eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/89 20190819 19.08.2019 Inngående brev Endring av møtested - eiermøte for Hedmark Revisjon IKS og Innlandet Revisjon IKS - 22.08.19 INNLANDET FYLKESKOMMUNE
2019/843 20190819 19.08.2019 Inngående brev Søknad om bruk av kjøkken - Ryslingmoen Mina Indiane Ellingsen
2019/549 20190819 19.08.2019 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett - gnr 33 bnr 33 NORCONSULT AS
2019/937 20190819 19.08.2019 Inngående brev Vedrørende søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av vei - gnr 18 bnr 126 - Tallmoen LØVLIEN MASKIN DA
2019/27 20190819 19.08.2019 Inngående brev Høring - frist 15.11.2019 - forslag til lov om integrering og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
2019/1050 20190819 19.08.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tak over eksisterende terrasse - gnr 26 bnr 137 - Hildrum Roger Einar Hildrum
2019/837 20190819 19.08.2019 Inngående brev Kopi av brev - Søknad om bruk av snøscooter og helikopter i forbindelse med Birken skifestival 2020 - 2022 RINGSAKER KOMMUNE
Ingen tilgang 20190819 19.08.2019 Utgående brev Vedtaksbrev for behandlet krav om utbetaling fra skogfond - gnr 36 bnr 6 Anne Dieset
Ingen tilgang 20190819 19.08.2019 Utgående brev Vedtaksbrev for behandlet krav om utbetaling fra skogfond - gnr 36 bnr 6 Anne Dieset
Ingen tilgang 20190819 19.08.2019 Utgående brev Vedtaksbrev for behandlet krav om utbetaling fra skogfond - gnr 36 bnr 6 Anne Dieset
Ingen tilgang 20190819 19.08.2019 Utgående brev Vedtaksbrev for behandlet krav om utbetaling fra skogfond - gnr 36 bnr 6 Anne Dieset
Ingen tilgang 20190819 19.08.2019 Utgående brev Vedtaksbrev for behandlet krav om utbetaling fra skogfond - gnr 36 bnr 6 Anne Dieset
Ingen tilgang 20190819 19.08.2019 Utgående brev Vedtaksbrev for behandlet krav om utbetaling fra skogfond - gnr 36 bnr 6 Anne Dieset
Ingen tilgang 20190819 19.08.2019 Utgående brev Vedtaksbrev for behandlet krav om utbetaling av skogfond - gnr 36 bnr 6 Anne Dieset
2019/1026 20190819 19.08.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - gnr 41 bnr 142 i Åmot kommune Ulvmoen Anne
2019/1026 20190819 19.08.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - gnr 41 bnr 142 i Åmot kommune Håkonsen Inger
2019/1026 20190819 19.08.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - gnr 41 bnr 142 i Åmot kommune Håkonsen Kåre
2019/1026 20190819 19.08.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - gnr 41 bnr 142 i Åmot kommune Ulvmoen Åse
2019/1026 20190819 19.08.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - gnr 41 bnr 142 i Åmot kommune Håkonsen Inger
2019/914 20190819 19.08.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - gnr 9 bnr 153 i Åmot kommune RENA PARK AS
2019/914 20190819 19.08.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - gnr 9 bnr 153 i Åmot kommune ÅMOT KOMMUNE
2019/893 20190819 19.08.2019 Inngående brev Kopi av brev - erklæring - ***** ***** Kommunelegekontoret på Rena
2017/1415 20190819 19.08.2019 Inngående brev Nytt kommunenummer fra 01.01.2020 ved fylkessammenslåing KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2019/75 20190819 19.08.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 58 bnr 344 ADVOKATFIRMAET JOHNSRUD & CO AS
2019/75 20190819 19.08.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 58 bnr 354 ADVOKATFIRMAET JOHNSRUD & CO AS
2019/75 20190819 19.08.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 58 bnr 397 ADVOKATFIRMAET JOHNSRUD & CO AS
Ingen tilgang 20190819 19.08.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gnr 5 bnr 4 Martin Johnsen
Ingen tilgang 20190819 19.08.2019 Utgående brev Vedtaksbrev for behandlet krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur- gnr 18 bnr 19 Mikael Stenseth
2019/996 20190819 19.08.2019 Utgående brev Vedrørende innsendt søknad om fradeling Bjørn Rune Sanderlien
2019/1023 20190819 19.08.2019 Inngående brev Revidert søknad om grensejustering - gnr 51 bnr 1 og gnr 50 bnr 36 Irene Thoreid m.fl.
2019/779 20190819 19.08.2019 Inngående brev Varsel oppmålingsforretning - gnr 9 bnr 153 i Åmot kommune Åmot kommune
2019/1051 20190819 19.08.2019 Inngående brev Innhenting av opplysninger - tvangssalg av eiendom ***** ***** ***** ***** EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS
2019/1054 20190819 19.08.2019 Inngående brev Krav om utvidet stilling jmf AML §14-4a Fagforbundet Åmot, avd. 256
2019/80 20190816 16.08.2019 Inngående brev Generell jobbsøknad Vilde Sveen
2017/1405 20190816 16.08.2019 Inngående brev E-post utveksling - Vegplan Fiskeløstjennvegen - ferdigstilt Eirik Anders Nygaard
2019/498 20190816 16.08.2019 Inngående brev Foreløpig svar på søknad om tilskudd til kommuner med ulverevir 2019 MILJØDIREKTORATET
2019/869 20190816 16.08.2019 Inngående brev Ønsker å opprettholde søknaden - enhetsleder for tjenester i hjemmet 2019 Siw Cathrin Storhaug Thingstad
Ingen tilgang 20190816 16.08.2019 Inngående brev Etterspør svar - regulering av fartsgrense på Kirkeberget Aanon Aanonsen Clausen
2018/309 20190816 16.08.2019 Inngående brev Andre rapportering for 2019 HELSEDIREKTORATET
2017/892 20190816 16.08.2019 Inngående brev Kopi av brev - tilsagn om tilskudd til reparasjon av flomvoll langs Åsta - klagesak OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET
Ingen tilgang 20190816 16.08.2019 Inngående brev Tilskudd til veterinærvakt - orientering om endring FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20190816 16.08.2019 Utgående brev Befaringsnotat fra felles befaring på Skramstadseter fjellstue - 15.08.2019 Falko Müller-Tyl m.fl.
2019/996 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknad om fradeling - gnr 58 bnr 27 Bjørn Rune Sanderlien
2019/1029 20190816 16.08.2019 Inngående brev Ettersendelse av vedlegg til startlån ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190816 16.08.2019 Inngående brev Avslag på krav om refusjon av sykepenger for arbeidstaker - ***** ***** NAV Åmot
2018/386 20190816 16.08.2019 Utgående brev Innkalling til kurs for stemmestyret Mona Strand m.fl.
2019/590 20190816 16.08.2019 Utgående brev Retur av fangstskjema 2019 - Barkbiller Fylkesmannen i Innlandet
2019/869 20190816 16.08.2019 Utgående brev Svar på mottatt søknad - Enhetsleder for tjenester i hjemmet *****
2015/1049 20190816 16.08.2019 Inngående brev Kopi av brev - Miljødirektoratets tilråding om vern av skog august 2019 MILJØDIREKTORATET
2019/27 20190816 16.08.2019 Inngående brev Høring - frist 12.09.2019 - endring i forskrift om dokumentasjon av byggvarer og byggvareforordningen DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET
2019/316 20190816 16.08.2019 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskattetakst gnr 9 bnr 34 Olav Haugen Moen
2019/56 20190816 16.08.2019 Utgående brev Svar vedrørende generell jobbsøknad Hanne Wictoria Granseth
2016/1031 20190816 16.08.2019 Utgående brev Utsettelse av frist for uttalelse vedrørende søknad om endring av gitt tillatelse for VA-anlegg Malmlaft-feltet i Digeråsen Hytteområde John Olav Løkken
Ingen tilgang 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest gnr 19 bnr 17 - Wernberg Tore Johannes Wernberg
2016/1031 20190816 16.08.2019 Inngående brev Korrespondanse vedrørende avløpsanlegg - Sweco Sweco
2016/1031 20190816 16.08.2019 Utgående brev Tillatelse til endring av gitt tillatelse for oppføring av VVA i Digeråsen hyttefelt - gnr 24 bnr 148 - Malmlaft Eiendom AS OSEN TEGNEKONTOR AS
Ingen tilgang 20190815 15.08.2019 Inngående brev Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i arbeids og velferdsforvaltningen i 2020 Nav
2019/828 20190815 15.08.2019 Inngående brev Etterspør svar og trekker søknaden - Fradeling av skogseiendom Stian Mangerud
2018/1334 20190815 15.08.2019 Inngående brev Klage på avslag om dokumentinnsyn A/S Østlendingen
2019/1042 20190815 15.08.2019 Inngående brev Søknad om ett trinns søknadsbehandling - nybygg fritidseiendom - gnr 24 bnr 134 - Andersen og Bakstad FH GRUPPEN AS
Ingen tilgang 20190815 15.08.2019 Inngående brev Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere - herunder grunntilskudd INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
2017/636 20190815 15.08.2019 Inngående brev Kopi av brev - mottatt nabovarsel angående fasadeendring og bruksendring - gnr 30 bnr 58 - Tore Sandvik STATENS VEGVESEN
2019/868 20190815 15.08.2019 Inngående brev Søknad - støtte til forening / frivillig organisasjon - Renadagene 2019 Regionalforvaltning
2019/868 20190815 15.08.2019 Inngående brev Kopi av brev - kvittering på innsendt søknad om støtte til gjennomføring av Renadagene 2019 Regionalforvaltning
2019/643 20190815 15.08.2019 Inngående brev Uheldige følger av tidlig jaktstart på grågås DYRENES RETT
2019/56 20190815 15.08.2019 Inngående brev Generell jobbsøknad Hanne Wictoria Granseth
Ingen tilgang 20190815 15.08.2019 Inngående brev Midlertidig forlegning - søknad om forlenget dispensasjon - gnr 33 bnr 33 FORSVARSBYGG
2019/1036 20190815 15.08.2019 Inngående brev Søknad om ett trinns søknadsbehandling - nybygg fritidsbolig - gnr 58 bnr 405 - Eriksen FH GRUPPEN AS
2019/1035 20190815 15.08.2019 Inngående brev Søknad om ett trinns søknadsbehandling - nybygg fritidsbolig - gnr 58 bnr 391 - Solhaug FH GRUPPEN AS
2019/1034 20190815 15.08.2019 Inngående brev Søknad om ett trinns søknadsbehandling - nybygg fritidsbolig - gnr 58 bnr 354 - Sundet-Jordet FH GRUPPEN AS
2015/94 20190815 15.08.2019 Inngående brev Refusjonskrav - skogfond - gnr 39 bnr 37 - Bjørg Finbråten Bjørg Paula Finbråten
2019/850 20190815 15.08.2019 Inngående brev Etterspør svar på byggsøknad - gnr 58 bnr 341 - Magnussen og Granlund FH GRUPPEN AS
2019/1033 20190815 15.08.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse uten ansvarsrett - overbygg / tilbygg - gnr 9 bnr 232 - Østerås Embret Østerås
2019/1037 20190815 15.08.2019 Inngående brev Søknad om ett trinns søknadsbehandling - nybygg fritidsbolig - gnr 58 bnr 397 - Berge FH GRUPPEN AS
2019/979 20190815 15.08.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak - tilbygg til bolig på gnr 58 gnr 56 - Osveien 3078 BL HOLMSETH PROSJEKTERING
2019/858 20190815 15.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon fra undervisning - ***** ***** *****
2019/1043 20190815 15.08.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling på Karroa Wenche Helen Nordby
2019/850 20190815 15.08.2019 Utgående brev Vedrørende henvendelse - Etterspør svar på byggsøknad - gnr 58 bnr 341 - Magnussen og Granlund FH GRUPPEN AS
2019/1029 20190815 15.08.2019 Inngående brev Ettersending av vedlegg ***** ***** ***** ***** *****
2019/996 20190815 15.08.2019 Inngående brev Vedrørende skjema for rekvisisjon av oppmålingsforretning mellom gnr 58 bnr 27 og gnr 58 bnr 86 Bjørn Rune Sanderlien
2019/980 20190815 15.08.2019 Inngående brev Dispensasjon fra reguleringsplan for Skramstadsætra hytteområde gnr 18 bnr 76 Rune Gaustad m.fl.
2019/864 20190815 15.08.2019 Inngående brev Oversendelse av byggsøknad - Grinihagen 9 - gnr 11 bnr 18 Embret Kristiansen
2019/973 20190815 15.08.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon i byggesak - gnr 4 bnr 38 - Nygårdshaug Jens Kristian Nygårdshaug
2018/1064 20190815 15.08.2019 Inngående brev Faktura Anno Museum AS Anno museum AS
Ingen tilgang 20190815 15.08.2019 Utgående brev Vedtak om utbetaling av udekket investering - gnr 36 bnr 18 Axel Christopher Mykleby
Ingen tilgang 20190815 15.08.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gnr 37 bnr 1 i Åmot Tollef Mykleby
Ingen tilgang 20190815 15.08.2019 Inngående brev Skogfond leverandør - Ole Erik Hørstad GLOMMEN SKOG SA
Ingen tilgang 20190815 15.08.2019 Inngående brev Refusjonskrav skogfond - gnr 18 bnr 19 Mikael Stenseth
Ingen tilgang 20190815 15.08.2019 Inngående brev Refusjonskrav skogfond - Anders Risberget - gnr 81 bnr 1 Anders Risberget
2019/1041 20190815 15.08.2019 Utgående brev Kontrollert og godkjent liste - Tilskudd til tettere planting Fylkesmannen i Innlandet
2019/1041 20190815 15.08.2019 Inngående brev Ny liste for kontroll og godkjenning - Tilskudd tettere planting Fylkesmannen i Innlandet
Ingen tilgang 20190815 15.08.2019 Inngående brev Refusjon skogavgift - gnr 39 bnr 12 - Dingstad Anne-Cathrine Dingstad
2019/1041 20190815 15.08.2019 Inngående brev Liste for kontroll og godkjenning - Tilskudd til tettere planting Fylkesmannen i Innlandet
Ingen tilgang 20190815 15.08.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gnr 15 bnr 1 i Åmot Anders Grønli
Ingen tilgang 20190815 15.08.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gnr 35 bnr 30 i Åmot Per Sjølie
Ingen tilgang 20190815 15.08.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gnr 29 bnr 2 i Åmot Erling Herland
2019/75 20190815 15.08.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 43 bnr 82 MEGLERHUSET ØSTLANDET AS
Ingen tilgang 20190815 15.08.2019 Inngående brev Konsekvenser av Stortingets vedtak om å innlemme vakt og administrasjonstilskudd i rammefinansieringen til kommunene fra 2020 FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/1046 20190815 15.08.2019 Inngående brev Invitasjon til dialogmøte 19 september 2019 FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/75 20190815 15.08.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 35 bnr 205 EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS
2019/845 20190815 15.08.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage *****
2019/27 20190815 15.08.2019 Inngående brev Høring - frist 13.11.2019 - forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter - innføring av lovregler om psykososialt barnehagemiljø - internkontroll og mere KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
2019/1038 20190815 15.08.2019 Inngående brev Skyssreglement for elever i grunnskolen - Innlandet fylke - Høring HEDMARK TRAFIKK FKF
2019/826 20190815 15.08.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak for oppføring av fritidsbolig og garasje på gnr 24 bnr 228 - Mikkelsen og Sveberg RENA BYGGSYSTEM AS
2019/1039 20190815 15.08.2019 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - tak over terrasse - gnr 30 bnr 58 - Sandvik og Sandviken Tore Sandvik m.fl.
2019/973 20190815 15.08.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - carport - gnr 4 bnr 38 - Nygårdshaug Jens Kristian Nygårdshaug
2015/1382 20190815 15.08.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte - ***** ***** ***** ***** NAV Åmot
2019/980 20190815 15.08.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til ett trinn - tilbygg hytte - gnr 18 bnr 76 - Gaustad og Ekornhol Rune Gaustad m.fl.
2019/937 20190815 15.08.2019 Utgående brev Vedrørende søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av vei som adkomstvei til gnr 18 bnr 126 - Randi Tallmoen LØVLIEN MASKIN DA
2019/1047 20190815 15.08.2019 Inngående brev Søknad om serveringsbevilling - Indiane AS Mina Indiane Ellingsen
2019/1047 20190815 15.08.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Indiane AS Mina Indiane Ellingsen
2019/1026 20190815 15.08.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - gnr 41 bnr 142 i Åmot kommune Kåre Håkonsen
2019/1026 20190815 15.08.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - gnr 41 bnr 142 i Åmot kommune Anne Ulvmoen
2019/1026 20190815 15.08.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - gnr 41 bnr 142 i Åmot kommune Åse Ulvmoen
2019/1026 20190815 15.08.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - gnr 41 bnr 142 i Åmot kommune Egil Rustad
2019/1026 20190815 15.08.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - gnr 41 bnr 142 i Åmot kommune Anne Kristin B Tollefsen
2019/1026 20190815 15.08.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - gnr 41 bnr 142 i Åmot kommune HEDMARK FYLKESKOMMUNE
2019/1026 20190815 15.08.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - gnr 41 bnr 142 i Åmot kommune STATENS VEGVESEN
2019/1026 20190815 15.08.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - gnr 41 bnr 142 i Åmot kommune Trond Skavern
2019/1026 20190815 15.08.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - gnr 41 bnr 142 i Åmot kommune Morten Østby
2019/11 20190815 15.08.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra SYNLAB AS - Rena Vannverk 06.08.2019 - 09.08.2019 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS
2019/75 20190814 14.08.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 82 bnr 30 EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS
2019/56 20190814 14.08.2019 Inngående brev Generell jobbsøknad Erika Horvath
2019/1030 20190814 14.08.2019 Inngående brev Verditakst for bolig fra 1979 - Arve Lund Arve Lid Lund
2019/1030 20190814 14.08.2019 Inngående brev Oversendelse av tilstandsrapport bolig med arealmåling- Arve Lund Arve Lund
2019/1030 20190814 14.08.2019 Inngående brev Plantegning av kjeller - Arve Lund Arve Lid Lund
2019/826 20190814 14.08.2019 Inngående brev Oversendelse av oppdaterte tegninger - Arne Erik Mikkelsen Rena Hus og Hyttebygg AS
2019/826 20190814 14.08.2019 Inngående brev Dispensasjon i Digeråsen - gjennomgang Amot Kommune - Kristoffer Låg
2019/1030 20190814 14.08.2019 Utgående brev Bekreftelse av videre bruk av kjeller i enebolig som hoveddel på gnr 8 bnr 360 - Arve Lund Arve Lund
2019/1030 20190814 14.08.2019 Inngående brev Salgsoppgave 2000 for bolig på gnr 8 bnr 360 - Arve Lund Arve Lid Lund
2017/949 20190814 14.08.2019 Utgående brev Rapport fra prosjekt - Ukjent gull i fra grønne skoger Hedmark fylkeskommune m.fl.
2018/1403 20190814 14.08.2019 Inngående brev Åpning av tilsynssak - ***** ***** FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/1031 20190814 14.08.2019 Inngående brev Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om renhold og håndvask MATTILSYNET
2019/469 20190814 14.08.2019 Utgående brev Bevillingsgebyr 2019 - omsetningsoppgave for 2018 COOP INNLANDET SA m.fl.
2019/845 20190814 14.08.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage *****
2018/31 20190814 14.08.2019 Utgående brev Varsel om utelukkelse i SFO ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190814 14.08.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - faktura - gnr 36 bnr 6 i Åmot Anne Dieset
Ingen tilgang 20190814 14.08.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - faktura - gnr 36 bnr 6 i Åmot Anne Dieset
Ingen tilgang 20190814 14.08.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - faktura - gnr 36 bnr 6 i Åmot Anne Dieset
2019/587 20190814 14.08.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte - ***** ***** NAV Åmot
2019/891 20190814 14.08.2019 Inngående brev Uttalelse til høring av søknad om bygging av landbruksvei - Raudkoieveien - Åmot kommune HEDMARK FYLKESKOMMUNE
2019/903 20190814 14.08.2019 Inngående brev Svar - Uttalelse til høring av søknad om bygging av landbruksvei - Netlandsveien - Åmot kommune - Per Sjølie HEDMARK FYLKESKOMMUNE
2019/907 20190814 14.08.2019 Utgående brev Underretning til gnr 12 bnr 75 - Oddbjørn Hansen Oddbjørn Hansen
2019/907 20190814 14.08.2019 Utgående brev Underretning til gnr 13 bnr 19 - Inger J. S. Lysenstøen Inger J S Lysenstøen
2019/907 20190814 14.08.2019 Utgående brev Underretning til gnr 13 bnr 20 - Margrethe Klausen Margrethe Klausen
2019/907 20190814 14.08.2019 Utgående brev Underretning til gnr 23 bnr 11 - Camila Hartz Repshus Camilla Hartz Repshus
2019/907 20190814 14.08.2019 Utgående brev Underretning til gnr 23 bnr 11 - Jan Steffan Hartz Repshus Jan Steffan Hartz Repshus
2019/907 20190814 14.08.2019 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev etter oppmålingsforretning på gnr 12 bnr 80 og 156 Gunnar Hagen m.fl.
Ingen tilgang 20190814 14.08.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gnr 15 bnr 1 i Åmot Anders Grønli
Ingen tilgang 20190814 14.08.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gnr 36 bnr 6 - Anne Dieset Anne Dieset
Ingen tilgang 20190814 14.08.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - faktura - gnr 36 bnr 6 i Åmot Anne Dieset
Ingen tilgang 20190814 14.08.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gnr 15 bnr 1 i Åmot - Anders Grønli Anders Grønli
2016/642 20190814 14.08.2019 Inngående brev Nytt vedtak - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL - Anne Dieset LANDBRUKSDIREKTORATET
2018/1064 20190814 14.08.2019 Inngående brev Faktura 5606 - Jernia Rena Jernia Rena
2019/906 20190814 14.08.2019 Inngående brev Kopi av - Vedtak om tilskudd til spesiell miljøtiltak i jordbruket - ønsker å gjerde inn oppmerket område til sauebeite for å forhindre gjengroing - Anders Sander LANDBRUKSDIREKTORATET
2019/922 20190814 14.08.2019 Inngående brev Kopi av - Vedtak om avslag av søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - bygging av jordkjeller - Thomas Nilsen LANDBRUKSDIREKTORATET
2019/919 20190814 14.08.2019 Inngående brev Kopi av - Vedtak om tilskudd til spesiell miljøtiltak i jordbruket - utbedring av tak på gammel Østerdalslåve - Thomas Nilsen LANDBRUKSDIREKTORATET
2019/781 20190814 14.08.2019 Inngående brev Kopi av - Vedtak om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - restaurering av eksteriører og oppmaling av to fasader på hovedbygningen med opprinnelig fargesetting LANDBRUKSDIREKTORATET
2016/642 20190814 14.08.2019 Inngående brev Kopi av brev - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket SMIL - avslutning av prosjektet - Istandsetting av gammel kulturmark - Anne Dieset LANDBRUKSDIREKTORATET
Ingen tilgang 20190814 14.08.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gnr 52 bnr 11 i Åmot TORBJØRN SØRLIE
Ingen tilgang 20190814 14.08.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gnr 57 bnr 1 i Åmot Caroline Rolstad
2019/1023 20190814 14.08.2019 Utgående brev Vedrørende rekvisisjon av oppmålingsforretning for grensejustering mellom gnr 50 bnr 36 og gnr 51 bnr 1 Andreas Huserbråten
2019/996 20190814 14.08.2019 Utgående brev Vedrørende skjema for rekvisisjon av oppmålingsforretning mellom gnr 58 bnr 27 og gnr 58 bnr 86 Bjørn Rune Sanderlien
2017/1108 20190814 14.08.2019 Inngående brev Vedtaksbrev lest av søker *****
2019/637 20190814 14.08.2019 Inngående brev Melding fra søker *****
2019/51 20190814 14.08.2019 Inngående brev Utbetaling er registrert på vedtak *****
2019/729 20190814 14.08.2019 Inngående brev Vedtaksbrev lest av søker *****
2019/934 20190814 14.08.2019 Inngående brev Melding fra søker - angående startlån *****
2019/1029 20190814 14.08.2019 Inngående brev Søknad om startlån - ***** ***** ***** *****
2019/1013 20190814 14.08.2019 Utgående brev Vedrørende søknad om dispensasjon i forbindelse med tiltak på gnr 8 bnr 442 Ståle Bergum
Ingen tilgang 20190814 14.08.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte - ***** ***** NAV Åmot
2019/858 20190814 14.08.2019 Inngående brev Søknad om permisjon fra undervisning - ***** ***** *****
2019/1023 20190813 13.08.2019 Inngående brev Søknad om grensejustering Andreas Huserbråten
2019/850 20190812 12.08.2019 Utgående brev Vedrørende søknad om tillatelse til tiltak - gnr 58 bnr 341 Familiehytta
2019/1020 20190812 12.08.2019 Utgående brev Vedrørende søknad om tiltak - gnr 9 bnr 232 Embret Østerås
2019/885 20190812 12.08.2019 Utgående brev Oversendes etter søknad, ledsagerbevis ***** ***** ***** *****
2019/661 20190812 12.08.2019 Utgående brev Underretning til gnr 26 bnr 1_MEINICH THOMAS Thomas Meinich
2019/527 20190812 12.08.2019 Utgående brev Anbefaling - Stine Johansen Stine Johansen
2018/1222 20190812 12.08.2019 Utgående brev Avtale - Rena janitsjarkorps -50-tallshow Rena janitsjarkorps
2018/1222 20190812 12.08.2019 Utgående brev Avtale - Rena Janitsjarkorps - Åpen fest Rena Janitsjarkorps
2018/1222 20190812 12.08.2019 Utgående brev Avtale - Rena Janitsjarkorps - Seminar 5. - 6. oktober Rena Janitsjarkorps
2018/1222 20190812 12.08.2019 Utgående brev Avtale - Åmot Ungdomsskole - 10. klasse avslutning Åmot Ungdomsskole
2018/1222 20190812 12.08.2019 Utgående brev Avtale - Rena skole - Avslutning 7. klasse Rena skole
2019/527 20190812 12.08.2019 Utgående brev Anbefaling - Alf Briskerud Hasselvold Alf Briskerud Hasselvold
2019/527 20190812 12.08.2019 Utgående brev Anbefaling - Torstein Junior Henriksen Torstein Junior Henriksen
2019/527 20190812 12.08.2019 Utgående brev Anbefaling - Gard Fjellstad Kvilvang Gard Fjellstad Kvilvang
2019/1021 20190812 12.08.2019 Inngående brev Søknad på skadefelling - Hole Gård Tormod Enok Skramstad
2019/845 20190812 12.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage *****
2019/845 20190812 12.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage *****
2019/845 20190812 12.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage *****
2019/845 20190812 12.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage *****
2019/845 20190812 12.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage *****
2019/972 20190812 12.08.2019 Utgående brev Uttalelse vedrørende serverings- og skjenkebevilling NAV Åmot m.fl.
2019/1016 20190809 09.08.2019 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring Aleksander Kjønsø Karlsen
2019/845 20190809 09.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage *****
2019/75 20190809 09.08.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 35 bnr 281 Ole Ivar Engerbakk
2018/1222 20190809 09.08.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - Rena Janitsjarkorps - Seminar 5. - 6. oktober Rena Janitsjarkorps
2018/1222 20190809 09.08.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - Rena Janitsjarkorps - 50-tallshow Rena Janitsjarkorps
2019/75 20190809 09.08.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 54 bnr 56 AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS
2019/75 20190809 09.08.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 36 bnr 281 AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS
2019/75 20190809 09.08.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 73 bnr 88 Tommy Snerten
2018/313 20190809 09.08.2019 Utgående brev Anmodning om utbetaling av UT tilskudd restbeløp - Beitebruksplan i Åmot kommune FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20190809 09.08.2019 Utgående brev Vedtaksbrev for behandlet krav om utbetaling fra skogfond - Grønli Anders Grønli
Ingen tilgang 20190809 09.08.2019 Inngående brev Utbetaling fra skogfondskonto - Axel Mykleby Axel Mykleby
2019/216 20190809 09.08.2019 Inngående brev Virkesdatabase - VSOP - august 2019 - Liste klar for kontroll og godkjenning Fylkesmannen i Innlandet
Ingen tilgang 20190809 09.08.2019 Utgående brev Vedtak om fordeling av skogfond gnr 60 bnr 1 Per Ola Brevig m.fl.
2019/1020 20190809 09.08.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til oppsetting av garasje - gnr 9 bnr 232 - Østerås Embret Østerås
2019/906 20190808 08.08.2019 Inngående brev Bekrefter tillatelse til inngjerding av beite Ingrid Mørstad
2019/845 20190808 08.08.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage *****
2019/845 20190808 08.08.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage *****
2016/1681 20190807 07.08.2019 Inngående brev Oversendelse av erklæring av ansvarsrett- Deset Rørservice As Lars B. Johansen
2019/826 20190807 07.08.2019 Inngående brev Vedrørende søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av fritidsbolig og garasje på gnr 24 bnr 228 - Mikkelsen og Sveberg Rena Hus og Hyttebygg AS
2019/826 20190807 07.08.2019 Utgående brev Vedrørende søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av fritidsbolig og garasje på gnr 24 bnr 228 - Mikkelsen og Sveberg Rena Hus og Hyttebygg AS
2019/925 20190807 07.08.2019 Utgående brev Vedrørende melding om bygning som er unntatt søknadsplikt - oppføring av garasje på gnr 43 bnr 25 - Tamosiune Indra Tamosiune
2019/716 20190807 07.08.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak for oppføring av fritidsbolig på gnr 25 bnr 142 - Mikkelsen SIGVARTSEN DESIGN AS
2019/316 20190807 07.08.2019 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskattetakst gnr 73 bnr 5 Marie Johanne Sevlejordet
2019/316 20190807 07.08.2019 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskattetakst gnr 26 bnr 44 ØSTERDALEN HOTELL EIENDOM AS
2019/316 20190807 07.08.2019 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt gnr 8 bnr 109 samt gnr 8 bnr 90 WIGDAHL EIENDOM AS
2019/316 20190807 07.08.2019 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskattetakst gnr 29 bnr 15 Erling Herland
2019/316 20190807 07.08.2019 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskattetakst gnr 9 bnr 160 ÅMOT ENGERDAL BILSELSKAP AS
2019/316 20190807 07.08.2019 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskattetakst gnr 26 bnr 133 Ole Kristian Holmen m.fl.
2019/1017 20190807 07.08.2019 Utgående brev Vedrørende rapportering resultatregnskap for private barnehager for 2018 - Ottershagen Gardsbarnehage Ottershagen gardsbarnehage m.fl.
2019/1017 20190807 07.08.2019 Utgående brev Vedrørende rapportering resultatregnskap for private barnehager for 2018 - Klingen Naturbarnehage Klingen Naturbarnehage
2019/1017 20190807 07.08.2019 Utgående brev Vedrørende rapportering resultatregnskap for private barnehager for 2018 - Åmot Montessoribarnehage Åmot Montessoribarnehage m.fl.
2019/180 20190806 06.08.2019 Inngående brev Vedrørende oversendt redegjørelse for oppføring av trehytte på gnr 36 bnr 478 - Johansen Anita L.Johansen
2019/652 20190806 06.08.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak for oppføring av tilbygg og endring av fasade på gnr 17 bnr 16 - Hansen Lars Erik Hansen
2019/75 20190806 06.08.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 82 bnr 32 Erik Dahl
Ingen tilgang 20190806 06.08.2019 Utgående brev Vedtaksbrev for behandlet krav om utbetaling fra skogfond - Arne Thingstad - gnr 23 bnr 2 Arne Thingstad
2019/1007 20190806 06.08.2019 Inngående brev Oversendelse av NAF rapport - HB78256 - vurdering av unormal slitasje AUTO PLAN AS
2016/1182 20190805 05.08.2019 Inngående brev Søknad om taksering av skogsfugl i Skramstadsetermarka Wenche E Kjærnes Hanssen
2019/925 20190805 05.08.2019 Inngående brev Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt - oppføring av garasje på gnr 43 bnr 25 - kart Indra Tamosiune
2019/1016 20190805 05.08.2019 Inngående brev Innsynsbegjæring Journalist Alexander Kjønsø Karlsen
2018/833 20190805 05.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage *****
2019/895 20190802 02.08.2019 Inngående brev Svar på spørsmål angående bruksendring på gnr 79 bnr 4 AS ARKITEKTBUA
2019/661 20190802 02.08.2019 Inngående brev Tilbakemelding vedrøende innkalling til oppmålingsforretning 09.08.2019 BANE NOR SF
2019/766 20190802 02.08.2019 Inngående brev Kulturvernfaglig uttalelse- søknad om bygging av landbruksvei - sidevei til gamle Vikveien Hedmark fylkeskommune
Ingen tilgang 20190802 02.08.2019 Inngående brev Refusjonskrav skogfond - Arne Thingstad - gnr 23 bnr 2 Arne Thingstad
Ingen tilgang 20190802 02.08.2019 Inngående brev Vedlegg til refusjonskrav skogfond - Jahn Kiønig Jahn Christian Kiønig
Ingen tilgang 20190802 02.08.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - planting mark vest - Anne Dieset Anne Dieset
Ingen tilgang 20190802 02.08.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - planting uten mark vest - Anne Dieset Anne Dieset
Ingen tilgang 20190802 02.08.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - supplering øst m60 - Anne Dieset Anne Dieset
Ingen tilgang 20190802 02.08.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - supplering furu øst - Anne Dieset Anne Dieset
Ingen tilgang 20190802 02.08.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - supplering vest - Anne Dieset Anne Dieset
Ingen tilgang 20190802 02.08.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - nyplanting øst markberedt - Anne Dieset Anne Dieset
Ingen tilgang 20190802 02.08.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - supplering gran m95 øst - Anne Dieset Anne Dieset
2019/1015 20190802 02.08.2019 Inngående brev Oppsigelse som spesialhjelpepleier i 75 % stilling Tove Margrete Bakstad
2019/845 20190802 02.08.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage *****
2016/308 20190802 02.08.2019 Utgående brev Vedrørende nedgraving av søppel containere på gnr 9 bnr 162 - Nesset Ine Beate Nesset
2016/308 20190802 02.08.2019 Inngående brev Søppel Containere - Molokker - ønsker bekreftelse på plassering Ine Beate Nesset
2019/27 20190801 01.08.2019 Inngående brev Høring - frist 15.11.19 - innføring av krav om landmålerbrev - forslag til endring i matrikkelforskriften KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
Versjon:5.2.00