Ettersendelse av dokument i forbindelse med tiltak på gnr 24 bnr 23 RENA HUS OG HYTTEBYGG AS
2019/75 20191011 11.10.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 58 bnr 371 ADVOKATFIRMAET JOHNSRUD & CO AS
2019/1136 20191011 11.10.2019 Utgående brev Oversendelse av tinglyste dokumenter på gnr 9 bnr 334 i Åmot kommune Pål-Eivind N Husfloen m.fl.
2019/1136 20191011 11.10.2019 Utgående brev Underretning til 8 / 11 Åge Vidar Eriksen Åge Vidar Eriksen
2019/1136 20191011 11.10.2019 Utgående brev Underretning til 8 / 56 Åge Vidar Eriksen Åge Vidar Eriksen
2019/1285 20191011 11.10.2019 Utgående brev Beregning av lønnsansiennitet Deeqa Abukar Ahmed
2019/1287 20191011 11.10.2019 Utgående brev Innkalling til samtale vedrørende arbeidssted *****
2019/1288 20191011 11.10.2019 Utgående brev Innkalling til samtale vedrørende arbeidssted *****
2019/1031 20191011 11.10.2019 Inngående brev Bekreftelse på etterkommet vedtak MATTILSYNET
2019/1281 20191011 11.10.2019 Utgående brev Svar tillatelse til oppbevaring av krutt Innlandet politidistrikt
2015/17 20191011 11.10.2019 Inngående brev Vedlegg til refusjonskrav skogfond - Kjøs Olav Kjøs
Ingen tilgang 20191011 11.10.2019 Inngående brev Skjema skogfond og tilskudd Erik Neslein Mønness
2019/1290 20191011 11.10.2019 Inngående brev Spørsmål om utbetaling av skogfond Grete Johansen
2016/1265 20191011 11.10.2019 Inngående brev Refusjonskrav skogfond Anne Caroline Ilsaas
2018/1290 20191011 11.10.2019 Inngående brev Investeringstilskudd - Jonas Ruud-Lund - gnr 59 bnr 1 Jonas Ruud-Lund
2019/541 20191011 11.10.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - nydyrking - Ruud-Lund - gnr 59 bnr 1 Jonas Ruud-Lund
2019/1248 20191011 11.10.2019 Utgående brev Vedrørende søknad om tillatelse til tiltak - gnr 9 bnr 46 HOLMSETH OG SAGEN AS
2019/75 20191010 10.10.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 36 bnr 508 DNB Eiendom AS
2018/906 20191010 10.10.2019 Inngående brev Forbud mot fyring med fossil olje - påminnelse FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/490 20191010 10.10.2019 Inngående brev Kopi av brev - Revisors beretning vedrørende merverdiavgiftskompensasjon 4. termin 2019 HEDMARK REVISJON IKS
2015/836 20191010 10.10.2019 Inngående brev Invitasjon til deltagelse i forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenester HELSEDIREKTORATET
2019/1007 20191010 10.10.2019 Inngående brev Oversendelse av NAF rapport - HB81771 - Vurdering av unormal slitasje AUTO PLAN AS
2019/1280 20191010 10.10.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til miljøtiltak i skog - gnr 3 bnr 1 - Walmsnæss Per Walmsnæss
Ingen tilgang 20191010 10.10.2019 Utgående brev Vedrørende refusjonskrav skogfond og ekstra innbetaling av skogfond - svar på div spørsmål Axel Christopher Mykleby m.fl.
2019/216 20191010 10.10.2019 Inngående brev Virkesdatabase - VSOP - oktober 2019 - Liste klar for kontroll og godkjenning Fylkesmannen i Innlandet
Ingen tilgang 20191010 10.10.2019 Inngående brev Kopi av - Vedtak skogfond og tilskudd gnr 26 bnr 1 i Åmot Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191010 10.10.2019 Inngående brev Refusjon skogfond - gnr 35 bnr 64 - Martin Snerten Arnt Martin Snerten
2019/1281 20191010 10.10.2019 Inngående brev Tillatelse til oppbevaring av krutt - ***** ***** Innlandet politidistrikt
2019/1219 20191010 10.10.2019 Utgående brev Klage på varsling av arbeid i høydebasseng - Tallmoen Geir Erik Olsen
Ingen tilgang 20191010 10.10.2019 Inngående brev Omklassifisering rv 3 - Gita bru Skjærodden STATENS VEGVESEN
2019/1139 20191010 10.10.2019 Inngående brev Forslag til Åmotprisen 2019 *****
2019/845 20191010 10.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage *****
2019/316 20191010 10.10.2019 Inngående brev Endringer gnr 38 bnr 88 Kjell Gundersen
2019/316 20191010 10.10.2019 Inngående brev Endringer gnr 37 bnr 55 Bjørg Anny Flatin
2019/316 20191010 10.10.2019 Inngående brev Endringer gnr 35 bnr 127 Kari Nordhagen
2019/1145 20191010 10.10.2019 Inngående brev Endring av medlemstid - KLP KLP
2019/316 20191010 10.10.2019 Inngående brev Endringer gnr 67 bnr 11 Frank Ellof Åbyholm
2019/1128 20191010 10.10.2019 Inngående brev Endringer gnr 29 bnr 63 Tore Handeland
2017/854 20191010 10.10.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte - ***** ***** NAV Åmot
2019/1282 20191010 10.10.2019 Inngående brev Søknad om reseksjonering fra næring til bolig - gnr 26 bnr 177 EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS
2019/1209 20191010 10.10.2019 Utgående brev Vedrørende søknad om omregulering av to tomter - Bruvang hytteområde - Osdalen Arnt Martin Snerten
2016/1385 20191009 09.10.2019 Inngående brev Oversendelse av gjennomføringsplan vedrørende søknad om utslippstillatelse på gnr 43 bnr 11 - Evensen John Johnsen
2017/1451 20191009 09.10.2019 Inngående brev Kostra - rapportering 3. kvartal 2019 - info om rapportering STATISTISK SENTRALBYRÅ
2019/316 20191009 09.10.2019 Inngående brev Korrigering av eiendomsopplysninger ved utvidelse av eiendomsskatt - gnr 58 bnr 117 Ingrid Dale Bjørdal
2019/1239 20191009 09.10.2019 Inngående brev Søknad om serveringsbevilling LILLE RENA AS
2019/316 20191009 09.10.2019 Inngående brev Endring gnr 37 bnr 2 Thor Monsbakken
2019/316 20191009 09.10.2019 Inngående brev Endring gnr 36 bnr 149 Øyvind Gullhav
Ingen tilgang 20191009 09.10.2019 Inngående brev Utlysning- tilskudd til implementering av rammeplanen 2019 FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/75 20191009 09.10.2019 Inngående brev Egnerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 58 bnr 394 ADVOKATFIRMAET JOHNSRUD & CO AS
2019/75 20191009 09.10.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 58 bnr 365 ADVOKATFIRMAET JOHNSRUD & CO AS
2019/75 20191009 09.10.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 24 bnr 210 MEGLEROPPGJØRET INNLANDET AS
2019/452 20191009 09.10.2019 Inngående brev Vegmelding - Fv 546 Skavhaugen - Blikberget STATENS VEGVESEN
2019/1268 20191009 09.10.2019 Inngående brev Drift og funksjonskontroll av oljeutskilleranlegg - Storsveen Bergeløkken AS ARNKVÆRN MILJØ OG RENOVASJON AS
2019/98 20191009 09.10.2019 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - Arne Michelsen - gnr 40 bnr 2 Arne Jens Michelsen
2019/785 20191009 09.10.2019 Inngående brev Oppnevning av medlemmer til villreinnemndene 2019 - 2023 MILJØDIREKTORATET
2018/31 20191009 09.10.2019 Utgående brev Varsel om utelukkelse i SFO ***** ***** ***** *****
2018/31 20191009 09.10.2019 Utgående brev Varsel om utelukkelse i SFO ***** ***** ***** *****
2019/892 20191009 09.10.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak - fradeling av skogteig - gnr 24 bnr 21 Monica Persson m.fl.
Ingen tilgang 20191009 09.10.2019 Inngående brev Oppsigelse av leiligheten - Bjørn Olav Bergum Bjørn Olav Bergum
2019/1128 20191008 08.10.2019 Inngående brev Endringer gnr 58 bnr 117 Ingrid Dale Bjørdal
2019/1128 20191008 08.10.2019 Inngående brev Endringer gnr 58 bnr 313 Bjørn Wold
2019/1273 20191008 08.10.2019 Inngående brev Melding om bygning og tilbygg som er unntatt søknadsplikt - garasje / uthus - gnr 36 bnr 566 - Næss ALBAR SKANDINAVIA AS
2019/316 20191008 08.10.2019 Inngående brev Endringer på eiendomsskatt gnr 63 bnr 28 Kristian Nissen Mortensen
2019/549 20191008 08.10.2019 Inngående brev Miljøstasjon Rena Leir - melding om endring av ansvarsrett - gnr 33 bnr 33 NORCONSULT AS
2019/98 20191008 08.10.2019 Inngående brev Kopi av brev - analyserapport jordprøver 11.09.2019 - gnr 40 bnr 1 EUROFINS AGRO TESTING NORWAY AS
Ingen tilgang 20191008 08.10.2019 Inngående brev Refusjonskrav skogfond - Velten Inger Lise Velten
2019/1270 20191008 08.10.2019 Inngående brev Kopi av - Vedtak skogfond og tilskudd gnr 29 bnr 23 i Åmot Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191008 08.10.2019 Inngående brev Vedlegg til refusjonskrav skogfond - Sorknes Gård Thomas Meinich
2019/1274 20191008 08.10.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Atle Røed
2015/17 20191008 08.10.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd gnr 54 bnr 22 i Åmot Olav Kjøs
Ingen tilgang 20191008 08.10.2019 Inngående brev Kopi av - Vedtak skogfond og tilskudd gnr 36 bnr 129 i Åmot Landbruksdirektoratet
2019/1277 20191008 08.10.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn - riving av deler av bygget og utvendig endring av bygg - tilbygg -gnr 24 bnr 23 RENA HUS OG HYTTEBYGG AS
2019/1276 20191008 08.10.2019 Inngående brev E-post - Flytting av stall på eiendom på gnr 35 bnr 215 Jan Kåre Hanstad
2019/1276 20191008 08.10.2019 Utgående brev E-post - Flytting av stall på eiendom på gnr 35 bnr 215 Jan Kåre Hanstad
2019/549 20191008 08.10.2019 Utgående brev Vedrørende melding om endring av ansvarsrett - gnr 33 bnr 33 NORCONSULT AS
2016/1385 20191008 08.10.2019 Utgående brev Vedrørende søknad om tillatelse til tiltak - gnr 43 bnr 11 - Evensen Raymond Evensen
2019/75 20191008 08.10.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 58 bnr 394 ADVOKATFIRMAET JOHNSRUD & CO AS
2019/75 20191008 08.10.2019 Utgående brev Konsesjonserklæring er ført i matrikkelen- gnr 36 bnr 486 Elin Framvik
2019/75 20191008 08.10.2019 Utgående brev Konsesjonserklæring er ført i matrikkelen - gnr 82 bnr 32 Erik Dahl
2019/1128 20191008 08.10.2019 Inngående brev Endringer gnr 38 bnr 79 Lene Skaug
2019/316 20191008 08.10.2019 Inngående brev Korrigering av eiendomsopplysninger i forbindelse med utvidelse av eiendomsskatteområdet - gnr 58 bnr 134 Rune Hobusch Leirpoll
Ingen tilgang 20191008 08.10.2019 Utgående brev Tilsvar og bekreftelse på driftstilskudd for 2020 - samarbidsavtale SMISO ELVERUM - SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP
2019/1031 20191008 08.10.2019 Utgående brev Utbedring etter vedtak om renhold og håndvask fattet av Mattilsynet MATTILSYNET
2019/831 20191008 08.10.2019 Inngående brev Takker ja til stilling som sykepleier ved Deset-tunet Michelle Cecilie Nguyen
2019/1248 20191008 08.10.2019 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett - gnr 9 bnr 46 ENERGIMA ELVERUM AS
2019/1165 20191008 08.10.2019 Inngående brev Vedtak om tvangsmulkt - undersøkelse om ledige stillinger 3. kvartal 2019 STATISTISK SENTRALBYRÅ
2019/1224 20191008 08.10.2019 Utgående brev Attest - Delutbetaling - gnr 5 bnr 3 - Grindstad LANDBRUKSDIREKTORATET
2018/122 20191007 07.10.2019 Inngående brev Analyseresultater - 03.10.2019 - 07.10.2019 - Rena Vannverk SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS
2018/122 20191007 07.10.2019 Inngående brev Analyseresultater - 02.10.2019 - 07.10.2019 - Rena Vannverk SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS
2019/1265 20191007 07.10.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling Anniken L Baksjøberget
2019/1264 20191007 07.10.2019 Inngående brev Ettersendelse av dokument i forbindelse med søknad om oppgradering av avløpsrenseanlegg - Furutangen hytteområde AREALTEK AS
2019/1264 20191007 07.10.2019 Inngående brev Søknad om godkjennelse til oppgradering av avløpsrenseanlegg - Furutangen hytteområde AREALTEK AS
2019/383 20191007 07.10.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr 17 bnr 78 Svein Cato Torskenes
2019/845 20191007 07.10.2019 Inngående brev Etterlyser svar på søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage *****
2019/1263 20191007 07.10.2019 Inngående brev Søknad om utdanningspermisjon i tidsrommet 06.01.2020 - 06.07.2020 Hanna Marlen Hansen
2019/80 20191007 07.10.2019 Utgående brev Svar på åpen søknad som vikar / assistent Maiken Bergeløkken
2019/80 20191007 07.10.2019 Utgående brev Svar på søknad - Vikar barnehager Rena Amalie Opheim Vinge
2019/80 20191007 07.10.2019 Inngående brev Åpen søknad som vikar / assistent Maiken Bergeløkken
2019/1271 20191007 07.10.2019 Inngående brev Budsjett for bruk av rentemidler fra skogfond i 2020 FYLKESMANNEN I INNLANDET
2016/1430 20191007 07.10.2019 Inngående brev Miljøfaglig uttalelse om bygging av landbruksvei - forlengelse av Blambekkvegen - Åmot kommune FYLKESMANNEN I INNLANDET
2016/1430 20191007 07.10.2019 Inngående brev Uttalelse til søknad om bygging av landbruksvei - forlengelse av Blambekkveien - Åmot kommune HEDMARK FYLKESKOMMUNE
Ingen tilgang 20191007 07.10.2019 Inngående brev Kopi av - Vedtak skogfond og tilskudd gnr 35 bnr 9 i Åmot Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191007 07.10.2019 Inngående brev Kopi av - Vedtak skogfond og tilskudd gnr 15 bnr 1 i Åmot Landbruksdirektoratet
2019/1211 20191007 07.10.2019 Inngående brev Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse ( KULA ) i Hedmark - Invitasjon til informasjons og innspillsmøter 5. - 6. november 2019 RIKSANTIKVAREN
Ingen tilgang 20191007 07.10.2019 Inngående brev Kopi av - Vedtak skogfond og tilskudd gnr 13 bnr 5 i Åmot Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191007 07.10.2019 Inngående brev Utbetaling fra skogfondskonto Nils Ingar Mæhlen
Ingen tilgang 20191007 07.10.2019 Inngående brev Kopi av - Vedtak skogfond og tilskudd gnr 42 bnr 28 i Åmot Landbruksdirektoratet
2019/1270 20191007 07.10.2019 Inngående brev Refusjonskrav skogfond - Rustad Liv Margrete Rustad
2019/1239 20191007 07.10.2019 Utgående brev Uttalelse vedrørende serveringsbevilling Åmot lensmannskontor m.fl.
2019/1128 20191007 07.10.2019 Inngående brev Endringer gnr 37 bnr 61 Sonni Ingunn Sangnes m.fl.
2019/1128 20191007 07.10.2019 Inngående brev Endringer gnr 38 bnr 80 Lilly Rønningen
2019/1128 20191007 07.10.2019 Inngående brev Endringer gnr 36 bnr 181 Aud Lise Jørgensen
2019/1128 20191007 07.10.2019 Inngående brev Endringer gnr 36 bnr 150 Aud Lise Jørgensen
2019/1260 20191007 07.10.2019 Utgående brev Innkalling til samtale vedrørende arbeidssted ved helse og velferd *****
2019/1259 20191007 07.10.2019 Utgående brev Innkalling til samtale vedrørende arbeidssted i sektor helse og velferd *****
2016/1385 20191007 07.10.2019 Inngående brev Kopi av brev - mottatt nabovarsel angående avløpsanlegg - gnr 43 bnr 11 - Evensen STATENS VEGVESEN
2019/1264 20191007 07.10.2019 Utgående brev Vedrørende søknad om oppgradering av eksisterende fellesavløpsrenseanlegg for Furutangen hytteområde - Furutangen AS AREALTEK AS
2019/1262 20191007 07.10.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling på Karroa Liv Marit Haugen
2018/1245 20191007 07.10.2019 Inngående brev Særskilt tilskudd til enslige mindreårige flyktninger 17 - 20 år - 3. terminutbetaling 2019 *****
2019/737 20191007 07.10.2019 Inngående brev Foreløpig svar på søknad om tilskudd til flom og skredforebygging og miljøtiltak langs vassdrag - Glomma ved Åsta - Glomstadfoss NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2019/1267 20191007 07.10.2019 Inngående brev Deling - gnr 35 bnr 43 og 95 Mette Orderud
2019/341 20191007 07.10.2019 Inngående brev Budsjett og faktura IKA Opplandene 2020 OPPLAND FYLKESKOMMUNE
2019/1269 20191007 07.10.2019 Inngående brev Fordeling av ordinære skjønnsmidler for 2020 FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/822 20191004 04.10.2019 Inngående brev Reguleringsplan Birkenåsen - oppstartsvarsel AS ARKITEKTBUA
2019/1128 20191004 04.10.2019 Inngående brev Hendvendelse endringer - gnr 67 bnr 32 / 30 og 17 Truls Gihlemoen
2019/1258 20191004 04.10.2019 Inngående brev Komplettering av endringsmelding oppgradering av avløpsrenseanlegg Furutangen AREALTEK AS
2019/1254 20191004 04.10.2019 Inngående brev Oversendelse av riktig situasjonsplan Telemark Takrestaurering
2019/1128 20191004 04.10.2019 Inngående brev Endringer gnr 91 bnr 14 Kjell Arne Linnerud
2019/1230 20191004 04.10.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling / innløsning av festetomt gnr 14 bnr 1 fnr 13 i Åmot kommune Hege Dahle Meland
2019/1230 20191004 04.10.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling / innløsning av festetomt gnr 14 bnr 1 fnr 13 i Åmot kommune Odd Arnold Øvergård
2019/1230 20191004 04.10.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling / innløsning av festetomt gnr 14 bnr 1 fnr 13 i Åmot kommune Tore Øvergård
2019/965 20191004 04.10.2019 Inngående brev Takker ja til stilling som Barnevernleder i Åmot kommune Bjørn Sjøli
2019/965 20191004 04.10.2019 Utgående brev Svar på spørsmål angående stilling som Barnevernleder i Åmot kommune Bjørn Sjøli
2019/965 20191004 04.10.2019 Utgående brev Svar på tilsetting av barnevernleder i Åmot kommune - stilling besatt May-Lill Kristiansen m.fl.
2019/75 20191004 04.10.2019 Utgående brev Konsesjonserklæring er ført i matrikkelen- gnr 14 bnr 29 Marianne Haglund
2019/1230 20191004 04.10.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling / innløsning av festetomt gnr 14 bnr 1 fnr 13 i Åmot kommune Anne-Grethe Wiken
2019/1230 20191004 04.10.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling / innløsning av festetomt gnr 14 bnr 1 fnr 13 i Åmot kommune Svein Aage Wiken
2019/1230 20191004 04.10.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling / innløsning av festetomt gnr 17 bnr 8 fnr 2 i Åmot kommune Tormod Enok Skramstad
2019/1230 20191004 04.10.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling / innløsning av festetomt gnr 17 bnr 8 fnr 2 i Åmot kommune Kellfrid Eldbjørg Norstad
2019/1230 20191004 04.10.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling / innløsning av gnr 14 bnr 1 fnr 18 i Åmot kommune Hege Dahle Meland
2019/1230 20191004 04.10.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling / innløsning av festetomt gnr 17 bnr 8 fnr 2 i Åmot kommune Einar Stensby
2019/1230 20191004 04.10.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling / innløsning av festetomt gnr 17 bnr 8 fnr 2 i Åmot kommune Halvor Dahle Meland
2019/1230 20191004 04.10.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling / innløsning av festetomt gnr 14 bnr 1 fnr 13 i Åmot kommune Halvor Dahle Meland
2019/1230 20191004 04.10.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling / innløsning av gnr 14 bnr 1 fnr 18 i Åmot kommune Elisabeth S Meland
2019/1230 20191004 04.10.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling / innløsning av gnr 14 bnr 1 fnr 18 i Åmot kommune Halvor Dahle Meland
2019/644 20191004 04.10.2019 Inngående brev Hogst Gjems 2016 GLOMMEN SKOG AS
2019/14 20191004 04.10.2019 Utgående brev Vedrørende søknad på stilling som sykepleier Tjenester i hjemmet avdeling Osen Kristin Høiåsen m.fl.
2019/14 20191004 04.10.2019 Utgående brev Vedrørende søknad på stilling som helsefagarbeider / assistent Adel Humed Musa m.fl.
2019/1230 20191004 04.10.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak - fradeling / innløsning av festetomt til eksisterende fritidsbolig - gnr 17 bnr 8 fnr 2 SKRAMSTADSETER GRUNNEIERLAG
2019/1230 20191004 04.10.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak - fradeling / innløsning av festetomt til eksisterende fritidsbolig - gnr 14 bnr 1 fnr 18 SKRAMSTADSETER GRUNNEIERLAG
2019/1230 20191004 04.10.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak - fradeling / innløsning av festetomt til eksisterende fritidsbolig - gnr 14 bnr 1 fnr 13 SKRAMSTADSETER GRUNNEIERLAG
2019/847 20191004 04.10.2019 Inngående brev Raskiftet vindkraftverk - Ferdigtilsyn - 15.10.2019 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
Ingen tilgang 20191004 04.10.2019 Utgående brev Vedrørende søknad om ferdigattest - gnr 58 bnr 209 Ruth Oddny Belsvik
2017/1027 20191004 04.10.2019 Utgående brev Ferdigattest - gnr 15 bnr 42 og 33 NESER ALF HÅVARD
Ingen tilgang 20191004 04.10.2019 Utgående brev Ferdigattest gnr 63 bnr 13 NORDBOLIG HAMAR AS
2016/1683 20191004 04.10.2019 Utgående brev Vedrørende søknad om ferdigattest - gnr 54 bnr 103 NESER ALF HÅVARD
2019/1128 20191003 03.10.2019 Inngående brev Endringer gnr 67 bnr 13 Trond Asbjørn Isaksen
2019/1128 20191003 03.10.2019 Inngående brev Endringer gnr 68 bnr 8 Arne Nilsen
2019/1128 20191003 03.10.2019 Inngående brev Endringer gnr 35 bnr 239 Vidar Egil Hulback
2019/1252 20191003 03.10.2019 Inngående brev Hendvendelse vedrørende tilstandskontroll av oljetank - gnr 8 bnr 45 Roger Solheim
2019/895 20191003 03.10.2019 Inngående brev Søknad om tilltatelse til tiltak - gnr 79 bnr 4 ARILD LUND
2019/1256 20191003 03.10.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 39 bnr 133 TELEMARK TAKRESTAURERING Olav Øyen
2019/1254 20191003 03.10.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 35 bnr 200 TELEMARK TAKRESTAURERING Olav Øyen
2019/27 20191003 03.10.2019 Inngående brev Høring - frist 13.11.2019 - forslag til endring i forskrift om tilskudd til private barnehager UTDANNINGSDIREKTORATET
2017/1106 20191003 03.10.2019 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse for fritidsbolig på gnr 24 bnr 215 - Kjos og Bergh INNLANDET TEGNEKONTOR AS
2019/980 20191003 03.10.2019 Utgående brev Vedrørende søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av tilbygg til hytte og etablering av avløpsanlegg på gnr 18 bnr 76 - Gaustad og Ekornhol Rune Gaustad m.fl.
2019/75 20191003 03.10.2019 Utgående brev Konsesjonserklæring er ført i matrikkelen - gnr 12 bnr 21 AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS
2019/190 20191003 03.10.2019 Utgående brev Underretning til gnr 32 bnr 1 - Helge Nikolai Kilde Helge Nikolai Kilde
2019/190 20191003 03.10.2019 Utgående brev Underretning til gnr 33 bnr 38 - Forsvarsbygg FORSVARSBYGG
2019/190 20191003 03.10.2019 Utgående brev Underretning til gnr 33 bnr 38 - Solør Bioenergi infrastruktur AS SOLØR BIOENERGI INFRASTRUKTUR AS
Ingen tilgang 20191003 03.10.2019 Utgående brev Invitasjon til foreldremøte i Trollhaugen barnehage 14. oktober 2019 kl. 18.30 til 20.30 Foreldre/foresatte
2019/190 20191003 03.10.2019 Utgående brev Oversendelse av tinglyste dokumenter på gnr 33 bnr 46 i Åmot kommune FORSVARSBYGG
2019/190 20191003 03.10.2019 Utgående brev Underretning til gnr 33 bnr 38 - Solør Bioenergi Rena AS SOLØR BIOENERGI RENA AS
Ingen tilgang 20191003 03.10.2019 Utgående brev Rapportering / omfordeling av SMIL-midler 2019 Fylkesmannen i Innlandet
Ingen tilgang 20191003 03.10.2019 Inngående brev Rapportering/omfordeling av SMIL-midler 2019 Fylkesmannen i Innlandet
2019/1249 20191003 03.10.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel - Villaveien Andre Meiner-Madsen
2019/1244 20191003 03.10.2019 Utgående brev Anmodning om uttalelse - fasadeendring på verneverdig bygg Hedmark fylkeskommune
2019/965 20191003 03.10.2019 Utgående brev Svar på spørsmål vedrørende tilbud om stilling Merete Jule
2019/965 20191003 03.10.2019 Inngående brev Takker nei til stilling som Barnevernleder i Åmot kommune Merete Jule
2019/965 20191003 03.10.2019 Utgående brev Svar - Takker nei til stilling som Barnevernleder i Åmot kommune Merete Jule
2019/965 20191003 03.10.2019 Inngående brev Spørsmål vedrørende tilbud om stilling Merete Jule
2016/288 20191003 03.10.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om sletting av pant *****
2019/1179 20191003 03.10.2019 Inngående brev Utredning av sikring mot flom RENA HUS OG HYTTEBYGG AS
2019/1250 20191002 02.10.2019 Inngående brev Kopi av brev - motorferdsel i utmark - Amund Kokkvoll AS RENDALEN KOMMUNE
2019/89 20191002 02.10.2019 Inngående brev Hedmark Revisjon IKS - Oversendelse av sak til kommunestyret - ny selskapsavtale fra 01.01.2020 HEDMARK REVISJON IKS
2019/1248 20191002 02.10.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 9 bnr 46 HOLMSETH OG SAGEN AS
2019/1220 20191002 02.10.2019 Utgående brev Vedrørende søknad om tillatelse til tiltak - gnr 63 bnr 20 FH GRUPPEN AS
2019/762 20191002 02.10.2019 Utgående brev Ferdigattest - gnr 36 bnr 563 FH GRUPPEN AS
2019/40 20191002 02.10.2019 Utgående brev Ferdigattest - gnr 36 bnr 855 FH GRUPPEN AS
2017/1070 20191002 02.10.2019 Utgående brev Endring i arbeidsavtale fom 40 % til 34 % Tove Rønningen
2019/327 20191002 02.10.2019 Inngående brev Melding fra søker - etterspør svar på søknaden - ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20191002 02.10.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling Helge Engernes
2019/50 20191002 02.10.2019 Inngående brev Melding fra søker - ***** ***** ***** ***** *****
2017/1108 20191002 02.10.2019 Inngående brev Utbetalt er registrert på vedtak - ***** ***** *****
2019/1251 20191002 02.10.2019 Inngående brev Høring og offentlig ettersyn - kommunedelplan for klima og energi 2019 - 2030 - Stor-Elvdal kommune STOR-ELVDAL KOMMUNE
2019/1249 20191002 02.10.2019 Inngående brev Kopi av brev - motorferdsel i utmark - Villaveien - Oterbrekkoia - Andre Meiner-Madsen RENDALEN KOMMUNE
Ingen tilgang 20191002 02.10.2019 Inngående brev Avklaring av konsekvenser knyttet til Åmot kommunes opphør av ansvar for vedlikehold og brøyting av kommunal vei på RØD-vestside Knut Simen Skaret
2019/914 20191002 02.10.2019 Utgående brev Melding til tinglysing på gnr 9 bnr 333 i Åmot kommune STATENS KARTVERK
Ingen tilgang 20191002 02.10.2019 Inngående brev Refusjonskrav skogfond - Mørstad Ingrid Mørstad
Ingen tilgang 20191002 02.10.2019 Inngående brev Tilskudd til trafikksikkerhetstiltak 2020 STATENS VEGVESEN
2019/1213 20191002 02.10.2019 Inngående brev Signert versjon - søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven - gnr 28 bnr 37 Cathrine Linn Fjeldstad
2019/1007 20191002 02.10.2019 Inngående brev Oversendelse av NAF rapport - HB78090 - vurdering av unormal slitasje AUTO PLAN AS
2019/831 20191002 02.10.2019 Utgående brev Tilsetting fast 75% sykepleier ved Deset-tunet sykehjem Michelle Cecilie Nguyen
2019/1128 20191002 02.10.2019 Inngående brev Endringer gnr 35 bnr 235 Ole Kristian Dæmroen
2019/1128 20191002 02.10.2019 Inngående brev Endringer gnr 35 bnr 138 Jan Ivar Johansen
2019/1128 20191002 02.10.2019 Inngående brev Endringer gnr 38 bnr 63 Magnhild Helene Lersveen
2019/200 20191002 02.10.2019 Utgående brev Bestilling av kunngjøring - uke 40 Østlendingen
2019/1128 20191002 02.10.2019 Inngående brev Endringer gnr 68 bnr 3 Lise Kristine Ness
2019/1128 20191002 02.10.2019 Inngående brev Endringer gnr 67 bnr 22 Birgit Wenger Bryde
2019/1128 20191002 02.10.2019 Inngående brev Endringer gnr 58 bnr 299 Elisabeth K U Klaveness
2019/1239 20191002 02.10.2019 Inngående brev Søknad om serveringsbevilling LILLE RENA AS
2019/144 20191002 02.10.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Skogskola AS - Osensjøen AS WIGGO RØNNINGEN MASKIN AS
2019/75 20191002 02.10.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 36 bnr 486 Elin Framvik
2018/1291 20191002 02.10.2019 Inngående brev Svar på støtte til etablering av utvidet bransjesatsning SØR-ØSTERDAL NÆRINGSHAGE AS
2018/1291 20191002 02.10.2019 Utgående brev Støtte til etablering av utvidet bransjesatsning SØR-ØSTERDAL NÆRINGSHAGE AS
2019/1143 20191002 02.10.2019 Utgående brev Vedrørende søknad om utslippstillatelse for gråvann fra fritidsbolig på gnr 30 bnr 58 - Sandvik Tore Sandvik
2019/1232 20191001 01.10.2019 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler til anlegg - Østre æra fallskjermsenter LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET
2019/1244 20191001 01.10.2019 Inngående brev Søknad om tilltatelse til tiltak - gnr 9 bnr 46 HOLMSETH OG SAGEN AS
2016/1681 20191001 01.10.2019 Inngående brev Oversendelse av samsvarserklæring-Nordre Sagbakken 4 - Deset Rørservice AS Lars B. Johansen
2019/1128 20191001 01.10.2019 Inngående brev Endringer gnr 36 bnr 309 André Stordal
2019/1241 20191001 01.10.2019 Inngående brev Melding om bruk av motorkjøretøy - linjearbeid / fiberkabel-arbeid - Relacom LINJEPROFF AS
2019/1240 20191001 01.10.2019 Inngående brev Tilsyn - Varsel om inspeksjon 15. oktober 2019 - Rena rensepark FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/11 20191001 01.10.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra SYNLAB AS - Velta Vannverk - 26.09.19 - 30.09.19 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS
2019/11 20191001 01.10.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra SYNLAB AS - Rena Vannverk - 26.09.19 - 30.09.19 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS
2019/80 20191001 01.10.2019 Inngående brev Søknad - Vikar barnehager Rena Amalie Opheim Vinge
2019/831 20191001 01.10.2019 Utgående brev Tilsetting fast 100% sykepleier ved Deset-tunet sykehjem Helena Johnsen
2019/1245 20191001 01.10.2019 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven - gnr 73 bnr 10 Jan Granberg
Ingen tilgang 20191001 01.10.2019 Utgående brev Behov for utbedring av kommunal veg - Rødsbrua - Rødsbrua Knut Simen Skaret
Ingen tilgang 20191001 01.10.2019 Utgående brev Etterspør svar - Gatelys ute av drift ved fotgjengerovergang - krysset mellom Fv 606 og Kildeveien Karl Jonas Vandbakk
2019/1128 20191001 01.10.2019 Inngående brev Endringer gnr 36 bnr 522 Gry Chantel Håberget
2019/749 20191001 01.10.2019 Utgående brev Svar på tilsetting av sektorleder for oppvekst - stilling besatt Aksel Berget m.fl.
2019/27 20191001 01.10.2019 Inngående brev Høring - frist 25.11.2019 - forskrift om prosjektstøtte til nasjonale minoriteter KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2019/1129 20191001 01.10.2019 Utgående brev Ber om uttalelse vedrørende oppføring av ny bolig på gnr 52 bnr 2 - Holtet HEDMARK FYLKESKOMMUNE
2019/1129 20191001 01.10.2019 Utgående brev Vedrørende søknad om rammetillatelse for oppføring av bolig på gnr 52 bnr 2 - Holtet RENA HUS OG HYTTEBYGG AS
2019/1243 20191001 01.10.2019 Inngående brev Undersøkelsen Egenmeldt sykefravær 3. kvartal 2019 - frist 22.10.2019 STATISTISK SENTRALBYRÅ
2018/1250 20191001 01.10.2019 Utgående brev Oppfølgingsplan ved sykmelding av 13.09.2018 ***** ***** ***** ***** *****
2019/1144 20191001 01.10.2019 Utgående brev Vedrørende søknad om bruksendring fra garasje til anneks på gnr 30 bnr 58 - Sandvik Tore Sandvik
2019/1144 20191001 01.10.2019 Utgående brev Korrespondanse vedrørende eiendom 30 / 58 Tore Sandvik
2019/1243 20191001 01.10.2019 Inngående brev Vedtak om opplysningsplikt for undersøkelsen Egenmeldt sykefravær - kvartalsvis rapportering STATISTISK SENTRALBYRÅ
2019/1242 20191001 01.10.2019 Inngående brev Informasjon om den nye kommuneloven KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2018/522 20191001 01.10.2019 Inngående brev Oppdragsbekreftelse - bistand ad rettslige spørsmål knyttet til ***** ***** *****
2018/522 20191001 01.10.2019 Inngående brev Oppdragsbekreftelse med hensyn til oppfølgning av spørsmål knyttet til ***** ***** *****
2018/1250 20191001 01.10.2019 Inngående brev Referat fra dialogmøte 07.03.2019 - ***** ***** ***** *****
2018/1250 20191001 01.10.2019 Inngående brev Kommentarer til referat fra dialogmøte 07.03.2019 - ***** ***** ***** *****
2019/75 20191001 01.10.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 14 bnr 29 Marianne Haglund
2019/75 20191001 01.10.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 82 bnr 32 Erik Dahl
2019/785 20191001 01.10.2019 Inngående brev Valg av Eldreråd 2019 - 2023 Ragnhild Vesterheim
2019/1179 20191001 01.10.2019 Utgående brev Anmodning om uttalelse iht. PBL § 19 angående søknad om dispensasjon for bygging av frittliggende sidebygning i 50m sonen langs Hemsjøen - Bergslia - gnr 49 bnr 66 - Åmot kommune FYLKESMANNEN I INNLANDET m.fl.
2019/89 20191001 01.10.2019 Inngående brev Hedmark Revisjon IKS - infobrev til eierkommuner - sammenslåingsprosessen med mer - endelig HEDMARK REVISJON IKS
Versjon:5.2.00